Pierwsza Oferta Publiczna Akcji VISTAL GDYNIA SA Prezentacja Spółki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwsza Oferta Publiczna Akcji VISTAL GDYNIA SA Prezentacja Spółki"

Transkrypt

1 Pierwsza Oferta Publiczna Akcji VISTAL GDYNIA SA Prezentacja Spółki 9 grudnia 2013

2 Zastrzeżenie prawne NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO WIADOMOŚCI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zachęty do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. Publiczna oferta papierów wartościowych, o której mowa w niniejszym dokumencie, zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie sporządzonym w języku polskim ( Prospekt ), który w odpowiednim czasie zostanie opublikowany przez Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną jej akcji zwykłych na terytorium Polski ( Oferta ) oraz zamiarem wprowadzenia akcji zwykłych do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz po jego publikacji będzie dostępny na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. Niniejszy dokument nie stanowi prospektu dla celów Dyrektywy 2003/71/WE i nie zawiera ani nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty ani zaproszenia, ani zachęty dla złożenia oferty dotyczącej papierów wartościowych i nie może stanowić podstawy podejmowania decyzji w związku z jakąkolwiek umową lub zobowiązaniem. Oferta oraz rozpowszechnianie niniejszego dokumentu oraz innych informacji w związku z Ofertą w określonych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom wynikających z przepisów prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym dokumencie powinny uzyskać we własnym zakresie informację o istnieniu takich ograniczeń oraz przestrzegać ich. Brak przestrzegania tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane oraz zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki wyłącznie po ich zarejestrowaniu zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie dokonała rejestracji i nie zamierza dokonać rejestracji jakiejkolwiek części Oferty na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzać oferty publicznej jakichkolwiek papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kopie niniejszego dokumentu nie stanowią i nie powinny stanowić przedmiotu rozpowszechniania ani wysyłki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy dokument jest skierowany wyłącznie do: (i) osób, które znajdują się poza Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, (ii) osób, które posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach inwestycji, dzięki któremu uznawane są za osoby zawodowo zajmujące się inwestycjami (ang. investment professionals ) w rozumieniu artykułu 19(5) Rozporządzenia w sprawie promocji finansowej z 2001 roku wydanego na podstawie brytyjskiej Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001) ( Rozporządzenie ) oraz (iii) osób, które są podmiotami o wysokiej wartości netto oraz innych osób, którym dokument taki może być przekazany zdefiniowanych w artykule 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia lub (iv) innych osób, którym zaproszenie lub zachęta do podjęcia działalności inwestycyjnej (w rozumieniu Art. 21 brytyjskiej Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (ang. Financial Services and Markets Act 2000)) w związku z Ofertą może być zgodnie z prawem przekazywane (wszystkie takie osoby zwane są dalej właściwymi osobami ). Wszelka działalność inwestycyjna, której niniejszy dokument dotyczy będzie jedynie dostępna właściwym osobom i będzie podejmowana wyłącznie z udziałem właściwych osób. Żadna osoba niebędąca właściwą osobą nie powinna podejmować działań ani podejmować decyzji na podstawie niniejszego dokumentu lub jego jakichkolwiek treści. Oferta nie będzie ofertą publiczną na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, ani nie stanowi podstawy podjęcia decyzji o dokonaniu inwestycji w papiery wartościowe Spółki. Prospekt sporządzony w związku z Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o Ofercie w Polsce. Spółka będzie mogła przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (http://www.vistal.pl/), jak również na stronie internetowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. (www.mdommaklerski.pl) oraz DDPP Securities S.A. (www.ddpp.com.pl). Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie należy polegać, w jakimkolwiek celu, na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, ich ustnym omówieniu, a ponadto informacje takie mogą nie być kompletne lub w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Nabywanie inwestycji, których dotyczy niniejszy dokument może narazić inwestora na znaczące ryzyku utraty całej zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny zasięgnąć porady upoważnionej osoby specjalizującej się w doradzaniu w kwestii takich inwestycji. Dom Maklerski mbanku S.A. oraz DDPP Securities S.A działają wyłącznie na rzecz Spółki i nie działają na rzecz żadnego innego podmiotu związku z Ofertą. Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać prognozy lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłości dotyczące przyszłych wydarzeń lub przyszłych wyników Spółki. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można rozpoznać po słowach takich jak oczekuje, jest zdania, przewiduje, szacuje, zamierza, będzie, mogłoby, może lub innych podobnych wyrażeniach. Spółka ostrzega, że stwierdzenia te są jedynie przewidywaniami, a faktyczne wydarzenia lub wyniki mogą różnić się w stopniu znaczącym. Spółka nie zamierza aktualizować tych stwierdzeń w celu odzwierciedlenia zdarzeń oraz okoliczności występujących po dacie niniejszego dokumentu lub odzwierciedlenia faktu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Wiele czynników może spowodować wystąpienie istotnej różnicy pomiędzy faktycznymi wynikami a wynikami przedstawionymi w prognozach lub stwierdzeniach dotyczących przyszłości Spółki, w tym ryzyk konkretnie związanych ze Spółką oraz prowadzoną przez nią działalnością.

3 Osoby prezentujące Ryszard Matyka Prezes Zarządu Bogdan Malc Wiceprezes Zarządu Robert Ruszkowski Wiceprezes Zarządu

4 Agenda 1. Grupa VISTAL najważniejsze informacje 2. Rynek konstrukcji stalowych 3. Wyniki finansowe 4. Oferta publiczna 5. Podsumowanie

5 Wstęp Grupa Vistal to firma konstrukcyjna specjalizująca się w produkcji specjalistycznych, wielkogabarytowych konstrukcji stalowych w czterech głównych segmentach: - infrastruktura, - marine&offshore - budownictwo specjalistyczne - inne, m.in.: konstrukcje dla oczyszczalni, cynkowanie 1991 Powstanie Vistal Sp. z o.o Prefabrykacja i montaże konstrukcji stalowych - głównie projekty infrastrukturalne Reorganizacja Grupy w związku z szybkim rozwojem Wzrost potencjału produkcyjnego Podwojenie skali działalności Uzyskanie dostępu do portu w Gdyni i nabrzeża Stopniowe zwiększanie eksportu Dywersyfikacja działalności. Pozyskanie nowych klientów oraz koncentracja na eksporcie i offshore Rozwój mocy produkcyjnych Infrastruktura Marine & offshore Budownictwo kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne Konstrukcje dla oczyszczalni, cynkowanie 5

6 Grupa Vistal - podstawowe informacje Szeroka oferta produkcji i montażu konstrukcji stalowych różnych typów Unikalne zdolności produkcyjne 900 mb nabrzeży w Porcie Gdynia Nabrzeże Węgierskie i Indyjskie o pow. 6,7 ha Możliwości: ton /rok Po inwestycji ton /rok (W zależności od typu konstrukcji) Szerokie kompetencje Wysoka specjalizacja Doświadczona kadra Zdywersyfikowany portfel zleceń Właściciele: Ryszard Matyka 75% Bożena Matyka 25% Kontrakty z największymi uczestnikami rynku na świecie z wysokim backlogiem Wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce 20 lat doświadczenia Grupa VISTAL Ekspansja na perspektywicznych rynkach zagranicznych: Marine & offshore Infrastruktura Budownictwo kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne 6

7 Główne aktywa operacyjne w Gdyni Łącznie m² powierzchni produkcyjnej Nabrzeże Węgierskie (490m) Nabrzeże Indyjskie (463m) Kompleks ul. Hutnicza 7

8 Nowa wytwórnia - Nabrzeże Indyjskie Zdolność produkcyjna 15 tys. ton konstrukcji stalowych tj. wzrost o 100% w stosunku do obecnych mocy VISTAL Rozpoczęcie produkcji na przełomie 2013/2014 roku, pełna moc produkcyjna w 2014 r. Powierzchnia m2, wysokość 34 m Dedykowana dla marine & offshore Wybudowana w wyniku zapotrzebowania i według wymogów jakościowych inwestorów zagranicznych Łączny koszt inwestycji: 102 mln zł Możliwość produkcji elementów o wyjątkowo dużym rozmiarze (do 4 tys. ton) Możliwość produkcji przez cały rok pod dachem Unikalna lokalizacja umożliwiająca bezpośredni transport morski wykonanych konstrukcji Brak podobnych obiektów w Polsce i w tej części Europy Istotna bariera wejścia dla konkurencji (znacząca wartość wykonanych inwestycji w unikalnej lokalizacji) 8

9 Pozostałe aktywa operacyjne Wytwórnia w Czarnej Białostockiej Ocynkownia w Liniewie Magazyn materiałów hutniczych w Dębogórzu 9

10 Strategia Spółka Nowa wytwórnia na Nabrzeżu Indyjskim Wytwórnia w Czarnej Białostockiej Zwiększenie zdolności produkcyjnych Efektywność kosztowa Konsolidacja Grupy Informatyzacja system ERP Dalszy rozwój Marine & Offshore: w tym: konstrukcje dla platform wiertniczych remonty statków i okrętów konstrukcje dźwigowe Rozwój eksportu w sektorze infrastruktury Dywersyfikacja produktowa Rynek Dywersyfikacja geograficzna Rozbudowa działu handlowego Międzynarodowe dopuszczenia i certyfikaty jakościowe Pozyskanie największych renomowanych klientów światowych Efektem realizacji strategii jest wzrost rentowności kontraktów 10

11 Struktura sprzedaży Struktura sprzedaży wg segmentów rynkowych 8% Sprzedaż kraj/zagranica 5% 9% 5% 6% 9% 15% % 89% 78% 29% 7% 10% 20% 10% 11% 35% 2013 H1 58% % KRAJ ZAGRANICA % 2013 H1 42% 47% % 63% 44% H1'2012 H1'2013 Pozostała działalność Budownictwo przemysłowe, kubaturowe, hydrotechniczne, inne Marine&Offshore Infrastruktura 11

12 Rynek konstrukcji stalowych offshore&marine CAPEX i OPEX na szelfie Norweskim (mld NOK) Źródło: Boston Consulting Group Europa trzeci największy rynek morskiego wydobycia ropy naftowej i gazu Norwegia druga co do wielkości flota statków offshore (2009 r.) Rosnąca od 2005 r. liczba odwiertów w rejonie Morza Północnego i Europy Rozwój morskiej energetyki wiatrowej Silny backlog kontrahentów VISTAL VISTAL: Spud Cans Holandia 2013 VISTAL: rampa samochodowa i kolejowa Szwecja 2009 VISTAL: konstrukcje platform wiertniczych Eldfisk 2/7S Norwegia VISTAL: bloki statku jack-up Holandia

13 Przychody w mld USD Rynek konstrukcji stalowych Europa Pn. i Zach. Wartość skandynawskiego rynku budowlanego (mld USD) Stabilne gospodarki o rosnących wydatkach na infrastrukturę Niemcy największy rynek konstrukcji stalowych w Europie Współpraca z największymi firmami w Europie Szeroka oferta dla różnych branż VISTAL: most Grossberen Niemcy Dania Norwegia Źródło: Datamonitor VISTAL: most Gryllefjord Norwegia 2013 VISTAL: wózek rewizyjny Hardangerbrua Norwegia, 2013 VISTAL: belki konstrukcyjne HSQ Szwecja VISTAL: śluzy na tamie Hissmofors Szwecja

14 Rynek konstrukcji stalowych w Polsce Produkcja konstrukcji stalowych w Polsce Okres programowania UE z budżetem na infrastrukturę 22 mld PLN Inwestycje na rozwój i modernizację sieci energetycznej 5,5 mld PLN/rok Inwestycje w budowę nowych bloków energetycznych Oferta generalnego wykonawstwa w budownictwie infrastrukturalnym, kubaturowym i przemysłowym Ekrany PT2 w Warszawie Polska Źródło: PIKS VISTAL: Most MA-37 oraz MPZ - 42 Polska VISTAL: hala widowiskowa w Szczecinie Polska VISTAL: most na Wiśle w Puławach Polska VISTAL: wieże energetyczne

15 Nowe innowacyjne rynki Vistal Floating Turbine Wielkogabarytowa konstrukcja pływająca dokwieża Zastosowanie: siłownie wiatrowe, urządzenia telekomunikacyjne, radiolokacyjne, meteorologiczne Współpraca z Det Norske Veritas i Centrum Techniki Okrętowej Projekt objęty patentem VISTAL Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka CEL komercjalizacja i pozyskanie zleceń z rynku morskiej energetyki wiatrowej Projekt w trakcie przygotowania, Spółka poszukuje kontrahentów do komercjalizacji 15

16 Struktura backlog Marine&Offshore Infrastruktura kraj Infrastruktura zagranica Budownictwo Inne 100% 90% 80% 3% 1% 2% 4% 18% 11% 7% 5% % 9% % 64% 50% % 88% % 61% % % 27% 0 Podpisane umowy w realizacji Złożone oferty W końcowej fazie negocjacji 0% Podpisane umowy w realizacji Złożone oferty W końcowej fazie negocjacji 16

17 Przewagi konkurencyjne Rozpoznawalna marka i renoma, wśród klientów najwięksi gracze rynkowi z całego świata Jakość i kompetencje w wysokospecjalistycznych branżach i segmentach rynku Niska konkurencyjność cenowa producentów z Europy Zachodniej Ograniczona konkurencja ze strony podmiotów z krajów azjatyckich (wysokie koszty transportu, problemy z jakością) Znacząca ekspozycja eksportowa, w tym na wysokomarżowe i rosnące segmenty rynku 17

18 Tysiące Tysiące Tysiące Wyniki finansowe Przychody % r.r Prognoza 'H1 2013'H1 EBITDA Zysk netto * Prognoza 2012'H1 2013'H1 * Prognoza 2012'H1 2013'H * Efekt zdarzeń jednorazowych w 2010 r. +64% r.r % r.r 18

19 Cele oferty publicznej Łączna wartość celów emisji: 71,5 mln PLN (netto po odliczeniu kosztów oferty): Zakup gruntów w Dębogórzu oraz na terenie kompleksu produkcyjnego przy ul. Hutniczej 40 w Gdyni 6,5 mln PLN wykup nieruchomości, na których zlokalizowany jest magazyn wyrobów hutniczych oraz place składowo-montażowe, znajdujących się Dębogórzu oraz w Gdyni, od dotychczasowych Akcjonariuszy Zakup i modernizacja zakładu wytwarzania konstrukcji w Czarnej Białostockiej 5 mln PLN zakup dzierżawionego terenu oraz zlokalizowanego na nim zakładu wytwarzania konstrukcji stalowych w Czarnej Białostockiej oraz rozbudowa i modernizacja, w celu zwiększenia mocy produkcyjnych Budowa centrum operacyjnego Grupy Vistal 5 mln PLN rozbudowa i modernizacja siedziby Grupy - stworzenie wspólnego centrum operacyjnego umożliwi skoncentrowanie wszystkich działów Emitenta w jednym budynku. W ramach budowy centrum operacyjnego zaplanowano wdrożenie zintegrowanego systemu zarzadzania Dokapitalizowanie Vistal Offshore Sp. z o.o. 5 mln PLN w związku z prowadzonym programem inwestycyjnym na Nabrzeżu Indyjskim środki z w wysokości 5 mln PLN zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie Vistal Offshore Sp. z o.o. specjalizującego się w segmencie Marine&Offshore Zwiększenie kapitału obrotowego 50 mln PLN zasilenie kapitału obrotowego w celu sfinansowania projektów w związku z rosnącą sprzedażą na rynkach zagranicznych oraz w Polsce Realizacja celów emisji, w połączeniu z finalizowanym obecnie programem inwestycyjnym umożliwi Spółce istotne zwiększenie skali wykonywanych projektów. Dodatkowo, uzyskanie statusu spółki publicznej zwiększy rozpoznawalność marki VISTAL i zwiększy wiarygodność Spółki dla klientów zagranicznych. 19

20 Oferta Publiczna Akcji Wartość Oferty Publicznej Cena Maksymalna Docelowi inwestorzy Liczba emitowanych akcji Harmonogram oferty 71,5 mln zł (netto) 18 zł Akcje Nowej Emisji: do akcji serii B Inwestorzy instytucjonalni ok. 80% Inwestorzy indywidualni ok. 20% 3 grudnia 2013 r. Publikacja prospektu emisyjnego grudnia 2013 r. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych grudnia 2013 r. Bookbuilding do 17 grudnia 2013 r. Publikacja Ceny Emisyjnej grudnia 2013 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do 24 grudnia 2013 r. Przydział Akcji Oferowanych 7-8 stycznia 2014 r. (lub w zbliżonym terminie) Pierwszy dzień notowania PDA na GPW przed Ofertą po Ofercie 25% 29,6% Struktura akcjonariatu 52,8% 75% 17,6% Ryszard Matyka Bożena Matyka Nowi Akcjonariusze (Seria B) przy założeniu, że zostanie objętych akcji Lock-up Ryszard Matyka oraz Bożena Matyka zobowiązali się do nie zbywania posiadanych akcji przez okres 360 dni od dnia przydziału akcji oferowanych w Ofercie Publicznej. Spółka zobowiązała się do nieemitowania akcji ani instrumentów finansowych opartych na akcjach przez okres 360 dni od dnia przydziału akcji oferowanych w Ofercie Publicznej. 20

21 Podsumowanie Unikalne, znaczące możliwości produkcyjne Doświadczona kadra i własny know-how dzięki wieloletniej działalności Wyjątkowo dogodna lokalizacja aktywów operacyjnych Udowodniona zdolność szybkiej adaptacji do zmian rynkowych Zdywersyfikowana działalność pod względem segmentowym jak i geograficznym, perspektywiczne rynki 21

22 Załączniki 22

23 Realizacje VISTAL offshore&marine Barka do utylizacji śniegu Szwecja 2011 Kadłub statku - Norwegia 2013 Bloki statków Norwegia Żurawie portowe Finlandia Konstrukcje platformy Norwegia 2012 Suwnica bramowa Goliat Finlandia Zbiorniki okrętowe - Norwegia 2013 Remont pływającego doku Dania 2012 Rurociągi z Superduplex, Tytan Norwegia

24 Realizacje VISTAL Infrastruktura eksport Most Walckesbron w Göteborg Szwecja 2013 Most Mandal Szwecja 2012 Kładka Tullhusbron Szwecja 2012 Most kolejowy przez Hörksälven Szwecja 2013 Kładka Bagersbro Szwecja 2011 Kładka Heggedal Norwegia 2012 Most Seelze Niemcy 2013 Bramy tunel Citybanan Szwecja 2013 Most Stadthusbron Szwecja

25 Realizacje VISTAL Infrastruktura Polska Most Grzechotki Polska Hala produkcyjna Polska Słupy ekranów akustycznych Most Północny Polska Wiadukt Gdańsk Polska 2011 Most zwodzony Małe Sworne Gacie Hala przemysłowa Polska 2013 Most zwodzony Drewnica Polska 2006 Most im. Jana Pawła II Gdańsk

26 Struktura Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA S.A. Nadzór właścicielski, Kontraktowanie i marketing, Inwestycje i rozwój, Finansowanie, Gospodarka materiałowa, Controlling. VISTAL OFFSHORE SP. Z O.O. VISTAL CONSTRUCTION SP. Z O.O. VISTAL STOCZNIA REMONTOWA SP. Z O.O. VISTAL PREF SP. Z O.O. VISTAL OCYNKOWNIA SP. Z O.O. VISTAL EKO SP. Z O.O. VISTAL WINDPOWER SP. Z O.O. VISTAL SERVICE SP. Z O.O. 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% Produkcja konstrukcji i urządzeń marine & offshore Produkcja i montaż konstrukcji w segmencie infrastrukturalnym Generalne wykonawstwo Remonty statków Produkcja bloków statków Produkcja systemów rurociągowych Produkcja konstrukcji stalowych Zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji stalowych poprzez cynkowanie ogniowe Produkcja konstrukcji ze stali nierdzewnej i aluminium Realizacja projektu UE w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Gospodarka materiałowa w zakresie materiałów hutniczych Marsing Investments Sp. z o.o. 100% Marsing Investments Sp. z o.o. S.K.A 100% Holby Investments Sp. z o.o. 100% Zarządzanie własnością intelektualną znak towarowy Elastyczna i zoptymalizowana operacyjnie struktura grupy kapitałowej ze specjalistycznymi spółkami celowymi. 26

27 Struktura sprzedaży Struktura kraj/zagranica segmentami [H1 2012] Kraj Zagranica 6% 0% H1'13 11% H1'12 20% Struktura sprzedaży H1'12 vs H1'13 H1'13 35% H1'12 10% H1'13 11% H1'12 7% "Infrastruktura" "Marine&Offshore" "Budownictwo ogólne" Pozostała działalność H1'12 63% H1'13 43% 94% Segment "Infrastruktura" 35% 97% 3% Segment "Marine&Offshore" Struktura kraj/zagranica segmentami [H1 2013] Kraj Zagranica 74% 26% Segment "Budownictwo przemysłowe, kubaturowe, hydrotechniczne, inne" 100% Segment "Inne" 0% 92% 92% 100% 65% Segment "Infrastruktura" 8% 8% Segment "Marine&Offshore" Segment "Budownictwo przemysłowe, kubaturowe, hydrotechniczne, inne" Segment "Inne" 27

28 Wybrane dane finansowe P&L Q2012 2Q2013 Przychody zmiana - 25,37% -7,02% - 10,24% Koszty własny sprzedaży ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk brutto ze sprzedaży Marża 22,47% 22,29% 14,42% 18,73% 25,81% Zysk ze sprzedaży (1 223) Marża 9,58% 8,96% -0,61% 4,14% 11,72% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej EBIT Marża 27,22% 10,11% 0,01% 5,22% 11,76% Wynik na działalności finansowej (3 179) (8 938) (4 906) Zysk brutto Marża 25,24% 5,69% 1,47% 7,94% 7,07% Zysk netto marża 22,80% 4,73% 0,57% 3,69% 5,91% EBITDA marża 32,72% 15,49% 5,40% 10,61% 16,70% 28

29 Wybrane informacje finansowe - bilans AKTYWA Q2013 Aktywa trwałe w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Aktywa obrotowe w tym: Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem PASYWA Q2013 Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe w tym: Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Dłużne papiery wartościowe Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe w tym: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Pasywa razem

30 Wybrane wskaźniki finansowe Q2012 2Q2013 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,70 0,74 0,69 0,70 0,73 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 2,37 2,80 2,27 2,37 2,74 Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 1,11 1,82 1,48 1,59 1,66 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,55 0,53 0,64 0,49 1,08 Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek 11,58 2,76 1,36 2,98 4,18 Długoterminowe kredyty i pożyczki, pozost. zob. fin Krótkoterminowe kredyty i pożyczki, pozost. zob. fin Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Dług netto 58,60 127,90 103,30 103,30 156,20 Dług netto/ebitda 1,11 4,08 9,54 9,67 8,93 Wskaźnik płynności bieżącej 0,87 0,91 0,85 0,88 0,95 Wskaźnik płynności szybkiej 0,77 0,81 0,78 0,83 0,92 ROA 18% 3% 0% 1% 2% ROE 61% 13% 1% 5% 7% Wskaźniki ogólnego zadłużenia na zbliżonym poziomie. Rosnące wskaźniki płynności. Dobre relacje z bankami, oraz inwestorami finansowymi (emisja obligacji). Brak problemów płynnościowych w dotychczasowej działalności. Rosnący cash flow operacyjny. Istotna poprawa struktury bilansu w przyszłości poprzez emisję akcji w ofercie publicznej.

KOMUNIKAT PRASOWY KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT VISTAL GDYNIA SA

KOMUNIKAT PRASOWY KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT VISTAL GDYNIA SA KOMUNIKAT PRASOWY 5 grudnia 2013 KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT VISTAL GDYNIA SA Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Vistal Gdynia SA, wiodącego producenta wielkogabarytowych, specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO WIADOMOŚCI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Do natychmiastowej publikacji. 10 marca 2014 r.

Do natychmiastowej publikacji. 10 marca 2014 r. NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA, BĄDŹ DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności PODSUMOWANIE Niniejszy materiał stanowi podsumowanie najistotniejszych kwestii i czynników ryzyka dotyczących Emitenta, Spółek Operacyjnych, Grupy Westa oraz Akcji. Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C, PRAW DO AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII C SANWIL

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo