Program funkcjonalno-użytkowy dla powierzchni wystawienniczej na Stadionie Narodowym w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program funkcjonalno-użytkowy dla powierzchni wystawienniczej na Stadionie Narodowym w Warszawie"

Transkrypt

1 Program funkcjonalno-użytkowy dla powierzchni wystawienniczej na Stadionie Narodowym w Warszawie Stadion Narodowy w Warszawie al. Ks. J Poniatowskiego 1, Warszawa Kody CPV: Usługi projektowania wnętrz Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty instalacyjne w budynkach Narodowe Centrum Sportu Rozliczenia Sp. z o.o. al. Ks. J. Poniatowskiego Warszawa Opracowali: Rybaczek Tomasz Jacek Fiuk Zuzanka Witek 1

2 Spis treści zawartości programu funkcjonalno użytkowego: 1. Część opisowa programu funkcjonalno użytkowego Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Zakres projektu uzupełniającego z wykorzystaniem i w oparciu o istniejący projekt wykonawczy Zakres robót budowlano montażowych.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 3. Załączniki do programu funkcjonalno użytkowego

3 1. Część opisowa programu funkcjonalno użytkowego 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest projekt aranżacji wnętrza, pomieszczeń na zapleczu powierzchni gastronomicznej B1.001, B1.002 i B1.003, oraz wykonanie prac budowlano montażowych na podstawie wykonanego projektu. Pomieszczenia znajdują się w budynku Stadionu Narodowego w Warszawie na poziomie B1. Między osiami Projekt wykonawczy Stadionu Narodowego wykonany został przez JSK Architekci Sp. z o. o. ul. Domaniewska 50b, Warszawa. Rys. nr 1. Rzut powierzchni 3

4 1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych. Pomieszczenia znajdują się na poziomie B01 w osiach konstrukcyjnych oraz K M. Łączna powierzchnia wynosi 537,50 m 2. Sala B1.002 : 476 m 2 B1.003 : 38,00m2 Hall B1.001 : 23,50 m 2 Razem : 537,50m Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Projekt aranżacji pomieszczeń według wytycznych wykończenia zawartych w niniejszym programie powinien zostać wykonany w oparciu o projekt wykonawczy Stadionu Narodowego w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego programu, a także uwzględniać materiały i urządzenia zgodne lub równoważne z zaakceptowanymi przez Zamawiającego w kartach materiałowych do zastosowania przez Głównego Wykonawcę na Stadionie Narodowym. Listy kart materiałowych są zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego programu Warunki wejścia wykonawcy na budowę: Realizacja wybranego projektu odbywać się będzie w wydzielonej ścianami powierzchni, znajdującej się w istniejącym budynku Stadionu Narodowego będącego w trakcie użytkowania. Dostęp do pomieszczeń odbywa się poprzez główne ciągi komunikacyjne budynku i wejściem zewnętrznym z promenady dolnej od strony ul. Zielenieckiej. Wejście na teren obiektu odbywa się wyłącznie na podstawie zezwolenia na prace, wydanego przez Operatora SN. Realizacja wybranego projektu odbywać się będzie na terenie SN w związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania regulaminu obiektu. Termin wykonania zostanie określony na podstawie harmonogramu wydarzeń Stadionowych. Wykonawca dostosuje się do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe. Wykończenie powierzchni według szczegółowych właściwości. Z pomieszczeń istnieje bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku Stadionu Narodowego na promenadę dolną od strony ul. Zielenieckiej Pomieszczenie Wystawy jest przeznaczone dla maksymalnie 60 osób Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe. 4

5 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń: Sala B1.002 : 476 m 2 B1.003 : 38,00m2 Hall B1.001 : 23,50 m 2 Razem : 537,50m Oczekiwany sposób zagospodarowania i wykończenia: Hall wejściowy o powierzchni 23,50m2 oznaczony B1.001 to przestrzeń pomiędzy wejściem zewnętrznym do budynku a wejściem do Sali B2.002 Posadzki Wykonanie posadzek z płytek gresowych zgodnie ze standardem Stadionu Narodowego. Z cokołem wysokości min 10 cm Sufity: nie przewiduje wykonania sufitów podwieszonych. przestrzeń stropowa z instalacjami malowana na kolor czarny Ściany : wykonanie suchych tynków : dwukrotne płytowanie G/K wodoodporną na stelażu wypełnienie wełną mineralną. Ściana zewnętrzna elewacyjna do obłożenia G/K na stelażu z wypełnieniem wełną do wys. Skosu powyżej zastosować płytę typu Q10 Oświetlenie : System oświetleniowy na szynoprzewodach aluminiowych, 3-obwodowy z reflektorami diodowymi o mocy 15-25W, min. RA 90%, kolor światła "warm white". Należy przewidzieć zarówno reflektory oświetlenia ogólnego typu "flood" o kącie świecenia 25-30, Należy zapewnić minimalne natężenie światła na ścianie 200 lx i max. 300lx. Uwzględnić oprawy oświetlenia awaryjnego Uwzględnić Oświetlenie ewakuacyjne Ślusarka drzwiowa Montaż drzwi wydzielających strefę powierzchni gastronomicznej, pełne. 90/200, wyposażone w samozamykacz. Sala główna 476m2 pom. nr B1.002 Preferowana aranżacja pomieszczenia powinna wydzielać strefę wejściową oraz strefę główną równomiernie za pomocą specjalistycznych systemów oświetleniowych; System oświetleniowy w strefie głównej na szynoprzewodach aluminiowych, 3- obwodowy z reflektorami diodowymi o mocy 15-25W, min. RA 90%, kolor światła "warm white". Należy przewidzieć zarówno reflektory oświetlenia ogólnego typu 5

6 "flood" o kącie świecenia 25-30, jak i reflektory typu "spot" o kącie świecenia Należy zapewnić minimalne natężenie światła na ścianie 200 lx i max. 300lx. Zaproponować lokalizacji panelu sterowania oświetlenia, w miejscu z chronionym dostępem (np. zamykana szafka) Zgodne z zaproponowaną aranżacją w części głównej zaprojektować system zapewniający możliwość podwieszania dodatkowych elementów dekoracyjnych i technicznych, lub oświetleniowych w postaci szyn sufitowych wpuszczonych w ścianach pozwalających na estetyczne zawieszanie elementów co najmniej jeden na 6 m2; W pomieszczeniu zaplecza oświetlenie rastrowe do 500 lx Posadzka: Dla pomieszczenia Sali głównej wraz z zapleczem: Uzupełnienie posadzki estrich, przy wpustach instalacyjnych poprzez wykonanie osłon i uzupełnienie wylewki ( lokalizacja podejść zostanie zinwentaryzowana na dokumentacji powykonawczej). Uzupełnienie posadzki estrich po demontażu stempli. Wykonanie warstwy samopoziomującej Wykonanie okładziny podłogowej z wykładziny dywanowej w płytkach lub z roli. Sufity: nie przewiduje wykonania sufitów podwieszonych. Płyta stropowa malowana wraz z instalacjami na kolor czarny. W celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych należy przewidzieć rozwiązania dodatkowe jak: panele akustyczne lub tynk dźwiękochłonny; Ściany i słupy: Ściany G/K malowane na kolor biały do wysokości 3m farbami dyspersyjnymi o podwyższonej odporności na mycie i szorowanie tarcze fundamentowe malowane na kolor szary do wys. 3m farbami dyspersyjnymi o podwyższonej odporności na mycie i szorowanie Słupy wykonane w technologii betonu arch. do przetarcia Ściana zewnętrzna elewacyjna do obłożenia G/K na stelażu z wypełnieniem wełną do wys. Skosu powyżej zastosować płytę typu Q10 Wykonanie ścian G/K i montaż stolarki drzwiowej między pomieszczeniem hallu wejściowego i salą wystawową Ściany G/K płytowane podwójnie płytą wodoodporną na stelażu,otwory drzwiowe z zastosowaniem profili UA wzmocnionych. Wypełnienie wełną mineralną 6

7 Obudowa płytami G/K płytowanie podwójne płytą wodoodporną na stelażach,hydrantów i pionów instalacyjnych w systemie zabudowy G/K. Wypełnienie wełną mineralną Obudowa rozdzielni UV Muzeum w systemie G/K płytowanie podwójne płyta wodo odporna z wypełnieniem wełną mineralną z drzwiami, wielkość pomieszczenia ok. 2m2 Stolarka drzwiowa : Drzwi wydzielające hall od części KG2 90/200 bo wyposażone w samozamykacz (standard SN) Drzwi wydzielające hall B1.001 od pom. B1.002 przeszklone o szer. min. 140/200 w Instalacje elektryczne Doprowadzenie 2 szt gniazd trójfazowych, 16 A w strefie wystawienniczej zlokalizowanych między osią K-L i Doprowadzenie 12 gniazd w strefie wystawienniczej 230 V zlokalizowanych równomiernie na ścianach. Uwzględnić oprawy oświetlenia awaryjnego Uwzględnić oświetlenie ewakuacyjne Instalacje wentylacji Wykonać kanał wentylacyjny nawiewny z pom. B1 003B do pom. B1.002 i zakończyć kratką wentylacyjną z regulacją. Kanał wentylacyjny wywiewny wykonać etaż zakończony kratą wentylacyjną z regulacją. Sieć Strukturalna W pomieszczeniach zlokalizować min 30 punktów sieci logicznej w standardzie SN. min12 punktów ściennych i min 18 punktów sufitowych Na punkt logiczny składają się dwie linie miedziane zakończone gniazdem RJ45 naściennym lub podtynkowym. Wszystkie kable sieci logicznej sprowadzić do istniejącego punktu dystrybucyjnego w pom. B1.914 W punkcie dystrybucyjnym szafę należy doposażyć w patchpanel. 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 7

8 2.1. Zakres projektu uzupełniającego z wykorzystaniem i w oparciu o istniejący projekt wykonawczy. A. Projekt koncepcyjny pomieszczeń B. Projekt wykonawczy Rzut funkcjonalny; Rysunek geometrii posadzek; Rysunek geometrii sufitów wraz z rozmieszczeniem osprzętu instalacyjnego; Widoki ścian z podziałem okładzin; Charakterystyczne przekroje; Opracowania elementów zabudowy stałej Charakterystyczne detale ; Projekty instalacji: a. Oświetlenie i. Projekt oświetlenia sztucznego; ii. Projekt rozbudowy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, zgodnie ze zmianami aranżacji przestrzeni; b. Instalacja elektryczna i. Projekt rozprowadzenia instalacji elektrycznej; ii. Projekt tablicy rozdzielczej; c. Uziemienie i połączenia wyrównawcze i. Projekt uziemienia i połączeń wyrównawczych; d. Wentylacja i. Projekt instalacji wentylacji; Wszystkie zaprojektowane instalacje powinny być zgodne z projektem wykonawczym Stadionu Narodowego w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego programu, a także uwzględniać materiały i urządzenia zgodne lub równoważne z zaakceptowanymi przez Zamawiającego w kartach materiałowych do zastosowania przez Głównego Wykonawcę na Stadionie Narodowym. Listy kart materiałowych są zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego programu Wszystkie elementy wyposażenia i wykończenia objęte przedmiotem zamówienia powinny być nieużywane i wyprodukowane nie wcześniej niż Wytyczne dla sieci IP Sieć strukturalna Sieć strukturalna powinna zostać zaprojektowana i wykonana w standardzie obowiązującym na Stadionie Narodowym (zgodnie z kartami materiałowymi dla kabli światłowodowych, miedzianych, punktów logicznych RJ-45) 8

9 projektant musi uwzględnić konieczność doposażenia istniejącej szafy dla zaprojektowanych urządzeń (urządzenia aktywne dostarcza Zamawiający) ilość punktów logicznych sieci strukturalnej powinna wynikać z następujących założeń Wszystkie pomieszczenia powinny zostać wyposażone odpowiednią ilość gniazd RJ45 umożliwiających połączenie z siecią stadionu z wydajnością 10/100/1000 We wszystkich pomieszczeniach powinna być możliwość korzystania z sieci Wireless stadionu W pomieszczeniach należy przewidzieć odpowiednią ilość portów umożliwiających przyłączenie do sieci aparatów telefonicznych IP i kompurerów Pozostałe wytyczne Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla rozbudowywanej sieci Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będzie musiał przeprowadzić konieczne uzgodnienia techniczne z działem ICT Zamawiającego. Uzgodnienia w zakresie przełączania sieci LAN w pomieszczeniach, założenia konfiguracyjne dla dostarczonych urządzeń nie są przedmiotem postępowania. Zamawiający zapewni asystę pracowników wykonawcy sieci w czasie opracowania projektu wykonawczego. Instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie dostarczonych urządzeń jest obowiązkiem Wykonawcy Wytyczne dla oświetlania sztucznego Zaproponowane systemy oświetlenia powinny zapewniać funkcjonalność przyjętą za typową dla pomieszczeń wystawienniczych. Oświetlenie należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie oświetleniowej PN-EN :2003 oraz przedstawić przykładowe wyniki obliczeń dla każdej z typowych lokalizacji i przeznaczenia. Zastosowane oprawy oświetleniowe i źródła światła powinny posiadać ważne deklaracje zgodności w języku polskim. Jeżeli deklaracja jest w języku innym niż polski, dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Wyklucza się zastosowanie opraw oświetleniowych, w których elementy lustrzane (odbłyśniki) wykonane są z tworzyw sztucznych. Wyklucza się zastosowanie źródeł żarowych do celów ogólno oświetleniowych, poza specjalnymi zastosowaniami. Na etapie projektowania należy uwzględnić całkowite wycofanie z produkcji od września 2016, zgodnie z dyrektywą Unijną, źródeł żarowych ogólnego zastosowania. Nie dopuszcza się zastosowania w oprawach oświetleniowych indukcyjnych elementów zapłonowych oraz transformatorów toroidalnych. Zaprojektowane oświetlenie awaryjne powinno współpracować z systemem baterii centralnej zainstalowanej w budynku, parametry oświetlenia awaryjnego należy dobrać na podstawie normy PN-EN 1838:2005 i przedstawić wyniki obliczeń. 9

10 Wykonawca wielobranżowego uzupełniającego projektu wykonawczego odpowiada za koordynację międzybranżową Wielobranżowy uzupełniający projekt wykonawczy powinien uwzględniać lokalizację systemów w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uwzględni i usunie ewentualne kolizje instalacyjne wynikłe w trakcie realizacji Wykonawca wykonania montaż trwały istniejących głośników DSO, czujek SAP do elementów wsporczych bez ich rozpinania. 2. Załączniki do Programu funkcjonalno użytkowego Załącznik 1. Projekt wykonawczy Stadionu Narodowego w Warszawie w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia warz z listami kart materiałowych dotyczących urządzeń i materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego do zastosowania przez Głównego Wykonawcę na Stadionie Narodowym 10

Program funkcjonalno-użytkowy. Polski Komitet Normalizacyjny

Program funkcjonalno-użytkowy. Polski Komitet Normalizacyjny Program funkcjonalno-użytkowy Temat: Remont, adaptacja i aranżacja pomieszczenia z przeznaczeniem na salę wykładową oraz adaptacji pomieszczenia na zaplecze umożliwiające poczęstunek dla uczestników szkoleń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Kody CPV: ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH z wyposażeniem oraz dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej poddasza w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wymiany Elewacji fasad aluminiowo szklanych oraz wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytania Oferenta.

Odpowiedź na pytania Oferenta. Projekt nr WND RPPM.05.03.00-00-002/09 współfinansowany ze środków Unii ej w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa Odpowiedź na pytania Oferenta.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

Andrzej Tadych, Marek Gosławski

Andrzej Tadych, Marek Gosławski Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia: Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej.

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji Warszawa marzec 2015 Zamawiający: GUS Warszawa al. Niepodległości 208 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Wielobranżowa Przetargowa dokumentacja projektowa do zadania o nazwie

Wielobranżowa Przetargowa dokumentacja projektowa do zadania o nazwie Wielobranżowa Przetargowa dokumentacja projektowa do zadania o nazwie Modernizacja dwóch sal w Krzywem (sali muzealnej i sali edukacyjnej) Sporządził Marek Wrona Styczeń 205 . Roboty rozbiórkowe:. Rozebranie

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo