Nazwa, typ... rok produkcji..., producent...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa, typ... rok produkcji..., producent..."

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SIWZ znak sprawy: IN/1/PN/14 Dotyczy postępowania na dostawę wyposaŝenia informatycznego oddziałów szpitalnych w budynku ambulatoryjno-łóŝkowym (znak sprawy: IN/1/PN/14). 1 Rozbudowa IBM Flex Sys Enterprise Chassis 1:7893 Model 92X 1 Zasilanie Rozbudowa IBM Flex Sys Enterprise Chassis o dodatkowe 4 modułu zasilające typu hot-swap, IBM Flex System Enterprise Chassis 2500W Power Module. MoŜliwość dokładania i wymiany modułów na gorąco. 2 Chłodzenie Dwie pary (4 sztuki) modułów chłodzenia IBM Flex System Enterprise Chassis 80mm Fan Module 3 Moduły SFP 4 sztuki modułów SFP 8Gbps SFP+ kompatybilnych z obecnie posiadanym przez zamawiającego swichem IBM Flex System FC Gb SAN Scalable Switches, zasinatlowanych w IBM Flex Sys Enterprise Chassis 1:7893 Model 92X 2 Serwer kasetowy (Typ_1) 7 sztuk Lp. Nazwa elementu, parametru lub cechy Opis wymagań 1 Procesor Prędkość taktowania procesora minimum 2,6 GHz, w technologii ośmiordzeniowej z rozszerzeniem 64-bitowym, spełniający wynik testu SPECint2006Rates: 645 i base 618 punktów.

2 Zamawiający nie wymaga złoŝenia wraz z ofertą wyników w/w testów. 2 Pamięć cache Minimum 20 MB pamięci cache 3 Ilość procesorów dwa procesory ośmiordzeniowe, 64 bity lub równowaŝne procesory ośmiordzeniowe 4 Pamięć RAM Min. 128GB RAM DDR3 RDIMM (częstotliwość taktowania 1600MHz), z moŝliwością rozbudowy do 768GB RAM. Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych dla pamięci, moŝliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. 5 Dyski twarde MoŜliwość instalacji min. dwóch dysków SSD/SAS/nlSATA/nlSAS. Kontroler RAID na płycie głównej z mozliwością konfiguracji RAID 1, 0. MoŜliwość instalacji dysków szyfrowanych. Zainstalowane 2 dyski 600GB typu HotPlug SAS 2,5 SFF Slim-HS 10 k rpm 6 Interfejs FC min. dwa interfejsy Fibre Chanel 8Gbps. 7 Interfejsy sieciowe min. 4 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet z moŝliwością obsługi stosu TCP/IP TOE, Virtual LAN (IEEE 802.1q VLAN tagging, Wake-on-LAN (WOL) 8 Wspierane systemy operacyjne Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESX 5.0, VMware ESXi 5.1 VMware vsphere 5 9 Zarządzanie Serwer zawiera zintegrowany moduł zarządzania (procesor serwisowy) który łączy się z modułem zarządzania w chassis. Połączenie takie zapewnia zaawansowane funkcie kontroli, monitorowania, oraz funkcje ostrzegania przed awarią. JeŜeli któryś z komponentów serwera ulegnie awarii, diody na płycie głównej zostaną włączone w celu zdiagnozowania problemu. Błąd jest rejestrowany w dzienniku zdarzeń, a administrator powiadamiany o problemie. MoŜliwość zdalnego dostępu do serwera poprzez protokoły: Intelligent Platform Management Interface (IPMI) Version 2.0, Simple Network Management Protocol (SNMP) Version 3, Common Information Model (CIM). MoŜliwość mapowania napędu CD/DVD/FDD/USB i obrazów ISO. 10 Kompatybilność Instalowany w posiadanej przez Zamawiającego, obudowie IBM Flex Sys Enterprise Chassis 1:7893 Model 92X

3 3 MACIERZ DYSKOWA - 1 SZT L p. Cecha Opis 1 Obudowa Obudowa o wysokości maksymalnie 2U zawierająca dwa kontrolery RAID, miejsca na instalacje co najmniej 24 dysków w technologii SAS o wielkości 2,5 cala, pamięć cache oraz wszystkie porty wymagane do komunikacji z systemami zewnętrznymi. Macierz musi posiadać moŝliwość rozbudowy przy jednoczesnym wykorzystaniu zarówno półek dyskowych z dyskami 3,5 jak równieŝ półek dyskowych z dyskami 2,5. Wysokość obudowy półki rozszerzeń równieŝ nie moŝe przekroczyć 2U. 2 Kontrolery Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie Active-Active. KaŜdy kontroler wyposaŝony w minimum 4 GB pamięci Cache zabezpieczonej na wypadek awarii zasilania mechanizmem zrzutu zawartości do pamięci nieulotnej. Wymagana moŝliwość rozbudowy pamięci cache do 8 GB w kaŝdym kontrolerze 3 Porty zewnętrzne 4 Obsługa KaŜdy kontroler musi być wyposaŝony w minimum 4 porty FC o prędkości 8Gbit/s, 3 portach SAS, na kontroler, do podłączenia hostów, plus jeden port SAS do podłączenia dodatkowych półek Kontrolery macierzy muszą obsługiwać połączenia FC, iscsi oraz protokół SAS protokołów 5 Obsługa dysków Macierz dyskowa musi obsługiwać minimum 120 dyskow SAS dual-port 6Gbit/s Ze względu na oszczędność miejsca w serwerowni system dyskowy musi umoŝliwiać instalację roŝnych typów dysków w obrębie tej samej półki dyskowej. Wymagane jest dostarczenie konfiguracji zawierającej: -24 dyski SAS 6Gbit/s SFF o pojemności 600GB i prędkości obrotowej 10k RPM 6 Funkcjonaln ość Macierz musi posiadać moŝliwość wykonywania 64 kopii migawkowych zarówno w trybie rejestracji zmienionych bloków jak i pełnej kopii dla całej pojemności macierzy. JeŜeli funkcjonalność ta wymaga licencji, naleŝy ją dostarczyć dla maksymalnej konfiguracji -Macierz musi obsługiwać funkcjonalność Thin Provisioning dla wszystkich

4 wolumenów. JeŜeli funkcjonalność ta wymaga licencji, naleŝy ją dostarczyć dla maksymalnej konfiguracji -Macierz musi mieć moŝliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy roŝnymi typami grup RAID w obrębie macierzy dyskowej. Migracja ma odbywać się przy uŝyciu wewnętrznych mechanizmów nie powodując przerwy w dostępie do danych. JeŜeli funkcjonalność ta wymaga licencji, naleŝy ją dostarczyć dla maksymalnej konfiguracji -Macierz musi umoŝliwiać migrację danych z innej macierzy dyskowej (IBM, HP, HDS, EMC, Oracle, Fujitsu) za pomocą mechanizmów wewnętrznych kontrolerów macierzy, bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania 7 Okablowani e Wraz z zamawianym systemem naleŝy dostarczyć: -odpowiednie kable zasilające dla szaf RACK -4 światłowody LC-LC o długości 5m 8 Zarządzanie System dyskowy musi posiadać moŝliwość zarządzania poprzez interface WWW oraz CLI dostępny przez protokół SSH. Wszystkie funkcje interface zarządzającego muszą być udostępniane bezpośrednio przez kontrolery. Niedopuszczalne jest stosowanie dodatkowych stacji zarządzających oraz dedykowanego oprogramowania. 4 Terminale (Terminal + klawiatura ) terminal bezsystemowy - nie moŝe posiadać systemu operacyjnego, ani Ŝadnej aplikacji, - praca tylko w trybie wyświetlania aplikacji uruchomionych na serwerze, brak moŝliwości instalacji, czy uruchomienia na terminalu systemu operacyjnego lub aplikacji, - moŝliwość łączenia się z serwerem i wyświetlania pełnych sesji uŝytkownika lub tylko konkretnych aplikacji systemów operacyjnych Windows, Linux czy Unix, - dostęp do sesji uŝytkownika za pomocą karty Smart Card z kaŝdego terminala, - podgląd sesji (tryb "podglądu" i "wprowadzania zmian") dla kaŝdej wyświetlanej aplikacji i

5 systemu operacyjnego, - karta graficzna - rozdzielczość minimum 75Hz, - minimum 2 porty USB, - minimum 1 port Serial, - czytnik kart Smart Card - wbudowany, - porty Audio - minimum 1 port mikrofonu, 1 port słuchawek, 1 wejście audio, - port DVI - minimum 1 gniazdo do podłączenia zewnętrznego monitora - porty sieciowy - minimum 1 port 100/1000 Ethernet, gniazdo RJ45, - klawiatura i mysz - interfejs USB, - komplet przewodów zasilających, połączeniowych i sieciowych, - brak w obudowie terminala części ruchomych, - średni pobór mocy - nie większy niŝ 6W. 5 Karta mikroprocesorowa - zgodność z normą ISO 7816, - zgodność z protokołem komunikacyjnym T=0 lub T=1, - strona mikroprocesorowa - biała, niezadrukowana, - zgodność z ww. terminalami. 6 Bateria- do kontrolera macierzy STK2540

6 7 Licencja Eskulap - Autoryzacja w LDAP 1 szt. 8 Execl 2013 Government OPEN 20 szt. 9 Microsoft Windows Server Standard 2012 Government OPEN 1 License No Level 2 PROC 6 szt. 10 Microsoft Windows Server CAL 2012 Government OPEN 1 License No Level Device CAL Device CAL 25 szt. 11 Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 Government OPEN 1 License No Level Device CAL Device CAL 25 szt. 12 Upgrade: VMware vsphere 5 Essentials Plus to vsphere 5 Standard Acceleration Kit for 6 processors 1 szt. 13 VMware vsphere 5 Standard for 1 processor 16 szt. 14 Oprogramowanie SRS5 25 szt data podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT LICZBA SZTUK Serwer 2 Producent: Model: l.p 1. Obudowa Parametr Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup: a) Obudowy Blade Chassis - szt. 1 b) Serwerów typu blade - szt. 2 c) Szafa typu RACK 19 42U - szt. 1 d) Macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres umowy

Szczegółowy zakres umowy Załącznik do projektu umowy nr BDGzp-2120B-71/NS/15 Szczegółowy zakres umowy 1. Przełączniki sieciowe 5 szt. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje przełączniki dostępowe będące rozbudową Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego Załącznik nr 7 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego 1. Specyfikacja techniczna sieci Storage Area Network a. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ

Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ Zakres prac: wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN, w kategorii 6, wykorzystanie jako medium transmisyjnego, ekranowanej skrętki 4 parowej, zapewnienie transmisji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str. 1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja platform wirtualizacyjnych. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Zamówienie podzielone zostało

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ. CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa. Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy:

Załącznik nr 1 do SOPZ. CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa. Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy: Załącznik nr 1 do SOPZ CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy: 1. Macierz dyskowa 1 sztuka Parametr Obudowa Kontrolery Łączna pamięć cache Dyski

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik 1c do SIWZ SPECYFIKACJA FUNKCJONALNO TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, oraz oferowane parametry. W kolumnie Spełnia

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25 Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Oferowanego Sprzętu Wymagania ogólne: 1. Z uwagi na jednolitość platformy sprzętowej, oczekiwany pojedynczy punkt kontaktu serwisu producenta (jednolite wsparcie

Bardziej szczegółowo

1. OPIS PROJEKTU 2. MACIERZ DYSKOWA. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. OPIS PROJEKTU 2. MACIERZ DYSKOWA. Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci SAN, oprogramowania serwerowego na potrzeby budowy wirtualnego środowiska

Bardziej szczegółowo

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe Warszawa, 13 grudnia 2013 Zapytanie ofertowe W wyniku otrzymanego dofinansowania w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo