Aktualizacja raportu. Getin Holding. Kapitał intelektualny. Zysk operac. (bank) 81,3 97,2 131,9 186,5 223,4 Getin WIG 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja raportu. Getin Holding. Kapitał intelektualny. Zysk operac. (bank) 81,3 97,2 131,9 186,5 223,4 Getin WIG 1"

Transkrypt

1 16 lutego 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Finanse Polska GETI. WA; GTN.PW Trzymaj (Niezmieniona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.) Struktura akcjonariatu 5 PLN 4 3,52 PLN 3,82 PLN 1,10 mld PLN 0,24 mld PLN 3,3 mln PLN Leszek Czarnecki (wraz z LC Corp.) 59,0% OFE BPH CU WBK 12,5% BZ WBK AIB Asset Management 6,7% Pozostali 21,7% Strategia dotycząca sektora Neutralnie: Dobre wyniki 2004 r. i oczekiwania na dalszą poprawę w 2005 r. znajdują już odzwierciedlenie w rynkowych wycenach banków. Cały czas nie ma dużego przyrostu aktywów, a marże utrzymują się na w miarę wysokim poziomie nie wiadomo, czy wcześniej nastąpi wzrost aktywów, czy spowodowany konkurencją spadek marż. Profil spółki stara się być czymś pomiędzy zintegrowaną grupą finansową, a funduszem venture capital. Inwestuje w firmy finansowe w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Największa inwestycją jest Getin Bank (72%) oraz rosyjska firma leasingowa Carcade (60%). Ważne daty publikacja raportu skonsolidowanego za 4. kw publikacja raportu rocznego publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Kurs akcji Genin na tle WIG Kapitał intelektualny Doskonały początek działalności na rynku hipotecznym, przejęcie Banku Przemysłowego na korzystnych warunkach oraz nadzieje na szybki rozwój działalności Getin Banku zdecydowanie przezwyciężyły problemy z szybszym rozwijaniem rosyjskiej działalności i szybko znalazły odzwierciedlenie w cenie akcji, które wzrosły przez dwa miesiące o 30%. Trudno przewidzieć, jak na kurs wpłynie zbliżająca się emisja akcji, tak więc ze względu na niewielkie odchylenie kursu od naszej wyceny nie zmieniamy rekomendacji TRZYMAJ. Mocne wejście Getin Banku na rynek hipoteczny W ciągu 5 miesięcy DomBank (hipoteczne ramię Getin Banku), udzielił kredytów o wartości 215 mln zł, co w ocenie banku dało mu 7-me miejsce na rynku, z udziałem na poziomie ok. 4%. Zakładając, że w przyszłym roku polskie banki udzielą kredytów hipotecznych o wartości 18 mld zł (+20% w porównaniu z szacowaną wielkością sprzedaży kredytów w 2004 r.), 4-5% udziału w rynku oznacza sprzedaż na poziomie mln zł rocznie, czyli mln zł kwartalnie. Przyjmując 200 mln zł kwartalnie otrzymalibyśmy zwiększenie portfela kredytowego dawnego GBG (w porównaniu z końcem 3. kw r.) o 54% w wyniku samego tylko przyrostu kredytów hipotecznych. Ambitne plany rozwoju innych produktów bankowych Getin Bank ma zamiar oferować zróżnicowane produkty z zakresu consumer banking. Rozwijane mają być kredyty samochodowe, które były specjalnością GBG (ich wolumen na koniec 2003 r. wynosił 683 mln zł i stanowił 44% portfela kredytowego ogółem). Przebojem w 2005 r. mają stać się kredyty gotówkowe. Zaoferowane mają być też karty kredytowe. Mimo coraz większej konkurencji na rynku detalicznym wydaje się, że Getin Bank ma szansę odnieść sukces, ponieważ Leszek Czarnecki i zgromadzony przez niego zespół ludzi doskonale umie zarabiać na produktach kredytowych. Przejęcie Banku Przemysłowego umożliwia bezpieczne sfinansowanie tej działalności. Dużo wyższa wycena banku, niższa leasingu Ze względu na niższe tempo wzrostu rosyjskiego biznesu, plany zmniejszenia udziału Getinu w spółce oraz niższy kurs dolara, obniżyliśmy drastycznie naszą wycenę zaangażowania spółki w Carcade do 88 mln zł. Getin Bank wyceniliśmy metodą wskaźnikową na 1,9 mld zł, co w rezultacie dało wycenę akcji u na poziomie 3,55 zł, cenę docelową 3,84 zł i rekomendację TRZYMAJ. 3 2 Zysk operac. (bank) 81,3 97,2 131,9 186,5 223,4 Getin WIG 1 Zysk brutto (bank) 57,6 67,5 101,0 141,4 164, Zysk netto (holding) - 35,9 74,7 109,7 129,2 Andrzej Powierża (48 22) (mln PLN) P(*) 2005P 2006P 2007P W. odsetk. (bank) 143,5 158,3 199,4 250,6 283,0 Marża (bank) 4,6% 4,7% 4,7% 4,9% 4,8% WNDB (bank) 197,2 215,3 269,1 333,4 382,5 P/E - 30,9 25,3 17,2 14,6 P/BV - 2, DPS (zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stopa dywidendy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (*) pro forma, przyjmując konsolidowanie banku przez cały rok Dom 16 lutego Inwestycyjny 2005 BRE Banku nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 Rosja Wzrost wolniejszy od oczekiwań Carcade problem z pozyskaniem finansowania Rosnąca rosyjska gospodarka napędza wzrost leasingu ale Carcade ciągle nie zdobyło zewnętrznego finansowania oraz boryka się z dużą rotacją pracowników. pozytywnie ocenia rozwój sektora leasingowego w Rosji. Kraj przeżywa boom gospodarczy, silniejszy niż wynika to z oficjalnych danych, bo ciągle duży jest udział szarej strefy. Generuje to duży popyt usługi leasingowe. Mimo pewnych incydentalnych kłopotów, problemów nie sprawia także otoczenie regulacyjne. Umowy leasingowe przynoszą firmie stopę zwrotu ponad 40%, co w połączeniu z niską szkodowościa, na poziomie 1-2% sprawia, że biznes leasingowy może być bardzo rentowny. Carcade udało się utrzymać w pierwszej trójce największych firm leasingowych w Rosji. Jego aktywa pracujące wynoszą 22 mln USD, a sprzedaż w 2004 r. wyniosła 44 mln USD. Szybki wzrost portfela leasingowego hamuje spółce Carcade brak finansowania zewnętrznego. Cały czas nie udało się spółce przeskoczyć progu umożliwiającego pozyskanie kredytów od lokalnych banków lub od instytucji międzynarodowych (łatwiej jest pożyczyć kilkadziesiąt milionów dolarów niż kilka milionów). Póki co Carcade finansuje się pożyczkami od podmiotów powiązanych z akcjonariuszami (19 mln USD, z tego ostatnio pożyczyła 1 mln USD od TU Europa, a wcześniej 2 mln USD od Getin Banku), a finansowanie zewnętrzne stanowi tylko 15%. Z tego powodu spółka ogranicza działalność, koncentrując się na najbardziej rentownych produktach. Innym problemem, na który nieoczekiwanie natrafił, są odejścia pracowników. Zwłaszcza w regionie moskiewskim zauważa się brak wykształconych osób i pracownicy są ciągle podkupywani przez konkurencję. Od lata, kiedy pierwszy raz sygnalizował ten problem, nie udało się mu zaradzić i w przeciągu 2004 r. personel zmienił się przeciętnie 3 razy. Z powodu kłopotów z pozyskaniem finansowania zewnętrznego oraz braku ustabilizowanego zespołu pracowników rozwój biznesu Carcade przebiega z opóźnieniem pół roku w stosunku do wcześniejszych planów. spodziewa się, że dysponując zaudytowanymi sprawozdaniami za 2004 r. będzie w stanie pozyskać finansowanie zewnętrzne. Ma to umożliwić zwiększenie w br. portfela leasingowego o 60% i wypracowanie kilku milionów dolarów zysku. Nie udało się kupić w Rosji banku Na przyszły rok planowane jest upublicznienie Carcade Nie udało się zbudować grupy bankowo-ubezpieczeniowej Jak na razie, próby kupienia banku w Rosji spełzły na niczym. Mimo pomocy lokalnych firm doradczych i wyselekcjonowaniu grona potencjalnych celów inwestycyjnych nie zdecydował się na zakup żadnego z rozważanych banków. Dlatego póki co zrezygnowano z budowania grupy bankowo-leasingowej, a uwaga głównego akcjonariusza i menadżera holdingu, Leszka Czarneckiego, koncentruje się na zarządzaniu polskim Getin Bankiem, największą spółką w grupie. Niezrealizowanie zamierzenia powiązania firmy leasingowej z bankiem zachęciły Getin Holding do wybrania innej ścieżki rozwoju Carcade. W 2006 r. planowane jest upublicznienie tej spółki (rozważana jest giełda warszawska lub moskiewska), połączone z podniesieniem jej kapitałów. razem z Konradem Dubelskim, założycielem i prezesem spółki, zachowałby pakiet większościowy, umożliwiający zarządzanie spółka, a publiczna emisja akcji nie tylko zasiliłaby spółkę kapitałowo, ale i ułatwiła pozyskanie zewnętrznego finansowania. 16 lutego

3 Getin Bank Aktywa sztuka pożyczać drogo Dom Bank zyskał 4% rynku DomBank wejście smoka Imponująco wyglądało wejście na rynek DomBanku, hipotecznego ramienia Getin Banku. W ciągu 5 miesięcy udzielono kredytów o wartości 215 mln zł, co w ocenie banku dało mu 7-me miejsce na rynku, z udziałem na poziomie ok. 4%. Jest to bardzo dobry wynik: dla porównania Millennium, które dzięki znacznemu zwiększeniu sprzedaży osiągnęło wolumen nowych kredytów na poziomie 175 mln zł w 3. kw. i 244 mln zł w 4. kw., a dysponujące nieporównywalnie większą siecią oddziałów i bazą klientów Pekao 383 mln zł w 3 kw. Sprzedaż kredytów hipotecznych kw 2. kw. 3. kw. 4. kw. średnio kw artały 2005 r. Pekao Millennium Getin (*) Źródło: banki, DI BRE Banku (*) Podział 215 mln zł pomiędzy 3. i 4. kw. szacunek DI BRE Banku, 2005 r. prognoza DI BRE Banku. Pozyskano bogatych klientów mimo stosunkowo wysokich odsetek Pośrednicy dają 45% sprzedaży Wydaje się, że Getin Bankowi udało się osiągnąć cel, czyli dotrzeć do klientów mających problem z uzyskaniem kredytów w innych bankach. Na swoich stronach internetowych DomBank pisze, że każdy klient jest mile widziany: udzielają kredytu nawet osobom nie mającym polskiego obywatelstwa ani karty stałego pobytu; wybranym klientom przyznają kredyt na podstawie oświadczeń o wysokości dochodów; dopuszczają udzielenie kredytu, nawet klientom mającym gorszą historię kredytową i znajdującym się w rejestrze dłużników. Najprawdopodobniej dzięki udzielaniu kredytów zamożnym osobom uzyskującym dochody z innych źródeł dochodu niż umowa o pracę. DomBank ma wyjątkowo wysoką średnią wartość kredytu. Wynosi ona 170 tys. w porównaniu z 81 tys. zł w Pekao i 101 tys. zł (66 tys. dla kredytów złotowych i 119 dla kredytów walutowych) w BPH. Z krótkiej analizy sporządzonej przez Expandera wynika, że osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło zawartej na okres poniżej 12 miesięcy i figurująca na czarnej liście Związku Banków Polskich, pożyczając w DomBanku 100 tys. zł na zakup mieszkania w cenie 110 tys. zł musi się liczyć z oprocentowaniem 15,27% (16,27% do czasu wpisania hipoteki). Oprocentowanie we frankach szwajcarskich (odpowiednio 9,82% i 10,82%), dalej wysokie w stosunku do standardowego oprocentowania kredytu hipotecznego (czytaj odpowiednio wyceniające ryzyko kredytowe klienta), psychologicznie jest łatwiejsze do zaakceptowania przez klientów, więc nie należy się dziwić, że 95% kredytów banku udzielanych jest we frankach szwajcarskich. Z informacji prasowych wynika, że 55% kredytów sprzedawanych jest poprzez sieć własną Getin Banku (11 Biur Kredytów Hipotecznych DomBanku i oddziały Getin Banku), a 45% przez pośredników. Największe rynki sprzedaży to: Warszawa (40%), a także Wrocław (siedziba ), Łódź (gdzie DomBank ma Centralę) oraz Górny Śląsk (region Getin Banku) i 16 lutego

4 Poznań. W bieżącym roku zwiększy się sieć sprzedaży. Do końca I kw. Biur Kredytów Hipotecznych ma być 18, a dzięki przejęciu Banku Przemysłowego (26 placówek) i otwarciu nowych oddziałów Getin Banku poszerzy się też bankowa sieć sprzedaży (Getin Bank ma 44 oddziały, a wliczając filie dysponuje siecią 72 punktów sprzedaży). Dzięki kredytom hipotecznym portfel d. GBG może wzrosnąć o połowę ale Getin Bank zapowiada jeszcze większy przyrost Jeżeli grupa zamożnych klientów, pomijanych przez inne banki, nie wyczerpie się szybko, to jest szansa, że DomBank utrzyma lub lekko zwiększy udział w rynku. Zakładając, że w przyszłym roku udzielone zostaną kredyty hipoteczne o wartości 18 mld zł (+20% w porównaniu z szacowaną wielkością sprzedaży kredytów w 2004 r.), 4-5% udziału w rynku oznacza sprzedaż na poziomie mln zł rocznie, czyli mln zł kwartalnie. Przyjmując 200 mln zł kwartalnie otrzymalibyśmy zwiększenie portfela kredytowego dawnego GBG (w porównaniu z końcem 3. kw r.) o 54% w wyniku samego tylko przyrostu kredytów hipotecznych. Oczekiwania banku są jeszcze bardziej ambitne. Łukasz Baldo, wiceprezes Getin Banku odpowiedzialny za bankowość hipoteczną, zapowiedział, że uwzględniając dynamikę banku oraz wzrost całego rynku, oceniany na 25-30%, Dom Bank powinien osiągnąć roczną sprzedaż powyżej 1 mld złotych. Jednak wydaje się, że w 2005 r. konkurencja będzie coraz silniejsza. Wiele banków marzy o miejscu w pierwszej piątce. O ile pierwsza pozycja PKO BP i druga, zmniejszającego do niego dystans, BPH, wydają się niezagrożone, to dalej wszystko jest możliwe. Trzecie miejsce zajęło najprawdopodobniej Pekao. Mimo że odejścia pracowników z GE Money Banku (Mieszkaniowego) pracowników do Millennium i Getin Banku zaowocowały znaczącym wzrostem sprzedaży w tych dwóch bankach, to GE z 1,3 mld kredytów udzielonych w 2004 r. obronił czwarte miejsce w sektorze. O piąte miejsce trwa zaciekła rywalizacja pomiędzy BRE Bankiem (udzielającym kredytów poprzez Multibank i mbank), BZ WBK, Millennium i takimi nowymi graczami jak Getin czy PTF Bank (który deklaruje, że jego celem jest pozycja w pierwszej piątce w okresie 2 lat). W dłuższej perspektywie aspiracje do miejsca w pierwszej piątce ma pewnie też ING BSK. Getin Bank nie zapomina o kredytach samochodowych, które ciągle są bardzo rentowne Kredyty samochodowe Specjalnością GBG były kredyty samochodowe, których wolumen na koniec 2003 r. wynosił 683 mln zł i stanowił 44% portfela kredytowego ogółem. W dalszym ciągu bank rozwija ofertę kredytów samochodowych. Oferuje kredyty złotowe oraz indeksowane euro oraz dolarem, nie tylko na samochody nowe czy młode używane, ale nawet na samochody używane starsze niż 10 lat. W przypadku kredytu na okres dłuższy niż 24 miesiące oprocentowanie jest wysokie (zmienne, obecnie nominalne oprocentowanie to 18,9%, a rzeczywiste 22,67%), ale dla klientów mających problem ze sfinansowaniem zakupu takiego samochodu w innych bankach może być to mimo wszystko atrakcyjna oferta, zwłaszcza że dla klienta bardziej liczy się wysokość raty a nie abstrakcyjna dla niego liczba, jaką jest oprocentowanie rzeczywiste. Ujmując bardziej generalnie: kredyty samochodowe w Polsce mają podobną rentowność, jak leasing samochodów w Rosji. Co prawda cechują się wyższą szkodowością, ale z naddatkiem rekompensują to niższe koszty finansowania (w Rosji średni koszt refinansowania w USD wynosi 15%). Udzielanie tych kredytów jest więc świetnym biznesem, co jednak przyciąga konkurentów. Koniunktura na rynku zależy też oczywiście od sytuacji na rynku samochodów. O ile na początku 2004 r. wzrastała sprzedaż nowych samochodów (przedakcesyjna gorączka), to w drugiej połowie roku kraj zalała fala starych samochodów (sprowadzono ponad 800 tys. samochodów, co oznacza, że liczba samochodów w Polsce skokowo wzrosła o ponad 5%). 16 lutego

5 Rynek samochodów w Polsce sty lut mar kw i maj cze lip sie w rz paź lis gru Sprzedaż now ych samochodów Import samochodów używ anych Źródło: banki, DI BRE Banku Banki samochodowe finansują głównie, ale nie wyłącznie, nowe samochody W finansowaniu samochodów nowych silną pozycję mają banki samochodowe. Co prawda często finansują także zakup samochodów używanych, ale dynamika ich akcji kredytowej jest przede wszystkim związana z wynikami sprzedaży poszczególnych marek. Załamanie sprzedaży nowych samochodów ograniczyło akcję kredytową banków samochodów i wzrost wolumenu nowych kredytów w 2004 r. wyniósł tylko 8% wobec 25% w 2003 r. Stale jednak przybywa banków samochodowych. Ostatnio powstał RCI Bank, finansujący zakup samochodów marki Renault. Najsilniejszym bankiem samochodowym jest Volkswagen Bank Polska, drugie miejsce zajmuje Toyota Bank, który wyprzedził długo zajmującego tę pozycję Fiat Bank. Silny wzrost w ubiegłym roku zanotował DaimlerChrysler Bank (30% pod względem wartości, 25% pod względem ilości umów kredytowy) oraz FCE Bank (dawniej Ford Bank, wzrost wartości i liczby kredytów o blisko 25%), słabiej radził sobie GMAC Bank (dawniej Opel Bank) r.: nowe samochody i finansowanie ich zakupu przez banki samochodowe Marki Sprzedaż samochodów Ilość (tys. szt.) Wzrost R/R (%) Wartość (mln zł) Liczba umów (tys. szt.) Akcja kredytowa Średni kredyt (tys. zł) Ilość kredytów / Ilość sprzedanych samochodów VW + Skoda 54,6-9,1% 691,9 22,6 30,6 41% Fiat 52,9-13,9% 272,9 19,8 13,8 37% Toyota 33,4-7,0% 286,2 7,9 36,4 24% Peugeut + Citroen 32,1-24,2% Brak banku samochodowego Opel 30,5-11,9% 159,8 6,0 26,7 20% Renault 29,6-20,3% 250,8 10,9 22,9 37% Ford 27,6 12,4% 257,4 8,2 31,3 30% Honda 10,3 51,0% Brak banku samochodowego Mercedes i in. b.d. b.d. 185,7 1,9 96,8 b.d. Inne marki 45,0 b.d. - Źródło: Samar, Puls Biznesu, DI BRE Banku Ciągle popularny jest leasing środków transportu Jeżeli do akcji kredytowej autobanków (łącznie 2,1 mld zł w 2004 r.) dodamy finansowanie poprzez firmy leasingowe (wartość środków transportu oddanych w leasing w 2004 r. to 8,85 mld zł, z tego 1,45 mld zł przypadało na samochody osobowe) to okaże się, że dla niezależnych banków zainteresowanych rynkiem samochodowym nie zostaje zbyt dużo miejsca, zwłaszcza że coraz większa popularność zdobywa leasing konsumencki. Poza tym banki specjalizujące się w kredytowaniu samochodów spotykają się z coraz silniejszą konkurencją ze strony banków uniwersalnych: dowodem na docenienie sektora kredytów samochodowych było np. przygotowanie przez PKO BP kredytu z autopromesą, 16 lutego

6 umożliwiającego klientowi spokojny wybór samochodu po wcześniejszym uzyskaniu gwarancji otrzymania kredytu. Atrakcyjniejszy rynek samochodów używanych ale konkurenci integrują dealerów Atrakcyjniejszym rynkiem wydaje się rynek samochodów używanych. Tutaj jednak istotnym czynnikiem jest zwiększenie przejrzystości rynku. Dlatego ciekawą inicjatywą są projekty GE Capital Banku - GEpard i Dominet Banku - Autotu. GE Capital Bank (obecnie GE Money Bank) stworzył ogólnopolską Sieć Dealerów Samochodów Używanych. W skład sieci wchodzi 200 dealerów autoryzowana przez GE, którzy dzięki temu zyskali wiarygodność w oczach klienta i wsparcie sprzedaży poprzez uniwersalny (nie ma ograniczeń co do wieku pojazdu, nie jest wymagana wpłata własna, istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji) i szybki (udzielany w ciągu godziny) kredyt. Klient uzyskuje większą pewność i dogodne finansowanie, a nawet ubezpieczenie kosztów napraw i ubezpieczenie kredytobiorcy od okoliczności uniemożliwiających spłatę kredytu. Dzięki GEpardowi bank zwiększa siłę sprzedażową jednego ze swoich kanałów dystrybucji, uatrakcyjniając ofertę dealerów współpracujących z bankiem i przy okazji wprowadzając do nich nowy produkt (klient ma możliwość otrzymania bezpłatnie karty VISA bez konieczności składania dodatkowych dokumentów). Pod patronatem Polskiego Związku Motorowego powstała sieć Autotu, z którą współpracuje Dominet Bank. W skład sieci wchodzi ponad 200 dealerów z całej Polski. Wspólna marka ma stać się gwarancją dobrej obsługi, a portal autotu.pl dzięki aktualnej i szczegółowej ofercie powinien ułatwić klientom znalezienie poszukiwanego samochodu. Silnym graczem na rynku kredytów samochodowych jest też PTF (obecnie zintegrowany z dawnym CC-Bankiem i działający jako PTF Bank). Przed 2004 r. PTF udzielał kredytów w imieniu Banku Millennium, ale w 2 kw r. odkupił od tego banku portfel kredytowy o wartości 1,9 mld zł (dla porównania przypomnijmy, że kredyty samochodowe w GBG na koniec 2003 r. wynosiły 683 mln zł). W przyszłym roku PTF Bank zamierza mieć 10% rynku kredytów samochodowych. Inne produkty Kredyty hipoteczne i samochodowe są podstawową ofertą kredytową banków nastawiających się na bankowość detaliczną, o czym świadczy chociażby pobieżne spojrzenie na strony internetowe takich firm jak PTF/PTF Bank czy Dominet/Dominet Bank. Ale oczywiście produktów detalicznych, oferowanych przez banki stricte detaliczne, jak i przez detaliczne departamenty banków uniwersalnych, jest więcej. Przebojem Getin Banku w 2005 r. ma być kredyt gotówkowy Wprowadzone mają być karty kredytowe Przy okazji sprzedawania kredytów samochodowych Getin Bank promuje także inne swoje produkty: na wyposażenie samochodu poleca kredyt ratalny Getin raty, a na sfinansowanie udziału własnego kredyt gotówkowy. Ale oczywiście oba produkty samodzielnie mogą stać się bestsellerami banku. Zdaniem prezesa Leszka Czarneckiego przebojem w 2005 r. będzie kredyt gotówkowy, oferowany w oddziałach banku. Jednak jest to jeden z bardziej konkurencyjnych rynków. Oprócz różnego rodzaju pośredników kredytowych (liderem jest tu Provident, który w 2004 r. na sfinansowanie działalności zaciągnął kredyt o wartości 685 mln zł) na tym rynku aktywne są firmy specjalizujące się w consumer banking (obecne na rynku AIG z pożyczką AIGO oraz CitiFinancial, a także wchodzące na rynek banki, np. francuski Sygma Bank czy Cetelem Bank) oraz SKOK-i (zwłaszcza największy SKOK Stefczyka). Coraz bardziej aktywne są też banki uniwersalne, przede wszystkim BPH, ale także BZ WBK i ING BSK. Wkrótce oferta Getin Banku poszerzy się o karty kredytowe. Na razie bank oferuje jedynie karty debetowe (elektroniczne Maestro i Visa Elektron oraz wypukłą Visa Classic) oraz karty obciążeniowe Visa Silver i Gold. Ale także i to nie będzie łatwy rynek. Liczba kart kredytowych w 2004 r. wzrosła o 61% i wyniosła na koniec roku ok. 1,9 mln. Przy niskiej dynamice dotychczasowych liderów (pierwszy na rynku Citibank zwiększył liczbę wyemitowanych kart o 9%, a strącony z drugiego miejsca BZ WBK o 23%) swój udział rynkowy znacząco zwiększyły banki stawiające na mniej zamożnych klientów: PKO BP (+117%) i BPH (+86%). Jednak zauważmy, że bankowi PKO BP nie udało się zrealizować zapowiedzi zajęcia pierwszego miejsca na rynku, co wyjaśniono słabą sprzedażą karty partnerskiej wydawanej wspólnie z PKN Orlen oraz wolniejszym niż zakładano wzrostem całego rynku. Rzeczywiście, można było liczyć na szybszy wzrost. Być może mniejsza niż prognozowano sprzedaż kart masowych była efektem silnej konkurencji ze strony kredytów gotówkowych i odejścia banków od polityki ograniczania limitów kredytu w rachunku bieżącym. Substytutem karty kredytowej są też karty Eurobanku (200 tys. szt.), ponieważ powiązane są z 16 lutego

7 rachunkiem z limitem kredytowym. Karty kredytowe oferują też prawie wszyscy pośrednicy kredytowi. Duży (chociaż dokładnie nie zmierzony) udział w rynku mają karty kredytowe sieci handlowych. Francuska firma Finplus wydała ponad 230 tys. kart kredytowych (m.in. karty Praktiker, Pro i Bricomarche oraz karty sieci Galia, akceptowane m.in. w sklepach Geant, Nomi, Renault, Indeco i Kler). Przeniesienie działalności do nowo założonego oddziału Sygma Banque, funkcjonującego pod nazwą Sygma Bank Polska, powinno umożliwić poszerzenie oferty kart kredytowych i innych produktów z zakresu consumer banking. Dużym emitentem kart kredytowych dla sieci handlowych była też firma Cetelem, której działalność kontynuuje Cetelem Bank. Warto podkreślić, że w 2004 r. wzrosła nie tylko liczba wydanych kart kredytowych, ale i zadłużenie związane z kartami (wzrost o 850 mln zł, czyli 41%). Dużo niższy był wzrost wolumenu kredytów w rachunku bieżącym (+32 mln zł, czyli 0,3%), a wolumen kredytów ratalnych wręcz spadł (-746 mln zł, czyli 6%, aczkolwiek wyniknęło to z zagadkowego spadku o ponad 2 mld zł w maju, najprawdopodobniej związanego ze sprzedażą portfela kredytów samochodowych przez Bank Millennium). Wydane karty kredytowe (koniec 2004 r.) 300% % % % % % 100 0% 0 Citibank PKO BP BPH BZ WBK Raiffeisen Millennium Pekao ING BSK Kredyt Bank BRE Lukas + GE Ilość Dynamika Źródło: Rzeczpospolita, DI BRE Banku Wprowadzenie do oferty kart kredytowych zapowiada m.in. GE Money Bank, Dominet Bank i PTF Bank, a w dłuższej perspektywie także HSBC. Jednak potencjał wzrostu rynku jest bardzo duży (póki co tylko co 13% posiadaczy rachunków ma kartę kredytową), tak więc miejsca powinno starczyć dla wszystkich chętnych do partycypowania we wzroście rynku kart kredytowych. Pośrednicy coraz silniejsi SKOKi wyrosły na liczącego się gracza Rynek kredytów detalicznych - podsumowanie Ciągle dużą dynamikę rynku detalicznego dobrze ilustrują dane o przychodach pośredników kredytowych. Na ich sprzedaż składają się, w zależności od firmy, przede wszystkim kredyty ratalne, gotówkowe lub samochodowe. Wspólnym zjawiskiem jest jednak ciągły wzrost obrotów, w większości firm przekraczający 20%. Jednocześnie ewolucja pośredników kredytowych pokazuje, że konkurencja na rynku usług finansowych dla klientów detalicznych robi się coraz większa. Najwięksi pośrednicy wchodzą w skład międzynarodowych grup finansowych (Lukas Grupy Credit Agricole, AIG Credit Grupy AIG, Żagiel za pośrednictwem Kredyt Banku Grupy KBC, PTF Santander Group, Cetelem - BNP Paribas) albo przynajmniej mają długotrwałych inwestorów finansowych (Innova Capital kupił w zeszłym roku 75% firmy Dom Finansowy QS). Z wolna z cienia wychodzą spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOKi). W 2004 r. liczba ich członków wzrosła o 26% i osiągnęła tys, co dałoby im zbiorczo czwartą pozycję w sektorze, za PKO BP (5,1 mln), Pekao (2,1 mln) i tuż za BPH (1 189 tys.) i pozwoliłoby minimalnie wyprzedzić BZ WBK (1 129 tys.). Pod względem liczby placówek (1423) kasy prześcignęły PKO BP (licząc bez agencji PKO BP ma 1266 oddziałów, z tego 1183 detalicznych). Aktywa kas wzrosły w ubiegłym roku o 27% do 4,2 mld zł, depozyty o 27% do 3,9 mld zł, a kredyty o 29% do 2,9 mld zł. Nie tylko kasy jako całość, ale także 16 lutego

8 poszczególne SKOKi osiągnęły wielkość pozwalającą konkurować z bankami. Największy SKOK im. Stefczyka ma 200 oddziałów i 400 tys. członków. Jest to niewiele mniej klientów niż Kredyt Bank (460 tys.), co przy mniejszej liczbie placówek (Kredyt Bank ma ich 353) czyni SKOK im. Stelczyka dużo bardziej efektywną instytucją finansową. Przychody pośredników kredytowych (mln zł) Lukas AIG Credit Żagiel PTF Cetelem Dom Finansowy QS PDK Źródło: Rzeczpospolita, DI BRE Banku Duże banki coraz agresywniejsze O klienta detalicznego coraz bardziej agresywnie walczą też duże banki. W oknach banków klientów wabią nie tylko reklamy lokat (jak było przed laty) czy kredytów hipotecznych (ostatnie dwa lata), ale i kredytów gotówkowych. Do agresywnego BPH dołączył BZ WBK, ING BSK i PKO BP, a w Internecie mocno promuje się mbank. Sytuacja jest zupełnie inna niż kilka lat temu, kiedy EFL zdobywał zaniedbany przez innych graczy segment drobnego leasingu (small tickets), a Lukas Bank miał za konkurentów tradycyjne szare banki i dwa pierwsze MacBanki. Kredyty hipoteczne czeka duży wzrost Rynek kredytów detalicznych - perspektywy Na koniec 2004 r. kredyty na nieruchomości stanowiły 43% kredytów i pożyczek dla osób prywatnych, kredyty w rachunku bieżącym 12%, a związane z kartami kredytowymi 4%. Na pozostałe kredyty przypadło 41% wszystkich kredytów, a tego 15% na kredyty ratalne. Pod względem wolumenu największy wzrost w 2004 r. zanotowały kredyty na nieruchomości ( mln zł) oraz pozostałe kredyty ( mln zł), a pod względem procentowego wzrostu kredyty związane z kartami kredytowymi (+41%). Kredyty i pożyczki dla osób prywatnych wzrosły w sumie o 15%. W dłuższej perspektywie bez porównania większy wzrost zanotują kredyty hipoteczne, których wolumen stanowi ok. 4% PKB (wobec ponad 15% w Grecji oraz 30% w Hiszpanii i całej strefie euro). Wolumen kredytów udzielonych w 2004 r. (ok. 14,5 mld zł) może robić wrażenie tylko przez chwile. Kiedy uświadomimy sobie, że tylko 6-ciu największych pośredników udzieliło w zeszłym roku (głównie ratalnych oraz gotówkowych) pożyczek na kwotę przekraczającą 10 mld zł, okaże się, że rynek hipoteczny póki co jest ciągle we wczesnej fazie rozwoju. ale niekoniecznie w 2005 r. Naszym zdaniem barierą w 2005 r. będzie podaż nowych mieszkań, ale liczymy, że w 2006 r. wielu deweloperów zakończy rozpoczynane ostatnio inwestycje, a ożywienie na rynku pierwotnym przełoży się na większe obroty także na rynku wtórnym. Większego zainteresowania kredytami złotowymi można spodziewać się pod koniec roku, kiedy oczekiwane jest obniżenie stóp przez RPP. W początkowym okresie wysokie stopy złotowe oraz większe niż rok temu ryzyko walutowe kredytów walutowych (silniejsza złotówka oznacza większe ryzyko osłabienia w przyszłości) powodują, że potencjalni kupujący mogą mieć większe obawy przy zaciąganiu kredytów. 16 lutego

9 Kredyty i pożyczki udzielone osobom prywatnym (mln zł) Na nieruchomości Ratalne W rachunku bieżącym Karty kredytow e Pozostałe Źródło: NBP, DI BRE Banku Nasycenie kredytami konsumpcyjnymi jest wysokie Kredyty konsumpcyjne stanowią ok. 6% PKB (wobec 7% w Grecji, Hiszpanii i całej strefie euro), w związku z tym oczekujemy, że będą rosły w tempie niewiele przewyższającym nominalny wzrost PKB. Jednak banki mają szansę znaczącego zwiększenia swojego udziału w tym rynku, póki co opanowanego przez pośredników kredytowych różnego rodzaju, dlatego z ich punktu widzenia jest to rynek równie atrakcyjny pod względem dynamiki jak rynek kredytów hipotecznych, a bardziej atrakcyjny pod względem zyskowności. Coraz więcej klientów posiadających nieruchomości będzie korzystać z pożyczek hipotecznych, aby taniej sfinansować większe wydatki nie-mieszkaniowe, a to oznacza, że w grupie osób korzystających z kredytów konsumpcyjnych zwiększać się będzie odsetek klientów bardziej ryzykownych, a więc bardziej rentownych. Pasywa w poszukiwaniu stabilnych źródeł finansowania Aby pożyczać, trzeba mieć zapewnione finansowanie dlatego potrzebny był Bank Przemysłowy Potrzebne depozyty Dotychczasowe dokonania Leszka Czarneckiego (przed laty w EFL, a obecnie w Getin Banku) oraz jego współpracowników pokazują, że Getin Bank nie powinien mieć problemów z istotą consumer banking, czyli z pożyczaniem drogo. Jak pokazuje przykład rosyjski (a także doświadczenia polskich firm leasingowych) barierą rozwoju (a czasami nawet przyczyną upadku) może być brak źródeł finansowania. Podstawowym sensem posiadania w grupie kapitałowej banku jest zapewnienie sobie dostępu do depozytów detalicznych i taki był zapewne główny cel nabycia GBG. Wydaje się, że przy obecnym, niskim poziomie nominalnych stóp procentowych i wolnym wzroście depozytów, stosunkowo trudno organicznie zwiększyć udział w rynku i jedyną szansą na zwiększenie bazy depozytowej są przejęcia banków o stosunkowo dużych depozytach. To stało za decyzją o przejęciu Banku Przemysłowego (na koniec czerwca 2004 r. miał 646 mln depozytów przy 222 mln kredytów). Przejęcie Banku Przemysłowego Przypomnijmy, że po długich negocjacjach warunków wsparcia ze strony BFG, w grudniu Getin Bank ostatecznie przejął Bank Przemysłowy (BP). Najpierw 13 grudnia przejął zarząd majątkiem BP, a następnie przejął ten bank na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 26 grudnia. Tego dnia Getin Bank wszedł we wszystkie prawa i obowiązki BP, który utraci byt prawny po dokonaniu jego wykreślenia z rejestru przedsiębiorców w KRS. Atrakcyjnie wygląda uzyskane przez bank wsparcie ze strony BFG. Pożyczka wyniesie 447 mln zł. Została udzielona na 6 lat i zostanie jednorazowo spłacona na koniec okresu korzystania. Oprocentowanie wyniesie 0,1 stopy redyskonta weksli, a spłata odsetek będzie następować w okresach kwartalnych. Wartość bieżąca (net present value) pożyczki jest równa ujemnym kapitałom własnym BP, które na koniec listopada wynosiły 219 mln zł. 16 lutego

10 Przejecie BP da ponad 1 mld pasywów Dzięki przejęciu BP Getin Bank zwiększy swoje pasywa o ponad 1 mld zł (ponad 600 mln zł depozytów i 447 mln zł pożyczki preferencyjnej). Oprócz tego niebagatelne znaczenie ma poszerzenie sieci sprzedaży o 26 placówek Banku Przemysłowego oraz szybkie wejście w posiadanie scentralizowanego systemu informatycznego, ułatwiającego sprawne podłączanie nowych placówek bez potrzeby czekania na wdrożenie nowej platformy IT w Getin Banku. Czy coś jeszcze na celowniku? Szybko rosnąca akcja kredytowa Getin Banku (sam DomBank myśli o 1 mld zł nowych kredytów) powoduje, że z pewnością byłby zainteresowany przejęciem kolejnego banku. Chodziłoby jednak nie o instytucje o symetrycznym bilansie, czy o przejęcia mające na celu pozyskanie bazy klientowskiej, ale o przejecie banków o silnej bazie depozytowej, Najlepiej zresztą w złej sytuacji finansowej, czyli w miarę tanich. Dlatego raczej mało prawdopodobne byłoby połączenie z Eurobankiem. Po pierwsze, depozyty (856 mln zł) tylko nieznacznie przekraczają kredyty (667 mln zł), a po drugie trudne byłoby pogodzenie zdecydowanie różnych oczekiwań cenowych rodziny Łukasiewiczów i Leszka Czarneckiego. Czy Invest Bank albo WBC są na sprzedaż? Jako ewentualny cel Getin Banku wskazuje się banki z trzeciej - czwartej dziesiątki, ale po pierwsze, dominują tu banki o kredytach większych niż depozyty, a poza tym trudno znaleźć firmy bez inwestora strategicznego. W zasadzie wskazać można tylko dwa potencjalne cele; Invest Bank i Wschodni Bank Cukrownictwa (WBC). Pierwszy przy dużej nadwyżce depozytów nad kredytami (na koniec 3. kw. odpowiednio mln zł i 934 mln zł), ale jednocześnie słabych wynikach (zysk w okresie 3 kw r. wyniósł tylko 3,7 mln zł, a wynik z działalności bankowej spadł o 15%) byłby idealnym celem przejęcia, ale wątpliwe, czy bank jest na sprzedaż. Bardziej prawdopodobne byłoby kupienie WBC od banków, które proporcjonalnie do udziału w depozytach sektora uczestniczyły w sanacji banku i stały się jego akcjonariuszami (wg informacji zamieszczonej na stronie internetowej WBC, PKO BP ma 25%, Pekao 20% a BPH 11% akcji). Jednak w tym przypadku chodziłoby o dużo mniejszą akwizycję (depozyty na koniec III kw r. wynosiły 375 mln zł). 50 mln CHF pożyczki od Raiffeisen BP Pożyczki międzybankowe we frankach szwajcarskich Szybki przyrost kredytów hipotecznych udzielanych głównie we frankach szwajcarskich, pociągnął za sobą konieczność zdobycia finansowania w tej walucie. W dniu 10 grudnia Getin Bank zawarł z Raiffeisen Bank Polska umowę o trzyletni kredyt w wysokości 25 mln CHF (68,9 mln zł). W tej samej wysokości kredyt Getin Bank zaciągnął w Raiffeisen Bank Polska 17 listopada. W przyszłości należy spodziewać się zaciągania podobnych kredytów albo wykorzystywania operacji swap do zabezpieczania ryzyka walutowego. 16 lutego

11 Strategia grupy Akwizycje mniej i bardziej prawdopodobne Kupno akcji PDK, Carcade i RB Expert Przejęcie pośredników kredytowych Leszek Czarnecki zapowiadał przejęcie pośredników kredytowych. Realizując te deklaracje, w styczniu b.r. nabył akcje spółki Powszechny Dom Kredytowy (PDK, pośrednik specjalizujący się w kredytach samochodowych, założony przez menadżerów PTF), Carcade (leasing) oraz RB Expert (pośrednictwo ubezpieczeniowe, kredytowe i finansowe). Na razie nabył mniejszościowe pakiety akcji (21% w PDK za 231 tys. zł, 20,8% w Carcade za tys. zł oraz 10% w RB Expert za 110 tys. zł), ale we wszystkich spółkach ma opcję zwiększenia udziałów do ok. 51%. ma też możliwość wycofania się z tych inwestycji. Dzięki tym akwizycjom Leszek Czarnecki kolejny raz wzmocnił grupę, nie tyle może o nowe podmioty (spółki są we wczesnej fazie rozwoju i póki co przynoszą straty.), ale o nowe osoby. Do silnego zespołu zajmującego się kredytami hipotecznymi dołączyła grupa najlepszych specjalistów w zakresie kredytów samochodowych. Widać też, że Getin stawia na model dobrze sprawdzający się w Rosji: spółka chce mieć większościowy udział w zależnych spółkach, ale zostawić stosunkowo duży pakiet akcji w rękach menadżerów, aby silnie motywować ich do pracy. Czy powstanie drugi PTF? Powszechny Dom Kredytowy Powszechny Dom Kredytowy (PDK), założony przez menadżerów Polskiego Towarzystwa Finansowego (PTF), Jarosława Gąsiorka, Ireneusza Wąsowicza i Romana Wyszomirskiego, ma szansę powtórzyć sukces swojego pierwowzoru. Spółka powstała w maju 2003 r. Specjalizuje się w kredytach samochodowych, ale sprzedaje również kredyty hipoteczne, ratalne, gotówkowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne oraz majątkowe oraz gwarancje na używane samochody. Firma współpracuje z 1574 dealerami samochodów w całym kraju. Sieć sprzedaży składa się z 21 oddziałów i 58 biur obsługi klienta, ale jej podstawę stanowią mobilni doradcy. Wsparcie zapewnia nowoczesna strona internetowa. Udzielając kredytów samochodowych spółka współpracowała dotychczas z BPH. Współpraca ma być utrzymana, ale do oferty PDK wprowadzone mają być też produkty Getin Banku. spodziewa się, że spółka osiągnie próg rentowności do końca 2005 r. Jaka może być przyszła wartość PDK pokazuje transakcja sprzedaży PTF. Santander Group (BSCH) za 100% akcji pośrednika zapłacił 35 mln euro. Oczywiście do osiągnięcia rozmiarów PTF jest jeszcze daleko (przychody w 2004 r. stanowiły tylko 26% przychodów PTF), ale w dłuższej perspektywie, przy stosunkowo niedużych nakładach finansowych możliwe będzie zbudowanie firmy wartej ponad 100 mln zł. Getin Leasing na bazie Carcade Carcade Mimo znanej nazwy, stosunkowo niedużo wiadomo o spółce Carcade. podał, że firma ta działa na rynku finansowym od 1997 r., jednak według informacji prasowych działalność leasingową rozpoczęła prowadzić na większą skalę w maju 2003 r. Nazwą nawiązuje do Carcade Invest (obecnie Invest), znanej spółki leasingowej, która jednak w 2001 r. utraciła dostęp do kredytów bankowych i wygasiła działalność leasingową. Kwestia nazwy (i ewentualnych sporów z tym związanych) nie ma jednak znaczenia, bo spółka zapowiedziała zmianę nazwy na Getin Leasing. Carcade oferuje usługi leasingowe małym i średnim przedsiębiorstwom. Ponad 80% w strukturze sprzedaży spółki stanowią środki transportu. Spółka ma podpisane generalne umowy m.in. z Fiatem, Oplem i Kawasami oraz Iveco. Firma posiada 15 oddziałów w całej Polsce, współpracuje z 119 dealerami oraz 100 pośrednikami oraz dostawcami maszyn i urządzeń. Nie znamy aktualnych wyników spółki (nie ma jej w zestawieniach Związku Przedsiębiorstw Leasingowych). Według prasowych doniesień w 2003 r. oddała w leasing aktywa warte 37 mln zł, a na 2004 r. planowała 160 mln zł. W przyszłości spółka wyjdzie poza działalność leasingową i będzie oferowała małym firmom produkty bankowe (rachunki, kredyty i karty). Z trzech kupionych firm inwestycja w Carcade była najdroższa (ustalona cena 2,86 mln zł za 20,8% implikuje wycenę całej spółki na poziomie 13,75%). Wynika to ze stosunkowo dużych 16 lutego

12 kapitałów własnych tej spółki (w grudniu 2003 wynosił on 10,5 mln zł). zakłada, że spółka osiągnie próg rentowności jeszcze w I półroczu 2005 r. Pośrednik ubezpieczeniowy RB Expert Z kupionych spółek najmniej wiadomo o RB Expert. Według informacji podanej przez Getin Holding, przedmiotem działalności spółki jest przede wszystkim pośrednictwo ubezpieczeniowe, a także kredytowe i finansowe. Spółka dopiero co powstała (została zarejestrowana 20 listopada 2004 r.) i dysponuje sześcioma oddziałami na południu Polski. Do końca roku planuje uruchomienie placówek we wszystkich większych miastach. RB Export współpracuje z firmami Generali. Signal Iduna, Hestia, a w przyszłości także TU Europa. Spółka zatrudnia 200 doradców, oferujących ubezpieczenia na życie, a przyszłości mogących sprzedawać karty kredytowe lub kredyty hipoteczne. spodziewa się, że spółka osiągnie próg rentowności do końca 2005 r. TU Europa raczej pozostanei poza holdingiem W grupie u najprawdopodobniej nie znajdą się kontrolowane przez Leszka Czarneckiego firmy ubezpieczeniowe: TU Europa i TUnŻ Europa. Wynika to przede wszystkim z obaw, że jaskrawe uwidocznienie powiązań pomiędzy tymi ubezpieczycielami, współpracującymi na co dzień z bankami (produkty bancassurance w 2003 r. stanowiły 71% przychodów ze sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz 99% przychodów z ubezpieczeń życiowych), z Getin Bankiem, mogłoby skłonić banki do wybrania innego ubezpieczyciela dla swoich kredytów hipotecznych. Może warto w przyszłości włączyć TU Europa do holdingu? Wydaje się jednak, że przy okazji kolejnego podwyższania kapitału przez warto byłoby rozważyć przejęcie TU Europa. Trudno wierzyć, że banki współpracujące z TU i TUnŻ Europa nie wiedzą, że główny akcjonariusz tych spółek jest prezesem Getin Banku, tak więc nieprzekonujący jest argument, że przejście do u zagroziłoby działalności firm ubezpieczeniowych. Skonsolidowanie finansowych spółek kontrolowanych przez Leszka Czarneckiego w jednej spółce holdingowej nie jest może konieczne, ale na pewno byłoby dobrze przyjęte przez inwestorów, ponieważ z jednej strony zwiększyłoby przejrzystość grupy, a po drugie zdywersyfikowało ryzyko. Przejmowanie ludzi a nie instytucji Zespół fachowców wart 0,5 mld zł? Doborowe towarzystwo Nie ulega wątpliwości, że sukces DomBanku jest zasługą kierowanego przez Łukasza Baldo zespołu pozyskanego z GE Banku Mieszkaniowego. Przyjmując wycenę jednego z domów maklerskich, który wycenił polski rynek hipoteczny na 3,4 mld euro, można by stwierdzić, że pozyskanie tej ekipy zwiększyło wartość Getin Banku o ponad 0,5 mld zł. Być może w takim stwierdzeniu byłoby trochę przesady, ale to wyliczenie pokazuje, jak efektywnym sposobem budowania dynamicznej grupy finansowej jest przejmowanie ludzi, a nie gotowych firm. Lista wybitnych finansistów, którzy pracują w u, nie kończy się na zespole Łukasza Baldo, czy na ekipie menadżerów dawnego PTF. W Getin Banku pracuje dotychczasowy prezes TU Europa oraz były wiceprezes EFL. Prezesem został dotychczasowy wiceprezes Lukas Banku, Piotr Stępniak. Sylwetki menadżerów Menadżer Funkcja/Stanowisko Wcześniejsze doświadczenie zawodowe Piotr Stepniak Prezes Wiceprezes Lukas Banku odpowiedzialny za bankowość detaliczną Leszek Czarnecki Prezes Getin Banku Założyciel i prezes EFL Łukasz Bald Wiceprezes Getin Bank, Prezes GE Banku Mieszkaniowego odpowiedzialny za DomBank Jarosław Dowbaj Wiceprezes Getin Bank Prezes TU Europa Jakub Malski Wiceprezes Getin Bank Wiceprezes EFL Jarosław Gąsiorek Prezes PDK Prezes Polskiego Towarzystwa Finansowego Roman Wyszomirski Wiceprezes PDK Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Finansowego Ireneusz Wąsowicz Wiceprezes PDK Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Źródło: Getin Bank, Open Finance, PDK, DI BRE Banku Finansowego 16 lutego

13 Nie zmienia to faktu, że cały czas podstawową osobą dla powodzenia przedsięwzięcia jest Leszek Czarnecki. Szczęśliwie jednak, w stosunku do sytuacji kiedy powstawał, spółka, dzięki pozyskaniu innych fachowców, w mniejszym stopniu jest uzależniona od swojego założyciela. Ostatnio poświęca się on głównie rozwojowi Getin Banku, ale jako główny akcjonariusz ma decydujący wpływ na wszystko, co dzieje się w holdingu. Czy coś łączy z Open Finance? Prasa spekulowała, że pośrednikiem kredytowym, którego przejmie, będzie Open Finance. Tak się nie stało, ale Open Finance współpracuje z grupą. Sprzedaje kredyty hipoteczne DomBanku (najprawdopodobniej większość z 45% sprzedaży kredytów, przypadającej na pośredników, było zasługą Open Finance). Prezes Open Finance został ostatnio członkiem Rady Nadzorczej Getin Holing Sezon dla doradców Open Finance jest doradcą finansowym, doradzającym klientom w wyborze kredytów, czy pożyczek hipotecznych oraz wskazującym najlepsze sposoby inwestowania pieniędzy w fundusze inwestycyjne i lokaty bankowe. Firma oferuje produkty BPH, Banku Millennium, BZ WBK, Deutsche Banku PBC, DomBanku, Fortis Banku, GE Money Banku, HypoVereinsbank Banku Hipotecznego, ING BSK, mbanku, MultiBanku, Nordea Banku Polska, Nykredit Banku Hipotecznego, Pekao, PKO BP, Nationwide TUnŻ, Skandii Życie i TUnŻ Europa. Klient ma nie tylko możliwość łatwego porównania ofert, ale przede wszystkim uzyskuje fachową, i do tego dla niego bezpłatną, poradę. Co prawda początki działania pierwszej firmy doradztwa finansowego, Expandera, były trudne, ale boom na kredyty hipoteczne sprawił, że firmy tego typu zdobyły silna pozycję na rynku. Kredyt hipoteczny jest idealnym produktem do sprzedaży przez niezależnych pośredników klient zawierający największą w życiu transakcję finansową, chętnie skontaktuje się z kimś, kto ułatwi mu wybór produktu i oferenta. Wydaje się, że w sprzedaży kredytów hipotecznych doradcy finansowi są bardziej efektywni niż banki, posiadające przecież nieporównywalnie większą bazę własnych klientów. Dowodem na to były liczne w zeszłym roku promocje, w ramach których banki (m.in. BPH, Pekao, BZ WBK i Multibank) oferowały lepsze warunki klientom Expandera niż swoim własnym. Co prawda banki tłumaczyły się, że to tylko hasło marketingowe i przy większych kredytach (a takie dominują w Expanderze) inni klienci też uzyskaliby tak dogodne warunki albo wskazywały, że korzystniejsze warunki są efektem rezygnacji przez Expander z części prowizji, jednak wydaje się, że w rzeczywistości banki skazane są na akceptowanie warunków pośredników. Potwierdzeniem silnej pozycji pośredników jest podana przez Gazetę Prawną informacja, że 10%. kredytów mieszkaniowych w Polsce jest udzielanych za pośrednictwem Expandera. W 2004 r. zwiększył on w porównaniu z poprzednim rokiem sprzedaż trzy razy i pośredniczył w sprzedaży kredytów wartych 1,5 mld zł. Nie wiemy, jak wyglądał udział w sprzedaży innych kanałów dystrybucji, ale wydaje się, że Expander był trzecim, po PKO BP i BPH, sprzedawcą kredytów hipotecznych. 16 lutego

14 Wydarzenia korporacyjne i wycena spółki Inwestycje i dezinwestycje Podwyższenie kapitału w Carcade i Getin Banku oraz sprzedaż działalności informatycznej Dokapitalizowanie Carcade 29 grudnia otrzymał zawiadomienie od swojej rosyjskiej spółki zależnej Carcade, że właściwe organy Federacji Rosyjskiej w dniu 22 grudnia 2004 zarejestrowały podwyższenie kapitału zakładowego Carcade. Aktualna wartość kapitału zakładowego Carcade wynosi 141 mln rubli rosyjskich. posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym Carcade i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Dokapitalizowanie Getin Banku Ze względu na ujemne kapitały własne BP, przejęcie jego aktywów i pasywów przez Getin Bank zmusiło go do podwyższenia kapitału. Getin Bank zadecydował o emisji 30 milionów akcji o cenie emisyjnej 5,40 zł, co powinno pozwolić na zebranie 162 mln zł., wykonując prawo poboru, zapisał się u na wszystkie przysługujące mu akcje i opłacił je 16 grudnia. Także LC Corp. dokonał zapisu na wszystkie przysługujące mu w ramach realizacji prawa poboru w pierwszym terminie akcje Getin Banku. W dniu 10 stycznia zatwierdzony został przydział akcji. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału banku, będzie posiadał akcje stanowiące 71,60% kapitału zakładowego Getin Bank. Ostateczny koniec działalności w sektorze IT Realizując wcześniejsze zapowiedzi, spółka sprzedała na rzecz ProBell sp. Z o.o. z siedzibą w Dębrzniku oraz Pana Radosława Dębskiego wszystkie posiadane przez siebie udziały spółki Getin Direct, za 400 tys zł. W dniu 15 grudnia odbyło się Zgromadzenie Wspólników Getin Direct, które podjęło uchwałę o zmianie firmy na Contact Direct. Planowane emisje Najpierw emisja obligacji a potem akcji 105 mln akcji z prawem poboru potrzebuje pieniędzy W związku z wydatkami na akcje Getin Banku (ok. 115 mln zł) wyczerpały się rezerwy gotówkowe. Dlatego 14 grudnia dokonał emisji serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 21 mln zł. Emisję objęło Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa, a więc podmiot z grupy Leszka Czarneckiego. Cena emisyjna obligacji ustalona została w oparciu o wskaźnik WIBOR i marżę. Obligacje wyemitowane zostały na okres 6 miesięcy, co oznacza, że w tym okresie ma nadzieję pozyskać środki z nowej emisji akcji. Nowa emisja, a właściwie emisje, planowane są na II kw. Decyzję o nich podejmie NWZ zwołane na 2 marca. Oprócz pozyskania mln zł na dalsze dokapitalizowanie Getin Banku (emisja 105 mln akcji z prawem poboru) planowana jest emisja akcji przeznaczonych dla LC Corp. (114 mln akcji), która zostanie opłacona akcjami Getin Banku oraz emisja akcji w ramach programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej (3 mln akcji). Emisja gotówkowa Nie wiele wiadomo na temat emisji 105 mln akcji serii H, oprócz tego, że zostanie dokonana z zachowaniem prawa poboru, co oznacza, że za każde 3 posiadane akcje będzie można objąć jedną akcję nowej emisji. Leszek Czarnecki twierdzi, że potrzebuje ok mln zł na dokapitalizowanie Getin Banku kwotą ok. 200 mln zł i inne wydatki inwestycyjne. Oznaczałoby to, że cena emisyjna wyniesie ok. 1,90-2,38 zł. Przyjmując aktualną cenę rynkową (3,5 zł) i cenę emisyjną 2,4 zł, oznacza to, że po ustaleniu prawa poboru kurs spółki spadnie o 0,30 zł (teoretyczna wartośc jednego prawa poboru) i wyniesie 3,20 zł. Środki z nowej emisji posłużą przede wszystkim do kolejnego dokapitalizowania Getin Banku (ok. 200 mln zł) i wykupu obligacji (ok. 21 mln zł). Jeżeli w międzyczasie holding znajdzie jakieś inne cele inwestycyjne lub zecyduje się dokapitalizować inne spółki, to zdecyduje się na wyższą cenę emisyjną i większe wpływy. Z deklaracji Leszka Czarneckiego wynika, że będzie starał się uniknąc sytuacji, w której po emisji zostaną w spółce holdingowej zbędne pieniądze. 114 mln zł akcji aportowych Emisja aportowa W ramach emisji 114 mln akcji serii I spółka wyemituje z wyłączeniem prawa poboru. Ponieważ ustalono proponowaną liczbę akcji przeznaczonych dla LC Corp., należy wnosić, że wstępnie wyceniono akcje Getin Banku wnoszone do przez LC Corp. 16 lutego

15 Uwzględniając aktualną cenę akcji (3,5 zł) wyceniono akcje Getin Banku na 366 mln zł (liczba akcji * cena rynkowa akcji pomniejszona o teoretyczną wartość prawa poboru wszak akcje aportowe serii I nie będą uprawniały do uczestniczenia w emisji akcji serii H). Jest to zdecydowanie więcej niż zapłacił LC Corp. za kupowane (93 mln zł) i obejmowane (43 mln zł), akcje Getin Banku (łącznie 136 mln zł), jednak można się było domyślać, iż wycena akcji będzie oparta na aktualnej rynkowej wycenie aktywów Getinu, a nie na cenie zakupu. Nie da się jednak ukryć, że osiągnięta przez Leszka Czarneckiego stopa zwrotu (169%) jest imponująca i przewyższa stopę zwrotu inwestorów, którzy kupili akcje pod koniec 2003 r. (stopa zwrotu, uwzględniając koszty nabycia akcji nowej emisji, wyniosła 146%). Pierwotnie zakładaliśmy, że emisja aportowa wyniesie 106 mln akcji większą emisję należy tłumaczyć przyjęciem przez spółkę niższej niż sądziliśmy wyceny innych (niebankowych) aktywów grupy. 3 mln akcji menadżerskich Emisja na potrzeby programu motywacyjnego Spółka proponuje zaoferować kluczowym menadżerom i spółek zależnych 3 mln akcji serii J. Będą oni uprawnieni do obejmowania akcji w ciągu 3 lat (po jednym milionie w 2005, 2006 i 2007 r.), w zależności od osiągnięcia określonych wyników biznesowych. Pod względem prawnym program menadżerski oparty będzie na obligacjach imiennych serii E, F i G oraz warunkowym podwyższeniu kapitału. Nie znamy ceny emisyjnej akcji menadżerskich, ale zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Leszka Czarneckiego będzie równa cenie emisyjnej akcji serii H. Pozytywnie należy odebrać fakt, że nie będzie to czyste rozdawnictwo akcji, a raczej motywowanie do wysiłków zwiększających wartość spółki. Naszym zdaniem jeszcze zdrowsze są programy, w których cena emisyjna jest średnią rynkową ceną z momentu przyznawania prawa. Prognozy i wyceny Zakładamy wzrost aktywów w kolejnych latach o 36%, 13% i 14% Getin Bank Nie jest łatwo wycenić szybko rosnącą spółkę, taką jak Getin Bank. W naszej prognozie wyników nie zakładamy przejęć innych banków niż Bank Przemysłowy (dla uproszczenia założyliśmy przejęcie go 1 stycznia 2005). Zakładamy na pierwszy rzut oka dużą stopę wzrostu aktywów (36% w 2005 r., 13% w 2006 r. i 14% w 2007 r.) i kredytów (odpowiednio 64%, 35% i 28%), ale uwzględniając fakt, że wzrost w 2005 r. jest w połowie spowodowany przejęciem Banku Przemysłowego, nasze prognozy wzrostu aktywów wyglądają blado na tle tempa, w jakim rozwijają się firmy pośrednictwa kredytowego czy banki czysto detaliczne. Roczna stopa wzrostu małych banków detalicznych 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Getin Bank 3 kw Getin Bank P Getin Bank P Getin Bank P Lukas Bank 3 kw AIG Bank 3 kw Dominet B. 3 kw Przyrost aktyw ów Przyrost kredytów Źródło: Rzeczpospolita, DI BRE Banku Zakładamy niewielkie zwiększenie się marży odsetkowej (z 4,6% w 2003 r. do 4,7% w 2004 i 2005 r., 4,9% w 2006 r. i 4,8% w 2007 r.) dzięki znacznemu zwiększeniu udziału kredytów w 16 lutego

16 Konserwatywnie zakładamy ROE tylko 14,5% aktywach (z 46% w 2003 r. do 71% w 2007 r.) oraz szybki wzrost wyniku prowizyjnego (34% w 2005 r. i 26% w 2006 i 2007 r.). Przy niedużym udziale w przychodach innych przychodów oraz oczekując obniżenia wskaźnika Koszty/Dochody z 58% w 2003 r. do 42% w 2007 r. oczekujemy zysku ok. 81 mln zł w 2005 r., 113 mln zł w 2006 r. i 132 mln zł w 2007 r. Da to ROE na poziomie odpowiednio 13,6%, 14,3% i 14,5% oraz rosnące ROA (odpowiednio 1,9%, 2,2% i 2,2%). Na tle rentowności notowanej obecnie przez banki detaliczne jest to konserwatywna prognoza. Lukas Bank po trzech kwartałach miał annualizowane ROE na poziomie 66%, a AIG Bank 89%, ROA wynosiło odpowiednio 5,4% i 8,0%. Nie był to wyłącznie efekt rozwiązywania rezerw w związku z nowymi regulacjami: wyniki były podobne we wszystkich kwartałach, a poprawa zysku wynikała przede wszystkim z dużego wzrostu przychodów (WNDB wzrósł odpowiednio o 37% i 57%) i utrzymywania niskich kosztów (przybliżony wskaźnik Koszty/Dochody, wyliczony w oparciu o WNDB, wynosił odpowiednio 27% i 21%). Miarą naszego konserwatyzmu jest założenie, że stosunek kapitałów własnych do sumy bilansowej wzrośnie z 7,6% w 2003 r. do 15,6% - innymi słowy, zakładamy najprawdopodobniej mniejszy wzrost aktywów niż prognozuje spółka. W prognozie nie uwzględniamy korzyści podatkowych wynikających z przejęcia Banku Przemysłowego, ponieważ w tym momencie nie potrafimy ich ująć liczbowo. Stanowi to kolejny element zwiększający konserwatyzm tej prognozy. Wyniki i prognozy wyników Getin Banku (mln zł) P 2005P 2006P 2007P Aktywa Kredyty Depozyty Kapitały własne P. odsetkowe netto 119,0 139,1 159,7 143,5 158,3 199,4 250,6 283,0 P. prowizyjne netto 35,6 30,3 33,5 35,4 39,9 53,4 67,3 84,8 Przychody ogółem 165,5 180,4 200,5 192,0 212,2 269,2 334,7 385,4 Zysk operacyjny 73,8 80,3 93,8 81,3 97,2 131,9 186,5 223,4 Saldo rezerw -35,6-55,4-38,3-23,8-29,8-30,9-45,1-59,1 Zysk brutto 38,2 24,9 55,5 57,6 67,5 101,0 141,4 164,3 Zysk netto 20,5 25,7 36,4 35,1 55,3 80,8 113,1 131,4 NIM 5,5% 5,0% 5,2% 4,6% 4,7% 4,7% 4,9% 4,8% C/I 55% 55% 53% 58% 54% 51% 44% 42% ROA 1,0% 0,9% 1,2% 1,1% 1,7% 1,9% 2,2% 2,2% Źródło:, DI BRE Banku Jakiej rentowności oczekuje Getin Holding? Najprostszym, chociaż pewnie zbyt uproszczonym sposobem, byłoby wyjście z założenia, że Leszek Czarnecki, inwestując swoje i innych inwestorów pieniądze w rozwój banku liczy na przyzwoity zwrot z kapitału w perspektywie roku co najmniej 20%. Dlatego, mniej prognozując, a bardziej próbując odgadnąć prognozy zarządu, można założyć stopę zwrotu w 2006 r. na poziomie 20%. Kapitały na koniec 2005 r. powinny wynieść ok. 732 mln zł, a więc zakładany zysk w 2006 r. wyniósłby ok. 146 mln zł. Szacunek wyników oczekiwanych przez Mln zł Kapitały własne na koniec 2003 r. 234 Dokapitalizowanie 2004/2005 r. 162 Dokapitalizowanie 2005 r. 200 Zysk 2004 r. 55,3 Zysk 2005 r. 80,8 Kapitały własne na koniec 2005 r. 732 Zakładane zwrot 20% Zakładany zysk 146 Źródło: DI BRE Banku Wycenę wskaźnikową Getin Banku przy założeniu obu wariantów prognoz zysku w 2006 r. przedstawia poniższa tabela. Przyjmując średni wariant, można przyjąć wycenę Getin Banku na poziomie 1,9 mld zł. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to zbyt wysoka wycena 16 lutego

17 banku, dopiero co kupionego za niecałe 360 mln zł i dekapitalizowanego kwotą 362 mln zł, ale Getin Bank jest jednak zupełnie inną spółką niż dawny GBG. Czy niedługo będzie wart więcej niż Millennium? Realistyczność tej wyceny potwierdza porównanie z kapitalizacją rynkową Millennium (2,6 mld zł) banku o podobnym udziale w bankowości hipotecznej, a więc w najdynamiczniej rosnącym segmencie bankowości detalicznej. Upraszczając można powiedzieć, że za kilka lat oba banki będą miały podobnej wielkości portfel detaliczny, ale przy dużo niższych kosztach działania, rentowność Getin Banku będzie dużo większa. Uwzględniając oczekiwania rynku na szybsze niż przeciętne tempo wzrostu Getin Banku także w okresie po 2007 r. można się zastanawiać, czy bank nie powinien być wyceniany na podstawie najwyższego wskaźnika PE spotykanego wśród polskich banków giełdowych przyjmując 15,7 PE (BPH po skorygowaniu o zdyskontowane prognozowane dywidendy) uzyskamy 1,8 mld zł w wariancie konserwatywnym i 2,3 mld zł w wariancie agresywnym. Wycena wskaźnikowa Banki 2004P 2005P 2006P Millennium (s) 11,0 11,2 17,2 BPH (ns) 18,0 18,2 16,5 BRE (ns) b.d. b.d. b.d. BZ WBK (s) 15,5 16,1 13,6 Handlowy (ns) 17,6 15,8 15,3 ING BSK (ns) 16,9 14,7 12,2 Kredyt B. (s) 12,7 13,7 11,9 Pekao (s) 17,6 16,7 15,0 PKO BP(**) 17,4 16,4 15,2 Średnia 15,8 15,4 14,6 Mediana 17,2 16,0 15,1 Wariant konserwatywny Zysk Getin Banku 113 Wycena wg średniej Wycena wg mediany Wariant agresywny Zysk Getin Banku 146 Wycena wg średniej Wycena wg mediany Wariant uśredniony Zysk Getin Banku 130 Wycena wg średniej Wycena wg mediany Źródło: DI BRE Banku P/E Wycenę długoterminową przedstawia poniższa tabela. Przewidujemy, że ze względu na szybkie tempo wzrostu Getin Bank nie będzie w okresie r. wypłacał dywidendy, w związku z tym model dywidendowy (DDM) staje się dwufazowym modelem wyceny opartym na wzorze Gordona: P/B = (ROE-g) / (COE-g). W zależności od przyjętych prognoz, a zwłaszcza docelowego ROE (14% czy 20%), otrzymujemy wycenę Getin Banku na poziomie 1,2 mld zł lub 2,1 mld zł. Konserwatyzm tej wyceny związany jest ze stosunkowo krótkim okresem prognozy i przyjęciem od 2007 r. stopy wzrostu równej 5%, a więc odpowiadającej nominalnemu wzrostowi polskiego PKB. 16 lutego

18 Wycena długoterminowa Koszt kapitału 2005P 2006P 2007P + Stopa wolna od ryzyka 6,0% 6,0% 6,0% 5,6% Premia za ryzyko rynkowe 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Koszt kapitału (COE) 11,0% 11,0% 11,0% 10,6% Wskaźnik dyskonta 90,1% 81,2% 73,1% Wariant konserwatywny Zysk netto 80,8 113,1 131,4 Kapitały własne 732,3 845,4 976,8 ROE 13,6% 14,3% 14,4% 14,4% Stopa wzrostu (g) 46,0% 40,0% 16,2% 5,0% Implikowany wskaźnik P/BV 1,68 Wartość banku Zdyskontowana wartość banku Wariant agresywny Zysk netto 80,8 161,1 196,6 Kapitały własne 732,3 893,4 1042,0 ROE 14% 20% 20% 20% Stopa wzrostu (g) 46,0% 99,5% 22,0% 5,0% Implikowany wskaźnik P/BV 2,73 Wartość banku Zdyskontowana wartość banku Wariant uśredniony Zdyskontowana wartość banku Źródło: DI BRE Banku Wydaje się, że bezpiecznie jako wycenę banku można przyjąć 1,9 mld zł, będące średnią wycen wskaźnikowych dla prognozy konserwatywnej i agresywnej. W przypadku zrealizowania się agresywnej prognozy wyników (co jest bardzo prawdopodobne) przyjęta wycena będzie o 9% niższa od konserwatywnej wyceny fundamentalnej. Zestawienie wycen Prognoza konserwatywna Prognoza agresywna Średnia Wycena wskaźnikowa Model Gordona Średnia Źródło: DI BRE Banku Carcade Ze względu na niższe tempo wzrostu rosyjskiego biznesu, plany zmniejszenia udziału Getinu w spółce oraz niższy kurs dolara, obniżyliśmy drastycznie naszą wycenę zaangażowania spółki w Carcade (udziały plus pożyczki) do 88 mln zł. Ponieważ wycena Carcade ma niewielki udział (4%) w wycenie aktywów całego holdingu, wyceniliśmy rosyjską spółkę tylko jedną metodą, przedstawioną w poniższej tabeli. Wycena Carcade Wycena (mln zł) Zysk netto 2008 r. 23 Wskaźnik PE (aktualne PE2004 polskich banków) 16 Wycena spółki 363 Wartość udziałów (40%) 145 Koszt kapitału 20% Współczynnik dyskonta 48% Zdyskontowana wartość udziałów 70,0 Należności 17,807 Razem wartość zaangażowania 87,8 Źródło: DI BRE Banku 16 lutego

19 Wycena holdingu Spółkę wyceniliśmy metodą Sumy Części (SoP). Uwzględniliśmy wycenę 97% Getin Banku (1 846 mln zł) i rosyjskiego Carcade (88 mln zł) oraz wartość zobowiązań i środków pieniężnych (przy założeniu, że spółka pozyskała z emisji 250 mln zł). W wycenie nie uwzględniliśmy wartości nabytych ostatnio spółek (polskie Carcade, PDK i RB Expert). Wyliczoną wartość aktywów netto pomniejszyliśmy o aktywowane koszty funkcjonowania spółki holdingowej. Wycena Wycena (mln zł/zł) Getin Bank Carcade Rosja 88 Inwestycje krótkoterminowe 25 Pozostałe środki z emisji 57,1 Inne aktywa Razem aktywa Zobowiązania i rezerwy 40 Razem zobowiązania 40 Aktywa netto Liczba akcji 537,34 Aktywa netto na akcję 3,68 Koszty działania spółki-matki Rocznie 4 aktywowane (g=5%, COE 11%) 70 Wartość po uwzględnieniu kosztów Wycena akcji 3,55 Źródło: DI BRE Banku Aby potwierdzić rezultaty wyceny metodą Sumy Części sporządziliśmy przybliżoną prognozę skonsolidowanego wyniku netto i porównaliśmy prognozowany wskaźnik PE ze wskaźnikami rynkowymi. Wycena Getin Bank - p. konserwatywna 55,3 80,8 113,1 131,4 Getin Bank - p. agresywna 55,3 80,8 161,1 196,6 Getin Bank - p. średnia 55,3 80,8 137,1 164,0 udział 71,2% 97,3% 97,3% 97,3% Carcade 0,1 0,2 5,2 12,6 udział 60,0% 60,0% 60,0% 40,0% Inne spółki 0,0 0,0 0,6 0,7 Spólka holdingowa -3,5-4,0-4,2-4,4 Skonsolidowany zysk - p. konserwatywna 35,9 74,7 109,7 129,2 EPS 0,11 0,14 0,20 0,24 PE 30,9 25,3 17,2 14,6 Skonsolidowany zysk - p. agresywna 35,9 74,7 156,4 192,6 EPS 0,11 0,14 0,29 0,36 PE 30,9 25,3 12,1 9,8 Skonsolidowany zysk - p. średnia 35,9 74,7 133,0 160,9 EPS 0,11 0,14 0,25 0,30 PE 30,9 25,3 14,2 11,8 PE - średnia rynkowa 15,8 15,4 14,6 b.d. Źródło: DI BRE Banku 16 lutego

20 Przy uwzględnianiu prognozy stanowiącej średnią prognozy konserwatywnej i agresywnej, pod względem wskaźnika PE2006 jest wyceniany obecnie blisko średniej rynkowej. Taka konkluzja nie powinna dziwić wszak wyceniliśmy główną inwestycję holdingu, Getin Bank, metodą wskaźnikową. Jednak jak pamiętamy, wycena wskaźnikowa znalazła też potwierdzenie w wycenie długoterminowej, przy założeniu zrealizowania się optymistycznej prognozy wyników. W takiej sytuacji dzisiejsza rynkowa wycena okazałaby się na tle wskaźników konkurentów, stosunkowo niska. Cena docelowa i rekomendacja Na podstawie powyższej wyceny metodą Sumy Części wyznaczamy cenę docelową (za 9 miesięcy) na 3,84 zł, czyli 10% powyżej aktualnej ceny rynkowej. Rekomendujemy TRZYMANIE akcji spółki. 16 lutego

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa KOMENTARZ Open Finance, 14.12.2009 r. Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa Średnia marża kredytu w euro to w tej chwili 3,75, o 1,15 pkt proc. więcej niż średnia dla złotego. Nawet przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2011 prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2011 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie Q1 2011 Zakończone sukcesem

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 KRYTERIA RANKINGU Podstawą oceny ofert była suma kosztów, jakie klient musi zapłacić w ciągu pierwszych 5 lat od czasu zakupu mieszkania. W przypadku kilku wariantów kredytu

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego KREDYTY HIPOTECZNE W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Rekordowy kwartał GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ Prezentacja dla inwestorów i analityków

Rekordowy kwartał GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ Prezentacja dla inwestorów i analityków Rekordowy kwartał Grupy GETIN Holding GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 13 sierpnia i 2007 Dynamika

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za IV kwartał objęte zostały następujące spółki Grupy Kapitałowej Getin Holding:

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za IV kwartał objęte zostały następujące spółki Grupy Kapitałowej Getin Holding: Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2004 (zgodnie z 61 ust. 4 RRM) 1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r.

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r. Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy wrześniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy kwietniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł Pożyczka hipoteczna zastępuje inne typy kredytów Tania gotówka na wyciągnięcie ręki Planujesz zakup samochodu lub inny duży wydatek? Zamiast innego typu kredytu wybierz pożyczkę hipoteczną. To obecnie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy czerwcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy listopadowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. 13 maja 2016 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Rentowność sektora bankowego Rentowność sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy marcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Indeks

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Grupa Noble Bank: prezentacja wyników po I kwartale 2008 r.

Grupa Noble Bank: prezentacja wyników po I kwartale 2008 r. Grupa Noble Bank: prezentacja wyników po I kwartale 2008 r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Noble Bank SA po I kwartale 2008 r. wyższy o blisko 50 proc. w stosunku do u 2007 r. Wartość sprzedanych

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy majowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego W programie MDM trzeba mieć mniej niż 35 lat, jak również i kupić mieszkanie od dewelopera, którego cena nie jest wyższa, niż limit wyliczony przez wojewodę. Co więcej, osoby starające się o dostanie do

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006 Integracja Banków Pekao SA i BPH SA Warszawa, 16 listopada 2006 AGENDA 1 Kilka słów o Integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki 1 PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy grudniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Rynek Consumer Finance w Polsce

Rynek Consumer Finance w Polsce Rynek Consumer Finance w Polsce - rys historyczny i bieżąca sytuacja Andrzej Reterski Prezes Zarządu Domu Finansowego QS Początki Consumer Finance w Polsce Przed 989 r. Po 989 r. Przemiany Praktyczny społeczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo