INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH Niechlów, październik 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok"

Transkrypt

1 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH Niechlów, październik 2014 rok 1

2 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach Klasyfikacja działów Wykonanie Razem 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Administracja publiczna Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna RAZEM Relizacja zadań inwestycyjnych w latach Kultura fizyczna 3% Kultura i ochrona dziedzitwa narodowego 16% Rolnictwo i łowiectwo 25% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34% Ochrona zdrowia 2% Transport i łączność 17% Oświata i wychowanie 2% Administracja publiczna 1% 2

3 Źródła finansowania inwestycji latach Źródła finansowania Wykonanie Razem środki własne dotacja z WFOŚiGW dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pożyczka z WFOŚiGW darowizny pieniężne RAZEM Źródła finanowania inwestycji w latach pożyczka z WFOŚiGW 8% darowizny pieniężne 0% dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13% środki własne 62% dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego 12% dotacja z WFOŚiGW 5% 3

4 KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIA W latach realizowana została budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów, wybudowano również oczyszczalnie ścieków oraz przepompownie. Budowa kanalizacji sanitarnej obejmowała ulicę: Przemysłową, Tylną, Głogowską, Leszczyńską, Nową, Sportową, Dworcową, Leśną Łącznie na w/w zadanie wydatkowano zł. Źródła finansowania inwestycji: dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie zł środki europejskie zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie zł Budynek oczyszczalni ścieków w Niechlowie Wyposażenie budynku oczyszczalni ścieków Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Dworcowa Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Tylna 4

5 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. W latach dofinansowano 9 oczyszczalni + 1 planowana do wykonania w 2014 r. na łączną kwotę zł. Przydomowa oczyszczalnia ścieków Przydomowa oczyszczalnia ścieków DROGI 2011 Żuchlów - droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji, zamkniętej warstwą jezdną z betonu asfaltowego od km 1,098 do km 1, zł z tego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zł Droga w Żuchlowie Droga w Żuchlowie Droga w Żuchlowie 5

6 2012 Wągroda - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0, zł. Na zadanie przyznano pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. pomocy w formie dotacji celowej w kwocie zł. (46,20%), środki własne budżetu gminy zł (53,80%) Droga w Wągrodzie Droga w Wągrodzie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Naratów (przy osiedlu) o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,18380 Całkowita wartość inwestycji wynosi zł, realizowana w latach Droga w Naratowie 6

7 2013 Siciny - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza o długości 0,6 km Całkowita wartość inwestycji wynosi zł, realizowana w latach Droga w Sicinach Droga w Sicinach Przebudowa przepustu na drodze gminnej Miechów - Żuchlów zł Przepust na drodze Miechów-Żuchlów Przebudowa przepustu na drodze gminnej Wronów do leśniczówki zł Przepust na drodze Wronów do leśniczówki 7

8 2014 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej Całkowita wartość inwestycji wynosi zł, realizowana w latach Droga w Żabinie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej Całkowita wartość inwestycji wynosi zł, z tego zł dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego - realizowana w latach Droga w Miechowie Inwestycje w trakcie realizacji oraz planowane do wykonania w następnych latach 1. Żuchlów przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza w miejscowości Żuchlów o nawierzchni asfaltowej 2. Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 8

9 3. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km 4. Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 etap I lata realizacji , planowany koszt zł 2011 PLACE ZABAW Budowa placu zabaw w Niechlowie zł Plac zabaw w Niechlowie Plac zabaw w Niechlowie Szlak wiejskich placów zabaw - budowa i rozbudowa placów zabaw we wsiach Żuchlów, Wroniniec, Naratów (Odnowa Dolnośląskiej Wsi) zł, w tym: dotacja ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego zł Plac zabaw w Żuchlowie Plac zabaw w Naratowie 9

10 Plac zabaw we Wronincu 2012 Budowa placu zabaw w Żabinie zł Plac zabaw w Żabinie Plac zabaw w Żabinie Budowa placu zabaw w Wiosce zł Plac zabaw w Wiosce 10

11 Wsparcie aktywności mieszkańców Łękanowa poprzez budowę placu zabaw zł. Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś 4 Leader, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy. Plac zabaw w Łękanowie Zagospodarowanie czasu wolnego i przestrzeni publicznej we wsi Lipowiec poprzez budowę placu zabaw zł. Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś 4 Leader, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy. Plac zabaw w Lipowcu 11

12 2013 Budowa placu zabaw w Miechowie zł Plac zabaw w Miechowie Rozbudowa placu zabaw w Niechlowie zł Plac zabaw w Niechlowie Rozbudowa placu zabaw we Wronowie zł Plac zabaw we Wronowie Plac zabaw we Wronowie 12

13 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży we wsi Głobice poprzez budowę placu zabaw Projekt w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś 4 Leader, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów, zakładających dofinansowanie do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy Plac zabaw w Głobicach Budowa placu zabaw w Bełczu Wielkim wsparciem aktywności mieszkańców wsi Projekt w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś 4 Leader, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów, zakładających dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy Plac zabaw w Bełczu Wielkim Plac zabaw w Bełczu Wielkim 13

14 Modernizacja placu zabaw we wsi Wroniniec poprzez wykonanie altany rekreacyjnej ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł ze środków dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego (50% kwoty wydatków kwalifikowanych), zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy. Środki własne budżet gminy 31 zł Całkowita wartość zadania inwestycyjnego zł Altana rekreacyjna we Wronincu Altana rekreacyjna we Wronincu 2014 Budowa małej architektury turystyczno-wypoczynkowe plac zabaw na trasie ścieżki rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Tarpnie Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś 4 Leader, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy. Środki własne budżet gminy 30 zł Całkowita wartość inwestycji wynosi zł 14

15 Plac zabaw w Tarpnie Plac zabaw w Tarpnie Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wągroda zł Plac zabaw w Wągrodzie Plac zabaw w Wągrodzie ŚWIETLICE WIEJSKIE 2012 Wydatki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie projektów, w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na zadanie pt. Remont i doposażenie świetlic wiejskich w Naratowie i Żuchlowie centrów aktywizacji społeczności wiejskich Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi wynosi zł. Źródłem finansowania projektu jest pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego (do 50% kosztów kwalifikowanych) w kwocie zł oraz środki własne w wysokości zł Projekt obejmuje: 1) remont świetlicy wiejskiej w Żuchlowie zł: - wymiana stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, malowanie świetlicy 2) remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Naratowie zł: 15

16 - wymiana pokrycia dachowego, zakup 100 szt. krzeseł, zakup 16 szt. stołów Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania 110 zł środki własne z budżetu gminy. Świetlica wiejska w Świerczowie centrum aktywności lokalnej poprzez jej doposażenie i remont Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś 4 Leader, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł środki własne z budżetu gminy Projekt obejmuje: - zakup 40 szt. krzeseł, zakup 8 stołów, malowanie wewnątrz i zewnątrz świetlicy wkład niepieniężny: Przygotowanie ścian do malowania, malowanie, sprzątania po malowaniu zł 2013 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bełczu Wielkim Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś. 4 Leader w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy. Środki własne budżet gminy zł Całkowita wartość inwestycji wynosi zł. 16

17 Świetlica w Bełczu Wielkim Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w ramach działania 313 Odnowa i rozwój wsi. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy, z czego kwota zł dotyczy roku 2012, a kwota zł została wydatkowana w roku Wkład własny budżetu gminy zł, z czego kwota zł dotyczy roku 2012, a kwota zł została wydatkowana w roku Całkowita wartość inwestycji wynosi zł. Świetlica w Sicinach 17

18 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żuchlowie budowa kominka zł Kominek w świetlicy w Żuchlowie Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipowcu wybudowanie kominka zł Kominek w świetlicy w Lipowcu 2014 Świetlica wiejska w Bełczu Wielkim - zakup stołów i krzeseł zł Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś 4 Leader, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy 18

19 Świetlica w Bełczu Wielkim Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogucinie celem dostosowania jej do potrzeb ruchu turystycznego Gminy Niechlów Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś 4 Leader, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy. Środki własne budżet gminy 229 zł Całkowita wartość inwestycji wynosi zł. Świetlica w Bogucinie Świetlica w Bogucinie 19

20 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Naratowie - wyposażenie i malowanie świetlicy Wiejskiej w Naratowie zł Wydatki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie projektów, w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi wynosi zł. Źródłem finansowania projektu jest pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego (do 50% kosztów kwalifikowanych) w kwocie zł oraz środki własne w wysokości zł Świetlica w Naratowie Świetlica w Naratowie Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Szaszorowicach do funkcji obiektu infrastruktury turystycznej poprzez jej modernizację Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś. 4 Leader w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy. Środki własne budżet gminy 31 zł Całkowita wartość inwestycji wynosi zł. - odbiór inwestycji październik 2014 r. 20

21 Świetlica w Szaszorowicach Świetlica w Szaszorowicach Wykonanie szafy typu Komandor do świetlicy wiejskiej w Łękanowie zł Szafa komandor do świetlicy w Łękanowie Szafa komandor do świetlicy w Łękanowie Inwestycje w trakcie realizacji oraz planowane do wykonania w następnych latach 1. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wiosce dobudowa sanitariatów + szambo 3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec 4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karowie i dostosowanie jej do funkcji miejsca przystanku na szlaku rowerowym OŚWIETLENIE 2012 W 2012 r. wykonano budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1093 w Lipowcu oraz przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie. Natomiast 2013 r. wykonano przyłączenie do sieci ENEA Operator. Łączny Koszt obu inwestycji wynosił zł. 21

22 Oświetlenie drogowe w Żuchlowie Oświetlenie drogowe w Żuchlowie STROJE LUDOWE 2013 Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie pn. Chcę tańczyć i śpiewać zespół ludowy Wronowianki wizytówką Gminy Niechlów - Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś 4 Leader, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy Projekt obejmuje: zakup strojów ludowych, warsztaty muzyczne Stroje ludowe Wronowianek Stroje ludowe Wronowianek 22

23 PODŁOGA ESTARDOWA I NAMIOT RELKAMOWY 2013 Promocja Gminy Niechlów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturowego mieszkańców gminy wykonanie podłogi estradowej, zakup sprzętu promocyjnego. Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś 4 Leader, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł ze środków wnioskowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy zł. Projekt obejmuje: - zakup namiotu reklamowego, stołu i 4 krzeseł zł - wykonanie podłogi estradowej zł Namiot reklamowy Namiot reklamowy Podłoga estradowa 23

24 WITACZE 2014 Wykonanie witaczy oraz materiałów promocyjnych zasoby turystyczne wzmocnieniem infrastruktury turystycznej Gminy Niechlów Wartość zadania inwestycyjnego wynosiła zł - wykonanie 3 witaczy. Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś 4 Leader, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy. W skład realizacji projektu wchodzi wykonanie witaczy oraz zakup materiałów promujących. Witacz Witacz 24

25 INWESTYCJE W OŚWIACIE ZSEPÓŁ SZKOŁ W NIECHLOWIE Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna wraz z projektorem) do Zespołu Szkół w Niechlowie zł 2012 r. Tablica interaktywna Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Niechlowie - wykonanie oddymiania klatki schodowej zł r. Oddymianie klaty schodowej Oddymianie klaty schodowej Renowacja parkietu sali gimnastycznej poprzez pokrycie lakierem w 2012 r. i 2014 r. remont na kwotę zł Sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Niechlowie 25

26 Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Niechlowie remont na kwotę zł 2013 r. Oddział przedszkolny w ZS Niechlów Oddział przedszkolny w ZS Niechlów Wymiana stolarki okiennej - remont (w 2011 wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej w pionie trzech pracowni, w 2014 r. wymiana 11 okien) na łączną kwotę zł Stolarka okienna w ZS w Niechlowie Stolarka okienna w ZS w Niechlowie ZSEPÓŁ SZKOŁ W SICINACH Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Sicinach - zakup sprzętu i oprogramowania (11 komputerów, 1 monitor wraz z serwerem) zł 2012 r. Pracownia komputerowa w ZS w Sicinach 26

27 Zakup pieca centralnego ogrzewania zł 2012 r. Piec centralnego ogrzewania Piec centralnego ogrzewania Remont podłóg w pomieszczeniach przedszkolnych, w latach wydatkowano na ten cel zł Pomieszczenia przedszkolne w ZS Siciny Pomieszczenia przedszkolne w ZS Siciny GIMNAZJUM W NARATOWIE Zakup zestawu interaktywnego r. (tablica interaktywna wraz z projektorem) do Gimnazjum w Naratowie zł Tablica interaktywna z projektorem Tablica interaktywna z projektorem 27

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Fiszka projektowa nr 1

Fiszka projektowa nr 1 Fiszka projektowa nr 1 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta) Środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. I SPRAWY OGÓLNE * Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach oraz Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie LGD Dolina Soły www.dolinasoly.eu

Stowarzyszenie LGD Dolina Soły www.dolinasoly.eu Lokalna Grupa Działania Dolina Soły prowadzi prace na stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 1 -, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania Biuro Stowarzyszenia LGD ul. Sprzymierzonych 8 74-100 Gryfino Tel. 91 41 90 891 Tel. kom. 516 196 740 Misja DIROW jako region wykorzystywania inicjatyw społecznych oraz walorów przyrodniczo -historycznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA LIPIEC 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA LIPIEC 2014 ROKU SPRWOZDNIE Z RELIZJI ZDŃ Z LIPIE 2014 ROKU Lp. 1. 2. Numer i nazwa G0043 Zakup aparatu EEG dla Miejskiej Przychodni Dąbrowa G0039 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe RAZEM: 475 828 186 w tym: środki UE 364 289 272 dotacja z MFEOG 5 878 558 środki własne 105 660 356 placówek w Rzeszowie 6 896 996 w tym: środki UE 2 876 924 Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek

Bardziej szczegółowo

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule Projekty komplementarne dokumenty źródłowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt, 8.01.2014 r.) Wyrazem silnie zaakcentowanego

Bardziej szczegółowo