ADHOC PROJECT. REWITALIZACJA ULICY TUMSKIEJ Założenia programu rozwoju społeczno. gospodarczego ul. Tumskiej, w procesie dialogu społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADHOC PROJECT. REWITALIZACJA ULICY TUMSKIEJ Założenia programu rozwoju społeczno. gospodarczego ul. Tumskiej, w procesie dialogu społecznego"

Transkrypt

1 ADHOC PROJECT REWITALIZACJA ULICY TUMSKIEJ Założenia programu rozwoju społeczno gospodarczego ul. Tumskiej, w procesie dialogu społecznego JAROSŁAW KUCZYŃSKI Jelenia Góra Styczeń 2008

2 ADHOC PROJECT TUMSKA W PROJEKCIE ADHOC WPROWADZENIE WDRAŻANIE ANIE (IMPLEMENTACJA) PROGRAMU EFEKTY Jelenia Góra Styczeń 2008

3 ADHOC PROJECT TUMSKA W PROJEKCIE ADHOC WPROWADZENIE - Geneza - Dialog społeczny dynamika przebiegu - Dialog społeczny organizacja - Dialog społeczny kluczowi uczestnicy Jelenia Góra Styczeń 2008

4 ADHOC PROJECT - wymiana informacji CELE SPOTKANIA W SPRAWIE REWITALIZACJI ULICY TUMSKIEJ - przedstawienie wizji rozwoju ulicy tumskiej: samorządu i państwa - przygotowanie analizy SWOT dla potrzeb analizy i diagnozy stanu istniejącego ulicy Tumskiej - rozpoczęcie współpracy WPROWADZENIE - geneza Jelenia Góra Styczeń 2008

5 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE - geneza THE OLD MARKET SQUARE BIELSKA GRODZKA NARUTOWICZA SQUARE THE NEW MARKET Tumska Tumska Street Street WARSAW WARSAW DEFENDERS DEFENDERS SQUARE SQUARE SQUARE TUMSKA SALONEM MIASTA (reprezentacyjne centrum piesze i handlowe) Dlaczego Ulica Tumska? Jedna z częś ęści systemu przestrzeni publicznych w Płocku P - najważniejszy niejszy ciąg g pieszy i handlowy w PłockuP -Najbardziej prestiżowa i reprezentacyjna część miasta Ulica Tumska jest wskazana w Programie Rewitalizacji Miasta Płocka P jako projekt znajdujący się w I etapie rewitalizacji miasta Płocka, P Jelenia Góra Styczeń 2008

6 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE dialog społeczny/dynamika przebiegu SPOTKANIA Z WŁAŚCICIELAMI W NIERUCHOMOŚCI CI PRZY UL. TUMSKIEJ DO TEJ PORY ODBYŁY SIĘ LICZNE SPOTKANIA Z: przedstawicielami lokalnej społeczności ulicy Tumskiej, przedstawicielami samorządu, przedstawicielami biznesu, przedstawicielami organizacji pozarządowych. CELE SPOTKAŃ: wymiana informacji, przedstawienie wizji rozwoju ulicy Tumskiej samorządu i właścicieli nieruchomości ulicy Tumskiej, wypracowanie wspólnej wizji ulicy Tumskiej. Jelenia Góra Styczeń 2008

7 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE dialog społeczny/dynamika przebiegu SPOTKANIA Z WŁAŚCICIELAMI W NIERUCHOMOŚCI CI PRZY UL. TUMSKIEJ Na spotkaniach z właścicielami nieruchomości przy ul. Tumskiej i społecznością Miasta Płocka powołane zostały społeczne grupy robocze ds: społeczno mieszkaniowych, planowania przestrzennego, programów gospodarczych, powołania Stowarzyszenia Ulicy Tumskiej. Jelenia Góra Styczeń 2008

8 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE dialog społeczny/dynamika przebiegu FAZY DIALOGU SPOŁECZNEGO PRZEDZIAŁ CZASOWY kwiecień lipiec/październik TEMATY SPOTKAŃ Spotkanie inaugurujące. Zapoznanie uczestników z problematyką rewitalizacji ul. Tumskiej, zebranie sugestii i oczekiwań, prezentacja możliwości finansowania rewitalizacji. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych możliwości uczestnictwa NGO w procesie rewitalizacji ul. Tumskiej. Omówienie wyników diagnozy i ankiet, prezentacja dobrych praktyk krajowych. Spotkania grupowe z właścicielami nieruchomości przy ul. Tumskiej, tworzenie listy celów strategicznych i operacyjnych. Spotkanie przedstawicieli społeczności lokalnej z zespołem koordynacyjnym Urzędu Miasta Płocka, identyfikacja zadań strategicznych rewitalizacji ul. Tumskiej. Spotkania zespołu koordynacyjnego z grupami roboczymi, kompletowania materiałów programowych. Spotkanie ze społecznością lokalną zainteresowaną projektem ADHOC, przedstawienie założeń przestrzennych, społecznych i gospodarczych programu rewitalizacji ul. Tumskiej. Jelenia Góra Styczeń 2008

9 ADHOC PROJECT - MIESZKAŃCY ULICY TUMSKIEJ - NGO - PODMIOTY GOSPODARCZE - OSOBY ZAINTERESOWANE - INSTYTUCJE BIZNESOWE - WŁAŚCICELE POSESJI - PRZEDSTAWICIELE NGO - PRZEDSTAWICIELE BIZNESU - PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU WSPÓLNOT MIESZKNIOWYCH - OSOBY ZAINTERESOWANE SPOŁECZNY ZESPÓŁ DS. REWITALIZACJI ULICY TUMSKIEJ SPOŁECZNE ZESPOŁY DORADCZE DS. REWITALIZACJI ULICY TUMSKIEJ WPROWADZENIE dialog społeczny/dynamika przebiegu Podmiotowy schemat działania Projektu ADHOC w Płocku MIASTO KOORDYNATOR PROJEKTU I ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY GRUPY ROBOCZE: - ds. Programów Mieszkaniowych i Społecznych - ds. Programów Gospodarczych - ds. Zagospodarowania Przestrzennego - ds. Powołania Stowarzyszenia Ulicy Tumskiej SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE SPÓŁKI MIEJSKIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Z GMINĄ POLSKIE UCZELNIE DORADCY ZEWNĘTRZNI PROGRAM REWITALIZACJI ULICY TUMSKIEJ I KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Jelenia Góra Styczeń 2008

10 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE dialog społeczny/dynamika przebiegu Jelenia Góra Styczeń 2008

11 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE kluczowi uczestnicy Wykonawcy i Koordynatorzy Programu: - Miasto Płock (Urząd Miasta Płocka), - właściciele budynków, w tym wspólnoty mieszkaniowe, - Stowarzyszenie ulicy Tumskiej. Współwykonawcy Programu - zarządcy i administratorzy nieruchomości, - instytucje publiczne zlokalizowane w obrębie ulicy, - instytucje i przedsiębiorstwa komunalne, - służby porządkowe: Straż miejska, Policja, Straż Pożarna, - przedsiębiorstwa infrastrukturalne (zakład energetyczny, gazownia), - przedsiębiorcy związani z biznesem przy ulicy Tumskiej. Partnerzy Programu - organizacje pozarządowe, - instytucje finansowe min. banki, -środowiska naukowe i wyższe uczelnie, - organizacje turystyczne i widowiskowo- sportowe, - instytucje pomocowe, w tym instytucje unijne, - politycy samorządowi i rządowi. Jelenia Góra Styczeń 2008

12 ADHOC PROJECT TUMSKA W PROJEKCIE ADHOC WDRAŻANIE ANIE (IMPLEMENTACJA) PROGRAMU Metody dialogu społecznego Marketing i public relation Rezultaty - Analiza SWOT - Cele strategiczne - Cele operacyjne - Zadania realizacyjne /projekty/ - Modele finansowania i organizacji procesu rewitalizacji /projekty/ Jelenia Góra Styczeń 2008

13 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU METODY DIALOGU SPOŁECZNEGO Bezpośrednie: spotkania publiczne (warsztaty, seminaria), spotkania koordynatora projektu ADHOC i członków zespołu koordynacyjnego z przedstawicielami społeczności ulicy, wspólne planowanie i podejmowanie decyzji przez reprezentantów wszystkich zainteresowanych grup i osób, zaproszenie radnych Rady Miasta Płocka, otwarte stanowisko kontaktowe w Biurze Obsługi Klienta, ankiety bezpośrednie. Pośrednie: ankiety, analiza SWOT na podstawie opinii i pomysłów społecznych, strona internetowa projektu ADHOC, poczta elektroniczna, bezpośrednia korespondencja z osobami zainteresowanymi projektem i programem. Jelenia Góra Styczeń 2008

14 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU MARKETING I PUBLIC RELATION prasa lokalna, regionalna i krajowa, tematyczna strona internetowa, internetowa strona Urzędu Miasta Płocka, prezentacja dla członków Rady Miasta, ankiety bezpośrednie, prezenty dla ankietowanych. Jelenia Góra Styczeń 2008

15 ADHOC PROJECT PROJEKT ADHOC ulica Tumska Jelenia Góra Styczeń 2008

16 PROGRAM ULICY TUMSKIEJ ANALIZA STATYSTYCZNA WYKONANA NA PODSTAWIE ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW ULICY TUMSKIEJ Grudzień 2007 r.

17 T U M S K A ZAKRES TERYTORIALNY PROJEKTU ADHOC granice obszaru projektu ilość działek : 65 powierzchnia ADHOC ~ 4 ha 3,9973 ha - ilość osób (właściciele, najemcy) w granicach obszaru projektu to ok. 540 istnieją różnice w ilości osób : - widniejących jako właściciele w dokumentach - zameldowanych - zamieszkałych. Ankieterzy dotarli i informacje otrzymali od ok. 320 osób z obszaru projektu. PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 1

18 T STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 2

19 T AKTYWNOŚĆ PARTYCYPACYJNA I SPOŁECZNA U M S K - podmioty uczestniczące w spotkaniach i w warsztatach, aktywni w ankietach. A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 3

20 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA Ankieterzy uzyskali informacje od 315 osób uczestnictwo w ankiecie bezpośredniej to: 247 osób (78 %) ankiety pozytywne 68 osób (22 %) ankiety negatywne 98 osób zadeklarowało członkostwo w organizacji pozarządowej Stowarzyszenie ul.tumskiej PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 4

21 T U KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zabytki wpisane do Rejestru Zabytków M S zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 5

22 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA T - granice osiedli mieszkaniowych U Osiedle Kolegialna M S Osiedle Stare Miasto K A 133 osób za zmianą granic 3 osoby nie miały zdania 1 osoba przeciwna PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 6

23 T ASPEKT SPOŁECZNY - stan techniczny budynków U M S budynki : K A w budowie PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 7

24 T U ASPEKT SPOŁECZNY - aktywność inwestycyjno budowlana M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 9

25 T ASPEKT SOCJALNY - współfinansowanie inwestycji remontowo - budowlanych U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 10

26 ASPEKT SOCJALNY T U - oczekiwania zewnętrznego wsparcia finansowego i poręczeń przy inwestycjach remontowo - budowlanych M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 11

27 T ASPEKT SOCJALNY - akceptacja sąsiedztwa U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 12

28 T ASPEKT SOCJALNY - utożsamienie z ulicą Tumską U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 13

29 T ASPEKT EKONOMICZNY akceptacja sąsiedztwa biznesowego U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 14

30 T U ASPEKT EKONOMICZNY - akceptacja dotychczasowego stanu rozwoju kultury i turystyki M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 15

31 T ASPEKT ŚRODOWISKOWY - dostęp do internetu U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 16

32 T U ASPEKT ŚRODOWISKOWY poczucie bezpieczeństwa fizycznego na podwórku i ulicy M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 17

33 T ASPEKT ŚRODOWISKOWY - parkowanie na posesji U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 18

34 T U ASPEKT KULTUROWY - potrzeba organizacji imprez masowych na ulicy M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 19

35 T ASPEKT ETYCZNY - zarządzanie nieruchomością U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 20

36 T U ASPEKT ETYCZNY - konieczność zagospodarowania podwórek M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 21

37 ASPEKT ETYCZNY T U - tolerancja sąsiedzka niepełnosprawność, narodowość, wiara M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 22

38 T U ASPEKT SOCJALNY - demografia ( młodzież do lat 18 ) M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 23

39 T U ASPEKT SOCJALNY - demografia ( wiek od 18 do 60 roku życia ) M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 24

40 T ASPEKT SOCJALNY - demografia ( wiek ponad 60 lat ) U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 25

41 T U ASPEKT SOCJALNY - demografia ( migracja - wyprowadzka ) M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 26

42 T U ASPEKT SOCJALNY - demografia wykształcenie średnie i wyższe M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 27

43 T U ASPEKT SOCJALNY - demografia ( zatrudnienie dorosłych ) M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 28

44 ADHOC PROJECT Analiza SWOT Mocne strony ( etycznym (w aspektach: socjalnym, ekonomicznym, środowiskowym, kulturowym i korzystne położenie topograficzne ulicy Tumskiej (centrum miasta), zwarta zabudowa sprzyjająca rozwojowi handlu i usług, zabytkowy charakter ulicy sprzyjający rozwojowi turystyki, reprezentacyjny charakter ulicy, możliwość zmiany sposobu użytkowania lokali położonych na parterach budynków z mieszkalnego na użytkowy, unikatowa w skali miasta architektura i istnienie obiektów zabytkowych, dobrze rozwinięty rynek okołobiznesowy, zaplecze kulturalne, dobra dostępność komunikacyjna, WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty wyremontowana i zmodernizowana nawierzchnia i sieci komunalne ulicy Tumskiej, przynależność ulicy do Śródmiejskiego Systemu Przestrzeni Publicznych stanowiącego czynnik aktywizujący procesy rewitalizacyjne w obrębie śródmieścia, Jelenia Góra Styczeń 2008

45 ADHOC PROJECT Analiza SWOT Słabe strony ( etycznym w aspektach: socjalnym, ekonomicznym, środowiskowym, kulturowym i zły stan techniczny większości budynków, występowanie barier architektonicznych, utrzymujące się na wysokim stopniu bezrobocie, wzrost kosztów utrzymania mała konkurencyjność w stosunku do ulic (dzielnic) sąsiednich, brak przepustowości ulicy ciągu pieszego, brak miejsc parkingowych dla mieszkańców ulicy i gości przybyłych, brak dojazdów do zaplecza budynków, nieuregulowane kwestie prawne i własnościowe gruntów, zły stan podwórzy, WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty niska dbałość o najbliższe otoczenie zamieszkania, Jelenia Góra Styczeń 2008

46 ADHOC PROJECT Analiza SWOT Zagrożenia ( etycznym (w aspektach: socjalnym, ekonomicznym, środowiskowym, kulturowym i postępująca degradacja budynków i obiektów, duże poczucie zagrożenia wśród mieszkańców osiedla, nasilanie się patologii społecznych, brak mieszkań w sytuacji pojawienia się problemu eksmisji, niskie możliwości finansowe w zakresie remontów i renowacji właścicieli i najemców nieruchomości, WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty występowanie samowoli budowlanej, szczególnie w obrębie podwórzy, niedostateczny ład geodezyjny i prawno własnościowy nieruchomości, brak turystycznego wizerunku ulicy, zamieranie ulicy w godzinach popołudniowych i wieczornych, brak spójnej polityki zarządzania nieruchomościami ulicy. Jelenia Góra Styczeń 2008

47 ADHOC PROJECT Analiza SWOT Szanse ( etycznym (w aspektach: socjalnym, ekonomicznym, środowiskowym, kulturowym i dobra koniunktura na rynku budowlanym i wzrost popytu na mieszkania, wzrost liczby młodych, stałych mieszkańców ulicy, trend w europejskich miastach moda na zamieszkiwanie młodych, dobrze sytuowanych materialnie ludzi w centach miast, duża możliwość uzyskania środków pozabudżetowych, wzrost gospodarczy w skali kraju, dobrze rozwinięty system ułatwień i zachęt dla przedsiębiorców, stały wzrost zamożności społeczeństwa, wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych, budowa obwodnicy północnej Płocka, rozwój infrastruktury związanej z obsługą ruchu pieszego, uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej, modernizacja ulicznych sieci branżowych, WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty Jelenia Góra Styczeń 2008

48 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty Cele strategiczne 1. Podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej. 2. Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej. 3. Wysoki poziom aktywności gospodarczej. Wskazują one na priorytety, określające najważniejsze kierunki i główne działania założeń strategicznych Strategii Rozwoju Kraju wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. Jelenia Góra Styczeń 2008

49 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty Cele operacyjne 1) zachowanie dziedzictwa kulturowego i unikatowych walorów architektoniczno kompozycyjnych ulicy Tumskiej, 2) poprawa stanu technicznego i estetyki nieruchomości, 3) nadanie wyrazistego, urbanistycznego wizerunku ulicy o specyficznym klimacie i dużych wartościach kulturowych z zagospodarowaniem podwórzy i małą architekturą, 4) modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej, 5) poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego, 6) efektywne gospodarowanie zasobami komunalnymi, 7) zwiększenie stopnia tożsamości, integracji i samorządności społeczności lokalnej, 8) zapobieganie przyczynom i likwidacja skutków patologii społecznych, 9) aktywizacja lokalnej, małej i średniej przedsiębiorczości, 10) pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, 11) poprawa ładu przestrzennego i prawnego ulicy Tumskiej. Jelenia Góra Styczeń 2008

50 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty zadania strategiczne (w zakresie planistyczno urbanistycznym, inwestycyjnym i społecznym) projekty 1) opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej rozwoju ulicy Tumskiej (studium przekształceń i inwestycji na rewitalizowanym obszarze), 2) przeprowadzenie analizy potrzeby sporządzenia miejscowego planu miejskiej starówki w ulicy Tumskiej i obszaru objętego Śródmiejskim Systemem Przestrzeni Publicznych, 3) pomoc przy regulowaniu stanów prawnych nieruchomości, 4) przygotowanie własnościowe i gruntowe nieruchomości do działań rewitalizacyjnych (podziały, scalenia, zasiedzenia, komunalizacja), 1) wpisanie do rejestru zabytków wszystkich kwalifikujących się budynków przy ulicy Tumskiej, 1) regulacja granic obwodów strategicznych, 2) powołanie stowarzyszenia reprezentującego mieszkańców ulicy Tumskiej w procesie rewitalizacji, 1) budowa parkingów oraz równoległych ciągów komunikacyjnych, 2) przygotowanie i przyjęcie programu rozwoju gospodarczego obszaru ulicy Tumskiej, w tym plany pozyskiwania inwestorów zewnętrznych (developerów, spółek gminnych) poprzez zachęty inwestycyjne, 1) uporządkowanie oraz zagospodarowanie podwórzy, 2) przygotowanie ulicy do potrzeb niepełnoprawnych likwidacja barier architektonicznych. Jelenia Góra Styczeń 2008

51 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty modele finansowania i organizacji procesu rewitalizacji 1. Modele organizacyjno finansowe - całkowite finansowanie z budżetu gminy nieruchomości gminne, - przedsięwzięcia publiczno prywatne, - koordynacja procesu inwestycyjnego (ograniczona partycypacja finansowa gminy), - centrum informacyjne. Jelenia Góra Styczeń 2008

52 ADHOC PROJECT TUMSKA W PROJEKCIE ADHOC EFEKTY Dla miasta i kraju Dla społeczno eczności ci lokalnej Dla projektu ADHOC Jelenia Góra Styczeń 2008

53 ADHOC PROJECT EFEKTY Dla miasta i kraju ( akcentem 1) wzrost atrakcyjności miasta (miasto z 2) wzrost świadomości obywateli i polityków dla zrozumienia problemów publicznych w zakresie rewitalizacji (odbudowy, renowacji) miejskich starówek 3) prowadzenie spójnej polityki rewitalizacji poprzez rozwiązanie kompleksowych problemów 4) stworzenie konkretnych, zdefiniowanych i spójnych organizacyjnych i finansowych opcji realizujących programy rewitalizacyjne 5) podkreślenie wagi porozumienia wśród wszystkich gospodarczych, społecznych i publicznych partnerów procesu rewitalizacji. Jelenia Góra Styczeń 2008

54 ADHOC PROJECT EFEKTY Dla społeczności lokalnej 1) zrozumienie wagi społecznej współodpowiedzialności za rozwój swojej ulicy i miasta, 2) dostrzeżenie sensu społecznego zarządzania swoją małą Ojczyzną, 3) większa akceptacja dla miejskich strategii rozwoju i ustalonych rozwiązań, 4) ożywienie społeczne i gospodarcze ulicy Tumskiej, przywrócenie jej prestiżu oraz nadanie funkcji: - handlowo usługowej, - gastronomicznej, - kulturalnej, - rekreacyjnej, - turystycznej Jelenia Góra Styczeń 2008

55 ADHOC PROJECT EFEKTY Dla projektu ADHOC 1) wzajemna międzynarodowa współpraca w poszukiwaniu praktycznych, optymalnych rozwiązań problemów rewitalizacyjnych, 2) uzyskanie wsparcia mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz sektora biznesu dla realizacji planów publicznych, 3) możliwość wyboru najbardziej trafnych propozycji rewitalizacji stref ciągów pieszych i pieszo jezdnych na bazie zagadnień projektu ADHOC, 4) możliwość wymiany międzynarodowych doświadczeń, 5) dyspozycyjność dokumentacji z wynikami prac wraz z komentarzem i wyjaśnieniem jako przykłady dla innych miast. Jelenia Góra Styczeń 2008

56 ADHOC PROJECT Dziękuj kuję za uwagę Jelenia Góra Styczeń 2008

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE 111 Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Białą Rawska OBSZAR PRIORYTETOWY DO REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA RAWSKA Wybrany obszar stanowi najważniejszy teren przekształceń

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie określenia obszaru podległego procesowi rewitalizacji oraz przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrołęki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XII Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji 12.1. Istota monitoringu i ewaluacji Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji są ściśle związane z procedura wdrożeniową. Władze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie budowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Załącznik nr 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKT WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska Materiały na stronę pogrupowane Rewitalizacja Miasta Środa Śląska => Informacje ogólne Szanowni Państwo, Miasto przystąpiło do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Głównym celem podjętych przez

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Trzeci Obszar Rewitalizacji Warsztat 2 1 Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka Program spotkania Krótkie przypomnienie celów warsztatów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wraz z pakietem uchwał wspomagających przyjęty został do realizacji

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Monitoring realizacji strategii to system systematycznego i sformalizowanego zbierania

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 marca 2014.

Warszawa, 13 marca 2014. . Większe zróżnicowanie zakresu projektów niż w systemie dotacyjnym. Wdrażanie inicjatywy JESSICA może się przyczynić do poprawy współpracy inwestorów prywatnych z władzami miast. Wdrażanie inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk w nowej perspektywie. zagospodarowania przestrzennego. Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015)

Gdańsk w nowej perspektywie. zagospodarowania przestrzennego. Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015) Gdańsk w nowej perspektywie Porozmawiajmy o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015) Zagadnienia wprowadzające Partycypacja społeczna w planowaniu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r.

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r. Rewitalizacja Bielskiej Starówki Sosnowiec czerwiec 2007r. Bielska Starówka z lotu ptaka Informacje ogólne historia miasta Miasto Bielsko lokowane było na prawie niemieckim w XIII w. Od XVII w. datuje

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji na przykładzie Miasta Szczecin SPECYFIKA REWITALIZACJI OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ aspekty społeczne głęboka ingerencja w życie mieszkańców duży opór przed

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

III. NAWIĄZAŃ PROGRAMU REWITALIZACJI DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

III. NAWIĄZAŃ PROGRAMU REWITALIZACJI DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH III. NAWIĄZAŃ PROGRAMU REWITALIZACJI DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH f ź TO o STRATEGICZNE D O K U M E N T Y S Z C Z E B L A DZIAŁANIA PLANISTYCZNE W G R A N I C A C H ADMINISTRACYJNYCH MIASTA C H R Z A N

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku.

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku. Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku styczeń 2015 O dokumencie ZPROF wprowadzenie Dokument Zintegrowany Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków dr inż. Andrzej Tyszecki Poznań, 21 listopada 2012 Aspekty prawne Obszary: lądowe i morskie Prawo: krajowe, UE i międzynarodowe Problemy: zmienność

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego LOKALNE PROGRAMY REWITALIZACJI REALIZOWANE PRZY UDZIALE WSPARCIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-20132013 Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO Warszawa 15 listopada 2011r. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego. dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast

Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego. dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Plan prezentacji Skala i rodzaje potrzeb rewitalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY UDZIAŁ W PROCESIE REWITALIZACJI

SPOŁECZNY UDZIAŁ W PROCESIE REWITALIZACJI SPOŁECZNY UDZIAŁ W PROCESIE REWITALIZACJI Pojęcie rewitalizacji - rewitalizacja sama w sobie składa się z kilku płaszczyzn. Nie jest to jedynie renowacja czy modernizacja istniejącej zabudowy. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych. Rewitalizacja Gminy Łącko w latach 2015-2022.

Raport z konsultacji społecznych. Rewitalizacja Gminy Łącko w latach 2015-2022. Raport z konsultacji społecznych Rewitalizacja Gminy Łącko w latach 2015-2022. Nowy Sącz, Grudzień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Udział społeczeństwa w pracach nad dokumentem... 4 2. Analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 20072020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE Plan działań przestrzennych ( techniczno materialnych ) i gospodarczych w latach 20072020 na rewitalizowanym obszarze Tabela 16 Planowane

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. doświadczenia Szczecińskiego TBS jako operatora i realizatora działań rewitalizacyjnych. Kraków, 4-6 czerwca 2014

Rewitalizacja RAZEM. doświadczenia Szczecińskiego TBS jako operatora i realizatora działań rewitalizacyjnych. Kraków, 4-6 czerwca 2014 doświadczenia Szczecińskiego TBS jako operatora i realizatora działań rewitalizacyjnych Kraków, 4-6 czerwca 2014 KWARTAŁY Szczecina zarządzane przez Szczecińskie TBS Obszar działania Szczecińskiego TBS

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA NIEGO SZANS I ZAGROŻEŃ

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA NIEGO SZANS I ZAGROŻEŃ SPOTKANIE KONSULTACYJNE W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Grudziądz, 30 listopada 2015 roku ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Strategia rewitalizacji Obszaru. Leszczyńskiej. Funkcjonalnego Aglomeracji. Konsultacje

Strategia rewitalizacji Obszaru. Leszczyńskiej. Funkcjonalnego Aglomeracji. Konsultacje Strategia rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej Konsultacje Lider Projekt Sp. z o.o. Al. K. Marcinkowskiego 1/3 61-745 Poznań Tel: (061)828 08 11 Fax 061 62 32 257 Lider Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2014-2024. Raport z konsultacji społecznych.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2014-2024. Raport z konsultacji społecznych. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2014-2024 Raport z konsultacji społecznych Łagów, 2014 rok Spis treści Wstęp... 3 1. Udział społeczeństwa w pracach nad dokumentem...

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA 7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA II stopnia Symbole klasyfikacyjne III stopnia IV stopnia V stopnia Hasła

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach 18-19 maja 2010 / ul. Śląska 11/13, 42-217 w projekcie Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu kwiecień 2008 r. kwiecień 2011 r. ul. Śląska 11/13, 42-217 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY W ROZWOJU MIASTA

PRIORYTETY W ROZWOJU MIASTA PRIORYTETY W ROZWOJU MIASTA 1. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki 2. Integracja wspólnot lokalnych 3. Atrakcyjność środowiska zamieszkania 4. RóŜnorodność form spędzania wolnego czasu 5. Sprawność

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne. Reda, czerwiec 2013r.

Materiały informacyjne. Reda, czerwiec 2013r. Materiały informacyjne Reda, czerwiec 2013r. AGENDA Geneza aktualizacji Strategii Rozwoju Harmonogram prac i logika działań Obszary problemowe Ankieta wśród mieszkańców Analiza SWOT Cele strategiczne Programy

Bardziej szczegółowo

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE G M I N A J E L GMINA JELCZ-LASKOWICE Gmina Jelcz - Laskowice znajduje się na wschód od Wrocławia w powiecie oławskim, we wschodniej części

Bardziej szczegółowo