Sr. - -' Polskie Sieci "--=

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sr. - -' Polskie Sieci "--="

Transkrypt

1 Sr. - -' Polskie Sieci "--= Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.FSK SSINPU2014V I TYTUŁ : STANDARD REALIZACJI TESTÓW FAT, SAT i KOŃCOWYCH SYSTEMU STEROWANIA i NADZORU (SSiN) OPRACOWANO: DEPARTAMENT EKSPLOATACJI - IERDZAM DO STOSOW ' IA DYREKTO o - ari, ien tacji... gorz Tomasik Data...I.L0.9.2UA,.. Konstancin - Jeziorna Sierpień 2014

2 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru SPIS TREŚCI: I REALIZACJA TESTÓW FAT... 3 I.1 WSTĘP... 3 I.2 CEL TESTÓW... 3 I.3 DOKUMENTACJA... 3 I.4 WARUNKI PRZEPROWADZENIA TESTÓW FAT... 4 I.5 ZAPEWNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ... 5 I.6 ZAKRES TESTÓW FAT OBEJMUJE WERYFIKACJĘ I SPRAWDZENIE... 5 I.7 OCENA WYNIKÓW TESTÓW FAT... 6 II REALIZACJA TESTÓW SAT... 6 II.1 WSTĘP... 6 II.2 CEL TESTÓW... 7 II.3 DOKUMENTACJA... 7 II.4 WARUNKI PRZEPROWADZENIA TESTÓW SAT... 7 II.5 ZAPEWNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ... 8 II.6 ZAKRES TESTÓW SAT OBEJMUJE WERYFIKACJĘ I SPRAWDZENIE... 8 II.7 OCENA WYNIKÓW TESTÓW SAT... 9 III REALIZACJA TESTÓW KOŃCOWYCH III.1 WSTĘP III.2 CEL TESTÓW III.3 WARUNKI PRZEPROWADZENIA TESTÓW KOŃCOWYCH III.4 ZAPEWNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ III.5 ZAKRES TESTÓW KOŃCOWYCH OBEJMUJE WERYFIKACJĘ I SPRAWDZENIE III.6 OCENA WYNIKÓW TESTÓW KOŃCOWYCH IV ZAŁĄCZNIKI

3 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru I REALIZACJA TESTÓW FAT I.1 WSTĘP Standard realizacji testów FAT SSiN określa zasady prowadzenia sprawdzeń systemu SSiN w miejscu jego wytworzenia Testy FAT przeprowadza Wykonawca SSiN przy współudziale Zespołu Sprawdzenia powołanego na podstawie Procedury odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A Organizacja, testów FAT jak również powołanie odpowiednich Zespołów Sprawdzenia zostało określone w Procedurze odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A.. I.2 CEL TESTÓW Celem testu FAT SSiN jest stwierdzenie gotowości zgłoszonego zakresu SSiN do montażu na obiekcie W ramach testów FAT SSiN wykonuje się sprawdzenia: - kompletności wyposażenia systemu SSiN, - poprawności montażu, - zainstalowanego oprogramowania i jego funkcji, - poprawności działania wszystkich elementów systemu SSiN, - kompletności dokumentacji SSiN, - zgodności instalacji z zatwierdzoną dokumentacją, w zakresie zgłoszonym do testów FAT. I.3 DOKUMENTACJA Wykonawca dostarcza opis działania systemu obejmujący co najmniej: wykaz i opis funkcji systemu, dane dotyczące wymaganych parametrów technicznych określonych w Standardzie Budowy SSiN, schematy blokowe i rysunki ilustrujące strukturę i realizację funkcji systemu, dokumentację stanowiska HMI z opisem realizowanych procesów, dokumentację oprogramowania użytkowego, w tym narzędziowego, systemowego oraz serwisowego, dokumentację sprzętu, która powinna opisywać zainstalowane układy i ich działanie, procedury znajdowania i usuwania usterek oraz procedury eksploatacji systemu. Dokumentacja ta powinna pozwolić na samodzielną eksploatację systemu przez Zamawiającego, dokumentację techniczno ruchową zainstalowanego sprzętu, 3

4 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru opis implementacji protokołów komunikacyjnych i listę telegramów przesyłanych danych, które są stosowane wewnątrz systemu i do komunikacji zewnętrznej, numer wersji SSiN, a w tym numery wersji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego sterowników oraz modułów, numery seryjne elementów systemu, numer wersji konfiguracji sterowników. Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne sterowników oraz modułów powinno zostać dołączone na nośnikach elektronicznych Cała dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim. I.4 WARUNKI PRZEPROWADZENIA TESTÓW FAT Zatwierdzony program testów FAT wg wzorca określonego w Załączniku nr Przedłożenie przez Wykonawcę, najpóźniej do dnia rozpoczęcia testów FAT, następujących dokumentów i dokumentacji: badania typu i wyrobu oraz deklaracji zgodności urządzeń wchodzących w skład systemu SSiN, protokoły z realizacji wewnętrznych testów fabrycznych Wykonawcy, paszporty konfiguracji SSiN przygotowanej na testy FAT, paszporty oprogramowania systemowego poszczególnych modułów sterowników SSIN oraz urządzeń wchodzących w architekturę SSiN, listę dodatkowych urządzeń i oprogramowania narzędziowego użytego do przeprowadzania testów FAT (symulatory, makiety, oprogramowanie diagnostyczne, itp.), zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej w zakresie: schematów ideowych, montażowych i list wyposażenia szaf SSiN oraz schematów ideowych obwodów wtórnych i schematów funkcjonalnych pól, funkcji wykorzystanych w poszczególnych urządzeniach EAZ, PSR, równań logicznych blokad polowych i międzypolowych, schematów blokowych wszystkich zaimplementowanych sekwencji polowych i rozdzielnianych, prezentacji procesu na stanowisku HMI, schematów połączeń sieci LAN i telekomunikacyjnych, zestawienia wykorzystanych adresów IP i innych ustawień sieci oraz adresów master/slave szeregowych protokołów transmisyjnych, list sygnałów SSiN: stacyjnych, CN/RCN, KDM/ODM i innych np. wymienianych z systemami Spółek Dystrybucyjnych lub Elektrowni, list urządzeń IED, z którymi będzie realizowana wymiana danych wraz z informacją o zastosowanych protokołach komunikacyjnych, list oprogramowania zainstalowanego w SSiN i licencji, opis działania SSiN przy zerwaniach transmisji, instrukcji obsługi SSiN. 4

5 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru I.5 ZAPEWNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ Pełnej, obejmującej zgłoszony do testów FAT zakres realizowanego zadania, konfiguracji sprzętowej i programowej SSiN z zabudowanymi sterownikami polowymi, komputerami stacyjnymi, HMI, serwerem WEB, urządzeniami sieci LAN Niezbędnej ilość symulatorów (urządzeń umożliwiających odwzorowanie aparatury testowanych pól) Urządzeń EAZ w ilości co najmniej 1 sztuki z każdego typu instalowanego na obiekcie (dotyczy również ZS i LRW jeśli są w wersji rozproszonej) z docelową konfiguracją komunikacyjną. Jeśli system będzie instalowany na obiekcie bez wymiany zabezpieczeń to zakres sprawdzeń z udziałem urządzeń EAZ musi być zrealizowany na testach SAT Innych urządzeń IED (ich lista zależy od uwarunkowań konkretnego obiektu) lub ich symulatorów umożliwiających sprawdzenie obsługi protokołów transmisyjnych, które będą wykorzystywane w obiekcie, a nie są zaimplementowane w urządzeniach przygotowanych na FAT. Listę urządzeń, protokołów i symulatorów określa program testów Oprogramowania narzędziowego umożliwiającego generowanie i odbiór sygnałów zgodnie z protokołami IEC , IEC , IEC , MODBUS, IEC61850, DNP3 w zależności od typu zastosowanych w SSiN protokołów. I.6 ZAKRES TESTÓW FAT OBEJMUJE WERYFIKACJĘ I SPRAWDZENIE Protokołów testów wewnętrznych Wykonawcy Kompletności dokumentacji Kompletności wyposażenia SSiN Jakości montażu, kompletność połączeń PE w obrębie szaf, jakość i kompletność opisów Połączeń sieci LAN Połączeń sterowników polowych i sterowników centralnych Poprawności działania PSR Poprawności funkcjonowania systemu przy uszkodzeniach składników komunikacyjnych sieci LAN Poprawności działania mechanizmów redundancji Pomiarów analogowych i cyfrowych Sygnałów alarmów i zdarzeń Rozkazów sterowniczych Poziomów sterowań i uprawnień sterowniczych Blokad logicznych polowych i międzypolowych Realizacji funkcjonalności odstawień sterowań łączników i pola Realizacji funkcji pole w przeglądzie i pole w remoncie Trybów sterowań Sekwencji łączeniowych Rejestracji zdarzeń. 5

6 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru Realizacji funkcji HMI Realizacji funkcji WEB Serwera Współpracy z układami EAZ Poprawności implementacji protokołów komunikacyjnych wymaganych w danym projekcie Kontroli współpracy z urządzeniami IED Kontroli dostępu do funkcji systemu Innych wynikających ze specyfiki obiektu. I.7 OCENA WYNIKÓW TESTÓW FAT Nie spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt. I.4 jest podstawą do zakończenia testów FAT z wynikiem negatywnym Za usterki limitujące uznaje się w szczególności: - błędne działanie blokad polowych, - błędne działanie blokad miedzypolowych, - błędne działanie sekwencji łączeniowych, - błędne działanie redundancji w ramach SSiN, - błędne działanie redundancji sygnalizacji z urządzeń EAZ, - błędy wewnętrzne systemów operacyjnych serwerów WWW i aplikacji SSiN, lub brak możliwości ich sprawdzenia W sytuacji stwierdzenia znaczącej liczby usterek (decyzję podejmuje Zespół Sprawdzenia), niezdefiniowanych powyżej jako limitujące, testy FAT zostają zakończone z wynikiem negatywnym Z wykonanych prac sporządzany jest protokół zgodnie z Procedurą odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A., w którym zawarte są wyniki, uwagi i zalecenia po testach FAT SSiN. II REALIZACJA TESTÓW SAT II.1 WSTĘP Standard realizacji testów SAT określa zasady prowadzenia sprawdzeń systemu SSiN w miejscu jego docelowego zainstalowania z udziałem ośrodków nadrzędnych (administrator telemechaniki KDM, administrator telemechaniki ODM, CN, RCN) oraz spółkami dystrybucyjnymi, wytwórcami i odbiorcami Testy SAT przeprowadza IK przy udziale Zespół Sprawdzenia oraz przy współudziale Wykonawcy Organizacja testów SAT jak również powołanie odpowiednich Zespołów Sprawdzenia zostało określone w Procedurze odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A.. 6

7 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru II.2 CEL TESTÓW Celem testu SAT jest stwierdzenie poprawnej instalacji SSiN na obiekcie, prawidłowej współpracy z ośrodkami nadrzędnymi i gotowości do przeprowadzenia testów końcowych W ramach testów SAT SSiN wykonuje się sprawdzenia: - poprawności montażu systemu SSiN na obiekcie, - poprawności współpracy SSiN z obwodami wtórnymi i aparaturą stacyjną, - poprawności współpracy z urządzeniami EAZ w docelowej konfiguracji, - poprawności redundancji zasilania elementów składowych SSiN, - poprawności współpracy SSiN z obwodami i aparaturą Potrzeb Własnych, - poprawności funkcjonowania kanałów transmisji do ośrodków nadrzędnych, - poprawności współpracy SSiN z ośrodkami nadrzędnymi ( KDM, ODM, CN, RCN) oraz spółkami dystrybucyjnymi, wytwórcami i odbiorcami, w zakresie zgłoszonym do testów SAT Sprawdzenie sygnałów wykonuje się od źródła ich powstawania, a sprawdzenie sterowań z udziałem aparatury obiektu. II.3 DOKUMENTACJA Wykonawca powinien dostarczyć opis działania systemu ze wskazaniem zmian w stosunku do dokumentów dostarczonych na testy FAT. Powinien on obejmować co najmniej: wykaz i opis funkcji systemu, schematy blokowe i rysunki ilustrujące strukturę i realizację funkcji systemu, dokumentację stanowiska HMI z opisem realizowanych procesów, dokumentację techniczno ruchową zainstalowanego sprzętu, opis implementacji protokołów komunikacyjnych i listę telegramów przesyłanych danych, które są stosowane wewnątrz systemu i do komunikacji zewnętrznej, numer wersji SSiN, a w tym numery wersji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego sterowników oraz modułów, numery seryjne elementów systemu, numer wersji konfiguracji sterowników Zaktualizowaną Instrukcję Eksploatacji Stacji Cała dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim. II.4 WARUNKI PRZEPROWADZENIA TESTÓW SAT Zakończenie z wynikiem pozytywnym testów FAT Zakończenie przez Wykonawcę prac montażowych i rozruchowych na obiekcie lub w polu Zatwierdzony program testów SAT wg wzorca określonego w Załączniku nr Zapewnienie wyłączeń poszczególnych elementów stacji, które podlegać będą testom SAT (pola, rozdzielnie, automatyki, itp.), lub wyłączenia te są niezbędne z uwagi na spełnienie wymagań w zakresie BHP. 7

8 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru Zakończona pełna edycja odwzorowania obiektu w ośrodkach nadrzędnych (KDM, ODM, CN, RCN) oraz spółkach dystrybucyjnych u wytwórców i odbiorców Uruchomione kanały transmisji z ośrodkami nadrzędnymi Dostarczenie przez Wykonawcę następujących dokumentów i dokumentacji: wyników przeprowadzonych testów wewnętrznych i przygotowanych protokołów przez grupę rozruchową, aktualnej dokumentacji wykonawczej w zakresie: schematów ideowych, montażowych i list wyposażenia szaf SSiN oraz schematów ideowych obwodów wtórnych i schematów funkcjonalnych pól, funkcji wykorzystanych w poszczególnych urządzeniach EAZ, PSR, równań logicznych blokad polowych i międzypolowych, schematów blokowych wszystkich zaimplementowanych sekwencji polowych i rozdzielnianych, prezentacji procesu na stanowisku HMI, schematów połączeń sieci LAN i telekomunikacyjnych, zestawienia wykorzystanych adresów IP i innych ustawień sieci oraz adresów master/slave szeregowych protokołów transmisyjnych, list sygnałów SSiN: stacyjnej, ośrodków nadrzędnych (KDM, ODM, CN, RCN) oraz spółek dystrybucyjnych, wytwórców i odbiorców, potwierdzenie zgodności, w formie oświadczenia, konfiguracji SSiN z wersją przyjętą na koniec testów FAT, a w przypadku wprowadzenia zmian przekazanie ich listy wraz z potwierdzeniem poprawności realizacji, instrukcji obsługi SSiN Wyedytowane i zasilone w dane z obiektu pulpity sterownicze właściwych: RCN i ODM oraz CN, KDM i stacji II.5 ZAPEWNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ Dostępności na obiekcie grupy rozruchowej Możliwości wykonania sprawdzeń określonych w pkt.ii.6. II.6 ZAKRES TESTÓW SAT OBEJMUJE WERYFIKACJĘ I SPRAWDZENIE Protokołów z rozruchu wykonanego przez Wykonawcę Kompletność dokumentacji Kompletności wyposażenia SSiN Jakości montażu, kompletność połączeń PE w obrębie szaf, jakość i kompletność opisów Połączeń sieci LAN Połączeń oraz współpracy sterowników polowych i sterowników centralnych Poprawności działania PSR wraz z udziałem aparatury pola. 8

9 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru Poprawności funkcjonowania systemu przy uszkodzeniach składników komunikacyjnych sieci LAN z udziałem sieci WAN Poprawności działania mechanizmów redundancji (urządzeń EAZ, sterowników SSiN oraz łączności) Pomiarów analogowych i cyfrowych Sygnałów alarmów i zdarzeń od źródła ich powstawania Rozkazów sterowniczych ze wszystkich ośrodków nadrzędnych (KDM, ODM, CN, RCN), spółek dystrybucyjnych, wytwórców oraz odbiorców z użyciem aparatury pola Poziomów sterowań i uprawnień sterowniczych z udziałem ośrodków nadrzędnych (KDM, ODM, CN, RCN), spółek dystrybucyjnych, wytwórców oraz odbiorców Blokad logicznych polowych i międzypolowych w zakresie możliwym do zrealizowania Realizacji funkcjonalności odstawień sterowań łączników i pola z udziałem ośrodków nadrzędnych (KDM, ODM, CN, RCN) Realizacji funkcji pole w przeglądzie i pole w remoncie z udziałem ośrodków nadrzędnych (KDM, ODM, CN, RCN), spółek dystrybucyjnych, wytwórców oraz odbiorców Trybów sterowań z udziałem ośrodków nadrzędnych (KDM, ODM, CN, RCN), spółek dystrybucyjnych, wytwórców oraz odbiorców Sekwencji łączeniowych z udziałem ośrodków nadrzędnych Rejestracji zdarzeń Realizacji funkcji HMI Realizacji funkcji WEB Serwera na komputerach w wyznaczonych lokalizacjach np. RCN Współpracy z układami EAZ, w tym mechanizmów redundancji sygnalizacji z urządzeń EAZ Poprawności implementacji protokołów komunikacyjnych do ośrodków nadrzędnych (KDM, ODM, CN, RCN), spółek dystrybucyjnych, wytwórców oraz odbiorców Kontroli współpracy z urządzeniami IED Kontroli dostępu do funkcji systemu Poprawność edycji odwzorowania obiektu w ośrodkach nadrzędnych (KDM, ODM, CN, RCN), spółek dystrybucyjnych, wytwórców oraz odbiorców Innych wynikających ze specyfiki obiektu. II.7 OCENA WYNIKÓW TESTÓW SAT Nie spełnienie warunków określonych w pkt. II.4 jest podstawą do zakończenia testów SAT z wynikiem negatywnym Za usterki limitujące uznaje się w szczególności: - niezgodność blokad elektrycznych z logicznymi, - błędne działanie blokad logicznych, - błędne sterowanie z poziomu obiektu z uwzględnieniem trybów sterowania, - błędne działanie mechanizmów przejmowania uprawnień sterowniczych, - błędy lub braki w sygnalizacji parametrów technologicznych urządzeń pola, - błędy lub braki w sygnalizacji z zabezpieczeń, 9

10 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru lub brak możliwości ich sprawdzenia W sytuacji stwierdzenia znaczącej liczby usterek (decyzję podejmuje Zespół Sprawdzenia), niezdefiniowanych powyżej jako limitujące, testy SAT zostają zakończone z wynikiem negatywnym Z wykonanych prac sporządzany jest protokół zgodnie z Procedurą odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A., w którym zawarte są wyniki, uwagi i zalecenia po testach SAT SSiN. III REALIZACJA TESTÓW KOŃCOWYCH III.1 WSTĘP Standard realizacji testów końcowych określa zasady sprawdzeń systemu SSiN w miejscu jego zainstalowania oraz w ośrodkach nadrzędnych dla sprawdzenia funkcjonalności SSiN związanych ze sterowaniem poziomu stacji i zdalnie z systemów dyspozytorskich Testy Końcowe przeprowadzają służby ruchowe przy udziale służb eksploatacyjnych Zamawiającego, przy współudziale Wykonawcy Organizacja testów Końcowych jak również powołanie odpowiednich Zespołów Sprawdzenia zostało określone w Procedurze odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A.. III.2 CEL TESTÓW Testy Końcowe wykonuje się dla stwierdzenia spełnienia przez SSiN oraz systemy w ośrodkach nadrzędnych (KDM, ODM, CN, RCN) oraz spółkach dystrybucyjnych, u wytwórców i odbiorców, warunków technicznych w zakresie zdolności obiektu do zdalnego sterowania. W ramach testów końcowych dokonuje się sterowań ruchowych oraz sterowań wybranymi automatykami, które są odwzorowane w programie testów Przeprowadzone testy z wynikiem pozytywnym są podstawą do zgłoszenia stacji do Załącznika nr 1 Instrukcji współpracy służb dyspozytorskich KDM/ODM ze służbami nadzoru eksploatacji CN/RCN W ramach testów Końcowych wykonuje się sprawdzenie poprawności: - wykonywania sterowań z poziomu stacji, - wykonywania sterowań ze wszystkich ośrodków nadrzędnych (KDM, ODM, CN, RCN) oraz spółek dystrybucyjnych, wytwórców i odbiorców, z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności SSiN. III.3 WARUNKI PRZEPROWADZENIA TESTÓW KOŃCOWYCH Zakończenie z wynikiem pozytywnym testów SAT. 10

11 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru Zatwierdzony program testów Końcowych wg wzorca określonego w Załączniku nr Zapewnienie wyłączeń poszczególnych elementów stacji, które podlegać będą testom Końcowym (pola, rozdzielnie, automatyki, itp.), lub wyłączenia te są niezbędne z uwagi na spełnienie wymagań w zakresie BHP Pozytywnie przeprowadzone odbiory wszystkich elementów stacji biorących udział w testach. III.4 ZAPEWNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ Wsparcia technicznego na obiekcie podczas realizacji testów. III.5 ZAKRES TESTÓW KOŃCOWYCH OBEJMUJE WERYFIKACJĘ I SPRAWDZENIE Poprawność odwzorowania łączników i automatyk na stacji i w ośrodków nadrzędnych (KDM, ODM, CN, RCN) oraz spółkach dystrybucyjnych u wytwórców i odbiorców Poprawność wykonywania sterowań łączników, automatyk i sekwencji ze stacji, ośrodków nadrzędnych (KDM, ODM, CN, RCN), spółek dystrybucyjnych, wytwórców oraz odbiorców wraz z funkcjonalnościami przejmowania uprawnień sterowniczych, odstawienia sterowań łączników/pól, trybów sterowania, funkcji pole w remoncie i pole w przeglądzie Sprawdzenie braku możliwości wykonywania sterowania w stanach zabronionych (w tym: brak uprawnień sterowniczych, tryby sterowań, odstawienia sterowań łączników/pól, pole w remoncie, pole w przeglądzie,itp.) wraz ze sprawdzeniem sygnalizacji w ośrodkach nadrzędnych i na obiekcie Poprawności współpracy systemu SSiN z ośrodkami nadrzędnymi (KDM, ODM, CN, RCN), spółkami dystrybucyjnymi, wytwórcami oraz odbiorcami Poprawności działania mechanizmów redundancji w komunikacji do ośrodków nadrzędnych (KDM, ODM, CN, RCN) Poprawności rejestracji zdarzeń w SSiN na stacji i w ośrodkach nadrzędnych (KDM, ODM, CN, RCN) Inne wynikające ze specyfiki obiektu. III.6 OCENA WYNIKÓW TESTÓW KOŃCOWYCH Nie spełnienie warunków określonych w pkt. III.3 jest podstawą do zakończenia testów Końcowych z wynikiem negatywnym W wypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki, decyzję o dalszym postępowaniu w zakresie realizacji testów Końcowych podejmuje Kierownik Prób Z wykonanych prac sporządzany jest protokół zgodnie z Procedurą odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A., w którym zawarte są wyniki, uwagi i zalecenia po testach Końcowych SSiN. 11

12 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru IV ZAŁĄCZNIKI 4.1 Załącznik nr 1: Program realizacji testów FAT. 4.2 Załącznik nr 2: Program realizacji testów SAT. 4.3 Załącznik nr 3: Szablon realizacji testów Końcowych. 12

13 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru ZAŁĄCZNIK NR 1 Program testów FAT. 1. Program testów SSiN dla stacji elektroenergetycznej Nazwa Stacji Pole Nazwa pola i nr szafy 2. Lista testowanych urządzeń: Wymienić urządzenia podlegające sprawdzeniu dla danego pola. 3. Zakres sprawdzenia: Określić zakres sprawdzeń w kontekście pracy w polu własnym oraz nawiązań do innych pól. 4. Przebieg testów urządzeń SSiN dla pola podać nazwę pola. 5. Przygotowanie środowiska testowego: Wymienić urządzenia wchodzące w skład kompletnego środowiska testowego dla badanego pola. Stan pozostałych pól: Określić warunki ruchowe symulowane na potrzeby sprawdzenia funkcji pola badanego. 6. Organizacja testów. Testy realizuje: Wykonawca PRZEGLĄD DOKUMENTACJI SPRAWDZONO OCENA P/ N/ ND UWAGI Projekt Wykonawczy P. Lista sygnałów P. Algorytmy sekwencji N. Algorytmy blokad. N.D. Instrukcje operatorskie Architektura systemu. Dokumentacje urządzeń nawiązanych do SSiN Inne 8. MONTAŻ. SPRAWDZENIE STANU: SPRAWDZONO OCENA P/ N/ ND UWAGI Mocowania urządzeń P. Listew zaciskowych N. Prowadzenie żył kablowych N.D. Uziemienia połączeń wyrównawczych Opisy i etykiety przewodów, listew, wtyczek sygnałowych, itp.. Segregacja i kolorystyka okablowania w zależności od napięcia, zgodnie z SIWZ Dobór zabezpieczeń i wyłączników: Kompletność dostawy sprzętu w szafie Ilość rezerwy w szafach. Inne.. Program testów FAT 1 z 4

14 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru ZAŁĄCZNIK NR 1 9. CZĘŚĆ KOMUNIKACYJNA SPRAWDZENIE STANU: SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Połączeń światłowodowych P. P. P. Połączeń elektrycznych P. P. P. Połączeń logicznych N. N. N. Konfiguracji adresów IP N.D. Konwerterów transmisyjnych Oznaczenie i etykiety przewodów i urządzeń transmisyjnych Synchronizacja czasu Redundancja - zerwania transmisji Redundancja - zanik zasilania inne 10. HMI SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI STATYCZNEJ EKRANÓW BADANEGO POLA SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Schemat pola/ kolorowanie P. P. P. Opisy łączników Pomiary P. P. P. Przyciski sterowań N. N. N. Sygnalizacja stanu automatyk w polu N.D. Sygnalizacja stanu urządzeń łączności Sygnalizacja alarmowa Nawiązania do schematu rozdzielni Inne 11. HMI SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI EKRANÓW ZWIĄZANYCH SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Stan obiektu P. P. P. Architektura SSiN P. P. P. Komunikacja IED N. N. N. Potrzeby Własne N.D. Stan Pracy Automatyk ARST Schemat Rozdzielni Schemat Stacji Obsługa Zdarzeń Obsługa Alarmów Inne 12. PANEL STEROWANIA REZERWOWEGO WERYFIKACJA STANU: SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Schematu pola wraz z oznaczeniami łączników P. P. P. Rozmieszczenia poszczególnych elementów na PSR. P. P. P. Kompletności, kształtu i kolorystyki przycisków. N. N. N. Kompletności, kształtu i kolorystyki lampek. N.D. N.D. N.D. Oznaczeń wewnętrznych elementów PSR. Sygnalizacja stanu przycisków Sygnalizacja stanu lampek Prowadzenie okablowania. Inne Program testów FAT 2 z 4

15 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru ZAŁĄCZNIK NR SSiN SPRAWDZENIE LISTY SYGNAŁÓW POMIAROWYCH POTWIERDZENIE JEDNAKOWYCH WARTOŚCI POMIAROWYCH SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Mierniki na PSR P. P. P. HMI P. P. P. RCN N. N. N. KDM N.D. N.D. N.D. Pomiary technologiczne AT/TR Wartości pomiarowe warunków synchronizacji Inne 14. SSiN STEROWANIA ŁĄCZNIKAMI POLA: POTWIERDZIĆ ZMIANY STANU ŁĄCZNIKÓW SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Sterowania PSR z poz. nr 3. P. P. P. PSR z poz. nr 2 P. P. P. HMI z poz. nr 1 N. N. N. P. P. 15. SSiN STEROWANIA BEZPOŚREDNIE POLA w HMI POTWIERDZIĆ ZMIANY STANU SYGNALIZACJI WE WŁAŚCIWYM OŚRODKU SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI SPZ P. P. P. LRW P. P. P. Zabezpieczenia N. N. N. Kontrola Synchronizmu P. Wybór miejsca sterowania na napędzie P. Impulsowanie Zabezpieczeń PZ - tryb regulacji PZ - sterowanie grupami chłodnic Urzadzenia łączności Pobieranie uprawnień dla stacji 16. SSiN ZMIANA STATUSU POLA BLOKOWANIE STEROWAŃ w POLU i ŁĄCZNIKAMI POTWIERDZIĆ ZMIANY I BLOKADY SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Pobieranie uprawnień (zał/ sygn) P. P. P. Pole w przeglądzie (zał/ sygn) P. P. P. Pole w remoncie (zał/ sygn) N. Blokady sterowań pojedyńczymi łącznikami (zał/ sygn) Inne 17. SSiN HMI SPRAWDZENIE BLOKAD STEROWNICZYCH PRÓBY STEROWAŃ KONTROLA SYGNALIZACJI PRZYCZYN BLOKADY W HMI SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Blokady od braku uprawnień sterowniczych P. P. P. Blokady od braku technologicznych warunków początkowych. P. P. P. Blokady od warunków ruchowych w polu badanym N. N. N. Blokady od warunków ruchowych w innych polach Blokady realizowane przy sterowaniach z poz. nr 2 PSR. Inne Program testów FAT 3 z 4

16 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru ZAŁĄCZNIK NR SSiN HMI SPRAWDZENIE SEKWENCJI STEROWNICZYCH SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Uruchomienie sekwencji przy braku uprawnień P. P. P. Uruchomienie sekwencji przy braku warunków początkowych i ruchowych. P. P. P. Uruchomienie, wykonanie i potwierdzenie wykonania sekwencji (krok.) N. N. N. Uruchomienie, wykonanie i potwierdzenie wykonania sekwencji (autom.) Przerywanie sekwencji przy zmianie warunków sterowniczych. Inne 19. SSiN HMI SPRAWDZENIE SYGNALIZACJI I STEROWAŃ SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Lista sygnałów pomiarowych P. P. P. Lista sygnałów sterowniczych P. P. P. Lista sygnałów zdarzeń N. N. N. Lista sygnałów alarmowych Program testów FAT 4 z 4

17 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru ZAŁĄCZNIK NR 2 Program testów SAT. 1. Program testów SSiN dla stacji elektroenergetycznej Nazwa Stacji Pole Nazwa pola i nr szafy 2. Lista testowanych urządzeń: Wymienić urządzenia podlegające sprawdzeniu dla danego pola. 3. Zakres sprawdzenia: Określić zakres sprawdzeń w kontekście pracy w polu własnym oraz nawiązań do innych pól. 4. Przebieg testów urządzeń SSiN dla pola podać nazwę pola. 5. Przygotowanie środowiska testowego: Wymienić urządzenia wchodzące w skład kompletnego środowiska testowego dla badanego pola. Stan pozostałych pól: Określić warunki ruchowe symulowane na potrzeby sprawdzenia funkcji pola badanego. 6. Organizacja testów. Testy realizuje: Wykonawca PRZEGLĄD DOKUMENTACJI SPRAWDZONO OCENA P/ N/ ND UWAGI Projekt Wykonawczy P. Lista sygnałów P. Algorytmy sekwencji N. Algorytmy blokad. N.D. Instrukcje operatorskie Architektura systemu. Dokumentacje urządzeń nawiązanych do SSiN Protokołół z rozruchu wykonany przez Wykonawcę Protokołół z badań ochrony przeciwporażeniowej Kompletność dokumentacji obwodów wtórnych Inne 8. MONTAŻ. SPRAWDZENIE STANU: SPRAWDZONO OCENA P/ N/ ND UWAGI Mocowania urządzeń P. Listew zaciskowych N. Prowadzenie żył kablowych N.D. Uziemienia połączeń wyrównawczych Opisy i etykiety przewodów, listew, wtyczek sygnałowych, itp.. Segregacja i kolorystyka okablowania w zależności od napięcia, C175zgodnie z SIWZ Dobór zabezpieczeń i wyłączników Kompletność dostawy sprzętu w szafie Ilość rezerwy w szafach Jakości montażu Nawiązania obwodów wtórnych do obwodów w szafach SSiN Potwierdzenie ciągłości obwodów wtórnych prądowych i napięciowych Inne.. Program testów SAT 1 z 4

18 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru ZAŁĄCZNIK NR 2 9. CZĘŚĆ KOMUNIKACYJNA SPRAWDZENIE STANU: SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Połączeń światłowodowych P. P. P. Połączeń elektrycznych P. P. P. Połączeń logicznych N. N. N. Konfiguracji adresów IP N.D. Konwerterów transmisyjnych Oznaczenie i etykiety przewodów i urządzeń transmisyjnych Synchronizacja czasu Redundancja - zerwania transmisji Redundancja - zanik zasilania Połączeń SSiN z urządzeniami IED oraz redundancji Transmisji w ramach sieci LAN SSiN w tym redundancji połączeń Kanałów do ośrodków nadrzędnych Poprawności implementacji protokołów komunikacyjnych i edycji obiektu w ośrodkach nadrzędnych Realizacji funkcji WEB Serwera na komputerach w wyznaczonych lokalizacjach np. RCN inne 10. HMI SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI STATYCZNEJ EKRANÓW BADANEGO POLA SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Schemat pola/ kolorowanie P. P. P. Opisy łączników Pomiary P. P. P. Przyciski sterowań N. N. N. Sygnalizacja stanu automatyk w polu N.D. Sygnalizacja stanu urządzeń IED N.D. Sygnalizacja stanu urządzeń łączności Sygnalizacja alarmowa Nawiązania do schematu rozdzielni Sygnalizacja warunków technologicznych aparatury inne 11. HMI SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI EKRANÓW ZWIĄZANYCH SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Stan obiektu P. P. P. Architektura SSiN P. P. P. Komunikacja IED N. N. N. Potrzeby Własne N.D. Stan Pracy Automatyk ARST Schemat Rozdzielni Schemat Stacji Obsługa Zdarzeń Obsługa Alarmów inne Program testów SAT 2 z 4

19 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru ZAŁĄCZNIK NR PANEL STEROWANIA REZERWOWEGO WERYFIKACJA STANU: SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Schematu pola wraz z oznaczeniami łączników P. P. P. Rozmieszczenia poszczególnych elementów na PSR P. P. P. Kompletności, kształtu i kolorystyki przycisków N. N. N. Kompletności, kształtu i kolorystyki lampek N.D. N.D. N.D. Oznaczeń wewnętrznych elementów PSR Sygnalizacja stanu przycisków Sygnalizacja stanu lampek Prowadzenie okablowania Pomiary inne 13. SSiN SPRAWDZENIE LISTY SYGNAŁÓW POMIAROWYCH POTWIERDZENIE JEDNAKOWYCH WARTOŚCI POMIAROWYCH SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Mierniki na PSR P. P. P. HMI P. P. P. RCN N. N. N. KDM N.D. N.D. N.D. Pomiary technologiczne AT/TR Wartości pomiarowe warunków synchronizacji inne 14. SSiN STEROWANIA ŁĄCZNIKAMI POLA: POTWIERDZIĆ ZMIANY STANU ŁĄCZNIKÓW SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Sterowania PSR z poz. nr 3. P. P. P. PSR z poz. nr 2 P. P. P. HMI z poz. nr 1 N. N. N. inne P. 15. SSiN STEROWANIA BEZPOŚREDNIE POLA w HMI POTWIERDZIĆ ZMIANY STANU SYGNALIZACJI WE WŁAŚCIWYM OŚRODKU SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI SPZ P. P. P. LRW P. P. P. Zabezpieczenia N. N. N. Kontrola Synchronizmu P. Wybór miejsca sterowania na napędzie P. Impulsowanie Zabezpieczeń PZ - tryb regulacji PZ - sterowanie grupami chłodnic Urzadzenia łączności Pobieranie uprawnień dla stacji inne 16. SSiN ZMIANA STATUSU POLA BLOKOWANIE STEROWAŃ w POLU i ŁĄCZNIKAMI POTWIERDZIĆ ZMIANY I BLOKADY SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Pobieranie uprawnień (zał/ sygn) P. P. P. Pole w przeglądzie (zał/ sygn) P. P. P. Pole w remoncie (zał/ sygn) N. Blokady sterowań pojedyńczymi łącznikami (zał/ sygn) inne Program testów SAT 3 z 4

20 Standard realizacji testów FAT, SAT i KOŃCOWYCH Systemu Sterowania i Nadzoru ZAŁĄCZNIK NR SSiN HMI SPRAWDZENIE BLOKAD STEROWNICZYCH PRÓBY STEROWAŃ KONTROLA SYGNALIZACJI PRZYCZYN BLOKADY W HMI SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Blokady od braku uprawnień sterowniczych P. P. P. Blokady od braku technologicznych warunków początkowych. P. P. P. Blokady od warunków ruchowych w polu badanym N. N. N. Blokady od warunków ruchowych w innych polach Blokady realizowane przy sterowaniach z poz. nr 2 PSR. Poprawność blokad logicznych Zgodność blokad elektrycznych z logicznymi Poprawności funkcji odstawienia sterowań łącznika/pola Poprawności funkcji przejmowania uprawnień sterowniczych Poprawności funkcji pole w przeglądzie / pole w remoncie inne 18. SSiN HMI SPRAWDZENIE SEKWENCJI STEROWNICZYCH SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Uruchomienie sekwencji przy braku uprawnień P. P. P. Uruchomienie sekwencji przy braku warunków początkowych i ruchowych. P. P. P. Uruchomienie, wykonanie i potwierdzenie wykonania sekwencji (krok.) N. N. N. Uruchomienie, wykonanie i potwierdzenie wykonania sekwencji (autom.) Przerywanie sekwencji przy zmianie warunków sterowniczych. inne 19. SSiN HMI SPRAWDZENIE SYGNALIZACJI I STEROWAŃ SPRAWDZONO DZIENNIK ALARMY OCENA P/ N/ ND WEB SERVER UWAGI Lista sygnałów pomiarowych P. P. P. Lista sygnałów sterowniczych P. P. P. Lista sygnałów zdarzeń N. N. N. Lista sygnałów alarmowych inne 20. OŚRODKI NADRZĘDNE SPRAWDZONO OCENA P/ N/ ND UWAGI Schemat pola/ kolorowanie P. Opisy łączników P. Pomiary N. Pobieranie uprawnień Pole w przeglądzie Pole w remoncie Obsługa Zdarzeń Obsługa Alarmów Sterowania inne Program testów SAT 4 z 4

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy

Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy Robert Jędrychowski Politechnika Lubelska Nałęczów, ZET 2014 Plan prezentacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy nowego układu MK-SORN na terenie ODM Katowice.

Koncepcja budowy nowego układu MK-SORN na terenie ODM Katowice. Koncepcja budowy nowego układu MK-SORN na terenie ODM Katowice. www.ien.gda.pl e-mail: ien@ien.gda.pl mgr inż. Jacek Jemielity mgr inż. Łukasz Czapla mgr inż. Ksawery Opala Instytut Energetyki Oddział

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ : ALGORYTMY BLOKAD ŁĄCZENIOWYCH W STACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 750, 400, 220 i 110 kv

TYTUŁ : ALGORYTMY BLOKAD ŁĄCZENIOWYCH W STACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 750, 400, 220 i 110 kv ps-polskir. Sieci ' Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.ABL_SSiN.PL/2014y1 TYTUŁ : ALGORYTMY BLOKAD ŁĄCZENIOWYCH W STACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

Nowy model. funkcjonowania służb nadzoru eksploatacji sieci przesyłowej. Grzegorz Ciężki Centrum Nadzoru Departament Eksploatacji

Nowy model. funkcjonowania służb nadzoru eksploatacji sieci przesyłowej. Grzegorz Ciężki Centrum Nadzoru Departament Eksploatacji Nowy model funkcjonowania służb nadzoru eksploatacji sieci przesyłowej Tomasz Kopka Grzegorz Ciężki Centrum Nadzoru Departament Eksploatacji PSE Operator S.A. Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

Data Al',..U.,? 14'"...

Data Al',..U.,? 14'... Polskie Sieci "...== Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.PSR_SSiN. PU201 41 TYTUŁ: STANDARD PANELI STEROWANIA REZERWOWEGO OPRACOWANO: DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do Umowy nr UPE/WYT/.../2006 o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej pomiędzy Użytkownikiem a PSE-Operator S.A. i PSE SA ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SYSTEMÓW WYMIANY INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip.

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. opis systemu Oczekiwanym wyposażeniem rozdzielnic potrzeb własnych ZaWiSZa firmy ETCplus jest kontroler nadzoru rozdzielnic nn ZaWiSZaIP.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE > ; OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. WARSZAW A, Grudzień 2005.

Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE > ; OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. WARSZAW A, Grudzień 2005. Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE >---------------; PSE-SF.KSE2.3. l/2005v I TYTUŁ: 2.3.1 KATALOG PÓL - OBWODY WTÓRNE OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ WARSZAW A, Grudzień

Bardziej szczegółowo

Sygnały przesyłane między Farmą Wiatrową a Stacją Elektroenergetyczną PSE S.A. SPIS TREŚCI

Sygnały przesyłane między Farmą Wiatrową a Stacją Elektroenergetyczną PSE S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Zakres dokumentu... 4 3. Normy i standardy związane... 4 3.1. Normy... 5 3.2. Standardy związane... 5 4. Definicje... 6 5. Transmisja sygnałów przesyłanych między Farmą Wiatrową

Bardziej szczegółowo

Standard budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych

Standard budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 2 ZAKRES... 4 3 NORMY TOWARZYSZĄCE... 4 4 STANDARDY ZWIĄZANE... 9 5 DEFINICJE...10 6 SKRÓTY...13 7 WYMAGANIA OGÓLNE DLA SYSTEMU SSIN...13 8 WYMAGANE FUNKCJE SYSTEMU SSIN...16

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014 ps-, Polskie Sieci ' Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.SE-EL SSiN.PL/2014y1 TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA OPRACOWANO:

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU TYPU ETR 1200 DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW. Opis techniczny

UKŁAD ROZRUCHU TYPU ETR 1200 DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW. Opis techniczny TYPU DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW Opis techniczny Gdańsk, maj 2016 Strona: 2/9 KARTA ZMIAN Nr Opis zmiany Data Nazwisko Podpis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Strona: 3/9 Spis treści 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI UKŁADÓW TELEMECHANIKI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI UKŁADÓW TELEMECHANIKI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI UKŁADÓW TELEMECHANIKI ORAZ INSTRUKCJA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW OCHRONY OBIEKTÓW ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. 1 Lp. 1 Podpisem stwierdzamy, że zapoznaliśmy

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Operatorskie

Stanowisko Operatorskie 01 Stanowisko Operatorskie OI - Operator Interface HMI - Human Machine Interface Schneider Electric w swojej ofercie Automatyki Stacyjnej oferuje narzędzie będące graficznym interfejsem systemu PACiS.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OC.341-2/08 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Nazwa zamówienia Wykonanie Systemów zabezpieczenia Elektronicznego obejmujących System telewizji Dozorowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni. Instrukcja eksploatacji

Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni. Instrukcja eksploatacji Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Gdyni Instrukcja eksploatacji Instalacja automatyki wentylacji, chłodu i ciepła technologicznego 17 grudnia 2012 PRODAM Sp. z o.o. ul. Płaska 52

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13 do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawa rozdzielni 110 kv dla PT Łachów ; nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, grudzień 2015 r. Część II SIWZ Wymiana uszkodzonego rejestratora zakłóceń R-400 kv w SE Krosno Iskrzynia Strona 1 z 8 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Procedura podłączania węzła lokalnego Elektrowni do węzła centralnego OSP Systemu Monitorowania Parametrów Pracy JWCD (SMPP)

Procedura podłączania węzła lokalnego Elektrowni do węzła centralnego OSP Systemu Monitorowania Parametrów Pracy JWCD (SMPP) data:16-09-2003 wersja: 1.2 plik: Procedura_podlaczenia_SMPP_v1.2.doc Strona 1 / 6 Procedura podłączania węzła lokalnego Elektrowni do węzła centralnego OSP Systemu Monitorowania Parametrów Pracy JWCD

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA

Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA Wymagania techniczne Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA OGÓLNE.... 4 2. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.... 4 3. PARAMETRY ZNAMIONOWE I DANE GWARANTOWANE...

Bardziej szczegółowo

Przepisy i normy związane:

Przepisy i normy związane: Przepisy i normy związane: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: STANDARD LIST SYGNAŁÓW DLA STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 750, 400, 220, 110 kv, SN i nn. Data Q.c2Q.1.1!.:,...

TYTUŁ: STANDARD LIST SYGNAŁÓW DLA STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 750, 400, 220, 110 kv, SN i nn. Data Q.c2Q.1.1!.:,... PS- = Polskie Sieci Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSL 2-STIS. SS1N PL/2014v 1 TYTUŁ: STANDARD LIST SYGNAŁÓW DLA STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Inteligentne przetworniki prądowe w automatyce elektroenergetycznej

Inteligentne przetworniki prądowe w automatyce elektroenergetycznej mgr inż. PAWEŁ WLAZŁO mgr inż. RADOSŁAW PRZYBYSZ Instytut Tele- i Radiotechniczny Inteligentne przetworniki prądowe w automatyce elektroenergetycznej W artykule przedstawiono rozwiązania pozwalające na

Bardziej szczegółowo

Dok. Nr PLPN006 Wersja:

Dok. Nr PLPN006 Wersja: ELEKTROWNIE WODNE Dok. Nr PLPN006 Wersja: 21-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) - przygotować osprzęt

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

Telemechanika Wymiana transformatorów mocy TOM W5 PROJEKT WYKONAWCZY. RPZ Grochów ul. Zamieniecka Warszawa

Telemechanika Wymiana transformatorów mocy TOM W5 PROJEKT WYKONAWCZY. RPZ Grochów ul. Zamieniecka Warszawa Strona nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE ADRES OBIEKTU Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji RPZ Gdańska, RPZ Bemowo, RPZ Wola, RPZ Koło, RPZ Kaliszówka, RPZ Grochów RPZ Grochów ul. Zamieniecka

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS Pytanie 1. e-platformy, gdzie w podpunkcie 3.2. opisuje Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy, w związku z tym: pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza aby zakładanie kont użytkowników ( pracownicy

Bardziej szczegółowo

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

A P L I K A C Y J N A

A P L I K A C Y J N A N O T A A P L I K A C Y J N A E L E K T R O W N I E W O D N E NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Dok. Nr PLPN006 Wersja: 17-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne

Bardziej szczegółowo

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 WSTĘP Celem niniejszego dokumentu jest opis systemu SAURON. System SAURON jest dyspozytorskim systemem wizualizacji powstałym w

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Instrukcja do zajęć projektowych Temat projektu: System sterowania PLC w sieci przemysłowej PROFINET IO Numer projektu: 1 Zajęcia projektowe z przedmiotu: Przemysłowe

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. E 752/4 Modernizacja RPZ Bródno. Koncentrator Zabezpieczeń. Tom PW-05. Warszawa, grudzień 2017 r. Dokumentacja po uzgodnieniu

PROJEKT WYKONAWCZY. E 752/4 Modernizacja RPZ Bródno. Koncentrator Zabezpieczeń. Tom PW-05. Warszawa, grudzień 2017 r. Dokumentacja po uzgodnieniu 02-210 WARSZAWA; Al. Krakowska 264; (0-22) 5915392; (0-22) 5915395 e-mail: projekt@elbud.waw.pl Wszystkie rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność ELBUD-PROJEKT Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej sieci technologicznej w Zakładzie Wytwarzania NOWA w Dąbrowie Górniczej. 1. Skrócony opis 1.1. Wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Lokal mieszkalny Adres: ul. Krzywoustego 51 m 3, Wrocław Temat: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) remont instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SYNDIS-ENERGIA. System bilansowania mediów energetycznych

SYNDIS-ENERGIA. System bilansowania mediów energetycznych SYNDIS-ENERGIA System bilansowania mediów energetycznych 1 SYNDIS-ENERGIA: to kompleksowe oprogramowanie typu EMS, ukierunkowane na akwizycję danych pomiarowych oraz analizy i rozliczania mediów energetycznych:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, sierpień 2015 r. Strona 1 z 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów serwisowych agregatów prądotwórczych zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE 1. Nazwa formy nauczania Kształcenie realizowane

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE SZAFY ZASILAJĄCO - STEROWNICZEJ ORAZ OPROGRAMOWANIA PLC I SCADA DLA MIESZARKI SZPACHLI SUCHEJ

WYKONANIE SZAFY ZASILAJĄCO - STEROWNICZEJ ORAZ OPROGRAMOWANIA PLC I SCADA DLA MIESZARKI SZPACHLI SUCHEJ WYKONANIE SZAFY ZASILAJĄCO - STEROWNICZEJ ORAZ OPROGRAMOWANIA PLC I SCADA DLA MIESZARKI SZPACHLI SUCHEJ Założenia i wytyczne dla oferentów Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Lubzina Listopad 2013r. 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POIR/SBB

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POIR/SBB Opole, dn. 28.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POIR/SBB 9002/2017 rewizja 00 na dostawę, montaż oraz uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji procesem przemysłowym w związku z ubieganiem się o

Bardziej szczegółowo

Część II Opis przedmiotu zamówienia

Część II Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Wymagania na dostawę, instalację, uruchomienie i integrację z istniejącym systemem zarządzania, redundantnego zestawu urządzeń DWDM w relacji CPD Konstancin-

Bardziej szczegółowo

Kierownik projektu. Imię i Nazwisko

Kierownik projektu. Imię i Nazwisko Imię i Nazwisko Współautorzy Kierownik projektu mgr inż. Maciej Andrzejewski mgr Bożena Dobrowiecka mgr inż. Krzysztof Broda mgr inż. Andrzej Jaworski mgr inż. Zdzisław Kołodziejczyk mgr inż. Tadeusz Kozłowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Lumel Proces pierwsze kroki

Lumel Proces pierwsze kroki Lumel Proces pierwsze kroki Ten przewodnik w kilku krokach opisuje sposób konfiguracji programu Lumel Proces (wersja pełna do obsługi 1 urządzenia). Ogólna instrukcja obsługi Lumel Proces dostępna jest

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Umowy nr UPE/WEC/.../2006 o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, zawartej pomiędzy Użytkownikiem a PSE-Operator S.A. i P

Załącznik 5 do Umowy nr UPE/WEC/.../2006 o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, zawartej pomiędzy Użytkownikiem a PSE-Operator S.A. i P Załącznik 5 do Umowy nr UPE/WEC/.../2006 o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej pomiędzy Użytkownikiem a PSE-Operator S.A. i PSE SA UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE, ZESTAWIENIE FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

2.2 Opis części programowej

2.2 Opis części programowej 2.2 Opis części programowej Rysunek 1: Panel frontowy aplikacji. System pomiarowy został w całości zintegrowany w środowisku LabVIEW. Aplikacja uruchamiana na komputerze zarządza przebiegiem pomiarów poprzez

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSC POSTOJOWE PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ps--, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUL : INTERFEJS UŻYTKOWNIKA SYSTEMU STEROWANIA I NADZORU NA STACJI 0 3`)11"i.. Elektroenergetyczne

ps--, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUL : INTERFEJS UŻYTKOWNIKA SYSTEMU STEROWANIA I NADZORU NA STACJI 0 3`)11i.. Elektroenergetyczne ps--, olskie Sieci Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STNDRDOWE SECYFIKCJE TECHNICZNE SE-ST.HMI SSIN.L/20 I 4v I TYTUL : INTERFEJS UŻYTKOWNIK SYSTEMU STEROWNI I NDZORU N STCJI ORCOWNO:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA)

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA) SYSTEMY WIZUALIZACJI ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA) Dok. Nr PLPN018 Wersja: 05-03-2008 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

pracownicy inżynieryjnotechniczni

pracownicy inżynieryjnotechniczni Załącznik nr 3 do rozdziału II SIWZ Zestawienie szkoleń l.p. Nazwa szkolenia Tematyka a docelowa rodzaj zajęć Zapoznanie z całym procesem produkcyjnym tramwajów, w tym m.in. z procesem budowy konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -INSTALACJE ELEKTRYCZNE- -STE1- KOD CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne DLA ZADANIA: Remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej numer 70

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 Załącznik nr 2.3. Procedury odbiorowe Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.3.1. WSTĘP... 3 2.3.2. ODBIÓR DOKUMENTACJI WE WSZYSTKICH BRANŻACH I NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH...

Bardziej szczegółowo