Jarosław Pisarski przewodniczący,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jarosław Pisarski przewodniczący,"

Transkrypt

1 GMINA PIELGRZYMKA W latach Gmina Pielgrzymka pozyskała prawie 12 milionów złotych, to dzięki środkom zewnętrznym udało się zrobić tak wiele, w tak krótkim czasie. Wybudowano i wyremontowano świetlice, drogi, place zabaw, wodociąg, oczyszczalnię ścieków oraz zmodernizowano stację uzdatniania wody. Fundusze zewnętrzne PROW / ODNOWA WSI PROW / LEADER 2 2 Inwestycje zrealizowane w latach w Gminie Pielgrzymka Jarosław Pisarski przewodniczący, Rada Gminy Pielgrzymka Kadencja Dariusz Zarzycki Wiceprzewodniczący, Marta Kocaj Wiceprzewodnicząca, Krzysztofa Burdelak Radna, Andrzej Więdłocha Radny, Krzysztof Danielak Radny, Ryszard Pisarski Radny, Mirosław Korzystko Radny, Olga Kapral Radna, Grzegorz Kucy Radny, Paweł Konopka Radny, Stanisław Utratny Radny Bartłomiej Andrzejewski Radny, Elżbieta Michałek Radna, Andrzej Dudek Radny PROW / Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 3 MAŁE PROJEKTY 3-4 Inwestycje w liczbach Środki przeznaczone na inwestycje z udziałem funduszy zewnętrznych w latach MAŁA ODNOWA WSI 5 POKL WFOŚIGW 7 DROGI 7 INNE, W TYM ANR OT WROCŁAW 8 PODSUMOWANIE ,35 zł Oraz projekt Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Pielgrzymka -435, zł ,38 zł

2 Str. 2 PROW Inwestycje zrealizowane ODNOWA WSI, Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich z regionu, poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. 1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Grodziskiej wartość całkowita ,72 zł dofinansowanie zł 1I. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Proboszczów wartość całkowita ,96 zł dofinansowanie zł LEADER/ WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU I. Utworzenie dwóch ścieżek turystycznych oraz miejsca odpoczynku we wsi Don Kichota w Krainie Wygasłych Wulkanów wartość całkowita ,60 zł dofinansowanie zł nicy? II. Przebudowa placu gminnego w Pielgrzymce wartość całkowita zł dofinansowanie zł

3 Str. 3 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ PROW Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębnik wartość całkowita ,50 zł dofinansowanie ,08 zł nicy? 1I. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Twardocice wartość całkowita ,31 zł dofinansowanie ,00 zł Modernizacja stacji uzdatniania wody to jedna z najważniejszych inwestycji na terenie Gminy Pielgrzymka w ostatnich latach MAŁE PROJEKTY I. Remont pomieszczeń parteru świetlicy wiejskiej w Czaplach wartość całkowita zł dofinansowanie zł nicy? 1I. XVIII Biesiada Zespołów Kresowych w Pielgrzymce wartość całkowita zł dofinansowanie zł

4 Str. 4 PROW MAŁE PROJEKTY C.D Inwestycje zrealizowane III. Budowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębnik wartość całkowita zł dofinansowanie zł IV. Wyposażenie w elementy małej architektury parku wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple, wartość całkowita zł dofinansowanie zł V. Ścieżka historyczno - edukacyjno - przyrodnicza "Szlakiem kamiennych krzyży w Choińcu" w Krainie Wygasłych Wulkanów - etap I wartość całkowita zł dofinansowanie zł nicy? VI. Festiwal rękodzieła podczas XIX Biesiady Zespołów Kresowych w Pielgrzymce wartość całkowita zł dofinansowanie zł VII. Aktywna turystyka w Gminie Pielgrzymka wartość całkowita zł dofinansowanie zł MAŁA ODNOWA WSI : I. Remont łazienek i korytarza w świetlicy Wiejskiej w Twardocicach wartość całkowita zł dofinansowanie zł II. Modernizacja pomieszczeń świetlicy Wiejskiej w Twardocicach oraz wyposażenie w urządzenia gastronomiczne wartość całkowita zł dofinansowanie zł

5 Str. 5 MAŁA ODNOWA WSI C.D III. Utwardzenie placu gminnego w m. Nowa Wieś Grodziska, urządzenie skweru zieleni i miejsca odpoczynku dla podróżnych wartość całkowita zł dofinansowanie zł IV. Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Twardocicach wartość całkowita zł dofinansowanie zł PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Nowoczesna baza dydaktyczna dla szkół podstawowych, nowe place zabaw oraz remonty toalet i sal lekcyjnych, zakup sprzętu multimedialnego, RTV, mebli i wyposażenia z ponad 400 tyś złotych. I. MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PIELGRZYMKA 100% dofinansowania Wartość zł

6 Str. 6 PO KL Inwestycje zrealizowane II. Moja szkoła moim oknem na świat 100% dofinansowania Wartość zł III. Radosne przedszkolaki II ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W TWARDOCICACH) wartość całkowita zł, dofinansowanie zł IV. MAGIA NAUKI 100% dofinansowania Wartość ,33 zł VI. UCZYMY SIĘ TRADYCJI 100% dofinansowania Wartość ,79 VI. EDUKACJA NA ZDROWIE 100% dofinansowania Wartość ,9

7 Str. 7 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU I. Budowa i montaż urządzeń oczyszczalni ścieków w m. Proboszczów wartość całkowita ,74 zł dofinansowanie zł IV. Ścieżka historyczno - edukacyjno - przyrodnicza "Szlakiem kamiennych krzyży w Choińcu" w Krainie Wygasłych Wulkanów - etap I wartość całkowita zł dofinansowanie zł DROGI Odbudowa drogi gminnej nr ewid w m. Proboszczów Odbudowa drogi gminnej nr ewid. 107 w m. Sędzimirów Remont drogi gminnej nr D i D w miejscowości Czaple Odbudowa drogi gminnej, działki nr 498/2, 499, 500, 503, 507/2 w miejscowości Czaple Odbudowa drogi gminnej, działki nr 273 w miejscowości Sędzimirów Odbudowa drogi gminnej w Nowej Wsi Grodziskiej - osiedle Polanka, działka nr 709/1 Odbudowa drogi gminnej w Twardocicach, działki nr 350/3 i 307/2 Przebudowa drogi gminnej w Twardocicach, działki nr 307/2, 340, 326 Przebudowa drogi gminnej w Pielgrzymce działki nr 861, 859/1, 835/4, 860 Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi Grodziskiej działki nr 663/1, 664 Przebudowa drogi gminnej w Proboszczowie, działka nr 360 Przebudowa drogi gminnej w Pielgrzymce, działki nr 1100/1, 1100/4, 1101 Przebudowa drogi gminnej w Wojcieszynie działki nr 662/1, 662/2, 666/1, 667 Przebudowa drogi gminnej w Twardocicach, działka nr 382/1 Przebudowa drogi gminnej w Proboszczowie, działki nr 18/2, 96, 25 Przebudowa drogi gminnej w Czaplach, działki nr 528/1, 541/2 Utwardzenie nawierzchni działki gminnej nr ewid. 179/9 obręb Nowa Wieś Grodziska W sumie : wartość ogółem zł Dofinansowanie zł Łącznie wyremontowano 13,5 km dróg gminnych

8 Remonty budynków -Pałac NWG nr droga ,57 zł Gmina Pielgrzymka inwestycjami stoi Remonty budynków- Proboszczów ,05 zł Proboszczów nr 42,6,16, i Jastrzębnik ,65 zł Jastrzębnik ,89 zł Ponadto : wyprawka szkolna zł, pomoc materialna dla uczniów ,77 zł, dofinansowanie kosztów nauki młodocianych pracowników ,77 zł, nauka języka angielskiego w Gimnazjum zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zł, Radosna szkoła zł, wypłata zasiłków powodziowych na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy uczniom zł, Cyfrowa szkoła zł, Program edukacji ekonomicznej Na własne konto zł, Projekt pn. Pracowania przyrodnicza w każdej gminie - otrzymano bezpłatnie sprzęt do pracowni w Szkole Podstawowej w Proboszczowie, Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki zł, Procentowy wskaźnik zadłużenia Gminy Pielgrzymka w stosunku dochodów wykonanych/planowanych Budżet Gminy na przełomie lat (w złotych) % % % % max. próg zadłużenia Gmin obowiązujący do 2013 r. Gmina Pielgrzymka to gmina, która utrzymuje stały, bezpieczny poziom zadłużenia, mimo wykonania wielu zadań inwestycyjnych i remontowych. Bezpieczeństwo finansowe gminy jest stabilne. Budżet gminy systematycznie wzrasta, co jest wyznacznikiem jej rozwoju. Cztery lata temu, w 2010 roku, rozpoczęła się kadencja obecnej Rady Gminy. W ciągu tego czasu rada obradowała na sesjach i komisjach 86 razy i podjęła w sumie 266 uchwał. Radni spotykali się z mieszkańcami na zebraniach wiejskich, sesjach i komisjach. Niektóre spotkania miały na celu rozwiązywanie problemów i konfliktów, niektóre promocję gminy, integrację mieszkańców i wspieranie działań inwestorskich. Rada Gminy wspierała finansowo i obejmowała patronatem szereg działań podejmowanych przez szkoły oraz lokalne grupy działania m.in. Gminny Dzień Sportu, Gminne mistrzostwa w lotach gołębi, Gminne konkursy przedmiotowe i artystyczne. Rada rozpatrzyła szczegółowo petycje, apele i skargi mieszkańców i starała się podejmować racjonalne decyzje służące dobru większości. Nie była to kadencja łatwa z uwagi na toczące się negocjacje w sprawie farm wiatrowych, czy zaprzestania przez KGHM nieodpłatnego zaopatrywania w wodę mieszkańców Sędzimirowa w ramach szkód górniczych. Mimo, że część radnych, dzięki tak zwanej grupie wiecznie niezadowolonych nie mało czasu spędziła na przesłuchaniach w komendzie policji i na sali sądowej, to uważam, że podejmowane przez radę decyzje były rozważane i miały na celu zaspokajanie potrzeb większości mieszkańców gminy, a nie grupy osób, która patrzy przez pryzmat osobistych korzyści i własnego dobra. Dlatego dziękuję Państwu Radnym za 4 letnią współpracę, za wspólnie podejmowane decyzje, które przyczyniły się do rozwoju naszej gminy. W imieniu Rady dziękuję Panu Wójtowi Tomaszowi Sybisowi za to, że uczestniczył w pracach rady, że wsłuchiwał się w spostrzeżenia, sugestie i propozycje radnych i sołtysów, za jego zaangażowanie w pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje, dzięki którym możemy stwierdzić, że te 4 lata to dla naszej gminy kolejny krok do przodu. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy służyli radzie fachową pomocą. I na koniec w im. Rady Gminy szczególne podziękowania kieruję do państwa sołtysów, którzy angażowali się w pracę rady i wspierali ją przy podejmowaniu wielu czasem trudnych decyzji. Za to, że podejmowali szereg przedsięwzięć na rzecz swoich sołectw i całej gminy. W imieniu Rady Gminy Pielgrzymka Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Pisarski

PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014

PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014 Szanowni Państwo, Dobiega końca kolejna kadencja samorządu gminnego. Ostatnie cztery lata przyniosły

Bardziej szczegółowo

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji 2010 2014

Podsumowanie kadencji 2010 2014 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY WRĘCZYCA WIELKA ISSN 1879-7294 Nr 31/2014 Październik 2014r. Egzemplarz bezpłatny Podsumowanie kadencji 2010 2014 VI kadencja Wójta i Rady Gminy Wręczyca Wielka, przypadająca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POWIATU ZAMBROWSKIEGO 2006-2010

INFORMATOR POWIATU ZAMBROWSKIEGO 2006-2010 INFORMATOR POWIATU ZAMBROWSKIEGO 2006-2010 Szanowni Państwo. Na zakończenie III kadencji samorządu Powiatu Zambrowskiego w dużym skrócie chciałbym Państwu przedstawić najważniejsze działania przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

PANIE PRZEWODNICZĄCY, PANIE I PANOWIE RADNI, SZANOWNI PAŃSTWO!!!

PANIE PRZEWODNICZĄCY, PANIE I PANOWIE RADNI, SZANOWNI PAŃSTWO!!! PANIE PRZEWODNICZĄCY, PANIE I PANOWIE RADNI, SZANOWNI PAŃSTWO!!! Przychodzi mi podsumować i zdać sprawozdanie z kolejnego roku mojej pracy na rzecz gminy. Wiele działo się w gminie na przestrzeni minionego

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Suchy Dwór

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Suchy Dwór Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXII/75/2014 z dnia 24 października 2014 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Suchy Dwór Suchy Dwór 2014 Strona 1 z 19 Podstawa prawna: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Zauważ PROW 2007-2013 wokół siebie

Zauważ PROW 2007-2013 wokół siebie Powiat Sokołowski Ceranów Kosów Lacki Sterdyń Sabnie Jabłonna Lacka Sokołów Podlaski Sokołów Podlaski Repki Zauważ PROW 2007-2013 wokół siebie Powiat SOKOŁOWSKI Szanowni Państwo, za nami 10 lat członkostwa

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Analiza dokumentu STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE DO 2015 ROKU

Analiza dokumentu STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE DO 2015 ROKU Analiza dokumentu STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE DO 2015 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE Pierwszy gminny dokument o charakterze strategicznym Przyjęta została w maju 2007 r. Opracowana została

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. suski

MAŁOPOLSKA. powiat. suski MAŁOPOLSKA powiat suski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1)

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. dąbrowski

MAŁOPOLSKA. powiat. dąbrowski MAŁOPOLSKA powiat dąbrowski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Grupa Działania GROMNIK Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej obejmującej gminy Strzelin, Wiązów, Przeworno, Borów, Kondratowice Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/01/12

Bardziej szczegółowo

BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY

BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY Nr 4(57)/2010 PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE ISSN 1507-8132 egzemplarz bezpłatny BORZĘCIN BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, Mieszkańcom Gminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania w Wierzbinku

Nowe mieszkania w Wierzbinku Grudzień 2009 Nowe mieszkania w Wierzbinku Wobec objęcia działalnością górniczą nieruchomości stanowiących Państwa własność jak również i dla wszystkich osób zainteresowanych kupnem mieszkania, Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz W związku z zakończeniem pracy na stanowisku burmistrza Jasienia przedkładam Państwu informację na temat podejmowanych działań i zrealizowanych inwestycji, które mam nadzieję wpłynęły na poprawę sytuacji

Bardziej szczegółowo