REGULAMIN SKLEPU DLA KONSUMENTÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3. Złożenie zamówienia w Sklepie GEODETA oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU DLA KONSUMENTÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3. Złożenie zamówienia w Sklepie GEODETA oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu."

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU DLA KONSUMENTÓW Sklep Internetowy GEODETA, dostępny pod adresem prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Metrologicznych PRECYZJA Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS Siedziba firmy oraz Sklep GEODETA znajdują się w Katowicach, przy ul. Gen.Sikorskiego 38. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: , Regon: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki składania zamówień oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego GEODETA zwanym dalej Sklepem GEODETA w obrocie z Konsumentami zwanymi dalej Klientem. 2. Przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 3. Złożenie zamówienia w Sklepie GEODETA oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 4. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane osobowe Klienta pobierane poprzez formularz zamówienia gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Sklepu GEODETA ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt em na adres: 2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep GEODETA w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (informowanie o nowościach i promocjach - pocztą elektroniczną lub tradycyjną - na adres podany w formularzu zamówienia). Prowadzący Sklep nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania, w szczególności na potrzeby marketingowe. 3. ASORTYMENT I CENY 1. Sklep GEODETA oferuje artykuły fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz artykuły używane, objęte gwarancją Sprzedawcy na warunkach określonych na stronie internetowej odrębnie dla każdego przedmiotu. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie GEODETA wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. Na zamawiane produkty wystawiamy faktury VAT lub paragony. 2. Informacje o produktach znajdujące się na stronach Sklepu GEODETA mogą nie odzwierciedlać aktualnych stanów magazynowych. 3. Sklep GEODETA zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen produktów znajdujących się w ofercie, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Posiada on również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. 4. Koszt realizacji zamówienia to cena produktu tożsama z ceną widniejącą na stronie w momencie składania zamówienia powiększona o koszty wysyłki. Informacja o łącznym koszcie realizacji zamówienia jest zamieszczana w korespondencji potwierdzającej przyjęcie zamówienia. 5. Kolorystyka produktu uwidocznionego na stronie Sklepu GEODETA może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. 4. WARUNKI ZAMAWIANIA I DOSTAWY

2 1. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie GEODETA można składać za pośrednictwem: a) strony www znajdującej się pod adresem b) drogą elektroniczną wysyłając formularz zamówieniowy na adres c) faxem pod numer Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi. W tym przypadku na stronie pojawi się komunikat: Przepraszamy strona chwilowo nieczynna z powodu przeprowadzanych prac serwisowych 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz , w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych osobowych, w tym adresu i numeru telefonu co jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone pisemnie (drogą elektroniczną lub faksem). 5. Sklep GEODETA akceptuje trzy metody płatności : a) Za pobraniem, b) Gotówka ( w przypadku odbioru osobistego ), c) Przelew ( należy dokonać wpłaty na konto firmy po otrzymaniu informacji o akceptacji zamówienia. Po dokonaniu płatności zamówienie przejdzie do kolejnych etapów realizacji ). Dane do przelewu : ul. Gen. Sikorskiego 38 ul. Gen. Sikorskiego 38 NIP: NIP : Nr konta: Tytulem: Nr konta *** N : U 67 M 1020 E R 2313 Z A M 0000 O W 3802 I E N 0144 I A *** 5436 Tytułem : *** N U M E R Z A M Ó W I E N I A *** 6. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane przez Sklep GEODETA. 7. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, w przypadku braku kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie. 8. W przypadku braku towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał już zapłaty za towar, Sklep GEODETA niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych zwraca całą otrzymaną sumę pieniężną. 9. Zamówiony towar zostanie dostarczony przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej lub może zostać odebrany osobiście w Sklepie GEODETA mieszczącym się w Katowicach, przy ul. Gen. Sikorskiego 38. Koszty i terminy związane z przesyłką lub odbiorem towaru wynoszą: a) Kurier / 30 zł b) Odbiór osobisty / 0 zł 10. Przy odbiorze do towaru lub do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon). 11. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego zaleca się sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia szkody, sporządzić protokół odbioru dostępny u dostawcy. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem. 5. ZWROT TOWARU /ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ ul. Gen. Sikorskiego 38 NIP: Nr konta: Tytulem: *** NUMER ZAMOWIENIA ***

3 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu jest równoznaczna z poinformowaniem Klienta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient będący Konsumentem zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Klient zobowiązany jest odesłać na własny koszt lub dostarczyć osobiście zwracany towar do Sklepu GEODETA mieszczącego się w Katowicach, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (o ile wcześniej oświadczenie nie zostało dostarczone) oraz dołączonym oryginalnym dowodem zakupu wskazując numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona kwota ceny produktu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością) chyba, że zmiana towaru była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 3. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Klienta koszty odesłania towaru. 4. Pieniądze za zwrócony towar Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. 6. WARUNKI REKLAMACJI /NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ/ 1. Reklamacje rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sklep GEODETA nadmiernych kosztów. W takim przypadku, Klient ma prawo zgłosić roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy. 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową, Klient uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru do Sklepu GEODETA mieszczącego się w Katowicach, przy ul. Gen. Sikorskiego 38. Klient zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową. Koszty dostarczenia towaru obciążają Klienta, z zastrzeżeniem, że Sklep GEODETA zwraca Klientowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową. Sklep nie pokrywa kosztów związanych z przesłaniem towaru błędnie zamówionego przez Klienta, chyba, że Klient dokonał korekty zamówienia jeszcze przed wysyłką towaru. Sklep GEODETA nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych nadawanych przez Klienta za pobraniem; nadanie przesyłki za pobraniem możliwe jest wyłącznie w przypadkach indywidualnie uzgodnionych, gdy występują nadmierne trudności lub koszty po stronie Klienta. 3. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep GEODETA nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru niezgodnego z umową pod adres: Sklep GEODETA,, ul. Gen.Sikorskiego Sklep GEODETA ponosi odpowiedzialność za niezgodność nowego towaru z umową przez 2 lata od daty zakupu, a w przypadku towarów używanych - przez 1 rok od daty zakupu. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. 6. Istnienie uprawnień Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową wobec Sklepu GEODETA nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej Klientowi gwarancji odbywa się na warunkach określonych w gwarancji. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

4 2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. 3. Spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd powszechny.

5 Załącznik Nr 1 do Regulaminu dla Konsumentów... (miejscowość, data) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA KUPUJĄCY * ( imię i nazwisko ) ( adres zamieszkania ) ( nazwa banku ) ( adres banku) ( nr rachunku bankowego) ( nr telefonu lub adres e mail ) SPRZEDAWCA: ul. Gen. Sikorskiego 38 A NIP : Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) odstępuję od umowy kupna stwierdzonej fakturą nr...**./rachunkiem nr..** z dnia.... Proszę o zwrot kwoty... zł (słownie...) przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na wskazany powyżej rachunek bankowy. (data oraz czytelny podpis Kupującego) * formularz prosimy wypełnić drukowanymi literami ** niepotrzebne skreślić INFORMACJA DODATKOWA - PRZESYŁKI KURIERSKIE Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące dostarczenia przesyłki: a) Faktura zakupu znajduje się w przesyłce lub wraz z listem przewozowym w foliowej kopercie przyklejonej na zewnątrz opakowania. b) Kurier nie ma obowiązku samodzielnie wnieść do mieszkania sprzętu o wadze powyżej 30 kg.

6 Najczęściej kurierzy pomagają wnieść przesyłkę, lecz zależy to od indywidualnych ustaleń pomiędzy Państwem a kurierem. Wyjątek stanowią zamówienia z usługą wniesienia, gdzie wymagajcie Państwo, aby kurierzy sami wnieśli sprzęt do mieszkania bez Państwa pomocy. c) Kurier po dostarczeniu przesyłki do Państwa ma obowiązek odczekania 10 min, w czasie którym macie Państwo prawo sprawdzić zawartość przesyłki i ogólny stan sprzętu. W przypadku przesyłki za pobraniem", sprawdzenie przesyłki możliwe jest dopiero po uregulowaniu kurierowi należności. d) W przypadku gdybyście stwierdzili Państwo, że sprzęt został mechanicznie uszkodzony lub posiada braki, kurier ma obowiązek natychmiastowego spisania protokołu szkodowego i pozostawienia Państwu jego kopii. Uwaga odpowiedni druk powinien mieć przy sobie kurier, w przeciwnym przypadku należy spisać odręczne oświadczenie opisujące stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania. Oświadczenie takie musi być opatrzone datą oraz podpisami Kupującego i kuriera.

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bieliznaujoli.pl. 1. Postanowienia ogólne Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.bieliznaujoli.pl

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski. Regulamin sklepu Sklep internetowy działający pod adresem www.apetete.pl (dalej jako: E- Sklep ), prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep PRACOWNIA 9 prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet bluzek damskich. 2. Zakupu w sklepie internetowym można dokonać

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: REGULAMIN I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Joanna Klimas znajdującym się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy:

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy: REGULAMIN SKLEPU I. Informacje o sprzedawcy: Sklep internetowy działający pod adresem www.jello.pl (zwany dalej również Sklepem ) prowadzony jest przez Anetę Bałabańską, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej. 1. Postanowienia Ogólne 1. Właścicielem sklepu Voip Optolan jest firma Optolan Sp. z o.o. Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną pod numerem KRS 0000222711 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Hortmasz Sp. z o.o. obowiązujący do 24.12.2014

Regulamin sklepu internetowego Hortmasz Sp. z o.o. obowiązujący do 24.12.2014 Regulamin sklepu internetowego Hortmasz Sp. z o.o. obowiązujący do 24.12.2014 Informacje o firmie. 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.hortmasz.pl, hortmasz.pl, www.hortmasz.com.pl, hortmasz.com.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Informacje ogólne. Zamówienia

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Informacje ogólne. Zamówienia Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep.arkameble.pl należący do firmy ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo