Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911), Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę ,00 złotych w: DZ. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ,00 złotych, R Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę ,00 złotych,,, 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę ,00 złotych.. 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę ,00 złotych w: DZ. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 4.000,00 złotych, R Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 4.000,00 złotych,,, 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 4.000,00 złotych,. DZ. 852 Pomoc społeczna o kwotę 6.100,00 złotych, R Pozostała działalność o kwotę 6.100,00 złotych,,, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.100,00 złotych, DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 900,00 złotych, R Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 600,00 złotych,,, 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 600,00 złotych, R Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 300,00 złotych,,, 0400 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 300,00 złotych,.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę ,00 złotych w: DZ. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ,00 złotych, R Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę ,00 złotych, Wydatki majątkowe o kwotę ,00 złotych, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę ,00 złotych, DZ. 600 Transport i łączność o kwotę 4.800,00 złotych, R Lokalny transport zbiorowy o kwotę 4.800,00 złotych, Wydatki bieżące o kwotę 4.800,00 złotych, z tego: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.800,00 złotych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 4.800,00 złotych, DZ Działalność usługowa o kwotę ,00 złotych, R Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę ,00 złotych, Wydatki bieżące o kwotę ,00 złotych, z tego: wydatki jednostek budżetowych o kwotę ,00 złotych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę ,00 złotych, DZ. 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 złotych, R Przedszkola o kwotę ,00 złotych, Wydatki bieżące o kwotę ,00 złotych, z tego: wydatki jednostek budżetowych o kwotę ,00 złotych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 złotych, Wydatki majątkowe o kwotę ,00 złotych, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę ,00 złotych, R Dowożenie uczniów do szkół o kwotę ,00 złotych, Wydatki bieżące o kwotę ,00 złotych, z tego: wydatki jednostek budżetowych o kwotę ,00 złotych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę ,00 złotych, DZ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.500,00 złotych, R Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 1.500,00 złotych, Wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 złotych, z tego: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.500,00 złotych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.500,00 złotych. 4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę ,00 złotych w: DZ. 600 Transport i łączność o kwotę 4.800,00 złotych, R Lokalny transport zbiorowy o kwotę 4.800,00 złotych, Wydatki majątkowe o kwotę 4.800,00 złotych, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.800,00 złotych,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.500,00 złotych, R Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.500,00 złotych, Wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 złotych, z tego: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.500,00 złotych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.500,00 złotych, DZ. 750 Administracja publiczna o kwotę 5.000,00 złotych, R Rady gmin o kwotę 5.000,00 złotych, Wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 złotych, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 złotych, DZ. 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 złotych, R Szkoły podstawowe o kwotę ,00 złotych, Wydatki majątkowe o kwotę ,00 złotych, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę ,00 złotych, R Przedszkola o kwotę ,00 złotych, Wydatki majątkowe o kwotę ,00 złotych, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę ,00 złotych, DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,50 złotych, R Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę ,00 złotych, Wydatki majątkowe o kwotę ,00 złotych, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę ,00 złotych, R Gospodarka odpadami o kwotę ,50 złotych, Wydatki bieżące o kwotę ,50 złotych, z tego: wydatki jednostek budżetowych o kwotę ,50 złotych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę ,50 złotych, DZ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,00 złotych, R Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę ,00 złotych, Wydatki bieżące o kwotę ,00 złotych, z tego: dotacje na zadania bieżące o kwotę ,00 złotych, R Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 6.500,00 złotych, Wydatki majątkowe o kwotę 6.500,00 złotych, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.500,00 złotych, DZ. 926 Kultura fizyczna o kwotę ,50 złotych, R Pozostała działalność o kwotę ,50 złotych, Wydatki majątkowe o kwotę ,50 złotych, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę ,50 złotych, udział środków z Unii Europejskiej i środków zagranicznych o kwotę ,00 złotych. 5. W załączniku nr 3 do uchwały nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2014 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe wprowadza się zmiany:

4 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz LP. 1, LP. 11, LP. 21, Zadania kontynuowane kolumna 5, kwotę ,81 złotych zastępuje się kwotą ,81 złotych, kolumna 6, kwotę ,00 złotych zastępuje się kwotą ,00 złotych, kolumna 7, kwotę ,98 złotych zastępuje się kwotą ,98 złotych, kolumna 8, kwotę ,02 złotych zastępuje się kwotą ,02 złotych, Zadania nowe kolumna 5, 6, 7, kwotę ,00 złotych zastępuje się kwotą 1.000,00 złotych, kolumna 5, 6, kwotę ,57 złotych zastępuje się kwotą ,57 złotych, kolumna 7, kwotę ,57 złotych zastępuje się kwotą ,57 złotych, dodaje się: LP. 26, Dz. 600 R Treść: Zakup wiaty przystankowej do Myszowic Przewidywany koszt inwestycji 4.800,00 złotych, Nakłady w 2014r ,00 złotych, - Budżet gminy 4.800,00 złotych, Termin zakończenia (rok) 2014r., LP. 27, Dz. 801 R Treść: Modernizacja dachu w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ścinawie Małej Przewidywany koszt inwestycji ,00 złotych, Nakłady w 2014 r ,00 złotych, - Budżet gminy ,00 złotych, Termin zakończenia (rok) 2014 r., LP. 28, Dz. 801 R Treść: Adaptacja pomieszczeń pawilonu sportowego na oddział przedszkolny I etap dokumentacja budowlana Przewidywany koszt inwestycji ,00 złotych, Nakłady w 2014 r ,00 złotych, - Budżet gminy ,00 złotych, Termin zakończenia (rok) 2014 r.,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz LP. 29, Dz. 900 R Treść: Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie - dokumentacja budowlana przyłącza energetycznego Przewidywany koszt inwestycji ,00 złotych, Nakłady w 2014r ,00 złotych, - Budżet gminy ,00 złotych, Termin zakończenia (rok) 2014 r., LP. 30, Dz. 926 R Treść: Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie W zdrowym ciele zdrowy duch Przewidywany koszt inwestycji ,50 złotych, Nakłady w 2014r ,50 złotych, - Budżet gminy ,50 złotych, - Inne źródła ,00 złotych, Termin zakończenia (rok) 2014 r. 6. W załączniku nr 7 do uchwały nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok Dotacje udzielane w 2014 roku wprowadza się zmiany: Jednostki sektora finansów publicznych: zmienia się: DZ. 921 R Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o ,00 złotych. 7. W załączniku nr 9 do uchwały nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 wprowadza się zmiany: DZ. 921 R Przydroże Małe Zakup i montaż sprzętu sportowego na plac zabaw kwotę 6.500,00 złotych zastępuje się kwotą 5.000,00 złotych, dodaje się: Dział: 700, Rozdział: 70005, Nazwa sołectwa: Przydroże Małe, Nazwa zadania, przedsięwzięcia: Remont i modernizacja obiektów wokół świetlicy, Kwota /zł/: 1.500,00 zł. 8. W załączniku nr 11 do uchwały nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wprowadza się zmiany:

6 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz LP. 1, LP. 7, LP. 8, kwotę ,00 złotych zastępuje się kwotą ,00 złotych, kwotę ,98 złotych zastępuje się kwotą ,98 złotych, kwotę ,02 złotych zastępuje się kwotą ,02 złotych, kwotę ,57 złotych zastępuje się kwotą ,57 złotych, kwotę ,57 złotych zastępuje się kwotą ,57 złotych, dodaje się: Nazwa zadania/program: Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej Gimnazjum im Czesława Niemena w Korfantowie W zdrowym ciele zdrowy duch / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Dział: 926, Rozdział: 92695, Wydatki ogółem w roku 2014 (zł): ,50 zł, w tym: Środki z budżetu krajowego (zł): ,50 zł, Środki z budżetu Unii Europejskiej (zł): ,00 zł. 9. Po wprowadzonych zmianach: 1) dochody bieżące wynoszą: ,00 złotych, 2) dochody majątkowe wynoszą: ,32 złotych, 3) wydatki bieżące wynoszą: ,21 złotych, 4) wydatki majątkowe wynoszą: ,09 złotych. 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Ryszard Duś

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr.. z dnia 25 lutego r. WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA r. Lp. Nazwa 1. Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dochody majątkowe, w tym: 40 000,00

Dochody majątkowe, w tym: 40 000,00 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi województwa w roku finansowanych z dotacji z budżetu państwa Załącznik do uchwały Nr XII/178/ Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo