1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście."

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób umożliwia c.w.u. zapewnienie które w łatwy optymalnej sposób umożliwia zapewnienie optymalnej w pomieszczeniu. Do w dyspozycji pomieszczeniu. jest kilka indywidualnie nastawianych programów ogrzewania. Regulator Można skorzystać MR-6 z fabrycznych nastaw urządzenia, bądź też dopasować je do własnych potrzeb. Do dyspozycji jest kilka indywidualnie nastawianych programów ogrzewania. Można skorzystać z fabrycznych nastaw urządzenia, bądź też dopasować je do własnych potrzeb. 1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb Ochrona Tryb Automatyczny program czasowy Podgląd i ienia Automatycznego Tryb Komfort F C Przedpołudnie: format 12 godzinny Popołudnie: format 12 godzinny Zatwierdzenie wyboru Temperatura w stopniach Fahrenheit a Temperatura w stopniach Celsius a Blokada przycisków aktywna 1. Wyświetlacz 2. Przycisk do zmiany 3. Ustaw 4. Zatwierdź 5. Przycisk do zmniejszania wartości 6. Przycisk do zwiększania wartości 7 Przycisk ZAŁ/AUTO/WYŁ przygotowania c.w.u. 8. Baterie Tryb Ekonomiczny Wyjście Display of time Ustawienie wartości zadanej na stałe Ustawienia daty i godziny Ustawienia wakacyjnego Tryb Automatyczny program czasowy dla funkcji przygotowania c.w.u Podgląd i ienia Automatycznego dla funkcji przygotowania c.w.u. Wyświetlanie w pomieszczeniu, wartości zadanej. Symbol informujący o załączeniu ogrzewania Dzień tygodnia 1 = poniedziałek 7 = niedziela Pasek czasu Symbol informujący o wyświetlaniu aktualnej w pomieszczeniu tel , fax , 1 / 6

2 Czy chcesz ić dzień tygodnia i godzinę? Sposób postępowania: Naciśnij przycisk i wybierz symbol Naciśnij przycisk Wyświetlony czas zacznie migać. Naciśnij przycisk lub aby wprowadzić aktualną godzinę. Naciśnij przycisk Wyświetlony dzień tygodnia zacznie miga, wciśnij przycisk lub aby ić dzień tygodnia. Naciśnij przycisk Naciśnij przycisk zmiany aby wyjść, lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku Czy chcesz aktywować blokadę przycisków? Naciśnij przycisk zmiany przez przynajmniej 7 sekund aby aktywować blokadę przycisków. Aby odblokować, powtórz czynność. Blokada przycisków nie wpływa na działanie regulatora, natomiast wprowadzanie zmian nie jest możliwe. tel , fax , 2 / 6

3 Czy w pomieszczeniach jest za zimno lub za gorąco? Aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość zadaną w pomieszczeniu o 0.5 C / 1 F, postępuj następująco: Wciśnij przycisk lub aby zmienić wartość zadaną tymczasowo. Wprowadzone wartości zostaną automatycznie zresetowane przy najbliższym przełączeniu. Wciśnij przycisk, lub zmiany by zapisać wartość lub zaczekaj aż program automatycznie powróci do widoku Aby zablokować zmianę nastaw, użyj parametrów P06 i P08. Czy chcesz zmienić tryb? Możesz wybierać trzy tryby : Automatyczny program czasowy, Komfort lub Ekonomiczny. W celu przełączenia pomiędzy trybami można użyć przycisku zmiany Tryb Komfort - stałe utrzymywanie wartości zadanej Komfort. Zapewnia odpowiedni komfort w pomieszczeniach gdy budynek jest używany. Tryb Ekonomiczny - stałe utrzymywanie wartości zadanej Ekonomicznego. Obniża zużycia energii gdy budynek nie jest używany, np. w nocy. Czy chcesz ić tryb wakacyjny?! Używaj wakacyjnego gdy nie używasz budynku. Naciśnij przycisk i wybierz symbol Naciśnij przycisk Naciśnij przycisk lub aby zmienić wartość zadaną wakacyjnego. Naciśnij przycisk Naciśnij przycisk lub aby zmienić liczbę dni podczas których aktywny będzie tryb wakacyjny (Uwaga: 0 = tryb wakacyjny wyłączony). Naciśnij przycisk aby zapisać wartość. Kiedy tryb wakacyjny jest aktywny, wyświetlana jest liczba pozostałych dni do końca działania wakacyjnego. Uwaga: Jeśli podczas aktywnego wakacyjnego naciśniesz przycisk zmiany, zostanie on wyłączony. Symbol nie będzie wyświetlany. Jeśli wprowadzanie zmian wartości zadanej obu trybów Komfort i Ekonomiczny jest zablokowane (parametry P06 I P08), to w trybie wakacyjnym iona zostanie najniższa wartość zadana. W trybie wakacyjnym możesz ić temperaturę od 5 ºC do najniższej zablokowanej wartości zadanej. AUTO W trybie Automatyczny program czasowy, przełączanie pomiędzy trybami Komfort i Ekonomiczny następuje zgodnie z ionym programem czasowym.! Uwaga: Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe jest funkcją zawsze aktywną. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5 ºC, regulator automatycznie załączy ogrzewanie, a na wyświetlaczu pojawi się symbol Czy chcesz ić wartość zadaną na stałe?! Naciśnij przycisk i wybierz symbol Naciśnij przycisk Naciśnij przycisk zmiany aby wybrać zmianę wartości zadanej Komfort lub Ekonomicznego. Naciśnij przycisk lub by zmienić wartość zadaną. Naciśnij przycisk Naciśnij przycisk zmiany aby zapisać wartość lub zaczekaj aż regulator samoczynnie wróci do widoku Uwaga: Wartości wprowadzone w ten sposób dotyczą również Automatyczny program czasowy. Rady jak oszczędzać nie rezygnując z komfortu W okresie grzewczym wybierz tryb Automatyczny program czasowy i czas przełączenia dostosowany do Twoich nawyków użytkowania domu. Wybierz tryb Ekonomiczny lub tryb wakacyjny w czasie gdy budynek nie jest używany przez dłuższy czas. tel , fax , 3 / 6

4 Czy chcesz wprowadzić swój własny program czasowy? Opcja 1: Program czasowy z wyborem dni tygodnia (P11=0) Możesz ić czas w trybie Komfort lub Ekonomicznym z roździelczością 15 minut dla wybranego dnia tygodnia. Pasek czasu pozwala na ustalenie czasu w każdym z trybów. Widoczne segmenty: tryb Komfort Niewidoczne segmenty: tryb Ekonomiczny Kiedy wybrany jest tryb Automatyczny program czasowy, przełączanie następuje zgodnie ze zdefiniowanym programem czasowym. Postępuj następująco: 1) Naciśnij przycisk i wybierz symbol AUTO. 2) Naciśnij przycisk 3) Program czasowy dla pierwszego dnia tygodnia jest wyświetlany Pon (1) 4) Naciśnij przycisk lub aby wybrać dzień tygodnia. Pon (1) Nie (7). 5) Naciśnij przycisk aby przejść do ustalania czasu. Podczas ustalania czasu : 6) Naciśnij przycisk zmiany aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. 7) Naciśnij lub aby zwiększać lub zmniejszać czas z roździelczością 15 minut. Opcja 2: Program czasowy dla wszystkich 7 dni (P11=1) Możesz ić taki sam program czasowy dla wszystkich dni tygodnia. Widoczne segmenty: praca w trybie Komfort Niewidoczne segmenty: praca w trybie Ekonomicznym Postępuj następująco: 1) Ustaw parametr (P11=1). Zobacz "Czy chcesz zmienić parametry?". 2) Naciśnij przycisk i wybierz symbol AUTO. 3) Naciśnij przycisk 4) Program czasowy dla wszystkich dni tygodnia jest wyświetlany Pon (1) Nie (7) 5) Naciśnij przycisk aby przejść do ustalania czasu. Podczas ustalania czasu : 6) Naciśnij przycisk zmiany aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny 7) Naciśnij lub aby zwiększać lub zmniejszać czas z roździelczością 15 minut 8) Naciśnij aby zapisać program czasowy 9) Naciśnij przycisk zmiany lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku 8) Naciśnij aby zapisać program czasowy. 9) Powtórz kroki 4-8 w celu wprowadzenia programów czasowych dla pozostałych dni. 10) Naciśnij przycisk zmiany lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku tel , fax , 4 / 6

5 Opcja 3: Program czasowy dla 5 dni roboczych i 2 dni weekendowych (P11=2) Możesz ić jeden program czasowy dla 5 dni roboczych i inny program czasowy na 2 dni weekendowe. Widoczne segmenty: praca w trybie Komfort Niewidoczne segmenty: praca w trybie Ekonomicznym Postępuj następująco: 1) Ustaw parametr (P11=2). Zobacz "Czy chcesz zmienić parametry?". 2) Naciśnij przycisk i wybierz symbol AUTO. 3) Naciśnij przycisk 4) Program czasowy dla dni roboczych jest wyświetlany: Pon (1) Pią (5). 5) Naciśnij przycisk lub aby wybrać dni robocze Pon (1) - Pią( 5) lub dni weekendowe Sob (6) - Nie (7). 6) Naciśnij przycisk aby przejść do ustalania czasu. Podczas ustalania czasu : 7) Naciśnij przycisk zmiany aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. 8) Naciśnij lub aby zwiększać lub zmienijszać czas z roździelczością 15 minut. 9) Naciśnij aby zapisać program czasowy. 10) Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. 11) Naciśnij przycisk zmiany lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku Ustawienia fabryczne Ustawienia Dzień / Dni Tryb Komfort Tryb fabryczne Ekonomiczny Pon (1) Piąt (5) Sob (6) Nie (7) 6:00 8:00 17:00 22:00 22:00 6:00 h 8:00 17:00 h 7:00 22:00 h 22:00 7:00 h Czy chcesz załączyć przygotowanie c.w.u? Naciśnij przycisk aby załączyć przygotowanie c.w.u. W trakcie wyświetlany będzie symbol Naciśnij przycisk ponownie. Regulator i tryb automatycznego programu czasowego dla przygotowania c.w.u. a na wyświetlaczu pojawi się symbol AUTO Przełączenia następują zgodnie ze zdefiniowanym programem czasowym. Jeśli chcesz zobaczyć pasek czasu programu czasowego przygotowania c.w.u. naciśnij i przytrzymaj przycisk przez pięć sekund. Pasek czasu zacznie migać sygnalizując aktualne czasy. Czas po którym regulator samoczynnie powróci do poprzedniego widoku można zmienić iając parametr P13. Naciśnij ponownie. Naciśnij przycisk ponownie aby wyłączyć. Symbol zniknie z wyświetlacza. Przejście regulatora w tryb Ochrona (zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe) nie ma wpływu na działanie funkcji przygotowania c.w.u. Czy chcesz wprowadzić swój własny program czasowy dla przygotowania c.w.u.? zatwierdż Możesz wprowadzić automatyczny program czasowy przygotowania c.w.u. postępując następująco: Naciśnij przycisk i wybierz symbol AUTO, następnie naciśnij przycisk. Możesz ić czas w trybie Komfort lub Ekonomicznym z roździelczością 15 minut dla wybranego dnia tygodnia. Pasek czasu pozwala na ustalenie czasu w każdym z trybów. Widoczne segmenty: przygotowanie c.w.u załączone Niewidoczne segmenty: przygotowanie c.w.u. jest wyłączone Można ić indywidualny program czasowy dla każdego z dni tygodnia, taki sam program czasowy dla 7 dni, lub program czasowy dla 5 dni roboczych i 2 weekendowych. Program czasowy przygotowania c.w.u definiuje się analogicznie jak zwykły program czasowy. tel , fax , 5 / 6

6 h h h ie Instrukcja obsługi: Symbol Ustawienia włożyć oprawkę fabryczne baterii do programu regulatora. czasowego przygotowania c.w.u. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawienia Dzień / Dni Tryb Komfort Tryb fabryczne Ekonomiczny Pon (1) Piąt (5) Sob (6) Nie (7) 6:00 8:00 17:00 22:00 22:00 6:00 h 8:00 17:00 h 7:00 22:00 h 22:00 7:00 h Czy pojawił się symbol na wyświetlaczu? (Dotyczy tylko wersji zasilanej bateryjnie) Symbol oznacza, że baterie są wyczerpane. Wymień je na dwie nowe alkaliczne baterie typu AAA. Sposób postępowania: Czy pojawił się symbol na wyświetlaczu? (Dotyczy tylko wersji zasilanej bateryjnie) oznacza, że baterie są wyczerpane. Wymień je na dwie nowe alkaliczne baterie typu AAA. Sposób postępowania: Przygotuj 2 nowe baterie alkaliczne typu AAA 1,5 V W przeciągu 1,5 minuty: Wyjąć oprawkę baterii z regulatora, usunąć z niej zużyte baterie i włożyć nowe, po czym ponownie Przygotuj 2 nowe baterie alkaliczne typu AAA 1,5 V W przeciągu 1,5 minuty: Wyjąć oprawkę baterii z regulatora, usunąć z niej zużyte baterie i włożyć nowe, po czym ponownie włożyć oprawkę baterii do regulatora. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czy chcesz zmienić parametry? Jeśli chcesz zmienić parametry, postępuj następująco: Lista parametrów Naciśnij jednocześnie przyciski i i przytrzymaj przez 5 sekund, a następnie puść. Wyświetlony zostanie parametr "P01" w dolnej części wyświetlacza. Naciśnij przycisk lub aby przejść do wybranego parametru. Naciśnij przycisk ok aby odblokować zmianę wartości parametru. Naciśnij przycisk lub aby zmienić parametr. Naciśnij przycisk Naciśnij przycisk zmiany lub zaczekaj aż regulator samoczynnie wyjdzie z zmiany parametrów. Parametr Opis Opis nastaw P01 Format wyświetlania czasu 1 = 24:00 godzinny (domyślny) 2 = 12:00 AM/PM P02 Wybór C lub F 1 = C (domyślnie) 2 = F P03 Standardowe wyświetlanie 1 = temperatura w pomieszczeniu (domyślnie) Domyślnie: 16 C, 61 F PUZ P08 Meibes Sp. z Zablokowanie o.o., ul. Gronowska zmiany 8, = OFF (domyślnie) Leszno, tel nastawy 89, fax , 1 = ON zablokowana i Ekonomicznego iona na wartość Lista parametrów Czy chcesz zmienić parametry? Parametr Opis Opis nastaw P01 Jeśli chcesz Format wyświetlania zmienić parametry, postępuj następująco: czasu 2 = 12:00 AM/PM Naciśnij jednocześnie przyciski i i przytrzymaj Lista P07 parametrów Wartość zadana 5 35 C, z krokiem 0.5 C Parametr Opis Ekonomicznego Opis (41 95 nastaw F, z krokiem 1 F) P01 Format wyświetlania 1 = Domyślnie: 24:00 godzinny 16 C, (domyślny) 61 F P08 czasu Zablokowanie zmiany 2 = 0 12:00 = OFF AM/PM (domyślnie) nastawy P02 Wybór C lub F 1 = 1 C = ON (domyślnie) zablokowana i Ekonomicznego iona na wartość 2 = F zdefiniowaną w param. P07 P03 Standardowe 1 = temperatura w P09 Sygnalizator 0 = OFF wyświetlanie pomieszczeniu (domyślnie) akustyczny 1 = ON (domyślnie) 2 = wartość zadana P11 Ustawienia 0 = dla poszczególnych dni P04 Kalibracja czujnika -3 3 C automatycznego tygodnia programu z krokiem 0.5 C (domyślnie) czasowego, (-6 6 F, z krokiem 1 F) 1 = dla wszystkich 7 dni Domyślnie: 0 C przygotowania c.w.u 2 = dla 5 dni roboczych / 2 dni P05 Wartość zadana 5 35 weekendowych C, z krokiem 0.5 C Komfot P12 Funkcja okresowego ( = OFF F, (domyślnie) z krokiem 1 F) uruchomienia pompy Domyślnie: 1 = ON 20 C, 68 F P06 P13 Zablokowanie Czas pokazywania zmiany 0 = 00 OFF = nie (domyślnie) wyświetlaj nastawy paska czasu w trybie 1 = 1 ON = 1 minuta zablokowana (domyślnie) i Komfort iona na wartość 2 = 2 minuty przygotowania c.w.u zdefiniowaną w param. P05 Możliwość ienia czasu P07 Wartość zadana 5 35 C, z krokiem 0.5 C wyświetlania od 0 do 15 minut Ekonomicznego (41 95 F, z krokiem 1 F) P21 Okres pomiędzy 0.2 = 0.25 s skanowaniem Domyślnie: 16 C, 61 F 0.5 = 0.5 s P08 Zablokowanie przycisku termostatu zmiany 0 = OFF (domyślnie) 1.0 = 1.0 s (domyślnie) nastawy Uwaga: im krótszy 1 = ON zablokowana i Ekonomicznego 1.5 = 1.5 s okres, tym krótsza iona na wartość żywotność baterii zdefiniowaną w param. P07 P09 P22 P11 P23 P12 Sygnalizator Przywrócenie 0 = 0 OFF = OFF (domyślnie) akustyczny ień fabrycznych 1 = 1 ON = Przywróć (domyślnie) ienia Ustawienia 0 = dla fabryczne poszczególnych dni automatycznego Informacja o wersji Nie tygodnia ma możliwości programu oprogramowania wprowadzenia (domyślnie) zmian czasowego, 1 = dla wszystkich 7 dni przygotowania c.w.u 2 = dla 5 dni roboczych / 2 dni weekendowych Funkcja okresowego uruchomienia pompy 0 = OFF (domyślnie) 1 = ON 00 = nie wyświetlaj 1 = 1 minuta (domyślnie) 2 = 2 minuty Możliwość ienia czasu wyświetlania od 0 do 15 minut 0.2 = 0.25 s 0.5 = 0.5 s 1.0 = 1.0 s (domyślnie) 1.5 = 1.5 s 2 = wartość zadana P13 Czas pokazywania 6/6 Instrukcja obsługi CB1B1423en_01 / paska czasu w trybie Siemens Building Technologies P04 Kalibracja czujnika przygotowania c.w.u P05 P06 P07 Wartość zadana Komfot Zablokowanie zmiany nastawy Komfort Wartość zadana Ekonomicznego -3 3 C z krokiem 0.5 C (-6 6 F, z krokiem 1 F) Domyślnie: 0 C 5 35 C, z krokiem 0.5 C (41 95 F, z krokiem 1 F) Domyślnie: 20 C, 68 F 0 = OFF (domyślnie) 1 = ON zablokowana i iona na wartość zdefiniowaną w param. P C, z krokiem 0.5 C (41 95 F, z krokiem 1 F) P21 P22 P23 Naciśnij przycisk ok aby odblokować zmianę wartości parametru. Naciśnij przycisk lub aby zmienić parametr. Naciśnij przycisk Naciśnij przycisk zmiany lub zaczekaj aż regulator samoczynnie wyjdzie z zmiany parametrów. Okres pomiędzy skanowaniem przycisku termostatu Uwaga: im krótszy okres, tym krótsza żywotność baterii Przywrócenie ień fabrycznych Informacja o wersji oprogramowania 1 = 24:00 godzinny (domyślny) P02 Wybór C lub F 1 = C (domyślnie) przez 5 sekund, a następnie puść. 2 = F P03 Wyświetlony Standardowe zostanie parametr 1 = temperatura "P01" w dolnej części wyświetlanie wyświetlacza. pomieszczeniu (domyślnie) Naciśnij przycisk lub 2 = aby wartość przejść zadana do P04 wybranego Kalibracja czujnika parametru C z krokiem 0.5 C Naciśnij przycisk ok aby odblokować zmianę (-6 6 F, z krokiem 1 F) wartości parametru. Domyślnie: 0 C Naciśnij przycisk lub aby zmienić parametr. P05 Wartość zadana 5 35 C, z krokiem 0.5 C Naciśnij Komfot przycisk (41 95 F, z krokiem 1 F) Naciśnij przycisk zmiany Domyślnie: 20 C, lub 68 F P06 zaczekaj Zablokowanie aż regulator zmiany samoczynnie 0 = OFF (domyślnie) wyjdzie z zmiany nastawy parametrów. 1 = ON zablokowana i Komfort iona na wartość zdefiniowaną w param. P05 0 = OFF (domyślnie) 1 = Przywróć ienia fabryczne Nie ma możliwości wprowadzenia zmian 6 / 6

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 035 Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym do instalacji ogrzewania RDE10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Program

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE. Wersja 5806

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE. Wersja 5806 INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE Wersja 5806 Spis treści. Wstęp... 3 Opis regulatora RT 208B... 4 Opis symboli wyświetlacza... 5 Skrócony

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT

BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT BPT710 DO NADZOROWANIA URZ DZEÑ GRZEWCZYCH Można sterować: grzejniki ogrzewanie podłogowe płyty promieniujące, infra panele kotły gazowe i elektryczne (z odbiornikiem BPT002) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY KARTA KATALOGOWA Regulator CM707 jest przeznaczony do czasowej regulacji w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. Może być stosowany jako zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

*2702519_rev1* Termostat programowalny. PPH KOSTRZEWA Sp. J. UL. SUWALSKA 32 A 11-500 GIZYCKO POLOGNE. Tel: +48 87 428-53-51

*2702519_rev1* Termostat programowalny. PPH KOSTRZEWA Sp. J. UL. SUWALSKA 32 A 11-500 GIZYCKO POLOGNE. Tel: +48 87 428-53-51 Termostat programowalny PPH KOSTRZEWA Sp. J. UL. SUWALSKA 32 A 11-500 GIZYCKO POLOGNE Tel: +48 87 428-53-51 www.kostrzewa.com.pl *2702519_rev1* Urządzenie zgodne z wymogami zawartymi w dyrektywach CEE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

CM907 Instrukcja Obsługi

CM907 Instrukcja Obsługi Opis Programowalny termostat pokojowy CM907 przeznaczony jest do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu, i oszczędzać energię w czasie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 38/2010

Deklaracja zgodności nr 38/2010 tech -1- ST 208 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 38/2010 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

System EZR Manager 128028.1314

System EZR Manager 128028.1314 System EZR Manager Informacje ogólne.... Opis.... Założenia.... Konto użytkownika i funkcja Cloud.... Uruchomienie funkcji Cloud w stacji bazowej... Instrukcja obsługi.... Informacje ogólne.... Stacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania EVO

Moduł zdalnego sterowania EVO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania EVO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje zaawansowane funkcje regulacyjne. EDYCJA: A Kod: D-LBR756

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com Podręcznik użytkownika DEVIreg 550 Inteligentny termostat elektroniczny www.devi.com Spis treści 1 Wstęp................... 4 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa... 6 2 Ustawienia................ 7 2.1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

KWARCOWY ZEGAREK NARĘCZNY Z AUTO - KALIBRACJĄ CZASU

KWARCOWY ZEGAREK NARĘCZNY Z AUTO - KALIBRACJĄ CZASU Dziękujemy za zakup naszego produktu oraz okazane zaufanie firmie XONIX, wierzymy, że nasz zegarek będzie służył Państwo bezawaryjnie przez wiele lat. SPIS TREŚCI Informacje ogólne 1. Opis funkcji 2. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU 1.1. Montaż przełącznika Montaż przełącznika może być dokonywany tylko przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Wymagania stawiane

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 053 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDF30 do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) z zaworem rewersyjnym Wyjścia dla 2-stawnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane:

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane: RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA RCL-02 DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania: Typ baterii: Transmisja: Sposób transmisji: Zasięg: Współpraca z odbiornikami systemu: Współpraca

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 56/2012

Deklaracja zgodności nr 56/2012 tech -1- 1. ST 280 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 56/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci Radiobudzik z projektorem 10826147 Drodzy Klienci Dobry początek dnia dzięki małemu, kompaktowemu budzikowi w eleganckiej obudowie na wysoki połysk. Z podświetleniem wyświetlacza w niebieskim kolorze i

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 Cyfrowy termometr solarny TFA Instrukcja obsługi Nr produktu: 672096 Strona 1 z 6 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska VISION SOLAR Cyfrowy termometr okienny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO ATL/INS/2008/2/DIGI DT PILOT INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO IMPORTER ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o. ul. Płochocińska 115 03-044 Warszawa e-mail: serwis@atlantic-polska.pl http:// www.atlantic-polska.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

ST 2801 instrukcja obsługi

ST 2801 instrukcja obsługi Tech 1 ST 2801 instrukcja obsługi I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 5 IV. Obsługa sterownika... 6 Va) Zasada działania... 6 Vb) Opis ekranu głównego... 6 V. Funkcje

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 38/2010

Deklaracja zgodności nr 38/2010 tech -1- ST 205 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 38/2010 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego

EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego EUROSTER 813 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego 1. ZASTOSOWANIE PRODUCENT: P.H.P.U. AS, ul. Polanka 8a/3, 61-131 Poznań Euroster 813 jest sterownikiem systemu solarnego. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika THR840DEE Termostat cyfrowy 50062484-004 Rev. A THR840DEE-PL-2.indd 1 11-08-10 11:22 OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić poprawną pracę, produkt ten musi zostać prawidłowo zainstalowany i

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

PILOT G ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12

PILOT G ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12 Notatki ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12 PILOT G Wyprodukowany przez (producenta oraz serwisanta panelu) P.P.H.U. ProND ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska tel./fax

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP45, antracytowy

Programator tygodniowy cyfrowy, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP45, antracytowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator tygodniowy cyfrowy, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP45, antracytowy Nr produktu 614900 Strona 1 z 8 1. Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę Conrad

Zegarek na rękę Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672290 Zegarek na rękę Conrad Strona 1 z 5 Przeznaczenie Zegarek ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu oraz daty sygnalizowanej poprzez czerwone diody LED. Żółte diody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 230 V~ / 50 Hz Max. obciążenie regulatora 16

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ ETHERNET W STANDARDZIE BEZ DODATKOWYCH OPŁAT ZDALNY DOSTĘP DO TWOJEGO KOTŁA POPRZEZ INTERNET

NOWOŚĆ ETHERNET W STANDARDZIE BEZ DODATKOWYCH OPŁAT ZDALNY DOSTĘP DO TWOJEGO KOTŁA POPRZEZ INTERNET INSTRUKCJA URUCHOMIENIA USŁUGI w PLATFORMIE e-multifun NOWOŚĆ ETHERNET W STANDARDZIE BEZ DODATKOWYCH OPŁAT ZDALNY DOSTĘP DO TWOJEGO KOTŁA POPRZEZ INTERNET Strona 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI E-MULTIFUN OPIS PANELU

Bardziej szczegółowo

Termostat P. Termostaty Elektroniczny termostat pokojowy z zegarem sterującym do siłowników elektrotermicznych

Termostat P. Termostaty Elektroniczny termostat pokojowy z zegarem sterującym do siłowników elektrotermicznych Termostat P Termostaty Elektroniczny termostat pokojowy z zegarem sterującym do siłowników elektrotermicznych IMI HEIMEIER / Termostaty i siłowniki / Termostat P Termostat P Elektroniczny termostat pokojowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGII KAMERY UKRYTEJ W GUZIKU + ODBIORNIK DVR LCD

INSTRUKCJA OBSŁUGII KAMERY UKRYTEJ W GUZIKU + ODBIORNIK DVR LCD Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp. są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Devireg TM 535. Instrukcja obsługi

Devireg TM 535. Instrukcja obsługi Devireg TM 535 Instrukcja obsługi PL Gratulujemy wyboru... systemu grzewczego DEVI W Twoim domu został zainstalowany elektryczny system ogrzewania podłogowego DEVI. DEVI jest wiodącym producentem ogrzewania

Bardziej szczegółowo