Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu"

Transkrypt

1 Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu ( obowiązuje od r. ) Ustroń lipiec 205 r.

2 KLIENCI INDYWIDUALNI Rachunki dla klientów indywidualnych w złotych L.p. Rodzaj produktu Oprocentowanie stosunku rocznym Stałe Zmienne Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Konto ROR Standard Konto ROR Plus Konto ROR Zero Konto ROR Junior 2 Konto ROR Student 2 Konto ROR Senior 2 Rachunki oszczędnościowe Rachunki oszczędnościowe Efekt Rachunki dla osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Rachunki płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową ( a vista) dla osób fizycznych w tym dla PKZP, SKO 0,50 % 3 3. Rachunki terminowe lokat oszczędnościowych potwierdzonych książeczką oszczędnościową Lokaty terminowego Do ,99 zł mc 3 mce 6 mcy 0,70 %,0 %,40 % 2

3 Od ,00 zł mc 3 mce 6 mcy,0 %,40 %,50 % 3.2 Lokaty terminowe: mc 3 mce 6 mcy 2 mcy 24 mce,00%,20 %,40 %,60 %,80 % 3.3 Lokata oszczędnościowa Dopłata 2 miesięcy 24 miesiące,70 %,90 % 4. Elokaty zakładane w systemie KIRI (lokaty dostępne w systemie KIRI od r.) mc 3 mce 6 mcy 0,70 %,00 %,30 % 5. Likwidacja lokaty przed terminem 0,005 % Lokaty promocyjne uruchamiane na podstawie uchwał Zarządu. Rodzaj lokat i wysokość oprocentowania podawana będzie w odrębnych komunikach udostępnianych w lokalach Banku oraz na stronie internetowej przewiduje się możliwość negocjowania lokat oszczędnościowych powyżej kwoty ,00 zł 2 z dniem r. produkt wycofany dla nowych Klientów z oferty Banku 3

4 Kredyty dla klientów indywidualnych L.p. Rodzaj produktu Oprocentowanie w stosunku rocznym Stałe Zmienne Kredyt konsumencki promocyjny Letni HIT (udzielany w okresie od r. do r.) Do 3 lat,00 % 2 Kredyt Super okazja Do 2 lat Do 6 lat 3 Karty kredytowe 0,00% 4 Kredyt w rachunku ROR 9,50 % 5 Dopuszczalny debet w rachunku ROR 9,90 % 6 Kredyt gotówkowy szybka gotówka Do 2 lat Do 4 lat Do 8 lat Umowy kredytowe zawarte od dnia r. Kredyt gotówkowy szybka gotówka Do 2 lat Do 4 lat Do 8 lat 7,90 % 2 6,90 % 3 8,90 % 3 9,40 % 3 9,90 % 3 4,90 % 5,90 % 6,90 % 7,90 % 7 Kredyt gotówkowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Do 2 lat Do 3 lat 4

5 8 Kredyty gotówkowy konsolidacyjny Do 4 lat Do 8 lat 8,50 % 9,50 % 9 Kredyt okolicznościowy Do 2 lat 0 Kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych: marża dla wniosków kredytowych złożonych do dnia WIBOR 3M r. marża dla wniosków kredytowych złożonych od dnia r. 5,00 % 7,00 % W związku z wyczerpaniem się limitu na dotacje w ramach kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych, Bank od dnia r. wstrzymuje przyjmowanie nowych wniosków kredytowych. Uniwersalny kredyt hipoteczny do ,00 zł 7,50 % powyżej ,00 zł do ,00 zł 7,30% powyżej ,00 zł do ,00 zł 7,00% powyżej ,00 zł 6,80% 2 Kredyty mieszkaniowy Mój Dom do ,00 zł 6,50 % powyżej ,00 zł do ,00 zł 6,40% powyżej ,00 zł do ,00 zł 6,30% powyżej ,00 zł do ,00 zł 6,20% powyżej ,00 zł 6,0% 3 Kredyt hipoteczny konsolidacyjny Do 0 lat Do 20 lat 8,95 % 4 Zadłużenie przeterminowane (czterokrotność stopy lombardowej NBP) 0,00 % obliczony jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jego obowiązywania. 2 dla umów kredytowych zawartych do dnia r. 3 dla umów kredytowych zawartych do dnia r. Oprocentowanie kredytów (za wyjątkiem kredytów mieszkaniowych Mój Dom, hipotecznych konsolidacyjnych, Uniwersalnych kredytów hipotecznych oraz karty kredytowej) może ulec podwyższeniu w wyniku udzielenia kredytów w drodze akwizycji usług bankowych na podstawie odrębnych umów zawartych przez Bank, przy czym oprocentowanie kredytu w takim przypadku ulegnie zwiększeniu o 3 p. p. jednak nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej NBP. 5

6 KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rachunki dla klientów instytucjonalnych w złotych L.p. Rodzaj produktu Oprocentowanie w stosunku rocznym Stałe Zmienne..2 Rachunki rozliczeniowe Bieżące Pomocnicze 2 Rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Rachunki lokat terminowych Lokaty terminowe Biznes mc 3 mce 6 mcy 2 mcy Lokaty Biznes O/N Od ,00 zł do ,00 zł Powyżej ,00 zł do ,00 zł Powyżej ,00 zł do ,00 zł Powyżej ,00 zł Lokaty Biznes Elokaty zakładane w systemie KIRI (lokaty dostępne w systemie KIRI od r.) mc 3 mce 6 mcy Wibid,40% Wibid,30% Wibid,0% Wibid,00% Oproc. ustalane indywidualnie 0,50 % 0,80 %,0 % 0,30 % 0,70 %,00 %,50 % 6

7 Kredyty dla klientów instytucjonalnych oprocentowanie obowiązuje od dnia r. dla nowo zawartych umów L.p.. Rodzaj produktu Kredyty na działalność gospodarczą Obrotowe do ,00 zł powyżej ,00 do ,00 zł powyżej ,00 zł Oprocentowanie, 2 w stosunku rocznym Stałe Zmienne 6,50% 6,00% 5,50%.2 Inwestycyjne do ,00 zł 5,50% powyżej ,00 zł do ,00 zł 4,90% powyżej ,00 zł do ,00 zł 4,50% powyżej ,00 zł do ,00 zł 3,90% powyżej ,00 zł 3,50%.3 Kredyty w rachunku bieżącym do ,00 zł 7,00% powyżej ,00 zł do ,00 zł 6,80% powyżej ,00 zł do ,00 zł 6,50% powyżej ,00 zł do ,00 zł 6,30% powyżej ,00 zł 6,00%.4 Kredyty płatnicze 8,00%.5 Kredyty rewolwingowe 8,00%.6 Kredytowe linie hipoteczne do ,00 zł powyżej ,00 zł do ,00 zł powyżej ,00 zł do ,00 zł powyżej ,00 zł do ,00 zł powyżej ,00 zł 5,50% 5,00% 4,50% 4,0% 3,90% 7

8 2 Kredyty na działalność rolniczą 2. Obrotowe Powyżej roku 2.2 Inwestycyjne Powyżej roku 2.3 Kredyty preferencyjne 3 Zadłużenie przeterminowane (czterokrotność stopy lombardowej NBP) 5,00 % 7,00 % 5,00 % 7,00 % Zgodnie z aktualnym oproc.arimr 0,00% 2 przewiduje się możliwość zastosowania indywidualnych stawek oprocentowania kredytu. Oprocentowanie kredytu może ulec podwyższeniu od p. p. do,5 p. p. w przypadku przeniesienia ekspozycji kredytowej do wyższej kategorii ryzyka, do jakiej zakwalifikowany został kredyt na podstawie oceny stopnia ryzyka, dokonanej zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami w tym zakresie, lub w przypadku wystąpienia innych niekorzystnych zmian w sytuacji ekonomicznofinansowej Kredytobiorcy oraz innych zdarzeń skutkujących zmianą poziomu ryzyka kredytowego. Podwyższone oprocentowanie obowiązywać będzie do dnia przeniesienia ekspozycji kredytowej do kategorii w sytuacji normalnej. 8

9 Kredyty dla klientów instytucjonalnych oprocentowanie obowiązuje dla umów kredytowych zawartych do dnia r. L.p. Rodzaj produktu Oprocentowanie w stosunku rocznym Stałe Zmienne. Kredyty na działalność gospodarczą Obrotowe do ,00 zł powyżej ,00 do ,00 zł powyżej ,00 zł 9,00% 8,00% 7,00%.2 Inwestycyjne do ,00 zł 7,60% powyżej ,00 zł do ,00 zł 6,60% powyżej ,00 zł do ,00 zł 5,60% powyżej ,00 zł do ,00 zł 5,0% powyżej ,00 zł 4,60%.3 Kredyty w rachunku bieżącym do ,00 zł 0,00% powyżej ,00 zł do ,00 zł 9,50% powyżej ,00 zł do ,00 zł 9,00% powyżej ,00 zł do ,00 zł 8,50% powyżej ,00 zł 8,00%.4 Kredyty płatnicze 0,00%.5 Kredyty rewolwingowe 0,00%.6 Kredytowe linie hipoteczne do ,00 zł powyżej ,00 zł do ,00 zł powyżej ,00 zł do ,00 zł powyżej ,00 zł do ,00 zł powyżej ,00 zł 7,60% 6,60% 5,60% 5,0% 4,60% 9

10 2 Kredyty na działalność rolniczą 2. Obrotowe Powyżej roku 2.2 Inwestycyjne Powyżej roku 2.3 Kredyty preferencyjne 3 Zadłużenie przeterminowane (czterokrotność stopy lombardowej NBP) 7,00 % 9,00 % 8,00 % 0,00 % Zgodnie z aktualnym oproc.arimr 0,00% przewiduje się możliwość zastosowania indywidualnych stawek oprocentowania kredytu. 0

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Uchwała Zarządu Nr 6/4 /2015 z dnia 30-01-2015 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 10 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 70/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25.03.2015 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 62/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli z dnia 31.10.2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE R z e s z ó w, 1 6 m a r c a 2 0 1 5 r o k u S P I S T R EŚCI CZĘŚĆ A. OSOBY FIZYCZNE... 3 TABELA 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy

TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy obowiązująca od 14 kwietnia 2015r. Strzelce Opolskie 2015r. Spis treści: Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI... 3 KONTA OSOBISTE... 3

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr.. /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia.. kwietnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/V/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 21.05.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 56/15 z dnia 14.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 28.05.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 13/15 z dnia 29.01.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.02.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/03/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 04.03.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym - obowiązująca od 1 czerwca 2015 r

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym - obowiązująca od 1 czerwca 2015 r Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym - obowiązująca od 1 czerwca 2015 r Spis treści: WSTĘP... 3 A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo