Aktualizacja raportu. Getin Holding. Kapitał intelektualny. Zysk operac. (bank) 81,3 97,2 131,9 186,5 223,4 Getin WIG 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja raportu. Getin Holding. Kapitał intelektualny. Zysk operac. (bank) 81,3 97,2 131,9 186,5 223,4 Getin WIG 1"

Transkrypt

1 16 lutego 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Finanse Polska GETI. WA; GTN.PW Trzymaj (Niezmieniona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.) Struktura akcjonariatu 5 PLN 4 3,52 PLN 3,82 PLN 1,10 mld PLN 0,24 mld PLN 3,3 mln PLN Leszek Czarnecki (wraz z LC Corp.) 59,0% OFE BPH CU WBK 12,5% BZ WBK AIB Asset Management 6,7% Pozostali 21,7% Strategia dotycząca sektora Neutralnie: Dobre wyniki 2004 r. i oczekiwania na dalszą poprawę w 2005 r. znajdują już odzwierciedlenie w rynkowych wycenach banków. Cały czas nie ma dużego przyrostu aktywów, a marże utrzymują się na w miarę wysokim poziomie nie wiadomo, czy wcześniej nastąpi wzrost aktywów, czy spowodowany konkurencją spadek marż. Profil spółki stara się być czymś pomiędzy zintegrowaną grupą finansową, a funduszem venture capital. Inwestuje w firmy finansowe w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Największa inwestycją jest Getin Bank (72%) oraz rosyjska firma leasingowa Carcade (60%). Ważne daty publikacja raportu skonsolidowanego za 4. kw publikacja raportu rocznego publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Kurs akcji Genin na tle WIG Kapitał intelektualny Doskonały początek działalności na rynku hipotecznym, przejęcie Banku Przemysłowego na korzystnych warunkach oraz nadzieje na szybki rozwój działalności Getin Banku zdecydowanie przezwyciężyły problemy z szybszym rozwijaniem rosyjskiej działalności i szybko znalazły odzwierciedlenie w cenie akcji, które wzrosły przez dwa miesiące o 30%. Trudno przewidzieć, jak na kurs wpłynie zbliżająca się emisja akcji, tak więc ze względu na niewielkie odchylenie kursu od naszej wyceny nie zmieniamy rekomendacji TRZYMAJ. Mocne wejście Getin Banku na rynek hipoteczny W ciągu 5 miesięcy DomBank (hipoteczne ramię Getin Banku), udzielił kredytów o wartości 215 mln zł, co w ocenie banku dało mu 7-me miejsce na rynku, z udziałem na poziomie ok. 4%. Zakładając, że w przyszłym roku polskie banki udzielą kredytów hipotecznych o wartości 18 mld zł (+20% w porównaniu z szacowaną wielkością sprzedaży kredytów w 2004 r.), 4-5% udziału w rynku oznacza sprzedaż na poziomie mln zł rocznie, czyli mln zł kwartalnie. Przyjmując 200 mln zł kwartalnie otrzymalibyśmy zwiększenie portfela kredytowego dawnego GBG (w porównaniu z końcem 3. kw r.) o 54% w wyniku samego tylko przyrostu kredytów hipotecznych. Ambitne plany rozwoju innych produktów bankowych Getin Bank ma zamiar oferować zróżnicowane produkty z zakresu consumer banking. Rozwijane mają być kredyty samochodowe, które były specjalnością GBG (ich wolumen na koniec 2003 r. wynosił 683 mln zł i stanowił 44% portfela kredytowego ogółem). Przebojem w 2005 r. mają stać się kredyty gotówkowe. Zaoferowane mają być też karty kredytowe. Mimo coraz większej konkurencji na rynku detalicznym wydaje się, że Getin Bank ma szansę odnieść sukces, ponieważ Leszek Czarnecki i zgromadzony przez niego zespół ludzi doskonale umie zarabiać na produktach kredytowych. Przejęcie Banku Przemysłowego umożliwia bezpieczne sfinansowanie tej działalności. Dużo wyższa wycena banku, niższa leasingu Ze względu na niższe tempo wzrostu rosyjskiego biznesu, plany zmniejszenia udziału Getinu w spółce oraz niższy kurs dolara, obniżyliśmy drastycznie naszą wycenę zaangażowania spółki w Carcade do 88 mln zł. Getin Bank wyceniliśmy metodą wskaźnikową na 1,9 mld zł, co w rezultacie dało wycenę akcji u na poziomie 3,55 zł, cenę docelową 3,84 zł i rekomendację TRZYMAJ. 3 2 Zysk operac. (bank) 81,3 97,2 131,9 186,5 223,4 Getin WIG 1 Zysk brutto (bank) 57,6 67,5 101,0 141,4 164, Zysk netto (holding) - 35,9 74,7 109,7 129,2 Andrzej Powierża (48 22) (mln PLN) P(*) 2005P 2006P 2007P W. odsetk. (bank) 143,5 158,3 199,4 250,6 283,0 Marża (bank) 4,6% 4,7% 4,7% 4,9% 4,8% WNDB (bank) 197,2 215,3 269,1 333,4 382,5 P/E - 30,9 25,3 17,2 14,6 P/BV - 2, DPS (zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stopa dywidendy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (*) pro forma, przyjmując konsolidowanie banku przez cały rok Dom 16 lutego Inwestycyjny 2005 BRE Banku nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 Rosja Wzrost wolniejszy od oczekiwań Carcade problem z pozyskaniem finansowania Rosnąca rosyjska gospodarka napędza wzrost leasingu ale Carcade ciągle nie zdobyło zewnętrznego finansowania oraz boryka się z dużą rotacją pracowników. pozytywnie ocenia rozwój sektora leasingowego w Rosji. Kraj przeżywa boom gospodarczy, silniejszy niż wynika to z oficjalnych danych, bo ciągle duży jest udział szarej strefy. Generuje to duży popyt usługi leasingowe. Mimo pewnych incydentalnych kłopotów, problemów nie sprawia także otoczenie regulacyjne. Umowy leasingowe przynoszą firmie stopę zwrotu ponad 40%, co w połączeniu z niską szkodowościa, na poziomie 1-2% sprawia, że biznes leasingowy może być bardzo rentowny. Carcade udało się utrzymać w pierwszej trójce największych firm leasingowych w Rosji. Jego aktywa pracujące wynoszą 22 mln USD, a sprzedaż w 2004 r. wyniosła 44 mln USD. Szybki wzrost portfela leasingowego hamuje spółce Carcade brak finansowania zewnętrznego. Cały czas nie udało się spółce przeskoczyć progu umożliwiającego pozyskanie kredytów od lokalnych banków lub od instytucji międzynarodowych (łatwiej jest pożyczyć kilkadziesiąt milionów dolarów niż kilka milionów). Póki co Carcade finansuje się pożyczkami od podmiotów powiązanych z akcjonariuszami (19 mln USD, z tego ostatnio pożyczyła 1 mln USD od TU Europa, a wcześniej 2 mln USD od Getin Banku), a finansowanie zewnętrzne stanowi tylko 15%. Z tego powodu spółka ogranicza działalność, koncentrując się na najbardziej rentownych produktach. Innym problemem, na który nieoczekiwanie natrafił, są odejścia pracowników. Zwłaszcza w regionie moskiewskim zauważa się brak wykształconych osób i pracownicy są ciągle podkupywani przez konkurencję. Od lata, kiedy pierwszy raz sygnalizował ten problem, nie udało się mu zaradzić i w przeciągu 2004 r. personel zmienił się przeciętnie 3 razy. Z powodu kłopotów z pozyskaniem finansowania zewnętrznego oraz braku ustabilizowanego zespołu pracowników rozwój biznesu Carcade przebiega z opóźnieniem pół roku w stosunku do wcześniejszych planów. spodziewa się, że dysponując zaudytowanymi sprawozdaniami za 2004 r. będzie w stanie pozyskać finansowanie zewnętrzne. Ma to umożliwić zwiększenie w br. portfela leasingowego o 60% i wypracowanie kilku milionów dolarów zysku. Nie udało się kupić w Rosji banku Na przyszły rok planowane jest upublicznienie Carcade Nie udało się zbudować grupy bankowo-ubezpieczeniowej Jak na razie, próby kupienia banku w Rosji spełzły na niczym. Mimo pomocy lokalnych firm doradczych i wyselekcjonowaniu grona potencjalnych celów inwestycyjnych nie zdecydował się na zakup żadnego z rozważanych banków. Dlatego póki co zrezygnowano z budowania grupy bankowo-leasingowej, a uwaga głównego akcjonariusza i menadżera holdingu, Leszka Czarneckiego, koncentruje się na zarządzaniu polskim Getin Bankiem, największą spółką w grupie. Niezrealizowanie zamierzenia powiązania firmy leasingowej z bankiem zachęciły Getin Holding do wybrania innej ścieżki rozwoju Carcade. W 2006 r. planowane jest upublicznienie tej spółki (rozważana jest giełda warszawska lub moskiewska), połączone z podniesieniem jej kapitałów. razem z Konradem Dubelskim, założycielem i prezesem spółki, zachowałby pakiet większościowy, umożliwiający zarządzanie spółka, a publiczna emisja akcji nie tylko zasiliłaby spółkę kapitałowo, ale i ułatwiła pozyskanie zewnętrznego finansowania. 16 lutego

3 Getin Bank Aktywa sztuka pożyczać drogo Dom Bank zyskał 4% rynku DomBank wejście smoka Imponująco wyglądało wejście na rynek DomBanku, hipotecznego ramienia Getin Banku. W ciągu 5 miesięcy udzielono kredytów o wartości 215 mln zł, co w ocenie banku dało mu 7-me miejsce na rynku, z udziałem na poziomie ok. 4%. Jest to bardzo dobry wynik: dla porównania Millennium, które dzięki znacznemu zwiększeniu sprzedaży osiągnęło wolumen nowych kredytów na poziomie 175 mln zł w 3. kw. i 244 mln zł w 4. kw., a dysponujące nieporównywalnie większą siecią oddziałów i bazą klientów Pekao 383 mln zł w 3 kw. Sprzedaż kredytów hipotecznych kw 2. kw. 3. kw. 4. kw. średnio kw artały 2005 r. Pekao Millennium Getin (*) Źródło: banki, DI BRE Banku (*) Podział 215 mln zł pomiędzy 3. i 4. kw. szacunek DI BRE Banku, 2005 r. prognoza DI BRE Banku. Pozyskano bogatych klientów mimo stosunkowo wysokich odsetek Pośrednicy dają 45% sprzedaży Wydaje się, że Getin Bankowi udało się osiągnąć cel, czyli dotrzeć do klientów mających problem z uzyskaniem kredytów w innych bankach. Na swoich stronach internetowych DomBank pisze, że każdy klient jest mile widziany: udzielają kredytu nawet osobom nie mającym polskiego obywatelstwa ani karty stałego pobytu; wybranym klientom przyznają kredyt na podstawie oświadczeń o wysokości dochodów; dopuszczają udzielenie kredytu, nawet klientom mającym gorszą historię kredytową i znajdującym się w rejestrze dłużników. Najprawdopodobniej dzięki udzielaniu kredytów zamożnym osobom uzyskującym dochody z innych źródeł dochodu niż umowa o pracę. DomBank ma wyjątkowo wysoką średnią wartość kredytu. Wynosi ona 170 tys. w porównaniu z 81 tys. zł w Pekao i 101 tys. zł (66 tys. dla kredytów złotowych i 119 dla kredytów walutowych) w BPH. Z krótkiej analizy sporządzonej przez Expandera wynika, że osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło zawartej na okres poniżej 12 miesięcy i figurująca na czarnej liście Związku Banków Polskich, pożyczając w DomBanku 100 tys. zł na zakup mieszkania w cenie 110 tys. zł musi się liczyć z oprocentowaniem 15,27% (16,27% do czasu wpisania hipoteki). Oprocentowanie we frankach szwajcarskich (odpowiednio 9,82% i 10,82%), dalej wysokie w stosunku do standardowego oprocentowania kredytu hipotecznego (czytaj odpowiednio wyceniające ryzyko kredytowe klienta), psychologicznie jest łatwiejsze do zaakceptowania przez klientów, więc nie należy się dziwić, że 95% kredytów banku udzielanych jest we frankach szwajcarskich. Z informacji prasowych wynika, że 55% kredytów sprzedawanych jest poprzez sieć własną Getin Banku (11 Biur Kredytów Hipotecznych DomBanku i oddziały Getin Banku), a 45% przez pośredników. Największe rynki sprzedaży to: Warszawa (40%), a także Wrocław (siedziba ), Łódź (gdzie DomBank ma Centralę) oraz Górny Śląsk (region Getin Banku) i 16 lutego

4 Poznań. W bieżącym roku zwiększy się sieć sprzedaży. Do końca I kw. Biur Kredytów Hipotecznych ma być 18, a dzięki przejęciu Banku Przemysłowego (26 placówek) i otwarciu nowych oddziałów Getin Banku poszerzy się też bankowa sieć sprzedaży (Getin Bank ma 44 oddziały, a wliczając filie dysponuje siecią 72 punktów sprzedaży). Dzięki kredytom hipotecznym portfel d. GBG może wzrosnąć o połowę ale Getin Bank zapowiada jeszcze większy przyrost Jeżeli grupa zamożnych klientów, pomijanych przez inne banki, nie wyczerpie się szybko, to jest szansa, że DomBank utrzyma lub lekko zwiększy udział w rynku. Zakładając, że w przyszłym roku udzielone zostaną kredyty hipoteczne o wartości 18 mld zł (+20% w porównaniu z szacowaną wielkością sprzedaży kredytów w 2004 r.), 4-5% udziału w rynku oznacza sprzedaż na poziomie mln zł rocznie, czyli mln zł kwartalnie. Przyjmując 200 mln zł kwartalnie otrzymalibyśmy zwiększenie portfela kredytowego dawnego GBG (w porównaniu z końcem 3. kw r.) o 54% w wyniku samego tylko przyrostu kredytów hipotecznych. Oczekiwania banku są jeszcze bardziej ambitne. Łukasz Baldo, wiceprezes Getin Banku odpowiedzialny za bankowość hipoteczną, zapowiedział, że uwzględniając dynamikę banku oraz wzrost całego rynku, oceniany na 25-30%, Dom Bank powinien osiągnąć roczną sprzedaż powyżej 1 mld złotych. Jednak wydaje się, że w 2005 r. konkurencja będzie coraz silniejsza. Wiele banków marzy o miejscu w pierwszej piątce. O ile pierwsza pozycja PKO BP i druga, zmniejszającego do niego dystans, BPH, wydają się niezagrożone, to dalej wszystko jest możliwe. Trzecie miejsce zajęło najprawdopodobniej Pekao. Mimo że odejścia pracowników z GE Money Banku (Mieszkaniowego) pracowników do Millennium i Getin Banku zaowocowały znaczącym wzrostem sprzedaży w tych dwóch bankach, to GE z 1,3 mld kredytów udzielonych w 2004 r. obronił czwarte miejsce w sektorze. O piąte miejsce trwa zaciekła rywalizacja pomiędzy BRE Bankiem (udzielającym kredytów poprzez Multibank i mbank), BZ WBK, Millennium i takimi nowymi graczami jak Getin czy PTF Bank (który deklaruje, że jego celem jest pozycja w pierwszej piątce w okresie 2 lat). W dłuższej perspektywie aspiracje do miejsca w pierwszej piątce ma pewnie też ING BSK. Getin Bank nie zapomina o kredytach samochodowych, które ciągle są bardzo rentowne Kredyty samochodowe Specjalnością GBG były kredyty samochodowe, których wolumen na koniec 2003 r. wynosił 683 mln zł i stanowił 44% portfela kredytowego ogółem. W dalszym ciągu bank rozwija ofertę kredytów samochodowych. Oferuje kredyty złotowe oraz indeksowane euro oraz dolarem, nie tylko na samochody nowe czy młode używane, ale nawet na samochody używane starsze niż 10 lat. W przypadku kredytu na okres dłuższy niż 24 miesiące oprocentowanie jest wysokie (zmienne, obecnie nominalne oprocentowanie to 18,9%, a rzeczywiste 22,67%), ale dla klientów mających problem ze sfinansowaniem zakupu takiego samochodu w innych bankach może być to mimo wszystko atrakcyjna oferta, zwłaszcza że dla klienta bardziej liczy się wysokość raty a nie abstrakcyjna dla niego liczba, jaką jest oprocentowanie rzeczywiste. Ujmując bardziej generalnie: kredyty samochodowe w Polsce mają podobną rentowność, jak leasing samochodów w Rosji. Co prawda cechują się wyższą szkodowością, ale z naddatkiem rekompensują to niższe koszty finansowania (w Rosji średni koszt refinansowania w USD wynosi 15%). Udzielanie tych kredytów jest więc świetnym biznesem, co jednak przyciąga konkurentów. Koniunktura na rynku zależy też oczywiście od sytuacji na rynku samochodów. O ile na początku 2004 r. wzrastała sprzedaż nowych samochodów (przedakcesyjna gorączka), to w drugiej połowie roku kraj zalała fala starych samochodów (sprowadzono ponad 800 tys. samochodów, co oznacza, że liczba samochodów w Polsce skokowo wzrosła o ponad 5%). 16 lutego

5 Rynek samochodów w Polsce sty lut mar kw i maj cze lip sie w rz paź lis gru Sprzedaż now ych samochodów Import samochodów używ anych Źródło: banki, DI BRE Banku Banki samochodowe finansują głównie, ale nie wyłącznie, nowe samochody W finansowaniu samochodów nowych silną pozycję mają banki samochodowe. Co prawda często finansują także zakup samochodów używanych, ale dynamika ich akcji kredytowej jest przede wszystkim związana z wynikami sprzedaży poszczególnych marek. Załamanie sprzedaży nowych samochodów ograniczyło akcję kredytową banków samochodów i wzrost wolumenu nowych kredytów w 2004 r. wyniósł tylko 8% wobec 25% w 2003 r. Stale jednak przybywa banków samochodowych. Ostatnio powstał RCI Bank, finansujący zakup samochodów marki Renault. Najsilniejszym bankiem samochodowym jest Volkswagen Bank Polska, drugie miejsce zajmuje Toyota Bank, który wyprzedził długo zajmującego tę pozycję Fiat Bank. Silny wzrost w ubiegłym roku zanotował DaimlerChrysler Bank (30% pod względem wartości, 25% pod względem ilości umów kredytowy) oraz FCE Bank (dawniej Ford Bank, wzrost wartości i liczby kredytów o blisko 25%), słabiej radził sobie GMAC Bank (dawniej Opel Bank) r.: nowe samochody i finansowanie ich zakupu przez banki samochodowe Marki Sprzedaż samochodów Ilość (tys. szt.) Wzrost R/R (%) Wartość (mln zł) Liczba umów (tys. szt.) Akcja kredytowa Średni kredyt (tys. zł) Ilość kredytów / Ilość sprzedanych samochodów VW + Skoda 54,6-9,1% 691,9 22,6 30,6 41% Fiat 52,9-13,9% 272,9 19,8 13,8 37% Toyota 33,4-7,0% 286,2 7,9 36,4 24% Peugeut + Citroen 32,1-24,2% Brak banku samochodowego Opel 30,5-11,9% 159,8 6,0 26,7 20% Renault 29,6-20,3% 250,8 10,9 22,9 37% Ford 27,6 12,4% 257,4 8,2 31,3 30% Honda 10,3 51,0% Brak banku samochodowego Mercedes i in. b.d. b.d. 185,7 1,9 96,8 b.d. Inne marki 45,0 b.d. - Źródło: Samar, Puls Biznesu, DI BRE Banku Ciągle popularny jest leasing środków transportu Jeżeli do akcji kredytowej autobanków (łącznie 2,1 mld zł w 2004 r.) dodamy finansowanie poprzez firmy leasingowe (wartość środków transportu oddanych w leasing w 2004 r. to 8,85 mld zł, z tego 1,45 mld zł przypadało na samochody osobowe) to okaże się, że dla niezależnych banków zainteresowanych rynkiem samochodowym nie zostaje zbyt dużo miejsca, zwłaszcza że coraz większa popularność zdobywa leasing konsumencki. Poza tym banki specjalizujące się w kredytowaniu samochodów spotykają się z coraz silniejszą konkurencją ze strony banków uniwersalnych: dowodem na docenienie sektora kredytów samochodowych było np. przygotowanie przez PKO BP kredytu z autopromesą, 16 lutego

6 umożliwiającego klientowi spokojny wybór samochodu po wcześniejszym uzyskaniu gwarancji otrzymania kredytu. Atrakcyjniejszy rynek samochodów używanych ale konkurenci integrują dealerów Atrakcyjniejszym rynkiem wydaje się rynek samochodów używanych. Tutaj jednak istotnym czynnikiem jest zwiększenie przejrzystości rynku. Dlatego ciekawą inicjatywą są projekty GE Capital Banku - GEpard i Dominet Banku - Autotu. GE Capital Bank (obecnie GE Money Bank) stworzył ogólnopolską Sieć Dealerów Samochodów Używanych. W skład sieci wchodzi 200 dealerów autoryzowana przez GE, którzy dzięki temu zyskali wiarygodność w oczach klienta i wsparcie sprzedaży poprzez uniwersalny (nie ma ograniczeń co do wieku pojazdu, nie jest wymagana wpłata własna, istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji) i szybki (udzielany w ciągu godziny) kredyt. Klient uzyskuje większą pewność i dogodne finansowanie, a nawet ubezpieczenie kosztów napraw i ubezpieczenie kredytobiorcy od okoliczności uniemożliwiających spłatę kredytu. Dzięki GEpardowi bank zwiększa siłę sprzedażową jednego ze swoich kanałów dystrybucji, uatrakcyjniając ofertę dealerów współpracujących z bankiem i przy okazji wprowadzając do nich nowy produkt (klient ma możliwość otrzymania bezpłatnie karty VISA bez konieczności składania dodatkowych dokumentów). Pod patronatem Polskiego Związku Motorowego powstała sieć Autotu, z którą współpracuje Dominet Bank. W skład sieci wchodzi ponad 200 dealerów z całej Polski. Wspólna marka ma stać się gwarancją dobrej obsługi, a portal autotu.pl dzięki aktualnej i szczegółowej ofercie powinien ułatwić klientom znalezienie poszukiwanego samochodu. Silnym graczem na rynku kredytów samochodowych jest też PTF (obecnie zintegrowany z dawnym CC-Bankiem i działający jako PTF Bank). Przed 2004 r. PTF udzielał kredytów w imieniu Banku Millennium, ale w 2 kw r. odkupił od tego banku portfel kredytowy o wartości 1,9 mld zł (dla porównania przypomnijmy, że kredyty samochodowe w GBG na koniec 2003 r. wynosiły 683 mln zł). W przyszłym roku PTF Bank zamierza mieć 10% rynku kredytów samochodowych. Inne produkty Kredyty hipoteczne i samochodowe są podstawową ofertą kredytową banków nastawiających się na bankowość detaliczną, o czym świadczy chociażby pobieżne spojrzenie na strony internetowe takich firm jak PTF/PTF Bank czy Dominet/Dominet Bank. Ale oczywiście produktów detalicznych, oferowanych przez banki stricte detaliczne, jak i przez detaliczne departamenty banków uniwersalnych, jest więcej. Przebojem Getin Banku w 2005 r. ma być kredyt gotówkowy Wprowadzone mają być karty kredytowe Przy okazji sprzedawania kredytów samochodowych Getin Bank promuje także inne swoje produkty: na wyposażenie samochodu poleca kredyt ratalny Getin raty, a na sfinansowanie udziału własnego kredyt gotówkowy. Ale oczywiście oba produkty samodzielnie mogą stać się bestsellerami banku. Zdaniem prezesa Leszka Czarneckiego przebojem w 2005 r. będzie kredyt gotówkowy, oferowany w oddziałach banku. Jednak jest to jeden z bardziej konkurencyjnych rynków. Oprócz różnego rodzaju pośredników kredytowych (liderem jest tu Provident, który w 2004 r. na sfinansowanie działalności zaciągnął kredyt o wartości 685 mln zł) na tym rynku aktywne są firmy specjalizujące się w consumer banking (obecne na rynku AIG z pożyczką AIGO oraz CitiFinancial, a także wchodzące na rynek banki, np. francuski Sygma Bank czy Cetelem Bank) oraz SKOK-i (zwłaszcza największy SKOK Stefczyka). Coraz bardziej aktywne są też banki uniwersalne, przede wszystkim BPH, ale także BZ WBK i ING BSK. Wkrótce oferta Getin Banku poszerzy się o karty kredytowe. Na razie bank oferuje jedynie karty debetowe (elektroniczne Maestro i Visa Elektron oraz wypukłą Visa Classic) oraz karty obciążeniowe Visa Silver i Gold. Ale także i to nie będzie łatwy rynek. Liczba kart kredytowych w 2004 r. wzrosła o 61% i wyniosła na koniec roku ok. 1,9 mln. Przy niskiej dynamice dotychczasowych liderów (pierwszy na rynku Citibank zwiększył liczbę wyemitowanych kart o 9%, a strącony z drugiego miejsca BZ WBK o 23%) swój udział rynkowy znacząco zwiększyły banki stawiające na mniej zamożnych klientów: PKO BP (+117%) i BPH (+86%). Jednak zauważmy, że bankowi PKO BP nie udało się zrealizować zapowiedzi zajęcia pierwszego miejsca na rynku, co wyjaśniono słabą sprzedażą karty partnerskiej wydawanej wspólnie z PKN Orlen oraz wolniejszym niż zakładano wzrostem całego rynku. Rzeczywiście, można było liczyć na szybszy wzrost. Być może mniejsza niż prognozowano sprzedaż kart masowych była efektem silnej konkurencji ze strony kredytów gotówkowych i odejścia banków od polityki ograniczania limitów kredytu w rachunku bieżącym. Substytutem karty kredytowej są też karty Eurobanku (200 tys. szt.), ponieważ powiązane są z 16 lutego

7 rachunkiem z limitem kredytowym. Karty kredytowe oferują też prawie wszyscy pośrednicy kredytowi. Duży (chociaż dokładnie nie zmierzony) udział w rynku mają karty kredytowe sieci handlowych. Francuska firma Finplus wydała ponad 230 tys. kart kredytowych (m.in. karty Praktiker, Pro i Bricomarche oraz karty sieci Galia, akceptowane m.in. w sklepach Geant, Nomi, Renault, Indeco i Kler). Przeniesienie działalności do nowo założonego oddziału Sygma Banque, funkcjonującego pod nazwą Sygma Bank Polska, powinno umożliwić poszerzenie oferty kart kredytowych i innych produktów z zakresu consumer banking. Dużym emitentem kart kredytowych dla sieci handlowych była też firma Cetelem, której działalność kontynuuje Cetelem Bank. Warto podkreślić, że w 2004 r. wzrosła nie tylko liczba wydanych kart kredytowych, ale i zadłużenie związane z kartami (wzrost o 850 mln zł, czyli 41%). Dużo niższy był wzrost wolumenu kredytów w rachunku bieżącym (+32 mln zł, czyli 0,3%), a wolumen kredytów ratalnych wręcz spadł (-746 mln zł, czyli 6%, aczkolwiek wyniknęło to z zagadkowego spadku o ponad 2 mld zł w maju, najprawdopodobniej związanego ze sprzedażą portfela kredytów samochodowych przez Bank Millennium). Wydane karty kredytowe (koniec 2004 r.) 300% % % % % % 100 0% 0 Citibank PKO BP BPH BZ WBK Raiffeisen Millennium Pekao ING BSK Kredyt Bank BRE Lukas + GE Ilość Dynamika Źródło: Rzeczpospolita, DI BRE Banku Wprowadzenie do oferty kart kredytowych zapowiada m.in. GE Money Bank, Dominet Bank i PTF Bank, a w dłuższej perspektywie także HSBC. Jednak potencjał wzrostu rynku jest bardzo duży (póki co tylko co 13% posiadaczy rachunków ma kartę kredytową), tak więc miejsca powinno starczyć dla wszystkich chętnych do partycypowania we wzroście rynku kart kredytowych. Pośrednicy coraz silniejsi SKOKi wyrosły na liczącego się gracza Rynek kredytów detalicznych - podsumowanie Ciągle dużą dynamikę rynku detalicznego dobrze ilustrują dane o przychodach pośredników kredytowych. Na ich sprzedaż składają się, w zależności od firmy, przede wszystkim kredyty ratalne, gotówkowe lub samochodowe. Wspólnym zjawiskiem jest jednak ciągły wzrost obrotów, w większości firm przekraczający 20%. Jednocześnie ewolucja pośredników kredytowych pokazuje, że konkurencja na rynku usług finansowych dla klientów detalicznych robi się coraz większa. Najwięksi pośrednicy wchodzą w skład międzynarodowych grup finansowych (Lukas Grupy Credit Agricole, AIG Credit Grupy AIG, Żagiel za pośrednictwem Kredyt Banku Grupy KBC, PTF Santander Group, Cetelem - BNP Paribas) albo przynajmniej mają długotrwałych inwestorów finansowych (Innova Capital kupił w zeszłym roku 75% firmy Dom Finansowy QS). Z wolna z cienia wychodzą spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOKi). W 2004 r. liczba ich członków wzrosła o 26% i osiągnęła tys, co dałoby im zbiorczo czwartą pozycję w sektorze, za PKO BP (5,1 mln), Pekao (2,1 mln) i tuż za BPH (1 189 tys.) i pozwoliłoby minimalnie wyprzedzić BZ WBK (1 129 tys.). Pod względem liczby placówek (1423) kasy prześcignęły PKO BP (licząc bez agencji PKO BP ma 1266 oddziałów, z tego 1183 detalicznych). Aktywa kas wzrosły w ubiegłym roku o 27% do 4,2 mld zł, depozyty o 27% do 3,9 mld zł, a kredyty o 29% do 2,9 mld zł. Nie tylko kasy jako całość, ale także 16 lutego

8 poszczególne SKOKi osiągnęły wielkość pozwalającą konkurować z bankami. Największy SKOK im. Stefczyka ma 200 oddziałów i 400 tys. członków. Jest to niewiele mniej klientów niż Kredyt Bank (460 tys.), co przy mniejszej liczbie placówek (Kredyt Bank ma ich 353) czyni SKOK im. Stelczyka dużo bardziej efektywną instytucją finansową. Przychody pośredników kredytowych (mln zł) Lukas AIG Credit Żagiel PTF Cetelem Dom Finansowy QS PDK Źródło: Rzeczpospolita, DI BRE Banku Duże banki coraz agresywniejsze O klienta detalicznego coraz bardziej agresywnie walczą też duże banki. W oknach banków klientów wabią nie tylko reklamy lokat (jak było przed laty) czy kredytów hipotecznych (ostatnie dwa lata), ale i kredytów gotówkowych. Do agresywnego BPH dołączył BZ WBK, ING BSK i PKO BP, a w Internecie mocno promuje się mbank. Sytuacja jest zupełnie inna niż kilka lat temu, kiedy EFL zdobywał zaniedbany przez innych graczy segment drobnego leasingu (small tickets), a Lukas Bank miał za konkurentów tradycyjne szare banki i dwa pierwsze MacBanki. Kredyty hipoteczne czeka duży wzrost Rynek kredytów detalicznych - perspektywy Na koniec 2004 r. kredyty na nieruchomości stanowiły 43% kredytów i pożyczek dla osób prywatnych, kredyty w rachunku bieżącym 12%, a związane z kartami kredytowymi 4%. Na pozostałe kredyty przypadło 41% wszystkich kredytów, a tego 15% na kredyty ratalne. Pod względem wolumenu największy wzrost w 2004 r. zanotowały kredyty na nieruchomości ( mln zł) oraz pozostałe kredyty ( mln zł), a pod względem procentowego wzrostu kredyty związane z kartami kredytowymi (+41%). Kredyty i pożyczki dla osób prywatnych wzrosły w sumie o 15%. W dłuższej perspektywie bez porównania większy wzrost zanotują kredyty hipoteczne, których wolumen stanowi ok. 4% PKB (wobec ponad 15% w Grecji oraz 30% w Hiszpanii i całej strefie euro). Wolumen kredytów udzielonych w 2004 r. (ok. 14,5 mld zł) może robić wrażenie tylko przez chwile. Kiedy uświadomimy sobie, że tylko 6-ciu największych pośredników udzieliło w zeszłym roku (głównie ratalnych oraz gotówkowych) pożyczek na kwotę przekraczającą 10 mld zł, okaże się, że rynek hipoteczny póki co jest ciągle we wczesnej fazie rozwoju. ale niekoniecznie w 2005 r. Naszym zdaniem barierą w 2005 r. będzie podaż nowych mieszkań, ale liczymy, że w 2006 r. wielu deweloperów zakończy rozpoczynane ostatnio inwestycje, a ożywienie na rynku pierwotnym przełoży się na większe obroty także na rynku wtórnym. Większego zainteresowania kredytami złotowymi można spodziewać się pod koniec roku, kiedy oczekiwane jest obniżenie stóp przez RPP. W początkowym okresie wysokie stopy złotowe oraz większe niż rok temu ryzyko walutowe kredytów walutowych (silniejsza złotówka oznacza większe ryzyko osłabienia w przyszłości) powodują, że potencjalni kupujący mogą mieć większe obawy przy zaciąganiu kredytów. 16 lutego

9 Kredyty i pożyczki udzielone osobom prywatnym (mln zł) Na nieruchomości Ratalne W rachunku bieżącym Karty kredytow e Pozostałe Źródło: NBP, DI BRE Banku Nasycenie kredytami konsumpcyjnymi jest wysokie Kredyty konsumpcyjne stanowią ok. 6% PKB (wobec 7% w Grecji, Hiszpanii i całej strefie euro), w związku z tym oczekujemy, że będą rosły w tempie niewiele przewyższającym nominalny wzrost PKB. Jednak banki mają szansę znaczącego zwiększenia swojego udziału w tym rynku, póki co opanowanego przez pośredników kredytowych różnego rodzaju, dlatego z ich punktu widzenia jest to rynek równie atrakcyjny pod względem dynamiki jak rynek kredytów hipotecznych, a bardziej atrakcyjny pod względem zyskowności. Coraz więcej klientów posiadających nieruchomości będzie korzystać z pożyczek hipotecznych, aby taniej sfinansować większe wydatki nie-mieszkaniowe, a to oznacza, że w grupie osób korzystających z kredytów konsumpcyjnych zwiększać się będzie odsetek klientów bardziej ryzykownych, a więc bardziej rentownych. Pasywa w poszukiwaniu stabilnych źródeł finansowania Aby pożyczać, trzeba mieć zapewnione finansowanie dlatego potrzebny był Bank Przemysłowy Potrzebne depozyty Dotychczasowe dokonania Leszka Czarneckiego (przed laty w EFL, a obecnie w Getin Banku) oraz jego współpracowników pokazują, że Getin Bank nie powinien mieć problemów z istotą consumer banking, czyli z pożyczaniem drogo. Jak pokazuje przykład rosyjski (a także doświadczenia polskich firm leasingowych) barierą rozwoju (a czasami nawet przyczyną upadku) może być brak źródeł finansowania. Podstawowym sensem posiadania w grupie kapitałowej banku jest zapewnienie sobie dostępu do depozytów detalicznych i taki był zapewne główny cel nabycia GBG. Wydaje się, że przy obecnym, niskim poziomie nominalnych stóp procentowych i wolnym wzroście depozytów, stosunkowo trudno organicznie zwiększyć udział w rynku i jedyną szansą na zwiększenie bazy depozytowej są przejęcia banków o stosunkowo dużych depozytach. To stało za decyzją o przejęciu Banku Przemysłowego (na koniec czerwca 2004 r. miał 646 mln depozytów przy 222 mln kredytów). Przejęcie Banku Przemysłowego Przypomnijmy, że po długich negocjacjach warunków wsparcia ze strony BFG, w grudniu Getin Bank ostatecznie przejął Bank Przemysłowy (BP). Najpierw 13 grudnia przejął zarząd majątkiem BP, a następnie przejął ten bank na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 26 grudnia. Tego dnia Getin Bank wszedł we wszystkie prawa i obowiązki BP, który utraci byt prawny po dokonaniu jego wykreślenia z rejestru przedsiębiorców w KRS. Atrakcyjnie wygląda uzyskane przez bank wsparcie ze strony BFG. Pożyczka wyniesie 447 mln zł. Została udzielona na 6 lat i zostanie jednorazowo spłacona na koniec okresu korzystania. Oprocentowanie wyniesie 0,1 stopy redyskonta weksli, a spłata odsetek będzie następować w okresach kwartalnych. Wartość bieżąca (net present value) pożyczki jest równa ujemnym kapitałom własnym BP, które na koniec listopada wynosiły 219 mln zł. 16 lutego

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji 7 listopada 25 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 45 4 35 pkt Rynek akcji Makroekonomia WIG 33 318 Średnie P/E 25 Średnie P/E 26 Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie 17.7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Największy czy najlepszy?

Największy czy najlepszy? RAPORT ANALITYCZNY REKOMENDACJA Pekao Sektor bankowy AKUMULUJ 26 października 5 stycznia 2001 2001 r. r. Kurs 76,0 zł Wycena 85,0 zł Kody ISIN Bloomberg Reuters PLPEKAO00016 PEO PW BAPE.WA Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10 05 /10 04 /10 03 /10 02 /10 01 /10 RAPORT ROCZNY 2008 SPIS TREŚCI RAPORT ROCZNY 2008 Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH Warszawa, 30 marca 2009 roku 010 Rok 2008 oznaczał faktyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK Wrocław, 24 lutego 2011 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2004 r

Warszawa, maj 2004 r ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SYTUACJA FINANSOWA BANKÓW W 2003 R. SYNTEZA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities 24 sierpnia 2009 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities P/E 10 WIG Banki 6785 5908 5031 4154 3277 2400 08-08-18 08-12-14 09-04-11 09-08-07 24 sierpnia 2009 Banki Polska P/E 09 21,8 Kurs akcji WIG Banki

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Finanse

MCI Management S.A. Finanse Data: 01.06.2010 Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. RAPORT ANALITYCZNY Wycena:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności BZ WBK w 2012 r.... 3 II. Podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo