ADHOC PROJECT. REWITALIZACJA ULICY TUMSKIEJ Założenia programu rozwoju społeczno. gospodarczego ul. Tumskiej, w procesie dialogu społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADHOC PROJECT. REWITALIZACJA ULICY TUMSKIEJ Założenia programu rozwoju społeczno. gospodarczego ul. Tumskiej, w procesie dialogu społecznego"

Transkrypt

1 ADHOC PROJECT REWITALIZACJA ULICY TUMSKIEJ Założenia programu rozwoju społeczno gospodarczego ul. Tumskiej, w procesie dialogu społecznego JAROSŁAW KUCZYŃSKI Jelenia Góra Styczeń 2008

2 ADHOC PROJECT TUMSKA W PROJEKCIE ADHOC WPROWADZENIE WDRAŻANIE ANIE (IMPLEMENTACJA) PROGRAMU EFEKTY Jelenia Góra Styczeń 2008

3 ADHOC PROJECT TUMSKA W PROJEKCIE ADHOC WPROWADZENIE - Geneza - Dialog społeczny dynamika przebiegu - Dialog społeczny organizacja - Dialog społeczny kluczowi uczestnicy Jelenia Góra Styczeń 2008

4 ADHOC PROJECT - wymiana informacji CELE SPOTKANIA W SPRAWIE REWITALIZACJI ULICY TUMSKIEJ - przedstawienie wizji rozwoju ulicy tumskiej: samorządu i państwa - przygotowanie analizy SWOT dla potrzeb analizy i diagnozy stanu istniejącego ulicy Tumskiej - rozpoczęcie współpracy WPROWADZENIE - geneza Jelenia Góra Styczeń 2008

5 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE - geneza THE OLD MARKET SQUARE BIELSKA GRODZKA NARUTOWICZA SQUARE THE NEW MARKET Tumska Tumska Street Street WARSAW WARSAW DEFENDERS DEFENDERS SQUARE SQUARE SQUARE TUMSKA SALONEM MIASTA (reprezentacyjne centrum piesze i handlowe) Dlaczego Ulica Tumska? Jedna z częś ęści systemu przestrzeni publicznych w Płocku P - najważniejszy niejszy ciąg g pieszy i handlowy w PłockuP -Najbardziej prestiżowa i reprezentacyjna część miasta Ulica Tumska jest wskazana w Programie Rewitalizacji Miasta Płocka P jako projekt znajdujący się w I etapie rewitalizacji miasta Płocka, P Jelenia Góra Styczeń 2008

6 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE dialog społeczny/dynamika przebiegu SPOTKANIA Z WŁAŚCICIELAMI W NIERUCHOMOŚCI CI PRZY UL. TUMSKIEJ DO TEJ PORY ODBYŁY SIĘ LICZNE SPOTKANIA Z: przedstawicielami lokalnej społeczności ulicy Tumskiej, przedstawicielami samorządu, przedstawicielami biznesu, przedstawicielami organizacji pozarządowych. CELE SPOTKAŃ: wymiana informacji, przedstawienie wizji rozwoju ulicy Tumskiej samorządu i właścicieli nieruchomości ulicy Tumskiej, wypracowanie wspólnej wizji ulicy Tumskiej. Jelenia Góra Styczeń 2008

7 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE dialog społeczny/dynamika przebiegu SPOTKANIA Z WŁAŚCICIELAMI W NIERUCHOMOŚCI CI PRZY UL. TUMSKIEJ Na spotkaniach z właścicielami nieruchomości przy ul. Tumskiej i społecznością Miasta Płocka powołane zostały społeczne grupy robocze ds: społeczno mieszkaniowych, planowania przestrzennego, programów gospodarczych, powołania Stowarzyszenia Ulicy Tumskiej. Jelenia Góra Styczeń 2008

8 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE dialog społeczny/dynamika przebiegu FAZY DIALOGU SPOŁECZNEGO PRZEDZIAŁ CZASOWY kwiecień lipiec/październik TEMATY SPOTKAŃ Spotkanie inaugurujące. Zapoznanie uczestników z problematyką rewitalizacji ul. Tumskiej, zebranie sugestii i oczekiwań, prezentacja możliwości finansowania rewitalizacji. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych możliwości uczestnictwa NGO w procesie rewitalizacji ul. Tumskiej. Omówienie wyników diagnozy i ankiet, prezentacja dobrych praktyk krajowych. Spotkania grupowe z właścicielami nieruchomości przy ul. Tumskiej, tworzenie listy celów strategicznych i operacyjnych. Spotkanie przedstawicieli społeczności lokalnej z zespołem koordynacyjnym Urzędu Miasta Płocka, identyfikacja zadań strategicznych rewitalizacji ul. Tumskiej. Spotkania zespołu koordynacyjnego z grupami roboczymi, kompletowania materiałów programowych. Spotkanie ze społecznością lokalną zainteresowaną projektem ADHOC, przedstawienie założeń przestrzennych, społecznych i gospodarczych programu rewitalizacji ul. Tumskiej. Jelenia Góra Styczeń 2008

9 ADHOC PROJECT - MIESZKAŃCY ULICY TUMSKIEJ - NGO - PODMIOTY GOSPODARCZE - OSOBY ZAINTERESOWANE - INSTYTUCJE BIZNESOWE - WŁAŚCICELE POSESJI - PRZEDSTAWICIELE NGO - PRZEDSTAWICIELE BIZNESU - PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU WSPÓLNOT MIESZKNIOWYCH - OSOBY ZAINTERESOWANE SPOŁECZNY ZESPÓŁ DS. REWITALIZACJI ULICY TUMSKIEJ SPOŁECZNE ZESPOŁY DORADCZE DS. REWITALIZACJI ULICY TUMSKIEJ WPROWADZENIE dialog społeczny/dynamika przebiegu Podmiotowy schemat działania Projektu ADHOC w Płocku MIASTO KOORDYNATOR PROJEKTU I ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY GRUPY ROBOCZE: - ds. Programów Mieszkaniowych i Społecznych - ds. Programów Gospodarczych - ds. Zagospodarowania Przestrzennego - ds. Powołania Stowarzyszenia Ulicy Tumskiej SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE SPÓŁKI MIEJSKIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Z GMINĄ POLSKIE UCZELNIE DORADCY ZEWNĘTRZNI PROGRAM REWITALIZACJI ULICY TUMSKIEJ I KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Jelenia Góra Styczeń 2008

10 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE dialog społeczny/dynamika przebiegu Jelenia Góra Styczeń 2008

11 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE kluczowi uczestnicy Wykonawcy i Koordynatorzy Programu: - Miasto Płock (Urząd Miasta Płocka), - właściciele budynków, w tym wspólnoty mieszkaniowe, - Stowarzyszenie ulicy Tumskiej. Współwykonawcy Programu - zarządcy i administratorzy nieruchomości, - instytucje publiczne zlokalizowane w obrębie ulicy, - instytucje i przedsiębiorstwa komunalne, - służby porządkowe: Straż miejska, Policja, Straż Pożarna, - przedsiębiorstwa infrastrukturalne (zakład energetyczny, gazownia), - przedsiębiorcy związani z biznesem przy ulicy Tumskiej. Partnerzy Programu - organizacje pozarządowe, - instytucje finansowe min. banki, -środowiska naukowe i wyższe uczelnie, - organizacje turystyczne i widowiskowo- sportowe, - instytucje pomocowe, w tym instytucje unijne, - politycy samorządowi i rządowi. Jelenia Góra Styczeń 2008

12 ADHOC PROJECT TUMSKA W PROJEKCIE ADHOC WDRAŻANIE ANIE (IMPLEMENTACJA) PROGRAMU Metody dialogu społecznego Marketing i public relation Rezultaty - Analiza SWOT - Cele strategiczne - Cele operacyjne - Zadania realizacyjne /projekty/ - Modele finansowania i organizacji procesu rewitalizacji /projekty/ Jelenia Góra Styczeń 2008

13 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU METODY DIALOGU SPOŁECZNEGO Bezpośrednie: spotkania publiczne (warsztaty, seminaria), spotkania koordynatora projektu ADHOC i członków zespołu koordynacyjnego z przedstawicielami społeczności ulicy, wspólne planowanie i podejmowanie decyzji przez reprezentantów wszystkich zainteresowanych grup i osób, zaproszenie radnych Rady Miasta Płocka, otwarte stanowisko kontaktowe w Biurze Obsługi Klienta, ankiety bezpośrednie. Pośrednie: ankiety, analiza SWOT na podstawie opinii i pomysłów społecznych, strona internetowa projektu ADHOC, poczta elektroniczna, bezpośrednia korespondencja z osobami zainteresowanymi projektem i programem. Jelenia Góra Styczeń 2008

14 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU MARKETING I PUBLIC RELATION prasa lokalna, regionalna i krajowa, tematyczna strona internetowa, internetowa strona Urzędu Miasta Płocka, prezentacja dla członków Rady Miasta, ankiety bezpośrednie, prezenty dla ankietowanych. Jelenia Góra Styczeń 2008

15 ADHOC PROJECT PROJEKT ADHOC ulica Tumska Jelenia Góra Styczeń 2008

16 PROGRAM ULICY TUMSKIEJ ANALIZA STATYSTYCZNA WYKONANA NA PODSTAWIE ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW ULICY TUMSKIEJ Grudzień 2007 r.

17 T U M S K A ZAKRES TERYTORIALNY PROJEKTU ADHOC granice obszaru projektu ilość działek : 65 powierzchnia ADHOC ~ 4 ha 3,9973 ha - ilość osób (właściciele, najemcy) w granicach obszaru projektu to ok. 540 istnieją różnice w ilości osób : - widniejących jako właściciele w dokumentach - zameldowanych - zamieszkałych. Ankieterzy dotarli i informacje otrzymali od ok. 320 osób z obszaru projektu. PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 1

18 T STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 2

19 T AKTYWNOŚĆ PARTYCYPACYJNA I SPOŁECZNA U M S K - podmioty uczestniczące w spotkaniach i w warsztatach, aktywni w ankietach. A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 3

20 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA Ankieterzy uzyskali informacje od 315 osób uczestnictwo w ankiecie bezpośredniej to: 247 osób (78 %) ankiety pozytywne 68 osób (22 %) ankiety negatywne 98 osób zadeklarowało członkostwo w organizacji pozarządowej Stowarzyszenie ul.tumskiej PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 4

21 T U KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zabytki wpisane do Rejestru Zabytków M S zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 5

22 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA T - granice osiedli mieszkaniowych U Osiedle Kolegialna M S Osiedle Stare Miasto K A 133 osób za zmianą granic 3 osoby nie miały zdania 1 osoba przeciwna PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 6

23 T ASPEKT SPOŁECZNY - stan techniczny budynków U M S budynki : K A w budowie PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 7

24 T U ASPEKT SPOŁECZNY - aktywność inwestycyjno budowlana M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 9

25 T ASPEKT SOCJALNY - współfinansowanie inwestycji remontowo - budowlanych U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 10

26 ASPEKT SOCJALNY T U - oczekiwania zewnętrznego wsparcia finansowego i poręczeń przy inwestycjach remontowo - budowlanych M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 11

27 T ASPEKT SOCJALNY - akceptacja sąsiedztwa U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 12

28 T ASPEKT SOCJALNY - utożsamienie z ulicą Tumską U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 13

29 T ASPEKT EKONOMICZNY akceptacja sąsiedztwa biznesowego U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 14

30 T U ASPEKT EKONOMICZNY - akceptacja dotychczasowego stanu rozwoju kultury i turystyki M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 15

31 T ASPEKT ŚRODOWISKOWY - dostęp do internetu U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 16

32 T U ASPEKT ŚRODOWISKOWY poczucie bezpieczeństwa fizycznego na podwórku i ulicy M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 17

33 T ASPEKT ŚRODOWISKOWY - parkowanie na posesji U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 18

34 T U ASPEKT KULTUROWY - potrzeba organizacji imprez masowych na ulicy M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 19

35 T ASPEKT ETYCZNY - zarządzanie nieruchomością U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 20

36 T U ASPEKT ETYCZNY - konieczność zagospodarowania podwórek M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 21

37 ASPEKT ETYCZNY T U - tolerancja sąsiedzka niepełnosprawność, narodowość, wiara M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 22

38 T U ASPEKT SOCJALNY - demografia ( młodzież do lat 18 ) M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 23

39 T U ASPEKT SOCJALNY - demografia ( wiek od 18 do 60 roku życia ) M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 24

40 T ASPEKT SOCJALNY - demografia ( wiek ponad 60 lat ) U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 25

41 T U ASPEKT SOCJALNY - demografia ( migracja - wyprowadzka ) M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 26

42 T U ASPEKT SOCJALNY - demografia wykształcenie średnie i wyższe M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 27

43 T U ASPEKT SOCJALNY - demografia ( zatrudnienie dorosłych ) M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 28

44 ADHOC PROJECT Analiza SWOT Mocne strony ( etycznym (w aspektach: socjalnym, ekonomicznym, środowiskowym, kulturowym i korzystne położenie topograficzne ulicy Tumskiej (centrum miasta), zwarta zabudowa sprzyjająca rozwojowi handlu i usług, zabytkowy charakter ulicy sprzyjający rozwojowi turystyki, reprezentacyjny charakter ulicy, możliwość zmiany sposobu użytkowania lokali położonych na parterach budynków z mieszkalnego na użytkowy, unikatowa w skali miasta architektura i istnienie obiektów zabytkowych, dobrze rozwinięty rynek okołobiznesowy, zaplecze kulturalne, dobra dostępność komunikacyjna, WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty wyremontowana i zmodernizowana nawierzchnia i sieci komunalne ulicy Tumskiej, przynależność ulicy do Śródmiejskiego Systemu Przestrzeni Publicznych stanowiącego czynnik aktywizujący procesy rewitalizacyjne w obrębie śródmieścia, Jelenia Góra Styczeń 2008

45 ADHOC PROJECT Analiza SWOT Słabe strony ( etycznym w aspektach: socjalnym, ekonomicznym, środowiskowym, kulturowym i zły stan techniczny większości budynków, występowanie barier architektonicznych, utrzymujące się na wysokim stopniu bezrobocie, wzrost kosztów utrzymania mała konkurencyjność w stosunku do ulic (dzielnic) sąsiednich, brak przepustowości ulicy ciągu pieszego, brak miejsc parkingowych dla mieszkańców ulicy i gości przybyłych, brak dojazdów do zaplecza budynków, nieuregulowane kwestie prawne i własnościowe gruntów, zły stan podwórzy, WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty niska dbałość o najbliższe otoczenie zamieszkania, Jelenia Góra Styczeń 2008

46 ADHOC PROJECT Analiza SWOT Zagrożenia ( etycznym (w aspektach: socjalnym, ekonomicznym, środowiskowym, kulturowym i postępująca degradacja budynków i obiektów, duże poczucie zagrożenia wśród mieszkańców osiedla, nasilanie się patologii społecznych, brak mieszkań w sytuacji pojawienia się problemu eksmisji, niskie możliwości finansowe w zakresie remontów i renowacji właścicieli i najemców nieruchomości, WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty występowanie samowoli budowlanej, szczególnie w obrębie podwórzy, niedostateczny ład geodezyjny i prawno własnościowy nieruchomości, brak turystycznego wizerunku ulicy, zamieranie ulicy w godzinach popołudniowych i wieczornych, brak spójnej polityki zarządzania nieruchomościami ulicy. Jelenia Góra Styczeń 2008

47 ADHOC PROJECT Analiza SWOT Szanse ( etycznym (w aspektach: socjalnym, ekonomicznym, środowiskowym, kulturowym i dobra koniunktura na rynku budowlanym i wzrost popytu na mieszkania, wzrost liczby młodych, stałych mieszkańców ulicy, trend w europejskich miastach moda na zamieszkiwanie młodych, dobrze sytuowanych materialnie ludzi w centach miast, duża możliwość uzyskania środków pozabudżetowych, wzrost gospodarczy w skali kraju, dobrze rozwinięty system ułatwień i zachęt dla przedsiębiorców, stały wzrost zamożności społeczeństwa, wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych, budowa obwodnicy północnej Płocka, rozwój infrastruktury związanej z obsługą ruchu pieszego, uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej, modernizacja ulicznych sieci branżowych, WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty Jelenia Góra Styczeń 2008

48 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty Cele strategiczne 1. Podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej. 2. Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej. 3. Wysoki poziom aktywności gospodarczej. Wskazują one na priorytety, określające najważniejsze kierunki i główne działania założeń strategicznych Strategii Rozwoju Kraju wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. Jelenia Góra Styczeń 2008

49 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty Cele operacyjne 1) zachowanie dziedzictwa kulturowego i unikatowych walorów architektoniczno kompozycyjnych ulicy Tumskiej, 2) poprawa stanu technicznego i estetyki nieruchomości, 3) nadanie wyrazistego, urbanistycznego wizerunku ulicy o specyficznym klimacie i dużych wartościach kulturowych z zagospodarowaniem podwórzy i małą architekturą, 4) modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej, 5) poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego, 6) efektywne gospodarowanie zasobami komunalnymi, 7) zwiększenie stopnia tożsamości, integracji i samorządności społeczności lokalnej, 8) zapobieganie przyczynom i likwidacja skutków patologii społecznych, 9) aktywizacja lokalnej, małej i średniej przedsiębiorczości, 10) pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, 11) poprawa ładu przestrzennego i prawnego ulicy Tumskiej. Jelenia Góra Styczeń 2008

50 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty zadania strategiczne (w zakresie planistyczno urbanistycznym, inwestycyjnym i społecznym) projekty 1) opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej rozwoju ulicy Tumskiej (studium przekształceń i inwestycji na rewitalizowanym obszarze), 2) przeprowadzenie analizy potrzeby sporządzenia miejscowego planu miejskiej starówki w ulicy Tumskiej i obszaru objętego Śródmiejskim Systemem Przestrzeni Publicznych, 3) pomoc przy regulowaniu stanów prawnych nieruchomości, 4) przygotowanie własnościowe i gruntowe nieruchomości do działań rewitalizacyjnych (podziały, scalenia, zasiedzenia, komunalizacja), 1) wpisanie do rejestru zabytków wszystkich kwalifikujących się budynków przy ulicy Tumskiej, 1) regulacja granic obwodów strategicznych, 2) powołanie stowarzyszenia reprezentującego mieszkańców ulicy Tumskiej w procesie rewitalizacji, 1) budowa parkingów oraz równoległych ciągów komunikacyjnych, 2) przygotowanie i przyjęcie programu rozwoju gospodarczego obszaru ulicy Tumskiej, w tym plany pozyskiwania inwestorów zewnętrznych (developerów, spółek gminnych) poprzez zachęty inwestycyjne, 1) uporządkowanie oraz zagospodarowanie podwórzy, 2) przygotowanie ulicy do potrzeb niepełnoprawnych likwidacja barier architektonicznych. Jelenia Góra Styczeń 2008

51 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty modele finansowania i organizacji procesu rewitalizacji 1. Modele organizacyjno finansowe - całkowite finansowanie z budżetu gminy nieruchomości gminne, - przedsięwzięcia publiczno prywatne, - koordynacja procesu inwestycyjnego (ograniczona partycypacja finansowa gminy), - centrum informacyjne. Jelenia Góra Styczeń 2008

52 ADHOC PROJECT TUMSKA W PROJEKCIE ADHOC EFEKTY Dla miasta i kraju Dla społeczno eczności ci lokalnej Dla projektu ADHOC Jelenia Góra Styczeń 2008

53 ADHOC PROJECT EFEKTY Dla miasta i kraju ( akcentem 1) wzrost atrakcyjności miasta (miasto z 2) wzrost świadomości obywateli i polityków dla zrozumienia problemów publicznych w zakresie rewitalizacji (odbudowy, renowacji) miejskich starówek 3) prowadzenie spójnej polityki rewitalizacji poprzez rozwiązanie kompleksowych problemów 4) stworzenie konkretnych, zdefiniowanych i spójnych organizacyjnych i finansowych opcji realizujących programy rewitalizacyjne 5) podkreślenie wagi porozumienia wśród wszystkich gospodarczych, społecznych i publicznych partnerów procesu rewitalizacji. Jelenia Góra Styczeń 2008

54 ADHOC PROJECT EFEKTY Dla społeczności lokalnej 1) zrozumienie wagi społecznej współodpowiedzialności za rozwój swojej ulicy i miasta, 2) dostrzeżenie sensu społecznego zarządzania swoją małą Ojczyzną, 3) większa akceptacja dla miejskich strategii rozwoju i ustalonych rozwiązań, 4) ożywienie społeczne i gospodarcze ulicy Tumskiej, przywrócenie jej prestiżu oraz nadanie funkcji: - handlowo usługowej, - gastronomicznej, - kulturalnej, - rekreacyjnej, - turystycznej Jelenia Góra Styczeń 2008

55 ADHOC PROJECT EFEKTY Dla projektu ADHOC 1) wzajemna międzynarodowa współpraca w poszukiwaniu praktycznych, optymalnych rozwiązań problemów rewitalizacyjnych, 2) uzyskanie wsparcia mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz sektora biznesu dla realizacji planów publicznych, 3) możliwość wyboru najbardziej trafnych propozycji rewitalizacji stref ciągów pieszych i pieszo jezdnych na bazie zagadnień projektu ADHOC, 4) możliwość wymiany międzynarodowych doświadczeń, 5) dyspozycyjność dokumentacji z wynikami prac wraz z komentarzem i wyjaśnieniem jako przykłady dla innych miast. Jelenia Góra Styczeń 2008

56 ADHOC PROJECT Dziękuj kuję za uwagę Jelenia Góra Styczeń 2008

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ADHOC LISTOPAD 2007

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ADHOC LISTOPAD 2007 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ADHOC LISTOPAD 2007 Miasto Płock zgłosiło do Projektu ADHOC rewitalizację ulicy Tumskiej w zakresie opracowań programowoanalitycznych. Przystąpienie Miasta Płocka do

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE 111 Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Białą Rawska OBSZAR PRIORYTETOWY DO REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA RAWSKA Wybrany obszar stanowi najważniejszy teren przekształceń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Załącznik nr 4 Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, czerwiec 2008

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Pierwszy Obszar Rewitalizacji Warsztat 2 1 Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka Program spotkania Krótkie przypomnienie celów warsztatów

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2016-2023 Konsultacje społeczne 31.01.2017 Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie określenia obszaru podległego procesowi rewitalizacji oraz przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrołęki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Przedsięwzięcia rewitalizacyjne Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka 1 Rewitalizacja definicja Struktura prezentacji Plan rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata dla Gminy Otmuchów. Warsztaty

Konsultacje społeczne w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata dla Gminy Otmuchów. Warsztaty Konsultacje społeczne w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2016-2022 dla Gminy Otmuchów Warsztaty Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Metodologia identyfikacji obszaru

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo,

ANKIETA. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, ANKIETA informuję, iż Gmina Wierzbica przystąpiła do opracowania Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i określenia na tej podstawie obszarów degradacji społecznej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Załącznik nr 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKT WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XII Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji 12.1. Istota monitoringu i ewaluacji Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji są ściśle związane z procedura wdrożeniową. Władze

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie programu rewitalizacji od programu do projektu

Wdrażanie programu rewitalizacji od programu do projektu Wdrażanie programu rewitalizacji od programu do projektu dr Aleksandra Jadach-Sepioło Instytut Rozwoju Miast Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa, 25 sierpnia 2015 r. Plan prezentacji 1. Które projekty

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne

ANKIETA. do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne ANKIETA do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:..

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:.. Szanowni Państwo, KWESTIONARIUSZ ANKIETY Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Karczew realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Karczew Gmina Karczew przystąpiła

Bardziej szczegółowo

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Bytom Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program warsztatów dzień 2 Sesja

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska Materiały na stronę pogrupowane Rewitalizacja Miasta Środa Śląska => Informacje ogólne Szanowni Państwo, Miasto przystąpiło do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Głównym celem podjętych przez

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wraz z pakietem uchwał wspomagających przyjęty został do realizacji

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacji społecznych projektu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji KsięŜego Młyna

Formularz konsultacji społecznych projektu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji KsięŜego Młyna Formularz konsultacji społecznych projektu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji KsięŜego Młyna Szanowni Państwo, Państwa opinie i uwagi mogą posłuŝyć uzupełnieniu Programu, bądź w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PSZCZYNA NA LATA

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PSZCZYNA NA LATA LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PSZCZYNA NA LATA 2015-2023 REWITALIZACJA W PROGRAMOWNIU 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 (Dz. U. 2015 poz. 1777). Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne 9 grudnia 2016 r., Zatorze 15 grudnia 2016 r., Stare Miasto

Spotkanie konsultacyjne 9 grudnia 2016 r., Zatorze 15 grudnia 2016 r., Stare Miasto Projekt Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 oraz budżetu Państwa. Spotkanie konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji. w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji. w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Otmuchowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020 Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO

ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO Szanowni Mieszkańcy! Gmina Bardo przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Bardo na lata 2016-2023. Dokument ten jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie budowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk w nowej perspektywie. zagospodarowania przestrzennego. Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015)

Gdańsk w nowej perspektywie. zagospodarowania przestrzennego. Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015) Gdańsk w nowej perspektywie Porozmawiajmy o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015) Zagadnienia wprowadzające Partycypacja społeczna w planowaniu

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Trzeci Obszar Rewitalizacji Warsztat 2 1 Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka Program spotkania Krótkie przypomnienie celów warsztatów

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata Lokalny Program Lubelskiego na lata MATRYCA LOGICZNA DLA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU MIEJSKIEGO TOMZSZOWA LUBELSKIEGO NA LATA 2006-2013 Cel strategiczny CS Stworzenie przestrzennych warunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Lubliniec - rewitalizacja starówki obejmująca. komunikacyjnego. p. Edward Maniura Burmistrz Miasta Lublińca. Urząd Miejski w Lublińcu 1

Lubliniec - rewitalizacja starówki obejmująca. komunikacyjnego. p. Edward Maniura Burmistrz Miasta Lublińca. Urząd Miejski w Lublińcu 1 Lubliniec - rewitalizacja starówki obejmująca przebudowę układu komunikacyjnego p. Edward Maniura Burmistrz Miasta Lublińca Urząd Miejski w Lublińcu 1 25 maja 2005r. Rada Miejska w Lublińcu uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 marca 2014.

Warszawa, 13 marca 2014. . Większe zróżnicowanie zakresu projektów niż w systemie dotacyjnym. Wdrażanie inicjatywy JESSICA może się przyczynić do poprawy współpracy inwestorów prywatnych z władzami miast. Wdrażanie inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Akademia Metropolitalna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Akademia Metropolitalna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Akademia Metropolitalna 27.11.2014 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dr inż. Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu: 1.Modernizacja 15 kamienic Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Wojska Polskiego, ul. Niedziałkowskiego oraz ul.

Rezultaty projektu: 1.Modernizacja 15 kamienic Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Wojska Polskiego, ul. Niedziałkowskiego oraz ul. Projekt pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br. Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013-2020, zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Opracowywany dokument

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach 18-19 maja 2010 / ul. Śląska 11/13, 42-217 w projekcie Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu kwiecień 2008 r. kwiecień 2011 r. ul. Śląska 11/13, 42-217 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. na potrzeby opracowania. Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata " WYZNACZENIE OBSZARÓW DO REWITALIZACJI

ANKIETA. na potrzeby opracowania. Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata  WYZNACZENIE OBSZARÓW DO REWITALIZACJI ANKIETA na potrzeby opracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2016-2023 Szanowni Państwo, " WYZNACZENIE OBSZARÓW DO REWITALIZACJI Celem badania jest poznanie Państwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r.

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r. fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn. 08.06.2017 r. Cel spotkania podsumowanie dotychczasowych działań; omówienie stwierdzonych problemów i barier; wypracowanie nowej formuły działań w celu uruchomienia strefy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Monitoring realizacji strategii to system systematycznego i sformalizowanego zbierania

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo