OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI ZADASZENIA WIAT POLETEK OSADOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI ZADASZENIA WIAT POLETEK OSADOWYCH"

Transkrypt

1 OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ LOKALIZACJA: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Ul. MŁYŃSKA 100, RUDA ŚLĄSKA PRZYGOTOWANA PRZEZ BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. Zakład Ekspertyz i Usług Gospodarczych AUTORZY OPRACOWANIA: DR INŻ. ŁUKASZ DROBIEC. Uprawnienia Budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o nr ewid. SLK/1480/POOK/06 i 744/01 Członek Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. SLK/BO/0384/03 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do DR INŻ. RAFAŁ DOMAGAŁA. CHORZÓW, WRZESIEŃ 2013 R.

2 Spis treści 1. Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Cel i zakres Opis konstrukcji Wykaz powołanych norm Zestawienie obciążeń Obciążenia stałe Obciążenia zmienne - Obciążenie wiatrem Obciążenia zmienne obciążenie śniegiem Wymiarowanie Dobór blachy przekrycia Płatew Układ poprzeczny rygiel, słupy Styk montażowy rygla Podsumowanie Uprawnienia i zaświadczenia autora S t r o n a

3 1. Podstawa opracowania 1.1 Projekt budowlany oraz wykonawczy przedmiotowych wiat opracowany przez P.B.P. EKOSYSTEM BIURO PROJEKTÓW w Zielonej Górze z 2001 r. 1.2 Wizja lokalna i pomiary na obiekcie - wrzesień 2013 r. 1.3 Informacje uzyskane od użytkownika obiektu. 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie nośności konstrukcji stalowej dwóch wiat poletek osadowych zlokalizowanych na terenie Przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Rudzie Śląskiej przy ul. Młyńskiej 100. Przeprowadzone obliczenia mają na celu wykazanie możliwości wymiany pokrycia dachowego oraz sprawdzenie nośności konstrukcji obciążonej obowiązującymi, normowymi obciążeniami. 3. Cel i zakres Celem opracowania jest sprawdzenie nośności konstrukcji wiaty obciążonej nowym pokryciem oraz normowymi obciążeniami zmiennymi. W zakres opracowania wchodzą: wizje na obiekcie, dobór blachy przekrycia, sprawdzenie nośności płatwi, sprawdzenie nośności rygla, sprawdzenie nośności słupów, sprawdzenie nośności styku montażowego rygla, 3 S t r o n a

4 4. Opis konstrukcji Obie, przedmiotowe wiaty są identyczne i są od siebie zdylatowane oraz oddalone o 2,2 m (wymiar osiowy). Wiaty wykonane są w konstrukcji stalowej ze stali St3. Wymiary rzutu w osiach każdej z nich to 40,0 40,0 m. Układy poprzeczne co 5,0 m. Płatwie wykonano z ceowników zimnogiętych C mm w rozstawie co 90 cm i w schemacie belki wolnopodpartej. Układ poprzeczny wiaty zaprojektowano i wykonano jako dwunawową ramę przegubową o rozpiętości naw wynoszącej 20,0 m. Wszystkie węzły z wyjątkiem stopy słupa środkowego są przegubowe. Słupy zewnętrzne wykonano z dwuteownika HEB200 a wewnętrzny z dwuteownika HEB300. Rygle ram wykonano z dwuteownika IKSH W środku rozpiętości rygla wykonano styki montażowe w postaci połączenia doczołowego śrubowego. Konstrukcja jest stężona stężeniami połaciowymi podłużnymi i poprzecznymi oraz stężeniami słupów w środkowym polu. Konstrukcja została wykonana zgodnie z projektem. W trakcie oględzin nie zauważono żadnych wad oraz uszkodzeń. 5. Wykaz powołanych norm Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenie śniegiem PN-80/B-02010/Az1 (2 strefa) Obciążenia budowli. Obciążenia użytkowe PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1 (I strefa) Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-90/B S t r o n a

5 6. Zestawienie obciążeń 6.1. Obciążenia stałe Pokrycie dachowe + instalacje Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Pokrycie dachowe - blacha T35E gr. 0,6 mm [5,3 kg/m2] γ f Obc. obl. kn/m 2 0,05 1,20 0,06 2. Instalacja elektryczna [5 kg/m2] 0,05 1,30 0,07 Σ: 0,10 1,25 0, Stężenia Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2 1. Stężenia dachowe [15 kg/m2] 0,15 1,10 0,16 Σ: 0,15 1,10 0, Obciążenia zmienne - Obciążenie wiatrem - Budynek o wymiarach: B = 40,00 m, L = 40,00 m, H = 8,00 m - Dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci α = 5,7 o - Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: - strefa obciążenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. q k = 300 Pa = 0,300 kn/m 2 - Współczynnik ekspozycji: rodzaj terenu: A; z = H = 8,0 m C e (z) = 0,5+0,05 8,0 = 0,90 - Współczynnik działania porywów wiatru: β = 1,80 - Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: budynek otwarty C w = 0,7 Połać nawietrzna: - Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: C z = -0,9 - Współczynnik aerodynamiczny C: C = C z - C w = -0,9-0,7 = -1,6 5 S t r o n a

6 Obciążenie charakterystyczne: p k = q k C e C β = 0,300 0,90 (-1,6) 1,80 = -0,778 kn/m 2 Obciążenie obliczeniowe: p = p k γ f = (-0,778) 1,5 = -1,166 kn/m 2 Połać zawietrzna: - Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: C z = -0,4 - Współczynnik aerodynamiczny C: C = C z - C w = -0,4-0,7 = -1,1 Obciążenie charakterystyczne: p k = q k C e C β = 0,300 0,90 (-1,1) 1,80 = -0,535 kn/m 2 Obciążenie obliczeniowe: p = p k γ f = (-0,535) 1,5 = -0,802 kn/m Obciążenia zmienne obciążenie śniegiem - Dach dwuspadowy - Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu: - strefa obciążenia śniegiem 2 Q k = 0,9 kn/m 2 Połać bardziej obciążona: - Współczynnik kształtu dachu: nachylenie połaci α = 5,7 o C 2 = 0,8 Obciążenie charakterystyczne dachu: S k = Q k C = 0,900 0,800 = 0,720 kn/m 2 Obciążenie obliczeniowe: S = S k γ f = 0,720 1,5 = 1,080 kn/m 2 Połać mniej obciążona: - Współczynnik kształtu dachu: nachylenie połaci α = 5,7 o C 1 = 0,8 Obciążenie charakterystyczne dachu: S k = Q k C = 0,900 0,800 = 0,720 kn/m 2 Obciążenie obliczeniowe: S = S k γ f = 0,720 1,5 = 1,080 kn/m 2 6 S t r o n a

7 7. Wymiarowanie 7.1. Dobór blachy przekrycia Obciążenia działające na blachę pokrycia Rozstaw układów poprzecznych szerokość zbierania obciążenia: L = 5,0 m Przypadek 1 Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m γ f Obc. obl. kn/m 1. Obciążenia stałe p ,50 1,25 0,62 2. Obciążenie wiatrem p ,94 1,50-5,91 Σ: -3,44 1,54-5,29 Przypadek 2 Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m γ f Obc. obl. kn/m 1. Obciążenia stałe p ,50 1,25 0,62 2. Obciążenie śniegiem p ,60 1,50 5,40 Σ: 4,10 1,47 6,02 Dobór blachy przekrycia Przyjęto blachę T35E negatyw gr. 0,60 mm 7 S t r o n a

8 Tabela nośności wariant 1 obciążenia * wiersz 1 obciążenia obliczeniowe Wiersz 2, 3, 4 obciążenia charakterystyczne Tabela nośności wariant 2 obciążenia * wiersz 1 obciążenia obliczeniowe Wiersz 2, 3, 4 obciążenia charakterystyczne Przypadek 2 obciążenia decyduje o wyborze grubości blachy. Dla blachy gr. 0,60 mm warunki nośności oraz użytkowalności są spełnione. 8 S t r o n a

9 7.2. Płatew Rozstaw płatwi szerokość zbierania obciążenia: a x = 0,90 m Schemat statyczny belki A B 5,00 Obwiednia sił wewnętrznych Momenty zginające M x i M y [knm]: 0,30 0,02 A 3,29-2,09-2,61 0,38 4,11 5,00 y x 0,30 0,03 B z 3,29-2,09 9 S t r o n a

10 Siły poprzeczne V y i V x [kn]: 3,29 0,30-2,09 A 5,00 2,09 y x z -0,30 B -3,29 Założenia obliczeniowe do wymiarowania Belka zginana dwukierunkowo Parametry analizy zwichrzenia: - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; Sprawdzenie nośności Ceownik zimnogięty równoramienny C 140x50x5 (wg PN-73/H ) y Wymiary przekroju h = 140 mm, b = 50 mm, t = 5 mm, r = 8 mm, e = 1,28 cm, a = 1,49 cm x 5 y 50 x 140 Cechy geometryczne przekroju A = 11,05 cm 2 J x = 297,7 cm 4, J y = 24,24 cm 4 W x = 42,53 cm 3, W y = 6,510 cm 3 i x = 5,190 cm, i y = 1,480 cm J ω = 738,3 cm 6, J Τ = 1,030 cm 4 U/A = 422,0 m -1, m = 8,670 kg/m 10 S t r o n a

11 Nośności obliczeniowe przekroju: - zginanie: M Rx = 9,14 knm M Ry = 1,40 knm - ścinanie: V Ry = 74,82 kn V Rx = 62,35 kn Nośność na zginanie Współczynnik zwichrzenia ϕ L = 0,531 Momenty maksymalne M x,max = 4,11 knm, M y,max = 0,38 knm (54) M x,max / (ϕ L M Rx ) + M y,max / M Ry = 0, ,271 = 1,117 > 1 (!!!) Nośność na ścinanie Maksymalna siła poprzeczna V y,max = -3,29 kn (53) V y,max / V Ry = 0,044 < 1 Maksymalna siła poprzeczna V x,max = 0,30 kn (53) V x,max / V Rx = 0,003 < 1 Nośność na zginanie ze ścinaniem V y,max = (-)3,29 kn < V o = 0,3 V Ry = 22,45 kn warunek niemiarodajny V x,max = 0,30 kn < V o = 0,3 V Rx = 18,71 kn warunek niemiarodajny Stan graniczny użytkowania Ugięcia maksymalne f k,y,max = 11,6 mm, f k,x,max = 14,7 mm Ugięcie graniczne f gr = l o / 250 = 20,00 mm f k,max = (f k,y,max 2 + f k,x,max 2 ) 0,5 = 18,73 mm < f gr = 20,00 mm (93,65%) 7.3. Układ poprzeczny rygiel, słupy Rozstaw układów poprzecznych szerokość zbierania obciążenia: L = 5,0 m Schemat statyczny ramy HE 200 B HE 300 B HE 200 B 11 S t r o n a

12 Obwiednie sił wewnętrznych Obwiednia momentów zginających: 0,99-0,99-0,52 0,52 HE 200 B 39,82 87,23-207,13 396,73 HE 300 B 26,12-26,12 3,73 26,12 26,12 52,47 168,83 3,73-207,13 396,73-0,99 0,52 HE 200 B 39,82 87,23 Obwiednia sił tnących: -2,06 3,95 79,10-41,30 HE 200 B 0,05 0,05-0,03-0,03 41,25-3,73 3,73-79,00 HE 300 B -3,73 3,73 79,00-41,25 0,03 0,03-0,05-0,05 41,30 3,95-2,06-79,10 HE 200 B Obwiednia sił osiowych: -83,47-87,23 HE 200 B 0,40-7,91 4,42 6,15 6,15 14,06 43,58 39,82 62,51 HE 300 B 52,47 14,06 6,15 6,15 4,42 0,40-158,79-168,83-7,91 43,58 39,82-83,47-87,23 HE 200 B Obwiednia przemieszczeń: 24,9 5,5 5,5 3,6 5,5 5,7 5,5 HE 300 B HE 200 B 46,9 46,9 24,9 5,5 5,7 5,5 3,6 HE 200 B 12 S t r o n a

13 Wartości sił wewnętrznych Rygiel Słup zewn. HEB200 Słup wewn. HEB300 Nr pręta x [m] M [knm] N [kn] T [kn] ,73 0 0, ,99-7,91 79, ,06 20, , , ,12 36,4-3, ,12 52,47 3, ,83 0 Sprawdzenie nośności Rygiel - dwuteownik spawany (wg BN-76/ wyd.iii arkusz 02) y x 10,0 x 8,0 y Wymiary przekroju h = 800 mm, b f = 250 mm t w = 8,0 mm, t f = 10,0 mm Cechy geometryczne przekroju A = 112,4 cm 2, A vy = 62,40 cm 2, A vx = 50,00 cm 2 J x = cm 4, J y = 2607 cm 4 W x = 2741 cm 3, W y = 208,6 cm 3 i x = 31,20 cm, i y = 4,820 cm J ω = cm 6, J Τ = 29,98 cm 4 W ω = 8238 cm 4, S x = 1596 cm 3 A L = 2,584 m 2 /m, A G = 28,74 m 2 /t U/A = 229,9 m -1, m = 89,90 kg/m Nośność obliczeniowa przy rozciąganiu N Rt = 2417 kn Nośność obliczeniowa przy ściskaniu N Rc = 796,1 kn (klasa: 4, brak żeber poprzecznych, stan krytyczny ψ = ϕ p = 0,329) wyboczenie giętne względem osi x-x l ex = 20,00 m, λ x = 64,1, N cr,x = 5546 kn, λ x = 1,15 pierw(n Rc /N cr,x ) = 0,438 wg "b" ϕ x = 0,958 ϕ x N Rc = 762,6 kn wyboczenie giętne względem osi y-y l ey = 0,90 m, λ y = 18,7, N cr,y = kn, λ y = 1,15 pierw(n Rc /N cr,y ) = 0,128 wg "c" ϕ y = 0,994 ϕ y N Rc = 791,4 kn wyboczenie skrętne l ω = 0,90 m, N cr,ω = kn 13 S t r o n a

14 λ ω = 1,15 pierw(n Rc /N cr,ω ) = 0,102 wg "c" ϕ ω = 0,997 ϕ ω N Rc = 793,4 kn Nośność obliczeniowa przy zginaniu M Rx = 589,3 knm (klasa: 3, ψ x = 1,000) M Ry = 44,85 knm (klasa: 3, ψ y = 1,000) ustalenie współczynnika zwichrzenia l zw = 0,90 m; warunki podparcia: P,P; µ y = 1,00, µ ω = 1,00; obc.równomiernie rozłożone przyłożone do pasa ściskanego M cr = 18636,45 knm, λ L = 1,15 pierw(m Rx /M cr ) = 0,204, wg "a" ϕ L = 0,999 ϕ L M Rx = 588,8 knm Nośność obliczeniowa przy ścinaniu V Ry = 561,4 kn (klasa: 4, ϕ pvy = 0,721) V Rx = 623,5 kn (klasa: 1, ϕ pvx = 1,000) Nośność obliczeniowa przy zginaniu ze ścinaniem V y = 79,10 kn < V 0,y = 0,3 V R,y = 168,4 kn M Rx,V = M Rx V x = 0,000 kn < V 0,x = 0,3 V R,x = 187,1 kn M Ry,V = M Ry KOMBINACJA 1 (52) M x / (ϕ L M Rx ) = 0,674 < 1 (55) M x / M Rx,V = 0,673 < 1 (53) V y / V Ry = 0,000 < 1 KOMBINACJA 2 (54) N / N Rt + M x / (ϕ L M Rx ) = 0, ,002 = 0,005 < 1 (55) N / N Rt + M x / M Rx,V = 0, ,002 = 0,005 < 1 (53) V y / V Ry = 0,141 < 1 (56) V y = 79,10 kn < V Ry,N = V Ry pierw(1-(n/n Rt ) 2 ) = 561,4 kn (14,1%) KOMBINACJA 3 ϕ = min (ϕ x,ϕ y,ϕ ω ) = 0,958 (39) N / (ϕ N Rc ) = 0,018 < 1 (53) V y / V Ry = 0,036 < 1 (56) V y = 20,45 kn < V Ry,N = V Ry pierw(1-(n/n Rc ) 2 ) = 561,3 kn (3,6%) 14 S t r o n a

15 Słup zewnętrzny - dwuteownik szerokostopowy HE 200 B (wg PN-H-93452:2005) x 15,0 y 9,0 y 200 x 200 Wymiary przekroju h = 200 mm, b f = 200 mm t w = 9,0 mm, t f = 15,0 mm r = 18,0 mm Cechy geometryczne przekroju A = 78,10 cm 2, A vy = 18,00 cm 2, A vx = 60,00 cm 2 J x = 5700 cm 4, J y = 2000 cm 4 W x = 570,0 cm 3, W y = 200,0 cm 3 W pl,x = 642,0 cm 3, W pl,y = 303,4 cm 3 i x = 8,540 cm, i y = 5,070 cm J ω = cm 6, J Τ = 59,50 cm 4 W ω = 1850 cm 4, S x = 321,0 cm 3 A L = 1,151 m 2 /mb, A G = 1,878 m 2 /t U/A = 147,4 m -1, m = 61,30 kg/m Nośność obliczeniowa przy rozciąganiu N Rt = 1679 kn Nośność obliczeniowa przy ściskaniu N Rc = 1679 kn (klasa: 1, ψ = 1,000) wyboczenie giętne względem osi x-x l ex = 5,00 m, λ x = 58,5, N cr,x = 4613 kn, λ x = 1,15 pierw(n Rc /N cr,x ) = 0,697 wg "b" ϕ x = 0,843 ϕ x N Rc = 1415 kn wyboczenie giętne względem osi y-y l ey = 5,00 m, λ y = 98,6, N cr,y = 1619 kn, λ y = 1,15 pierw(n Rc /N cr,y ) = 1,174 wg "c" ϕ y = 0,471 ϕ y N Rc = 790,5 kn wyboczenie skrętne l ω = 5,00 m, N cr,ω = 6230 kn λ ω = 1,15 pierw(n Rc /N cr,ω ) = 0,597 wg "c" ϕ ω = 0,809 ϕ ω N Rc = 1358 kn Nośność obliczeniowa przy zginaniu M Rx = 122,5 knm (klasa: 1, pominięto rezerwę plastyczną przekroju α px = 1,000) M Ry = 43,00 knm (klasa: 1, pominięto rezerwę plastyczną przekroju α py = 1,000) ustalenie współczynnika zwichrzenia l zw = 5,00 m; warunki podparcia: P,P; µ y = 1,00, µ ω = 1,00; obc.równomiernie rozłożone przyłożone do pasa ściskanego M cr = 283,83 knm, λ L = 1,15 pierw(m Rx /M cr ) = 0,756, wg "a 0 " ϕ L = 0,916 ϕ L M Rx = 112,2 knm 15 S t r o n a

16 Nośność obliczeniowa przy ścinaniu V Ry = 224,5 kn (klasa: 1, ϕ pvy = 1,000) V Rx = 748,2 kn (klasa: 1, ϕ pvx = 1,000) KOMBINACJA 1 (31) N = 87,23 kn < N Rt = 1679 kn (5,2%) KOMBINACJA 2 ϕ = min (ϕ x,ϕ y,ϕ ω ) = 0,471 (39) N / (ϕ N Rc ) = 0,055 < 1 Słup wewnętrzny - dwuteownik szerokostopowy HE 300 B (wg PN-H-93452:2005) x 19,0 y 11,0 y 300 x 300 Wymiary przekroju h = 300 mm, b f = 300 mm t w = 11,0 mm, t f = 19,0 mm r = 27,0 mm Cechy geometryczne przekroju A = 149,0 cm 2, A vy = 33,00 cm 2, A vx = 114,0 cm 2 J x = cm 4, J y = 8560 cm 4 W x = 1680 cm 3, W y = 571,0 cm 3 W pl,x = 1868 cm 3, W pl,y = 862,9 cm 3 i x = 13,00 cm, i y = 7,580 cm J ω = cm 6, J Τ = 186,0 cm 4 W ω = 8010 cm 4, S x = 934,0 cm 3 A L = 1,732 m 2 /mb, A G = 1,480 m 2 /t U/A = 116,2 m -1, m = 117,0 kg/m Nośność obliczeniowa przy rozciąganiu N Rt = 3055 kn Nośność obliczeniowa przy ściskaniu N Rc = 3055 kn (klasa: 1, ψ = 1,000) wyboczenie giętne względem osi x-x l ex = 7,00 m, λ x = 53,8, N cr,x = kn, λ x = 1,15 pierw(n Rc /N cr,x ) = 0,626 wg "b" ϕ x = 0,882 ϕ x N Rc = 2693 kn wyboczenie giętne względem osi y-y l ey = 7,00 m, λ y = 92,3, N cr,y = 3535 kn, λ y = 1,15 pierw(n Rc /N cr,y ) = 1,074 wg "c" ϕ y = 0,521 ϕ y N Rc = 1592 kn 16 S t r o n a

17 wyboczenie skrętne l ω = 7,00 m, N cr,ω = 9649 kn λ ω = 1,15 pierw(n Rc /N cr,ω ) = 0,647 wg "c" ϕ ω = 0,778 ϕ ω N Rc = 2376 kn Nośność obliczeniowa przy zginaniu M Rx = 344,4 knm (klasa: 1, pominięto rezerwę plastyczną przekroju α px = 1,000) M Ry = 117,1 knm (klasa: 1, pominięto rezerwę plastyczną przekroju α py = 1,000) ustalenie współczynnika zwichrzenia l zw = 7,00 m; warunki podparcia: P,P; µ y = 1,00, µ ω = 1,00; obc.równomiernie rozłożone przyłożone do pasa ściskanego M cr = 759,50 knm, λ L = 1,15 pierw(m Rx /M cr ) = 0,774, wg "a 0 " ϕ L = 0,906 ϕ L M Rx = 312,2 knm Nośność obliczeniowa przy ścinaniu V Ry = 392,4 kn (klasa: 1, ϕ pvy = 1,000) V Rx = 1355 kn (klasa: 1, ϕ pvx = 1,000) Nośność obliczeniowa przy zginaniu ze ścinaniem V y = 3,730 kn < V 0,y = 0,6 V R,y = 235,4 kn M Rx,V = M Rx V x = 0,000 kn < V 0,x = 0,3 V R,x = 406,6 kn M Ry,V = M Ry KOMBINACJA 1 (57) x = 0,000; założono β x = 1,0 (58) N / (ϕ x N Rc ) + β x M x / (ϕ L M Rx ) + x = 0, , ,000 = 0,098 < 1 (57) y = 0,000; założono β x = 1,0 (58) N / (ϕ y N Rc ) + β x M x / (ϕ L M Rx ) + y = 0, , ,000 = 0,107 < 1 (55) N / N Rc + M x / M Rx,V = 0, ,076 = 0,088 < 1 (53) V y / V Ry = 0,010 < 1 (56) V y = 3,730 kn < V Ry,N = V Ry pierw(1-(n/n Rc ) 2 ) = 392,3 kn (1,0%) KOMBINACJA 2 (57) x = 0,001; założono β x = 1,0 (58) N / (ϕ x N Rc ) + β x M x / (ϕ L M Rx ) + x = 0, , ,001 = 0,104 < 1 (57) y = 0,000; założono β x = 1,0 (58) N / (ϕ y N Rc ) + β x M x / (ϕ L M Rx ) + y = 0, , ,000 = 0,117 < 1 (55) N / N Rc + M x / M Rx,V = 0, ,076 = 0,093 < 1 (53) V y / V Ry = 0,010 < 1 (56) V y = 3,730 kn < V Ry,N = V Ry pierw(1-(n/n Rc ) 2 ) = 392,3 kn (1,0%) KOMBINACJA 3 (31) N = 168,8 kn < N Rt = 3055 kn (5,5%) 17 S t r o n a

18 7.4. Styk montażowy rygla Założenia - Śruby M16 kl (brak informacji w projekcie, przyjęto na podstawie odczytu z jednego połączenia) R m = 1040 Mpa R e = 940 MPa S Rt = 106 kn S Rv = 94,1 kn - Obciążenia działające na połączenie M = 396,7 knm N = 6,2 kn - Rozstaw śrub wg rys. Grubość blachy doczołowej (83) t = 24 mm > 1,25 t min = 20,3 mm Nośność połączenia (90) M = 396,7 knm < M Rj = 1123,0 knm 18 S t r o n a

19 8. Podsumowanie Przeprowadzone obliczenia wykazały, że wszystkie elementy konstrukcyjne, poza płatwiami, charakteryzują się dużą rezerwą nośności. Można więc, po wzmocnieniu płatwi, wymienić pokrycie i użytkować konstrukcję. W celu poprawy nośności płatwi należy wykonać 2 tężniki w postaci prętów ø30 zmniejszające długość zwichrzeniową elementu. Teżniki takie są zalecane we wszystkich katalogach producentów profili zimnogiętych. W przypadku przyjęcia 2 tężników otrzyma się współczynnik zwichrzenia ϕ L = 0,861, a nośność na zginanie wynosiła by: (54) M x,max / (ϕ L M Rx ) + M y,max / M Ry = 0, ,271 = 0,793 < 1 koniec 19 S t r o n a

20 9. Uprawnienia i zaświadczenia autora 20 S t r o n a

21 21 S t r o n a

22 22 S t r o n a

23 23 S t r o n a

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy :

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy : OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dachu kratowego hali produkcyjnej. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy

Bardziej szczegółowo

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH:

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH: UDYNEK ILIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KTOWICCH PLC EUROPY 1 PROJEKT DOSTOSOWNI DCHU DO ZWIĘKSZONYCH OCIĄŻEŃ ŚNIEGIEM str. 12/K SPIS POZYCJI OLICZEŃ STTYCZNYCH: POZ.1 DCH...13 POZ.1.1 ELK O ROZPIĘTOŚCI LŚW MX =4,9M...17

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE WZMOCNIENIA STALOWEJ KONSTRUKCJI DACHU POD KĄTEM WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH OBIEKT: DOM SPORTOWCA W M

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE WZMOCNIENIA STALOWEJ KONSTRUKCJI DACHU POD KĄTEM WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH OBIEKT: DOM SPORTOWCA W M OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE WZMOCNIENIA STALOWEJ KONSTRUKCJI DACHU POD KĄTEM WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH OBIEKT: DOM SPORTOWCA W M. CISOWA LOKALIZACJA: DZ.NR 1089/1 OSIEDLE CISOWA, OBRĘB

Bardziej szczegółowo

II. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

II. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE II. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. KONSTRUKCJA STALOWA SZYBU WINDY 1.1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 1.1.1. Obciążenie stałe wg PN-82/B-02001 Obc. obl. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f kn/m 2

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20.

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Moduł. Płatew stalowa

Moduł. Płatew stalowa Moduł Płatew stalowa 411-1 Spis treści 411. PŁATEW...3 411.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 411.1.1. Opis programu...3 411.1. 2. Zakres programu...3 411.2. WPROWADZENIE DANYCH...3 411.1.3. Zakładka Materiały i

Bardziej szczegółowo

m. Czeremcha numer działki: 1207 Gmina CZEREMCHA ul. Duboisa 14 17-240 Czeremcha powiat hajnowski KOINSTAL ul. Mydlarska 1 21-560 Międzyrzec Podlaski

m. Czeremcha numer działki: 1207 Gmina CZEREMCHA ul. Duboisa 14 17-240 Czeremcha powiat hajnowski KOINSTAL ul. Mydlarska 1 21-560 Międzyrzec Podlaski PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: BUDOWA WIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZEREMCHA Technologia Separator aerozoli przykrycie reaktora Typ 14/24/H5,5 m. Czeremcha

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd.

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE PODKONSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZONEGO

OBLICZENIA STATYCZNE PODKONSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZONEGO OBLICZEIA STATYCZE PODKOSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZOEGO 1. Zebranie obciążeń 1.1. Śnieg Rodzaj: śnieg p: zmienne 1.1.1. Śnieg Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,90 k/m 2 przyjęto (*War17

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN POLITECHIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYIAROWAIA KOSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SI Kraków Prof. dr hab. inż. Zbigniew EDERA gr inż. Krzysztof KUCHTA Katedra Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

T.T.U. ZDZISŁAW URBANOWICZ Gdańsk, ul.litewska 16 tel./fax: OBLICZENIA STATYCZNE

T.T.U. ZDZISŁAW URBANOWICZ Gdańsk, ul.litewska 16 tel./fax: OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE 1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ PRZYJĘTYCH DO OBLICZEŃ Tablica 1. Obciążenie śniegem k Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f d Obc. obl. kn/m 2 1. Obciążenie śniegiem połaci dachu 0,96

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza i projekt naprawy taśmociągu nawęglającego

Ekspertyza i projekt naprawy taśmociągu nawęglającego WYKONAWCA: Skanska S.A. 01-518 Warszawa, ul. Gen.J.Zajączka 9 Oddział Exbud Skanska w Kielcach 5-33 Kielce, Al. Solidarności 3 Wytwórnia Konstrukcji Stalowych ul Peryferyjna 3 5-56 Kielce Ekspertyza i

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN i PN-EN

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN i PN-EN Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN 1991-1-3 i PN-EN 1991-1-4 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20. Obciążenia dachu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Prowadzący: Jan Nowak Rzeszów, 015/016 Zakład Mechaniki Konstrukcji Spis treści 1. Budowa przestrzennego modelu hali stalowej...3

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE str. KONSTRUKCJA WSPORCZA POD KOLEKTORY SŁONECZNE str. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OBLICZENIAMI str. RZUT DACHU - KRYTA BIEśNIA RYS. K-1 (proj.) skala 1:100

Bardziej szczegółowo

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy.

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy. .0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy..1. Szkic.. Charakterystyki przekrojów Własności techniczne drewna: Czas działania obciążeń: ormalny. Klasa warunków wilgotnościowych: 1 - Wilg. 60% (

Bardziej szczegółowo

Tasowanie norm suplement

Tasowanie norm suplement Tasowanie norm suplement W związku z rozwiniętą dość intensywną dyskusją na temat, poruszony w moim artykule, łączenia w opracowaniach projektowych norm PN-B i PN-EN ( Inżynier Budownictwa nr 9/2016) pragnę

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

Biuro Budowlane Janusz Oleś ul. Sobika 28, Rybnik tel , adres

Biuro Budowlane Janusz Oleś ul. Sobika 28, Rybnik tel , adres Biuro Budowlane Janusz Oleś ul. Sobika 28, 44-200 Rybnik tel. 886 431 409, adres e-mail: oles.janusz@gmail.com egz.1 Data opracowania: 30.12.2013 OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO ORAZ OBLICZENIE NOŚNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1 Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 Schemat analizowanej ramy Analizy wpływu imperfekcji globalnych oraz lokalnych, a także efektów drugiego rzędu

Bardziej szczegółowo

OCENA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ PO ZMIANIE POKRYCIA NA DACHÓWKĘ DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY

OCENA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ PO ZMIANIE POKRYCIA NA DACHÓWKĘ DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Nr: 1114/02/12 Zadanie: EKSPERTYZA TECHNICZNA Temat: Inwestor: OCENA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ PO ZMIANIE POKRYCIA NA DACHÓWKĘ DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE OBCIĄŻENIE WIATREM WG PN-EN 1991-1-4:2008 strefa wiatrowa I kategoria terenu III tereny regularnie pokryte roślinnością lub budynkami albo o pojedynczych przeszkodach,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU Założenia do obliczeń: - przyjęto charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone o wartości

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7 Pręt nr 8 Wyniki wymiarowania stali wg P-90/B-0300 (Stal_3d v. 3.33) Zadanie: Hala stalowa.rm3 Przekrój: 1 - U 00 E Y Wymiary przekroju: h=00,0 s=76,0 g=5, t=9,1 r=9,5 ex=0,7 Charakterystyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Konstrukcje metalowe Wykład XV Stężenia Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Rodzaje stężeń Stężenie

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO 1 Obliczyć SGN (bez docisku) dla belki pokazanej na rysunku. Belka jest podparta w sposób ograniczający możliwość skręcania na podporze. Belki rozstawione są co 60cm. Obciążenia charakterystyczne belki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-poz.1 ;

Załącznik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-poz.1 ; Załącnik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-po.1 ; I. Element 1-krokiew frontowa-połaci stromej krycie blachą na deskowaniu: Krokiew _prekrój nominalny-14/15 cm KROKIEW UKOSNA -prekrój nie skorodowany Serokość

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. OBLICZENIA Tom IV

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. OBLICZENIA Tom IV www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowy

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe Płatew dachowa Przyjęcie schematu statycznego: - belka wolnopodparta - w halach posadowionych na szkodach górniczych lub w przypadkach, w których przewiduje się nierównomierne osiadanie układów poprzecznych

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU ELEWACJE ZEWNĘTRZNE

KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU ELEWACJE ZEWNĘTRZNE KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU ELEWACJE ZEWNĘTRZNE Zleceniodawca: Lokalizacja: Faza: Projekt Praga Sp. z o.o. ul. Mińska 25 budynek 73; 03-808 Warszawa Zadaszenie dziedzińca muzeum w Bielsku-Białej Zamek Sułkowskich

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA konstrukcji wiaty gromadzenia surowców wtórnych w Zakładzie Utylizacji. Zawartość opracowania

EKSPERTYZA TECHNICZNA konstrukcji wiaty gromadzenia surowców wtórnych w Zakładzie Utylizacji. Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania Część opisowa 1. Podstawa opracowania 1.1 Podstawa formalna 1.2 Materiały techniczne 2. Przedmiot opracowania 3 Cel i zakres opracowania 4. Opis konstrukcji 5 Opis stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE - 1 - Wiązar Płatwiowy-Kleszczowy 5.2 OLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STROPU BELKOWEGO

PROJEKT STROPU BELKOWEGO PROJEKT STROPU BELKOWEGO Nr tematu: A Dane H : 6m L : 45.7m B : 6.4m Qk : 6.75kPa a :.7m str./9 Geometria nz : 5 liczba żeber B Lz : 5.8 m długość żebra nz npd : 3 liczba przęseł podciągu przyjęto długość

Bardziej szczegółowo

Moduł. Belka stalowa

Moduł. Belka stalowa Moduł Belka stalowa 410-1 Spis treści 410. BELKA STALOWA...3 410.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 410.1.1. Opis programu...3 410.1.2. Zakres programu...3 410.1.3. O pis podstawowych funkcji programu...3 410.1.3.1.

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY

ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY KONSTRUKCJE ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY INWESTOR: URZĄD GMINY WYSZKÓW ADRES: WYSZKÓW, ul. Dworcowa AUTOR OPRACOWANIA KONSTRUKCJI: BIURO INŻYNIERYJNO PROJEKTOWE PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

e 10.46 m 2 0.3 8 1.54 w 10 0.1 8 H 0.6 0.68 10 0.1 8 I 0.5 0.58 10

e 10.46 m 2 0.3 8 1.54 w 10 0.1 8 H 0.6 0.68 10 0.1 8 I 0.5 0.58 10 e 0.46 m - współczynniki ujemne (ssanie) i ciśnienie wiatru: 0.38 kn F.3.54 w 0 e Fq p 0.884 m G.3 0.8 H 0.6 0.68 0 0.8 I 0.5 0.58 0 kn w e Gq p 0.746 m kn w e3 Hq p 0.39 m kn w e4 Iq p 0.333 m d) współczynnik

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

1.3. Użytkowe strop podwieszony instalacje Rodzaj: użytkowe Typ: zmienne strop podwieszony, instalacje Charakterystyczna wartość obciążenia:

1.3. Użytkowe strop podwieszony instalacje Rodzaj: użytkowe Typ: zmienne strop podwieszony, instalacje Charakterystyczna wartość obciążenia: 1.1. Ciężar pokrycia Rodzaj: ciężar Typ: stałe 1.1.1. Ciężar pokrycia papowego Charakterystyczna wartość obciążenia: Qk =,7 kn/m. Obliczeniowe wartości obciążenia: Qo1 =,81 kn/m, f1 = 1,16, Qo =,63 kn/m,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. WPROWADZENIE 5. 1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 5

Spis treści I. WPROWADZENIE 5. 1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 5 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław 2013 1 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej. Efektem finalnym wykonania pracy dyplomowej jest wydrukowany egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne. 1.Zestaw obciążeń/

Obliczenia statyczne. 1.Zestaw obciążeń/ 1.Zestaw obciążeń/ Obliczenia statyczne 0.1. Śnieg Rodzaj: śnieg Typ: zmienne 0.1.1. Śnieg Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,90 kn/m 2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az1, jak dla

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

430-Słup stalowy. Moduł. Słup stalowy 430-1

430-Słup stalowy. Moduł. Słup stalowy 430-1 Moduł Słup stalowy 430-1 Spis treści 430. SŁUP STALOWY...3 430.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 430.1.1. Opis programu...3 430.1.2. Zakres programu...3 430.1.3. O pis podstawowych funkcji programu...4 430.1.3.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Adres inwestycji: UL. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Nr działki 15 Temat: Projekt budowlano-wykonawczy nadproża w piwnicy budynku WSA w Gliwicach Spis zawartości

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ Budynek wielorodzinny przy ul. Woronicza 28 w Warszawie str. 8 3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ 3.1. Materiał: Elementy więźby dachowej zostały zaprojektowane z drewna sosnowego klasy

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU OPINI TECHNICZN DOTYCZĄC STNU TECHNICZNEGO UDYNKU Temat: Projekt wykonania przejścia w ścianach przydalatycyjnych na poziomie parteru istniejącego budynku Urzędu Miasta Mysłowice znajdującego się przy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop. 2013 Spis treści Od Wydawcy 10 Przedmowa 11 Preambuła 13 Wykaz oznaczeń 15 1 Wiadomości wstępne 23

Bardziej szczegółowo

C = 0,8 2. W obliczeniach załoŝono, Ŝe obciąŝenie to będzie przykładane do górnych pasów dźwigarów. ObciąŜenia w programie Robot.

C = 0,8 2. W obliczeniach załoŝono, Ŝe obciąŝenie to będzie przykładane do górnych pasów dźwigarów. ObciąŜenia w programie Robot. ZAŁĄCZNIK 1. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW PRĘTOWYCH KONSTRUKCJI DACHU W NAWACH O ROZPIĘTOŚCI 30 m i 24 m Z1.1. Zestawienie obciąŝeń ObciąŜenia stałe Zestawienie obciąŝeń na 1m 2 dachu od warstw okrycia:

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE OBCIĄŻENIA WIATREM

PORÓWNANIE OBCIĄŻENIA WIATREM Porównanie obciążenia wiatrem i wg jej zmiany Az1:lipiec2009 1 PORÓWNANE OBCĄŻENA WATREM wg normy wiatrowej PN-77/B-02011 i wg jej zmiany Az1: lipiec 2009 W lipcu 2009r. została wprowadzona zmiana Az1

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE II

KONSTRUKCJE BETONOWE II ZAJĘCIA 1 KONSTRUKCJE BETONOWE II KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu "KONSTRUKCJE BETONOWE [1] Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1. Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1.1. Zebranie obciążeń Obciążenia zebrano zgodnie z: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do części 2 Podstawowe oznaczenia XIII XIV 9. Ugięcia

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności. MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004 Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ZESTAWIENIA OBCIĄŻEŃ ZMIENNYCH KLIMATYCZNYCH Opracował: dr inż. Dariusz Czepiżak

PRZYKŁAD ZESTAWIENIA OBCIĄŻEŃ ZMIENNYCH KLIMATYCZNYCH Opracował: dr inż. Dariusz Czepiżak PRZYKŁAD ZESTAWENA OBCĄŻEŃ ZMENNYCH KLMATYCZNYCH Założenia: 1) Lokalizacja: Wrocław 2) Hala jednonawowa. Wymiary zewnętrzne hali: szerokość 20m, długość 100m, wysokość 8m. 3) Dach dwuspadowy, nachylenie

Bardziej szczegółowo