Protokół z posiedzenia Komisji Balonowej Aeroklubu Polskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z posiedzenia Komisji Balonowej Aeroklubu Polskiego"

Transkrypt

1 Protokół z posiedzenia Komisji Balonowej Aeroklubu Polskiego Posiedzenie odbyło się w dniu 9 listopada 2013r w siedzibie Aeroklubu Polskiego. W posiedzeniu udział wzięli: Michalec Marek Czerniawski Jerzy Barski Jacek Prawicka-Linke Ewa Bogdański Jacek Borowski Jerzy Zebrani przyjęli następujący porządek obrad: 1. Przedstawienie programu Przewodniczącego Komisji Balonowej Marek Michalec 2. Ukonstytuowanie się KBAP 3. Przedstawienie zakresu obowiązków poszczególnych Członków KBAP 4. Udzielenie absolutorium poprzedniej KBAP 5. Wskazanie osób wspomagających działalność KBAP 6. Wybór Kadry Narodowej na sezon Kalendarz Imprez. 8. Wolne wnioski Ad.1. Marek Michalec jako nowo wybrany Przewodniczący Komisji Balonowej Aeroklubu Balonowego przedstawił program jaki chciałby aby Komisja wypełniła w trakcie swojej dwuletniej kadencji. Komisja Balonowa działając zgodnie z wytycznymi Aeroklubu Polskiego oraz regulaminem Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego zamierza prowadzić swoją działalność zgodnie z : a) Krajowymi i międzynarodowymi ogólnymi przepisami sportowymi. b) Statutem AP. c) Uchwałami Władz AP. d) Regulaminem KSAP e) Ustaleniami i uchwałami KBAP Balonowa Komisja AP wypełniać będzie wszystkie cele i zadania zgodnie z 3 RKASAP. Jednocześnie Komisja Balonowa w trakcie trwania swojej kadencji chce w sposób szczególny zwrócić uwagę na: 1- Aktualizację optymalizację przepisów sportowych dotyczących zarówno pilotów balonowych jak i organizacji zawodów balonowych ( m. innymi wprowadzenie COH)ze szczególnym uwzględnieniem BPP, BMP. szkolenie pilotów i załóg / ozi, trucking windreader, meteo, przepisy, etc / 2- Standaryzacja imprez poprzez szkolenia organizatorów, sędziów i komisarzy sportowych 3- Reaktywowanie balonów gazowych w Polsce 4- Komisja stawia sobie również za cel w ramach istniejących środków finansowych jak również środków pozyskanych w trakcie jej działania, przeprowadzenie szkoleń przyszłej kadry balonowej czego rezultatem powinno być uzyskanie lepszych wyników na arenie międzynarodowej. Komisja będzie też czynnie pracować nad pozyskaniem środków dla trenera kadry narodowej.

2 5- Uaktualnienie oraz modernizacja strony internetowej, również wersji w języku angielskim oraz FB 6- Aktywna działalność nad promocją sportów balonowych w mediach, powołanie rzecznika prasowego 7- Wprowadzenie odpowiednich działań, by pobudzić środowiska balonowe do bicia rekordów sportowych jako działań zmierzających zarówno do rozwoju sportu balonowego jak i do aktywnej jego promocji 8- Komisja stawia sobie również za cel wprowadzenie w życie propozycji i wniosków z analizy ankiety, która została przeprowadzona wśród pilotów, a której rezultatów nikt do chwili obecnej nie próbował wykorzystać dla rozwoju sportów balonowych Na koniec Komisja Balonowa AP będzie chciała wprowadzić zwyczaj, iż wszystkie jej posiedzenia będą miały charakter otwarty, oraz że będzie mogła zapraszać doradców i ekspertów w ramach istniejących potrzeb. Podsumowując Program Nowego Przewodniczącego mottem działania aktualnej Komisji będzie hasło: Sport Balonowy winien być 1- efektywny w działaniach sportowych 2- efektowny medialnie pożądany, widoczny i słyszalny Ad.2. Komisja Balonowa ukonstytuowała się w następujący sposób: Michalec Marek Przewodniczący KB Czerniawski Jerzy Z-ca Przewodniczącego Barski Jacek Skarbnik Prawicka-Linke Ewa Sekretarz Bogdański Jacek Członek KB Borowski Jerzy Członek KB Ad.3. Zakresy obowiązków zaproponowane przez Przewodniczącego i zaakceptowane przez poszczególne osoby: 1. Marek Michalec-Przewodniczący a) kontakt, pozyskiwanie i współpraca z mediami na bieżąco b) odpowiedzialność za stronie internetową KB styczeń 2014 c) pozyskiwanie sponsorów na bieżąco d) kontrola i bieżące przekazywanie informacji na temat zmian i nowości w przepisach e) kontrola nad przestrzeganiem przepisów f) powoływanie Kadry Narodowej Polski- powołana g) odpowiedzialność za przetłumaczenie COH pomoc, jeżeli będzie potrzebna JB h) nowelizacja przepisów dotyczących bicia rekordów marzec 2014 i) odpowiedzialność za kalendarz imprez 2. Jerzy Czerniawski - z-ca Przewodniczącego a) informowanie o zmianach i nowościach związanych z FAI

3 b) optymalizacja przepisów sportowych (ustalenie wytycznych i na ich podstawie wyłonienia ścisłej KN, pomoc Trenerowi w wyłanianiu KN)- marzec 2014 c) organizacja i przeprowadzanie szkoleń z przepisów sportowych d) nowelizacja przepisów dotyczących bicia rekordów - marzec Jacek Bogdański a) manager/ logistyk reprezentacji Polski b) przygotowanie trackingu i wprowadzenie do użycia -??? c) organizacja szkoleń zawodników i członków ekip z obsługi teodolitu obsługa programu d) organizacja szkoleń zawodników i członków ekip z obsługi OZI explorer 4. Ewa Prawicka-Linke- Sekretarz a) koordynacja i nadzór nad balonowym sportem kobiet b) protokołowanie Spotkań KB c) odpowiedzialność za organizację Spotkań KB d) prowadzenie korespondencji, dekretowanie dokumentowanie głosowań elektronicznych BK 5. Jacek Barski SKARBNIK a) organizacja szkoleń zawodników i członków ekip z obsługi ozi explorer b) bieżąca kontrola - odpowiedzialność za finanse i ich podział zgodnie z wytycznymi BKAP c) rozliczenie starej komisji z finansów 30 listopada d) organizacja i przeprowadzanie szkoleń z przepisów sportowych e) organizacja i przeprowadzanie szkoleń z obsługi GPS f) pomoc Trenerowi KN w ustalaniu rankingu - kalkulacja g) optymalizacja przepisów sportowych (ustalenie wytycznych i na ich podstawie wyłonienia ścisłej KN)- marzec Jerzy Borowski a) standaryzacja i normalizacja organizacji, bezpieczeństwa i sędziowania imprez sportowych b) aktualizacja regulaminu marzec 2014 c) szkolenie ekip sędziowskich przygotowanie wytycznych i metodyki -??? d) tłumaczenie COH e) organizacja i przeprowadzanie szkoleń z obsługi GPS f) gromadzenie informacji dotyczących baloniarstwa w Polsce i na świecie w celu dalszej publikacji net Paweł Bamberski- TRENER BKN powoływanie Balonowej Kadry Narodowej

4 Ad.4. Obecna Komisja Balonowa AP wstrzymała się z udzieleniem absolutorium poprzedniej Komisji Balonowej AP do czasu otrzymania sprawozdania merytorycznego i finansowego od Przewodniczącego Arkadiusza Iwańskiego. Ad.5. Komisja Balonowa postanowiła o powstaniu grupy osób wspomagających jej prace. Na pierwszym posiedzeniu wskazano następujące osoby: Paweł Bamberski Trener KN, Ryszard Kurowski, Piotr Noga, Elżbieta Nowicka, Piotr Wasilewski, Waldemar Wilk, Janusz Zdulski. Ad.6. Na podstawie tegorocznych rankingów KBAP ustaliła następujący skład Kadry Narodowej na sezon 2014: Kadra Narodowa: 1. Iwański Arkadiusz 2. Nowakowski Bartosz 3. Filus Tomasz 4. Jaskólski Adam 5. Prawicki Bogdan 6. Dawidziuk Bazyli 7. Jagodzik Zbigniew 8. Choma Beata Kadra Kobiet: 1. Prawicka-Linke Ewa 2. Helak Ewelina Rezerwa: 1. Biedermann Joanna 2. Dudkiewicz Daria Kadra Juniorów: 1. Rękas Mateusz Kadra sterowcowa: 1. Bamberski Wojciech Ad.7. Na chwilę posiedzenia Komisji Balonowej do AP nie wpłynęły żadne wnioski na organizację zawodów w sezonie W miarę pojawiania się wniosków będziemy zamieszczali je na bieżąco na stronie internetowej Komisji Balonowej. Ad.8. Wolne wnioski Jacek Bogdański przedstawił jak wyglądało jego współpraca z Reprezentacją Polski podczas Balonowych Mistrzostw Europy w Hiszpanii i we Włocławku. Jacek Bogdański przedstawił idee znalezienia sponsora na kilka powłok dla Reprezentantów Polski, co będzie niezmiernie trudne ale nie niemożliwe. Warto byłoby również znaleźć sponsora strategicznego do całego cyklu Pucharu Polski. Istotną rzeczą jest przywrócenie przechodniego pucharu dla zwycięzców Balonowego Pucharu Polski.

5 Dla promocji sportu balonowego dobrze byłoby aby na zawodach rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski pojawiła się osoba, która będzie odpowiedzialna za stworzenie materiałów promocyjno-reklamowych z poszczególnych imprez, które mogą zostać wykorzystane w prasie branżowej lub innej ogólnopolskiej oraz zamieszczone na fb jak i youtubie. Komisja Balonowa zdecydowała, że wszystkie jej posiedzenia będą miały charakter otwarty dla całego środowiska balonowego, oraz, że posiedzenia będą się odbywały zarówno w Warszawie jak i podczas zawodów Pucharu Polski rozgrywanych w całym kraju. Liczymy również na czynny udział całego środowiska balonowego i czekamy na propozycje dotyczące rozwoju baloniarstwa w Polsce Protokółowała: Ewa Prawicka-Linke Sekretarz

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Squasha

Polska Federacja Squasha Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Squasha za rok 2013 Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 18 maja 2014 r. W dniu 30 czerwca 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego Statut Polskiego Związku Jeździeckiego Tekst jednolity Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego, uwzględniający zmiany uchwalone 3 marca 2012 r. przez Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Języka Polskiego. w New Britain ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH

Statut Szkoły Języka Polskiego. w New Britain ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH A. Walne Zgromadzenie w celu wyborczym I. Jest powoływane przez Zarząd raz w roku w maju. Zarząd Szkoły decyduje o terminie Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO 1 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę International Project Management Association Polska.

Bardziej szczegółowo

- 1 - PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA TŁUMACZY z siedzibą w Gdańsku, ul. Piwna 56/57 m.

- 1 - PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA TŁUMACZY z siedzibą w Gdańsku, ul. Piwna 56/57 m. - 1 - Gdańsk, 24.04.2010 PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA TŁUMACZY z siedzibą w Gdańsku, ul. Piwna 56/57 m.1 1. Zebrani zaakceptowali jednomyślnie skład Prezydium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Szachowego w I połowie bieŝącej kadencji Zarządu (2004-2008) obejmuje następujące części: A. Wstęp. B.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W MENNICY POLSKIEJ S.A. W ROKU 2014

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W MENNICY POLSKIEJ S.A. W ROKU 2014 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W MENNICY POLSKIEJ S.A. W ROKU 2014 1.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r. Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 7.11.2014 r. w godzinach 12:30-15:00 w sali

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY - SIERPIEŃ 2011r.

BIULETYN INFORMACYJNY - SIERPIEŃ 2011r. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów SEMINARIA OBLIGATORYJNE SZKOLENIA KONSULTACYJNE SZKOLENIA ZAWODOWE INTEGRACJA ŚRODOWISKA ŁÓDŹ ODDZIAŁ REGIONALNY ZADANIA ZLECONE PRZEZ KIBR Regionalny Oddział Łódź WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności STATUT Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r.

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. [www.agora.pl] Strona 1 OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 roku 1. Wskazanie zbioru ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny W 2013 roku obowiązywały

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

Protokół z otwartego posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Projekt: Polska

Protokół z otwartego posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Projekt: Polska Warszawa 26.11.2012r Protokół z otwartego posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Projekt: Polska W obradach uczestniczyli: Wojciech Białożyt Bartłomiej Broda Natalia Cetera Agnieszka Chmura Paweł Ciacek Patrycja

Bardziej szczegółowo

jak napisać statut stowarzyszenia?

jak napisać statut stowarzyszenia? jak napisać statut stowarzyszenia? Autorka: Monika Chrzczonowicz (Informatorium) 3w* 006, stan prawny 1.10.2010 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na

Bardziej szczegółowo

[ Sprawozdanie Zarządu Polskiej Federacji Squasha ] Część 1. Sytuacja wyjściowa (listopad 2009)

[ Sprawozdanie Zarządu Polskiej Federacji Squasha ] Część 1. Sytuacja wyjściowa (listopad 2009) [ Sprawozdanie Zarządu Polskiej Federacji Squasha ] Okres sprawozdawczy: listopad 2009-luty 2010 Członkowie Zarządu: Adam Michańków (Prezes Zarządu), Denis Łopatin Wiceprezes Niniejsze sprawozdanie zostało

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 05 (84) MAJ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3

PL ISSN 1732-3428 NR 05 (84) MAJ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3 5 2011 NR 05 (84) MAJ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA FARBY Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3 SPIS TREŚCI Spis treści 5 2011 Ważne sprawy izbowe Urszula Kieller-Zawisza

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu Znak: OR. 0041-4/07 Protokół nr IV/2007 z IV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej 25 stycznia 2007 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9.00 W sesji udział wzięli: 1. Jan Borucki 2. Wiesław

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 4 PROJEKT II Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO za okres 2011 roku oraz do września 2012 roku na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach Warszawa, 28 października 2012 roku I. Władze PZSzach

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r.

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. [www.agora.pl] Strona 1 OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ

Bardziej szczegółowo