Autor: Elżbieta Żurawska Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autor: Elżbieta Żurawska Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o?"

Transkrypt

1 Autor: Elżbieta Żurawska Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o? 1. Realizowane treści podstawy programowej Przedmiot Matematyka Fizyka Realizowana treść podstawy programowej 1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne zapisane w postaci ułamków zwykłych lub rozwinięć dziesiętnych skończonych zgodnie z własną strategią obliczeń (także z wykorzystaniem kalkulatora); 3) zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne (także okresowe), zamienia ułamki dziesiętne skończone na ułamki zwykłe; 4) zaokrągla rozwinięcia dziesiętne liczb; 2. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie). Uczeń: 3) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne; 4) oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby wymierne. 6. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 1) opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami; 2) oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych; 7) wyznacza wskazaną wielkość z podanych wzorów, w tym geometrycznych i fizycznych. 8. Wykresy funkcji. Uczeń: 1) zaznacza w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty o danych współrzędnych; 2) odczytuje współrzędne danych punktów; 4) odczytuje i interpretuje informacje przedstawione za pomocą wykresów funkcji (w tym wykresów opisujących zjawiska występujące w przyrodzie, gospodarce, życiu codziennym); 2. Energia. Uczeń: ) opisuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji; 8. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 6) odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli; 8) sporządza wykres na podstawie danych z tabeli (oznaczenie wielkości i skali na osiach), a także odczytuje dane z wykresu; 12) planuje doświadczenie lub pomiar, wybiera właściwe narzędzia pomiaru; mierzy: czas, długość, masę, temperaturę, napięcie elektryczne, natężenie prądu. Chemia Informatyka 2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. Uczeń: 2) posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych; 3) pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem tresci i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach.

2 2. Kształcone kompetencje: 1) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 2) kompetencje informatyczne; 3) umiejętność uczenia się. 3. Cele szczegółowe jednostki 1. Poznanie różnych skal temperatur. 2. Wyciąganie wniosków, formułowanie własnych spostrzeżeń. 4. Umiejętności jakie uczeń nabędzie 1. oblicza wartości wyrażeń algebraicznych, 2. przekształca wyrażenia algebraiczne (wzory fizyczne), 3. przelicza jednostki temperatury w dowolnej skali, 4. odpowiednio interpretuje otrzymane wyniki,. korzysta z zasobów Internetu, 6. porządkuje zdobyte informacje.. Wykaz pomocy dydaktycznych Lp Pomoc dydaktyczna do przeprowadzenia eksperymentu Ilość sztuk 1 Termometr lekarski 1 na 2 uczniów 2 Termometr pokojowy 1 na salę 3 Termometr zaokienny 1 na salę 4 Nożyczki 1 na ucznia Klej 1 na ucznia 6 Linijka 1 na ucznia 7 Ołówek dobrze zaostrzony 1 na ucznia 8 Kolorowa kredka (zielona) 1 na ucznia Papier milimetrowy A4 1 na ucznia 10 Kalkulator 1 na ucznia 11 Komputer z dostępem do Internetu 1 na 2-3 uczniów 6. Proponowany przebieg zajęć z rozliczeniem czasowym Lp Opis kolejnych działań Uwagi do realizacji dla nauczyciela (rysunki, schematy, fotografie, linki do WWW itp.) Czas trwania w minutach 1 Rozdanie kart pracy ucznia 1 2 Przeczytanie informacji i rozwiązanie Praca indywidualna 1 zadania 1 3 Odczytanie temperatury pomieszczenia, temperatury za oknem i pomiar temperatury swojego ciała (w międzyczasie pomiar trwa ok. 3 4 min) i zapisanie wyników do tabeli Praca indywidualna 2 4 Wykonanie zadania 3 Praca indywidualna 1 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 4a Praca indywidualna 1 6 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 4b i Praca indywidualna 1 zaznaczenie temperatury na wykresie 7 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 4c Praca indywidualna 2

3 8 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 4d Praca indywidualna 2 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 4e Praca indywidualna 2 10 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 4f Praca indywidualna 2 11 Udzielenie odpowiedzi na zadanie Praca indywidualna 3 12 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 6a Praca indywidualna 1 13 Uzupełnienie tabeli z zadania 6b Praca indywidualna 14 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 7a Praca indywidualna 1 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 7b Praca indywidualna 2 16 Uzupełnienie zdań w zadaniu 8 Praca indywidualna 1 17 Przeczytanie informacji i uzupełnienie Praca indywidualna 2 zadania 18 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 10 Praca indywidualna 2 1 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 11a Praca indywidualna 2 20 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 11b Praca indywidualna 2 21 Uzupełnienie tabeli z zadania 12 Praca indywidualna 4 22 Sporządzenie wykresów i wklejenie ich Praca indywidualna 20 do karty pracy ucznia zadanie Wyszukanie kalkulatora jednostek w Praca indywidualna 2 Internecie 24 Uzupełnienie tabeli z zadania 14 Praca indywidualna 2 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 1 Praca indywidualna 6 W przypadku problemów ze znalezieniem odpowiedniej strony nauczyciel może podpowiedzieć uczniom stronę kalkulator.jednostek.pl/temperatury 26 Odczytanie temperatury pomieszczenia, Praca indywidualna 2 temperatury za oknem i pomiar temperatury swojego ciała (w międzyczasie pomiar trwa ok. 3 4 min) i zapisanie wyników do tabeli z zad Udzielenie odpowiedzi na zadanie 16 Praca indywidualna 2 Nauczyciel może krótko omówić każdą ze skal 28 Udzielenie odpowiedzi na zadanie 17 Praca indywidualna 2 2 Wypełnienie ankiety i karty samooceny Praca indywidualna Całkowity czas trwania jednostki Obudowa do lekcji to jedna z podstawowych wielkości fizycznych w termodynamice, będąca miarą stopnia nagrzania ciał. Termometr przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią. Termometr może służyć do pomiaru dowolnej temperatury w określonym zakresie lub wskazywania tylko wybranych wartości temperatury (wskaźniki temperatury) Do najczęściej używanych termometrów zaliczamy termometr cieczowy wykorzystuje zjawisko rozszerzalności cieplnej cieczy (przeważnie rtęci albo alkoholu). Wśród termometrów cieczowych wyróżniamy: - termometr rtęciowy dla temperatur od 38 C (temp. topnienia rtęci) do +36 C (temp. wrzenia rtęci); - termometr alkoholowy dla temperatur od 70 do +120 C; np. termometr pokojowy. Podział termometrów ze względu na przeznaczenie: - termometr lekarski zakres temperatur: od 3 do 42 C. - termometr zaokienny zakres temperatur: od 0 do 0 C;

4 - termometr pokojowy zakres temperatur: od 0 do 40 C; - termometr laboratoryjny zakres temperatur: bardzo różny (zazwyczaj od 0 do 10 C). Jednostki temperatury. Najczęściej używaną w Polsce i wielu innych krajach jednostką temperatury są stopnie Celsjusza. Oprócz skali Celsjusza obecnie często używa się skali Kelwina, skali Fahrenheita. Wzór do przeliczania temperatury w stopniach Celsjusza na temperaturę w kelwinach jest następujący: K = C + 273,1, gdzie K temperatura w stopniach Kelwina, C temperatura w stopniach Celsjusza. W USA, w dalszym ciągu używa się stopni Fahrenheita. W tej skali temperatura zamarzania wody jest równa 32 F a wrzenia 212 F. Wzór przeliczający temperaturę w stopniach Fahrenheita na temperaturę w stopniach Celsjusza: C = (F - 32). Wzór przeliczający temperaturę w stopniach Celsjusza na temperaturę w stopniach Fahrenheita: F = C Inne skale temperatur (rzadziej używane lub już nie używane): - skala Rankine'a skala termometryczna. Skala Rankine'a jest skalą absolutną, tzn. zero w tej skali oznacza najniższą możliwą temperaturę, jaką może mieć kryształ doskonały, w którym ustały wszelkie drgania cząsteczek. ta nie została nigdy zarejestrowana, gdyż praktycznie nie da się jej osiągnąć, lecz obliczona na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej drgań cząsteczek w krysztale doskonałym. Jest odpowiednikiem skali Kelwina dla stopni Fahrenheita. T Rankine = F + 4,67 T Ranking = - skala Réaumura jedna ze skal termometrycznych, wprowadzona w 1731 roku przez francuskiego fizyka R.A.F. de Réaumura ( ), często używana w Europie Środkowej do początków XX stulecia. W skali Réaumura temperatura topnienia lodu (zamarzania czystej chemicznie wody) odpowiada 0 (tak jak w skali Celsjusza), a wrzenia wody 80 (100 C), dlatego 1 C odpowiada 0,8 w skali Réaumura T Reaumur = 4 C - skala Rømera (zapisywana skrótem Rø) skala termometryczna, opracowana w 1701 przez duńskiego astronoma Ole Rømera. Jest ona używana dość rzadko. 0 w skali Rømera to temperatura zamarzania mieszaniny wody z solą. wrzenia wody to 60 Rø, a jej zamarzania 7, Rø. Pierwotnie stopnie Rømera oznaczano symbolem R, później zmieniono go na Rø ze względu na częste pomyłki ze stopniami Rankine'a i Réaumura. K C = (T Rømer 7,) F = (T Rømer 7,)

5 - skala Newtona skala termometryczna, nazwana tak od nazwiska brytyjskiego uczonego, Isaaca Newtona, który opracował ją ok. roku Newton opracował skalę w oparciu o kilka wyznaczonych przez siebie temperatur odpowiadającym określonym zjawiskom. Skala była problematyczna w użyciu, dlatego dopiero później zmienił jej opis definiując dwa charakterystyczne punkty topnienie i wrzenie wody, którym przypisał temperatury 0 i 33 stopni. Jego skala stała się podstawą do opublikowania później przez Celsjusza własnej skali, którą tworzył mając wiedzę o pracach Newtona w tej dziedzinie C = 100 N 33, K = 100 N ,1, F = 60 N skala Delisle'a skala termometryczna opracowana w 1732 roku przez francuskiego astronoma Josepha-Nicolasa Delisle'a). Termometr jaki stworzył Delisle był termometrem rtęciowym. Za temperaturę 0 D ustalił punkty wrzenia wody (100 C). Skala ta była używana głównie w Rosji do XVIII wieku. T Delisle = 3 2 (100 C) Graficzne zestawienie skal temperatur Woda (tlenek wodoru H 2 O) bezbarwna i bezwonna ciecz, pozbawiona smaku i kalorii, jest niezbędna do życia dla wszystkich organizmów na ziemi. krzepnięcia wody wynosi 0 o C, temperatura wrzenia wody to 100 o C.

6 Woda na ogół występuje jako ciecz, ale może być także w postaci ciała stałego (lód lub śnieg) oraz ciała gazowego (para wodna). Lód lub śnieg pojawiają się w temperaturze poniżej 0 o C, woda w ciekłej postaci występuje w zakresie temperatur od 0 o C do 100 o C, para wodna powstaje w wyniku parowania wody ciekłej w temperaturze powyżej 100 o C. Praktycznie wszystkie substancje mają (w odpowiednich warunkach) możliwość przechodzenia z jednego stanu skupienia w drugi: - proces przechodzenia z stanu stałego w stan ciekły to topnienie, - proces przechodzenia ze stanu ciekłego w stan stały to krzepnięcie, - proces przechodzenia ze stanu ciekłego w stan gazowy to parowanie, - proces przechodzenia ze stanu gazowego stan ciekły to skraplanie, - proces przechodzenia ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy to sublimacja, - proces przechodzenia ze stanu gazowego w stan stały to resublimacja. Cząsteczka wody Woda ciężka (tlenek deuteru D 2 O) woda, której cząsteczka zawiera deuter (izotop wodoru) zamiast wodoru, bezbarwna ciecz o temperaturze krzepnięcia 3,82 o C i temperaturze wrzenia 101,42 o C; w porównaniu z wodą (H 2 O) jest słabiej zdysocjowana, gorzej rozpuszcza sole. Uwaga: uczeń do wykonywania obliczeń może używać kalkulatora, ale musi zapisać wyrażenie, które oblicza. 8. Karta pracy ucznia KARTA PRACY UCZNIA Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o? to jedna z podstawowych wielkości fizycznych w termodynamice, będąca miarą stopnia nagrzania ciał. Termometr przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią. Podział termometrów ze względu na przeznaczenie: - termometr lekarski zakres temperatur: od 3 do 42 C. - termometr zaokienny zakres temperatur: od 0 do 0 C; - termometr pokojowy zakres temperatur: od 0 do 40 C; - termometr laboratoryjny zakres temperatur: bardzo różny (zazwyczaj od 0 do 10 C). 1. Mając do dyspozycji zdjęcia różnych termometrów dopasuj ich nazwy do odpowiednich zdjęć: A. termometr pokojowy B. termometr zaokienny C. termometr lekarski a) b) c)

7 A - B - C - 2. Zmierz lub odczytaj odpowiednim termometrem temperaturę za oknem, w sali lekcyjnej, w której przebywasz oraz temperaturę swojego ciała. Wyniki zapisz w tabeli: Godzina pomiaru twojego ciała pokojowa za oknem na początku zajęć na końcu zajęć 3. W Stanach Zjednoczonych popularną skalą pomiaru temperatury jest skala Fahrenheita. Napisz wzór pozwalający przeliczyć temperaturę podaną w skali Fahrenheita (F) na stopnie w skali Celsjusza (C) wiedząc, że C to iloczyn liczby C =. i różnicy liczb F oraz Janek codziennie przez tydzień notował odczyty temperatury powietrza. Poniższy wykres pokazuje te odczyty. a) Oblicz jaka była różnica między temperaturami w poniedziałek i czwartek. b) w środę była o 6 stopni wyższa niż w niedzielę. Jaka była temperatura w niedzielę. Zaznacz ją kolorową (np. zieloną) kredką na wykresie. c) Termometr zaokienny pokazany na zdjęciu w zad. 1 wyposażony jest w dwie skale temperatur: Celsjusza i Fahrenheita. Aby przeliczyć temperaturę podaną w skali

8 Fahrenheita na stopnie w skali Celsjusza wykorzystujemy wzór F = C Jaka była temperatura w stopniach Fahrenheita we wtorek? Zapisz obliczenia. d) Przekształć wzór z zadania c) wyznaczając z niego C.. e) Ola także codziennie odczytywała temperaturę. W czwartek zanotowała temperaturę 41 o F. Oblicz różnicę pomiędzy temperaturami odczytanymi przez Janka i Olę. Zapisz obliczenia.. f) Przy jakiej temperaturze termometr o skali Celsjusza i o skali Fahrenheita wskażą tę samą liczbę? Zapisz obliczenia.... Każdą z temperatur wpisanych do tabeli w zad. 2 przedstaw za pomocą skali Fahrenheita. - temperatura twojego ciała -. - temperatura pokojowa - - temperatura za oknem W fizyce często stosuje się dwie skale temperatur: skalę Celsjusza i skalę Kelwina. Zależność między nimi przedstawia wzór : K = C + 273,1, gdzie K temperatura w stopniach Kelwina, C temperatura w stopniach Celsjusza. a) Przekształć wzór i wyznacz z niego C.. b) Uzupełnij tabelkę. Zapisz odpowiednie działania, do obliczeń możesz skorzystać z kalkulatora.

9 Przykład [ o C] [ o K] Najniższa temperatura w atmosferze na stacji Wostok na Antarktydzie (183 r.) -8,2 Najniższa temperatura zanotowana w Polsce (Żywiec 12 r.) - 40,6 Średnia temperatura na Marsie 216 Średnia temperatura na Biegunie Południowym 224,1 na pustyni Al Aziziyah w Libii (122 r.) 330, 7. Niech C oznacza temperaturę w skali Celsjusza, K temperaturę w skali Kelwina, F - temperaturę w skali Fahrenheita. Wiedząc, że C = (F - 32) oraz, że C = K 273,1 a) Zapisz zależność temperatury w skali Fahrenheita od temperatury w skali Kelwina Do obliczeń możesz skorzystać z kalkulatora. b) Ustaw temperatury rosnąco: A. 7 o C B. 281,1 o K C. 0 o F Woda (tlenek wodoru H 2 O) bezbarwna i bezwonna ciecz, pozbawiona smaku i kalorii, jest niezbędna do życia dla wszystkich organizmów na ziemi. krzepnięcia wody wynosi 0 o C, temperatura wrzenia wody to 100 o C. Woda na ogół występuje jako ciecz, ale może być

10 także w postaci ciała stałego (lód lub śnieg) oraz ciała gazowego (para wodna). 8. Wykorzystując powyższe informacje i wykres uzupełnij zdania a) Lód lub śnieg pojawiają się w temperaturze poniżej. b) Woda w ciekłej postaci występuje w zakresie temperatur od.. do. c) Para wodna powstaje w wyniku parowania wody ciekłej w temperaturze powyżej Praktycznie wszystkie substancje mają (w odpowiednich warunkach) możliwość przechodzenia z jednego stanu skupienia w drugi: 1) proces przechodzenia z stanu stałego w stan ciekły to topnienie, 2) proces przechodzenia ze stanu ciekłego w stan stały to krzepnięcie, 3) proces przechodzenia ze stanu ciekłego w stan gazowy to parowanie, 4) proces przechodzenia ze stanu gazowego stan ciekły to skraplanie, ) proces przechodzenia ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy to sublimacja, 6) proces przechodzenia ze stanu gazowego w stan stały to resublimacja.. Uzupełnij diagram. W puste kwadraty wpisz numer odpowiedniego procesu (z powyższej informacji). 10. Podaj temperaturę krzepnięcia wody i temperaturę wrzenia wody w skali Kelwina i skali Fahrenheita. - temperatura krzepnięcia wody -.. o C =. o F =. o K - temperatura wrzenia wody -. o C =. o F =. o K

11 11. a) W jaki stanie skupienia jest woda w temperaturze 300 o K?. b) W jakim stanie skupienia jest woda w temperaturze 10 o F?... Woda ciężka (tlenek deuteru D 2 O) woda, której cząsteczka zawiera deuter (izotop wodoru) zamiast wodoru, bezbarwna ciecz o temperaturze krzepnięcia 3,82 o C i temperaturze wrzenia 101,42 o C; w porównaniu z wodą (H 2 O) jest słabiej zdysocjowana, gorzej rozpuszcza sole. 12. Uzupełnij tabelkę wykorzystując powyższe informacje. Zapisz obliczenia. Woda ciężka [ o C] [ o K] [ o F] krzepnięcia wrzenia 13. Sporządź na papierze milimetrowym schematyczne wykresy przeliczania skal temperatur dla skali Celsjusza, skali Kelwina i skali Fahrenheita od -0 o C do 110 o C. Gotowy schemat wklej poniżej. Wykonaj potrzebne obliczenia. 14. Wyszukaj w Internecie kalkulator jednostek temperatury, odczytaj potrzebne informacje i uzupełnij tabelkę: Charakterystyczna wielkość powierzchni Słońca topnienia tytanu ciała człowieka standardowa Skala Celsjusza Skala Kelwina Skala Rankine a Skala Fahrenheita Skala Delisle a Skala Réaumura.

12 1. Wykorzystując wzory do zamiany temperatury udostępnione na stronie internetowej z zadania 14 wypisz odpowiednie wzory i przedstaw temperaturę 40 o C w skali Kelwina, Fahrenheita, Rømera, Rankine'a, Reaumura, Newtona i Delisle a. 16. Uzupełnij drugą część tabelki z zadania 2. Co zauważyłeś? Sformułuj odpowiednie wnioski. 17. Odpowiedz na pytanie: Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o? Odpowiedź uzasadnij. Lp Pomoc dydaktyczna do przeprowadzenia eksperymentu Ilość sztuk Cena jednostkowa Cena łączna 1 Papier milimetrowy A4 (blok milimetrowy) 2 2,60 zł,20 zł 2 Suma kosztów,20 zł lp zadanie Oszacowanie kosztów pracy Czas wykonania (h) Liczba osób Łącznie osobogodzin pracy 1 2 Suma: Zaproponuj w jaki sposób można zmniejszyć koszty eksperymentu: Cena osobogodziny pracy (zł) koszt

13 . Ankieta ewaluacyjna zajęć Lp. Pytanie do ucznia Tak Raczej tak 1 Czy zajęcia były dla ciebie ciekawe? 2 Czy słyszałeś wcześniej o różnych skalach temperatur? 3 Czy znałeś wcześniej inną skalę niż skala Celsjusza? 4 Czy wiedziałeś w jakich stanach skupienia występuje woda? Czy podczas zajęć z zainteresowaniem rozwiązywałeś zadania? 6 Czy nauczyłeś się czegoś podczas zajęć? Trudno powiedzieć Nie Zdecydowanie nie 10. Karta samooceny ucznia KARTA SAMOOCENY UCZNIA Zakreśl swoją odpowiedź. 1. Wszystkie zadania zawarte w karcie pracy ucznia wykonałem samodzielnie. TAK NIE 2. Potrafię zamienić stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita. TAK NIE 3. Potrafię zamienić stopnie Celsjusza na stopnie Kelwina. TAK NIE 4. Potrafię zamienić stopnie wyrażone w dowolnej skali na inną skalę (np. stopnie Kelwina na stopnie Fahrenheita). TAK NIE. Samodzielnie wyszukałem w Internecie kalkulator zamiany jednostek. TAK NIE 6. Zdobytą wiedzę wykorzystam do dalszej nauki. TAK NIE 11. Kryteria oceniania pracy uczniów KRYTERIUM OCENIANIA PRACY UCZNIA MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o? Zadanie 1. A b, B c, C a Poprawne dopasowanie wszystkich nazw do zdjęć 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź (nawet jedna) 0 pkt Zadanie 2. Przykładowe rozwiązanie:

14 Godzina pomiaru twojego ciała pokojowa za oknem na początku zajęć ,6 o C 1 o C o C na końcu zajęć ,7 o C 20 o C 3 o C Poprawny odczyt wszystkich temperatur na początku zajęć 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędnie wpisana (w granicach rozsądku) jedna z temperatur 0 pkt Zadanie 3. C = (F - 32) Poprawne zapisanie wzoru 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź (np. brak nawiasu) 0 pkt Zadanie 4. a) 12 o C Podanie poprawnej odpowiedzi 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt b) o C Podanie poprawnej odpowiedzi 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt Poprawne zaznaczenie na wykresie temperatury w niedzielę 1 pkt Brak zaznaczenia lub błędne zaznaczenie 0 pkt c) F = (-4) + 32 = = 24 4 =24,8 Bezbłędne obliczenia i podanie wyniku (może być podkreślony) 2 pkt Błąd rachunkowy 1 pkt Podanie odpowiedzi bez zapisanych obliczeń 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt d) C = (F - 32) lub C = F lub C = Bezbłędne przekształcenie wzoru 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt e) 1 o C lub 1,8 o F F Poprawne obliczenie temperatury Oli w o C ( o C) lub temperatury Janka w o F (3,2 o F) 1 pkt Podanie poprawnej różnicy temperatur Janka i Oli 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt Uwaga. Jeżeli uczeń błędnie obliczył temperaturę Oli lub Janka ale poprawnie obliczył ich różnicę za całe zadanie otrzymuje 0 pkt. f) C + 32 = C, 4 C = -32, C = - 40 lub (F - 32) = F, F = F, 4F = - 160, F = - 40

15 Poprawne zapisanie równania (dla o C lub o F) 1 pkt Bezbłędne obliczenia i podanie odpowiedzi 2 pkt Obliczenia z 1 błędem rachunkowym 1 pkt Podanie odpowiedzi bez zapisanych obliczeń 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt Zadanie. Przykładowe odpowiedzi (zgodnie z tabelką z zad. 2) - temperatura ciała 36,6 o C = 7,88 o F - temperatura pokojowa 1 o C = 66,2 o F - temperatura za oknem o C = 41 o F Podanie wszystkich poprawnych odpowiedzi 2 pkt Podanie 1 błędnej odpowiedzi 1 pkt Brak odpowiedzi lub 2 lub 3 błędne odpowiedzi 0 pkt Zadanie 6. a) C = K 273,1 Poprawne przekształcenie wzoru 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt b) Przykład [ o C] [ o K] Najniższa temperatura w atmosferze ,1 na stacji Wostok na Antarktydzie (183 r.) -8,2 183, Najniższa temperatura zanotowana w Polsce (Żywiec - 40,6 232, 12 Średnia r.) temperatura na Marsie -7,1 216 Średnia temperatura na Biegunie Południowym -4,0 224,1 na pustyni Al Aziziyah w Libii (122 r.) 7,8 330, Obliczenia dla pierwszego wiersza: ,1=130,1 Obliczenia dla ostatniego wiersza: 330, 273,1= 7,8 Zapisanie obliczeń (wszystkich lub po jednym dla różnych działań) 1 pkt Brak zapisanych obliczeń 0 pkt Poprawnie uzupełniona cała tabela 2 pkt Podanie 1 lub 2 błędnych odpowiedzi 1 pkt Brak odpowiedzi lub więcej niż 2 błędne odpowiedzi 0 pkt Zadanie 7. a) (F - 32) = K 273,1, K = (F - 32) + 273,1, K = (F 4,67) Poprawne i bezbłędne wszystkie przekształcenia zapisane w najprostszej postaci 2 pkt Poprawne i bezbłędne wszystkie przekształcenia nieuproszczone (np. drugi zapis w odpowiedziach) 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt b) np. A=7 o C, B=281,1 o K=8 o C, C= 0 o F=10 o C, uporządkowane rosnąco A, B, C Podanie wszystkich temperatur w jednakowej skali 1 pkt

16 Poprawne i bezbłędne uporządkowanie temperatur 1 pkt Uporządkowanie bez zamiany jednostek 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź (nawet jedna) 0 pkt Zadanie 8. a) 0 o C b) od 0 o C do 100 o C c) 100 o C. Poprawne uzupełnienie wszystkich zdań 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt Zadanie Poprawne uzupełnienie wszystkich kwadratów 2 pkt Uzupełnienie z 1 błędem 1 pkt Brak odpowiedzi lub więcej niż 2 błędne odpowiedzi 0 pkt Zadanie temperatura krzepnięcia wody - 0 o C = 32 o F = 273,1 o K - temperatura wrzenia wody o C = 212 o F = 373,1 o K Podanie wszystkich poprawnych odpowiedzi 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt Zadanie 11. a) 300 o K = 26,8 o C ciecz Poprawna interpretacja temperatury 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt b) 10 o F - 12,2 o C ciało stałe Poprawna interpretacja temperatury 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt Uwaga. Uczeń nie musi zamieniać podanej temperatury na o C. Zadanie 12. Woda ciężka [ o C] [ o K] [ o F] krzepnięcia 3,82 276,7 38,88

17 wrzenia 101,42 374,7 214,6 Poprawne obliczenie i zaokrąglenie wszystkich temperatur i zapisanie ich w tabeli 2 pkt Poprawne obliczenie temperatur, ale błędne zaokrąglenie 2 pkt Popełnienie 1 błędu w obliczeniach 1 pkt Brak zapisu obliczeń 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź 0 pkt Zadanie 13. Sporządzenie wykresu w skali Celsjusza 2 pkt Sporządzenie wykresu w skali Fahrenheita 2 pkt Sporządzenie wykresu w skali Kelwina 2 pkt Za niestaranne wykonanie wykresów przyznajemy po 1 pkt Brak odpowiedzi lub źle sporządzone wykresy 0 pkt Zadanie 14. Charakterystyczna wielkość powierzchni Słońca topnienia tytanu ciała człowieka standardowa Skala Celsjusza 26, ,6 2 Skala Kelwina ,1 30,7 28, Skala Rankine a ,07 7, 36,67 Skala Fahrenheita 80, ,4 7,88 77 Skala Delisle a -8140,28-232,1 112, Skala Réaumura. 608,6 1334,4 2,28 20 Poprawne uzupełnienie całej tabeli 2 pkt Popełnienie 1 lub 2 błędów 1 pkt Brak odpowiedzi lub więcej niż 2 błędne odpowiedzi 0 pkt

18 Zadanie 1. o F = ( o C*1,8) + 32 = 40*1,8+32=104 o K = o C + 273,1 = ,1 = 313,1 o R = ( o C + 273,1)*1,8 = (40+273,1)*1,8=63,67 o Ré = ( o C*4)/ = (40*4)/=32 o Rø = o C* o De = (100 - o C)* o N = o C* , = 40* = 40* = (100-40)* =13,2 +7,=28, 3 2 =0 Prawidłowe wypisanie zależności 1 pkt Poprawne obliczenia we wszystkich przykładach 2 pkt Popełnienie 1 lub 2 błędów 1 pkt Brak odpowiedzi lub więcej niż 3 błędne odpowiedzi 0 pkt Zadanie 16. Patrz tabela w zad. 2 Wniosek: temperatura ciała i temperatura pomieszczenia pod koniec zajęć wzrosła (emocje, większa ilość uczniów), a temperatura za oknem zmalała (słońce chyli się ku zachodowi). Poprawny odczyt wszystkich temperatur na końcu zajęć 1 pkt Brak odpowiedzi lub błędnie wpisana (w granicach rozsądku) jedna z temperatur 0 pkt Zapisanie swoich spostrzeżeń 1 pkt Sformułowanie sensownego wniosku 1 pkt Brak odpowiedzi 0 pkt Zadanie 17. Np. Woda nie zawsze zamarza w temperaturze 0 o, zależy to od skali w jakiej podajemy daną temperaturę. W skali Kelwina woda zamarza w temperaturze 273,1 stopni, a w skali Fahrenheita w temperaturze 32 stopni. Udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie 1 pkt Uzasadnienie odpowiedzi 1 pkt Brak odpowiedzi i uzasadnienia 0 pkt celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 12 0 niedostateczny 12. Literatura uzupełniająca, zalecana podręczniki i artykuły: Podręczniki do matematyki i fizyki do gimnazjum strona Wikipedii strona

19 KARTA PRACY UCZNIA Biuro Projektu INTERBLOK: ul. Stradomska 10, Kraków, Tel: Fax: Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o? to jedna z podstawowych wielkości fizycznych w termodynamice, będąca miarą stopnia nagrzania ciał. Termometr przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią. Podział termometrów ze względu na przeznaczenie: - termometr lekarski zakres temperatur: od 3 do 42 C. - termometr zaokienny zakres temperatur: od 0 do 0 C; - termometr pokojowy zakres temperatur: od 0 do 40 C; - termometr laboratoryjny zakres temperatur: bardzo różny (zazwyczaj od 0 do 10 C). 1. Mając do dyspozycji zdjęcia różnych termometrów dopasuj ich nazwy do odpowiednich zdjęć: B. termometr pokojowy B. termometr zaokienny C. termometr lekarski a) b) c) A - B - C - 2. Zmierz lub odczytaj odpowiednim termometrem temperaturę za oknem, w sali lekcyjnej, w której przebywasz oraz temperaturę swojego ciała. Wyniki zapisz w tabeli:

20 Godzina pomiaru twojego ciała pokojowa za oknem na początku zajęć na końcu zajęć 3. W Stanach Zjednoczonych popularną skalą pomiaru temperatury jest skala Fahrenheita. Napisz wzór pozwalający przeliczyć temperaturę podaną w skali Fahrenheita (F) na stopnie w skali Celsjusza (C) wiedząc, że C to iloczyn liczby i różnicy liczb F oraz 32. C =. 4. Janek codziennie przez tydzień notował odczyty temperatury powietrza. Poniższy wykres pokazuje te odczyty. a) Oblicz jaka była różnica między temperaturami w poniedziałek i czwartek. b) w środę była o 6 stopni wyższa niż w niedzielę. Jaka była temperatura w niedzielę. Zaznacz ją kolorową (np. zieloną) kredką na wykresie. c) Termometr zaokienny pokazany na zdjęciu w zad. 1 wyposażony jest w dwie skale temperatur: Celsjusza i Fahrenheita. Aby przeliczyć temperaturę podaną w skali Fahrenheita na stopnie w skali Celsjusza wykorzystujemy wzór F = C Jaka była temperatura w stopniach Fahrenheita we wtorek? Zapisz obliczenia.

21 d) Przekształć wzór z zadania c) wyznaczając z niego C.. e) Ola także codziennie odczytywała temperaturę. W czwartek zanotowała temperaturę 41 o F. Oblicz różnicę pomiędzy temperaturami odczytanymi przez Janka i Olę. Zapisz obliczenia.. f) Przy jakiej temperaturze termometr o skali Celsjusza i o skali Fahrenheita wskażą tę samą liczbę? Zapisz obliczenia.... Każdą z temperatur wpisanych do tabeli w zad. 2 przedstaw za pomocą skali Fahrenheita. - temperatura twojego ciała -. - temperatura pokojowa - - temperatura za oknem W fizyce często stosuje się dwie skale temperatur: skalę Celsjusza i skalę Kelwina. Zależność między nimi przedstawia wzór : K = C + 273,1, gdzie K temperatura w stopniach Kelwina, C temperatura w stopniach Celsjusza. a) Przekształć wzór i wyznacz z niego C.. b) Uzupełnij tabelkę. Zapisz odpowiednie działania, do obliczeń możesz skorzystać z kalkulatora. Przykład [ o C] [ o K] Najniższa temperatura w atmosferze na stacji Wostok na Antarktydzie (183 r.) -8,2

22 Najniższa temperatura zanotowana w Polsce (Żywiec 12 r.) - 40,6 Średnia temperatura na Marsie 216 Średnia temperatura na Biegunie Południowym 224,1 na pustyni Al Aziziyah w Libii (122 r.) 330, 7. Niech C oznacza temperaturę w skali Celsjusza, K temperaturę w skali Kelwina, F - temperaturę w skali Fahrenheita. Wiedząc, że C = (F - 32) oraz, że C = K 273,1 a) Zapisz zależność temperatury w skali Fahrenheita od temperatury w skali Kelwina Do obliczeń możesz skorzystać z kalkulatora. b) Ustaw temperatury rosnąco: a. 7 o C b. 281,1 o K c. 0 o F Woda (tlenek wodoru H 2 O) bezbarwna i bezwonna ciecz, pozbawiona smaku i kalorii, jest niezbędna do życia dla wszystkich organizmów na ziemi. krzepnięcia wody wynosi 0 o C, temperatura wrzenia wody to 100 o C. Woda na ogół występuje jako ciecz, ale może być także w postaci ciała stałego (lód lub śnieg) oraz ciała gazowego (para wodna).

Projekt O czym świadczy moja masa ciała i wzrost

Projekt O czym świadczy moja masa ciała i wzrost Projekt O czym świadczy moja masa ciała i wzrost Zajęcia realizowane metodą przewodniego tekstu Cel główny: Określanie masy ciała na podstawie BMI i przedstawienie konsekwencji zdrowotnych niewłaściwego

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka TEMAT 5. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego 6. Trójkąty o kątach 90º, 45º, 45º oraz 90º, 30º, 60º 1. Okrąg opisany na trójkącie

Bardziej szczegółowo

Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Jak możesz oszczędzać energię w kuchni?

Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Jak możesz oszczędzać energię w kuchni? Autor: Zygmunt Król Biuro Projektu INTERBLOK: ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków, Tel: 12-422-26-08 Fax: 12-421-67-45 Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Jak możesz oszczędzać energię w kuchni? 1. Realizowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia.

Wymagania edukacyjne klasa trzecia. TEMAT Wymagania edukacyjne klasa trzecia. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Lekcja organizacyjna System dziesiątkowy System rzymski Liczby wymierne i niewymierne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Dział I. LICZBY RZECZYWISTE I DZIALANIA

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi Rozkład materiału nauczania został opracowany na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który : WYKONUJEMY POMIARY Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : wie, w jakich jednostkach mierzy się masę, długość, czas, temperaturę wie, do pomiaru jakich wielkości służy barometr, menzurka i siłomierz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE Przekształcenia algebraiczne Równania i układy równań Pojęcie funkcji. Własności funkcji. WYRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-2 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1 1-2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, R składanie sił o różnych kierunkach, siły równoważące się.

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 0 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich 1 1-

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum)

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza.

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień dostateczny oraz:

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień dostateczny oraz: KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLASY I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ (IF, IA/L) (zgodny z wymaganiami nowej podstawy programowej z grudnia 2008) Rok szkolny 2015/2016 Stopień dopuszczający potrafi:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM OCENA ŚRÓDROCZNA: NIEDOSTATECZNY ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne sposób i potrzebę zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza energetyczna procesów cieplnych powtórzenie. Scenariusz lekcji fizyki w gimnazjum

Temat: Analiza energetyczna procesów cieplnych powtórzenie. Scenariusz lekcji fizyki w gimnazjum 1 Helena Stech: Scenariusz lekcji Analiza energetyczna procesów cieplnych powtórzenie. Temat: Analiza energetyczna procesów cieplnych powtórzenie. Scenariusz lekcji fizyki w gimnazjum Cele lekcji: - powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z matematyki w zakresie podstawowym dla klasy 1 zsz Katarzyna Szczygieł

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z matematyki w zakresie podstawowym dla klasy 1 zsz Katarzyna Szczygieł Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z matematyki w zakresie podstawowym dla klasy 1 zsz Katarzyna Szczygieł Lp. Temat Kształcone umiejętności 1 Zasady pracy na lekcjach matematyki. Dział I. LICZBY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania gimnazjum - matematyka Opracowała mgr Katarzyna Kukuła 1 MATEMATYKA KRYTERIA OCEN Kryteria oceniania zostały określone przez podanie listy umiejętności, którymi uczeń musi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 1. Zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej 2. Rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne 3. Umie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZBY I DZIAŁANIA Poziom konieczny - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM na rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: (na każdą wyższą ocenę obowiązują również wiadomości na oceny niższe oraz wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. Ocena niedostateczna. Zna nazwy argumentów działań Pamięciowo i pisemnie wykonuje każde z czterech działań na liczbach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej. rozumie rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

FIZYKA CIEPŁO PRZEMIAN FAZOWYCH

FIZYKA CIEPŁO PRZEMIAN FAZOWYCH SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: FIZYKA TEMAT: CIEPŁO PRZEMIAN FAZOWYCH AUTOR SCENARIUSZA: mgr Krystyna Glanc OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI Ciepło przemian fazowych Scenariusz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie I gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA VI

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA VI Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa Szkoła podstawowa Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ Z PODZIAŁEM NA POZIOMY W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ Z PODZIAŁEM NA POZIOMY W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW NAUCZANIA Poziomy wymagań edukacyjnych : KONIECZNY (K) - OCENA DOPUSZCZAJĄCA, PODSTAWOWY( P) - OCENA DOSTATECZNA, ROZSZERZAJĄCY(R) - OCENA DOBRA, DOPEŁNIAJĄCY (D) - OCENA BARDZO DOBRA WYKRACZAJACY(W) OCENA CELUJĄCA.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Wymaganiach edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia klasy I Gimnazjum poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki, wynikające z programu nauczania: praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny P podstawowy R rozszerzający D dopełniający W wykraczający Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum Ułamki i działania 20 h Nazwa modułu I. Ułamki zwykłe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Liczby i działania) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie

Bardziej szczegółowo

Wymagania eduka cyjne z matematyki

Wymagania eduka cyjne z matematyki Wymagania eduka cyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZ B Y I DZIAŁANIA porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na

Bardziej szczegółowo

Skrypt 2. Liczby wymierne dodatnie i niedodatnie. 3. Obliczanie odległości między dwiema liczbami na osi liczbowej

Skrypt 2. Liczby wymierne dodatnie i niedodatnie. 3. Obliczanie odległości między dwiema liczbami na osi liczbowej Projekt Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skrypt 2 Liczby wymierne dodatnie i niedodatnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I. LICZBY I DZIAŁANIA Dopuszczający (K) Dostateczny (P) Dobry (R) bardzo dobry (D) Celujący (W) Uczeń:

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I. LICZBY I DZIAŁANIA Dopuszczający (K) Dostateczny (P) Dobry (R) bardzo dobry (D) Celujący (W) Uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej umie zamieniać ułamek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA- MATEMATYKA KLASA 6. Rok szkolny 2012/2013. Tamara Kostencka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA- MATEMATYKA KLASA 6. Rok szkolny 2012/2013. Tamara Kostencka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA- MATEMATYKA KLASA 6 Rok szkolny 2012/2013 Tamara Kostencka 1 LICZBY NA CO DZIEŃ LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Wymagania programowe dla klasy VI szkoły podstawowej DZIAŁ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI DLA KLASY 3 TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI DLA KLASY 3 TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI DLA KLASY 3 TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO Prowadzący: Barbara Machnicka Temat lekcji: Sporządzanie i odczytywanie wykresów z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego. Cele ogólne: badanie

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra)

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra) MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III Program nauczania matematyki w gimnazjum Matematyka dla przyszłości DKW 4014 162/99 Opracowała: mgr Mariola Bagińska 1. Liczby i działania Podaje rozwinięcia

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji materiału nauczania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych

Plan realizacji materiału nauczania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Plan realizacji materiału nauczania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra

Bardziej szczegółowo

rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności

rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasa I Gimnazjum Kryteria ocen i wymagań: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie

Bardziej szczegółowo

Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4

Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 Anna Konstantynowicz, Adam Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja [ ] 2. Szczegółowe cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres, algorytm zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum - nie potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinka - nie potrafi konstruować figur jednokładnych - nie zna pojęcia skali - nie rozpoznaje figur jednokładnych

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2 Dopuszczający zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne proste przypadki umie zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki MATEMATYKA KLASA I I PÓŁROCZE -wyróżnia liczby naturalne, całkowite, wymierne -zna kolejność wykonywania działań -rozumie poszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne -porównuje liczby wymierne -zaznacza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 2.1 Liczby

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki

Kryteria ocen z matematyki Klasa I DZIAŁ: Liczby i działania Kryteria ocen z matematyki obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne skracać i rozszerzać ułamki zwykłe porównywać dwa ułamki zwykłe

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji fizyki w klasie drugiej gimnazjum

Scenariusz lekcji fizyki w klasie drugiej gimnazjum Scenariusz lekcji fizyki w klasie drugiej gimnazjum Temat: Opór elektryczny, prawo Ohma. Czas trwania: 1 godzina lekcyjna Realizowane treści podstawy programowej Przedmiot fizyka matematyka Realizowana

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 edukacyjne z matematyki dla kl. 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 NAUCZYCIEL: PODRĘCZNIK: mgr Marta Kamińska Liczy się matematyka wyd. WSiP Na lekcjach matematyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Matematyka z plusem dla gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 016/017 CZĘŚĆ. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-M7 KWIECIEŃ 017 Zadanie 1. (0 1) II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY II A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY II A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY II A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi Rozkład materiału nauczania został opracowany na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA. Temat lekcji: Liczby firankowe

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA. Temat lekcji: Liczby firankowe SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA Temat lekcji: Liczby firankowe Na podstawie pracy Joanny Jędrzejczyk oraz jej uczniów.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Klasa IV Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi: odejmować liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klas V- VI w Szkole Podstawowej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju.

Kryteria oceniania z matematyki dla klas V- VI w Szkole Podstawowej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju. Kryteria oceniania z matematyki dla klas V- VI w Szkole Podstawowej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju. Wiadomości i umiejętności przez Was opanowane będą sprawdzane w formie: odpowiedzi i wypowiedzi ustnych, prac

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA I DZIAŁ; LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii:

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii: Temat: Zmiany stanu skupienia. 1. Energia sieci krystalicznej- wielkość dzięki której można oszacować siły przyciągania w krysztale 2. Energia wiązania sieci krystalicznej- ilość energii potrzebnej do

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA Temat lekcji: Krzyżówka liczbowa Dobrze poukładany człowiek Na podstawie pracy Justyny

Bardziej szczegółowo

KLASA I LICZBY dopuszczający dostateczny

KLASA I LICZBY dopuszczający dostateczny KLASA I LICZBY 1) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, 2) rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne, 3) umie porównywać liczby wymierne, 4) umie zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny ocena dopuszczająca DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym

GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym 2013-2014 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykorzystuje na lekcjach matematyki wiadomości z innych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie prowadzonych przez Iwonę Jędrzejewską

Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie prowadzonych przez Iwonę Jędrzejewską Klasa: Przedmiot: Dział programu: Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie prowadzonych przez Iwonę Jędrzejewską III Matematyka Funkcje Temat: Powtórzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

7.2opisuje korzyœci i niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z rozwoju informatyki i powszechnego dostêpu do informacji

7.2opisuje korzyœci i niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z rozwoju informatyki i powszechnego dostêpu do informacji 15. PORÓWNANIE GÊSTOŒCI KOŒCI PTAKA I SSAKA 1. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Matematyka Fizyka Biologia Informatyka Realizowana treœæ podstawy programowej Uczeñ: 1.7) stosuje obliczenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY SZÓSTEJ

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY SZÓSTEJ ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY SZÓSTEJ 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Materiał przedstawia Zasady Oceniania z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi:

Bardziej szczegółowo

I. LICZBY I DZIAŁANIA

I. LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM I. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej. 2. Rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne. 3. Umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY PIERWSZEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY PIERWSZEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY PIERWSZEJ POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V Na ocenę wyższą uczeń powinien opanować wiedzę i umiejętności na ocenę (oceny) niższą. Dział programowy: LICZBY NATURALNE podać przykład liczby naturalnej czytać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum Semestr I Stopień Rozdział 1. Liczby Zamienia liczby dziesiętne na ułamki

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian)

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 2" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: Dodawać i odejmować w pamięci liczby dwucyfrowe. Obliczyć wartości wyrażeń arytmetycznych z zachowaniem kolejności wykonywania

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym.

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka. Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 1 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PLANU REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI Matematyka 1 Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja, praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY Numer lekcji 1 2 Nazwa działu Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami wymagań Zbiór liczb rzeczywistych i jego 3 Zbiór

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem mgr Mariola Jurkowska mgr Barbara Pierzchała Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum opracowane na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas

Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas klasa I 1)Działania na liczbach: dopuszczający: uczeń potrafi poprawnie wykonać cztery podstawowe działania na ułamkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI Kryteria ocen 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania na poszczególne stopnie z matematyki - klasa VI

Kryteria oceniania na poszczególne stopnie z matematyki - klasa VI Kryteria oceniania na poszczególne stopnie z matematyki - klasa VI Szkoła Podstawowa nr 9 w Mielcu Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń: Oblicza różnice czasu, wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka Wymagania na poszczególne oceny szkolne Matematyka Klasa IV Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby naturalne Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane (13.1); odczytuje dane przedstawione w tekstach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 1. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa pierwsza

MATeMAtyka 1. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa pierwsza MATeMAtyka 1 Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa pierwsza Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 2 3 KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VI LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: - znać algorytm czterech

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki Szczegółowe kryteria ocen dla klasy szóstej. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Dodaje, odejmuje, mnoży liczby wymierne, Zapisuje ułamki zwykłe i dziesiętne oraz wykonuje na nich działania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI dla klas I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI dla klas I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI dla klas I-III Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1.Wewnątrzszkolny system oceniania. 2.Podstawę programową. Cele edukacyjne

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA Temat lekcji Co lepsze strategia czy przypadek? Gra dydaktyczna. Na podstawie pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 NAUCZYCIEL: PODRĘCZNIK: mgr Dorota Maj Świat fizyki Wyd. WSiP Na lekcjach fizyki postępy

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V Uczeń na ocenę dopuszczającą potrafi: - Oszacować wyniki obliczeń na liczbach dziesiętnych w kontekście zakupów. - Korzystać z gotowego planu. - Narysować prostokąt

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH CZWARTYCH - Matematyka. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą;

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH CZWARTYCH - Matematyka. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą; KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH CZWARTYCH - Matematyka ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą; ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: porównuje liczby

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Ogólne wymagania edukacyjne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych) Operuje twierdzeniami i je dowodzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Matematyka Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wymagania edukacyjne: Matematyka Zasadnicza Szkoła Zawodowa ymagania edukacyjne: Matematyka Zasadnicza Szkoła Zawodowa Oznaczenia: wymagania konieczne (ocena dopuszczająca), wymagania podstawowe (ocena dostateczna), wymagania rozszerzające (ocena dobra) D wymagania

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 24 kwietnia 2013 roku do sprawdzenia u uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH Marzena Zbrożyna DOPUSZCZAJĄCY: Uczeń potrafi: odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu

Bardziej szczegółowo