Sprawozdanie Zarządu z działalności Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach za okres od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach za okres od r. do r. W okresie objętym sprawozdaniem działalność Izby podporządkowana była inspirowaniu rozwoju lokalnych przedsiębiorstw i ich integracji. Zadania te podjęto w ramach realizowanych działań i cyklicznych spotkań przedsiębiorców. Skupiono się również na aplikacji w ramach konkursów prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Kalendarz stałych spotkań firm członkowskich OIPH w Tychach wypełniły, obok wydarzeń o mniejszej skali, spotkania Komitetu Budowlanego, Tyskiego Klubu Biznesu, Śniadania Izbowe. Po raz kolejny zorganizowano Galę Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców. Izba objęła również patronatem Tyskie Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz. Organizowane przez Izbę działania pozwoliły na wzmocnienie lokalnych przedsiębiorstw. OIPH zapewniała swym członkom regularny dialog z reprezentantami władz lokalnych i państwowych - w omawianym okresie gościliśmy w Tychach parlamentarzystów, deputowanych do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli administracji państwowej, najwyższych rangą przedstawicieli władz wojewódzkich i szefów urzędów odpowiedzialnych za rozwój gospodarki Śląska. Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach zrzesza firmy i instytucje zarówno z Tychów, jak i powiatów ościennych (Bieruń, Mysłowice, Katowice, Mikołów, Pszczyna). Izba jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, skupiającej największe izby gospodarcze i pozwalającej na polepszenie zakresu świadczonych usług dla firm członkowskich. Izba figuruje na liście ośrodków mediacyjnych w województwie śląskim oraz na liście instytucji szkoleniowych akredytowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. I. Przegląd działań merytorycznych Styczeń 2013 Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców Cykliczna impreza, stanowiąca okazję do nawiązania nowych kontaktów, prowadzenia dyskusji oraz kuluarowych rozmów biznesowych, połączona jak zwykle z występem estradowym. W trakcie spotkania, które odbyło się w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach, przyznane zostały statuetki Integratora Roku. W trakcie 13. Edycji NSP wyróżnienie otrzymał Marek Mrówczyński, prezes Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o. o., za promowanie postaw proekologicznych i edukacji ekologicznej. Drugie wyróżnienie odebrał Witold Botor, dyrektor Ośrodka św. Faustyny za działalność charytatywno-opiekuńczą. Nagroda główna Integratora 2012 przypadła Henrykowi Borczykowi za kreowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych i ekologicznych.

2 Luty 2013 Komitet Budowlany Pierwsze w tym roku spotkanie Tyskiego Klubu Biznesu odbyło się w Zakładzie Wytwarzania Tychy, należącym do TAURON Ciepło, jednego z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce i Europie. W spotkaniu uczestniczył m.in. prezydent miasta Tychy p. Andrzej Dziuba, prezes zarządu Henryk Borczyk, Dyrektor Departamentu Rynku i Ciepła TAURON Ciepło S.A. pan Grzegorz Bednarski, dyrektor zakładu pan Piotr Kowalczyk. Marzec 2013 Komitet Budowlany Spotkanie poświęcone było omówieniu nowej inwestycji na terenie miasta Tychy budowy dwóch parkingów wielopoziomowych typu park & ride. Powstaną one przy stacji Tychy Lodowisko i przy dworcu PKP w Tychach. Głównym wykonawcą wybrana została firma Aldesa. Kwiecień 2013 Śniadanie Izbowe Cykl porannych spotkań śniadaniowych dla firm zrzeszonych w OIPH. Gospodarzem kwietniowego spotkania była firma Palian, zajmująca się budową, modernizacją, utrzymaniem i projektowaniem sygnalizacji świetlnych. Kwiecień 2013 Śniadanie Izbowe Spotkanie zorganizowano w największym na Śląsku i jednym z najnowocześniejszych w Polsce ośrodków Data Center (tzw. Centrum danych) należącym do spółki 3S. Uczestnicy mogli poznać zasięg sieci światłowodowej 3S oraz zobaczyć od kuchni jak funkcjonuje profesjonalny ośrodek Data Center. Maj 2013 objęcie Patronatem Honorowym 13 Tyskich Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz, które odbyły się na Stadionie Zimowym w Tychach. Imprezę odwiedziło około 5 tysięcy osób natomiast swoją ofertę prezentowało blisko 100 firm z branży budowlanej i wyposażenia wnętrz. Maj 2013 Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości Po raz 13. w Zameczku Myśliwskim w Promnicach Prezydent Tychów oraz Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowali Galę Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości. Tradycyjnie statuetkami Hermesów Biznesu wyróżniono przedsiębiorców, firmy oraz osoby zasłużone dla miasta i regionu. W Gali wzięli udział m.in. eurodeputowani Małgorzata Handzlik i Jerzy Buzek oraz minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Czerwiec 2013 Tyski Klub Biznesu Spotkanie największych firm tyskich poświęcone prezentacji spółki Tyski Sport. W trakcie spotkania zaprezentowano również najważniejsze osiągnięcia sportowe miasta Tychy w tym m.in. w hokeju, koszykówce i piłce nożnej. Wrzesień 2013 Konferencja Perspektywa finansowa Unii Europejskiej Szansa dla przedsiębiorców województwa śląskiego. Konferencja stanowiła okazję do podsumowania aktualnego stanu wydatkowania środków unijnych i problemów z tym związanych jak również oczekiwań dotyczących nowych budżetów UE i nowej pulu środków przeznaczonej do podziału. Wzięło w niej udział ponad dwustu śląskich przedsiębiorców i samorządowców, reprezentantów dużych i małych firm różnych branż.

3 Aktualny stan prac nad nowym budżetem UE i jego przełożeniem na dokumenty krajowe omawiała Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht. Podział środków z perspektywy regionalnej omawiała Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Małgorzata Staś. Październik 2013 Komitet Budowlany Kolejne spotkanie Komitetu Budowlanego odbyło się w październiku Głównym tematem było przedstawienie działań Tyskiej Efektywnej Gospodarki Odpadami. Omówiono również programy na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zatrudnienia oraz realizację zadań z planu inwestycyjnego Miasta Tychy. Październik 2013 Konferencja energetyczna Tauron Ciepło W październiku 2013 r.. Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach zorganizowała konferencję Nowy blok energetyczny w TAURON Ciepło Tychy szanse możliwości, oczekiwania. W trakcie spotkania przedstawiona została polityka energetyczna i inwestycyjna miasta Tychy na najbliższe lata (prezydent miasta Tychy, Andrzej Dziuba) oraz plany inwestycyjne TAURON Ciepło SA Zakład Wytwarzania Tychy (prezes Henryk Borczyk). Listopad 2013 objęcie patronatem Konferencji Europejskie Fundusze Strukturalne Listopad 2013 Klub Konesera Klub Konesera to nowy cykl spotkań dla osób, które cenią sobie dobry smak i czerpią radość ze smakowania nowych potraw i trunków. Jest to jednocześnie doskonała okazja do bliższego poznania partnerów biznesowych. Spotkanie Klubu zorganizowano w Restauracji u Przewoźnika. Grudzień 2013 Śniadanie Izbowe Kolejne Śniadanie Izbowe Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała wspólnie Tyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Restauracji U Przewoźnika. Spotkanie poświęcone było planowanym zmianom w prawie budowlanym, które omówiła pani Małgorzata Mazur, Dyrektor ds. Inwestycyjnych TTBS. Grudzień 2013 Szkolenie z ZUS W grudniu rozpoczęto również kolejny cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - na temat zmian w programie Płatnik.

4 II Realizacja programów pomocowych 1. Kontynuowano realizację następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1) Własny biznes w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej. Projekt ma na celu przełamanie barier w samozatrudnieniu na terenie woj. śląskiego, u co najmniej 29 osób, poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez min. 12 miesięcy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach. Wartość projektu: 1,8 mln zł. Okres realizacji: ) Nowy start promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej. Projekt pozwoli na otwarcie działalności co najmniej 56 osobom, w tym głównie w wieku 50+. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach i Mikołowie. Wartość projektu: 3,4 mln zł. Okres realizacji projektu: , 2. Rozpoczęto realizację kolejnych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 1) Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach otrzymała dofinansowanie projektu Nowoczesny Personel w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej o wartości 0,5 mln zł. Projekt skierowany jest na wzmocnienie kwalifikacji i kompetencji 120 pracowników MSP m.in. poprzez udział w bezpłatnych kursach językowych, komputerowych, warsztatach z negocjacji, komunikacji w firmie etc. Okres realizacji: ) Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Firma na start w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej o wartości 1,8 mln zł. Projekt ma na celu przełamanie barier w samozatrudnieniu na terenie woj. śląskiego, u co najmniej 26 osób, poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez min. 12 miesięcy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach, Mikołowie i Pszczynie. Okres realizacji:

5 III Finanse Przychody z działalności statutowej OIPH w 2013 r. wyniosły ,00 zł, natomiast koszty realizacji działań statutowych ,01 zł. Wynik na całokształcie działalności (zysk netto) wyniósł ,20 zł. Suma bilansowa wyniosła ,97 zł. Wpływy ze składek wyniosły w 2013 r ,51 zł. Ściągalność składek utrzymała się na poziomie zbliżonym do lat poprzednich i wynosiła ok. 80%. Jednocześnie składki członkowskie stanowiły nieznaczny procent wszystkich przychodów Izby. Większość wpływów pochodziła ze źródeł zewnętrznych (sponsorzy, szkolenia, dotacje, realizacja umów). Znaczącym wsparciem dla finansów Izby była realizacja projektów Unii Europejskiej, pozwalająca na pokrycie części kosztów stałych Izby. IV Sprawy organizacyjne 1. Skład osobowy Zarządu Zarząd Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach w okresie r. pracował w następującym składzie: 1. Zbigniew Gieleciak Prezes Zarządu 2. Zbigniew Boczkowski Vice Prezes Zarządu 3. Krzysztof Zamasz - Vice-Prezes Zarządu 4. Teresa Dembowska Członek Zarządu, 5. Marek Kostarz Członek Zarządu, 6. Ireneusz Lenartowicz Członek Zarządu 7. Katarzyna Lubecka Członek Zarządu 8. Jacenty Matusiak Członek Zarządu, 9. Stanisław Przyborowski Członek Zarządu. 2. Biuro Zarządu W 2013 roku praca Biura Zarządu realizowana była przez następujące osoby: Jakub Pytlarz - dyrektor biura zarządu/ koordynator projektu, Krzysztof Sykta - koordynator projektu, Dominika Paś pracownik administracyjno-biurowy, Katarzyna Zawiślak - specjalistka ds. monitoringu i finansów, Anna Mrówczyńska koordynator projektu, Alicja Nowicka specjalistka ds. monitoringu i finansów / koordynator projektu, Beata Ochmańska specjalistka ds. monitoringu i finansów, Magdalena Kowalska kancelaria Marta Klaja kancelaria. Biuro Zarządu dysponowało powierzchnią biurową o łącznej powierzchni 180 m 2, na którą składały się 5 umeblowanych i wyposażonych pomieszczeń biurowych wraz z salą konferencyjną.

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ Impuls Nr 1(8) sierpień 2014 TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE WYBRANE WYDARZENIA Z PRACY OIPH 2010-2014 UCZESTNICY PROJEKTÓW Pismo

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Klaster Budowlany Sprawozdanie z bieżącej działalności przedstawił Przewodniczący Wojciech Ciuruś

Zachodniopomorski Klaster Budowlany Sprawozdanie z bieżącej działalności przedstawił Przewodniczący Wojciech Ciuruś Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 31 stycznia 2012 r. W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób, w tym 9 Członków Rady, Przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego, przedstawiciel Oddziału Choszczno, dwóch

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 5 marca 2013 r.

Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 5 marca 2013 r. Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 5 marca 2013 r. W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób, w tym 9 Członków Rady, Prezes Oddziału w Choszcznie, Prezes Oddziału w Koszalinie, Przewodniczący Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Prezesa Zarządu. 7 powodów do dumy: największe osiągnięcia Spółki w 2009 roku. Szanowni Państwo,

Słowo wstępne Prezesa Zarządu. 7 powodów do dumy: największe osiągnięcia Spółki w 2009 roku. Szanowni Państwo, Raport roczny 2009 Kapitał, informacja, innowacyjność, promocja jest wiele składników budujących mocną pozycję firmy na rynku. I co najmniej tyle samo odpowiedzi na pytanie o to, jak osiągnąć sukces w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik SYTUACJA NA MŁAWSKIM RYNKU PRACY W 2014 ROKU BEZPŁATNE PORADY W RAMACH DZIAŁAŃ PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Kwartalnik SYTUACJA NA MŁAWSKIM RYNKU PRACY W 2014 ROKU BEZPŁATNE PORADY W RAMACH DZIAŁAŃ PUNKTU KONSULTACYJNEGO Kwartalnik Mławski Świat Pracy Egzemplarz bezpłatny Styczeń 2015/8 ISSN 2300-4002 SYTUACJA NA MŁAWSKIM RYNKU PRACY W 2014 ROKU NOWY ROK NOWE PERSPEKTYWY BEZPŁATNE PORADY W RAMACH DZIAŁAŃ PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA RIG Z CHORZOWSKIM ZUS. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X KWIECIEŃ 2014. Uroczystość bytomskiej Delegatury RIG

WSPÓŁPRACA RIG Z CHORZOWSKIM ZUS. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X KWIECIEŃ 2014. Uroczystość bytomskiej Delegatury RIG WSPÓŁPRACA RIG Z CHORZOWSKIM ZUS Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X KWIECIEŃ 2014 Uroczystość bytomskiej Delegatury RIG Tadeusz Donocik Prezes Izby Dyrektor Generalny Szanowni Państwo, Gorąco zapraszam

Bardziej szczegółowo

Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3. ARP i JSW KOKS wybudują elektrociepłownię. Czy 300 mld euro postawi Europę na nogi? str.

Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3. ARP i JSW KOKS wybudują elektrociepłownię. Czy 300 mld euro postawi Europę na nogi? str. Nr 4(38) kwiecień 2015 r. Koksownia Dębieńsko Koksownia Jadwiga Koksownia Przyjaźń Koksownia Radlin WZK Victoria S.A. w numerze: Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3 ARP i JSW KOKS

Bardziej szczegółowo

27 milionów na remonty i inwestycje

27 milionów na remonty i inwestycje I Starosta Lucyna Ekkert: Cztery lata mijającej kadencji to przede wszystkim czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami fi nansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 Spis treści List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5 1 2 3 4 O Fundacji 8 Cele i sposób działania

Bardziej szczegółowo

Polskie doświadczenia

Polskie doświadczenia nr 97 wrzesień/ październik 2014 rok X Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 Polskie doświadczenia fot. Archiwum ŚZGiP fot. Justyna Mitula / www.radomsko.pl fot. Dorota Miroszniczenko

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje 2 Kapitał Województwa Śląskiego W Siemianowickim Parku Tradycji, 10 czerwca br. uroczyście

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (57) Maj/Czerwiec 2012 GDY BAŃKA PĘKŁA str. 24 BIZNES I NAUKA ŁĄCZĄ SIŁY str. 50 POGARSZA SIĘ KONDYCJA FINANSOWA FIRM str. 66

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo