P R Z E D M I A R R O B Ó T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R Z E D M I A R R O B Ó T"

Transkrypt

1 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu Kod CPV : Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem Adres : ul. Żabikowska 40 Luboń Kod CPV : Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor : Miasto Luboń Plac E.Bojanowskiego 2, Luboń Jednostka autorska : Studio dna Opracował : Tomasz Niedbała

2 S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu Adres : ul. Żabikowska 40 Luboń SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Str: 1 Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu A STAN : ROZBIÓRKI -ETAP 1 A.a A.b A.c A.d ELEMENT : OBUDOWY Z PŁYT GK NA RUSZTACH METALOWYCH ELEMENT : KANAŁ TECHNICZNY ELEMENT : SUFITY PODWIESZANE ELEMENT : STOLARKA DRZWIOWA B STAN : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -ETAP 1 B.e B.f B.g B.g.1 B.g.2 ELEMENT : OBUDOWY Z PŁYT GK NA RUSZTACH METALOWYCH -PARTER ELEMENT : OBUDOWY Z PŁYT GK NA RUSZTACH METALOWYCH -PIĘTRO ELEMENT : TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE PARTER ASORTYMENT : TYNKI WEWNĘTRZNE ASORTYMENT : PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH B.g.3 ASORTYMENT : MALOWANIE - B.h B.i B.j B.j.1 B.j.2 B.j.3 B.j.4 ELEMENT : POSADZKI -PARTER ELEMENT : STOLARKA DRZWIOWA PARTER ELEMENT : TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - PIĘTRO ASORTYMENT : TYNKI WEWNĘTRZNE ASORTYMENT : PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH ASORTYMENT : MALOWANIE ASORTYMENT : SUFITY PODWIESZANE -piętro C STAN : ETAP 2 C.k C.k.1 C.l C.l.1 C.l.2 C.l.3 C.l.4 ELEMENT : ROBOTY ROZBIÓRKOWE ASORTYMENT : PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH ELEMENT : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ASORTYMENT : PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH ASORTYMENT : Tynki wewnętrzne ASORTYMENT : Malowanie ASORTYMENT : Płytki ceramiczne na posadzkach Koniec wydruku spisu działów przedmiaru - - -

3 Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu Adres : ul. Żabikowska 40 Luboń Str: 1 A. STAN : ROZBIÓRKI -ETAP 1 Kod CPV : A.a. ELEMENT : OBUDOWY Z PŁYT GK NA RUSZTACH METALOWYCH 1. KNNR WACETOB Warszawa 45,123 m2 Rozebranie obudowy z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym(elementy poziome i pionowe) - jednowarstwowych.parter 0.2 korytarz : (1,19+0,5)*26,7 = 45,123 Razem obmiar = 45, KNNR WACETOB Warszawa 102,109 m2 Rozebranie obudowy z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym(elementy poziome i pionowe) - jednowarstwowych.piętro 1.31 sala lekcyjna : 5,72*(0,51+0,43) = 5, korytarz : (23,97*(0,51+0,43))+(0,63*(0,57+0,51))+(6,02*(0,57+0,63)) = 30, holl : (6,7*(0,7+0,43))+(4,95*(0,7+0,43))+(1,46*(1,19+0,7))+(2,05*(0,43*0,50)) = 16, korytarz : 21,84*(0,53+0,65)+(0,23*0,43) = 25, zaplecze : (2,1*(0,45+0,71))+(1,1*(0,45+1,13)) = 4, korytarz : 6,03*(0,86+0,36) = 7, : 8,95*1,4 = 12,530 Razem obmiar = 102,109 A.b. ELEMENT : KANAŁ TECHNICZNY 3. KNNR WACETOB Warszawa 79,930 m Analogia:Sprawdzenie i odgruzowanie kanału technicznego 0.14 korytarz : 44,52+9,42+17,07+6,89+2,03 = 79,930 Razem obmiar = 79, PKZ PP PKZ 3,550 m2 Zerwanie okładziny lastryko wraz z cokołami W celu wymiany instalacji należy rozkuć posadzkę, po wykonaniu wymiany należy posadzkę naprawić ( 0,5*3,55 ) * ( 2 ) = 3,550 Razem obmiar = 3, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,550 m2 Zerwanie posadzki betonowej posadzka : ( 3,55*0,5 ) * ( 2 ) = 3,550 Razem obmiar = 3,550 A.c. ELEMENT : SUFITY PODWIESZANE 6. NNRKB BEiDOEPB ORGBUD W-wa 51,330 m2 Analogia-demontaż sufitów podwieszanych rastrowych na konstrukcji metalowej R=0,6.sufit (konstrukcja i płyty do ponownego wykorzystania)

4 STAN : A. ROZBIÓRKI -ETAP 1 ELEMENT : A.c. SUFITY PODWIESZANE Str: 2 1,9 korytarz : 51,33 = 51,330 Razem obmiar = 51,330 A.d. ELEMENT : STOLARKA DRZWIOWA 7. KNR IGM Warszawa 1,000 szt Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych. POM.0.22C hydroforownia : 1 = 1,000 Razem obmiar = 1, KNR IGM Warszawa 7,482 m3 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Usunięcie z budynku gruzu ii innych materiałów podemontażowych 1,775*0,6 = 1,065 45,123*0,03 = 1,354 2 = 2, ,109*0,03 = 3,063 Razem obmiar = 7, dane rynkowe 7,482 m3 Koszt utylizacji i wywozu gruzu i odpadów podemontażowych 7,482 = 7,482 Razem obmiar = 7,482 B. STAN : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -ETAP 1 B.e. ELEMENT : OBUDOWY Z PŁYT GK NA RUSZTACH METALOWYCH -PARTER 10. KNR WACETOB Warszawa 159,727 m2 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Obudowa instalacji wod.kan,co. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa PARTER 0.2 KORYTARZ : 26,7*(0,7+1,4) = 56, portiernia : 5,73*(0,7+1,4) = 12, korytarz : (2,46+3,94+6,4+5,39)*(0,7+1,4) = 38, /0.8 biblioteka : (0,3*(0,7+0,5))+(5,83*(0,5+0,5)) = 6, korytarz : 28,83*(0,5+1,0) = 43,245 0,49 izba pamięci : 2,66*(0,5+1,0) = 3,990 Razem obmiar = 159, KNR WACETOB Warszawa 1,400 m2 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych przy umywalkach.parter pom.0.5;0.5a;0.6 : (0,3+0,1)*3,5 = 1,400 Razem obmiar = 1,400

5 STAN : B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -ETAP 1 ELEMENT : B.e. OBUDOWY Z PŁYT GK NA RUSZTACH METALOWYCH -PARTER Str: 3 B.f. ELEMENT : OBUDOWY Z PŁYT GK NA RUSZTACH METALOWYCH -PIĘTRO 12. KNR WACETOB Warszawa 139,041 m2 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Obudowa instalacji wod.kan,co. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa PIĘTRO 1,31 : 5,72*(0,7+0,7) = 8,008 1,30 : (23,97*1,4)+(0,63*1,4)+(6,02*1,4) = 42, HOLL : (5,24*1,4)+(2,05*1,4)+(4,95*1,4)+(1,46*1,9) = 19, : (21,84*1,2)+(0,23*1,2) = 26, : 6,03*1,4 = 8, : 4,5 = 4, : 12,53 = 12,530 1,36 : (4,5*1,2)+(5,01*1,2) = 11, : (2,01*0,43)+(0,7*2,94)+(3,93*0,5) = 4,887 Razem obmiar = 139,041 B.g. ELEMENT : TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE PARTER B.g.1. ASORTYMENT : TYNKI WEWNĘTRZNE 13. NNRKB BEiDOEPB ORGBUD W-wa 15,500 m2 Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym parter : 10,5+5 = 15,500 Razem obmiar = 15, KNR WACETOB Warszawa 12,500 m2 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Uzupełnienie tynku w ścianach po robotach instalacyjnych.parter POM.0.8;0.10;0.11;0.21;0.3 : ( 0,6*3,5 ) * ( 5 ) = 10,500 pozostałe ubytki : 2 = 2,000 Razem obmiar = 12, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,500 m2 Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku.uzupełnienie ubytków naścianach po robotach rozbiórkowych parter : 10,5+5 = 15,500 Razem obmiar = 15,500 B.g.2. ASORTYMENT : PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH 16. KNR IGM Warszawa 5,040 m2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej płytka np.rako o wymiarach 30cm*30cm. Klej elstyczny,spoina elastyczna..fartuchy przy umywalkach o wymiarach 06*1,4 pom.0.5;0.5a;08;0.10;0.11;0.21 : ( 0,6*1,4 ) * ( 6 ) = 5,040 Razem obmiar = 5,040

6 STAN : B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -ETAP 1 ELEMENT : B.g. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE PARTER Str: dane rynkowe 3,600 m Silikon w narożnikach wewnętrznych ścian z płytek ceramicznych silikon przy umywalkach : ( 0,6 ) * ( 6 ) = 3,600 Razem obmiar = 3,600 B.g.3. ASORTYMENT : MALOWANIE NNRKB BEiDOEPB ORGBUD W-wa 175,227 m2 Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym 15,5+159,727 = 175,227 Razem obmiar = 175, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 264,457 m2 Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ściany.kolor ściany dobrać na podstawie koloru istniejącego pom.0.02 : 26,70*1,9+(26,7*0,7) = 69,420 pom.0.03 : 5,73*1,9*(5,73*0,7) = 43,668 pom.0.07 : 19,4*1,9+(19,4*0,7)-2,5 = 47,940 pom.0.08 : 7,19*1,9+(7,19*0,5) = 17,256 pom.0.48 : 28,83*1,9+(28,83*0,5) = 69,192 pom.049 : 8,24*1,9+(2,65*0,5) = 16,981 Razem obmiar = 264, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 133,504 m2 Malowanie zwykłe farbą olejną podłoży gipsowych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne 0,02 : 26,7*1,6 = 42, : 5,3*1,6 = 8, : 28,83*1,6 = 46, : 6,44*1,6 = 10, : 16,44*1,6 = 26, : 5,73*1,6 = 9,168 drzwi : ( -1,6 ) * ( 6 ) = - 9,600 Razem obmiar = 133,504 B.h. ELEMENT : POSADZKI -PARTER 21. KNR MRiGŻ 4,550 m2 [ Wydanie r.z uwzgl.bi do 6/92 ] Uzupełnienie posadzki betonowej 3,55 = 3,550 ( 0,5 ) * ( 2 ) = 1,000 Razem obmiar = 4, KNR WACETOB Warszawa 4,550 m2 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Uzupełnienie posadzki lastryko

7 STAN : B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -ETAP 1 ELEMENT : B.h. POSADZKI -PARTER Str: 5 ( 3,55*0,5 ) * ( 2 ) = 3,550 ( 0,5 ) * ( 2 ) = 1,000 Razem obmiar = 4, KNR WACETOB Warszawa 4,000 szt [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ] Włazy kanałowe z wypełnieniem lastryko.analogia 4 = 4,000 Razem obmiar = 4,000 B.i. ELEMENT : STOLARKA DRZWIOWA PARTER 24. KNR IGM Warszawa 2,130 m2 Drzwi wewnętrzne stalowe jednoskrzydłowe pełne EI 60 -.Kompletne wyposażenie drzwi(okucia klamki,wkładki itp.itd.) wraz z montażem pom.0.22c hydroforownia : 2,13 = 2,130 Razem obmiar = 2,130 B.j. ELEMENT : TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - PIĘTRO B.j.1. ASORTYMENT : TYNKI WEWNĘTRZNE 25. NNRKB BEiDOEPB ORGBUD W-wa 25,000 m2 Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym PIĘTRO : 25 = 25,000 Razem obmiar = 25, KNR WACETOB Warszawa 25,000 m2 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Uzupełnienie tynku w ścianach po robotach instalacyjnych. TYNKI : ( 0,6*3,5 ) * ( 10 ) = 21,000 pozostałe ubytki : 4 = 4,000 Razem obmiar = 25, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,000 m2 Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku.uzupełnienie ubytków naścianach po robotach rozbiórkowych PIĘTRO : 25 = 25,000 Razem obmiar = 25,000 B.j.2. ASORTYMENT : PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH 28. KNR IGM Warszawa 7,560 m2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej płytka np.rako o

8 STAN : B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -ETAP 1 ELEMENT : B.j. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - PIĘTRO Str: 6 wymiarach 30cm*30cm. Klej elstyczny,spoina elastyczna..fartuchy przy umywalkach o wymiarach 06*1,4 1,41;1,39;1,33;1,32;1,30;1,28;1,27;1,6;1,7 : ( 0,6*1,4 ) * ( 9 ) = 7,560 Razem obmiar = 7, dane rynkowe 3,600 m Silikon w narożnikach wewnętrznych ścian z płytek ceramicznych silikon przy umywalkach : ( 0,6 ) * ( 6 ) = 3,600 Razem obmiar = 3,600 B.j.3. ASORTYMENT : MALOWANIE 30. NNRKB BEiDOEPB ORGBUD W-wa 162,000 m2 Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym ,0,41 = 162,000 Razem obmiar = 162, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 356,309 m2 Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ściany.kolor ściany dobrać na podstawie koloru istniejącego 1,31 : 5,72*2,45 = 14,014 1,30 : (23,97+6,02)*1,75+((23,97+6,02)*0,7) = 73, : (10,08+11,65)*2,5 = 54, : 22,07*1,75+(22,07*0,6) = 51, : (7,98*1,75)+(3,54*0,45) = 15, : (6,03*1+(0,6*0,4) = 6, : 6,4*2,5 = 16, : (10,03*1,75)+(10,03*0,4)-5,5 = 16, : 6,44*1,75+(6,44*0,4) = 13,846 pozostałe ściany : 79,64-5,4 = 74,240 2,9;2.3 : 20,65 = 20,650 Razem obmiar = 356, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 222,788 m2 Malowanie zwykłe farbą olejną podłoży gipsowych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne kolor zgodny z istniejącym 1,31 : 5,72*1,6 = 9,152 1,30 : (23,97+6,02)*1,6 = 47,984 1,1 : (5,24+2,05+4,95)*1,6 = 19,584 1,24 : (21,84+0,23)*1,6 = 35,312 1,28 : 7,96*1,6 = 12,736 1,29 : (6,03*1,6)-3,5 = 6,148 1,17 : 7,07*1,6 = 11,312 1,36 : (10,03*1,6)-5,5 = 10,548 1,43 : 6,44*1,8 = 11,592 pozostałe ściany : 72,82-14,4 = 58,420 Razem obmiar = 222,788

9 STAN : B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -ETAP 1 ELEMENT : B.j. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - PIĘTRO Str: 7 B.j.4. ASORTYMENT : SUFITY PODWIESZANE -piętro 33. NNRKB BEiDOEPB ORGBUD W-wa 51,332 m2 Sufity podwieszone - rastrowe systemowe o wym. 60x60 cm -montaż sufitu podwieszanego z rozbiórki.w nakładach pracy uwzględniono nowe profile przyścienne 1.9 : 51,332 = 51,332 Razem obmiar = 51,332 C. STAN : ETAP 2 C.k. ELEMENT : ROBOTY ROZBIÓRKOWE C.k.1. ASORTYMENT : PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH 34. KNR IGM Warszawa 439,416 m2 Rozebranie okładziny ściennej z płytek-analogia.rozbiórka zgodnie z dokumentacją 0.26 KUCHNIA : (21,48*2,1)-(8,70) = 36, : (9,12*2,1)-4,2+(12,52*2,1)-3,7+(1,23*2,03*3)+(0,15*2,03*3) = 45,948 0,34 : (7,78*2,1)-2,10 = 14,238 0,35 : (13,68*2,1)-2,10+(1,64*2,10*2)+(1,23*2,10*5) = 46,431 0,28 : (5,32*2,1)-2,10 = 9, : 1,7*2,1 = 3, : (17,01*2,1)-2,10 = 33,621 1,18 : (15,03*2,1)-6,3 = 25,263 1,35;1.34 : (7,78*2,1)+(13,68*2,1)+(1,64*2,1*2)+(1,23*2,1*5)-4,20 = 60, : 45,94 = 45, : (18,75*2,120)-4,2+(1,23*2,03*4) = 45,538 1,45 : (9,72*2,1)+(1,25*2,03*2)-2,10 = 23, : (8,24*2,10)-1,8 = 15, : (5,81*2,10)-1,8 = 10, : 10,4 = 10, : (7,06*2,10)-1,8 = 13,026 Razem obmiar = 439, KNR IGM Warszawa 268,638 m2 Rozebranie okładziny ściennej z płytek-analogia.rozbiórka zgodnie z dokumentacją.pomieszczenia 0.16;0.15;0.24;0.25;1.25 wyburzenia 0,16 : (8,02*2,1)-2,10 = 14,742 0,15 : (26,01*2,1)-3,5+(1,23*2,03*6) = 66,102 0,24 : (26,54*2,1)+(6,15*2,03)+(1,22*2,03*3)-4,4 = 71,248 0,23 : (7,92*2,1)-4,2+(2,2*2,03) = 16,898 1,25 : (26,54*2,1)+(6,15*2,03)+(1,22*2,03*3)+24 = 99,648 Razem obmiar = 268, KNR IGM Warszawa 302,657 m2 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.bi do 9/96 ] Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych. 302,657 = 302,657 Razem obmiar = 302,657

10 STAN : C. ETAP 2 ELEMENT : C.k. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Str: KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,161 m3 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.bi do 9/96 ] Usunięcie z budynku gruzu 708,054*0,02 = 14,161 Razem obmiar = 14, dane rynkowe 14,161 m3 Koszty wywozu i utylizacji gruzu 14,161 = 14,161 Razem obmiar = 14,161 C.l. ELEMENT : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE C.l.1. ASORTYMENT : PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH 39. KNR IGM Warszawa 439,416 m2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej płytka np.rako o wymiarach 30cm*30cm. Klej elstyczny,spoina elastyczna. PŁYTKI CERAMICZNE : 708, ,638 = 439,416 Razem obmiar = 439, KNR IGM Warszawa 268,638 m2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej płytka np.rako o wymiarach 30cm*30cm. Klej elstyczny,spoina elastyczna.pomieszczenia 0.16;0.15;0.24;0.25; ,638 = 268,638 Razem obmiar = 268, KNR IGM Warszawa 27,765 m2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej płytka np.rako o wymiarach 30cm*30cm. Klej elstyczny,spoina elastyczna.pomieszczenia 2.9; : (1,5*9,09)-1,5+(3,53*0,6) = 14,253 2,9 : (7,85*1,8)-1,8+(1,97*0,6) = 13,512 Razem obmiar = 27,765 C.l.2. ASORTYMENT : Tynki wewnętrzne 42. NNRKB BEiDOEPB ORGBUD W-wa 25,000 m2 Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym PIĘTRO : 25 = 25,000 Razem obmiar = 25, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 397,922 m2 Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na

11 STAN : C. ETAP 2 ELEMENT : C.l. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Str: 9 ścianach, na podłożu z tynku.uzupełnienie ubytków naścianach po robotach rozbiórkowych 284,23*1,4 = 397,922 Razem obmiar = 397,922 C.l.3. ASORTYMENT : Malowanie 44. NNRKB BEiDOEPB ORGBUD W-wa 397,922 m2 Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym 397,922 = 397,922 Razem obmiar = 397, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 397,922 m2 Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem - ściany.kolor ściany dobrać na podstawie koloru istniejącego.malowanie ścian piętro,parter : 397,922 = 397,922 Razem obmiar = 397, KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 302,657 m2 Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ściany.kolor sufitu dobrać na podstawie koloru istniejącego.malowanie sufitów piętro : 15,497+5,43+5,26+6,8+4,2+1,86+1,18+1,5+6,5+3,53+1,82+0,8+27,5+26,25+15,08 = 123,207 parter : 26,86+15,08+28,76+8,07+1,72+27,32+56,59+15,05 = 179,450 Razem obmiar = 302,657 C.l.4. ASORTYMENT : Płytki ceramiczne na posadzkach 47. KNR IGM Warszawa 302,000 m2 Uszczelnianie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,kuchnie,pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów, pod okładziną ceramiczną, folią w płynie, na powierzchniach - poziomych 302 = 302,000 Razem obmiar = 302, KNR IGM Warszawa 220,200 m2 Posadzki z płytek z ceramicznych zgodnie z projektem,klej elastyczny,fuga elastyczna.płytki gresowe 302 = 302,000 -(27,5+27,4+26,9) = - 81,800 Razem obmiar = 220, KNR IGM Warszawa 81,800 m2 Posadzki z płytek z ceramicznych zgodnie z projektem,klej elastyczny,fuga elastyczna.płytki gresowe Pomieszczenia 0.16;0.15;0.24;0.25;1.25

12 STAN : C. ETAP 2 ELEMENT : C.l. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Str: 10 (27,5+27,4+26,9) = 81,800 Razem obmiar = 81, Koniec wydruku przedmiaru ---

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska Łódź, ul. Żeligowskiego 17/10

Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska Łódź, ul. Żeligowskiego 17/10 Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska 90-75 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/0 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 74 im. J. MACHULSKIEGO ADRES INWESTYCJI : Łódź,

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 8.0 Budowa : Narodowy Fundusz Zdrowia Obiekt : Budynek biurowy Adres : ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Obiekt : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Adres : ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont balkonów - ul. Kosynierska 10A m 3, Kosynierska 10A m 7. Budowa : PTBS. Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont balkonów - ul. Kosynierska 10A m 3, Kosynierska 10A m 7. Budowa : PTBS. Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 004-000-0007 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : PTBS Remont balkonów - ul. Kosynierska 10A m 3, Kosynierska 10A m 7 Inwestor : Poznańskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Adres : Świetlica wiejska Świetlica wiejska Osmola;17-306 Dziadkowice Inwestor : Gmina Dziadkowice 17-306 Dziadkowice Opracował

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Roboty budowlane Obiekt : Roboty sanitarne Roboty remontowo budowlane Budynek mieszkalno - przedszkolny Kod CPV : 45214100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT POMIESZCZEŃ OŚWIATOWYCH Roboty budowlane. Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Przedmiar robót. REMONT POMIESZCZEŃ OŚWIATOWYCH Roboty budowlane. Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45000000-7 Roboty budowlane ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Inwestor: SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno -Opiekuńczy ul. Zawiszy Czarnego 4 43-600 Jaworzno 2016-08-08 Kosztorys inwestorski Nazwa budowy: Zakład Pielęgnacyjno -Opiekuńczy Adres budowy: ul. Zawiszy Czarnego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul.rybacka 1

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45111300-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

WENA Sylwia Melon-Szypulska 01-109 Warszawa ul. Górczewska 123 m.18. DATA OPRACOWANIA : 20.10.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

WENA Sylwia Melon-Szypulska 01-109 Warszawa ul. Górczewska 123 m.18. DATA OPRACOWANIA : 20.10.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WENA Sylwia Melon-Szypulska 0-09 Warszawa ul. Górczewska m.8 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : MALI WYNALAZCY - ośrodek opieki nad dziećmi pracowników. ADRES INWESTYCJI : Al. Jerozolimskie 0; 0-8 Warszawa INWESTOR

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych Obiekt : Budynek Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu Adres : ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 78 P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik

KOSZTORYS ŚLEPY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory  Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik 21-010 Łęczna Ciechanki Krzesimowskie 9 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia 1 jadalnia 1 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien d.1 2702-01 mineralnych dekoracyjnych niepalnych, nie kapiących w wysokiej temperaturze, wodoodporne

Bardziej szczegółowo

Dział IV- grupa robót wg CPV- 454

Dział IV- grupa robót wg CPV- 454 Dział IV- grupa robót wg CPV- 454 Lp. Kod pozycji Nr specyf. Technicznej Opis robót Jednostka miary Ilość robót VIII. Układanie płytek w stołówce i roboty towarzyszące 33 KNNR 2 1209-04 34 KNR 4-04 0504-06

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Roboty remontowe i renowacyjne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : PAWILON NR 18 - Oddział Psychiatrii Dziecięcej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent:

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent: Oferent: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: Wymiana stolarki okiennej oraz ułożenie płytek ceramicznych w kuchni i obieralni ul. Sulechowska 2, 66-200 Świebodzin

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ZAPLECZA KUCHNI W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W KOŚCIERZYNIE ADRES INWESTYCJI : 83-400 KOŚCIERZYNA UL.M.C. SKŁODOWSKIEJ 19 INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys przedmiar robót

Kosztorys przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻA: Kosztorys przedmiar robót budynek P AN ul. Sienkiewicza 112, Łódź Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych P A N Ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/5 1 KNR 4-01 2 KNR 4-01 3 KNR 4-01 0811/07 4 KNR 4-01 0819/15 1.Roboty wykończeniowe wewnętrzne 1.1.Roboty wykończeniowe I piętra Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Obiekt : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Adres : ul. Święciechowska 150, 64-100

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Świetlica wiejska w Jarzmionkach Gmina Kamień Krajeński, ul. Plac Odrodzenia 3,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45453000-7 Budowa DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE Inwestor Dom Pomocy Społecznej 12-100 Szczytno ul. Wielbarska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY 004-00-000 Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Nr: 12/07/2011

Przedmiar Nr: 12/07/2011 Inwestor: Uzdrowisko Połczyn Zdrój S.A. ul. Zdrojowa 6 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca: Przedmiar Nr: 12/07/2011 Nazwa budowy: ZLU Gryf II - Budynek B - Etap III Adres budowy: ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Świetlica wiejska w Małej Cerkwicy Gmina Kamień Krajeński, ul. Plac Odrodzenia 3,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA : ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych INWESTOR : Urząd Miejski Wrocławia ADRES INWESTORA : PL. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Nr: 10/07/2011

Przedmiar Nr: 10/07/2011 Inwestor: Uzdrowisko Połczyn Zdrój S.A. ul. Zdrojowa 6 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca: Przedmiar Nr: 10/07/2011 Nazwa budowy: ZLU Gryf III - Odział kobiecy - Etap I Adres budowy: ul. Solankowa 8, 78-320

Bardziej szczegółowo

WK Karta tytułowa wyk.dn: str. 1

WK Karta tytułowa wyk.dn: str. 1 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Lp Kod CPV Nazwa Zamówienie: Lokalizacja: UL. ORKANA 74 Zamawiający: GMINA MIASTA TARNOWA Data przedmiaru: 2010-03-10 1 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRacowania Projektowa MILO 7 Szczecin, ul. Grochowa 18/5. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartosz Kabaciński, Katarzyna Gąsiorowska DATA OPRACOWANIA : 10.

PRacowania Projektowa MILO 7 Szczecin, ul. Grochowa 18/5. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartosz Kabaciński, Katarzyna Gąsiorowska DATA OPRACOWANIA : 10. PRacowania Projektowa MILO 7 Szczecin, ul. Grochowa 8/5 PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 7A NAZWA INWESTYCJI : Remont umywalni na parterze - pom. nr 8 w budynku Nowej Chemii ADRES INWESTYCJI : Szczecin al.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

N+ Parametric Design Wrocław al. Wiśniowa 23 PRZEDMIAR

N+ Parametric Design Wrocław al. Wiśniowa 23 PRZEDMIAR N+ Parametric Design 53-137 Wrocław al. Wiśniowa 23 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7 Przedmiar robót Remont sanitariatów parter, piwnica- roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45400000-1, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8 Budowa Kraków, ul. Warszawska Inwestor Politechnika Krakowska im.t.kościuszki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Inwestorski 6/2015r.

Przedmiar robót Inwestorski 6/2015r. Przedmiar robót Inwestorski 6/2015r. Wykonanie robót budowlanych w jadalni na parterze w budynku niskim Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe ul. Portowa 22,

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Obiekt : Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lesznie Adres : ul. Święciechowska 150, 64-100

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE BUDYNEK LABORATORYJNO - BIUROWY Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa łazienek w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym - roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa łazienek w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym - roboty budowlane Data opracowania: 2017-05-19 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa łazienek w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym - roboty budowlane Adres inwestycji: Zamawiającyr:

Bardziej szczegółowo

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót Data utworzenia: 2009-10-06 Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6 Przedmiar robót Dział nr 1. UŁOŻENIE TERAKOTY [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł Wartość

Bardziej szczegółowo

I Opis prac do wykonania

I Opis prac do wykonania I Opis prac do wykonania Celem niniejszego opracowania jest opisanie zakresu prac remontowych, które należy wykonać w pomieszczeniach laboratoryjnych Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

zsti-15-r-bud-internat-v4-pdm Zuzia (C) DataComp (lic. 6820) strona nr: 2 Przedmiar robót

zsti-15-r-bud-internat-v4-pdm Zuzia (C) DataComp (lic. 6820) strona nr: 2 Przedmiar robót Przedmiar robót pożaru i remontem instalacji teletechnicznych w ramach projektu Wymiana instalacji elektrycznych w budynku internatu - etap II Data: 2015-03-31 Budowa: roboty towarzyszące Kody CPV: 45400000-1

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : CDN Obiekt : CDN - Czytelnia + pomieszczenia magazynowe parter Adres : 64-920 Piła ul Bydgoska 21 Inwestor : Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Budynek WORD Roboty malarskie i posadzkowe, oświetlenie, ślusarka alumi, zabudowa ścian meble wg AranŜacji wnętrz Inwestor : Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budynek wartowni nr 1 ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów INWESTOR : Jednostka Wojskowa 3964 ADRES INWESTORA : ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa DATA OPRACOWANIA : 01.07.2016

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa ze zmianą sposobu uŝytkowania strychu w istniejacym budynku wielorodzinnym Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

KOSZTORYS POWYKONAWCZY Przedsiębiorstwo Hadlowo Usługowe "REMIX" Piotr Zając 20-583 Lublin ul. Jaspisowa 18/21 tel./fax (81)5336333, (81)5336336 e-mail biuro@remixlublin.pl www.remixlublin.pl KOSZTORYS POWYKONAWCZY NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniu nr 62 i WC na piętrze w budynku "B" Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21 Data: 2015-02-20 Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM ROBÓT

KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM ROBÓT Miejski Urząd Pracy Kielce KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych budunków Urzędu Miasta Szymanowskiego 6 ADRES INWESTYCJI : Szymanowskiego 6 INWESTOR : Miejski

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys 2/S/2008

Zatwierdzam: Kosztorys 2/S/2008 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys 2/S/2008 Obiekt Kod CPV 45215510-5 45431200-9 - Kładzenie glazury 45442110-1 - Malowanie budynków 45311200-2 - Roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestycja : Gmina Ośno Lubuskie Obiekt : Przychodnia Zdrowia w Ośnie Lubuskim Adres : 69-220 Ośno Lubuskie, Ul. Rybacka 3 NAPRAWY USZKODZEŃ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa Dział Inwestycji i Remontów Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedmiar robót Budowa Inwestor Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 luty.2012

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Remont klatki schodowej

Przedmiar. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Remont klatki schodowej 1 Remont klatki schodowej 1 KNR 4-01 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian ( należy założyć demontaż i ponowny d.1 1208-02 montaż rurek instalacji telekomunikacyjnej oraz tam gdzie to możliwe wkucie instalacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Usługi Techniczno Projektowe mgr Badowski Leszek 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 56/3 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Please purchase PDF Split-Merge on to remove this watermark. file://a:\wuj.z. ADAPTACJA BUD. BIUROWEGO NA PRZEDSZKOLE 2008.

Please purchase PDF Split-Merge on  to remove this watermark. file://a:\wuj.z. ADAPTACJA BUD. BIUROWEGO NA PRZEDSZKOLE 2008. Page 1 of 4 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA ODDZIAŁ PRZDSZKOLA Poziom cen:ii kw. 2008 Waluta:złoty Identyfikator kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Strona 2/10. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT Strona 2/10. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt : Remont Pracowni genetycznej i magazynu mikrobiologii Zakładu Mikrobiologii Rolniczej w przyziemiu budynku "Geodezji" ul. Grunwaldzka 53 we Wrocławiu Inwestor Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r.

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Zepołu Szkół Ponadgimnazjalnych, roboty remontowe wewnętrzne sala nr 207 ROBOTY MALARSKIE, STOLARSKIE Budowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 Słupsk ul. Szczecińska 60 Biuro

Bardziej szczegółowo

I. Roboty budowlane Demontaż stropu FEAL - analogia (wsp.do R=0,1:M,S=0)

I. Roboty budowlane Demontaż stropu FEAL - analogia (wsp.do R=0,1:M,S=0) Przedmiar robót Strona 1/5 1 KNR 2-05 0903/05 2 KNR 4-01 0354/05 3 KNR 4-01 0354/08 4 KNR 4-01 0329/02 5 KNR 2004/04 6 KNR 2004/04 7 KNR 4-01 0818/05 8 KNR 4-01 0819/15 9 KNR 4-01 0701/05 10 KNR 4-01 0212/03

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remonty bieŝące Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Kod CPV : 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR, Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W ZSCKR ADRES INWESTYCJI : 48-100 GŁUBCZYCE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kałcenia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej, ul. Broniewskiego 21. Sprawdzający:

Kosztorys ofertowy. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej, ul. Broniewskiego 21. Sprawdzający: Załącznik nr 7 Kosztorys ofertowy Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach budynku głównego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach WC w piwnicy i na parterze budynku głównego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21 Data: 2015-02-20

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Florian Obiekt : Florian Inwestor : Urząd Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik Budowa : Florian Obiekt : Florian Data : 2013-01-24

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa budynku - Gmina Dominowo Obiekt : Budynek Ośrodka Zdrowia Inwestor : Gmina Dominowo Uwagi : Kosztorys opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Natryski 1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Adaptacja budynku remizy OSP w Bobinie na potrzeby świetlicy wiejskiej - roboty wykończeniowe Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZYCHODNI NR 4 ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A KRÓL Ogółem

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : BUDYNEK GARAŻOWY Kod CPV : 45262700-8 Przebudowa budynków Adres : 26-300 Opoczno, ul. Targowa działka nr 129 obr. 14 Kod CPV : 45000000-7

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDMIAR ROBÓT Malowanie Oddziałów

KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDMIAR ROBÓT Malowanie Oddziałów wco ul. Garbary 15, 61-866 Poznań KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDMIAR ROBÓT Malowanie Oddziałów 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Malowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

Ś.T.Z.N Remont po zalaniu sala 7e 7d Przedmiar-Obmiar. Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu. 1 sala 7e 1 KNR 0401 1202-0900.

Ś.T.Z.N Remont po zalaniu sala 7e 7d Przedmiar-Obmiar. Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu. 1 sala 7e 1 KNR 0401 1202-0900. 1 sala 7e 1 KNR 0401 1202-0900 2 KNR 0014 2011-0200 3 KSNR 0003 4 KNR 0401 0619-0300 5 KNR 0401 0621-0500 6 KNRu 0202 1134-0101 7 KNR 0202 0607-0100 8 KNRw 0202 1104-0100 9 KNRw 0202 1104-0300 10 KNR 0012

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. październik 2016 r.

Przedmiar robót. październik 2016 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Inwestor 45000000-7 - Roboty budowlane Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 01-531 Warszawa październik 2016 r. Rodos 7.0.10 [12572] Strona 2/5 Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INNOWATOR - PLUS. Remont zewnętrznej ściany północnej budynku Domu Kultury OSKARD w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 7a.

PRZEDMIAR ROBÓT INNOWATOR - PLUS. Remont zewnętrznej ściany północnej budynku Domu Kultury OSKARD w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 7a. INNOWATOR - PLUS BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI - P I O T R ś Y W I C A 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 p. 113, tel. (63) 245 45 77, 601 79 44 18 www.innowatorplus.pl innowator@onet.pl PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 1/EL/14

PRZEDMIAR ROBÓT NR 1/EL/14 PRZEDMIAR ROBÓT NR 1/EL/14 NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE ADRES INWESTYCJI : 44-100 GLIWICE, UL. JEDNOŚCI 35 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Sekcja Obsługi Infrastruktury Łomża 18-400 Łomża Al.Legionów 133 Remont pomieszczeń wewnętrznych w bud. nr 2 na terenie WT w Łomży Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. Remont pomieszczeń parteru w bud.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CDI 348/07/2010

Przedmiar robót CDI 348/07/2010 Przedmiar robót CDI 348/07/2010 Obiekt Zmiana sposobu uŝytkowania budynku fitness klubu na Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie - roboty budowlane - ETAP I, aktualizacja kosztorysu

Bardziej szczegółowo

szt. (pomieszczenie 12/7) 1 szt RAZEM Rozebranie ścianek z g-k

szt. (pomieszczenie 12/7) 1 szt RAZEM Rozebranie ścianek z g-k 1 poziom I 1.1 Demontaż ościeżnic szkydeł drzwiowych 1 d.1. 1 KNR 1-01 20-02 analogia 2 KNPnRPDE d.1. 0-c 1 Ostrożny demontaż ościeżnicy drzwiowej 2. 2.0 RAZEM 2.0 Demontaż skrzydeł pozostałych drzwi szt.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Aleksandra Jankowska. Bydgoszcz styczeń 2014 r.

Przedmiar robót. Aleksandra Jankowska. Bydgoszcz styczeń 2014 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Wiejski Ośrodek Kultury znajduję się na działce nr 464/2. obręb geodezyjny Lutowo, KW BY2T/00003942/7 Centrum

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont pom. w hali 9 - pom. 262, 263, 265, 163, 163A

Przedmiar robót. Remont pom. w hali 9 - pom. 262, 263, 265, 163, 163A Przedmiar robót Data: 2014-07-02 Budowa: Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Obiekt: Hala 9 - GIG Katowice Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45421000-4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

Przedmiar robót. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Przedmiar robót 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Połączenie lokali nr 1 i 2 w budynku mieszkalnym ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Piaskowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Płocka 36 m 19 /bud/ INWESTOR : ZGN Warszawa Wola Administracja "Młynów" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO W CELU WYDZIELENIA ŁAZIENKI I WC

Przedmiar PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO W CELU WYDZIELENIA ŁAZIENKI I WC Przedmiar PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO W CELU WYDZIELENIA ŁAZIENKI I WC Data: 2009-03-20 Budowa: Szczecin ul. PapieŜa Jana Pawła II nr 44 oficyna, lokal nr 17a, działka nr 15/26, obręb nr 1001 Obiekt:

Bardziej szczegółowo