Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 Oferta Edukacyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna"

Transkrypt

1 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1

2 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja humanistyczna - 22 Edukacja matematyczno-przyrodnicza - 8 Technologia incyjna i komunikacyjna - 6 Wychowanie i profilaktyka - 52 Edukacja prozdrowotna i ekologiczna - 58 Wychowanie fizyczne, turystyka i wypoczynek - 61 Egzaminy zewnętrzne i pomiar dydaktyczny - 65 Awans zawodowy nauczyciela - 67 Zarządzanie placówką oświatową i bhp - 68 Szkolenia rad pedagogicznych - 72 Szkolenia wyjazdowe - 78 Kursy kwalifikacyjne - 79 Zgłoszenie na doskonalenia /wzór/ - 81 Poświadczenie udziału w doskonaleniu /wzór/

3 Szanowni Państwo! Z przyjemnościa oddajemy do Państwa rąk nową Ofertę edukacyjną wrzesień 201 czerwiec 201, przygotowaną przez konsultantów i doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. W oparciu o Państwa potrzeby, rozpoznane na podstawie prowadzonej diagnozy, sugestie oraz wytyczne nadrzędnych instytucji oświatowych, zbudowaliśmy wachlarz propozycji kursów doskonalących, warsztatów metodycznych, spotkań z radami pedagogicznymi i kursów kwalifikacyjnych adresowanych do nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych z rejonu działania Ośrodka. Wśród naszych propozycji znajdziecie Państwo tematycznie związane z nowym modelem wspomagania szkół /zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 10 maja 201 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego/. Duża część naszej oferty to bezpłatne. Są to seminaria i konferencje przedmiotowo-metodyczne. Tradycyjnie czekają na Państwa nasi konsultanci i doradcy metodyczni, których wiedza i doświadczenie połączone z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego i materiałów przydatnych w szkolnej praktyce, sprzyjać będą efektywnej realizacji prowadzonych form doskonalenia. Mam nadzieję, że prezentowaną ofertę uznają Państwo za interesującą, a wybrane okażą się cennym źródłem wiedzy, wzbogacającym nauczycielski warsztat pracy. Zapraszam do uważnej lektury Oferty edukacyjnej wrzesień 201 czerwiec 201, a także do śledzenia naszych propozycji na stronie internetowej Z wyrazami szacunku i życzeniami pomyślności w roku szkolnym 201/201 Dariusz Magacz Dyrektor w Piotrkowie Tryb.

4 Na zapraszamy nauczycieli, kadrę kierowniczą, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny i osoby nie będące nauczycielami, np.: studenci i bezrobotni. W przypadku form wymagających zgłoszenia, należy wypełnić formularz umieszczony na stronie 81 i przesłać na adres: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Piotrków Trybunalski lub elektronicznie Druki do przesłania zgłoszeń drogą elektroniczną, znajdują się na stronie internetowej O zakwalifikowaniu na szkolenie Klienci będą informowani drogą mailową. Istnieje możliwość realizacji szkoleń w Państwa placówkach. Część zajęć może być realizowana w formie samokształcenia kierowanego. Realizujemy także na tematy zaproponowane przez szkołę/placówkę. Informujemy Państwa o częściowej odpłatności za zajęcia, w ramach której uczestnicy szkoleń otrzymają m.in. materiały dydaktyczne, dotyczące treści realizowanej. W zależności od rodzaju, uczestnicy otrzymują: świadectwo, zaświadczenie lub poświadczenie uczestnictwa. Nasza oferta, znajduje się także na stronie internetowej Zapraszamy do korzystania z naszych usług edukacyjnych, których wysoką jakość potwierdza przyznana akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty i Certyfikat Międzynarodowego Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009

5 III WIOSENNA AKADEMIA SZTUKI DLA TWÓRCZYCH NAUCZYCIELI III Wiosenna Akademia Sztuki jest adresowana do uzdolnionych artystycznie nauczycieli, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności i wymieniać się doświadczeniami z innymi. W ramach zajęć przewidujemy: warsztaty twórcze z wykorzystaniem technik plastycznych warsztaty fotograficzne plener malarski konkurs piosenki ekologiczno-przyrodniczej prezentacje twórczości Zapisy na III Wiosenną Akademię Sztuki trwają do 1 marca 201 r. i przyjmowane są pod adresem Bieżące incje dotyczące organizacji proponowanych zajęć będą zamieszczane na stronie Szczegółowe incje na stronie.. XIII TARGI WYDAWNICTW EDUKACYJNYCH Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim organizuje kolejne, XIII Targi Wydawnictw Edukacyjnych, które odbędą się 12 kwietnia 201 r. Do uczestnictwa w targach zapraszamy dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycieli różnych przedmiotów na wszystkich poziomach kształcenia oraz zainteresowanych najnowszymi propozycjami wydawnictw oświatowych. XIII Targom Wydawnictw Edukacyjnych towarzyszyć będą konferencje i warsztaty metodyczne, podczas których będzie można spotkać się z autorami podręczników i materiałów metodycznych, reprezentujących najbardziej znane w kraju wydawnictwa edukacyjne. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z konsultantem w Piotrkowie Trybunalskim, Jadwigą Szymczyk, tel. / w. lub lub 5

6 WYJAZDOWE FORMY DOSKONALENIA organizuje wyjazdowe doskonalenia na zgłoszony przez Państwa temat dla: grup dyrektorów szkół/placówek oświatowo-wychowawczych; nauczycieli reprezentujących daną grupę przedmiotową np.: humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą, edukacji elementarnej; opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich, Szkolnych Kół PTSM i Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych; nauczycieli zajmujących się edukacją regionalną, europejską, obywatelską i ekologiczną; rad pedagogicznych. W ramach zgłoszonej możemy zabezpieczyć następujące świadczenia: szkolenie na zaproponowany przez Państwa temat; noclegi i wyżywienie; transport. Koszty organizacji wyjazdów kalkulowane są każdorazowo według indywidualnych potrzeb i oczekiwań zamawiającego. Za organizację i przeprowadzenie wystawiamy rachunki, a dla wszystkich uczestników zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia. Zlecenia na organizację w/w szkoleń przyjmujemy od jednostek samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z konsultantem w Piotrkowie Tryb., Waldemarem Domarańczykiem, tel. / wew. lub lub 6

7 KURSY DOSKONALĄCE temat strona 1 Edukacja małego dziecka poprzez ruch 1 2 Tańce i zabawy przy muzyce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1 Doświadczenie i zajęcia terenowe w edukacji ekologicznej i przyrodniczej na I etapie edukacyjnym 1 Wczesna akwizycja języka przez dzieci 1 5 Jak interpretować rysunki dziecka? 1 6 Kształtowanie pojęć w edukacji wczesnoszkolnej 1 7 Metoda projektów w edukacji dzieci 15 8 Rozwijanie języka ojczystego uczniów klas początkowych 15 0 Technologie incyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego. Polonista w świecie mediów 22 1 Podstawa programowa jako regulator polonistycznego procesu dydaktycznego (nauczanie komunikacyjno-tekstowe) 22 2 Nowa matura i egzamin gimnazjalny czy nowy sposób badania kompetencji? - ocenianie holistyczne na egzaminie zewnętrznym 22 Jak budować własny program nauczania? 22 Aktywizujące metody pracy z uczniem czytelnikiem 22 5 Promocja usług i zbiorów biblioteki szkolnej. Marketing biblioteczny 22 6 Akademia Młodego Bibliotekarza 2 7 Biblioteka centrum działań społeczno-kulturalnych 2 8 Emisja głosu z kulturą żywego słowa 2 9 Tańce obcych narodów 2 50 Zajęcia artystyczne formą rozwijania zdolności i talentów uczniów 2 51 Edukacja regionalna i patriotyczna - zajęcia terenowe (Piotrków Trybunalski) 2 52 Kreatywność w katechezie 2 5 Metody aktywizujące w katechezie - Błogosławieństwa 2 5 Edukacja otwarta na historię i kulturę w projektach europejskich 2 55 Bombki choinkowe- zdobienie technikami decoupage 2 56 Pisanki wielkanocne - zdobienie technikami decoupage 2 57 Słowniki i korpusy na lekcji języka angielskiego 2 58 Teorie językoznawcze w praktyce nauczycielskiej (z uwzględnieniem najnowszych trendów w językoznawstwie) 2 59 Skuteczna komunikacja na lekcji języka OBCEGO 2 60 Holistyczne podejście do nauczania języków obcych Modyfikowanie programów edukacyjnych zgodnie z nową podstawą programową Technologia incyjna w przygotowaniu pedagogicznym 6 18 Technologia incyjna w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej 6 18 Technologia incyjna w nauczaniu przedsiębiorczości Technologia incyjna w nauczaniu przyrody Komputer dla przedszkolaka Technologia incyjna na lekcjach wos Technologia incyjna na lekcjach etyki Komputer w pracy z dziećmi w wieku 5-10 lat Technologia incyjna w szkole Technologia incyjna w nauczaniu techniki Technologia incyjna w zarządzaniu oświatą 7 19 Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej 7 19 Intyka w szkole podstawowej - praktyczne przykłady realizacji podstawy programowej Intyka w gimnazjum - praktyczne przykłady realizacji podstawy programowej Technologia incyjna w logopedii Technologia incyjna na lekcjach matematyki Technologia incyjna na lekcjach fizyki Technologia incyjna w wychowaniu fizycznym z gimnastyką korekcyjną Technologia incyjna w oligofrenopedagogice CMS Joomla! - szybka i efektowna strona www Wykorzystanie komputera w tworzeniu gazetki szkolnej 8 20 Jak przygotować zajęcia na platformie Moodle a (e-learning mieszany) 8 20 Prowadzenie zajęć on-line metodyka nauczania (e-learning mieszany) Tworzenie prezentacji (kurs w formie e-learningu) Tworzenie i obróbka grafiki komputerowej (kurs w formie e-learningu) Nauczyciel na starcie Uczeń z zaburzeniami zachowania w klasie szkolnej 52 7

8 218 Gdy uczeń eksperymentuje ze środkami psychoaktywnymi. Interwencja profilaktyczna w szkole Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? Być wychowawcą trening umiejętności wychowawczych. Kurs podstawowy Jak przygotować ciekawe zajęcia na godziny wychowawcze i zajęcia pozalekcyjne? Współpraca z rodzicami w wychowaniu i profilaktyce 5 22 Choreoterapia dla każdego 5 22 Stres w zawodzie nauczyciela Praca rewalidacyjna z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, dysfunkcją narządu wzroku i słuchu Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych oraz EWD w ewaluacji pracy szkoły i nauczyciela Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Budowanie warsztatu pracy młodego nauczyciela Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami Koncepcja pracy szkoły /placówki jako drogowskaz Metody pracy z dorosłym słuchaczem Organizacja i program kwalifikacyjnego kursu zawodowego 68 WARSZTATY METODYCZNE temat strona 9 Jak uczyć matematyki, żeby nauczyć Trudności w uczeniu się matematyki w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Zabawy rozwijające zmysły u dzieci Rozwijanie pamięci, uwagi oraz myślenia twórczego dzieci poprzez ćwiczenia, gry i zabawy 15 1 Sześciolatek w klasie pierwszej 16 1 Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych Zabawy plastyczne w przedszkolu glina i plastelina Zabawy plastyczne w przedszkolu- przestrzenne Aktywność zdrowotna i ruchowa w przedszkolu Zabawy matematyczne w przedszkolu Zabawa i technika w przedszkolu Zabawy ruchowe w przedszkolu Zabawy muzyczno-ruchowe i tańce dla najmłodszych Zabawy muzyczne i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej 17 2 Umuzykalnianie dzieci w wieku 6-10 lat 17 2 Zagrożenia w mediach dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Gry i zabawy interakcyjne. Kontakty postrzeganie tożsamość Gry i zabawy interakcyjne. Uczucia rodzina i przyjaciele Gry i zabawy interakcyjne. Komunikacja ciało - zaufanie Gry i zabawy interakcyjne. Szkoła - feedback wpływy - współpraca NLP Neurolingwistyczne programowanie w edukacji nauczyciel jako ekspert od nauczania Lekcja odwrócona nowe spojrzenie na technologię nauczania 25 6 Dialog filmu z literaturą funkcjonowanie motywów w utworach literackich i ich filmowych adaptacjach 26 6 Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych Edukacja prawna na lekcjach WOS Techniki pracy umysłowej w pracy z uczniem w bibliotece szkolnej Praca z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym Matura z języka polskiego od 2015 roku. Analiza zadań z intora maturalnego Zadania maturalne nowego typu doskonalenie warsztatu pracy polonisty w zakresie merytoryczno - metodycznym Ustny egzamin maturalny od 2015 roku. Zadania polonisty na IV etapie kształcenia związane z przygotowaniem ucznia do tego egzaminu Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej z języka polskiego Jak wspierać ucznia na progu II etapu edukacyjnego? zadania polonisty i wychowawcy 27 7 Współpraca z rodzicami w zakresie wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 27 7 Skuteczność w nauczaniu języka polskiego, czyli jak uczyć, żeby nauczyć Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki na lekcjach języka polskiego 27 8

9 76 Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych Rola polonisty w rozwijaniu kompetencji incyjnych uczniów Multimedia na lekcjach języka polskiego Modyfikowanie programów nauczania z historii i wos Monitorowanie podstawy programowej z historii i wos Tworzenie sieci jako skutecznego narzędzia współpracy nauczycieli historii i wos Metody aktywizujące na katechezie - praca nad charakterem 29 8 Wychowanie moralne w katechezie 29 8 Pomoce dydaktyczne w katechezie Muzyka i taniec w liturgii i na katechezie Konkurs piosenki ekologiczno przyrodniczej EKOCANTO Projekt gimnazjalny film Bezpłatne aplikacje komputerowe jako narzędzie nauczyciela muzyki Ikona wykonana techniką decoupage Boże Narodzenie w szkole-wykorzystanie różnych technik plastycznych 0 91 Wielkanoc w szkole- wykorzystanie różnych technik plastycznych 0 92 Wykorzystanie techniki kolażu na zajęciach plastycznych (w ramach III Wiosennej Akademii Sztuki) 0 9 Piękno przyrody pędzlem malowane- XXIII Plener Malarski Spała 201 (w ramach III Wiosennej Akademii Sztuki) 0 18 Atrakcyjne i efektywne metody nauczania chemii 8 19 Atrakcyjne i efektywne metody nauczania chemii 8 10 Ustalanie priorytetów w nauczaniu chemii 8 11 Ustalanie priorytetów w nauczaniu chemii 8 12 Lekcje biologii, przyrody w terenie na obszarze wybranego parku krajobrazowego 9 1 Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych. Kształcenie umiejętności egzaminacyjnych na lekcjach biologii 9 1 Wycieczka efektywnym sposobem rozwijania zainteresowań przyrodniczych uczniów (warsztaty terenowe) 9 15 Praca z uczniem metodą projektów lekcja biologii, przyrody 9 16 Metody aktywizujące na lekcjach biologii, przyrody 9 17 Analiza umiejętności matematycznych maturzystów na egzaminie maturalnym EWD z matematyki w szkole ponadgimnazjalnej 0 19 Uwarunkowania prawne zakładania działalności gospodarczej Twórcze metody pracy na lekcjach przedmiotów zawodowych i podstaw przedsiębiorczości Jak skutecznie wprowadzać treści rozszerzone z matematyki w technikum Przygotowanie do egzaminu ucznia mającego problemy w uczeniu się matematyki 0 15 Zastosowanie matematyki w innych przedmiotach 0 15 Monitorowanie realizacji podstawy programowej z geografii w szkole ponadgimnazjalnej Modyfikowanie programu przyrody i geografii zgodnie z nową podstawą programową Lekcje w terenie efektywnym sposobem rozbudzania zainteresowań przyrodniczych uczniów Jak uatrakcyjnić pokaz? Program Prezi najpopularniejszy system prezentacji w kilku krokach Edukacyjne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel Wiarygodność incji w Internecie kryteria oceny Tablica interaktywna w dydaktyce katechezy Technologia incyjna na katechezie Jak efektywnie współpracować z rodzicami, zwłaszcza z rodzicami roszczeniowymi Savoire vivre w świecie realnym i wirtualnym Metody aktywizujące w pracy wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą Jak rozmawiać z rodzicami o zagrożeniach rozwojowych dzieci i młodzieży? 5 20 Żyję bez ryzyka HIV/AIDS 5 21 Problematyka wartości w pracy wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą Poznać, zrozumieć, zaakceptować- kształcenie postaw tolerancji 55 2 Tańce integracyjne Edukacja regionalna i ekologiczna w wybranym parku krajobrazowym Rola mediów w profilaktyce zdrowia Wykorzystanie parków krajobrazowych woj. łódzkiego w edukacji plastycznej (w ramach III Wiosennej Akademii Sztuki) Rola zajęć terenowych w edukacji przyrodniczej Muzea i skanseny miejscem edukacji regionalnej i realizacji podstawy programowej Edukacja ekologiczna i regionalna na obszarze wybranego parku krajobrazowego Edukacja zdrowotna przykładowe scenariusze zajęć Zakres i kryteria oceny oraz metod sprawdzania osiągnięć uczniów na lekcjach wychowania fizycznego Aktywność zdrowotna i ruchowa w przedszkolu Jak kształtować sprawność i kondycję fizyczną dziecka we wczesnym wieku szkolnym. warsztaty metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 61 9

10 266 Unihokej w lekcji wychowania fizycznego realizacja podstawy programowej, zajęcia do wyboru Edukacja zdrowotna na zajęciach WF wybrane zagadnienia z podstawy programowej i etapu tworzenie scenariuszy i materiałów dydaktycznych Gimnastyka a realizacja podstawy programowej Aktywne turystyki nordic walking, kajakarstwo Cheerleading, jako ruchu wykorzystywana na lekcjach wychowania fizycznego Piłka ręczna-technika i taktyka Współczesne ruchu do wykorzystania na lekcjach wychowania fizycznego Pilates Nauczanie elementów techniki w piłce koszykowej Ćwiczenia korekcyjne, jako ćwiczeń dla wszystkich uczniów oraz uczniów z grup dyspanseryjnych Łyżwiarstwo-elementy techniczne, metodyka nauczania Piłka siatkowa technika i taktyka Analiza wyników egzaminów zewnętrznych oraz EWD z przedmiotów przyrodniczych w ewaluacji pracy nauczyciela i szkoły Dokumentowanie awansu zawodowego nauczycieli 67 SEMINARIA temat strona 29 Skuteczne sposoby zachęcania uczniów kl. I-III do czytania 19 0 Rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów edukacji wczesnoszkolnej 19 1 Nauczanie ortografii w klasach początkowych 19 2 Techniki Celestyna Freineta 19 9 Tuwim znany i nieznany 0 95 Nowe wspomagania szkół - sieć wsparcia nauczycieli bibliotekarzy 0 96 Jak działamy w sieci? 0 97 Tablica interaktywna jako narzędzie efektywnego kształcenia 1 98 Wykorzystywanie projektu edukacyjnego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie jako metody wspomagającej realizację podstawy programowej 1 99 Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach historii i wos Adaptacja programu nauczania dla klasy II /poziom podstawowy, poziom rozszerzony/ Zasady oceniania na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2015r Nauczanie języka polskiego z pasją 2 10 Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 1 10 Edukacja regionalna na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum Innowacje pedagogiczne na lekcjach języka polskiego Wcielenie Jezusa Chrystusa Wykorzystanie metod biblijnych na katechezie w szkole podstawowej Konstruowanie scenariusza katechezy Przygotowanie i organizacja konkursów wiedzy z religii Ocaleni z nieludzkiej ziemi-losy uchodźctwa polskiego z ZSRR w latach Po co nam prawa? Europejski Rok Obywateli 157 Fotografia przyrodnicza Sieć wsparcia nauczycieli techniki i zajęć technicznych Edukacja ekologiczna i regionalna na obszarze wybranego parku krajobrazowego Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu Analiza programów nauczania opracowanych w oparciu o nowe podstawy programowe Edukacja ekonomiczna w szkole 2 16 Tworzenie sieci jako skutecznego narzędzia współpracy nauczycieli geografii i przyrody na rożnych poziomach edukacyjnych 2 16 Doskonalenie realizacji nowej podstawy programowej z matematyki Wspomaganie nauczania matematyki przy pomocy multimediów Sprawdzanie matur - wnioski z oceniania Planowanie i monitorowanie realizacji podstawy programowej z biologii w szkole ponadgimnazjalnej Ocenianie kształtujące jako pomoc w uczeniu się biologii, przyrody Kształcenie umiejętności egzaminacyjnych uczniów w zakresie biologii egzamin gimnazjalny 170 Projektowanie i prowadzenie obserwacji i eksperymentów biologicznych 171 Praca z uczniem zainteresowanym biologią 172 XI sesja popularnonaukowa uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej 10

11 21 Jak chronić własne materiały dydaktyczne i korzystać z zasobów Internetu. Przepisy prawa autorskiego a TIK. Stosowanie Creative Commons wybór odpowiedniej licencji Zastosowanie narzędzi intycznych w procesie indywidualizacji nauczania 50 2 Alternatywne metody komunikacji Już nie mam siły Syndrom wypalenia zawodowego i stres w pracy nauczyciela Dramaterapia w pracy z grupą Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie? Ochrona przyrody w Polsce VI Spotkania Szkolnych Koordynatorów Szkół Promujących Zdrowie Spotkania w ramach rejonowej sieci SzPZ Konkurs ekologiczno-regionalny formą rozwijania zainteresowań przyrodniczych i regionalnych uczniów gimnazjum Nauczyciel wychowania fizycznego a zdrowie Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego skutki, działania profilaktyczne Nowe aspekty turystyki w woj. łódzkim Współpraca z instytucjami wspierającymi proces kształcenia spotkanie z przedstawicielem Europa Direct Projekt edukacyjny w kształceniu umiejętności ponadprzedmiotowych 65 0 VIII seminarium z cyklu: Wspieranie Nowatorstwa Pedagogicznego w Regionie Piotrkowskim pod hasłem: Technologia incyjna i komunikacyjna sojusznikiem nauczyciela w realizacji treści podstawy 69 programowej. 0 Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli i pracowników administracyjno-biurowych Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Zadania i kompetencje nauczycieli przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Sieć wsparcia dyrektorów szkół i placówek oświatowych 69 KONFERENCJE PRZEDMIOTOWO-METODYCZNE temat strona Diagnozowanie możliwości dziecka. 20 Kształtowanie u dzieci systemu wartości Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania we-dług koncepcji Grażyny Krasowicz-Kupis 20 6 Aktywność społeczna dzieci w wieku przedszkolnym Aktywność zdrowotna w przedszkolu Savoir-vivre w szkole i przedszkolu 21 9 Opiniowanie i dopuszczenie do użytku w przedszkolu programów nauczania Współpraca biblioteki szkolnej z radą pedagogiczną jako czynnik wspierający realizację podstawy programowej 11 Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku. Podstawy prawne, organizacja, rola nauczyciela 11 Ocenianie na egzaminie maturalnym z języka polskiego od 205 roku1 115 Opiniowanie i dopuszczanie do użytku w szkole programów nauczania 116 Klub Polonisty. Plat współpracy i wymiany doświadczeń. Przykład lokalnej sieci wsparcia nauczycieli (sieć przedmiotowa) 117 Jak korzystać z wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego w konstruowaniu programów nauczania 118 Europejski Rok Obywateli UE 119 Europejskie wyzwania w roku Zadania nauczycieli historii i wos w świetle podstaw programowych, priorytetów MEN i ŁKO Współpraca z instytucjami wspomagającymi proces kształcenia historycznego i społecznego Rola i zadania sieci współpracy szkół 5 12 Indywidualizacja w praktyce uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym 5 12 Wdrażanie nowej podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce zagadnienia dydaktyczne i prawne Sposoby kierowania grupą katechetyczną Znak krzyża Wyzwania duszpastersko-katechetyczne okresu globalizacji Wychowanie społeczno-moralne w rodzinie i szkole Jak ciekawie prowadzić lekcje muzyki? 6 10 Prawo autorskie w praktyce nauczyciela muzyki 6 11 Najnowsza obudowa dydaktyczna do podręczników muzyki propozycje wydawnictw edukacyjnych 6 12 Źródła chrześcijaństwa 7 1 Wolne i otwarte zasoby edukacyjne na -plastyce 7 1 Od pomysłu do realizacji czyli metoda projektu na lekcjach plastyki 7 15 Rola i znaczenie zajęć plastycznych w procesie edukacyjnym 7 16 Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach plastyki 7 11

12 17 Jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się biologii i przyrody zgodnie z nową podstawą programową 17 Matura z matematyki w 2015 na poziomie rozszerzonym 175 Metodyka nauczania techniki 176 Zadania nauczyciela w świetle podstawy programowej z geografii i przyrody, priorytetów ŁKO i MEN 177 Podręcznik do nauczania geografii multimedialny czy papierowy wygoda czy utrudnienie? 178 Tworzenie nauczycielskiego systemu kształcenia Kryteria oceny zadań testowych Matura z biologii od 2015 roku Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela matematyki Technologie a rozwój zawodowy nauczyciela. E-podręcznik sposoby korzystania z cyfrowych nośników incji Plat edukacyjne w nauczaniu szkolnym Jak sobie radzić ze złością i agresja u dzieci Doskonalenie pracy wychowawcy klasowego I. spotkanie sieci Jeśli nie kara to co jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze ucząc dzieci odpowiedniej postawy? Doskonalenie warsztatu pracy pedagoga szkolnego i wychowawcy bursy I. spotkanie sieci Co warunkuje sukces wychowawczy każdego nauczyciela? 57 2 Wychowanie do życia w rodzinie o czym musimy pamiętać? 57 2 Poznawanie klasy szkolnej Głos podstawowe narzędzie pracy nauczyciela Uczeń autystyczny w szkole Natura i zdrowie Różnorodność biologiczna i krajobrazowa na przykładzie wybranych obszarów chronionych Skarby dziedzictwa narodowego na liście UNESCO 6 28 Wychowanie fizyczne wobec problemów współczesnego sportu i wyzwań cywilizacyjnych 6 28 Świadomość zdrowia czyli nauczanie i uczenie się w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym Turystyka szkolna skuteczną formą edukacji regionalnej Edukacja zdrowotna w procesie nauczania na lekcjach wychowania fizycznego 6 Edukacja zdrowotna znaczenie aktywności fizycznej w dzieciństwie i młodości. Zajęcia wychowania fizycznego w nauczaniu wczesnoszkolnym 292 Matura Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły Nowe doskonalenia nauczycieli i wspomagania rozwoju szkół i placówek Re szkolnictwa zawodowego egzaminy zawodowe Monitorowanie realizacji podstawy programowej w kształceniu zawodowym Na ścieżkach Przedborskiego Parku Krajobrazowego 77 5 Realizacja podstawy programowej poza systemem klasowo - lekcyjnym 77 5 Z Maryja umacniamy wiarę 77 SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH temat strona 12 Ocenianie kształtujące 71 1 Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych 71 1 Zastosowanie metody negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu konfliktów Budowanie i modyfikacja koncepcji pracy szkoły/placówki Jak funkcjonują sieci? O sieciach szkół i placówek oraz ich wpływie na uczenie się nauczycieli i uczniów Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w pracy szkoły/placówki Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo ucznia Ryzyko zawodowe nauczyciela - nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny Nowe wspomagania szkół Metodyka nauczania/uczenia się dorosłych 72 2 Promocja placówki oświatowej elementem procesu zarządzania 72 2 Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce planowanie i prowadzenie ewaluacji Współpraca biblioteki szkolnej z radą pedagogiczną jako czynnik wspierający realizację podstawy programowej 7 26 Nauczyciel jako ekspert od uczenia się wpływ konektywizmu i programowania neurolingwistycznego na dydaktykę szkolną 7 27 Kontrola zarządcza w szkole. Od sformułowania celów do samooceny kontroli zarządczej opis procedur i dokumentów wymaganych w jednostkach sektora finansów publicznych 7 28 Uczeń z zaburzeniami zachowania w klasie szkolnej 7 12

13 29 Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji 7 0 Budowanie strategii w pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym 7 1 Tablica interaktywna jako nowoczesne narzędzie dydaktyczne /tablice Quomo i InterWrite/ 7 2 Ocenianie kształtujące jako sposób motywowania uczniów do nauki 7 Motywowanie uczniów ważnym elementem procesu dydaktycznego 7 Jak małymi krokami budować autorytet nauczyciela? 7 5 Nauczyciel twórcą i realizatorem programu nauczania 7 6 Współpraca szkoły ze środowiskiem 7 7 Opiniowanie i dopuszczanie do użytku w szkole programów nauczania 7 8 Opiniowanie i dopuszczanie do użytku w przedszkolu programów nauczania 7 9 Głos podstawowe narzędzie pracy nauczyciela 75 0 Tematyczne trasy wycieczek szkolnych 75 1 Rola dyrektora i nauczycieli w zakresie planowania i realizacji turystyki szkolnej 75 2 Organizacja kształcenia ustawicznego w oparciu o nowe podstawy programowe 75 Pomiar dydaktyczny w edukacji 75 Konstruowanie programów edukacyjnych 75 5 Ewaluacja wewnętrzna od planowania działań do raportowania 75 6 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych oraz EWD w ewaluacji pracy szkoły i nauczyciela 76 7 Jak rozmawiać z rodzicami o zagrożeniach rozwojowych dzieci i młodzieży? 76 8 Dostosowanie warunków, form oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 76 9 Obserwacja rozwoju dziecka w przedszkolu Diagnozowanie i wspieranie gotowości do uczenia się ma-tematyki (wg Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej) Diagnozowanie gotowości do uczenia się 77 GRUPA WSPARCIA temat strona 27 Rozwiązywanie problemów wychowawczych 56 KURSY KWALIFIKACYJNE temat strona 55 Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej Kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie 79 1

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

KURSY DOSKONALĄCE. autor temat formy formy

KURSY DOSKONALĄCE. autor temat formy formy Zapraszamy do uczestnictwa w formach doskonalenia /kursy, warsztaty, seminaria, szkolenia RP/ przygotowanych do realizacji przez konsultantów i doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Praca z dziećmi na lekcjach języka angielskiego integrowanie umiejętności językowych TREŚCI: Wykorzystanie gier i zabaw językowych w procesie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

MAJ 2016. Jolanta Hysz 69. Artur Błażejewski. Metody katechezy młodzieżowej Warsztaty Wojciech Osial 112 07 maja Dom Biskupa w Łowiczu

MAJ 2016. Jolanta Hysz 69. Artur Błażejewski. Metody katechezy młodzieżowej Warsztaty Wojciech Osial 112 07 maja Dom Biskupa w Łowiczu MAJ 2016 Pracuję z dzieckiem/uczniem aktywnie Jolanta Hysz 69 04 i 19 maja 05-25 maja Planowanie pracy nauczyciela polonisty na II i III etapie edukacyjnym - Uczeń jako odbiorca i interpretator różnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej Rozwój sprawności receptywnych i produktywnych

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

FORMY DOSKONALENIA RODON LUTY 2015 Oferta jest systematycznie aktualizowana na stronie: www.rodon.radom.pl.

FORMY DOSKONALENIA RODON LUTY 2015 Oferta jest systematycznie aktualizowana na stronie: www.rodon.radom.pl. FORMY DOSKONALENIA RODON LUTY 2015 Oferta jest systematycznie aktualizowana na stronie: www.rodon.radom.pl. *Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka pod nr tel. 48 360 00 05 lub pocztą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14

Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14 Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14 Cele główne WDN-u to: 1. Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów 2. Wspieranie dziecka 6-letniego 3. Monitorowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Zespołu szkolno - przedszkolnego Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE: TYTUŁ: Zasada Uczenia się przez całe życie jednym z priorytetów w działalności placówki. CEL DZIAŁANIA: OPIS DZIAŁANIA:

WYMAGANIE: TYTUŁ: Zasada Uczenia się przez całe życie jednym z priorytetów w działalności placówki. CEL DZIAŁANIA: OPIS DZIAŁANIA: WYMAGANIE: PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI TYTUŁ: Zasada Uczenia się przez całe życie jednym z priorytetów w działalności placówki. CEL DZIAŁANIA: uwzględnienie w ofercie placówki wielu różnorodnych działań

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń.

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Nr obszaru Szczegółowe warunki Znak sprawy: ADM.272.1.2014 Obszar tematyczny Forma Liczba godzin na grupę Minimalna liczebność grupy Wymogi szczegółowe organizacji i realizacji zadania 1. 2. 3. 4. Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

LUTY Nr formy z oferty. Rodzaj szkolenia. Termin realizacji. Kierownik formy TEMATYKA. Miejsce szkolenia

LUTY Nr formy z oferty. Rodzaj szkolenia. Termin realizacji. Kierownik formy TEMATYKA. Miejsce szkolenia LUTY 2017 TEMATYKA języka angielskiego dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej chcących zdobyć lub uzupełnić umiejętności językowe Rodzaj szkolenia doskonalący Kierownik formy Nr formy

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ KURSÓW I WARSZTATÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14

TERMINARZ KURSÓW I WARSZTATÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z propozycją kursów i warsztatów oferowanych w ramach doskonalenia dla wszystkich zainteresowanych tematyką nauczycieli pragnących pogłębiać swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

FORMY DOSKONALENIA RODON PAŹDZIERNIK 2013

FORMY DOSKONALENIA RODON PAŹDZIERNIK 2013 FORMY DOSKONALENIA RODON PAŹDZIERNIK 2013 Oferta jest systematycznie aktualizowana na stronie: www.rodon.radom.pl. *Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka pod nr tel. 48 360 00 05 lub pocztą

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 27 28 sierpnia 2015 Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Oceniając informuję, motywuję, pomagam Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna Oddział tel/fax 83 33-2-60, konsultanci 83-32-50-90, organizacja ów 83-32-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Edukacja interaktywna na lekcjach języka polskiego

Edukacja interaktywna na lekcjach języka polskiego Język pollskii REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA szkoły podstawowej kl. IV VI, gimnazjum Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka polskiego TREŚCI: Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2015 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2015 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa oferta SCE

Dodatkowa oferta SCE Dodatkowa oferta SCE OD-1/11/12 Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy: nauczyciele oraz inne osoby ubiegające się o stanowisko kierownika (skierowanie z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

WODN Łódź zaprasza w marcu i kwietniu 2016 r.

WODN Łódź zaprasza w marcu i kwietniu 2016 r. CERTYFIKAT ISO 9001 AKREDYTACJA ŁKO WODN Łódź zaprasza w marcu i kwietniu 2016 r. Nr szkolenia Tytuł formy Adresat Kierownik formy Liczba godzin Koszt szkolenia Planowane terminy szkolenia Termin zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo