THE INDUSTRIAL WORK SOLUTIONS UK LTD P O D A N I E APLIKACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "THE INDUSTRIAL WORK SOLUTIONS UK LTD P O D A N I E APLIKACJA"

Transkrypt

1 NAZWISKO: IMIONA: ADRES: THE INDUSTRIAL WORK SOLUTIONS UK LTD P O D A N I E APLIKACJA Nr listy płac: TEL: Komórka: Data urodzenia: Kontakt awaryjny: Dodaj zdjęcie tutaj Kod pocztowy: Kontakt NARODOWOŚĆ: NUMER UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO: PROSIMY O PODANIE INFORMACJI Z OSTATNICH PIĘCIU LAT PRACY.PROSIMY O JAK NAJWIĘCEJ INFORMACJI CELEM POMOCY W SPORZADZENIU PODANIA( PROSZĘ KONTYNUOWAĆ PODANIE INFORMACJI NA ODDZIELNYM DOKUMENCIE JEŚLI TO JEST KONIECZNE. 1 NAZWA FIRMY & ADRES DATY ZATRUDNIENIA PENSJA OBOWIĄZKI OD / DO NADZORUJĄCY NUMER TELEFONU PRZYCZYNA ZWOLNIENIA 2 NAZWA FIRMY & ADRES DATY ZATRUDNIENIA OD / DO PENSJA OBOWIĄZKI NADZORUJĄCY NUMER TELEFONU PRZYCZYNA ZWOLNIENIA PROSZĘ KONTYNUOWAĆ PODANIE INFORMACJI NA ODDZIELNYM DOKUMENCIE JEŚLI TO JEST KONIECZNE. SZCZEGÓŁY DANYCH BANKOWYCH NAZWA BANKU KOD - - NUMER KONTA NAZWA KONTA NR REF. OBIEKTU POTWIERDZAM, IŻ POWYŻSZE DANE SĄ PRAWDZIWE PODPIS Podpisując tę deklarację potwierdzasz iż są to dane, gdzie powinniśmy wpłacać Wasze pieniądze. Do Waszych obowiązków należy sprawdzenie poprawności powyższych danych zanim zostaną one podpisane. Nie ponosimy odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych bankowych. Wielka Brytania wprowadza dla firm i spółek formę wpłaty wynagrodzeń wprost na PRACOWNICZE KONTA BANKOWE. PROSZĘ pamiętać, jeśli Państwo polecicie PRZEKAZYWANIE świadczeń na konta osób trzecich, BANK NIE ponosi odpowiedzialności za DOSTARCZANIE TYCH ŚRODKÓW DLA PAŃSTWA. Rozumiem, że jeśli NIE PODAM DANYCH KONTA BANKOWEGO MOGĘ OTRZYMYWAĆ MOJE WYNAGRODZENIE albo wypłacane czekiem lub moje wynagrodzenie może być wypłacone poprzez instytucje realizujące czek. Jednakże nie będziemy pobierać od Was opłat za oferowanie tej usługi. Prosimy o poinformowanie nas na piśmie, jeżeli chcecie otrzymywać swoje płatności w ten sposób. Wszelkie uzgodnienia tego typu będą kontynuowane do momentu powiadomienia nas o zmianach na piśmie. PRZEMYSŁU WORK UK LTD inaczej na piśmie. W PRZYPADKU NIE PODPISANIA DEKLARACJI PRACOWNIKCY OTRZYMYWAĆ BĘDĄ WYNAGRODZENIA WYPŁACANE CZEKIEM.

2 Proszę przeczytać następujące DEKLARACJE I odpowiedzieć UCZCIWIE na wszystkie pytania. Niezastosowanie się do tego może mieć wpływ na Państwa podania. CZY MA PAN/I JAKIŚ WYROK KARNY LUB TOCZY SIĘ WOBEC PANA/I POSTĘPOWANIE KARNE( W TYM WYKROCZENIA DROGOWE) ZGODNIE Z PRAWEM O RESOCJALIZACJI PRZESTEPCÓW Z 1974R.PROSIMY O PODANIE SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH ORZECZEŃ SKAZUJĄCYCH. NIEUJAWNIENIE ORZECZEŃ SKAZUJĄCYCH MOŻE PROWADZIĆ DO POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO. JEŚLI TAK, PROSIMY O PODANIE SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI I DAT SZCZEGÓŁY CZY CIERPI PAN/I NA JAKIEŚ CHOROBY LUB SCHORZENIA, KTÓRE MOGŁYBY MIEĆ WPŁYW NA PANA/I ZDOLNOŚCI DO PRACY, INNE NIŻ WYMIENINE W NASZYM KWESTIONARIUSZU ZDROWIA. TAK / NIE DYREKTYWY DOTYCZĄCE CZASU PRACY ZGODNIE Z PRAWEM, jeśli PAN/I CHCE PRACOWAĆ WIĘCEJ NIŻ 48 GODZ.TYGODNIOWO, ŚREDNIO PONAD 17 TYGODNIOWY OKRES PRACY, MUSI PAN/I Z TEGO ZREZYGNOWAĆ. PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, IŻ PODPISUJĄC TEN DOKUMENT POTWIERDZA PAN/PANI IŻ ZOSTALIŚCIE SZCZEGÓŁOWO ZAZNAJOMIENI Z DYREKTYWAMI CZASU PRACY I ŻE CZYTALIŚCIE ORAZ ZROZUMIELIŚCIE W PEŁNI POWYŻSZE DYREKTYWY. PROSZĘ PODPISAĆ TYLKO W KOLUMNIE, KTÓRA WAS DOTYCZY. CHCĘ ZREZYGNOWAĆ Z DYREKTYW DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY, Z KTÓRYMI ZOSTAŁEM/ŁAM ZAPOZNANY/A W CAŁOŚCI I ZROZUMIAŁEM/ŁAM TE DYREKTYWY ROZUMIEM, IŻ MOGĘ SIĘ NA NIE PONOWNIE ZGODZIĆ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE WG MOJEGO UZNANIA I POPRZEZ POTWIERDZENIE MEJ ZGODY NA PIŚMIE PODPISANO NIE CHCĘ ZREZYGNOWAĆ Z DYREKTYW DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY, Z KTÓRYMI ZOSTAŁEM/ŁAM ZAPOZNANY/A W CAŁOŚCI. POTWIERDZAM ZROZUMIENIE ICH. ROZUMIEM, IŻ MOGĘ SIĘ NA NIE PONOWNIE NIE ZGODZIĆ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE WG MOJEGO UZNANIA POPRZEZ POTWIERDZENIE IŻ NIE ZGADZAM SIĘ NA TE DYREKTYWY NA PIŚMIE PODPISANO CZY MA PAN /I PEŁNE PRAWO DO PRACY W WIELKIEJ BRYTANII?JEST TO WYMÓG PRAWNY ABY SPRAWDZIĆ CZY JEST PAN/PANI UPRAWNIONY/A DO PRACY NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII. NIE ZAOFERUJEMY PRACY DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY NIE PRZEDSTAWIĄ ORYGINAŁU DOKUMENTU UPRAWNIAJACEGO DO PODJĘCIA PRACY NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII TAK / NIE ROZUMIEM,ŻE MOJA STAWKA PŁACY BĘDZIE SIĘ RÓŻNIĆ, LECZ NIGDY NIE BĘDZIE MNIEJSZA NIŻ MINIMALNA ŚREDNIA KRAJOWA.ROZUMIEM, IŻ PŁACA ZA URLOP JEST DODAWANA DO MOJEJ PENSJI. ROZUMIEM RÓWNIEŻ IZ BĘDZIE SIĘ ONA RÓŻNIĆ ZGODNIE Z MOJA STAWKA GODZINOWĄ I NIE MOGE O TO ROŚCIĆ PRETENSJI PODCZAS PRACY., JEDYNIE PODCZAS UPOWAZNIONEGO OPUSZCZENIA STANOWISKA PRACY. ROZUMIEM, IŻ MUSZĘ ZWRÓCIĆ SIĘ NA PIŚMIE O PŁACĘ ZA URLOP I ZE ROK URLOPOWY W FIRMIE TRWA OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA.ROZUMIEM I WYRAZAM ZGODE ZE O URLOP MUSI BYĆ WYKORZYSTANY DO 31 GRUDNIA I NIE MOŻE BYĆ PRZENIESIONY NA NASTĘPNY ROK. ROZUMIEM, IZ FIRMA NIE BĘDZIE PŁACIĆ ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP. WYRAZAM ZGODĘ, IZ JEŚLI BĘDĘ WYPOSAZONY W JAKIKOLWIEK MAJATEK FIRMY (w tym PPE), JESTEM ZOBLIGOWANY DO JEGO ZWROTU, W RAZIE PRZECIWNYM ZOSTANIE POTRACONA KWOTA PIENIĘŻNA Z MYCH POBORÓW,ILOŚĆ POTRĄCONYCH PIENIĘDZY ZALEŻEĆ BĘDZIE OD WARTOŚCI NIEZWRÓCONEGO MAJĄTKU POBRANEGO Z FIRMY., LECZ NIE PRZEKROCZY WARTOŚCI KOSZTÓW POBRANEGO MAJATKU. NINIEJSZYM UPOWAZNIAM FIRME DO POTRACENIA Z PENSJI NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z POBRANYM PRZEZE MNIE MAJĄTKIEM Z FIRMY, JEŚLI NIE ZWRÓCĘ TEGO M,AJĄTKU. PODPISANO: POTWIERDZAM, IZ PODANE INFORMACJE SĄ PRAWDZIWE I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ NATYCHMIAST POWIADOMIĆ FIRMĘ NA PIŚMIE O JAKICHKOLWIEK ZMIANACH PERSONALNYCH, W TYM O ZMIANACH ZDROWOTNYCH, POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA, SZCZEGÓŁÓW BANKOWYCH PODPISANO: ZOSTAŁEM POINFORMOWANY O JEDNAKOWYCH MOŻLIWOSCIACH, OBJAŚNIONO MI W PEŁNI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW WG STATUTU,O PŁACY ZA URLOP, PLANIE EMERYTALNYM FIRMY, ZASADY DYSCYPLINARNE, SKARG I WNIOSKÓW. MAM ZASZCZYT POTWIERDZIĆ UMOWĘ O ŚWIADCZENIU USŁUGNA RZECZ FIRMY, W PEŁNI JĄ ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ JEJ WARUNKI. MAM RÓWNIEŻ ZASZCZYT POTWIERDZIĆODBIÓR INFORMATORA FIRMY, KTÓRY OBJAŚNIA POLITYKĘ FIRMYZASADY JEJ FUNKCJONOWANIA, KTÓRE TO W CAŁOŚCI ZOSTAŁY MI WYJAŚNIONE. PODPISANO: POTWIERDZAM, ŻE WSZYSTKO PODANE W TYM FORMULARZU ZOSTAŁO MI W PEŁNI WYJAŚNIONE I POTWIERDZAM MOJĄ AKCEPTACJĘ WARUNKÓW PRACY I PŁACY. PODPIS IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA DATA W OBECNOŚCI KONSULTANTA IMIĘ I NAZWISKO KONSULTANTA DATA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO **Wszystkie pola muszą być potwierdzone przed złożeniem oferty zatrudnienia** FORMULARZ WYPEŁNIONY ZDJĘCIA W KARTORECE KOPIA UMOWY(OBA EGZEMPLARZE) PODPISANE KOPIA IDENTYFIKACJI FORMULARZ WRS SKOPIOWANY I WYPEŁNIONY POPRAWNIE PODPISANA DEKLARACJA BANKU KWESTIONARIUSZ ZDROWIA

3 CZY JEST PAN/PANI SPRAWNY/A ABY PRACOWAĆ W NOCY? POUFNOŚĆ: Informacje podane w formularzu nie będą przekazywane nikomu poza Industrial Work Solutions UK Limited, lub jego klientom i oficjalnym organizacjom Rządowym, jeśli nie wyrazi Pan/i zgody na piśmie o ich przekazaniu innym. Potrzebujemy tych informacji w celu przydatności Państwa do pracy, co nie powoduje niebezpieczeństwa dla Państwa. Państwa bezpieczeństwo jest stałą naszą troską. Nazwisko i imię Numer tymczasowy: Waga Wzrost Wiek 1) Czy cierpi Pan/i na cukrzycę? TAK NIE 2) Jeśli tak, to czy przyjmuje Pan/i insulinę lub jest Pan/i na ścisłej diecie? TAK NIE 3) Czy cierpi Pan/i na zaburzenia krążenia lub serca? TAK NIE 4) Czy cierpi Pan/i z powodu jakiejkolwiek choroby żołądka lub jelit, takich jak wrzody, gdzie czas posiłku jest szczególnie ważny? TAK NIE 5) Czy cierpi Pan/i z powodu jakichkolwiek zaburzeń klatki piersiowej? TAK NIE 6) Czy cierpi Pan/i na schorzenia wymagające regularnego podawania leków TAK NIE wg ścisłego harmonogramu? 7) Czy cierpi Pan/i na jakąkolwiek formę padaczki? TAK NIE 8) Czy cierpisz na schorzenia wpływające na zaburzenia snu? TAK NIE 9) Pali Pan/i papierosy? TAK NIE 10) Czy cierpi Pan/i z powodu bólów kręgosłupa lub jakichkolwiek innych problemów, które mogłyby wpłynąć na zdolność podnoszenia ciężarów do 20 kg? TAK NIE 11) Czy cierpi Pan/i na zawroty głowy lub z jakiegokolwiek innego powodu, który mógłby wpłynąć na zdolność do pracy na wysokości? 12) Jeśli pracował Pan/i regularnie na nocne zmiany, czy występowały jakiekolwiek problemy zdrowotne? TAK TAK NIE NIE 13) Czy musi Pan/i nosić okulary lub soczewki? TAK NIE 14) Jeśli odpowiedź na pytanie od 1-12 brzmi tak,prosze podać szczegóły. Proszę pamiętać, że jeśli ktoś pyta o sprawy, które są dla Pana/i niebezpieczne, proszę NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DORADCĄ Podpisano: Data Warunki zatrudnienia pracowników Agencji Pracy (umowa o świadczeniu usług)

4 Listopad ) DEFINICJE I ICH INTERPRETACJA 1.1 W warunkach zatrudnienia stosuje się następujące definicje: "Rzeczywiste stawki płac "Rzeczywista stopa QP Płacy" "Rzeczywiste stawki płac"oznaczają stawki płac, które będą wypłacane przez Agencję Pracy po ukończeniu okresu kwalifikacyjnego (stażu), za każdą przepracowaną godzinę (z dokładnością do kwadransa), tygodniowo, z dołu, z zastrzeżeniem potrącenia i z jakimikolwiek uzgodnionymi odliczeniami, zgodnie z odpowiednim dokumentem odpowiedniego formularza. "Rzeczywista stopa QP Płacy", oznacza stawkę wynagrodzenia, która będzie wypłacana pracownikom Agencji, jeśli i kiedy on / ona zakończy staż. Taka stawka będzie wypłacana za każdą przepracowaną godzinę podczas wykonywania zadania (z dokładnością do kwadransa) co tydzień, z dołu, z zastrzeżeniem potrącenia i z jakimikolwiek uzgodnionymi odliczeniami, określonymi w jakiejkolwiek zmianie w odpowiednich Szczegółowych Formularzach Przydziału Zadań; Pracownik Agencji oznacza który/a jest skierowana przez Firmę Zatrudniającą do wykonywania usług dla Najemcy; "Regulamin Pracowników Agencji" oznacza Regulamin Pracowników Agencji 2010; "Uzgodnione Potrącenia "Cesja/Zadanie" ' Formularz Szczegółów Zadań "Tydzień kalendarzowy" oznaczają potrącenia Pracowników Agencji, uzgodnione z nimi, które mogą być pobierane z ich wynagrodzenia; oznacza usługi zlecone przez Agencję Pracy, które pracownik Agencji powinien wykonać w określonym czasie dla i pod nadzorem oraz kierownictwem Najemcy. oznacza pisemne potwierdzenie szczegółów dotyczących przydziału prac, które zostały przekazane Pracownikowi Agencji celem ich akceptacji. oznacza okres 7 dni poczynając od pierwszego dnia pierwszego przydziału pracy; "Regulamin postępowania" "Informacje poufne" oznacza postępowanie Agencji Pracy i Zatrudnienia, zgodne z Rozporządzeniem z r oznacza wszelkie informacje poufne: handlowe, finansowe, marketingowe, techniczne lub inne dane dowolnego rodzaju, w odniesieniu do Najemcy lub Firmy Zatrudniającej, lub do jej działalności lub spraw (w tym odnoszące się, lecz nie ograniczające niniejszej umowy dane, dowody, sprawozdania, umowy, oprogramowania, programy, dane techniczne, tajemnice handlowe i inne informacje dotyczące Firmy) w każdej formie, pośredniej, czy ujawnione lub uzyskane przez dostęp do nich, czy to w formie pisemnej, czy ustnej, lub uzyskane w jakikolwiek inny sposób, przez Pracownika lub osoby trzecie w pracy z Najemcą lub podczas zatrudnienia, lub przez osobę trzecią w imieniu Najemcy przed, lub po zawarciu niniejszej Umowy wraz z wszelkimi reprodukcjami takich informacji w każdej formie, pośrednio lub w części. "Kierowanie" oznacza a) prawowitą lub własność ograniczoną do

5 prawa użytkowania bezpośrednio lub pośrednio,więcej niż 50% wspólnego kapitału akcyjnego lub podobnego prawa własności; lub b) uprawnienia do kierowania lub skłaniania do kierowania sprawami i/lub całościowe zarządzanie Firmą, Spółką, organem statutowym lub inną wspomnianą jednostką, czy to poprzez prawo własności kapitału uprawniającego do głosowania w drodze umowy lub w inny sposób, i 'Kierowanie, czy Kierowany powinien być zgodnie interpretowany. "Ustawy o ochronie danych osobowych" oznaczają Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z 1998r., wszelkie ustawowe lub wykonawcze przepisy i wszystkie europejskie dyrektywy i obowiązujące przepisy odnoszące się od czasu do czasu do ochrony i przekazywania danych osobowych. "Potrącenia" "Uposażenia" oznaczają wszelkie potrącenia, które Firma Zatrudniająca może potrącać jeśli jest to wymagane przez prawo, w szczególności podatek PAYE na podstawie o podatku dochodowym ( Zarobki i Emerytury) z 2003r. Klasa 1 Składki na Ubezpieczenie Społeczne. oznaczają jakiekolwiek zarobki dodatkowe do aktualnej stawki płacy Firma Zatrudniająca Zobowiązanie Pierwsze wyznaczone zadanie "Najemca" The Industrial Work Solutions UK w Wielkiej Brytanii, Firma,zarejestrowana pod nr Unit 4 Northgate, White Lund Industrial Estate, Morecambe, LA3 3AY; oznacza przyjęcie do pracy, zatrudnienie lub wykorzystanie Pracownika Agencji przez Najemcę lub przez jakąkolwiek osobę trzecią, której Pracownik Agencji został przedstawiony przez Najemcę na stałe lub do pracy czasowej, czy to na podstawie umowy o wykonanie usługi lub usług, i/lub przez Firmę, w której pracownik Agencji jest urzędnikiem, pracownikiem lub innym przedstawicielem, agencji, licencji, franczyzy lub umowy partnerstwa lub inne zobowiązania, gdzie słowa zobowiązać, zobowiązuje i zobowiązany są należycie rozumiane. oznacza 1.odpowiednie zadanie lub 2. przed rozpoczęciem odpowiedniego zadania: 1.Pracownik Agencji pracował nad jakimkolwiek zadaniem w tej samej roli z odpowiednim Najemcą w tej roli, w której Pracownik pracuje nad odpowiednim zadaniem i 2.rozpoczął się odpowiedni staż w stosunku do tego zadania, to zadanie ( zadanie dla celów zdefiniowanego terminu ) okres czasu podczas którego Pracownik Agencji jest skierowany przez jedną lub więcej Tymczasowych Agencji do odpowiedniego Najemcy do pracy tymczasowej pod nadzorem i kierownictwem odpowiedniego Najemcy. oznacza osobę, Firmę lub Osobę Prawną wraz z jakąkolwiek zależną lub zrzeszoną osobą, Firmą lub Osobą Prawną (w razie sprawy sądowej) do której

6 Pracownik Agencji jest skierowany lub wprowadzony. "Grupa Najemcy" oznacza (a) jakąkolwiek jednostkę, Firmę, Spółkę,Organ Statutowy lub inny podmiot, który od czasu do czasu kontroluje Najemcę, w tym (lecz nie ograniczając się do) jako Spółka Holdingowa, jak zdefiniowano w paragrafie 1159 Ustawy o Spółkach z 2006 r. oraz (b) jakakolwiek Firma, Spółka, Organ Statutowy lub inny podmiot, który od czasu do czasu jest kontrolowany lub podlega wspólnej kontroli, a Najemcą, w tym (lecz nie ograniczając się do) jako Przedsiębiorstwo Zależne lub Spółka Holdingowa, jak zdefiniowano w w paragrafie 1159 Ustawy o Spółkach z 2006 r. Stawka godzinowa Rok urlopowy Przedłużony okres wynajęcia "Staż" Istotny Okres Tymczasowa Agencja Pracy "Warunki" Wynagrodzenie przelewowe oznacza 6,08 na godz.,będąca minimalną stawką (z uwzględnieniem potrąceń), którą Firma Zatrudniająca spodziewa się zrealizować za wszystkie godziny przepracowane przez Pracownika Agencji. oznacza okres, podczas którego nalicza się dni dla Pracownika Agencji i może on wziąć ustawowy urlop rozpoczynający się 1 stycznia i trwający do rocznicy tej daty; oznacza każdy dodatkowy okres, w którym Najemca chce aby Pracownik Agencji wykonał dla niego zadania poza zakresem jego obowiązków lub serię zadań, jako alternatywę wypłacenia wynagrodzenia. oznacza 12 kolejnych tygodni kalendarzowych, podczas których Pracownik Agencji jest skierowany w całości lub w części, przez jedną lub więcej Agencji Pracy Tymczasowej do odpowiedniego Najemcy do pracy tymczasowej na rzecz i pod nadzorem i kierownictwem odpowiedniego Najemcy w tej samej roli i zgodnie z definicją podaną w Załączniku do niniejszych Warunków Umowy; oznacza (a) okres 8 tygodni, zaczynający się od dnia,po ostatnim dniu, w którym Pracownik Agencji pracował dla Najemcy będąc skierowanym przez Firmę Zatrudniającą, lub (b) okres 14 tygodni zaczynających się pierwszego dnia, w którym Pracownik Agencji pracował dla Najemcy będąc skierowanym przez Firmę Zatrudniającą, lub 14 tygodni od pierwszego dnia wyznaczonego ostatniego zadania, w którym nastąpiła przerwa ponad 6 tygodni (42 dni) od wykonywania jakichkolwiek poprzednich zadań. oznacza jak zdefiniowano w Planie do tych Warunków. oznaczają te warunki zatrudnienia ( w tym załączony plan) łącznie z jakimikolwiek odpowiednimi Formularzami Szczegółowych Zadań. oznacza wynagrodzenie płacone przez Najemcę do Firmy Zatrudniającej, zgodnie z przepisami. Jeśli, przed lub w ciągu wykonywanego zadania, lub podczas Istotnego Okresu Najemca pragnie zaangażować Pracownika Agencji bezpośrednio lub poprzez inną Firmę Zatrudniającą Pracownik Agencji przyjmuje do wiadomości, iż Firma Zatrudniają będzie miała prawo albo żądać od Najemcy wynagrodzenie przelewowe (Transfer Fee) lub zgodzić się na Okres Przedłużonego Wynajmu z Najemcą pod koniec którego Pracownik Agencji może być zatrudniony bezpośrednio przez Najemcę, lub poprzez inną Firmę Zatrudniającą bez dalszej opłaty do Najemcy jeśli Najemca przekazuje Pracownika Agencji osobom trzecim(innym, niż Firma Zatrudniająca),które następnie angażują Pracownika Agencji bezpośrednio lub pośrednio, przed

7 lub podczas Zadania, lub w ciągu Istotnego Okresu, na co zezwala Rozporządzenie 10 Regulaminu Postępowania; Rodzaj pracy oznacza Rozporządzenia dotyczące czasu pracy oznaczają Rozporządzenia dotyczące czasu pracy z 1998r.; 1.2. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, odniesienia do liczby pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odniesienia do rodzaju męskiego obejmują rodzaj żeński i odwrotnie. 1.3 Nagłówki zawarte w niniejszym Regulaminie są podane jedynie dla wygody i nie mają wpływu na ich interpretację. 1.4 Wszelkie odniesienia, wyraźne lub ukryte w celu uchwalenia zawierają odniesienie do tego aktu prawnego, jaki od czasu do czasu jest zmieniany, modyfikowany, rozszerzany, ponownie uchwalany, zastąpiony lub stosowany, lub na podstawie innego aktu prawnego (przed lub po dacie niniejszych Warunków ) i wszystkich podległych aktów prawnych (przed lub po niniejszych Warunkach). 2. UMOWA 2.1 Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy między Firmą Zatrudniającą a Pracownikiem Agencji celem świadczenia usług na rzecz Najemcy i będzie regulować wszystkie zadania podejmowane przez Pracownika Agencji. Jednakże nie istnieją umowy pomiędzy Firmą Zatrudniającą i Pracownikiem Agencji do zadań wykonywanych w międzyczasie. Warunki te zastępują wszelkie inne warunki przedłożone przez Pracownika Agencji. 2.2 Podczas wykonywania zadań Pracownik Agencji będzie zatrudniony wg umowy Firmy Zatrudniającej celem świadczenia usług zawartych w tych warunkach. Dla uniknięcia wątpliwości, pracownik nie jest pracownikiem Firmy Zatrudniającej, chociaż Firma Zatrudniająca jest zobowiązana do dokonywania statutowych potrąceń z wynagrodzenia Pracownika. Warunki te nie mogą prowadzić do zawarcia umowy o pracę między Firmą Zatrudniającą i Pracownikiem Agencji lub Pracownikiem Agencji i Najemcą. Pracownik jest wynajęty jako pracownik, i ma prawo do pewnych, jako takich ustawowych praw, ale nic w niniejszych Warunkach nie będzie interpretowane jako dające prawa Pracownikom Agencji w uzupełnieniu do przepisów zawartych w ustawie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych. 2.3 Żaden wariant lub zmiana niniejszych Warunków nie będzie ważna, chyba że szczegóły dotyczące tych zmian są uzgodnione pomiędzy Firmą Zatrudniającą i Pracownikiem Agencji na piśmie i Pracownik otrzyma kopię zmienionych warunków nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po dniu, w którym nastąpiły te zmiany, podając datę na dzień lub po dniu, kiedy te zmiany nastąpiły. 2.4.FIRMA działa jako Firma Zatrudniająca (zgodnie z definicją paragrafu. 13 (3) o Agencjach Zatrudniających z 1973 roku) podczas przedstawienia i dostarczenia Pracownikowi Agencji zadania na rzecz Najemcy. 3.ZADANIA I DOSTARCZONE INFORMACJE 3.1Firma Zatrudniająca będzie dążyć do znalezienia odpowiednich zleceń dla pracownika wykonującego uzgodniony typ pracy. Pracownik Agencji nie jest zobowiązany do przyjęcia wszystkich zaoferowanych zleceń przez Firmę Zatrudniającą Pracownik Agencji przyjmuje do wiadomości, że charakter pracy tymczasowej oznacza, że mogą być okresy, gdy nie ma odpowiedniej pracy i zgadza się, że: zdatność do pracy oferowana jest wyłącznie przez Firmę Zatrudniającą oraz Firma

8 Zatrudniająca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie zaoferuje Pracownikowi danego rodzaju pracy, lub pracy w ogóle. 3.3Jednocześnie, jeśli Firma zaoferuje pracownikowi zlecenie, to powinna zaoferować jemu/jej szczegóły dotyczące wykonywanej pracy, zawierające następujące elementy: tożsamość klienta oraz, jeżeli to dotyczy zlecenia, charakter danej pracy datę rozpoczęcia zlecenia i czas jego wykonywania rodzaj pracy, miejsce i godziny, w których pracownik będzie zobowiązany tę pracę wykonać rzeczywiste stawki płac, które będą jemu wypłacane oraz wszelkie wydatki przez niego poniesione ryzyko utraty zdrowia i bezpieczeństwo pracy znane Najemcy w odniesieniu do pracy i kroki podjęte przez Najemcę w celu zapobiegania lub zabezpieczenia występowaniu takich zagrożeń jakie doświadczenie, szkolenia, kwalifikacje i wszelkie wymagane przez prawo zezwolenia lub organizacje zawodowe Najemca uzna za niezbędne, lub które są wymagane przez prawo pracy podczas wykonywania tego zlecenia przerwy w płatnościach 3.4 Jeżeli taka informacja nie jest podana na piśmie lub drogą elektroniczną, musi być ona potwierdzona tą drogą do końca trzeciego dnia roboczego (z wyłączeniem soboty, niedzieli i lub świąt) z wyjątkiem, kiedy; zaoferowano Pracownikowi takie samo zadanie, które on wykonywał już wcześniej w ciągu ostatnich 5 dni roboczych i takie informacje zostały już przekazane Pracownikowi Agencji i pozostają niezmienione; lub 3.4.2, Zgodnie z klauzulą 3.5 zadanie powinno trwać przez 5 kolejnych dni roboczych lub mniej, a takie informacje zostały wcześniej podane pracownikowi i pozostają bez zmian, Zatrudniająca Firma potrzebuje tylko pisemnego potwierdzenia tożsamości Najemcy i przypuszczalny czas trwania zadania;. lub 3.5 W przypadku gdy przepisy w punkcie są spełnione, ale wykraczają poza Zadanie przeznaczone do wykonania przez okres 5 kolejnych dni roboczych, zatrudniająca Firma przekazuje takie informacje określone w pkt 3.3 pracownikowi Agencji w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 8 dni od rozpoczęcia zadania Dla celów obliczania średniej tygodniowej liczby godzin przepracowanych przez pracownika Agencji potrzebnych do wykonania tego zadania, celem ustalenia liczby godzin potrzebnych na wykonanie tego zlecenia. Za średnią datę rozpoczęcia danego zlecenia przyjmuje się datę, gdy pracownik rozpoczyna pierwsze zadanie Jeśli przed lub w trakcie zlecenia lub w danym okresie, Najemca pragnie zaangażować Pracownika Agencji bezpośrednio lub za pośrednictwem innej Firmy Zatrudniającej, pracownik przyjmuje, że Zatrudniająca Firma będzie uprawniona do obciążenia opłatą transferową Najemcę, lub uzgodni wydłużony wynajem z Najemcą, na końcu którego pracownik Agencji może być zatrudniony bezpośrednio przez Najemcę lub za pośrednictwem innej firmy bez dalszych opłat na rzecz Najemcy. Dodatkowo Zatrudniająca Firma będzie uprawniona do pobierania opłat Transferowych od Najemcy, jeżeli Najemca przedstawia Pracownika Agencji osobie trzeciej (innej,niż Firma Zatrudniająca), która następnie angażuje Pracownika Agencji bezpośrednio lub pośrednio, przed lub podczas wykonywania zadania lub w odpowiednim terminie. 3.8 Jeżeli pracownik Agencji zakończył staż w dniu rozpoczęcia odpowiedniego zadania lub po zakończeniu stażu podczas wykonywania zadania, i jeśli pracownik Agencji jest uprawniony do wszelkich warunków dotyczących czasu pracy, pracy na nocną zmianę, odpoczynku i / lub przerw na podstawie regulaminu Pracowników Agencji, który jest różny i preferencyjny w stosunku do praw i uprawnień w odniesieniu do tej samej podstawy regulaminu czasu pracy, takie warunki zostaną określone w odpowiednim formularzu Szczegółowych Zadań lub jakichkolwiek zmian do odpowiednich Formularza Szczegółowych Zadań (odpowiednio). 4. ZOBOWIĄZANIA PRACOWNIKA AGENCJI 4.1 Pracownik Agencji nie jest zobowiązany do akceptowania wszystkich zleceń oferowanych przez Firmę Zatrudniającą, lecz jeśli to zrobi,to za każdym razem kiedy zadania będą ustalone, powinien on/ona:

9 4.1.1 współpracować z Najemcą zgodnie z rozsądnymi instrukcjami i akceptować kierunki, doradztwo i kontrole każdej odpowiedzialnej osoby z kręgu osób Najemcy przestrzegać wszelkich stosownych przepisów i rozporządzeń działalności gospodarczej Najemcy (włączając w to normalne godziny pracy), na które zwrócono uwagę, lub których ustalenia Pracownik Agencji może oczekiwać ; podejmować wszelkie rozsądne kroki w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych osób, które mogą być obecne lub mieć wpływ na działania w sprawie przydziału i będące zgodne z przepisami BHP i procedurami Najemcy; nie angażować się w jakiekolwiek zachowania szkodliwe dla interesów Firmy Zatrudniającej lub Najemcy, które zawierają jakiekolwiek postępowania, które mogą doprowadzić Firmę Zatrudniającą i/lub Najemcę do zniesławienia i/lub spowodują utratę klienteli lub biznesu zarówno przez Firmę Zatrudniającą jak i przez Najemcę nie popełnić żadnego czynu lub pominąć tworzenia bezprawnej dyskryminacji lub molestowania personelu przez jakichkolwiek członków Firmy Zatrudniającej lub Najemcy nie rozpowszechniać informacji jakiejkolwiek osobie, ani używać ich do własnej korzyści lub innych osób, nie rozpowszechniać wszelkich poufnych informacji dotyczących Najemcy lub Firmy Zatrudniającej, pracowników, spraw gospodarczych, transakcji lub finansów; na zakończenie zadania lub w dowolnym czasie na wniosek Najemcy lub Zatrudniającej Firmy zwrócić do Najemcy,lub w stosownych przypadkach, do Zatrudniającej Firmy, wszelki majątek Najemcy lub elementy przekazane pracownikowi w związku z / lub do celów wykonania Zadania, w tym, ale nie ograniczając się do jakiegokolwiek urządzenia, materiałów, dokumentów, kart lub legitymacji, mundurów, środków ochrony indywidualnej lub odzieży. 4.2 Jeśli Pracownik Agencji akceptuje jakiekolwiek zadanie oferowane prze Firmę Zatrudniającą, jak najszybciej, przed rozpoczęciem każdej pracy i podczas wykonywania zadania (odpowiednio) i kiedykolwiek na prośbę Firmy Zatrudniającej, Pracownik Agencji zobowiązuje się do: informowania Firmy Zatrudniającej o jakimkolwiek tygodniu kalendarzowym pomiędzy dnia 1 października 2011 r. i przed dniem rozpoczęcia odpowiedniego zadania i / lub podczas wykonywania Zadania, przy którym pracownik Agencji pracował, w tej samej, lub podobnej roli z odpowiednim Najemcą za pośrednictwem jakichkolwiek osób trzecich, i które wg Pracownika Agencji mogą liczyć się do stażu, dostarczenia Firmie Zatrudniającej wszystkich szczegółów takiej pracy, w tym (bez ograniczeń) szczegółów, gdzie, kiedy i okres (y), w których taka praca została podjęta i wszystkich inne szczegółów, na wniosek Firmy Zatrudniającej, oraz informowania Firmy Zatrudniającej, jeśli od 1 października 2011 r., on / ona ma przed datą rozpoczęcia odpowiednie zadanie i / lub jest w trakcie wykonywania zadania zakończył dwa lub więcej zadań dla Najemcy, zakończył co najmniej jedno zadanie u Najemcy lub jedno lub więcej wcześniejszych zadań u jakiegokolwiek członka z grupy Najemcy; i/lub pełnił więcej niż 2 role podczas wykonywania zadania u Najemcy i co najmniej w dwóch przypadkach pracował w roli, która nie była taka sama jak poprzednia Jeśli Pracownik Tymczasowy nie jest w stanie z jakiegokolwiek powodu przyjść do pracy w trakcie wykonywania Zadania, / powinien poinformować on Firmę Zatrudniającą w ciągu 1 godziny, iż rozpoczął zlecenie / zlecenia, lub pracę na zmiany. W przypadku, gdy nie jest możliwe poinformowanie Firmy w tych terminach, pracownik powinien alternatywnie poinformować Klienta, a następnie, jak najszybciej, Firmę. 4.4 Jeśli przed, lub w trakcie wykonywania Zadania, pracownik dowiaduje się, dlaczego dane zlecenie jest dla niego nieodpowiednie, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym Firmę Pracownik Agencji przyjmuje do wiadomości, że wszelkie naruszenia jego obowiązków określonych w niniejszym punkcie mogą powodować straty dla Firmy Zatrudniającej, a ta zastrzega sobie prawo do odzyskania poniesionych strat od Pracownika Agencji.

10 5.Ewidencja czasu pracy 5.1 Pod koniec każdego tygodnia. podczas wykonywania zlecenia (lub pod koniec zlecenia, które jest na okres 1 tygodnia lub mniej, lub jest zakończone przed końcem tygodnia) Pracownik Agencji powinien przekazać Firmie Zatrudniającej grafik o zakończeniu zadania aby wskazać liczbę przepracowanych godzin w trakcie poprzedniego tygodnia (lub za niższy okres), podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Najemcy. 5.2 Z zastrzeżeniem pkt 5.3 Firma Zatrudniająca wypłaca Pracownikowi Agencji za wszystkie przepracowane godziny, niezależnie od tego, czy Firma otrzymała zapłatę od Najemcy za te godziny, czy nie. 5.3 W przypadku, gdy Pracownik Agencji nie przedstawi swej Firmie właściwie uwierzytelnionego grafiku pracy we właściwym momencie,firma Zatrudniająca może przeprowadzić dalsze badania dotyczące godzin wykazanych przez pracownika i zażądać podania wyjaśnień wraz z uzasadnieniem, że Najemca odmówił podpisania grafiku w odniesieniu do tych godzin. Może to opóźnić wszelkie płatności pracownikowi. Zatrudniająca Firma nie dokonuje żadnych płatności na rzecz Pracownika Agencji za godziny nieprzepracowane. 5.4 Dla uniknięcia wątpliwości i do celów rozporządzenia czasem pracy pracownika, czas pracy, zawiera jedynie te okresy, w których on / ona wykonywali czynności lub obowiązki na rzecz Najemcy w ramach wykonywanego zadania. Czas spędzony na podróżach do siedziby Najemcy (oprócz czasu spędzonego na podróże pomiędzy dwoma lub więcej siedzib Najemcy), przerwy na lunch i inne przerwy w pracy nie liczą się jako część czasu pracy Pracownika Agencji potrzebnego do wykonania zlecenia. Klauzula 5.4 jest przedmiotem jakichkolwiek zmian określonych w odpowiednim Formularzu Szczegółowych Zadań, który Firma Zatrudniająca może sporządzić celem zgodności z Rozporządzeniami Pracowników Agencji. 6.WYNAGRODZENIE 6.1.Firma zatrudniająca wypłaca Pracownikowi Agencji pieniądze wg rzeczywistych stawek płac, jeśli Pracownik Agencji ukończył staż. Rzeczywiste Stawki Płac będą przeliczone na bazie wykonanego zadania i ustalone wg Formularza Szczegółowych Zadań. 6.2.Jeżeli Pracownik Agencji zakończył staż na początku stosownego zadania lub po zakończeniu stażu podczas stosownego zadania, Firma Zatrudniająca będzie płacić Pracownikowi Agencji: aktualną stawkę płacy; i dodatki (jeśli w ogóle), które będą przeliczone na bazie wykonanego zadania i ustalone wg Formularza Szczegółowych Zadań. 6.3 Z zastrzeżeniem ustawowego prawa w świetle obowiązujących przepisów, o których mowa w pkt 7 i 8, oraz wszelkich innych prawach ustawowych, pracownik jest uprawniony do otrzymania zapłaty od Firmy Zatrudniającej lub Klienta za czas nie spędzony przy wykonywaniu zlecenia, czy to w odniesieniu do urlopu, choroby lub nieobecności z innych przyczyn, chyba że uzgodniono inaczej. 6.4 Jeżeli Pracownik Agencji zakończył staż na początku stosownego zadania lub po zakończeniu stażu podczas stosownego zadania, Pracownik Agencji może mieć prawo do otrzymania premii. Pracownik Agencji będzie spełniać wszelkie wymagania Firmy Zatrudniającej i / lub Najemcy odnoszące się do oceny pracy Pracownika Agencji w celu ustalenia, czy Pracownik Agencji ma prawo do premii i kwoty takiej premii, czy też nie. Jeśli pracownik spełnia odpowiednie kryteria oceny Pracowników Agencji, to jest on uprawniony do otrzymania premii, Firma Zatrudniająca zapłaci premię takim pracownikom Agencji. 7. ROCZNY URLOP 7.1.Pracownik Agencji ma prawo do corocznego płatnego urlopu według ustawowego minimum przewidzianego wg Rozporządzenia dotyczącego Czasu Pracy. Obecnie wg ustawowego prawa coroczny płatny urlop wynosi 5-6 tygodni. 7.2 Prawo do wynagrodzenia za urlop zgodnie z klauzulą. Pracownik Agencji ma prawo do corocznego płatnego urlopu w zależności od ustawowego minimum przewidzianego w regulaminie czasu pracy. Zgodnie z obecnym ustawowym prawem do corocznego płatnego urlopu na mocy regulaminu czasu pracy Pracownik Agencji jest uprawniony do urlopu wynoszącego 5,6 tygodni, który przypada proporcjonalnie do czasu przepracowanego przez pracownika Agencji i

11 wykonującego zlecenia w trakcie okresu rozliczeniowego Zgodnie z regulaminem Pracownik Agencji, po zakończeniu okresu kwalifikacyjnego, może być uprawniony do płatnego i / lub bezpłatnego urlopu wg dodatkowego Rozporządzenia i zgodnie z klauzulą. Pracownik Agencji ma prawo do corocznego płatnego urlopu na mocy rozporządzeń o czasie pracy i zgodnie z ustawowym minimum przewidzianym w regulaminie czasu pracy. Obecne ustawowe prawo do corocznego płatnego urlopu na mocy regulaminu czasu pracy wynosi 5,6 tygodni i naliczane będzie proporcjonalnie do czasu przepracowanego przez Pracownika Agencji i wykonanych zadań w danym roku urlopowym. Jeśli Pracownik nabędzie takie uprawnienia, data od której te uprawnienia się rozpoczną i jak naliczone zostaną zapłaty za takie uprawnienia zostaną określone w odpowiednim Formularzu Szczegółowych Przydziałów lub jakiekolwiek zmiany do odpowiednich Formularzy Szczegółowych Przydziałów. 7.4 Wszystkie prawa do urlopu muszą być podejmowane w trakcie okresu rozliczeniowego, w którym dochód został uzyskany i nie mogą być przeniesione na następny rok, co określa Formularz Szczegółowych Przydziałów Zadań i jego zmiany. Pracownik jest odpowiedzialny za całkowite wykorzystanie corocznego płatnego urlopu w ciągu roku urlopowego. 7.5 W przypadku, gdy Pracownik Agencji chce wziąć płatny urlop w ciągu wykonywania zlecenia, powinien on powiadomić Firmę Zatrudniającą o dacie urlopu w terminie co najmniej dwukrotnie większym od długości urlopu, który on / ona chce wybrać. W pewnych okolicznościach Firma Zatrudniająca może poprosić Pracownika Agencji do wybrania corocznego płatnego urlopu w określonym czasie, lub może określić,kiedy on/ona ten urlop może wybrać. W przypadku, gdy Pracownik Agencji zgłosił wniosek o wykorzystanie corocznego płatnego urlopu zgodnie z niniejszą klauzulą, Firma Zatrudniająca może zawiadomić pracownika Agencji o odroczeniu urlopu lub zmniejszeniu jego długości. W takich okolicznościach FIRMA poinformuje Pracownika Agencji na piśmie, z wyprzedzeniem, co najmniej takim samym jak długość urlopu, który Firma chce odroczyć lub zmniejszyć Zgodnie z regulaminem Pracownik Agencji, po zakończeniu okresu kwalifikacyjnego, może być uprawniony do płatnego i / lub bezpłatnego urlopu wg dodatkowego Rozporządzenia i zgodnie z klauzulą. Pracownik Agencji ma prawo do corocznego płatnego urlopu na mocy rozporządzeń o czasie pracy i zgodnie z ustawowym minimum przewidzianym w regulaminie czasu pracy. Obecne ustawowe prawo do corocznego płatnego urlopu na mocy regulaminu czasu pracy wynosi 5,6 tygodni i naliczane będzie proporcjonalnie do czasu przepracowanego przez Pracownika Agencji i wykonanych zadań w danym roku urlopowym. Jeśli Pracownik nabędzie takie uprawnienia, data od której te uprawnienia się rozpoczną i jak naliczone zostaną zapłaty za takie uprawnienia zostaną określone w odpowiednim Formularzu Szczegółowych Przydziałów lub jakiekolwiek zmiany do odpowiednich Formularzy Szczegółowych Przydziałów. Kwota wypłaty którą pracownik otrzyma w odniesieniu do okresu rocznego urlopu w trakcie wykonywania zlecenia będzie obliczana zgodnie z proporcjonalną liczbą godzin, którą pracownik potrzebuje na wykonanie zlecenia. Płatności w czasie urlopu będą obliczane na podstawie opłat ponoszonych w trakcie normalnych godzin pracy na rzecz Najemcy, tj. tych, które nie są atrakcyjne jako stawki za nadgodziny. 7.7 Zgodnie z regulaminem Pracownik Agencji, po zakończeniu okresu kwalifikacyjnego, może być uprawniony do płatnego i / lub bezpłatnego urlopu wg dodatkowego Rozporządzenia i zgodnie z klauzulą. Pracownik Agencji ma prawo do corocznego płatnego urlopu na mocy rozporządzeń o czasie pracy i zgodnie z ustawowym minimum przewidzianym w regulaminie czasu pracy. Obecne ustawowe prawo do corocznego płatnego urlopu na mocy regulaminu czasu pracy wynosi 5,6 tygodni i naliczane będzie proporcjonalnie do czasu przepracowanego przez Pracownika Agencji i wykonanych zadań w danym roku urlopowym. Jeśli Pracownik nabędzie takie uprawnienia, data od której te uprawnienia się rozpoczną i jak naliczone zostaną zapłaty za takie uprawnienia zostaną określone w odpowiednim Formularzu Szczegółowych Przydziałów lub jakiekolwiek zmiany do odpowiednich Formularzy Szczegółowych Przydziałów. Kwota wypłaty którą pracownik otrzyma w odniesieniu do okresu rocznego urlopu w trakcie wykonywania zlecenia będzie obliczana zgodnie z proporcjonalną liczbą godzin, którą pracownik potrzebuje na wykonanie zlecenia. Płatności w czasie urlopu będą obliczane na podstawie opłat ponoszonych w trakcie normalnych godzin pracy na rzecz Najemcy, tj. tych, które nie są atrakcyjne jako stawki za nadgodziny. W trakcie wykonywania zadań podczas pierwszego urlopu, pracownik ma prawo zażądać urlopu w wysokości jednej dwunastej od całości urlopu przysługującego Pracownikowi Agencji za urlop w każdym miesiącu okresu rozliczeniowego.

12 7.8 W przypadku gdy Bank Holiday lub inne święto państwowe przypada w czasie wykonywania zlecenia, pracownik czasowy ma dzień wolny za ten dzień, a następnie podlega prawu naliczania wynagrodzenia za urlop, zgodnie z pkt 7.3. Pracownik Agencji może, po przekazaniu zawiadomienia w pkt 7.5, podjąć dzień wolny za Bank Holiday lub inne publiczne święto w ramach swojego uprawnienia jako prawo do części płatnego urlopu. Pracownik Agencji ma prawo do corocznego płatnego urlopu na mocy rozporządzeń o czasie pracy i zgodnie z ustawowym minimum przewidzianym w regulaminie czasu pracy. Obecne ustawowe prawo do corocznego płatnego urlopu na mocy regulaminu czasu pracy wynosi 5,6 tygodni i naliczane będzie proporcjonalnie do czasu przepracowanego przez Pracownika Agencji i wykonanych zadań w danym roku urlopowym. Jeśli Pracownik nabędzie takie uprawnienia, data od której te uprawnienia się rozpoczną i jak naliczone zostaną zapłaty za takie uprawnienia zostaną określone w odpowiednim Formularzu Szczegółowych Przydziałów lub jakiekolwiek zmiany do odpowiednich Formularzy Szczegółowych Przydziałów. Kwota wypłaty którą pracownik otrzyma w odniesieniu do okresu rocznego urlopu w trakcie wykonywania zlecenia będzie obliczana zgodnie z proporcjonalną liczbą godzin, którą pracownik potrzebuje na wykonanie zlecenia. Płatności w czasie urlopu będą obliczane na podstawie opłat ponoszonych w trakcie normalnych godzin pracy na rzecz Najemcy, tj. tych, które nie są atrakcyjne jako stawki za nadgodziny. W trakcie wykonywania zadań podczas pierwszego urlopu, pracownik ma prawo zażądać urlopu w wysokości jednej dwunastej od całości urlopu przysługującego Pracownikowi Agencji za urlop w każdym miesiącu okresu rozliczeniowego. Jeśli Pracownik nabędzie takie uprawnienia, data od której te uprawnienia się rozpoczną i jak naliczone zostaną zapłaty za takie uprawnienia zostaną określone w odpowiednim Formularzu Szczegółowych Przydziałów lub jakiekolwiek zmiany do odpowiednich Formularzy Szczegółowych Przydziałów. W przypadku, gdy Pracownik Agencji chce wziąć płatny urlop w ciągu wykonywania zlecenia, powinien on powiadomić Firmę Zatrudniającą o dacie urlopu w terminie co najmniej dwukrotnie większym od długości urlopu, który on / ona chce wybrać. W pewnych okolicznościach Firma Zatrudniająca może poprosić Pracownika Agencji do wybrania corocznego płatnego urlopu w określonym czasie, lub może określić,kiedy on/ona ten urlop może wybrać. W przypadku, gdy Pracownik Agencji zgłosił wniosek o wykorzystanie corocznego płatnego urlopu zgodnie z niniejszą klauzulą, Firma Zatrudniająca może zawiadomić pracownika Agencji o odroczeniu urlopu lub zmniejszeniu jego długości. W takich okolicznościach FIRMA poinformuje Pracownika Agencji na piśmie, z wyprzedzeniem, co najmniej takim samym jak długość urlopu, który Firma chce odroczyć lub zmniejszyć Jeżeli umowa została rozwiązana przez każdą ze stron, Pracownik Agencji jest uprawniony do płatności za wszelki niewykorzystany urlop, gdzie ilość urlopu jest niższa niż kwota naliczona zgodnie z pkt 7, w dniu rozwiązania umowy. 8.NIEOBECNOŚĆ Z POWODU CHOROBY 8.1 Pracownik jest uprawniony do pobierania Statutowej płatności za chorobowe, pod warunkiem, że spełnia kryteria zgodne ze Statutem. 8.2 Pracownik jest zobowiązany do przedstawienia Firmie Zatrudniającej dowodów potwierdzających niezdolność do pracy, które mogą być usprawiedliwione przez wystawienie własnego certyfikatu za pierwsze 7 dni niezdolności do pracy, a następne będą usprawiedliwione na podstawie przedstawionego zaświadczenia lekarskiego. 8.3 Do celów Płacy Statutowej jeden dzień w tygodniu przeznaczony jest na kwalifikację nieobecności z powodu choroby. Jest to środa każdego tygodnia. 8.4 W przypadku, gdy Pracownik Agencji składa oświadczenie o zdolności do pracy ("Oświadczenie"), lub podobne dowody medyczne, co oznacza, że pracownik Agencji może, pod pewnymi warunkami, być zdolny do pracy / powrócić do pracy, Firma Zatrudniająca będzie dokonywała kwalifikowania jego zdolności do pracy według własnego uznania i określała, czy pracownik Agencji; (a) będzie umieszczony w grafiku do przydzielania nowych zleceń lub (b) zezwoli mu się na kontynuowanie trwającego zlecenia. Przy podejmowaniu takiej decyzji Firma Zatrudniająca może skonsultować się z Najemcą oraz z pracownikiem Agencji,

13 stosownie do oceny, czy warunki określone w oświadczeniu lub dokumentacji mogą być spełnione, aby czas pracy został przedłużony. 8.5 Gdy zostanie zastosowana klauzula z p. 8.4, przekazanie Pracownikowi Agencji nowego zadania lub zezwolenie na kontynuację trwającego Zadania może być przedmiotem wyrażenia zgody przez Pracownika na zmianę warunków, celem wykonania zadania, określonych w formularzu 'Szczegóły Wykonywania Zadań, które będą uwzględniać wszelkie warunki określone w Oświadczeniu Pracownika, lub w innych podobnych dowodach medycznych, jeśli zostaną one uznane jako uzasadniające. 9.ZAKOŃCZENIE STOSUNKU PRACY 9.1Firma Zatrudniająca, Pracownik Agencji lub Najemca mogą zakończyć umowę o pracę o każdej porze, bez zobowiązań i bez uprzedzenia. 9.2 Pracownik Agencji przyjmuje do wiadomości, że kontynuacja przyznawanych zleceń podlega i jest uwarunkowana od dalszego trwania umowy, zawartej między Firmą Zatrudniającą i Najemcą. W przypadku gdy umowa, zawarta pomiędzy Firmą Zatrudniającą i Najemcą z jakiegokolwiek powodu wygasa, zlecenie wygasa również ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Pracownika Agencji (z wyjątkiem płatności za godziny przepracowane przez pracownika Agencji do dnia zakończenia zadania). 9.3Jeśli Pracownik Agencji nie poinformuje Najemcy lub Firmy Zatrudniającej, że nie jest on w stanie przyjść do pracy w trakcie wykonywania Zadania, (zgodnie z punktem 4.2), będzie to traktowane jako zakończenia wykonywania zlecenia przez Pracownika zgodnie z pkt 9.1, jeżeli pracownik nie przedstawi wyjątkowych okoliczności chroniących go/ją od wywiązania się z zadania(punkt 4.2) 9.4Jeśli Pracownik Agencji jest nieobecny w trakcie wykonywania Zadania i zlecenie nie zostało zakończone, zgodnie z punktami 9.1 lub 9.3 dotyczącymi zatrudnienia Firma Zatrudniająca będzie uprawniona do rozwiązania zlecenia zgodnie z pkt 9.1, jeżeli prace, które były wcześniej zlecone pracownikowi,nie są już dostępne. 9.5 Jeśli Pracownik Agencji nie zawiadomi Firmy Zatrudniającej o swojej dostępności do pracy przez okres 3 tygodni, Firma Zatrudniająca dostarczy jej /jemu P45 na jej/jego ostatnio znany adres. 10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Pracownik Agencji przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe,patenty i inne prawa własności intelektualnej wynikające z usług wykonywanych przez niego dla Najemcy w trakcie trwania Zadania należą do Najemcy. W związku z tym, Pracownik Agencji wykonuje wszystkie takie dokumenty i wszystkie takie czynności, jako że Firma Zatrudniająca będzie od czasu do czasu wymagać wykonywania takiej działalności gospodarczej, w celu nadania jej praw na podstawie niniejszej klauzuli. 11. POUFNOŚĆ W celu ochrony poufności i tajemnicy handlowej każdego Najemcy i Firmy Zatrudniającej i bez uszczerbku dla każdego innego obowiązku zachowania w tajemnicy wszystkich dostarczonych informacji, lub nabytych w zaufaniu, Pracownik wyraża zgodę na następujące warunki: w dowolnym momencie, czy to w trakcie, lub po wykonaniu Zadania (chyba że wyraźnie został do tego upoważniony/a przez Najemcę lub Firmę, jako element niezbędny do wykonywania swoich obowiązków) nie ujawniać sekretów firmy żadnym osobom lub wykorzystywać tajemnic handlowych, lub Informacji Poufnych Najemcy lub Firmy Zatrudniającej, z wyjątkiem informacji znajdującej się już w domenie publicznej; przesłanie do Najemcy lub Firmy Zatrudniającej (jak zarządzono) na końcu wykonania każdego zadania, dokumentów i innych materiałów należących do Najemcy(i wszystkich kopii), które są w posiadaniu Pracownika, w tym dokumentów i innych materiałów stworzonych przez Pracownika podczas wykonywania zlecenia.

14 nie wykonywać żadnych kopii,streszczeń, podsumowań lub streszczeń całości lub dowolnej części dokumentu lub innego materiału należącego do Najemcy, z wyjątkiem gdy jest to wymagane w ramach wykonywania swoich obowiązków w ramach wykonywania przydzielonego zadania, podczas którego ten materiał należy do Najemcy lub Firmy Zatrudniającej. 12. Ochrona danych 12.1.Pracownik Agencji gwarantuje, że będzie on ściśle przestrzegać wszystkich przepisów zawartych w niniejszych Warunkach a odnoszących się do niego / niej, zgodnie z Prawem o Ochronie Danych i nie dopuści do zrobienia niczego, co mogłoby spowodować aby Firma Zatrudniająca lub Najemca naruszyli jakiekolwiek przepisy o ochronie danych Pracownik wyraża zgodę aby Agencja Pracy, Firma Zatrudniająca, inny pośrednik dostarczający usługi dla pracowników Agencji i do Najemcy (obecnie lub w przyszłości), przetwarzali jego / jej dane osobowe w celach związanych z realizacją zadania i zgodnie z niniejszymi Warunkami Zatrudnienia oraz eksportu i / lub przetwarzanie jego / jej danych osobowych w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach związanych z realizacją niniejszego Regulaminu. 13. Rozdzielność Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu będą zakończone przez właściwe, kompetentne władze, lub uznane za niewykonalne w jakimkolwiek stopniu, takie postanowienia zostaną oddzielone od pozostałych warunków, które w dalszym ciągu będą obowiązywać, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawa. 14.ZAWIADOMIENIA Wszystkie zawiadomienia, które muszą być podane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i mogą być dostarczane osobiście lub przez pocztę, ze znaczkiem pierwszej klasy i wysłane do siedziby Firmy, do której to powiadomienie ma być doręczone lub na inny adres, o którym strona zawiadomiła drugą stronę na piśmie, pocztą elektroniczną lub przekazała faksem. Każde takie powiadomienie uważa się za doręczone: jeśli od wysłania pocztą ze znaczkiem I klasy minęło 48 godzin, a jeśli em lub faksem, gdy lub faks został wysłany. 15.PRAWO RZĄDOWE A JURYSDYKCJA Warunki te są regulowane przez prawo Anglii i Walii i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii. Podpisane przez Pracownika Agencji (czytelnie) Data /Unit 4 Northgate, White Lund Industrial Estate, Morecambe, LA3 3AY. Tel: Fax:

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. Umowę zawarto. w dniu: pomiędzy firmą. Moneybookers Ltd Welken House 10-11 Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH

UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. Umowę zawarto. w dniu: pomiędzy firmą. Moneybookers Ltd Welken House 10-11 Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL Umowę zawarto w dniu: pomiędzy firmą Moneybookers Ltd Welken House 10-11 Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH zwaną dalej Skrill oraz Nazwa partnera handlowego: Siedziba

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited ISTOTNA INFORMACJA: Przed aktywacją Rachunku należy dokładnie przeczytać niniejszą Umowę. Warunki niniejszej Umowy oraz opłaty mają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD SPIS TREŚCI 1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 3 2. Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej... 6 3. Wyłączenia...

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano 17/06/2014

Zaktualizowano 17/06/2014 Zaktualizowano 17/06/2014 Zasady i warunki Język angielski, w którym napisana została niniejsza Umowa, jest językiem kontrolnym. Jakiekolwiek tłumaczenia lub inne wersje językowe (w tym tłumaczenie na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS Obowiązujące od 17.11.2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 1.1. Definicje... 2 1.2. Zastosowanie Ogólnych warunków... 4 1.3. Zmiana Ogólnych warunków, Warunków świadczenia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe*

Ogólne warunki handlowe* Ogólne warunki handlowe* Spis treści (1) Ostrzeżenie o ryzyku... 3 (2) Wprowadzenie... 4 (3) Postanowienia ogólne... 5 (4) Definicje... 6 (5) Prawo właściwe i właściwość sądów... 6 (6) Rachunki demonstracyjne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne KARTY KREDYTOWE DO WSPÓLNEGO LIMITU KREDYTOWEGO REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki umów dotyczących kart kredytowych Xelion wydawanych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA ZASADY I PROCEDURY styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2: REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny)

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) zawarta w w dniu (wypełnia Dom Maklerski) pomiędzy Domem Maklerskim IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mały Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Obowiązuje od 28 czerwca 2014 1. Definicje. Terminy stosowane w Umowie oraz dołączonej do niej dokumentacji są zdefiniowane

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss.

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Wiosna 2013 r. WSTĘP Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Jest to jedna z pięciu broszur dotyczących prawa pracy. Pozostałe broszury to: 1. Urlopy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo