Autor: Elżbieta Żurawska Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autor: Elżbieta Żurawska Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o?"

Transkrypt

1 Autor: Elżbieta Żurawska Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o? 1. Realizowane treści podstawy programowej Przedmiot Matematyka Fizyka Realizowana treść podstawy programowej 1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne zapisane w postaci ułamków zwykłych lub rozwinięć dziesiętnych skończonych zgodnie z własną strategią obliczeń (także z wykorzystaniem kalkulatora); 3) zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne (także okresowe), zamienia ułamki dziesiętne skończone na ułamki zwykłe; 4) zaokrągla rozwinięcia dziesiętne liczb; 2. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie). Uczeń: 3) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne; 4) oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby wymierne. 6. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 1) opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami; 2) oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych; 7) wyznacza wskazaną wielkość z podanych wzorów, w tym geometrycznych i fizycznych. 8. Wykresy funkcji. Uczeń: 1) zaznacza w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty o danych współrzędnych; 2) odczytuje współrzędne danych punktów; 4) odczytuje i interpretuje informacje przedstawione za pomocą wykresów funkcji (w tym wykresów opisujących zjawiska występujące w przyrodzie, gospodarce, życiu codziennym); 2. Energia. Uczeń: ) opisuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji; 8. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 6) odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli; 8) sporządza wykres na podstawie danych z tabeli (oznaczenie wielkości i skali na osiach), a także odczytuje dane z wykresu; 12) planuje doświadczenie lub pomiar, wybiera właściwe narzędzia pomiaru; mierzy: czas, długość, masę, temperaturę, napięcie elektryczne, natężenie prądu. Chemia Informatyka 2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. Uczeń: 2) posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych; 3) pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem tresci i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach.

2 2. Kształcone kompetencje: 1) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 2) kompetencje informatyczne; 3) umiejętność uczenia się. 3. Cele szczegółowe jednostki 1. Poznanie różnych skal temperatur. 2. Wyciąganie wniosków, formułowanie własnych spostrzeżeń. 4. Umiejętności jakie uczeń nabędzie 1. oblicza wartości wyrażeń algebraicznych, 2. przekształca wyrażenia algebraiczne (wzory fizyczne), 3. przelicza jednostki temperatury w dowolnej skali, 4. odpowiednio interpretuje otrzymane wyniki,. korzysta z zasobów Internetu, 6. porządkuje zdobyte informacje.. Wykaz pomocy dydaktycznych Lp Pomoc dydaktyczna do przeprowadzenia eksperymentu Ilość sztuk 1 Termometr lekarski 1 na 2 uczniów 2 Termometr pokojowy 1 na salę 3 Termometr zaokienny 1 na salę 4 Nożyczki 1 na ucznia Klej 1 na ucznia 6 Linijka 1 na ucznia 7 Ołówek dobrze zaostrzony 1 na ucznia 8 Kolorowa kredka (zielona) 1 na ucznia Papier milimetrowy A4 1 na ucznia 10 Kalkulator 1 na ucznia 11 Komputer z dostępem do Internetu 1 na 2-3 uczniów 6. Proponowany przebieg zajęć z rozliczeniem czasowym Lp Opis kolejnych działań Uwagi do realizacji dla nauczyciela (rysunki, schematy, fotografie, linki do WWW itp.) Czas trwania w minutach 1 Rozdanie kart pracy ucznia 1 2 Przeczytanie informacji i rozwiązanie Praca indywidualna 1 zadania 1 3 Odczytanie temperatury pomieszczenia, temperatury za oknem i pomiar temperatury swojego ciała (w międzyczasie pomiar trwa ok. 3 4 min) i zapisanie wyników do tabeli Praca indywidualna 2 4 Wykonanie zadania 3 Praca indywidualna 1 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 4a Praca indywidualna 1 6 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 4b i Praca indywidualna 1 zaznaczenie temperatury na wykresie 7 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 4c Praca indywidualna 2

3 8 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 4d Praca indywidualna 2 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 4e Praca indywidualna 2 10 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 4f Praca indywidualna 2 11 Udzielenie odpowiedzi na zadanie Praca indywidualna 3 12 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 6a Praca indywidualna 1 13 Uzupełnienie tabeli z zadania 6b Praca indywidualna 14 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 7a Praca indywidualna 1 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 7b Praca indywidualna 2 16 Uzupełnienie zdań w zadaniu 8 Praca indywidualna 1 17 Przeczytanie informacji i uzupełnienie Praca indywidualna 2 zadania 18 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 10 Praca indywidualna 2 1 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 11a Praca indywidualna 2 20 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 11b Praca indywidualna 2 21 Uzupełnienie tabeli z zadania 12 Praca indywidualna 4 22 Sporządzenie wykresów i wklejenie ich Praca indywidualna 20 do karty pracy ucznia zadanie Wyszukanie kalkulatora jednostek w Praca indywidualna 2 Internecie 24 Uzupełnienie tabeli z zadania 14 Praca indywidualna 2 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 1 Praca indywidualna 6 W przypadku problemów ze znalezieniem odpowiedniej strony nauczyciel może podpowiedzieć uczniom stronę kalkulator.jednostek.pl/temperatury 26 Odczytanie temperatury pomieszczenia, Praca indywidualna 2 temperatury za oknem i pomiar temperatury swojego ciała (w międzyczasie pomiar trwa ok. 3 4 min) i zapisanie wyników do tabeli z zad Udzielenie odpowiedzi na zadanie 16 Praca indywidualna 2 Nauczyciel może krótko omówić każdą ze skal 28 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 17 Praca indywidualna 2 2 Wypełnienie ankiety i karty samooceny Praca indywidualna Całkowity czas trwania jednostki Obudowa do lekcji to jedna z podstawowych wielkości fizycznych w termodynamice, będąca miarą stopnia nagrzania ciał. Termometr przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią. Termometr może służyć do pomiaru dowolnej temperatury w określonym zakresie lub wskazywania tylko wybranych wartości temperatury (wskaźniki temperatury) Do najczęściej używanych termometrów zaliczamy termometr cieczowy wykorzystuje zjawisko rozszerzalności cieplnej cieczy (przeważnie rtęci albo alkoholu). Wśród termometrów cieczowych wyróżniamy: - termometr rtęciowy dla temperatur od 38 C (temp. topnienia rtęci) do +36 C (temp. wrzenia rtęci); - termometr alkoholowy dla temperatur od 70 do +120 C; np. termometr pokojowy. Podział termometrów ze względu na przeznaczenie: - termometr lekarski zakres temperatur: od 3 do 42 C. - termometr zaokienny zakres temperatur: od 0 do 0 C;

4 - termometr pokojowy zakres temperatur: od 0 do 40 C; - termometr laboratoryjny zakres temperatur: bardzo różny (zazwyczaj od 0 do 10 C). Jednostki temperatury. Najczęściej używaną w Polsce i wielu innych krajach jednostką temperatury są stopnie Celsjusza. Oprócz skali Celsjusza obecnie często używa się skali Kelwina, skali Fahrenheita. Wzór do przeliczania temperatury w stopniach Celsjusza na temperaturę w kelwinach jest następujący: K = C + 273,1, gdzie K temperatura w stopniach Kelwina, C temperatura w stopniach Celsjusza. W USA, w dalszym ciągu używa się stopni Fahrenheita. W tej skali temperatura zamarzania wody jest równa 32 F a wrzenia 212 F. Wzór przeliczający temperaturę w stopniach Fahrenheita na temperaturę w stopniach Celsjusza: C = (F - 32). Wzór przeliczający temperaturę w stopniach Celsjusza na temperaturę w stopniach Fahrenheita: F = C Inne skale temperatur (rzadziej używane lub już nie używane): - skala Rankine'a skala termometryczna. Skala Rankine'a jest skalą absolutną, tzn. zero w tej skali oznacza najniższą możliwą temperaturę, jaką może mieć kryształ doskonały, w którym ustały wszelkie drgania cząsteczek. ta nie została nigdy zarejestrowana, gdyż praktycznie nie da się jej osiągnąć, lecz obliczona na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej drgań cząsteczek w krysztale doskonałym. Jest odpowiednikiem skali Kelwina dla stopni Fahrenheita. T Rankine = F + 4,67 T Ranking = - skala Réaumura jedna ze skal termometrycznych, wprowadzona w 1731 roku przez francuskiego fizyka R.A.F. de Réaumura ( ), często używana w Europie Środkowej do początków XX stulecia. W skali Réaumura temperatura topnienia lodu (zamarzania czystej chemicznie wody) odpowiada 0 (tak jak w skali Celsjusza), a wrzenia wody 80 (100 C), dlatego 1 C odpowiada 0,8 w skali Réaumura T Reaumur = 4 C - skala Rømera (zapisywana skrótem Rø) skala termometryczna, opracowana w 1701 przez duńskiego astronoma Ole Rømera. Jest ona używana dość rzadko. 0 w skali Rømera to temperatura zamarzania mieszaniny wody z solą. wrzenia wody to 60 Rø, a jej zamarzania 7, Rø. Pierwotnie stopnie Rømera oznaczano symbolem R, później zmieniono go na Rø ze względu na częste pomyłki ze stopniami Rankine'a i Réaumura. K C = (T Rømer 7,) F = (T Rømer 7,)

5 - skala Newtona skala termometryczna, nazwana tak od nazwiska brytyjskiego uczonego, Isaaca Newtona, który opracował ją ok. roku Newton opracował skalę w oparciu o kilka wyznaczonych przez siebie temperatur odpowiadającym określonym zjawiskom. Skala była problematyczna w użyciu, dlatego dopiero później zmienił jej opis definiując dwa charakterystyczne punkty topnienie i wrzenie wody, którym przypisał temperatury 0 i 33 stopni. Jego skala stała się podstawą do opublikowania później przez Celsjusza własnej skali, którą tworzył mając wiedzę o pracach Newtona w tej dziedzinie C = 100 N 33, K = 100 N ,1, F = 60 N skala Delisle'a skala termometryczna opracowana w 1732 roku przez francuskiego astronoma Josepha-Nicolasa Delisle'a). Termometr jaki stworzył Delisle był termometrem rtęciowym. Za temperaturę 0 D ustalił punkty wrzenia wody (100 C). Skala ta była używana głównie w Rosji do XVIII wieku. T Delisle = 3 2 (100 C) Graficzne zestawienie skal temperatur Woda (tlenek wodoru H 2 O) bezbarwna i bezwonna ciecz, pozbawiona smaku i kalorii, jest niezbędna do życia dla wszystkich organizmów na ziemi. krzepnięcia wody wynosi 0 o C, temperatura wrzenia wody to 100 o C.

6 Woda na ogół występuje jako ciecz, ale może być także w postaci ciała stałego (lód lub śnieg) oraz ciała gazowego (para wodna). Lód lub śnieg pojawiają się w temperaturze poniżej 0 o C, woda w ciekłej postaci występuje w zakresie temperatur od 0 o C do 100 o C, para wodna powstaje w wyniku parowania wody ciekłej w temperaturze powyżej 100 o C. Praktycznie wszystkie substancje mają (w odpowiednich warunkach) możliwość przechodzenia z jednego stanu skupienia w drugi: - proces przechodzenia z stanu stałego w stan ciekły to topnienie, - proces przechodzenia ze stanu ciekłego w stan stały to krzepnięcie, - proces przechodzenia ze stanu ciekłego w stan gazowy to parowanie, - proces przechodzenia ze stanu gazowego stan ciekły to skraplanie, - proces przechodzenia ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy to sublimacja, - proces przechodzenia ze stanu gazowego w stan stały to resublimacja. Cząsteczka wody Woda ciężka (tlenek deuteru D 2 O) woda, której cząsteczka zawiera deuter (izotop wodoru) zamiast wodoru, bezbarwna ciecz o temperaturze krzepnięcia 3,82 o C i temperaturze wrzenia 101,42 o C; w porównaniu z wodą (H 2 O) jest słabiej zdysocjowana, gorzej rozpuszcza sole. Uwaga: uczeń do wykonywania obliczeń może używać kalkulatora, ale musi zapisać wyrażenie, które oblicza. 8. Karta pracy ucznia KARTA PRACY UCZNIA Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o? to jedna z podstawowych wielkości fizycznych w termodynamice, będąca miarą stopnia nagrzania ciał. Termometr przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią. Podział termometrów ze względu na przeznaczenie: - termometr lekarski zakres temperatur: od 3 do 42 C. - termometr zaokienny zakres temperatur: od 0 do 0 C; - termometr pokojowy zakres temperatur: od 0 do 40 C; - termometr laboratoryjny zakres temperatur: bardzo różny (zazwyczaj od 0 do 10 C). 1. Mając do dyspozycji zdjęcia różnych termometrów dopasuj ich nazwy do odpowiednich zdjęć: A. termometr pokojowy B. termometr zaokienny C. termometr lekarski a) b) c)

7 A - B - C - 2. Zmierz lub odczytaj odpowiednim termometrem temperaturę za oknem, w sali lekcyjnej, w której przebywasz oraz temperaturę swojego ciała. Wyniki zapisz w tabeli: Godzina pomiaru twojego ciała pokojowa za oknem na początku zajęć na końcu zajęć 3. W Stanach Zjednoczonych popularną skalą pomiaru temperatury jest skala Fahrenheita. Napisz wzór pozwalający przeliczyć temperaturę podaną w skali Fahrenheita (F) na stopnie w skali Celsjusza (C) wiedząc, że C to iloczyn liczby C =. i różnicy liczb F oraz Janek codziennie przez tydzień notował odczyty temperatury powietrza. Poniższy wykres pokazuje te odczyty. a) Oblicz jaka była różnica między temperaturami w poniedziałek i czwartek. b) w środę była o 6 stopni wyższa niż w niedzielę. Jaka była temperatura w niedzielę. Zaznacz ją kolorową (np. zieloną) kredką na wykresie. c) Termometr zaokienny pokazany na zdjęciu w zad. 1 wyposażony jest w dwie skale temperatur: Celsjusza i Fahrenheita. Aby przeliczyć temperaturę podaną w skali

8 Fahrenheita na stopnie w skali Celsjusza wykorzystujemy wzór F = C Jaka była temperatura w stopniach Fahrenheita we wtorek? Zapisz obliczenia. d) Przekształć wzór z zadania c) wyznaczając z niego C.. e) Ola także codziennie odczytywała temperaturę. W czwartek zanotowała temperaturę 41 o F. Oblicz różnicę pomiędzy temperaturami odczytanymi przez Janka i Olę. Zapisz obliczenia.. f) Przy jakiej temperaturze termometr o skali Celsjusza i o skali Fahrenheita wskażą tę samą liczbę? Zapisz obliczenia.... Każdą z temperatur wpisanych do tabeli w zad. 2 przedstaw za pomocą skali Fahrenheita. - temperatura twojego ciała -. - temperatura pokojowa - - temperatura za oknem W fizyce często stosuje się dwie skale temperatur: skalę Celsjusza i skalę Kelwina. Zależność między nimi przedstawia wzór : K = C + 273,1, gdzie K temperatura w stopniach Kelwina, C temperatura w stopniach Celsjusza. a) Przekształć wzór i wyznacz z niego C.. b) Uzupełnij tabelkę. Zapisz odpowiednie działania, do obliczeń możesz skorzystać z kalkulatora.

9 Przykład [ o C] [ o K] Najniższa temperatura w atmosferze na stacji Wostok na Antarktydzie (183 r.) -8,2 Najniższa temperatura zanotowana w Polsce (Żywiec 12 r.) - 40,6 Średnia temperatura na Marsie 216 Średnia temperatura na Biegunie Południowym 224,1 na pustyni Al Aziziyah w Libii (122 r.) 330, 7. Niech C oznacza temperaturę w skali Celsjusza, K temperaturę w skali Kelwina, F - temperaturę w skali Fahrenheita. Wiedząc, że C = (F - 32) oraz, że C = K 273,1 a) Zapisz zależność temperatury w skali Fahrenheita od temperatury w skali Kelwina Do obliczeń możesz skorzystać z kalkulatora. b) Ustaw temperatury rosnąco: A. 7 o C B. 281,1 o K C. 0 o F Woda (tlenek wodoru H 2 O) bezbarwna i bezwonna ciecz, pozbawiona smaku i kalorii, jest niezbędna do życia dla wszystkich organizmów na ziemi. krzepnięcia wody wynosi 0 o C, temperatura wrzenia wody to 100 o C. Woda na ogół występuje jako ciecz, ale może być

10 także w postaci ciała stałego (lód lub śnieg) oraz ciała gazowego (para wodna). 8. Wykorzystując powyższe informacje i wykres uzupełnij zdania a) Lód lub śnieg pojawiają się w temperaturze poniżej. b) Woda w ciekłej postaci występuje w zakresie temperatur od.. do. c) Para wodna powstaje w wyniku parowania wody ciekłej w temperaturze powyżej Praktycznie wszystkie substancje mają (w odpowiednich warunkach) możliwość przechodzenia z jednego stanu skupienia w drugi: 1) proces przechodzenia z stanu stałego w stan ciekły to topnienie, 2) proces przechodzenia ze stanu ciekłego w stan stały to krzepnięcie, 3) proces przechodzenia ze stanu ciekłego w stan gazowy to parowanie, 4) proces przechodzenia ze stanu gazowego stan ciekły to skraplanie, ) proces przechodzenia ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy to sublimacja, 6) proces przechodzenia ze stanu gazowego w stan stały to resublimacja.. Uzupełnij diagram. W puste kwadraty wpisz numer odpowiedniego procesu (z powyższej informacji). 10. Podaj temperaturę krzepnięcia wody i temperaturę wrzenia wody w skali Kelwina i skali Fahrenheita. - temperatura krzepnięcia wody -.. o C =. o F =. o K - temperatura wrzenia wody -. o C =. o F =. o K

11 11. a) W jaki stanie skupienia jest woda w temperaturze 300 o K?. b) W jakim stanie skupienia jest woda w temperaturze 10 o F?... Woda ciężka (tlenek deuteru D 2 O) woda, której cząsteczka zawiera deuter (izotop wodoru) zamiast wodoru, bezbarwna ciecz o temperaturze krzepnięcia 3,82 o C i temperaturze wrzenia 101,42 o C; w porównaniu z wodą (H 2 O) jest słabiej zdysocjowana, gorzej rozpuszcza sole. 12. Uzupełnij tabelkę wykorzystując powyższe informacje. Zapisz obliczenia. Woda ciężka [ o C] [ o K] [ o F] krzepnięcia wrzenia 13. Sporządź na papierze milimetrowym schematyczne wykresy przeliczania skal temperatur dla skali Celsjusza, skali Kelwina i skali Fahrenheita od -0 o C do 110 o C. Gotowy schemat wklej poniżej. Wykonaj potrzebne obliczenia. 14. Wyszukaj w Internecie kalkulator jednostek temperatury, odczytaj potrzebne informacje i uzupełnij tabelkę: Charakterystyczna wielkość powierzchni Słońca topnienia tytanu ciała człowieka standardowa Skala Celsjusza Skala Kelwina Skala Rankine a Skala Fahrenheita Skala Delisle a Skala Réaumura.

12 1. Wykorzystując wzory do zamiany temperatury udostępnione na stronie internetowej z zadania 14 wypisz odpowiednie wzory i przedstaw temperaturę 40 o C w skali Kelwina, Fahrenheita, Rømera, Rankine'a, Reaumura, Newtona i Delisle a. 16. Uzupełnij drugą część tabelki z zadania 2. Co zauważyłeś? Sformułuj odpowiednie wnioski. 17. Odpowiedz na pytanie: Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o? Odpowiedź uzasadnij. Lp Pomoc dydaktyczna do przeprowadzenia eksperymentu Ilość sztuk Cena jednostkowa Cena łączna 1 Papier milimetrowy A4 (blok milimetrowy) 2 2,60 zł,20 zł 2 Suma kosztów,20 zł lp zadanie Oszacowanie kosztów pracy Czas wykonania (h) Liczba osób Łącznie osobogodzin pracy 1 2 Suma: Zaproponuj w jaki sposób można zmniejszyć koszty eksperymentu: Cena osobogodziny pracy (zł) koszt

13 . Ankieta ewaluacyjna zajęć Lp. Pytanie do ucznia Tak Raczej tak 1 Czy zajęcia były dla ciebie ciekawe? 2 Czy słyszałeś wcześniej o różnych skalach temperatur? 3 Czy znałeś wcześniej inną skalę niż skala Celsjusza? 4 Czy wiedziałeś w jakich stanach skupienia występuje woda? Czy podczas zajęć z zainteresowaniem rozwiązywałeś zadania? 6 Czy nauczyłeś się czegoś podczas zajęć? Trudno powiedzieć Nie Zdecydowanie nie 10. Karta samooceny ucznia KARTA SAMOOCENY UCZNIA Zakreśl swoją odpowiedź. 1. Wszystkie zadania zawarte w karcie pracy ucznia wykonałem samodzielnie. TAK NIE 2. Potrafię zamienić stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita. TAK NIE 3. Potrafię zamienić stopnie Celsjusza na stopnie Kelwina. TAK NIE 4. Potrafię zamienić stopnie wyrażone w dowolnej skali na inną skalę (np. stopnie Kelwina na stopnie Fahrenheita). TAK NIE. Samodzielnie wyszukałem w Internecie kalkulator zamiany jednostek. TAK NIE 6. Zdobytą wiedzę wykorzystam do dalszej nauki. TAK NIE 11. Kryteria oceniania pracy uczniów KRYTERIUM OCENIANIA PRACY UCZNIA MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o? Zadanie 1. A b, B c, C a Poprawne dopasowanie wszystkich nazw do zdjęć 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź (nawet jedna) 0 pkt Zadanie 2. Przykładowe rozwiązanie:

14 Godzina pomiaru twojego ciała pokojowa za oknem na początku zajęć ,6 o C 1 o C o C na końcu zajęć ,7 o C 20 o C 3 o C Poprawny odczyt wszystkich temperatur na początku zajęć 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędnie wpisana (w granicach rozsądku) jedna z temperatur 0 pkt Zadanie 3. C = (F - 32) Poprawne zapisanie wzoru 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź (np. brak nawiasu) 0 pkt Zadanie 4. a) 12 o C Podanie poprawnej odpowiedzi 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt b) o C Podanie poprawnej odpowiedzi 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt Poprawne zaznaczenie na wykresie temperatury w niedzielę 1 pkt Brak zaznaczenia lub błędne zaznaczenie 0 pkt c) F = (-4) + 32 = = 24 4 =24,8 Bezbłędne obliczenia i podanie wyniku (może być podkreślony) 2 pkt Błąd rachunkowy 1 pkt Podanie odpowiedzi bez zapisanych obliczeń 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt d) C = (F - 32) lub C = F lub C = Bezbłędne przekształcenie wzoru 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt e) 1 o C lub 1,8 o F F Poprawne obliczenie temperatury Oli w o C ( o C) lub temperatury Janka w o F (3,2 o F) 1 pkt Podanie poprawnej różnicy temperatur Janka i Oli 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt Uwaga. Jeżeli uczeń błędnie obliczył temperaturę Oli lub Janka ale poprawnie obliczył ich różnicę za całe zadanie otrzymuje 0 pkt. f) C + 32 = C, 4 C = -32, C = - 40 lub (F - 32) = F, F = F, 4F = - 160, F = - 40

15 Poprawne zapisanie równania (dla o C lub o F) 1 pkt Bezbłędne obliczenia i podanie odpowiedzi 2 pkt Obliczenia z 1 błędem rachunkowym 1 pkt Podanie odpowiedzi bez zapisanych obliczeń 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt Zadanie. Przykładowe odpowiedzi (zgodnie z tabelką z zad. 2) - temperatura ciała 36,6 o C = 7,88 o F - temperatura pokojowa 1 o C = 66,2 o F - temperatura za oknem o C = 41 o F Podanie wszystkich poprawnych odpowiedzi 2 pkt Podanie 1 błędnej odpowiedzi 1 pkt Brak odpowiedzi lub 2 lub 3 błędne odpowiedzi 0 pkt Zadanie 6. a) C = K 273,1 Poprawne przekształcenie wzoru 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt b) Przykład [ o C] [ o K] Najniższa temperatura w atmosferze ,1 na stacji Wostok na Antarktydzie (183 r.) -8,2 183, Najniższa temperatura zanotowana w Polsce (Żywiec - 40,6 232, 12 Średnia r.) temperatura na Marsie -7,1 216 Średnia temperatura na Biegunie Południowym -4,0 224,1 na pustyni Al Aziziyah w Libii (122 r.) 7,8 330, Obliczenia dla pierwszego wiersza: ,1=130,1 Obliczenia dla ostatniego wiersza: 330, 273,1= 7,8 Zapisanie obliczeń (wszystkich lub po jednym dla różnych działań) 1 pkt Brak zapisanych obliczeń 0 pkt Poprawnie uzupełniona cała tabela 2 pkt Podanie 1 lub 2 błędnych odpowiedzi 1 pkt Brak odpowiedzi lub więcej niż 2 błędne odpowiedzi 0 pkt Zadanie 7. a) (F - 32) = K 273,1, K = (F - 32) + 273,1, K = (F 4,67) Poprawne i bezbłędne wszystkie przekształcenia zapisane w najprostszej postaci 2 pkt Poprawne i bezbłędne wszystkie przekształcenia nieuproszczone (np. drugi zapis w odpowiedziach) 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt b) np. A=7 o C, B=281,1 o K=8 o C, C= 0 o F=10 o C, uporządkowane rosnąco A, B, C Podanie wszystkich temperatur w jednakowej skali 1 pkt

16 Poprawne i bezbłędne uporządkowanie temperatur 1 pkt Uporządkowanie bez zamiany jednostek 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź (nawet jedna) 0 pkt Zadanie 8. a) 0 o C b) od 0 o C do 100 o C c) 100 o C. Poprawne uzupełnienie wszystkich zdań 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt Zadanie Poprawne uzupełnienie wszystkich kwadratów 2 pkt Uzupełnienie z 1 błędem 1 pkt Brak odpowiedzi lub więcej niż 2 błędne odpowiedzi 0 pkt Zadanie temperatura krzepnięcia wody - 0 o C = 32 o F = 273,1 o K - temperatura wrzenia wody o C = 212 o F = 373,1 o K Podanie wszystkich poprawnych odpowiedzi 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt Zadanie 11. a) 300 o K = 26,8 o C ciecz Poprawna interpretacja temperatury 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt b) 10 o F - 12,2 o C ciało stałe Poprawna interpretacja temperatury 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt Uwaga. Uczeń nie musi zamieniać podanej temperatury na o C. Zadanie 12. Woda ciężka [ o C] [ o K] [ o F] krzepnięcia 3,82 276,7 38,88

17 wrzenia 101,42 374,7 214,6 Poprawne obliczenie i zaokrąglenie wszystkich temperatur i zapisanie ich w tabeli 2 pkt Poprawne obliczenie temperatur, ale błędne zaokrąglenie 2 pkt Popełnienie 1 błędu w obliczeniach 1 pkt Brak zapisu obliczeń 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt Zadanie 13. Sporządzenie wykresu w skali Celsjusza 2 pkt Sporządzenie wykresu w skali Fahrenheita 2 pkt Sporządzenie wykresu w skali Kelwina 2 pkt Za niestaranne wykonanie wykresów przyznajemy po 1 pkt Brak odpowiedzi lub źle sporządzone wykresy 0 pkt Zadanie 14. Charakterystyczna wielkość powierzchni Słońca topnienia tytanu ciała człowieka standardowa Skala Celsjusza 26, ,6 2 Skala Kelwina ,1 30,7 28, Skala Rankine a ,07 7, 36,67 Skala Fahrenheita 80, ,4 7,88 77 Skala Delisle a -8140,28-232,1 112, Skala Réaumura. 608,6 1334,4 2,28 20 Poprawne uzupełnienie całej tabeli 2 pkt Popełnienie 1 lub 2 błędów 1 pkt Brak odpowiedzi lub więcej niż 2 błędne odpowiedzi 0 pkt

18 Zadanie 1. o F = ( o C*1,8) + 32 = 40*1,8+32=104 o K = o C + 273,1 = ,1 = 313,1 o R = ( o C + 273,1)*1,8 = (40+273,1)*1,8=63,67 o Ré = ( o C*4)/ = (40*4)/=32 o Rø = o C* o De = (100 - o C)* o N = o C* , = 40* = 40* = (100-40)* =13,2 +7,=28, 3 2 =0 Prawidłowe wypisanie zależności 1 pkt Poprawne obliczenia we wszystkich przykładach 2 pkt Popełnienie 1 lub 2 błędów 1 pkt Brak odpowiedzi lub więcej niż 3 błędne odpowiedzi 0 pkt Zadanie 16. Patrz tabela w zad. 2 Wniosek: temperatura ciała i temperatura pomieszczenia pod koniec zajęć wzrosła (emocje, większa ilość uczniów), a temperatura za oknem zmalała (słońce chyli się ku zachodowi). Poprawny odczyt wszystkich temperatur na końcu zajęć 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędnie wpisana (w granicach rozsądku) jedna z temperatur 0 pkt Zapisanie swoich spostrzeżeń 1 pkt Sformułowanie sensownego wniosku 1 pkt Brak odpowiedzi 0 pkt Zadanie 17. Np. Woda nie zawsze zamarza w temperaturze 0 o, zależy to od skali w jakiej podajemy daną temperaturę. W skali Kelwina woda zamarza w temperaturze 273,1 stopni, a w skali Fahrenheita w temperaturze 32 stopni. Udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie 1 pkt Uzasadnienie odpowiedzi 1 pkt Brak odpowiedzi i uzasadnienia 0 pkt celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 12 0 niedostateczny 12. Literatura uzupełniająca, zalecana podręczniki i artykuły: Podręczniki do matematyki i fizyki do gimnazjum strona Wikipedii strona

19 KARTA PRACY UCZNIA Biuro Projektu INTERBLOK: ul. Stradomska 10, Kraków, Tel: Fax: Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o? to jedna z podstawowych wielkości fizycznych w termodynamice, będąca miarą stopnia nagrzania ciał. Termometr przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią. Podział termometrów ze względu na przeznaczenie: - termometr lekarski zakres temperatur: od 3 do 42 C. - termometr zaokienny zakres temperatur: od 0 do 0 C; - termometr pokojowy zakres temperatur: od 0 do 40 C; - termometr laboratoryjny zakres temperatur: bardzo różny (zazwyczaj od 0 do 10 C). 1. Mając do dyspozycji zdjęcia różnych termometrów dopasuj ich nazwy do odpowiednich zdjęć: B. termometr pokojowy B. termometr zaokienny C. termometr lekarski a) b) c) A - B - C - 2. Zmierz lub odczytaj odpowiednim termometrem temperaturę za oknem, w sali lekcyjnej, w której przebywasz oraz temperaturę swojego ciała. Wyniki zapisz w tabeli:

20 Godzina pomiaru twojego ciała pokojowa za oknem na początku zajęć na końcu zajęć 3. W Stanach Zjednoczonych popularną skalą pomiaru temperatury jest skala Fahrenheita. Napisz wzór pozwalający przeliczyć temperaturę podaną w skali Fahrenheita (F) na stopnie w skali Celsjusza (C) wiedząc, że C to iloczyn liczby i różnicy liczb F oraz 32. C =. 4. Janek codziennie przez tydzień notował odczyty temperatury powietrza. Poniższy wykres pokazuje te odczyty. a) Oblicz jaka była różnica między temperaturami w poniedziałek i czwartek. b) w środę była o 6 stopni wyższa niż w niedzielę. Jaka była temperatura w niedzielę. Zaznacz ją kolorową (np. zieloną) kredką na wykresie. c) Termometr zaokienny pokazany na zdjęciu w zad. 1 wyposażony jest w dwie skale temperatur: Celsjusza i Fahrenheita. Aby przeliczyć temperaturę podaną w skali Fahrenheita na stopnie w skali Celsjusza wykorzystujemy wzór F = C Jaka była temperatura w stopniach Fahrenheita we wtorek? Zapisz obliczenia.

21 d) Przekształć wzór z zadania c) wyznaczając z niego C.. e) Ola także codziennie odczytywała temperaturę. W czwartek zanotowała temperaturę 41 o F. Oblicz różnicę pomiędzy temperaturami odczytanymi przez Janka i Olę. Zapisz obliczenia.. f) Przy jakiej temperaturze termometr o skali Celsjusza i o skali Fahrenheita wskażą tę samą liczbę? Zapisz obliczenia.... Każdą z temperatur wpisanych do tabeli w zad. 2 przedstaw za pomocą skali Fahrenheita. - temperatura twojego ciała -. - temperatura pokojowa - - temperatura za oknem W fizyce często stosuje się dwie skale temperatur: skalę Celsjusza i skalę Kelwina. Zależność między nimi przedstawia wzór : K = C + 273,1, gdzie K temperatura w stopniach Kelwina, C temperatura w stopniach Celsjusza. a) Przekształć wzór i wyznacz z niego C.. b) Uzupełnij tabelkę. Zapisz odpowiednie działania, do obliczeń możesz skorzystać z kalkulatora. Przykład [ o C] [ o K] Najniższa temperatura w atmosferze na stacji Wostok na Antarktydzie (183 r.) -8,2

22 Najniższa temperatura zanotowana w Polsce (Żywiec 12 r.) - 40,6 Średnia temperatura na Marsie 216 Średnia temperatura na Biegunie Południowym 224,1 na pustyni Al Aziziyah w Libii (122 r.) 330, 7. Niech C oznacza temperaturę w skali Celsjusza, K temperaturę w skali Kelwina, F - temperaturę w skali Fahrenheita. Wiedząc, że C = (F - 32) oraz, że C = K 273,1 a) Zapisz zależność temperatury w skali Fahrenheita od temperatury w skali Kelwina Do obliczeń możesz skorzystać z kalkulatora. b) Ustaw temperatury rosnąco: a. 7 o C b. 281,1 o K c. 0 o F Woda (tlenek wodoru H 2 O) bezbarwna i bezwonna ciecz, pozbawiona smaku i kalorii, jest niezbędna do życia dla wszystkich organizmów na ziemi. krzepnięcia wody wynosi 0 o C, temperatura wrzenia wody to 100 o C. Woda na ogół występuje jako ciecz, ale może być także w postaci ciała stałego (lód lub śnieg) oraz ciała gazowego (para wodna).

Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Jak możesz oszczędzać energię w kuchni?

Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Jak możesz oszczędzać energię w kuchni? Autor: Zygmunt Król Biuro Projektu INTERBLOK: ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków, Tel: 12-422-26-08 Fax: 12-421-67-45 Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Jak możesz oszczędzać energię w kuchni? 1. Realizowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia.

Wymagania edukacyjne klasa trzecia. TEMAT Wymagania edukacyjne klasa trzecia. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Lekcja organizacyjna System dziesiątkowy System rzymski Liczby wymierne i niewymierne

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-2 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1 1-2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 0 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich 1 1-

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum)

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza.

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZBY I DZIAŁANIA Poziom konieczny - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania gimnazjum - matematyka Opracowała mgr Katarzyna Kukuła 1 MATEMATYKA KRYTERIA OCEN Kryteria oceniania zostały określone przez podanie listy umiejętności, którymi uczeń musi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 1. Zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej 2. Rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne 3. Umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM na rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: (na każdą wyższą ocenę obowiązują również wiadomości na oceny niższe oraz wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ Z PODZIAŁEM NA POZIOMY W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ Z PODZIAŁEM NA POZIOMY W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW NAUCZANIA Poziomy wymagań edukacyjnych : KONIECZNY (K) - OCENA DOPUSZCZAJĄCA, PODSTAWOWY( P) - OCENA DOSTATECZNA, ROZSZERZAJĄCY(R) - OCENA DOBRA, DOPEŁNIAJĄCY (D) - OCENA BARDZO DOBRA WYKRACZAJACY(W) OCENA CELUJĄCA.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej umie

Bardziej szczegółowo

Wymagania eduka cyjne z matematyki

Wymagania eduka cyjne z matematyki Wymagania eduka cyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZ B Y I DZIAŁANIA porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Liczby i działania) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki MATEMATYKA KLASA I I PÓŁROCZE -wyróżnia liczby naturalne, całkowite, wymierne -zna kolejność wykonywania działań -rozumie poszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne -porównuje liczby wymierne -zaznacza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2 Dopuszczający zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne proste przypadki umie zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra)

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra) MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 edukacyjne z matematyki dla kl. 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 NAUCZYCIEL: PODRĘCZNIK: mgr Marta Kamińska Liczy się matematyka wyd. WSiP Na lekcjach matematyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres, algorytm zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum - nie potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinka - nie potrafi konstruować figur jednokładnych - nie zna pojęcia skali - nie rozpoznaje figur jednokładnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA I DZIAŁ; LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

7.2opisuje korzyœci i niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z rozwoju informatyki i powszechnego dostêpu do informacji

7.2opisuje korzyœci i niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z rozwoju informatyki i powszechnego dostêpu do informacji 15. PORÓWNANIE GÊSTOŒCI KOŒCI PTAKA I SSAKA 1. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Matematyka Fizyka Biologia Informatyka Realizowana treœæ podstawy programowej Uczeñ: 1.7) stosuje obliczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Matematyka z plusem dla gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PLANU REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI Matematyka 1 Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja, praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI DLA KLASY 3 TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI DLA KLASY 3 TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI DLA KLASY 3 TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO Prowadzący: Barbara Machnicka Temat lekcji: Sporządzanie i odczytywanie wykresów z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego. Cele ogólne: badanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum Semestr I Stopień Rozdział 1. Liczby Zamienia liczby dziesiętne na ułamki

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie prowadzonych przez Iwonę Jędrzejewską

Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie prowadzonych przez Iwonę Jędrzejewską Klasa: Przedmiot: Dział programu: Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie prowadzonych przez Iwonę Jędrzejewską III Matematyka Funkcje Temat: Powtórzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

I. LICZBY I DZIAŁANIA

I. LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM I. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej. 2. Rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne. 3. Umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY PIERWSZEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY PIERWSZEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY PIERWSZEJ POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki Szczegółowe kryteria ocen dla klasy szóstej. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Dodaje, odejmuje, mnoży liczby wymierne, Zapisuje ułamki zwykłe i dziesiętne oraz wykonuje na nich działania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 1) Liczby - zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane, - zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka

Bardziej szczegółowo

Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich

Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

Matematyka Wymagania edukacyjne, kryteria oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Matematyka Wymagania edukacyjne, kryteria oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Matematyka Wymagania edukacyjne, kryteria oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Wymagania edukacyjne ogólne 1. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Anna Ochel

Opracowała: Anna Ochel Rozkład materiału nauczania z MATEMATYKI do KLASY 1b na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania MATEMATYKA Z PLUSEM DPN-5002-17/08 I PODRĘCZNIK O NR DOP. 168/1/2009 zgodny z podstawą

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Ogólne wymagania edukacyjne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych) Operuje twierdzeniami i je dowodzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA MATEMATYKA 2001 DLA KLASY VI I.

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z matematyki dla kl. VI Program nauczania Matematyka wokół nas

Katalog wymagań na poszczególne oceny z matematyki dla kl. VI Program nauczania Matematyka wokół nas Katalog wymagań na poszczególne oceny z matematyki dla kl. VI Program nauczania Matematyka wokół nas OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowe dla klasy VI)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D -

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 24 kwietnia 2013 roku do sprawdzenia u uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM Wymagania podstawowe(k- ocena dopuszczająca, P ocena dostateczna), wymagania ponadpodstawowe( R ocena dobra, D ocena bardzo dobra, W ocena celująca) DZIAŁ 1:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 3a średnia klasy: 22.52 pkt średnia szkoły: 21.93 pkt średnia ogólnopolska: 14.11 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI Gimnazjum WYMAGANIA PODSTAWOWE ( OCENA dopuszczająca, dostateczna) Uczeń : Zna i prawidłowo posługuje się symbolami wielkości fizycznych Zna jednostki wielkości fizycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWAŁY NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM Bratkowska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM" w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM" w roku szkolnym 2015/2016 Litery w nawiasach oznaczają kolejno: K - ocena dopuszczająca P - ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - zamieniać procent/promil na liczbę i odwrotnie, - zamieniać procent na promil i odwrotnie, - obliczać

Bardziej szczegółowo

10. Figury p³askie. Uczeñ: 13) rozpoznaje wielok¹ty przystaj¹ce i podobne

10. Figury p³askie. Uczeñ: 13) rozpoznaje wielok¹ty przystaj¹ce i podobne 20. PROJEKTOWANIE PUZZLI. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Matematyka Realizowana treœæ podstawy programowej 0. Figury p³askie. Uczeñ: 3) rozpoznaje wielok¹ty przystaj¹ce i podobne Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM I. Wymagania na poszczególne oceny semestralne i roczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykorzystuje na lekcjach matematyki wiadomości z innych przedmiotów,

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych z matematyki na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka wokół nas klasa 4

Katalog wymagań programowych z matematyki na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka wokół nas klasa 4 Katalog wymagań programowych z matematyki na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka wokół nas klasa 4 Kategorie zostały określone następująco: dotyczy wiadomości uczeń zna uczeń rozumie dotyczy przetwarzania

Bardziej szczegółowo

III etap edukacyjny MATEMATYKA

III etap edukacyjny MATEMATYKA III etap edukacyjny MATEMATYKA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka matematycznego do

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 4

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Nauczyciel matematyki ocenia osiągnięcia ucznia, wykorzystując następujące formy: prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 Program merytoryczny konkursu z matematyki dla gimnazjum I. CELE KONKURSU 1. Wyłanianie uczniów uzdolnionych matematycznie.

Bardziej szczegółowo

2. Kryteria oceniania

2. Kryteria oceniania 2. Kryteria oceniania OSIĄGNIĘCIA PONADPRZEDMIOTOWE W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 1 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe Konieczne

Bardziej szczegółowo

Matematyka, kl. 6. Konieczne umiejętności

Matematyka, kl. 6. Konieczne umiejętności Matematyka, kl. 6 Liczby naturalne i ułamki Program Matematyka z plusem Odczytywanie liczb na osi liczbowej. Zapisywanie potęg w postaci iloczynu i obliczanie ich wartości. Sprawność rachunkowa w pisemnych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POZIOMU WIEDZY Z MATEMATYKI UCZNIÓW KLAS I TECHNIKUM

DIAGNOZA POZIOMU WIEDZY Z MATEMATYKI UCZNIÓW KLAS I TECHNIKUM DIAGNOZA POZIOMU WIEDZY Z MATEMATYKI UCZNIÓW KLAS I TECHNIKUM OPRACOWAŁY MGR A. JASTROWSKA MGR A. KRZYKANOWSKA INOWROCŁAW WRZESIEŃ 2003 1 I. Koncepcja testu Test jest testem sprawdzającym wiadomości i

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa I Liczby i działania wskazać liczby naturalne, całkowite, wymierne zaznaczyć liczbę wymierną na osi liczbowej podać liczbę przeciwną do danej

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania. prostych zadań obliczeniowych.

Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania. prostych zadań obliczeniowych. Wymagania edukacyjne klasa II - FIZYKA Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny system oceniania. 2. Podstawę programową. Podstawa programowa Cele

Bardziej szczegółowo

O 3.1. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4

O 3.1. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 O 3.1. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Kategorie zostały określone następująco: dotyczące wiadomości uczeń zna uczeń rozumie dotyczące przetwarzania wiadomości uczeń

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu matematyki

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 4 -eoria ermodynamika Równanie stanu gazu doskonałego Izoprzemiany gazowe Energia wewnętrzna gazu doskonałego Praca i ciepło w przemianach gazowych Silniki cieplne

Bardziej szczegółowo

Data.. Klasa.. Wersja A. Tabelkę wypełnia nauczyciel Zadanie 4. Zadanie 5. Zadanie 9 pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt.

Data.. Klasa.. Wersja A. Tabelkę wypełnia nauczyciel Zadanie 4. Zadanie 5. Zadanie 9 pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. Imię i nazwisko Data.. Klasa.. Wersja A 2 3 Tabelkę wypełnia nauczyciel 4 5 6 7 8 9 pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. MATEMATYKA Diagnoza wstępna absolwenta gimnazjum Na rozwiązanie poniżej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011 W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY VI

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY VI MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA KLASY VI : 1. zamieni ułamek zwykły na dziesiętny dowolnym sposobem 2. porówna ułamek zwykły i dziesiętny 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA TEST CAŁOROCZNY PO KLASIE PIĄTEJ

MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA TEST CAŁOROCZNY PO KLASIE PIĄTEJ MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA TEST CAŁOROCZNY PO KLASIE PIĄTEJ Drogi uczniu, przed Tobą test sprawdzający wiadomości i umiejętności matematyczne po klasie V. Rozwiązując zadania dowiesz się, co z matematyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MAYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 6.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 6. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 6. Semestr 1 Dział programu: Liczby naturalne Oblicza różnice czasu proste Wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 1

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 1 KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 1 Przedstawiamy, jakie umiejętności z danego działu powinien zdobyć uczeń, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczający uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA. Szkoła Podstawowa w Stęszewie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA. Szkoła Podstawowa w Stęszewie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Szkoła Podstawowa w Stęszewie Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki I. Zasady oceniania 1) Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia określone

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009

Bardziej szczegółowo

Karta pracy nr 1 1.Rozwiąż rebusy a dowiesz się, w jakich postaciach występuje woda w przyrodzie:

Karta pracy nr 1 1.Rozwiąż rebusy a dowiesz się, w jakich postaciach występuje woda w przyrodzie: Karta pracy nr 1 1.Rozwiąż rebusy a dowiesz się, w jakich postaciach występuje woda w przyrodzie: 2.Podaj po 2 przykłady występowania w przyrodzie wody w różnych stanach skupienia: Stan skupienia Przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 1. Statystyka odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu 2. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach 3. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych wykładnikach 4. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki

Konspekt lekcji matematyki Konspekt lekcji matematyki 1) Nauczyciel: Ewelina Śliż ) Przedmiot: Matematyka 3) Szkoła: Gimnazjum 4) Klasa: III 5) Czas trwania lekcji: 45 min 6) Nr programu nauczania: DPN 500 17 /08 7) Jednostka metodyczna:

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 MATEMATYKA

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 MATEMATYKA PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) III. Modelowanie matematyczne. 2. Działania na liczbach naturalnych.

Bardziej szczegółowo

Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015

Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015 MATEMATYKA Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015 IMIĘ I NAZWISKO Data urodzenia: 08/09/2000 ID: 5200154019 Klasa: 11 Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje o wynikach zdobytych przez Państwa dziecko

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym wykorzystywać słownictwo wprowadzane przy okazji

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki dla uczniów klasy Ia i Ib Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie w roku szkolnym 2015/2016 DZIAŁ I: LICZBY zaznacza na osi liczbowej punkty odpowiadające

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 425. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. Woda. Ciało stałe Masa kalorymetru z ciałem stałym m 2 Masa ciała stałego m 0

Ćwiczenie 425. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. Woda. Ciało stałe Masa kalorymetru z ciałem stałym m 2 Masa ciała stałego m 0 2014 Katedra Fizyki Nazwisko... Data... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień tyg... Godzina... Ćwiczenie 425 Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych Masa suchego kalorymetru m k = kg Opór grzałki

Bardziej szczegółowo

Diagnoza wstępna z matematyki Klasa pierwsza szkoły ponadgimnazjalnej

Diagnoza wstępna z matematyki Klasa pierwsza szkoły ponadgimnazjalnej Diagnoza wstępna z matematyki Klasa pierwsza szkoły ponadgimnazjalnej 1 Cel: Uzyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności uczniów, które pozwolą efektywniej zaplanować pracę z zespołem klasowym.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa VI

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa VI Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa VI Nauczyciel matematyki ocenia osiągnięcia ucznia, wykorzystując następujące formy: prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI I. CELE KSZTAŁCENIA I TREŚCI NAUCZANIA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI I. CELE KSZTAŁCENIA I TREŚCI NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI I. CELE KSZTAŁCENIA I TREŚCI NAUCZANIA Cele kształcenia i treści nauczania reguluje podstawa programowa przedmiotu, zatwierdzona przez właściwego ministra dla II etapu

Bardziej szczegółowo