Platforma e-zakupy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma e-zakupy. www.coig.pl"

Transkrypt

1 Platforma e-zakupy

2 Czym jest Platforma e Zakupy Platforma e Zakupy to nowoczesna platforma informatyczna, która obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze zakupów. Ze względu na duże możliwości w zakresie skalowania aplikacji, może być ona wykorzystywana przez firmy o prostej lub rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Z Platformy mogą także korzystać jednostki administracji publicznej i samorządowej, sumując swoje plany i potrzeby zakupowe dla realizacji skonsolidowanych zakupów w określonych obszarach terytorialnych. Zastosowana koncepcja zorientowania Platformy na procesy biznesowe i uczestniczących w nich użytkowników sprawia, że nie można jej porównywać z żadnym modułem zakupowym wchodzącym w skład systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. Daje ona zupełnie inne spojrzenie na to jak może wyglądać nowoczesna aplikacja, nie ograniczająca się jedynie do rejestrowania zdarzeń. Osoba korzystająca z aplikacji posiada szeroki wachlarz narzędzi organizujących i ułatwiających jej codzienną pracę. Kolejną rzeczą, która odróżnia Platformę od innych aplikacji zakupowych dostępnych na rynku, jest możliwość skonfigurowania dla każdego obsługiwanego procesu dedykowanego mechanizmu obsługi ścieżek decyzyjnych. Oprócz odwzorowania procesu obsługi dokumentów, mechanizm zapewnia doskonały kanał komunikacji pomiędzy osobami uczestniczącymi w procesie, rozszerzając ją również na otoczenie zewnętrzne firmy, jakim jest dostawca lub administracja państwowa. Poprzez zastosowanie takich komponentów jak osobisty terminarz, lista zadań do wykonania i ich zintegrowanie z obsługiwanymi procesami, pracownik firmy dostaje doskonałe narzędzie do efektywnej pracy, które bezpośrednio wpływa na podniesienie jego wydajności. Platforma spełnia wszelkie standardy związane z bezpieczeństwem przechowywanych informacji wynikających z przepisów prawnych. Dostęp do niej jest realizowany poprzez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem protokołu SSL zabezpieczonego 128 bitowym certyfikatem. Platforma wykorzystuje zasadę jednokrotnego logowania, a kluczowe operacje mogą być autoryzowane przy pomocy podpisu elektronicznego lub generowania haseł jednorazowych. Technologia Platformy jest zgodna ze światowymi trendami, a jej podstawową zaletą jest to, że Klient nie traci czasu na indywidualne instalacje na komputerach. Po przeprowadzeniu odpowiedniej konfiguracji, Platforma może bezpośrednio wymieniać informacje z aplikacjami informatycznymi wykorzystywanymi przez Klienta, a w szczególności z systemami klasy ERP. Pozwala to na lepsze dostosowanie aplikacji do już istniejących procesów biznesowych. Współpraca jest realizowana poprzez mechanizmy SOA. Platforma może być również elementem całego systemu klasy ERP-SZYK2, który także znajduje się w szerokiej gamie produktów oferowanych przez COIG S.A. Platforma posiada budowę modułową co pozwala na zbudowanie takiej konfiguracji, jaka będzie najbardziej korzystna dla Klienta. Któż z nas nie chciałby korzystać z takiej aplikacji, która kiedy rozpoczynamy naszą pracę informuje nas o tym co mamy dzisiaj do zrobienia.

3 Przyjazny sposób wdrożenia platformy Wdrożenie aplikacji ogranicza się jedynie do konfiguracji Platformy zgodnie z potrzebami Klienta. Po jej zakupie można z niej korzystać niemal natychmiastowo. Wzrost efektywności pracy będzie widoczny już w pierwszych dniach uruchomienia. Jest to zaleta, której brakuje innym rozwiązaniom tego typu, gdzie zwykle wdrożenie trwa miesiącami i wymaga zmian organizacyjnych. Powodem tego jest konieczność dostosowania procesów biznesowych Klienta do aplikacji, co wpływa na dezorganizacje i obniżenie efektywności pracy. Poprzez zastosowanie nowoczesnych mechanizmów integracji z obsługiwanymi narzędziami informatycznymi, Klient nie ma potrzeby dokonywania zmian w realizacji procesów. Platforma może wykorzystać dotychczas stosowane w organizacji szablony dokumentów, dodatkowo oferując wspaniale zorganizowane repozytorium wraz z zaawansowaną wyszukiwarką. Dzięki zastosowaniu szerokiego spektrum ról i uprawnień system umożliwia precyzyjne zmapowanie procesów biznesowych, co może stać się impulsem do ich dalszej optymalizacji - oczywiście z wykorzystaniem Platformy e-zakupy. Decydując się na zakup aplikacji, Klient oszczędza czas i nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z procesem wdrożenia, dlatego zyskuje od razu. Aukcje Elektroniczne Moduł Aukcje Elektroniczne obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem licytacji i aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania zakupowego. Moduł może być także wykorzystywany do przeprowadzania postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Jak pokazuje doświadczenie, wykorzystanie Aukcji Elektronicznych w procesach zakupowych może zredukować koszty zakupu nawet o połowę poprzez obniżenie cen nabywanych towarów i usług, skrócenie czasu negocjacji oraz zapewnienie przejrzystości prowadzonych negocjacji. Stosowanie Modułu może poprawić także wizerunek Klienta jako podmiotu wykorzystującego nowoczesne techniki gwarantujące równe traktowanie wszystkich partnerów biznesowych. Klient może wykorzystać Moduł nie tylko do zakupu towarów czy usług, umożliwia on również prowadzenie aukcji na sprzedaż towarów i usług, przez co zyskuje nie tylko na obniżeniu kosztów zakupu, ale także na podniesieniu efektywności sprzedaży. Planowanie Zakupów Moduł Planowanie Zakupów obsługuje procesy związane z opracowaniem planu zakupów w dowolnych cyklach czasowych, w podziale na komórki i oddziały firmy, zgodnie z jej strukturą organizacyjną. Dzięki wbudowanym mechanizmom integracji z wykorzystywanymi już przez Klienta systemami informatycznymi, Moduł może budować plany zakupowe w oparciu o stworzone już wcześniej przez Klienta plany budżetowe i rzeczowo-finansowe. Zastosowanie Modułu do codziennej pracy daje Klientowi określone korzyści w postaci redukcji ponoszonych kosztów. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu efektu skali poprzez zagregowanie popytu na różnych poziomach struktury organizacyjnej firmy.

4 Architektura Platformy e Zakupy Postępowania Zakupowe Moduł Postępowania Zakupowe obsługuje procesy związane z wyborem dostawcy, zarówno przez podmioty komercyjne, jak i działające zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Generowanie dokumentów na etapie przygotowania postępowania zakupowego, komunikacja osób uczestniczących w procesie, komunikacja z potencjalnymi dostawcami, kwalifikacja ofert oraz ich ocena odbywają się w systemie. Wykorzystanie Modułu w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za przeprowadzanie postępowań zapewnia pełną kontrolę nad przebiegiem procesu wyboru dostawców, dodatkowo eliminuje zakupy przypadkowe, zapewnia standaryzacje stosowanych procedur oraz wpływa na podniesienie jakości stosowanej dokumentacji. Platforma e-zakupy Rejestr Umów Moduł Rejestr Umów obsługuje procesy związane z rejestracją oraz przechowywaniem różnej kategorii umów zakupowych. Mogą to być umowy indywidualne, ramowe, z konsorcjami, a także aneksy do tych umów. Dodatkowo aplikacja monitoruje ich realizację zgodnie z wewnętrznymi procedurami firmy. Moduł oferuje również bardzo dobrze zorganizowane repozytorium umów wraz z możliwością dołączenia zeskanowanych dokumentów papierowych, zapewniając szybki i łatwy dostęp do każdej umowy bez względu na miejsce pracy.

5 E RFX Elektroniczne Zapytania Ofertowe Moduł Elektroniczne Zapytania Ofertowe (E-RFX) obsługuje proces wyboru dostawcy zgodnie z nowoczesnymi trendami rynkowymi. Pozwala on przeprowadzić jedno, lub wieloetapowe zapytania ofertowe drogą elektroniczną. Korzyści płynące z wykorzystania nowoczesnych technik zakupowych jakimi są E RFX to przede wszystkim skrócenie czasu na ocenę i wybór ofert, przejrzystość procesu wyboru dostawcy, dostęp do aktualnych informacji o trendach cenowych, zwiększenie listy potencjalnych dostawców oraz postrzeganie Klienta przez otoczenie jako nowoczesnego i otwartego na nowe rozwiązania. Zamówienia Moduł Zamówienia obsługuje procesy związane z zamawianiem towarów i usług. Wspomaga zarządzanie całym procesem obiegu zapotrzebowania i wymusza na organizacji stosowanie się do korporacyjnej polityki zakupowej. Dzięki katalogom elektronicznym budowanym w oparciu o indeksy zakupowe możliwe jest jednoznaczne określanie przedmiotu zakupu. Moduł pozwala określić efektywność postępowania względem planów, kontrolować budżet oraz monitorować status zapotrzebowania na każdym jego etapie. Wyposażony jest w system informowania o potrzebie złożenia zamówienia bądź automatycznego generowania zamówienia w zależności od progów określonych przez Klienta. Dane gromadzone w module mogą posłużyć jako źródło informacji dla systemów informatycznych wspomagających obrót magazynowy poprzez wbudowane mechanizmy wymiany danych SOA lub współpracować z dedykowanymi produktami COIG S.A. obsługującymi obszar zarządzania materiałami. Portal Dostawcy Moduł Portal Dostawcy obsługuje procesy związane z komunikacją z dostawcami. Pozwala na dynamiczną wymianę dokumentów i informacji drogą elektroniczną, oraz stosowanie nowoczesnych metod zarządzania zapasem firmy przez dostawcę (VMI) dzięki możliwości integracji z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami informatycznymi Klienta i jego dostawców. Wymieniane drogą elektroniczną dokumenty nie ograniczają się jedynie do zamówienia, mogą to być dokumenty transportowe, awiza, dowody dostaw i pobrań lub inne. Moduł zapewnia efektywniejsze zarządzanie procesem zamawiania poprzez stosowanie nowoczesnych technik uzupełniania zapasu co przekłada się na redukcję kosztów oraz skrócenie czasu realizacji dostawy. Repozytorium i Raporty Platformy Moduł Repozytorium i Raporty Platformy prowadzi kartotekę dostawców sortymentów oraz katalogi usług, które mogą być budowane automatycznie w oparciu o zestaw parametrów. Prowadzi także katalogi cenników w ujęciu dostawcy, sortymentu czy powiązanego procesu. Moduł posiada również mechanizmy kwalifikacji i oceny dostawców. Raporty dostarczają informacji dotyczących założeń i ich realizacji w obszarach wszystkich obsługiwanych przez Platformę procesów. Moduł ten prognozuje zdarzenia jakie mogą wystąpić w przyszłości, dostarcza informacji historycznych.

6 Zalety Przeznaczona dla małych i średnich firm oraz dużych - o rozbudowanej strukturze organizacyjnej wraz z jednostkami podległymi Możliwość wykorzystania przez jednostki administracji publicznej i samorządowej agregacja planów i potrzeb zakupowych dla realizacji skonsolidowanych zakupów w określonych obszarach terytorialnych Wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych informacji Zgodność z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa Proste i skuteczne mechanizmy autoryzacji użytkowników Obsługa poprzez przeglądarkę internetową Bardzo krótki czas wdrożenia Szerokie możliwości konfiguracji oraz dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta Integracja z innymi narzędziami informatycznymi na poziomie procesu Odwzorowanie procesów biznesowych funkcjonujących u Klienta Wykorzystanie szablonów dokumentacji stosowanej u Klienta Korzyści płynące ze stosowania Platformy e Zakupy Optymalizacja Planowania Wykorzystanie efektu skali dzięki zagregowaniu popytu na poszczególne sortymenty i usługi na różnych poziomach struktury organizacyjnej firmy dla zadanych cyklów czasowych Standaryzacja procesów zakupowych Ujednolicenie stosowanej dokumentacji Ujednolicenie stosowanych procedur Dokonywanie zakupów zgodnie z podpisanymi umowami Kontrola realizacji procedur zakupowych Przejrzystość procedur zakupowych Gwarancja transparentnego przebiegu postępowań Skuteczne Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Zastosowanie nowoczesnych technik zarządzania zapasem Możliwość zastosowania zarządzania zapasem przez dostawcę Skrócenie czasu realizacji zakupów Bezpośredni dostęp do informacji Baza dostawców wraz z systemem ich oceny Kartoteka sortymentów wraz z cennikiem oraz rozbudowaną bazą parametrów Katalog usług wraz z cennikiem Repozytorium umów i związanych z nimi dokumentów Komunikacja elektroniczna pomiędzy osobami uczestniczącymi w zdefiniowanych ścieżkach decyzyjnych Zmniejszenie pracochłonności obsługiwanych procesów zakupowych Efektywniejsze wykorzystanie zasobów w obsługiwanych procesach zakupowych Przejrzysty system odpowiedzialności wynikający z ustalonych ścieżek decyzyjnych Redukcja kosztów Z przeprowadzonych analiz wynika, że jednoczesne wystąpienie wszystkich wymienionych wcześniej korzyści może znacząco zredukować koszty związane z organizacją procesów zakupowych Rozwiązania, które tworzą przyszłość

7 COIG S.A. Sprawdzony Partner COIG S.A. jest firmą o 60-letniej tradycji informatycznej. Oferuje rozwiązania z wielu dziedzin zastosowań informatyki, od podstawowych zagadnień wspomagania zarządzania w górnictwie i innych gałęziach przemysłu, poprzez komputeryzację urzędów administracji terenowej, szpitali i przychodni, aż po rozwiązania dla małych i średnich jednostek organizacyjnych. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w oferowaniu narzędzi wspierających proces przeprowadzania postępowań zakupowych. Ponad 25 tysięcy przeprowadzonych przetargów i aukcji dla naszych Klientów z użyciem rozwiązań autorstwa COIG S.A. zaowocowało wyprodukowaniem tak kompleksowego i przyjaznego produktu jakim jest Platforma e Zakupy. Platforma e-zakupy

8 COIG S.A. ul. Mikołowska Katowice tel.: fax:

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH Róża Weryńska Adam Tomaszewski Streszczenie: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego na rynku zależy

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

» lepsze rozwiązania. Funkcjonalności i rozwiązania branżowe. »Ona ma to coś. System ERPII dla Liderów www.semiramis.com

» lepsze rozwiązania. Funkcjonalności i rozwiązania branżowe. »Ona ma to coś. System ERPII dla Liderów www.semiramis.com » lepsze rozwiązania Funkcjonalności i rozwiązania branżowe»ona ma to coś System ERPII dla Liderów www.semiramis.com » Comarch Semiramis ma to, czego nie mają pozostali! Jako jeden z pierwszych produktów

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo