Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła (2013/08) PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL"

Transkrypt

1 Regulator pompy ciepła T (2013/08) PL Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

2 Słowo wstępne Słowo wstępne Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem - i to od 275 lat. Od początku inwestujemy naszą całą energię i pasję, aby zaprojektować dla Państwa indywidualne rozwiązania, umożliwiające komfort i dobre samopoczucie. Obojętnie, czy jest to ciepło, ciepła woda, czy wentylacja - wraz z produktem marki Buderus otrzymują Państwo o wysokiej efektywności technikę grzewczą o sprawdzonej jakości Buderus, która długo i niezawodnie zadba o Państwa komfort życia. Nasze produkty wytwarzamy w najnowszych technologiach i zwracamy uwagę, aby były w efektywny sposób ze sobą zestrojone. Ekonomiczność i ekologiczność produktów są przy tym wartościami nadrzędnymi. Dziękujemy za wybór naszych produktów, a tym samym za efektywne wykorzystanie energii przy równoczesnym wysokim komforcie ich użytkowania. Aby taki stan utrzymał się przez długi czas, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Jeżeli mimo to występują problemy, proszę zwrócić się do swojego instalatora. W każdej chwili udzieli on Państwu wszelkiej potrzebnej pomocy. Instalator jest w danej chwili niedostępny? Nasz serwis działa całą dobę! Życzymy Państwu dużo zadowolenia z nowego produktu firmy Buderus! Zespół Buderus 2 Logamatic HMC (2013/08)

3 Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Tryb przygotowania c.w.u Temperatura ciepłej wody Czasy blokady dla przygotowania c.w.u Szybkie ładowanie c.w.u Programy ochronne Termiczna dezynfekcja Cyrkulacja Dane regulatora pompy ciepła Użycie zgodnie z przeznaczeniem Deklaracja zgodności wzoru konstrukcyjnego WE Opis działania Konserwacja i czyszczenie Konserwacja regulatora pompy ciepła Czyszczenie pompy ciepła Obsługa Przegląd elementów obsługi Przegląd użytych symboli Obsługa regulatora pompy ciepła Wyświetlacz Pokrętło nastawcze Przyciski sterujące Menu startowe Stan pracy Ustawienie daty i godziny w menu startowym Menu główne Menu wyboru Ochrona środowiska i utylizacja Usterki Zachowanie w razie usterki Wskazania usterek Indeks Ustawienia podstawowe Kontrast Język Data i godzina Szybkie ustawienia Szybkie ustawienia ogrzewania Ustawienie trybu pracy ogrzewania Ustawienie temperatury powrotu wody grzewczej Ustawienie czasów pracy obiegu grzewczego Szybkie ustawienie przygotowania c.w.u Ustawienie trybu przygotowania c.w.u Ustawienie temperatury zadanej przygotowania c.w.u Ustawienie czasów blokady dla przygotowania c.w.u Szybkie ustawienia dla całej instalacji Ogrzewanie Tryb pracy ogrzewania Temperatura Krzywe grzewcze Ustawienie krzywej grzewczej obiegu grzewczego Ustawienie krzywej grzewczej obiegu mieszanego Stała temperatura Programy czasowe Ustawienie czasów pracy dla obiegu grzewczego i obiegu mieszanego Ustawienie czasów pracy dla obiegu grzewczego Ustawienie czasów pracy dla obiegu mieszanego Granica grzania Przygotowanie c.w.u Logamatic HMC (2013/08) 3

4 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1.1 Objaśnienie symboli Wskazówki ostrzegawcze Słowa ostrzegawcze na początku wskazówki ostrzegawczej oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy następstw, jeżeli nie zostaną wykonane działania w celu uniknięcia zagrożenia. WSKAZÓWKA oznacza, że mogą wystąpić szkody materialne. OSTROŻNOŚĆ oznacza, że może dojść do obrażeń u ludzi - od lekkich do średniociężkich. OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie obrażenia u ludzi. NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że może dojść do zagrażających życiu obrażeń u ludzi. Ważne informacje Inne symbole Symbol Wskazówki ostrzegawcze są oznaczone w tekście trójkątem ostrzegawczym na szarym tle i ujęte w ramkę. W przypadku niebezpieczeństw związanych z prądem elektrycznym znak wykrzyknika w trójkącie ostrzegawczym zastąpiony jest symbolem błyskawicy. Ważne informacje, nie zawierające zagrożeń dla ludzi lub rzeczy, oznaczone są symbolem znajdującym się obok. Ograniczone są one liniami powyżej i poniżej tekstu. Znaczenie Czynność Odsyłacz do innych miejsc w dokumencie lub innych dokumentów Wyliczenie/wpis na liście Wyliczenie/wpis na liście (2. płaszczyzna) Tab Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Tryb pracy Regulator pompy ciepła można stosować wyłącznie w połączeniu z pompą ciepła i osprzętem, które są dopuszczone przez producenta. Stosować się do wytycznych na tabliczce (naklejce) bezpieczeństwa. Nigdy nie odłączać pompy ciepła od sieci elektrycznej (z wyjątkiem prac na instalacji elektrycznej). Nigdy nie zamykać obiegu grzewczego do pompy ciepła, aby zapewnić ochronę przed zamarzaniem. Używać tylko oryginalnego osprzętu. Zagrożenie życia przez prąd elektryczny Przed otwarciem regulatora lub wykonaniem czynności na instalacji elektrycznej: wyłączyć wszystkie fazy zasilania sieciowego i zabezpieczyć przed przypadkowym ponownym włączeniem. Podłączenie elektryczne i prace na instalacji elektrycznej może wykonać tylko uprawniony elektryk. Przy montażu i wykonywaniu prac na instalacji elektrycznej stosować się do odnośnych norm EN, PN i/lub miejscowych przepisów bezpieczeństwa. Stosować się do technicznych warunków podłączenia wyznaczonych przez właściwego dostawcę energii elektrycznej! Przeglądy i konserwacja Klient odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo i ekologiczność pompy ciepła. Zalecenie: zawrzeć umowę z uprawnioną firmą na konserwacje i przeglądy i co roku przeprowadzać przegląd pompy ciepła oraz zależną od potrzeb konserwację. Konserwację i naprawę mogą wykonać tylko uprawnieni instalatorzy. Stosować tylko oryginalne części zamienne! Uszkodzenia przez błędy obsługi Błędy obsługi mogą doprowadzić do odniesienia obrażeń przez ludzi i/ lub szkód rzeczowych: Zapewnić, aby dzieci bez nadzoru nie obsługiwały pompy ciepła lub nie bawiły się w pobliżu pompy. Zapewnić, aby dostęp do pompy ciepła miały tylko osoby, które są w stanie właściwie ją obsługiwać 2 Dane regulatora pompy ciepła 2.1 Użycie zgodnie z przeznaczeniem Regulator pompy ciepła można stosować wyłącznie do regulacji pompy ciepła dopuszczonej przez producenta wraz z przynależnymi komponentami instalacji. Regulator pompy ciepła można używać tylko w zakresie jego parametrów technicznych. Jakiekolwiek inne użytkowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Wyklucza się odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku takiego stosowania. 2.2 Deklaracja zgodności wzoru konstrukcyjnego WE Ten produkt odpowiada pod względem konstrukcji i zachowania w czasie pracy dyrektywom europejskim jak również uzupełniającym wymaganiom międzynarodowym. Zgodność jest udokumentowana oznakowaniem CE. Deklaracja zgodności dla opisanego tu produktu dostępna jest w Internecie pod adresem można ją także uzyskać w najbliższym oddziale firmy Buderus. 2.3 Opis działania Regulator pompy ciepła składa się z części obsługowej i sterownika elektronicznego. Steruje on całą instalacją pompy ciepła przy przygotowaniu c.w.u. i w systemie grzewczym. Podłączony typ pompy ciepła jest rozpoznawany automatycznie. Zależna od pogody krzywa grzewcza instalacji ogrzewczej z okresami obniżania i podwyższania temperatury ustawiana jest poprzez regulator pompy ciepła. Przygotowanie c.w.u. może być sterowane zależnie od potrzeb przy pomocy termostatu (zapewnia inwestor) lub czujnikiem temperatury (jako osprzęt lub zawarty w zakresie dostawy podgrzewacza c.w.u.). Sygnały niskiego napięcia i napięcia 230V oddzielane są przez regulator pompy ciepła. Zapewnia to najwyższy stopień zabezpieczenia przed usterkami. 4 Logamatic HMC (2013/08)

5 Obsługa 3 3 Obsługa 3.1 Przegląd elementów obsługi T Rys. 1 Przegląd elementów obsługi Poz. Nazwa Działanie 1 Wyświetlacz Odczytać informacje o pompie ciepła. Przejrzeć menu. Zmienić ustawienia. 2 Przycisk sterujący mode Wywołać menu Tryb pracy. 3 Przycisk sterujący info Wywołać menu Info + ustawienia. 4 Przycisk sterujący menu Wywołać menu główne. 5 Przycisk sterujący Wywołać menu startowe. 6 Pokrętło nastawcze Poruszyć kursorem. Ustawić wartość. Potwierdzić wprowadzone dane. wywołać menu. 7 Wskaźnik LED roboczy i usterek Dioda LED świeci się na zielono: pompa ciepła aktualnie pracuje lub jest gotowa do pracy. Dioda LED miga na czerwono lub zielono: spowodowano usterkę samoresetującą się. Dioda LED świeci na czerwono: spowodowano usterkę wymagającą potwierdzenia ( roz. 10.1, str. 21). Dioda LED nie świeci się: pompa ciepła jest odłączona od napięcia sieciowego. Tab. 2 Opis elementów obsługowych 3.2 Przegląd użytych symboli Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie Przerwij Basen Odszranianie Zasilanie pompy Wybrana ramka Powrót z menu Wybrano pole koła Programy czasowe ogrzewania Aktualizacja danych Programy czasowe ogrzewania basenu Rejestracja danychy Basen Dostęp danych Blokada basenu Data i godzina Menu serwisowe Odpowietrzanie Menu serwisowe Ustawienia Suszenie jastrychu Blokada menu serwisowego (wymagane hasło) Blokada z zakł. energetycznego Menu serwisowe informacja Menu główne Solar Ogrzewanie Czas letni Tab. 3 Symbole Logamatic HMC (2013/08) 5

6 3 Obsługa Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie Ogrzewanie i ogrzewanie basenu Usterka Ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. Tryb dzienny Ogrzewanie, przygotowanie c.w.u. i ogrzewanie basenu Dezynfekcja termiczna Ogrzewanie - obieg z mieszaniem Pendrive USB Informacja Przygotowanie c.w.u. Zimny start Przygotowanie c.w.u basenu Sprężarka (kręci się w czasie pracy) Przygotowanie c.w.u. zablokowane Programy skrócone Programy czasowe trybu c.w.u. LAN Przygotowanie c.w.u. cyrkulacja Ręczne odszranianie Dalej Tryb nocny Producent Nie wybrana ramka Czas zimowy Nie wybrano koła Cyrkulacja OK / potwierdzenie Wymuszone ogrzewanie Tab. 3 Symbole 3.3 Obsługa regulatora pompy ciepła Obsługa regulatora pompy ciepła odbywa się poprzez przyciski sterujące i pokrętło nastawcze w części obsługowej Wyświetlacz Na wyświetlaczu części obsługowej wskazywane są informacje robocze, funkcje i możliwości ustawienia regulatora pompy ciepła i pompy ciepła jak również usterki. Po naciśnięciu pokrętła nastawczego załącza się podświetlenie ekranu. Jeżeli pokrętło nastawcze nie zostanie naciśnięte dłużej niż 10 minut, to zgaśnie podświetlenie ekranu. Wysterowany symbol lub punkt menu znajdują się na tle ciemnego kursora Pokrętło nastawcze Regulator pompy ciepła jest obsługiwany przy pomocy pokrętła nastawczego. Krok obsługowy Obsługa pokrętła nastawczego Zaznaczyć punkt menu lub Przekręcić pokrętło nastawcze. symbol. Wybrać punkt menu lub Przekręcić pokrętło nastawcze. symbol. Nacisnąć pokrętło nastawcze. Włączenie punktu menu (w Nacisnąć pokrętło nastawcze. celu obsługi). Ustawić wartość. Przekręcić pokrętło nastawcze. Potwierdzić wprowadzenie/ Nacisnąć pokrętło nastawcze. zapytanie. Zapisać ustawienia. Zaznaczyć symbol. Nacisnąć pokrętło nastawcze. Odrzucić ustawienia/ zapytanie. Wywołać wcześniejsze menu. Tab. 4 Obsługa pokrętła nastawczego Zaznaczyć symbol. Nacisnąć pokrętło nastawcze. Zaznaczyć symbol. Nacisnąć pokrętło nastawcze. Jeżeli przycisk wyboru zostanie naciśnięty i przytrzymany przez trzy sekundy, to regulator pompy ciepła przechodzi do menu głównego. Jeżeli przez dalsze siedem sekund nie zostanie naciśnięte pokrętło nastawcze, to regulator pompy ciepła przechodzi do menu startowego Przyciski sterujące Do szybkiej nawigacji w ważnych menu stosuje się przyciski sterujące Przycisk sterujący Skutek mode Wywołać menu Tryb pracy. info Wywołać menu Info + ustawienia. menu Wywołać menu główne. Wywołać menu startowe. Tab. 5 Przyciski sterujące Aby uprościć dalszy opis, wybranie menu jest opisane jako ścieżka. Punktem wyjściowym jest zawsze menu główne. Płaszczyzny menu oddzielone są symbolem > np. Menu główne: Ogrzewanie > Tryb pracy 3.4 Menu startowe Menu startowe zawiera informacje o aktualnym statusie i temperaturach (zasilania i powrotu). Dodatkowo można ustawić datę i godzinę T Rys. 2 Menu startowe [1] Godzina [2] Wskazanie temperatury zasilania i powrotu [3] Wskazanie temperatury zewnętrznej [4] Aktualny status [5] Status roboczy sprężarki [6] Wywołanie menu głównego Aby przejść między wskazaniami temperatury zasilania i powrotu: wybrać wskazanie temperatury zasilania i powrotu. Wyświetlacz zmienia wskazanie między temperaturami zasilania i powrotu. 6 Logamatic HMC (2013/08)

7 Ustawienia podstawowe Stan pracy Poprzez symbol jest wskazywany aktualny status instalacji. Symbol Tab. 6 Znaczenie Ogrzewanie Ciepła woda Odszranianie Zimny start Blokada z zakł. energetycznego Suszenie jastrychu Usterka Symbole statusu roboczego Suszenie jastrychu Program skrócony Odszranianie Dostęp danych Wymuszone ogrzewanie Wymuszony tryb c.w.u. 3.6 Menu wyboru Niektóre menu posiadają możliwości wyboru. W menu z kołami istnieje tylko jedna możliwość wyboru. Kropka w środku koła oznacza wybór Ustawienie daty i godziny w menu startowym Wybrać godzinę. Wskazywane jest menu Data i godzina T Rys. 3 Ustawienie daty i godziny Włączyć dzień. Ustawić dzień. Potwierdzić wprowadzenie danych. Ustawić miesiąc, rok i godzinę w ten sam sposób jak dzień. Dzień tygodnia jest wskazywany przez system automatycznie i nie można go zmienić T 3.5 Menu główne Poprzez menu główne można wysterować różne menu regulatora pompy ciepła i odczytać status roboczy pompy ciepła: Info + ustawienia Ogrzewanie Ciepła woda użytkowa Serwis Rys. 5 Menu z jedną możliwością wyboru W menu z ramkami jest wiele możliwości wyboru. Kropka w środku ramki oznacza wybór. Rys. 6 Menu z wieloma możliwościami wyboru 4 Ustawienia podstawowe T 4.1 Kontrast Menu główne: Serwis > Sterowanie systemu > Kontrast Na wyświetlaczu pojawia się menu Kontrast. Zaznaczony jest punkt menu +/ T Rys. 4 Menu główne [1] Status roboczy Zależnie od ustawień i konfiguracji instalacji w menu głównym zostają wyświetlone dalsze menu: Tryb równoległy Solar Basen 1 Rys. 7 Ustawienie kontrastu wyświetlacza Wybrać punkt menu +/. Ustawić kontrast. Zapisanie ustawień Odrzucić ustawienia T Logamatic HMC (2013/08) 7

8 5 Szybkie ustawienia 4.2 Język Menu główne: Serwis > Język Wyświetlone zostaje menu Język. Rys. 8 Ustawienie języka Wybrać język. Zaznaczone jest koło wybranego języka. Potwierdzić wprowadzenie danych. Zapisanie ustawień Wyświetlacz zmienia wskazanie na wybrany język. Odrzucić ustawienia T 5.1 Szybkie ustawienia ogrzewania Dla instalacji ogrzewczej można wykonać następujące szybkie ustawienia: Tryb pracy Temperatura powrotu Programy czasowe Ustawienie trybu pracy ogrzewania Menu główne: Info + ustawienia > > Tryb pracy (np. Automat.) Wyświetlone zostaje menu Tryb pracy. Wybrany zostaje aktualny tryb pracy T 4.3 Data i godzina Menu główne: Serwis > Data i godzina Wskazywane jest menu Data i godzina. Rys. 9 Ustawienie daty i godziny Włączyć dzień. Ustawić dzień. Potwierdzić wprowadzenie danych. Ustawić miesiąc, rok i godzinę w ten sam sposób jak dzień. Dzień tygodnia jest wskazywany przez system automatycznie i nie można go zmienić T 5 Szybkie ustawienia W menu Info + ustawienia można dokonać szybkich ustawień dla instalacji ogrzewczej, c.w.u. i całej instalacji. Rys. 11 Menu Tryb pracy Wybrać tryb pracy. Zaznaczone jest koło wybranego trybu pracy. Możliwości ustawienia: Automat. Obieg grzewczy pracuje wg ustawionych czasów pracy. Party Tryb ciągły instalacji ogrzewczej. Nocne obniżenie temperatury jest od razu dezaktywowane na 24 godziny lub do momentu, aż zostanie wybrany inny tryb pracy. Wakacje Trwałe obniżenie temperatury instalacji ogrzewczej. Tryb dzienny jest od razu dezaktywowany do upływu ustawionej daty lub do momentu, aż zostanie wybrany inny tryb pracy. Dogrzewacz Tryb grzewczy jest regulowany przez ustawione czasy pracy dogrzewacza. Pompa ciepła nie jest załączana. Wył Grzanie jest wyłączone (=tryb letni). Funkcja ochrony przed zamarzaniem (temperatura zadana powrotu =15 C) jest załączona. Pompa ciepła uruchamia się wtedy, gdy temperatura rzeczywista spadnie poniżej temperatury zadanej powrotu. Ustawienie trybu Wakacje Po wybraniu trybu Wakacje wyświetlone zostaje menu Wakacje. W menu tym ustawia się datę początku i końca wakacji oraz żądane obniżenie temperatury w czasie wakacji T Rys. 10 Menu Info + ustawienia T Rys. 12 Menu Wakacje Aby ustawić początek wakacji: Wybrać punkt menu Od TT/MM/RRRR. Włączyć dzień. 8 Logamatic HMC (2013/08)

9 Szybkie ustawienia 5 Ustawienie dnia Potwierdzić wprowadzenie danych. Ustawić miesiąc i rok w ten sam sposób jak dzień. Aby ustawić koniec wakacji: Wybrać punkt menu Do TT/MM/RRRR. Włączyć dzień. Ustawienie dnia Potwierdzić wprowadzenie danych. Ustawić miesiąc i rok w ten sam sposób jak dzień. Aby ustawić obniżenie temperatury w czasie wakacji: Wybrać punkt menu Obniżenie o. Zaznaczona jest temperatura obniżenia. Ustawienie temperatury obniżenia. Potwierdzić wprowadzenie danych. Zapisać ustawienia. Na wyświetlaczu pojawia się menu Tryb wakacyjny aktywny. Ustawienia są zapisane w pamięci. W menu Tryb pracy jest zaznaczone koło Wakacje Ustawienie temperatury powrotu wody grzewczej Menu główne: Info + ustawienia > > Temperatura Zaznaczone jest odchylenie temperatury. 5+2 (pn.-pt., sob.-nd.) W ciągu tygodnia obowiązują inne czasy pracy niż w weekendy. Dla każdego dnia w tygodniu można ustawić maksymalnie trzy czasokresy, w których podwyższona będzie temperatura instalacji ogrzewczej (= tryb dzienny). W pozostałych czasach temperatura instalacji ogrzewczej jest obniżana (=tryb nocny). Dni (pn. wt...) Codzienne obowiązują różne czasy pracy. Dla każdego poszczególnego dnia można ustawić maksymalnie trzy czasokresy, w których podwyższona będzie temperatura instalacji ogrzewczej (= tryb dzienny). W pozostałych czasach temperatura instalacji ogrzewczej jest obniżana (=tryb nocny). Przy ustawionym zakresie czasu 00:00-00:00 generalne temperatura instalacji ogrzewczej jest obniżana. Pracuje ona wyłącznie w trybie nocnym. Takie same czasy pracy dla wszystkich dni tygodnia Wybrać punkt menu Tydzień (pn. - nd.). Wyświetlone zostaje menu Obieg grzewczy tydzień i czasy pracy od poniedziałku do niedzieli T Rys. 13 Ustawienie temperatury powrotu Ustawić odchylenie temperatury. Temperatura powrotu ustawionej krzywej grzewczej jest zmieniona o ustawioną temperaturę. Potwierdzić wprowadzenie danych Ustawienie czasów pracy obiegu grzewczego Menu główne: Info + ustawienia > > lub Wskazane zostaje menu Obieg grzewczy T Czasy pracy obiegu grzewczego mogą zostać zmienione tylko wtedy, gdy wybrany jest tryb Automatyka. Rys. 15 Menu Obieg grzewczy tydzień Wybrać 1 przedział czasu. Zaznaczone są godziny czasu uruchomienia. Zezwolić na ustawienie godzin. Ustawić godziny. Potwierdzić wprowadzenie danych. Wszystkie pozostałe czasy ustawić w ten sam sposób jak godziny uruchomienia. Jeżeli w ciągu dnia instalacja ogrzewcza ma mieć podwyższoną temperaturę podczas innego czasokresu: Wybrać 2 przedział czasu. Zaznaczone są godziny czasu uruchomienia. Czasy dla 2 przedziału czasowego ustawić w ten sam sposób jak dla 1 przedziału czasowego. Jeżeli ustawiono wszystkie czasy pracy: Obracać pokrętłem nastawczym tak długo, aż pokazane zostanie menu Uwaga. Wyświetlone zostaje zapytanie bezpieczeństwa Czy chcecie Państwo wprowadzić zmiany do programów czasowych? T Rys. 14 Menu obieg grzewczy Możliwości ustawienia: Tydzień (pn. - nd.) Ustawione czasy pracy obowiązują dla wszystkich dni tygodnia. W ciągu 24 godzin można maksymalnie ustawić trzy czasokresy, w których podwyższona jest temperatura instalacji ogrzewczej (=tryb dzienny). W pozostałych czasach temperatura instalacji ogrzewczej jest obniżana (=tryb nocny). Rys. 16 Zapytanie bezpieczeństwa Czasy pracy T Logamatic HMC (2013/08) 9

10 5 Szybkie ustawienia Jeżeli ustawienia są zapisane, to istniejące nastawy czasowe zostają nadpisane w innych możliwościach ustawienia. Zapisać ustawienia. Wyświetlone zostaje menu Obieg grzewczy tydzień. Ustawienia są zapisane w pamięci. W menu Obieg grzewczy zaznaczono Tydzień (pn. - nd.). Odrzucić ustawienia. Różne czasy pracy w ciągu tygodnia i w weekend Wybrać punkt menu 5+2 (pn.-pt., sob.-nd.) Wyświetlone zostaje menu Obieg grzewczy 5+2 i czasy pracy od poniedziałku do niedzieli. Codzienne różne czasy pracy Jeżeli w innych możliwościach ustawień zaprogramowano czasy pracy i użytkownik chce w określonym dniu zmienić ten czas, to można w tym menu odpowiednio ustawić czasy pracy dla tego dnia. Wybrać punkt menu Dni (pn. wt...). Wyświetlone zostaje menu Obieg grzewczy dni i czasy pracy od poniedziałku do niedzieli T T Rys. 17 Menu Obieg grzewczy 5+2 Aby ustawić czasy pracy w tygodniu: Ustawić w ten sam sposób, jak czasy pracy dla wszystkich dni tygodnia ( roz. Takie same czasy pracy dla wszystkich dni tygodnia, str. 9). Aby ustawić czasy pracy dla weekendu: Przekręcać pokrętłem nastawczym tak długo, aż na wyświetlaczu zostaną wyświetlone czasy pracy dla dni Sobota-Niedziela. Czasy pracy ustawić w ten sam sposób, jak czasy pracy dla wszystkich dni tygodnia ( roz. Takie same czasy pracy dla wszystkich dni tygodnia, str. 9). Jeżeli ustawiono wszystkie czasy pracy: Obracać pokrętłem nastawczym tak długo, aż pokazane zostanie menu Uwaga. Wyświetlone zostaje zapytanie bezpieczeństwa Czy chcecie Państwo wprowadzić zmiany do programów czasowych? Rys. 19 Menu Obieg grzewczy dni Aby ustawić czasy pracy dla niedzieli: Ustawić w ten sam sposób, jak czasy pracy dla wszystkich dni tygodnia ( roz. Takie same czasy pracy dla wszystkich dni tygodnia, str. 9). Aby ustawić czasy pracy dla innych dni: Przekręcać pokrętłem nastawczym tak długo, aż na wyświetlaczu zostaną wyświetlone czasy pracy dla wybranego dnia. Czasy pracy ustawić w ten sam sposób, jak czasy pracy dla wszystkich dni tygodnia ( roz. Takie same czasy pracy dla wszystkich dni tygodnia, str. 9). Jeżeli ustawiono wszystkie czasy pracy: Obracać pokrętłem nastawczym tak długo, aż pokazane zostanie menu Uwaga. Wyświetlone zostaje zapytanie bezpieczeństwa Czy chcecie Państwo wprowadzić zmiany do programów czasowych? T T Rys. 18 Zapytanie bezpieczeństwa Czasy pracy Zapisać ustawienia. Wskazane zostaje menu Obieg grzewczy 5+2. Ustawienia są zapisane w pamięci. W menu Obieg grzewczy zaznaczone jest ramka 5+2 (pn.-pt., sob.-nd.). Odrzucić ustawienia. Rys. 20 Zapytanie bezpieczeństwa Czasy pracy Zapisać ustawienia. Wskazane zostaje menu Obieg grzewczy dni. Ustawienia są zapisane w pamięci. W menu Obieg grzewczy zaznaczono Tydzień (pn. wt...). Odrzucić ustawienia. 5.2 Szybkie ustawienie przygotowania c.w.u. Dla przygotowania c.w.u. można wykonać następujące szybkie ustawienia: Tryb pracy Temperatura zadana ciepłej wody Czasy blokady 10 Logamatic HMC (2013/08)

11 Szybkie ustawienia Ustawienie trybu przygotowania c.w.u. Menu główne: Info + ustawienia > > Tryb pracy (np. Automat.) Wyświetlone zostaje menu Tryb pracy. Wybrany zostaje aktualny tryb pracy Ustawienie temperatury zadanej przygotowania c.w.u. W połączeniu z zalecanymi przez producenta podgrzewaczami c.w.u., można osiągnąć temperatury c.w.u., które będą niższe o 7 K ( C) niż maksymalna temperatura zasilania pompy ciepła. Menu główne: Info + ustawienia > > Cel Zaznaczona jest ustawiona wartość zadana T Rys. 21 Menu Tryb pracy Wybrać tryb pracy. Zaznaczone jest kolo wybranego trybu pracy. Możliwości ustawienia: Automat. Przygotowanie c.w.u. jest zablokowane dla ustawionych czasów pracy. Party Przygotowanie c.w.u. pracują od razu na 24 godziny w trybie ciągłym, aż zostanie wybrany inny tryb pracy. Wakacje Przygotowanie c.w.u. jest zablokowane aż do wyznaczonej daty lub do momentu, aż zostanie wybrany inny tryb pracy. Dogrzewacz Tryb przygotowania c.w.u. jest regulowany przez ustawione czasy pracy dogrzewacza. Pompa ciepła nie jest załączana. Wył Przygotowanie c.w.u. jest wyłączone. Ustawienie trybu Wakacje Po wybraniu trybu Wakacje wyświetlone zostaje menu Wakacje. Tutaj ustawiane są data początku i końca wakacji. Rys. 23 Ustawienie zadanej temperatury c.w.u. Ustawić żądaną temperaturę zadaną c.w.u. (wartość minimalna: 30 C). Potwierdzić wprowadzenie danych Ustawienie czasów blokady dla przygotowania c.w.u. Menu główne: Info + ustawienia > > lub Wyświetlone zostaje menu Programy czasowe T Czasy blokady mogą zostać zmienione tylko wtedy, gdy wybrany jest tryb Automatyka T Rys. 24 Menu Programy czasowe T Rys. 22 Menu Wakacje Aby ustawić początek wakacji: Ustawić Początek wakacji w ten sam sposób, jak dla ogrzewania ( Ustawienie trybu Wakacje, str. 8). Aby ustawić koniec wakacji: Ustawić Koniec wakacji w ten sam sposób, jak dla ogrzewania ( Ustawienie trybu Wakacje, str. 8). Zapisać ustawienia. Na wyświetlaczu pojawia się menu Tryb wakacyjny aktywny. Ustawienia są zapisane w pamięci. W menu Tryb pracy jest zaznaczone koło Wakacje. Czasokresy ustawione w menu Programy czasowe są czasami blokady. W ustawionych czasokresach przygotowanie c.w.u. zostaje wyłączone. Możliwości ustawienia: Tydzień (pn. - nd.) Ustawione czasy blokady obowiązują dla wszystkich dni tygodnia. W ciągu 24 godzin można maksymalnie ustawić pięć czasokresów, w których wyłączone jest przygotowanie c.w.u. 5+2 (pn.-pt., sob.-nd.) W ciągu tygodnia obowiązują inne czasy blokady niż w weekendy. Dla każdego dnia w tygodniu można ustawić maksymalnie pięć czasokresów, w których przygotowanie c.w.u. będzie wyłączone. Dni (pn. wt....) Codzienne obowiązują różne czasy blokady. Dla każdego poszczególnego dnia można maksymalnie ustawić pięć czasokresów, w których wyłączone jest przygotowanie c.w.u. Czasy blokady ustawić w ten sam sposób, jak czasy blokady dla ogrzewania ( roz , str. 9). Logamatic HMC (2013/08) 11

12 6 Ogrzewanie 5.3 Szybkie ustawienia dla całej instalacji Dla całej instalacji (ogrzewanie i przygotowanie c.w.u.) można ustawić jednolity tryb pracy. Wybrany tryb pracy dla całej instalacji zostaje automatycznie ustawiony dla ogrzewania i przygotowania c.w.u. Aby ustawić wspólny tryb pracy dla całej instalacji: Menu główne: Info + ustawienia > > ---- Wyświetlone zostaje menu Tryb pracy T Rys. 26 Menu Wakacje Aby ustawić tryb pracy Wakacje dla całej instalacji: Ustawić tryb pracy Wakacje w ten sam sposób, jak dla ogrzewania ( Ustawienie trybu Wakacje, str. 8) T Rys. 25 Menu Tryb pracy Wybrać tryb pracy. Zaznaczone jest koło wybranego trybu pracy. Możliwości ustawienia: Automat. Ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. regulowane są wg ustawionych czasów pracy i blokady. Party Ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. pracują od razu na 24 godziny w trybie ciągłym, aż zostanie wybrany inny tryb pracy. Wakacje Ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. są od razu aktywne względnie zablokowane aż do wyznaczonej daty lub do momentu, aż zostanie wybrany inny tryb pracy. Wył Ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. są wyłączone. Ustawienia pojedyncze Ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. pracują każdorazowo w różnych trybach pracy. Możliwość ustawienia opcji Ustawienia pojedyncze pojawia się tylko wtedy, gdy dla ogrzewania i przygotowania c.w.u. wybrano różne tryby pracy. Jeżeli dla całej instalacji wybrano jeden tryb pracy, to wskazanie gaśnie. Aby ponownie ustawić różne tryby pracy dla ogrzewania i przygotowania c.w.u.: Wybrać (ogrzewanie) lub (przygotowanie c.w.u.) w menu Info + ustawienia. Ustawić tryby pracy. 6 Ogrzewanie Przez Menu główne: Ogrzewanie wywołane zostaje menu Ustawienia. Tutaj można dokonać następujących ustawień dla trybu grzewczego: Tryb pracy Odchylenie temperatury od krzywej grzewczej (Temperatura + Krzywe grzewcze Programy czasowe Rys. 27 Menu Ogrzewanie Ustawienia 6.1 Tryb pracy ogrzewania Menu główne: Ogrzewanie > Tryb pracy Wyświetlone zostaje menu Tryb pracy T Ustawienie trybu Wakacje Po wybraniu trybu Wakacje wyświetlone zostaje menu Wakacje. W menu tym ustawia się datę początku i końca wakacji oraz żądane obniżenie temperatury w czasie wakacji. Rys. 28 Ustawienie trybu pracy ogrzewania Wybrać tryb pracy. Zaznaczone jest koło wybranego trybu pracy T Opis możliwości ustawienia znajduje się w roz , str Logamatic HMC (2013/08)

13 Ogrzewanie Temperatura W menu Temperatura + dokonuje się dokładnego ustawienia krzywej grzewczej. Zapisane w pamięci zmiany temperatury zostają automatycznie przejęte przez krzywe grzewcze. Na podstawie zmiany temperatur regulator pompy ciepła oblicza punkt początkowy i końcowy temperatury dla krzywych grzewczych w zależności od temperatury zewnętrznej i przesuwa go. Menu główne: Ogrzewanie > Temperatura Wyświetlone zostaje menu Temperatura Krzywe grzewcze Zasadne ustawienie krzywej grzewczej jest nieodzowne dla pompy ciepła w trybie pracy zoptymalizowanym energetycznie. Krzywa grzewcza ustawiona zbyt wysoko zwiększa całkowite zapotrzebowanie energii przez instalację! Ustawienie dla obiegu grzewczego reguluje zależne od temperatury włączanie i wyłączanie pompy ciepła T Temperatury wody grzewczej w instalacji ogrzewczej obliczone w zależności od temperatury zewnętrznej nazwane są krzywymi grzewczymi. Jeżeli temperatura zewnętrzna wzrasta lub spada, to temperatury wody grzewczej wzrastają lub spadają w obrębie ustalonych wartości granicznych. Menu główne: Ogrzewanie > Krzywe grzewcze Rys. 29 Ustawienie temperatury Temperatura zostaje zmieniona najpierw o 0,5 C. Przed ponowną zmianą odczekać 2 do 3 dni i sprawdzić, jak zmienia się temperatura pomieszczenia. Wybrać punkt menu +/. Ustawić zmianę temperatury. Potwierdzić wprowadzenie danych. Zapisać ustawienie. Na wyświetlaczu pokazywane jest potwierdzenie zmiany ustawionej temperatury. Rys. 31 Wybór menu Krzywe grzewcze T Ustawienie krzywej grzewczej obiegu grzewczego Krzywą grzewczą dla obiegu grzewczego można ustawić tylko wtedy, gdy nie ustawiono stałej temperatury obiegu grzewczego. Rys. 30 Potwierdzenie zmiany temperatury Odrzucić ustawienie T Jeżeli w instalacji zamontowano zawór mieszający i Obieg mieszany 1 zdefiniowano jako obieg mieszany rozładowujący, to najpierw wyświetlone zostaje menu Krzywe grzewcze. W innym przypadku wyświetlone zostaje menu Krzywa grzewcza c.o. Menu główne: Ogrzewanie > Krzywa grzewcza > Obieg grzewczy Wskazane zostaje menu Krzywa grzewcza Obieg grzewczy T Rys. 32 Menu Krzywa grzewcza Obieg grzewczy Logamatic HMC (2013/08) 13

14 6 Ogrzewanie Ustawienie punktu końcowego Krzywej grzewczej Punkt końcowy krzywej grzewczej podaje temperaturę powrotu przy temperaturze zewnętrznej 20 C. Przy temperaturach zasilania należy uwzględnić zakres temperatur. Wybrać punkt menu Punkt końcowy. Zaznaczona jest ustawiona temperatura. Ustawić żądaną temperaturę. Potwierdzić wprowadzenie danych. Zaznaczony jest punkt menu Punkt końcowy W strefach klimatycznych, w których temperatura zewnętrzna nie osiąga 20 C, punkt końcowy krzywej grzewczej trzeba dostosować do normalnej temperatury obliczeniowej w regionie ( Dostosowanie punktu końcowego krzywej grzewczej do normalnej temperatury obliczeniowej w regionie, str. 15). Rys. 33 Przykład: krzywa grzewcza z punktem końcowym [X] Temperatura zewnętrzna [Y] Temperatura powrotu [1] pkt końcow. [2] pkt począt. [F] Ochrona przed zamarzaniem [A] Krzywa grzewcza z punktem końcowym - temperaturą powrotu 45 C (np. przy zastosowaniu grzejników) [B] Krzywa grzewcza z punktem końcowym - temperaturą powrotu 30 C (np. przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego) Ustawienie przesunięcia równoległego krzywej grzewczej T Potwierdzić wprowadzenie danych. Zaznaczony jest punkt menu Przesunięcie równoległe. Y B A Rys. 34 Przykład: krzywa grzewcza wg przesunięcia równoległego [X] Temperatura zewnętrzna [Y] Temperatura powrotu [F] Ochrona przed zamarzaniem [A] Krzywa grzewcza z punktem końcowym przy temperaturze powrotu 30 C i z punktem końcowym przy temperaturze powrotu 20 C [B] Krzywa grzewcza przesunięta wg przesunięcia równoległego o 10 C Ustawienie nocnego obniżenia krzywej grzewczej Jeżeli wybrano tryb Automatyka, to regulator pompy ciepła przełącza automatycznie między trybem dziennym i nocnym. Obieg grzewczy w trybie nocnym obniża temperaturę o ustawioną wartość. Wybrać punkt menu Obniżenie nocne. Zaznaczona jest ustawiona temperatura. Ustawić żądaną temperaturę. Potwierdzić wprowadzenie danych. Zaznaczony jest punkt menu Obniżenie nocne. Y F X TT Przesunięcie równoległe nie jest podane w Kelwinach (K) lecz C, i odnosi się do temperatury powrotu i temperatury zewnętrznej. Jeżeli trzeba wykonać przesunięcie równoległe o 10 K, to temperatura powrotu przesuwa się jak na rys. 34. Przesunięcie równoległe krzywej grzewczej ma zastosowanie dla trybu dziennego i nocnego. 15 C B A F X Wybrać punkt menu Przesunięcie równoległe. Zaznaczona jest ustawiona temperatura. Ustawić żądaną temperaturę. Krzywa grzewcza przesuwana jest do góry lub na dół o różnicę w stosunku do wcześniej ustawionej temperatury T Rys. 35 Przykład: krzywa grzewcza z obniżeniem nocnym [X] Temperatura zewnętrzna [Y] Temperatura powrotu [F] Ochrona przed zamarzaniem [A] Krzywa grzewcza w trybie dziennym [B] Krzywa grzewcza przesunięta równolegle w trybie nocnym o -5 C 14 Logamatic HMC (2013/08)

15 Ogrzewanie 6 Dostosowanie punktu końcowego krzywej grzewczej do normalnej temperatury obliczeniowej w regionie Menu główne: Ogrzewanie > Krzywe grzewcze > Obieg mieszany 1 Wyświetlone zostaje menu Krzywa grzewcza OM 1. Ustawienie dla obiegu grzewczego reguluje zależne od temperatury włączanie i wyłączanie pompy ciepła. Ustawienie to wymagane jest tylko wtedy, gdy krzywa grzewcza ma być dostosowana do normalnej temperatury obliczeniowej w regionie. Wybrać punkt menu Dobrane. Zaznaczona jest ustawiona temperatura. Ustawić normalną temperaturę obliczeniową w regionie. Faktyczna temperatura powrotu dla punktu końcowego krzywej grzewczej zostaje obliczona i wyświetlona za punktem menu Wyliczone. Potwierdzić wprowadzenie danych. Zaznaczony jest punkt menu Dobrane. Jeżeli obliczona temperatura powrotu odpowiada żądanej temperaturze powrotu, to można zakończyć ustawienie. Jeżeli obliczona temperatura powrotu nie odpowiada żądanej temperaturze powrotu: Zmienić punkt końcowy krzywej grzewczej ( Ustawienie punktu końcowego Krzywej grzewczej, str. 14). W punkcie menu Wyliczone: sprawdzić, czy obliczona temperatura powrotu odpowiada żądanej temperaturze powrotu. Całkowita zgodność obliczonych wartości z żądaną temperaturą powrotu jest prawie niemożliwa, ponieważ punkt końcowy krzywej grzewczej może być zmieniany tylko w krokach co 0,5 C. Należy zaakceptować temperaturę powrotu, która będzie najbliżej żądanej temperatury powrotu. Zapisanie ustawień Jeżeli krzywa grzewcza obiegu grzewczego została całkowicie ustawiona: Zapisać ustawienia. Odrzucić ustawienia Ustawienie krzywej grzewczej obiegu mieszanego 1. Krzywą grzewczą dla obiegu mieszanego 1 można ustawić tylko wtedy, gdy nie ustawiono stałej temperatury obiegu mieszanego. Rys. 36 Menu Krzywa grzewcza OM 1 Przy ustawianiu krzywych grzewczych obiegu mieszanego 1 należy zawsze zdefiniować temperatury zasilania. Krzywą grzewczą obiegu mieszania 1 ustawić w ten sam sposób, jak krzywą grzewczą obiegu grzewczego ( roz , str. 13). 6.4 Stała temperatura Stałą temperaturę można ustawić tylko wtedy, gdy ustawienie to wybrano dla punktów menu Regulacja OG i Regulacja OM1. Stała temperatura jest niezależna od temperatury zewnętrznej T Jeżeli mimo ustawionej stałej temperatury użytkownik chce ustawić nocne obniżenie temperatury, to należy ustawić różnicę temperatury w krzywych grzewczych obiegu grzewczego lub obiegu mieszanego 1, zanim ustawienie stałej temperatury zostanie wybrane w ustawieniach systemowych. Aby ustawić stałą temperaturę dla krzywej grzewczej obiegu grzewczego: Menu główne: Ogrzewanie > Krzywe grzewcze > Obieg grzewczy Wskazane zostaje menu Wartość stała - c.o. Zaznaczony jest punkt menu Powrót. Punkt menu Obieg mieszany 1 wyświetlony jest w menu Krzywe grzewcze, jeżeli w instalacji zamontowany jest zawór mieszający i obieg mieszany 1 jest zdefiniowany w ustawieniach systemowych jako obieg mieszany rozładowujący. Rys. 37 Wartość stała - c.o. Wybrać punkt menu Powrót. Zaznaczona jest temperatura powrotu. Ustawić stałą wartość dla temperatury powrotu. Potwierdzenie wprowadzonych danych Zapisać ustawienia. Odrzucić ustawienia T Logamatic HMC (2013/08) 15

16 6 Ogrzewanie Aby ustawić stałą temperaturę dla krzywej grzewczej obiegu mieszanego 1: Menu główne: Ogrzewanie > Krzywe grzewcze > Obieg mieszany 1 Wyświetlone zostaje menu Wartość stała - OM 1. Zaznaczony jest punkt menu Zasilanie. 6.5 Programy czasowe Programy czasowe mogą być ustawione dla obiegu grzewczego i mieszanego (jeżeli jest) zarówno takie same jak i różne. Czasy pracy obiegu grzewczego mogą zostać zmienione tylko wtedy, gdy wybrany jest tryb Automatyka. Menu główne: Ogrzewanie > Program czasowy Wyświetlone zostaje menu Programy czasowe. Rys. 38 Menu Wartość stała - OM 1 Wybrać punkt menu Zasilanie. Zaznaczona jest temperatura zasilania. Ustawić wartość stałą dla temperatury zasilania. Potwierdzenie wprowadzonych danych Zapisać ustawienia. Odrzucić ustawienia. Y T Rys. 40 Menu Programy czasowe T Ustawienie czasów pracy dla obiegu grzewczego i obiegu mieszanego Menu główne: Ogrzewanie > Program czasowy > Wszystkie Wyświetlone zostaje menu Obieg grzewczy i miesz. A F Rys. 39 Przykład: krzywa grzewcza z wartością stałą [X] Temperatura zewnętrzna [Y] Temperatura powrotu [F] Ochrona przed zamarzaniem [A] Temperatura stała (tutaj: +35 C) X T T Rys. 41 Menu Obieg grzewczy i miesz. Czasy pracy ustawić w ten sam sposób, jak przy ustawieniu szybkim dla ogrzewania ( roz , str. 9) Ustawienie czasów pracy dla obiegu grzewczego Menu główne: Ogrzewanie > Program czasowy > Obieg grzewczy Wskazane zostaje menu Obieg grzewczy T Rys. 42 Menu obieg grzewczy Czasy pracy ustawić w ten sam sposób, jak przy ustawieniu szybkim dla ogrzewania ( roz , str. 9). 16 Logamatic HMC (2013/08)

17 Przygotowanie c.w.u Ustawienie czasów pracy dla obiegu mieszanego 1 Menu główne: Ogrzewanie > Program czasowy > Obieg mieszany 1 Wyświetlone zostaje menu Obieg mieszany 1. 7 Przygotowanie c.w.u. Przez Menu główne: Ciepła woda użytkowa wywołane zostaje menu Ustawienia. Tutaj można dokonać następujących ustawień dla trybu przygotowania c.w.u.: Tryb pracy Temperatura ciepłej wody Czasy blokady (program czasowy) Szybkie ładowanie Programy ochronne Rys. 43 Menu Obieg mieszany T Czasy pracy ustawić w ten sam sposób, jak przy ustawieniu szybkim dla ogrzewania ( roz , str. 9). 6.6 Granica grzania Punkt menu Granica grzania wyświetlony jest tylko wtedy, gdy w ustawieniu systemowym dla punktu menu Granica grzania wybrano opcję Tak. Rys. 46 Menu Ciepła woda użytkowa Ustawienia T Granica grzania prowadzi do automatycznego wyłączenia ogrzewacznia w trybie letnim a potem powrotnego załączenia. Gdy średnia temperatura dzienna przekroczy ustawioną granicę grzania, to temperatura powrotu redukowana jest do minimum i zostają wyłączone pompy obiegu grzewczego. Gdy średnia temperatura dzienna spadnie poniżej ustawionej wartości, to automatycznie załącza się ponownie tryb grzewczy. Menu główne: Ogrzewanie Wyświetlone zostaje menu Ustawienia. 7.1 Tryb przygotowania c.w.u. Menu główne: Ciepła woda użytkowa > Tryb pracy Wyświetlone zostaje menu Tryb pracy T Rys. 44 Menu ustawienia z Granicą grzania Wybrać punkt menu Granica grzania. Wyświetlone zostaje menu Granica grzania T Rys. 47 Ustawienie trybu ciepłej wody Wybrać tryb pracy. Zaznaczone jest koło wybranego trybu pracy. Opis możliwości ustawienia znajduje się w roz , str T Rys. 45 Menu Granica grzania Wybrać punkt menu Granica grzania. Wyświetlona zostaje temperatura graniczna, od której pompa ciepła nie ma już grzać. Ustawić temperaturę graniczną. Potwierdzić wprowadzenie danych. Zapisać ustawienia. Odrzucić ustawienia. Logamatic HMC (2013/08) 17

18 7 Przygotowanie c.w.u. 7.2 Temperatura ciepłej wody Jeżeli przygotowanie c.w.u. jest sterowane przez termostat, to niemożliwe jest ustawienie temperatury. W tym przypadku na wyświetlaczu nie pojawia się menu Temperatura. W połączeniu z zalecanymi przez producenta podgrzewaczami c.w.u., można osiągnąć temperatury c.w.u., które będą niższe o 7 K ( C) niż maksymalna temperatura zasilania pompy ciepła. Menu główne: Ciepła woda użytkowa > Temperatura + Wyświetlone zostaje menu Temperatura +. Zaznaczony jest punkt menu Wartość pożądana. Wybrać punkt menu Wartość pożądana. Zaznaczona jest aktualna temperatura. 7.3 Czasy blokady dla przygotowania c.w.u. Czasy blokady obiegu grzewczego mogą zostać zmienione tylko wtedy, gdy wybrany jest tryb Automatyka. Menu główne: Ciepła woda użytkowa > Program czasowy Wyświetlone zostaje menu Programy czasowe T Rys. 49 Menu Programy czasowe Czasokresy ustawione w menu Programy czasowe są czasami blokady. W ustawionych czasokresach przygotowanie c.w.u. zostaje wyłączone. Rys. 48 Menu Ustawienie temperatury c.w.u. Ustawienie żądanej temperatury c.w.u. Potwierdzić wprowadzenie danych. Zapisać ustawienia. Odrzucić ustawienia T Jeżeli ustawiona temperatura c.w.u., nie będzie mogła być osiągnięta, to pompa ciepła zostaje przełączona w stan Błędu wysokiego ciśnienia. Następnie generuje się usterka przemijająca. Po upływie dwóch godzin ponownie uruchamia się przygotowanie c.w.u. Regulator pompy ciepła obniża automatycznie wartość zadaną o 1 C. Gdy ta zadana wartość temperatury nie może zostać osiągnięta, to proces powtarza się tak długo, aż temperatura zostanie osiągnięta. Możliwości ustawienia: Tydzień (pn. - nd.) Ustawione czasy blokady obowiązują dla wszystkich dni tygodnia. W ciągu 24 godzin można maksymalnie ustawić pięć czasokresów, w których wyłączone jest przygotowanie c.w.u. 5+2 (pn.-pt., sob.-nd.) W ciągu tygodnia obowiązują inne czasy blokady niż w weekendy. Dla każdego dnia w tygodniu można ustawić maksymalnie pięć czasokresów, w których przygotowanie c.w.u. będzie wyłączone. Dni (pn. wt....) Codzienne obowiązują różne czasy blokady. Dla każdego poszczególnego dnia można maksymalnie ustawić pięć czasokresów, w których wyłączone jest przygotowanie c.w.u. Czasy blokady ustawić w ten sam sposób, jak czasy blokady dla ogrzewania ( roz , str. 9). 7.4 Szybkie ładowanie c.w.u. Gdy ciepła woda jest potrzebna w ciągu ustawionego czasu blokady, to przy pomocy funkcji szybkiego ładowania można uruchomić jednorazowe przygotowanie c.w.u. Menu główne: Ciepła woda użytkowa > Szybkie ładowanie Wyświetlone zostaje menu Szybkie ładowanie. Zaznaczona jest ramka Szybkie ładowanie T Rys. 50 Menu Szybkie ładowanie Aby uruchomić szybkie ładowanie: 18 Logamatic HMC (2013/08)

19 Przygotowanie c.w.u. 7 Wybrać punkt menu Szybkie ładowanie. Zaznaczone jest ramka Szybkie ładowanie. Wyświetlony zostaje komunikat SP c.w.u. zacznie się. 7.5 Programy ochronne W menu Programy ochronne do dyspozycji są dwie możliwości wyboru: Dezynfekcja termiczna Cyrkulacja Termiczna dezynfekcja Punkt menu Termiczna dezynfekcja wyświetlany jest tylko wtedy, gdy do przygotowania c.w.u. uruchomiono dodatkowy dogrzewacz. Rys. 51 Komunikat SP c.w.u. zacznie się Zapisać ustawienia. Wyświetlony zostaje komunikat SP c.w.u. aktywne T Dezynfekcja termiczna nagrzewa wodę do temperatury 65 C, aby usunąć bakterie. Dezynfekcja termiczna może być wykonana w dowolny dzień w tygodniu lub w trybie ciągłym. Tryb ciągły oznacza, że po każdym przygotowaniu c.w.u. następuje dezynfekcja termiczna. Ładowanie c.w.u. uruchamia się jednak przy ustawionej histerezie wartości zadanej c.w.u. Menu główne: Ciepła woda użytkowa > Programy ochronne > Termiczna dezynfekcja Wyświetlone zostaje menu Termiczna dezynfekcja T Rys. 52 Komunikat SP c.w.u. aktywne Odrzucić ustawienia. Jeżeli szybkie ładowanie nie jest zatrzymywane ręcznie, to po skutecznym szybkim ładowaniu następuje automatyczne przejście do trybu normalnego. Aby zatrzymać Szybkie ładowanie: Wybrać punkt menu Szybkie ładowanie. Ramka Szybkie ładowanie nie jest już zaznaczone. Wyświetlony zostaje komunikat SP c.w.u. zakończone. Rys. 54 Menu Termiczna dezynfekcja Wybrać jeden lub kilka dni, w których ma być wykonana dezynfekcja termiczna. Zaznaczone są ramki wybranych dni. Zapisanie ustawień Odrzucić ustawienia Cyrkulacja T Rys. 53 Komunikat SP c.w.u. jest zakończy się Zapisać ustawienia. Odrzucić ustawienia T Punkt menu Cyrkulacja wyświetlony zostaje tylko wtedy, gdy w menu Serwis zostaną dokonane odpowiednie ustawienia (konieczne ustawienie: C.w.u. 2 = P.cyrkul.). Pompę cyrkulacyjną można ustawić przy pomocy programów czasowych i czasów taktowania. Menu główne: Ciepła woda użytkowa > Program ochronny > Cyrkulacja Wyświetlone zostaje menu Cyrkulacja T Rys. 55 Menu Cyrkulacja Logamatic HMC (2013/08) 19

20 8 Konserwacja i czyszczenie Ustawienie programów czasowych Wybrać punkt menu Programy czasowe. Wyświetlone zostaje menu Cyrkulacja. Rys. 56 Menu Cyrkulacja Programy czasowe Możliwości ustawienia: Tydzień (pn. - nd.) Ustawione czasy pracy obowiązują dla wszystkich dni tygodnia. W ciągu 24 godzin można maksymalnie ustawić pięć czasokresów, w których pracuje pompa cyrkulacyjna. 5+2 (pn.-pt., sob.-nd.) W ciągu tygodnia obowiązują inne czasy pracy niż w weekendy. Dla każdego dnia w tygodniu można ustawić maksymalnie pięć czasokresów, w których będzie pracować pompa cyrkulacji. Dni (pn. wt...) Codzienne obowiązują różne czasy pracy. Dla każdego poszczególnego dnia można maksymalnie ustawić pięć czasokresów, w których pracuje pompa cyrkulacyjna. Czasy blokady ustawić w ten sam sposób, jak programy czasowe dla ogrzewania ( roz , str. 9). Ustawienie czasów taktowania Czasy taktowania podają, na jaki czas w zakresie programów czasowych jest załączana lub wyłączana pompa cyrkulacyjna. Wybrać punkt menu Czas cykli. Wyświetlone zostaje menu Czas cykli. Zaznaczony jest punkt menu Czas włączenia. Rys. 57 Menu Czas cyklia Wybrać punkt menu Czas włączenia. Zaznaczony jest czas włączenia. Ustawić czas włączenia. Potwierdzić wprowadzenie danych. Ponownie zaznaczony jest punkt menu Czas włączenia. Wybrać punkt menu Czas wyłączenia. Zaznaczony jest czas wyłączenia T Czasy taktowania mogą być ustawiane w maksymalnie 20 minutowych interwałach T Jeżeli dla punktu menu Czas wyłączenia ustawiono wartość 0 minut, to pompa cyrkulacyjna pozostaje załączona na okres ustawionego programu czasowego. Ustawić czas wyłączenia. Potwierdzić wprowadzenie danych. Ponownie zaznaczony jest punkt menu Czas wyłączenia. Zapisać ustawienia. Odrzucić ustawienia. Przykład: jeżeli czas włączenia ustawiono na 10 minut a czasy wyłączenia na 5 minut, to pompa cyrkulacyjna będzie pracować 10 minut. Następnie pompa wyłączy się na 5 minut. Cykl ten będzie powtarzany tak długo, aż zakończy się program czasowy. 8 Konserwacja i czyszczenie 8.1 Konserwacja regulatora pompy ciepła Regulator pompy ciepła nie wymaga regularnej konserwacji. 8.2 Czyszczenie pompy ciepła WSKAZÓWKA: Uszkodzenie instalacji przez środki czyszczące i pielęgnacyjne. Nie stosować do czyszczenia żadnych środków szorujących oraz zawierających kwasy i chlor. Aby oczyścić stronę zewnętrzną pompy ciepła: Stronę zewnętrzną pompy ciepła oczyścić wilgotną szmatką i środkiem do czyszczenia. 9 Ochrona środowiska i utylizacja Ochrona środowiska jest podstawową zasadą w grupie Bosch. Jakość produktów, ekonomiczność i ochrona środowiska są celami równorzędnymi. Ściśle przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska. Aby chronić środowisko uwzględniając zasady ekonomiki, wykorzystujemy najlepsze technologie i materiały. Opakowanie Podczas pakowania bierzemy udział w specyficznych dla krajów systemach odzysku materiałów, które gwarantują optymalny recykling. Wszystkie użyte materiały opakowań są ekologiczne i można je ponownie wykorzystać. Stare urządzenie Stare urządzenia zawierają materiały, które powinny być ponownie przetworzone. Podzespoły można łatwo rozdzielić a tworzywa sztuczne są oznaczone. W ten sposób różne podzespoły mogą być sortowane i poddawane recyklingowi lub utylizacji. 20 Logamatic HMC (2013/08)

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic SC (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać.

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic SC (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic SC300 6720830532 (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Przedmowa Przedmowa Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać.

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic RC300 6 720 807 410 (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem -

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

LUXTRONIK. Regulator pompy ciepła i c.o. Instrukcja obsługi

LUXTRONIK. Regulator pompy ciepła i c.o. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi PL Regulator część 1 (dla użytkowników i instalatorów) Menu Info + ustawienia Menu Ogrzewanie Menu c.w.u. Menu Chłodzenie Menu Połączenia równoległe Menu Serwis LUXTRONIK Regulator pompy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. EMS plus. Logamatic HMC300, moduł obsługowy do Logatherm WPL..AR. Moduł obsługowy

Instrukcja obsługi. EMS plus. Logamatic HMC300, moduł obsługowy do Logatherm WPL..AR. Moduł obsługowy Moduł obsługowy EMS plus 6 720 808 471-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic HMC300, moduł obsługowy do Logatherm WPL..AR 6 720 813 261 (2014/10) pl Przeczytaj uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Spis

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni.

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika RET2000 B/M/MS Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CR 100 CW 100. Moduł obsługowy EMS O (2015/05)

Instrukcja obsługi CR 100 CW 100. Moduł obsługowy EMS O (2015/05) Instrukcja obsługi CR 100 CW 100 Moduł obsługowy EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830385 (2015/05) Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Moduł obsługowy Logamatic EMS Moduł obsługowy RC25 Dla obslugującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 6 720 642 742 (05/2010) PL Przegląd opcji obsługowych Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamatic. Regulator pompy ciepła HMC 20. Orzeczytać uważnie przed uruchomieniem (2012/04) PL

Instrukcja montażu. Logamatic. Regulator pompy ciepła HMC 20. Orzeczytać uważnie przed uruchomieniem (2012/04) PL Instrukcja montażu Regulator pompy ciepła 6 720 644 795-00.1T Logamatic Orzeczytać uważnie przed uruchomieniem HMC 20 6 720 648 318 (2012/04) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Michał Sobolewski michal.sobolewski@eu.panasonic.com Agnieszka Henczel agnieszka.henczel@eu.panasonic.com Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Wyświetlacz sterownika 2 Przyciski i wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym)

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) odczyt i zmiana parametrów w połączeniu z regulatorem pompy ciepła umożliwia wygodną kontrolę, obsługę i opttymalizację pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CR 400 CW 400 CW 800. Moduł obsługowy EMS O (2015/06) PL

Instrukcja obsługi CR 400 CW 400 CW 800. Moduł obsługowy EMS O (2015/06) PL Instrukcja obsługi CR 400 CW 400 CW 800 Moduł obsługowy EMS 2 6 720 812 360-00.2O 6 720 815 797 (2015/06) PL Wstęp Wstęp Szanowni klienci, Ciepło daje życie to motto ma u nas tradycję. Ciepło jest dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www.danfoss.com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny ASC 160-2 6 720 614 054-00.1D. 6 720 643 112 (2010/03) pl

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny ASC 160-2 6 720 614 054-00.1D. 6 720 643 112 (2010/03) pl Instrukcja obsługi Moduł wewnętrzny ASC 160-2 6 720 614 054-00.1D 6 720 643 112 (2010/03) pl Wstęp Wstęp Szanowni klienci, Ciepło daje życie to motto ma u nas tradycję. Ciepło jest dla człowieka jednym

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS...K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS...K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Instrukcja obsługi Geotermiczna pompa ciepła 6 720 614 285-00.1O 6 720 614 283 PL (06/2007) OSW Logatherm WPS...K/WPS... WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Dla Przeczytać

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

- 2 - OSTRZEŻENIE UWAGA

- 2 - OSTRZEŻENIE UWAGA Tech ST-3800-1 - ST-3800 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1

Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1 Instrukcja obsługi Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1 6 720 611 660-00.1O TM 60-1 TM 75-1 TM 90-1 TM 110-1 TE 60-1 TE 75-1 TE 90-1 TE 110-1 TE 140-1 TE 170-1 6 720 614 249 PL (2007/06) OSW Szanowni

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Gazowy kocioł kondensacyjny GB172-24 T50. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Gazowy kocioł kondensacyjny GB172-24 T50. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 644 018-00-1O Logamax plus GB172-24 T50 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 644 035 (11/2010) PL Wstęp Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika 7 747 006 230 08/2006 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK INFRAZON LATAJĄCY SPODEK 1. Wstęp. Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku odpowiada wymaganemu przez urządzenie 220V / 50 Hz / 900-1100 W. Dla najlepszego efektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Regulator ogrzewania VRC calormatic UBW. VRC calormatic UBW. Kurz-Bedienungsanleitung VRC calormatic UBW

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Regulator ogrzewania VRC calormatic UBW. VRC calormatic UBW. Kurz-Bedienungsanleitung VRC calormatic UBW INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator ogrzewania VRC calormatic UBW Kurz-Bedienungsanleitung VRC calormatic UBW VRC calormatic UBW Spis treści Szanowna Klientko. Szanowny Kliencie! Gratulujemy zakupu wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Logamatic. Regulator pompy ciepła HMC 20 HMC 20 Z. Dla serwisu klienta. Przeczytać uważnie przed uruchomieniem

Instrukcja serwisowa. Logamatic. Regulator pompy ciepła HMC 20 HMC 20 Z. Dla serwisu klienta. Przeczytać uważnie przed uruchomieniem Instrukcja serwisowa Regulator pompy ciepła 6 720 644 806-00.1T Logamatic HMC 20 HMC 20 Z Dla serwisu klienta Przeczytać uważnie przed uruchomieniem 6 720 648 343 (2010/08) PL Spis treści Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych.

ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych. Arkusz informacyjny 230 Va.c. i 24 Va.c. Opis i aplikacje ECL comfort 110 zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający instalację: jeden kabel, jedna wtyczka. Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i serwisu

Instrukcja obsługi i serwisu Instrukcja obsługi i serwisu Sterownik bazowy Logamatic BC10 Dla użytkownika i dla firmy specjalistycznej Przed przystąpieniem do użytku i serwisu proszę dokładnie przeczytać. 6 720 641 080 - (06/2009)

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 6 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Pogotowie cieplne (041)

Pogotowie cieplne (041) WSTĘP Węzeł cieplny MEC jest urządzeniem słuŝącym dla potrzeb centralnego ogrzewania i (opcjonalnie) do ogrzewania ciepłej wody uŝytkowej. Zastosowanie nowoczesnej technologii i wysokiej jakości urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC35. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2012/10) PL

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC35. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2012/10) PL Instrukcja obsługi Regulator 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Moduł obsługowy RC35 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 642 275 (2012/10) PL Przegląd opcji obsługowych Legenda do

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

S10. Instrukcja Obsługi. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Instrukcja Obsługi.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.pl S10 Instrukcja Obsługi dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Sterownik Zaworu Trójdrożnego AURATON S10 to sterownik przeznaczony do sterowania zaworem trójdrożnym. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v1.01 26-09-2017 2 TM TECHNOLOGIE Programator TM-PROG Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Informacje o urządzeniu... 4 2.1 Start urządzenia... 4 2.2 Przyciski...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji Logalux

Instrukcja montażu i konserwacji Logalux Zbiornik buforowy 6 720 644 801-00.1T 6 720 648 338 (2015/11) PL Instrukcja montażu i konserwacji Logalux PS 200 EW PS 500 EW Przeczytać uważnie przed montażem i konserwacją Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

UPM3 AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji

UPM3 AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY UPM AUTO L UPM AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji. Tą pompą cyrkulacyjną steruje się wewnętrznie (samosterująca) za pomocą trzech opcji sterowania. Interfejs użytkownika

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA 1. Opis klawiszy TEMP VOL+ MI N F HEAT VOL- HOUR VOL ONOFF LOCKED HEAT F/ C Rys.1 Mapa szkicowa dużej wanny z masażem MI N Zwiększenie częstotliwość- szukanie / minuty System ON/

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015 ST-361 Instrukcja obsługi ST-361 TECH Deklaracja zgodności nr 158/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

NEO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

NEO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NEO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 5 2 3 4 6 7 1 Dzień 2 Pożądana (ustalona) temperatura 3 Ogrzewanie włączone/wyłączone 4 Noc 5 Przycisk funkcyjny 6 Obniżenie temperatury w ciągu dnia (5 dni) 7 Obniżenie temperatury

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. SP-6 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-6 3 6 1 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS 22...60. Geotermiczna pompa ciepła. 6 720 640 766(2009/03) pl 6 720 614 967-36.1I

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS 22...60. Geotermiczna pompa ciepła. 6 720 640 766(2009/03) pl 6 720 614 967-36.1I Instrukcja obsługi Geotermiczna pompa ciepła 6 720 614 967-36.1I Logatherm WPS 22...60 6 720 640 766(2009/03) pl Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem - i to od ponad 275 lat. Od początku

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

System EZR Manager 128028.1314

System EZR Manager 128028.1314 System EZR Manager Informacje ogólne.... Opis.... Założenia.... Konto użytkownika i funkcja Cloud.... Uruchomienie funkcji Cloud w stacji bazowej... Instrukcja obsługi.... Informacje ogólne.... Stacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla użytkownika CERAPURMIDI. gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 644 062-00.1O ZWB 24-1 AR 6 720 812 510 (2014/08) PL

Instrukcja obsługi dla użytkownika CERAPURMIDI. gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 644 062-00.1O ZWB 24-1 AR 6 720 812 510 (2014/08) PL Instrukcja obsługi dla użytkownika CERAPURMIDI gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 644 062-00.1O ZWB 24-1 AR 6 720 812 510 (2014/08) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamax. Naścienny gazowy kocioł konwencjonalny U042-24K U044-24K

Instrukcja obsługi. Logamax. Naścienny gazowy kocioł konwencjonalny U042-24K U044-24K Instrukcja obsługi Naścienny gazowy kocioł konwencjonalny 6 720 614 470-00.1O Logamax U042-24K U044-24K Przed przystąpieniem do obsługi dokładnie zapoznać się z instrukcją. 6 720 617 671 (2011/03) PL Wstęp

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

IGNIS alfa v TMK Września

IGNIS alfa v TMK Września IGNIS alfa v1.08-1.16 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego lub kotła miałowego. PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczony

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com Podręcznik użytkownika DEVIreg 550 Inteligentny termostat elektroniczny www.devi.com Spis treści 1 Wstęp................... 4 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa... 6 2 Ustawienia................ 7 2.1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy RC35. pomieszczenia. Regulatora temperatury. Dla użytkownika. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy RC35. pomieszczenia. Regulatora temperatury. Dla użytkownika. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Regulatora temperatury pomieszczenia Moduł obsługowy RC35 Dla użytkownika Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 7 747 006 327-06/2007 PL Przegląd opcji obsługowych Przegląd

Bardziej szczegółowo

Basic Plus2 Termostaty pokojowe do ogrzewania podłogowego

Basic Plus2 Termostaty pokojowe do ogrzewania podłogowego MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Podręcznik użytkownika Basic Plus2 Termostaty pokojowe do ogrzewania podłogowego www.danfoss.pl Oryginalna instrukcja została napisana w języku angielskim. Instrukcje w innych

Bardziej szczegółowo

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 6446 03/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Logamatic RC200. EMS plus. Moduł obsługowy. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2013/06)

Instrukcja obsługi Logamatic RC200. EMS plus. Moduł obsługowy. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2013/06) Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 337-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic RC200 6 720 807 372 (2013/06) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo