Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft"

Transkrypt

1 Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Sesje szkoleniowe: jedna trzy dniowa sesja szkoleniowa w sali z dostępem do stanowisk komputerowych (jedno stanowisko na jednego uczestnika kursu). W każdym dniu szkoleniowym przewidziane są dwie przerwy kawowe i jedna dłuższa przerwa na ciepły posiłek Termin i miejsce szkolenia: , Kraków O szczegółach dotyczących miejsca szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani najdalej na 10 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem. Grupa docelowa: Szkolenie przeznaczone dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami przy użyciu specjalistycznego oprogramowania Lokale firmy MMSoft. Grupą docelową są pracownicy wszystkich pionów w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami (wspólnotami, spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami oraz nieruchomościami komercyjnymi), zarówno korzystający z programu Lokale, jak i rozpoczynający z nim pracę. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawowe wiadomości z dziedziny zarządzania nieruchomościami oraz znać podstawy obsługi komputera. Metody szkoleniowe: Szkolenie będzie się odbywało w formie wykładów oraz zajęć praktycznych (warsztatów). Zajęcia praktyczne opierały się będą na bezpośredniej pracy w programie Lokale. Uczestnik szkolenia będzie samodzielnie realizował poszczególne zadania po zapoznaniu się z metodami przedstawionymi przez prowadzącego. Praca, zarówno w części dotyczącej obsługi administracyjnej, jak i finansowej będzie odbywała się na przykładzie fikcyjnej wspólnoty, która zostanie wprowadzona od podstaw przez uczestnika szkolenia. Oferta zawiera kompleksową organizację szkolenia: - sala szkoleniowa o powierzchni dostosowanej do liczebności grupy z dostępem do światła dziennego i oświetlenia sztucznego, z dostępem do toalety, usytuowana z dala od źródeł hałasu, umeblowana w sposób adekwatny do specyfiki szkolenia - pomoce dydaktyczne: komputer z oprogramowaniem, flipczart, projektor multimedialny, pisaki, inne niezbędne - catering przerwy kawowe, ciepły posiłek w formie cateringu - materiały szkoleniowe dla uczestników Każdy z uczestników szkolenia otrzyma po jego zakończeniu na podstawie ewaluacji realizacji celów szkolenia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Uczestnicy będą również mieli możliwość odbycia dodatkowych konsultacji z trenerem po zakończeniu szkolenia

2 Grupa szkoleniowa: minimum 10 osób maximum 17 osób. Szkolenie odbędzie się wtedy jeżeli zgłosi się co najmniej 10 osób, przy czym liczba uczestników nie przekroczy 17 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Cena dla jednego uczestnika: PLN brutto. Warunki płatności i sposób rozliczenia określone zostały w zgłoszeniu na szkolenie do pobrania na stronie internetowej. Zgłoszenie na szkolenie poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej. Cele szkolenia i sposób pomiaru celów: 1. Przygotowanie uczestników kursu do pracy z programem Lokale poprzez zapoznanie z jego strukturą, interfejsami. 2. Dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na swobodną pracę w programie Lokale w zakresie administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, współwłasnościami i nieruchomościami komercyjnymi z akcentem na obsługę rozliczeń mieszkańców bądź najemców umiejętność wprowadzania danych źródłowych dotyczących wspólnoty, spółdzielni mieszkaniowej, itp. do programu. 3. Praktyczne opanowanie technik pracy z programem Lokale wraz z zaprezentowaniem zalecanych metod wprowadzanie danych pozwalających optymalnie wykorzystać program. 4. Poznanie koncepcji pracy w programie wartych skopiowania (praktycznych wskazówek), jak i potencjalnych błędów, których należy unikać. 5. Przygotowanie do pracy w działach administracyjnym i księgowym firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności pracy z programem do zarządzania i administrowania nieruchomościami (wprowadzanie, edycja danych, tworzenie raportów, zestawień, rozliczanie, itp.). Na każdym etapie pracy z programem uczestnicy będą realizować zadania, które będą podlegały ewaluacji przez trenera. Korzyści dla uczestników szkolenia: 1. Wzrost kompetencji zawodowych w zakresie obsługi programów komputerowych do zarządzania i administrowania nieruchomościami. 2. Wzrost wiedzy z zakresu zarządzania i administrowania budynkami. 3. Poszerzenie umiejętności w celu optymalnego wykorzystania nowoczesnych i zaawansowanych narzędzi pracy w postaci systemu Lokale. 4. Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu obsługi programu Lokale. 5. Wzrost wydajności pracy oraz szans na rynku pracy w przypadku gdy uczestnik jest pracownikiem firmy zarządzającej nieruchomościami. 6. Wzrost konkurencyjności firmy, w przypadku gdy uczestnikiem jest właściciel firmy zarządzającej nieruchomościami.

3 Program szkolenia: I. 1 dzień szkolenia - Część administracyjna, Pierwsze naliczenia. Pierwsza część szkolenia ma na celu zaznajomienie z podstawowymi danymi o programie Lokale ze szczególnym uwzględnieniem interfejsu programu, a następnie wprowadzanie podstawowych danych fikcyjnej wspólnoty (metraże, liczby osób, udziały, ceny, składniki naliczeń), tak aby można było wykonać pierwsze naliczenia. Omówione zostaną także podstawowe raporty, wydruki i zestawienia. 1. Uruchomienie programu, logowanie, omówienie interfejsu oraz podstawowych danych słownikowych: a. parametry b. świadczenia c. jednostki miary d. klasy/budynki e. sposoby liczenia 2. Wprowadzanie danych do programu: a. założenie nowej wspólnoty b. wprowadzanie nowych obiektów oraz omówienie różnic między poszczególnymi rodzajami obiektów c. omówienie zależności obiekty i podobiekty d. przypisanie do obiektu kontrahenta (właściciela), informacja w jaki sposób program identyfikuje kontrahenta oraz jakie znaczenie ma numer księgowy e. omówienie pozostałych pól 3. Wprowadzenie (ręczne, poprzez skróty ctrl+c i ctrl+v, poprzez funkcję zmień dane ) danych obiektów (mieszkań, lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych itp.), historia zmian, wyliczanie parametrów. a. dodawanie oraz omówienie parametrów (powierzchnia, udział, ilość osób, ryczałty, normy). b. dodawanie oraz omówienie świadczeń/nazw opłat (zaliczka eksploatacyjna, C.O., woda, śmieci). c. omówienie różnic między sposobem naliczania, a rozliczania. d. dodawanie oraz omówienie taryf jako grupy cen (zaliczkowa, rozliczeniowa) z uwzględnieniem taryf indywidualnych i globalnych. 4. Wykonanie pierwszego naliczenia, raportowanie zaliczek. a. omówienie i zastosowanie funkcji Wylicz stawkę, b. omówienie przycisku Stawka miesięczna c. wykonanie raportu naliczenia z omówieniem podglądu wydruku d. omówienie filtrów, opcji i tekstów przy generowaniu raportów 5. Dane kontrahentów, wydruki, zestawienia a. uzupełnienie danych kontrahentów (mieszkańców i dostawców) b. dodanie kont bankowych wspólnoty mieszkaniowej c. wykorzystanie pola adres korespondencyjny oraz Parametr udziału d. omówienie wydruków z przycisku Udziały oraz Korespondencja e. prezentacja przykładowej karty do głosowania, listy obecności, druku na pocztę f. omówienie zestawień II. 2 dzień szkolenia - Część księgowa Podstawy księgowości Wspólnot Mieszkaniowych W tej części szkolenia zostaną omówione podstawowe aspekty księgowości wspólnot mieszkaniowych. Przedstawiony zostanie przykładowy Plan kont oraz rejestry sprzedaży

4 (księgowanie opłat zaliczkowych i rozliczeniowych, not księgowych), rejestry zakupów (wprowadzanie kosztów), rejestry bankowe (wprowadzanie wyciągów bankowych). 1. Założenie nowego roku księgowego 2. Omówienie planu kont a. dodawanie, usuwanie kont księgowych b. rodzaje kont w programie, różnice i zależności 3. Tworzenie schematów dekretacji z omówieniem kont specjalnych i zasady podwójnego księgowania 4. Uzupełnienie kont w świadczeniach, funduszach oraz innych zbiorach powiązanych z dekretacją dokumentów 5. Rejestr sprzedaży a. zatwierdzanie opłat miesięcznych i ich księgowanie b. cofnięcie miesiąca w księgowości i opłatach miesięcznych c. omówienie dodatkowych funkcji wywoływanych z rejestru sprzedaży 6. Wprowadzenia kosztów a. wprowadzenie danych z faktury b. założenie nowego dostawcy c. wybór świadczeń oraz dekretowanie na wiele kont d. autodekretacja, poprawianie lub tworzenie dekretacji ręcznie 7. Wprowadzanie prostych poleceń księgowań (dokumentów PK) 8. Wprowadzenie bilansu otwarcia (BO) 9. Wyciągi bankowe/kasowe a. założenie nowego wyciągu b. dodawanie nowych pozycji c. prezentacja parowania dokumentów d. dekretowanie pozycji 10. Naliczanie odsetek 11. Podstawowe raportowanie z księgowości a. raport rozrachunków z mieszkańcami i dostawcami b. raport windykacji c. raport obrotu kont i sald d. raport obrotu kont księgowych e. raport sprawozdawczy 12. Sprawozdawczość księgowa krok po kroku a. proste sprawozdanie oparte na listowaniu planu kont b. tabele podatkowe c. bilans wspólnoty III. 3 dzień szkolenia - Rozliczenia mediów 1. Zakładanie liczników i wprowadzanie odczytów a. metody zakładania liczników pojedynczych na obiektach, hurtem na wszystkich obiektach bez numeru fabrycznego lub z numerami fabrycznymi b. formularz odczytów c. masowe wprowadzanie odczytów d. poprawianie wczytanych odczytów e. zestawienia odczytów f. informacja o wczytywaniu odczytów z pliku 2. Wstęp do rozliczeń mediów a. różnice pomiędzy wartościami rozliczonymi, a naliczonymi (zaliczkami) b. omówienie raportu rozliczeń c. powiązanie na raporcie rozliczeń wartości z rozliczenia z wpłatami bankowymi (różnice pomiędzy wartością z rozliczenia a saldem mieszkańca)

5 3. Omówienie sposobów rozliczania mediów, a następnie pokazanie przykładowej konfiguracja sposobów rozliczania mediów. a. Ustawienie świadczeń i ich sposobów rozliczania na obiekcie głównym (niezależnie) zimna woda suma wod Z.W. zimna woda do podgrzania suma wod C.W. podgrzanie wody suma wod C.W. centralne ogrzewanie opłata zmienna suma ciepł C.O. centralne ogrzewanie opłata stała suma powierzchni mieszkalnej centralne ogrzewanie części wspólne LG C.O. minus suma podliczników C.O. zimna woda różnice LG Z.W. minus podliczniki Z.W. i C.W. b. Ustawienie sposobów rozliczania na mieszkaniach (z dokumentu) zimna woda z wod Z.W. zimna woda do podgrzania z wod C.W. podgrzanie wody z wod C.W. centralne ogrzewanie opłata zmienna z ciepł C.O. centralne ogrzewanie opłata stała od powierzchni mieszkalnej centralne ogrzewanie części wspólne dzielenie powierzchnią zimna woda różnice dzielenie osobami c. ustawienie taryfy rozliczeniowej 4. Wyliczanie i rozliczanie opłat krok po kroku : a. funkcja wylicz rozliczenie b. opłaty rozliczeniowe c. funkcja rozliczanie pozycji 5. Wygenerowanie raportu i zatwierdzenie rozliczenia a. sprawdzenie poprawności danych b. porównanie podsumowania rozliczenia z danymi w księgowości (czy rozliczenie wyszło na zero) c. zatwierdzanie rozliczeń 6. Funkcje dodatkowe a. prowadzenie uchwał w programie b. konfiguracja i wysyłanie i c. wysyłanie smsów d. LokaleNet kartoteka internetowa mieszkańca. Trenerzy: Jan Mateja Współzałożyciel i współwłaściciel firmy MMSoft s.c. od 2006 r. Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej od 2006 r. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na wydziale Matematyczno-Fizycznym, kierunek Matematyka, specjalność Matematyka Stosowana. Od 2006 r. realizuje projekty wdrożeniowe i prowadzi szkolenia z zakresu obsługi systemu Lokale firmy MMSoft dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz innych zarządców nieruchomości. Dotychczas przeprowadził ponad 1000 godzin szkoleniowych i zrealizował projekty wdrożeniowe dla kilkudziesięciu firm. Wybrane projekty szkoleniowe: 1. Prowadzenie szkoleń dotyczących wykorzystania oprogramowania MMSoft w zarządzaniu nieruchomościami organizowanych przez Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie na kursach dla osób starających się o licencje zarządcy nieruchomości. 2. Prowadzenie szkoleń/prezentacji oprogramowania MMSoft na konferencjach dla zarządców nieruchomości organizowanych m.in. przez firmę Meeting Factory.

Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft

Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft Czas trwania szkolenia: 3 x 8h Sesje szkoleniowe: jedna trzy dniowa sesja szkoleniowa w sali z dostępem do stanowisk komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie Lokale do wersji 1.7

Zmiany w systemie Lokale do wersji 1.7 Zmiany w systemie Lokale do wersji 1.7 1. Obsługa uchwał: Pierwszy krok jaki należy wykonać to uaktywnienie tej funkcji. Wchodzimy w menu OCHRONA- >GRUPY UŻYTKOWNIKÓW, stajemy na danej grupie (np. Admin)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE ADMINISTRACJĘ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE ADMINISTRACJĘ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE ADMINISTRACJĘ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC, Jerzy MIESZANIEC Streszczenie: W artykule zaprezentowano zdeterminowane przez rozwój

Bardziej szczegółowo

WYKAZ i OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH w URZĘDZIE GMINY w Kamiennej Górze

WYKAZ i OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH w URZĘDZIE GMINY w Kamiennej Górze WYKAZ i OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH w URZĘDZIE GMINY w Kamiennej Górze 1 Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

LOKALE... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4

LOKALE... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4 Lokale MMSoft 1 SPIS TREŚCI LOKALE... 1 SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4 START... 5 FUNKCJE STANDARDOWE... 7 DOSTĘP... 11 USTAWIENIA... 14 SŁOWNIKI... 19 DANE OBIEKTÓW... 26

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar Zaawansowane techniki księgowe w programie Madar www.madar.com.pl Zabrze 2012 2 Spis treści 1 Informacja zarządcza 6 1.1 Raportowanie.................................... 7 1.2 Tablica danych - dashboard............................

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 341/08/11 Mielec, 2008-05-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/08/11. Nazwa zadania: Zintegroowany system informatyczny dla Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/07/2010 09:42:39 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6549 Okresy obrachunkowe dla jednostek organizacyjnych Dodano uprawnienie "OKRESY_JP" - Prawo do ponownego otwarcia

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...12 Wersja 9.0...12 Uwagi ogólne...12 1. Zmiany w menu...12 1.1. Moduł: Administrator...12

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35

Wykaz zmian w systemie Komadres.M w wersji 02.35 Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35 Podsystem Controling Kategoria Controling 4459 Export planów z controllingu Dodano możliwość wyeksportowania planu wcześniej przygotowanego z jednej bazy

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość

Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych...

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych... Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo