Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r."

Transkrypt

1 Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r.

2 Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r.

3

4 Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych Ogólna liczba kart Karty płatnicze w podziale na rodzaje według systemów kartowych Karty płatnicze w podziale na rodzaje według sposobu rozliczania transakcji Karty płatnicze w podziale na rodzaje według technologii zapisu danych Karty płatnicze zbliżeniowe 1 3. Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych Liczba transakcji Wartość transakcji Transakcje bezgotówkowe Infrastruktura rynku kart płatniczych Bankomaty Akceptanci Punkty handlowo-usługowe Terminale POS Punkty oferujące wypłaty sklepowe (cash back) 22 Załącznik 1 25 Załącznik 2 26 Załącznik 3 27 Załącznik 4 28 Załącznik 5 29 Załącznik 6 3 Załącznik 7 31 Spis wykresów 32

5 Streszczenie 1. Streszczenie Na koniec IV kwartału r. znajdowało się na rynku polskim 36,1 mln kart płatniczych, to jest o 56 tys. kart więcej niż we wrześniu r. (wzrost o 1,6%). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 29,7 mln szt. i ich liczba zwiększyła się o 563 tys. (wzrost o 1,9%). Równocześnie odnotowano niewielki spadek liczby kart kredytowych. Na koniec grudnia r. łączna liczba kart kredytowych wyniosła 6 mln szt. W okresie IV kwartału r. liczba kart kredytowych zmniejszyła się o 4 tys. sztuk (spadek o,1%). Warto odnotować dalszy wzrost udziału kart płatniczych z funkcją zbliżeniową, który na koniec grudnia r. wyniósł 71,3% tj. o 2,3 punktu procentowego więcej niż na koniec września r. W IV kwartale r. odnotowano wzrost liczby transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych. Przy użyciu kart płatniczych przeprowadzono 739 mln transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych), na łączną kwotę 121 mld zł, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło wzrost liczby transakcji o 7,1% przy równoczesnym zatrzymaniu na dotychczasowym poziomie wartości (wzrost o,4%). W IV kwartale r. pojedyncza transakcja dokonana przy użyciu karty płatniczej wynosiła ok. 164 zł, czyli była mniejsza niż w poprzednim kwartale (175 zł). Karta płatnicza posłużyła do realizacji średnio 2,5 transakcji, zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych (w poprzednim kwartale wskaźnik ten był niższy, tj. 19,4). Według danych z banków, w IV kwartale r. przy użyciu kart przeprowadzono 553 mln transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 44,4 mld zł, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło znaczący wzrost na poziomie odpowiednio 11,8% i 7,6%. Karta płatnicza została wykorzystana do realizacji płatności bezgotówkowych średnio ok. 15,3 razy - w przecią- gu ostatniego kwartału wskaźnik zwiększył się z poziomu 13,9 transakcji. Pojedyncza płatność bezgotówkowa wynosiła średnio 8 zł (w poprzednim kwartale 84 zł). Na rynku akceptacji kart płatniczych zachodzą pozytywne zmiany. I tak, liczba działających na akceptantów zwiększyła się na przestrzeni kwartału o 8,9 tys. do poziomu 163 tys. Nastąpił także wzrost liczby punktów handlowo-usługowych, które są przystosowane do akceptacji kart płatniczych. Na koniec grudnia r. było ich 35 tys. czyli w porównaniu do września r. więcej o 15,5 tys. (wzrost o 5,3%). Na koniec grudnia r. liczba terminali POS dostępnych na rynku wynosiła 398 tys. czyli w kwartale przybyło 19,4 tys. nowych urządzeń, co stanowi wzrost o 5,1%. Ten wskaźnik świadczy pozytywnie o wzroście sieci akceptacji, jaki miał miejsce w omawianym kwartale. Innym pozytywnym sygnałem dotyczącym sieci akceptacji jest wzrost udziału Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 1

6 Streszczenie terminali POS wyposażonych w funkcję zbliżeniową o 2,1 punktu procentowego do poziomu 72,3% wszystkich terminali POS. Skłonność klientów do wykorzystania z kart płatniczych charakteryzują wskaźniki dotyczące liczby zainicjowanych transakcji. I tak agenci rozliczeniowi w IV kwartale r. zarejestrowali 534,1 mln transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 42,1 mld zł, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło wzrost odpowiednio o 9,6% i 12,4%. W IV kwartale r. nastąpił wzrost liczby transakcji dokonanych w Internecie z wykorzystaniem karty płatniczej. Liczba transakcji wyniosła 2,9 mln transakcji, czyli o 13,8% więcej niż w III kwartale r. Wartość transakcji wyniosła 578 mln zł, czyli na zbliżonym poziomie, co w poprzednim kwartale. Średnia wartość transakcji przeprowadzonej w Internecie wyniosła 198 zł. Na koniec grudnia r. sieć bankomatów dostępnych na terenie naszego kraju obejmowała bankomatów, czyli o 836 sztuk więcej niż we wrześniu r. Średnio dziennie dokonywano w jednym bankomacie na terenie kraju 98 transakcji (w poprzednim kwartale 115). Średnia wartość transakcji przeprowadzonej w bankomacie wyniosła 427 zł (w poprzednim kwartale wyniosła 412 zł). Na przestrzeni IV kwartału r. w bankomatach przeprowadzono 185,7 mln operacji, czyli o 2,8% mniej niż w poprzednim kwartale. Wartość transakcji dokonywanych w bankomatach wyniosła łącznie 79,4 mld zł, czyli o,8% więcej niż w poprzednim kwartale. W IV kwartale r. wzrosła liczba placówek, w których klienci mogą dokonać wypłat sklepowych (cash back). Na koniec grudnia r. takich placówek było ok. 72 tys., czyli o 11,6 tys. wię- cej niż we wrześniu r. Po raz kolejny liczba wypłat sklepowych przeprowadzonych w kwartale przekroczyła 1 milion sztuk. Na przestrzeni IV kwartału r. dokonano 1,36 mln wypłat sklepowych (cash back). W porównaniu do kwartału poprzedniego, oznacza to wzrost o 2%. Wartość wypłat wyniosła 157 mln zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosła o 7,2%. Średnia wartość pojedynczej wypłaty sklepowej wyniosła 115 zł (dla porównania średnia wartość pojedynczej transakcji w bankomacie była niemal 4 - krotnie większa). 2 Narodowy Bank Polski

7 Liczba kart płatniczych 2. Liczba kart płatniczych 2.1. Ogólna liczba kart Według stanu na koniec grudnia r., na polskim rynku znajdowało się w obiegu 36,1 mln kart płatniczych, to jest o 56 tys. kart więcej niż we wrześniu r., co stanowiło wzrost o 1,6% (wykres nr 2.1). W okresie roku, porównując stan na koniec grudnia oraz roku, odnotowano wzrost liczby kart płatniczych o 4%. Wykres 2.1 Liczba kart płatniczych (w mln szt.) w Polsce na koniec kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r mln szt. +1,1 % +2,3% +1,4% -,7% +,2% + 1,2% + 1% + 1,6% ,3 33,6 34,4 34,9 34,7 34,7 35,2 35,5 36, Karty płatnicze w podziale na rodzaje według systemów kartowych Pozycję dominującą na rynku polskim, jeśli chodzi o organizacje płatnicze, nadal utrzymuje organizacja VISA, do której należy 59,3% wydanych w Polsce kart płatniczych, natomiast drugie miejsce z 39,5% udziałem w rynku zajmuje organizacja MasterCard, co zaprezentowano na wykresie nr 2.2. W stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost udziału MasterCard o,4 punktu procentowego oraz spadek udziału VISA o,4 punktu procentowego. Udział pozostałych kart na koniec IV kwartału r. wyniósł 1,2%, w tym głównie kart własnych banków. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 3

8 Liczba kart płatniczych Wykres 2.2 Struktura wydanych kart według poszczególnych systemów kartowych - stan na koniec III oraz IV kwartału r Karty płatnicze w podziale na rodzaje według sposobu rozliczania transakcji Strukturę wydanych kart w podziale na karty debetowe, kredytowe i obciążeniowe na koniec III oraz IV kwartału r. przedstawiono na wykresie nr 2.3. Podobnie jak we wcześniejszych okresach, spośród wydanych kart największy udział miały karty debetowe (82,4%), natomiast na drugiej pozycji znalazły się karty kredytowe (16,8%). Karty obciążeniowe w analizowanym okresie stanowiły,8% udziału w rynku. W IV kwartale r. udział kart debetowych w rynku wzrósł o,2 punktu procentowego. Natomiast udział kart kredytowych w stosunku do poprzedniego kwartału zmniejszył się o,2 punktu procentowego. Wykres 2.3 Struktura wydanych kart w podziale na karty debetowe, kredytowe i obciążeniowe - stan na koniec III oraz IV kwartału r. 4 Narodowy Bank Polski

9 Liczba kart płatniczych Karty debetowe Karty debetowe charakteryzują się tym, iż umożliwiają dokonywanie zakupów lub wypłatę gotówki tylko do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Transakcje wykonywane przy użyciu kart debetowych (z wyjątkiem transakcji realizowanych z wykorzystaniem funkcji zbliżeniowej w trybie off-line) są autoryzowane, tzn. że przy każdym użyciu karty weryfikowana jest karta płatnicza i posiadacz karty (np. przez podanie kodu PIN) oraz dostępność środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Karty debetowe są wydawane przez większość banków standardowo w pakiecie do każdego otwieranego rachunku oszczędnościoworozliczeniowego. W IV kwartale r. liczba kart debetowych osiągnęła łączną wielkość 29,7 mln szt. (wykres nr 2.4), czyli zwiększyła się o 563 tys., co oznacza w porównaniu do kwartału poprzedniego wzrost o 1,9%. W porównaniu do poprzedniego kwartału zwiększył się udział kart debetowych w rynku kart płatniczych z 82,2% do 82,4% (wykres nr 2.3). Wykres 2.4 Liczba kart debetowych na koniec kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r mln szt. +1,8% +2,7% +1,9% -,2% +,4% + 1,6% + 1,3% + 1,9% , ,8 28,3 28,2 28,4 28,8 29,2 29, Karty kredytowe Drugie pod względem liczebności są karty kredytowe. Są to karty umożliwiające posiadaczowi skorzystanie z oferowanego przez bank limitu kredytowego. Zazwyczaj banki wyznaczają tzw. okres bezodsetkowy, w którym klient może dokonywać płatnośc, korzystając z nieoprocentowanego kredytu. Na okres bezodsetkowy składa się miesięczny okres rozliczeniowy (28-31 dni) i okres na spłatę zadłużenia bez odsetek (około 2-25 dni, w zależności od banku i rodzaju karty). Posiadanie karty kredytowej nie wiąże się z koniecznością otwarcia rachunku bieżącego w banku wydającym kartę kredytową.na koniec grudnia r. łączna liczba kart kredytowych wyniosła 6 mln szt. (wykres nr 2.5). Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 5

10 Liczba kart płatniczych Wykres 2.5 Liczba kart kredytowych na koniec kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r. 8 6 mln szt. -2,2% +,5% -,5% - 2,7% -,6% -,1% -,8% -,1% 4 2 6,45 6,3 6,33 6,3 6,13 6,1 6,1 6, 6, 212 W IV kwartale r. liczba kart kredytowych w stosunku do poprzedniego kwartału zmniejszyła się o 3,6 tys. sztuk, co oznacza minimalny spadek o,1%. Od grudnia 29 r. obserwowano stały spadek liczby kart kredytowych (od grudnia 29 r. do grudnia r. ubyło z rynku 4,8 mln kart kredytowych), co wynikało przede wszystkim z kontynuacji przyjętej na początku 21 r. polityki banków, tzn. zaostrzenia kryteriów dotyczących zarówno wydawania nowych kart i przyznawania nowych limitów, jak i obsługi kart już wydanych. Wpływ na powyższe działania banków od 21 r. miała w szczególności rosnąca w latach wartość kredytów zagrożonych, w tym udzielonych z wykorzystaniem kart kredytowych, wynikająca głównie z pogorszenia koniunktury. Na koniec grudnia r. wielkość zaciągniętych kredytów na karty kredytowe w Polsce wyniosła 12,5 mld zł, tj. zwiększyła się o 46 mln zł w stosunku do kwoty na koniec września r. Równocześnie wskaźnik udziału kredytów zagrożonych w ogólnej wartości kredytów udzielonych za pośrednictwem kart kredytowych wyniósł na koniec grudnia r. 12,7%, czyli zmniejszył się w stosunku do września r. (13%). Wielkość wskaźnika kredytów zagrożonych na kartach kredytowych na przestrzeni kolejnych miesięcy od grudnia 212 r. przedstawiono na wykresie nr Narodowy Bank Polski

11 Liczba kart płatniczych Wykres 2.6 Wskaźniki udziału kredytów zagrożonych w kredytach na kartach kredytowych, kredytach konsumpcyjnych i kredytach mieszkaniowych w kolejnych miesiącach od grudnia 212 r. Źródło danych: Departament Systemu Finansowego, NBP Karty obciążeniowe Karty obciążeniowe (zwane również charge ) pozwalają na korzystanie z przyznanego miesięcznego limitu kredytowego. Rachunek posiadacza karty obciążeniowej jest obciążany przez bank z reguły raz w miesiącu kwotą należności wykorzystania limitu kredytowego. Na koniec grudnia r. liczba kart obciążeniowych wynosiła 282 tys. szt. i była o,1 tys. większa niż na koniec III kwartału r., co stanowiło śladowy wzrost o,4% (wykres nr 2.7). Udział kart typu charge w rynku kart płatniczych wyniósł,8%, czyli pozostał na niezmienionym poziomie w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wykres 2.7 Liczba kart obciążeniowych na koniec kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r. 45 tys. szt. 3 +3,5% -,7% - 1,8% - 2,2% + 1,3% - 3,2% -,7% +,4% ,4 33,5 31,4 295,9 289,5 293,1 283,7 281,7 281,9 212 Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 7

12 Liczba kart płatniczych 2.4. Karty płatnicze w podziale na rodzaje według technologii zapisu danych Strukturę wydanych kart w podziale na karty wyposażone tylko w pasek magnetyczny, karty z paskiem magnetycznym i mikroprocesorem (tzw. karty hybrydowe), karty wyposażone tylko w mikroprocesor oraz karty wirtualne na koniec III oraz IV kwartału r. zaprezentowano na wykresie nr 2.8. Wykres 2.8 Struktura kart w podziale według technologii zapisu danych w III oraz IV kwartale r. Wzrosła liczba kart hybrydowych, czyli wyposażonych zarówno w pasek magnetyczny, jak i mikroprocesor. Na koniec grudnia r. kart hybrydowych było w obiegu 34,1 mln szt. Karty tego typu stanowią dominującą kategorię na rynku polskim. W porównaniu do poprzedniego kwartału nastąpił wzrost liczby tego typu kart o 617 tys. sztuk, czyli o 1,8% (wykres nr 2.9). Udział kart hybrydowych osiągnął poziom 94,6% (wykres nr 2.8). Liczba kart hybrydowych wzrosła od końca 29 r. do grudnia r. z poziomu 8 mln do 34,1 mln szt. Wzrost liczby tych kart zwiększył bezpieczeństwo wykorzystywania kart płatniczych w Polsce. 8 Narodowy Bank Polski

13 Liczba kart płatniczych Wykres 2.9 Liczba kart z paskiem magnetycznym i z mikroprocesorem na koniec kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r mln szt. +3,1% +4,8% +3,4% -,2% + 2% +3,5% +2,3% + 1,8% 27,8 28,7 3,1 31,1 31, 31,6 32,7 33,5 34,1 212 Podobnie jak w poprzednich okresach, odnotowano spadek liczby kart wyposażonych wyłącznie w pasek magnetyczny. Na koniec grudnia r. liczba kart wyposażonych tylko w pasek magnetyczny wynosiła 1,8 mln szt. i w porównaniu do poprzedniego kwartału zmniejszyła się o 61 tys., tj. o 3,3% (wykres nr 2.1). Udział tego rodzaju kart w rynku wyniósł w IV kwartale r. 5,% (wykres nr 2.8). W IV kwartale r. liczba kart wyposażonych w mikroprocesor zwiększyła się do poziomu 28,8 tys. szt. Udział tych kart nadal pozostaje znikomy i wyniósł,8% w ogólnej liczbie wydanych kart. Od 24 roku na rynku polskim występują również tzw. karty wirtualne, służące wyłącznie do dokonywania płatności za pośrednictwem Internetu. Liczba kart tego typu na koniec IV kwartału r. ukształtowała się na poziomie 128,5 tys. W porównaniu do poprzedniego kwartału liczba kart wzrosła o,7%. Udział tych kart w ogólnej liczbie kart funkcjonujących na rynku pozostaje niewielki i na koniec grudnia r. wynosił jedynie,4%. Wykres 2.1 Liczba kart tylko z paskiem magnetycznym na koniec kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r mln szt. -9,5% - 12,7% -12,5% -4,9% -13,8% -24,4% - 18,6% - 3,3% 5,3 4,8 4,2 3,7 3,5 3, 2,3 1,9 1,8 212 Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 9

14 Liczba kart płatniczych 2.5. Karty płatnicze zbliżeniowe Od kilku lat na polskim rynku można korzystać z nowej formy płatności z wykorzystaniem zbliżeniowej karty płatniczej. W systemie VISA karty zbliżeniowe to karty PayWave, natomiast w systemie MasterCard karty takie noszą nazwę PayPass. Transakcje zbliżeniowe są możliwe dzię- ki nowej technologii, która wykorzystuje umieszczony w karcie miniaturowy układ scalony oraz wbudowaną antenę radiową. Transakcje zbliżeniowe odbywają się bezstykowo (konieczne jest tylko zbliżenie karty do terminala), a przy płatnościach poniżej 5 zł nie jest wymagane podanie kodu PIN lub złożenie podpisu posiadacza karty. Według danych szacunkowych na rynku polskim na koniec IV kwartału r. było w obiegu ok. 25,7 mln kart z funkcją zbliżeniową, co stanowiło 71,3% wszystkich kart płatniczych. Liczba kart zbliżeniowych, w porównaniu do kwartału poprzedniego, wzrosła o 1,2 mln szt. Liczbę kart zbliżeniowych oraz udział, jaki stanowią w liczbie wszystkich kart płatniczych wyemitowanych na rynku polskim na przestrzeni kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r., przedstawia wykres nr Wykres 2.11 Liczba wyemitowanych kart zbliżeniowych oraz udział kart zbliżeniowych w liczbie wszystkich kart płatniczych na koniec kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r. (wg danych szacunkowych NBP) 1 Narodowy Bank Polski

15 Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych 3. Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych 3.1. Liczba transakcji Według danych z banków, w IV kwartale r. przeprowadzono przy użyciu kart płatniczych 739 mln transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych) i w porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano zwiększenie liczby transakcji o 49,1 mln, co stanowi wzrost o 7,1% (wykres nr 3.1). Na przestrzeni ostatniego roku odnotowano wzrost liczby transakcji o 25%, a na przestrzeni ostatnich dwóch lat o 42%. Wykres 3.1 Liczba transakcji kartami w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r mln szt. - 2,1% + 1% + 3,8% + 1,9% - 1,7% + 1,6% + 7,3 % 519,3 58,6 559,3 58,6 591,5 581,5 643, ,1% W IV kwartale r. przeważająca większość transakcji, tj. 89,8%, była dokonywana kartami debetowymi. Mniej liczne były transakcje dokonywane kartami kredytowymi (9,8%) oraz kartami obciążeniowymi (,4%) (wykres nr 3.2). Wykres 3.2 Struktura liczby przeprowadzonych transakcji przy użyciu kart w III i IV kwartale r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 11

16 Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych Do kategorii transakcji kartowych, jakie są zbierane przez NBP z banków, zaliczają się wszystkie rodzaje transakcji, jakie można było przeprowadzić przy użyciu karty, np. wypłata gotówki z bankomatu, wypłata gotówki w kasie banku, usługa cash back, płatności bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych, płatności bezgotówkowe za pośrednictwem Internetu. Przedstawiane dane z banków obejmują wszystkie operacje dokonane przy użyciu kart wydanych przez banki swoim klientom, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Transakcje bezgotówkowe stanowią 74,8% liczby wszystkich transakcji kartowych. W przeciągu ostatniego roku wskaźnik ten wzrósł o 8,5 punktu procentowego (wykres nr 3.3). Wykres 3.3 Udział transakcji bezgotówkowych i gotówkowych w ogólnej liczbie transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych w IV kwartale oraz roku Wartość transakcji W IV kwartale r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 121,1 mld zł, czyli więcej o 497 mln zł niż w poprzednim kwartale, co stanowiło wzrost o,4% (wykres nr 3.4). Porównując do analogicznego okresu w r., wartość transakcji była większa o 6,5%, a porównując do 212 r., była większa o 14,2%. Wykres 3.4 Wartość (w mld zł) transakcji kartami w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r mld zł - 7,6% + 1,1% + 5,4% % - 7,7% + 1,7% + 3,9% +,4% ,9 17,9 113,7 113,7 14,8 116,1 12,6 121, Narodowy Bank Polski

17 Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych W ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych zdecydowanie dominują transakcje gotówkowe (tj. wypłaty gotówkowe z bankomatów, wypłaty z kas banków oraz wypłaty sklepowe - cash back). Wykres 3.5 Udział transakcji bezgotówkowych i gotówkowych w ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych w IV kwartale oraz roku. W IV kwartale r. udział wartości transakcji bezgotówkowych w ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych wyniósł 36,6%. W przeciągu ostatniego roku wskaźnik ten wzrósł o 4,5 punktu procentowego (wykres nr 3.5). W IV kwartale r. średnia wartość transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych) przeprowadzonej przy użyciu karty płatniczej wyniosła 164 zł (czyli uległa zmniejszeniu w porównaniu do poprzedniego kwartału, kiedy wyniosła 175 zł). Innym wskaźnikiem charakteryzującym zachowania użytkowników kart płatniczych jest średnia liczba transakcji przeprowadzanych pojedynczą kartą. W IV kwartale r. średnio na jedną kartę przypadało 2,5 przeprowadzonych transakcji. W porównaniu do poprzedniego kwartału średnia liczba transakcji dokonanych pojedynczą kartą płatniczą zwiększyła się (w III kwartale r. wskaźnik ten wynosił 19,4) Transakcje bezgotówkowe Dane pochodzące z sektora bankowego Według danych z banków, w IV kwartale r. przy użyciu kart przeprowadzono 553 mln transakcji bezgotówkowych (wykres nr 3.6), czyli o 58 mln transakcji więcej niż w poprzednim kwartale, co stanowiło znaczny wzrost (11,8%) na przestrzeni kwartału i wpisuje się w tendencję obserwowana na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy. Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie obserwacji wykazuje tendencję rosnącą. I tak, porównując IV kwartał r. do analogicznego okresu w r., liczba transakcji była większa o 41,8%, a porównując do Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 13

18 Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych 212 r., była większa o 7%. Dane jednoznacznie wskazują, że na rynku polskim rośnie skłonność klientów do realizowania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych. Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych wynika z coraz bardziej powszechnego korzystania z kart zbliżeniowych (szacuje się, że stanowią one ok. 33% wszystkich kartowych transakcji płatniczych) oraz z rosnącej sieci akceptacji kart. Wykres 3.6 Liczba transakcji bezgotówkowych w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r. 6 mln operacji +13,4% + 11,8% ,2% + 11% + 5,5% + 4,1% -,5% + 11,7% Według danych z banków, w IV kwartale r. przy użyciu kart dokonano na rynku polskim transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 44,4 mld zł, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło wzrost o 3,1 mld zł, czyli o 7,6% (wykres nr 3.7). Porównując IV kwartał r. do analogicznego okresu w r., wartość transakcji była większa o 22%, a porównując do 212 r., była większa o 37%. Wskaźnik wartości transakcji bezgotówkowych w długim okresie czasu wykazuje tendencję rosnącą. Wykres 3.7 Wartość transakcji bezgotówkowych w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r mld zł - 8,8% + 1,7% +5,9% + 5,2% - 7,6% + 11,6% + 9,66% + 7,6% 32,4 29,6 32,7 34,7 36,5 33,7 37,6 41,2 44, Narodowy Bank Polski

19 Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych Średnia liczba transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych pojedynczą kartą płatniczą w IV kwartale r. wyniosła 15,3 (w poprzednim kwartale wynosiła 13,9). Na przestrzeni roku r. obserwowany jest dynamiczny wzrost tego wskaźnika o 37% tj. z poziomu 11,2 do 15,3 (wykres nr 3.8). Zmiana ta reprezentuje większą skłonność klientów do coraz częstszego wykorzystywania karty płatniczej, co oznacza zachodzącą zmianę nawyków płatniczych użytkowników kart. Wykres 3.8 Średnia liczba transakcji bezgotówkowych realizowanych pojedynczą kartą płatniczą w kolejnych kwartałach od I kwartału 24 r , ,8 3,1 3,6 4,2 4,6 5, 5,8 6,8 8,7 9,8 11,2 W IV kwartale r. średnia wartość transakcji bezgotówkowej przeprowadzonej przy użyciu karty wynosiła 8 zł (w poprzednim kwartale 84 zł) Dane od agentów rozliczeniowych Drugim źródłem informacji o transakcjach przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych są agenci rozliczeniowi działający na rynku polskim. Rejestrują oni transakcje przeprowadzane w punktach handlowo-usługowych akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze na terenie kraju przez klientów polskich oraz zagranicznych. Są to transakcje o charakterze bezgotówkowym przeprowadzane w terminalach POS, imprinterach bądź za pośrednictwem Internetu. Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, że w IV kwartale r. zarejestrowano 534 mln transakcji bezgotówkowych i było ich więcej o 47 mln w porównaniu do poprzedniego kwartału, co oznacza wzrost o 9,6% (wykres nr 3.9). Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w długim horyzoncie czasowym wykazuje tendencję rosnącą. I tak, porównując IV kwartał r. do analogicznego okresu w r., liczba transakcji była większa o 38%. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 15

20 Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych Wykres 3.9 Liczba operacji bezgotówkowych rozliczanych przez agentów rozliczeniowych w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r mln operacji - 1,5% + 12,5% + 3,7% + 5,6% -,9% + 12,7% + 12,8% + 9,6% ,8 314,1 353,3 366,4 386,8 383,3 431,9 487,3 534,1 212 Wartość transakcji bezgotówkowych zarejestrowanych przez agentów rozliczeniowych w IV kwartale r. wynosiła 42,1 mld zł i była większa o 4,6 mld zł w porównaniu do kwartału poprzedniego, co oznacza wzrost o 12,4% (wykres nr 3.1). Porównując wartość transakcji w IV kwartale r. do analogicznego okresu w r., była ona większa o 24%. Wykres 3.1 Wartość operacji bezgotówkowych rozliczanych przez agentów rozliczeniowych w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r mld zł - 1,1% +1,9% + 9,9% + 1,1% - 1,3% + 13,8% + 8,2% + 12,4% 3,6 27,5 3,5 33,6 33,9 3,4 34,6 37,5 42,1 212 W IV kwartale r. średnia wartość pojedynczej transakcji bezgotówkowej wyniosła 79 zł. W analogicznych kwartałach lat poprzednich wynosiła odpowiednio: 88 zł ( ) i 96 zł (212 ). Biorąc pod uwagę dłuższy horyzont czasowy, czyli okres od 23 r., odnotowujemy trend spadkowy tego wskaźnika, co świadczy o wykorzystywaniu kart do realizacji coraz większej ilości transakcji na coraz drobniejsze kwoty (wykres nr 3.11). 16 Narodowy Bank Polski

21 Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych Wykres 3.11 Średnia wartość pojedynczej transakcji bezgotówkowej rejestrowanej przez agentów rozliczeniowych w kolejnych kwartałach od IV kwartału 23 r Rozwijającym się sektorem płatności są płatności w Internecie. W IV kwartale r. kartami płatniczymi w Internecie zrealizowano 2,9 mln transakcji na łączną kwotę 578 mln. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost liczby transakcji o 13,8% złotych (wykres nr 3.12) przy jednoczesnym nieznacznym spadku wartości transakcji (z 579 do 578 mln zł). Należy mieć na uwadze fakt, iż płatności w Internecie mają obecnie zaledwie ułamkowy udział w ogólnej liczbie płatności bezgotówkowych. W IV kwartale r. wynosił on,6%. Wykres 3.12 Liczba transakcji przeprowadzanych przy użyciu kart w Internecie w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r. 3,5 Miliony 3, 2,5 2,8 2,6 2,9 2, 1,5 1,6 1,6 2, 1,9 2,1 2,2 1,,5, 212 Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 17

22 Infrastruktura rynku kart płatniczych 4. Infrastruktura rynku kart płatniczych 4.1. Bankomaty Według danych otrzymywanych od banków i niebankowych operatorów bankomatów, systematycznie wzrasta liczba bankomatów (ATM). Na koniec grudnia r. liczba bankomatów w Polsce wynosiła szt. i na przestrzeni kwartału zwiększyła się o 836 sztuk, co stanowi wzrost o 4,2% (wykres nr 4.1). Wykres 4.1 Liczba bankomatów w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r W IV kwartale r. transakcje w bankomatach na terenie kraju zostały zrealizowane w liczbie 185,7 mln sztuk i było ich o 5,3 mln mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału, co stanowi spadek o 2,8% (wykres nr 4.2). Wykres 4.2 Liczba transakcji przeprowadzanych w bankomatach w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r. (dane od operatorów bankomatów) 25 mln Narodowy Bank Polski

23 Infrastruktura rynku kart płatniczych W IV kwartale r. w bankomatach na terenie kraju dokonano transakcji na łączną kwotę 79,4 mld zł, czyli o 66 mln zł więcej niż w kwartale poprzednim, co oznacza wzrost o,8% (wykres nr 4.3). Wykres 4.3 Wartość transakcji w bankomatach w kolejnych kwartałach od IV kwartału 212 r. (dane od operatorów bankomatów) mld zł 72, ,4 74,4 78,4 77,2 7,6 78,5 78,8 79,4 Średnia wartość pojedynczej transakcji w bankomacie wynosiła 427 zł, czyli więcej niż w poprzednim kwartale (412 zł). Wartość średniej pojedynczej transakcji dokonywanej w bankomacie na przestrzeni kolejnych kwartałów od 24 roku stale ulegała trendowi wzrostowemu, ale w ostatnim okresie wyraźnie nastąpiło zwiększenie dynamiki tego trendu, co prezentuje wykres nr 4.4. Wykres 4.4 Średnia wartość transakcji w bankomatach w kolejnych kwartałach od IV kwartału 24 r. (dane od operatorów bankomatów) Znaczne zmniejszenie liczby transakcji (w tym: wypłaty gotówki, depozyty gotówkowe, zakup towarów, przelewy) ma swoje odzwierciedlenie w spadku innych wskaźników. I tak, znacznie zmniejszyła się średnia dzienna liczba transakcji przypadająca na jeden bankomat. W IV kwartale Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. 19

24 Infrastruktura rynku kart płatniczych r. dziennie jeden bankomat realizował średnio 98 transakcji, gdy w poprzednim kwartale wskaźnik ten wynosił 115. Oznacza to spadek wartości omawianego wskaźnika o 15% Akceptanci Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, iż na koniec grudnia r. na rynku polskim łącznie funkcjonowało 163 tys. akceptantów (wykres nr 4.5). W porównaniu do kwartału poprzedniego, liczba akceptantów w IV kwartale r. zwiększyła się o 8,9 tys., tj. wzrosła o 5,7%. Liczba akceptantów w kolejnych kwartałach od kilku lat systematycznie rośnie. I tak, w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrosła o 17%. Wykres 4.5 Liczba akceptantów (w tys. szt.) na koniec kolejnych kwartałów od IV kwartału 212 r tys. -,1% + 2,2% + 2,2% + 2,7% + 1,9% + 3,1% + 5,% + 5,7% ,4 13,3 133,2 136,1 139,8 142,4 146,8 154,1 163, Punkty handlowo-usługowe Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, iż na koniec grudnia r. na rynku polskim łącznie funkcjonowało 35 tys. punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych. W porównaniu do poprzedniego kwartału, liczba punktów handlowo-usługowych w IV kwartale r. zwiększyła się o 15,5 tys. placówek, tj. wzrosła o 5,3%. Liczba punktów handlowo-usługowych, mimo ulegania okresowym wahaniom, od kilku lat rośnie. Wzrost tego wskaźnika ma decydujące znaczenie dla realnej dostępności sieci akceptacji dla potencjalnych klientów mogących płacić w formie bezgotówkowej i ulegającej poprawie charakterystyki polskiego rynku akceptacji. W przeciągu ostatniego roku liczba punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności powiększyła się o 44 tys. nowych placówek, co oznacza wzrost o 17% (wykres nr 4.6). 2 Narodowy Bank Polski

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2012 ROKU

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2012 ROKU NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2012 ROKU Strona 1 z 18 Spis treści Raport w liczbach... 3 1.Wstęp o raporcie... 4 Bankowość internetowa... 6 Klienci

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DECYZJI ZAKUPOWYCH POLSKICH KONSUMENTÓW, UWARUNKOWANYCH WYBOREM FORMY PŁATNOŚCI

ANALIZA DECYZJI ZAKUPOWYCH POLSKICH KONSUMENTÓW, UWARUNKOWANYCH WYBOREM FORMY PŁATNOŚCI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Monika KAPLER Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ANALIZA DECYZJI ZAKUPOWYCH POLSKICH KONSUMENTÓW,

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Warszawa, styczeń 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Warszawa, 2006-03-15 Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Głównym celem

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec grudzień 2012 r.

Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec grudzień 2012 r. Narodowy Bank Polski Warszawa, 29 marca 2013 r. Departament Systemu Płatniczego Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Wrzesień, 2014 r. Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie grudzień 2013 r. czerwiec 2014 r. Wrzesień, 2014 r. Porównanie

Bardziej szczegółowo

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Magdalena Rabong / Departament Systemu Płatniczego Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Warszawa / 12 marca 2015 r. Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim 2 Spis treści 1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE

RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE 2013; 4(38): 103-115 Artur Kuchciński Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE Streszczenie W artykule scharakteryzowano polski rynek kart płatniczych. Głównym celem

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji KIP i BUP w I kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji KIP i BUP w I kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji KIP i BUP w I kwartale 2015 r. stan na dzień 18 czerwca 2015 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI PŁATNICZYCH

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści

Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł Widawski SPIS TREŚCI 1. Cel stworzenia centralnej instytucji

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE I PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU

PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE I PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU Jarosław Banaś Politechnika Lubelska PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE I PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU Wprowadzenie Realizowanie zapłaty za nabywane towary i usługi może być dokonywane w różnorodny sposób. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy dr Małgorzata Kieżel Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce 2014 Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce Zrealizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przez instytut badawczy Ipsos Ipsos Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Projekt z dnia 12. 06. 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Czerwiec 2013 roku Spis treści Wstęp... 3 1 Charakterystyka obrotu

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT NOWOCZESNE FINANSE SENIORA

WARSZTAT NOWOCZESNE FINANSE SENIORA WARSZTAT NOWOCZESNE FINANSE SENIORA PLAN WARSZTATU 1. O projekcie Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora IV. 2. Podstawy bankowości internetowej w praktyce. 3. Karty płatnicze rodzaje i zasady korzystania.

Bardziej szczegółowo

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki Patronat Warszawa 2014 Raport opracowany przez Uczelnię Łazarskiego i SEENDICO Doradcy Sp.j. w ramach projektu pt. Koszt pieniądza gotówkowego

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1

Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1 1 Obowiązuje od 25 listopada 2013 r. Preambuła 1. Niniejsze Zasady określają warunki i tryb wydawania i używania znajdujących się w ofercie Banku dla firm Kart płatniczych typu Visa Business Electron BZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo