REGULAMIN SKLEPU 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU 1. POSTANOWIENIA OGOLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU Sklep Internetowy GEODETA, dostępny pod adresem prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Metrologicznych PRECYZJA Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS Siedziba firmy oraz Sklep GEODETA znajdują się w Katowicach, przy ul. Gen.Sikorskiego 38. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: , Regon: POSTANOWIENIA OGOLNE 1. Regulamin określa warunki składania zamówień oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego GEODETA zwanym dalej Sklepem GEODETA 2. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. 3. Asortyment sklepu ma charakter specjalistyczny i jako taki kierowany jest do podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji i kartografii lub innych pokrewnych dziedzin. 4. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie GEODETA może być również osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim przypadku warunki umowy sprzedaży zostają ustalone indywidualnie z poszanowaniem i uwzględnieniem postanowień dotyczących konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Sklep GEODETA przekaże w formie pisemnej, indywidualne warunki umowy sprzedaży z konsumentem w u określającym status zamówienia lub na wskazany nr faksu. W szczególności nie stosuje się Postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących zwrotów, warunków reklamacji, zmian Regulaminu oraz właściwości Sądu. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy postanowień okreslających głównie świadczenia stron, w tym cenę. Do momentu pisemnego przekazania indywidualnych warunków umowy sprzedaży działania konsumenta oraz Sklepu GEODETA traktowane są jako propozycje zawarcia umowy. Dla celów realizacji powyższych postanowień, zalecanym sposobem realizacji zamówienia przez konsumentów jest ścieżka określona w 3 ust. 1 pkt. b) i c). 5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane osobowe Klienta pobierane poprzez formularz zamówienia gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Sklepu GEODETA ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania. 6. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep GEODETA w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (informowanie o nowościach i promocjach). 7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu GEODETA korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną lub tradycyjną - na adres podany w formularzu zamówienia. 8. Informacje o produktach znajdujące się na stronach Sklepu GEODETA mogą nie odzwierciedlać aktualnych stanów magazynowych. 9. Złożenie zamówienia w Sklepie GEODETA oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 powyżej. 2. ASORTYMENT I CENY 1. Sklep GEODETA oferuje artykuły fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz artykuły używane, objęte gwarancją Sprzedawcy na warunkach określonych na stronie internetowej odrębnie dla każdego przedmiotu. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie GEODETA wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. Na zamawiane produkty wystawiamy faktury VAT lub paragony. 2. Informacje o produktach znajdujące się na stronach Sklepu GEODETA mogą nie

2 odzwierciedlać aktualnych stanów magazynowych. 3. Sklep GEODETA zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen produktów znajdujących się w ofercie, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Posiada on również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. 4. Koszt realizacji zamówienia to cena produktu tożsama z ceną widniejącą na stronie w momencie składania zamówienia powiększona o koszty wysyłki. Informacja o łącznym koszcie realizacji zamówienia jest zamieszczana w korespondencji potwierdzającej przyjęcie zamówienia. 5. Kolorystyka produktu uwidocznionego na stronie Sklepu GEODETA może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. 3. WARUNKI ZAMAWIANIA I DOSTAWY 1. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie GEODETA można składać za pośrednictwem: a) strony www znajdującej się pod adresem b) drogą elektroniczną wysyłając formularz zamówieniowy na adres c) faxem pod numer Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi. W tym przypadku na stronie pojawi się komunikat: Przepraszamy strona chwilowo nieczynna z powodu przeprowadzanych prac serwisowych 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz , w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych osobowych, w tym adresu i numeru telefonu co jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone pisemnie (drogą elektroniczną lub faksem). 5. Sklep GEODETA akceptuje trzy metody płatności : a) Za pobraniem, b) Gotówka ( w przypadku odbioru osobistego ), c) Przelew ( należy dokonać wpłaty na konto firmy P.U.M Precyzja Sp. z o.o. po otrzymaniu informacji o akceptacji zamówienia. Po dokonaniu płatności zamówienie przejdzie do kolejnych etapów realizacji ). Dane do przelewu : P.U.M Precyzja Sp. z o.o. ul. P.U.M Gen. Precyzja Sikorskiego Sp. z o.o ul. Gen. Katowice Sikorskiego 38 NIP: Katowice Nr NIP konta: : Tytulem: Nr konta *** : N U 2313 M E 0000 R Z 3802 A M 0144 O W 5436 I E N I A *** Tytułem : *** N U M E R Z A M Ó W I E N I A *** 6. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane przez Sklep GEODETA. 7. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, w przypadku braku kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie. 8. W przypadku braku towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał już zapłaty za towar, Sklep GEODETA niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych zwraca całą otrzymaną sumę pieniężną.

3 9. Zamówiony towar zostanie dostarczony przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej lub może zostać odebrany osobiście w Sklepie GEODETA mieszczącym się w Katowicach, przy ul. Gen. Sikorskiego 38. Koszty i terminy związane z przesyłką lub odbiorem towaru wynoszą: a) Kurier / 30 zł b) Odbiór osobisty / 0 zł 10. Przy odbiorze do towaru lub do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon). 11. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego wymagane jest, aby sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia szkody, sporządzić protokół odbioru dostępny u dostawcy. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem i nie dają podstawy do przyjęcia reklamacji przez sprzedawcę. 4. ZWROT TOWARU 1. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Sklepu GEODETA nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia. 2. Jeśli towar nie był używany i pozbawiony fabrycznego opakowania, kopiowany lub w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystany można go zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wraz z produktem muszą zostać załączone dokumenty zakupu. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony, dotyczy także opakowania. 4. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi. 5. WARUNKI REKLAMACJI 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru. 2. W razie niezgodności towaru z umową zakupione produkty należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu (drogą elektroniczną lub telefoniczną) i odesłać na adres sprzedawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Koszty takiej przesyłki (gdy pomyłkę popełnił sprzedawca) ponosi sprzedawca. 3. Sklep GEODETA ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres: Sklep GEODETA, Katowice, ul. Gen.Sikorskiego Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego wymagane jest,aby sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia szkody, sporządzić protokół odbioru dostępny u dostawcy. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem i nie dają podstawy do przyjęcia reklamacji przez sprzedawcę. 6. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta. 7. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać: w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy. jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić takiemu żądaniu zadość w odpowiednim czasie - towar zostanie wymieniony na nowy lub Klient otrzyma zwrot zapłaty. 8. Wysyłka naprawionego/wymienionego gwarancyjnie towaru następuje na koszt Sklepu. Reklamujący

4 musi załączyć dokument opisujący dokładnie usterkę produktu, podać adres do wysyłki zwrotnej i telefon kontaktowy. 9. W przypadku odrzucenia reklamacji odsyłamy towar na koszt klienta (paczka pobraniowa na wartość kosztu przesyłki). 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sklep GEODETA zastrzega sobie prawo wprowadzania w dowolnym czasie zmian do powyższego regulaminu, z zastrzeżeniem że do zakupu określonego towaru stosuje się regulamin w treści obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, w tym w szczególności wynikłych z umowy sprzedaży, jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu. Postanowienie to nie dotyczy sporów, w których stroną jest konsument. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

5 INFORMACJA DODATKOWA - PRZESYŁKI KURIERSKIE Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące dostarczenia przesyłki: a) Faktura zakupu znajduje się w przesyłce lub wraz z listem przewozowym w foliowej kopercie przyklejonej na zewnątrz opakowania. b) Kurier nie ma obowiązku samodzielnie wnieść do mieszkania sprzętu o wadze powyżej 30 kg. Najczęściej kurierzy pomagają wnieść przesyłkę, lecz zależy to od indywidualnych ustaleń pomiędzy Państwem a kurierem. Wyjątek stanowią zamówienia z usługą wniesienia, gdzie wymagajcie Państwo, aby kurierzy sami wnieśli sprzęt do mieszkania bez Państwa pomocy. c) Kurier po dostarczeniu przesyłki do Państwa ma obowiązek odczekania 10 min, w czasie którym macie Państwo prawo sprawdzić zawartość przesyłki i ogólny stan sprzętu. W przypadku przesyłki za pobraniem", sprawdzenie przesyłki możliwe jest dopiero po uregulowaniu kurierowi należności. d) W przypadku gdybyście stwierdzili Państwo, że sprzęt został mechanicznie uszkodzony lub posiada braki, kurier ma obowiązek natychmiastowego spisania protokołu szkodowego i pozostawienia Państwu jego kopii. Uwaga odpowiedni druk powinien mieć przy sobie kurier, w przeciwnym przypadku należy spisać odręczne oświadczenie opisujące stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania. Oświadczenie takie musi być opatrzone datą oraz podpisami Kupującego i kuriera.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej. 1. Postanowienia Ogólne 1. Właścicielem sklepu Voip Optolan jest firma Optolan Sp. z o.o. Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną pod numerem KRS 0000222711 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski. Regulamin sklepu Sklep internetowy działający pod adresem www.apetete.pl (dalej jako: E- Sklep ), prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Informacje ogólne. Zamówienia

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Informacje ogólne. Zamówienia Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep.arkameble.pl należący do firmy ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem Sklep internetowy FOCUS GARDEN prowadzony jest w domenie www.focusgarden.pl przez Sławomir Czajkowski P.H.U. Focus Sławomir Czajkowski, ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, NIP: 7641707441, REGON: 570371203,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bieliznaujoli.pl. 1. Postanowienia ogólne Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.bieliznaujoli.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem Sprzedającym jest firma Piotrowski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy:

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy: REGULAMIN SKLEPU I. Informacje o sprzedawcy: Sklep internetowy działający pod adresem www.jello.pl (zwany dalej również Sklepem ) prowadzony jest przez Anetę Bałabańską, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Administrator właściciel serwisu www.platon24.pl tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Administrator właściciel serwisu www.platon24.pl tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Regulamin Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy ul. Sławęcińskiej 16,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com

Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com Sklep internetowy lispol.com, dostępny pod adresem www.lispol.com, prowadzony jest przez Łukasza Lisa od 19.01.2004r., w formie jednoosobowej działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowej Platformy Handlowej wektorbiuro.pl

Regulamin Internetowej Platformy Handlowej wektorbiuro.pl Regulamin Internetowej Platformy Handlowej wektorbiuro.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Internetowa Platforma Handlowa wektorbiuro.pl, dostępna pod adresem www.wektorbiuro.pl, służąca do obsługi firm, instytucji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ttfoto.pl prowadzony jest przez firmę 4profi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Niniejszy regulamin jest udostępniony Państwu przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogli Państwo go przechowywać i odtwarzać w zwykłym

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r. I. Informacje o Sklepie Internetowym Sklep internetowy Światbaterii.pl, działa pod adresem www.swiatbaterii.pl i prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Armatura Sanitarna EGO-STYLE.

Regulamin sklepu Armatura Sanitarna EGO-STYLE. Regulamin sklepu Armatura Sanitarna EGO-STYLE. I. INFORMACJE O FIRMIE Sklep internetowy, działający pod adresem: http://armaturasanitarna.com/, prowadzony jest przez firmę EGO- STYLE M. Pelc, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem www.modadziecieca.com.pl, prowadzony jest przez "Modniś" Tomasz Wesołowski z siedzibą w Łodzi, Gorkiego 27, 92-524 Łódź, wpisany do ewidencji

Bardziej szczegółowo