Różne oblicza materiału wypełnieniowego wtłoczonego poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Różne oblicza materiału wypełnieniowego wtłoczonego poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba"

Transkrypt

1 Różne oblicza materiału wypełnieniowego wtłoczonego poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba Ingrid Różyło Kalinowska 1, 2 i T. Katarzyna Różyło 1, 2 Various appearances of filling material extruded beyond the apical foramen of root of the thooth Praca recenzowana 1 Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kierownik: prof. dr hab. T. Katarzyna Różyło 2 Prywatna Przychodnia Diagnostyki Medycznej Uni Rentgen w Lublinie Kierownik: prof. dr hab. T. Katarzyna Różyło Streszczenie Celem pracy było określenie możliwości diagnostycznych tomografii wolumetrycznej w przypadkach nadmiernego wypełnienia kanałów korzeniowych. Badania wolumetryczne wykonywano aparatem Galileos firmy Sirona, otrzymując cienkie przekroje w różnych płaszczyznach w oprogramowaniu Galaxis. Stwierdzono, że badanie wolumetryczne pozwoliło na precyzyjną, trójwymiarową lokalizację materiału wypełnieniowego, przemieszczonego poza otwór fizjologiczny leczonego kanałowo zęba. Najkorzystniejsze dla pełnego określenia położenia materiału były przekroje transsektalne i osiowe. Summary The aim of the study was to determine the diagnostic possibilities of volumetric tomography in cases of over filling of root canals. Volumetric studies were carried out using the Galileos (Sirona) apparatus, obtaining thin cross sections in various planes that are available in the Galaxis computer program. It was found that volumetric analysis allowed for precise three dimensional localization of filling material located beyond the physiological foramen of the root filled tooth. Transsectal and axial scans were the most useful for the full description of the located material. Hasła indeksowe: tomografia wolumetryczna, przepełnienie kanału korzeniowego Key words: volumetric tomography, over filling of root canal Prawidłowe leczenie endodontyczne składa się z kilku etapów i na każdym z nich jest konieczne zachowanie staranności. Należą do nich prawidłowe opracowanie światła kanału korzeniowego, a następnie jego wypełnienie do otworu wierzchołkowego korzenia zęba (1). Nie można też zapominać o tak istotnym elemencie jak wykonanie zdjęcia rentgenowskiego po zakończeniu wypełniania kanału lub kanałów korzeniowych. Zdjęcie takie jest nie tylko świadectwem prawidłowego przeprowadzenia postępowania leczniczego, ale stanowi też punkt wyjścia do badań kontrolnych w toku obserwacji gojenia się zmian zapalnych przyzębia przyszczytowego, a w przypadku popełnienia błędu nierzadko może się przyczynić do wdrożenia odpowiedniego postępowania naprawczego (1, 2). Badanie radiologiczne jest najlepszą obecnie dostępną metodą oceny prawidłowości wypełnienia ka- 76 Magazyn Stomatologiczny nr 9/2010

2 nału korzeniowego. Najczęściej do tego celu służą zdjęcia zębowe wewnątrzustne, wykonywane na konwencjonalnych filmach rentgenowskich lub z użyciem cyfrowych rejestratorów promieniowania rentgenowskiego. Zdjęcia pantomograficzne cechuje niższa precyzja oceny z uwagi na warstwowość, powiększenie, jak też podatność na artefakty. Materiał wypełnieniowy pochłania promieniowanie jonizujące, dlatego jest cieniujący a dzięki temu dobrze widoczny na zdjęciach rentgenowskich. Należy jednak pamiętać, że zdjęcia rentgenowskie są dwuwymiarowym rzutem struktur trójwymiarowych i nie zawsze pozwalają na precyzyjną lokalizację zmian patologicznych lub położenia materiału wtłoczonego poza otwór fizjologiczny (2). Najnowszą techniką obrazowania w stomatologii jest tomografia wolumetryczna, zwana też tomografią komputerową z wiązką promieniowania w kształcie stożka (cone beam computed tomography, CBCT). W badaniu tym przy jednorazowym obrocie lampy rentgenowskiej wokół głowy pacjenta jest rejestrowana pewna objętość danych w kształcie kuli lub walca o różnej średnicy w zależności od rodzaju używanego aparatu. Na podstawie danych dotyczących trójwymiarowego wycinka części twarzowej czaszki są generowane przekroje w różnych płaszczyznach: osiowe, czołowe, strzałkowe, a także transsektalne i styczne. Warto zauważyć, że istotną przewagą CBCT nad ogólnomedyczną tomografią komputerową (TK) jest co najmniej kilkukrotnie niższa dawka promieniowania, jak też mniejsza grubość otrzymywanych przekrojów (0,125 mm vs. 0,5 mm) (3 6). Celem pracy było określenie możliwości diagnostycznych tomografii wolumetrycznej w przypadkach nadmiernego wypełnienia kanałów korzeniowych. n Materiał i metoda Badania wolumetryczne wykonywano aparatem wolumetrycznym o dużym polu obrazowania Galileos firmy Sirona. Czas badania wynosił 14 sekund, ale ze względu na pulsacyjny charakter ekspozycji rzeczywiste narażenie pacjenta na promieniowania trwało od 2 do 4 sekund. Parametry ekspozycji wynosiły 85 kv i mas. Na podstawie otrzymanych danych w oprogramowaniu Galaxis otrzymywano przekroje w płaszczyznach osiowych, czołowych, strzałkowych oraz przekroje transsektalne i styczne. n Wyniki Możliwości lokalizacji materiału wypełnieniowego wtłoczonego poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba przedstawiono na kolejnych rycinach (ryc. 1 8). Ryc. 1a. Niewielka ilość materiału wypełnieniowego poza wierzchołkiem korzenia podniebiennego leczonego kanałowo zęba 26 przekrój transsektalny. Ryc. 1b. Przekrój osiowy. Magazyn Stomatologiczny nr 9/

3 Ryc. 2a. Większa ilość materiału wtłoczonego poza wierzchołek leczonego kanałowo zęba 12 jest widoczna na rekonstrukcji pantomograficznej. Ryc. 2b. Przekroje styczny i transsektalny dobrze ukazują położenie ciała obcego grudki cieniującego materiału są rozmieszczone w istocie gąbczastej pod dnem jamy nosowej. Ryc. 3a. Cieniujący materiał jest widoczny poniżej wierzchołka korzenia dalszego leczonego kanałowo zęba 46 rekonstrukcja pantomograficzna. Ryc. 3b. Przekroje styczny i transsektalny dobrze ukazują, że materiał znajduje się w istocie gąbczastej bezpośrednio pod wierzchołkiem korzenia zęba 46, w pewnej odległości od kanału żuchwy (obrys kanału zaznaczony kolorem fioletowym). n Dyskusja Ryc. 4. Niewielka ilość materiału wypełnieniowego znajduje się w pewnej odległości od wierzchołka korzenia bliższego zęba 46, co jest widoczne na przekroju stycznym i transsektalnym. Prawidłowe wypełnienie kanału korzeniowego do jego otworu wierzchołkowego lub anatomicznego, w zależności od pierwotnego rozpoznania, jest kluczem do sukcesu w leczeniu endodontycznym. Mimo ogromnego postępu, jaki w ostatnich latach dokonał się w metodach diagnostycznych, leczniczych i materiałach wypełnieniowych w endodoncji, samo 78 Magazyn Stomatologiczny nr 9/2010

4 5a 5b Ryc. 5a. Duże, dobrze odgraniczone zacienienie jest widoczne w wyrostku zębodołowym w okolicy braków zębowych 24 i 25. Ponadto stwierdza się wtłoczenie materiału w okolicy zęba 26. Rekonstrukcja pantomograficzna nasuwa podejrzenie obecności materiału w zatoce szczękowej. 5c Ryc. 5b. Rekonstrukcja styczna oraz przekroje transsektalne ujawniają, że zachyłek zębodołowy zatoki szczękowej jest prawidłowo powietrzny. Materiał znajduje się w tkankach miękkich, ponad blaszką zbitą policzkową. Ze względu na dobre odgraniczenie materiału można domniemywać, że znajduje się pod okostną, która jednak nie jest widoczna w badaniu CBCT. Ryc. 5c. Przekrój osiowy pozwala na potwierdzenie, że cieniujący materiał znajduje się poza kością. Ryc. 6a. Materiał wtłoczony podczas leczenia kanałowego zęba 46. Na rekonstrukcji pantomograficznej cień materiału układa się linijnie poniżej wierzchołków korzeni zęba 46. Ponadto widoczne są objawy rtg. choroby przyzębia w stopniu średnio zaawansowanym oraz radiologicznie uchwytne złogi kamienia nazębnego świadczące o złej higienie jamy ustnej. Ryc. 6b. Rekonstrukcja styczna (po lewej) ujawnia, że w kości okolicy okołowierzchołkowej nie stwierdza się obecności cieniującego materiału. Natomiast z rekonstrukcji transsektalnych jasno wynika, że materiał znajduje się do przodu od blaszki zbitej przedsionkowej. wypełnienie kanału korzeniowego wymaga staranności i doświadczenia. Idealne wypełnienie kanału korzeniowego jest zawsze pożądane, ale często nieosiągalne, niekoniecznie z winy lekarza (7). Wprowadzenie materiału wypełniającego poza otwór wierzchołkowy jest bardziej prawdopodobne w przypadku zmian zapalnych przyzębia przyszczytowego z resorpcją blaszki zbitej zębodołu niż przy zachowanej barierze, jaką jest lamina dura. Przepchnięty materiał jest ciałem obcym i jako taki drażni mechanicznie i (lub) chemicznie (w razie braku biozgodności) tkanki przyzębia przyszczytowego, tym samym powodując opóźnienie lub wręcz zahamowanie gojenia się zmian zapalnych okołowierzchołkowych. Z drugiej strony, jeżeli wtłoczony materiał po związaniu nie wydziela substancji cytotoksycznych, proces gojenia się zmian okołowierzchołkowych może przebiegać prawidłowo (1). We wcześniejszych badaniach własnych prowadzono obserwacje radiologiczne materiału wypełnieniowego wtłoczonego do istoty gąbczastej okolicy okołowierzchołkowej z użyciem narzędzi pomiaru liniowego i po- Magazyn Stomatologiczny nr 9/

5 Ryc. 7a. Pacjent, u którego podjęto próbę ponownego leczenia endodontycznego zęba 37. Na rekonstrukcji pantomograficznej jest widoczny brak wypełnienia kanału bliższego zęba 37, cieniujący materiał przy powierzchni tego korzenia oraz linijnie układający się cień do przodu od korzenia bliższego tego zęba. Ryc. 7b. Przekroje styczny (po lewej) i transsektalne pozwalają na precyzyjną lokalizację ciała obcego w kanale żuchwy. Ponadto na przekrojach transsektalnych można stwierdzić, że u pacjenta kanał żuchwy przebiega od strony językowej, co będzie miało wpływ na sposób odbarczenia nerwu zębodołowego dolnego. miarów radiodensytometrycznych w radiografii cyfrowej. Zaobserwowano, że w przypadkach wtłoczenia niewielkich ilości materiału wypełniającego poza radiologiczny wierzchołek korzenia wymiary cienia tego materiału zmniejszały się na kolejnych zdjęciach kontrolnych. Często znaczniejszą redukcję wymiarów, a nawet całkowitą reabsorpcję materiału, stwierdzano na zdjęciach kontrolnych wykonywanych w większym odstępie czasowym od zakończenia leczenia (8). Nie zawsze jednak tak się dzieje w piśmiennictwie można znaleźć opisy przypadków rozwoju ziarniniaków wokół ciała obcego, jakim jest materiał wtłoczony poza wierzchołek (9). Wtłoczenie materiału wypełnieniowego do światła zatoki szczękowej wcześniej było uważane za błąd nieskutkujący następstwami zdrowotnymi dla pacjenta. Obecnie jednak podkreśla się związek między przepełnieniem kanałów korzeniowych a występowaniem grzybicy kropidlakowej zatoki szczękowej w takich przypadkach u pacjentów bez niedoborów odpornościowych. W innych przypadkach grzybica kropidlakowa zatok szczękowych u pacjentów z prawidłową funkcją układu odpornościowego należy do rzadkości. Uważa się, że patogenny grzyb Aspergillus fumigatus potrzebuje do wzrostu metali ciężkich, takich jak cynk, którego źródłem są materiały używane do wypełniania kanałów korzeniowych zawierające tlenek cynku i eugenol (10, 11). Wtłoczenie materiału do kanału żuchwy jest stosunkowo rzadkim, ale poważnym następstwem przepełnienia kanału korzeniowego. Na skutek ucisku mechanicznego oraz miejscowego stanu zapalnego może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu (12). Ponadto niektóre uszczelniacze kanałowe wywierają neurotoksyczny wpływ na nerw zębodołowy dolny, np. często niegdyś stosowany preparat Endomethasone miał takie działanie z uwagi na zawartość paraformaldehydu (13). Wtłoczenie materiału do kanału żuchwy wymaga dekompresji nerwu zębodołowego dolnego, a w precyzyjnej lokalizacji tego ciała obcego i w planowaniu dostępu chirurgicznego są niezwykle pomocne badania radiologiczne, a zwłaszcza tomografia wolumetryczna (CBCT). Pierwszym zastosowaniem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej było planowanie leczenia implantologicznego. Popularność badania w tej materii wynika z jego wysokiej precyzji, małej grubości warstwy przekroju, możliwości oceny wymiaru strzałkowego wyrostka zębodołowego szczęki lub części zębodołowej żuchwy, jak też razy niższej dawki promieniowania niż w przypadku tomografii komputerowej (3, 5). W dalszej kolejności potwierdzono skuteczność diagnostyczną CBCT w przypadkach lokalizacji zębów zatrzymanych, zębów dodatkowych, nadliczbowych oraz tworów utrudniających wyrzynanie zębów (14 16), a nawet badanie to jest uważane za metodę z wyboru w odniesieniu do skomplikowanych przypadków ortodontycznych (16). Zostały już opisane również możliwości oceny położenia zatrzymanych trzecich zębów trzonowych i ich stosunku do zatoki szczękowej bądź kanału żuchwy za pomocą tomografii wolumetrycznej (6). Inne potencjalne zastosowania CBCT to 80 Magazyn Stomatologiczny nr 9/2010

6 Ryc. 8a. Rekonstrukcja pantomograficzna. Widoczny cieniujący materiał powyżej wierzchołka korzenia zęba 17 oraz niewielka ilość materiału pozostała po ekstrakcji leczonego kanałowo zęba szczęki strony lewej. Ryc. 8b. Przekroje transsektalne (po prawej) pozwalają stwierdzić, że przepełnieniu uległ kanał podniebienny, ale materiał nie ma kontaktu ze światłem zatoki szczękowej. Ryc. 8c. Przekroje styczny i transsektalne ujawniają, że po stronie lewej w świetle zatoki szczękowej znajduje się niewielka ilość materiału. periodontologia (17, 18), endodoncja (18, 19) czy zaburzenia czynnościowe narządu żucia (20). Na podstawie obserwacji własnych można stwierdzić, że badanie wolumetryczne pozwala na precyzyjną lokalizację materiału wypełnieniowego przemieszczonego poza otwór fizjologiczny leczonego kanałowo zęba. Podczas gdy zdjęcia rentgenowskie są dwuwymiarowym rzutem struktur trójwymiarowych, na których wszystkie elementy znajdujące się na drodze wiązki promieniowania nakładają się na siebie, to tomografia wolumetryczna zapewnia możliwość przestrzennej wizualizacji tych struktur. Dzięki zastosowaniu przekrojów, zwłaszcza transsektalnych i osiowych, było możliwe prawidłowe określenie położenia cieniującego materiału. Na zdjęciach rentgenowskich tak samo rzutował się uszczelniacz obecny w istocie gąbczastej, jak też przemieszczony do światła zatoki czy pod blaszkę zbitą zewnętrzną kości. n Wnioski 1. Badanie wolumetryczne umożliwia lokalizację przemieszczonego poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba materiału wypełnieniowego i określenie jego stosunku do struktur anatomicznych. 2. Najkorzystniejsze w ocenie położenia wtłoczonego materiału w trzech płaszczyznach okazały się przekroje transsektalne i osiowe. n Piśmiennictwo 1. Barańska Gachowska M. (red.): Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego. Wyd. Czelej, Lublin Różyło T.K., Różyło Kalinowska I.: Radiologia stomatologiczna. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa Boeddinghaus R., Whyte A.: Current concepts in maxillofacial imaging. Eur. J. Radiol., 2008, 66, 3, Kiciński M., Kubera N., Różyło Kalinowska I.: Zastosowanie nowoczesnych technik obrazowania do diagnostyki przedimplantacyjnej. Magazyn Stomat., 2008, XVIII,, 5, Loubele M. i wsp.: Image quality vs. radiation dose of four cone beam computed tomography scanners. Dentomaxillofac. Radiol., 2008, 37, 6, Różyło Kalinowska I., Różyło T.K.: Zastosowanie obrazowania wolumetrycznego w przypadku zatrzymanych trzecich trzonowców. E Dentico, 2009, 1, Magazyn Stomatologiczny nr 9/

7 7. Góra B., Witek E., Zedler E.: Wczesna ocena kliniczna pasty Endomethasone N stosowanej w endodontycznym leczeniu zębów. Czas. Stomat., 1999, LII, 10, Różyło Kalinowska I., Jurkiewicz Mazurek M.: Obserwacja radiologiczna materiału wypełniającego wtłoczonego poza wierzchołek korzenia. Czas. Stomat., 2003, LVI, 4, Kim J.W. i wsp.: Overfilling of calcium hydroxide based paste Calcipex II produced a foreign body granuloma without acute inflammatory reaction. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod , 107, 3, e Giardio L. i wsp.: Aspergillus mycetoma of the maxillary sinus secondary to overfilling of a root canal. J. Endod , 32, 7, Khongkhunthian P., Reichart P.A.: Aspergillosis of the maxillary sinus as a complication of overfilling root canal material into the sinus: report of two cases. J. Endod., 2001, 27, 7, Grötz K.A. i wsp.: Treatment of injuries to the inferior alveolar nerve after endodontic procedures. Clin. Oral Investig. 1998, 2, 2, Köseoğlu B.G. i wsp.: Anesthesia following overfilling of a root canal sealer into the mandibular canal: a case report. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2006, 101, 6, Hechler S.L.: Cone beam CT: applications in orthodontics. Dent. Clin. North Am., 2008, 52, 4, Holberg C. i wsp.: Cone beam computed tomography in orthodontics: Benefits and limitations. J. Orofac. Orthop., 2005, 6, Liu D. i wsp.: Three dimensional evaluations of supernumerary teeth using cone beam computed tomography for 487 cases. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2007, 103, 3, Tyndall D.A., Rathore S.: Cone beam CT diagnostic applications: caries, periodontal bone assessment, and endodontic applications. Dent. Clin. North Am., 2008, 52, 4, Vandenberghe B., Jacobs R., Yang J.: Detection of periodontal bone loss using Digital intraoral and cone beam computer tomography images: an in vitro assessment of bony and/ or infrabony defects. Dentomaxillofac. Radiol., 2008, 37, 5, Patel S. i wsp.: The potential applications of cone beam computer tomography in the management of endodontic problems. Int. Endod. J., 2007, 40, 10, Tsiklakis K., Syriopoulos K., Stamatakis H.C.: Radiographic examination of the temporomandibular joint using cone beam computed tomography, Dentomaxillofac. Radiol., 2004, 33, 3, Magazyn Stomatologiczny nr 9/2010

Nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej

Nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej Nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej Ingrid Różyło Kalinowska i T. Katarzyna Różyło New possibilities of imaging root canals using dental

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie obrazowania wolumetrycznego w ogólnej diagnostyce stomatologicznej

Zastosowanie obrazowania wolumetrycznego w ogólnej diagnostyce stomatologicznej temat miesiąca Radiologia w praktyce stomatologicznej Zastosowanie orazowania wolumetrycznego w ogólnej diagnostyce stomatologicznej Ingrid Różyło Kalinowska i T. Katarzyna Różyło Use of volumetric imaging

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej opis przypadku

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej opis przypadku lek. dent. Olaf Sitarski 1, lek. dent. Maciej Michalak 2, lek. dent. Michał Paulo 3, lek. dent. Magdalena Kwiatkowska 1, prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk 4 Tomografia komputerowa wiązki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w diagnostyce stomatologicznej

Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w diagnostyce stomatologicznej PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 6, 428-433 www.prot.stomat.net Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w diagnostyce stomatologicznej Examples of cone-beam computed tomography (CBTC) application in dentistry

Bardziej szczegółowo

Standardy Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej

Standardy Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej Standardy Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej dotyczące obrazowania wolumetrycznego (CBCT) Ingrid Różyło Kalinowska Basic Principles for Use of Dental Cone Beam CT Consensus

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 6, 428-433 Streszczenie Nowe technologie obrazowania radiologicznego dają nowe możliwości diagnostyczne dzięki czemu postępowanie kliniczne może być bardziej precyzyjne,

Bardziej szczegółowo

Interpretacja zdjęć rentgenowskich

Interpretacja zdjęć rentgenowskich TEMAT NUMERU T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska Interpretacja zdjęć rentgenowskich Anatomia rentgenowska zdjęcia pantomograficznego TITLE

Bardziej szczegółowo

Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania

Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania Cone-beam computed tomography innovative imaging system Autor_ Jakub Baran Streszczenie: Artykuł traktuje o zastosowaniu tomograii wolumetrycznej CBCT.

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 6, 434-439 Streszczenie Nowoczesne technologie obrazowania radiologicznego przyniosły ogromny postęp w diagnostyce klinicznej oraz w planowaniu leczenia. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia _CBCT Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia Continuation of treatment or extraction how 3D diagnostics can increase treatment eficiency

Bardziej szczegółowo

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej w diagnostyce pionowego złamania korzeni zębów badanie in vitro

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej w diagnostyce pionowego złamania korzeni zębów badanie in vitro Czas. Stomatol., 2010, 63, 3, 191-198 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Tomografia komputerowa wiązki stożkowej w diagnostyce pionowego złamania korzeni zębów badanie in vitro Cone-Beam

Bardziej szczegółowo

Zapalenie zatok szczękowych to jedno z najczęściej rozpoznawanych

Zapalenie zatok szczękowych to jedno z najczęściej rozpoznawanych 3/2015 CBCT jako nieodłączny element diagnostyki w trudnych przypadkach klinicznych zębopochodne zmiany zapalne w zatoce szczękowej. Opis przypadku. CBCT as an integral part of the diagnosis in difficult

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok.

Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok. Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok. Zdjęcia radiologiczne i endoskopowe 7 letniej klaczy, która trafiła do kliniki z powodu okresowego, lewostronnego wypływu z nosa. Wypływ ten miał charakter

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie obrazowania w stomatologii

Nowoczesne technologie obrazowania w stomatologii _obrazowanie Nowoczesne technologie obrazowania w stomatologii Autor_ Mateusz Szkliniarz Ryc. 1_Wyświetlenie obszarów o identycznej gęstości tkanek. Ryc. 2_Zdjęcie rtg wewnątrzustne zębowe. _Ideą artykułu

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności Urazy zębów mlecznych Czynniki warunkujące proces gojenia zależne od pacjenta wiek i stopień rozwoju korzenia stan higieny jamy ustnej i uzębienia ogólny stan zdrowia czas zgłoszenia się do lekarza Emil

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny system obrazowania CS 9300. The power of flexibility precyzja i wszechstronność

CS 9300. Innowacyjny system obrazowania CS 9300. The power of flexibility precyzja i wszechstronność CS 9300 Innowacyjny system obrazowania CS 9300 The power of flexibility precyzja i wszechstronność Nowy innowacyjny, cyfrowy system obrazowana CS 9300 3D System CS 9300 jest najnowocześniejszym i najbardziej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej Projekt OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej z zakresu radiologii Na podstawie art 33g ust 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r (Dz U z 2012 r poz 264 i 908 i

Bardziej szczegółowo

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej Załącznik nr 7 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne Tabela nr 1 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zębiaki należą do zębopochodnych guzów nowotworopodobnych,

Zębiaki należą do zębopochodnych guzów nowotworopodobnych, endodoncja W PRAKTYCE Skojarzone leczenie zębiaka szczęki opis przypadku Interdisciplinary treatment of the maxillary odontoma a case report Zębiaki należą do zębopochodnych guzów nowotworopodobnych, są

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka radiologiczna w endodoncji

Diagnostyka radiologiczna w endodoncji Zastosowanie stożkowej tomografii cyfrowej w diagnostyce i powtórnym leczeniu kanałowym Opis przypadku The use of cone-beam computed tomography in diagnostics and reendodontic treatment. Case report lek.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z PROMIENIEM STOŻKOWYM (CBCT) W STOMATOLOGII I LARYNGOLOGII

ZASTOSOWANIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z PROMIENIEM STOŻKOWYM (CBCT) W STOMATOLOGII I LARYNGOLOGII Nowiny Lekarskie 2012, 81, 6, 653 657 MAGDALENA OWECKA, MARTA DYSZKIEWICZ-KONWIŃSKA, TOMASZ KULCZYK ZASTOSOWANIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z PROMIENIEM STOŻKOWYM (CBCT) W STOMATOLOGII I LARYNGOLOGII THE

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 MILOWY KROK W STOMATOLOGII CYFROWEJ Od dziś jedno z najdoskonalszych

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania różnych metod rentgenowskiej tomografii komputerowej w endodoncji przegląd piśmiennictwa

Możliwości zastosowania różnych metod rentgenowskiej tomografii komputerowej w endodoncji przegląd piśmiennictwa Czas. Stomatol., 2010, 63, 1, 41-50 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Możliwości zastosowania różnych metod rentgenowskiej tomografii komputerowej w endodoncji przegląd piśmiennictwa

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Powszechnym problemem w leczeniu implantologicznym

Powszechnym problemem w leczeniu implantologicznym t w ó j p r z e g l ą d s t o m a t o l o g i c z n y 7-8/2017 t e m at numeru dr n. med. Artur Wituła, Daniel Gola Podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczasowym rozszczepieniem w zaniku kości szczęki

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Aspekty radiologiczne w leczeniu endodontycznym

Aspekty radiologiczne w leczeniu endodontycznym Borgis Aspekty radiologiczne w leczeniu endodontycznym *Katarzyna Kosińska 1, Magdalena Sobecka 2 1 Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Instytut Stomatologii, Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro

Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro Czas. Stomat., 2005, LVIII, 4 Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro X-ray digital analysis of lesions in the cortical bone of the mandibular body

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Projekt z dnia 9 września 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia _CAD/CAM Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia Multifunctional application of CAD/CAM system in comprehensive rehabilitation of an occlusion Autor_Paweł Bernatek

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BADANIA WSTĘPNE 0 zł WIZYTA KONTROLNA 0 zł WIZYTA ADAPTACYJNA DZIECKA 0 zł RTG ZĘBA 25 zł ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE 80zl ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE 80 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia rozwojowe części twarzowej czaszki

Zaburzenia rozwojowe części twarzowej czaszki 27 Ingrid Wady rozwojowe części twarzowej czaszki Różyło-Kalinowska Zaburzenia rozwojowe części twarzowej czaszki stanowią ważny problem nie tylko dla samego pacjenta ze względu na niepełnosprawność lub

Bardziej szczegółowo

w ogólnej praktyce stomatologicznej

w ogólnej praktyce stomatologicznej w ogólnej praktyce stomatologicznej Opis trzech przypadków Piotr Więcławski Endodontic surgery in general dental practice description of three cases Praca recenzowana Z Pierwszej Prywatnej Kliniki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela nr

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Radiologia ogólna i stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

ABC tomografii komputerowej

ABC tomografii komputerowej ABC tomografii komputerowej Tomografia (od gr.: tome cięcie i grafein pisanie) metoda pozwalająca na uzyskiwanie obrazów przekrojów badanej okolicy ciała. Określenie o szerokim znaczeniu, najczęściej kojarzone

Bardziej szczegółowo

Porównanie rozkładów gęstości optycznej ubytków istoty zbitej i gąbczastej trzonu żuchwy w modelu in vitro

Porównanie rozkładów gęstości optycznej ubytków istoty zbitej i gąbczastej trzonu żuchwy w modelu in vitro Czas. Stomat., 2005, LVIII, 8 Porównanie rozkładów gęstości optycznej ubytków istoty zbitej i gąbczastej trzonu żuchwy w modelu in vitro Comparison of histograms of optical density of compact and spongy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia stomatologiczna Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Radiologia stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Rtg pantomograficzne. Maseczka do podtlenku azotu

CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Rtg pantomograficzne. Maseczka do podtlenku azotu 2017-06-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Rtg pantomograficzne Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS* 30 zł 120 zł / ½ godz.

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Resorpcja to zespół czynników fizjologicznych

Resorpcja to zespół czynników fizjologicznych 4/2014 CBCT jako nieodłączny element diagnostyki w trudnych przypadkach klinicznych resorpcje patologiczne zębów opisy przypadków CBCT as an integral part of the diagnosis in difficult clinical cases pathological

Bardziej szczegółowo

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA 6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA Wskaźnik Boltona określa zależność pomiędzy sumą mezjodystalnych szerokości zębów stałych szczęki i żuchwy. Overall ratio (wskaźnik całkowity): Suma ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT. NEW from Gendex! Dose Reduction Technology

Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT. NEW from Gendex! Dose Reduction Technology NEW from Gendex! Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT Dose Reduction Technology Tomograf 3D z wiązki stożkowej Aparaty rtg pantomograficzne Aparaty rtg wewnątrzustne System radiografii przewodowej System

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna Jednostka prowadząca zajęcia Katedra i Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. I stopnia II stopnia III stopnia podyplomowe stacjonarne X niestacjonarne

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. I stopnia II stopnia III stopnia podyplomowe stacjonarne X niestacjonarne Nazwa modułu /przedmiotu Radiologia stomatologiczna Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Forma studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Radiologia stomatologiczna Grupa szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Lecznica posiada dwie siedziby, tj.: 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17, tel.2827942, fax.2827775, e-mail: sls@sls.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

BADANIA RADIOLOGICZNE, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, REZONANS MAGNETYCZNY W DIAGNOSTYCE

BADANIA RADIOLOGICZNE, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, REZONANS MAGNETYCZNY W DIAGNOSTYCE BADANIA RADIOLOGICZNE, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, REZONANS MAGNETYCZNY W DIAGNOSTYCE SZPICZAKA MNOGIEGO Bartosz Białczyk Ośrodek Diagnostyki, Terapii i Telemedycyny KSS im. Jana Pawła II Szpiczak mnogi multiple

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania Załącznik nr 2 Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego 1. Cel praktycznego nauczania Celem praktycznego nauczania jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Onlay, endokorona Cena 150- Od 900 zł Profilaktyka stomatologiczna: Wizyta diagnostyczna w tym RTG pantomograficzne, zdjęcia zgryzowe, badanie

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500!

Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500! Nowość firmy Gendex! Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500! P Tomograf 3D o wiązce stożkowej Aparaty rtg pantomograficzne Aparaty rtg wewnątrzustne System radiografii

Bardziej szczegółowo

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych AWADENT Cennik usług stomatologicznych Stomatologia zachowawcza: przegląd stomatologiczny jamy ustnej, konsultacja lekarska 50 zł badanie żywotności zęba 10 zł znieczulenie nasiękowe 20 zł znieczulenie

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY PROMEDICUS

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY PROMEDICUS Jesteśmy producentem modeli anatomicznych kości ludzkich przeznaczonych do prowadzenia szkoleń z implantologii ortopedycznej i stomatologicznej. Oferujemy również możliwość wykonania specjalnych modeli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent. malisz@dentonet.pl +48 606 620 579. Piotr Malisz 2

Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent. malisz@dentonet.pl +48 606 620 579. Piotr Malisz 2 Piotr Malisz Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent malisz@dentonet.pl +48 606 620 579 Piotr Malisz 2 Fotografia ręki zwichniętego łokcia u pewnego górnika z Zagłębia Jaworzniańskiego I Zakład Chemiczny

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII 1. Poradnia stomatologiczna wyposażenie Teresa Chodacka......... 15 Wyposażenie podstawowe............................. 16 Wyposażenie pomocnicze.............................

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Stomatologiczne aparaty rentgenowskie

POLSKI. Stomatologiczne aparaty rentgenowskie POLSKI Stomatologiczne aparaty rentgenowskie Panoramiczne standardowe Podwójne boczne stawów TMJ Wszechstronny panoramiczny aparat RTG Planmeca ProOne Przekroje poprzeczne Najnowszy, w pełni cyfrowy aparat

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA ZDJĘĆ WEWNĄTRZUSTNYCH WYKONYWANYCH W PROJEKCJI SKOŚNEJ I ICH ZASTOSOWANIE W LECZENIU ENDODONTYCZNYM

WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA ZDJĘĆ WEWNĄTRZUSTNYCH WYKONYWANYCH W PROJEKCJI SKOŚNEJ I ICH ZASTOSOWANIE W LECZENIU ENDODONTYCZNYM ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 3, 94 98 TERESA MIKOŁAJCZAK, GRAŻYNA WILK WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA ZDJĘĆ WEWNĄTRZUSTNYCH WYKONYWANYCH W

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY. w LUBLINIE

UNIWERSYTET MEDYCZNY. w LUBLINIE UNIWERSYTET MEDYCZNY w LUBLINIE SAMODZIELNA PRACOWNIA PROPEDEUTYKI RADIOLOGll STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ p.o. Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Ingrid Róży/o-Kalinowska 20-081 LUBLIN, ul Karmelicka

Bardziej szczegółowo

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie często występuje niewystarczająca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS, ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Tabela nr

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)

Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2021 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Propedeutyka chorób narządu żucia Kod

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie trójwymiarowej tomografii komputerowej (3D-CT) w diagnostyce zmian kostnych w obrębie twarzowej części czaszki

Zastosowanie trójwymiarowej tomografii komputerowej (3D-CT) w diagnostyce zmian kostnych w obrębie twarzowej części czaszki 2009, tom X, nr 2 (35) Maria Syryńska, Krzysztof Woźniak, Liliana SzyszkaSommerfeld Zastosowanie trójwymiarowej tomografii komputerowej (3DCT) w diagnostyce zmian kostnych w obrębie twarzowej części czaszki

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 16.02.15 Poniedziałek. sala 17.02.15 wtorek. 17.02.15 2 23.02.15 Poniedziałek. sala 24.02.15 sala 24.02.15 3. 02.03.15 Poniedziałek 03.03.15 03.03.15 4. 09.03.15 Poniedziałek. 10.03.15 10.03.15 (1)

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

Pantomografia. Cefalometria. Systemy obrazowania KODAK 9000. Innowacyjność i prostota

Pantomografia. Cefalometria. Systemy obrazowania KODAK 9000. Innowacyjność i prostota 3D Pantomografia Cefalometria Innowacyjność i prostota 9000 Systemy obrazowania KODAK 9000 Innowacyjność i prostota Zawsze wierzyliśmy w innowacyjność. Dlatego też tworzymy produkty będące odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka zatrzymanych kłów górnych na podstawie piśmiennictwa

Diagnostyka zatrzymanych kłów górnych na podstawie piśmiennictwa Anna Paradowska-Stolarz¹, Małgorzata Rzepecka-Skupień², Janina Szeląg¹ Diagnostyka zatrzymanych kłów górnych na podstawie piśmiennictwa Diagnostics for upper impacted canines based on the literature ¹

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości zębowe mogą dotyczyć

Nieprawidłowości zębowe mogą dotyczyć CBCT jako nieodłączny element diagnostyki w trudnych przypadkach klinicznych leczenie endodontyczne zęba wgłobionego Opis przypadku CBCT as an integral part of the diagnosis in difficult clinical cases-endodontic

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 15.02.16 Poniedziałek. sala 16.02.16 wtorek. 16.02.16 2 22.02.16 Poniedziałek. sala 23.02.16 sala 23.02.16 3. 29.02.16 Poniedziałek 01.03.16 01.03.16 4. 07.03.16 Poniedziałek. 08.03.16 08.03.16 (1)

Bardziej szczegółowo

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając Etiologia wybranych grup rozszczepów szczęki, objawy i sposoby ich zespołowego leczenia. Natalia Zając Promotor: dr n. med., prof. Vaclav Bednar Wstęp Wśród wad rozwojowych występujących u noworodków w

Bardziej szczegółowo

1. Studia Doktoranckie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej w Łodzi, UM w Łodzi

1. Studia Doktoranckie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej w Łodzi, UM w Łodzi Płód w płodzie fetus in fetu. Hanna Moczulska 1, Maria Respondek-Liberska 2 1. Studia Doktoranckie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej w Łodzi, UM w Łodzi 2. Zakład

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji. Klasyfikacji

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji. Klasyfikacji Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462 Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży Tabela nr 1 Kod świadczenia według

Bardziej szczegółowo