Nowa wersja systemu IFS Applications

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa wersja systemu IFS Applications"

Transkrypt

1 Podczas październikowej konferencji IFS World Conference 2012 w Göteborgu w Szwecji odbyła się światowa premiera nowej wersji IFS Applications 8. Nowa generacja systemu zawiera najnowocześniejsze innowacje branżowe oraz zapewnia wysoki komfort pracy użytkownika dzięki wyjątkowo łatwej i intuicyjnej obsłudze. Nowa wersja systemu IFS Applications wnosi szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz znaczną ilość nowych i ulepszonych funkcjonalności. Dzięki nowoczesnemu interfejsowi użytkownika, mimo znaczącego przyrostu nowych funkcji i możliwości biznesowych, system jest nadal prosty w użyciu i pozwala na koncentrację na wykonywanych zadaniach. System IFS Applications 8, którego rozwój rozpoczął się we wrześniu 2009 roku, stanowi jak dotąd największą inwestycję produktową firmy IFS. Po raz pierwszy w historii firmy do stworzenia nowej generacji systemu IFS Applications zastosowano w pełnym zakresie metodologię tzw. programowania zwinnego (agile development methodology). Metodologia ta pozwoliła uwzględnić w pracach nad systemem pierwsze opinie i uwagi klientów zgłaszane jeszcze w procesie rozwoju rozwiązania. Z przyjemnością prezentujemy system IFS Applications 8. Czujemy dużą satysfakcję, widząc, jak wysiłek włożony w jego stworzenie zaowocował nowymi rozwiązaniami branżowymi o większej funkcjonalności, zaś intuicyjna obsługa systemu zapewnia wysoki komfort pra- 8 Z przyjemnością prezentujemy system IFS Applications 8. Czujemy dużą satysfakcję, widząc, jak wysiłek włożony w jego stworzenie zaowocował nowymi rozwiązaniami branżowymi o większej funkcjonalności, zaś intuicyjna obsługa systemu zapewnia wysoki komfort pracy użytkownika. Nowa wersja IFS Applications to również zaawansowana platforma technologiczna zbudowana dla rozwoju przyszłych rozwiązań Alastair Sorbie, prezes zarządu korporacji IFS

2 Menu główne IFS Applications 8 cy użytkownika. Nowa wersja IFS Applications to również zaawansowana platforma technologiczna zbudowana dla rozwoju przyszłych rozwiązań mówi Alastair Sorbie, prezes zarządu korporacji IFS. NOWE FUNKCJE I NOWA TECHNOLOGIA Firma IFS skupia się na branżach, w których strategiczne znaczenie ma przynajmniej jeden z czterech kluczowych procesów zarządzanie majątkiem i usługami serwisowymi, projekty, produkcja i łańcuch dostaw. Nowe i ulepszone funkcje systemu zostały stworzone z myślą o kliencie i w pełnej zgodności z najnowszymi trendami w docelowych sektorach. IFS Applications 8 to także nowa koncepcja IFS Business Intelligence, rozszerzona platforma technologiczna oraz całkowicie zorientowane na użytkownika podejście do aplikacji biznesowych. IFS Applications 8 jest pierwszą wersją systemu dostarczaną w całości z IFS Enterprise Explorer (IFS EE) jako podstawowym interfejsem użytkownika. Interfejs ten, rozwinięty w oparciu o autorskie badania dotyczące ergonomii systemów biznesowych, oferuje szereg możliwości dostosowywania działania i wyglądu systemu do ról i zakresów kompetencji użytkowników w firmie. Dzięki licznym intuicyjnym funkcjom wyszukiwania danych, mechanizmom pracy grupowej oraz prostej nawigacji, interfejs IFS EE wprowadza nowy standard interakcji użytkowników z systemem. Bazując na platformie obejmującej IFS Applications 8 oraz interfejs IFS EE, firma IFS prowadzi obecnie badania nad szeregiem rozwiązań technologicznych, które pomogą zaspokoić przyszłe potrzeby rynku. Wewnętrzny think-tank IFS Labs zapewnia firmie wiodącą pozycję w takich obszarach badań i rozwoju, jak m.in. dostępność funkcji ERP na urządzeniach mobilnych tabletach i smartfonach. NOWOŚCI W OBSZARZE PRODUKCJI Wśród nowych, innowacyjnych funkcji dla sektora produkcyjnego znalazły się m.in.: kompleksowe wsparcie dla serwisu i napraw posprzedażnych, produkcja prototypowa, rozbudowany konfigurator sprzedaży oraz zintegrowane funkcje raportowania produkcji i czasu pracy pracowników. W odpowiedzi na potrzeby producentów wykonujących naprawy własnych produktów i usługodawców specjalizujących się w naprawie produktów innych firm, IFS Applications 8 wprowadza nowe rozwiązanie Serwis Komponentów (Component MRO) obsługujące kompleksowo proces naprawy 9

3 Ekran raportowania produkcji (duże przyciski umożliwiają obsługę na ekranach dotykowych) posprzedażnej, od umowy, przyjęcia reklamowanego wyrobu i jego naprawy, po zwrot i fakturowanie usług. Istotnym czynnikiem pozwalającym sprostać oczekiwaniom klientów, zapewnić wysoką jakość i skrócić czas wprowadzenia produktów na rynek jest produkcja prototypowa. Nowy komponent Produkcja Prototypowa pomaga w przygotowaniu i produkcji niewielkich serii próbnych w sposób niezakłócający przebiegu produkcji. Funkcjonalność ta jest również pomocna dla firm, które chcą wprowadzić zmiany do istniejących produktów lub testować nowe technologie. Ważnym trendem w sektorze produkcyjnym staje się rosnące zapotrzebowanie na produkty o unikalnej konfiguracji. Aby wspomóc producentów w podążaniu za tym trendem, IFS Applications 8 zapewnia obecnie rozbudowaną funkcjonalność konfiguratora sprzedaży. Łatwy w użyciu konfigurator pozwala sprzedawcy na tworzenie prawidłowych ofert i zwalnia technologów z konieczności każdorazowej ich weryfikacji. Oprócz pełnego wsparcia dla planowania produkcji, do wydajnej jej realizacji potrzebny jest również przyjazny dla użytkownika i efektywny komponent raportowania. Znacznie ulepszone funkcje raportowania produkcji i czasu pracy są łatwe do przyswojenia 10 i wygodne w użyciu, przyczyniając się do wzrostu wydajności pracowników i poprawy jakości pracy. Narzędzie to można skonfigurować oddzielnie dla potrzeb każdej grupy pracowników i warunków produkcyjnych. Coraz więcej producentów skłania się ku zorientowanej projektowo strategii rozwoju i wytwarzania produktu, co wymaga rozwiązań biznesowych oferujących zarządzanie projektami jako integralną część łańcucha wartości. IFS Applications 8 oferuje unikalne rozwiązanie, które wspiera cały cykl życia projektu, pozostając integralną częścią systemu klasy ERP. NOWOŚCI W OBSZARZE ŁAŃCUCHA DOSTAW Nowa wersja IFS Applications 8 zapewnia zaawansowane funkcje w obszarach zarządzania handlem, planowania zapasów i magazynowania, które zostały opracowane w ścisłej współpracy z użytkownikami systemu. Ponieważ handel staje się coraz bardziej zglobalizowany, a bariery handlowe są stopniowo usuwane, firmy muszą konkurować w wielu kanałach sprzedaży na całym świecie. W obliczu tak dużej konkurencji, konieczność przejrzystej znajomości cen i kosztów stwarza potrzebę stosowania wydajnych i elastycznych rozwiązań biznesowych, które pomogą obsłużyć różne segmenty konsumenckie i cenowe, zapewniając lojalność klientów i wzrost zysków. Dzięki nowej funkcjonalności komponent Trade Management sprzedawcy

4 detaliczni, hurtowi, dystrybutorzy i producenci mogą zaoferować klientom nowoczesne modele promocji i rabatowania. Dzięki zarządzaniu kampaniami promocyjnymi firmy mogą wpływać na zachowania zakupowe klientów. System IFS Applications 8 jest również wyposażony w funkcje umożliwiające retrospektywne naliczanie premii dla kontrahentów, automatyczną kalkulację planowanych kosztów transportu oraz obsługę opłat i zniżek na postawie rozmiarów opakowania. Nowy komponent do planowania zapasów w IFS Applications 8 pozwala na automatyczne zróżnicowanie metod i parametrów planowania wielu towarów w celu wypracowania równowagi pomiędzy ich dostępnością a kosztami operacyjnymi. Ważną częścią łańcucha dostaw jest wydajne i dobrze zorganizowane magazynowanie. W systemie IFS Applications 8 komponent odpowiedzialny za zarządzanie gospodarką magazynową został znacznie rozszerzony i zapewnia obecnie zaawansowane funkcje obsługi składowania zapasów, wydajną nawigację w strukturze magazynów, kontrolę warunków składowania, definiowanie logiki rozmieszczenia zapasów oraz rozbudowane funkcje raportowania i analiz. NOWOŚCI W OBSZARZE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI IFS Applications 8 zapewnia rozbudowane funkcjonalności do zarządzania projektami. Nowa wersja zawiera zaawansowane funkcje do zarządzania projektami międzynarodowymi i ich finansami, a także do kontroli realizacji projektów. W celu wspierania globalnych firm o profilu projektowym IFS Applications 8 oferuje pełną obsługę budżetowania i prognozowania projektów wielu walutach. Poszczególne waluty są automatycznie konwertowane do głównej waluty, w której raportowany jest cały projekt. Eliminuje to konieczność czasochłonnego, ręcznego wprowadzania danych, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia ryzyka błędów. Ulepszony został również proces zarządzania zmianami. Jeżeli potrzeby klienta zostaną zweryfikowane w trakcie trwania projektu, odpowiednie korekty i zmiany będą wprowadzane do zamówień dla poddostawców. IFS Applications 8 wprowadza także istotne ulepszenia procesu autoryzacji zakupów. Łatwo można zbudować logikę autoryzacji, opartą na dowolnie definiowanych rolach i stanowiskach w organizacji. W razie konieczności możliwa jest także delegacja uprawnień w procesie zatwierdzania zakupów. IFS Applications 8 wyznacza nowe standardy w zakresie nadzoru nad projektem. Nowe funkcje pozwalają na szczegółowe planowanie struktur kosztowych, co zapewnia kierownikom projektów hierarchiczny przegląd planowanych i bieżących kosztów związanych z projektem na dowolnym poziomie agregacji. Funkcję tę uzupełnia tradycyjna struktura podziału pracy, która pozwala obserwować postępy prac na różnych etapach projektu. Osoby odpowiedzialne za kontrolę kosztów projektu mogą teraz zarządzać kosztami za pomocą agregacji i dezagregacji zarówno w zakresie struktury Struktura kosztów Ekran wyceny i analizy kosztów produkcji 11

5 IFS Applications 8 przykładowa formatka do wprowadzania danych podziału kosztów, jak i podziału pracy. Wysoki poziom szczegółowości w systemie IFS Applications 8 umożliwia zweryfikowanie, ile godzin pracy zostało zaraportowane dla każdej pozycji kosztów w projekcie. NOWOŚCI W OBSZARZE ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM I USŁUGAMI SERWISOWYMI Nowa wersja IFS Applications zapewnia rozbudowane funkcjonalności do nowoczesnego zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa i usługami serwisowymi. Wersja ta powstała w bliskiej współpracy z pierwszymi użytkownikami systemu i obejmuje innowacje w takich dziedzinach, jak zarządzanie pracownikami w terenie, serwis produktów, obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO) i obsługa oparta na wydajności. Wzrost liczby pracowników mobilnych w sektorze usług serwisowych powoduje konieczność stosowania wydajnych rozwiązań z dziedziny zarządzania. Aby utrzymać konkurencyjność i rentowność, dostawcy usług serwisowych muszą zmaksymalizować wydajność swoich pracowników mobilnych. Dzięki komponentowi 360 Scheduling system IFS Applications 8 12 oferuje kompleksowe rozwiązanie dla pracowników mobilnych, zapewniające pełną kontrolę nad kluczowymi parametrami, takimi jak czas reakcji, planowanie tras przejazdu, produktywność i wykorzystanie zasobów oraz średni czas podróży na zadanie. Kolejnym trendem w branżach kapitałochłonnych jest potrzeba zacieśnienia współpracy pomiędzy firmą i jej partnerami. Zwiększa to zapotrzebowanie na rozwiązania sprawiające, że dane o majątku i wspólnie prowadzonych działaniach są na bieżąco dostępne dla partnerów i podwykonawców. W systemie IFS Applications 8 w komponencie Podwykonawcy proces rozpoczyna się od przekazania zapytania ofertowego do preferowanych i sprawdzonych podwykonawców. Wykonawcy mogą składać oferty przez portal internetowy, a wybrany wykonawca może tą samą drogą uzyskać dostęp do instrukcji roboczych i składać raporty z wykonania zadań. Procesy wspierające, takie jak zlecenia robocze, zapytania ofertowe, zamówienia i rozliczenia są dostępne w portalu B2B. Wymagania dotyczące precyzyjnej, przewidywalnej i punktualnej obsługi technicznej nigdzie nie są tak wysokie, jak w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym. Nowy komponent Heavy Maintenance (Remonty Kapitalne) opracowany został na podstawie informacji zwrotnych otrzymanych od naszych klientów z tego sektora i oferuje doskonałą funkcjonalność firmom zorientowanym na obsługę techniczną, naprawy i remonty (MRO). Zawarto w nim usprawnienia przygotowane pod kątem zwiększenia wydajności procesów logistycznych w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym, m.in. możliwość efektywnego łączenia zadań

6 serwisowych w pakiety robocze w celu maksymalizacji dostępności samolotów, statków czy pojazdów. Rozwiązanie zawiera również przekrojowe funkcje wydruku dokumentacji, kontroli stopnia zaawansowania zleceń roboczych, wysyłania rejestracji czasu pracy i obsługę zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego (Critical Chain Project Management). PIERWSI UŻYTKOWNICY NOWEJ WERSJI Przed wprowadzeniem na rynek system IFS Applications 8 został wdrożony w pięciu przedsiębiorstwach w celu przetestowania go w praktyce. Pierwszymi użytkownikami systemu były firmy: Brightpoint, Portsmouth Aviation, Remmele Engineering, Teracom oraz VBG GROUP. Opinie zebrane w czasie trwania programu testów u pierwszych użytkowników posłużyły za podstawę do wprowadzenia końcowych poprawek produktu przed wprowadzeniem go na rynek. James Greaves, kierownik ds. systemów w Portsmouth Aviation, jednej z czołowych brytyjskich firm inżynierii mechanicznej i lotniczej, mówi: Każdy pracownik firmy loguje się do IFS Applications z samego rana i korzysta z aplikacji przez cały dzień, więc przejrzysty i łatwy w użyciu interfejs jest bardzo ważny. Zawsze uważaliśmy, że IFS Applications jest łatwy w obsłudze, ale usprawnienia w IFS Applications 8, takie jak nowe, konfigurowalne pola danych, bez wątpienia jeszcze bardziej zwiększą naszą produktywność a to tylko jedna z zalet nowej wersji. Oparta na komponentach architektura aplikacji pozwoliła nam na dostosowanie systemu do naszych potrzeb w miarę, jak firma się rozwijała i ewoluowała. Jest dla nas jasne, że ciągle będzie to możliwe z IFS Applications 8, i że będziemy mogli w dalszym ciągu optymalizować procesy biznesowe, zmniejszać koszty operacyjne i poprawiać rentowność. Zorientowanie naszych działań na potrzeby klientów pozwala nam tworzyć odpowiednie dla nich rozwiązania charakteryzujące się najwyższą jakością. Metodologia Agile pozwala nam także zbliżyć się do naszych klientów i ich potrzeb, a tym samym otworzyć się na wszelkie nowe pomysły i wsłuchać się w opinie użytkowników naszego systemu podsumowuje Thomas Säld, wiceprezes ds. badań i rozwoju w firmie IFS. Zorientowanie naszych działań na potrzeby klientów pozwala nam tworzyć odpowiednie dla nich rozwiązania charakteryzujące się najwyższą jakością. Metodologia Agile pozwala nam także zbliżyć się do naszych klientów i ich potrzeb, a tym samym otworzyć się na wszelkie nowe pomysły i wsłuchać się w opinie użytkowników naszego systemu. Thomas Säld, wiceprezes ds. badań i rozwoju w korporacji IFS 13

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

DnA naszych RoZWIĄZAŃ

DnA naszych RoZWIĄZAŃ IFS Applications OBSŁUGA TECHNICZNA, NAPRAWY I REMONTY DnA naszych RoZWIĄZAŃ Kiedy 25 lat temu rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem IFS Applications, naszym celem było przygotowanie jak najbardziej użytecznego

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

IFS ApplIcAtIonS DlA przedsiębiorstw ZARZĄDZAnYcH projektowo

IFS ApplIcAtIonS DlA przedsiębiorstw ZARZĄDZAnYcH projektowo IFS Applications DLA PRZEDSIĘBIORSTW ZARZĄDZANYCH PROJEKTOWO DnA naszych RoZWIĄZAŃ Kiedy 25 lat temu rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem IFS Applications, naszym celem było przygotowanie jak najbardziej

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch ERP XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Największą radość daje nam to, że wdrożony system Comarch ERP XL przyczynia się nie tylko do ciągłego doskonalenia naszych procesów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SERWISOWYMI

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SERWISOWYMI IFS Applications ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SERWISOWYMI DnA naszych RoZWIĄZAŃ Kiedy 25 lat temu rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem IFS Applications, naszym celem było przygotowanie jak najbardziej użytecznego

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

QAD Enterprise Applications 2011

QAD Enterprise Applications 2011 QAD Enterprise Applications 2011 QAD Enterprise Applications - moduły hi QAD Enterprise Applications 2 QAD Enterprise Applications QAD Enterprise Applications jest nowym wydaniem kompleksowego pakietu

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie.

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. FlexNet Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. Ciągle zmieniające się priorytety, działalność na rynkach międzynarodowych, napięte harmonogramy oraz konieczność

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE

DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE 3 WITAMY W ŚWIECIE CIĄGŁEJ OPTYMALIZACJI Opracowujemy unikatowe produkty

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

» lepsze rozwiązania. Funkcjonalności i rozwiązania branżowe. »Ona ma to coś. System ERPII dla Liderów www.semiramis.com

» lepsze rozwiązania. Funkcjonalności i rozwiązania branżowe. »Ona ma to coś. System ERPII dla Liderów www.semiramis.com » lepsze rozwiązania Funkcjonalności i rozwiązania branżowe»ona ma to coś System ERPII dla Liderów www.semiramis.com » Comarch Semiramis ma to, czego nie mają pozostali! Jako jeden z pierwszych produktów

Bardziej szczegółowo

IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 2 IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM IFS APPLICATIONS PRAWDZIWA ELASTYCZNOŚĆ BIZNESOWA Największe sukcesy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA DEALERÓW SAMOCHODÓW

ROZWIĄZANIA DLA DEALERÓW SAMOCHODÓW NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ ROZWIĄZANIA DLA DEALERÓW SAMOCHODÓW ŚCIEŻKA DO ZYSKÓW Kompleksowe wsparcie punktu dealerskiego. jest wieloletnim partnerem globalnej firmy incadea, która oferuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT Międzynarodowe Targi Poznańskie 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA PRZEMYSŁU I ADMINISTRACJI PARTNERZY www.kadry.tv telewizja interaktywna dla mened erów wykorzystaj multimedia w ogl daj prezentacje produktu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Comarch ALTUM usprawni pracę w firmie: Nazwa firmy

W jaki sposób Comarch ALTUM usprawni pracę w firmie: Nazwa firmy W jaki sposób Comarch ALTUM usprawni pracę w firmie: Nazwa firmy Propozycja handlowa dla NAZWA KLIENTA SPIS TRESCI 1. SYNTEZA DOKUMENTÓW... 3 2. WPROWADZENIE... 4 2.1. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo