NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub"

Transkrypt

1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku: 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (*w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości): budynek A Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Szkoła Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 1.2 Rok budowy: ul Łąkowa ul. Łąkowa nr 1-2 kod: miejscowość: Gdańsk 1.4 Adres kod: miejscowość: Gdańsk budynku: tel. - fax - powiat: M. Gdańsk województwo: pomorskie Pesel: - Nazwa: - Nr Nazwa, adres i numer regon firmy wykonującej audyt: NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub Rumia ul. Słowackiego 3 tel: ; tel./fax: (58) Oddział Rumia ul. Pomorska 1C/ Rumia Regon: Imię i nazwisko, adres oraz numer pesel audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: nr 1 mgr inż. Jarosław Kozub, Rumia ul. Słowackiego 3; autoryzacja Krajowej Agencji Poszanowania Energii nr 0188, członek Stowarzyszenia Audytorów Energetycznych nr Współautorzy audytu: imiona, nazwiska i zakresy prac, posiadane kwalifikacje: Lp Imię i nazwisko: Anna Sychowska Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego: dokumentacja techniczna Marcin Rosenow bilans energetyczny budynku, obliczenia Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia) 5. Miejscowość: Rumia data wykonania opracowania: 21 lipca Spis treści: 1 Karta audytu energetycznego str. 2 2 Zestawienie danych źródłowych do wykoniania audytu. str. 4 3 Cześć pierwsza - dane inwentaryzacyjne, wyznaczenie niezbędnych usprawnień termomodernizacyjnych str. 5 4 Inwentaryzacja - dane techniczne budynku str. 6 5 Inwentaryzacja - uproszczona dokumentacja techniczna - rysunki str. 7 6 Inwentaryzacja - opis techniczny elementow budynku i konstrukcji str. 8 7 Charakterystyka energetyczna budynku, opłaty, taryfy str Inwentaryzacja systemu grzewczego i instalacji str Obliczeniowy strumień powietrza wentylacyjnego str Ocena stanu technicznego budynku, wskazanie usprawnień str Dane klimatyczne, stopniodni str Część druga - analiza ekonomiczne poszczególnych usprawnień str Analiza ekonomiczna - ciepła woda użytkowa str Analiza ekonomiczna - system cieplny str Część trzecia - wybór optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, analiza ekonomiczna i energetyczna, wnioski str Zestawienie wybranych i zoptymalizowanych usprawnień str Prezentacja przyjętych wariantów modernizacji str Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu str Wnioski, zestawienie str Załącznik 1 - bilans cieplny stanu obecnego str Zalacznik 2 - bilans cieplny poszczególnych wariantów str Załącznik 3 - obliczenia dotyczące pomp ciepła str. 48 1

2 Budynek w całości 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja / technologia budynku: tradycyjna murowana 2. Liczba kondygnacji: Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 2 245,00 5. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej [m 2 ] 0,00 6. Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 2 245,00 7. Liczba mieszkań Liczba osób użytkujących budynek Przygotowanie centralne w kotłowni gazowej 9. Sposób przygotowania ciepłej wody wspomagane akumulacyjnym podgrzewaczem elektrycznym 10. Rodzaj systemu ogrzewania budynku Ogrzewanie centralne z kotłowni gazowej 11. Współczynnik kształtu A/V [1/m] 0, Inne dane charakteryzujące budynek Budynek użyteczności publiczej 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne [W/(m 2 K)] stan przed stan po modernizacją modernizacji 1. Dach nad poddaszem nieużytkowym 3,02 3,02 2. Dach nad poddaszem użytkowym 0,69 0,19 3. Drzwi zewnętrzne 3,00 3,00 4. Okna zewnętrzne 2,00 2,00 5. Podłoga na gruncie 0,37 0,37 6. Podłoga nieużytkowego poddasza 1,15 0,18 7. Ściana zewnętrzna kondygnacji III-V 0,46 0,46 8. Ściana zewnętrzna kondygnacji parterowej 0,46 0,46 9. Ściana zewnętrzna kondygnacji piwnicznej 0,73 0, Ściana zewnętrzna przy gruncie 0,61 0,24 3. Sprawności składowe systemu grzewczego 1. Sprawność wytwarzania 1,00 1,37 2. Sprawność przesyłania 0,96 0,90 3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,82 0,88 4. Sprawność akumulacji 1,00 0,95 5. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia: 0,85 0,85 6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby: 0,95 0,95 4. Charakterystyka systemu wentylacji 1. Rodzaj wentylacji (naturalna/mechaniczna) naturalna naturalna 2. Sposób doprowadzenia/odprowadzenia powietrza nieszczelności stolarki / kanały grawitacyjne nieszczelności stolarki / kanały grawitacyjne 3. Strumień powietrza wentylacyjnego [m 3 /h] Liczba wymian 1,70 1,70 5. Charakterystyka energetyczna budynku 1. Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewczego [kw] 325,5 302,4 2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 23,6 23,6 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia 3. sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 2 100, ,2 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku z uwzględnieniem 4. sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [GJ/rok] 2 154, ,2 5. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. [GJ/rok] 176,7 68,7 Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie, przeliczone na warunki sezonu 6. standardowego i na przygotowanie c.w.u. (służące do weryfikacji przyjętych [GJ/rok] Brak danych - składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 7. standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego [kwh/(m 3 rok)] 70,2 63,1 i przerw w ogrzewaniu Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 8. standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego [kwh/(m 3 rok)] 72,0 49,5 i przerw w ogrzewaniu Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 9. standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego [kwh/(m 2 rok)] 266,8 183,2 i przerw w ogrzewaniu 2

3 Budynek w całości 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 1.a Cena 1 GJ na ogrzewanie [zł] 70,37 55,73 1.b Cena 1 GJ na produkcję c.w.u. [zł] 99,87 164,00 2. Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł] 4 985, ,93 3. Opłata za podgrzanie 1m 3 wody użytkowej [zł] 12,45 20,44 4. Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc [zł] 3 415,02 0,00 5. Opłata za ogrzewanie 1m 2 pow. użytkowej [zł] 6,35 3,73 6. Opłata abonamentowa [zł] Opłata stała niezależnie od mocy [zł] Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana suma kredytu [zł]: ,95 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 33,60% Planowane koszty całkowite [zł] Roczna oszczędność kosztów energii [zł] ,95 Premia termomodernizacyjna [zł] , ,94 3

4 Zestawienie aktów prawnych, norm oraz innych materiałów wykorzystanych do sporządzenia audytu 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 z dn r., poz. 346). 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn r., poz. 690 z późn. zmianami). 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U poz. 888 z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 223 z dn r., poz 1459). 5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94 poz. 551 z późn. zm.). 6. ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U poz z późn. zm.). 7. PN-EN ISO 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. 8. PN-EN ISO 13790:2009. Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 9. PN-EN ISO 13370:2008. Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania. 10. Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków. Baza danych opublikowana na stronie internetowej Ministrerstwa Infrastruktry. Podstawowe wytyczne inwestora, ustalenia Wysokość środków własnych, jaką inwestor może przeznaczyć na zadanie termomodernizacyjne wynosi 0 zł. 4

5 Część pierwsza Dane inwentaryzacyjne, wyznaczenie niezbędnych usprawnień termomodernizacyjnych 5

6 Inwentaryzacja - dane techniczne budynku Powierzchnia przegród zewnętrznych według rodzaju Dach nad poddaszem nieużytkowym [m 2 ] Dach nad poddaszem użytkowym [m 2 ] Drzwi zewnętrzne [m 2 ] Okna zewnętrzne [m 2 ] Podłoga na gruncie [m 2 ] Podłoga nieużytkowego poddasza [m 2 ] Ściana zewnętrzna kondygnacji III-V [m 2 ] Ściana zewnętrzna kondygnacji parterowej [m 2 ] Ściana zewnętrzna kondygnacji piwnicznej [m 2 ] Ściana zewnętrzna przy gruncie [m 2 ] Zagłębienie w gruncie Najczęstsza wysokość w świetle Wysokość piwnicy w świetle Najczęstsza wysokość brutto liczba mieszkań Liczba użytkowników Liczba kondygnacji Liczba klatek schodowych Powierzchnia użytkowa pomieszczeń mieszkalnych Powierzchnia użytkowa pomieszczeń niemieszkalnych Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych pozostałych [m] [m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [m 2 ] [m 2 ] [m 2 ] Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych netto [m 2 ] Powierzchnia zabudowy [m 2 ] Całkowita powierzchnia brutto [m 2 ] Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Kubatura netto ogrzewana [m 3 ] Całkowita kubatura brutto [m 3 ] Wysokości, Dane powierzchniowe budynku Dane kubaturowe budynku 559,5 301,3 35,9 463,6 845,6 532, ,2 436,8 206,2 140,9 1,00 3,80 2,60 4, , ,00 0, ,0 910, , , Współczynnik kształtu A/V [1/m] 0,55 6

7 7

8 Dane ogólne, forma architektoniczna Opis do uproszczonej dokumentacji technicznej budynku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki Gdańsk ul. Łąkowa 1/2 Budynek wolnostojący, Wzniesiony w 1881 roku na planie zbliżonym do prostokąta. Obiekt posiada cztery kondygnacje nadziemne w całości podpiwniczony piwnice ogrzewane, budynek przykryty dachem czterospadowym. Konstrukcja budynku, technologia wykonania Ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. Stropy łukowe Więźba dachowa drewniana o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej. Pokrycie dachu blacho dachówką. Charakterystyka funkcjonalnoprzestrzenna Budynek wykorzystywany jest na cele Akademii Muzycznej. Główne wejście znajduje się od strony elewacji frontowej - wschodniej, dostęp do budynku również od zachodniej i północnej. Elementy charakterystycz ne Bryła nakryta dachem czterospadowym. Ryzalit. 8

9 ELEWACJE Warstwa fakturowa, tynk Elewacja nietynkowana, licowana cegłą ceramiczną. Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna wymieniona na nową z PVC. Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, parapety Opierzenia oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej. Elementy charakterystycz ne Elewacja bogato zdobiona, gzymsy, portale drzwi. 9

10 STAN TECHNICZNY Warstwa fakturowa, tynk Stan techniczny elewacji dobry. Cokół Stan techniczny cokołu dobry. Stolarka okienna Stan techniczny stolarki okiennej PCV dobry. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie Rynny i rury spustowe w stanie dobrym. 10

11 Stolarka drzwiowa zewnętrzna Stan techniczny drzwi zewnętrznych dobry. Inne 11

12 Inwentaryzacja - charakterystyka energetyczna budynku Koszty jednostkowe energii cieplnej przed modernizacją (gaz ziemny)* Opłata stała za przepływ zamówiony [PLN/kWh/h za h] 0,0069 zł Opłata zmienna za przesłane paliwo [PLN/kWh] 0,2533 zł Opłata stała za przepływ w przeliczeniu na jednostki mocy cieplnej [PLN/MW*m-c] 4 985,93 zł Opłata zmienna za przesłane paliwo w przeliczeniu na jednostki energii cieplnej [PLN/GJ] 70,37 zł Koszty jednostkowe energii cieplnej (energia elektryczna) Opłata zmienna za energię elektryczną [PLN/kWh] 0,59 zł Opłata zmienna za energię elektryczną [PLN/GJ] 164,00 zł Procentowy udział poszczególnych źródeł energii cieplnej w bilansie c.o. budynku Rodzaj źródła Powierzchnia użytkowa Udział procentowy Gaz ziemny 0,00 100,00% SUMA 0,00 100% Procentowy udział poszczególnych źródeł energii cieplnej w bilansie c.w.u. budynku Rodzaj źródła Liczba mieszkańców Udział procentowy Gaz ziemny 0 68% Energia elektryczna 0 32% SUMA 0 100% Koszty jednostkowe energii c.o. przed modernizacją Opłata stała [PLN/MW*m-c] 4 985,93 zł Opłata zmienna [PLN/GJ] 70,37 zł Koszty jednostkowe energii cieplnej c.w.u. (średnio) Opłata stała [PLN/MW*m-c] 3 415,02 zł Opłata zmienna [PLN/GJ] 99,87 zł Koszty jednostkowe energii cieplnej na cele c.o. po modernizacji (gaz ziemny)** Opłata stała za przepływ zamówiony [PLN/kWh/h za h] 0,0069 zł Opłata zmienna za przesłane paliwo [PLN/kWh] 0,2006 zł Opłata stała za przepływ w przeliczeniu na jednostki mocy cieplnej [PLN/MW*m-c] 4 985,93 zł Opłata zmienna za przesłane paliwo w przeliczeniu na jednostki energii cieplnej [PLN/GJ] 55,73 zł * Założono zwiększenie bezpośrednich kosztów energii ze względu na sprawność kotłowni (przyjęto 88%) oraz przesył sieciowy (przyjęto 90%). ** Przyjęto aktualną cenę gazu na podstawie faktury przekazanej przez Inwestora. 12

13 Inwentaryzacja - charakterystyka systemu grzewczego oraz instalacji System grzewczy Rodzaj zasilania budynku, opis urządzeń Sposób użytkowania Modernizacje systemu po roku 1984 Budynek zasilany w ciepło z kotłowni gazowej zlokalizowanej w sąsiednim budynku. Kotłownia zasila również inne budynki na terenie Akademii Muzycznej w Gdańsku. Budynek wyposażony jest w instalacjię c.o. na bazie grzejników płytowych częściowo z zainstalowanymi zaworami termostatycznymi. Zakłada się, że system pracuje z przerwami dobowymi i tygodniowymi. Obniżenia temperatury jedynie poprzez indywidualną regulację odbiorców. Budowa istniejącejącego przyłącza do kotłowni, montaż grzejników z zaworami termostatycznymi. Parametry wody sieciowej [st. C] - Zasilanie instalacji pompowe Parametry wody instalacyjnej [st. C] 90/70 Liczba pionów grzewczych Liczba grzejników w budynku Rodzaj grzejników / usytuowanie Rodzaj przewodów instalacyjnych Zawory z głowicami termostatycznymi Zawory regulacyjne podpionowe Dodatkowa izolacja za grzejnikami Prowadzenie / izolacja pionów Prowadzenie / izolacja poziomów Instalacja centralnego ogrzewania budynku stalowe ustytuowane pod oknami stalowe zamontowane częściowo - - po wierzchu / brak izolacji po wierzchu / izolacja w dostatecznym stanie technicznym Sprawności składowe systemu grzewczego przed modernizacją Sprawność wytwarzania - 1,00 Sprawność przesyłania - 0,96 Sprawność regulacji i wykorzystania - 0,82 Sprawność akumulacji - 1,00 Współczynnik przerw tygodniowych - 0,85 Współczynnik przerw dobowych - 0,95 Instalacja ciepłej wody użytkowej - - Sposób przygotowania c.w.u., opis urządzeń Rodzaj przewodów c.w.u. Perlatory na wylewkach Przygotowanie c.w.u. centralne wspomagane elektrycznym podgrzewaczem akumulacyjnym. Stalowe Nie zamontowane Rodzaj instalacji wentylacyjnej Instalacja wentylacyjna i spalinowa Wentylacja grawitacyjna - wyciag powietrza za pomocą przewodów grawitacyjnych. Nawiew powietrza poprzez nieszczelności stolarki okiennej i drzwiowej. Obliczeniowa ilość powietrza wentylacyjnego Średni współćzynnik c r dla budynku - 1,00 Strumień powietrza wentylacyjnego

14 Inwentaryzacja - obliczeniowa ilość powietrza wentylacyjnego Pomieszczenia Kondygnacja Rodzaj pomieszczenia Kubatura Krotność wymiany Sumarycz Część oświatowa 5092, Część administracyjna 392, Część gospodarcza 898, Część gastronomiczna SUMA 224, Wielkości sumarycznie Obliczeniowa ilość powietrza wentylacyjnego Średni współczynnik korekcyjny (c r, c w ) Strumień powietrza wentylacyjnego przed modernizacją [m3/h] ,00 [m3/h]

15 Stan techniczny budynku, wskazanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych System grzewczy Element Stan techniczny Proponowane rozwiązanie Budynek zasilany w ciepło z kotłowni gazowej Zasilanie budynku zlokalizowanej w sąsiednim budynku za Montaż ambiwalentnego źródła ciepła na bazie absorpcyjnych pomp pośrednictwem rozdzielacza. Dostateczny stan ciepła zasilanych gazem ziemnym i kotłów kondensacyjnych techniczny urządzeń. pracujących kaskadowo. Modernizacja instalacji c.o. - dostosowanie Poziomy c.o. w piwnicy Zaizolowane, dostateczny stan techniczny instalacji do parametrów niskotemeraturowych. Wymiana grzejników, Konwektory wodne stalowe częściowo z montaż zaworów termostatycznych, zaworów podpionowych, regulacja Urządzenia wykonawcze - zaworami termostatycznymi, dostateczny stan instalacji. grzejniki c.o. techniczny. Element Stan techniczny Proponowane rozwiązanie Ściany zewnętrzne nietynkowane, w dostatecznym stanie technicznym. Brak możliwości docieplenia ścian nadziemnych z Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian przy gruncie z warstwy styropianu ekstrudowanego o współczynniku przewodzenia Ściany zewnętrzne uwagi na decyzję Konserwatora Zabytków. ciepła nie większym niż 0,036 W/mK. Ponadto przewiduje się ocieplenie Ściany na kondygnacjach II-V ocieplone od od wewnątrz ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej za pomoca wewnątrz styropianem. Zawilgocenia na ścianach kondygnacji piwnicznej płyt klimatycznych o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła 0,059 W/mK. spowodowane podciąganiem kapilarnym od fundamentów. Stolarka okienna Stolarka okienna drewniana energooszczędna Nie przewiduje się modernizacji. w dostatecznym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa Dach / stropodach Drzwi zewnętrzne drewniane o charakterze zabytkowym. Dostateczny stan techniczny. Dach nad użytkowym poddaszem wstępnie ocieplony. Podłoga poddasza nieużytkowego nieocieplona. Nie przewiduje się modernizacji. Przewiduje się docieplenie połaci dachowej graniczącej z przestrzenią ogrzewaną za pomocą styropianu laminowanego papą o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła 0,038 W/mK. Docieplenie podłogi nieużytkowego poddasza wełną mineralną o współczynniku przenikania ciepła nie więszym niż 0,038 W/mK. Instalacja c.w.u. Element Stan techniczny Proponowane rozwiązanie c.w.u. Wytwarzanie centralne, wspomaganie Przewiduje się montaż przepływowych podgrzewaczy elektrycznych elektrycznym podgrzewaczem bezpośrednio przy punktach podoru. akumulacyjnym. Wentylacja Element Stan techniczny Proponowane rozwiązanie Wentylacja W budynku nie odczuwa się niedoboru powietrza wentylacyjnego. Nie przewiduje się modernizacji. 15

16 Dane klimatyczne, stopniodni Normowa temp. w pomieszczeniach uzytkowych = 20,0 [ C] Stacja meteorologiczna: Gdańsk Port Północny Miesiąc: T e (m) - Średnia wieloletnie temp. Ld(m) - liczba dni ogrzewanych I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII [ C] 2,0 1,2 3,5 7,7 10,7 15,5 18,7 16,3 14,5 8,7 4,0 1, Oblicz. temperatura zew., T emin [ C] -16 Temp. wew. Liczba stopniodni w roku Liczba stopniodni w danym miesiącu Sd_10 C ,0 246,4 201,5 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,3 180,0 251,1 Sd_25 C ,0 666,4 666,5 519,0 286,0 0,0 0,0 0,0 105,0 505,3 630,0 716,1 Sd_22 C ,0 582,4 573,5 429,0 226,0 0,0 0,0 0,0 75,0 412,3 540,0 623,1 Sd_20 C ,0 526,4 511,5 369,0 186,0 0,0 0,0 0,0 55,0 350,3 480,0 561,1 Sd_18 C ,0 470,4 449,5 309,0 146,0 0,0 0,0 0,0 35,0 288,3 420,0 499,1 Sd_16 C ,0 414,4 387,5 249,0 106,0 0,0 0,0 0,0 15,0 226,3 360,0 437,1 Sd_12 C ,0 302,4 263,5 129,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,3 240,0 313,1 Sd_8 C ,0 190,4 139,5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 189,1 Sd_4 C ,0 78,4 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,1 16

17 Część druga Analiza ekonomiczna poszczególnych usprawnień termomodernizacyjnych, optymalizacja usprawnień 17

18 Wybór optymalnego wariantu docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej powyżej poziomu terenu - od wewnątrz Dane ogólne do obliczeń Opłata za 1MW mocy zamówionej O m = 4 985,93 zł/(mw) miesiąc Opłata za zużycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii cieplnej O z = 55,73 zł/gj Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego, określona zgodnie z Polską Normą t wo = 20,0 C Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla danej strefy klimatycznej, określona zgodnie z Polską t zo = -16,0 C Normą Liczba stopniodni, Sd = dzień K/a Współczynnik przenikania ciepła przegrody zewnętrznej, określony zgodnie z Polską Normą U= 0,73 W/(m 2 K) Powierzchnia ścian - powierzchnia zewnętrzna netto po odjęciu otworów okiennych i drzwiowych A Śc = 206,2 m 2 Jednostkowa roczna oszczędność kosztów energii w wyniku usprawnienia termomodernizacyjnego W E = 19,48 (zł K)/W a Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: Przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej powyżej poziomu terenu od wewnątrz za pomocą płyt klimatycznych o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,059 W/mK. Ceny robót budowlanych określono na podstawie analizy rynku robót budowlanych. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23 %. Rodzaj usprawnienia Cena jednostkowa DR U m DO ru SPBT Nu Docieplenie ścian od wewnątrz - płyty klimatyczne - 5 cm 192,19 zł/m2 0,85 0, ,23 zł 35, ,38 zł Docieplenie ścian od wewnątrz - płyty klimatyczne - 4,5 cm 190,65 zł/m2 0,76 0, ,77 zł 37, ,40 zł Docieplenie ścian od wewnątrz - płyty klimatyczne - 3 cm 186,04 zł/m2 0,51 0, ,01 zł 47, ,49 zł Docieplenie ścian od wewnątrz - płyty klimatyczne - 2,5 cm 184,50 zł/m2 0,42 0, ,18 zł 54, ,52 zł Opór cieplny przegrody po modernizacji wynosi R = 2,21 m2k/w Legenda: SPBT [lata] - Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych (Nu/DO ru ) DO ru [zł/rok]- Roczna oszczędność kosztów eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia termomodernizacyjnego Nu [zł]- Planowane koszty robót DR m 2 K/W- Dodatkowy opór cieplny przegrody zewnętrznej U m W/m 2 K- Współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych, określony zgodnie z Polską Normą po dociepleniu 18

19 Wybór optymalnego wariantu docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej graniczących z gruntem - od wewnątrz Dane ogólne do obliczeń Opłata za 1MW mocy zamówionej O m = 4 985,93 zł/(mw) miesiąc Opłata za zużycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii cieplnej O z = 55,73 zł/gj Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego, określona zgodnie z Polską Normą t wo = 20,0 C Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla danej strefy klimatycznej, określona zgodnie z Polską t zo = -16,0 C Normą Liczba stopniodni, Sd = dzień K/a Współczynnik przenikania ciepła przegrody zewnętrznej, określony zgodnie z Polską Normą U= 0,61 W/(m 2 K) Powierzchnia ścian - powierzchnia zewnętrzna netto po odjęciu otworów okiennych i drzwiowych A Śc = 140,9 m 2 Jednostkowa roczna oszczędność kosztów energii w wyniku usprawnienia termomodernizacyjnego W E = 19,48 (zł K)/W a Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: Przewiduje się docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych graniczących z gruntem za pomocą płyt klimatycznych o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,059 W/mK. Ceny robót budowlanych określono na podstawie analizy rynku robót budowlanych. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23 %. Rodzaj usprawnienia Cena jednostkowa DR U m DO ru SPBT Nu Docieplenie ścian od wewnątrz - płyty klimatyczne - 5 cm 192,19 zł/m2 0,85 0, ,40 zł 44, ,91 zł Docieplenie ścian od wewnątrz - płyty klimatyczne - 4,5 cm 190,65 zł/m2 0,93 0, ,22 zł ,21 zł Docieplenie ścian od wewnątrz - płyty klimatyczne - 2,5 cm 184,50 zł/m2 0,42 0, ,73 zł ,43 zł Docieplenie ścian od wewnątrz - płyty klimatyczne - 3 cm 186,04 zł/m2 0,51 0, ,70 zł ,13 zł Opór cieplny przegrody po modernizacji wynosi R = 2,611 m2k/w. Z przyczyn technicznych - zlicowanie płyty na całej powierzchni ściany kondygnacji piwnicznej - ogranicza się grubość docieplenia do 5 cm. Legenda: SPBT [lata] - Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych (Nu/DO ru ) DO ru [zł/rok]- Roczna oszczędność kosztów eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia termomodernizacyjnego Nu [zł]- Planowane koszty robót DR m 2 K/W- Dodatkowy opór cieplny przegrody zewnętrznej U m W/m 2 K- Współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych, określony zgodnie z Polską Normą po dociepleniu 19

20 Wybór optymalnego wariantu docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej graniczących z gruntem - od zewnątrz Dane ogólne do obliczeń Opłata za 1MW mocy zamówionej O m = 4 985,93 zł/(mw) miesiąc Opłata za zużycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii cieplnej O z = 55,73 zł/gj Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego, określona zgodnie z Polską Normą t wo = 20,0 C Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla danej strefy klimatycznej, określona zgodnie z Polską t zo = -16,0 C Normą Liczba stopniodni, Sd = dzień K/a Współczynnik przenikania ciepła przegrody zewnętrznej, określony zgodnie z Polską Normą U= 0,38 W/(m 2 K) Powierzchnia ścian - powierzchnia zewnętrzna netto po odjęciu otworów okiennych i drzwiowych A Śc = 140,9 m 2 Jednostkowa roczna oszczędność kosztów energii w wyniku usprawnienia termomodernizacyjnego W E = 19,48 (zł K)/W a Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: Przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych graniczących z gruntem za pomocą styropianu ekstrudowanego o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK. Na podstawie poniższej analizy ekonomicznej wykazano optymalną grubość izolacji równą 5 cm. Docieplenie o grubości 2, 3 i 4 cm nie spełnia wymogów rozporządzenia.ceny robót budowlanych określono na podstawie analizy rynku robót budowlanych. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23 %. Rodzaj usprawnienia Cena jednostkowa DR U m DO ru SPBT Nu Docieplenie ścian - styropian ekstrudowany o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK - 5 cm Docieplenie ścian - styropian ekstrudowany o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK - 4 cm Docieplenie ścian - styropian ekstrudowany o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK - 3 cm Docieplenie ścian - styropian ekstrudowany o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK - 2 cm 444,15 zł/m2 1,39 0, ,03 zł 157, ,92 zł 439,60 zł/m2 1,11 0, ,13 zł ,51 zł 435,05 zł/m2 0,83 0, ,99 zł ,09 zł 430,50 zł/m2 0,56 0, ,35 zł ,67 zł Opór cieplny przegrody po modernizacji wynoszący R = 4,202 m2k/w jest większy od wymaganego wynoszącego Rmin = 4,0 m2k/w. Legenda: SPBT [lata] - Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych (Nu/DO ru ) DO ru [zł/rok]- Roczna oszczędność kosztów eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia termomodernizacyjnego Nu [zł]- Planowane koszty robót DR m 2 K/W- Dodatkowy opór cieplny przegrody zewnętrznej U m W/m 2 K- Współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych, określony zgodnie z Polską Normą po dociepleniu 20

21 Wybór optymalnego wariantu docieplenia podłogi nieogrzewanego poddasza Dane ogólne do obliczeń Opłata za 1MW mocy zamówionej O m = 4 985,93 zł/(mw) miesiąc Opłata za zużycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii cieplnej O z = 55,73 zł/gj Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego, określona zgodnie z Polską Normą t wo = 20,0 C Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla danej strefy klimatycznej, określona zgodnie z Polską t zo = -16,0 C Normą Liczba stopniodni, Sd = dzień K/a Współczynnik przenikania ciepła przegrody zewnętrznej, określony zgodnie z Polską Normą U= 1,15 W/(m 2 K) Powierzchnia stropu/dachu/podłogi poddasza A = 532,9 m 2 Jednostkowa roczna oszczędność kosztów energii w wyniku usprawnienia termomodernizacyjnego W E = 19,48 (zł K)/W a Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: Przewiduje się docieplenie podłogi nieogrzewanego poddasza wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK. Na podstawie poniższej analizy ekonomicznej wykazano optymalną grubość izolacji równą 18 cm. Docieplenie o grubości 12 i 15 cm nie spełnia wymogów rozporządzenia. Ceny robót budowlanych określono na podstawie analizy rynku robót budowlanych. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23 %. Rodzaj usprawnienia Cena jednostkowa DR U m DO ru SPBT Nu Docieplenie podłogi nieogrzewanego poddasza - wełna mineralna - 18 cm Docieplenie podłogi nieogrzewanego poddasza - wełna mineralna - 20 cm Docieplenie podłogi nieogrzewanego poddasza - wełna mineralna - 12 cm Docieplenie podłogi nieogrzewanego poddasza - wełna mineralna - 15 cm 88,56 zł/m2 4,74 0, ,38 zł 4, ,08 zł 93,00 zł/m2 5,26 0, ,09 zł 4, ,98 zł 73,80 zł/m2 3,16 0, ,59 zł ,07 zł 81,18 zł/m2 3,95 0, ,34 zł ,57 zł Opór cieplny przegrody po modernizacji wynoszący R = 5,609 m2k/w jest większy od wymaganego wynoszącego Rmin = 5,0 m2k/w. Legenda: SPBT [lata] - Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych (Nu/DO ru ) DO ru [zł/rok]- Roczna oszczędność kosztów eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia termomodernizacyjnego Nu [zł]- Planowane koszty robót DR m 2 K/W- Dodatkowy opór cieplny przegrody zewnętrznej U m W/m 2 K- Współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych, określony zgodnie z Polską Normą po dociepleniu 21

22 Wybór optymalnego wariantu docieplenia połaci dachowej graniczącej z przestrzenią ogrzewaną budynku Dane ogólne do obliczeń Opłata za 1MW mocy zamówionej O m = 4 985,93 zł/(mw) miesiąc Opłata za zużycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii cieplnej O z = 55,73 zł/gj Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego, określona zgodnie z Polską Normą t wo = 20,0 C Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla danej strefy klimatycznej, określona zgodnie z Polską t zo = -16,0 C Normą Liczba stopniodni, Sd = dzień K/a Współczynnik przenikania ciepła przegrody zewnętrznej, określony zgodnie z Polską Normą U= 0,69 W/(m 2 K) Powierzchnia stropu/dachu/podłogi poddasza A = 301,3 m 2 Jednostkowa roczna oszczędność kosztów energii w wyniku usprawnienia termomodernizacyjnego W E = 19,48 (zł K)/W a Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: Przewiduje się docieplenie dachu nad użytkowym poddaszem przy pomocy styropianu laminowanego papą o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK. Na podstawie poniższej analizy ekonomicznej wykazano optymalną grubość izolacji równą 15 cm. Docieplenie o grubości 12 cm nie spełnia wymogów rozporządzenia. Ceny robót budowlanych określono na podstawie analizy rynku robót budowlanych. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23 %. Rodzaj usprawnienia Cena jednostkowa DR U m DO ru SPBT Nu Docieplenie dachu - styropian laminowany papą - 15 cm 259,65 zł/m2 3,95 0, ,24 zł 26, ,56 zł Docieplenie dachu - styropian laminowany papą - 18 cm 273,30 zł/m2 4,74 0, ,99 zł 26, ,63 zł Docieplenie dachu - styropian laminowany papą - 20 cm 282,00 zł/m2 5,26 0, ,36 zł 26, ,50 zł Docieplenie dachu - styropian laminowany papą - 12 cm 246,00 zł/m2 3,16 0, ,93 zł ,50 zł Opór cieplny przegrody po modernizacji wynoszący R = 5,397 m2k/w jest większy od wymaganego wynoszącego Rmin = 5,0 m2k/w. Legenda: SPBT [lata] - Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych (Nu/DO ru ) DO ru [zł/rok]- Roczna oszczędność kosztów eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia termomodernizacyjnego Nu [zł]- Planowane koszty robót DR m 2 K/W- Dodatkowy opór cieplny przegrody zewnętrznej U m W/m 2 K- Współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych, określony zgodnie z Polską Normą po dociepleniu 22

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub

NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku: 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (*w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości): budynek użyteczności

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Ustawą z 21.11.1998 (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) Adres budynku: Przedszkole Publiczne Nr 15 ul. Krzyska 108 33 100 Tarnów

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Obliczenie rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku dociepleniu istniejącego dachu płaskiego płytą TR26FM

Obliczenie rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku dociepleniu istniejącego dachu płaskiego płytą TR26FM Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski NIP: 898-18-28-138 Regon: 932015342 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11 tel.:(+48 71) 326 13 43 fax:(+48 71) 326 13 22

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

DANE WEJŚCIOWE. Opłata za moc :

DANE WEJŚCIOWE. Opłata za moc : Certyfikacja i Aditing Energetyczny ćwiczenia dla IIst. stdiów stacjonarnych Wydział IS PWr DANE WEJŚCIOWE - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 575m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A= 630 m 2 - Ilość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Bystrzycka 4AB 59-500 Złotoryja powiat: złotoryjski

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

Audyt remontowy. Budynek mieszkalny przy ul. Fredry 2 w Wałbrzychu

Audyt remontowy. Budynek mieszkalny przy ul. Fredry 2 w Wałbrzychu 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalno-usługowy 1.2 Rok budowy 1912 1.3 Właściciel lub zarządca budynku Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Fredry 2 58-301 Wałbrzych 1.4 Adres budynku Ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Kamienica ul. Komuny

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną Ulkowy 19 83-032 Pszczółki Zamawiający: Data zakończenia pracy: Wykonawca: Gmina Pszczółki ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Audyt energetyczny Budynku nr 72 znajdującego się na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1 1 STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Firma istnieje od 99 r. ul. Świętokrzyska 0, 0000 Warszawa tel. (0) 50 5 66, fax (0) 85 86 70 www.nape.pl, nape@nape.pl OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został

Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został "ulica Dąbka, Gdynia" po renowacji przed renowacją Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został Właściciel budynku Adres Liczba mieszkań wybudowany w całości z elementów

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Żłobek w Mścicach Szkolna Mścice, działka nr 138 Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Kamienica ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Adres budynku ulica: Wojska Polskiego 23 kod: 44-120 miejscowość Pyskowice powiat: gliwicki województwo: śląskie Wykonawca audytu imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka 1. Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku:

Audyt energetyczny budynku: AUDYT ENERGETYCZNY Audyt energetyczny budynku: Budynek na cele edukacji publicznej oraz pomoc społeczną ul. Leśna 10, 62-300 Września Zamawiający: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10 62-300 Września Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyzwolenia 12 09-300 Żuromin Powiat Żuromiński województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Zamawiający: Kamienica

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Olsztyn ul. gen. Wł. Andersa 1 Str. 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku mieszkalny wielorodzinny 1.2 Rok budowy 1992 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja elewacji Inwentaryzacja elewacji budynku - Wizja lokalna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

ELEKO FRANCISZEK RADOMYSKI

ELEKO FRANCISZEK RADOMYSKI FRANCISZEK RADOMYSKI 05-230 Kobyłka ul. Nadarzyn 2a /fax (22) 786-38 - 70 Tytuł opracowania: AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ w BABICACH GMINA BABICE Zamawiający: URZĄD GMINY BABICE 32-551 BABICE

Bardziej szczegółowo

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 1. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 1.1. Dane do obliczeń W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się: a) Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH w Zdunach Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny : budynku Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach. 2

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo