Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 Oferta Edukacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna"

Transkrypt

1 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1

2 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja humanistyczna - 22 Edukacja matematyczno-przyrodnicza - 8 Technologia incyjna i komunikacyjna - 6 Wychowanie i profilaktyka - 52 Edukacja prozdrowotna i ekologiczna - 58 Wychowanie fizyczne, turystyka i wypoczynek - 61 Egzaminy zewnętrzne i pomiar dydaktyczny - 65 Awans zawodowy nauczyciela - 67 Zarządzanie placówką oświatową i bhp - 68 Szkolenia rad pedagogicznych - 72 Szkolenia wyjazdowe - 78 Kursy kwalifikacyjne - 79 Zgłoszenie na doskonalenia /wzór/ - 81 Poświadczenie udziału w doskonaleniu /wzór/

3 Szanowni Państwo! Z przyjemnościa oddajemy do Państwa rąk nową Ofertę edukacyjną wrzesień 201 czerwiec 201, przygotowaną przez konsultantów i doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. W oparciu o Państwa potrzeby, rozpoznane na podstawie prowadzonej diagnozy, sugestie oraz wytyczne nadrzędnych instytucji oświatowych, zbudowaliśmy wachlarz propozycji kursów doskonalących, warsztatów metodycznych, spotkań z radami pedagogicznymi i kursów kwalifikacyjnych adresowanych do nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych z rejonu działania Ośrodka. Wśród naszych propozycji znajdziecie Państwo tematycznie związane z nowym modelem wspomagania szkół /zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 10 maja 201 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego/. Duża część naszej oferty to bezpłatne. Są to seminaria i konferencje przedmiotowo-metodyczne. Tradycyjnie czekają na Państwa nasi konsultanci i doradcy metodyczni, których wiedza i doświadczenie połączone z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego i materiałów przydatnych w szkolnej praktyce, sprzyjać będą efektywnej realizacji prowadzonych form doskonalenia. Mam nadzieję, że prezentowaną ofertę uznają Państwo za interesującą, a wybrane okażą się cennym źródłem wiedzy, wzbogacającym nauczycielski warsztat pracy. Zapraszam do uważnej lektury Oferty edukacyjnej wrzesień 201 czerwiec 201, a także do śledzenia naszych propozycji na stronie internetowej Z wyrazami szacunku i życzeniami pomyślności w roku szkolnym 201/201 Dariusz Magacz Dyrektor w Piotrkowie Tryb.

4 Na zapraszamy nauczycieli, kadrę kierowniczą, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny i osoby nie będące nauczycielami, np.: studenci i bezrobotni. W przypadku form wymagających zgłoszenia, należy wypełnić formularz umieszczony na stronie 81 i przesłać na adres: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Piotrków Trybunalski lub elektronicznie Druki do przesłania zgłoszeń drogą elektroniczną, znajdują się na stronie internetowej O zakwalifikowaniu na szkolenie Klienci będą informowani drogą mailową. Istnieje możliwość realizacji szkoleń w Państwa placówkach. Część zajęć może być realizowana w formie samokształcenia kierowanego. Realizujemy także na tematy zaproponowane przez szkołę/placówkę. Informujemy Państwa o częściowej odpłatności za zajęcia, w ramach której uczestnicy szkoleń otrzymają m.in. materiały dydaktyczne, dotyczące treści realizowanej. W zależności od rodzaju, uczestnicy otrzymują: świadectwo, zaświadczenie lub poświadczenie uczestnictwa. Nasza oferta, znajduje się także na stronie internetowej Zapraszamy do korzystania z naszych usług edukacyjnych, których wysoką jakość potwierdza przyznana akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty i Certyfikat Międzynarodowego Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009

5 III WIOSENNA AKADEMIA SZTUKI DLA TWÓRCZYCH NAUCZYCIELI III Wiosenna Akademia Sztuki jest adresowana do uzdolnionych artystycznie nauczycieli, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności i wymieniać się doświadczeniami z innymi. W ramach zajęć przewidujemy: warsztaty twórcze z wykorzystaniem technik plastycznych warsztaty fotograficzne plener malarski konkurs piosenki ekologiczno-przyrodniczej prezentacje twórczości Zapisy na III Wiosenną Akademię Sztuki trwają do 1 marca 201 r. i przyjmowane są pod adresem Bieżące incje dotyczące organizacji proponowanych zajęć będą zamieszczane na stronie Szczegółowe incje na stronie.. XIII TARGI WYDAWNICTW EDUKACYJNYCH Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim organizuje kolejne, XIII Targi Wydawnictw Edukacyjnych, które odbędą się 12 kwietnia 201 r. Do uczestnictwa w targach zapraszamy dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycieli różnych przedmiotów na wszystkich poziomach kształcenia oraz zainteresowanych najnowszymi propozycjami wydawnictw oświatowych. XIII Targom Wydawnictw Edukacyjnych towarzyszyć będą konferencje i warsztaty metodyczne, podczas których będzie można spotkać się z autorami podręczników i materiałów metodycznych, reprezentujących najbardziej znane w kraju wydawnictwa edukacyjne. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z konsultantem w Piotrkowie Trybunalskim, Jadwigą Szymczyk, tel. / w. lub lub 5

6 WYJAZDOWE FORMY DOSKONALENIA organizuje wyjazdowe doskonalenia na zgłoszony przez Państwa temat dla: grup dyrektorów szkół/placówek oświatowo-wychowawczych; nauczycieli reprezentujących daną grupę przedmiotową np.: humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą, edukacji elementarnej; opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich, Szkolnych Kół PTSM i Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych; nauczycieli zajmujących się edukacją regionalną, europejską, obywatelską i ekologiczną; rad pedagogicznych. W ramach zgłoszonej możemy zabezpieczyć następujące świadczenia: szkolenie na zaproponowany przez Państwa temat; noclegi i wyżywienie; transport. Koszty organizacji wyjazdów kalkulowane są każdorazowo według indywidualnych potrzeb i oczekiwań zamawiającego. Za organizację i przeprowadzenie wystawiamy rachunki, a dla wszystkich uczestników zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia. Zlecenia na organizację w/w szkoleń przyjmujemy od jednostek samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z konsultantem w Piotrkowie Tryb., Waldemarem Domarańczykiem, tel. / wew. lub lub 6

7 KURSY DOSKONALĄCE temat strona 1 Edukacja małego dziecka poprzez ruch 1 2 Tańce i zabawy przy muzyce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1 Doświadczenie i zajęcia terenowe w edukacji ekologicznej i przyrodniczej na I etapie edukacyjnym 1 Wczesna akwizycja języka przez dzieci 1 5 Jak interpretować rysunki dziecka? 1 6 Kształtowanie pojęć w edukacji wczesnoszkolnej 1 7 Metoda projektów w edukacji dzieci 15 8 Rozwijanie języka ojczystego uczniów klas początkowych 15 0 Technologie incyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego. Polonista w świecie mediów 22 1 Podstawa programowa jako regulator polonistycznego procesu dydaktycznego (nauczanie komunikacyjno-tekstowe) 22 2 Nowa matura i egzamin gimnazjalny czy nowy sposób badania kompetencji? - ocenianie holistyczne na egzaminie zewnętrznym 22 Jak budować własny program nauczania? 22 Aktywizujące metody pracy z uczniem czytelnikiem 22 5 Promocja usług i zbiorów biblioteki szkolnej. Marketing biblioteczny 22 6 Akademia Młodego Bibliotekarza 2 7 Biblioteka centrum działań społeczno-kulturalnych 2 8 Emisja głosu z kulturą żywego słowa 2 9 Tańce obcych narodów 2 50 Zajęcia artystyczne formą rozwijania zdolności i talentów uczniów 2 51 Edukacja regionalna i patriotyczna - zajęcia terenowe (Piotrków Trybunalski) 2 52 Kreatywność w katechezie 2 5 Metody aktywizujące w katechezie - Błogosławieństwa 2 5 Edukacja otwarta na historię i kulturę w projektach europejskich 2 55 Bombki choinkowe- zdobienie technikami decoupage 2 56 Pisanki wielkanocne - zdobienie technikami decoupage 2 57 Słowniki i korpusy na lekcji języka angielskiego 2 58 Teorie językoznawcze w praktyce nauczycielskiej (z uwzględnieniem najnowszych trendów w językoznawstwie) 2 59 Skuteczna komunikacja na lekcji języka OBCEGO 2 60 Holistyczne podejście do nauczania języków obcych Modyfikowanie programów edukacyjnych zgodnie z nową podstawą programową Technologia incyjna w przygotowaniu pedagogicznym 6 18 Technologia incyjna w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej 6 18 Technologia incyjna w nauczaniu przedsiębiorczości Technologia incyjna w nauczaniu przyrody Komputer dla przedszkolaka Technologia incyjna na lekcjach wos Technologia incyjna na lekcjach etyki Komputer w pracy z dziećmi w wieku 5-10 lat Technologia incyjna w szkole Technologia incyjna w nauczaniu techniki Technologia incyjna w zarządzaniu oświatą 7 19 Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej 7 19 Intyka w szkole podstawowej - praktyczne przykłady realizacji podstawy programowej Intyka w gimnazjum - praktyczne przykłady realizacji podstawy programowej Technologia incyjna w logopedii Technologia incyjna na lekcjach matematyki Technologia incyjna na lekcjach fizyki Technologia incyjna w wychowaniu fizycznym z gimnastyką korekcyjną Technologia incyjna w oligofrenopedagogice CMS Joomla! - szybka i efektowna strona www Wykorzystanie komputera w tworzeniu gazetki szkolnej 8 20 Jak przygotować zajęcia na platformie Moodle a (e-learning mieszany) 8 20 Prowadzenie zajęć on-line metodyka nauczania (e-learning mieszany) Tworzenie prezentacji (kurs w formie e-learningu) Tworzenie i obróbka grafiki komputerowej (kurs w formie e-learningu) Nauczyciel na starcie Uczeń z zaburzeniami zachowania w klasie szkolnej 52 7

8 218 Gdy uczeń eksperymentuje ze środkami psychoaktywnymi. Interwencja profilaktyczna w szkole Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? Być wychowawcą trening umiejętności wychowawczych. Kurs podstawowy Jak przygotować ciekawe zajęcia na godziny wychowawcze i zajęcia pozalekcyjne? Współpraca z rodzicami w wychowaniu i profilaktyce 5 22 Choreoterapia dla każdego 5 22 Stres w zawodzie nauczyciela Praca rewalidacyjna z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, dysfunkcją narządu wzroku i słuchu Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych oraz EWD w ewaluacji pracy szkoły i nauczyciela Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Budowanie warsztatu pracy młodego nauczyciela Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami Koncepcja pracy szkoły /placówki jako drogowskaz Metody pracy z dorosłym słuchaczem Organizacja i program kwalifikacyjnego kursu zawodowego 68 WARSZTATY METODYCZNE temat strona 9 Jak uczyć matematyki, żeby nauczyć Trudności w uczeniu się matematyki w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Zabawy rozwijające zmysły u dzieci Rozwijanie pamięci, uwagi oraz myślenia twórczego dzieci poprzez ćwiczenia, gry i zabawy 15 1 Sześciolatek w klasie pierwszej 16 1 Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych Zabawy plastyczne w przedszkolu glina i plastelina Zabawy plastyczne w przedszkolu- przestrzenne Aktywność zdrowotna i ruchowa w przedszkolu Zabawy matematyczne w przedszkolu Zabawa i technika w przedszkolu Zabawy ruchowe w przedszkolu Zabawy muzyczno-ruchowe i tańce dla najmłodszych Zabawy muzyczne i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej 17 2 Umuzykalnianie dzieci w wieku 6-10 lat 17 2 Zagrożenia w mediach dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Gry i zabawy interakcyjne. Kontakty postrzeganie tożsamość Gry i zabawy interakcyjne. Uczucia rodzina i przyjaciele Gry i zabawy interakcyjne. Komunikacja ciało - zaufanie Gry i zabawy interakcyjne. Szkoła - feedback wpływy - współpraca NLP Neurolingwistyczne programowanie w edukacji nauczyciel jako ekspert od nauczania Lekcja odwrócona nowe spojrzenie na technologię nauczania 25 6 Dialog filmu z literaturą funkcjonowanie motywów w utworach literackich i ich filmowych adaptacjach 26 6 Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych Edukacja prawna na lekcjach WOS Techniki pracy umysłowej w pracy z uczniem w bibliotece szkolnej Praca z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym Matura z języka polskiego od 2015 roku. Analiza zadań z intora maturalnego Zadania maturalne nowego typu doskonalenie warsztatu pracy polonisty w zakresie merytoryczno - metodycznym Ustny egzamin maturalny od 2015 roku. Zadania polonisty na IV etapie kształcenia związane z przygotowaniem ucznia do tego egzaminu Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej z języka polskiego Jak wspierać ucznia na progu II etapu edukacyjnego? zadania polonisty i wychowawcy 27 7 Współpraca z rodzicami w zakresie wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 27 7 Skuteczność w nauczaniu języka polskiego, czyli jak uczyć, żeby nauczyć Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki na lekcjach języka polskiego 27 8

9 76 Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych Rola polonisty w rozwijaniu kompetencji incyjnych uczniów Multimedia na lekcjach języka polskiego Modyfikowanie programów nauczania z historii i wos Monitorowanie podstawy programowej z historii i wos Tworzenie sieci jako skutecznego narzędzia współpracy nauczycieli historii i wos Metody aktywizujące na katechezie - praca nad charakterem 29 8 Wychowanie moralne w katechezie 29 8 Pomoce dydaktyczne w katechezie Muzyka i taniec w liturgii i na katechezie Konkurs piosenki ekologiczno przyrodniczej EKOCANTO Projekt gimnazjalny film Bezpłatne aplikacje komputerowe jako narzędzie nauczyciela muzyki Ikona wykonana techniką decoupage Boże Narodzenie w szkole-wykorzystanie różnych technik plastycznych 0 91 Wielkanoc w szkole- wykorzystanie różnych technik plastycznych 0 92 Wykorzystanie techniki kolażu na zajęciach plastycznych (w ramach III Wiosennej Akademii Sztuki) 0 9 Piękno przyrody pędzlem malowane- XXIII Plener Malarski Spała 201 (w ramach III Wiosennej Akademii Sztuki) 0 18 Atrakcyjne i efektywne metody nauczania chemii 8 19 Atrakcyjne i efektywne metody nauczania chemii 8 10 Ustalanie priorytetów w nauczaniu chemii 8 11 Ustalanie priorytetów w nauczaniu chemii 8 12 Lekcje biologii, przyrody w terenie na obszarze wybranego parku krajobrazowego 9 1 Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych. Kształcenie umiejętności egzaminacyjnych na lekcjach biologii 9 1 Wycieczka efektywnym sposobem rozwijania zainteresowań przyrodniczych uczniów (warsztaty terenowe) 9 15 Praca z uczniem metodą projektów lekcja biologii, przyrody 9 16 Metody aktywizujące na lekcjach biologii, przyrody 9 17 Analiza umiejętności matematycznych maturzystów na egzaminie maturalnym EWD z matematyki w szkole ponadgimnazjalnej 0 19 Uwarunkowania prawne zakładania działalności gospodarczej Twórcze metody pracy na lekcjach przedmiotów zawodowych i podstaw przedsiębiorczości Jak skutecznie wprowadzać treści rozszerzone z matematyki w technikum Przygotowanie do egzaminu ucznia mającego problemy w uczeniu się matematyki 0 15 Zastosowanie matematyki w innych przedmiotach 0 15 Monitorowanie realizacji podstawy programowej z geografii w szkole ponadgimnazjalnej Modyfikowanie programu przyrody i geografii zgodnie z nową podstawą programową Lekcje w terenie efektywnym sposobem rozbudzania zainteresowań przyrodniczych uczniów Jak uatrakcyjnić pokaz? Program Prezi najpopularniejszy system prezentacji w kilku krokach Edukacyjne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel Wiarygodność incji w Internecie kryteria oceny Tablica interaktywna w dydaktyce katechezy Technologia incyjna na katechezie Jak efektywnie współpracować z rodzicami, zwłaszcza z rodzicami roszczeniowymi Savoire vivre w świecie realnym i wirtualnym Metody aktywizujące w pracy wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą Jak rozmawiać z rodzicami o zagrożeniach rozwojowych dzieci i młodzieży? 5 20 Żyję bez ryzyka HIV/AIDS 5 21 Problematyka wartości w pracy wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą Poznać, zrozumieć, zaakceptować- kształcenie postaw tolerancji 55 2 Tańce integracyjne Edukacja regionalna i ekologiczna w wybranym parku krajobrazowym Rola mediów w profilaktyce zdrowia Wykorzystanie parków krajobrazowych woj. łódzkiego w edukacji plastycznej (w ramach III Wiosennej Akademii Sztuki) Rola zajęć terenowych w edukacji przyrodniczej Muzea i skanseny miejscem edukacji regionalnej i realizacji podstawy programowej Edukacja ekologiczna i regionalna na obszarze wybranego parku krajobrazowego Edukacja zdrowotna przykładowe scenariusze zajęć Zakres i kryteria oceny oraz metod sprawdzania osiągnięć uczniów na lekcjach wychowania fizycznego Aktywność zdrowotna i ruchowa w przedszkolu Jak kształtować sprawność i kondycję fizyczną dziecka we wczesnym wieku szkolnym. warsztaty metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 61 9

10 266 Unihokej w lekcji wychowania fizycznego realizacja podstawy programowej, zajęcia do wyboru Edukacja zdrowotna na zajęciach WF wybrane zagadnienia z podstawy programowej i etapu tworzenie scenariuszy i materiałów dydaktycznych Gimnastyka a realizacja podstawy programowej Aktywne turystyki nordic walking, kajakarstwo Cheerleading, jako ruchu wykorzystywana na lekcjach wychowania fizycznego Piłka ręczna-technika i taktyka Współczesne ruchu do wykorzystania na lekcjach wychowania fizycznego Pilates Nauczanie elementów techniki w piłce koszykowej Ćwiczenia korekcyjne, jako ćwiczeń dla wszystkich uczniów oraz uczniów z grup dyspanseryjnych Łyżwiarstwo-elementy techniczne, metodyka nauczania Piłka siatkowa technika i taktyka Analiza wyników egzaminów zewnętrznych oraz EWD z przedmiotów przyrodniczych w ewaluacji pracy nauczyciela i szkoły Dokumentowanie awansu zawodowego nauczycieli 67 SEMINARIA temat strona 29 Skuteczne sposoby zachęcania uczniów kl. I-III do czytania 19 0 Rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów edukacji wczesnoszkolnej 19 1 Nauczanie ortografii w klasach początkowych 19 2 Techniki Celestyna Freineta 19 9 Tuwim znany i nieznany 0 95 Nowe wspomagania szkół - sieć wsparcia nauczycieli bibliotekarzy 0 96 Jak działamy w sieci? 0 97 Tablica interaktywna jako narzędzie efektywnego kształcenia 1 98 Wykorzystywanie projektu edukacyjnego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie jako metody wspomagającej realizację podstawy programowej 1 99 Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach historii i wos Adaptacja programu nauczania dla klasy II /poziom podstawowy, poziom rozszerzony/ Zasady oceniania na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2015r Nauczanie języka polskiego z pasją 2 10 Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 1 10 Edukacja regionalna na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum Innowacje pedagogiczne na lekcjach języka polskiego Wcielenie Jezusa Chrystusa Wykorzystanie metod biblijnych na katechezie w szkole podstawowej Konstruowanie scenariusza katechezy Przygotowanie i organizacja konkursów wiedzy z religii Ocaleni z nieludzkiej ziemi-losy uchodźctwa polskiego z ZSRR w latach Po co nam prawa? Europejski Rok Obywateli 157 Fotografia przyrodnicza Sieć wsparcia nauczycieli techniki i zajęć technicznych Edukacja ekologiczna i regionalna na obszarze wybranego parku krajobrazowego Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu Analiza programów nauczania opracowanych w oparciu o nowe podstawy programowe Edukacja ekonomiczna w szkole 2 16 Tworzenie sieci jako skutecznego narzędzia współpracy nauczycieli geografii i przyrody na rożnych poziomach edukacyjnych 2 16 Doskonalenie realizacji nowej podstawy programowej z matematyki Wspomaganie nauczania matematyki przy pomocy multimediów Sprawdzanie matur - wnioski z oceniania Planowanie i monitorowanie realizacji podstawy programowej z biologii w szkole ponadgimnazjalnej Ocenianie kształtujące jako pomoc w uczeniu się biologii, przyrody Kształcenie umiejętności egzaminacyjnych uczniów w zakresie biologii egzamin gimnazjalny 170 Projektowanie i prowadzenie obserwacji i eksperymentów biologicznych 171 Praca z uczniem zainteresowanym biologią 172 XI sesja popularnonaukowa uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej 10

11 21 Jak chronić własne materiały dydaktyczne i korzystać z zasobów Internetu. Przepisy prawa autorskiego a TIK. Stosowanie Creative Commons wybór odpowiedniej licencji Zastosowanie narzędzi intycznych w procesie indywidualizacji nauczania 50 2 Alternatywne metody komunikacji Już nie mam siły Syndrom wypalenia zawodowego i stres w pracy nauczyciela Dramaterapia w pracy z grupą Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie? Ochrona przyrody w Polsce VI Spotkania Szkolnych Koordynatorów Szkół Promujących Zdrowie Spotkania w ramach rejonowej sieci SzPZ Konkurs ekologiczno-regionalny formą rozwijania zainteresowań przyrodniczych i regionalnych uczniów gimnazjum Nauczyciel wychowania fizycznego a zdrowie Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego skutki, działania profilaktyczne Nowe aspekty turystyki w woj. łódzkim Współpraca z instytucjami wspierającymi proces kształcenia spotkanie z przedstawicielem Europa Direct Projekt edukacyjny w kształceniu umiejętności ponadprzedmiotowych 65 0 VIII seminarium z cyklu: Wspieranie Nowatorstwa Pedagogicznego w Regionie Piotrkowskim pod hasłem: Technologia incyjna i komunikacyjna sojusznikiem nauczyciela w realizacji treści podstawy 69 programowej. 0 Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli i pracowników administracyjno-biurowych Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Zadania i kompetencje nauczycieli przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Sieć wsparcia dyrektorów szkół i placówek oświatowych 69 KONFERENCJE PRZEDMIOTOWO-METODYCZNE temat strona Diagnozowanie możliwości dziecka. 20 Kształtowanie u dzieci systemu wartości Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania we-dług koncepcji Grażyny Krasowicz-Kupis 20 6 Aktywność społeczna dzieci w wieku przedszkolnym Aktywność zdrowotna w przedszkolu Savoir-vivre w szkole i przedszkolu 21 9 Opiniowanie i dopuszczenie do użytku w przedszkolu programów nauczania Współpraca biblioteki szkolnej z radą pedagogiczną jako czynnik wspierający realizację podstawy programowej 11 Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku. Podstawy prawne, organizacja, rola nauczyciela 11 Ocenianie na egzaminie maturalnym z języka polskiego od 205 roku1 115 Opiniowanie i dopuszczanie do użytku w szkole programów nauczania 116 Klub Polonisty. Plat współpracy i wymiany doświadczeń. Przykład lokalnej sieci wsparcia nauczycieli (sieć przedmiotowa) 117 Jak korzystać z wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego w konstruowaniu programów nauczania 118 Europejski Rok Obywateli UE 119 Europejskie wyzwania w roku Zadania nauczycieli historii i wos w świetle podstaw programowych, priorytetów MEN i ŁKO Współpraca z instytucjami wspomagającymi proces kształcenia historycznego i społecznego Rola i zadania sieci współpracy szkół 5 12 Indywidualizacja w praktyce uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym 5 12 Wdrażanie nowej podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce zagadnienia dydaktyczne i prawne Sposoby kierowania grupą katechetyczną Znak krzyża Wyzwania duszpastersko-katechetyczne okresu globalizacji Wychowanie społeczno-moralne w rodzinie i szkole Jak ciekawie prowadzić lekcje muzyki? 6 10 Prawo autorskie w praktyce nauczyciela muzyki 6 11 Najnowsza obudowa dydaktyczna do podręczników muzyki propozycje wydawnictw edukacyjnych 6 12 Źródła chrześcijaństwa 7 1 Wolne i otwarte zasoby edukacyjne na -plastyce 7 1 Od pomysłu do realizacji czyli metoda projektu na lekcjach plastyki 7 15 Rola i znaczenie zajęć plastycznych w procesie edukacyjnym 7 16 Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach plastyki 7 11

12 17 Jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się biologii i przyrody zgodnie z nową podstawą programową 17 Matura z matematyki w 2015 na poziomie rozszerzonym 175 Metodyka nauczania techniki 176 Zadania nauczyciela w świetle podstawy programowej z geografii i przyrody, priorytetów ŁKO i MEN 177 Podręcznik do nauczania geografii multimedialny czy papierowy wygoda czy utrudnienie? 178 Tworzenie nauczycielskiego systemu kształcenia Kryteria oceny zadań testowych Matura z biologii od 2015 roku Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela matematyki Technologie a rozwój zawodowy nauczyciela. E-podręcznik sposoby korzystania z cyfrowych nośników incji Plat edukacyjne w nauczaniu szkolnym Jak sobie radzić ze złością i agresja u dzieci Doskonalenie pracy wychowawcy klasowego I. spotkanie sieci Jeśli nie kara to co jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze ucząc dzieci odpowiedniej postawy? Doskonalenie warsztatu pracy pedagoga szkolnego i wychowawcy bursy I. spotkanie sieci Co warunkuje sukces wychowawczy każdego nauczyciela? 57 2 Wychowanie do życia w rodzinie o czym musimy pamiętać? 57 2 Poznawanie klasy szkolnej Głos podstawowe narzędzie pracy nauczyciela Uczeń autystyczny w szkole Natura i zdrowie Różnorodność biologiczna i krajobrazowa na przykładzie wybranych obszarów chronionych Skarby dziedzictwa narodowego na liście UNESCO 6 28 Wychowanie fizyczne wobec problemów współczesnego sportu i wyzwań cywilizacyjnych 6 28 Świadomość zdrowia czyli nauczanie i uczenie się w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym Turystyka szkolna skuteczną formą edukacji regionalnej Edukacja zdrowotna w procesie nauczania na lekcjach wychowania fizycznego 6 Edukacja zdrowotna znaczenie aktywności fizycznej w dzieciństwie i młodości. Zajęcia wychowania fizycznego w nauczaniu wczesnoszkolnym 292 Matura Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły Nowe doskonalenia nauczycieli i wspomagania rozwoju szkół i placówek Re szkolnictwa zawodowego egzaminy zawodowe Monitorowanie realizacji podstawy programowej w kształceniu zawodowym Na ścieżkach Przedborskiego Parku Krajobrazowego 77 5 Realizacja podstawy programowej poza systemem klasowo - lekcyjnym 77 5 Z Maryja umacniamy wiarę 77 SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH temat strona 12 Ocenianie kształtujące 71 1 Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych 71 1 Zastosowanie metody negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu konfliktów Budowanie i modyfikacja koncepcji pracy szkoły/placówki Jak funkcjonują sieci? O sieciach szkół i placówek oraz ich wpływie na uczenie się nauczycieli i uczniów Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w pracy szkoły/placówki Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo ucznia Ryzyko zawodowe nauczyciela - nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny Nowe wspomagania szkół Metodyka nauczania/uczenia się dorosłych 72 2 Promocja placówki oświatowej elementem procesu zarządzania 72 2 Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce planowanie i prowadzenie ewaluacji Współpraca biblioteki szkolnej z radą pedagogiczną jako czynnik wspierający realizację podstawy programowej 7 26 Nauczyciel jako ekspert od uczenia się wpływ konektywizmu i programowania neurolingwistycznego na dydaktykę szkolną 7 27 Kontrola zarządcza w szkole. Od sformułowania celów do samooceny kontroli zarządczej opis procedur i dokumentów wymaganych w jednostkach sektora finansów publicznych 7 28 Uczeń z zaburzeniami zachowania w klasie szkolnej 7 12

13 29 Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji 7 0 Budowanie strategii w pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym 7 1 Tablica interaktywna jako nowoczesne narzędzie dydaktyczne /tablice Quomo i InterWrite/ 7 2 Ocenianie kształtujące jako sposób motywowania uczniów do nauki 7 Motywowanie uczniów ważnym elementem procesu dydaktycznego 7 Jak małymi krokami budować autorytet nauczyciela? 7 5 Nauczyciel twórcą i realizatorem programu nauczania 7 6 Współpraca szkoły ze środowiskiem 7 7 Opiniowanie i dopuszczanie do użytku w szkole programów nauczania 7 8 Opiniowanie i dopuszczanie do użytku w przedszkolu programów nauczania 7 9 Głos podstawowe narzędzie pracy nauczyciela 75 0 Tematyczne trasy wycieczek szkolnych 75 1 Rola dyrektora i nauczycieli w zakresie planowania i realizacji turystyki szkolnej 75 2 Organizacja kształcenia ustawicznego w oparciu o nowe podstawy programowe 75 Pomiar dydaktyczny w edukacji 75 Konstruowanie programów edukacyjnych 75 5 Ewaluacja wewnętrzna od planowania działań do raportowania 75 6 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych oraz EWD w ewaluacji pracy szkoły i nauczyciela 76 7 Jak rozmawiać z rodzicami o zagrożeniach rozwojowych dzieci i młodzieży? 76 8 Dostosowanie warunków, form oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 76 9 Obserwacja rozwoju dziecka w przedszkolu Diagnozowanie i wspieranie gotowości do uczenia się ma-tematyki (wg Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej) Diagnozowanie gotowości do uczenia się 77 GRUPA WSPARCIA temat strona 27 Rozwiązywanie problemów wychowawczych 56 KURSY KWALIFIKACYJNE temat strona 55 Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej Kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie 79 1

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2013/2014

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2013/2014 2013/2014/1/001 Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo Lucyna Kusiak 2013/2014/1/002 Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego Lidia

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz 1 2 SPRAWOZDANIE z wykonania usługi edukacyjnej realizacja form

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo