POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN"

Transkrypt

1 POLITECHIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYIAROWAIA KOSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SI Kraków

2 Prof. dr hab. inż. Zbigniew EDERA gr inż. Krzysztof KUCHTA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa Politechnika Krakowska ALGORYT OBLICZEIOWY STALOWYCH BELEK ZE ŚRODIKIE FALISTY (SI) Wymiary geometryczne profilu Wymiary przekroju poprzecznego belek przyjmować należy wg katalogu SI Profile z falistym środnikiem Dokumentacja techniczna. Parametry materiałowe Gatunek stali: pasów f yf R ef (np. 5 Pa), środnika f yw R ew (np. 5 Pa). oduły sprężystości: E 5 GPa, G red 69 GPa. Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ,. ośność obliczeniowa przekroju belki: R,k b t ( h + t ) f ; γ, () f f w f y, f R,d R,k R,k h t, 58 f ; γ. () w w y,w R,d R,k Warunki nośności: Założenia: a) belka jest zabezpieczona przed zwichrzeniem > φ L,; b) częściowy współczynnik bezpieczeństwa obciążeń γ F,5. d ψ Rd d, ψ Rd () d γ F, d γ F (4), 8 d ψ lecz, Rd ψ ; d ψ, 8 lecz ψ,. (5) Rd Algorytm opracowano na podstawie badań teoretycznych i doświadczalnych, przeprowadzonych w Katedrze Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa Politechniki Krakowskiej we współpracy z Zekon Sp z o.o. Ruda Śląska.

3 Warunki użytkowalności: Ugięcie maksymalne gdzie: l w max, (7) w max w w w pl el + pl el w el w +, wel ; (8) w el l l dx + dx E I, (lub w el z tablic) (9) G A y red w, rozkład momentów i sił poprzecznych od obciążeń charakterystycznych;, j.w. od siły jednostkowej, przyłożonej w miejscu określania ugięcia; A h t - pole przekroju środnika. w w w

4 Przykład. Wymiarowanie belki wolnopodpartej. Dane: - rozpiętość belki l 7,5 m, - wartość charakterystyczna obciążenia stałego (z ciężarem wł.) g k/m, - wartość charakterystyczna obciążenia użytkowego p 6, k/m, - stal pasów f yf 5 Pa, - stal środnika f yw 5 Pa, - współczynnik sprężystości podłużnej E 5 GPa, - współczynnik sprężystości poprzecznej G red 69 GPa ( g + p ) l 6, 7, 5 max 8, 8 km 8 8 ( g + p) l 6, 7, 5 max 97, 5 k γ 8, 8 5, 46, km γ 97, 5 5,, k d max F 8 d max F 6 [km] [k] [m] Rys.. Wykresy momentów zginających i sił poprzecznych od obciążeń obliczeniowych oraz wykres ugięć belki od obciążeń charakterystycznych. Wartości sił wewnętrznych i ugięć belki przedstawione na rys., uzyskano uwzględniając odkształcenia postaciowe falistego środnika. W przypadku pominięcia wpływu odkształceń

5 postaciowych środnika na sztywność belki, wartości sił wewnętrznych pozostają bez zmian, natomiast wartość maksymalnego ugięcia belki jest zaniżona i wynosi 66 m zamiast 87 m (różnica między wartościami ugięć wynosi więc %, przy stosunku h/l /5). Przyjęto profil typu WTB 5-x (t w,5 mm), nośności przekrojowe wynoszą odpowiednio: Rd b f t f f yf 5 ( h + t ) ( 5 + ) 6 6,5 k w f γ, Rd h w t w f yw γ 5,5 5, 4, k E I y km G red A w , k Warunki nośności: - przekrój przęsłowy Rd 46, 8 d 94 <, ; 6, 5 d - przekrój podporowy Rd 6, d 9 <, ; 4, d Rd Rd, ( ψ ), ( ψ ) Warunek użytkowalności: 5 wmax, wel, ( w + w ), , 7, 5 6, 7, 5, +, l 7, 5 5 m < 5 m 4 ( g + p) l ( g + p) E I y + 8 G ( 66 + ) red l A w, 87 4

6 Przykład. Wymiarowanie belki ciągłej dwuprzęsłowej. Dane: - rozpiętość przęsła belki l 9,5 m, - wartość charakterystyczna obciążenia stałego (z ciężarem wł.) g 6,5 k/m, - wartość charakterystyczna obciążenia użytkowego p 9, k/m, - stal pasów f yf 5 Pa, - stal środnika f yw 5 Pa, - współczynnik sprężystości podłużnej E 5 GPa, - współczynnik sprężystości poprzecznej G red 69 GPa Suma obciążeń belki q g + p 5,5 k / m [km] [k] [m] Rys.. Obwiednie momentów zginających i sił poprzecznych od obciążeń obliczeniowych oraz maksymalne ugięcia przęseł belki od obciążeń charakterystycznych. 5

7 Wartości sił wewnętrznych i ugięć belki przedstawione na rys., obliczono komputerowo, uwzględniając odkształcenia postaciowe falistego środnika. Siły przekrojowe mogą się nieco różnić od obliczonych poniżej. Wartości maksymalne sił wewnętrznych max 76 km max 9,54 k d max γ F 7, 6 5, km d max γ F 9, 54 5,, 58 k Przyjęto profil typu WTB 5-x (t w,5 mm), nośności przekrojowe wynoszą odpowiednio: Rd 6,5 km 4, k. Sztywności przekrojowe (giętna i ścinania) przyjmują odpowiednio wartości: Rd km Gred Aw 865 k E I y. Warunki nośności: Rd d, , 876, 6, 5 4, d d d ψ, 8 8, , ψ, 8 8, 877 9, Rd Rd Rd Rd d ψ 6, < d, 58,, 949 <,. ψ 4, 9 Rd Warunek użytkowalności max el ( w w ) w, w, + w el 7 m. w l 9,5, wel, 7 m < m. max 6

8 Przykład. Wymiarowanie ramy siodłowej hali stalowej (bez suwnic). Rys.. Hala stalowa: a) przekrój poprzeczny, b) rzut hali ze stężeniami dachowymi. 7

9 . Zestawienie obciążeń.. Obciążenia stałe Przyjęto rozstaw ram a s 6, m. Przyjęto płatew z Z4x96x84x5x o ciężarze charakterystycznym g kp 44 k/m i rozstawie na długości połaci a p,44 m.... Obciążenie połaci dachowej ciężarem płyt warstwowych (pokrycie dachu z izolacją) γ Fmax, lub γ Fmin 9 współczynnik obciążeniowy G kd 5 k/m ciężar charakterystyczny płyty dachowej G D G kd γ F 5, 5 k/m ciężar obliczeniowy płyty dachowej g kd G kd a s 5 6, 675 k/m obciążenie charakterystyczne rygla na długości połaci dachowej g D g kd γ F 675, 8 k/m obciążenie obliczeniowe rygla na długości połaci dachowej G kd g kd a p 675,44,647 k G Dmin G kd γ Fmin,647 9,48 k G Dmax G kd γ Fmax,647,,976 k obciążenie charakterystyczne rygla min. obliczeniowe obciążenie rygla maks. obliczeniowe obciążenie rygla... Obciążenie ciężarem płatwi γ Fmax, lub γ Fmin 9 współczynnik obciążeniowy G kp g kp a s 44 6, 66 k obciążenie charakterystyczne ramy ciężarem płatwi G pmin G kp γ Fmin k minimalne obliczeniowe obciążenie ciężarem płatwi G pmax G kp γ Fmax 66, 689 k maksymalne obliczeniowe obciążenie ciężarem płatwi... Suma obciążeń stałych charakterystycznych Suma obciążeń stałych obejmuje ciężar płyt dachowych oraz ciężar płatwi. G G kd + G kp, ,7 k dla punktów oparcia płatwi pośrednich 8

10 G 5 G kd + G kp ,45 k dla punktów oparcia płatwi okapowych i kalenicowych..4. Ciężar własny ramy Przyjęto rygle z kształtowników WTA 75 x, zaś słupy z kształtowników WTA 75 5 x. γ Fmax, lub γ Fmin 9 współczynnik obciążeniowy g kr 58 k/m g rmin g kr γ Fmin k/m g rmax g kr γ Fmax 58, 57 k/m g ksl 6 k/m g slmin g ksl γ Fmin k/m g slmin g ksl γ Fmin 6, 67 k/m ciężar charakterystyczny rygla ramy min. ciężar obliczeniowy rygla ramy maks. ciężar obliczeniowy rygla ramy ciężar charakterystyczny słupa ramy min. ciężar obliczeniowy słupa ramy min. ciężar obliczeniowy słupa ramy..5. Obciążenie słupa ramy ciężarem ściennych płyt warstwowych γ Fmax, lub γ Fmin 9 współczynnik obciążeniowy G ks 6 k/m g ks G ks a s 6 6, 68 k/m g Smin g ks γ Fmin k/m g Smax g ks γ Fmax 68, 765 k/m ciężar charakterystyczny płyty ściennej obciążenie charakterystyczne słupa ramy min. obciążenie obliczeniowe słupa ramy maks. obciążenie obliczeniowe słupa ramy Obciążenie charakterystyczne w punktach i (rys.4) : G k_ g ks 5 (,5 m +, m) 68,675,77 k Obciążenie charakterystyczne w punktach i (rys.4) : G k_ g ks, m 68,,94 k Obciążenie charakterystyczne w punktach 4 i 4 (rys.4) : G k4_4 g ks (5, m + 46 m) 68,96,5 k 9

11 .. Obciążenia śniegiem Przyjęto rozstaw ram a s 6, m. Przyjęto rozstaw płatwi na długości połaci a p,44 m. Przyjęto kąt nachylenia połaci dachowej α. γ F,4 Q k 7 k/m C 8 współczynnik obciążeniowy obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu dla strefy I Ruda Śląska) współczynnik kształtu dachu dla dachu dwuspadowego przy kącie nachylenia połaci α S k Q k C k/m S S k γ F 56,4 784 k/m obciążenie charakterystyczne śniegiem dachu obciążenie obliczeniowe śniegiem dachu s k S k a s 56 6,,6 k/m s s k γ F,6,4 4,74 k/m obciążenie charakterystyczne rygla ramy na długość rzutu połaci dachowej obciążenie obliczeniowe rygla ramy na długość rzutu połaci dachowej S kr s k a p cosα,6, ,74 k obciążenie charakterystyczne ramy śniegiem S R S kr γ F 8,74,4, k obciążenie obliczeniowe ramy śniegiem.. Obciążenie wiatrem Przyjęto rozstaw ram a s 6, m. Przyjęto rozstaw płatwi na długości połaci a p,44 m. Przyjęto kąt nachylenia połaci dachowej α. Przyjęto, że budynek jest usytuowany w Rudzie Śląskiej, w terenie typu A otwartym z nielicznymi przeszkodami. γ F, H 9 m L 6, m B 4, m współczynnik obciążeniowy wysokość całkowita budynku długość budowli (wymiar prostopadły do kierunku wiatru) szerokość budowli (wymiar równoległy do kierunku wiatru) H/L 9/6, 4 < stała wartość obciążenia wiatrem na wysokości budynku B/L 4,/6, 667 <

12 T, H 9, Hz B 4, okres drgań własnych dla budynku o szkielecie metalowym logarytmiczny dekrement tłumienia dla konstrukcji stalowych spawanych z dodatkiem na połączenia śrubowe i wypełnienie szkieletu Dla T Hz i 8 budynek jest niepodatny na dynamiczne działanie wiatru, stąd współczynnik działania porywów wiatru β,8. q k 5 Pa C e, C np C ns -9 C z -4 C sn 7 C sz -4 charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru dla strefy I (Ruda Śląska) współczynnik ekspozycji współczynnik aerodynamiczny dla połaci nawietrznej parcie współczynnik aerodynamiczny dla połaci nawietrznej ssanie współczynnik aerodynamiczny dla połaci zawietrznej ssanie współczynnik aerodynamiczny dla ścian nawietrznych współczynnik aerodynamiczny dla ścian zawietrznych p knp q k C e C np β 5,,8 45 k/m p np p knp γ F 45, 59 k/m obciążenie charakterystyczne połaci nawietrznej parcie obciążenie obliczeniowe połaci nawietrznej parcie p kns q k C e C ns β 5, (-9),8-45 k/m p ns p kns γ F -45, -56 k/m obciążenie charakterystyczne połaci nawietrznej ssanie obciążenie obliczeniowe połaci nawietrznej ssanie p kz q k C e C z β 5, (-4),8-8 k/m p z p kz γ F -8, -4 k/m obciążenie charakterystyczne połaci zawietrznej ssanie obciążenie obliczeniowe połaci zawietrznej ssanie p ksn q k C e C sn β 5, 7,8 5 k/m p sn p ksn γ F 5, 49 k/m obciążenie charakterystyczne ściany nawietrznej obciążenie obliczeniowe ściany nawietrznej

13 p ksz q k C e C sz β 5, (-4),8-8 k/m p sz p ksz γ F -8, -4 k/m obciążenie charakterystyczne ściany zawietrznej obciążenie obliczeniowe ściany zawietrznej w knp p knp a s a p 45 6,, k obciążenie charakterystyczne rygla ramy połać nawietrzna, parcie w np w knp γ F 659, 857 k/m obciążenie obliczeniowe rygla ramy połać nawietrzna, parcie w kns p kns a s a p -45 6,,44-5,99 k/m obciążenie charakterystyczne rygla ramy połać nawietrzna, ssanie w ns w kns γ F -5,99, -7,78 k/m obciążenie obliczeniowe rygla ramy połać nawietrzna, ssanie w kz p kz a s a p -8 6,,44 -,65 k/m obciążenie charakterystyczne rygla ramy połać zawietrzna, ssanie w z w kz γ F -,65, -,46 k/m obciążenie obliczeniowe rygla ramy połać zawietrzna, ssanie w ksn p ksn a s 5 6,,89 k/m w sn w ksn γ F,89,,457 k/m obciążenie charakterystyczne słupa ramy parciem na ścianę nawietrzną obciążenie obliczeniowe słupa ramy parciem na ścianę nawietrzną w ksz p ksz a s -8 6, -,8 k/m w sz w ksz γ F -,8, -,44 k/m obciążenie charakterystyczne słupa ramy ssaniem na ścianę zawietrzną obciążenie obliczeniowe słupa ramy ssaniem na ścianę zawietrzną Obciążenie charakterystyczne dla ściany nawietrznej: W k_ w ksn 5 (,5 m +, m),89,675 5,56 k obc. w punkcie W k_ w ksn, m,89, 5,67 k obc. w punkcie W k_4 w ksn (5, m + 46 m),89,96,74 k obc. w punkcie 4

14 Obciążenie charakterystyczne dla ściany zawietrznej: W k_ w ksz 5 (,5 m +, m) -,8,675 -,889 k obc. w punkcie W k_ w ksz, m -,8, -,4 k obc. w punkcie W k_4 w ksz (5, m + 46 m) -,8,96 -,7 k obc. w punkcie 4.4. Kombinacje obciążeń i siły przekrojowe Punktom przyłożenia obciążeń nadano numerację według rysunku ` 8` 7` 6` 5` 4` ` ` ` Rys. 4. umeracja punktów przyłożenia obciążeń a rysunkach 5 7 przedstawiono kombinacje obciążeń charakterystycznych oraz wykresy sił przekrojowych od obciążeń obliczeniowych. Przemieszczenia konstrukcji odpowiadają kombinacjom obciążeń charakterystycznych. Jako kombinację I obciążeń przyjęto obciążenia stałe ze współczynnikiem obciążeniowym γ F, oraz obciążenie śniegiem ze współczynnikiem obciążeniowym γ F,4. Jako kombinację II obciążeń przyjęto obciążenia stałe ze współczynnikiem obciążeniowym γ F 9 oraz obciążenie wiatrem (ssanie na obu połaciach) ze współczynnikiem obciążeniowym γ F,. Jako kombinację III obciążeń przyjęto obciążenia stałe ze współczynnikiem obciążeniowym γ F, obciążenie śniegiem ze współczynnikiem obciążeniowym γ F,4 oraz obciążenie wiatrem (parcie na połaci nawietrznej, ssanie na połaci zawietrznej) ze współczynnikiem obciążeniowym γ F,.

15 Kombinacja I ( G + S ) Rys.5a. Kombinacja obciążeń I Rys. 5 b. Wykres sił podłużnych od obciążeń kombinacji I Rys. 5 c. Wykres momentów zginających od obciążeń kombinacji I 4

16 Rys. 5 d. Wykres sił poprzecznych od obciążeń kombinacji I Rys. 5 e. Ugięcia rygla od obciążeń kombinacji I Rys. 5 f. Przemieszczenia poziome słupów od obciążeń kombinacji I 5

17 Kombinacja II ( G + W ) L Rys.6a. Kombinacja obciążeń II Rys. 6 b. Wykres sił podłużnych od obciążeń kombinacji II Rys. 6 c. Wykres momentów zginających od obciążeń kombinacji II 6

18 Rys. 5 d. Wykres sił poprzecznych od obciążeń kombinacji II Rys. 5 e. Ugięcia rygla od obciążeń kombinacji II Rys. 5 f. Przemieszczenia poziome słupów od obciążeń kombinacji II 7

19 Kombinacja III ( G + S + W L ) Rys.7a. Kombinacja obciążeń III Rys. 7 b. Wykres sił podłużnych od obciążeń kombinacji III Rys. 7 c. Wykres momentów zginających od obciążeń kombinacji III 8

20 Rys. 7 d. Wykres sił poprzecznych od obciążeń kombinacji III Rys. 7 e. Ugięcia rygla od obciążeń kombinacji III Rys. 7 f. Przemieszczenia poziome słupów od obciążeń kombinacji III 9

21 . Wymiarowanie ramy portalowej Przekrój poprzeczny hali i rzut hali ze stężeniami dachu podano na rys.. Schematy obciążeń, rozkład sił wewnętrznych oraz przemieszczenia ramy pokazano na rys Rys.8 Schemat statyczny ramy Przyjęto słupy z profilu WTA 75 5 x o wysokości obliczeniowej h s 8 mm. Charakterystyki geometryczne słupa: b f 5 mm, t f mm, h w 75 mm, t w, mm, I y 8797 cm 4, I z 5 cm 4, A f b f t f 5,, cm, A w h w t w 75, 5, cm, h h w + t f mm, h f h w + t f mm, i i I y , cm, A y f I z 5 7, cm, A z f

22 I I z h f 5 76, 6 ω cm, ( h t + b t ) ( 75, + 5,, ) 9, Τ w w f f cm I I 8797 W 66 y y 5 cm, 5 h 5 77, 4 I 5 W k z z 5 cm, 5 b f 5 5, A f 4, 59 współczynnik ścinania Aw 5, 78 78, Przyjęto rygle z profilu WTA 75 x o rozpiętości obliczeniowej l r 4 mm. Charakterystyki geometryczne rygla: b f mm, t f mm, h w 75 mm, t w, mm, I y cm 4, I z 6 cm 4, A f b f t f, 4, cm, A w h w t w 75, 5, cm, h h w + t f mm, h f h w + t f mm, i i I y , cm, A 4, y f I z 6 5, cm, A 4, z 8 f I I z h f 6 76, 6 ω cm, ( h t + b t ) ( 75, +, ), cm Τ w w f f I,

23 I W 4 y y 8 cm, 5 h 5 77, 4 I 6 W k z z 6 cm, 5 b f 5 A f 4,, 67 współczynnik ścinania Aw 5, Zarówno dla rygli, jak i dla słupów przyjęto stal pasów S5: stal środnika: : E 5 GPa, G 8 GPa, G red (55/78) G 69 GPa. f yf 5 Pa, f df f yf /, 5 Pa, f yw 5 Pa, f dw f yw /, 95 Pa. ośności przekrojowe wyznaczono jak dla przekroju klasy (Ψ,; ϕ pv,) : słup: Ry W y f df ,9 km, Rz W z f df 5 5-5,8 km, Ry 58 A w f dw 58 5, 9,5 69,7 k, Rc A f f df,5 9 k, rygiel: Ry W y f df , km, Rz W z f df 6 5-4,4 km, Ry 58 A w f dw 58 5, 9,5 69,7 k, Rc A f f df 4,,5, k... Wymiarowanie słupa Kombinacja obciążeń III (miarodajna) - sztywność słupa I 8797 K 9 y c 8, cm, hs 8

24 - współczynnik zamocowania drugiego końca słupa (sztywne utwierdzenie) η,, - sztywność zamocowania słupa w ryglu I K η 9, y, cm lr 4 - sztywność zamocowania podstawy słupa K K c 8,9 9 cm, K c 8, 9 - stopień podatności węzła podstawy słupa κ 99, K + K 8, K c 8, 9 - stopień podatności węzła głowicy słupa κ 789. K + K 8, c c a podstawie rys. Z- b) normy P-9/B- przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej słupa ramy przy wyboczeniu słupa w kierunku y : µ y,65. Współczynnik długości wyboczeniowej słupa ramy przy wyboczeniu słupa w kierunku z jest równy, (µ z,). Smukłości słupa wynoszą odpowiednio: y hs, 65 8 λ y µ 55, 6, i 8, y z hs, 8 λ z µ 9, i 7, z A f + Aw + 5, λ v 5, 9 5, 9, 9, Aw 5, λ λ + λ 55, 6 +, 9 57,. my y v Smukłość porównawcza: 5 5 λ pf f 5 df Smukłości względne słupa: λmy 57, λ my 68, λ 84 pf λz 9 λ z,. λ 84 pf

25 Współczynniki wyboczeniowe według krzywej wyboczeniowej c (uogólniony parametr imperfekcji n,): n ( ) ( 68 ) n, + λ my +,, 85 ϕ, y n ( ) ( ) n, + λ z +,, 46 ϕ. z Wyznaczenie momentu krytycznego zwichrzenia słupa oment krytyczny zwichrzenia wyznaczono jak dla dwustronnie widełkowo podpartego pręta o węzłach wzajemnie poprzecznie nieprzesuwnych, obciążonego liniowo zmiennym momentem (wg tabl., poz. a, P-9/B-). µ ω,; β 55; (dla obliczenia zwichrzenia wg tabl. Z-- normy) ymax,44 km 8,9 k A B /β /55,8; maksymalny moment na słupie (kombinacja obciążeń III), siła podłużna, dla przekroju bisymetrycznego, Biegunowy moment bezwładności względem środka ciężkości profilu: i i + i 8, + 7, 8, cm, y z 8 przekrój jest bisymetryczny, stąd i s i 8,8 cm. Siła krytyczna przy wyboczeniu giętnym względem osi z : π E I π z z 9 ( µ z hs ) (, 8, ) 987, k, siła krytyczna przy wyboczeniu skrętnym: 9 π E I , 5 ω π G I Τ + is ( µ h ) 88 ω s (, 8, ) 8k, x moment krytyczny zwichrzenia belki bisymetrycznej, obciążonej momentem liniowo zmiennym: B i, , , km. cr s z x 6 4

26 Smukłość względna zwichrzenia: Ry 48, 9 λ L, 5 5, 9. 77, 6 cr Współczynnik zwichrzenia wyznaczony według krzywej wyboczeniowej a (uogólniony parametr imperfekcji n,): n ( ) ( 9 ) n, + λ L +,, 755 ϕ. L Sprawdzenie warunku nośności przekrojowej Rc ymax 7, 76, , 9 < Ry Sprawdzenie warunku nośności dla wyboczenia względem osi y β, zgodnie z tabl., poz. b, P-9/B- składnik poprawkowy:, 5 ϕ λ y y my <, β ymax Ry Rc, ,, 44 89, 48, 9 9. Warunki nośności elementu mimośrodowo ściskanego: ϕ y Rc 89, 76, 85 9 β ϕ L ymax R,, 44 8, , 9 ϕ y Rc β + ϕ L ymax Ry + y 89,,, , 9 <, Sprawdzenie warunku nośności dla wyboczenia względem osi z β 55 zgodnie z tabl., poz. a, P-9/B- składnik poprawkowy:. z 5

27 Warunki nośności elementu mimośrodowo ściskanego: ϕ z β ϕ L Rc 89, 46 9 ymax Ry 59,, 55, , , 9 ϕ z Rc β + ϕ L ymax Ry + z 89, 55, , 9 <. Sprawdzenie warunku nośności elementu ścinanego aksymalna siła poprzeczna w słupie: 4,978 k ; Ψ,. ie ma więc redukcji nośności na ścinanie ze względu na działanie momentu zginającego. Ry 4978, , 7 < Sprawdzenie warunku użytkowalności aksymalne sprężyste przemieszczenia poziome słupa obliczone komputerowo wynoszą w el 5 mm (kombinacja obciążeń III). Uwzględniając w przybliżeniu odkształcenia trwałe: hs 6, wel, 5 4, mm < 5, mm. Warunki nośności i użytkowalności zostały spełnione; słup został zaprojektowany prawidłowo... Wymiarowanie rygla Kombinacja obciążeń I: - sztywność rygla I K 9 y c cm, lr 4 - współczynnik zamocowania drugiego końca rygla (sztywne utwierdzenia) η,, - sztywność zamocowania rygla w słupie I 8797 K η 9, y, 8, cm hs 8 - sztywność zamocowania rygla w słupie K K 8,9 cm, 6

28 K c 9 - stopień podatności węzła okapowego rygla κ, K + K 9 + 8, 9 K c 9 - stopień podatności węzła okapowego rygla κ. K + K 9 + 8, 9 c c a podstawie rys. Z- b) normy P-9/B- przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej rygla ramy przy wyboczeniu rygla w kierunku y : µ y,. Współczynnik długości wyboczeniowej rygla ramy przy wyboczeniu rygla w kierunku z jest równy, (µ z,) dla rozstawu podparć bocznych (rozstawu płatwi) l p 45 mm (ze względu na wykres momentów). Smukłości rygla wynoszą odpowiednio: y lr, 4 λ y µ 7,, i 8, y z l p, 4, 5 λ z µ 4 6. i 5, 8 z A f + Aw 4, + 5, λ v 5, 9 5, 9 8,, Aw 5, λ λ + λ 7, + 8, 7,. my y v Smukłość porównawcza: 5 5 λ p f 5 df Smukłości względne rygla: λmy 7, λ my 859, λ 84 p λz 4 6 λ z 484. λ 84 p Współczynnik wyboczeniowy dla wyboczenia względem osi y według krzywej wyboczeniowej b (uogólniony parametr imperfekcji n,6): n 6 ( ) ( 859 ) n, + λ my +,, 6 74 ϕ, y 7

29 Współczynnik wyboczeniowy dla wyboczenia względem osi z według krzywej wyboczeniowej c (uogólniony parametr imperfekcji n,): n ( ) ( 48 ) n, + λ z +,, 874 ϕ. z Wyznaczenie momentu krytycznego zwichrzenia rygla oment krytyczny zwichrzenia wyznaczono jak dla dwustronnie widełkowo podpartego pręta o węzłach wzajemnie poprzecznie nieprzesuwnych, (wg tabl., poz. a, P-9/B-). µ ω,; l zw 45 mm (na podstawie wykresu momentów zginających komb. I i odstępu stężeń podłużnych), ymax 7,44 km y 88,69 km moment w węźle okapowym, moment na drugim końcu belki zastępczej, 55 β ymax + 45 ymax y 55 7, , 69 77, 7, 44 4,99 k siła podłużna w ryglu. Różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przyłożenia obciążenia: a s h / 774/ 87 m, parametr zginania: b y m, współczynniki według tablicy Z--: C ; C różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przecięcia śladu płaszczyzny stężenia z osią środnika: c y h / 774/ 87 m, biegunowy moment bezwładności względem środka ciężkości profilu: i i + i 8, + 5, 8 8, cm, y z 5 przekrój jest bisymetryczny, stąd i s i 8,5 cm. 8

30 Siła krytyczna przy wyboczeniu giętnym względem osi z : π E I π z z 9 ( µ z l p ) (,, 45) siła krytyczna przy wyboczeniu skrętnym: 5886, k, x 9 π E I ω π G I 8, + Τ + is ( µ l ) 85 ω zw (,, 45) 59, k, moment krytyczny zwichrzenia belki jednoprzęsłowej o przekroju dwuteowym z bocznym stężeniem podłużnym, które wymusza położenie osi obrotu: is x + cy z 85 59, , 9 cr C ( cy by ) + C ( cy as ) ( 87 ) + ( 87 87) 7, km. Smukłość względna zwichrzenia: Ry 87, λ L, 5 5, , cr Współczynnik zwichrzenia wyznaczony według krzywej wyboczeniowej a (uogólniony parametr imperfekcji n,): n ( ) ( 475 ) n, + λ L +,, 976 ϕ. L Sprawdzenie warunku nośności przekrojowej Rc ymax 4, 99 7, , 87, < Ry Sprawdzenie warunku nośności dla wyboczenia względem osi y β, zgodnie z tabl., poz. d, P-9/B- składnik poprawkowy:, 5 ϕ λ y y my 7 <,. β ymax Ry Rc, , 7, 44 4, 99 87,, 9

31 Warunki nośności elementu mimośrodowo ściskanego: ϕ y Rc 4, 99 74, 54, β L ymax ϕ Ry, 7, 44 69, , ϕ y β + ϕ 4, 99, 7, , , ymax + y < Rc L Ry. Sprawdzenie warunku nośności dla wyboczenia względem osi z 55 β ymax + 45 ymax y 55 7, , 69 77, 7, 44 składnik poprawkowy:. z Warunki nośności elementu mimośrodowo ściskanego: ϕ z β L Rc 4, , ymax ϕ Ry 46, 5 7, 44 45, , ϕ z β + ϕ 4, , , , ymax + z < Rc L Ry. Sprawdzenie warunku nośności elementu ścinanego aksymalna siła poprzeczna w ryglu: 6,8 k Ψ,. ie ma więc redukcji nośności na ścinanie ze względu na działanie momentu zginającego. Ry 68, 7. 69, 7 < Sprawdzenie warunku użytkowalności aksymalne ugięcia sprężyste rygla dla kombinacji I nie są ugięciami miarodajnymi ze względu na stan graniczny użytkowalności.

32 Kombinacja obciążeń II: - sztywność rygla I K 9 y c cm, lr 4 - współczynnik zamocowania drugiego końca rygla (sztywne utwierdzenia) η,, - sztywność zamocowania rygla w słupie I 8797 K η 9, y, 8, cm hs 8 - sztywność zamocowania rygla w słupie K K 8,9 cm, K c 9 - stopień podatności węzła okapowego rygla κ, K + K 9 + 8, 9 K c 9 - stopień podatności węzła okapowego rygla κ. K + K 9 + 8, 9 c c a podstawie rys. Z- b) normy P-9/B- przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej rygla ramy przy wyboczeniu rygla w kierunku y : µ y,. Współczynnik długości wyboczeniowej rygla ramy przy wyboczeniu rygla w kierunku z jest równy, (µ z,) dla rozstawu stężeń podłużnych pasa ścinkanego l p 984 mm. Smukłości rygla wynoszą odpowiednio: y lr, 4 λ y µ 7,, i 8, y z lp, 984 λ z µ 7 4. i 5, 8 z A f + Aw 4, + 5, λ v 5, 9 5, 9 8,, Aw 5, λ λ + λ 7, + 8, 7,. my y v Smukłość porównawcza: 5 5 λ p f 5 df Smukłości względne rygla: λmy 7, λ my 859, λ 84 p

33 λz 7 4 λ z, 9. λ 84 p Współczynnik wyboczeniowy dla wyboczenia względem osi y według krzywej wyboczeniowej b (uogólniony parametr imperfekcji n,6): n 6 ( ) ( 859 ) n, + λ my +,, 6 74 ϕ, y Współczynnik wyboczeniowy dla wyboczenia względem osi z według krzywej wyboczeniowej c (uogólniony parametr imperfekcji n,): n ( ) ( 9 ) n, + λ z +,, ϕ. z Wyznaczenie momentu krytycznego zwichrzenia rygla oment krytyczny zwichrzenia wyznaczono jak dla dwustronnie widełkowo podpartego pręta o węzłach wzajemnie poprzecznie nieprzesuwnych, (wg tabl., poz. a, P-9/B-). µ ω,; l zw 984 mm (na podstawie wykresu momentów zginających komb. II i odstępu stężeń bocznych), ymax 5,5 km y,8 km moment na jednym końcu belki zastępczej, moment na drugim końcu belki zastępczej w węźle kalenicowym, 55 β ymax + 45 ymax y 55 55, + 45, 8 99, 55, 6,596 k siła podłużna w ryglu. Różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przyłożenia obciążenia: a s h / 774/ 87 m, parametr zginania: b y m, współczynniki według tablicy Z--: C ; C różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przecięcia śladu płaszczyzny stężenia z osią środnika:

34 c y h / 774/ 87 m, biegunowy moment bezwładności względem środka ciężkości profilu: i i + i 8, + 5, 8 8, cm, y z 5 przekrój jest bisymetryczny, stąd i s i 8,5 cm. Siła krytyczna przy wyboczeniu giętnym względem osi z : π E I π z z ( µ z l p ) (, 9, 84) siła krytyczna przy wyboczeniu skrętnym: 4, k, x 9 π E I ω π G I 8, + Τ + is ( µ l ) 85 ω zw (, 9, 84) 48, k, moment krytyczny zwichrzenia belki jednoprzęsłowej o przekroju dwuteowym z bocznym stężeniem podłużnym, które wymusza położenie osi obrotu: is x + cy z 85 48, , cr 4 C ( cy by ) + C ( cy as ) ( 87 ) + ( 87 87) 57, km. Smukłość względna zwichrzenia: Ry 87, λ L, 5 5, 84,. 57, 4 cr Współczynnik zwichrzenia wyznaczony według krzywej wyboczeniowej a (uogólniony parametr imperfekcji n,): n ( ) ( 84 ) n, + λ L +,, 94 ϕ. L Sprawdzenie warunku nośności przekrojowej Rc ymax, 786 9, , 87, < Ry Sprawdzenie warunku nośności dla wyboczenia względem osi y β, zgodnie z tabl., poz. d, P-9/B-

35 składnik poprawkowy:, 5 ϕ λ y y my <,. β ymax Ry Rc, , 55, 6, ,, Warunki nośności elementu mimośrodowo ściskanego: ϕ y Rc 6, 596 9, 74, β L ymax ϕ Ry, 55,, 94 87, ϕ y β + ϕ 6, 596, 55, , 94 87, ymax + y < Rc L Ry. Sprawdzenie warunku nośności dla wyboczenia względem osi z 55 β ymax + 45 ymax y 55 55, + 45, 8 99, 55, składnik poprawkowy:. z Warunki nośności elementu mimośrodowo ściskanego: ϕ z β L Rc 6, 596, ymax ϕ Ry, 99 55, 6, 94 87, ϕ z β + ϕ 6, , + + 6, 94 87, ymax + z < Rc L Ry. Sprawdzenie warunku nośności elementu ścinanego aksymalna siła poprzeczna w ryglu: 9,9 k Ψ,. ie ma więc redukcji nośności na ścinanie ze względu na działanie momentu zginającego. 4

36 Ry 99,,. 69, 7 < Sprawdzenie warunku użytkowalności aksymalne ugięcia sprężyste rygla dla kombinacji II, nie są ugięciami miarodajnymi ze względu na stan graniczny użytkowalności. Kombinacja obciążeń III: - sztywność rygla I K 9 y c cm, lr 4 - współczynnik zamocowania drugiego końca rygla (sztywne utwierdzenia) η,, - sztywność zamocowania rygla w słupie I 8797 K η 9, y, 8, cm hs 8 - sztywność zamocowania rygla w słupie K K 8,9 cm, K c 9 - stopień podatności węzła okapowego rygla κ, K + K 9 + 8, 9 K c 9 - stopień podatności węzła okapowego rygla κ. K + K 9 + 8, 9 c c a podstawie rys. Z- b) normy P-9/B- przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej rygla ramy przy wyboczeniu rygla w kierunku y : µ y,. Współczynnik długości wyboczeniowej rygla ramy przy wyboczeniu rygla w kierunku z jest równy, (µ z,) dla rozstawu podparć bocznych (rozstawu płatwi) l p 45 mm. Smukłości rygla wynoszą odpowiednio: y lr, 4 λ y µ 7,, i 8, y z l p, 4, 5 λ z µ 4 6. i 5, 8 z A f + Aw 4, + 5, λ v 5, 9 5, 9 8,, Aw 5, λ λ + λ 7, + 8, 7,. my y v 5

37 Smukłość porównawcza: 5 5 λ p f 5 df Smukłości względne rygla: λmy 7, λ my 859, λ 84 p λz 4 6 λ z 484. λ 84 p Współczynnik wyboczeniowy dla wyboczenia względem osi y według krzywej wyboczeniowej b (uogólniony parametr imperfekcji n,6): n 6 ( ) ( 859 ) n, + λ my +,, 6 74 ϕ, y Współczynnik wyboczeniowy dla wyboczenia względem osi z według krzywej wyboczeniowej c (uogólniony parametr imperfekcji n,): n ( ) ( 484 ) n, + λ z +,, 874 ϕ. z Wyznaczenie momentu krytycznego zwichrzenia rygla oment krytyczny zwichrzenia wyznaczono jak dla dwustronnie widełkowo podpartego pręta o węzłach wzajemnie poprzecznie nieprzesuwnych, (wg tabl., poz. a, P-9/B-). µ ω,; l zw 45 mm (na podstawie wykresu momentów zginających komb. III i rozstawu stężeń bocznych), ymax,44 km y 6,5 km moment w węźle okapowym, moment na drugim końcu belki zastępczej, β 55 ymax + 45 ymax y 55, , 5 79, 44, 4,4 k siła podłużna w ryglu. 6

38 Różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przyłożenia obciążenia: a s h / 774/ 87 m, parametr zginania: b y m, współczynniki według tablicy Z--: C ; C różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przecięcia śladu płaszczyzny stężenia z osią środnika: c y h / 774/ 87 m, biegunowy moment bezwładności względem środka ciężkości profilu: i i + i 8, + 5, 8 8, cm, y z 5 przekrój jest bisymetryczny, stąd i s i 8,5 cm. Siła krytyczna przy wyboczeniu giętnym względem osi z : π E I π z z 9 ( µ z l p ) (,, 45) siła krytyczna przy wyboczeniu skrętnym: 5886, k, x 9 π E I ω π G I 8, + Τ + is ( µ l ) 85 ω zw (,, 45) 59, k, moment krytyczny zwichrzenia belki jednoprzęsłowej o przekroju dwuteowym z bocznym stężeniem podłużnym, które wymusza położenie osi obrotu: is x + cy z 85 59, , 9 cr C ( cy by ) + C ( cy as ) ( 87 ) + ( 87 87) 7, km. Smukłość względna zwichrzenia: Ry 87, λ L, 5 5, , cr Współczynnik zwichrzenia wyznaczony według krzywej wyboczeniowej a (uogólniony parametr imperfekcji n,): 7

39 n ( ) ( 475 ) n, + λ L +,, 976 ϕ. L Sprawdzenie warunku nośności przekrojowej Rc ymax 4, 4, , 87, < Ry Sprawdzenie warunku nośności dla wyboczenia względem osi y β, zgodnie z tabl., poz. d, P-9/B- składnik poprawkowy:, 5 ϕ λ y y my <,. β ymax Ry Rc, ,, 44 4, 4 87,, Warunki nośności elementu mimośrodowo ściskanego: ϕ y Rc 4, 4 74, 55, β L ymax ϕ Ry,, 44 84, , ϕ y β + ϕ 4, 4,, , , ymax + y < Rc L Ry. Sprawdzenie warunku nośności dla wyboczenia względem osi z 55 β ymax + 45 ymax y 55, , 5 79,, 44 składnik poprawkowy:. z Warunki nośności elementu mimośrodowo ściskanego: ϕ z Rc 4, 4 874, 47, 8

40 β L ymax ϕ Ry 79, 44 67, , ϕ z β + ϕ 4, 4 79, , , ymax + z < Rc L Ry. Sprawdzenie warunku nośności elementu ścinanego aksymalna siła poprzeczna w ryglu: 694 k ; Ψ,. ie ma więc redukcji nośności na ścinanie ze względu na działanie momentu zginającego. Ry , 7 < Sprawdzenie warunku użytkowalności aksymalne ugięcia sprężyste rygla obliczone komputerowo (z uwzględnieniem odkształceń postaciowych) wynoszą w el 4 mm (kombinacja obciążeń I). Uwzględniając w przybliżeniu odkształcenia trwałe: lr 4, wel, 4 5 4mm < 8mm. Warunki nośności i użytkowalności zostały spełnione, rygiel został zaprojektowany prawidłowo. Kraków 4.5. r. Prof. dr hab. inż. Zbigniew endera gr inż. Krzysztof Kuchta 9

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ Budynek wielorodzinny przy ul. Woronicza 28 w Warszawie str. 8 3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ 3.1. Materiał: Elementy więźby dachowej zostały zaprojektowane z drewna sosnowego klasy

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1 Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 Schemat analizowanej ramy Analizy wpływu imperfekcji globalnych oraz lokalnych, a także efektów drugiego rzędu

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7 Pręt nr 8 Wyniki wymiarowania stali wg P-90/B-0300 (Stal_3d v. 3.33) Zadanie: Hala stalowa.rm3 Przekrój: 1 - U 00 E Y Wymiary przekroju: h=00,0 s=76,0 g=5, t=9,1 r=9,5 ex=0,7 Charakterystyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE PODKONSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZONEGO

OBLICZENIA STATYCZNE PODKONSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZONEGO OBLICZEIA STATYCZE PODKOSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZOEGO 1. Zebranie obciążeń 1.1. Śnieg Rodzaj: śnieg p: zmienne 1.1.1. Śnieg Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,90 k/m 2 przyjęto (*War17

Bardziej szczegółowo

e 10.46 m 2 0.3 8 1.54 w 10 0.1 8 H 0.6 0.68 10 0.1 8 I 0.5 0.58 10

e 10.46 m 2 0.3 8 1.54 w 10 0.1 8 H 0.6 0.68 10 0.1 8 I 0.5 0.58 10 e 0.46 m - współczynniki ujemne (ssanie) i ciśnienie wiatru: 0.38 kn F.3.54 w 0 e Fq p 0.884 m G.3 0.8 H 0.6 0.68 0 0.8 I 0.5 0.58 0 kn w e Gq p 0.746 m kn w e3 Hq p 0.39 m kn w e4 Iq p 0.333 m d) współczynnik

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI ZADASZENIA WIAT POLETEK OSADOWYCH

OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI ZADASZENIA WIAT POLETEK OSADOWYCH OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ LOKALIZACJA: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Ul. MŁYŃSKA 100, RUDA ŚLĄSKA PRZYGOTOWANA PRZEZ BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. Zakład Ekspertyz i Usług Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH:

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH: UDYNEK ILIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KTOWICCH PLC EUROPY 1 PROJEKT DOSTOSOWNI DCHU DO ZWIĘKSZONYCH OCIĄŻEŃ ŚNIEGIEM str. 12/K SPIS POZYCJI OLICZEŃ STTYCZNYCH: POZ.1 DCH...13 POZ.1.1 ELK O ROZPIĘTOŚCI LŚW MX =4,9M...17

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd.

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe Płatew dachowa Przyjęcie schematu statycznego: - belka wolnopodparta - w halach posadowionych na szkodach górniczych lub w przypadkach, w których przewiduje się nierównomierne osiadanie układów poprzecznych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do części 2 Podstawowe oznaczenia XIII XIV 9. Ugięcia

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy :

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy : OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dachu kratowego hali produkcyjnej. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy

Bardziej szczegółowo

Tasowanie norm suplement

Tasowanie norm suplement Tasowanie norm suplement W związku z rozwiniętą dość intensywną dyskusją na temat, poruszony w moim artykule, łączenia w opracowaniach projektowych norm PN-B i PN-EN ( Inżynier Budownictwa nr 9/2016) pragnę

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1 Przedmowa Podstawowe oznaczenia 1 Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych 1 11 Uwagi ogólne 1 12 Charakterystyka ogólna dźwignic 1 121 Suwnice pomostowe 2 122 Wciągniki jednoszynowe 11 13 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Prowadzący: Jan Nowak Rzeszów, 015/016 Zakład Mechaniki Konstrukcji Spis treści 1. Budowa przestrzennego modelu hali stalowej...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ Pomoce dydaktyczne:. norma PN-EN 99-- Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Konstrukcje metalowe Wykład XV Stężenia Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Rodzaje stężeń Stężenie

Bardziej szczegółowo

PROFILE Z FALISTYM ŚRODNIKIEM SIN

PROFILE Z FALISTYM ŚRODNIKIEM SIN P O L T E C H N K A K R A K O W S K A Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PROFLE Z FALSTYM ŚRODNKEM SN Zasady wymiarowania Kraków 00 SPS TREŚC 1. Wstęp. Zasady projektowania elementów konstrukcji.1

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165 Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg P-E 199-1-1. Strop w budynku o kategorii użytkowej D. Elementy stropu ze stali S75. Geometria stropu: Rysunek 1: Schemat stropu. 1/165 Dobór grubości

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO 1 Obliczyć SGN (bez docisku) dla belki pokazanej na rysunku. Belka jest podparta w sposób ograniczający możliwość skręcania na podporze. Belki rozstawione są co 60cm. Obciążenia charakterystyczne belki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy.

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy. .0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy..1. Szkic.. Charakterystyki przekrojów Własności techniczne drewna: Czas działania obciążeń: ormalny. Klasa warunków wilgotnościowych: 1 - Wilg. 60% (

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20.

Bardziej szczegółowo

Stan graniczny użytkowalności wg PN-EN-1995

Stan graniczny użytkowalności wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii ądowej i Środowiska Stan graniczny użytkowalności wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Ugięcie końcowe wynikowe w net,fin Składniki ugięcia: w

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej

Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej Informacje ogólne Globalna analiza stateczności elementów konstrukcyjnych ramy może być przeprowadzona metodą ogólną określoną przez EN 1993-1-1

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA 1. ZałoŜenia obliczeniowe

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA 1. ZałoŜenia obliczeniowe OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA. ZałoŜenia obliczeniowe.. Własciwości fizyczne i mechaniczne materiałów R - wytrzymałość obliczeniowa elementów pracujących na rozciąganie i sciskanie

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 3 (x4.000m, y2.000m); 4 (x2.000m, y1.000m) Profil: Pr 50x170 (C 30) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Moduł Słup stalowy Eurokod PN-EN

Moduł Słup stalowy Eurokod PN-EN Moduł Słup stalowy Eurokod PN-EN 431-1 Spis treści 431. SŁUP STALOWY EUROKOD PN-EN... 3 431.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 431.1.1. Opis programu... 3 431.1.2. Zakres programu... 3 431.1.3. Typy przekrojów...

Bardziej szczegółowo

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00 Projekt: Trzebinia ŁUKI BRAME Element: Obciążenia Strona 65 0080607. Rama R obciążenie wiatrem Zestaw nr Rodzaj obciążenia obciążenie wiatrem Wartość.57 Jednostka [k/m ] Mnożnik [m].00 obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE str. KONSTRUKCJA WSPORCZA POD KOLEKTORY SŁONECZNE str. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OBLICZENIAMI str. RZUT DACHU - KRYTA BIEśNIA RYS. K-1 (proj.) skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. WPROWADZENIE 5. 1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 5

Spis treści I. WPROWADZENIE 5. 1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 5 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław 2013 1 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej. Efektem finalnym wykonania pracy dyplomowej jest wydrukowany egzemplarz

Bardziej szczegółowo

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie KOMINY PN-B-03004:1988 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Normą objęto kominy spalinowe i wentylacyjne, żelbetowe oraz wykonywane z cegły, kształtek ceramicznych lub betonowych.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE ZARYSOWANIA

OBLICZENIE ZARYSOWANIA SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY. ZAJĘCIA 9 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Moduł. Płatew stalowa

Moduł. Płatew stalowa Moduł Płatew stalowa 411-1 Spis treści 411. PŁATEW...3 411.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 411.1.1. Opis programu...3 411.1. 2. Zakres programu...3 411.2. WPROWADZENIE DANYCH...3 411.1.3. Zakładka Materiały i

Bardziej szczegółowo

Projekt z konstrukcji żelbetowych.

Projekt z konstrukcji żelbetowych. ŁUKASZ URYCH 1 Projekt z konstrukcji żelbetowych. Wymiary elwmentów: Element h b Strop h f := 0.1m Żebro h z := 0.4m b z := 0.m Podciąg h p := 0.55m b p := 0.3m Rozplanowanie: Element Rozpiętość Żebro

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny podział na elementy skończone

Widok ogólny podział na elementy skończone MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA Spis treści Wstęp... 15 Część I STATYKA 1. WEKTORY. PODSTAWOWE DZIAŁANIA NA WEKTORACH... 17 1.1. Pojęcie wektora. Rodzaje wektorów... 19 1.2. Rzut wektora na oś. Współrzędne i składowe wektora... 22 1.3.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STROPU BELKOWEGO

PROJEKT STROPU BELKOWEGO PROJEKT STROPU BELKOWEGO Nr tematu: A Dane H : 6m L : 45.7m B : 6.4m Qk : 6.75kPa a :.7m str./9 Geometria nz : 5 liczba żeber B Lz : 5.8 m długość żebra nz npd : 3 liczba przęseł podciągu przyjęto długość

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

1.3. Użytkowe strop podwieszony instalacje Rodzaj: użytkowe Typ: zmienne strop podwieszony, instalacje Charakterystyczna wartość obciążenia:

1.3. Użytkowe strop podwieszony instalacje Rodzaj: użytkowe Typ: zmienne strop podwieszony, instalacje Charakterystyczna wartość obciążenia: 1.1. Ciężar pokrycia Rodzaj: ciężar Typ: stałe 1.1.1. Ciężar pokrycia papowego Charakterystyczna wartość obciążenia: Qk =,7 kn/m. Obliczeniowe wartości obciążenia: Qo1 =,81 kn/m, f1 = 1,16, Qo =,63 kn/m,

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012.

Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012. Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012 Spis treści Przedmowa 9 1. Ramowe obiekty stalowe - hale 11 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wyboczenie ściskanego pręta

Wyboczenie ściskanego pręta Wszelkie prawa zastrzeżone Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: 1. Wstęp Wyboczenie ściskanego pręta oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski Zagadnienie wyboczenia

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Materiał budowlany "drewno" 1.1. Budowa drewna 1.2. Anizotropia drewna 1.3. Gęstość drewna 1.4. Szerokość słojów rocznych 1.5. Wilgotność drewna 1.6.

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

Moduł. Belka stalowa

Moduł. Belka stalowa Moduł Belka stalowa 410-1 Spis treści 410. BELKA STALOWA...3 410.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 410.1.1. Opis programu...3 410.1.2. Zakres programu...3 410.1.3. O pis podstawowych funkcji programu...3 410.1.3.1.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA RYGIEL PRZEKROJE PROSTOKĄTNE - PRZEKROJE TEOWE + Wybieramy po jednym przekroju

Bardziej szczegółowo

OMAWIANE ZAGADNIENIA. Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje. Procedura projektowania ram portalowych

OMAWIANE ZAGADNIENIA. Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje. Procedura projektowania ram portalowych Projekt SKILLS RAMY PORTALOWE OMAWIANE ZAGADNIENIA Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje Procedura projektowania ram portalowych Procedura projektowania stężeń

Bardziej szczegółowo

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Konstrukcje metalowe 1 Nazwa modułu w języku angielskim Steel Construction

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5 Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń / Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Wymagania Warunków Technicznych Obliczanie współczynników przenikania ciepła - projekt ściana dach drewniany podłoga na gruncie Plan wykładów

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

T.T.U. ZDZISŁAW URBANOWICZ Gdańsk, ul.litewska 16 tel./fax: OBLICZENIA STATYCZNE

T.T.U. ZDZISŁAW URBANOWICZ Gdańsk, ul.litewska 16 tel./fax: OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE 1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ PRZYJĘTYCH DO OBLICZEŃ Tablica 1. Obciążenie śniegem k Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f d Obc. obl. kn/m 2 1. Obciążenie śniegiem połaci dachu 0,96

Bardziej szczegółowo

405-Belka stalowa Eurokod PN-EN. Moduł 405-1

405-Belka stalowa Eurokod PN-EN. Moduł 405-1 Moduł Belka stalowa Eurokod PN-EN 405-1 Spis treści 405. BELKA STALOWA EUROKOD PN-EN... 3 405.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 405.1.1. Opis programu... 3 405.1.2. Zakres programu... 3 405.1.3. Typy przekrojów...

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop. 2013 Spis treści Od Wydawcy 10 Przedmowa 11 Preambuła 13 Wykaz oznaczeń 15 1 Wiadomości wstępne 23

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

STÓŁ NR 1. 2. Przyjęte obciążenia działające na konstrukcję stołu

STÓŁ NR 1. 2. Przyjęte obciążenia działające na konstrukcję stołu STÓŁ NR 1 1. Geometria stołu Stół składa się ze stalowej ramy wykonanej z płaskowników o wymiarach 100x10, stal S355 oraz dębowego blatu grubości 4cm. Połączenia elementów stalowych projektuje się jako

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności. MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=

Bardziej szczegółowo