SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne Adres inwestycji Inwestor - Zamawiający Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały wyjściowe do wykonania opracowania OPIS TECHNICZNY 2.0. Rozwiązania projektowe 2.1. Stan istniejący i zakres opracowania Rozwiązania techniczne 3.2. Pomiar energii elektrycznej Instalacja odgromowa Ochrona od porażeń i ochrona p.poż Parametry techniczne instalowanych głównych urządzeń Uwagi końcowe 4. Obliczenia techniczne. ZAŁĄCZNIKI Uprawnienia projektanta Zaświadczenia o przynależności projektanta do Izby Inżynierów SPIS RYSUNKÓW 1-4/Z Piętro 3 Instalacje elektryczne rysunek zamienny- 2. Piętro III Sala konferencyjna Oświetlenie - 3. Piętro III Sala konferencyjna schemat sterowania oświetleniem- 4. Piętro III Sala konferencyjna zasilanie klimatyzatorów i wentylatorów 5. Piętro III Sala konferencyjna zasilanie gniazd wtykowych - 6. Piętro III Sala konferencyjna zasilanie urządzeń audio 7. Piętro III Rozdzielnica RK 8. Piętro I Instalacje elektryczne Rysunek zamienny

2 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne Adres inwestycji Urząd do Spraw Cudzoziemców Warszawa ul. Koszykowa Inwestor - Zamawiający Urząd do Spraw Cudzoziemców Warszawa ul. Koszykowa Wykonawca dokumentacji projektowej PROMONTEL Sp. z o.o. ul. Rembielińska 10A/ Warszawa 1.2. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dostosowujący projekt instalacji elektrycznych administracyjnych budynku UDSC do nowego zagospodarowania pomieszczeń Sali konferencyjnej zlokalizowanych na III piętrze. Zakres niniejszego opracowania obejmuje również zmiany w instalacji elektrycznej pomieszczeń serwerowni (pom. Nr 12 i 13) na I piętrze Materiały wyjściowe do wykonania opracowania Założenia projektowe: 1. Notatka służbowa ustalająca zakres opracowania. 2. Projekt administracyjnych instalacji elektrycznych nr arch. 148/E/ Wizja lokalna. Merytoryczną podstawę opracowania stanowiły: 1. Wytyczne i uzgodnienia z użytkownikiem. 2. Wizja lokalna na obiekcie 3. Przepisy i normy projektowania w budownictwie. 2

3 OPIS TECHNICZNY 2.0. Rozwiązania projektowe 2.1. Stan istniejący i zakres opracowania. W stanie obecnym administracyjne instalacje elektryczne są w sukcesywnie wymieniane i doprowadzane do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami. Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie następujących instalacji w salach konferencyjnych na III pietrze: - instalację oświetlenia podstawowego sal konferencyjnych - instalację oświetlenia ewakuacyjnego w salach konferencyjnych - instalację gniazd wtykowych administracyjnych - instalacje zasilania urządzeń audio - instalacje klimatyzatorów i wentylatorów. Niniejsze opracowanie obejmuje również instalacje administracyjne w pomieszczeniach serwerowni na I piętrze (pom nr 12 i 13). Instalacje LAN obejmuje osobne opracowanie Rozwiązania techniczne. W związku z nowym zagospodarowaniem części III piętra (w stanie obecnym jest jedna sala konferencyjna) powstają dwie sale konferencyjne oraz pomieszczenie przeznaczone na dodatkowy sprzęt audio lub tymczasową szatnię dla osób zewnętrznych użytkujących sale konferencyjne. Sale konferencyjne zostały podzielone ściankami ruchomymi, które w razie potrzeby będzie można usunąć i powstaje jedna duża sala konferencyjna Instalacja oświetlenia podstawowego. Zaprojektowano instalację oświetleniową wg. katalogu firmy THORN. Schemat połączenia znajduje się na rysunku nr 3. Oprawy oświetleniowe sterowane będą przy użyciu elementów sterujących instalowanych przy oprawach oświetleniowych i w szafie RACK. W obu salach konferencyjnych zastosowano system ściemniania oświetlenia z możliwością zmiany konfiguracji oświetlenia. W trakcie pracy normalnej (dwie sale konferencyjne) każda z sal realizuje sterowanie oświetleniem 3

4 (praca autonomiczna). W jednej sali zastosowano włącznik dzwonowy załączający oświetlenie jednym przyciśnięciem. Drugie przyciśnięcie gasi światło. Sterowanie oświetleniem będzie realizowane przy pomocy pilota. Rolę załączania oświetlenia w mniejszej sali konferencyjnej będzie spełniał moduł sterujący. Układ sterowania należy wyposażyć w 3 wyłączniki krańcowe, których zadaniem jest przełączenie charakteru pracy oświetlenia z autonomicznego na zespolone oświetlenie dla sali konferencyjnej jako całość. Typ i rodzaj wyłączników krańcowych dobrać na roboczo w trakcie wykonywania instalacji. Przełączenie charakteru pracy musi być dokonane przy zamknięciu elementów ścianek w przestrzeni magazynowej. Po wykonaniu instalacji zasilania i sterowania oświetleniem należy dokonać zaprogramowania scen świetlnych. Sceny świetlne uzgodnić na roboczo z użytkownikiem. Typy i przekroje przewodów podano na schematach. Instalacje mocować do konstrukcji sufitu podwieszonego oraz w listwach instalacyjnych Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. Instalację oświetlenia ewakuacyjnego wykonać przewodem NKGsPH90 3x1,5mm2 układając w sposób jak dla pozostałej części III piętra Instalacje administracyjnych gniazd wtykowych. Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYp3x2,5mm2 w sposób opisany na rysunkach. Ponieważ sale konferencyjne będą miały budowaną ściankę z płyt GK, należy istniejące gniazda wtykowe napięcia gwarantowanego oraz LAN przenieść na nową ścianę. Zastosować puszki do ścian GK (głębokie). Gniazda przenosić ze ścian likwidowanych w najbliższe możliwe miejsce (bez konieczności wydłużania przewodów). Zasilanie gniazd we florboxach wykonać analogicznie jak dla pozostałych gniazd. Wielkość i typ florboxów oraz ich wyposażenie dobiera firma Centrum Projekcji Multimedialnych. 4

5 Instalacja urządzeń audio. Instalacja urządzeń audio została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Centrum Projekcji Multimedialnych, które jednocześnie dobrało typy i rodzaje przewodów. Instalacje audio układać w listwach instalacyjnych w wydzielonej przestrzeni. Nad sufitem podwieszanym mocować do konstrukcji sufitu Zasilanie klimatyzatorów i wentylatorów. Instalacja klimatyzacyjna składać się będzie z jednej jednostki zewnętrznej oraz dwóch jednostek wewnętrznych. Jednostkę zewnętrzną należy zasilić przewodem YDY3x6mm2 prowadzonym równolegle do rur czynnika chłodzącego. Należy jednocześnie ułożyć (tą samą trasą co główny przewód zasilający) dwa przewody YDY3x2,5mm2 pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi. Wentylatory wywiewne zasilić przewodem YDY 3x1,5mm2. Załączaqnie wentylatorów miejscowe za pomocą łącznika klawiszowego Pomiar energii elektrycznej. Rozliczeniowy układ pomiaru energii jest zlokalizowany w rozdzielnicy głównej (przekładniki prądowe), i nie podlega przebudowie Instalacja odgromowa. Instalację odgromowa nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania i pozostaje bez zmian Ochrona od porażeń i ochrona p.poż. Rozdzielnicę RK należy wykonać w układzie TN-S. Ochronie podlegają wszystkie części metalowe obwodów elektrycznych nie będące normalnie pod napięciem. Miejsce zainstalowania przycisków wyłącznika pożarowego rozdzielnicy głównej zgodnie ze stanem istniejącym. 5

6 3.6. UWAGI KOŃCOWE Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Przed oddaniem instalacji do ruchu należy pomiarem sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń Wykonać wszelkie niezbędne pomiary W trakcie wykonywania prac instalacyjnych należy wykonać połączenia ekwipotencjalne dla wszystkich instalacji metalowych w modernizowanych pomieszczeniach Dopuszcza się zastosowanie innych niż zaproponowane elementy instalacji pod warunkiem zastosowania urządzeń o nie gorszych parametrach technicznych niż zaproponowano w projekcie. 4. Obliczenia techniczne. Niezbędne obliczenia zostały wykonane w pr4ojekcie podstawowym instalacji administracyjnych. 6

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor : Powiat Biłgorajski 23-400

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY AK/ZP/B/241/1/11 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ekranu akustycznego oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo