ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014"

Transkrypt

1 ps-, Polskie Sieci ' Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.SE-EL SSiN.PL/2014y1 TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA OPRACOWANO: DEPARTAMENT EKSPLOATACJI ZATWIERDZAM DO STOSOWA IA Depa DY me E tu Eksploatacji Data Grzeg Tomasik Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Zakres dokumentu Normy i standardy związane Definicje Objaśnienia skrótów Współpraca układów EAZ w stacji i w elektrowni Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w polu linia transformator generator zainstalowana w stacji NN gdy na drugim końcu linii po stronie elektrowni nie jest zainstalowany wyłącznik Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w polu linia transformator generator zainstalowana w stacji NN gdy na drugim końcu linii po stronie elektrowni jest zainstalowany wyłącznik Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa zainstalowana w elektrowni Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa bloku linia- transformator potrzeb ogólnych elektrowni Sterowanie łącznikami WN w rozdzielni NN Sterowanie wyłącznikiem pola linii blokowej lub wyłącznikiem łącznika szyn w stacji Transmisja sygnałów przesyłanych między elektrownią i stacją Sygnały przesyłane ze stacji NN do elektrowni Sygnały przesyłane z elektrowni do stacji NN Listy sygnałów Wymagania ogólne Grupy sygnałów Lista sygnałów zdarzeń Zasady tworzenia listy sygnałów zdarzeń Nazwa sygnału na stanowisku operatora w stacji/elektrowni Status sygnału Lista sygnałów pomiarowych Zasady tworzenia listy sygnałów pomiarowych Grupa sygnałów Nazwa pomiaru Zakres pomiaru lub wartość zadanej Dokładność wyświetlania lub dokładność zadawanej wartości Jednostka pomiaru lub jednostka zadanej wartości pomiaru Lista sygnałów alarmowych Zasady tworzenia listy sygnałów alarmowych Grupy sygnałów alarmowych Kategorie sygnałów alarmowych Nazwa sygnału na stanowisku operatora w stacji / w elektrowni / w CN/RCN Rodzaje kanałów transmisyjnych Wymagania transmisyjne dla układów EAZ Wymagania transmisyjne dla automatyki ARNE/ARST Wymagania transmisyjne dla automatyki APKO

3 ZAŁĄCZNIKI CZĘŚĆ D1: Lista sygnałów przesyłanych z elektrowni do stacji / CN / RCN Załącznik 1. Lista sygnałów zdarzeń Załącznik 2. Lista sygnałów pomiarowych Załącznik 3. Lista sygnałów alarmowych. 3

4 1. Wstęp Standardowa specyfikacja techniczna Sygnały przesyłane między elektrownią a stacją zawiera wymagania techniczne PSE S.A. i elektrowni w zakresie przesyłu sygnałów między elektrownią i stacją dla potrzeb prowadzenia ruchu oraz zapewnienia bezpiecznej pracy bloków w elektrowni i stacji NN. Specyfikacje przeznaczone są do stosowania przy projektowaniu, montażu i uruchamianiu urządzeń i aparatury instalowanych na nowych lub modernizowanych blokach linia transformator generator oraz linia transformator potrzeb ogólnych elektrowni przyłączonych do rozdzielni 750, 400, 220 i 110 kv. W opracowaniu przyjęto pełne wyposażenie bloku i stacji w aparaturę pierwotną i wtórną. Na etapie projektu należy opracować listy sygnałów uwzględniające rzeczywiste wyposażenie, rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne bloków i stacji, wymagania niezawodności i bezpieczeństwa pracy elektrowni i stacji. 2. Zakres dokumentu Standardowa specyfikacja techniczna Sygnały przesyłane między elektrownią a stacją zwana dalej Specyfikacją, obejmuje wymagania techniczne i funkcjonalne dotyczące wymiany informacji między elektrownią i stacją niezbędne do projektowania i instalacji urządzeń i aparatury pierwotnej, elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, układów sterowania i telesygnalizacji. System oznaczeń dla aparatury łączeniowej przyjęto zgodnie ze specyfikacją Standardowe specyfikacje techniczne. Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kv. Wyposażenie pola bloku oraz transformatora potrzeb ogólnych elektrowni w elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową w stacji NN przyjęto zgodnie ze standardami obowiązującymi w PSE S.A. Specyfikacja zawiera wymagania minimum. Dopuszcza się rozszerzenie listy sygnałów przesyłanych między elektrownią i stacją wynikających z technologii wykonania oraz rozwiązań konstrukcyjnych bloków generator transformator i rozdzielni 400, 220 i 110 kv. Interpretacja postanowień zawartych w specyfikacji należy do PSE SA. Każdorazowe odstępstwo od zapisów standardu będzie uzgadniane i akceptowane przez elektrownie i PSE S.A. 3. Normy i standardy związane Wymienione niżej normy zawierają postanowienia, które przez powołanie w treści niniejszego opracowania stają się również postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Normy te należy stosować w aktualnym wydaniu. W przypadku, gdy wymagania niniejszego standardu są bardziej rygorystyczne niż wymagania norm, należy przyjąć wymagania podane w niniejszym standardzie. Obowiązują wszystkie standardy PSE SA udostępnione na stronie Wykonawca powinien zagwarantować, że w projektowaniu, produkcji, montażu i serwisie systemu SSiN, zastosowano system jakości określony normą ISO 9001/2000 lub równorzędny system jakości. Terminologia stosowana w tym standardzie jest zgodna z określeniami Międzynarodowego Słownika Elektrotechnicznego (IEC 60050) oraz wyżej wymienionych norm. W przypadku użycia 4

5 określeń, które nie są zdefiniowane w publikacjach IEC, podane jest odpowiednie objaśnienie w treści poniższego standardu Normy IEC International Electrotechnical vocabulary. Międzynarodowy słownik elektrotechniczny PN-EN Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych IEC Designations for signals and connections ISO 9001 Quality systems - Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing. System jakości - Model zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju, produkcji, instalacji i serwisie ISO Quality management and quality assurance. Part 3: Guidelines for the application of ISO 9001 to the development supply and maintenance of software. Kierowanie i zapewnienie jakości. Część 3: Wskazówki dla zastosowania ISO 9001 do rozwoju oprogramowania podstawowego i narzędziowego PN-ISO/IEC Technika informatyczna. Terminologia. Komunikacja danych PN-EN Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice. Wymagania ogólne PSE SA: 2013 Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. Część ogólna PN-EN Napięcia znormalizowane IEC PN-E Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych PN-E / Az1 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 5

6 3.2. Standardy związane. Standardowe specyfikacje techniczne Energoprojekt SOWEL. System oznaczeń stacji i linii. 4. Definicje W Specyfikacji zastosowano zdefiniowane poniżej określenia: 1. Algorytmy blokad łączeniowych - system blokad logicznych zaimplementowany w SSiN zapewniający bezpieczną kolejność łączeń w stacjach elektroenergetycznych. 2. Blokada sterowania - uniemożliwienie wykonania polecenia sterowniczego z powodu zadziałania blokad logicznych, elektrycznych lub sprzętowych. 3. Blokada mechaniczna - blokada sprzętowa wynikająca z konstrukcji urządzeń realizowana przez elementy mechaniczne napędów łączników. 4. Blokada elektryczna - blokada sprzętowa realizowana w obwodach elektrycznych zapobiegająca wykonaniu polecenia sterowniczego. 5. Blokada logiczna - blokada programowa realizowana przez systemy i urządzenia cyfrowe SSiN zapobiegająca wykonaniu polecenia sterowniczego. 6. Centrum Nadzoru (CN) - komórka organizacyjna w Departamencie Eksploatacji PSE S.A. Sprawuje nadzór nad pracą i stanem technicznym elementów majątku sieciowego PSE S.A. 7. Regionalne Centrum Nadzoru (RCN) - komórka organizacyjna w spółkach obszarowych PSE S.A. Sprawuje nadzór nad pracą i stanem technicznym elementów majątku sieciowego na obszarze danej spółki. 8. Lista sygnałów -zbiór sygnałów: pogrupowanych według ich znaczenia i przetwarzanych w SSiN. Obejmuje: a. listę sygnałów alarmowych sygnały binarne zawierające: informacje o wyłączeniach elementów sieci, ostrzeżenia o zakłóceniach pracy, uszkodzeniach urządzeń i aparatury w stacji. Sygnały odwzorowujące działania celowe, które mogą skutkować ograniczeniem funkcjonalności danego urządzenia nie są sygnałami alarmowymi. Pojawienie się sygnału alarmowego wymaga podjęcia działań przez operatorów lub personel eksploatacyjny. b. listę sygnałów pomiarowych wielkości mierzone w stacji. c. listę sygnałów sterowniczych polecenia sterownicze. d. listę sygnałów zdarzeń sygnały binarne inne niż sygnały alarmowe. 9. Panel sterowania rezerwowego (PSR) - schemat synoptyczny umożliwiający wykonywanie niezbędnych sterowań ruchowych. 10. Partner Energetyczny - podmiot przyłączony do obiektu będącego własnością OSP. 11. Pole w przeglądzie - stan pracy pola wybierany na panelu sterowania rezerwowego (PSR) sygnalizowany odpowiednio w SSiN. 6

7 12. Pole w remoncie - stan pracy pola wybierany na stanowisku operatora stacji (HMI) sygnalizowany odpowiednio w SSiN. 13. Sekwencja łączeniowa - cykl co najmniej dwóch poleceń sterowniczych wykonywanych dla grupy łączników. 14. Sterowanie lokalne - sterownie łącznikami z ich napędu lub szafki kablowej. 15. Sterowanie zdalne - sterowanie łącznikami z SSiN lub PSR. 16. System sterowania i nadzoru (SSiN) - zespół środków przeznaczonych do sterowania aparaturą łączeniową i automatykami oraz monitorowania, diagnostyki urządzeń i układów stacyjnych. 17. Serwer WEB komputer i oprogramowanie świadczące usługi zdalnego interfejsu SSiN przez protokół http/https. 18. Zdarzenie zmiana stanu sygnału binarnego. 19. Wyłączenie - wyłączenie wyłącznika. 20. Załączenie - załączenie wyłącznika. 21. Otwarcie - otwarcie odłącznika lub uziemnika. 22. Zamknięcie - zamknięcie odłącznika lub uziemnika. 5. Objaśnienia skrótów W specyfikacji zastosowano następujące skróty: 5.1. APKO Automatyka przeciwkołysaniowo-odciążająca zapobiegająca kołysaniu mocy oraz przeciążeniom elementów sieci 5.2. ARNE Automatyczna regulacja napięcia elektrowni 5.3 ARST Automatyka regulacji napięcia stacji transformatorowej 5.4. BLT Bieg luzem turbiny 5.5. DIRE Dyżurny Inżynier Ruchu elektrowni 5.6. EAZ Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 5.7. LRW Lokalna rezerwa wyłącznikowa 5.8. PLK Praca luzem kotła 5.9. PPW Praca bloku na potrzeby własne TB Transformator blokowy TPO Transformator potrzeb ogólnych elektrowni TPW Transformator potrzeb własnych ZW Załączenie wyłącznika ZS Zabezpieczenie szyn zbiorczych SSiN System sterowania i nadzoru 6. Współpraca układów EAZ w stacji i w elektrowni 7

8 6.1 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w polu linia transformator generator zainstalowana w stacji NN gdy na drugim końcu linii po stronie elektrowni nie jest zainstalowany wyłącznik Automatyka zabezpieczeniowa zainstalowana w polu linia transformator generator w stacji NN, oprócz działania na własny wyłącznik w stacji NN, współpracuje również z automatyką bloku zainstalowaną w elektrowni. Zabezpieczenia, których działanie świadczy o zwarciach w systemie energetycznym poza linia transformator generator, współpracują z układem ograniczenia mocy bloku. Zabezpieczenia, których działanie związane jest z uszkodzeniami powstałymi na linii blokowej lub w transformatorze blokowym współpracują z układem odstawienia bloku. Na ograniczenie mocy bloku (PPW) działają następujące zabezpieczenia zainstalowane w polu linii blokowej: odległościowe podczas działania w strefie wstecznej tzn. w kierunku szyn stacji NN, zerowo-prądowe kierunkowe działające w kierunku szyn stacji NN, ziemnozwarciowe zerowo-napięciowe 1 stopień U0 >, zabezpieczenie szyn i układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW), zabezpieczenie podnapięciowe i podczęstotliwościowe, automatyka APKO. Na wyłączenie bloku działają następujące zabezpieczenia linii blokowej: odcinkowe/różnicowe linii blokowej, odległościowe działające w strefie do przodu tzn. kierunek szyny elektrowni, ziemnozwarciowe zerowo-napięciowe 2 stopień U0 >>, ziemnozwarciowe zerowo-prądowe kierunkowe działające w kierunku bloku, zabezpieczenie od składowej przeciwnej, od niezgodności położenia biegunów wyłącznika, zabezpieczenie szyn i lokalna rezerwa wyłącznikowa w przypadku utrzymującego się przez nastawiony czas pobudzenia zabezpieczeń działających w kierunku szyn i nie otwarciu się własnego wyłącznika. Na wyłączenie bloku działa także awaryjne wyłączenie wyłącznika w polu bloku w stacji przyciskiem awaryjnym. 6.2 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w polu linia transformator generator zainstalowana w stacji NN gdy na drugim końcu linii po stronie elektrowni jest zainstalowany wyłącznik Automatyka zabezpieczeniowa zainstalowana w polu linia transformator generator w stacji NN, oprócz działania na własny wyłącznik w stacji NN, współpracuje również z automatyką zabezpieczeniową zainstalowaną w elektrowni działającą na wyłącznik po stronie górnej transformatora blokowego. 8

9 Zabezpieczenia odległościowe zainstalowane po obydwu końcach linii współpracują ze sobą na wydłużenie 1 strefy w przypadku stwierdzenia zwarcia w strefie do przodu tzn. kierunek szyny elektrowni. Na wyłącznik własny zainstalowany w stacji NN działają: zabezpieczenie odległościowe, ziemnozwarciowe zerowo-prądowe kierunkowe, odcinkowe/różnicowe linii, zabezpieczenie szyn i układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW) zainstalowane w stacji NN, zabezpieczenie szyn zainstalowane w Elektrowni po stwierdzeniu zwarcia w strefie martwej, układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW) zainstalowany w elektrowni. Na wyłącznik zainstalowany po stronie górnej transformatora blokowego w elektrowni działają: w przypadku pobudzenia LRW w polu linii blokowej, układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW) zainstalowany w stacji NN, odcinkowe/różnicowe linii, zabezpieczenie szyn po stwierdzeniu zwarcia w strefie martwej zainstalowane w stacji NN, 6.3 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa zainstalowana w elektrowni Przy braku wyłącznika po stronie górnej transformatora blokowego w elektrowni zabezpieczenia bloku zainstalowane w elektrowni oprócz działania na wyłącznik generatora, współpracy z automatyką bloku oraz działaniem na odstawienie bloku na potrzeby własne działają na wyłączenie wyłącznika linii blokowej w stacji NN, a w przypadku zastępowania tej linii przez łącznik szyn dodatkowo działają na wyłączenie wyłącznika łącznika szyn. Dwie grupy zabezpieczeń elektrycznych bloku (zab. grupy A i zab. grupy B) poprzez urządzenia transmisyjne działają na wyłączenie obu cewek wyłącznika w polu bloku i/lub łącznika szyn w stacji i pobudzenie lokalnej rezerwy wyłącznikowej zainstalowanej w stacji. W przypadku gdy jest zainstalowany wyłącznik po stronie górnej transformatora blokowego zabezpieczenia bloku zainstalowane w elektrowni działają na wyłącznik po stronie górnej transformatora blokowego w elektrowni. Na wyłącznik zainstalowany w stacji NN działają następujące automatyki zainstalowane w Elektrowni: układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW), odcinkowe/różnicowe linii, zabezpieczenie szyn po stwierdzeniu zwarcia w strefie martwej. Zabezpieczenia odległościowe współpracują z zabezpieczeniami odległościowymi na drugim końcu na wydłużenie 1 strefy w przypadku stwierdzenia zwarcia w strefie do przodu tzn. kierunek szyny stacji NN. 9

10 6.4 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa bloku linia- transformator potrzeb ogólnych elektrowni. Zabezpieczenia linii zasilającej transformator potrzeb ogólnych elektrowni zainstalowane są w polu rozdzielni NN i działają na wyłącznik własny oraz na wyłączniki strony SN w rozdzielni potrzeb ogólnych elektrowni. Zabezpieczenia transformatora zainstalowane w elektrowni działają na wyłączniki strony SN w rozdzielni potrzeb ogólnych elektrowni oraz na wyłącznik w polu rozdzielni WN i pobudzenie LRW. 7. Sterowanie łącznikami WN w rozdzielni NN. Sterowanie odłącznikami pól blokowych oraz pól transformatorów potrzeb ogólnych elektrowni odbywa się z poziomu stacji oraz z ośrodków nadrzędnych po pobraniu uprawnień sterowniczych dla danego ośrodka. Sterowanie uziemnikami pól blokowych oraz pól transformatorów potrzeb ogólnych elektrowni odbywa się z poziomu stacji. Sterowanie wyłącznikami tych pól odbywa się z elektrowni po nadaniu uprawnień dla elektrowni do sterowania wyłącznikiem oraz z poziomu stacji bądź ośrodków nadrzędnych po pobraniu uprawnień sterowniczych dla danego ośrodka. W stacji NN sterowanie wyłącznikiem pola bloku w sytuacji braku wyłącznika po stronie górnej transformatora blokowego w Elektrowni lub transformatora potrzeb ogólnych elektrowni możliwe jest wtedy, gdy odłącznik liniowy pola jest otwarty bądź przy jednoczesnym zamkniętym odłączniku liniowym i otwartym wyłączniku po stronie elektrowni i potwierdzonym braku napięcia na linii. W przypadku gdy jest zainstalowany wyłącznik po stronie górnej transformatora blokowego w Elektrowni sterowanie wyłącznikiem pola bloku w stacji NN jest możliwe przy wyłączonym wyłączniku po stronie Elektrowni. Istnieje możliwość awaryjnego wyłączenia wyłącznika (z pominięciem uprawnień) ze względów bezpieczeństwa także stacji jak i z elektrowni przy pomocy przycisku wyłączenia awaryjnego. W przypadku pracy pola bloku lub transformatora potrzeb ogólnych przez łącznik szyn, sterowanie wyłącznika łącznika szyn odbywa się identycznie jak przy pracy przez pole własne. Sygnały sterujące przekazywane są poprzez pole własne do pola łącznika szyn. 7.1 Sterowanie wyłącznikiem pola linii blokowej lub wyłącznikiem łącznika szyn w stacji Podstawowym miejscem synchronizacji bloku jest synchronizacja na wyłączniku generatora. W przypadku braku wyłącznika generatora załączenie programowe wyłącznika w stacji NN pola linii blokowej lub łącznika szyn z poziomu elektrowni odbywa się przez synchronizator, którego właścicielem jest w każdym przypadku Elektrownia. Wyłączenie programowe realizowane jest sterownikiem. Sterowanie załączeniem pola linii blokowej w stacji powinno odbywać się dla niżej wymienionych przypadków z uwzględnieniem odpowiednich uwarunkowań (blokad): a) Załączanie pola linii blokowej do prob. Załączanie wyłącznika linii blokowej w stacji możliwe jest wyłącznie przy otwartym odłączniku linii blokowej. 10

11 b) Załączanie linii blokowej do pracy na potrzeby własne lub do prób napięciowych. Załączanie linii blokowej do pracy transformatora blokowego na potrzeby własne winno być realizowane przy wykorzystaniu synchronizatora lub synchro-check u w terminalu zabezpieczeniowym. Synchro-check winien być zaprogramowany do spełnienia warunku: napięcie na szynach zbiorczych, brak napięcia na linii. Po otrzymaniu z Elektrowni sygnałów "zezwolenie na ZW" oraz "wyłącznik generatora otwarty" można załączyć wyłącznik w polu blokowym. c) Synchronizacja bloku na wyłączniku generatora. Proces załączenia wyłącznika linii blokowej (łącznika szyn) będzie odbywał się analogicznie jak przy załączeniu transformatora blokowego do pracy na potrzeby własne. Po załączeniu wyłącznika w stacji obsługa nastawni blokowej przeprowadzi proces synchronizacji bloku na wyłączniku generatora. d) Synchronizacja bloku na wyłączniku w polu bloku/w polu łącznika szyn w stacji. Synchronizacja odbywać się będzie przy wykorzystaniu synchronizatora rozdzielni NN w następujący sposób: Po otrzymaniu z elektrowni sygnałów: zezwolenie na ZW i żądanie synchronizacji obsługa stacji załącza synchronizator. Po przygotowaniu w stacji NN warunków do pracy synchronizatora zostaje wysłany ze stacji do nastawni blokowej sygnał przyjęcie bloku do synchronizacji. Wysłanie z nastawni blokowej sygnału start synchronizatora rozpoczyna proces synchronizacji pod warunkiem, że wszystkie opisane wyżej sygnały trwają nadal. Jeżeli warunki synchronizacji są spełnione, następuje załączenie wyłącznika linii blokowej w stacji. Przy braku synchronizmu, synchronizator wysyła do nastawni blokowej sygnały regulacji napięcia i obrotów: niżej, wyżej. O przerwaniu procesu synchronizacji decyduje Elektrownia przez zdjęcie sygnałów zezwolenie z elektrowni na ZW i żądanie synchronizacji. Warunkami koniecznymi dla uruchomienia i trwania procesu synchronizacji w stacji jest odbiór z elektrowni następujących sygnałów: zezwolenie z elektrowni na ZW" żądanie synchronizacji" wyłącznik generatora załączony" Opisane warunki sterowania wyłącznikiem pola blokowego powinny uniemożliwiać niekontrolowane podanie napięcia od strony stacji na stojący lub będący w stanie pracy na potrzeby własne (PPW) generator. 8. Transmisja sygnałów przesyłanych między elektrownią i stacją 8.1 Sygnały przesyłane ze stacji NN do elektrowni Pole linii blokowej bez wyłącznika po stronie górnej transformatora blokowego w elektrowni Ze stacji do elektrowni przesyłane są urządzeniami transmisyjnymi następujące sygnały: a. ograniczenie mocy bloku (PPW) przesyłane jednobitowo, dwutorowo, b. wyłączenie bloku przesyłane jednobitowo, dwutorowo, 11

12 c. stan położenia wyłącznika linii blokowej lub wyłącznika łącznika szyn (wybierane) dla potrzeb automatyki zabezpieczeniowej w elektrowni - dwubitowo, dwutorowo, d. stany położenia odłączników i uziemników do blokad w elektrowni dwubitowo, dwutorowo, e. potwierdzenie do elektrowni odebranego w stacji sygnału zezwolenie z elektrowni na ZW informacje jednobitowe przesłane jednotorowo, f. przyjęcie bloku do synchronizacji informacje jednobitowe, przesłane jednotorowo, g. załączenie synchronizatora na blok informacje jednobitowe, przesłane jednotorowo h. sygnały regulacyjne z synchronizatora: napięcie wyżej napięcie niżej częstotliwość wyżej częstotliwość niżej przesyłane jednobitowo, jednotorowo, i. stany położenia łączników WN pola dla odwzorowania dwubitowo, jednotorowo, j. wartości napięcia systemów szyn zbiorczych, napięcia pola linii blokowej jednotorowo, k. sygnalizacja ostrzegawcza dotycząca urządzeń obwodów wtórnych zabezpieczeń stanu automatyk - jednobitowo, przesłane jednotorowo, l. sygnały wykonawcze APKO odciążanie jednobitowo, dwutorowo, m. awaryjne wyłączenie bloku przyciskiem bezpieczeństwa - jednobitowo, dwutorowo, n. wizualizacja parametrów synchronizacji jednotorowo (transmisja szeregowa) Pole linii blokowej z wyłącznikiem po stronie górnej transformatora blokowego w elektrowni Ze stacji do elektrowni przesyłane są urządzeniami transmisyjnymi następujące sygnały: a. stan położenia wyłącznika linii blokowej lub wyłącznika łącznika szyn (wybierane) dla potrzeb automatyki zabezpieczeniowej w elektrowni - dwubitowo, dwutorowo, b. stany położenia odłączników i uziemników do blokad w elektrowni dwubitowo, dwutorowo, c. stany położenia łączników WN pola dla odwzorowania dwubitowo, jednotorowo, d. wartości napięcia systemów szyn zbiorczych, napięcia pola linii blokowej jednotorowo, e. sygnalizacja ostrzegawcza dotycząca urządzeń obwodów wtórnych zabezpieczeń, f. stanu automatyk - jednobitowo, przesłane jednotorowo, g. awaryjne wyłączenie bloku przyciskiem bezpieczeństwa - jednobitowo, dwutorowo Pole transformatora potrzeb ogólnych elektrowni Ze stacji do elektrowni przesyłane są urządzeniami transmisyjnymi następujące sygnały: a. wyłączenie od zabezpieczeń linii - jednobitowo, dwutorowo, b. stany położenia odłączników i uziemników do blokad w elektrowni dwubitowo, dwutorowo, c. stany połączenia łączników WN pola dla odwzorowania dwubitowo, jednotorowo, 12

13 d. sygnalizacja ostrzegawcza dotycząca urządzeń obwodów wtórnych zabezpieczeń, automatyk jednobitowo, jednotorowo. 8.2 Sygnały przesyłane z elektrowni do stacji NN Blok generator transformator linia blokowa bez wyłącznika po stronie górnej transformatora blokowego w elektrowni Z elektrowni do stacji przekazywane będą urządzeniami nadawczo-odbiorczymi następujące sygnały (załącznik nr 1.2): a. wyłączenie od zabezpieczeń gr. A jednobitowo, dwutorowo, b. wyłączenie od zabezpieczeń gr. B jednobitowo, dwutorowo, c. awaryjne wyłączenie wyłącznika linii blokowej przyciskiem bezpieczeństwa jednobitowo, dwutorowo, d. sterowanie programowe wyłącznika załączanie, wyłączanie jednobitowo, dwutorowo, e. stan położenia wyłącznika generatorowego do zabezpieczeń - dwubitowo, dwutorowo, f. wyłączenie wyłącznika generatora od zabezpieczeń gr. A jednobitowo, jednotorowo, g. wyłączenie wyłącznika generatora od zabezpieczeń gr. B jednobitowo, jednotorowo, h. sygnały używane w procesie synchronizacji na wyłączniku blokowym jednobitowo, dwutorowo, i. stany położenia odłączników i uziemników do blokad w stacji NN dwubitowo, dwutorowo, j. stany położenia łączników WN do odwzorowania w stacji - dwubitowo, jednotorowo, k. potwierdzenie odbioru rozkazu ograniczenie mocy bloku (PPW), wyłączenie bloku jednobitowo, jednotorowo, l. przesyłanie aktualnego kąta mocy generatora jednotorowo (transmisja szeregowa) Blok generator transformator linia blokowa z wyłącznikiem po stronie górnej transformatora blokowego w elektrowni Z elektrowni do stacji przekazywane będą urządzeniami nadawczo-odbiorczymi następujące sygnały (załącznik nr 1.2): a. stan położenia wyłącznika generatorowego do zabezpieczeń - dwubitowo, dwutorowo b. stany położenia odłączników i uziemników do blokad w stacji NN dwubitowo, dwutorowo c. stany położenia łączników WN do odwzorowania w stacji - dwubitowo, jednotorowo Transformator potrzeb ogólnych Z elektrowni do stacji przysyłane będą urządzeniami nadawczo odbiorczymi następujące sygnały: a. otwarcie wyłącznika od zabezpieczeń transformatora jednobitowo, dwutorowo, b. sterowanie programowe wyłącznikiem jednobitowo, dwutorowo, c. stany położenia łączników WN do blokad dwubitowo, dwutorowo, d. stany położenia łączników WN do odwzorowania w stacji dwubitowo, jednotorowo. 13

14 8.3 Listy sygnałów Wymagania ogólne System sterowania i nadzoru na stacjach elektroenergetycznych o napięciu 750, 400, 220 i 110 kv oraz w elektrowniach, powinien generować wzajemnie wymieniać informacje w ramach czterech zasadniczych rodzajów sygnałów ujętych w poniższych listach: a. Lista sygnałów zdarzeń (topologia, informacja o stanie urządzeń). b. Lista sygnałów pomiarowych. c. Lista sygnałów alarmowych. d. Lista sygnałów przesyłanych przez interfejs zabezpieczeniowy. Specyfikacja definiuje w załącznikach od 1 do 3 CZĘŚCI D1 zasadnicze i niezbędne do nadzoru i prowadzenia ruchu sygnały przesyłane między stacją a elektrownią. Lista sygnałów przekazywanych ze stacji do Elektrowni będzie podlegała każdorazowemu uzgodnieniu pomiędzy Elektrownią a PSE S.A.. Na listę będą wprowadzane wybrane sygnały dostępne w SSiN. W przypadku konieczności zdefiniowania dodatkowych sygnałów, należy stosować zasady zgodne z niniejszą specyfikacją. Listy sygnałów obejmują sygnały przekazywane stykowo oraz sygnały przesyłane drogą bezstykową. Każdy sygnał generowany na stacji powinien być opisany w sposób określony w przedmiotowej specyfikacji i oznaczony czasem i datą i spełniać wymagania ujęte w Standardowej specyfikacji technicznej. Interfejs Użytkownika Systemu Sterowania i Nadzoru na stacji NN. Nazwa sygnału edytowanego w stacji, elektrowni powinna być poprzedzona nazwą stacji/elektrowni w której dany sygnał został wygenerowany, dodaną do każdego sygnału wysyłanego ze stacji, zgodnie z metodą oznaczeń przedstawioną w specyfikacji: Standardowe specyfikacje techniczne. Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kv, oraz w Standardowe specyfikacje techniczne. Interfejs Użytkownika Systemu Sterowania i Nadzoru na stacji NN. W załącznikach przedstawiono standardowe listy sygnałów, które dla poszczególnych elektrowni należy zweryfikować w oparciu o podane w niniejszej specyfikacji zasady, z uwzględnieniem wyposażenia bloku, transformatora potrzeb ogólnych oraz pól w rozdzielniach NN, w łączniki WN oraz zabezpieczenia Grupy sygnałów Każdy sygnał powinien być przyporządkowany do jednej z sześciu grup oznaczonych w liście sygnałów jako: a. Transf (transformatory). b. Pole (pola linii blokowych rozdzielni). c. Łącznik (łączniki sekcjonujące i uziemniki szyn zbiorczych). d. Sekcja (szyny zbiorcze, węzły). e. Rozdz (APKO). f. Blok (urządzenia Elektrowni w zakresie danego bloku). Grupa Transf obejmuje sygnały związane z jednostką transformatorową lub dławikiem łącznie 14

15 z obwodami. Do Grupy Transf należy przypisać sygnały z zabezpieczeń różnicowych (auto)transformatora. Grupa Pole obejmuje sygnały z aparatury pierwotnej i wtórnej związanej z polami: linii blokowych (bloków) oraz sygnały przesłane z drugich końców linii blokowych, generatorów itp. Grupa Łącznik obejmuje sygnały z łączników związanych z polem łącznika szyn. Grupa Sekcja obejmuje sygnały związane z systemem szyn zbiorczych lub węzłem. Obejmuje, np. zabezpieczenie szyn, lokalną rezerwę wyłącznikową, automatykę przeciwkołysaniowo odciążającą. Grupa Rozdz obejmuje sygnały związane z pracą układów automatyk na stacji np.: ARNE/ARST. Grupa Blok obejmuje sygnały z aparatury pierwotnej i wtórnej związanej z urządzeniami Elektrowni w zakresie danego bloku Lista sygnałów zdarzeń Zasady tworzenia listy sygnałów zdarzeń. Listy sygnałów zdarzeń przedstawiono w Załączniku 1. Każdy sygnał zdarzenia (zmiana stanu położenia łącznika lub automatyki) należy opisać następującymi parametrami: a. grupa sygnałów, b. nazwa sygnału, c. status sygnału. W ramach sygnałów zdarzeń należy przewidzieć wizualizację pośrednich i błędnych stanów położenia łączników WN (wyłączników, odłączników, uziemników) oraz stanów pracy automatyk odwzorowywanych na dwóch bitach np. SPZ. Zasady i sposób prezentacji symbolu łącznika na ekranie monitora powinny odpowiadać opisowi zawartemu w,,standardowej specyfikacji technicznej. Interfejs Użytkownika na stacji. Każdy sygnał zdarzeń powinien być przyporządkowany do jednej z sześciu grup jak w pkt Nazwa sygnału na stanowisku operatora w stacji/elektrowni. Nazwę sygnału zdarzeń stanowi tekst opisujący zdarzenie powstałe w urządzeniu. Sygnał o zaistniałym zdarzeniu jest wizualizowany na ekranie monitora i zapamiętany w dzienniku zdarzeń. Sygnały na liście sygnałów (Załącznik 1) w miarę potrzeb należy uzupełnić o odpowiednio: oznaczenia łączników, mostków, węzłów, systemów szyn zbiorczych z uwzględnieniem sekcji, gałęzi, numer urządzenia, typ urządzenia, typ zabezpieczenia, typ automatyki, typ urządzenia łączności, typ synchronizatora, 15

16 trzyliterową nazwę własną pola według systemu oznaczeń NORMAL, trzyliterową nazwę własną stacji, elektrowni według systemu oznaczeń NORMAL Status sygnału Poszczególnym sygnałom stanu położenia łączników i automatyk należy przypisać odpowiedni status. Stosować należy następujące statusy sygnałów: a) dla wyłączników: Załączony / Wyłączony b) dla odłączników i uziemników: Zamknięty / Otwarty c) dla przełączników, przycisków, zabezpieczeń, automatyk, sterowań itp: Koniec sygnału / Sygnał Sygnał Odstawiony / Załączony Odstawione / Załączone Odstawiona / Załączona Zdalne / Lokalne Aktywne lub Nieaktywny / Aktywny Czynny / Nieczynny Potwierdź Statusy sygnału należy umieścić w odpowiedniej kolumnie listy sygnałów zdarzeń Lista sygnałów pomiarowych Zasady tworzenia listy sygnałów pomiarowych. Listy sygnałów pomiarowych przedstawiono w Załączniku 2. Każdy sygnał pomiarowy powinien być opisany następującymi parametrami: a. grupa sygnałów, b. nazwa pomiaru, c. skrót nazwy pomiaru, d. zakres pomiaru, e. dokładność wyświetlania, f. jednostka pomiaru Grupa sygnałów. Każdy sygnał pomiarowy i zadawana wartości powinna być przyporządkowana do jednej z pięciu grup sygnałów w sposób podany w pkt Nazwa pomiaru. Należy przewidzieć pomiar wielkości elektrycznych: napięć fazowych i międzyfazowych, prądów, częstotliwości, mocy czynnej i biernej, Nazwę pomiaru stanowi tekst opisujący daną wielkość np.: moc czynna, napięcie fazowe. Nazwę należy umieścić zgodnie z Załącznikiem 2 w kolumnie Nazwa pomiaru. 16

17 Zakres pomiaru lub wartość zadanej. Należy przyjąć zakresy wynikające z zakresów pomiarowych źródeł pomiarów (np. przekładników), dopuszczalnych zakresów pracy automatyk stacyjnych (np. ARST). Przyjęty zakres pomiarowy nie może być mniejszy od zakresu wynikającego z wymagań obserwacji danego pomiaru. Dla pomiaru częstotliwości przyjąć zakres Hz Dokładność wyświetlania lub dokładność zadawanej wartości. Sygnały przedstawiane w SSiN na monitorze lub drukarce są wyświetlane z dokładnością zadaną w Załączniku 2 w kolumnie,,dokładność wyświetlania Jednostka pomiaru lub jednostka zadanej wartości pomiaru. Należy stosować jednostki pomiaru podane w Załączniku 2 w kolumnie,,jednostka Lista sygnałów alarmowych Zasady tworzenia listy sygnałów alarmowych Listy sygnałów alarmowych uporządkowanych według numerów identyfikacyjnych zawiera Załącznik 3. Każdy sygnał alarmowy powinien być opisany następującymi parametrami: a. nazwa sygnału alarmowego b. status sygnału alarmowego, c. kategoria sygnału alarmowego, d. grupa sygnałów alarmowych. Powrót do stanu normalnego nie jest sygnałem alarmowym lecz zdarzeniem i powinien być edytowany w liście zdarzeń Grupy sygnałów alarmowych. Każdy sygnał zdarzeń powinien być przyporządkowany do jednej z grup jak w pkt Kategorie sygnałów alarmowych. Sygnałom alarmowym należy przypisać następujące kategorie: a. sygnały wyłączeń oznaczone jako AW, b. sygnały alarmowe pierwszej kategorii pilne, oznaczone jako AL1. Sygnały alarmowe pierwszej kategorii grupują alarmy, które wymagają natychmiastowych działań operatora. a. sygnały alarmowe drugiej kategorii ostrzegawcze, oznaczone jako AL Nazwa sygnału na stanowisku operatora w stacji / w elektrowni / w CN/RCN. Lista sygnałów zawiera sygnały niezbędne nadzoru obiektu i urządzeń sieci przesyłowej w tym do 17

18 realizowania funkcji sterowania i nadzoru. Nazwę sygnałów alarmowych stanowią teksty opisujące alarmy. Nazwa sygnału jest wizualizowana i zapamiętana w dzienniku zdarzeń i liście sygnałów alarmowych zarówno na ekranie monitora systemu SSiN w stacji jak i w elektrowni Lista sygnałów przesyłanych przez interfejs zabezpieczeniowy Zasady tworzenia listy sygnałów przesyłanych przez interfejs zabezpieczeniowy Każdy sygnał sterowniczy należy opisać następującymi parametrami: a. nazwa sygnału, b. sposób transmisji Nazwa sygnału na stanowisku operatora w stacji w elektrowni. Lista sygnałów przesyłanych przez interfejs zabezpieczeniowy, uwzględnia aparaturę i urządzenia, przewidywane do przesyłania impulsów rozkazów wyłączających od zabezpieczeń, sygnałów automatyki zabezpieczeniowej oraz rozkazów sterowania programowego wyłączników. 9. Rodzaje kanałów transmisyjnych Dla przesyłania sygnałów między elektrownią i stacją NN należy zastosować następujące interfejsy: Interfejs zabezpieczeniowy stosowany do przesyłania rozkazów wyłączających od zabezpieczeń, sygnałów automatyki zabezpieczeniowej, rozkazów sterowania programowego wyłączników, odwzorowania stanu położenia wyłączników, odłączników i uziemników wykorzystywanych w obwodach blokad. Transmisja tych sygnałów powinna być realizowana przy zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa i pewności w zakresie przenoszenia sygnałów. Czas transmisji sygnału powinien zawierać się w granicach od 2 do 7 ms. W grupie sygnałów przesyłanych przez interfejs zabezpieczeniowy obowiązuje następująca zasada: sygnały na załączenie wyłącznika bloku lub transformatora potrzeb ogólnych z elektrowni do stacji powinny być zrealizowane w układzie logiki dwa z dwóch tzn.: ze w stacji wyłącznik zostanie załączony jeżeli rozkaz załączenia zostanie odebrany z dwóch torów transmisyjnych. Sygnały na wyłączenie bloku lub transformatora potrzeb ogólnych oraz na ograniczenie mocy bloku (PPW) zrealizowane będą w układzie logiki jeden z dwóch tzn.: ze wystarczy aby jednym torem transmisyjnym został odebrany rozkaz wyłączenia. Interfejs sygnalizacyjny stosowany do przesyłania stanu położenia łączników i automatyk oraz sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń. Transmisja tych sygnałów może być realizowana z niższym stopniem bezpieczeństwa i pewności w zakresie przenoszenia sygnałów niż sygnałów opisanych w interfejsie zabezpieczeniowym Dla tych sygnałów dopuszcza się dłuższe czasy transmisji w granicach 100 do 150 ms. Interfejs transmisji danych do przesyłania sygnałów lub wartości pomiarowych przetworzonych na formę cyfrową oraz jako kanał nadzoru i monitoringu urządzeń transmisyjnych. Interfejs foniczny stosowany do połączeń telefonicznych typu abonent abonent lub centrala abonent. 18

19 10. Wymagania transmisyjne dla układów EAZ Sygnały obwodów sterowania i zabezpieczeń między elektrownią i stacją powinny być przesyłane dwoma niezależnymi trasami. W przypadku zastosowania zabezpieczeń odcinkowych na liniach blokowych preferowana jest współpraca półkompletów na dedykowanych włóknach traktów światłowodowych. 11. Wymagania transmisyjne dla automatyki ARNE/ARST Zastosować bezpośrednie połączenie jednostek centralnych automatyki ARNE/ARST w elektrowni i stacji. 12. Wymagania transmisyjne dla automatyki APKO Rozkazy wyłączające i sygnały ograniczenia mocy przesyłane są przez urządzenia transmisyjne linii blokowych z wykorzystaniem interfejsu zabezpieczeniowego. 19

20 Załącznik 1. Lista sygnałów zdarzeń przesyłanych z elektrowni do stacji NN / CN/RCN Lp. Grupa sygnałow Nazwa sygnału zdarzeń na stanowisku operatora w elektrowni /w stacji NN/w CN/RCN Status sygnału Łączniki WN 3 Blok [oznaczenie wyłącznika] [opis wyłącznika zgodny z opisem elektrowni] Wyłączony 4 Blok [oznaczenie wyłącznika] [opis wyłącznika zgodny z opisem elektrowni] Załączony 5 6 Blok [oznaczenie łącznika] [opis łącznika zgodny z opisem elektrowni] Otwarty 7 Blok [oznaczenie łącznika] [opis łącznika zgodny z opisem elektrowni] Zamknięty 8 9 Automatyki 10 Stacja ARNE - GEN[nr generatora] załączony do regul. ARNE Koniec sygnału Sygnał 11 Stacja ARNE - GEN[nr generatora] blokada regulacji Koniec sygnału Sygnał 12 Stacja ARNE - GEN[nr generatora] blokada nadnapięciowa Koniec sygnału Sygnał 13 Stacja ARNE - GEN[nr generatora] blokada podnapięciowa Koniec sygnału Sygnał 14 Stacja ARNE - GEN[nr generatora] R [750; 400; 220; 110]kV połączony z system [nr systemu] Koniec sygnału Sygnał Zabezpieczenia 17 Blok Zabezp. bloku grupa A Odstawione Załączone 18 Blok Zabezp. bloku grupa B Odstawione Załączone Transf Zabezp. różnicowe [typ] Odstawione Załączone 21 Pole/ Transf Zabezp. odcink. [typ] Odstawione Załączone 22 Pole/ Transf Zabezp. [typ] Odstawione Załączone Urządzenia łączności 25 Pole Urządzenie łączności [typ] Odstawione Załączone Inne 28 Pole Żądanie synchronizacji na stacji w polu nr [nr pola] Koniec sygnału Sygnał 29 Pole Start synchronizatora pole nr [nr pola] Koniec sygnału Sygnał 30 Pole Zezwolenie na ZW pole nr [nr pola] Koniec sygnału Sygnał Uwagi: Łączniki WN: obejmują wszystkie łączniki w torze prądowym generatora, wszystkie uziemniki uziemiające tor prądowy generatora, łączniki transformatora potrzeb własnych. Przez łączniki TPW rozumie się wszystkie łączniki strony górnej lub (jeśli po stronie górnej nie występują łączniki), najbliższy TPW łącznik (odłacznik lub wyłącznik) po stronie dolnej. [oznaczenie łącznika] [opis łącznika zgodny z opisem elektrowni]: stosowany do łączników innych niż wyłącznik. Zabezp. [różnicowe itp.] [typ]: stosowane przy odstawieniu funkcji różnicowej itp.. w terminalu o nazwie [typ] Zabezp. [typ]: stosowane przy odstawieniu terminala zabezpieczenia o nazwie [typ] jako całości CZĘŚĆ D1: Załącznik 1. Strona1 z 1 czerwiec 2014 v4.0

Sygnały przesyłane między Farmą Wiatrową a Stacją Elektroenergetyczną PSE S.A. SPIS TREŚCI

Sygnały przesyłane między Farmą Wiatrową a Stacją Elektroenergetyczną PSE S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Zakres dokumentu... 4 3. Normy i standardy związane... 4 3.1. Normy... 5 3.2. Standardy związane... 5 4. Definicje... 6 5. Transmisja sygnałów przesyłanych między Farmą Wiatrową

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE > ; OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. WARSZAW A, Grudzień 2005.

Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE > ; OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. WARSZAW A, Grudzień 2005. Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE >---------------; PSE-SF.KSE2.3. l/2005v I TYTUŁ: 2.3.1 KATALOG PÓL - OBWODY WTÓRNE OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ WARSZAW A, Grudzień

Bardziej szczegółowo

Data Al',..U.,? 14'"...

Data Al',..U.,? 14'... Polskie Sieci "...== Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.PSR_SSiN. PU201 41 TYTUŁ: STANDARD PANELI STEROWANIA REZERWOWEGO OPRACOWANO: DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ : ALGORYTMY BLOKAD ŁĄCZENIOWYCH W STACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 750, 400, 220 i 110 kv

TYTUŁ : ALGORYTMY BLOKAD ŁĄCZENIOWYCH W STACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 750, 400, 220 i 110 kv ps-polskir. Sieci ' Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.ABL_SSiN.PL/2014y1 TYTUŁ : ALGORYTMY BLOKAD ŁĄCZENIOWYCH W STACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: STANDARD LIST SYGNAŁÓW DLA STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 750, 400, 220, 110 kv, SN i nn. Data Q.c2Q.1.1!.:,...

TYTUŁ: STANDARD LIST SYGNAŁÓW DLA STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 750, 400, 220, 110 kv, SN i nn. Data Q.c2Q.1.1!.:,... PS- = Polskie Sieci Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSL 2-STIS. SS1N PL/2014v 1 TYTUŁ: STANDARD LIST SYGNAŁÓW DLA STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

Katalog sygnałów przesyłanych z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. Obowiązuje od 10 marca 2015 roku

Katalog sygnałów przesyłanych z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. Obowiązuje od 10 marca 2015 roku Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Katalog sygnałów przesyłanych z obiektów elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Sr. - -' Polskie Sieci "--=

Sr. - -' Polskie Sieci --= Sr. - -' Polskie Sieci "--= Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.FSK SSINPU2014V I TYTUŁ : STANDARD REALIZACJI TESTÓW FAT, SAT i KOŃCOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2: Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV Sprzęgło 110 kv Pole liniowe 110 kv

Załącznik nr 2: Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV Sprzęgło 110 kv  Pole liniowe 110 kv Załącznik nr 2: Katalog sygnałów sterowniczych. Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV 1. Automatyka SZR 110 kv zablokuj odblokuj 2. Automatyka SZR 110 kv skasuj kasowanie pobudzeń

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Przepisy i normy związane:

Przepisy i normy związane: Przepisy i normy związane: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tekst zatwierdzony przez Zarząd Tekst obowiązujący od dnia 2017 roku Podpis i pieczęć osób zatwierdzających SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-7 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Łącznik szyn może znajdować się na dowolnym

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia podczęstotliwościowe i podnapięciowe 2 1 PF1.1 - wyłącz potrzeby własne - 47.5 Hz - 5 sek. PF1.2 - wyłącz na potrzeby własne 47,0 HZ - 2 sek. PU na wyłącz na potrzeby własne 0.8 Un - 5 sek.

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Załącznik do Zarządzenia nr 37/2014 Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku Strona 2 z 29 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ps--, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUL : INTERFEJS UŻYTKOWNIKA SYSTEMU STEROWANIA I NADZORU NA STACJI 0 3`)11"i.. Elektroenergetyczne

ps--, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUL : INTERFEJS UŻYTKOWNIKA SYSTEMU STEROWANIA I NADZORU NA STACJI 0 3`)11i.. Elektroenergetyczne ps--, olskie Sieci Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STNDRDOWE SECYFIKCJE TECHNICZNE SE-ST.HMI SSIN.L/20 I 4v I TYTUL : INTERFEJS UŻYTKOWNIK SYSTEMU STEROWNI I NDZORU N STCJI ORCOWNO:

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKETRYSTYKA

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKETRYSTYKA 1. ZASTOSOWANIE Zabezpieczenie typu ZSZ-H5 przeznaczone jest dla niewielkich, jednosystemowych, sekcjonowanych rozdzielni 110 kv, o rozmiarze nie większym niż 5 pól (wszystkie rozdzielnie w układach H).

Bardziej szczegółowo

Katalog sygnałów pomiarowych. Obowiązuje od 10 marca 2015 roku

Katalog sygnałów pomiarowych. Obowiązuje od 10 marca 2015 roku Załącznik nr 3 do Standardu technicznego nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Katalog sygnałów pomiarowych Obowiązuje od 10 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół CAN-bus. C omputers & C ontrol, Katowice, ul. Porcelanowa 11. 1/8

Protokół CAN-bus. C omputers & C ontrol, Katowice, ul. Porcelanowa 11. 1/8 Protokol_CANBUS_UTXvL 15.01.10 Protokół CAN-bus. 1 ADRES URZĄDZENIA CAN-BUS.... 2 2 POLECENIE RESETU I POLECENIE KONTROLNE.... 2 3 BLOKADY.... 2 4 KODY BŁĘDÓW WYKONANIA POLECEŃ.... 2 5 LISTA POLECEŃ NORMALNYCH

Bardziej szczegółowo

Banie Mazurskie, dn Stacja GPZ Banie Mazurskie 110/15kV. - schemat rozdzielni przed przeprowadzeniem próby:

Banie Mazurskie, dn Stacja GPZ Banie Mazurskie 110/15kV. - schemat rozdzielni przed przeprowadzeniem próby: I. Test zabezpieczenia szyn w polu sprzęgła oraz transformatora zasilającego sekcję 1, polegające na jednoczesnym najeździe zabezpieczeń (w polu ŁS, TR oraz pola liniowego) wymuszalnikami prądowymi tak,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe

Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...3 3. PARAMETRY...4 Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP/8 UTXvD/8 Computers & Control Sp. j. 10-1 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Standard budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych

Standard budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 2 ZAKRES... 4 3 NORMY TOWARZYSZĄCE... 4 4 STANDARDY ZWIĄZANE... 9 5 DEFINICJE...10 6 SKRÓTY...13 7 WYMAGANIA OGÓLNE DLA SYSTEMU SSIN...13 8 WYMAGANE FUNKCJE SYSTEMU SSIN...16

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Umowy nr UPE/WEC/.../2006 o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej pomiędzy iem a PSE-Operator S.A. i PSE SA WARUNKI TECHNICZNO-RUCHOWE zawartej pomiędzy iem a PSE-Operator

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...5 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...7 4. FUNKCJE LOGICZNE...11 Automat : ZSN 5R od: v. 1.0 Computers

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-n33-400/6,0/0,5/2/ Stacja transformatorowa

Karta produktu. EH-n33-400/6,0/0,5/2/ Stacja transformatorowa Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Stacja transformatorowa typu EH-n33-400/3,0/0,5/2/02.00 jest urządzeniem zasilającym przystosowanym do instalowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULACJA NAPIĘCIA I MOCY BIERNEJ W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM FARM WIATROWYCH.

REGULACJA NAPIĘCIA I MOCY BIERNEJ W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM FARM WIATROWYCH. mgr inż. Dariusz Kołodziej, mgr inż. Tomasz Ogryczak INSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZY Oddział Gdańsk REGULACJA NAPIĘCIA I MOCY BIERNEJ W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM FARM WIATROWYCH.

Bardziej szczegółowo

Różnicowe zabezpieczenie szyn zbiorczych ZSZ-7. i Układ automatyki rezerwowania wyłączników LRW-7 typu ZSZ-7 DTR_ZSZ-7

Różnicowe zabezpieczenie szyn zbiorczych ZSZ-7. i Układ automatyki rezerwowania wyłączników LRW-7 typu ZSZ-7 DTR_ZSZ-7 Różnicowe zabezpieczenie szyn zbiorczych ZSZ- i Układ automatyki rezerwowania wyłączników LRW- typu ZSZ- . ZASTOSOWANIE Zabezpieczenie typu ZSZ- przeznaczone jest dla niewielkich, jednosystemowych, sekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ...

Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ... Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ...9 Zabezpieczenia : ZCS 4E od: v 3.7 ZCR 4E od: v 5.1 ZZN 4E od: v

Bardziej szczegółowo

Dok. Nr PLPN006 Wersja:

Dok. Nr PLPN006 Wersja: ELEKTROWNIE WODNE Dok. Nr PLPN006 Wersja: 21-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY nr archiwalny 332/EWP/S-E/2015 część 3

PROJEKT WYKONAWCZY nr archiwalny 332/EWP/S-E/2015 część 3 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH Sp. z o.o. NIP 583-25-58-838 REGON 191653366 e-mail.: info@energetyka.gda.pl http://www.energetyka.gda.pl Biuro: 80-180 Kowale, ul. Kominkowa 13 Siedziba: 84-240

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKETRYSTYKA

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKETRYSTYKA 1. ZASTOSOWANIE Zabezpieczenie szyn zbiorczych typu ZSZ-7 przeznaczone jest dla niewielkich, jednosystemowych, sekcjonowanych rozdzielni 110 kv, o rozmiarze nie większym niż 7 pól. Urządzenie może pracować

Bardziej szczegółowo

A P L I K A C Y J N A

A P L I K A C Y J N A N O T A A P L I K A C Y J N A E L E K T R O W N I E W O D N E NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Dok. Nr PLPN006 Wersja: 17-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy

Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy Robert Jędrychowski Politechnika Lubelska Nałęczów, ZET 2014 Plan prezentacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

Badanie układu samoczynnego załączania rezerwy

Badanie układu samoczynnego załączania rezerwy Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ wersja 6.3.1. z dnia 20.03.2006r.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ wersja 6.3.1. z dnia 20.03.2006r. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ wersja 6.3.1. z dnia 20.03.2006r. Data wejścia w życie:... Podpisy osób zatwierdzających instrukcję:......... Daty wejścia w życie aktualizacji:.........

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv?

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv? Konstancin-Jeziorna, 2 listopada 2011 roku Odpowiedzi na pytania dotyczące uściślenia wymagań określonych w Wytycznych odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych Pytanie

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA REGULACJA NAPIĘCIA I MOCY BIERNEJ FARMY WIATROWEJ

KOMPLEKSOWA REGULACJA NAPIĘCIA I MOCY BIERNEJ FARMY WIATROWEJ mgr inż. Mateusz Drop, mgr inż. Dariusz Kołodziej, mgr inż. Tomasz Ogryczak INSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZY Oddział Gdańsk KOMPLEKSOWA REGULACJA NAPIĘCIA I MOCY BIERNEJ FARMY WIATROWEJ WSTĘP Obserwowany

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

Automatyka SCO wewnętrzna.

Automatyka SCO wewnętrzna. ZS 5/Lv2 Automatyka S wewnętrzna 08-06-09 Automatyka S wewnętrzna. 1. ZASADA DZAŁAA...2 2. SHMAT FUKAL... 4 3. PARAMTR ZABZPZA S... 5 Zabezpieczenie : ZS 5/Lv2 od: v. 2.0 omputers & ontrol Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZENIA REZERWY ZASILANIA SZR APC

UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZENIA REZERWY ZASILANIA SZR APC ENERIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA ROZDZIAŁ ENERII UKŁAD SAMOCZYNNEO ZAŁĄCZENIA REZERWY ZASILANIA KATALO PRODUKTÓW ROZDZIAŁ ENERII ENERIA bezpiecznie połączona Misja i Polityka Spółki Nasza misja to: Być wiodącą

Bardziej szczegółowo

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Witold Smolik 22 października 2015 Wymagania IRiESP - ogólne (1) 2.2.3.3.1. Podstawowe wymagania i zalecenia techniczne dla

Bardziej szczegółowo

I. PARAMETRY TECHNICZNO-RUCHOWE JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH 1. Podstawowe parametry Jednostek Wytwórczych Minimum techniczne Moc osiągalna Współczynnik doci

I. PARAMETRY TECHNICZNO-RUCHOWE JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH 1. Podstawowe parametry Jednostek Wytwórczych Minimum techniczne Moc osiągalna Współczynnik doci Załącznik 2 do Umowy nr UPE/WYT/.../2006 o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej pomiędzy iem a PSE-Operator S.A. i PSE SA WARUNKI TECHNICZNO-RUCHOWE I. PARAMETRY TECHNICZNO-RUCHOWE

Bardziej szczegółowo

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIO STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej strony górnej transformatora WN/SN ZASTOSOWANIE Cyfrowy Zespół

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE, AL. JANA PAWŁĄ II78, KRAKÓW.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE, AL. JANA PAWŁĄ II78, KRAKÓW. Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Badania i Pomiary Okresowe Stacji Transformatorowych i Rozdzielni SN 15 kv i NN 400/230V. Nazwy i kody CPV: 45315500-3 Instalacje średniego napięcia 45315700-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" SA INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Data wejścia w życie niniejszej Instrukcji:... wrzesień 2010 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci

Bardziej szczegółowo

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze. Wytyczne projektowe

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze. Wytyczne projektowe TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze Wytyczne projektowe Dostosowanie obwodów wtórnych stacji 110/20 kv R-345 Jelenia Góra Hallerczyków w ramach zadania wymiana transformatora 110/20kV T-1

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA

Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA Wymagania techniczne Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA OGÓLNE.... 4 2. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.... 4 3. PARAMETRY ZNAMIONOWE I DANE GWARANTOWANE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Data wejścia w życie niniejszej Instrukcji:..2006 r. Członek Zarządu ds. Dystrybucji Prezes Zarządu...... Kraków,...2006 Niniejsza Instrukcja ruchu

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska)

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska) 1. Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do SEE Sieć przesyłowa 400 kv (80 kv) S zw = 0 0 GV A Duże elektrownie systemowe Połączenia międzysystemowe Przesył na znaczne odległości S NTW > 00 MV A Duże

Bardziej szczegółowo

I. Rozdzielnica SN typu RSL

I. Rozdzielnica SN typu RSL Atest i certyfikaty Rozdzielnica RSL - informacje ogólne 3 I. Rozdzielnica SN typu RSL 1. WSTĘP Rozdzielnice typu RSL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości sieciowej 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

Telemechanika przebudowa układu kompensacji ziemnozwarciowej 20kV TOM W5 PROJEKT WYKONAWCZY. ELFEKO S.A. ul. Hutnicza 20A Gdynia

Telemechanika przebudowa układu kompensacji ziemnozwarciowej 20kV TOM W5 PROJEKT WYKONAWCZY. ELFEKO S.A. ul. Hutnicza 20A Gdynia Strona nr 1 Liczba stron 10 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE Przebudowa układu kompensacji 20 kv w stacji 110/20 kv R-40 GPZ Strzelin ADRES OBIEKTU JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA INWESTOR Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ : ARST. Numer kodowy. Data... STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. PSE-ST.ARST /2013v1 OPRACOWANO: DEPARTAMENT EKSPLOATACJI ZATWIERDZONO

TYTUŁ : ARST. Numer kodowy. Data... STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. PSE-ST.ARST /2013v1 OPRACOWANO: DEPARTAMENT EKSPLOATACJI ZATWIERDZONO STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Numer kodowy PSE-ST.ARST /2013v1 TYTUŁ : ARST OPRACOWANO: DEPARTAMENT EKSPLOATACJI ZATWIERDZONO DO STOSOWANIA Data... WARSZAWA, czerwiec 2013 Spis treści 1. Wstęp i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Odpowiedź nr 5 Pytanie nr 7 Odpowiedź nr 7 Pytanie nr 8 Odpowiedź nr 8 Pytanie nr 9 Odpowiedź nr 9 Pytanie nr 10 Odpowiedź nr 10

Pytanie nr 5 Odpowiedź nr 5 Pytanie nr 7 Odpowiedź nr 7 Pytanie nr 8 Odpowiedź nr 8 Pytanie nr 9 Odpowiedź nr 9 Pytanie nr 10 Odpowiedź nr 10 Pytanie nr 5 Zgodnie z SIWZ cz. II oraz z załącznikami do SIWZ cz. II, którymi są rysunki, na SE Stanisławów nie ma i nie będzie na obecną chwilę zainstalowanego transformatora sieciowego o dużej mocy,

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZANIA ZASILANIA APZ-2T1S-W1

UKŁAD AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZANIA ZASILANIA APZ-2T1S-W1 POWRÓT s UKŁAD AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZANIA ZASILANIA APZ-2T1S-W1 Dokumentacja Techniczna 1 2 SPIS TREŚCI 1. Układ SZR 1.1. opis techniczny 1.2. instrukcja obsługi 2. Spis rysunków 3. Zestawienie aparatów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Instrukcja obowiązuje od dnia.. zgodnie z Uchwałą Zarządu GZE S.A. nr..z dnia... Zatwierdził : Komórka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Przyczyna, przedmiot modernizacji i wymagania techniczne. Henryk Klein OPA-LABOR Sp. z o.o.

Wstęp. 1. Przyczyna, przedmiot modernizacji i wymagania techniczne. Henryk Klein OPA-LABOR Sp. z o.o. Henryk Klein OPA-LABOR Sp. z o.o. Wykorzystanie logiki sterowników polowych dla zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji i poprawy funkcjonalności eksploatacji przemysłowej stacji 110/6 kv Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR Numer referencyjny APZ-2T2S1G-W6

Automatyka SZR Numer referencyjny APZ-2T2S1G-W6 POWRÓT KATALOG Automatyka SZR Numer referencyjny APZ-2T2S1G-W6-1 Opis automatyki SZR typu APZ-2T2S1G W6 produkcji Schneider Electric. Automatyka SZR typu APZ-2T2S1G-W6 jest przeznaczona do sterowania układem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...4 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...6 4. FUNKCJE LOGICZNE...9 Zabezpieczenie : ZTR 5 od: v. 1.0

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. CZĘŚĆ OGÓLNA

PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. CZĘŚĆ OGÓLNA Nr rejestru 27/II/O INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. CZĘŚĆ OGÓLNA Instrukcję zatwierdzono do użytku służbowego przez Zarząd PGE DYSTRYBUCJA ŁÓDŹ-TEREN

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ W ŚWIETLE BADAŃ SYMULACYJNYCH

WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ W ŚWIETLE BADAŃ SYMULACYJNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Ryszard FRĄCKOWIAK* Piotr PIECHOCKI** WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH

Bardziej szczegółowo

FUGO Projekt Sp. z o.o.

FUGO Projekt Sp. z o.o. Str. 3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Założenia i uzgodnienia 1.5. Podstawowe dane techniczne rozdzielnicy 2. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Uruchomienia zabezpieczenia MiCOM P139

Protokół Uruchomienia zabezpieczenia MiCOM P139 Protokół Uruchomienia zabezpieczenia MiCOM P139 Test Object - Device Settings Substation/Bay: Substation: Stacja 110/15 kv Substation address: Banie Mazurskie Bay: Łącznik szyn 15kV Bay address: Pole nr

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWAIE Walizka serwisowa typu W-27 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ENEA SPÓŁKA AKCYJNA ul. F. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Niniejsza Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej została zatwierdzona i wprowadzona

Bardziej szczegółowo

ZAŁ WYŁ ZAŁĄCZ TRYB PRACY WYŁĄCZ PRACY PRACY ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ. RS232 Wyjście napięcia - Sekcja 2 Wyjścia pomocnicze - blokady ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ WYŁ WYŁ

ZAŁ WYŁ ZAŁĄCZ TRYB PRACY WYŁĄCZ PRACY PRACY ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ. RS232 Wyjście napięcia - Sekcja 2 Wyjścia pomocnicze - blokady ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ WYŁ WYŁ 1. ZASTOSOWAIE Walizka serwisowa typu W-27 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy. Reklozer KTR. Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609

Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy. Reklozer KTR. Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609 Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy Reklozer KTR Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609 Monitorowanie parametrów sieci elektrycznej SN Reklozer KTR firmy Tavrida Electric

Bardziej szczegółowo

Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko Kieleckiego Spółka Akcyjna

Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko Kieleckiego Spółka Akcyjna Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko Kieleckiego Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Data wejścia w życie:... Daty wejścia w życie aktualizacji:......... Komórka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej jako trójfazowe

Bardziej szczegółowo

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 317797 (22) Data zgłoszenia: 30.12.1996 (19) PL (11) 181841 (13) B1 (51) IntCl7 G01D 3/00 G01R

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej pola pomiarowego SN CZAZ PR ZEG-E Kopex Electric Systems S.A.

Bardziej szczegółowo

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów Nadajnik położenia przełącznika zaczepów 1. ZASTOSOWANIE Nadajnik NPPZ-1 wysyła informacje o aktualnym położeniu przełącznika zaczepów transformatora. Nadajnik jest sprzężony mechanicznie z przełącznikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI UKŁADÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH, POMIAROWYCH, REGULACYJNYCH

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI UKŁADÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH, POMIAROWYCH, REGULACYJNYCH INSTRUKCJA EKSPLOATACJI UKŁADÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH, POMIAROWYCH, REGULACYJNYCH I STEROWNICZO - SYGNALIZACYJNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Lp.

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ERG Spółka Akcyjna ROK ZAŁOŻENIA 1896 ERG Spółka Akcyjna ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza www.erg.com.pl INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30 INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW S.A.... 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 I.A. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie SZR-MI służy do samoczynnego załączania rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie jest przeznaczone

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA 3. RODZAJE KOMPENSACJI

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA 3. RODZAJE KOMPENSACJI 1. ZASTOSOWANIE Regulator RNTr-1 wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony jest do zastosowania we wszystkich

Bardziej szczegółowo