Zastosowanie trójwymiarowej tomografii komputerowej (3D-CT) w diagnostyce zmian kostnych w obrębie twarzowej części czaszki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie trójwymiarowej tomografii komputerowej (3D-CT) w diagnostyce zmian kostnych w obrębie twarzowej części czaszki"

Transkrypt

1 2009, tom X, nr 2 (35) Maria Syryńska, Krzysztof Woźniak, Liliana SzyszkaSommerfeld Zastosowanie trójwymiarowej tomografii komputerowej (3DCT) w diagnostyce zmian kostnych w obrębie twarzowej części czaszki The use of threedimensional computer tomography (3DCT) for diagnosis of craniofacial bone lesions STRESZCZENIE Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania zdjęć wykonanych techniką trójwymiarowej tomografii komputerowej (3DCT) w porównaniu z konwencjonalnymi zdjęciami rentgenowskimi w diagnostyce i planowaniu leczenia ortodontycznego. Materiałem jest opis radiogramów 3 pacjentek ze zmianami kostnymi w obrębie twarzowej części czaszki. Zdjęcia wykonywane w technice 3D zapewniają znacząco lepszy obraz struktur części twarzowej czaszki, i tym samym bardziej wiarygodny obraz ich relacji w czaszce. Technologia 3DCT może być wykorzystana do oceny zmian u pacjentów z wrodzonymi anomaliami twarzy, asymetriami i urazami twarzowej części czaszki. Podobnie można ocenić morfologię oraz pozycję stawu skroniowożuchwowego. Ma to znaczenie nie tylko diagnostyczne, ale odgrywa także rolę w przypadkach konieczności interwencji chirurgicznej. Trójwymiarowa tomografia komputerowa stanowi uzupełnienie konwencjonalnej rentgenodiagnostyki, zaś niewątpliwe zalety w postaci mniejszej dawki promieniowania, lepszej i wyraźniejszej wizualizacji interesujących nas struktur w różnych projekcjach skłaniają do wykonywania zdjęć 3D CT w praktyce lekarza ortodonty. SUMMARY The aim of this study is to state the usefulness of dental 3dimensional computer tomography (3DCT) and compare with conventional radiograpic images in diagnosis and orthodontic treatment planning. The material includes three radiographs of patients with craniofacial bone lesions. Dental 3DCT technology provides much better and much reliable images of craniofacial region. 3DCT technology can be used to assess patients with congenital facial anomalies, asymmetries and facial injuries. The morphology and position of the temporomandibular joint can be also similarly assessed. This method is important not only in diagnosis but also in surgical therapy. Threedimensional computer tomography may be supplement of conventional roentgenodiagnostics. Dental 3DCT is useful in orthodontist practice because of lowlevel radiation and much better and much reliable visualization of craniofacial structures in different projections. Katedra i Zakład Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Kierownik: dr n. med. Krzysztof Woźniak SŁOWA KLUCZOWE zmiany kostne, tomografia komputerowa, zdjęcia radiologiczne WSTĘP KEY WORDS bone lesions, computer tomography, radiographs Początki zastosowania cefalometrii zawdzięczamy Broadbentowi, który jako pierwszy wprowadził zdjęcia cefalometryczne w stomatologii około 36 lat po odkryciu promieni rentgenowskich przez Roentgena w 1895 roku. W 1917 roku Radon pokazał wykorzystanie obrazów w projekcji dwuwymiarowej (2D) w tworzeniu trójwymiarowych struktur (3D) [1]. Hounsfield rozwinął później komputerową technikę osiowego skanowania poprzecznego i w latach wprowadził tomografię komputerową do powszechnego użycia [2]. Trójwymiarowe obrazy szkieletu są nową metodą wizualizacji stosunków struktur szczękowotwarzowych w relacji do podstawy czaszki. Wąskostrumieniowa Tomografia Komputerowa (CBCT) i powstała na jej podłożu analiza trójwymiarowa wypierają obecnie tradycyjne metody dwuwymiarowego obrazowania [3]. Obrazowanie w technice 3DCT nie jest więc metodą nową. Jednakże rozwinęło się szybko przez ostatnie 20 lat i znalazło zastosowanie zarówno w medycynie, jak i w stomatologii. Wykorzystanie zdjęć 3D m.in. w ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowotwarzowej obejmuje ocenę relacji zębowoszkieletowych, estetyki twarzy, pomaga w ustaleniu diagnozy oraz zaplanowaniu leczenia [4]. Trójwymiarowa analiza radiograficzna posiada wiele zalet. Badania potwierdzają mniejszą dawkę promieniowania w porównaniu z tradycyjną tomografią komputerową. Analiza 3D umożliwia przekształcanie obrazu w celu uzyskania nieograniczonych możliwości perspektyw i punktów widzenia. Czołowe i boczne zdjęcia cefalometryczne mogą być wprowadzane do każdej analizy cefalometrycznej i na ich podstawie wykonane cyfrowe pomiary. Zdjęcia wykonywane techniką 3DCT zapewniają znacząco lepszy obraz struktur twarzowej części czaszki i w ten sposób bardziej wiarygodny obraz stosunków czaszkowych, m.in. dzięki możliwości wycięcia zewnętrznych fragmentów kostnych, co zapobiega nakładaniu się pozostałych struktur. Niedoskonałość konwencjonalnych cefalogramów w postaci powiększenia obrazu zależnego od odległości między obrazowaną strukturą a filmem jest korygowana przy użyciu techniki 3DCT, w której obraz jest 25

2 2009, tom X, nr 2 (35) Ryc. 1. Widok en face twarzy pacjentki 1. Ryc. 2. Pantomogram pacjentki 1. Widoczne obustronne ogniska zagęszczenia struktury kostnej w obrębie szczęki i żuchwy. Ryc. 3. Czaszka w projekcji tylnoprzedniej (PA) pacjentka 1. kalibrowany do rzeczywistych wymiarów badanej struktury kostnej. Zdjęcia wykonywane tą techniką pozwalają na kontrolowanie kostnej morfologii szczęk. Zdjęcie trójwymiarowe zapewnia widok w projekcji frontalnej, lateralnej oraz każdej niezbędnej lekarzowi, zaś przez zmianę przejrzystości obrazu umożliwia ustalenie określonych stosunków tkanek miękkich do szkieletu. Ma to istotne znaczenie np. w planowaniu przesunięć zębowych czy chirurgii ortognatycznej. W projekcji 3D mogą zostać zobrazowane nieprawidłowości w obrębie wyrostków szczęk, takie jak zęby wyrzynające się ekotopowo, zęby zaklinowane, rozejście się brzegów kości, wgłębienie gruczołów ślinowych [3]. Zdjęcia wykonane tą techniką pozwalają na ocenę stadiów rozwoju uzębienia i wyrzynania zębów, relacji między korzeniami zębów i otaczającą kością wyrostka zębodołowego, a w przypadku zębów nadliczbowych czy zaklinowanych na ocenę ich pozycji w stosunku do innych struktur [1, 5]. Obrazy w technice trójwymiarowej pozwalają ponadto na precyzyjne określenie lokalizacji zębów trzonowych ósmych w stosunku do zatoki szczękowej czy kanału żuchwy [6]. Diagnostyka CT pozwala na planowanie zabiegów rekonstrukcyjnych np. odbudowę zanikłego wyrostka zębodołowego, czy konieczność podniesienia dna zatoki szczękowej [7]. Technologia 3DCT może być wykorzystana do oceny pacjentów z wrodzonymi anomaliami twarzy, asymetriami i urazami twarzowej części czaszki. Podobnie można ocenić morfologię oraz pozycję stawu skroniowożuchwowego [1, 8]. Trójwymiarowe pantomogramy są wyraźniejsze, gdyż pozbawione nakładającego się kręgosłupa, struktur strony przeciwnej i innych artefaktów. Dzięki projekcji 3D możliwa jest ocena zatok obocznych nosa i dróg oddechowych w płaszczyźnie 26 czołowej, strzałkowej i skośnej, co ułatwia planowanie leczenia ortodontycznego lub ortognatycznego [9]. Trójwymiarowe obrazowanie pozwala na rozległą, szczegółową ocenę pacjentów, lepszą diagnozę i planowanie leczenia ortodontycznego. CEL PRACY Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania zdjęć wykonywanych techniką 3DCT w porównaniu z konwencjonalnymi zdjęciami rentgenowskimi w diagnostyce i planowaniu leczenia ortodontycznego pacjentów z obecnością zmian kostnych w obrębie twarzowej części czaszki. MATERIAŁ Możliwości zastosowania zdjęć 3DCT w ortodoncji przedstawiono na podstawie opisu radiogramów 3 pacjentek ze zmianami kostnymi w obrębie twarzowej części czaszki. Każda z tych pacjentek zgłosiła się do Zakładu Ortodoncji PAM w celu leczenia ortodontycznego. Wykonane badania radiologiczne obejmowały zdjęcia pantomograficzne, zdjęcia czaszki w projekcji PA oraz trójwymiarową tomografię komputerową (3DCT). OPIS PRZYPADKÓW Przypadek 1. Pacjentka lat 58. Pacjentka zgłosiła się do Zakładu Ortodoncji PAM w październiku 2007 r. skierowana przez swojego lekarza stomatologa

3 2009, tom X, nr 2 (35) Ryc. 4. Rekonstrukcja 3D. Widok z przodu komputerowa tomografia spiralna pacjentki 1. Widoczne guzowate zmiany w kościach szczęk oraz kości czołowej. Ryc. 5. Rekonstrukcja 3D. Widok strony lewej komputerowa tomografia spiralna pacjentki 1. z powodu zaburzenia proporcji twarzy i jej asymetrii. W badaniu klinicznym zewnątrzustnym stwierdzono zaburzenia kształtu i wielkości żuchwy oraz szczęki, wygładzenie i powiększenie dolnego odcinka twarzy oraz obecność guzowatej zmiany, zlokalizowanej w części zębodołowej żuchwy po stronie lewej (Ryc. 1). Zdjęcie pantomograficzne (Ryc. 2) ujawnia występujące obustronnie ogniska zagęszczenia struktury kostnej w obrębie szczęki oraz żuchwy. Mają one wygląd odpowiadający obrazom spotykanym w dysplazji włóknistej odontogennej. Zmiany kostne w szczęce obejmują wyrostek zębodołowy wraz z guzami szczęki i zatoki, sięgając aż do dna oczodołów. Przebieg kanału żuchwowego jest zatarty, dodatkowo stwierdza się nierówny zarys głowy żuchwy oraz częściowe zniszczenie struktury kostnej guzka stawowego po stronie prawej (Ryc. 2). Na rentgenogramach wykonanych w projekcji PA widoczne są zmiany kostne poza szczękami występujące w obrębie oczodołów i kości czołowej. Zatoki czołowe w części przylegającej do wyrostka czołowego szczęki mają strukturę wybitnie zagęszczoną. Żuchwa w obrębie trzonu jest powiększona, a podwójny zarys trzonu od strony językowej i wargowej ukazuje jej znaczne poszerzenie (Ryc. 3). Tomogramy komputerowe w rekonstrukcji 3D obrazują wielkość i umiejscowienie guzowatych zmian w kościach szczęk oraz kości czołowej w różnych projekcjach (Ryc. 4, 5). Zdjęcia te dają znacząco lepszy i bardziej wiarygodny obraz struktur twarzowej części czaszki bez nakładania tkanek otaczających. Ponadto trójwymiarowe obrazowanie pozwala na uwidocznienie struktury powiększonej nierównomiernie kości gnykowej, której nie widać na konwencjonalnych zdjęciach rentgenowskich. Dzięki wykonanym zdjęciom rentgenowskim, zwłaszcza w technice 3DCT, możliwe było ustalenie wieloogniskowego charakteru choroby. Pacjentka pozostaje pod obserwacją w Zakładzie Ortodoncji PAM. Przypadek 2. Pacjentka lat 25. Pacjentka zgłosiła się celem konsultacji do Zakładu Ortodoncji PAM w styczniu 2008 r., przyprowadzona przez matkę (pacjentka 1). Badaniem klinicznym zewnątrzustnym stwierdzono trądzik, nadmierne owłosienie dolnego odcinka twarzy, uwypuklenie bródki, wygładzenie bruzdy wargowo bródkowej, wydłużenie szczękowego odcinka twarzy przy wklęsłym profilu (Ryc. 6). Pacjentka skarżyła się na dolegliwości bólowe stawu skroniowożuchwowego przy nagryzaniu. Na pantomogramie (Ryc. 7) widoczne są zmiany odontogenne o wyglądzie zmian okołowierzchołkowych korzeni zębów żuchwy i zagęszczenia struktury kości, upodabniając je do występujących w zespole Noonanlike multiple giantcell lesion syndrome, a także zespole Gorlina i Ramona. Na zdjęciu w projekcji PA (Ryc. 8) widoczne zmiany obejmujące wszystkie kości czaszki o największym zagęszczeniu w obrębie szczęki i żuchwy. Zmiany na tym etapie wykazują mniejszą mineralizację w porównaniu z obrazem radiologicznym u matki (Ryc. 3). Tomogramy komputerowe w rekonstrukcji 3D (Ryc. 9, 10) wykazują obecność zmian w kości żuchwy wyraźniejsze po stronie prawej i środkowej części jej trzonu oraz zmiany w innych kościach czaszki. Na zdjęciach 3DCT po stronie lewej uwidaczniają się różnice w budowie kości gnykowej 27

4 2009, tom X, nr 2 (35) Ryc. 6. Widok en face twarzy pacjentki 2. Ryc. 9. Rekonstrukcja 3D. Widok z przodu spiralna tomografia komputerowa pacjentki 2. Widoczne zmiany w kości żuchwy oraz w innych kościach czaszki. Ryc. 8. Czaszka w projekcji tylnoprzedniej (PA) pacjentka 2. Ryc. 10. Rekonstrukcja 3D. Widok strony lewej spiralna tomografia komputerowa pacjentki 2. Ryc. 7. Pantomogram pacjentki 2. Widoczne zmiany odontogenne o wyglądzie zmian okołowierzchołkowych korzeni zębów żuchwy i zagęszczenia struktury kości. 28

5 2009, tom X, nr 2 (35) u matki i córki (Ryc. 4, 10). U córki i matki zmiany są znacznie mniej wysycone w obrębie szczęk, ale kość gnykowa córki jest większa niż u matki. Obie pacjentki są obecnie pod obserwacją w Zakładzie Ortodoncji oraz Genetyki PAM. Ryc. 11. Widok en face twarzy pacjentki 3. Ryc. 12. Pantomogram pacjentki 3. Widoczna niejednorodna struktura kości żuchwy oraz asymetria w budowie trzonu i gałęzi żuchwy po stronie lewej. Ryc. 13. Zdjęcie czaszki w projekcji PA pacjentki 3. Przypadek 3. Pacjentka lat 24. Pacjentka zgłosiła się do Zakładu Ortodoncji PAM w kwietniu 2003 r. celem leczenia ortodontycznego z powodu zaburzenia symetrii twarzy. Skarżyła się na zaburzenia czynności żucia, połykania, oddychania i mowy oraz uczucie bolesności stawu skroniowożuchwowego po stronie lewej. W badaniu klinicznym zewnątrzustnym stwierdzono wyraźną asymetrię żuchwy oraz zwiększone napięcie mięśni żwaczy strony lewej (Ryc. 11). Zdjęcie pantomograficzne oraz zdjęcie czaszki w projekcji PA wykazało asymetrię budowy trzonu i gałęzi żuchwy po stronie lewej (Ryc. 12, 13). Na pantomogramie widoczna niejednorodna, z obszarami o typie matowego szkła struktura kości żuchwy po stronie lewej. Kanał żuchwy o poszerzonym świetle i nieregularnych zarysach. Analiza budowy wyrostka kłykciowego i gałęzi żuchwy po stronie lewej wykazała znaczne odchylenia od kształtu prawidłowego (Ryc. 12). Wykonane zdjęcia 3DCT (Ryc. 14) pozwalają na dokładne określenie wielkości asymetrii gałęzi żuchwy w różnych przekrojach (wskaźnik asymetrii oznaczony symbolem AAI 3DCT). Uwidaczniają morfologię oraz dysproporcje w wymiarach wyrostka kłykciowego po obu stronach żuchwy. Pacjentka pozostaje pod ciągłą obserwacją w Zakładzie Ortodoncji oraz Kliniki Chirurgii SzczękowoTwarzowej PAM. OMÓWIENIE Pacjenci ze zmianami kostnymi o typie łagodnych zaburzeń włóknistokostnych zgłaszają się do leczenia ortodontycznego z powodu asymetrii twarzy oraz zaburzeniami zgryzu spowodowanymi tą chorobą. Ze względu na znaczny przerost i asymetrię, dysplazja włóknista i inne choroby kości w obrębie twarzy budzą uzasadniony niepokój pacjenta i jego najbliższych oraz stwarzają określone trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Choroby kości należą do zmian o niezbyt dobrze poznanej etiologii i patogenezie [1013]. Rozpoznanie zmian o takim charakterze bez wnikliwej analizy zdjęć rentgenowskich byłoby bardzo utrudnione. Trójwymiarowa tomografia komputerowa jest unikalną metodą obrazowania, ponieważ dostarcza obrazy będące kombinacją tkanek miękkich, kości i naczyń, stąd funkcjonuje jako technika mająca szerokie zastosowanie w diagnostyce zmian patologicznych, w tym asymetrii w obrębie kości szczęk [1, 3, 8]. Rentgenowskie zdjęcia pantomograficzne charakteryzują się różnym stopniem powiększenia obrazu od 10% do 30%, zamazaniem niektórych obszarów, nakładaniem się tkanek miękkich oraz zachodzeniem na siebie sąsiednich zębów [9]. Nakładanie się sąsiednich struktur uniemożliwia niekiedy interpretację stanów patologicznych. Zdjęcia wykonywane techniką 3DCT zapewniają bardziej wiarygodny obraz stosunków czaszkowych, m.in. dzięki możliwości wycięcia zewnętrznych fragmentów kostnych, co zapobiega nakładaniu się pozostałych struktur [3, 5, 7]. Wykorzystywanie zdjęć panoramicznych do obrazowania stawów skroniowożuchwowych wynika z prostoty techniki, dostępności oraz stosunkowo niskich kosztów. Jednak nie zawsze możliwe jest rozpoznanie zmian patologicznych w obrębie stawów wyłącznie przy pomocy pantomogramów. 29

6 2009, tom X, nr 2 (35) Trójwymiarowa tomografia komputerowa stanowi uzupełnienie konwencjonalnej rentgenodiagnostyki, zaś niewątpliwe zalety w postaci mniejszej dawki promieniowania, lepszej i wyraźniejszej wizualizacji interesujących nas struktur w różnych projekcjach skłaniają do wykonywania zdjęć 3DCT w praktyce lekarza ortodonty. Technologia 3DCT może być wykorzystana do oceny zmian u pacjentów z wrodzonymi anomaliami twarzy, asymetriami i urazami twarzowej części czaszki. Jednak nawet w tych bardzo ciężkich dla pacjentów przypadkach, diagnostyka 3DCT nie została objęta refundacją przez NFZ. PIŚMIENNICTWO Ryc. 14. Skan rekonstrukcji 3D w projekcji PA u pacjentki 3, widok z tyłu. Widoczna morfologia oraz dysproporcje w wymiarach wyrostka kłykciowego po obu stronach żuchwy. Dodatkowym ograniczeniem jest również to, że zdjęcia te obrazują jedynie boczną i przyśrodkową trzecią część głowy wyrostka kłykciowego żuchwy. Jeżeli więc spodziewamy się zmian patologicznych, a zdjęcia pantomograficzne dają wynik negatywny, wskazane jest wykonanie tomografii komputerowej [14]. Podobne badania z wykorzystaniem tomografii komputerowej wykonywali Closmann i wsp. [15] w diagnostyce raka żuchwy. Spiralna tomografia komputerowa jest metodą wykorzystywaną do oceny położenia w kości oraz wielkości guza. Trójwymiarowa tomografia komputerowa pozwala na uzyskanie dokładnych obrazów struktur kostnych w obszarze części twarzowej czaszki porównywalnych do konwencjonalnej tomografii, ale lepszych niż na zdjęciach pantomograficznych. W opinii autorów, zdjęcia 3DCT wyraźniej obrazują przedni odcinek żuchwy oraz pozwalają na wizualizację specyficznych obszarów szczęki i żuchwy z różnych perspektyw. Zajęcie kości żuchwy jest widoczne w konwencjonalnych technikach radiologicznych przy wykorzystaniu zdjęć pantomograficznych, jednakże rozległość guza w kości jest lepiej widoczna na zdjęciach wykonywanych techniką 3DCT. WNIOSKI Zdjęcia wykonywane techniką 3DCT pozwalają na ustalenie szczegółowych informacji dotyczących rozmiarów zmiany oraz jej precyzyjnego położenia w stosunku do struktur otaczających Chan H. J., Woods M., Stella D.: Threedimensional computed craniofacial tomography (3DCT): potential uses and limitations. Aust Orthod. J. 2007, 5, Parks E.: Computed tomography applications for dentistry. Dent. Clin. North Am. 2000, 46, Huang J., Baumann A., Mah J.: ThreeDimensional Radiographic Analysis In Orthodontics. J. Clin. Orthod. 2005, 39, Hajeer M., Millett D., Ayoub A., Siebert J.: Applications of 3D imaging in orthodontics. Part I. J.Orthod. 2004, 31, Koszowski R., ŚmieszekWilczewska J.: Postępowanie diagnostycznolecznicze z uwzględnieniem analizy obrazów TK w przypadku zatrzymanego siekacza szczęki. 2008, 2, Bouquet A., Coudert J. L., Bourgeois D., Mazoyer J.F., Bossard D.: Contributions of reformatted computed tomography in the localization of third molars relative to the maxillary sinus. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2004, 98, Stupka M.: Wykorzystanie wizualizacji 3D w celach diagnostycznych i edukacyjnych. 2008, 2, Katsumata A., Fujishita M., Maeda M., Arii E., Langlais R.: 3D CT evaluation of facial asymmetry. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2005, 99, Rushton V. E., Horner K.: The use of panoramic radiology in dental practice. J. of Dentistry. 1996, 24, Syryńska M., Szyszka L., Kowalczyk R., Bielawska H.: Ortodontyczne aspekty dysplazji włóknistej w obrębie żuchwy w przypadku trudnym diagnostycznie. Twój Prz. Stom. 2007, 11, Syryńska M., Szyszka L., Budzyńska A., Bielawska H.: Dysplazja włóknista kości szczęk w praktyce stomatologicznej opisy przypadków. Onkol. Pol. 2008, 1, Syryńska M., Szyszka L., Post M.: Wykorzystanie zdjęć radiologicznych do oceny wielkości asymetrii w żuchwie za pomocą wskaźnika AAI na podstawie opisu zdjęć jednego pacjenta. Pol. J. Radiol. 2008, 3, Syryńska M., Szyszka L., Post M.: Zastosowanie wskaźnika asymetrii w ocenie wielkości żuchwy w przypadku trudnym diagnostycznie. Ann. Acad. Med. Stetin. 2008, 1, Dahlstrom L., Lindvall A.M.: Assessment of temporomandibular joint disease by panoramic radiography: reliability and validity in relation to tomography. Dentomaxillofac. Radiol. 1996, 25, Clossman J., Schmidt B.L.: The Use of Cone Beam Computed Tomography as an Aid in Evaluating and Treatment Planning for Mandibular Cancer. J. Oral Maxillofac Surg. 2007, 65, Adres do korespondencji: Katedra i Zakład Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Interpretacja zdjęć rentgenowskich

Interpretacja zdjęć rentgenowskich TEMAT NUMERU T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska Interpretacja zdjęć rentgenowskich Anatomia rentgenowska zdjęcia pantomograficznego TITLE

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA 6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA Wskaźnik Boltona określa zależność pomiędzy sumą mezjodystalnych szerokości zębów stałych szczęki i żuchwy. Overall ratio (wskaźnik całkowity): Suma ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny system obrazowania CS 9300. The power of flexibility precyzja i wszechstronność

CS 9300. Innowacyjny system obrazowania CS 9300. The power of flexibility precyzja i wszechstronność CS 9300 Innowacyjny system obrazowania CS 9300 The power of flexibility precyzja i wszechstronność Nowy innowacyjny, cyfrowy system obrazowana CS 9300 3D System CS 9300 jest najnowocześniejszym i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej opis przypadku

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej opis przypadku lek. dent. Olaf Sitarski 1, lek. dent. Maciej Michalak 2, lek. dent. Michał Paulo 3, lek. dent. Magdalena Kwiatkowska 1, prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk 4 Tomografia komputerowa wiązki

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia _CAD/CAM Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia Multifunctional application of CAD/CAM system in comprehensive rehabilitation of an occlusion Autor_Paweł Bernatek

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie obrazowania wolumetrycznego w ogólnej diagnostyce stomatologicznej

Zastosowanie obrazowania wolumetrycznego w ogólnej diagnostyce stomatologicznej temat miesiąca Radiologia w praktyce stomatologicznej Zastosowanie orazowania wolumetrycznego w ogólnej diagnostyce stomatologicznej Ingrid Różyło Kalinowska i T. Katarzyna Różyło Use of volumetric imaging

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w diagnostyce stomatologicznej

Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w diagnostyce stomatologicznej PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 6, 428-433 www.prot.stomat.net Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w diagnostyce stomatologicznej Examples of cone-beam computed tomography (CBTC) application in dentistry

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej

Nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej Nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej Ingrid Różyło Kalinowska i T. Katarzyna Różyło New possibilities of imaging root canals using dental

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Radiologia ogólna i stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia _CBCT Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia Continuation of treatment or extraction how 3D diagnostics can increase treatment eficiency

Bardziej szczegółowo

maria syryńska, liliana szyszka, marcin post

maria syryńska, liliana szyszka, marcin post ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 1, 74 80 maria syryńska, liliana szyszka, marcin post RODZINNA DYSPLAZJA WŁÓKNISTA JAKO JEDEN Z OBJAWÓW

Bardziej szczegółowo

Wybrane wartości cefalometryczne dotyczące szkieletu i tkanek miękkich twarzy u pacjentów leczonych ortodontyczno-chirurgicznie.

Wybrane wartości cefalometryczne dotyczące szkieletu i tkanek miękkich twarzy u pacjentów leczonych ortodontyczno-chirurgicznie. Alina Strzałkowska Wybrane wartości cefalometryczne dotyczące szkieletu i tkanek miękkich twarzy u pacjentów leczonych ortodontyczno-chirurgicznie. Promotor: Dr hab. n.med. Hanna Gerber Kierownik Katedry

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 6, 428-433 Streszczenie Nowe technologie obrazowania radiologicznego dają nowe możliwości diagnostyczne dzięki czemu postępowanie kliniczne może być bardziej precyzyjne,

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 6, 434-439 Streszczenie Nowoczesne technologie obrazowania radiologicznego przyniosły ogromny postęp w diagnostyce klinicznej oraz w planowaniu leczenia. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500!

Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500! Nowość firmy Gendex! Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500! P Tomograf 3D o wiązce stożkowej Aparaty rtg pantomograficzne Aparaty rtg wewnątrzustne System radiografii

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 MILOWY KROK W STOMATOLOGII CYFROWEJ Od dziś jedno z najdoskonalszych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Mięsaki kości charakterystyka kliniczna i metody leczenia Objawy radiologiczne zmian nowotworowych kości Guzy z tkanki kostnej

SPIS TREŚCI Przedmowa Mięsaki kości charakterystyka kliniczna i metody leczenia Objawy radiologiczne zmian nowotworowych kości Guzy z tkanki kostnej SPIS TREŚCI Przedmowa... 7 1. Mięsaki kości charakterystyka kliniczna i metody leczenia... 9 Zbigniew I. Nowecki, Piotr Rutkowski 1.1. Wstęp... 9 1.2. Epidemiologia i etiologia...... 9 1.3. Objawy kliniczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. OPIS PROGRAMU ORTODONTYCZNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI Z WRODZONYMI WADAMI CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI Warszawa, 2007 rok 1 1. Uzasadnienie celowości wdrożenia programu Opis problemu Częstość występowania rozszczepów

Bardziej szczegółowo

Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania

Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania Cone-beam computed tomography innovative imaging system Autor_ Jakub Baran Streszczenie: Artykuł traktuje o zastosowaniu tomograii wolumetrycznej CBCT.

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia rozwojowe części twarzowej czaszki

Zaburzenia rozwojowe części twarzowej czaszki 27 Ingrid Wady rozwojowe części twarzowej czaszki Różyło-Kalinowska Zaburzenia rozwojowe części twarzowej czaszki stanowią ważny problem nie tylko dla samego pacjenta ze względu na niepełnosprawność lub

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wizualizacji 3D w celach diagnostycznych i edukacyjnych

Wykorzystanie wizualizacji 3D w celach diagnostycznych i edukacyjnych Implantoprotetyka 2008, tom IX, nr 2 (31) Maciej Stupka Wykorzystanie wizualizacji 3D w celach diagnostycznych i edukacyjnych The use of 3D visualization for diagnostic and educational purposes Streszczenie

Bardziej szczegółowo

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając Etiologia wybranych grup rozszczepów szczęki, objawy i sposoby ich zespołowego leczenia. Natalia Zając Promotor: dr n. med., prof. Vaclav Bednar Wstęp Wśród wad rozwojowych występujących u noworodków w

Bardziej szczegółowo

Standardy Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej

Standardy Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej Standardy Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej dotyczące obrazowania wolumetrycznego (CBCT) Ingrid Różyło Kalinowska Basic Principles for Use of Dental Cone Beam CT Consensus

Bardziej szczegółowo

zastosowanie wskaźnika asymetrii w ocenie wielkości żuchwy w przypadku trudnym diagnostycznie

zastosowanie wskaźnika asymetrii w ocenie wielkości żuchwy w przypadku trudnym diagnostycznie ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 1, 142 146 maria syryńska, liliana szyszka, Marcin post zastosowanie wskaźnika asymetrii w ocenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Różne oblicza materiału wypełnieniowego wtłoczonego poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba

Różne oblicza materiału wypełnieniowego wtłoczonego poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba Różne oblicza materiału wypełnieniowego wtłoczonego poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba Ingrid Różyło Kalinowska 1, 2 i T. Katarzyna Różyło 1, 2 Various appearances of filling material extruded beyond

Bardziej szczegółowo

DYSPLAZJA WŁÓKNISTA W OBRĘBIE SZCZĘKI A LECZENIE ORTODONTYCZNE. OPIS PRZYPADKU FIBROUS DYSPLASIA OF MAXILLA AND THE ORTHODONTIC TREATMENT.

DYSPLAZJA WŁÓKNISTA W OBRĘBIE SZCZĘKI A LECZENIE ORTODONTYCZNE. OPIS PRZYPADKU FIBROUS DYSPLASIA OF MAXILLA AND THE ORTHODONTIC TREATMENT. A N N A L E S A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S R O C Z N I K I P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E 2007, 53, 3, 100 106 MARIA SYRYŃSKA, LILIANA

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania

Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania Jan Głowacki Współcześnie stosowane metody w diagnostyce chorób KLP: -zdjęcie sumacyjne P-A i boczne -zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Pantomografia. Cefalometria. Systemy obrazowania KODAK 9000. Innowacyjność i prostota

Pantomografia. Cefalometria. Systemy obrazowania KODAK 9000. Innowacyjność i prostota 3D Pantomografia Cefalometria Innowacyjność i prostota 9000 Systemy obrazowania KODAK 9000 Innowacyjność i prostota Zawsze wierzyliśmy w innowacyjność. Dlatego też tworzymy produkty będące odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok.

Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok. Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok. Zdjęcia radiologiczne i endoskopowe 7 letniej klaczy, która trafiła do kliniki z powodu okresowego, lewostronnego wypływu z nosa. Wypływ ten miał charakter

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności Urazy zębów mlecznych Czynniki warunkujące proces gojenia zależne od pacjenta wiek i stopień rozwoju korzenia stan higieny jamy ustnej i uzębienia ogólny stan zdrowia czas zgłoszenia się do lekarza Emil

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie obrazowania w stomatologii

Nowoczesne technologie obrazowania w stomatologii _obrazowanie Nowoczesne technologie obrazowania w stomatologii Autor_ Mateusz Szkliniarz Ryc. 1_Wyświetlenie obszarów o identycznej gęstości tkanek. Ryc. 2_Zdjęcie rtg wewnątrzustne zębowe. _Ideą artykułu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik badań

Szczegółowy cennik badań NZ0Z PANORAMIK CENTRUM DIAGNOSTYCZNE SC Szczegółowy cennik badań Zdjęcia stomatologiczne: Pantomogram 75,- Cefalometria /Tele/. 75,- Pantomogram + CD..... 80,- Cefalometria /Tele/ + CD... 80,- Pantomogram

Bardziej szczegółowo

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112 Spis treści Wstęp Leszek Kryst.................. 15 1. Postępowanie okołooperacyjne i w niektórych stanach nagłych Ewa Mayzner-Zawadzka, Marcin Kołacz.......... 17 Postępowanie przedoperacyjne.................

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

Aspekty radiologiczne w leczeniu endodontycznym

Aspekty radiologiczne w leczeniu endodontycznym Borgis Aspekty radiologiczne w leczeniu endodontycznym *Katarzyna Kosińska 1, Magdalena Sobecka 2 1 Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Instytut Stomatologii, Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Stomatologiczne aparaty rentgenowskie

POLSKI. Stomatologiczne aparaty rentgenowskie POLSKI Stomatologiczne aparaty rentgenowskie Panoramiczne standardowe Podwójne boczne stawów TMJ Wszechstronny panoramiczny aparat RTG Planmeca ProOne Przekroje poprzeczne Najnowszy, w pełni cyfrowy aparat

Bardziej szczegółowo

1. Studia Doktoranckie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej w Łodzi, UM w Łodzi

1. Studia Doktoranckie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej w Łodzi, UM w Łodzi Płód w płodzie fetus in fetu. Hanna Moczulska 1, Maria Respondek-Liberska 2 1. Studia Doktoranckie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej w Łodzi, UM w Łodzi 2. Zakład

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADANIA RTG URAZÓW OBRĘCZY BARKOWEJ I WYBRANYCH STAWÓW. Lek. med. Dorota Szlezynger-Marcinek

METODYKA BADANIA RTG URAZÓW OBRĘCZY BARKOWEJ I WYBRANYCH STAWÓW. Lek. med. Dorota Szlezynger-Marcinek METODYKA BADANIA RTG URAZÓW OBRĘCZY BARKOWEJ I WYBRANYCH STAWÓW Lek. med. Dorota Szlezynger-Marcinek ANATOMIA 2 Jedne z najczęstszych urazów w zależności od wieku można je uszeregować następująco -dzieci-obojczyk

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: 8.00-20.00 sobota: 9.00-15.00 CENNIK ZDJĘCIA

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent. malisz@dentonet.pl +48 606 620 579. Piotr Malisz 2

Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent. malisz@dentonet.pl +48 606 620 579. Piotr Malisz 2 Piotr Malisz Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent malisz@dentonet.pl +48 606 620 579 Piotr Malisz 2 Fotografia ręki zwichniętego łokcia u pewnego górnika z Zagłębia Jaworzniańskiego I Zakład Chemiczny

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE ZABIEGU RESEKCJI I REKONSTRUKCJI ŻUCHWY Z UŻYCIEM KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA ORAZ TECHNOLOGII GENERATYWNYCH

PLANOWANIE ZABIEGU RESEKCJI I REKONSTRUKCJI ŻUCHWY Z UŻYCIEM KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA ORAZ TECHNOLOGII GENERATYWNYCH Mgr inż. Małgorzata Otrębska, Politechnika Śląska, Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn e-mail: malgorzata.otrebska@polsl.pl Lek. dent. Bartłomiej Szczodry Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,

Bardziej szczegółowo

Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki 2. OPIS PROGRAMU Uzasadnienie celowości wdrożenia programu: Opis problemu Wrodzone wady rozwojowe twarzowej części

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 51/2011 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki 2. OPIS PROGRAMU Uzasadnienie celowości wdrożenia programu: Opis problemu Wrodzone wady rozwojowe twarzowej części

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU

TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU Dla stomatologów, foniatrów, laryngologów, okulistów i fizjoterapeutów WERSJA 2014.2 20 godzin akademickich zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Świętokrzyska Warszawa. tel.: (22) tel.:

CENNIK. Świętokrzyska Warszawa. tel.: (22) tel.: Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: 8.00-20.00 sobota: 9.00-15.00 CENNIK ZDJĘCIA

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku

Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 4, 276-280 Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku Combined Orthodontic and Prosthetic Treatment in Severe Oligodontia:

Bardziej szczegółowo

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku _estetyka Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku Interdisciplinar management of adult patient with hipodontia a case report Autorzy_ Maciej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej Załącznik nr 7 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne Tabela nr 1 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Układ moczowy. Przypadki kliniczne

Układ moczowy. Przypadki kliniczne Układ moczowy Przypadki kliniczne 2015-2016 Przypadek 1 Case courtesy of Dr Frank Gaillard rid: 16699 Mężczyzna, 40 lat lewostronna kolka brzuszna Ból w okolicy lędźwiowej Pytanie 1 Podaj prawdopodobne

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Ortodoncja Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej w diagnostyce pionowego złamania korzeni zębów badanie in vitro

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej w diagnostyce pionowego złamania korzeni zębów badanie in vitro Czas. Stomatol., 2010, 63, 3, 191-198 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Tomografia komputerowa wiązki stożkowej w diagnostyce pionowego złamania korzeni zębów badanie in vitro Cone-Beam

Bardziej szczegółowo

Zębiaki należą do zębopochodnych guzów nowotworopodobnych,

Zębiaki należą do zębopochodnych guzów nowotworopodobnych, endodoncja W PRAKTYCE Skojarzone leczenie zębiaka szczęki opis przypadku Interdisciplinary treatment of the maxillary odontoma a case report Zębiaki należą do zębopochodnych guzów nowotworopodobnych, są

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Strona 1 z 10 CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji. Klasyfikacji

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji. Klasyfikacji Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462 Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży Tabela nr 1 Kod świadczenia według

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIAMY NOWĄ PANORAMĘ CS 8100

PRZEDSTAWIAMY NOWĄ PANORAMĘ CS 8100 PRZEDSTAWIAMY NOWĄ PANORAMĘ CS 8100 p 2 Prosta i wyrafinowana technologia Zalety w skrócie: Panorama idealna dla codziennych potrzeb praktyki Łatwo dostępne cyfrowe obrazy Oszczędność czasu i pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka zatrzymanych kłów górnych na podstawie piśmiennictwa

Diagnostyka zatrzymanych kłów górnych na podstawie piśmiennictwa Anna Paradowska-Stolarz¹, Małgorzata Rzepecka-Skupień², Janina Szeląg¹ Diagnostyka zatrzymanych kłów górnych na podstawie piśmiennictwa Diagnostics for upper impacted canines based on the literature ¹

Bardziej szczegółowo

Powszechnym problemem w leczeniu implantologicznym

Powszechnym problemem w leczeniu implantologicznym t w ó j p r z e g l ą d s t o m a t o l o g i c z n y 7-8/2017 t e m at numeru dr n. med. Artur Wituła, Daniel Gola Podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczasowym rozszczepieniem w zaniku kości szczęki

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia stomatologiczna Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Radiologia stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej Projekt OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej z zakresu radiologii Na podstawie art 33g ust 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r (Dz U z 2012 r poz 264 i 908 i

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 295-299 Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku Prosthetic treatment of the patient with hipodontia. A case report Jacek Kasperski 1, Przemysław Rosak

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Projekt z dnia 9 września 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM Przedstawiamy badanie w kierunku raka jamy ustnej zamieszczone na stronach Państwowego Instytutu Dentystycznego i Twarzowo-Czaszkowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 v Słowo wstępne Przedmowa Podziękowania Autorzy xi xiii xiv xv 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 Co to jest stomatologia dziecięca? 1 Badanie pacjenta 2 Ostateczne rozpoznanie 7 Szacowanie ryzyka choroby

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kotyla. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Ślaski Uniwersytet Medyczny Katowice

Przemysław Kotyla. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Ślaski Uniwersytet Medyczny Katowice Przemysław Kotyla Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Ślaski Uniwersytet Medyczny Katowice Opis problemu 32-letni pacjent z rozpoznanym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów i rozpoznanym

Bardziej szczegółowo

Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT. NEW from Gendex! Dose Reduction Technology

Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT. NEW from Gendex! Dose Reduction Technology NEW from Gendex! Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT Dose Reduction Technology Tomograf 3D z wiązki stożkowej Aparaty rtg pantomograficzne Aparaty rtg wewnątrzustne System radiografii przewodowej System

Bardziej szczegółowo

miejsce w planowaniu leczenia implantoprotetycznego.

miejsce w planowaniu leczenia implantoprotetycznego. PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 2, 77-82 Diagnostyka i planowanie leczenia implantoprotetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do trójwymiarowej wizualizacji tkanek zalety oraz ograniczenia

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jacka Kasperskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

RECENZJA. Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jacka Kasperskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Dr hab. n. med. Małgorzata Pihut Kraków 2.01.2017 r Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Katedra Protetyki Stomatologicznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Montelupich 4 Kraków

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE POŁOŻENIA ZATRZYMANEGO KŁA GÓRNEGO PRZY UŻYCIU WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW KĄTOWYCH I LINIOWYCH

OKREŚLENIE POŁOŻENIA ZATRZYMANEGO KŁA GÓRNEGO PRZY UŻYCIU WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW KĄTOWYCH I LINIOWYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 1, 136 141 MARIA SYRYŃSKA, AGATA BUDZYŃSKA OKREŚLENIE POŁOŻENIA ZATRZYMANEGO KŁA GÓRNEGO PRZY UŻYCIU

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny Rozwój i wzrost twarzy

Rys historyczny Rozwój i wzrost twarzy Spis treści 1. Rys historyczny Izabella Doniec-Zawidzka... 13 1.1. Czasy starożytne... 13 1.2. Stara szkoła... 13 1.3. Nowa szkoła... 14 1.4. Nowoczesna szkoła... 15 1.5. Okres płyt aktywnych...... 16

Bardziej szczegółowo

Zęby dentes. Budowa zęba. CEJ cemento- enamel junction

Zęby dentes. Budowa zęba. CEJ cemento- enamel junction Osteologia Zęby Budowa zęba CEJ cemento- enamel junction Płaszczyzny zębów Rodzaje zębów siekacze dentes incisivi kły dentes canini przedtrzonowe dentes premolares trzonowe dentes molares uzębienie mleczne

Bardziej szczegółowo

Zalecenia PTFM dotyczące prowadzenia kontroli ułożenia pacjentów leczonych wiązkami zewnętrznymi. Część III - Struktury anatomiczne

Zalecenia PTFM dotyczące prowadzenia kontroli ułożenia pacjentów leczonych wiązkami zewnętrznymi. Część III - Struktury anatomiczne Polish Journal of Medical Physics and Engineering 2015;21(1):27-31 doi: 10.1515/pjmpe-2015-0003 Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej Zalecenia PTFM dotyczące prowadzenia kontroli ułożenia pacjentów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela nr

Bardziej szczegółowo

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG.

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Porównanie zdjęć wykonanych na fantomie.... 4 2.1. Test osiowości.... 4 2.2. Test rozdzielczości....

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Złamania twarzoczaszki w praktyce lekarza rodzinnego

Złamania twarzoczaszki w praktyce lekarza rodzinnego w praktyce lekarza rodzinnego Krzysztof Osmola Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu STRESZCZENIE Celem pracy jest zapoznanie czytelnika z

Bardziej szczegółowo

The assessment of the influence of patient s head movement on image distortion while taking panoramic radiographs

The assessment of the influence of patient s head movement on image distortion while taking panoramic radiographs Czas. Stomatol., 2006, LIX, 5, 329-336 Organ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego http://www.czas.stomat.net Ocena wpływu ruchu głowy pacjenta podczas ekspozycji rentgenowskiej na zniekształcenia obrazu

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Leczenie 6-letniej pacjentki z III klasą szkieletową oraz prawostronnym przemieszczeniem żuchwy

Leczenie 6-letniej pacjentki z III klasą szkieletową oraz prawostronnym przemieszczeniem żuchwy Leczenie 6-letniej pacjentki z III klasą szkieletową oraz prawostronnym przemieszczeniem żuchwy z równoczesnym zastosowaniem procy bródkowej i akrylowych szyn nagryzowych zacementowanych na bocznych zębach

Bardziej szczegółowo

Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego

Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego Przed wprowadzeniem do diagnostyki angio-tk złotym standardem w ocenie naczyń mózgowych w SAH była angiografia klasyczna. Wartość

Bardziej szczegółowo

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.)

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.) UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE 30-663 KRAKÓW, ul. Wielicka 265 tel. 12-658-20-11, fax 12-658-10-81 DZIAŁ USŁUG ODPŁATNYCH tel. 12-658-20-11 wew. 1176; tel./fax 12-657-37-12 Cennik badań obrazowych

Bardziej szczegółowo