SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH"

Transkrypt

1 Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i pasożytniczych, a także prowadzi nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych, które są skuteczną formę zapobiegania chorobom zakaźnym. Wielkość zachorowań na choroby zakaźne oraz zapadalność /na 1 / w roku sprawozdawczym 26 w porównaniu z rokiem 25. Lp. Jednostki chorobowe 25 rok 26 rok Liczba zach. wskaźnik Liczba zach. wskaźnik 1. Salmonellozy-zatrucia pokarmowe 23 23, ,18 2. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe - ogółem 3. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 7 7, ,14 5 5,5 6 6,6 4. Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe 1 1,1 5. Biegunki dzieci do lat 2 1 1, ,17 6. Krztusiec 1 1,1 7. Płonica 22 22, ,25 8. Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 4 4,4 9. Wirusowe zapalenie opon mózgowych 2 2,2 1. Zapalenie mózgu inne i nieokreślone 1 1,1 1 1,1 11. Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone 1 1,1 12. Choroba meningokokowa 1 1,1 13. Posocznica 4 4,4 2 2,2 14. Borelioza 6 6,6 9 9,9 15. Pokąsania przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę-podjęte szczepienia p/wściekliźnie 3 3,3 9 9,9 16. Ospa wietrzna , , Różyczka 1 1,1 4 4,4 18. WZW typu A 2 2,2 19. WZW typu B 1 1,1 2. WZW typu C 11 11,11 3 3,3 21. Świnka 24 24, , Mononukleoza 1 1,1 1 1,1 23. Świerzb 18 18, , Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej 16 16, , Zatrucie lekami 22 22, , Zatrucie alkoholem 7 7,7 3 3,3

2 Lp. Jednostki chorobowe 25 rok 26 rok Liczba zach. wskaźnik Liczba zach. wskaźnik 27. Zatrucie.innymi substancjami nie stosowanymi w celach leczniczych 1 1,1 1 1,1 28. Cytomegalia 1 1,1 29. Odra 3. Róża 3 3,3 3 3,3 31. Tasiemczyca 1 1,1 1 1,1 32. Toksoplazmoza 33. Zakażenia HCV Zakażenia krwi HBV 21 15,15 21, ,1 2,2 14,14 CHOROBY SZERZĄCE SIĘ DROGĄ POKARMOWĄ Salmonellozy Spadła zapadalność na salmonellozy. W roku 26 zarejestrowano 18 przypadków zachorowania wywołane pałeczkami Salmonella, gdy w 25r. było ich 23. Zachorowania dotyczyły 8 osób w grupie wiekowej -15, 1 osoba w grupie 5-14 lat, 3 osoby w grupie 2-29 lat, 3 osoby w grupie 2-29 lat, 2 osoby w grupie 4-49 lat, 3 osoby w grupie 5-59 lat oraz 1 osoba w grupie wiekowej powyżej 65 lat. Czynnikiem etiologicznym wywołującym Salmonellozy w 95% zachorowań była pałeczka Salmonella Enteritidis, a 5% pałeczka Salmonella Typhimurium. Jedna osoba z chorych wykonuje zawód sprzedawcy w sklepie spożywczym, w związku z czym wystawiono decyzję zakazującą wykonywania pracy do chwili wyzdrowienia. Działanie takie miało na celu przerwanie łańcucha zakażeń. 23,23 18,18 ZAPADALNOŚĆ 25 22,5 2 17, ,5 1 7,5 5 2,5 SALMONELLOZY Rok 25 Rok 26 Lata Zapadalność na Salmonellozy w województwie lubuskim \ Zapadalność na Salmonellozy w województwie lubuskim Drezdenko Gorzów grodzki Gorzów ziemski Krosno Odrz. Międzyrzecz Słubice Sulęcin Świebodzin Nowa Sól Wschowa Zielona Góra Zielona Góra grodzki ziemski Żagań Żary

3 W maju 26 roku stwierdzono 1 ognisko zbiorowego zatrucia, w którym narażonych było 2 osób. Objawy chorobowe wystąpiły u 5 osób, natomiast pałeczkę Salmonella Enteritidis wyizolowano od 4 osób. Jednym z chorych było dziecko w wieku do lat 14, które z powodu wystąpienia ciężkich objawów było hospitalizowane. Podjęto działania p/epidemiczne (przeprowadzono wywiady epidemiologiczne w ognisku, pobrano wymazy sanitarne z powierzchni i sprzętów, przebadano osoby chore oraz narażone). W wyniku tych czynności ustalono, iż potencjalnym źródłem zakażenia było ciasto z kremem własnej produkcji. Do przygotowania kremu użyto surowych jaj, których nie poddano obróbce termicznej, co mogło sprzyjać namnożeniu się drobnoustrojów chorobotwórczych. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe 16 INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE ZAPADALNOŚĆ Rok 25 Rok 26 Ogółem zarejestrowano 14 zachorowań, w tym 6 dzieci do lat 2, co stanowi 43 % ogółu zgłoszonych zachorowań. W 93% chorzy wymagali hospitalizacji. 8 Ogółem Dzieci do lat 2 Roczny rozkład zachorowań styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Biegunka dzieci do lat 2 ZAPADALNOŚĆ BIEGUNKI DZIECI DO LAT 2 Rok 25 Rok 26 W 26 roku zarejestrowano 17 przypadków biegunki u dzieci do lat 2, w tym 4 zachorowania dotyczyły dzieci w wieku 1 roku, 13 - dzieci w wieku poniżej roku. Wszystkie osoby były hospitalizowane, ze względu na wystąpienie ciężkich objawów chorobowych. W porównaniu z rokiem ubiegłym notuje się duży wzrost zapadalności na biegunkę u dzieci do lat 2.

4 Czerwonka bakteryjna W roku sprawozdawczym nie odnotowano zgłoszenia zachorowania na czerwonkę bakteryjną. Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A W roku 26 wystąpiły 2 zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Jedno zakażenie było importowane z Egiptu, natomiast do drugiego doszło w wyniku styczności z osobą chorą. W roku porównawczym nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania na tę chorobę. ZAKAŻENIA KRWIOPOCHODNE Wirusowe zapalenie wątroby typu B Nowych infekcji HBV w roku sprawozdawczym zanotowano 14. Wiele zakażeń ujawniono w stacji krwiodawstwa, podczas wykonywania standardowych badań krwi honorowych dawców. Część zgłoszeń pochodziło ze szpitalnych laboratoriów, a w pozostałych przypadkach były to wyniki badań wykonanych ambulatoryjnie. Widoczny spadek zachorowań na infekcje HBV jest efektem wprowadzenia do kalendarza szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, obejmowania tym szczepieniem coraz większych ilości osób z grup ryzyka, poprawy skuteczności sterylizacji sprzętu medycznego. W ramach sprawowanego nadzoru epidemiologicznego wydano 15 decyzji i skierowano 25 osób do nadzoru lekarskiego ze styczności z osobami zakażonymi wirusem zapalenie wątroby typu B. Prowadzone postępowanie epidemiologiczne ujawniło, iż źródła większości zakażeń pochodziły z obiektów opieki zdrowotnej. Jedna z osób skorzystała z usług stomatologa działającego na terenie kraju nielegalnie i w warunkach domowych (brak właściwej dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi stomatologicznych). U części osób zakażonych niemożliwe do ustalenia było źródło zakażenia. W omawianym okresie na terenie powiatu odnotowano jeden przypadek zachorowania na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, którego efektem był nowotwór wątroby i zgon. Wirusowe zapalenie wątroby typu C W dalszym ciągu w grupie zachorowań szerzących się drogą krwi, naruszenia ciągłości tkanki największy udział miały zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. Na wirusowe zapalenie wątroby typu C w 25 roku zachorowało 11 osób, natomiast w roku 26 odnotowano 3 zachorowania. W dwóch przypadkach domniemanym źródłem zakażenia wirusem była wieloletnia narkomania oraz używanie wspólnych igieł i strzykawek podczas dożylnego podawania narkotyków. Przebieg zakażeń był skryty, brak było objawów klinicznych. Badania w kierunku WZW wykonano na oddziale detoksykacji. W przypadku

5 trzeciego zachorowania ustalono, iż chory przebywał wielokrotnie w zakładach karnych, gdzie w warunkach niesterylnych wykonano u niego tatuaże. ZAPADALNOŚĆ WZW typ C Rok 25 Rok 26 Wskaźnik zapadalności na infekcje HCV kształtował się na poziomie 18,18 i był wyższy od notowanego w roku porównawczym 25 (zapadalność 15,15). Ujawniono i opracowano 18 ognisk zakażeń HCV, były to zgłoszenia 5 osób z krwiodawstwa, 7 osób przebywających w szpitalu i 6 osób przebadanych ambulatoryjnie. CHOROBY ODZWIERZĘCE Nie notuje się od lat takich zachorowań jak bąblowica, bruceloza, leptospiroza, włośnica, botulizm, malaria, tularemia czy wąglik. Infekcje Borelią W roku 26 nastąpił wzrost zapadalności w odniesieniu do roku poprzedniego. Na terenie powiatu zarejestrowano 9 zakażeń bakterią Borelia. Mediana wieku osób chorych wynosi 49 lat. Jedna osoba zatrudniona jest w nadleśnictwie, do zakażenia doszło w trakcie wykonywanej pracy. Pozostałe 8 osób zostało zakażonych przypadkowo podczas pobytu w lesie(zbieranie grzybów, jagód i odpoczynku). Wczesne wykrycie Boreliozy, a następnie skuteczne leczenie, eliminuje możliwość rozwinięcia się poważnej przewlekłej postaci tej choroby. Pokąsania przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę W roku sprawozdawczym zanotowano 9 pokąsań przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę, w tym dwa przez szczury, jedno przez kota, jedno przez nietoperza i pięć przez psy. Wszystkie pogryzione osoby skierowano na szczepienia ochronne p/wściekliźnie.

6 ZAKAŻENIA ZAKŁADOWE W okresie sprawozdawczym z zakładów opieki zdrowotnej podległych tutejszej Stacji zgłoszono jedno zakażenie szpitalne. Zarządzono izolację pacjentki, przeprowadzenie pełnej dezynfekcji oddziału, przestrzeganie szczególnego reżimu sanitarnego oraz zasad aseptyki. W ramach bieżącego nadzoru przekazywane są półroczne raporty o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych przez szpitale na terenie powiatu. POSOCZNICE Prowadzony jest stały nadzór nad występowaniem zachorowań na posocznicę. W roku sprawozdawczym opracowano i dokonano szczegółowej analizy zachorowań w 2 ogniskach. Zachorowała jedna kobieta w wieku 49 lat, zamieszkała w mieście oraz jeden mężczyzna w wieku 49 lat zamieszkały na wsi. Obie osoby były hospitalizowane. Obie osoby zmarły. REALIZACJA PROGRAMU ERADYKACJI ZACHOROWAŃ NA POLIOMYELITIS W okresie sprawozdawczym monitorowano hospitalizacje dzieci do lat 14 na oddziale dziecięcym w Żarach. Z wyników prowadzonej obserwacji przekazywano cotygodniowe meldunki do WSSE w Gorzowie Wlkp. Na terenie powiatu nie odnotowano hospitalizacji dzieci z objawami porażeń wiotkich. NEUROINFEKCJE Choroba meningokokowa W roku sprawozdawczym nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania na chorobę meningokokową. Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych Opracowano 2 ogniska zachorowań. Jedno wystąpiło w mieście dotyczyło kobiety w wieku 41 lat, hospitalizowanej w lipcu. Drugie zachorowanie wystąpiło na wsi dotyczyło chłopca w wieku lat 7, hospitalizowanego w sierpniu. Ostateczne rozpoznanie postawiono na podstawie objawów klinicznych i badania biochemicznego płynu mózgowo-rdzeniowego, z uwagi na fakt iż badanie płynu mózgowo rdzeniowego nie wykazało obecności drobnoustrojów chorobotwórczych.

7 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych inne i nie określone Opracowano 1 ognisko zachorowania. Dotyczyło ono kobiety w wieku 34 lat, hospitalizowanej w listopadzie. Diagnozę postawiono na podstawie objawów klinicznych, gdyż badanie płynu mózgowo rdzeniowego nie wykazało obecności drobnoustrojów chorobotwórczych. Zapalenie mózgu Opracowano 1 ognisko zachorowania, które wystąpiło w sierpniu i dotyczyło chłopca w wieku 12 lat mieszkającego na wsi i hospitalizowanego. CHOROBY, PRZECIWKO KTÓRYM PROWADZONE SĄ SZCZEPIENIA OCHRONNE Wśród chorób objętych obowiązkowym Programem Szczepień Ochronnych w 26r. nie zarejestrowano zachorowań na błonicę, tężec, krztusiec, WZW typu B, odrę, poliomyelitis. Utrzymuje się niska zapadalność na różyczkę w roku sprawozdawczym zachorowały na nią 4 osoby. Odnotowano wzrost zapadalności na nagminne zapalenie przyusznic (świnka) w porównaniu z rokiem ubiegłym (rok przypadki). Zarejestrowano ogółem 62 zachorowania, w tym żadnej osoby nie hospitalizowano. Rok 23 Rok 24 Rok 25 Rok 26 zapadalność 439,72 395,7 24,22 62,61 ZAPADALNOŚĆ ŚWINKA Rok 23 Rok 24 Rok 25 Rok 26

8 POZOSTAŁE JEDNOSTKI CHOROBOWE Zapadalność na ospę wietrzną w województwie lubuskim Drezd Gorzów grodzki Gorzów ziemski Krosno Odrz. Międzyrzecz Słubice Sulęcin Świebodzin Nowa Sól Wschowa Zielona Góra grodzki Żagań Żary Zielona Góra ziemski Ospa wietrzna W roku 26 zanotowano spadek zachorowań w stosunku do roku poprzedniego o 38,6 %. Pomimo tego w dalszym ciągu na terenie powiatu żarskiego utrzymuje się wysoka zapadalność na ospę wietrzną. W roku 25 zachorowało 396 osób, w bieżącym roku zachorowały 243 osoby, nie odnotowano konieczności hospitalizacji z powodu powikłań ospy wietrznej. Najliczniejsza grupa chorych mieści się w przedziale wiekowy 1-14 lat, następnie dzieci w wieku 6 i 7 lat oraz 4 i 5 lat. Ospa wietrzna jest bardzo zaraźliwą chorobą wieku dziecięcego. Szerzy się drogą kropelkową przez kontakty bezpośrednie i pośrednie oraz przez kontakt z materiałem świeżo zanieczyszczonym zawartością pęcherzyków osoby chorej, stąd wynikają tak liczne zachorowania w skupiskach tj. w przedszkolach i szkołach podstawowych. Ze względu na łatwość przenoszenia się wirusów ospy wietrznej istnieją trudności w zwalczaniu epidemii zakładowych. Zachorowanie pozostawia trwałą odporność; powtórne zachorowania są rzadkie styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 26 rok 25 rok

9 Płonica Nastąpił niewielki wzrost liczby zachorowań, w roku 25 odnotowano 22 przypadki, natomiast w omawianym okresie 26. Najwyższą liczbę zachorowań odnotowano w czerwcu - 19,2% wszystkich zgłoszonych przypadków płonicy. Mononukleoza zakaźna Opracowano 1 ognisko zachorowania dotyczące kobiety w wieku 19 lat zamieszkałej w mieście. Chora wymagała hospitalizacji. Róża W roku sprawozdawczym opracowano 3 ogniska. Zachorowania dotyczyły 2 mężczyzn mieszkających w mieście w wieku odpowiednio 68 i 53 lat. Obie osoby były hospitalizowane. Trzecie zachorowanie wystąpiło w październiku i dotyczyło mężczyzny w wieku 52 lat. Mężczyzna również wymagał hospitalizacji. Róża rozwinęła się na podłożu bakteryjnym. Świerzb W roku 26 zgłoszono 24 zachorowania. Zachorowało 8 mężczyzn oraz 16 kobiet. Wszystkie przypadki pozostawały w leczeniu ambulatoryjnym. Zachorowania wystąpiły w miesiącach: styczniu 5, lutym 1, marcu 2, maju, czerwcu, sierpniu i wrześniu po 1, w październiku 3, listopadzie 6 oraz w grudniu 3. Odnotowano 3 ogniska rodzinne po 2 osoby. Mediana wieku chorych wynosi 18,5. Najmłodsza osoba chora ma 1 rok, a najstarsza 77 lat. Tasiemczyce W roku sprawozdawczym zanotowano 1 zachorowanie. Zachorował mężczyzna w wieku 69 lat, zamieszkały w mieście, zachorowanie rozpoznano w miesiącu listopadzie. Wykonano badanie kału - wynik badania: w badanym materiale wykryto obecność jaj tasiemca nieuzbrojonego. Chory pozostawał w leczeniu ambulatoryjnym. Przebadano otoczenie w dostarczonym materiale nie wykryto jaj tasiemca. ZATRUCIA Zatrucia lekami W roku 26 zarejestrowano 11 przypadków zatrucia lekami, w tym 8 osób hospitalizowano. Odnotowano 4 zatrucia lekami mężczyzn i 7 kobiet. Zanotowano 1 zgon z powodu zatrucia. Dotyczył on mężczyzny w wieku 45 lat. Najwięcej przypadków odnotowano w grupach wiekowych oraz lat - po 2 osoby, pozostałe przypadki mieściły się w różnych grupach wiekowych. Zanotowano jeden przypadek zatrucia lekami osoby w grupie wiekowej od do 14 lat (dziewczynka w wieku 13 lat). Lekami, które zażywano były: Relanium, Oxazepam, Tisercin, Estazolen, Amitryptylina, Chlorprothixen oraz leki nieznane.

10 Zatrucia alkoholem W roku 26 zarejestrowano 3 przypadki zatrucia alkoholem etylowym mężczyzn zamieszkałych w mieście, w tym 2 osoby hospitalizowano. Wystąpił 1 zgon z powodu zatrucia alkoholem, dotyczył on mężczyzny w wieku 25 lat. Jedno zatrucie miało miejsce w styczniu i dwa w lipcu. Zatrucia innymi substancjami W roku sprawozdawczym w październiku zanotowano 1 przypadek zatrucia tlenkiem węgla. Była to kobieta w wieku 83 lat zamieszkała w mieście. Osoba po hospitalizacji wróciła do domu. ZGONY W 26 roku odnotowano 9 zgonów z powodu: chorób zakaźnych, w tym: zapalenia płuc - 5 osób stanowiąc 56 % wszystkich zgonów posocznica - 2 osoby zatruć, w tym: z powodu zatrucia lekami - 1 osoba efekt toksyczny alkoholu - 2 osoby WSPÓŁPRACA Z PORADNIAMI GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W ramach współpracy z poradniami sprawowano nadzór nad osobami ze środowiska chorego na gruźlicę. Ustalano osoby ze styczności z chorym oraz sporządzano notatki. Przekazywano informację lekarzowi rodzinnemu o konieczności skierowania osób ze styczności do poradni przeciw- gruźliczej w Żarach celem objęcia ich nadzorem. SZCZEPIENIA OCHRONNE Pojęcie odporności zbiorowiskowej albo populacyjnej powstało na bazie obserwacji, że obecność w populacji osób uodpornionych przeciwko danej chorobie zakaźnej zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na tę chorobę również osób nieuodpornionych w tej populacji. Wiele chorób zakaźnych eliminowanych jest przez obowiązkowe szczepienia ochronne ujęte w Programie Szczepień Ochronnych. W roku 26 przeprowadzono 119 kontroli w placówkach wykonujących szczepienia ochronne. W niektórych placówkach prowadzone były remonty w związku z dostosowaniem placówek do wymagań sanitarnych zawartych w ustawie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Na podstawie kontroli ośrodków obliczono:

11 Procentowy stan zaszczepienia w poszczególnych rocznikach w poszczególnych latach GRUŹLICA 99,55 99,57 99,8 99,25 WZW TYPU B 89,9 92, ,23 BŁONICA, TĘŻEC 62,77 64,3 6,51 56,87 KRZTUSIEC 62,77 64,3 6,51 57,51 POLIO 5,17 64,3 6,51 69, GRUŹLICA WZW TYPU B BŁONICA, TĘŻEC KRZTUSIEC POLIO W roku sprawozdawczym wykazany stan zaszczepienia dotyczący błonicy, tężca i krztuśca jest wynikiem wykazania osób z pełnym stanem zaszczepienia (szczepienie podstawowe: I, II, III). Pozostałe dzieci posiadają szczepienia niepełne tzn. I i II lub tylko I. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1. Wzrasta wskaźnik pokąsań przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę. W pięciu przypadkach były to pokąsania przez psy. Obserwuje się niepokojące zjawisko braku odpowiedzialności właścicieli zwierząt domowych, którzy nie szczepią psów przeciwko wściekliźnie oraz nie sprawują nad nimi wystarczającej opieki. 2. Niepokojące jest zjawisko braku poczucia obowiązku sprzątania po zwierzętach domowych. Odchodami zwierząt zanieczyszczone są trawniki i piaskownice, miejsca zabaw dzieci, co w konsekwencji prowadzi do zakażeń toksoplazmozą, tasiemczycą oraz zakażeń przewodu pokarmowego. W roku sprawozdawczym na terenie powiatu odnotowano przypadki zachorowań na wyżej wymienione choroby. 3. Wzrasta wskaźnik zachorowań na infekcję bakterią Borelia. Jeden przypadek wystąpił u osoby wykonującej zawód leśnika. Pozostałe przypadki to osoby przypadkowe. 4. W roku 26 odnotowano duży wzrost zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2.

12 5. W roku 26 odnotowano zgon osoby od lat chorej na WZW typu B oraz o 33% zmniejszyła się liczba nowo wykrytych infekcji HBV. Przyczyną takiej sytuacji może być popularność szczepień ochronnych. Zachorowania na WZW typu C w roku 26 zmalały o 73% w porównaniu z rokiem ubiegłym, natomiast odnotowano 33% wzrost nowych infekcji HCV. Główną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak szczepionki uodparniającej. Pośrednią przyczyną jest niska świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń wynikających z braku przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki w gabinetach zabiegowych, w których praktykuje się zabiegi naruszające ciągłość tkanek. 6. Program Szczepień Ochronnych realizowany jest na zadowalającym poziomie. 7. Wysoki koszt szczepionek oraz dobra sytuacja epidemiologiczna wpływa na niski odsetek zaszczepionych na terenie powiatu żarskiego w zakresie szczepień zalecanych.

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 0 0 7 I. OCENA ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH.

Epidemiologia 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH. . SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH. Zapobieganie występowaniu chorób zakaźnych jest jednym z istotnych zadań, które realizowane są przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W ramach zapobiegania

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005.

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren dwóch powiatów, podzielonych

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose . Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose Kotki 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, podzielonych

Bardziej szczegółowo

1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych

1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych 1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie głogowskim należy uznać za korzystną. Obserwowany w roku 2016 wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

r r.

r r. Analizy i oceny epidemiologiczne PSSE w Pile za okres od 01.01.2007r. do 10.12.2017r. w odniesieniu do następujących chorób : Gruźlica, WZW typ B, Błonica, Tężec, Krztusiec, Poliomyelitis, HaemophilusInfluenzae,

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 5 363 368 252 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 3 3 3

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U.2016.849 t.j. z dnia 2016.06.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie: 1 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

250, w tym 160 wywiadów epidemiologicznych 2 600,00

250, w tym 160 wywiadów epidemiologicznych 2 600,00 I. SEKCJA EPIDEMIOLOGII 1. Kierunki działania: 1) Sprawowanie bieżącego nadzoru nad zgłoszonymi chorobami zakaźnymi oraz podejmowanie działań w kierunku wczesnego wykrycia i nie dopuszczenia do wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Wirusologia 2019 XII EDYCJA 21.05.2019 SZCZEPIENIA OCHRONNE DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Izabela Kucharska _ Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Podstawy prawne szczepień Art. 17 ustawy

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Zakład Epidemiologii Departament Zdrowia Publicznego 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.miowa Meldunek kwartalny

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2008 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2008 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 28 r. W I półroczu 28 roku nie notowano chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych, w tym określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego.

Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego. Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego. Składa się z następujących ogniw: 1. Źródło zakażenia organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Hcv HCV to wirus zapalenia wątroby typu C EPIDEMIOLOGIA Wg danych Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, uznawanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. Źródło: www.um.czluchow.pl

RAPORT 2009. Źródło: www.um.czluchow.pl RAPORT 29 Źródło: www.um.czluchow.pl STAN SANITARNY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO chciałbym podziękować za specyficzne podejście, które właśnie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej dobrze się wyraŝa, Ŝe jest jasno

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 29 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, obejmujących

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STANOWISKA DS. EPIDEMIOLOGII POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPCY ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STANOWISKA DS. EPIDEMIOLOGII POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPCY ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STANOWISKA DS. EPIDEMIOLOGII POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPCY ZA ROK 2013 OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAŻEŃ W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Szczepienia ochronne Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Szczepienie (profilaktyka czynna) Podanie całego

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014 PSSE RACIBÓRZ Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 21 214 CEL OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania była ocena sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio)

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio) W latach 50. na chorobę Heinego-Medina chorowało w Europie i USA jedno na 5000 dzieci. Po wdrożeniu w Polsce masowych szczepień przeciw poliomyelitis, już w 1960 roku zarejestrowano mniej zachorowań. W

Bardziej szczegółowo

Historia i przyszłość szczepień

Historia i przyszłość szczepień IV Europejski Tydzień Szczepień 20-26 kwietnia 2009 Historia i przyszłość szczepień Prof. dr hab. Andrzej Zieliński Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Błonica Zapadalność i umieralność

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Z poważaniem Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. dr n.med. Jolanta Świderska-Kopacz

WSTĘP. Z poważaniem Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. dr n.med. Jolanta Świderska-Kopacz WSTĘP Służby sanitarne województwa lubuskiego realizowały w 2007r. swoje zadania statutowe, wynikające z ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu zdrowia publicznego, poprzez

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. dr n.med. Jolanta Świderska-Kopacz

Szanowni Państwo. Z poważaniem. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. dr n.med. Jolanta Świderska-Kopacz Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić Państwu raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa lubuskiego w 2010 roku. Prezentowane opracowanie oparte jest o wyniki działalności merytoryczno-kontrolnej

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r.

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r. Narowy Instytut Zdrowia Publicznego Główny Inspektorat Sanitarny Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 356300-2010 z dnia 2010-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski 1.Przedmiotem zamówienia jest: Realizacja szczepień ochronnych przeciwko

Bardziej szczegółowo

Drogi szerzenia Powikłania po odrze Źródła zakażenia

Drogi szerzenia Powikłania po odrze Źródła zakażenia Odra Odra jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus odry, który przenoszony jest drogą kropelkową, powietrzną lub przez bezpośredni kontakt z chorą osobą. Wirus odry jest najbardziej zakaźnym ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2010.

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2010. OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 21. LUTY 211 r. 1 Państwowa Inspekcja Sanitarna jest organem powołanym w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników

Bardziej szczegółowo

Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk

Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk Częste pytania rodziców Dziecko miało kontakt z chorobą zakaźną czy szczepić, czy czekać? Dziecko przebyło infekcję, kiedy i czy szczepić?

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B)

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) 1. Szczepienia podstawowe noworodków i niemowląt wykonywane są trzema dawkami szczepionki w cyklu zbliżonym

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV Wątroba to największy i bardzo ważny narząd! Produkuje najważniejsze białka Produkuje żółć - bardzo istotny czynnik w procesie trawienia

Bardziej szczegółowo

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii Warszawa, 6

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r.

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień Inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization). Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na znaczenie

Bardziej szczegółowo

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Elżbieta Narolska-Wierczewska Krajowy Koordynator Programów HCV można pokonać i STOP! HCV WSSE w Bydgoszczy Seminarium edukacyjne "Innowacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia krztuśca w województwie śląskim w latach 2010-2014.

Epidemiologia krztuśca w województwie śląskim w latach 2010-2014. Epidemiologia krztuśca w województwie śląskim w latach 2010-2014. Krztusiec (Pertussis) zwany potocznie kokluszem, jest ostrą, zakaźną chorobą dróg oddechowych, która szerzy się droga powietrzno-kropelkową.

Bardziej szczegółowo

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r.

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. OPRACOWANIE ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII I STATYSTYKI WSSE W GDAŃSKU Spis treści Spis treści I. Dane ogólne 1 II. Dane dotyczące powiatów i gmin 3 III. Dane wg

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa. Działania te polegają na m.in. :

Podstawy prawa. Działania te polegają na m.in. : Zgodnie z art. 68 ust. 4 Konstytucji RP szeroko pojęte władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych, w tym zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W przeszłości szerzące się epidemicznie

Bardziej szczegółowo

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci.

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. dr n. med. Agnieszka Ołdakowska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 27 Bielsko-Biała marzec 28 Spis treści

Bardziej szczegółowo

21.04.2016 r., OZiPZ PSSE Opole Lubelskie

21.04.2016 r., OZiPZ PSSE Opole Lubelskie 24-30 kwietnia 2016 r. ph DOMKNIJMY LUKĘ W SZCZEPIENIACH! Główny cel inicjatywy: zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. obowiązkowych szczepień ochronnych. 5) krztusiec; 7) odra; 10) różyczka; 11) tężec;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. obowiązkowych szczepień ochronnych. 5) krztusiec; 7) odra; 10) różyczka; 11) tężec; Dziennik Ustaw Nr 182 10578 Poz. 1086 1086 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia

Bardziej szczegółowo