Grupa Vistal Wyniki za 2013 rok. 24 marca 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Vistal Wyniki za 2013 rok. 24 marca 2014"

Transkrypt

1 Grupa Vistal Wyniki za 2013 rok 24 marca 2014

2 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Vistal Gdynia SA ( Vistal Gdynia lub Spółka ). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia niniejszej Prezentacji nie może być powielona, rozpowszechniana ani przekazana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody Spółki. Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej Prezentacji w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby do których może ona dotrzeć, powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa. Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej Spółki ani Grupy Vistal Gdynia SA, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. Spółka przygotowała Prezentację z należytą starannością, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub opuszczenia. Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę lub jej spółkę zależną opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych komunikatach Spółki zgodnie z przepisami prawa. Niniejsza Prezentacja oraz związane z nią slajdy oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie prognozy nie mogą być odbierane jako zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników Spółki lub spółek Grupy Vistal Gdynia. Prezentacja nie może być rozumiana jako prognoza przyszłych wyników Spółki i Grupy Vistal Gdynia Należy zauważyć, że tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia, że takie zostaną osiągnięte w przyszłości. Prognozy Zarządu są oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach członków Zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktycznie wyniki osiągnięte przez Spółkę będą w sposób istotny różnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnianie ani oświadczenia. Ani Spółka, ani jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, członkowie zarządu lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto, żadne informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki, jej kierownictwa czy zarządu, akcjonariuszy, podmiotów zależnych, doradców lub przedstawicieli takich osób. Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać, z związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną

3 Osoby prezentujące Ryszard Matyka Prezes Zarządu Bogdan Malc Wiceprezes Zarządu Robert Ruszkowski Wiceprezes Zarządu

4 Najważniejsze wydarzenia 2013 roku Emisja na GPW SA Cena emisyjny 12 zł Wartość emisji tys. PLN Pierwszy debiut 2014 r. Struktura akcjonariatu 29,6% 52,8% 17,6% Ryszard Matyka Bożena Matyka Pozostali akcjonariusze Zakończenie budowy hali głównej nowego kompleksu produkcyjnego na Nabrzeżu Indyjskim Konsolidacja jednostek zależnych Budowa silnego zdywersyfikowanego portfela zleceń Dalsza ekspansja na rynkach zagranicznych udział przychodów zagranicznych powyżej 50% Zwiększenie udziału przychodów w segmencie marine&offshore Pierwsze wodowanie w historii Grupy 4

5 MARINE OFFSHORE INFRASTRUKTURA BUDOWNICTWO INNE VISTAL GDYNIA S.A. Nadzór właścicielski, Kontraktowanie i marketing, Inwestycje i rozwój, Finansowanie, Gospodarka materiałowa, Controlling. VISTAL OFFSHORE SP. Z O.O. VISTAL CONSTRUCTION SP. Z O.O. VISTAL STOCZNIA REMONTOWA SP. Z O.O. VISTAL PREF SP. Z O.O. VISTAL OCYNKOWNIA SP. Z O.O. VISTAL EKO SP. Z O.O. VISTAL WINDPOWER SP. Z O.O. VISTAL SERVICE SP. Z O.O. 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% Produkcja konstrukcji i urządzeń marine & offshore Produkcja i montaż konstrukcji w segmencie infrastrukturalnym Generalne wykonawstwo Remonty statków Produkcja bloków statków Produkcja systemów rurociągowych Produkcja konstrukcji stalowych Zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji stalowych poprzez cynkowanie ogniowe Produkcja konstrukcji ze stali nierdzewnej i aluminium Realizacja projektu UE w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Gospodarka materiałowa w zakresie materiałów hutniczych Marsing Investments Sp. z o.o. 100% Marsing Investments Sp. z o.o. S.K.A 100% Holby Investments Sp. z o.o. 100% Zarządzanie własnością intelektualną znak towarowy 5

6 Główne lokalizacje Kompleks przy ul. Hutniczej Nabrzeże Węgierskie Nabrzeże Indyjskie nowa hala

7 Główne lokalizacje Wytwórnia w Czarnej Białostockiej Wytwórnia w Kartoszynie Ocynkownia w Liniewie Magazyn materiałów hutniczych w Dębogórzu

8 Zdolność produkcyjna ok. 15 tys. ton konstrukcji stalowych tj. wzrost o 100% w stosunku do obecnych mocy Vistal Powierzchnia m², wysokość 34 m Dedykowana dla marine & offshore Pierwszy etap zakończony w styczniu 2014 r, Drugi etap planowane zakończenie Q osiągnięcie pełnych zdolności Q Łączny koszt inwestycji: 102 mln zł Nowa hala produkcyjna - Nabrzeże Indyjskie Możliwość produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych (do 8 tys. ton) oraz ich bezpośredniego załadunku na jednostki pływające 8

9 Strategia Spółka Nowa wytwórnia na Nabrzeżu Indyjskim Wytwórnia w Czarnej Białostockiej Zwiększenie zdolności produkcyjnych Efektywność kosztowa Konsolidacja Grupy Informatyzacja system ERP Optymalizacja podatkowa (znak towarowy, Pomorska SSE) Dalszy rozwój Marine & Offshore: w tym: konstrukcje dla platform wiertniczych remonty statków i okrętów konstrukcje dźwigowe Rozwój eksportu w sektorze infrastruktury Generale wykonawstwo Dywersyfikacja produktowa Rynek Dywersyfikacja geograficzna Rozbudowa działu handlowego Międzynarodowe dopuszczenia i certyfikaty jakościowe Pozyskanie największych renomowanych klientów światowych (Europa Pn. i Zach.) Wzrost wartości oraz rentowności kontraktów 9

10 Struktura sprzedaży 1/2 Struktura sprzedaży [%] Struktura sprzedaży 2013 segmentami [%] Infrastruktura Marine&Offshore % % % 22% 78% 7% 93% % % % Budownictwo 18% Inne 2% KRAJ 82% 98% ZAGRANICA 10

11 Struktura sprzedaży 2/2 (w tys. zł) Kraj wartość udział wartość udział Polska ,1% ,6% Zagranica: ,9% ,4% Norwegia ,4% ,4% Norwegia 31,4% Szwecja 11,5% Finlandia 4,1% Szwecja ,5% ,4% Finlandia ,1% ,8% Inne 10,1% Holandia 2,9% Holandia ,9% ,2% Niemcy ,4% 22 0,0% Dania ,4% 836 0,4% Polska 47,1% Niemcy 1,4% Dania 1,4% Inne 0,3% Inne 953 0,3% 525 0,2% Suma końcowa ,0% ,0% 11

12 300 mln PLN 250 mln PLN 200 mln PLN Przychody [mln PLN] 248 mln PLN 20 mln PLN 13 mln PLN 23 mln PLN +23% 230 mln PLN 21 mln PLN 35 mln PLN 283 mln PLN 21 mln PLN 29 mln PLN 105 mln PLN 100% 90% 80% 70% 60% Inne 8% Budownictwo 5% M&O 9% Struktura przychodów [%] Inne 9% Budownictwo 15% M&O 29% Inne 7% Budownictwo 10% M&O 37% 150 mln PLN 68 mln PLN 50% 100 mln PLN 50 mln PLN 192 mln PLN 106 mln PLN 128 mln PLN 40% 30% 20% Infrastruktura 77% Infrastruktura 46% Infrastruktura 45% 10% 0 mln PLN % Infrastruktura Marine&Offshore Budownictwo Pozostała działalność 12

13 mln PLN mln PLN 228 mln PLN Struktura backlog [tys.pln] 395 mln PLN Podpisane umowy w realizacji Negocjacje Oferta Budownictwo Infrastruktura zagranica Marine&Offshore Infrastruktura kraj Inne 13

14 Struktura backlog [%] 100% 7% 1% 0% 90% 5% 22% 80% 70% 60% 27% 5% 2% 38% 63% 32% 4% 17% 13% 34% 50% 40% 30% 56% 12% 20% 32% Budownictwo Infrastruktura kraj 10% 24% Infrastruktura zagranica Inne 0% Podpisane umowy w realizacji 7% Negocjacje Oferta Marine&Offshore 14

15 EBITDA [tys. PLN] Rentowność EBITDA [%] EBIT [tys. PLN] Rentowność EBIT [%] Zysk netto [tys. PLN] Rentowność zysk netto [%] % % % % 13% % 12% 10% % 8% 8% 8% 7% % 7% 6% % % % % % 4% 6% 4% 3% % % % % 2% % 1% % % 1% 0% 0 0% 0 0% Na skutek dokonanych przejęć w 2010 r. rozpoznano pozostałe przychody operacyjne w wys tys. PLN, kwoty i rentowności za 2010 r. wyliczone po eliminacji zdarzenia jednorazowego ** W 2013 r. podatek pomniejszony o 6,8 mln PLN z tytułu podatku odroczonego od wyceny znaku towarowego 15 0%

16 Wybrane dane finansowe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Zobowiązania Dług netto Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) zmiana (tys. PLN) zmiana (% ) Przychody netto ze sprzedaży ,1% EBIT (17) ,5% EBITDA ,1% Zysk/strata netto ,8% Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (30 922) -55,4% Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (78 124) (21 727) (54 804) -259,6% Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej (23 791) ,6% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego ,1% 16

17 Wybrane dane finansowe Wskaźniki zmiana [tys. PLN] zmiana [% ] Przychody netto ze sprzedaży ,1% EBIT (17) ,5% EBITDA ,1% Zysk/strata netto ,8% rentowność EBIT Wskaźniki rentowności 8,3% 0,0% n.d. rentowność EBITDA 12,10% 4,70% 157,4% rentowność sprzedaży (ROS) 7,2% 0,5% 1340,0% rentowność kapitałów własnych (ROE) 17,7% 2,0% 785,0% rentowność aktywów (ROA) 6,0% 0,1% 5900,0% relacja kosztów zarządu do przychodów 10,3% 11,8% -12,7% rotacja należności w dniach Wskaźniki obrotowości ,8% rotacja zobowiązań w dniach ,5% rotacja zapasów w dniach ,9% wskaźnik płynności bieżącej Wskaźniki płynności 1,23 0,85 44,7% wskaźnik płynności gotówkowej 0,36 0,15 140,0% wskaźnik płynności szybki 1,18 0,78 51,3% Wskaźniki zadłużenia wskaźnik ogólnego zadłużenia 61,5% 64,8% -5,1% wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 172,8% 211,8% -18,4% zadłużenia długoterminowego (wskaźnik długu) 72,8% 53,9% 35,1% 17

18 Realizacja prognozy finansowej PRZYCHODY EBITDA EBIT 98% 283,4 mln PLN vs 290 mln PLN 102% 34,2 mln PLN vs 33,4 mln PLN 104% 23,5 mln PLN vs 22,7 mln PLN ZYSK BRUTTO ZYSK NETTO 98% 15,5 mln PLN vs 15,8 mln PLN 105% 20,4 mln PLN vs 19,5 mln PLN 18

19 Wykorzystanie środków z emisji Planowano pozyskać tys. PLN brutto Pozyskano tys. PLN brutto Cel 1 Zakup gruntów w Dębogórzu oraz na terenie kompleksu produkcyjnego przy ul. Hutniczej 40 w Gdyni 6,5 mln PLN Wykonano 6,2 mln PLN Cel 2 Zakup i modernizacja zakładu wytwarzania konstrukcji w Czarnej Białostockiej 5 mln PLN Cel 3 Budowa centrum operacyjnego Grupy Vistal 5 mln PLN Cel 4 Dokapitalizowanie Vistal Offshore Sp. z o.o. 5 mln PLN Cel 5 Zwiększenie kapitału obrotowego 50 mln PLN Trwa projektowanie oraz pozyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych Trwa projektowanie oraz pozyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych Wykonano 5 mln PLN Pozostałe środki z emisji 19

20 Podsumowanie Grupa zrealizowała prognozę opublikowaną w prospekcie emisyjnym Realizacja programu inwestycyjnego zwiększającego zdolności produkcyjne oraz możliwości techniczne budującego przewagę konkurencyjną w skali międzynarodowej Utrwalenie struktury osiąganych przychodów z przewagą sprzedaży zagranicznej na perspektywicznych rynkach marine&offshore oraz infrastruktury Osiągnięcie stabilnej sytuacji finansowej Grupy Perspektywy rozwoju rynku, sytuacja finansowa, organizacyjna oraz zrealizowane inwestycje stanowią solidne fundamenty dalszego rozwoju i realizacji strategii Grupy 20

21 Przykładowe realizacje Most Viskan - Szwecja Prefabrykacja i montaż w Szwecji Belki HSQ - Szwecja Pokład platformy wydobywczej - Polska Most Verbert - Niemcy Elementy topside - Norwegia Most drogowy obwodnica Lublina Most Gryllefjord - Norwegia Most drogowy - Połaniec Kadłub MPSV - Norwegia

Pierwsza Oferta Publiczna Akcji VISTAL GDYNIA SA Prezentacja Spółki

Pierwsza Oferta Publiczna Akcji VISTAL GDYNIA SA Prezentacja Spółki Pierwsza Oferta Publiczna Akcji VISTAL GDYNIA SA Prezentacja Spółki 9 grudnia 2013 Zastrzeżenie prawne NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO WIADOMOŚCI,

Bardziej szczegółowo

Realizacja strategii PKN ORLEN 2013-2017 w segmencie Upstream

Realizacja strategii PKN ORLEN 2013-2017 w segmencie Upstream Realizacja strategii PKN ORLEN 2013-2017 w segmencie Upstream Podpisanie umowy nabycia spółki TriOil Resources Ltd. Warszawa, 16 września 2013 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r.

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r. Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r. Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Rafał Warpechowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości Dariusz Grębosz,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe RAFAKO za I półrocze 2014

Skonsolidowane wyniki finansowe RAFAKO za I półrocze 2014 Skonsolidowane wyniki finansowe RAFAKO za I półrocze 2014 wrzesień 2014 Zastrzeżenie prawne Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez RAFAKO S.A. ( Spółka lub RAFAKO ). Niniejsza Prezentacja, ani

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT VISTAL GDYNIA SA

KOMUNIKAT PRASOWY KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT VISTAL GDYNIA SA KOMUNIKAT PRASOWY 5 grudnia 2013 KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT VISTAL GDYNIA SA Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Vistal Gdynia SA, wiodącego producenta wielkogabarytowych, specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY GRUPA VISTAL PLANUJE OFERTĘ PUBLICZNĄ I WEJŚCIE NA GPW

KOMUNIKAT PRASOWY GRUPA VISTAL PLANUJE OFERTĘ PUBLICZNĄ I WEJŚCIE NA GPW KOMUNIKAT PRASOWY GRUPA VISTAL PLANUJE OFERTĘ PUBLICZNĄ I WEJŚCIE NA GPW 22 listopada 2013 Vistal Gdynia SA, spółka dominująca Grupy Vistal, będącej wiodącym producentem konstrukcji stalowych w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017

Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017 Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017 Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017 23 lipca 2014 Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość 1 Agenda Credo strategiczne Filary wzrostu wartości

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ORLEN prezentacja Spółki. Lipiec 2012

Grupa Kapitałowa ORLEN prezentacja Spółki. Lipiec 2012 Grupa Kapitałowa ORLEN prezentacja Spółki Lipiec 2012 1 Agenda Ogólne informacje Podstawowe segmenty Wydobycie i energetyka Podsumowanie 2 Z krajowego lidera do liczącego się Koncernu w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 26 lutego 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za II kwartał roku obrotowego 2012/2013 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Publiczna oferta akcji. Warszawa, 10 czerwca 2015 r.

Publiczna oferta akcji. Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Publiczna oferta akcji Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Zastrzeżenie prawne NIE DO UDOSTĘPNIANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPROWADZANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za rok obrotowy 2013/2014 Strategia i perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za rok obrotowy 2013/2014 Strategia i perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za rok obrotowy 2013/2014 Strategia i perspektywy rozwoju Warszawa, 10 września 2014 r. 1 Agenda Strategia Grupy AMBRA Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za rok obrotowy 2013/2014 Projekt

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Kwiecień 2013 r.

Prezentacja dla inwestorów. Kwiecień 2013 r. Prezentacja dla inwestorów Kwiecień 2013 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument ( Prezentacja ) został udostępniony jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielany, przekazywany lub

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010

Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010 Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010 1 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej: Prezentacja ) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być

Bardziej szczegółowo

Prezentacja: Wyniki Warszawa, marzec 2012

Prezentacja: Wyniki Warszawa, marzec 2012 Prezentacja: Wniki2011 Wyniki Warszawa, marzec 2012 I. Informacje ogólne o PKM Duda. II. Wyniki 2011. III. Realizacja Programu Duda 2012. 2 I. Informacje ogólne o PKM Duda jedna z największych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR Niniejszy dokument jest tłumaczeniem prospektu sporządzonego przez spółkę AFI Europe N.V. z siedzibą w Amsterdamie ( Spółka ), który 18 listopada 2010 r. został zatwierdzony przez holenderski Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, www.polimex-mostostal.pl Na podstawie Prospektu oferuje się 1.032.905 Akcji Serii H o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kw. 2014

Prezentacja wyników za I kw. 2014 Prezentacja wyników za I kw. 2014 Warszawa, 14 maj 2014 Osoby prezentujące Tomasz Mirski Prezes Zarządu Jakub Czerwiński Członek Zarządu Dyrektor Finansowy 2 Agenda 1. Krótki opis Spółki 2. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Advanced World Transport

Advanced World Transport Advanced World Transport Kierunek Europa 8 stycznia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez PKP CARGO S.A. ( Spółka, PKP CARGO ) wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla prasy i inwestorów

Prezentacja dla prasy i inwestorów Prezentacja dla prasy i inwestorów Wyniki I-III I III kw. 2007 r. Listopad 2007 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II. Wyniki 2007 Załączniki: Władze PKM Duda S.A. Dane finansowe Dane

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

UNIWHEELS. czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny. Przemysł samochodowy, Niemcy. Przewagi konkurencyjne. Strategia

UNIWHEELS. czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny. Przemysł samochodowy, Niemcy. Przewagi konkurencyjne. Strategia czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny Przemysł samochodowy, Niemcy Spółka uważa, że Grupa jest jednym z wiodących dostawców felg aluminiowych do samochodów osobowych w Europie oraz jednym z kilku

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu analitycznego

Aktualizacja raportu analitycznego EQUITY RESEARCH PARTNER Vantage Development Deweloperzy Cena docelowa: PLN 3.61 Aktualizacja raportu analitycznego Oczekujemy wzrostu przychodów w 2015-17P, odpowiednio o 34%, 50% oraz 29%. Podwyższamy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2015. Grodzisk Wielkopolski, 14 maja 2015 r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2015. Grodzisk Wielkopolski, 14 maja 2015 r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2015 Grodzisk Wielkopolski, 14 maja 2015 r. Grupa Kapitałowa Groclin Strona 1 z 79 Spis treści Wprowadzenie... 4 Informacje o raporcie... 4 Definicje i objaśnienia

Bardziej szczegółowo