Wraz z upadkiem banku inwestycyjnego Lehman Brothers

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wraz z upadkiem banku inwestycyjnego Lehman Brothers"

Transkrypt

1 2012 / 1 Analiza Perceval Pradelle Kryzys finansowy a Europa Środkowo-Wschodnia Główne zagrożenia dla gospodarki środkowoeuropejskiej mają charakter zewnętrzny. Wraz z upadkiem banku inwestycyjnego Lehman Brothers latem 2008 roku na świecie wybuchł najdotkliwszy kryzys gospodarczy od czasów wielkiej depresji lat 30. XX wieku. Po dziś dzień kryzys ten rozwija się, wpływając negatywnie na gospodarki całego świata, zwłaszcza w Europie i Stanach Zjednoczonych. W Europie Środkowo-Wschodniej skutki globalnego kryzysu objawiły się silnym spadkiem PKB, osłabieniem eksportu, załamaniem produkcji przemysłowej i odpływem kapitału zainwestowanego w regionie. Równocześnie wzrosło bezrobocie, w wyniku czego obserwowany w latach przedkryzysowych trend powstawania nowych miejsc pracy został przerwany. Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, region obejmuje kilka krajów, przede wszystkim kraje bałtyckie, które kryzys doświadczył najmocniej w skali globalnej. Fakt ten nie powinien jednak przesłaniać jaskrawych kontrastów i zróżnicowanej sytuacji gospodarczej w regionie. W 2009 roku, gdy efekty kryzysu były najgorsze, spadek PKB w Czechach i na Słowacji sięgnął ok. 5 proc., na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii od 7 do 9 proc.,

2 a w państwach bałtyckich od 15 do 20 proc. Z kolei Polska jako jedyny kraj w Europie szczyciła się wzrostem PKB, co wielu obserwatorów podkreślało, choć na tle lat wcześniejszych spowolnienie gospodarcze zarysowało się w sposób ewidentny. 5 Dynamika zmian realnego PKB w Unii Europejskiej w 2009 r Litwa Łotwa Estonia Słowenia Węgry Rumunia Bułgaria Słowacja Czechy Polska W latach 2010 i 2011 w większości krajów regionu wzrost powrócił, ale okazał się średnio niższy niż przed kryzysem, zaś sam region ogólnie wciąż cierpi z powodu blizn pozostawionych przez recesję. Prognozy Komisji Europejskiej na rok 2012 wskazują, że tempo wzrostu wyniesie od -1,4 proc. w Słowenii do 2,7 proc. w Polsce, po czym w 2013 roku nastąpi umiarkowane odbicie, warunkowane mierną koniunkturą na całym kontynencie (w Unii Europejskiej przewidywane jest 0 proc. wzrostu w roku 2012 i 1,3 proc. w roku 2013). Kryzys, zrodzony w Stanach Zjednoczonych, dostał się do Europy Zachodniej, a stamtąd do Europy Środkowo-Wschodniej poprzez powiązania handlowe i integrację finansową. Kraje regionu są ściśle połączone z rynkami zachodnioeuropejskimi. Do strefy euro płynie 80 proc. eksportu Europy Środkowo-Wschodniej. Osłabienie popytu u głównych partnerów handlowych regionu bezpośrednio uderzyło w jego zależne 2

3 od eksportu gospodarki i nadal będzie oddziaływać, ponieważ w tym roku w strefie euro spodziewana jest niewielka recesja (-0,3 proc.). Jeśli spojrzeć wstecz, największy spadek obrotów handlowych miał miejsce w drugiej połowie 2008 roku, gdy eksport Europy Środkowo- Wschodniej skurczył się z ponad 50 mld dolarów do zaledwie 30 mld pod koniec roku, co stanowiło odbicie pogarszającej się sytuacji gospodarczej na rynkach zagranicznych. Polski eksport nie obronił się przed tym trendem i w IV kwartale 2008 roku spadł o jedną trzecią. Jednakże w odróżnieniu od swych sąsiadów, Polska jest w stosunkowo niewielkim stopniu narażona na wahania w handlu międzynarodowym, ponieważ charakteryzuje się dużym rynkiem krajowym i dynamicznym popytem wewnętrznym. Podczas gdy na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji eksport wynosi ok. 60 proc. PKB (przed kryzysem sięgał nawet proc.), w Polsce jego wartość stanowi zaledwie jedną trzecią PKB. Oprócz oddziaływania kanałem eksportowym, kryzys zainfekował Europę Środkowo-Wschodnią poprzez spadające inwestycje zagraniczne i malejący napływ kapitału. Obecne w Europie Środkowej korporacje międzynarodowe często przekładały lub anulowały planowane inwestycje. Fakt, że 80 proc. bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie pochodzi z krajów zachodnioeuropejskich uwidacznia silną integrację Europy Środkowo-Wschodniej z jej europejskimi sąsiadami i zależność od nich. Ze względu na awersję do ryzyka zagraniczny kapitał zainwestowany w środkowoeuropejskich przedsiębiorstwach i na regionalnych giełdach papierów wartościowych został częściowo wycofany i uległ repatriacji do Europy Zachodniej lub Stanów Zjednoczonych. Uciekający z rynków wschodzących inwestorzy szukali walut postrzeganych jako bezpieczne: dolara, jena i szwajcarskiego franka. Postępujące wysychanie zasobów zagranicznego kapitału doprowadziło do wzajemnie napędzających się zjawisk zapaści na rynku kredytowym i ucieczki w płynność. Według Europejskiego Banku Centralnego między połową roku 2008 a połową roku 2009 ilość kredytów udzielanych klientom indywidualnym i firmom w Europie Środkowo-Wschodniej spadła o 30 proc. 3

4 Nawet jeśli cały region Europy Środkowo-Wschodniej został wciągnięty w kryzys poprzez związki handlowe i finansowe z Europą i resztą świata, wciąż pozostaje pytanie, dlaczego niektóre państwa zanotowały ostre pogorszenie aktywności gospodarczej, podczas gdy inne doświadczały mniejszych trudności? Albo, patrząc na Polskę, pozostały względnie nietknięte? Na sytuację tę złożyło się kilka czynników, przy czym kluczową rolę wśród nich odegrały systemy kursów walutowych. Jak wskazuje ekonomista Anders Åslund, odpowiedzialne są one za sporą część zróżnicowania w regionie. Kraje o płynnym kursie poradziły sobie dość dobrze, ponieważ skorzystały na deprecjacji swych walut, która doprowadziła do wzrostu eksportu. Taką sytuację można było zaobserwować w Polsce i Czechach. Rumunia i Węgry również zanotowały zwiększenie eksportu w wyniku osłabienia się forinta i leja. Jednakże te kraje tkwiły w kłopotach gospodarczych wywołanych jeszcze w latach przedkryzysowych przez niespójną politykę budżetową i gospodarczą. We wszystkich państwach o płynnym kursie walutowym ryzyka importu inflacji, stanowiącego typową pułapkę dla krajów przeżywających deprecjację walut, związaną z drożejącym importem towarów i surowców, udało się w dużej mierze uniknąć. Państwa, które przyjęły euro przed kryzysem lub w jego trakcie, mianowicie Słowenia i Słowacja ucierpiały umiarkowanie. Skorzystały na wiarygodności wspólnej waluty i w ten sposób ustrzegły się przed odpływem kapitału. Jednak konkurencyjność tych krajów podupadła, ponieważ ich eksport względnie podrożał w stosunku do sąsiednich, doświadczających deprecjacji gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej. Wreszcie kraje z izbami walutowymi i sztywnymi kursami doznały największych szkód. Nie mogły między innymi odnieść korzyści z automatycznej, stymulującej eksport dewaluacji walut. Do tej grupy państw zaliczyć należy kraje bałtyckie, które zanotowały najostrzejszy spadek PKB. Specyficzny dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej problem wywodzi się z wielkiej liczby krajowych kredytów udzielonych w zagranicznych walutach, głównie w euro i franku szwajcarskim. Przed kryzysem były one tańsze do spłaty z uwagi na niższe stopy procentowe za granicą, 4

5 a dodatkowo spodziewano się stałego umacniania walut regionu wobec euro, dolara czy japońskiego jena. Podczas kryzysu kredyty te stały się prawdziwym utrapieniem dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, ponieważ środkowoeuropejskie waluty uległy deprecjacji, co uczyniło spłacanie zobowiązań coraz trudniejszym wyzwaniem. Najsłabszych kredytobiorców doprowadziło to wręcz do bankructwa. Osiągnąwszy rekord popularności w połowie pierwszej dekady XXI wieku, obecnie dostępność tych kredytów miarowo maleje. W Polsce kredyty hipoteczne zaciągnięte w euro i franku szwajcarskim stanowiły niemal 70 proc. wartości wszystkich kredytów hipotecznych udzielonych w 2008 roku. Dziś ten wskaźnik spadł poniżej 10 proc. Sektor bankowy Europy Środkowo-Wschodniej, którego właścicielami w ponad połowie są banki zachodnioeuropejskie, budzi zmartwienia i stanowi potencjalny kanał transmisji gospodarczych wstrząsów. Kłopoty trapiące banki w obrębie strefy euro i regulacje nakładające na nie nowe ograniczenia prawdopodobnie doprowadzą do ponownego ograniczenia akcji kredytowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w ślad za już zanotowanym w regionie w roku 2008 i 2009 krachem kredytowym. Co więcej, jeśli jakiś bank zachodnioeuropejski zbankrutuje, efekt zarażenia w Europie Środkowo-Wschodniej jest niemal pewny. Przyglądając się bieżącym słabościom, należy stwierdzić, że stan finansów publicznych w krajach środkowoeuropejskich, mocno nadszarpnięty przez kryzys, przedstawia sobą kolejne źródło obaw. Obciążenie wynikające z zadłużenia publicznego jest realne, a deficyty budżetowe w regionie wzrosły. Podobnie jak to miało miejsce w większości państw strefy euro, sytuacja popchnęła lokalne władze w kierunku planów oszczędnościowych, które będą obciążać tempo wzrostu gospodarczego w następnych latach. Jeśli spojrzeć w przyszłość, okazuje się, że główne zagrożenia dla Europy Środkowo-Wschodniej mają jednak charakter zewnętrzny. Przede wszystkim efekt zarażenia kryzysem strefy euro jest nieunikniony z uwagi na silne powiązania handlowe z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Prognozowana przez Komisję Europejską na 2012 rok recesja w strefie euro bezpośrednio zaszkodzi środkowoeuropejskim krajom silnie zależnym 5

6 od eksportu (Węgry, Czechy) i wraz z postępującym spadkiem popytu zagranicznego wepchnie je z powrotem w recesję. Polska ze swoim mocnym rynkiem wewnętrznym dozna mniej szkód. Słabsze perspektywy wzrostu w Azji, w szczególności spodziewane spowolnienie gospodarcze w Chinach w najbliższych dwóch latach, również odbiją się negatywnie na koniunkturze. Jednocześnie zachodnie banki zapewne dalej będą ograniczać swe zaangażowanie w regionie (tzw. delewarowanie banków) i zacieśniać politykę kredytową. W związku z tym w Europie Środkowo-Wschodniej, podobnie jak wszędzie indziej, końca kryzysu na razie nie ma co wypatrywać. tł. Jan Gmurczyk * Perceval Pradelle inżynier i ekonomista. Absolwent International Economic and Political Studies na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz School of Mines w Nantes. Stażysta Komisji Europejskiej. Pracuje jako analityk finansowy w Krakowie. Współpracuje z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera. ul. Wiejska 12 lok Warszawa tel

Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro

Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro www.pwc.pl Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro XXII Forum Ekonomiczne Krynica Zdrój 4-6 września 2012 Spis treści 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej Ustanowiony w 1944 r. w Bretton Woods ład monetarny, z dolarem amerykańskim

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana we współpracy PBS DGA Spółka z o.o. i Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. eksport@pbsdga.

Publikacja przygotowana we współpracy PBS DGA Spółka z o.o. i Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. eksport@pbsdga. Autorzy: Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Marian Gorynia, Renata Orłowska, Witold Orłowski, Magdalena Sapała, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka, Krystyna Żołądkiewicz Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Warszawa 2012 Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Bank i Kredyt 41 (6), 2010, 45 70 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Michał

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności www.pwc.pl/rynkikapitalowe Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności Październik 2012 r. Wstęp Postępujący od kilku lat głęboki kryzys finansowy i ekonomiczny wywiera w dalszym ciągu silny

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa Tel. +48 (22) 520 59 99 Faks +48 (22) 520

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 112 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła.

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła. Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 216 Bogusława Skulska STUDIA EKONOMICZNE 1 ECONOMIC STUDIES NR 2 (LLXXVII) 2013 Bogusława Skulska* WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 WPROWADZENIE Wzrost gospodarczy dla wielu polityków

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2010

Zatrudnienie w Polsce 2010 Zatrudnienie w Polsce 2010 Integracja i globalizacja Pod redakcją Macieja Bukowskiego Warszawa 2011 Autorzy Redaktor naukowy: dr Maciej Bukowski Część I dr Maciej Bukowski Piotr Lewandowski Część II Iza

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i perspektywy euro jako waluty międzynarodowej. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny

Funkcjonowanie i perspektywy euro jako waluty międzynarodowej. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Imię i nazwisko: Natalia Konopka nr albumu: 9355212 Funkcjonowanie i perspektywy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej. z dnia 18 września 2012 r.

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej. z dnia 18 września 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia założeń polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo