Metody oceny dynamiki struktur nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody oceny dynamiki struktur nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego."

Transkrypt

1 Metody oceny dynamiki struktur nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Wobec wysokiego poziomu badao technicznych wykonywanych za pomocą różnego rodzaju aparatów stosowanych w diagnostyce badanie manualne stało się mniej popularne. Jednak badanie techniczne lub przyrządowe nie są wolne od błędów interpretacji. Czasami nie są w stanie zlokalizowad objawów. Bywa tak, że o ile pacjent dostanie się na badanie obrazowe za pomocą MRI często nie ma już objawów. Przykładem takim może byd protruzja krążka międzykręgowego, która zmienia objawy w ciągu jednego dnia. Dla fizjoterapeutów bardzo ważne jest, aby poznad dobrą jakościową oraz prostą metodę badania fizykalnego lokalizującą, jaka struktura jest zaangażowana w proces chorobowy. kręgosłupa, mięśnie, tkanka łączna oraz tkanka nerwowa. Terapeuci posiadają narzędzia do oceny każdej z wymienionych struktur. W każdym przypadku, kiedy oprócz bólu miejscowego pojawia się ból promieniujący w inne rejony ciała powinniśmy ocenid zaangażowanie struktur nerwowych w proces chorobowy. Służą do tego testy oceniające dynamikę układu nerwowego. Pozwoli to ocenid czy promieniowanie bólu jest związane z zaburzeniem mechaniki układu nerwowego czy może pochodzid z innych tkanek. Wśród testów stosowanych do oceny nerwów zaopatrujących dolny odcinek kręgosłupa oraz kooczyn dolnych wymienid możemy: test unoszenia wyprostowanej kooczyny dolnej, test cięciwy łuku oraz test pochylania Slamp test. Terapeuci nie mogą stosowad żadnych środków znieczulających, dlatego też muszą lokalizowad źródło dolegliwości za pomocą swoich rąk. Podczas wizyty pacjenta, który uskarża się na bóle w okolicy dolnego odcinka kręgosłupa terapeuta powinien w logiczny sposób przeprowadzid badanie oceniające wrażliwośd poszczególnych stawów czy struktur zaangażowanych w proces chorobowy. Przyczyną dolegliwości mogą byd: stawy krzyżowo biodrowe, staw biodrowy, stawy międzywyrostkowe Ryc. 4. Etap 5 testu pochylania tułowia, różnicowanie strukturalne ze zmniejszeniem

2 zgięcia odcinka szyjnego Źródło materiał własny. Test pochylania jest używany do oceny dynamiki struktur nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego począwszy od głowy, wzdłuż rdzenia kręgowego i nerwu kulszowego oraz jego gałęzi w stopie. Jest to test złożony i często upraszczany, niewłaściwie rozumiany i niewłaściwie interpretowany. Kiedyś powszechnie stosowaną metodą było obniżanie głowy i prostowanie nogi pacjenta znajdującego się w pozycji siedzącej. Jeżeli pacjent zacznie odczuwad bóle to test jest nieprawidłowy. Problem polega na tym, że nie uwzględnia się subtelności, którą należy stosowad w celu uzyskania w wyniku badania jak największych korzyści i przedstawienia pacjentowi dokładnego rozpoznania. Dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na szczegóły, co pozwala na skuteczne wykonanie tego testu. WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU W zasadzie każdy objaw od głowy do stopy, który pojawi się w obszarze zaopatrywanym przez mózg i rdzeo kręgowy uzasadnia jego wykonanie. Jednak głównie wykorzystuje się go w bólach głowy, kręgosłupa i miednicy oraz w dolegliwościach w obrębie kooczyny dolnej, które są w obszarze zaopatrywania przez nerw kulszowy i jego zakooczenie. Najczęściej stosujemy go w ocenie odcinka lędźwiowego POZYCJA DO BADANIA Pacjent siedzi w takiej pozycji, aby jego uda znajdowały się całe na leżance, ułożone równolegle na szerokośd bioder. Stopy swobodnie zwieszone nie dotykają podłoża. Wskazane jest ułożenie kolan równolegle na szerokośd bioder, ponieważ czasami szerokośd miednicy determinuje ustawienie kooczyn bardziej lub mniej w przywiedzeniu, które to zwiększa czułośd testu. KOLEJNOŚĆ RUCHÓW Zginanie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym. Zgięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym I lędźwiowym jest wykonane przez pacjenta, jako manewr pochylania się do przodu. W ten sposób wywieramy nacisk w kierunku zgięcia w odcinku piersiowym I lędźwiowym między wyrostkami kolczystymi C7 a stawami biodrowymi. Zmniejsza to odległośd pionową między tymi punktami w sposób przypominającym napinanie cięciwy. Inną częścią składową zgięcia kręgosłupa w odcinku piersiowym I lędźwiowym jest kontrolowanie ustawienia kąta między miednicą a udami. Pacjenci mają skłonnośd do niewystarczającego załamywania sylwetki do przodu z powodu zbyt małego zgięcia w odcinku piersiowym i lędźwiowym Inni pacjenci pochylają się w kierunku zgięcia w stawie biodrowym I kooczą test z nosem na kolanach, co ustawia miednicę w rotacji do przodu i powoduje nadmierne zgięcie w stawie biodrowym. Dlatego badający musi kontrolowad kąt nachylenia kości krzyżowej upewniając się, że jest ona

3 ustawiona pionowo we wszystkich fazach badania. Zgięcie odcinka szyjnego Pacjent wykonuje zgięcie odcinka szyjnego kręgosłupa a terapeuta kontroluje szybkośd i zakres zginania szyi. Po zakooczeniu ruchu terapeuta utrzymuje zakres zgięcia szyi przytrzymując pozycję. Należy pamiętad, że ręka spoczywająca na potylicy raczej kontroluje pozycję pacjenta bez wywierania nacisku. Wyprost w stawie kolanowym. Wyprost w stawie kolanowym jest wykonywany przez terapeutę albo pacjent wykonuje samodzielnie. Możemy wykonad ten test w obydwu wariantach. Podczas wykonywania wyprostu w stawie kolanowym terapeuta trzyma staw skokowy pacjenta. Trudnym manewrem jest wykonywanie wyprostu w stawie kolanowym i jednoczesnym trzymaniem pozostałej części ciała nieruchomo. Ryc. 1. Etap pierwszy pochylania tułowia prawidłowe ustawienie kości krzyżowej podczas zgięcia piersiowego i lędźwiowego odcinka Źródło materiał własny. Zgięcie grzbietowe w stawie skokowym. Zgięcie grzbietowe w stawie skokowym jest ruchem kooczącym wykonanie testu. Pozwala ocenid czy dolegliwości pojawiają się w bliższym czy dalszym kierunku.

4 RYC. 3. ETAP 4 TESTU POCHYLANIA TUŁOWIA ZGIĘCIE GRZBIETOWE W STAWIE SKOKOWYM. Źródło materiał własny. Różnicowanie strukturalne. Jeżeli objawy bliższe np. w odcinku lędźwiowym kręgosłupa są wywoływane przez pochylanie się tułowia stosuje się kolejne ruchy, takie jak zwolnienie I ponowne zgięcie grzbietowe w stawie skokowym. Objawy te mogą byd również różnicowane przez zwolnienie zgięcia w odcinku szyjnym Istotą poprawnego różnicowania dolegliwości poprzez zwalnianie stopy czy odcinka szyjnego kręgosłupa jest to, że pozostała częśd ciała pacjenta nie może się poruszyd. Ryc. 2. Etap 3 testy pochylania tułowia wyprost w stawie kolanowym. Źródło materiał własny. ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA Wiemy, że prawidłowa odpowiedź na test pochylania została ustalona dla powyższych kolejności ruchów i jest prawdopodobne, że reakcje będą się różnid przy zmianach wykonywania ruchów. Pozycja siedząca brak objawów. Zgięcie w odcinku piersiowym I lędźwiowym kręgosłupa napięcie w części środkowej odcinka piersiowego Wyprost w stawie kolanowym pojawia się napięcie w części tylnej uda i stawu kolanowego, które może się rozciągad do części górnej łydki. Podczas wyprostu w stawie kolanowym napięcie w części środkowej odcinka piersiowego może wzrosnąd, zmniejszyd się lub ulec zmianie. Zakres ruchu wyprostu w stawie

5 kolanowym może byd pełny, jednak może się on obniżyd nawet do 30 u zdrowych osób. Ludzie ci są sztywni naturalnie od dłuższego czasu. Zgięcie grzbietowe w stawie skokowym powoduje nasilenie się objawów w części tylnej uda i stawu kolanowego. Zwolnienie zgięcia w odcinku szyjnym kręgosłupa ten ruch zmienia nasilenie się objawów w części tylnej uda i stawu kolanowego a także zwiększa zakres wyprostu w stawie kolanowym oraz zakres zgięcia grzbietowego w stawie skokowym. Ruchy zwiększające czułośd testu zgięcie boczne odcinka szyjnego kręgosłupa w stronę przeciwną do badanej, rotacja wewnętrzna i przywodzenie w stawie biodrowym, ruchy stopy dla każdego obwodowego nerwu. Odpowiedź prawidłowa testu pozwala wnioskowad, że zachodzi ograniczenie w ruchomości układu nerwowego w swoim łożu. Zaburzenia mogą mied charakter napięciowy lub ślizgowy. Od tego różnicowania zależy ciąg dalszy terapii. Zaburzenia czynności mechanicznych wynikające z ucisku struktur nerwowych, nadmiernego powiększenia się powierzchni granicznej nerwów będą miały odrębne objawy. Klinicznie wpływ na zaburzenie mechaniki układu nerwowego będą miały między innymi: nieprawidłowa budowa kanału kręgowego, przepuklina jądra miażdżystego, blizny lub zwłóknienia tkanek otaczających nerw po zabiegach operacyjnych lub hipermobilnośd przestrzeni międzykręgowej. Znajomośd testów, które pozwolą nam zróżnicowad tkankę biorącą udział w zespole chorobowym pozwoli nam działad bardziej specyficznie, skutecznie. Dolegliwości pacjenta będą się zmniejszad już podczas pierwszego zabiegu a my będziemy odnosid satysfakcję z dobrze wykonanej terapii. Bibliografia: 1. M. Shacklock, Neurodynamika kliniczna, tłum. E.Saulicz Wydawnictwo Elselvier Urban & Partner, Wrocław K. Banks, E. Hengeveld, Terapia Manualna według Maitlanda, tłum. Z. Śliwioski, Wydawnictwo Elselvier Urban & Partner, Wrocław O. Evjenth, Ch. Gloeck, tłum. M.Dębski, Wydawnictwo Rolewski, Złotoria Materiały z kursu: Terapia Manualna wg Kaltenborn-Evjenth Concept, KURS nr 7 (AWS 1) Badanie i leczenie części dolnej kręgosłupa - kurs zaawansowany, Toruo 2015

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Wydział Wojskowo Lekarski Oddział Fizjoterapii Tomasz Szkudlarek Nr albumu 092023 Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie

Bardziej szczegółowo

Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową

Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową Methods of rehabilitation of children with myelomeningocele Ewa Matuszczak, Wojciech Dębek, Adam Hermanowicz, Marzanna

Bardziej szczegółowo

Eleonora Pacewicz Dobór ćwiczeń w korekcji wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej

Eleonora Pacewicz Dobór ćwiczeń w korekcji wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej Eleonora Pacewicz Dobór ćwiczeń w korekcji wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej. Koszalin 2008 SPIS TREŚCI Wstęp.. Rozdział pierwszy Mechanizm utrzymania osiowej równowagi kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej...

Bardziej szczegółowo

GABINET ZDROWIE REHABILITACJA DLA DZIECI I DOROSŁYCH

GABINET ZDROWIE REHABILITACJA DLA DZIECI I DOROSŁYCH GABINET ZDROWIE REHABILITACJA DLA DZIECI I DOROSŁYCH Rok założenia 1996 Pan Jacek Twarowski prowadzi rehabilitacje po operacjach, udarach mózgu oraz rehabilituje dzieci z porażeniem mózgowym. Leczy bóle

Bardziej szczegółowo

Usprawnianie ruchowe w SM.

Usprawnianie ruchowe w SM. Michał Biniecki Usprawnianie ruchowe w SM. Zestaw ćwiczeń dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski Warszawa 2011 Broszura powstała dzięki

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI Liliana Jędrzejec, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun

Bardziej szczegółowo

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II TOMASZ GRECZNER JAK DBAĆ O KONDYCJĘ? ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W WIEKU 50+ Wrocław 2009 Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : Piotr

Bardziej szczegółowo

Wszystko dla Twojego zdrowia

Wszystko dla Twojego zdrowia Profilaktyka Jak uniknąć bólu pleców? Wszystko dla Twojego zdrowia www.medicover.pl Ból pleców potrafi skutecznie popsuć każdemu dobry humor i pokrzyżować plany. Często pojawia się już w ciągu dnia, podczas

Bardziej szczegółowo

Wpływ aktywności ruchowej w basenie solankowym na podstawowe czynności życiowe i odczucia bólu

Wpływ aktywności ruchowej w basenie solankowym na podstawowe czynności życiowe i odczucia bólu Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk o Zdrowiu Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Jacek Błaszczyk Nr albumu: 239679 Praca magisterska na kierunku Fizjoterapia Wpływ aktywności ruchowej

Bardziej szczegółowo

KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski )

KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski ) KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski ) AKINEZJA brak lub upośledzenie wykonywania ruchów, które bardzo często określa się mianem niedowładu. Wywołane jest uszkodzeniem obwodowego narządu ruchu,

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I mgr Danuta Garczyk Zadowolenie chorego jako wyraz jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu

Bardziej szczegółowo

www.pandm.org Testy napięciowe nerwów : -sprawdzamy czy uzyskana reakcja jest podobna do objawów opisywanych przez pacjenta NERW POŚRODKOWY

www.pandm.org Testy napięciowe nerwów : -sprawdzamy czy uzyskana reakcja jest podobna do objawów opisywanych przez pacjenta NERW POŚRODKOWY NEUROMOBILIZACJA Metoda Butlera Cechy : - bada oraz likwiduje zaburzenia przesuwalności tk.nerwowej w stosunku do innych tkanek - jest to metoda leczenia zaburzeń poślizgowych struktur uk.nerwowego - stosowanie

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ WPŁYW USZKODZENIA MIĘŚNIA NADGRZEBIENIOWEGO NA STABILNOŚĆ I MOBLINOŚĆ OBRĘCZY BARKOWEJ PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

BADANIE NEUROLOGICZNE

BADANIE NEUROLOGICZNE Anna Cisowska-Maciejewska Andrzej Głąbiński BADANIE NEUROLOGICZNE Wywiad (Badanie podmiotowe). Właściwie zebrany wywiad może mieć decydujące znaczenie dla postawienia trafnego rozpoznania. W przypadku

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE BÓLOM KRĘGOSŁUPA POPRZEZ ĆWICZENIA HATHA JOGI

ZAPOBIEGANIE BÓLOM KRĘGOSŁUPA POPRZEZ ĆWICZENIA HATHA JOGI Poniższy artykuł ukazał się w Stres i jego modelowanie Pod red. nauk. Janusza Szopy i Mirosława Harciarka, WWZPCz Częstochowa, r. 2004, str. 172-178. ZAPOBIEGANIE BÓLOM KRĘGOSŁUPA POPRZEZ ĆWICZENIA HATHA

Bardziej szczegółowo

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Spis treści: Wstęp 3 Rozdział I Co to jest Technika Alexandra?...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT MIROSŁAWA OWCZAREK ŁÓDŹ 11.05.2013 DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT [Wpisz adres] [Wpisz numer telefonu] [Wpisz adres e-mail] Pracę swoją dedykuję: Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia w pigułce. Autorki: mgr Wioletta Wójcik mgr Ewa Stefańska mgr Iwona Wiśniowska. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Ćwiczenia w pigułce. Autorki: mgr Wioletta Wójcik mgr Ewa Stefańska mgr Iwona Wiśniowska. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. Ćwiczenia w pigułce Autorki: mgr Wioletta Wójcik mgr Ewa Stefańska mgr Iwona Wiśniowska SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:...2 WSTĘP...3 RODZAJE ZAJĘĆ RUCHOWYCH:...5 STRETCHING (ROZCIĄGANIE MIĘŚNI)...6 ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Układ sercowo-naczyniowy

Układ sercowo-naczyniowy 17 Układ sercowo-naczyniowy 17.1. Diagnostyka różnicowa chorób układu sercowo-naczyniowego 17.1.1. Zasady badania fizykalnego układu krążenia Zasady badania fizykalnego układu krążenia są przykładem budowanego

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Rodzenia

Program Szkoły Rodzenia Program Szkoły Rodzenia Szkoła Rodzenia jest kursem dokształcającym, przygotowującym do porodu i macierzyństwa. Nie tak rzadko słyszy się głosy, że szkoła rodzenia jest nikomu niepotrzebnaprzecież kobiety

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK BYDGOSZCZ 2010 Zapamiętaj! Algorytmy udzielania pomocy osobie poszkodowanej, ulegają zmianie (średnio co 5 lat). Celem zmian

Bardziej szczegółowo

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Olczyk Adres redakcji: Wydział Śląskiej Akademii Medycznej ul. Jedności 2, 41-200 Sosnowiec Konsultacyjna

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA - Kuba RODZAJE I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA URAZÓW W GRACH ZESPOŁOWYCH

PRACA MAGISTERSKA - Kuba RODZAJE I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA URAZÓW W GRACH ZESPOŁOWYCH PRACA MAGISTERSKA - Kuba RODZAJE I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA URAZÓW W GRACH ZESPOŁOWYCH 1 I. Wstęp... 3 1. Charakterystyka gier zespołowych... 6 1.1 Piłka ręczna... 7 1.2 Piłka koszykowa... 9 1.3 Piłka siatkowa...

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA ERGONOMIA czyli jak pracować wygodniej, zdrowiej i bezpieczniej Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu krótki poradnik, który zawiera

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

obiektywnej obserwacji mentalne powstrzymanie kierunki myślowe, które świadomy wybór sposobu działania

obiektywnej obserwacji mentalne powstrzymanie kierunki myślowe, które świadomy wybór sposobu działania TECHNIKA ALEXANDRA jest metodą uczącą świadomego powrotu do rozluźnienia po momencie stresu oraz ciągłego poszukiwania większej swobody ruchu i oddechu. Jej zadaniem jest przywrócenie tych procesów do

Bardziej szczegółowo

MagnetON MAX MMEM-01

MagnetON MAX MMEM-01 MagnetON MAX MMEM-01 www.instytutvolla.pl, tel. 12-3070360, 3070502, 531408 833 Instytut Badawczo-Rozwojowy im. dr. R. Volla & Noma Medica Volla Warszawa, Kraków, Katowice, Kalisz, Rzeszów, Szczecin, Poznań,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE. www.zdrowiedlakazdego.pl nr 5 (7) 2007 r. nakład 238 900 egz.

OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE. www.zdrowiedlakazdego.pl nr 5 (7) 2007 r. nakład 238 900 egz. OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE dlakazdego www.zdrowiedlakazdego.pl nr 5 (7) 2007 r. nakład 238 900 egz. ISSN 1896-3781 CZTERY SPOŚRÓD

Bardziej szczegółowo