ADHOC PROJECT. REWITALIZACJA ULICY TUMSKIEJ Założenia programu rozwoju społeczno. gospodarczego ul. Tumskiej, w procesie dialogu społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADHOC PROJECT. REWITALIZACJA ULICY TUMSKIEJ Założenia programu rozwoju społeczno. gospodarczego ul. Tumskiej, w procesie dialogu społecznego"

Transkrypt

1 ADHOC PROJECT REWITALIZACJA ULICY TUMSKIEJ Założenia programu rozwoju społeczno gospodarczego ul. Tumskiej, w procesie dialogu społecznego JAROSŁAW KUCZYŃSKI Jelenia Góra Styczeń 2008

2 ADHOC PROJECT TUMSKA W PROJEKCIE ADHOC WPROWADZENIE WDRAŻANIE ANIE (IMPLEMENTACJA) PROGRAMU EFEKTY Jelenia Góra Styczeń 2008

3 ADHOC PROJECT TUMSKA W PROJEKCIE ADHOC WPROWADZENIE - Geneza - Dialog społeczny dynamika przebiegu - Dialog społeczny organizacja - Dialog społeczny kluczowi uczestnicy Jelenia Góra Styczeń 2008

4 ADHOC PROJECT - wymiana informacji CELE SPOTKANIA W SPRAWIE REWITALIZACJI ULICY TUMSKIEJ - przedstawienie wizji rozwoju ulicy tumskiej: samorządu i państwa - przygotowanie analizy SWOT dla potrzeb analizy i diagnozy stanu istniejącego ulicy Tumskiej - rozpoczęcie współpracy WPROWADZENIE - geneza Jelenia Góra Styczeń 2008

5 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE - geneza THE OLD MARKET SQUARE BIELSKA GRODZKA NARUTOWICZA SQUARE THE NEW MARKET Tumska Tumska Street Street WARSAW WARSAW DEFENDERS DEFENDERS SQUARE SQUARE SQUARE TUMSKA SALONEM MIASTA (reprezentacyjne centrum piesze i handlowe) Dlaczego Ulica Tumska? Jedna z częś ęści systemu przestrzeni publicznych w Płocku P - najważniejszy niejszy ciąg g pieszy i handlowy w PłockuP -Najbardziej prestiżowa i reprezentacyjna część miasta Ulica Tumska jest wskazana w Programie Rewitalizacji Miasta Płocka P jako projekt znajdujący się w I etapie rewitalizacji miasta Płocka, P Jelenia Góra Styczeń 2008

6 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE dialog społeczny/dynamika przebiegu SPOTKANIA Z WŁAŚCICIELAMI W NIERUCHOMOŚCI CI PRZY UL. TUMSKIEJ DO TEJ PORY ODBYŁY SIĘ LICZNE SPOTKANIA Z: przedstawicielami lokalnej społeczności ulicy Tumskiej, przedstawicielami samorządu, przedstawicielami biznesu, przedstawicielami organizacji pozarządowych. CELE SPOTKAŃ: wymiana informacji, przedstawienie wizji rozwoju ulicy Tumskiej samorządu i właścicieli nieruchomości ulicy Tumskiej, wypracowanie wspólnej wizji ulicy Tumskiej. Jelenia Góra Styczeń 2008

7 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE dialog społeczny/dynamika przebiegu SPOTKANIA Z WŁAŚCICIELAMI W NIERUCHOMOŚCI CI PRZY UL. TUMSKIEJ Na spotkaniach z właścicielami nieruchomości przy ul. Tumskiej i społecznością Miasta Płocka powołane zostały społeczne grupy robocze ds: społeczno mieszkaniowych, planowania przestrzennego, programów gospodarczych, powołania Stowarzyszenia Ulicy Tumskiej. Jelenia Góra Styczeń 2008

8 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE dialog społeczny/dynamika przebiegu FAZY DIALOGU SPOŁECZNEGO PRZEDZIAŁ CZASOWY kwiecień lipiec/październik TEMATY SPOTKAŃ Spotkanie inaugurujące. Zapoznanie uczestników z problematyką rewitalizacji ul. Tumskiej, zebranie sugestii i oczekiwań, prezentacja możliwości finansowania rewitalizacji. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych możliwości uczestnictwa NGO w procesie rewitalizacji ul. Tumskiej. Omówienie wyników diagnozy i ankiet, prezentacja dobrych praktyk krajowych. Spotkania grupowe z właścicielami nieruchomości przy ul. Tumskiej, tworzenie listy celów strategicznych i operacyjnych. Spotkanie przedstawicieli społeczności lokalnej z zespołem koordynacyjnym Urzędu Miasta Płocka, identyfikacja zadań strategicznych rewitalizacji ul. Tumskiej. Spotkania zespołu koordynacyjnego z grupami roboczymi, kompletowania materiałów programowych. Spotkanie ze społecznością lokalną zainteresowaną projektem ADHOC, przedstawienie założeń przestrzennych, społecznych i gospodarczych programu rewitalizacji ul. Tumskiej. Jelenia Góra Styczeń 2008

9 ADHOC PROJECT - MIESZKAŃCY ULICY TUMSKIEJ - NGO - PODMIOTY GOSPODARCZE - OSOBY ZAINTERESOWANE - INSTYTUCJE BIZNESOWE - WŁAŚCICELE POSESJI - PRZEDSTAWICIELE NGO - PRZEDSTAWICIELE BIZNESU - PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU WSPÓLNOT MIESZKNIOWYCH - OSOBY ZAINTERESOWANE SPOŁECZNY ZESPÓŁ DS. REWITALIZACJI ULICY TUMSKIEJ SPOŁECZNE ZESPOŁY DORADCZE DS. REWITALIZACJI ULICY TUMSKIEJ WPROWADZENIE dialog społeczny/dynamika przebiegu Podmiotowy schemat działania Projektu ADHOC w Płocku MIASTO KOORDYNATOR PROJEKTU I ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY GRUPY ROBOCZE: - ds. Programów Mieszkaniowych i Społecznych - ds. Programów Gospodarczych - ds. Zagospodarowania Przestrzennego - ds. Powołania Stowarzyszenia Ulicy Tumskiej SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE SPÓŁKI MIEJSKIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Z GMINĄ POLSKIE UCZELNIE DORADCY ZEWNĘTRZNI PROGRAM REWITALIZACJI ULICY TUMSKIEJ I KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Jelenia Góra Styczeń 2008

10 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE dialog społeczny/dynamika przebiegu Jelenia Góra Styczeń 2008

11 ADHOC PROJECT WPROWADZENIE kluczowi uczestnicy Wykonawcy i Koordynatorzy Programu: - Miasto Płock (Urząd Miasta Płocka), - właściciele budynków, w tym wspólnoty mieszkaniowe, - Stowarzyszenie ulicy Tumskiej. Współwykonawcy Programu - zarządcy i administratorzy nieruchomości, - instytucje publiczne zlokalizowane w obrębie ulicy, - instytucje i przedsiębiorstwa komunalne, - służby porządkowe: Straż miejska, Policja, Straż Pożarna, - przedsiębiorstwa infrastrukturalne (zakład energetyczny, gazownia), - przedsiębiorcy związani z biznesem przy ulicy Tumskiej. Partnerzy Programu - organizacje pozarządowe, - instytucje finansowe min. banki, -środowiska naukowe i wyższe uczelnie, - organizacje turystyczne i widowiskowo- sportowe, - instytucje pomocowe, w tym instytucje unijne, - politycy samorządowi i rządowi. Jelenia Góra Styczeń 2008

12 ADHOC PROJECT TUMSKA W PROJEKCIE ADHOC WDRAŻANIE ANIE (IMPLEMENTACJA) PROGRAMU Metody dialogu społecznego Marketing i public relation Rezultaty - Analiza SWOT - Cele strategiczne - Cele operacyjne - Zadania realizacyjne /projekty/ - Modele finansowania i organizacji procesu rewitalizacji /projekty/ Jelenia Góra Styczeń 2008

13 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU METODY DIALOGU SPOŁECZNEGO Bezpośrednie: spotkania publiczne (warsztaty, seminaria), spotkania koordynatora projektu ADHOC i członków zespołu koordynacyjnego z przedstawicielami społeczności ulicy, wspólne planowanie i podejmowanie decyzji przez reprezentantów wszystkich zainteresowanych grup i osób, zaproszenie radnych Rady Miasta Płocka, otwarte stanowisko kontaktowe w Biurze Obsługi Klienta, ankiety bezpośrednie. Pośrednie: ankiety, analiza SWOT na podstawie opinii i pomysłów społecznych, strona internetowa projektu ADHOC, poczta elektroniczna, bezpośrednia korespondencja z osobami zainteresowanymi projektem i programem. Jelenia Góra Styczeń 2008

14 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU MARKETING I PUBLIC RELATION prasa lokalna, regionalna i krajowa, tematyczna strona internetowa, internetowa strona Urzędu Miasta Płocka, prezentacja dla członków Rady Miasta, ankiety bezpośrednie, prezenty dla ankietowanych. Jelenia Góra Styczeń 2008

15 ADHOC PROJECT PROJEKT ADHOC ulica Tumska Jelenia Góra Styczeń 2008

16 PROGRAM ULICY TUMSKIEJ ANALIZA STATYSTYCZNA WYKONANA NA PODSTAWIE ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW ULICY TUMSKIEJ Grudzień 2007 r.

17 T U M S K A ZAKRES TERYTORIALNY PROJEKTU ADHOC granice obszaru projektu ilość działek : 65 powierzchnia ADHOC ~ 4 ha 3,9973 ha - ilość osób (właściciele, najemcy) w granicach obszaru projektu to ok. 540 istnieją różnice w ilości osób : - widniejących jako właściciele w dokumentach - zameldowanych - zamieszkałych. Ankieterzy dotarli i informacje otrzymali od ok. 320 osób z obszaru projektu. PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 1

18 T STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 2

19 T AKTYWNOŚĆ PARTYCYPACYJNA I SPOŁECZNA U M S K - podmioty uczestniczące w spotkaniach i w warsztatach, aktywni w ankietach. A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 3

20 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA Ankieterzy uzyskali informacje od 315 osób uczestnictwo w ankiecie bezpośredniej to: 247 osób (78 %) ankiety pozytywne 68 osób (22 %) ankiety negatywne 98 osób zadeklarowało członkostwo w organizacji pozarządowej Stowarzyszenie ul.tumskiej PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 4

21 T U KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zabytki wpisane do Rejestru Zabytków M S zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 5

22 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA T - granice osiedli mieszkaniowych U Osiedle Kolegialna M S Osiedle Stare Miasto K A 133 osób za zmianą granic 3 osoby nie miały zdania 1 osoba przeciwna PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 6

23 T ASPEKT SPOŁECZNY - stan techniczny budynków U M S budynki : K A w budowie PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 7

24 T U ASPEKT SPOŁECZNY - aktywność inwestycyjno budowlana M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 9

25 T ASPEKT SOCJALNY - współfinansowanie inwestycji remontowo - budowlanych U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 10

26 ASPEKT SOCJALNY T U - oczekiwania zewnętrznego wsparcia finansowego i poręczeń przy inwestycjach remontowo - budowlanych M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 11

27 T ASPEKT SOCJALNY - akceptacja sąsiedztwa U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 12

28 T ASPEKT SOCJALNY - utożsamienie z ulicą Tumską U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 13

29 T ASPEKT EKONOMICZNY akceptacja sąsiedztwa biznesowego U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 14

30 T U ASPEKT EKONOMICZNY - akceptacja dotychczasowego stanu rozwoju kultury i turystyki M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 15

31 T ASPEKT ŚRODOWISKOWY - dostęp do internetu U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 16

32 T U ASPEKT ŚRODOWISKOWY poczucie bezpieczeństwa fizycznego na podwórku i ulicy M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 17

33 T ASPEKT ŚRODOWISKOWY - parkowanie na posesji U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 18

34 T U ASPEKT KULTUROWY - potrzeba organizacji imprez masowych na ulicy M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 19

35 T ASPEKT ETYCZNY - zarządzanie nieruchomością U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 20

36 T U ASPEKT ETYCZNY - konieczność zagospodarowania podwórek M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 21

37 ASPEKT ETYCZNY T U - tolerancja sąsiedzka niepełnosprawność, narodowość, wiara M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 22

38 T U ASPEKT SOCJALNY - demografia ( młodzież do lat 18 ) M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 23

39 T U ASPEKT SOCJALNY - demografia ( wiek od 18 do 60 roku życia ) M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 24

40 T ASPEKT SOCJALNY - demografia ( wiek ponad 60 lat ) U M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 25

41 T U ASPEKT SOCJALNY - demografia ( migracja - wyprowadzka ) M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 26

42 T U ASPEKT SOCJALNY - demografia wykształcenie średnie i wyższe M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 27

43 T U ASPEKT SOCJALNY - demografia ( zatrudnienie dorosłych ) M S K A PROGRAM ULICY TUMSKIEJ 28

44 ADHOC PROJECT Analiza SWOT Mocne strony ( etycznym (w aspektach: socjalnym, ekonomicznym, środowiskowym, kulturowym i korzystne położenie topograficzne ulicy Tumskiej (centrum miasta), zwarta zabudowa sprzyjająca rozwojowi handlu i usług, zabytkowy charakter ulicy sprzyjający rozwojowi turystyki, reprezentacyjny charakter ulicy, możliwość zmiany sposobu użytkowania lokali położonych na parterach budynków z mieszkalnego na użytkowy, unikatowa w skali miasta architektura i istnienie obiektów zabytkowych, dobrze rozwinięty rynek okołobiznesowy, zaplecze kulturalne, dobra dostępność komunikacyjna, WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty wyremontowana i zmodernizowana nawierzchnia i sieci komunalne ulicy Tumskiej, przynależność ulicy do Śródmiejskiego Systemu Przestrzeni Publicznych stanowiącego czynnik aktywizujący procesy rewitalizacyjne w obrębie śródmieścia, Jelenia Góra Styczeń 2008

45 ADHOC PROJECT Analiza SWOT Słabe strony ( etycznym w aspektach: socjalnym, ekonomicznym, środowiskowym, kulturowym i zły stan techniczny większości budynków, występowanie barier architektonicznych, utrzymujące się na wysokim stopniu bezrobocie, wzrost kosztów utrzymania mała konkurencyjność w stosunku do ulic (dzielnic) sąsiednich, brak przepustowości ulicy ciągu pieszego, brak miejsc parkingowych dla mieszkańców ulicy i gości przybyłych, brak dojazdów do zaplecza budynków, nieuregulowane kwestie prawne i własnościowe gruntów, zły stan podwórzy, WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty niska dbałość o najbliższe otoczenie zamieszkania, Jelenia Góra Styczeń 2008

46 ADHOC PROJECT Analiza SWOT Zagrożenia ( etycznym (w aspektach: socjalnym, ekonomicznym, środowiskowym, kulturowym i postępująca degradacja budynków i obiektów, duże poczucie zagrożenia wśród mieszkańców osiedla, nasilanie się patologii społecznych, brak mieszkań w sytuacji pojawienia się problemu eksmisji, niskie możliwości finansowe w zakresie remontów i renowacji właścicieli i najemców nieruchomości, WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty występowanie samowoli budowlanej, szczególnie w obrębie podwórzy, niedostateczny ład geodezyjny i prawno własnościowy nieruchomości, brak turystycznego wizerunku ulicy, zamieranie ulicy w godzinach popołudniowych i wieczornych, brak spójnej polityki zarządzania nieruchomościami ulicy. Jelenia Góra Styczeń 2008

47 ADHOC PROJECT Analiza SWOT Szanse ( etycznym (w aspektach: socjalnym, ekonomicznym, środowiskowym, kulturowym i dobra koniunktura na rynku budowlanym i wzrost popytu na mieszkania, wzrost liczby młodych, stałych mieszkańców ulicy, trend w europejskich miastach moda na zamieszkiwanie młodych, dobrze sytuowanych materialnie ludzi w centach miast, duża możliwość uzyskania środków pozabudżetowych, wzrost gospodarczy w skali kraju, dobrze rozwinięty system ułatwień i zachęt dla przedsiębiorców, stały wzrost zamożności społeczeństwa, wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych, budowa obwodnicy północnej Płocka, rozwój infrastruktury związanej z obsługą ruchu pieszego, uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej, modernizacja ulicznych sieci branżowych, WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty Jelenia Góra Styczeń 2008

48 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty Cele strategiczne 1. Podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej. 2. Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej. 3. Wysoki poziom aktywności gospodarczej. Wskazują one na priorytety, określające najważniejsze kierunki i główne działania założeń strategicznych Strategii Rozwoju Kraju wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. Jelenia Góra Styczeń 2008

49 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty Cele operacyjne 1) zachowanie dziedzictwa kulturowego i unikatowych walorów architektoniczno kompozycyjnych ulicy Tumskiej, 2) poprawa stanu technicznego i estetyki nieruchomości, 3) nadanie wyrazistego, urbanistycznego wizerunku ulicy o specyficznym klimacie i dużych wartościach kulturowych z zagospodarowaniem podwórzy i małą architekturą, 4) modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej, 5) poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego, 6) efektywne gospodarowanie zasobami komunalnymi, 7) zwiększenie stopnia tożsamości, integracji i samorządności społeczności lokalnej, 8) zapobieganie przyczynom i likwidacja skutków patologii społecznych, 9) aktywizacja lokalnej, małej i średniej przedsiębiorczości, 10) pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, 11) poprawa ładu przestrzennego i prawnego ulicy Tumskiej. Jelenia Góra Styczeń 2008

50 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty zadania strategiczne (w zakresie planistyczno urbanistycznym, inwestycyjnym i społecznym) projekty 1) opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej rozwoju ulicy Tumskiej (studium przekształceń i inwestycji na rewitalizowanym obszarze), 2) przeprowadzenie analizy potrzeby sporządzenia miejscowego planu miejskiej starówki w ulicy Tumskiej i obszaru objętego Śródmiejskim Systemem Przestrzeni Publicznych, 3) pomoc przy regulowaniu stanów prawnych nieruchomości, 4) przygotowanie własnościowe i gruntowe nieruchomości do działań rewitalizacyjnych (podziały, scalenia, zasiedzenia, komunalizacja), 1) wpisanie do rejestru zabytków wszystkich kwalifikujących się budynków przy ulicy Tumskiej, 1) regulacja granic obwodów strategicznych, 2) powołanie stowarzyszenia reprezentującego mieszkańców ulicy Tumskiej w procesie rewitalizacji, 1) budowa parkingów oraz równoległych ciągów komunikacyjnych, 2) przygotowanie i przyjęcie programu rozwoju gospodarczego obszaru ulicy Tumskiej, w tym plany pozyskiwania inwestorów zewnętrznych (developerów, spółek gminnych) poprzez zachęty inwestycyjne, 1) uporządkowanie oraz zagospodarowanie podwórzy, 2) przygotowanie ulicy do potrzeb niepełnoprawnych likwidacja barier architektonicznych. Jelenia Góra Styczeń 2008

51 ADHOC PROJECT WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU - Rezultaty modele finansowania i organizacji procesu rewitalizacji 1. Modele organizacyjno finansowe - całkowite finansowanie z budżetu gminy nieruchomości gminne, - przedsięwzięcia publiczno prywatne, - koordynacja procesu inwestycyjnego (ograniczona partycypacja finansowa gminy), - centrum informacyjne. Jelenia Góra Styczeń 2008

52 ADHOC PROJECT TUMSKA W PROJEKCIE ADHOC EFEKTY Dla miasta i kraju Dla społeczno eczności ci lokalnej Dla projektu ADHOC Jelenia Góra Styczeń 2008

53 ADHOC PROJECT EFEKTY Dla miasta i kraju ( akcentem 1) wzrost atrakcyjności miasta (miasto z 2) wzrost świadomości obywateli i polityków dla zrozumienia problemów publicznych w zakresie rewitalizacji (odbudowy, renowacji) miejskich starówek 3) prowadzenie spójnej polityki rewitalizacji poprzez rozwiązanie kompleksowych problemów 4) stworzenie konkretnych, zdefiniowanych i spójnych organizacyjnych i finansowych opcji realizujących programy rewitalizacyjne 5) podkreślenie wagi porozumienia wśród wszystkich gospodarczych, społecznych i publicznych partnerów procesu rewitalizacji. Jelenia Góra Styczeń 2008

54 ADHOC PROJECT EFEKTY Dla społeczności lokalnej 1) zrozumienie wagi społecznej współodpowiedzialności za rozwój swojej ulicy i miasta, 2) dostrzeżenie sensu społecznego zarządzania swoją małą Ojczyzną, 3) większa akceptacja dla miejskich strategii rozwoju i ustalonych rozwiązań, 4) ożywienie społeczne i gospodarcze ulicy Tumskiej, przywrócenie jej prestiżu oraz nadanie funkcji: - handlowo usługowej, - gastronomicznej, - kulturalnej, - rekreacyjnej, - turystycznej Jelenia Góra Styczeń 2008

55 ADHOC PROJECT EFEKTY Dla projektu ADHOC 1) wzajemna międzynarodowa współpraca w poszukiwaniu praktycznych, optymalnych rozwiązań problemów rewitalizacyjnych, 2) uzyskanie wsparcia mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz sektora biznesu dla realizacji planów publicznych, 3) możliwość wyboru najbardziej trafnych propozycji rewitalizacji stref ciągów pieszych i pieszo jezdnych na bazie zagadnień projektu ADHOC, 4) możliwość wymiany międzynarodowych doświadczeń, 5) dyspozycyjność dokumentacji z wynikami prac wraz z komentarzem i wyjaśnieniem jako przykłady dla innych miast. Jelenia Góra Styczeń 2008

56 ADHOC PROJECT Dziękuj kuję za uwagę Jelenia Góra Styczeń 2008

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 do 2015r. SST-Consult STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 Grudzień 2004 1 do 2015r. SST-Consult Prowadzenie warsztatów Firma SST-Consult s.c. z Krakowa Moderatorzy: Rafał Stanek Adam Stachel

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobczyce

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobczyce Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXXI/277/09 z dnia 13 stycznia 2009 roku Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobczyce na lata 2008-2015 Dobczyce, grudzień 2008 Lokalny Program

Bardziej szczegółowo

Wstawić okładkę (osobny plik PDF)

Wstawić okładkę (osobny plik PDF) Wstawić okładkę (osobny plik PDF) Współautorzy (Urząd Miasta Włocławka oraz Remarket Doradztwo Sp. z o.o.) dziękują wszystkim, którzy wyrazili wolę i chęć współpracy przy przygotowaniu danych oraz konsultacjach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza październik 2004 2 I. CELE STRATEGICZNE REWITALIZACJI Istnieje powszechna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Świętochłowice, 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice www.swietochlowice.pl WYKONAWCA: EU-CONSULT Sp.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU]

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] 2013 Urząd Miasta Torunia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta [PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] Program zawiera 50 zadań szczegółowych, podzielonych na dziewięć

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013 Bochnia, marzec czerwiec 2007 WSTĘP Opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami:

Zespół ds. Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami: Zgodnie z Zarządzeniami Nr 43/11 i 98/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego został powołany Zespół ds. Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami: Ludwik Rakowski Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec

1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec Załącznik do uchwały Nr IX/43/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 lipca 2007r 1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec Gmina Waganiec znajduje się w trudnym połoŝeniu społeczno-gospodarczym. NajwaŜniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

Raport. z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK. Wstęp

Raport. z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK. Wstęp GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK ` Raport z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ Wstęp sierpień U R Z Ą D M I A S T A W Ł O C Ł A W E K, Z I E L O N Y R Y N E K 1 1

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji starej Nowej Huty

Lokalny Program Rewitalizacji starej Nowej Huty Lokalny Program Rewitalizacji starej Nowej Huty Czerwiec 2008 Lokalny Program Rewitalizacji starej Nowej Huty Czerwiec 2008 Zleceniodawca: Urząd Miasta Krakowa Wykonawca: BIG-STÄDTEBAU GmbH Eckernförder

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 2013

Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 2013 Jeżeli człowiek sam nie wie do jakiego zmierza portu, żaden wiatr nie jest pomyślny /SENEKA/ Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 Dębica, marzec 2006 Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo