Badanie zapotrzebowania na nowy system kartowy wśród klientów indywidualnych w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie zapotrzebowania na nowy system kartowy wśród klientów indywidualnych w Polsce"

Transkrypt

1 2015 Badanie zapotrzebowania na nowy system kartowy wśród klientów indywidualnych w Polsce Zrealizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przez instytut badawczy Ipsos Ipsos Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, Warszawa tel.: , fax : NIP: , REGON: , KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał: PLN 2011 Ipsos - Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument zawiera Poufne i Zastrzeżone informacje Ipsos, które nie mogą być ujawniane ani powielane bez wcześniejszej pisemnej zgody Ipsos. Styczeń 2016

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Tło badawcze Założenia badawcze Metodologia badania Dobór próby Wyniki badania Preferowany sposób płatności Główny czynnik wyboru karty, jako preferowanego sposobu płatności Czynniki wyboru karty jako preferowanego sposobu płatności Główny czynnik wyboru gotówki jako preferowanego sposobu płatności Czynniki wyboru gotówki jako preferowanego sposobu płatności Liczba posiadanych kart płatniczych Liczba kart płatniczych regularnie używanych Częstotliwość dokonywania płatności kartą płatniczą Płatności kartą podczas pobytu zagranicą w ciągu ostatnich 3 lat roku Korzystanie z płatności zbliżeniowych Stopień spełnienia oczekiwań przez posiadaną kartę płatniczą Preferowane zmiany w karcie płatniczej Ważność przynależności do powszechnie akceptowanego na świecie systemu płatniczego, takiego jak np. Visa czy MasterCard Ważność wysokości prowizji przy wypłatach z bankomatów w Polsce Ważność zasięgu karty w kraju, tj. ile sklepów w Polsce akceptuje tę kartę Ważność zasięgu karty za granicą, tj. w ilu krajach można nią płacić Ważność możliwości dokonywania płatności zbliżeniowych Ranking ważności funkcjonalności kart płatniczych Gotowość wyboru karty bez płatności zbliżeniowych Zapotrzebowanie na kolejną kartę płatniczą Zainteresowanie kartą nowego systemu płatniczego przy miesięcznej opłacie 5zł Wnioski z badania Podsumowanie Aneks Charakterystyka respondentów

3 1. Wprowadzenie 3

4 1.1. Tło badawcze Według danych NBP 1, w Polsce było 34,7 mln kart płatniczych na koniec III kwartału 2015 roku. Łączna liczba kart debetowych wynosiła 26,5 mln sztuk, zaś kart kredytowych - 5,9 mln sztuk. W funkcję płatności zbliżeniowej było wyposażonych 27,6 mln kart. Według danych z banków, w III kwartale 2015 r. przy użyciu kart przeprowadzono 668 mln transakcji bezgotówkowych (wzrost o 5,) na łączną kwotę 47,5 mld zł (wzrost o 4,). Karta płatnicza została wykorzystana do realizacji płatności bezgotówkowych średnio ok. 19 razy, a pojedyncza płatność bezgotówkowa wynosiła średnio 71 zł. W III kwartale wzrosła także liczba transakcji dokonanych w Internecie do poziomu 7,2 mln. W trzecim kwartale 2015 roku dokonały się pozytywne zmiany na rynku akceptacji kart płatniczych: liczba działających akceptantów wyniosła 182,7 tys., liczba punktów handlowousługowych, które są przystosowane do akceptacji kart płatniczych wyniosła 344 tys. (wzrost o 7,8 tys.), liczba terminali POS wyniosła 440,1 tys. (wzrost o 14,9 tys.), zaś udział terminali POS z funkcją zbliżeniową wyniósł 83,. Na koniec września 2015 r. sieć bankomatów dostępnych na terenie naszego kraju obejmowała 21,6 tys. bankomatów (wzrost o 516 sztuk). r. Średnio dziennie dokonywano w jednym bankomacie na terenie kraju 101 transakcji, a ich średnia wartość wyniosła 462 zł. Wzrosła także o 5 tys. liczba placówek, w których klienci mogą dokonać wypłat sklepowych (cashback), osiągając poziom 90 tys. Na przestrzeni III kwartału 2015 r. dokonano 2,1 mln wypłat sklepowych. Pozycję dominującą na polskim rynku posiada organizacja VISA, do której należy 58, wydanych w Polsce kart płatniczych, natomiast drugie miejsce zajmuje organizacja MasterCard z 40, udziałem w rynku. Udział pozostałych kart wyniósł 0,. W 2014 roku nastąpiło w Polsce znaczące obniżenie opłaty interchange (należności pobieranej przy każdej transakcji dokonywanej przy użyciu kart płatniczych przez bank wydawcę karty od agenta rozliczeniowego). Kolejne uregulowania prawne narzucone przez Unię Europejską weszły w życie w 2015 roku (ostatnie w grudniu ubiegłego roku). Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) prowadzi od wielu lat działania mające na celu zwiększanie wiedzy na temat płatności kartowych wśród klientów i akceptantów, a także zachęca tych ostatnich do przyjmowania płatności bezgotówkowych. By sprawdzić, czy w Polsce istnieje potencjał rynkowy dla nowego systemu płatniczego, mogącego być alternatywną dla obecnie obowiązującego dualistycznego układu, Fundacja zleciła firmie IPSOS przeprowadzenie badań. Uzyskane wyniki mogą być istotną wskazówką przy konstruowaniu oferty organizacji konkurencyjnych wobec Visa i MasterCard, co w dalszej perspektywie służyć będzie rozwojowi rynku transakcji bezgotówkowych. 1 Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r, Styczeń NBP, źródło: 4

5 Głównym celem badania było określenie zapotrzebowania na nowy system płatniczy wśród klientów indywidualnych dokonujących płatności bezgotówkowych. Wśród szczegółowych celów badania wyróżniono: Zaspokojenie potrzeb klientów indywidualnych przez posiadane przez nich karty płatnicze; Zainteresowanie wdrożeniem nowego systemu płatniczego w Polsce przy określonym poziomie opłat; Określenie czynników ważnych przy wyborze karty płatniczej; Określenie optymalnych funkcjonalności nowej karty płatniczej. 5

6 2. Założenia badawcze 6

7 2.1.Metodologia badania Badanie realizowane zostało przez niezależny instytut badawczy IPSOS, w okresie od12 grudnia2015 do 5 stycznia 2016roku na ogólnopolskiej próbie indywidualnych klientów korzystających z kart płatniczych w wieku 18 lat+. Przeprowadzono 1005 wywiadówz osobami, posiadającymi przynajmniej jedną kartę płatniczą. W badaniu wykorzystano technikę CATI (computer-assistedtelephoneinterviewing), polegającą na przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. Respondentami były osoby uprawnione do podejmowania decyzji dotyczących akceptowanych form płatności oraz posiadające wiedzę na temat danych finansowych w firmie. Na poziomie doboru respondentów do próby, po określeniu czy respondent posiada kartę płatniczą, następowała selekcja przepuszczająca tych, którzy w ciągu ostatnich 30 dni dokonali jakiegoś zakupu przy pomocy posiadanej karty. 2.2.Dobór próby Dobór próby zakładał zróżnicowanie badanych pod względem płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania (wielkość miejscowości oraz województwo). Badanie miało charakter ogólnopolski. Celem uzyskania reprezentatywności, w opracowaniu danych wykorzystano ważenie brzegowe do struktury populacji osób w wieku 18 lat posiadających karty płatnicze, zrealizowane techniką iteracyjną (rimweighting). 7

8 3. Wyniki badania 8

9 3.1. Preferowany sposób płatności W sytuacji możliwości wyboru sposobu płatności 7 badanych preferuje płatność kartą. Zwolennicy płatności gotówkowych stanowią 1 ogółu badanych. Należy zaznaczyć, iż co dziesiąty badany nie jest zdecydowanym zwolennikiem jednego sposobu płatności: wszystko jedno jest badanych, uzależnia decyzję od kwoty, zaś po prostu nie wie co wybrać. Najwięcej wskazań na kartę płatniczą odnotowano wśród najstarszych respondentów (7 w wieku 61 lat i starszych). W tej grupie wiekowej, jedynie badanych wybrało gotówkę, w porównaniu do 2 najmłodszych. Wykres 1. Preferowany sposób płatności według płci i wieku Ogółem N=1005 mężczyzni n=380 kobiety n= lat n= lat n=219 Wśród niepracujących, do których zaliczają się studenci, bezrobotni oraz osoby zajmujące się domem, odnotowano więcej zwolenników płatności gotówkowych (2), zaś mniej płatności kartowych (6) lat n= lat + n=296 Kartą Gotówką to zależy od kwoty jest mi wszystko jedno Nie wiem \ trudno powiedzieć Wykres 2. Preferowany sposób płatności według wykształcenia i statusu zawodowego Ogółem N=1005 zawodowe n=89 średnie n=405 wyższe n=511 pracujący n=588 nie pracujący n=109 emeryci n=307 Kartą Gotówką to zależy od kwoty jest mi wszystko jedno Nie wiem \ trudno powiedzieć 9

10 3.2 Główny czynnik wyboru karty, jako preferowanego sposobu płatności Wśród kluczowych argumentów przemawiających za wyborem karty, badani najczęściej wskazują na szybkość dokonywania transakcji (4). Kolejnym atutem karty jest, ich zdaniem, uwolnienie się od konieczności posiadania przy sobie gotówki (2). Szybkość płacenia kartą jest ważniejsza dla młodszych badanych (4 badanych w wieku lat), niż starszych (3 badanych w wieku 61 lat i starszych). Natomiast brak konieczności pamiętania o gotówce wskazywało więcej starszych badanych (3 w wieku lat oraz 3 w wieku lat), niż młodszych (2 w wieku lat oraz 2 w wieku lat). Wykres 3. Główny czynnik wyboru karty, jako preferowanego sposobu płatności: PIERWSZE WSKAZANIE według płci i wieku Baza: Klienci indywidualni, którzy preferują dokonywać płatności kartą Płacenie kartą jest szybsze Nie muszę pamiętać o noszeniu gotówki Kiedy zgubię portfel, mogę zablokować kartę i moje pieniądze Mam lepszą kontrolę nad finansami, bo mogę sprawdzić gdzie i Nie muszę odliczać dokładnej sumy przy kasie W sklepie kasjer nie musi wydawać mi reszty Muszę dokonywać określonej liczby transakcji, aby uniknąć op Zbieram punkty w programach lojalnościowych lub korzystam z Inne Ogółem N=726 mężczyźni n=269 kobiety n= lat n= lat n= lat n= lat + n=221 10

11 Wśród emerytów i rencistów, szybkość płacenia kartą (3) oraz brak konieczności pamiętania o noszeniu gotówki (3) uzyskały niemal zbliżone odsetki wskazań, podczas gdy szybkość transakcji była wskazywana istotnie częściej wśród pozostałych grup (odpowiednio 4 pracujących i 4 niepracujących). Natomiast większy odsetek emerytów i rencistów (1) argumentował wybór karty możliwością zablokowania jej w sytuacji zgubienia portfela( wśród pracujących oraz wśród niepracujących). Wykres 4. Główny czynnik wyboru karty, jako preferowanego sposobu płatności: PIERWSZE WSKAZANIE według wykształcenia i statusu zawodowego Baza: Klienci indywidualni, którzy preferują dokonywać płatności kartą Płacenie kartą jest szybsze Nie muszę pamiętać o noszeniu gotówki Kiedy zgubię portfel, mogę zablokować kartę i moje pieniądze Mam lepszą kontrolę nad finansami, bo mogę sprawdzić gdzie i Nie muszę odliczać dokładnej sumy przy kasie W sklepie kasjer nie musi wydawać mi reszty 1 Muszę dokonywać określonej liczby transakcji, aby uniknąć op Zbieram punkty w programach lojalnościowych lub korzystam z Inne Ogółem N=726 podstawowe + zawodowe n=58 średnie n=284 wyższe n=384 pracujący zarobkowo n=427 nie pracujący n=73 renciści i emeryci n=225 11

12 3.3. Czynniki wyboru karty jako preferowanego sposobu płatności Zestawiając wszystkie argumenty za kartą, jako preferowanym sposobem płatności, wyodrębniono z nich dwa główne, które uzyskały takie same odsetki wskazań (5): szybkość transakcji oraz brak konieczności pamiętania o noszeniu gotówki. Należy zaznaczyć, iż motywacje badanych różnią, jeśli uwzględnimy ich wiek: dla starszych argument o braku konieczności noszenia gotówki jest kluczowy (wskazało go 6 w kohorcie wiekowej lat oraz 5-60 lat i więcej), podczas gdy dla młodych liczy się przede wszystkim szybkość transakcji (6 wskazań w kohorcie lat). Wykres 5. Czynniki wyboru karty, jako preferowanego sposobu płatności: PIERWSZE I DRUGIE WSKAZANIE według płci i wieku Baza: Klienci indywidualni, którzy preferują dokonywać płatności kartą Płacenie kartą jest szybsze Nie muszę pamiętać o noszeniu gotówki Mam lepszą kontrolę nad finansami, bo mogę sprawdzić gdzie i Kiedy zgubię portfel, mogę zablokować kartę i moje pieniądze Nie muszę odliczać dokładnej sumy przy kasie W sklepie kasjer nie musi wydawać mi reszty Muszę dokonywać określonej liczby transakcji, aby uniknąć op Zbieram punkty w programach lojalnościowych lub korzystam z Inne Ogółem N=726 mężczyźni n=269 kobiety n= lat n= lat n= lat n= lat + n=221 12

13 Dla emerytów i rencistów najważniejszy jest to, że nie muszą pamiętać o noszeniu gotówki (5), ponadto szybkość transakcji kartą (5) oraz możliwość zablokowania karty w sytuacji zgubienia portfela (3). Dla pracujących zawodowo w równym stopniu ważne są szybkość transakcji (5), jak również brak konieczności noszenia przy sobie gotówki (5). Kolejny argument tej grupy to lepsza kontrola wydatków (2). Wykres 6. Czynniki wyboru karty, jako preferowanego sposobu płatności: PIERWSZE I DRUGIE WSKAZANIE według wykształcenia i statusu zawodowego Baza: Klienci indywidualni, którzy preferują dokonywać płatności kartą Płacenie kartą jest szybsze Nie muszę pamiętać o noszeniu gotówki Mam lepszą kontrolę nad finansami, bo mogę sprawdzić gdzie i Kiedy zgubię portfel, mogę zablokować kartę i moje pieniądze Nie muszę odliczać dokładnej sumy przy kasie W sklepie kasjer nie musi wydawać mi reszty Muszę dokonywać określonej liczby transakcji, aby uniknąć op Zbieram punkty w programach lojalnościowych lub korzystam z Inne Ogółem N=726 podstawowe + zawodowe n=58 średnie n=284 wyższe n=384 pracujący zarobkowo n=427 nie pracujący n=73 renciści i emeryci n=225 13

14 3.4. Główny czynnik wyboru gotówki jako preferowanego sposobu płatności Wśród badanych, którzy wybrali gotówkę, jako główny argument wskazywany na pierwszym miejscu znalazła się lepsza kontrola wydatków (2). Ponadto badani są przekonani, że nie wszędzie można płacić kartą (2) i nie muszą się zastanawiać, czy mają na koncie wystarczające środki (1). Wykres 7. Główny czynnik wyboru gotówki, jako preferowanego sposobu płatności: PIERWSZE WSKAZANIE według płci Baza: Klienci indywidualni, którzy preferują dokonywać płatności gotówką Widząc gotówkę w portfelu mam lepszą kontrolę nad tym, ile wydaję Nie wszędzie można zapłacić kartą Nie muszę zastanawiać się, czy mam na koncie wystarczająco dużo pięniędzy Płacenie gotówką jest szybsze Jeżeli zgubię kartę, ktoś może uzyskać dostęp do wszystkich Nie muszę pamiętać o noszeniu karty Sprzedawcy niechętnie przyjmują płatności kartą Sklep w którym robię zakupy nie musi płacić prowizji Inne Ogółem N=162 mężczyźni n=52 kobiety n= lat n= lat n= lat n=59 61 lat + n=27 14

15 Wykres 8. Główny czynnik wyboru gotówki, jako preferowanego sposobu płatności: PIERWSZE WSKAZANIE według płci Baza: Klienci indywidualni, którzy preferują dokonywać płatności gotówką Widząc gotówkę w portfelu mam lepszą kontrolę nad tym, ile w Nie wszędzie można zapłacić kartą Nie muszę zastanawiać się, czy mam na koncie wystarczająco d Płacenie gotówką jest szybsze Jeżeli zgubię kartę, ktoś może uzyskać dostęp do wszystkich Nie muszę pamiętać o noszeniu karty 1 1 Sprzedawcy niechętnie przyjmują płatności kartą Sklep w którym robię zakupy nie musi płacić prowizji Inne Ogółem N=163 podstawowe + zawodowe n=14* średnie n=80 wyższe n=69 pracujący zarobkowo n=109 nie pracujący n=22* renciści i emeryci n=32 * niska postawa procentowania 15

16 3.5. Czynniki wyboru gotówki jako preferowanego sposobu płatności Uwzględniając wszystkie argumenty badanych przemawiające za gotówką, najważniejszym okazała się możliwość kontroli wydatków (5). Natomiast zdaniem 4 badanych nie wszędzie można płacić kartą. Trzeci czynnik, to brak konieczności posiadania informacji o dostępnych środkach na karcie (3). Wykres 9. Czynniki wyboru gotówki, jako preferowanego sposobu płatności: PIERWSZE I DRUGIE WSKAZANIE według płci i wieku Baza: Klienci indywidualni, którzy preferują dokonywać płatności gotówką Widząc gotówkę w portfelu mam lepszą kontrolę nad tym, ile wydaję Nie wszędzie można zapłacić kartą Nie muszę zastanawiać się, czy mam na koncie wystarczająco dużo środków Jeżeli zgubię kartę, ktoś może uzyskać dostęp do wszystkich Płacenie gotówką jest szybsze Nie muszę pamiętać o noszeniu karty Sklep w którym robię zakupy nie musi płacić prowizji Sprzedawcy niechętnie przyjmują płatności kartą Inne Ogółem N=163 1 mężczyźni n=52 kobiety n= lat n= lat n= lat n=59 61 lat + n=27* 1 * niska podstawa procentowania 16

17 Klienci indywidualni nie dostrzegają barier po stronie kasjerów przyjmujących płatności kartą: jedynie badanych stwierdziło, iż ich zdaniem sprzedawcy niechętnie przyjmują płatności kartą. Wykres 10. Czynniki wyboru karty, jako preferowanego sposoby płatności: PIERWSZE I DRUGIE WSKAZANIE według wieku Baza: Klienci indywidualni, którzy preferują dokonywać płatności gotówką Widząc gotówkę w portfelu mam lepszą kontrolę nad tym, ile wydaje Nie wszędzie można zapłacić kartą Nie muszę zastanawiać się, czy mam na koncie wystarczająco d Jeżeli zgubię kartę, ktoś może uzyskać dostęp do wszystkich Płacenie gotówką jest szybsze Nie muszę pamiętać o noszeniu karty Sklep w którym robię zakupy nie musi płacić prowizji Sprzedawcy niechętnie przyjmują płatności kartą Inne Ogółem N=163 podstawowe + zawodowe n=14* średnie n=80 wyższe n=69 pracujący zarobkowo n=109 nie pracujący n=22* renciści i emeryci n=32 * niska podstawa procentowania 17

18 3.6. Liczba posiadanych kart płatniczych Klienci indywidualni posiadają jedną (5) lub dwie karty płatnicze (3). Natomiast 1 badanych posiada w swoim portfelu trzy karty lub więcej. Wykres 11. Liczba posiadanych kart płatniczych według płci i wieku Ogółem mężczyźni kobiety lat lat lat 61lat + N=1005 n=380 n=625 n=160 n=219 n=330 n=296 Jedną Najmniej kart przypadających na osobę odnotowano w najmłodszej kohorcie wiekowej, zaś najwięcej wśród badanych w wieku lat. Dwie Trzy Cztery i wiecej Nie wiem \ trudno powiedzieć Wykres 12. Średnia liczba posiadanych kart płatniczych według płci i wieku 2 1,87 1,91 1,85 1,75 1,8 1,63 1,6 1,46 1,4 1,2 1 Ogółem N=1005 mężczyźni n=380 kobiety n= lat n= lat n= lat n=330 1,74 61lat + n=296 Średnia Wykres 13. Liczba posiadanych kart płatniczych według płci i wieku Ogółem N=1005 podst.+zaw. n=89 średnie n=405 wyższe n=511 pracujący n= nie pracujący n=109 emeryci n=307 Jedną Dwie Trzy Cztery i wiecej Nie wiem \ trudno powiedzieć 18

19 Więcej kart płatniczych posiadają osoby z wyższym wykształceniem i aktywne zawodowo. Wykres 14. Średnia liczba posiadanych kart płatniczych według płci i wieku 2 1,75 1,94 1,86 1,8 1,48 1,54 1,6 1,42 1,4 1,2 1 Ogółem podst.+zaw. średnie wyższe pracujący nie N=1005 n=89 n=405 n=511 n=588 pracujący n=109 1,58 emeryci n=307 Średnia 19

20 3.7. Liczba kart płatniczych regularnie używanych Z jednej karty płatniczej korzysta regularnie 2/3 badanych, natomiast co czwarty korzysta z dwóch kart. Najwięcej regularnych użytkowników tylko jednej karty płatniczej odnotowano wśród najmłodszych badanych (7), zaś najmniej wśród osób w wieku lat (6). Wykres 15. Liczba posiadanych kart płatniczych regularnie używanych według płci i wieku Ogółem N=1005 mężczyźni n=380 kobiety n= lat n=160 Z więcej niż jednej karty płatniczej regularnie korzysta więcej osób z wyższym wykształceniem (3) oraz aktywnych zawodowo (3) lat n= lat n=330 61lat + n=296 Z jednej Z dwóch Z trzech Z czterech lub więcej Nie wiem \ trudno powiedzieć Wykres 16. Liczba posiadanych kart płatniczych regularnie używanych według wykształcenia i statusu zawodowego 10 Z jednej Ogółem podst.+zaw. średnie wyższe pracujący nie pracujący emeryci N=1005 n=89 n=405 n=511 n=588 n=109 n= Z dwóch Z trzech Z czterech lub więcej Nie wiem \ trudno powiedzieć 20

21 Zestawiając średnią liczbę kart posiadanych i regularnie wykorzystywanych uzyskano największą różnicę wśród mężczyzn (0,41) oraz wśród osób w wieku lat (0,44). Różnica jest najmniejsza wśród kobiet (0,29) oraz wśród najmłodszych badanych (0,22). Wykres 17. Średnia liczba posiadanych kart płatniczych regularnie używanych według płci i wieku 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 1,4 Ogółem N=1005 1,46 mężczyźni n=380 1,34 kobiety n=625 1, lat n=160 1, lat n=219 1,41 1, lat n=330 61lat + n=296 Średnia Wykres 18. Średnia liczba posiadanych kart płatniczych regularnie używanych według płci i wieku 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 1,4 Ogółem N=1005 1,25 1,27 podst.+zaw. n=89 średnie n=405 1,52 wyższe n=511 1,45 pracujący n=588 1,22 nie pracujący n=109 1,31 emeryci n=307 Średnia 21

22 3.8. Częstotliwość dokonywania płatności kartą płatniczą Wśród ogółu badanych, 4 codziennie lub prawie codziennie dokonuje płatności kartowych. Najwięcej codziennych płatności dokonują osoby w wieku lat (4) oraz lat (4), zaś najmniej osoby po sześćdziesiątce (2). Ponadto, częściej dokonują codziennych zakupów płatnych kartą osoby z wyższym wykształceniem (5) oraz aktywne zawodowo (4). Wykres 19. Częstotliwość dokonywania płatności kartą płatniczą według płci i wieku Ogółem N=1005 mężczyźni n=380 kobiety n= lat n= lat n= lat n=330 61lat + n=296 Codziennie lub prawie codziennie Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu Kilka razy w miesiącu Raz w miesiącu lub rzadziej Nie wiem \ trudno powiedzieć Wykres 20. Częstotliwość dokonywania płatności kartą płatniczą wg wykształcenia i statusu zawodowego Ogółem N= podst.+zaw. n= średnie n=405 wyższe n=511 pracujący n=588 nie pracujący n=109 emeryci n=307 Codziennie lub prawie codziennie Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu Kilka razy w miesiącu Raz w miesiącu lub rzadziej Nie wiem \ trudno powiedzieć 22

23 3.9. Płatności kartą podczas pobytu zagranicą w ciągu ostatnich 3 lat roku Dwie trzecie badanych wyjeżdżało zagranicę w ciągu ostatnich 3 lat. Więcej osób wyjeżdżało wśród najmłodszych badanych (7 w wieku lat), niż wśród najstarszych (5 w wieku 61 lat i więcej). Wykres 21. Pobyt zagraniczny w ciągu ostatnich 3 lat według płci i wieku Tak Nie Ogółem N=1005 mężczyźni n=380 kobiety n= lat n= lat n= lat n=330 61lat + n=296 Wśród wyjeżdżających zagranicę w ciągu ostatnich 3 lat, połowa badanych realizowała płatności kartowe na tych wyjazdach. Częściej tego typu płatności dokonywały osoby w wieku lat (w tej kohorcie wiekowej 2 bardzo często dokonywała takich płatności, 1 często, zaś 2 raczej rzadko). Wykres 22. Płatności kartą podczas pobytu zagranicą w ciągu ostatnich 3 lat według płci i wieku Baza: Klienci indywidualni, którzy wyjeżdżali zagranicę w ciągu ostatnich 3 lat Bardzo często Raczej często Raczej rzadko Ogółem N= mężczyźni kobiety lat lat lat n=262 n=357 n=111 n=151 n= lat + n=155 Wcale Trudno powiedzieć \ różnie bywa 23

24 W ciągu ostatnich 3 lat, istotnie częściej wyjeżdżały zagranicę osoby z wykształceniem wyższym (7), niż z podstawowym lub zawodowym (4). Ponadto częściej wyjeżdżały osoby aktywne zawodowe (7), niż emeryci, czy renciści (5). Wykres 23. Pobyt zagraniczny w ciągu ostatnich 3 lat według wykształcenia i statusu zawodowego Tak Ogółem N= podst.+zaw. n=89 4 średnie n= wyższe n=511 pracujący n=588 4 nie pracujący n=109 4 emeryci n=307 Nie Wśród wyjeżdżających zagranicę w ciągu ostatnich 3 lat, podczas tych pobytów istotnie częściej używały karty płatniczej osoby z wykształceniem wyższym (6), aktywne zawodowo (5). Wykres 24. Płatności kartą podczas pobytu zagranicą w ciągu ostatnich 3 lat według wykształcenia i statusu zawodowego Baza: Klienci indywidualni, którzy wyjeżdżali zagranicę w ciągu ostatnich 3 lat Bardzo często Raczej często Raczej rzadko Ogółem podst.+zaw. średnie wyższe n=360 pracujący nie pracujący emeryci N=619 n=31 n=228 n=407 n=59 n=152 Wcale Trudno powiedzieć \ różnie bywa 24

25 3.10. Korzystanie z płatności zbliżeniowych Z płatności zbliżeniowych korzysta ¾ badanych. Istotnie częściej z tej funkcji korzystają osoby młodsze (8 badanych w wieku lat) oraz niepracujące (8), do których zaliczają się uczniowie i studenci, bezrobotni oraz osoby zajmujące się domem. Wśród ogółu badanych, 1 nie korzysta z funkcji płatności zbliżeniowych pomimo, iż ich karty posiadają taką opcję. Największy odsetek takich odpowiedzi odnotowano w grupie wiekowej lat (1), zaś najmniejszy wśród najmłodszych badanych (). Wykres 25. Korzystanie z płatności zbliżeniowych według płci i wieku Ogółem mężczyźni kobiety lat lat lat 61lat + N=1005 n=380 n=625 n=160 n=219 n=330 n=296 Tak, korzystam Mam, ale nie korzystam Nie mam takiej funkcji Nie wiem \ trudno powiedzieć Wśród klientów indywidualnych 1 nie posiada funkcji płatności zbliżeniowych. Najwięcej jest takich osób wśród najstarszych (2 osób w wieku 61 lat +), legitymujących się wykształceniem podstawowym i zawodowym (2) oraz wśród emerytów i rencistów (2). Wykres 26. Korzystanie z płatności zbliżeniowych według wykształcenia i statusu zawodowego Ogółem podst.+zaw. średnie wyższe pracujący nie pracujący emeryci N=1005 n=89 n=405 n=511 n=588 n=109 n= Tak, korzystam Mam, ale nie korzystam Nie mam takiej funkcji Nie wiem \ trudno powiedzieć 25

26 3.11. Stopień spełnienia oczekiwań przez posiadaną kartę płatniczą Zdaniem 6 badanych funkcjonalności posiadanej karty płatniczej w pełni zaspokajają ich oczekiwania. Karty 3 badanych spełniają ich oczekiwania w znacznym stopniu, a jedynie w części. Najwięcej w pełni zadowolonych klientów jest wśród niepracujących (7), zaś najmniej wśród legitymujących się wykształceniem podstawowym lub zawodowym (4). Wykres 27. Stopień spełnienia oczekiwań przez posiadaną kartę płatniczą według płci i wieku Ogółem mężczyźni kobiety lat lat lat 61lat + N=1005 n=380 n=625 n=160 n=219 n=330 n=296 Całkowicie spełnia(ją) moje oczekiwania Spełnia(ją) większość moich oczekiwań Spełnia(ją) część moich oczekiwań W ogóle nie spełnia(ją) moich oczekiwań Nie wiem \ trudno powiedzieć Wykres 28. Stopień spełnienia oczekiwań przez posiadaną kartę płatniczą według wykształcenia i statusu zawodowego 10 9 Całkowicie spełnia(ją) moje oczekiwania Ogółem podst.+zaw. średnie wyższe pracujący nie pracujący emeryci N=1005 n=89 n=405 n=511 n=588 n=109 n= Spełnia(ją) większość moich oczekiwań Spełnia(ją) część moich oczekiwań W ogóle nie spełnia(ją) moich oczekiwań Nie wiem \ trudno powiedzieć 26

27 3.12. Preferowane zmiany w karcie płatniczej Paradoksalnie, wśród osób, które są nie w pełni usatysfakcjonowane ze swoich kart płatniczych, 2 nie zmieniłoby nic w posiadanej karcie płatniczej. Ci, którzy pokusili się na wskazanie preferowanych zmian, w pierwszej kolejności wymieniali zmianę miesięcznej opłaty (1). Kolejne propozycje mające na celu wzrost zaspokojenia ich potrzeb to: zwiększenie limitu karty (), zmniejszenie prowizji za wypłatę w bankomacie (), poprawa bezpieczeństwa (), dodatkowa funkcja płatności zbliżeniowych (), czy zwiększenie zasięgu (). Wykres 29. Preferowane zmiany w ofercie karty płatniczej i jej funkcjach mające na celu wzrost zaspokojenia potrzeb - według płci Baza: Klienci indywidualni, których karty płatnicze nie w pełni spełniają ich oczekiwania nic by nie zmieniał wysokość miesięcznej opłaty zwiększyć limity kraty(wysokości, ilości, wypłat), zminiejszyć progi prowizja przy wypłatach z bankomatu zwiększyć bezpieczeństwo funkcja płatności zbliżeniowych zasięg / liczba akceptantów likwidacja barier w użytkowaniu za granicą szybsze działanie, mniej awarii infrastruktury jakość / wielkość karty więcej programów punktowych, rabatowych, promocji, nagród informacje o saldzie wygląd karty / zdjęcie na karcie zwiększyć liczbę bankomatów (ogólnie, bez prowizji) płatności przez internet Ogółem N=408 mężczyźni n=163 kobiety n=245 inne 1 nie wiem/trudno powiedzieć

28 Badani w wieku 46 lat i starsi (powyżej 2 wskazań) częściej niż młodsi (10-1)nie potrafili wymienić potencjalnych opcji karty, które mogłyby spowodować wzrost dopasowania oferty karty płatniczej do ich potrzeb. Ponadto częściej (2) niż najmłodsi (1) byli zdania, że nie należy nic zmieniać (pomimo, iż posiadana karta nie do końca spełnia ich oczekiwania). Wykres 30. Preferowane zmiany w ofercie karty płatniczej i jej funkcjach mające na celu wzrost zaspokojenia potrzeb - według wieku Baza: Klienci indywidualni, których karty płatnicze nie w pełni spełniają ich oczekiwania nic by nie zmieniał wysokość miesięcznej opłaty zwiększyć limity kraty(wysokości, ilości, wypłat), zminiejszyć progi prowizja przy wypłatach z bankomatu zwiększyć bezpieczeństwo funkcja płatności zbliżeniowych zasięg / liczba akceptantów likwidacja barier w użytkowaniu za granicą szybsze działanie, mniej awarii infrastruktury jakość / wielkość karty więcej programów punktowych, rabatowych, promocji, nagród dla posiadaczy karty Ogółem N= lat n= lat n= lat n=140 informacje o saldzie wygląd karty / zdjęcie na karcie 61 lat + n=125 zwiększyć liczbę bankomatów (ogólnie, bez prowizji) płatności przez internet inne nie wiem/trudno powiedzieć

29 Poziom wykształcenia jedynie w niewielkim stopniu różnicuje preferencje badanych. O ile propozycje osób z wykształceniem wyższym są bardzo zbliżone do wyniku ogólnego (z uwagi na znaczny udział tej grupy wśród odpowiadających na to pytanie), to ranking badanych ze średnim wykształceniem wygląda nieco inaczej: co prawda na pierwszym miejscu, podobnie jak u pozostałych, znalazła się propozycja zmiany wysokości opłaty miesięcznej (), to na drugim miejscu wymieniano zasięg i liczbę akceptantów (). Wykres 31. Preferowane zmiany w ofercie karty płatniczej i jej funkcjach mające na celu wzrost zaspokojenia potrzeb według wykształcenia Baza: Klienci indywidualni, których karty płatnicze nie w pełni spełniają ich oczekiwania nic by nie zmieniał wysokość miesięcznej opłaty zwiększyć limity kraty(wysokości, ilości, wypłat), zminiejszyć progi prowizja przy wypłatach z bankomatu zwiększyć bezpieczeństwo funkcja płatności zbliżeniowych zasięg / liczba akceptantów likwidacja barier w użytkowaniu za granicą szybsze działanie, mniej awarii infrastruktury jakość / wielkość karty więcej programów punktowych, rabatowych, promocji, nagród dla posiadaczy karty informacje o saldzie wygląd karty / zdjęcie na karcie zwiększyć liczbę bankomatów (ogólnie, bez prowizji) płatności przez internet inne nie wiem/trudno powiedzieć Ogółem N=408 post.+zaw. n=46 średnie n=151 wyższe n=

30 Odnotowano, wysoki odsetek w grupie rencistów i emerytów osób, które nie zmieniłyby niczego w ofercie posiadanej karty płatniczej pomimo nie spełnienia przez nią ich oczekiwań (3). Wykres 32. Preferowane zmiany w ofercie karty płatniczej i jej funkcjach mające na celu wzrost zaspokojenia potrzeb według statusu zawodowego Baza: Klienci indywidualni, których karty płatnicze nie w pełni spełniają ich oczekiwania nic by nie zmieniał wysokość miesięcznej opłaty zwiększyć limity kraty(wysokości, ilości, wypłat), zminiejszyć progi prowizja przy wypłatach z bankomatu zwiększyć bezpieczeństwo funkcja płatności zbliżeniowych Zasięg / liczba akceptantów likwidacja barier w użytkowaniu za granicą szybsze działanie, mniej awarii infrastruktury jakość / wielkość karty więcej programów punktowych, rabatowych, promocji, nagród informacje o saldzie wygląd karty / zdjęcie na karcie Ogółem N=408 pracujący n=240 nie pracujący n=30 emeryci n=137 3 zwiększyć liczbę bankomatów (ogólnie, bez prowizji) płatności przez internet inne nie wiem/trudno powiedzieć

31 3.13. Ważność przynależności do powszechnie akceptowanego na świecie systemu płatniczego, takiego jak np. Visa czy MasterCard Przynależność do powszechnie akceptowanego na świecie systemu płatniczego (Visa, Mastercard) jest ważna dla 6 badanych. Jedynie 1 uznaje taką przynależność za nieważną. Wykres 33. Ocena ważności przynależności do powszechnie akceptowanego na świecie systemu płatniczego, takiego jak np. Visa czy MasterCard - według płci i wieku T2Box Średnia 3,94 3,92 3,97 3,91 4,09 3,88 3,79 B2Box Bardzo ważna Ogółem N=1005 mężczyźni =380 kobiety n= lat n= lat n= lat n= lat + n=296 Raczej ważna Ani ważna, ani nie ważna Raczej nie ważna Zupełnie nie ważna Nie wiem \ trudno powiedzieć Istotniej więcej badanych uznało za ważną przynależność do światowego systemu płatniczego (Visa, Mastercard) wśród badanych w wieku lat (7), z wykształceniem wyższym (7) oraz aktywnych zawodowo (7). Ponadto częściej uznawali ten czynnik za ważny pracujący na stanowiskach kierowniczych, technicznych, handlowych (7), mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców (7), korzystający z płatności zbliżeniowych (7), dokonujący codziennie płatności kartą (7). Istotnie mniej badanych uznało ten czynnik za ważny wśród osób w wieku 60 lat i starszych (6), nie posiadających funkcji zbliżeniowej (5), z wykształceniem podstawowym i zawodowym (6) oraz wśród rencistów i emerytów (5). 2 Top 2 Boxess: suma odpowiedzi bardzo ważna + raczej ważna 3 Bottom 2 Boxess: suma odpowiedzi zupełnie nie ważna + raczej nie ważna 31

32 Wykres 34. Ocena ważności przynależności do powszechnie akceptowanego na świecie systemu płatniczego, takiego jak np. Visa czy MasterCard - według wykształcenia i statusu zawodowego T2Box Średnia 3,83 3,89 4,00 4,00 3,94 3,68 3,83 B2Box Bardzo ważna podst.+zaw. średnie wyższe pracujący n=89 n=405 n=511 n=588 Ogółem N=1005 nie pracujący n= emeryci n=307 Raczej ważna Ani ważna, ani nie ważna Raczej nie ważna Zupełnie nie ważna Nie wiem \ trudno powiedzieć 4 Top 2 Boxess: suma odpowiedzi bardzo ważna + raczej ważna 5 Bottom 2 Boxess: suma odpowiedzi zupełnie nie ważna + raczej nie ważna 32

33 3.14. Ważność wysokości prowizji przy wypłatach z bankomatów w Polsce Wysokość prowizji przy wypłatach z bankomatów w Polsce jest ważna dla 8 badanych. Jedynie uznaje za nieznaczący ten element opłaty za usługi karty płatniczej. Wykres 35. Ocena ważności wysokości prowizji przy wypłatach z bankomatów w Polsce - według płci i wieku T2Box Średnia 4,39 4,29 4,48 4,46 4,57 4,26 4,02 B2Box Bardzo ważna Raczej ważna Ani ważna, ani nie ważna Raczej nie ważna Ogółem N=1005 mężczyźni =380 kobiety n= lat n= lat n= lat n= lat + n=296 Zupełnie nie ważna Nie wiem \ trudno powiedzieć Istotniej więcej badanych uznało za ważną wysokość prowizji przy wypłatach z bankomatów w kraju wśród badanych w wieku lat (8) i lat (8) oraz posiadających wykształcenie wyższe (8). Ponadto częściej uznawali za ważny ten czynnik pracujący na stanowisku właściciela, dyrektora, specjalisty (8), mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców (8) oraz dokonujący codziennych płatności kartą (8). Istotnie mniej badanych uznało ten czynnik za ważny wśród osób w wieku 61 lat i starszych (6), z wykształceniem podstawowym i zawodowym (6) oraz renciści i emeryci (6). 6 Top 2 Boxess: suma odpowiedzi bardzo ważna + raczej ważna 7 Bottom 2 Boxess: suma odpowiedzi zupełnie nie ważna + raczej nie ważna 33

34 Wykres 36. Ocena ważności wysokości prowizji przy wypłatach z bankomatów w Polsce - według wykształcenia i statusu zawodowego T2Box Średnia 4,39 3,78 4,37 4,5 4,47 4,41 3,97 B2Box Bardzo ważna Raczej ważna Ani ważna, ani nie ważna Raczej nie ważna Ogółem N=1005 podst.+zaw. n=89 średnie n=405 wyższe n=511 pracujący n=588 nie pracujący n= emeryci n=307 Zupełnie nie ważna Nie wiem \ trudno powiedzieć 8 Top 2 Boxess: suma odpowiedzi bardzo ważna + raczej ważna 9 Bottom 2 Boxess: suma odpowiedzi zupełnie nie ważna + raczej nie ważna 34

35 3.15. Ważność zasięgu karty w kraju, tj. ile sklepów w Polsce akceptuje tę kartę Zasięg karty w Polsce jest ważny dla 8 badanych. Jedynie uznaje ten element za nieważny. Wykres 37. Ocena ważności zasięgu karty w kraju, tj. ile sklepów w Polsce akceptuje tę kartę - według płci i wieku T2Box Średnia 4,5 4,44 4,55 4,58 4,51 4,52 4,23 B2Box Ogółem mężczyźni kobiety lat lat lat 61 lat + N=1005 =380 n=625 n=160 n=219 n=330 n= Bardzo ważna Raczej ważna Ani ważna, ani nie ważna Raczej nie ważna Zupełnie nie ważna Nie wiem \ trudno powiedzieć Istotnie więcej badanych uznało za ważny zasięg karty w Polsce w grupie posiadaczy 5 kart płatniczych i więcej (9), dokonujących codziennych płatności kartą (9), pracujących na stanowiskach kierowniczych, technicznych, handlowych (9) oraz wśród mieszkańców miast powyżej 200 tys. mieszkańców (9). Istotnie mniej badanych uznało ten czynnik za ważny wśród osób w wieku 61 lat i starszych (7), z wykształceniem podstawowym i zawodowym (7) oraz wśród rencistów i emerytów (7). 10 Top 2 Boxess: suma odpowiedzi bardzo ważna + raczej ważna 11 Bottom 2 Boxess: suma odpowiedzi zupełnie nie ważna + raczej nie ważna 35

36 Wykres 38. Ocena ważności zasięgu karty w kraju, tj. ile sklepów w Polsce akceptuje tę kartę - według wykształcenia i statusu zawodowego T2Box Średnia 4,5 4,19 4,43 4,6 4,58 4,46 4,17 B2Box Ogółem podst.+zaw. średnie wyższe pracujący nie emeryci N=1005 n=89 n=405 n=511 n=588 pracujący n=307 n= Bardzo ważna Raczej ważna Ani ważna, ani nie ważna Raczej nie ważna Zupełnie nie ważna Nie wiem \ trudno powiedzieć 12 Top 2 Boxess: suma odpowiedzi bardzo ważna + raczej ważna 13 Bottom 2 Boxess: suma odpowiedzi zupełnie nie ważna + raczej nie ważna 36

37 3.16. Ważność zasięgu karty za granicą, tj. w ilu krajach można nią płacić Zasięg karty zagranicą jest ważny dla 5 badanych, natomiast 2 uznaje ten element za nieważny. 2 nie potrafiło ocenić tej opcji wskazując odpowiedzi pośrednie: ani ważny, ani nie ważny (1), czy trudno powiedzieć (1). Wykres 39. Ocena ważności zasięgu karty za granicą, tj. w ilu krajach można nią płacić - według płci i wieku T2Box Średnia 3,57 3,62 3,52 3,38 3,74 3,67 3,33 B2Box Bardzo ważna Raczej ważna Ogółem N=1005 mężczyźni =380 kobiety n= lat n= lat n= lat n= lat + n=296 Ani ważna, ani nie ważna Raczej nie ważna Zupełnie nie ważna Nie wiem \ trudno powiedzieć Istotnie więcej respondentów uznało za ważny zasięg karty za granicą wśród klientów w wieku lat (6), z wyższym wykształceniem (6) oraz wśród dyrektorów, specjalistów, właścicieli (6). Zasięg karty zagranicą okazał się w mniejszym stopniu ważny dla osób w wieku 61 lat i starszych (4), z wykształceniem podstawowym i zawodowym (4), rencistów i emerytów (4), klientów nie posiadających funkcji zbliżeniowej (4) oraz dla robotników i rolników (4). 14 Top 2 Boxess: suma odpowiedzi bardzo ważna + raczej ważna 15 Bottom 2 Boxess: suma odpowiedzi zupełnie nie ważna + raczej nie ważna 37

38 Wykres 40. Ocena ważności zasięgu karty za granicą, tj. w ilu krajach można nią płacić - według wykształcenia i statusu zawodowego T2Box Średnia 3,57 3,44 3,72 3,66 3,49 3,25 3,24 B2Box Bardzo ważna Raczej ważna Ogółem N= podst.+zaw. n= średnie n=405 wyższe n=511 pracujący n=588 nie pracujący n= emeryci n=307 Ani ważna, ani nie ważna Raczej nie ważna Zupełnie nie ważna Nie wiem \ trudno powiedzieć 16 Top 2 Boxess: suma odpowiedzi bardzo ważna + raczej ważna 17 Bottom 2 Boxess: suma odpowiedzi zupełnie nie ważna + raczej nie ważna 38

39 3.17. Ważność możliwości dokonywania płatności zbliżeniowych Możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych okazała się funkcjonalnością ważną dla 6 badanych. Natomiast 2 klientów uznało tę funkcję za nieważną. Wykres 41. Ocena ważności możliwości dokonywania płatności zbliżeniowych - według płci i wieku T2Box Średnia 3,7 3,78 3,61 4,16 3,69 3,44 3,26 B2Box Ogółem mężczyźni kobiety lat lat lat 61 lat + N=1005 =380 n=625 n=160 n=219 n=330 n= Bardzo ważna Raczej ważna Ani ważna, ani nie ważna Raczej nie ważna Zupełnie nie ważna Nie wiem \ trudno powiedzieć Istotnie więcej badanych uznało płatności zbliżeniowe za ważne wśród najmłodszych klientów w wieku lat (7) oraz wśród osób niepracujących (8), do których zaliczamy uczniów i studentów, bezrobotnych oraz osoby zajmujące się domem. Płatności zbliżeniowe okazały się ważne w mniejszym stopniu dla osób w wieku 61 lat i starszych (4), dokonujących płatności kartą rzadziej niż raz w miesiącu (4), zaś przede wszystkim dla badanych posiadających funkcję płatności zbliżeniowych, lecz niekorzystających z niej (1) oraz dla nieposiadających tej funkcji (3). 18 Top 2 Boxess: suma odpowiedzi bardzo ważna + raczej ważna 19 Bottom 2 Boxess: suma odpowiedzi zupełnie nie ważna + raczej nie ważna 39

40 Wykres 42. Ocena ważności możliwości dokonywania płatności zbliżeniowych - według wykształcenia i statusu zawodowego T2Box Średnia 3,7 3,68 3,77 3,65 3,67 4,21 3,33 B2Box Bardzo ważna Raczej ważna Ogółem podst.+zaw. średnie wyższe pracujący nie pracujący emeryci N=1005 n=89 n=405 n=511 n=588 n=109 n= Ani ważna, ani nie ważna Raczej nie ważna Zupełnie nie ważna Nie wiem \ trudno powiedzieć 20 Top 2 Boxess: suma odpowiedzi bardzo ważna + raczej ważna 21 Bottom 2 Boxess: suma odpowiedzi zupełnie nie ważna + raczej nie ważna 40

41 3.18. Ranking ważności funkcjonalności kart płatniczych Najważniejszym czynnikiem dla klientów indywidualnych jest zasięg karty w kraju - czynnik ten wybrało 8 ankietowanych. Kolejny czynnik wysokość prowizji przy wypłatach z bankomatów w Polsce uznało za ważny 8 badanych. Przynależność do powszechnie akceptowanego na świecie systemu płatniczego (np. Visa i MasterCard) ważna jest dla 6 klientów indywidualnych. Natomiast możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych okazała się funkcjonalnością ważną dla 6 badanych. Najmniej ważnym czynnikiem z 5 ocenianych okazał się zasięg karty zagranicą, który ważny jest dla 5 respondentów. Wykres 43. Ranking ważności funkcjonalności kart płatniczych Top2Boxess według płci i wieku Zasięg karty w kraju, tj. ile sklepów w Polsce akceptuje tę kartę Wysokość prowizji przy wypłatach z bankomatów w Polsce Przynależność do powszechnie akceptowanego na świecie systemu płatniczego, takiego jak np. Visa czy MasterCard Możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych Ogółem N=726 mężczyźni n=380 kobiety n=625 Zasięg karty za granicą, tj. w ilu krajach można nią płacić lat n= lat n= lat n= lat + n=221 41

42 Wykres 44. Ranking ważności funkcjonalności kart płatniczych Top2Boxess według wykształcenia i statusu zawodowego Zasięg karty w kraju, tj. ile sklepów w Polsce akceptuje tę kartę Wysokość prowizji przy wypłatach z bankomatów w Polsce Przynależność do powszechnie akceptowanego na świecie systemu płatniczego, takiego jak np. Visa czy MasterCard Możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych Ogółem N=1005 podst.+zaw. n=89 średnie n=405 Zasięg karty za granicą, tj. w ilu krajach można nią płacić wyższe n=511 pracujący n=588 nie pracujący n=109 42

43 3.19. Gotowość wyboru karty bez płatności zbliżeniowych Możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych okazała się funkcjonalnością istotną dla 6 badanych, którzy z powodu jej braku nie byliby zainteresowani nową kartą. Natomiast 3 badanych byłoby skłonnych wybrać kartę bez płatności zbliżeniowych. Wyniki wskazują, iż poziom zainteresowania tą funkcją jest związany z wiekiem badanych: dla najmłodszych funkcja płatności zbliżeniowych okazała się najistotniejsza i jedynie 1 badanych w wieku lat byłoby zainteresowanych kartą funkcji zbliżeniowej, w porównaniu do osób w wieku 46 lat i starszych, których dwukrotnie więcej jest zainteresowanych taką kartą. Wykres 45. Gotowość wyboru karty bez płatności zbliżeniowych - według płci i wieku T2Box Średnia 2,09 2,03 2,15 1,72 2,18 2,27 2,29 B2Box Zdecydowanie tak Raczej tak Ogółem N=1005 mężczyźni =380 kobiety n= lat n= lat n= lat n= lat + n=296 Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem \ trudno powiedzieć Na preferencje badanych wpływ mają także ich doświadczenia z płatnościami zbliżeniowymi: wśród korzystających z płatności zbliżeniowych jedynie 2 ( zdecydowanie tak + 1 raczej tak) skłonnych byłoby wybrać kartę bez tej funkcji, podczas gdy aż 6 (3 zdecydowanie tak + 3 raczej tak) wśród osób posiadających funkcję płatności zbliżeniowych, ale z niej nie korzystających. W grupie nie posiadających kart z funkcją zbliżeniową zainteresowanie nową kartą bez tej funkcji wynosi 4 (2 zdecydowanie tak + 2 raczej tak). 22 Top 2 Boxess: suma odpowiedzi zdecydowanie tak + raczej tak 23 Bottom 2 Boxess: suma odpowiedzi zdecydowanie nie + raczej nie 43

44 Wykres 46. Gotowość wyboru karty bez płatności zbliżeniowych - według płci i wieku T2Box Średnia 2,09 2,45 2,16 1,98 2,09 1,89 2,27 B2Box Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem \ trudno powiedzieć Ogółem N=1005 podst.+zaw. n=89 średnie n=405 wyższe n=511 pracujący n=588 nie pracujący n=109 emeryci n= Top 2 Boxess: suma odpowiedzi zdecydowanie tak + raczej tak 25 Bottom 2 Boxex: suma odpowiedzi zdecydowanie nie + raczej nie 44

45 3.20. Zapotrzebowanie na kolejną kartę płatniczą Zdecydowana większość badanych (9) nie jest zainteresowana nową, kolejną kartą płatniczą. Wykres 47. Zapotrzebowanie na kolejną kartę płatniczą według płci i wieku 10 9 Tak Nie 9 Ogółem N=1005 mężczyźni n=380 kobiety n= lat n= lat n= lat n= lat + n=296 Wykres 48. Zapotrzebowanie na kolejną kartę płatniczą według wykształcenia i statusu zawodowego 10 9 Tak Nie 9 Ogółem N=1005 podst.+zaw. n=89 średnie n=405 wyższe n=511 pracujący n=588 nie pracujący n=109 emeryci n=307 45

46 3.21. Zainteresowanie kartą nowego systemu płatniczego przy miesięcznej opłacie 5zł Zainteresowanie kartą nowego systemu płatniczego, z którą wiązałaby się opłata miesięczna w wysokości 5 zł, wyraziło badanych, natomiast 8 nie było zainteresowanych taką opcją. Większy poziom zainteresowania charakteryzuje badanych w wieku lat oraz mężczyzn (1). Wśród pozostałych grup poziom ten wyniósł. Wykres49. Zainteresowanie kartą nowego systemu pątniczego przy miesięcznej opłacie 5zł - według płci i wieku T2Box Średnia 1,55 1,61 1,5 1,59 1,52 1,58 1,49 B2Box Zdecydowanie tak Raczej tak 6 5 Raczej nie Ogółem N=1005 mężczyźni =380 kobiety n= lat n= lat n= lat n= lat + n=296 Zdecydowanie nie Nie wiem \ trudno powiedzieć Większym zainteresowaniem nowa karta cieszyć się będzie wśród respondentów posiadających już kilka kart: podczas gdy jedynie posiadaczy jednej do dwóch kart płatniczych jest zainteresowanych nową kartą, to już wśród posiadaczy 3-4 kart zainteresowanie wynosi 1, a wśród właścicieli 5 kart płatniczych i więcej wynosi ono Top 2 Boxess: suma odpowiedzi zdecydowanie tak + raczej tak 27 Bottom 2 Boxess: suma odpowiedzi zdecydowanie nie + raczej nie 46

47 Wykres50. Zainteresowanie kartą nowego systemu płatniczego przy miesięcznej opłacie 5zł - według wykształcenia i statusu zawodowego T2Box 28 1 Średnia 1,55 1,65 1,58 1,51 1,54 1,64 1,52 B2Box Zdecydowanie tak Raczej tak 6 5 Raczej nie Zdecydowanie nie 1 Ogółem N=1005 podst.+zaw. n=89 średnie n=405 wyższe n=511 pracujący n=588 nie pracujący n=109 emeryci n=307 Nie wiem \ trudno powiedzieć 28 Top 2 Boxess: suma odpowiedzi zdecydowanie tak + raczej tak 29 Bottom 2 Boxess: suma odpowiedzi zdecydowanie nie + raczej nie 47

48 4. Wnioski z badania 48

49 4.1. Podsumowanie Wśród klientów indywidualnych, zainteresowanie kartą nowego systemu płatniczego, z którą wiązałaby się opłata miesięczna w wysokości 5 zł wyniosło. Ponad połowa badanych (5) wyraziła swój zdecydowany brak zainteresowania proponowanym rozwiązaniem. Znikomego potencjału upatrywać można jeszcze wśród 3 badanych, którzy są raczej niezainteresowani. Nowa karta cieszyć się będzie większym zainteresowaniem wśród respondentów posiadających już kilka kart: podczas, gdy jedynie posiadaczy jednej do dwóch kart płatniczych jest zainteresowanych nową kartą, to już wśród posiadaczy 3-4 kart zainteresowanie wynosi 1, zaś wśród właścicieli 5 kart płatniczych i więcej - 1. Oferta nowej karty powinna trafić w pierwszej kolejności do klientów, którzy posiadają duże doświadczenie w korzystaniu z kart płatniczych. Nowa karta ma szansę zastąpić jedną z używanych do tej pory lub wzbogacić zestaw posiadanych kart płatniczych. Druga z kolei grupa celowa to użytkownicy kart, którzy nie posiadają opcji płatności zbliżeniowej zainteresowanie w tej grupie nową kartą wyniosło 1, podczas gdy wśród korzystających z tej opcji, a jedynie wśród niekorzystających z posiadanej funkcji. Tu czynnikiem mogącym zainteresować badanych jest niewątpliwe funkcja płatności zbliżeniowych. Większy poziom zainteresowania nową kartą charakteryzuje badanych w wieku lat (1), niż najmłodszych i najstarszych (po ). Większy potencjał jest także w mniejszych miastach (1)i na wsiach (1), niż w dużych miastach (). Ponadto badani z wykształceniem podstawowym i zawodowym (1)lepiej zareagowali na ofertę, niż badani z wykształceniem średnim () i wyższym (). Wśród robotników i rolników (1) oraz wśród dyrektorów, właścicieli firm i specjalistów (1) odnotowano większy poziom zainteresowania nowym produktem niż wśród kierowników, techników i handlowców (). Dla badanych najważniejszy jest zasięg nowego systemu w kraju, przekładający się na liczbę punktów handlowych przyjmujących płatności (8 uznało, że czynnik ten jest bardzo ważny [6] i raczej ważny [1)oraz wysokość prowizji pobieranej przy wypłacie z bankomatu (8 uznało, że czynnik ten jest bardzo ważny [6] i raczej ważny [1]). W najmniejszym stopniu badani przykładają wagę do zasięgu międzynarodowego karty (5 uznało, że czynnik ten jest bardzo ważny [3] i raczej ważny [2]). Niewątpliwie warto te preferencje badanych uwzględnić w tworzonej ofercie. 49

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC FORM PŁATNOŚCI

POSTAWY POLAKÓW WOBEC FORM PŁATNOŚCI POSTAWY POLAKÓW WOBEC FORM PŁATNOŚCI O BADANIU Badanie zostało przeprowadzone przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie eservice sp. z o.o. METODA Badanie przeprowadzono techniką CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU Monika Mikowska N Patroni medialni Partner social media SPONSOR RAPORTU Diagnoza stanu obecnego polskiego mobile commerce. Polscy dostawcy oprogramowania m commerce. Polskie case studies. Wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Obowiązująca od dnia września 0 roku. Karty kredytowe MasterCard Czynność MasterCard

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Optymalne konto bankowe według uczestników kampanii Miliony Polaków

Optymalne konto bankowe według uczestników kampanii Miliony Polaków Optymalne konto bankowe według uczestników kampanii Miliony Polaków Partner merytoryczny Partner badania Partnerzy wspierający akcję 2 Cel akcji Badanie preferencji klientów opinie na temat najbardziej

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r.

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Magdalena Rabong / Departament Systemu Płatniczego Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Warszawa / 12 marca 2015 r. Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim 2 Spis treści 1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy.

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy. Matki w pracy. Raport z badania ilościowego CATIBUS 1 63125482 Michał Węgrzynowski Warszawa, maj 2015 2 Informacje o badaniu Podstawowe informacje o projekcie TIMING Badanie przeprowadził instytut Millward

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać szans na dalszy rozwój płatności bezgotówkowych. Analiza postaw i doświadczeń Polaków. TNS Polska TNS

Gdzie szukać szans na dalszy rozwój płatności bezgotówkowych. Analiza postaw i doświadczeń Polaków. TNS Polska TNS Gdzie szukać szans na dalszy rozwój płatności bezgotówkowych. Analiza postaw i doświadczeń Polaków TNS Polska Stabilny wzrost uproduktowienia 62% 58% 42% 67% 64% 48% 69% 72% 67% 69% 52% 52% 77% 75% 17%

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Departament Programowy Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości:

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości: Spis treści 2 Wiadomości ogólne. 3 Jak dużo na ubrania wydają respondentki? 4 Czym kierują się respondentki przy zakupie ubrań? 5 Kupno i wymiana ubrań za pośrednictwem Internetu. 6 Kupno i wymiana używanych

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r.

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna Polaków w wieku lat - kluby fitness i sportowe, siłownie, zorganizowane zajęcia fizyczne

Aktywność fizyczna Polaków w wieku lat - kluby fitness i sportowe, siłownie, zorganizowane zajęcia fizyczne Aktywność fizyczna Polaków w wieku 20-65 lat - kluby fitness i sportowe, siłownie, zorganizowane zajęcia fizyczne wyniki badania sondażowego Katowice, sierpień 2017 r. WSTĘP Metodologia badawcza: badanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Karty bankowe

Rozdział 4 Karty bankowe Rozdział 4 Karty bankowe 1. Karty płatnicze L.p. Tytuł prowizji/opłaty - 1 - - 2 - - 3 - -4-1. Karta VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem do rachunków: ROR Net-ROR 1) wydanie nowej karty 2) wznowienie

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej

Bankowość Internetowa. - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej Bankowość Internetowa - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej Metodologia Metoda Prezentowane dane pochodzą z Audytu Bankowości Detalicznej. Badanie realizowane jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy?

Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy? Kwiecień 2013 Zofia Bednarowska, Wioleta Pułkośnik Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy? Jak wynika z badania PMR, 74% Polaków najczęściej płaci za zakupy gotówką. Deklaracje dotyczące

Bardziej szczegółowo

PLASTIK DO PRZYCIĘCIA

PLASTIK DO PRZYCIĘCIA Wojna z gotówką Wojna z gotówką (89) PLASTIK DO PRZYCIĘCIA Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy, który stanowi, że od 1 stycznia 2014 r. ma obowiązywać stawka opłaty kartowej interchange

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE Rynek płatności w Polsce Rynek płatności w Polsce 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Akceptanci POS Placówki z POS Terminale POS 530,9 tysięcy POS 1000 800 600 400

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Rola tzw. wydatków drobnych na edukację dzieci w wieku 7-18 lat

Rola tzw. wydatków drobnych na edukację dzieci w wieku 7-18 lat Rola tzw. wydatków drobnych na edukację dzieci w wieku 7-18 lat Sierpień/ Wrzesień 2015 2015 Ipsos - Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument zawiera Poufne i Zastrzeżone informacje Ipsos, które

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro?

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? zrealizowany na zlecenie Klinik i Laboratoriów Medycznych INVICTA przez Instytut Badania Opinii Homo Homini kwiecieo-maj 2011 Osobisty stosunek do in vitro w zależności

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

MŁODZI O EMERYTURACH

MŁODZI O EMERYTURACH K.020/12 MŁODZI O EMERYTURACH Warszawa, kwiecień 2012 roku Zdecydowana większość młodych Polaków (91%) uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek. Prawie trzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA OMNIBUSOWEGO FIRMY VERIFONE Polski rynek płatności elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r.

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. 080/05 Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. Warszawa, grudzień 2005 r. Znacznie ponad połowa Polaków (60%) jest zdania, że Aleksander Kwaśniewski dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, w tym 13%

Bardziej szczegółowo

Konta dla osób fizycznych. Konto podwójnie zarabiające

Konta dla osób fizycznych. Konto podwójnie zarabiające Konta dla osób fizycznych Konto podwójnie zarabiające promocja do 19 kwietnia 2017r. Promocja skierowana jest do nowych klientów mbanku, otwierających rachunki ekonto z taryfą standard lub z taryfą plus.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu AutoPlus

Regulamin. Programu AutoPlus Regulamin Programu AutoPlus Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Zakres przedmiotowy 1. Program AutoPlus dotyczy Transakcji bezgotówkowych dokonanych Kartą przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty. 2.

Bardziej szczegółowo

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r.

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych w Polsce Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. 1. Systemy i opłaty Systemy VISA i MasterCard Systemy kart

Bardziej szczegółowo

Polacy a domowe finanse

Polacy a domowe finanse Polacy a domowe finanse Wyniki badań dotyczące zarządzania budżetem domowym EGB Investments S.A. Bydgoszcz, czerwiec 2012 POLACY A CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAKUPÓW 45% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1. Pomyśl o zakupach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Część II Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności

KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Część II Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Karty płatnicze to fenomen rozwijającego się sektora bankowego w Polsce. Wystarczyła jedna tylko dekada by z przedmiotu dostępnego

Bardziej szczegółowo

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 Wyniki badania 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany został

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2016 ISSN 2353-5822 Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego Wiedza i opinie Polaków o problemie Logotyp klienta bezdechu sennego Nota metodologiczna Nota Metodologiczna Czas realizacji badania: Styczeń 2015 Miejsce realizacji: Próba: Jednostka badania Próba ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe wykluczenie i bariery upowszechnienia korzystania z internetu

Cyfrowe wykluczenie i bariery upowszechnienia korzystania z internetu Cyfrowe wykluczenie i bariery upowszechnienia korzystania z internetu dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Dane na temat

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA KONSUMENTÓW

FEDERACJA KONSUMENTÓW FEDERACJA KONSUMENTÓW Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w oddziałach Federacji Konsumentów na przełomie grudnia 2012 i stycznia 2013 roku, dotyczącego postaw oraz świadomości konsumentów, związanych

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat współczesnych sposobów płatności bezgotówkowych. Marek Lekki

Opinie na temat współczesnych sposobów płatności bezgotówkowych. Marek Lekki Opinie na temat współczesnych sposobów płatności bezgotówkowych Marek Lekki Informacje o badaniu Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów internetowych (CAWI) wśród osób posiadających internetowe

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r.

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. K.003/07 Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. Warszawa, styczeń 2007 roku W sondaŝu zrealizowanym w pierwszy weekend stycznia 2007 r., udział w wyborach zdecydowanie potwierdziło

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI od 29 stycznia 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI Nowe zasady rozliczania transakcji zagranicznych DLA KONT: DIRECT, KOMFORT, PREMIUM, STUDENT I KLASYCZNE Koszt przewalutowania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 Spis treści Tytuł slajdu 1. Wprowadzenie 2. Opłaty 2.1.Klienci indywidualni III

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do instytucji finansowych

Zaufanie do instytucji finansowych Zaufanie do instytucji finansowych Warszawa, kwiecień 2002 roku Bankom państwowym ufa 68% Polaków. Nie ufa im 17% osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym różnica między pozytywnymi a negatywnymi opiniami

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego K.046/10 Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego Warszawa, lipiec 2010 r. W Polsce jest tyle samo zwolenników (), co przeciwników (4) rządu. Co dziesiąty

Bardziej szczegółowo

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego 2014 by Federacja Konsumentów Spis treści I. Wstęp... 2 II. Opis i analiza poszczególnych odpowiedzi ankietowanych... 4 Pytanie 1 - Jak

Bardziej szczegółowo

Karta mobilna VISA debetowa karta HCE

Karta mobilna VISA debetowa karta HCE Karta mobilna VISA debetowa karta HCE 1 Co to jest HCE? HCE Host Card Emulation To technologia, która działa analogicznie jak karty zbliżeniowe, wykorzystując do dokonywania płatności komunikację NFC pomiędzy

Bardziej szczegółowo