Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2011 r."

Transkrypt

1 Warszawa, r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2011 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle. W I kwartale 2011 r. Zarząd odbył 4 protokołowane posiedzenia, na których podjęto 2 uchwały dotyczące działalności Spółdzielni, a w szczególności: 1. Przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem praw do lokali, W omawianym okresie Zarząd przyjął w poczet członków 10 osób, potwierdził ustanie członkowstwa w związku ze zbyciem własnościowego prawa do lokalu 11 osób oraz skreślił z rejestru członków 3 osoby w związku ze śmiercią. 2. Sporządzenie Sprawozdania finansowego za 2010 r. W I kwartale 2011 r. trwały prace związane z przygotowaniem Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r. W dniu r. przyjęto przygotowane przez Główną Księgową i Zarząd sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2010 r. składające się z: bilansu wykazującego sumę ,47 zł. rachunku zysków i strat ,25 zł. informacji dodatkowej. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Sprawozdanie finansowe za 2010 r. zostało przekazane do badania firmie audytorskiej. 3. Sporządzenie Sprawozdania z pracy Zarządu za 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za 2010 r. stanowiące integralną część Sprawozdania finansowego Spółdzielni zostało przyjęte przez Zarząd w dniu r. Do Sprawozdania dołączono następujące załączniki: 1. Rozliczenie funduszu remontowego podstawowego 2. Rozliczenie funduszu remontowego budynków. 3. Analizę finansową, Sprawozdanie Zarządu wraz z Załącznikami przybliży członkom Spółdzielni zarówno wykonanie planu finansowego jak i planu remontów w 2010 r. oraz da podstawę do merytorycznej dyskusji na Walnym Zgromadzeniu podczas przyjmowania Sprawozdania finansowego Spółdzielni. 4. Uczestniczenie w badaniu Sprawozdania finansowego za 2008 r. W I kwartale 2011 r. Zarząd uczestniczył w badaniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r., przeprowadzonego zgodnie z wyborem Rady Nadzorczej przez Biegłego Rewidenta Pana Bogdana Broniewskiego z Biura Rachunkowego EKORA. Zarząd przedkładał biegłemu żądane dokumenty oraz składał stosowne wyjaśnienia oraz informacje. 1

2 5. Ustalenie wysokości zaliczkowych opłat za podgrzanie wody użytkowej oraz centralne ogrzewanie. W związku z dokonaniem rozliczeń kosztów ciepła zarówno na potrzeby podgrzania wody jak i centralnego ogrzewania stan kont wykazuje: 1. nadwyżkę przychodów nad kosztami w pozycji podgrzanie wody opłata stała o łącznej wysokości ,43 zł. 2. nadwyżkę przychodów nad kosztami w pozycji podgrzanie wody opłata zmienna o łącznej wysokości ,95 zł, 3. niedobór przychodów w stosunku do kosztów w pozycji centralne ogrzewanie w wysokości ,97 zł (dane dotyczą budynków bez podzielników kosztów). W związku z powyższym oraz po dokonaniu analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne nieruchomości Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej propozycję nowych stawek za centralne ogrzewanie (w budynkach nieopomiarowanych), podgrzanie wody opłata stała i opłata zmienna. W dniu r. Rada Nadzorcza przyjęła zaproponowane stawki opłat, które wejdą w życie z dniem r. Powyższa decyzja przyczyni się do urealnienia stawek za podgrzanie oraz centralne ogrzewanie, co skutkować będzie wyeliminowaniem zarówno dopłat jak zbyt wysokich zwrotów po zakończeniu roku rozliczeniowego. Poniższe zestawienie obrazuje zmiany stawek we wszystkich trzech pozycjach. Podgrzanie wody - Podgrzanie wody - Centralne Budynki opłata stała opłata zmienna ogrzewanie Poprzednia Nowa Poprzednia Nowa Poprzednia Nowa stawka stawka stawka stawka stawka stawka Al.3 mają 5a 15,72 9,4 7,00 2,11 2,00 Al.3 mają 7b Solec 79 Solec 79A Dobra 17 Dobra 19 Solec 109 Solec 66 Solec 113 Dobra 18/20 Kruczkowskiego 12A Kruczkowskiego 14 Tamka 17 Solec 115 Kruczkowskiego 16 Tamka 19/23 Ludna 10 16,47 16,70 16,81 14,76 13,87 12,00 14,87 14,74 15,16 15,26 12,00 1,93 2,15 11,42 14,00 2,17 2,20 10,34 12,00 1,80 2,10 11,08 12,00 16,30 16,31 15,00 23,50 15,00 13,51 14,00 1,93 2,12 12,79 12,00 2,13 2,10 2,14 1,90 1,91 1,90 2,36 2,20 2,33 2,10 13,71 13,00 2,46 2,40 2

3 Orłowicza 6 Orłowicza 8 22,91 22,80 15,00 15,00 12,85 13,00 2,18 2,40 14,66 14,00 2,18 2,40 Potockiego 4 2,10 2,55 15,18 8,00 11,56 11,00 Solec 36 2,10 2,55 Solec 54 Solec 58/60 15,44 8,88 Solec 28 19,62 16,68 1,91 2,00 Solec 83 Solec 109 A Tamka 20 11,55 15,50 17,40 8,00 9,19 8,00 2,06 1,80 13,27 2,07 2,05 15,47 2,25 2,40 6. Ustalenie wysokości opłat za konserwację bram, furtek i domofonów. W związku z dokonaniem rozliczeń kosztów konserwacji: domofonów, bram, furtek i drzwi wejściowych do budynków za 2010 r. we wszystkich budynkach oraz na poszczególne budynki, stwierdzono nadwyżkę kosztów nad przychodami. Poniższe zestawienie obrazuje różnice między kosztami i przychodami: Przychody Koszty Różnica Konserwacja domofonów , , zł Powyższa różnica wynika z: 1. Dokonaniem w 2007 i 2008 r. montażu dodatkowych domofonów, bramofonów, bram i furtek w związku z grodzeniem zespołów budynków. 2. Zwiększoną ilością napraw ze względu na dewastację. 3. Wykonaniem remontów kapitalnych bram zamontowanych w latach 90 i na początku 2000 r. W związku z powyższym Zarząd dokonał analizy kosztów jakie Spółdzielnia poniosła na konserwację domofonów, bram i furtek w rozbiciu na nieruchomości ogrodzone w zespołach budynków (4 zespoły) oraz pojedyncze budynki. Ponadto oddzielnie przeanalizowano koszty związane z konserwacją domofonów oraz koszty związane z konserwacją bram i furtek ogrodzeń zewnętrznych. W przypadku konserwacji domofonów przychody w znacznej większości nieruchomości w pełni pokrywają koszty, a nawet wykazują pewną nadwyżkę przychodów nad kosztami, która niestety nie była w stanie pokryć kosztów konserwacji ogrodzeń zewnętrznych. Analiza ta dała podstawę do przyjęcia przez Radę Nadzorczą nowych realnych stawek za konserwację domofonów, bram i furtek. Zarząd działając zgodnie z wnioskami Komisji Rewizyjnej przystąpił do negocjacji cenowych z firmami konserwującymi te urządzenia. W toku negocjacji cenowych ustalono następujące warunki cenowe: 1. obniżenie stawki roboczogodziny z 40,00 zł do 29,22 zł, do rozliczania robót dodatkowych (awarie i dewastacje) firmie Elektromechanika Naprawy i Zakładanie Domofonów Marian Litwiniuk. 2. obniżenie stawki roboczogodziny z 40,00 zł do 30,00 zł, do rozliczania robót dodatkowych (awarie i dewastacje) firmie KONSYSTEM Jacek Hylaszek 3

4 Ponadto postanowiono powierzyć konserwację wszystkich domofonów (oprócz Tamka 20) firmie Elektromechanika Naprawy i Zakładanie Domofonów Marian Litwiniuk. Takie działanie oprócz obniżenia kosztów (po negocjacji stawki) przyczyni się do sprawniejszej obsługi konserwacyjnej urządzeń domofonowych. 7. Opracowanie projektów regulaminów niezbędnych do prawidłowej pracy Spółdzielni: Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali W związku z wnioskiem Lustratora dotyczącym aktualizacji Regulaminu rozliczania kosztów GZM, przygotowano projekt nowego Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali, który jest dostosowany do nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt został przekazany Radzie Nadzorczej celem jego omówienia a następnie zatwierdzenia. W dniu Rada Nadzorcza wstępnie omówiła przedmiotowy regulamin i przekazała swoje sugestie Komisji ds. Członkowsko Mieszkaniowych. Po naniesieniu uwag przez Komisję Rada Nadzorcza w 3 kwartale powróci do procedowania powyżej wymienionego regulaminu. Regulamin przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle. W związku z przyjętą przez Walne Zgromadzenie Uchwałą nr /2010 z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku Potockiego 4, Zarząd opracował projekt Regulaminu przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle. Poprzedni regulamin w bardzo wielu punktach stracił swoją moc z powodu nowelizacji prawa spółdzielczego. Projekt został przekazany do zaopiniowania Komisji Członkowsko- Mieszkaniowej, a następnie po naniesieniu uwag przez Komisję, Radzie Nadzorczej. W dniu r., Rada Nadzorcza uchwałą nr 1/2011 przyjęła przedmiotowy regulamin. 8. Opracowanie pism do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie: a) Opracowanie wniosku w sprawie ustalenia, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za udział w nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Solec 109 stanowiącej udział w działce ewidencyjnej nr 3/5 z obrębu o powierzchni m 2, dokonanej pismem Członków Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2010 r. jest nieuzasadniona i bezskuteczna. W związku z wypowiedzeniem dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Solec 109 stanowiącej udział w działce ewidencyjnej nr 3/5 z obrębu o powierzchni m 2, dokonanej pismem Członków Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2010 r. Zarząd opracował wniosek do SKO dla Spółdzielni i dla członków Spółdzielni, którzy przekształcili spółdzielcze własnościowe prawo do lokali w nieruchomości Solec 109. Zlecono również wykonanie operaty szacunkowego pomocnego przy prowadzeniu sprawy przed SKO. Operat szacunkowy wykonany na zlecenie Spółdzielni określa wartość jednostkową m 2 prawa własności przedmiotowej nieruchomości na 4 299zł/m 2, natomiast operat szacunkowy wykonany przez Miasto ST. Warszawa określa wartość jednostkową na zł. W związku z powyższym uzyskaliśmy wartość gruntu o 20% mniejszą niż wartość określona w decyzji Miasta. Operat szacunkowy wraz z pismem przewodnim opracowanym przez Radcę prawnego został przesłany do SKO w celu dołączenia do złożonego do SKO w dniu r. Wniosku w sprawie ustalenia, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona i bezskuteczna. 4

5 b) Wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy sygn. akt KOC/1285/60/08 stwierdzającej nieważność orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej m. ST. Warszawy z dnia orzekającego o odmowie przyznania dotychczasowym właścicielom prawa własności czasowej nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Solec 66. W związku z wpłynięciem do siedziby Spółdzielni w dniu r. Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego stwierdzającego nieważność orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej m. ST. Warszawy z dnia orzekającego o odmowie przyznania dotychczasowym właścicielom prawa własności czasowej nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Solec 66.Zarząd wspólnie z Radcą prawnym opracował wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy z powodu nie włączenia do postępowania osób, które na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nabyły odrębną własność w przedmiotowej nieruchomości w tym udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntu (17 lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy) 9. Podjęcie decyzji w sprawie podpisania umowy na wykonanie remontu dźwigu osobowego Tamka 19/23 po pożarze. W związku z pożarem (podpalenie) dźwigu osobowego w budynku Tamka 19/23 jaki miał miejsce w dniu r. oraz po wykonaniu: 1. Zabezpieczenia w dniu r. przez firmę Thyssen - obecnego konserwatora dźwigu, 2. Zgłoszenia w dniu r. podpalenia dźwigu wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy do Komendy Policji, 3. Zgłoszenia w dniu r. szkody do ubezpieczyciela, 4. Uczestniczeniu w dniu r., wraz z Policją oraz firmą Thyssen na oględzinach spalonego dźwigu wraz ze złożeniem stosownych wyjaśnień Policji. 5. Wykonaniu w dniu r. oszacowania zniszczeń przez firmę Thyssen obecnego konserwatora dźwigu w celu złożenia oferty cenowej dotyczącej remontu dźwigu po pożarze, 6. Zgłoszeniu zapytania ofertowego na wykonanie monitoringu zabezpieczają przedmiotowy dźwig przed dalszymi aktami dewastacji (wcześniejsze dwie udaremnione przez mieszkańców próby podpalenia przedmiotowego dźwigu) postanowiono ze względu na: konieczność jak największego skrócenia procedur (nieczynny jedyny dźwig w budynku 9 kondygnacyjnym), konieczność dostosowania wymienianych elementów dźwigu do części które nie uległy zniszczeniu, wybrać na wykonawcę remontu dźwigu firmę Thyssen za cenę zł. plus 8% VAT łącznie zł. Koszty te zostaną pomniejszone o kwotę, którą Spółdzielnia uzyska z odszkodowania od ubezpieczyciela. Ponadto, w celu uniknięcia ponownych prób podpalenia dźwigu w przypadku nie wykrycia sprawców przez Policję, postanowiono doposażyć budynek w instalację monitoringu. O wszystkich ustaleniach informowano i uzyskiwano akceptację Prezydium Rady Nadzorczej. W dniu r. podpisano umowę z firmą Thyssen na remont dźwigu po pożarze, która zakładała wykonanie prac do dnia r. W dniu r. rozpoczęły się prace rozbiórkowe dźwigu, natomiast w dniu r. rozpoczęto montaż nowych urządzeń. Od dnia r. trwał rozruch dźwigu, jazdy testowe oraz dostrojenie urządzeń. Prace przebiegały bez zakłóceń w związku z powyższym termin oddania dźwigu oraz dopuszczenia go przez UDT do użytku nie został przekroczony, a wręcz przeciwnie prace zakończono 5

6 r. czyli na 11 dni przed terminem. W dniu r. Komisja techniczna odebrała prace bez uwag. II. W zakresie prac remontowych. 1. Realizacja Planu rzeczowo finansowego remontów na 2011 r. W I kwartale 2011 r. trwały następujące prace remontowe. Budowa drogi ppoż. w KD 3. Budowa drogi ppoż. w KD 3.została powierzona firmie KOMET za łączną kwotę, zgodną z planem remontów na 2010 r., w wysokości zł. Prace rozpoczęły się w dniu r. i trwały do dnia r., w którym ze względu na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiającymi dalsze prowadzenie prac budowlanych wstrzymano prace do czasu wystąpienia korzystnych warunków pogodowych, zobowiązując jednocześnie wykonawcę do zabezpieczenia placu budowy oraz złożonych materiałów. Zaawansowanie prac oszacowano na 40%. Ponadto z funduszu parkingowego zostały zlecone prace związane z budową miejsc parkingowych oraz odcinka drogi dojazdowej w kierunku cukierni Piast. Prace budowlane wznowiono w dniu r. zostały zakończone w dniu r. Komisja GZMiT odebrała przedmiotowe prace w dniu bez uwag. Wymiana dźwigu w budynku Solec 58/60. Przetarg na: remont modernizację dźwigu osobowego w budynku Solec 58/60 odbył się w dniu r. Komisja Przetargowa po rozpatrzeniu ofert, przeprowadzeniu dodatkowych rozmów, negocjacji cenowych z oferentami postanowiła wybrać, w drodze głosowania, na wykonawcę prac firmę: LIFT SERVICE S.A. - Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych za cenę zł brutto (w planie remontów na 2011 r. przewidziano na te prace kwotę ). W dniu r. rozpoczęły się prace montażowe, które trwały do dnia r. Komisja GZMiT odebrała przedmiotowe prace bez uwag. Awaryjna wymiana 2 pionów ciepłej wody w budynku Solec 28. W związku z bardzo dużą awaryjnością instalacji ciepłej wody (instalacja cw wymieniana w 1993 r. bez zastosowania wkładek stabilizujących - termicznych w pionach cw i cyrkulacji ) zaistniała konieczność pilnej wymiany dwóch pionów ciepłej wody w budynku Solec 28. Prace zostały powierzone firmie KOMET za cenę ,83 zł brutto. Prace wykonano w terminie od r. do r. W dniu r. Komisja odebrała w/w prace bez uwag. III. Zamierzenia Zarządu na II kwartał 2011 r. W II kwartale 2011 r. Zarząd zamierza: 1) Zorganizować sprawozdawcze Walne Zgromadzenie, 2) Rozpocząć procedury przetargowe prac remontowych przewidzianych w planie remontów na 2011 r. 3) Organizować i nadzorować wykonawstwo prac remontowych 4) Organizować i nadzorować działalność eksploatacyjną Spółdzielni (zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków). Prosimy o rzetelną ocenę naszej pracy i jej efektów Zarząd, 6

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 23 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za II kwartał 2011 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za II kwartał 2011 r. Warszawa, 30.06.2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za II kwartał 2011 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 / części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia..

Uchwała nr 1 / części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. -PROJEKT- Uchwała nr 1 /2015. -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. w sprawie : zaleceń polustracyjnych po przeprowadzeniu lustracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia..

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. -PROJEKT- Uchwała nr 1 /2014. -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za

Bardziej szczegółowo

Grodzenie nieruchomości lub zespołu.

Grodzenie nieruchomości lub zespołu. Regulamin korzystania z terenów zagrodzonych posesji oraz miejsc parkingowych zlokalizowanych na terenach będących w użytkowaniu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Powiśle. Grodzenie nieruchomości lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W NOWEJ RUDZIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W NOWEJ RUDZIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W NOWEJ RUDZIE Regulamin określa zasady tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

Na podstawie 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia co następuje: Uchwała Nr 01/07/16 z dnia 27 lipca 2016 roku, protokół nr 02/07/2016 w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 04/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej. Na podstawie 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za III kwartał 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za III kwartał 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za III kwartał 2013 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle. W III

Bardziej szczegółowo

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska.

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska. Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 3 grudnia 2012 r. zwołanego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TRANSPORTOWIEC w LUBLINIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni określona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za 2008 r. Warszawa, 27.04.2009 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za 2008 r. Rozdział I. Skład osobowy Rady Nadzorczej. Rok 2008 jest drugim rokiem pracy Rady

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2012 r. Warszawa, 27.04.2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2012 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia r.

Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia r. UCHWAŁA NR 78 Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia 24.09.2013 r. w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU I. PODSTAWA PRAWNA 1 Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Wielkoblokowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY OBOWIĄZUJE OD 1.02.2016r. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama Ul. Krochmalna 32 00-864 Warszawa Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SBM WŻB nr 32 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

Na podstawie 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia co następuje: Uchwała Nr 32/12/15 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2015 roku, protokół nr 07/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 06/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r.

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r. Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Jan Kosiło Członek

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści:

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści: REGULAMIN FINANSOWY Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Zasady gospodarki finansowej. 3. Tworzenie i wykorzystanie funduszy podstawowych Spółdzielni. 4. Tworzenie i wykorzystanie funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 I. Podstawa prawna. 1 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.01.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawy prawne 1 1. Podstawowe akty prawne przyjęte za podstawę

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11.

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11. Ocena działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu w świetle wyników przeprowadzonej całościowej lustracji działalności Spółdzielni w okresie 01.01.2012 r. 31.12.2014 r. i badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało 69 przeciwko głosowało 0 ...

Uchwała Nr 1/2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało 69 przeciwko głosowało 0 ... Uchwała Nr 1/2012 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 24 listopada 2012 r. w sprawie określenia liczby oraz parytetu wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA Rozdział I Podstawa Prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni określona jest w: 1. Ustawie z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ZWIĄŻE ^, W!ZVJ^4Y 15-879 Białystok, u, Sw rfccna 11/1 te!. 7445083. 7*2001)1 w. 306, 313 H! P 54? 14-59-9D. Białystok 17.12.2012 Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Definicje. Art. 1

Rozdział I Definicje. Art. 1 Załącznik do Uchwały RN SBM Żoliborz z dnia 29-05-2012 Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i remontów w SBM Żoliborz. Podstawy prawne a/ Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2015 ROK

ZAŁOśENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2015 ROK Załącznik do uchwały nr 44/2014 Rady Nadzorczej JSM z dnia 26.08.2014r. ZAŁOśENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2015 ROK ZałoŜenia do planu gospodarczego Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu Warszawa, 13.01.2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za IV kwartał 2011 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia r. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA

Załącznik do uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia r. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA U C H W A Ł A nr 43 /2011 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali.

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. 5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SBM URSYNÓW

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SBM URSYNÓW Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego URSYNÓW 02 777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 98 REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SBM URSYNÓW Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Podstawa prawna: REGULAMIN Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. oraz zasobach zarządzanych przez spółdzielnię. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2014

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2014 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2014 UCHWAŁA NR.. z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013. Działając na podstawie art. 38 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za III kwartał 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za III kwartał 2008 r. Warszawa, 30.10.2008 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za III kwartał 2008 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o kosztach i przychodach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r.

Informacja o kosztach i przychodach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r. Informacja o kosztach i przychodach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa za 2015 r. poniosła koszty związane z eksploatacją i technicznym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Statutu wynikające z protokołu lustracji zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu w dniu r.

Zmiany do Statutu wynikające z protokołu lustracji zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu w dniu r. Informacja z realizacji wniosków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej zawartych w liście polustracyjnym z lustracji pełnej kompleksowej działalności Spółdzielni za lata 2010-2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. tworzenia funduszu remontowego, wydatkowania środków oraz rozliczania kosztów poniesionych. na remonty zasobów mieszkaniowych

REGULAMIN. tworzenia funduszu remontowego, wydatkowania środków oraz rozliczania kosztów poniesionych. na remonty zasobów mieszkaniowych REGULAMIN tworzenia funduszu remontowego, wydatkowania środków oraz rozliczania kosztów poniesionych na remonty zasobów mieszkaniowych W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POMEZANIA" W KWIDZYNIE Kwidzyn, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Postawa prawna. 1. Postanowienia ogólne

Postawa prawna. 1. Postanowienia ogólne Postawa prawna - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami, - Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami, - Ustawa z dnia 24.06.1994.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2012 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na Wstęp. I. Elementy składowe 1. Plan przychodów i kosztów eksploatacji budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewskiej 51 F G H J. 2 Plan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna 1 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1.Uchwała ZPCz Nr 7/XI/07 2. Statut Spółdzielni 3. Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku z dnia 16 października 2009 r. Zmiany: - Uchwała nr 69/2010 z dnia 25.11.2010 r. (Rozdz. 2 ust. 2.6. pkt. 3) 1.1. Podstawy prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

Zdolność płatnicza Spółdzielni wg stanu na 31.XII. 2008

Zdolność płatnicza Spółdzielni wg stanu na 31.XII. 2008 Zdolność płatnicza Spółdzielni wg stanu na 31.XII. 2008 I Środki pieniężne w : -kasie 5 420,79 -bieżący rachunek bankowy 753 508,74 -rachunek ZFSS 2 058,13 -lokaty terminowe 2 628 950,00 razem 3 389 937,66

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec obradujące w dniu 31 maja 2016r.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec obradujące w dniu 31 maja 2016r. Spółdzielnia Mieszkaniowa POŁANIEC 28.230 Połaniec, ul. H. Kołłątaia 1/5A NIP: 866-000.16-13, REGON 001079950 tcl. (015) 865-02-90, skr. p. nr 18 Połaniec, dnia 6 czerwca 2016r. Uchwały podjęte przez Walne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie powstała w 1992 roku, działa w oparciu o Ustawę o Spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

Informacja o kosztach i przychodach z działalności finansowo-ekonomicznej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 r.

Informacja o kosztach i przychodach z działalności finansowo-ekonomicznej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 r. Informacja o kosztach i przychodach z działalności finansowo-ekonomicznej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 r. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa za 2014 r. poniosła koszty związane

Bardziej szczegółowo

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r.

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r. Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia 04.02.2014 r. Protokół nr 5/ 2014 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 04.02.2014 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015.

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015. PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu 02.06.2016r. za rok 2015. Skład komisji: 1. Andrzej Zawadzki Przewodniczący 2. Jan

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 873) Przepisy obowiązujące a nie zawatre w treści usatwy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności: UMOWA O ZARZĄDZANIE zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul....w Krakowie, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd, w składzie:...... a......... 1 Strony

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu o działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle w I półroczu 2008 r.

Informacja Zarządu o działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle w I półroczu 2008 r. Warszawa, 30.06.2008 r. Informacja Zarządu o działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle w I półroczu 2008 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 1/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 1/2016 w sprawie rocznego sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2015 rok. Działając na podstawie 39 ust. 2 statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Uchwała RN nr. 1/4/2015

Uchwała RN nr. 1/4/2015 Uchwała RN nr. 1/4/2015 podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.03.2015 r. Rada Nadzorcza uchwala na podstawie Statutu 56 ust. 1, ust. 2 i z zastosowaniem 57 ust.1 wykreślenie z rejestru członków..

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity - Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie

Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Podstawy prawne Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni zostały opracowane w oparciu o przepisy prawa: Ustawa z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010.

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. P R O T O K Ó Ł Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. Skład Komisji Rewizyjnej: 1. Rożek Zdzisław - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Olsztyn, dnia 22.07.2013 roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Stosownie do zawartej w dniu 18.04.2013 roku umowy pomiędzy Warmińsko - Mazurskim Związkiem Rewizyjnym

Bardziej szczegółowo