3. Sklep internetowy Mercator Medical S.A. prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Sklep internetowy Mercator Medical S.A. prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej."

Transkrypt

1 Regulamin sklepu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu jest MERCARTOR MEDICAL S.A z siedzibą w Krakowie, przy ul. H. Modrzejewskiej 30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 36244, NIP: , REGON: , której kapitał akcyjny wynosi ,00 PLN. 2. Sklep internetowy Mercator Medical działający pod adresem prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej. 3. Sklep internetowy Mercator Medical S.A. prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Adres do korespondencji / adres wysyłki i do zwrotu towaru: Mercator Medical S.A.: Biuro Handlowe i Centrum Logistyczne Stary Brześć 25 E, Brześć Kujawski 4. Konto bankowe Sprzedawcy: BRE SA O/Kraków Zapytania i reklamacje mogą być kierowane: a) na adres poczty elektronicznej lub b) na numer telefonu (+48) lub (+48) Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 II. DEFINICJE Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: Sklep sklep internetowy prowadzony pod adresem Sprzedawca Mercator Medical S.A. BOK Biuro Obsługi Klienta, Dział Sprzedaży Mercator Medical S.A.

2 Klient (Zamawiający) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia lub rejestracji w serwisie internetowym Sklepu. Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Towar produkty oferowane przez Sprzedawcę na stronach internetowych Sklepu. Zamówienia oferty zakupu Towarów składane przez Klientów za pośrednictwem Sklepu. Cookies małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, Towarach w koszyku, ostatnio oglądanych oraz ustawień sortowania i widoku Towarów) oraz ustawień obsługi witryny. Umowa sprzedaży umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. dalej: KC), zawarta przy wykorzystaniu serwisu internetowego Sklepu, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Dni robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Regulamin niniejszy regulamin. III. PREZENTACJA TOWARÓW NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU 1. Informacje o Towarach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art lub art. 543 KC, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. 2. Ceny Towarów prezentowane na stronach Sklepu podane są w złotych polskich. Cena netto Towaru wraz z właściwą stawką VAT umieszczona jest na stronie internetowej Sklepu obok informacji o Towarze, natomiast cena brutto zawierająca właściwą stawkę VAT widoczna jest w zawartości koszyka, zamówieniu, rozliczeniu i potwierdzeniu transakcji. Ceny nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru, który stanowi odrębną pozycję kosztową. IV. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 1. Zamówienia w Sklepie należy składać w jeden z następujących sposobów: a) poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu; b) poprzez wysłanie Zamówienia em na adres lub c) telefonicznie pod numerem (+48) lub (+48) (w godzinach pracy obsługi Sklepu, tj. w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00).

3 2. Podczas składania Zamówienia w jeden ze sposobów podanych w punkcie IV.1., wymagane jest podanie: - dokładnej nazwy, rozmiaru i ilości zamawianego Towaru; - imienia i nazwiska odbiorcy; - dokładnego adresu dostawy : ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość; - numeru telefonu kontaktowego; - adresu Zamawiającego. 3. Składanie Zamówień poprzez stronę internetową Sklepu wymaga uprzedniego zalogowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła i jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w Dni Robocze w godzinach Zamówienia składane po godzinie i w dni świąteczne lub wolne od pracy, w tym sobotę, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego. 4. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków: - rejestracja lub zalogowane się do Sklepu; - wybór Towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka; - wybór formy dostawy i płatności; - zatwierdzenie zamówienia przez opcji Potwierdź. 5. W trakcie składania zamówienia w sposób określony w punkcie IV.1.a., od początku do ostatniego kroku potwierdzającego, Zamawiający ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych. 6. Po kliknięciu na opcji Potwierdź do Zamawiającego zostanie wysłany z informacją o przyjęciu Zamówienia zatytułowany Sklep Mercator Medical S.A. - Złożenie zamówienia 7. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu, Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się w tej sprawie z BOK na adres: lub lub telefonicznie pod numerem (+48) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji Zamówienia złożonego przy użyciu nieprawidłowo wypełnionego formularza.

4 9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 10. W przypadku składania Zamówienia w sposób określony w punkcie IV.1.c. (przez telefon) przez moment zawarcia Umowy sprzedaży rozumieć należy chwilę, w której pracownik Sprzedawcy przyjął i potwierdził Zamówienie. 11. W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem, Zamawiający jest informowany o terminie dostępności zamówionego Towaru i przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Jeśli wskazany w informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, termin jest nieodpowiedni dla Zamawiającego, zamówienie może zostać anulowane, a jeśli Zamawiający dokonał wpłaty kwota jest zwracana. 12. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących: - płatność przy odbiorze; - przelew bankowy. Zamawiający płaci za zamówiony Towar gotówką przy odbiorze Towaru bądź przelewem bankowym na konto Mercator Medical S.A. przed wysyłką Towaru. Towar wysyłany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Płatność przy odbiorze Towaru możliwa jest do wysokości zamówienia na kwotę 500 PLN brutto. Dane do przelewu bankowego: ul. H. Modrzejewskiej Kraków BRE SA O/Kraków Numer konta: Sprzedawca może przeznaczyć ograniczoną ilość Towarów do promocji lub wyprzedaży. Realizacja zamówień po cenach promocyjnych jest realizowana według kolejności wpływania Zamówień, do wyczerpania puli Towarów przeznaczonej na ten cel. 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, wycofywania starych modeli i przeprowadzania akcji promocyjnych. 15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 16. Utrwalenie oraz potwierdzenie Zamawiającemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawartej przy wykorzystaniu serwisu internetowego Sklepu następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres podsumowania Zamówienia oraz dowodu zakupu (faktury VAT) wraz z przesyłką Towaru.

5 17. Zamawiający akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji faktur korygujących VAT. 18. Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do złożonych przez siebie zamówień. 19. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu przy założeniu, że zmiana ta nie narusza praw nabytych Klientów. 20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane. 21. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera Zamawiający powinien sprawdzić, czy opakowanie Towaru nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu i dokonanie zakupu Towarów powinno być poprzedzone dokonaniem przez Zamawiającego rejestracji. Rejestracja nie stanowi zobowiązania dla Klientów do dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu. 2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta. 3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: - Aktywny adres ; - Hasło do Konta Klienta; - Imię i nazwisko w przypadku Konsumentów; - Firmę w przypadku przedsiębiorców - Adres w jeden z następujących sposobów: a) Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj) - w przypadku Konsumentów lub przedsiębiorców będącymi osobami

6 fizycznymi (prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); b) Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj) każdego ze wspólników spółki cywilnej w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej; c) Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj) w przypadku przedsiębiorców i innych osób niewymienionych powyżej; - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); - Imię i nazwisko osoby do kontaktu; - Numer telefonu. 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta np. w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego. 5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres zostanie wysłanylink aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta oraz stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 6. Zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient oświadcza, że: - zapoznał się i zaakceptował w pełni Regulamin; - przystępuje do korzystania z usług dobrowolnie i spełnia określone w Regulaminie warunki; - dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich; - wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną; - wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu; - wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu. 7. Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. 8. W przypadku utraty hasła, można skorzystać z opcji wygenerowania nowego, które zostanie przesłane na wskazany w rejestracji adres . Nowe wygenerowane przez system hasło Klient może zmienić po uprzednim zalogowaniu się do swojego konta.

7 9. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien dysponować: - Przeglądarką internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2; - Włączoną obsługą Java Script; - Włączoną obsługą plików Cookies; - Aktywny adres Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta, a jeżeli rejestracja została już dokona - wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w przypadku, gdy: - cel rejestracji lub sposób korzystania z usług przez Klienta jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu; - działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi, zwyczajowymi, a także jeśli narusza prawa osób trzecich; - otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności lub podane przez Klienta dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości - uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze odmowy rejestracji/zawieszenia Konta Klienta; - Klient narusza postanowienia Regulaminu. 11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności. 12. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika. 15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.

8 16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. 17. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym. VI. UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW 1. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia odbioru Towaru. 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 można złożyć wysyłając mail na adres lub lub dołączając je do przesyłki ze zwracanym Towarem, kierowanej na adres do zwrotu Towaru (podany w niniejszym Regulaminie). 3. Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę sprzedaży (wraz z kosztami dostawy Towaru do Konsumenta) Towaru niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta, chyba że Konsument wskaże inny sposób zwrotu ceny sprzedaży. 4. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym jaki otrzymał od Sprzedawcy. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta. VII. REKLAMACJE Reklamacja Towaru polega na zgłoszeniu Sprzedawcy informacji o wadzie Towaru, a następnie odesłaniu Towaru zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od Sprzedawcy. Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z informacją o wadzie (wadach), Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niedbałym, niewłaściwym, lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem. Zalecany wzór formularza reklamacyjnego jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWOWYCH 1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

9 2. W celu skorzystania z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych ze Sklepu Klient powinien przesłać do Sprzedawcy pocztą elektroniczną stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta. 3. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Klientów. 4. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w transakcjach płatniczych oraz w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. 5. Zgłoszenie przez Klienta Sprzedawcy żądania z usunięcia danych Klienta z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta. 6. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie jednak możliwość przechowywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu jego konta na potrzeby organów ścigania oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia. 7. Pytania i wszelkie wnioski dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e- mail: IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, z wyjątkiem zastosowania odpowiednich przepisów w sprawach, których jedną ze stron jest Konsument. 2. Korzystanie z serwisu oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu. 3. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Klientów ze Sklepu, w szczególności zawieranych za jego pośrednictwem Umów sprzedaży, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których jedną ze stron jest Konsument. 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Sprzeglo.com.pl obowiązujący do dnia 24.12.2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (dalej nazywany Sklepem) prowadzi sprzedaż detaliczną części samochodowych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Sprzegla24.pl. (obowiązujący do 24.12.2014)

Regulamin sklepu Sprzegla24.pl. (obowiązujący do 24.12.2014) Regulamin sklepu Sprzegla24.pl (obowiązujący do 24.12.2014) 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (dalej nazywany Sklepem) prowadzi sprzedaż detaliczną części samochodowych za pośrednictwem Internetu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Ważny do 30.09.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym ELECTRO.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Niniejszy regulamin jest udostępniony Państwu przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogli Państwo go przechowywać i odtwarzać w zwykłym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://bladeville.pl/page/terms http://bladeville.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLADEVILLE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.lomografia.pl/?com=contents&iid=1 http://sklep.lomografia.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.LOMOGRAFIA.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://hedonskate.com/page/terms http://hedonskate.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo