P R Z E D M I A R R O B Ó T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R Z E D M I A R R O B Ó T"

Transkrypt

1 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu Kod CPV : Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem Adres : ul. Żabikowska 40 Luboń Kod CPV : Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor : Miasto Luboń Plac E.Bojanowskiego 2, Luboń Jednostka autorska : Studio dna Opracował : Tomasz Niedbała

2 S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu Adres : ul. Żabikowska 40 Luboń SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Str: 1 Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu A STAN : ROZBIÓRKI -ETAP 1 A.a A.b A.c A.d ELEMENT : OBUDOWY Z PŁYT GK NA RUSZTACH METALOWYCH ELEMENT : KANAŁ TECHNICZNY ELEMENT : SUFITY PODWIESZANE ELEMENT : STOLARKA DRZWIOWA B STAN : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -ETAP 1 B.e B.f B.g B.g.1 B.g.2 ELEMENT : OBUDOWY Z PŁYT GK NA RUSZTACH METALOWYCH -PARTER ELEMENT : OBUDOWY Z PŁYT GK NA RUSZTACH METALOWYCH -PIĘTRO ELEMENT : TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE PARTER ASORTYMENT : TYNKI WEWNĘTRZNE ASORTYMENT : PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH B.g.3 ASORTYMENT : MALOWANIE - B.h B.i B.j B.j.1 B.j.2 B.j.3 B.j.4 ELEMENT : POSADZKI -PARTER ELEMENT : STOLARKA DRZWIOWA PARTER ELEMENT : TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - PIĘTRO ASORTYMENT : TYNKI WEWNĘTRZNE ASORTYMENT : PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH ASORTYMENT : MALOWANIE ASORTYMENT : SUFITY PODWIESZANE -piętro C STAN : ETAP 2 C.k C.k.1 C.l C.l.1 C.l.2 C.l.3 C.l.4 ELEMENT : ROBOTY ROZBIÓRKOWE ASORTYMENT : PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH ELEMENT : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ASORTYMENT : PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH ASORTYMENT : Tynki wewnętrzne ASORTYMENT : Malowanie ASORTYMENT : Płytki ceramiczne na posadzkach Koniec wydruku spisu działów przedmiaru - - -

3 Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu Adres : ul. Żabikowska 40 Luboń Str: 1 A. STAN : ROZBIÓRKI -ETAP 1 Kod CPV : A.a. ELEMENT : OBUDOWY Z PŁYT GK NA RUSZTACH METALOWYCH 1. KNNR WACETOB Warszawa 45,123 m2 Rozebranie obudowy z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym(elementy poziome i pionowe) - jednowarstwowych.parter 0.2 korytarz : (1,19+0,5)*26,7 = 45,123 Razem obmiar = 45, KNNR WACETOB Warszawa 102,109 m2 Rozebranie obudowy z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym(elementy poziome i pionowe) - jednowarstwowych.piętro 1.31 sala lekcyjna : 5,72*(0,51+0,43) = 5, korytarz : (23,97*(0,51+0,43))+(0,63*(0,57+0,51))+(6,02*(0,57+0,63)) = 30, holl : (6,7*(0,7+0,43))+(4,95*(0,7+0,43))+(1,46*(1,19+0,7))+(2,05*(0,43*0,50)) = 16, korytarz : 21,84*(0,53+0,65)+(0,23*0,43) = 25, zaplecze : (2,1*(0,45+0,71))+(1,1*(0,45+1,13)) = 4, korytarz : 6,03*(0,86+0,36) = 7, : 8,95*1,4 = 12,530 Razem obmiar = 102,109 A.b. ELEMENT : KANAŁ TECHNICZNY 3. KNNR WACETOB Warszawa 79,930 m Analogia:Sprawdzenie i odgruzowanie kanału technicznego 0.14 korytarz : 44,52+9,42+17,07+6,89+2,03 = 79,930 Razem obmiar = 79, PKZ PP PKZ 3,550 m2 Zerwanie okładziny lastryko wraz z cokołami W celu wymiany instalacji należy rozkuć posadzkę, po wykonaniu wymiany należy posadzkę naprawić ( 0,5*3,55 ) * ( 2 ) = 3,550 Razem obmiar = 3, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,550 m2 Zerwanie posadzki betonowej posadzka : ( 3,55*0,5 ) * ( 2 ) = 3,550 Razem obmiar = 3,550 A.c. ELEMENT : SUFITY PODWIESZANE 6. NNRKB BEiDOEPB ORGBUD W-wa 51,330 m2 Analogia-demontaż sufitów podwieszanych rastrowych na konstrukcji metalowej R=0,6.sufit (konstrukcja i płyty do ponownego wykorzystania)

4 STAN : A. ROZBIÓRKI -ETAP 1 ELEMENT : A.c. SUFITY PODWIESZANE Str: 2 1,9 korytarz : 51,33 = 51,330 Razem obmiar = 51,330 A.d. ELEMENT : STOLARKA DRZWIOWA 7. KNR IGM Warszawa 1,000 szt Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych. POM.0.22C hydroforownia : 1 = 1,000 Razem obmiar = 1, KNR IGM Warszawa 7,482 m3 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Usunięcie z budynku gruzu ii innych materiałów podemontażowych 1,775*0,6 = 1,065 45,123*0,03 = 1,354 2 = 2, ,109*0,03 = 3,063 Razem obmiar = 7, dane rynkowe 7,482 m3 Koszt utylizacji i wywozu gruzu i odpadów podemontażowych 7,482 = 7,482 Razem obmiar = 7,482 B. STAN : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -ETAP 1 B.e. ELEMENT : OBUDOWY Z PŁYT GK NA RUSZTACH METALOWYCH -PARTER 10. KNR WACETOB Warszawa 159,727 m2 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Obudowa instalacji wod.kan,co. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa PARTER 0.2 KORYTARZ : 26,7*(0,7+1,4) = 56, portiernia : 5,73*(0,7+1,4) = 12, korytarz : (2,46+3,94+6,4+5,39)*(0,7+1,4) = 38, /0.8 biblioteka : (0,3*(0,7+0,5))+(5,83*(0,5+0,5)) = 6, korytarz : 28,83*(0,5+1,0) = 43,245 0,49 izba pamięci : 2,66*(0,5+1,0) = 3,990 Razem obmiar = 159, KNR WACETOB Warszawa 1,400 m2 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych przy umywalkach.parter pom.0.5;0.5a;0.6 : (0,3+0,1)*3,5 = 1,400 Razem obmiar = 1,400

5 STAN : B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -ETAP 1 ELEMENT : B.e. OBUDOWY Z PŁYT GK NA RUSZTACH METALOWYCH -PARTER Str: 3 B.f. ELEMENT : OBUDOWY Z PŁYT GK NA RUSZTACH METALOWYCH -PIĘTRO 12. KNR WACETOB Warszawa 139,041 m2 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Obudowa instalacji wod.kan,co. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa PIĘTRO 1,31 : 5,72*(0,7+0,7) = 8,008 1,30 : (23,97*1,4)+(0,63*1,4)+(6,02*1,4) = 42, HOLL : (5,24*1,4)+(2,05*1,4)+(4,95*1,4)+(1,46*1,9) = 19, : (21,84*1,2)+(0,23*1,2) = 26, : 6,03*1,4 = 8, : 4,5 = 4, : 12,53 = 12,530 1,36 : (4,5*1,2)+(5,01*1,2) = 11, : (2,01*0,43)+(0,7*2,94)+(3,93*0,5) = 4,887 Razem obmiar = 139,041 B.g. ELEMENT : TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE PARTER B.g.1. ASORTYMENT : TYNKI WEWNĘTRZNE 13. NNRKB BEiDOEPB ORGBUD W-wa 15,500 m2 Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym parter : 10,5+5 = 15,500 Razem obmiar = 15, KNR WACETOB Warszawa 12,500 m2 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Uzupełnienie tynku w ścianach po robotach instalacyjnych.parter POM.0.8;0.10;0.11;0.21;0.3 : ( 0,6*3,5 ) * ( 5 ) = 10,500 pozostałe ubytki : 2 = 2,000 Razem obmiar = 12, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,500 m2 Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku.uzupełnienie ubytków naścianach po robotach rozbiórkowych parter : 10,5+5 = 15,500 Razem obmiar = 15,500 B.g.2. ASORTYMENT : PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH 16. KNR IGM Warszawa 5,040 m2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej płytka np.rako o wymiarach 30cm*30cm. Klej elstyczny,spoina elastyczna..fartuchy przy umywalkach o wymiarach 06*1,4 pom.0.5;0.5a;08;0.10;0.11;0.21 : ( 0,6*1,4 ) * ( 6 ) = 5,040 Razem obmiar = 5,040

6 STAN : B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -ETAP 1 ELEMENT : B.g. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE PARTER Str: dane rynkowe 3,600 m Silikon w narożnikach wewnętrznych ścian z płytek ceramicznych silikon przy umywalkach : ( 0,6 ) * ( 6 ) = 3,600 Razem obmiar = 3,600 B.g.3. ASORTYMENT : MALOWANIE NNRKB BEiDOEPB ORGBUD W-wa 175,227 m2 Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym 15,5+159,727 = 175,227 Razem obmiar = 175, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 264,457 m2 Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ściany.kolor ściany dobrać na podstawie koloru istniejącego pom.0.02 : 26,70*1,9+(26,7*0,7) = 69,420 pom.0.03 : 5,73*1,9*(5,73*0,7) = 43,668 pom.0.07 : 19,4*1,9+(19,4*0,7)-2,5 = 47,940 pom.0.08 : 7,19*1,9+(7,19*0,5) = 17,256 pom.0.48 : 28,83*1,9+(28,83*0,5) = 69,192 pom.049 : 8,24*1,9+(2,65*0,5) = 16,981 Razem obmiar = 264, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 133,504 m2 Malowanie zwykłe farbą olejną podłoży gipsowych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne 0,02 : 26,7*1,6 = 42, : 5,3*1,6 = 8, : 28,83*1,6 = 46, : 6,44*1,6 = 10, : 16,44*1,6 = 26, : 5,73*1,6 = 9,168 drzwi : ( -1,6 ) * ( 6 ) = - 9,600 Razem obmiar = 133,504 B.h. ELEMENT : POSADZKI -PARTER 21. KNR MRiGŻ 4,550 m2 [ Wydanie r.z uwzgl.bi do 6/92 ] Uzupełnienie posadzki betonowej 3,55 = 3,550 ( 0,5 ) * ( 2 ) = 1,000 Razem obmiar = 4, KNR WACETOB Warszawa 4,550 m2 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Uzupełnienie posadzki lastryko

7 STAN : B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -ETAP 1 ELEMENT : B.h. POSADZKI -PARTER Str: 5 ( 3,55*0,5 ) * ( 2 ) = 3,550 ( 0,5 ) * ( 2 ) = 1,000 Razem obmiar = 4, KNR WACETOB Warszawa 4,000 szt [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ] Włazy kanałowe z wypełnieniem lastryko.analogia 4 = 4,000 Razem obmiar = 4,000 B.i. ELEMENT : STOLARKA DRZWIOWA PARTER 24. KNR IGM Warszawa 2,130 m2 Drzwi wewnętrzne stalowe jednoskrzydłowe pełne EI 60 -.Kompletne wyposażenie drzwi(okucia klamki,wkładki itp.itd.) wraz z montażem pom.0.22c hydroforownia : 2,13 = 2,130 Razem obmiar = 2,130 B.j. ELEMENT : TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - PIĘTRO B.j.1. ASORTYMENT : TYNKI WEWNĘTRZNE 25. NNRKB BEiDOEPB ORGBUD W-wa 25,000 m2 Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym PIĘTRO : 25 = 25,000 Razem obmiar = 25, KNR WACETOB Warszawa 25,000 m2 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Uzupełnienie tynku w ścianach po robotach instalacyjnych. TYNKI : ( 0,6*3,5 ) * ( 10 ) = 21,000 pozostałe ubytki : 4 = 4,000 Razem obmiar = 25, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,000 m2 Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku.uzupełnienie ubytków naścianach po robotach rozbiórkowych PIĘTRO : 25 = 25,000 Razem obmiar = 25,000 B.j.2. ASORTYMENT : PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH 28. KNR IGM Warszawa 7,560 m2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej płytka np.rako o

8 STAN : B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -ETAP 1 ELEMENT : B.j. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - PIĘTRO Str: 6 wymiarach 30cm*30cm. Klej elstyczny,spoina elastyczna..fartuchy przy umywalkach o wymiarach 06*1,4 1,41;1,39;1,33;1,32;1,30;1,28;1,27;1,6;1,7 : ( 0,6*1,4 ) * ( 9 ) = 7,560 Razem obmiar = 7, dane rynkowe 3,600 m Silikon w narożnikach wewnętrznych ścian z płytek ceramicznych silikon przy umywalkach : ( 0,6 ) * ( 6 ) = 3,600 Razem obmiar = 3,600 B.j.3. ASORTYMENT : MALOWANIE 30. NNRKB BEiDOEPB ORGBUD W-wa 162,000 m2 Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym ,0,41 = 162,000 Razem obmiar = 162, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 356,309 m2 Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ściany.kolor ściany dobrać na podstawie koloru istniejącego 1,31 : 5,72*2,45 = 14,014 1,30 : (23,97+6,02)*1,75+((23,97+6,02)*0,7) = 73, : (10,08+11,65)*2,5 = 54, : 22,07*1,75+(22,07*0,6) = 51, : (7,98*1,75)+(3,54*0,45) = 15, : (6,03*1+(0,6*0,4) = 6, : 6,4*2,5 = 16, : (10,03*1,75)+(10,03*0,4)-5,5 = 16, : 6,44*1,75+(6,44*0,4) = 13,846 pozostałe ściany : 79,64-5,4 = 74,240 2,9;2.3 : 20,65 = 20,650 Razem obmiar = 356, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 222,788 m2 Malowanie zwykłe farbą olejną podłoży gipsowych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne kolor zgodny z istniejącym 1,31 : 5,72*1,6 = 9,152 1,30 : (23,97+6,02)*1,6 = 47,984 1,1 : (5,24+2,05+4,95)*1,6 = 19,584 1,24 : (21,84+0,23)*1,6 = 35,312 1,28 : 7,96*1,6 = 12,736 1,29 : (6,03*1,6)-3,5 = 6,148 1,17 : 7,07*1,6 = 11,312 1,36 : (10,03*1,6)-5,5 = 10,548 1,43 : 6,44*1,8 = 11,592 pozostałe ściany : 72,82-14,4 = 58,420 Razem obmiar = 222,788

9 STAN : B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -ETAP 1 ELEMENT : B.j. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - PIĘTRO Str: 7 B.j.4. ASORTYMENT : SUFITY PODWIESZANE -piętro 33. NNRKB BEiDOEPB ORGBUD W-wa 51,332 m2 Sufity podwieszone - rastrowe systemowe o wym. 60x60 cm -montaż sufitu podwieszanego z rozbiórki.w nakładach pracy uwzględniono nowe profile przyścienne 1.9 : 51,332 = 51,332 Razem obmiar = 51,332 C. STAN : ETAP 2 C.k. ELEMENT : ROBOTY ROZBIÓRKOWE C.k.1. ASORTYMENT : PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH 34. KNR IGM Warszawa 439,416 m2 Rozebranie okładziny ściennej z płytek-analogia.rozbiórka zgodnie z dokumentacją 0.26 KUCHNIA : (21,48*2,1)-(8,70) = 36, : (9,12*2,1)-4,2+(12,52*2,1)-3,7+(1,23*2,03*3)+(0,15*2,03*3) = 45,948 0,34 : (7,78*2,1)-2,10 = 14,238 0,35 : (13,68*2,1)-2,10+(1,64*2,10*2)+(1,23*2,10*5) = 46,431 0,28 : (5,32*2,1)-2,10 = 9, : 1,7*2,1 = 3, : (17,01*2,1)-2,10 = 33,621 1,18 : (15,03*2,1)-6,3 = 25,263 1,35;1.34 : (7,78*2,1)+(13,68*2,1)+(1,64*2,1*2)+(1,23*2,1*5)-4,20 = 60, : 45,94 = 45, : (18,75*2,120)-4,2+(1,23*2,03*4) = 45,538 1,45 : (9,72*2,1)+(1,25*2,03*2)-2,10 = 23, : (8,24*2,10)-1,8 = 15, : (5,81*2,10)-1,8 = 10, : 10,4 = 10, : (7,06*2,10)-1,8 = 13,026 Razem obmiar = 439, KNR IGM Warszawa 268,638 m2 Rozebranie okładziny ściennej z płytek-analogia.rozbiórka zgodnie z dokumentacją.pomieszczenia 0.16;0.15;0.24;0.25;1.25 wyburzenia 0,16 : (8,02*2,1)-2,10 = 14,742 0,15 : (26,01*2,1)-3,5+(1,23*2,03*6) = 66,102 0,24 : (26,54*2,1)+(6,15*2,03)+(1,22*2,03*3)-4,4 = 71,248 0,23 : (7,92*2,1)-4,2+(2,2*2,03) = 16,898 1,25 : (26,54*2,1)+(6,15*2,03)+(1,22*2,03*3)+24 = 99,648 Razem obmiar = 268, KNR IGM Warszawa 302,657 m2 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.bi do 9/96 ] Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych. 302,657 = 302,657 Razem obmiar = 302,657

10 STAN : C. ETAP 2 ELEMENT : C.k. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Str: KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,161 m3 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.bi do 9/96 ] Usunięcie z budynku gruzu 708,054*0,02 = 14,161 Razem obmiar = 14, dane rynkowe 14,161 m3 Koszty wywozu i utylizacji gruzu 14,161 = 14,161 Razem obmiar = 14,161 C.l. ELEMENT : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE C.l.1. ASORTYMENT : PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH 39. KNR IGM Warszawa 439,416 m2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej płytka np.rako o wymiarach 30cm*30cm. Klej elstyczny,spoina elastyczna. PŁYTKI CERAMICZNE : 708, ,638 = 439,416 Razem obmiar = 439, KNR IGM Warszawa 268,638 m2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej płytka np.rako o wymiarach 30cm*30cm. Klej elstyczny,spoina elastyczna.pomieszczenia 0.16;0.15;0.24;0.25; ,638 = 268,638 Razem obmiar = 268, KNR IGM Warszawa 27,765 m2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej płytka np.rako o wymiarach 30cm*30cm. Klej elstyczny,spoina elastyczna.pomieszczenia 2.9; : (1,5*9,09)-1,5+(3,53*0,6) = 14,253 2,9 : (7,85*1,8)-1,8+(1,97*0,6) = 13,512 Razem obmiar = 27,765 C.l.2. ASORTYMENT : Tynki wewnętrzne 42. NNRKB BEiDOEPB ORGBUD W-wa 25,000 m2 Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym PIĘTRO : 25 = 25,000 Razem obmiar = 25, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 397,922 m2 Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na

11 STAN : C. ETAP 2 ELEMENT : C.l. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Str: 9 ścianach, na podłożu z tynku.uzupełnienie ubytków naścianach po robotach rozbiórkowych 284,23*1,4 = 397,922 Razem obmiar = 397,922 C.l.3. ASORTYMENT : Malowanie 44. NNRKB BEiDOEPB ORGBUD W-wa 397,922 m2 Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym 397,922 = 397,922 Razem obmiar = 397, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 397,922 m2 Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem - ściany.kolor ściany dobrać na podstawie koloru istniejącego.malowanie ścian piętro,parter : 397,922 = 397,922 Razem obmiar = 397, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 302,657 m2 Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ściany.kolor sufitu dobrać na podstawie koloru istniejącego.malowanie sufitów piętro : 15,497+5,43+5,26+6,8+4,2+1,86+1,18+1,5+6,5+3,53+1,82+0,8+27,5+26,25+15,08 = 123,207 parter : 26,86+15,08+28,76+8,07+1,72+27,32+56,59+15,05 = 179,450 Razem obmiar = 302,657 C.l.4. ASORTYMENT : Płytki ceramiczne na posadzkach 47. KNR IGM Warszawa 302,000 m2 Uszczelnianie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,kuchnie,pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów, pod okładziną ceramiczną, folią w płynie, na powierzchniach - poziomych 302 = 302,000 Razem obmiar = 302, KNR IGM Warszawa 220,200 m2 Posadzki z płytek z ceramicznych zgodnie z projektem,klej elastyczny,fuga elastyczna.płytki gresowe 302 = 302,000 -(27,5+27,4+26,9) = - 81,800 Razem obmiar = 220, KNR IGM Warszawa 81,800 m2 Posadzki z płytek z ceramicznych zgodnie z projektem,klej elastyczny,fuga elastyczna.płytki gresowe Pomieszczenia 0.16;0.15;0.24;0.25;1.25

12 STAN : C. ETAP 2 ELEMENT : C.l. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Str: 10 (27,5+27,4+26,9) = 81,800 Razem obmiar = 81, Koniec wydruku przedmiaru ---

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska Łódź, ul. Żeligowskiego 17/10

Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska Łódź, ul. Żeligowskiego 17/10 Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska 90-75 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/0 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 74 im. J. MACHULSKIEGO ADRES INWESTYCJI : Łódź,

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 8.0 Budowa : Narodowy Fundusz Zdrowia Obiekt : Budynek biurowy Adres : ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Obiekt : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Adres : ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont balkonów - ul. Kosynierska 10A m 3, Kosynierska 10A m 7. Budowa : PTBS. Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont balkonów - ul. Kosynierska 10A m 3, Kosynierska 10A m 7. Budowa : PTBS. Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 004-000-0007 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : PTBS Remont balkonów - ul. Kosynierska 10A m 3, Kosynierska 10A m 7 Inwestor : Poznańskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Adres : Świetlica wiejska Świetlica wiejska Osmola;17-306 Dziadkowice Inwestor : Gmina Dziadkowice 17-306 Dziadkowice Opracował

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Roboty budowlane Obiekt : Roboty sanitarne Roboty remontowo budowlane Budynek mieszkalno - przedszkolny Kod CPV : 45214100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych Obiekt : Budynek Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu Adres : ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 78 P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : Roboty

Bardziej szczegółowo

WENA Sylwia Melon-Szypulska 01-109 Warszawa ul. Górczewska 123 m.18. DATA OPRACOWANIA : 20.10.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

WENA Sylwia Melon-Szypulska 01-109 Warszawa ul. Górczewska 123 m.18. DATA OPRACOWANIA : 20.10.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WENA Sylwia Melon-Szypulska 0-09 Warszawa ul. Górczewska m.8 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : MALI WYNALAZCY - ośrodek opieki nad dziećmi pracowników. ADRES INWESTYCJI : Al. Jerozolimskie 0; 0-8 Warszawa INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent:

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent: Oferent: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: Wymiana stolarki okiennej oraz ułożenie płytek ceramicznych w kuchni i obieralni ul. Sulechowska 2, 66-200 Świebodzin

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/5 1 KNR 4-01 2 KNR 4-01 3 KNR 4-01 0811/07 4 KNR 4-01 0819/15 1.Roboty wykończeniowe wewnętrzne 1.1.Roboty wykończeniowe I piętra Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45453000-7 Budowa DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE Inwestor Dom Pomocy Społecznej 12-100 Szczytno ul. Wielbarska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Nr: 12/07/2011

Przedmiar Nr: 12/07/2011 Inwestor: Uzdrowisko Połczyn Zdrój S.A. ul. Zdrojowa 6 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca: Przedmiar Nr: 12/07/2011 Nazwa budowy: ZLU Gryf II - Budynek B - Etap III Adres budowy: ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Nr: 10/07/2011

Przedmiar Nr: 10/07/2011 Inwestor: Uzdrowisko Połczyn Zdrój S.A. ul. Zdrojowa 6 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca: Przedmiar Nr: 10/07/2011 Nazwa budowy: ZLU Gryf III - Odział kobiecy - Etap I Adres budowy: ul. Solankowa 8, 78-320

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł Wartość

Bardziej szczegółowo

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót Data utworzenia: 2009-10-06 Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6 Przedmiar robót Dział nr 1. UŁOŻENIE TERAKOTY [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Budynek WORD Roboty malarskie i posadzkowe, oświetlenie, ślusarka alumi, zabudowa ścian meble wg AranŜacji wnętrz Inwestor : Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE BUDYNEK LABORATORYJNO - BIUROWY Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa ze zmianą sposobu uŝytkowania strychu w istniejacym budynku wielorodzinnym Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa Dział Inwestycji i Remontów Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Obiekt : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Adres : ul. Święciechowska 150, 64-100

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remonty bieŝące Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Kod CPV : 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedmiar robót Budowa Inwestor Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 luty.2012

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CDI 348/07/2010

Przedmiar robót CDI 348/07/2010 Przedmiar robót CDI 348/07/2010 Obiekt Zmiana sposobu uŝytkowania budynku fitness klubu na Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie - roboty budowlane - ETAP I, aktualizacja kosztorysu

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys 2/S/2008

Zatwierdzam: Kosztorys 2/S/2008 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys 2/S/2008 Obiekt Kod CPV 45215510-5 45431200-9 - Kładzenie glazury 45442110-1 - Malowanie budynków 45311200-2 - Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Strona 2/10. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT Strona 2/10. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt : Remont Pracowni genetycznej i magazynu mikrobiologii Zakładu Mikrobiologii Rolniczej w przyziemiu budynku "Geodezji" ul. Grunwaldzka 53 we Wrocławiu Inwestor Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r.

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Zepołu Szkół Ponadgimnazjalnych, roboty remontowe wewnętrzne sala nr 207 ROBOTY MALARSKIE, STOLARSKIE Budowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 Słupsk ul. Szczecińska 60 Biuro

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa budynku - Gmina Dominowo Obiekt : Budynek Ośrodka Zdrowia Inwestor : Gmina Dominowo Uwagi : Kosztorys opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Florian Obiekt : Florian Inwestor : Urząd Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik Budowa : Florian Obiekt : Florian Data : 2013-01-24

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Aleksandra Jankowska. Bydgoszcz styczeń 2014 r.

Przedmiar robót. Aleksandra Jankowska. Bydgoszcz styczeń 2014 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Wiejski Ośrodek Kultury znajduję się na działce nr 464/2. obręb geodezyjny Lutowo, KW BY2T/00003942/7 Centrum

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : BUDYNEK GARAŻOWY Kod CPV : 45262700-8 Przebudowa budynków Adres : 26-300 Opoczno, ul. Targowa działka nr 129 obr. 14 Kod CPV : 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Adaptacja budynku remizy OSP w Bobinie na potrzeby świetlicy wiejskiej - roboty wykończeniowe Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

Ś.T.Z.N Remont po zalaniu sala 7e 7d Przedmiar-Obmiar. Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu. 1 sala 7e 1 KNR 0401 1202-0900.

Ś.T.Z.N Remont po zalaniu sala 7e 7d Przedmiar-Obmiar. Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu. 1 sala 7e 1 KNR 0401 1202-0900. 1 sala 7e 1 KNR 0401 1202-0900 2 KNR 0014 2011-0200 3 KSNR 0003 4 KNR 0401 0619-0300 5 KNR 0401 0621-0500 6 KNRu 0202 1134-0101 7 KNR 0202 0607-0100 8 KNRw 0202 1104-0100 9 KNRw 0202 1104-0300 10 KNR 0012

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INNOWATOR - PLUS. Remont zewnętrznej ściany północnej budynku Domu Kultury OSKARD w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 7a.

PRZEDMIAR ROBÓT INNOWATOR - PLUS. Remont zewnętrznej ściany północnej budynku Domu Kultury OSKARD w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 7a. INNOWATOR - PLUS BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI - P I O T R ś Y W I C A 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 p. 113, tel. (63) 245 45 77, 601 79 44 18 www.innowatorplus.pl innowator@onet.pl PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Adaptacja budynku biurowo magazynowego na potrzeby RDW w Białymstoku

KOSZTORYS OFERTOWY Adaptacja budynku biurowo magazynowego na potrzeby RDW w Białymstoku 1. 1.1 45453000-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1.2 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 3 5,505 0349-02 0349-02 1.1.3 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/32

Przedmiar Strona 1/32 Przedmiar Strona 1/32 1. Pomieszczenia w piwnicy 1.1. Pomieszczenia od 01 do 06c, pom. 020 i korytarz 018+019 1 ST.01.01 Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń. pom. 05 1 pokój 1,000 razem pokój 1,000

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Słownie: zł KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt Budowa Inwestor Poradnia Leczenia UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia od Substancji Psychoaktywnych Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ASP 09/01/003

Przedmiar ASP 09/01/003 Przedmiar ASP 09/01/003 Obiekt Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Budowa Gdańsk, ul. Chlebnicka 13/16 Inwestor Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 80-836 Gdańsk, Targ

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45432130-4

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Starostwo Powiatowe w Zwoleniu ul. Jagiełły 4 26-700 Zwoleń Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł WARTOŚĆ ROBÓT

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : -- Obiekt : Budynek przedszkola - remont pomieszczeń - piwnic ( klub ) Adres : Mirosławiec ul Zamkowa dz. nr 466 Inwestor : Samorządowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : "ARTMANU STUDIO" PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MARTA FIEMA DEMBIŃSKIEGO 16/17; 63-400 OSTRÓW WLKP. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE BUDYNEK LABORATORYJNO - BIUROWY Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Nr: Ogrodowa biblioteka

Przedmiar Nr: Ogrodowa biblioteka Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach 16-400 Suwałki Wykonawca: Wyłoniony w przetargu publicznym Przedmiar Nr: Ogrodowa biblioteka Nazwa budowy: biblioteka Kod

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Inwestor: Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 87-148 Łysomice Wykonawca: Zamówienie Publiczne Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Nazwa budowy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach

Bardziej szczegółowo

ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZE

ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZE ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZEŃCOWA 5 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Remont inst. c.o. z węzłem cieplnym

Bardziej szczegółowo

SPORZDZIŁ KALKULACJE : Bogdanowicz Jerzy DATA OPRACOWANIA : 16.05.2011r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 16.05.2011r. Data zatwierdzenia

SPORZDZIŁ KALKULACJE : Bogdanowicz Jerzy DATA OPRACOWANIA : 16.05.2011r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 16.05.2011r. Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa oraz zmiana sposob uytkowania pomieszcze w istniejcym budynku,siedzibie WFO i GW -Pom. socjalne,pom.biurowe ADRES INWESTYCJI : 71-323 Szczecin ul. Solskiego 3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Anna Armista ul. B. Prusa /7 Data utworzenia: 0-0-9 Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Urzędu Kontroli Skarbowej Tabela robót Dział nr. Roboty rozbiórkowe w pomieszczeniach sanitarnych na parterze

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rodzaj robót: Roboty remontowo budowlane i elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Rodzaj robót: Roboty remontowo budowlane i elektryczne PRZEDIAR ROBÓT Budowa: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków Adres: ul. Komandorska 16, 50-022 Wrocław Rodzaj robót: Roboty remontowo budowlane i elektryczne Inwestor: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków,

Bardziej szczegółowo

I. Salka wykładowa 214 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

I. Salka wykładowa 214 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Przedmiar robót Strona 1/6 1 KNR 4-01 2 KNR 4-01 3 KNR 4-01 4 KNR 4-01 5 KNR 4-01 6 KNR 4-01 7 KNR 7-12w 8 KNR 4-01 9 KNR 4-01 10 KNR 4-01 11 KNR 4-01w 0816/03 12 KNR 4-01 0607/02 13 KNR 2-02 1111/08 14

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : - Obiekt : Przebudowa budynku garaŝowego - Przecena Adres : Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 działka nr 4026 Inwestor : Starostwo Powiatowe 78-600 Wałcz ul Dabrowskiego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : SŁUBICE - ZASOBY Gminne Obiekt : BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁUBICACH Adres : 69-100 SŁUBICE ul. Akademicka 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2007-05-10 Str: 1 a. ELEMENT : Malowanie Poz.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA NR 5 44-100 GLIWICE UL. ŻWIRKI I WIGURY

PODSTAWOWA NR 5 44-100 GLIWICE UL. ŻWIRKI I WIGURY Przedmiar robót Data: 2013-05-09 Budowa: PRACE REMONTOWO- BUDOWLANE Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45410000-4 Tynkowanie 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA C.W.U. WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł. Wartość kosztorysowa robót :... zł UL.11 LISTOPADA 2A, 64-600 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE

INSTALACJA C.W.U. WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł. Wartość kosztorysowa robót :... zł UL.11 LISTOPADA 2A, 64-600 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. GEN. T.KUTRZEBY Obiekt : BUDYNKI ZESPÓŁU SZKÓŁ IM.TADEUSZA KUTRZEBY Adres : UL.KS.SZYMAŃSKIEGO 5, 64-600 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3965

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3965 DZIAŁY KOSZTORYSU L Nazwa działu Od Do p. Projekt przebudowy pomieszczenia nr 1/5 na parterze w budynku przy ul. Komandorskiej 16 we Wrocławiu z przeznaczeniem na serwerownię 1 POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami Szkoły średnie

PRZEDMIAR ROBÓT Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami Szkoły średnie PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI - PRZEBUDOWA BUDOWLANA Adres inwestycji: III LO 18-400 ŁOMŻA UL. SENATORSKA 13 Zamawiający: III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, 18-400 ŁOMŻA UL.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE BIURO PROJEKTÓW 99 Małgorzata Wałęga 20-950 Lublin ul. Unicka 4 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

Studio Dżwięku ASP Katowice

Studio Dżwięku ASP Katowice Strona tytułowa obmiaru Branża: Budowlana Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Studio Dżwięku ASP Katowice Koszarowa Katowice Studio Dżwięku ASP Katowice KOSZTORYS NR: 162/11

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe PRZEDMIAR ROBÓT Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe Adres: Rejon ulic Sandomierskiej

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TDI ENGINEERING Bydgoszcz, ul. Czackiego 49/10

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TDI ENGINEERING Bydgoszcz, ul. Czackiego 49/10 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE DATA OPRACOWANIA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TDI ENGINEERING 85-138 Bydgoszcz, ul. Czackiego 49/10 PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne !"#$ $ $ %&'&()%*+&,(&-*-'./),0.+1213),&-&4'5.%&-)+455*(16 7!"89:;:?@ABCDE?=;FGHIEJ=9KLFM NOPQQNJ=9KLFRMSTUBLVBE9WWX Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Jednostka autorska : Biuro Architektury

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. 35.93*14.74+14.5*2 m 2 558.608 RAZEM 558.608 2KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m 2

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. 35.93*14.74+14.5*2 m 2 558.608 RAZEM 558.608 2KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m 2 1 ROZBIÓRKI POSADZEK, FREZOWANIE, PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA PODŁOśY ORAZ WYKONANIE NOWYCH POSA- DZEK EPOKSYDOWO-KWARCOWYCH 1KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów d.1 0816-06

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Wojciech Dobrowolski biuro@trawers.olsztyn.pl KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Usługi Techniczno Projektowe mgr Badowski Leszek 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 56/3 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł Wartość

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót STAROSTWO PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM - PRZEBUDOWA ZADANIE NR

Przedmiar robót STAROSTWO PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM - PRZEBUDOWA ZADANIE NR Przedmiar robót Budowa: 47-303 KRAPKOWICE UL. KILIŃSKIEGO 1 Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE I PIĘTRA - KORYTARZ Data opracowania: 2012-06-26 strona nr: 2 Przedmiar robót

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Remont parteru chłopców 3 pokoje, II p dziewcząt 7 pokoi oraz Podział na II piętrze świetlicy chłopców w budynku internatu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty sanitarne TOM II Roboty sanitarne PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Dział Faracji ADRES INWESTYCJI : ul.sierakowskiego 13 03-709 Warszawa INWESTOR : Saodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont Pomieszczeń socjalnych parteru budynku administracyjnego Oczyszczalnia ścieków w Lęborku ul. Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Kosztorys ślepy. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Kosztorys ślepy Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Data: 2013-09-10 Budowa: Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Gliwice, ul.prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

Przedmiar robót Gliwice, ul.prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy - część 2 - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania baru na salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, bibibliotekę

Bardziej szczegółowo

BEPLAN MGR INś. BENEDYKT STRYCZEK 51-219 WROCŁAW UL. ODOLANOWSKA 13 PRZEDMIAR ROBÓT

BEPLAN MGR INś. BENEDYKT STRYCZEK 51-219 WROCŁAW UL. ODOLANOWSKA 13 PRZEDMIAR ROBÓT BEPLAN MGR INś. BENEDYKT STRYCZEK 51-219 WROCŁAW UL. ODOLANOWSKA 13 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Roboty budowlane Inwestor : Gmina Piła 64-920 Piła ul Plac Staszica 10 Opracował : Ryszard Politycki Data : 2009-07-13 Lp. S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U SPIS

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość ZAŁĄCZNIK NR. 2. FORMULARZ CENOWY - KOSZTORYS OFERTOWY FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO lp. Rodzaj robót j.m. ilość cena 1.1 Zeskrobanie i zmycie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Starostwo Powiatowe w Zwoleniu Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Roboty adaptacyjne ogólnobudowlane, ze wzmocnieniem stropu, pod potrzeby Archiwum Wydziału

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W PAWILONIE II - PIĘTRO I KATOWICE, ALEJA W.KORFANTEGO 83

Przedmiar robót MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W PAWILONIE II - PIĘTRO I KATOWICE, ALEJA W.KORFANTEGO 83 Główny Instytut Górnictwa 44-166 Katowice Pl. Gwarków 1 Przedmiar robót MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W PAWILONIE II - PIĘTRO I KATOWICE, ALEJA W.KORFANTEGO 83 Data: 2014-02-13 Budowa: MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Budynek mieszkalny Adres : Nakło nad Notecią ul. Dąbrowskiego 44 działka nr 2198 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Nakło

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁODZI, PRZY UL. POMORSKIEJ 105 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Data : 2010-06-03 Str: 1. Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m.

Data : 2010-06-03 Str: 1. Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. Zadanie : Remont węzła sanitarnego I p.-" żółta łazienka" i natrysku i WC na parterze Obiekt : Remont węzła sanitarnego I p.żółta łazienka, natrysku i WC na parterze w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający:

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający: Przedmiar Remont wybranych pomieszczeń, montażu pokrycia dachowego z ociepleniem wymianą instalacji odgromowej, wymianą opierzeń, rynien, rur spustowych oraz remont kominów w SOSW w Żukowie dz.nr 740/13

Bardziej szczegółowo