najważniejszy JESt KlIEnt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "najważniejszy JESt KlIEnt"

Transkrypt

1 IFS Applications dla PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

2 dna naszych RoZWIĄZAŃ Kiedy 25 lat temu rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem IFS Applications, naszym celem było przygotowanie jak najbardziej użytecznego oprogramowania biznesowego na rynku. Aby to zrealizować, jako priorytet wszystkich działań przyjęliśmy prostotę naszych rozwiązań. Postanowiliśmy stworzyć jeden produkt, który będzie można łatwo dostosować do potrzeb przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu. Postanowiliśmy oprzeć IFS Applications na standardach, tak aby jego użytkownicy nie byli ograniczeni do jednej technologii. Postanowiliśmy, że system IFS Applications będzie posiadał strukturę komponentową, żeby ułatwić rozszerzenia funkcjonalne i aktualizację systemu. Postanowiliśmy, że wszystkie komponenty systemu będą zgodne technologicznie i w pełni zintegrowane z pozostałymi, ale jednocześnie będą w stanie funkcjonować niezależnie. Postanowiliśmy stworzyć produkt, który można łatwo zaadaptować do zmieniających się warunków i przystosowany do długofalowej ewolucji. Postanowiliśmy dostarczyć użytkownikom najbardziej przyjazne oprogramowanie biznesowe na rynku.

3 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 3 APETYT NA BIZNES IFS Applications dla Przemysłu Spożywczego oferuje przedsiębiorstwom funkcjonalność i elastyczność zapewniające szybki zwrot z inwestycji, wzrost wydajności i poprawę relacji z klientami. ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO POTRZEB IFS Applications jest zintegrowanym, opartym na komponentach rozwiązaniem, które może być swobodnie konfigurowane w celu dostosowania go do określonej sytuacji biznesowej. Dostarczane jest więc rozwiązanie dokładnie dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa, bez niepotrzebnych wydatków na funkcjonalność, która nigdy nie zostanie wykorzystana. WGLĄD W ŁAŃCUCH DOSTAW IFS Applications pomaga zrównoważyć wydajność i czas reakcji poprzez utworzenie sprawnej i elastycznej sieci zaopatrzenia. Zintegrowane środowisko planowania zapewnia natychmiastowy przegląd całego łańcucha dostaw, pozwalając szybko reagować na wymagania klientów i rynku. PRECYZYJNE PLANOWANIE POPYTU Zintegrowana funkcjonalność planowania popytu zapewnia współpracę z planem głównym, aby zagwarantować, że towary będą przygotowane do dostawy wtedy, kiedy klienci będą ich potrzebować. IFS Planowanie Popytu obsługuje kilka modeli prognozowania, w tym prognozowanie zbiorcze, w którym przesyła się prognozy do klienta lub menedżera produktu do oceny. Można się z nimi łatwo zapoznać przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej. ELASTYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Przemysł spożywczy obejmuje szeroki zakres typów produkcji przetwórstwo, produkcję na magazyn, produkcję na zamówienie, produkcję wsadową w połączeniu z produkcją powtarzalną na linii bądź kombinację wymienionych typów. IFS Applications spełnia wymagania wszystkich środowisk produkcyjnych, co oznacza, że przedsiębiorstwo może elastycznie przechodzić z jednego modelu produkcji na drugi w zależności od wymagań rynku.

4 4 przemysł SpoŻYWcZY najważniejszy JESt KlIEnt Zawsze ważne jest budowanie relacji z klientami, szczególnie na wysoce konkurencyjnym rynku produktów spożywczych. IFS Applications zapewnia funkcjonalność pozwalającą na zrównoważenie popytu z podażą, zmniejszanie ryzyka braków w magazynie i utrzymanie lojalności klienta. UtRZYMAnIE lojalności KlIEntÓW Korzystając z IFS Applications, można dostarczać klientom dokładnie to, czego potrzebują i dokładnie wtedy kiedy potrzebują. Używając standardowej przeglądarki internetowej, klienci mogą składać zamówienia drogą elektroniczną bądź śledzić stan bieżącego zamówienia. Zintegrowane rozwiązanie IFS CRM do zarządzania relacjami z klientami zapewnia wsparcie handlowcom w ich codziennych kontaktach z klientami. Wspierając działania ukierunkowane na klientów, takie jak kampanie marketingowe, rabaty oraz programy ustalania cen, IFS Applications obsługuje również funkcjonalność elektronicznej wymiany danych (EDI), zapewniając płynne i wydajne zarządzanie zamówieniami oraz fakturowanie. W trosce o ZdRoWIE KlIEntÓW Bezpieczeństwo żywności to sprawa najwyższej wagi, a IFS Applications pomaga o nie zadbać. Przy użyciu zintegrowanego komponentu do zarządzania jakością, który wspomaga standard HACCP, można analizować przebieg procesów i identyfikować potencjalne źródła zagrożenia. Monitorowanie jakości poszczególnych partii towaru staje się łatwiejsze, co pomaga w zachowaniu zgodności z przepisami w zakresie żywności i zmniejsza ryzyko kosztownego wycofywania towaru z rynku, mogącego mieć szkodliwy wpływ na wizerunek marki. Za pomocą komponentu IFS/ Modele Procesów można opisać i udokumentować przebieg procesów, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp do dokumentacji dla każdego, kto musi się z nią zapoznać. StAŁY MonItoRInG procesów operacyjnych Podstawowym warunkiem utrzymania lojalności klientów jest stałe dostarczanie najlepszych produktów wraz z najlepszą obsługą. Osiągnięcie tego wymaga zachowania ciągłej czujności i bacznej obserwacji każdego aspektu działań. Za pomocą wbudowanych w IFS Applications narzędzi Business Intelligence można dokładniej przyjrzeć się najważniejszym elementom. Korzystanie z portali internetowych umożliwia monitorowanie realizacji planu, jakości produktu, kosztów, czasów dostaw bądź jakiegokolwiek innego aspektu przedsięwzięcia, który wpływa na rentowność. IFS ApplIcAtIonS dla przemysłu SpoŻYWcZEGo Pełne monitorowanie partii towaru na drodze od dostawcy surowca do klienta Funkcjonalność obsługi receptur/formuł, która nie wykorzystuje dyskretnych specyfikacji materiałowych Kalkulacja ilości dostępnych do obiecania (ATP) i kolejkowanie produkcji w czasie rzeczywistym Wiele jednostek miar, w tym druga, równoległa jednostka miary Technologia komponentowa, która zapewnia większą elastyczność i umożliwia ekonomiczne, wieloetapowe wdrożenie Sprawdzone rozwiązanie używane przez wielu czołowych producentów żywności i napojów

5 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 5 PROCESY BIZNESOWE ROZWÓJ PRODUKTÓW MARKETING I SPRZEDAŻ ZAOPATRZENIE PRODUKCJA DYSTRYBUCJA ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ, MARKETINGIEM I POPYTEM Rozwój produktów Plany kontrolne Zarządzanie danymi produktowymi Wprowadzanie nowych produktów Statystyczna kontrola procesów Zgodność materiałowa Kosztorysowanie Wycenianie ROZWIĄZANIA APLIKACYJNE Planowanie aktywności rynkowej Kampanie Analityka klientów ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ, MARKETINGIEM I POPYTEM Planowanie popytu Zespołowe prognozowanie Planowanie i symulacje Ceny i obniżki Umowy z klientami Rabaty i prowizje Zamówienia od klientów Sprzedaż przyszłej produkcji Polityka zakupowa Produkcja na magazyn Produkcja na zamówienie Konfiguracja na zamówienie ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Planowanie wielozakładowe Planowanie zapotrzebowania materiałowego Zamówienia Produkcja Monitoring dostaw Analiza jakości Szczegółowe planowanie i harmonogramowanie Magazynowanie i dostawy Identyfikowalność i kontrola partii PROCESY POMOCNICZE Finanse i efaktury Remonty Rozwiązania zespołowe Zarządzanie dokumentami Zasoby ludzkie Zarządzanie zapasamit Zarządzanie jakością Portale osobiste Powyższy schemat pokazuje, jak głęboko sięga funkcjonalność, dzięki której rozwiązanie to jest tak pomocnym narzędziem biznesowym. Nacisk na rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby konkretnych branż, takich jak bezpośrednie dostawy do sklepów, procedury HACCP czy prognozowanie zbiorcze i uzupełnianie zapasów, pozwala zwiększyć konkurencyjność firmy i podnieść standardy jakościowe, a jednocześnie zminimalizować koszty.

6 6 przemysł SpoŻYWcZY KlUcZoWE FUnKcJonAlnoŚcI IFS Applications dla przemysłu Spożywczego to oparte na komponentach, sprawdzone oprogramowanie, które pozwala zastosować rozwiązanie opracowane z myślą o konkretnym przedsięwzięciu. Zintegrowana funkcjonalność planowania popytu zapewnia współpracę z planem głównym, aby zagwarantować, że towary będą przygotowane do dostawy wtedy, kiedy klienci będą ich potrzebować. IFS Planowanie Popytu obsługuje kilka modeli prognozowania, w tym prognozowanie wspólne, umożliwiające wysyłanie prognoz do klienta w celu weryfikacji. Dzięki modułowi IFS Zamówienia Klientów firmy mogą przyjmować zamówienia z uwzględnieniem stanu zapasów, prognozy lub planu głównego, z możliwością ustalania cen i funkcją określania hierarchii klientów. Rozwiązanie spełnia wszystkie ważne wymogi stawiane przez przemysł spożywczy. najważniejsze FUnKcJonAlnoŚcI: planowanie popytu: ZARZĄdZAnIE cenami: ZAAWAnSoWAnY panel HARMonoGRAMoWAnIA I HARMonoGRAMoWAnIE operacyjne Z ograniczeniami (cbs): ZARZĄdZAnIE JAKoŚcIĄ: produkcja powtarzalna: EdI: dostępność do RoZdYSponoWAnIA (Atp): KontRolA partii Z produkcji powtarzalnej: planowanie MIEJScoWE: Dla zrównoważenia produkcji z popytem Do przeprowadzania i planowania kampanii, promocji i ustalania cen Dla maksymalizacji wydajności i wykorzystania zasobów Dla zapewnienia i utrzymywania jakości produktów By sporządzić dokładny harmonogram produkcji w celu zwiększenia wydajności Dla lepszej integracji z klientami i dostawcami ATP zapewnia ścisłą i dokładną kontrolę nad składaniem zobowiązań w zakresie zamówień Dla zapewnienia pełnego monitorowania produktu Dla zapewnienia całkowitej integracji różnych jednostek operacyjnych

7 przemysł SpoŻYWcZY 7 IFS planowanie popytu pozwala tworzyć prognozy zapewniające efektywne planowanie w łańcuchu dostaw. IFS ZARZĄdZAnIE linią produkcyjną zapewnia pełną kontrolę nad harmonogramowaniem linii produkcyjnej w przyjaznym dla użytkownika środowisku graficznym.

8 IFS i IFS Applications Firma IFS (OMX STO: IFS), założona w 1983 r., to globalny dostawca IFS Applications, systemu klasy ERP opartego na architekturze komponentowej oraz technologii SOA. IFS koncentruje się na elastycznych przedsiębiorstwach, dla których strategiczne znaczenie ma jeden z czterech głównych procesów: zarządzanie majątkiem i usługami, produkcja, łańcuch dostaw oraz projekty. System IFS Applications jest dostępny w 50 krajach w ponad 20 językach. W Polsce IFS działa od 1992 r., obsługując ponad 180 klientów z czterech biur własnych. W rankingach zachodnich dostawców systemów klasy ERP na polskim rynku IFS jest w pierwszej trójce. Do grupy klientów IFS w Polsce należą m.in.: Graal SA, Materne-Polska Sp. z o.o., Nestle Waters Polska SA, Grupa Paradyż, Hutmen SA, Kopex SA, Międzynarodowe Targi Poznańskie SA, Mostostal Zabrze Holding SA, MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu, PGE GIEK Elektrownia Bełchatów SA, TAURON Wytwarzanie S.A., PRM Mosty Łódź SA, ProfiM Sp. z o.o, Slovnaft SA, Śnieżka SA i wiele innych firm. IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. ul. M. Flisa Warszawa, Polska tel ; NINIEJSZA BROSZURA NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO (DZ.U NR 16 POZ. 93 Z PÓŹN. ZM.). BROSZURA TA MOŻE ZAWIERAĆ INFORMACJE NA TEMAT PRZYSZŁYCH ROZWIĄZAŃ FIRMY IFS W ZAKRESIE PRODUKTÓW I TECHNOLOGII. MAJĄ ONE WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY, DLATEGO NIE NALEŻY INTERPRETOWAĆ ICH JAKO ZOBOWIĄ- ZANIA LUB OŚWIADCZENIA WOLI. IFS I WSZYSTKIE NAZWY PRODUKTÓW FIRMY IFS SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI FIRMY IFS. NAZWY INNYCH FIRM LUB PRODUKTÓW WYMIENIONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE MOGĄ BYĆ ZNAKAMI TOWAROWYMI ICH WŁAŚCICIELI. IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o., 2011 r.

DnA naszych RoZWIĄZAŃ

DnA naszych RoZWIĄZAŃ IFS Applications OBSŁUGA TECHNICZNA, NAPRAWY I REMONTY DnA naszych RoZWIĄZAŃ Kiedy 25 lat temu rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem IFS Applications, naszym celem było przygotowanie jak najbardziej użytecznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SERWISOWYMI

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SERWISOWYMI IFS Applications ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SERWISOWYMI DnA naszych RoZWIĄZAŃ Kiedy 25 lat temu rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem IFS Applications, naszym celem było przygotowanie jak najbardziej użytecznego

Bardziej szczegółowo

IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 2 IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM IFS APPLICATIONS PRAWDZIWA ELASTYCZNOŚĆ BIZNESOWA Największe sukcesy

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE

DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE 3 WITAMY W ŚWIECIE CIĄGŁEJ OPTYMALIZACJI Opracowujemy unikatowe produkty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ

NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA MOTORYZACYJNEGO ŹRÓDŁA WZROSTU SEKTORA MOTORYZACJI Polski rynek motoryzacyjny stanowi jeden z najbardziej konkurencyjnych i podatnych na zmiany obszarów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT DYNAMICS NAV

MICROSOFT DYNAMICS NAV Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT DYNAMICS NAV PRODUKCJA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ W MICROSOFT DYNAMICS NAV Przygotuj się na szybkie reagowanie w środowisku dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów.

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

» lepsze rozwiązania. Funkcjonalności i rozwiązania branżowe. »Ona ma to coś. System ERPII dla Liderów www.semiramis.com

» lepsze rozwiązania. Funkcjonalności i rozwiązania branżowe. »Ona ma to coś. System ERPII dla Liderów www.semiramis.com » lepsze rozwiązania Funkcjonalności i rozwiązania branżowe»ona ma to coś System ERPII dla Liderów www.semiramis.com » Comarch Semiramis ma to, czego nie mają pozostali! Jako jeden z pierwszych produktów

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się więcej. Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej. Dowiedz się więcej Optymalizacja kosztów - recepta na kryzys, czy długofalowa strategia? Jak Sage ERP X3 może w tym pomóc? Jeden z głównych celów przedsiębiorstw - zwiększanie przychodów - stanowi nie lada wyzwanie. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne BROSZURA TEMATYCZNA Sprzęt i wyposażenie medyczne Production and design: Global Sales and Marketing department IBS, ASW and IBS VIRTUAL ENTERPRISE are registered trademarks of IBS AB, in the European Union

Bardziej szczegółowo

www.msipolska.pl Marzec 2012

www.msipolska.pl Marzec 2012 www.msipolska.pl Marzec 2012 Dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego ERP/MRP II CRM SCM BI PLM WMS ECM/DMS MES/SCADA/HMI APS EAM/CMMS Oprogramowanie użytkowe Sprzęt IT Infrastruktura IT

Bardziej szczegółowo