Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r."

Transkrypt

1 Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r.

2 Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r.

3

4 Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych Ogólna liczba kart Karty płatnicze w podziale na rodzaje według systemów kartowych Karty płatnicze w podziale na rodzaje według sposobu rozliczania transakcji Karty płatnicze w podziale na rodzaje według technologii zapisu danych Karty płatnicze zbliżeniowe 1 3. Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych Liczba transakcji Wartość transakcji Transakcje bezgotówkowe Infrastruktura rynku kart płatniczych Bankomaty Akceptanci Punkty handlowo-usługowe Terminale POS Punkty oferujące wypłaty sklepowe (cash back) 22 Załącznik 1 25 Załącznik 2 26 Załącznik 3 27 Załącznik 4 28 Załącznik 5 29 Załącznik 6 3 Załącznik 7 31 Spis wykresów 32

5 Streszczenie 1. Streszczenie Na koniec IV kwartału r. znajdowało się na rynku polskim 36,1 mln kart płatniczych, to jest o 56 tys. kart więcej niż we wrześniu r. (wzrost o 1,6%). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 29,7 mln szt. i ich liczba zwiększyła się o 563 tys. (wzrost o 1,9%). Równocześnie odnotowano niewielki spadek liczby kart kredytowych. Na koniec grudnia r. łączna liczba kart kredytowych wyniosła 6 mln szt. W okresie IV kwartału r. liczba kart kredytowych zmniejszyła się o 4 tys. sztuk (spadek o,1%). Warto odnotować dalszy wzrost udziału kart płatniczych z funkcją zbliżeniową, który na koniec grudnia r. wyniósł 71,3% tj. o 2,3 punktu procentowego więcej niż na koniec września r. W IV kwartale r. odnotowano wzrost liczby transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych. Przy użyciu kart płatniczych przeprowadzono 739 mln transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych), na łączną kwotę 121 mld zł, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło wzrost liczby transakcji o 7,1% przy równoczesnym zatrzymaniu na dotychczasowym poziomie wartości (wzrost o,4%). W IV kwartale r. pojedyncza transakcja dokonana przy użyciu karty płatniczej wynosiła ok. 164 zł, czyli była mniejsza niż w poprzednim kwartale (175 zł). Karta płatnicza posłużyła do realizacji średnio 2,5 transakcji, zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych (w poprzednim kwartale wskaźnik ten był niższy, tj. 19,4). Według danych z banków, w IV kwartale r. przy użyciu kart przeprowadzono 553 mln transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 44,4 mld zł, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło znaczący wzrost na poziomie odpowiednio 11,8% i 7,6%. Karta płatnicza została wykorzystana do realizacji płatności bezgotówkowych średnio ok. 15,3 razy - w przecią- gu ostatniego kwartału wskaźnik zwiększył się z poziomu 13,9 transakcji. Pojedyncza płatność bezgotówkowa wynosiła średnio 8 zł (w poprzednim kwartale 84 zł). Na rynku akceptacji kart płatniczych zachodzą pozytywne zmiany. I tak, liczba działających na akceptantów zwiększyła się na przestrzeni kwartału o 8,9 tys. do poziomu 163 tys. Nastąpił także wzrost liczby punktów handlowo-usługowych, które są przystosowane do akceptacji kart płatniczych. Na koniec grudnia r. było ich 35 tys. czyli w porównaniu do września r. więcej o 15,5 tys. (wzrost o 5,3%). Na koniec grudnia r. liczba terminali POS dostępnych na rynku wynosiła 398 tys. czyli w kwartale przybyło 19,4 tys. nowych urządzeń, co stanowi wzrost o 5,1%. Ten wskaźnik świadczy pozytywnie o wzroście sieci akceptacji, jaki miał miejsce w omawianym kwartale. Innym pozytywnym sygnałem dotyczącym sieci akceptacji jest wzrost udziału Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 1

6 Streszczenie terminali POS wyposażonych w funkcję zbliżeniową o 2,1 punktu procentowego do poziomu 72,3% wszystkich terminali POS. Skłonność klientów do wykorzystania z kart płatniczych charakteryzują wskaźniki dotyczące liczby zainicjowanych transakcji. I tak agenci rozliczeniowi w IV kwartale r. zarejestrowali 534,1 mln transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 42,1 mld zł, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło wzrost odpowiednio o 9,6% i 12,4%. W IV kwartale r. nastąpił wzrost liczby transakcji dokonanych w Internecie z wykorzystaniem karty płatniczej. Liczba transakcji wyniosła 2,9 mln transakcji, czyli o 13,8% więcej niż w III kwartale r. Wartość transakcji wyniosła 578 mln zł, czyli na zbliżonym poziomie, co w poprzednim kwartale. Średnia wartość transakcji przeprowadzonej w Internecie wyniosła 198 zł. Na koniec grudnia r. sieć bankomatów dostępnych na terenie naszego kraju obejmowała bankomatów, czyli o 836 sztuk więcej niż we wrześniu r. Średnio dziennie dokonywano w jednym bankomacie na terenie kraju 98 transakcji (w poprzednim kwartale 115). Średnia wartość transakcji przeprowadzonej w bankomacie wyniosła 427 zł (w poprzednim kwartale wyniosła 412 zł). Na przestrzeni IV kwartału r. w bankomatach przeprowadzono 185,7 mln operacji, czyli o 2,8% mniej niż w poprzednim kwartale. Wartość transakcji dokonywanych w bankomatach wyniosła łącznie 79,4 mld zł, czyli o,8% więcej niż w poprzednim kwartale. W IV kwartale r. wzrosła liczba placówek, w których klienci mogą dokonać wypłat sklepowych (cash back). Na koniec grudnia r. takich placówek było ok. 72 tys., czyli o 11,6 tys. wię- cej niż we wrześniu r. Po raz kolejny liczba wypłat sklepowych przeprowadzonych w kwartale przekroczyła 1 milion sztuk. Na przestrzeni IV kwartału r. dokonano 1,36 mln wypłat sklepowych (cash back). W porównaniu do kwartału poprzedniego, oznacza to wzrost o 2%. Wartość wypłat wyniosła 157 mln zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosła o 7,2%. Średnia wartość pojedynczej wypłaty sklepowej wyniosła 115 zł (dla porównania średnia wartość pojedynczej transakcji w bankomacie była niemal 4 - krotnie większa). 2 Narodowy Bank Polski

7 Liczba kart płatniczych 2. Liczba kart płatniczych 2.1. Ogólna liczba kart Według stanu na koniec grudnia r., na polskim rynku znajdowało się w obiegu 36,1 mln kart płatniczych, to jest o 56 tys. kart więcej niż we wrześniu r., co stanowiło wzrost o 1,6% (wykres nr 2.1). W okresie roku, porównując stan na koniec grudnia oraz roku, odnotowano wzrost liczby kart płatniczych o 4%. Wykres 2.1 Liczba kart płatniczych (w mln szt.) w Polsce na koniec kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r mln szt. +1,1 % +2,3% +1,4% -,7% +,2% + 1,2% + 1% + 1,6% ,3 33,6 34,4 34,9 34,7 34,7 35,2 35,5 36, Karty płatnicze w podziale na rodzaje według systemów kartowych Pozycję dominującą na rynku polskim, jeśli chodzi o organizacje płatnicze, nadal utrzymuje organizacja VISA, do której należy 59,3% wydanych w Polsce kart płatniczych, natomiast drugie miejsce z 39,5% udziałem w rynku zajmuje organizacja MasterCard, co zaprezentowano na wykresie nr 2.2. W stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost udziału MasterCard o,4 punktu procentowego oraz spadek udziału VISA o,4 punktu procentowego. Udział pozostałych kart na koniec IV kwartału r. wyniósł 1,2%, w tym głównie kart własnych banków. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 3

8 Liczba kart płatniczych Wykres 2.2 Struktura wydanych kart według poszczególnych systemów kartowych - stan na koniec III oraz IV kwartału r Karty płatnicze w podziale na rodzaje według sposobu rozliczania transakcji Strukturę wydanych kart w podziale na karty debetowe, kredytowe i obciążeniowe na koniec III oraz IV kwartału r. przedstawiono na wykresie nr 2.3. Podobnie jak we wcześniejszych okresach, spośród wydanych kart największy udział miały karty debetowe (82,4%), natomiast na drugiej pozycji znalazły się karty kredytowe (16,8%). Karty obciążeniowe w analizowanym okresie stanowiły,8% udziału w rynku. W IV kwartale r. udział kart debetowych w rynku wzrósł o,2 punktu procentowego. Natomiast udział kart kredytowych w stosunku do poprzedniego kwartału zmniejszył się o,2 punktu procentowego. Wykres 2.3 Struktura wydanych kart w podziale na karty debetowe, kredytowe i obciążeniowe - stan na koniec III oraz IV kwartału r. 4 Narodowy Bank Polski

9 Liczba kart płatniczych Karty debetowe Karty debetowe charakteryzują się tym, iż umożliwiają dokonywanie zakupów lub wypłatę gotówki tylko do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Transakcje wykonywane przy użyciu kart debetowych (z wyjątkiem transakcji realizowanych z wykorzystaniem funkcji zbliżeniowej w trybie off-line) są autoryzowane, tzn. że przy każdym użyciu karty weryfikowana jest karta płatnicza i posiadacz karty (np. przez podanie kodu PIN) oraz dostępność środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Karty debetowe są wydawane przez większość banków standardowo w pakiecie do każdego otwieranego rachunku oszczędnościoworozliczeniowego. W IV kwartale r. liczba kart debetowych osiągnęła łączną wielkość 29,7 mln szt. (wykres nr 2.4), czyli zwiększyła się o 563 tys., co oznacza w porównaniu do kwartału poprzedniego wzrost o 1,9%. W porównaniu do poprzedniego kwartału zwiększył się udział kart debetowych w rynku kart płatniczych z 82,2% do 82,4% (wykres nr 2.3). Wykres 2.4 Liczba kart debetowych na koniec kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r mln szt. +1,8% +2,7% +1,9% -,2% +,4% + 1,6% + 1,3% + 1,9% , ,8 28,3 28,2 28,4 28,8 29,2 29, Karty kredytowe Drugie pod względem liczebności są karty kredytowe. Są to karty umożliwiające posiadaczowi skorzystanie z oferowanego przez bank limitu kredytowego. Zazwyczaj banki wyznaczają tzw. okres bezodsetkowy, w którym klient może dokonywać płatnośc, korzystając z nieoprocentowanego kredytu. Na okres bezodsetkowy składa się miesięczny okres rozliczeniowy (28-31 dni) i okres na spłatę zadłużenia bez odsetek (około 2-25 dni, w zależności od banku i rodzaju karty). Posiadanie karty kredytowej nie wiąże się z koniecznością otwarcia rachunku bieżącego w banku wydającym kartę kredytową.na koniec grudnia r. łączna liczba kart kredytowych wyniosła 6 mln szt. (wykres nr 2.5). Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 5

10 Liczba kart płatniczych Wykres 2.5 Liczba kart kredytowych na koniec kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r. 8 6 mln szt. -2,2% +,5% -,5% - 2,7% -,6% -,1% -,8% -,1% 4 2 6,45 6,3 6,33 6,3 6,13 6,1 6,1 6, 6, 212 W IV kwartale r. liczba kart kredytowych w stosunku do poprzedniego kwartału zmniejszyła się o 3,6 tys. sztuk, co oznacza minimalny spadek o,1%. Od grudnia 29 r. obserwowano stały spadek liczby kart kredytowych (od grudnia 29 r. do grudnia r. ubyło z rynku 4,8 mln kart kredytowych), co wynikało przede wszystkim z kontynuacji przyjętej na początku 21 r. polityki banków, tzn. zaostrzenia kryteriów dotyczących zarówno wydawania nowych kart i przyznawania nowych limitów, jak i obsługi kart już wydanych. Wpływ na powyższe działania banków od 21 r. miała w szczególności rosnąca w latach wartość kredytów zagrożonych, w tym udzielonych z wykorzystaniem kart kredytowych, wynikająca głównie z pogorszenia koniunktury. Na koniec grudnia r. wielkość zaciągniętych kredytów na karty kredytowe w Polsce wyniosła 12,5 mld zł, tj. zwiększyła się o 46 mln zł w stosunku do kwoty na koniec września r. Równocześnie wskaźnik udziału kredytów zagrożonych w ogólnej wartości kredytów udzielonych za pośrednictwem kart kredytowych wyniósł na koniec grudnia r. 12,7%, czyli zmniejszył się w stosunku do września r. (13%). Wielkość wskaźnika kredytów zagrożonych na kartach kredytowych na przestrzeni kolejnych miesięcy od grudnia 212 r. przedstawiono na wykresie nr Narodowy Bank Polski

11 Liczba kart płatniczych Wykres 2.6 Wskaźniki udziału kredytów zagrożonych w kredytach na kartach kredytowych, kredytach konsumpcyjnych i kredytach mieszkaniowych w kolejnych miesiącach od grudnia 212 r. Źródło danych: Departament Systemu Finansowego, NBP Karty obciążeniowe Karty obciążeniowe (zwane również charge ) pozwalają na korzystanie z przyznanego miesięcznego limitu kredytowego. Rachunek posiadacza karty obciążeniowej jest obciążany przez bank z reguły raz w miesiącu kwotą należności wykorzystania limitu kredytowego. Na koniec grudnia r. liczba kart obciążeniowych wynosiła 282 tys. szt. i była o,1 tys. większa niż na koniec III kwartału r., co stanowiło śladowy wzrost o,4% (wykres nr 2.7). Udział kart typu charge w rynku kart płatniczych wyniósł,8%, czyli pozostał na niezmienionym poziomie w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wykres 2.7 Liczba kart obciążeniowych na koniec kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r. 45 tys. szt. 3 +3,5% -,7% - 1,8% - 2,2% + 1,3% - 3,2% -,7% +,4% ,4 33,5 31,4 295,9 289,5 293,1 283,7 281,7 281,9 212 Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 7

12 Liczba kart płatniczych 2.4. Karty płatnicze w podziale na rodzaje według technologii zapisu danych Strukturę wydanych kart w podziale na karty wyposażone tylko w pasek magnetyczny, karty z paskiem magnetycznym i mikroprocesorem (tzw. karty hybrydowe), karty wyposażone tylko w mikroprocesor oraz karty wirtualne na koniec III oraz IV kwartału r. zaprezentowano na wykresie nr 2.8. Wykres 2.8 Struktura kart w podziale według technologii zapisu danych w III oraz IV kwartale r. Wzrosła liczba kart hybrydowych, czyli wyposażonych zarówno w pasek magnetyczny, jak i mikroprocesor. Na koniec grudnia r. kart hybrydowych było w obiegu 34,1 mln szt. Karty tego typu stanowią dominującą kategorię na rynku polskim. W porównaniu do poprzedniego kwartału nastąpił wzrost liczby tego typu kart o 617 tys. sztuk, czyli o 1,8% (wykres nr 2.9). Udział kart hybrydowych osiągnął poziom 94,6% (wykres nr 2.8). Liczba kart hybrydowych wzrosła od końca 29 r. do grudnia r. z poziomu 8 mln do 34,1 mln szt. Wzrost liczby tych kart zwiększył bezpieczeństwo wykorzystywania kart płatniczych w Polsce. 8 Narodowy Bank Polski

13 Liczba kart płatniczych Wykres 2.9 Liczba kart z paskiem magnetycznym i z mikroprocesorem na koniec kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r mln szt. +3,1% +4,8% +3,4% -,2% + 2% +3,5% +2,3% + 1,8% 27,8 28,7 3,1 31,1 31, 31,6 32,7 33,5 34,1 212 Podobnie jak w poprzednich okresach, odnotowano spadek liczby kart wyposażonych wyłącznie w pasek magnetyczny. Na koniec grudnia r. liczba kart wyposażonych tylko w pasek magnetyczny wynosiła 1,8 mln szt. i w porównaniu do poprzedniego kwartału zmniejszyła się o 61 tys., tj. o 3,3% (wykres nr 2.1). Udział tego rodzaju kart w rynku wyniósł w IV kwartale r. 5,% (wykres nr 2.8). W IV kwartale r. liczba kart wyposażonych w mikroprocesor zwiększyła się do poziomu 28,8 tys. szt. Udział tych kart nadal pozostaje znikomy i wyniósł,8% w ogólnej liczbie wydanych kart. Od 24 roku na rynku polskim występują również tzw. karty wirtualne, służące wyłącznie do dokonywania płatności za pośrednictwem Internetu. Liczba kart tego typu na koniec IV kwartału r. ukształtowała się na poziomie 128,5 tys. W porównaniu do poprzedniego kwartału liczba kart wzrosła o,7%. Udział tych kart w ogólnej liczbie kart funkcjonujących na rynku pozostaje niewielki i na koniec grudnia r. wynosił jedynie,4%. Wykres 2.1 Liczba kart tylko z paskiem magnetycznym na koniec kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r mln szt. -9,5% - 12,7% -12,5% -4,9% -13,8% -24,4% - 18,6% - 3,3% 5,3 4,8 4,2 3,7 3,5 3, 2,3 1,9 1,8 212 Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 9

14 Liczba kart płatniczych 2.5. Karty płatnicze zbliżeniowe Od kilku lat na polskim rynku można korzystać z nowej formy płatności z wykorzystaniem zbliżeniowej karty płatniczej. W systemie VISA karty zbliżeniowe to karty PayWave, natomiast w systemie MasterCard karty takie noszą nazwę PayPass. Transakcje zbliżeniowe są możliwe dzię- ki nowej technologii, która wykorzystuje umieszczony w karcie miniaturowy układ scalony oraz wbudowaną antenę radiową. Transakcje zbliżeniowe odbywają się bezstykowo (konieczne jest tylko zbliżenie karty do terminala), a przy płatnościach poniżej 5 zł nie jest wymagane podanie kodu PIN lub złożenie podpisu posiadacza karty. Według danych szacunkowych na rynku polskim na koniec IV kwartału r. było w obiegu ok. 25,7 mln kart z funkcją zbliżeniową, co stanowiło 71,3% wszystkich kart płatniczych. Liczba kart zbliżeniowych, w porównaniu do kwartału poprzedniego, wzrosła o 1,2 mln szt. Liczbę kart zbliżeniowych oraz udział, jaki stanowią w liczbie wszystkich kart płatniczych wyemitowanych na rynku polskim na przestrzeni kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r., przedstawia wykres nr Wykres 2.11 Liczba wyemitowanych kart zbliżeniowych oraz udział kart zbliżeniowych w liczbie wszystkich kart płatniczych na koniec kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r. (wg danych szacunkowych NBP) 1 Narodowy Bank Polski

15 Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych 3. Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych 3.1. Liczba transakcji Według danych z banków, w IV kwartale r. przeprowadzono przy użyciu kart płatniczych 739 mln transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych) i w porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano zwiększenie liczby transakcji o 49,1 mln, co stanowi wzrost o 7,1% (wykres nr 3.1). Na przestrzeni ostatniego roku odnotowano wzrost liczby transakcji o 25%, a na przestrzeni ostatnich dwóch lat o 42%. Wykres 3.1 Liczba transakcji kartami w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r mln szt. - 2,1% + 1% + 3,8% + 1,9% - 1,7% + 1,6% + 7,3 % 519,3 58,6 559,3 58,6 591,5 581,5 643, ,1% W IV kwartale r. przeważająca większość transakcji, tj. 89,8%, była dokonywana kartami debetowymi. Mniej liczne były transakcje dokonywane kartami kredytowymi (9,8%) oraz kartami obciążeniowymi (,4%) (wykres nr 3.2). Wykres 3.2 Struktura liczby przeprowadzonych transakcji przy użyciu kart w III i IV kwartale r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 11

16 Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych Do kategorii transakcji kartowych, jakie są zbierane przez NBP z banków, zaliczają się wszystkie rodzaje transakcji, jakie można było przeprowadzić przy użyciu karty, np. wypłata gotówki z bankomatu, wypłata gotówki w kasie banku, usługa cash back, płatności bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych, płatności bezgotówkowe za pośrednictwem Internetu. Przedstawiane dane z banków obejmują wszystkie operacje dokonane przy użyciu kart wydanych przez banki swoim klientom, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Transakcje bezgotówkowe stanowią 74,8% liczby wszystkich transakcji kartowych. W przeciągu ostatniego roku wskaźnik ten wzrósł o 8,5 punktu procentowego (wykres nr 3.3). Wykres 3.3 Udział transakcji bezgotówkowych i gotówkowych w ogólnej liczbie transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych w IV kwartale oraz roku Wartość transakcji W IV kwartale r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 121,1 mld zł, czyli więcej o 497 mln zł niż w poprzednim kwartale, co stanowiło wzrost o,4% (wykres nr 3.4). Porównując do analogicznego okresu w r., wartość transakcji była większa o 6,5%, a porównując do 212 r., była większa o 14,2%. Wykres 3.4 Wartość (w mld zł) transakcji kartami w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r mld zł - 7,6% + 1,1% + 5,4% % - 7,7% + 1,7% + 3,9% +,4% ,9 17,9 113,7 113,7 14,8 116,1 12,6 121, Narodowy Bank Polski

17 Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych W ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych zdecydowanie dominują transakcje gotówkowe (tj. wypłaty gotówkowe z bankomatów, wypłaty z kas banków oraz wypłaty sklepowe - cash back). Wykres 3.5 Udział transakcji bezgotówkowych i gotówkowych w ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych w IV kwartale oraz roku. W IV kwartale r. udział wartości transakcji bezgotówkowych w ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych wyniósł 36,6%. W przeciągu ostatniego roku wskaźnik ten wzrósł o 4,5 punktu procentowego (wykres nr 3.5). W IV kwartale r. średnia wartość transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych) przeprowadzonej przy użyciu karty płatniczej wyniosła 164 zł (czyli uległa zmniejszeniu w porównaniu do poprzedniego kwartału, kiedy wyniosła 175 zł). Innym wskaźnikiem charakteryzującym zachowania użytkowników kart płatniczych jest średnia liczba transakcji przeprowadzanych pojedynczą kartą. W IV kwartale r. średnio na jedną kartę przypadało 2,5 przeprowadzonych transakcji. W porównaniu do poprzedniego kwartału średnia liczba transakcji dokonanych pojedynczą kartą płatniczą zwiększyła się (w III kwartale r. wskaźnik ten wynosił 19,4) Transakcje bezgotówkowe Dane pochodzące z sektora bankowego Według danych z banków, w IV kwartale r. przy użyciu kart przeprowadzono 553 mln transakcji bezgotówkowych (wykres nr 3.6), czyli o 58 mln transakcji więcej niż w poprzednim kwartale, co stanowiło znaczny wzrost (11,8%) na przestrzeni kwartału i wpisuje się w tendencję obserwowana na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy. Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie obserwacji wykazuje tendencję rosnącą. I tak, porównując IV kwartał r. do analogicznego okresu w r., liczba transakcji była większa o 41,8%, a porównując do Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 13

18 Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych 212 r., była większa o 7%. Dane jednoznacznie wskazują, że na rynku polskim rośnie skłonność klientów do realizowania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych. Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych wynika z coraz bardziej powszechnego korzystania z kart zbliżeniowych (szacuje się, że stanowią one ok. 33% wszystkich kartowych transakcji płatniczych) oraz z rosnącej sieci akceptacji kart. Wykres 3.6 Liczba transakcji bezgotówkowych w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r. 6 mln operacji +13,4% + 11,8% ,2% + 11% + 5,5% + 4,1% -,5% + 11,7% Według danych z banków, w IV kwartale r. przy użyciu kart dokonano na rynku polskim transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 44,4 mld zł, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło wzrost o 3,1 mld zł, czyli o 7,6% (wykres nr 3.7). Porównując IV kwartał r. do analogicznego okresu w r., wartość transakcji była większa o 22%, a porównując do 212 r., była większa o 37%. Wskaźnik wartości transakcji bezgotówkowych w długim okresie czasu wykazuje tendencję rosnącą. Wykres 3.7 Wartość transakcji bezgotówkowych w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r mld zł - 8,8% + 1,7% +5,9% + 5,2% - 7,6% + 11,6% + 9,66% + 7,6% 32,4 29,6 32,7 34,7 36,5 33,7 37,6 41,2 44, Narodowy Bank Polski

19 Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych Średnia liczba transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych pojedynczą kartą płatniczą w IV kwartale r. wyniosła 15,3 (w poprzednim kwartale wynosiła 13,9). Na przestrzeni roku r. obserwowany jest dynamiczny wzrost tego wskaźnika o 37% tj. z poziomu 11,2 do 15,3 (wykres nr 3.8). Zmiana ta reprezentuje większą skłonność klientów do coraz częstszego wykorzystywania karty płatniczej, co oznacza zachodzącą zmianę nawyków płatniczych użytkowników kart. Wykres 3.8 Średnia liczba transakcji bezgotówkowych realizowanych pojedynczą kartą płatniczą w kolejnych kwartałach od I kwartału 24 r , ,8 3,1 3,6 4,2 4,6 5, 5,8 6,8 8,7 9,8 11,2 W IV kwartale r. średnia wartość transakcji bezgotówkowej przeprowadzonej przy użyciu karty wynosiła 8 zł (w poprzednim kwartale 84 zł) Dane od agentów rozliczeniowych Drugim źródłem informacji o transakcjach przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych są agenci rozliczeniowi działający na rynku polskim. Rejestrują oni transakcje przeprowadzane w punktach handlowo-usługowych akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze na terenie kraju przez klientów polskich oraz zagranicznych. Są to transakcje o charakterze bezgotówkowym przeprowadzane w terminalach POS, imprinterach bądź za pośrednictwem Internetu. Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, że w IV kwartale r. zarejestrowano 534 mln transakcji bezgotówkowych i było ich więcej o 47 mln w porównaniu do poprzedniego kwartału, co oznacza wzrost o 9,6% (wykres nr 3.9). Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w długim horyzoncie czasowym wykazuje tendencję rosnącą. I tak, porównując IV kwartał r. do analogicznego okresu w r., liczba transakcji była większa o 38%. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 15

20 Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych Wykres 3.9 Liczba operacji bezgotówkowych rozliczanych przez agentów rozliczeniowych w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r mln operacji - 1,5% + 12,5% + 3,7% + 5,6% -,9% + 12,7% + 12,8% + 9,6% ,8 314,1 353,3 366,4 386,8 383,3 431,9 487,3 534,1 212 Wartość transakcji bezgotówkowych zarejestrowanych przez agentów rozliczeniowych w IV kwartale r. wynosiła 42,1 mld zł i była większa o 4,6 mld zł w porównaniu do kwartału poprzedniego, co oznacza wzrost o 12,4% (wykres nr 3.1). Porównując wartość transakcji w IV kwartale r. do analogicznego okresu w r., była ona większa o 24%. Wykres 3.1 Wartość operacji bezgotówkowych rozliczanych przez agentów rozliczeniowych w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r mld zł - 1,1% +1,9% + 9,9% + 1,1% - 1,3% + 13,8% + 8,2% + 12,4% 3,6 27,5 3,5 33,6 33,9 3,4 34,6 37,5 42,1 212 W IV kwartale r. średnia wartość pojedynczej transakcji bezgotówkowej wyniosła 79 zł. W analogicznych kwartałach lat poprzednich wynosiła odpowiednio: 88 zł ( ) i 96 zł (212 ). Biorąc pod uwagę dłuższy horyzont czasowy, czyli okres od 23 r., odnotowujemy trend spadkowy tego wskaźnika, co świadczy o wykorzystywaniu kart do realizacji coraz większej ilości transakcji na coraz drobniejsze kwoty (wykres nr 3.11). 16 Narodowy Bank Polski

21 Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych Wykres 3.11 Średnia wartość pojedynczej transakcji bezgotówkowej rejestrowanej przez agentów rozliczeniowych w kolejnych kwartałach od IV kwartału 23 r Rozwijającym się sektorem płatności są płatności w Internecie. W IV kwartale r. kartami płatniczymi w Internecie zrealizowano 2,9 mln transakcji na łączną kwotę 578 mln. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost liczby transakcji o 13,8% złotych (wykres nr 3.12) przy jednoczesnym nieznacznym spadku wartości transakcji (z 579 do 578 mln zł). Należy mieć na uwadze fakt, iż płatności w Internecie mają obecnie zaledwie ułamkowy udział w ogólnej liczbie płatności bezgotówkowych. W IV kwartale r. wynosił on,6%. Wykres 3.12 Liczba transakcji przeprowadzanych przy użyciu kart w Internecie w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r. 3,5 Miliony 3, 2,5 2,8 2,6 2,9 2, 1,5 1,6 1,6 2, 1,9 2,1 2,2 1,,5, 212 Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 17

22 Infrastruktura rynku kart płatniczych 4. Infrastruktura rynku kart płatniczych 4.1. Bankomaty Według danych otrzymywanych od banków i niebankowych operatorów bankomatów, systematycznie wzrasta liczba bankomatów (ATM). Na koniec grudnia r. liczba bankomatów w Polsce wynosiła szt. i na przestrzeni kwartału zwiększyła się o 836 sztuk, co stanowi wzrost o 4,2% (wykres nr 4.1). Wykres 4.1 Liczba bankomatów w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r W IV kwartale r. transakcje w bankomatach na terenie kraju zostały zrealizowane w liczbie 185,7 mln sztuk i było ich o 5,3 mln mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału, co stanowi spadek o 2,8% (wykres nr 4.2). Wykres 4.2 Liczba transakcji przeprowadzanych w bankomatach w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r. (dane od operatorów bankomatów) 25 mln Narodowy Bank Polski

23 Infrastruktura rynku kart płatniczych W IV kwartale r. w bankomatach na terenie kraju dokonano transakcji na łączną kwotę 79,4 mld zł, czyli o 66 mln zł więcej niż w kwartale poprzednim, co oznacza wzrost o,8% (wykres nr 4.3). Wykres 4.3 Wartość transakcji w bankomatach w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r. (dane od operatorów bankomatów) mld zł 72, ,4 74,4 78,4 77,2 7,6 78,5 78,8 79,4 Średnia wartość pojedynczej transakcji w bankomacie wynosiła 427 zł, czyli więcej niż w poprzednim kwartale (412 zł). Wartość średniej pojedynczej transakcji dokonywanej w bankomacie na przestrzeni kolejnych kwartałów od 24 roku stale ulegała trendowi wzrostowemu, ale w ostatnim okresie wyraźnie nastąpiło zwiększenie dynamiki tego trendu, co prezentuje wykres nr 4.4. Wykres 4.4 Średnia wartość transakcji w bankomatach w kolejnych kwartałach od IV kwartału 24 r. (dane od operatorów bankomatów) Znaczne zmniejszenie liczby transakcji (w tym: wypłaty gotówki, depozyty gotówkowe, zakup towarów, przelewy) ma swoje odzwierciedlenie w spadku innych wskaźników. I tak, znacznie zmniejszyła się średnia dzienna liczba transakcji przypadająca na jeden bankomat. W IV kwartale Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 19

24 Infrastruktura rynku kart płatniczych r. dziennie jeden bankomat realizował średnio 98 transakcji, gdy w poprzednim kwartale wskaźnik ten wynosił 115. Oznacza to spadek wartości omawianego wskaźnika o 15% Akceptanci Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, iż na koniec grudnia r. na rynku polskim łącznie funkcjonowało 163 tys. akceptantów (wykres nr 4.5). W porównaniu do kwartału poprzedniego, liczba akceptantów w IV kwartale r. zwiększyła się o 8,9 tys., tj. wzrosła o 5,7%. Liczba akceptantów w kolejnych kwartałach od kilku lat systematycznie rośnie. I tak, w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrosła o 17%. Wykres 4.5 Liczba akceptantów (w tys. szt.) na koniec kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r tys. -,1% + 2,2% + 2,2% + 2,7% + 1,9% + 3,1% + 5,% + 5,7% ,4 13,3 133,2 136,1 139,8 142,4 146,8 154,1 163, Punkty handlowo-usługowe Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, iż na koniec grudnia r. na rynku polskim łącznie funkcjonowało 35 tys. punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych. W porównaniu do poprzedniego kwartału, liczba punktów handlowo-usługowych w IV kwartale r. zwiększyła się o 15,5 tys. placówek, tj. wzrosła o 5,3%. Liczba punktów handlowo-usługowych, mimo ulegania okresowym wahaniom, od kilku lat rośnie. Wzrost tego wskaźnika ma decydujące znaczenie dla realnej dostępności sieci akceptacji dla potencjalnych klientów mogących płacić w formie bezgotówkowej i ulegającej poprawie charakterystyki polskiego rynku akceptacji. W przeciągu ostatniego roku liczba punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności powiększyła się o 44 tys. nowych placówek, co oznacza wzrost o 17% (wykres nr 4.6). 2 Narodowy Bank Polski

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Magdalena Rabong / Departament Systemu Płatniczego Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Warszawa / 12 marca 2015 r. Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim 2 Spis treści 1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r.

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE 2011 ROKU. Strona 1 z 18

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE 2011 ROKU. Strona 1 z 18 NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE ROKU Strona 1 z 18 Spis treści 1. Raport w liczbach... 3 2. Wstęp o raporcie... 4 3. Bankowość internetowa... 5 3.1. Klienci indywidualni...

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po płatnościach zbliżeniowych. czyli jak szybko, wygodnie i bezpiecznie zapłacisz za drobne zakupy

Przewodnik po płatnościach zbliżeniowych. czyli jak szybko, wygodnie i bezpiecznie zapłacisz za drobne zakupy Przewodnik po płatnościach zbliżeniowych czyli jak szybko, wygodnie i bezpiecznie zapłacisz za drobne zakupy Co to jest karta zbliżeniowa i płatność zbliżeniowa? Karta zbliżeniowa to karta, która poza

Bardziej szczegółowo

Jaką kartę chcesz mieć w portfelu?

Jaką kartę chcesz mieć w portfelu? Jaką kartę chcesz mieć w portfelu? Anna Cichy Ewa Kęsik Departament Ochrony Klientów Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 24.09.2015 r. 1 Jak wygląda zawartość dzisiejszego portfela? źródło: http://blog.szefler.cba.pl/?attachment_id=124

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Karty bankowe

Rozdział 4 Karty bankowe Rozdział 4 Karty bankowe 1. Karty płatnicze L.p. Tytuł prowizji/opłaty - 1 - - 2 - - 3 - -4-1. Karta VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem do rachunków: ROR Net-ROR 1) wydanie nowej karty 2) wznowienie

Bardziej szczegółowo

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe Wspólnie Wstęp Spis treści Co to jest plastikowy pieniądz?? Rodzaje kart Karta kredytowa a debetowa Trochę Historia Jakie zabezpieczenia posiada? Wady i zalety Podsumowanie Plastikowy pieniądz Słysząc

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE IV KWARTAŁU 2012 ROKU

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE IV KWARTAŁU 2012 ROKU NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE IV KWARTAŁU ROKU Spis treści 1. Raport w liczbach... 3 2. Wstęp o raporcie... 4 3. Bankowość internetowa... 5 3.1. Klienci indywidualni...

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat.

Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat. Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat. Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe - kartą płatniczą jest karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza do wypłaty gotówki lub dokonywania

Bardziej szczegółowo

KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Część II Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności

KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Część II Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Karty płatnicze to fenomen rozwijającego się sektora bankowego w Polsce. Wystarczyła jedna tylko dekada by z przedmiotu dostępnego

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy?

Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy? Kwiecień 2013 Zofia Bednarowska, Wioleta Pułkośnik Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy? Jak wynika z badania PMR, 74% Polaków najczęściej płaci za zakupy gotówką. Deklaracje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki Historia inna niż wszystkie Jest rok 1949, Nowy Jork, USA. Frank McNamara wybrał się do restauracji. Przy płaceniu rachunku okazało się, że zapomniał portfela, wziął więc kawałek kartoniku i napisał na

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2006 Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 1 ELEKTRONICZNE

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO KARTY PŁATNICZE PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ROZLICZANIA TRANSAKCJI Debetowe wydawane do rachunku bankowego obciążają konto w momencie transakcji kwota transakcji nie

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Słownik pojęć i definicji agent rozliczeniowy - dostawca prowadzący działalność polegającą na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Słownik pojęć i definicji agent rozliczeniowy - dostawca prowadzący działalność polegającą na

Bardziej szczegółowo

Ale po co mi pieniądze?

Ale po co mi pieniądze? Ale po co mi pieniądze? Celem prezentacji jest zachęcenie do wykorzystywania kart kredytowych lub płatności mobilnych zamiast starych, tradycyjnych banknotów oraz monet. Opis: Co to jest karta płatnicza?...

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2012 ROKU

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2012 ROKU NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2012 ROKU Strona 1 z 18 Spis treści Raport w liczbach... 3 1.Wstęp o raporcie... 4 Bankowość internetowa... 6 Klienci

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI od 29 stycznia 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI Nowe zasady rozliczania transakcji zagranicznych DLA KONT: DIRECT, KOMFORT, PREMIUM, STUDENT I KLASYCZNE Koszt przewalutowania

Bardziej szczegółowo

W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16

W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16 W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16.00 NASI PRACOWNICY BĘDĄ SŁUŻYĆ PAŃSTWU PORADĄ W ZAKRESIE PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Karty debetowe eurobanku: MasterCard Debit Visa Electron MasterCard Debit NFC płatności zbliżeniowe telefonem

Karty debetowe eurobanku: MasterCard Debit Visa Electron MasterCard Debit NFC płatności zbliżeniowe telefonem : MasterCard Debit Visa Electron MasterCard Debit NFC płatności zbliżeniowe telefonem 1. Karty debetowe eurobanku co warto wiedzieć? Karty debetowe eurobanku zapewniają wygodny i szybki dostęp do środków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Karta szkolna PKO Banku Polskiego. Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r.

Karta szkolna PKO Banku Polskiego. Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r. Karta szkolna PKO Banku Polskiego Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r. Karta Szkolna Karta dostępu do szkoły. Przedpłacona karta płatnicza PKO Banku Polskiego. Cel projektu 1 2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Karta chipowa znacznie bezpieczniejsza

Karta chipowa znacznie bezpieczniejsza Karta chipowa znacznie bezpieczniejsza Autor: Anna Janus 19.06.2005. Portal finansowy IPO.pl Na polskim rynku pojawiają się karty wyposażone w mikroprocesor. Mają one być lekarstwem na skimming, czyli

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r.

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r. Grudzień 2013 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2011 R. Strona 1 z 19

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2011 R. Strona 1 z 19 NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2011 R. Strona 1 z 19 Spis treści 1. Raport w liczbach... 3 2. Wstęp o raporcie... 4 3. Bankowość internetowa... 5 3.1. Klienci

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH KONIUNKTURA I PRZEWIDYWANIA ( IV kwartał 2012 r. i I

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Małgorzata O Shaughnessy Dyrektor Generalna Visa Europe Polska, Czechy, Słowacja Paweł Mikutowicz Senior Relationship Manager Visa Europe w Polsce Forum Liderów

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE II KWARTAŁU 2012 ROKU. Strona 1 z 18

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE II KWARTAŁU 2012 ROKU. Strona 1 z 18 NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE II KWARTAŁU 2012 ROKU Strona 1 z 18 Spis treści 1. Raport w liczbach...3 2. Wstęp o raporcie...4 3. Bankowość internetowa...5

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych

Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych Warszawa, dnia 09.06.2013 r. Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych Doświadczenia międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu AutoPlus

Regulamin. Programu AutoPlus Regulamin Programu AutoPlus Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Zakres przedmiotowy 1. Program AutoPlus dotyczy Transakcji bezgotówkowych dokonanych Kartą przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty. 2.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2011 rok

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2011 rok Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2011 rok Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych 1 Wspólny bankowy standard płatności mobilnych zapewni wygodę i zagwarantuje bezpieczeństwo Korzyści Klienci i akceptanci

Bardziej szczegółowo