Naprawa lamp do projektorów multimedialnych (regeneracja wymiana palników). Oryginalne palniki USHIO Japan gwarancja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Naprawa lamp do projektorów multimedialnych (regeneracja wymiana palników). Oryginalne palniki USHIO Japan gwarancja."

Transkrypt

1 Naprawa lamp do projektorów multimedialnych (regeneracja wymiana palników). Oryginalne palniki USHIO Japan gwarancja. VIDEO HEAD SERVICE, Kraków, Gen. Pr¹dzyñskiego 6, tel , Konwerter obrazu wysokiej rodzielczoœci z sygna³u wideo na sygna³ VGA (monitor CRT/LCD). Urz¹dzenie pozwala wykorzystaæ monitor komputerowy do pod³¹czenia rejestratorów cyfrowych, kamer przemys³owych, gier telewizyjnych typu Sony Play Station 2, Microsoft X Box, Game Cable lub wyœwietlania filmów z odtwarzacza DVD. Konwerter obs³uguje rozdzielczoœci do 1680x1050 (60Hz i 75Hz). tel www. aprovi. com.pl Stacja lutownicza P³ynnie regulowana temperatura pracy od 250 C do 450 C Moc grza³ki 45W Szybkie nagrzewanie siê i stygniêcie grota lutownicy Ergonomiczna, cienka koñcówka lutownicza z wygodnym uchwytem z gumy silikonowej. Kabel zasilaj¹cy koñcówkê lutownicz¹ izolowany niepaln¹ gum¹ silikonow¹ CECHY P³ynna regulacja napiêcia i pr¹du w pe³nym zakresie Praca w trybie stabilizacji napiêcia wyjœciowego CV lub pr¹du obci¹ enia CC (prze³¹czane automatycznie) Mo liwoœæ ustawienia ograniczenia pr¹du obci¹ enia w dowolnym punkcie zakresu pracy Zabezpieczenie przed zwarciem i przeci¹ eniem SPECYFIKACJA -Wyjœcie 1 - Napiêcie max. [V] -30V -Wyjœcie 1 - Pr¹d max. [A] - 3A Napiêcie zasilania 230VAC +-10%, 50/60Hz

2 miejsce podłączenia do gniazda USB notebooka Fot. 3 miejsce podłączenia na płycie głównej Fot. 4 Fot. 1 Fot. 5 MTK interfejs Recovery MTK JIG Recovery do gniazda notebooka miejsce podłączenia na płycie głównej do złącza na płycie głównej Fot. 2 2

3 MtkTool - MT [Flash Upgrade] MtkTool - MT [Flash Upgrade] MT8226 COM4[USB] COM4[USB] 100% backup.bin Finished! Fot. 9 Fot. 6 d z Usunięcie usterki MtkTool - MT [Flash Upgrade] Browse Browse Upgrade Backup Error Fot okno z komunikatem o zaistniałym błędzie Fot. 7 MtkTool - MT [Flash Upgrade] backup.bin 78% Przygotowanie do procedury aktualizacji _MTKT o ol_ _samsung PL Driver Installer. zip Fot. 8 Fot. 11 3

4 1 Fot Fot Fot. 15 Fot. 13_1 - znacznik na układzie scalonym musi być taki sam jak w linii poniżej (obwódka) Fot. 13_2 - przełącznik musi być ustawiony w kierunku do SB -> RS

5 b a c a b Fot. 1 - pilot zdalnego sterowania Nacisnąć 2: wzrost Nacisnąć 5: spadek PEM SERVICE 001 DL 001 PRETENDED_ID 0 Nacisnąć 1: wzrost Nacisnąć 4: spadek Nacisnąć 3: wzrost Nacisnąć 6: spadek Fot. 2 - okno w menu serwisowym PEM Remote Commander Fot. 3 - zaznaczone klawisze na pilocie wykorzystane są w procesie aktualizacji SUB SERVICE 003 GAISO 000 VARIATION 0 SUB SERVICE 003 GAISO 000 VARIATION 0 Fot. 4 SUB WRITE 003 GAISO 000 VARIATION 0 Fot. 5_1 5

6 SUB WRITE 003 GAISO 000 VARIATION 0 Fot. 5_2 Fot. 7 Software Update Preparing for software update. During the software update, the TV will automatically restart. Please do not remove the USB device until a message displays indicating the update is complete. The update may take up to 5 minutes to complete. Copying USB update file. Please wait... No image or message may be displayed. Fot. 8 - w trakcie procesu aktualizacji Tłumaczenie tekstu wyświetlanego w oknie z fot. 8: sony tvupdate_2010_0192_jpl_ 36,227 KB Extract rozpakować Software Update sony_dtv0fa00a00a0a0_ Fot. 6 The software update ist complete Some user settings may have changed during the update. Please remove the USB device and select OK to exit. Fot. 9 - gdy proces aktualizacji został zakończony 6

7 Fot cyfry obok pilota zdalnego sterowania wskazują kolejność użycia klawiszy 1 2 DIGITAL 001 OP 000 VERS <MAIN> DM1.301J00AA M2.105C DD1.016J00AA (DM1.301J00AA) WP00.521J00AA ID1C PID WF: WF:0B Camera FW Camera FW SERVICE wersja oprogramowania <SUB> SM1.010W00AA SB1.000W00AA SD1.010W00AA RF01.05 ID1C LTY320AB01 <BEM> BM1.012W00LU BB1.000W00LU BD1.011J46LUX. Fot cyfrowe menu serwisowe Fot cyfry obok Remote pilota zdalnego Commander sterowania wskazują kolejność użycia klawiszy SELF CHECH <1> NEXT PAGE > 000 RGB_SEN MAIN_POWE DC_ALERT AUD_PROT DTT_WDT BALANCER HFR_ERR TCON_ERR P_ID_ERR BACKLITE TEMP_ERR FAN_ERR RESERVED RESERVED czas pracy panelu Fot okno menu serwisowego 7

8 gniazdo USB Fot. 1 - nośnik USB wkładamy do gniazda USB w komputerze WinZip Self-Extractor - T-AMBAUSC.exe Unzip Fot. 2 - w czerwonej ramce komenda rozpakować 5. Proces rozpakowania jest realizowany (fot. 3). WinZip Self-Extractor - T-AMBAUSC.exe Unizipping boot.img Fot. 3 - strzałka wskazuje pasek zaawansowania procesu aktualizacji 6. Po zakończeniu kliknąć przyciski OK i Close (zamknąć). WinZip Self-Extractor - Saturn4 firmware... WinZip Self-Extractor 6 file(s) unzipped successfully OK Fot. 4 - w małym oknie informacja, że 6 plików zostało rozpakowanych pomyślnie 8

9 Fot. 1 - oglądanie ekranu z aparatu telefonu 9

10 HDMI wej. OPT wyj. HDMI wej (ARC). OPT wej. HDMI wyj. Bunchin HDMI TV wyj. HDMI wej. HDMI wyj. Inny system audio Fot. 1 - układ połączeń między odbiornikiem a dowolnym systemem audio Ł. K. 10

11 3mm 3mm Fot. 2 Fot. 2_2 - przeciwległy róg, pozycja X Pozycja Y żebro 2±2 Widok-strona A Fot. 3_1 - prawy górny róg widoczny od przodu w pozycji leżącej 2±2 Dolny lewy róg Dolny prawy róg (symetrycznie przeciwległy) Fot. 4 - dwa dolne rogi odbiornika Górny lewy róg Fot. 2 Górny prawy róg (symetrycznie przeciwległy) krawędź otworu śruby 0±2 Pozycja X żebro główka śruby Fot. 5_1 - szczegół mocowania dolnego rogu Fot. 2_1 - lewy górny róg, pozycja X 11

12 0±2 HS1 SUS UP/Down FET i dioda Fot. 5_2 - szczegół mocowania dolnego rogu Q11 ~ Q16 FET (6szt.) D11, D12 dioda (2szt.) Fot. 3 - widok na płycie Y - Sus diod i tranzystorów HS2 PASS/ER UP/Down FET, dioda Q21~Q23 FET (3szt.) D21~D24 dioda (4szt.) Fot. 4 - widok na płycie Y - Sus innego zestawu diod i tranzystorów FET (drugi radiator) Fot. 1 - sposób sprawdzenia bezpiecznika Fot. 5 - sposób pomiaru Dioda tranzystor FET Fot. 2 - zakres pomiarowy Fot. 6 - widok od strony druku lokalizacji końcówek diody i tranzystora FET 12

13 Bezp. HS1 HS2 Dioda FET heatsink (radiator) Bezpiecznik HS1 HS2 P3 HS1 Q506 Q505 D506 Q504 Q503 D505 P2 Fot. 8 - widok diod i tranzystorów FET przymocowanych do radiatora 1 na płycie Y-Sus HS2 Fot widok płyty Y-Sus od strony elementów D501 D502 Q501 Q502 D503 D504 P3 1.ER.COM 2.ER.COM 3.NC 4.GND 5.GND 6.GND 7.+VS 8.+VS Fot. 9 - widok diod i tranzystorów FET przymocowanych do radiatora 2 na płycie Y-Sus Fot widok złącza P3 ze specyfikacją pinów 13

14 P2 Fot widok złącza P2 z opisem pinów tranzystor FET Dioda Fot sposób pomiaru Bezp. HS3 radiator 3 HS1 radiator 1 HS1 Q31, Q32, Q34 FET (3szt.) D32 ~ D36 dioda (4szt.) Fot widok diod i tranzystorów FET przykręconych do radiatora 1 na płycie Y-Sus (50G2) HS2 Bezp. HS2 radiator 2, Q34 FET (3szt.) Q22, Q23 FET (2szt.) 11~Q13, Q16~Q18 FET (6szt.) D21 dioda (1szt.) 11 dioda (1szt.) Fot widok płyty Y-Sus (50G2) od strony elementów Fot widok diod i tranzystorów FET przykręconych do radiatora 2 na płycie Y-Sus (50G2) HS3 Q11~Q13, Q16~Q18 FET (6szt.) D11 dioda (1szt.) Fot diody i tranzystory FET na radiatorze 3 14

15 Typ COF (Chip On Film) Fot. 4 - przykład uszkodzenia złącza TCP 96 wyjść Typ FPC (Flexible Printed Circuit) 1. Sprawdzić ciała obce i stan podłącz. 2. Sprawdzić stan lutowania na rezystancji chipa Fot. 1 - złącze typu COF (Chip On Film) Fot. 5 - Złącze do połączenia pomiędzy obszarem elektrod panelu (PAD), a płytką PCB Y Drive, płytą PCB Z-Sus Fot. 2 - przykład uszkodzenia złącza COF Fot. 6 - przykład uszkodzenia złącza FPC 192 wyjścia Typ TCP Fot. 3 - TCP (Tape Carrier Package) jest to taśma do połączenia układu scalonego z elektrodami na płycie X (Direct Bonding - tłum. bezpośrednie łączenie) 15

16 P811 Fot. 1 - widok płyty zasilacza od strony elementów z zaznaczonym złączem P813 Regul. Vs Regul. Va Bezpiecznik 17V GND 12V GND 5V GND NC Fot. 3 - płyta zasilacza z zaznaczonymi punktami regulacji napięć Vs i Va oraz złączem P811 Fot. 2 - widok złącza P813 z opisem konfiguracji 16

17 Regulacja napięcia Va Regulacja napięcia Va, Vs. wartość - wartość + Zmierzyć napięcie DC 20V/ 12V do 20V 20V 12V 12V Regulacja napięcia Vs Sposób regulacji Fot. 3 Zmierzyć napięcie DC 20V/12V dostarczane do układu ierzyć napięcie DC 20V/ 12V dostarczane do ukł. scal. INVERTER scalonego IC z PCB inwertera zasilania. z płyty PCB zasilania (fot. 4). Fot. 4 - miejsca regulacji napięcia Vs i Va 20V 12V Fot. 4 Sprawdzenie napięcia zasilania płyty inwertera Fot. 1 GND 24V Fot. 2 17

18 26, 32 24V 12V 5V 5V Fot White Balance 19, 22 15V 15V 5.2V 5.2V ON Fot. 1 - okno na ekranie odbiornika z wykazem opcji serwisowych, w tym zaznaczony balans bieli White Balance Color Temp. Cool Fot. 7 - podany stan ON dotyczy inwertera INV ON/OFF Fot. 2 - wykaz ustawień wartości temperatury dla poszczególnych kolorów Fot. 8 18

19 . 19,22 26,32 15V 15V 24V 12V 5V 5V 5.2V 5.2V GND OLP ON DIM M/S Fot. Fot , 42, V 12V 5V 5V GND GND NC Fot. 4 Fot. 4 5V 5V Fot. 5 G. M. 19

20 Schemat blokowy - 19/22/26/32/37/42LH /37/42/47LH /37/42/47LH4000 Panel LCD BUF_TS_CLK/ERR/SYN/DATA[0] LVDS (10 bit) CI_TS_DATA[0:7] 74LVC541A Bufor IC502 PCM_D[0:7] CI_DATA[0:7] CI Slot (P500) FE_TS_DATA[0:7] CI_MDI[0:7] Serial Flash IC103 - Boot KIA7027 (IC101) Detekt. napięcia 74LX1G14C (IC108) Przerz. Schmitta Reset PCM_A[0:7] CI_ADDR[0:7] Serial Flash IC104 - Triton 74LCX244 Bufor IC501 FE_VMAIN Tuner (TDFW -G235D1) TU1000 SDRAM DDR2 (1Gb) IC300 FE_ VOUT SDDR_D[0:15] F-SCART SDDR_A[0:12] Mstar S6 TDDR_D[0:15] SDRAM DDR2 (512Mb) IC301 LGE3368A SC1_CVBS_IN SC1_R/G/B DTV/MNT_VOUT SC2_CVBS_IN H- SCART TDDR_A[0:12] (No -DVIX) AV_CVBS_IN AV3 EEPROM AT24C512 (IC105) Flash NAND HYNIX IC102 PCM_A[0:7] COMP_T/Pb/Pr COMPONENT (IC100) EEPROM AT24C512 (HDCP)IC107 I2C DSUB_ R/G/B DSUB_H/VSYNC RGB L/R Wzm. cyfr. (NTP3100L) IC701 I2S AUDIO IN SC1/2_L/R_IN, FE_AM_AUDIO,AV_L/R_IN, COMP_L/R_IN, PC_L/R_IN MP6211DH Zasil. USB IC402 Zasil. USB USB_DM/DP USB HP_L/ROUT TPA6110A IC700 Słuchawki HPD1/2/3, HDMI_CEC DGB_TX/RX RS-232C 5V_HDMI_1/2/3 HDMI 1/2/3 MAX3232CDR IC403 TMDS[0:7] ( Data, Clock (+/ -)) SPDIF_OUT SPDIF 20

21 BUF_TS_CLK/ERR/SYN/DATA[0] Schemat blokowy SDRAM DDR2 (1Gb) IC300 tylko dla 32/37/42LH5000 Mstar S6 LGE3369A (DVIX) (IC100) SDDR_D[0:15] SDDR_A[0:12] TDDR_D[0:15] TDDR_A[0:12] PCM_A[0:7] SDRAM DDR2 (512Mb) IC301 Flash NAND HYNIX IC102 I2S Wzm. cyfr. (NTP3100L) IC701 L/R USB Zasil. USB MP6211DH Zasil. USB IC402 CI_TS_DATA[0:7] Panel LCD 74LVC541A Bufor IC502 PCM_D[0:7] CI_DATA[0:7] CI Slot (P500) FE_TS_DATA[0:7] LVDS (10 bit) CI_MDI[0:7] Reset PCM_A[0:7] DDR_A_D[0:15] DDR_A_A[0:12] DDR_B_D[16:31] DDR_B_A[0:12] 74LX1G14C (IC108) Przerz. Schmitta I2C FRC LGE7329A IC900 Serial Flash IC103 - Boot KIA7027 (IC101) Detekt. napięcia Serial Flash IC104 - Triton 4Ch LVDS (10 bit) SDRAM DDR2 (512Mb) IC1001 SDRAM DDR2 (512Mb) IC1000 EEPROM AT24C512 (IC105) EEPROM AT24C512 (HDCP)IC107 USB_DM/DP HPD1/2/3/4, HDMI_CEC 5V_HDMI_1/2/3/4 HDMI4 TMDS[0:7] ( Data, Clock (+/ -)) HDMI1/2/3 TMDS[0:7] ( Data, Clock (+/ -)) HDMI S/W (TMDS351) IC603 HDMI 1/2/3/4 74LCX244 Bufor IC501 CI_ADDR[0:7] Tuner (TDFW -G235D1) TU1000 FE_VMAIN FE_ VOUT F-SCART SC1_CVBS_IN SC1_R/G/B DTV/MNT_VOUT H- SCART SC2_CVBS_I N AV_CVBS_IN AV3 COMP_T/Pb/Pr COMPONENT DSUB_ R/G/B DSUB_H/VSYNC RGB AUDIO IN SC1/2_L/R_IN, FE_AM_AUDIO, AV_L/R_IN, COMP_L/R_IN, PC_L/R_IN HP_L/ROUT TPA6110A IC700 Słuchawki RGB_TX/RX RS-232C MAX3232CDR IC403 SPDIF_OUT SPDIF 21

22 1.38 Rys. 1. Rys. 2. Pozycja menu serwisowego pokazująca wersje modelu E: E(A), E(B) lub E(C) Rys. 3. Numer modelu może być nadrukowany na obudowie tylnej po nazwie modelu w kwadracie, jak pokazano powyżej jest to numer (A) M. G. 22

23 Układy zasilania i protekcji w chassis Sony WAX2 ACV Multimetr 3.00V AC Umieścić sondę miernika napięcia (ustawionego na pomiar napięcia AC) na górze złączy. Odczyt ~3V AC wskazuje na poprawną pracę wyjścia. Płyta inwertera podświetlenia tylnego (pod ekranem) CN6202 CN6200 CN6200 CN PH6103 PH6101 Masa IC6104 Złącza lamp CCFL (2 lampy na złącze) Płyta G1 IC6501 Zasilacz główny (widok od strony elementów) RY6101 CN6102 F6101 Moduł wejściowy sieci AC 29

24 Układy zasilania i protekcji w chassis Sony WAX2 X MHz S1-OFF Pin# 83 DC-Detect (5X) Pin# Panel Detect (4X) Pin# Power 1 (Power-ON) Pin# 32 Mikroprocesor główny IC1001 Audio-Protect (6X) Pin# 26 Power 5 (Relay-ON) Pin# V STBY 3.3V Dimmer Pin# 149 DC Alert 2 (2X) Pin# 153 DC Alert 3 (1X) Pin# 154 DC Alert 1 (3X) Pin# 163 Rys. 4. Lokalizacja punktów pomiarowych w aplikacji głównego mikroprocesora istotnych dla analizy przyczyny aktywacji poszczególnych układów protekcji 32

25 TV LCD Sharp LC-32/42/46DH77E O K O K UPGRADE COMPLETE O K Rys. 1. Menu początkowe procedury aktualizacji oprogramowania odbiornika Rys. 3. Menu pomyślnego zakończenia aktualizacji Rys. 2. Menu obrazujące postęp aktualizacji 33

26 TV LCD i LED Beko, Grundig chassis TF System Configuration TV Mode HDCP Debug mode Plug Play ATS SRS Blue Back Hotel CI Key Verify Factory Verify OFF OFF ON ON OFF OFF Succes Rys. 2. Menu konfiguracji systemu System Configuration Factory Settings System Configuration Source Configuration TV Configuration Sound Configuration EMC Configuration Video Configuration Panel Configuration Cloner Configuration Boot Code Configuration Software Version Optional Logos Debug TFGRMR V Rys. 1. Główne menu ustawień fabrycznych Factory Settings 37

27 TV LCD i LED Beko, Grundig chassis TF Source Configuration ATV Air Cable USB PC HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 AV 1 AV 2 Component SVHS DVD Avail Avail Avail Avail Avail Avail Avail Avail Avail Avail Avail Avail Navail Rys. 3. Menu konfiguracji źródeł sygnału Source Configuration SERWIS ELEKTRONIKI

28 TV LCD i LED Beko, Grundig chassis TF TV Configuration Tuner DVBT2 OSD Selection USB Recoeding Remote Control Keypad L MEMC 7 Segment Display Eco TV Line Out Headphone Shop Mode 3D TV CEC Output Power Cabin Option Hidev Mono Optic Out Alps On Grundig On TP3 6 Buton + 1 STD On On Off On On On On Off On 26"-32" Low (5W) 1 Off On Rys. 4. Menu konfiguracji telewizora TV Configuration 39

29 TV LCD i LED Beko, Grundig chassis TF Cloner Configuration Copy Copy Item Start Cloning TV to USB All Rys. 5. Menu konfiguracji klonowania Cloner Configuration 40

30 TV LCD i LED Beko, Grundig chassis TF Software Version Board Name SW Ver. HW Ver. Bootloader Ver. TV Board TFGRMR V VPZ190R BOOT V Panel E2 ver. 370LP28C.F.-.V Compile Hour 16:58:00 UrRealese Date May URSA Ver. 0X5800 Boot Code Configuration Start Loading Rys. 7. Menu informujące o wersji oprogramowania Software Version DON'T POWER OFF DURING BOOT LOADING (Nie wy³aczaæ zasilania podczas ³adowania kodu rozruchu systemu) i Rys. 6. Menu konfiguracji kodu rozruchu systemu Boot Code Configuration Numer seryjny Kod produktu Chassis Typ wyświetlacza Kod płyty PCB Kod wyświetlacza 41 }

31 Wymiana modułu TCON w odbiornikach TV LCD Rozłączyć złącze CN6600 Odkręcić wkręt uchwytu mocującego przewód LVDS i rozłączyć złącze Wyjąć wiązkę przewodów z uchwytu Odkręcić 6 czarnych wkrętów maszynowych mocujących chassis płyty zasilacza i odchylić je w dół Fot. 1. Demontaż modułu TCON krok 1. odłączenie wiązek przewodów i odkręcenie wspornika zasilacza 42

32 Wymiana modułu TCON w odbiornikach TV LCD Ostrożnie oderwać samoprzylepną folię ekranującą z górnego wspornika. Wyjąć górny wspornik. Górny wspornik przymocowany jest 12 srebrnymi wkrętami maszynowymi Fot. 2. Demontaż modułu TCON krok 2. odklejenie taśmy ekranującej i odkręcenie górnego wspornika Ostrożnie podnieść blokady złączy i wyjąć płaskie taśmy przewodów. Odkręcić 8 srebrnych wkrętów maszynowych mocujących zespół modułu TCON. Fot. 3. Demontaż modułu TCON krok 3. odblokowanie wtyków i odłączenie taśm przewodów Starać się trzymać moduł TCON razem z ekranem w trakcie ich wyjmowania 43

33 modułu TCON w odbiornikach TV LCD Fot. 5. Widok chassis panelu wyświetlacza LCD po wyjęciu zespołu 40XBR6 TCON REMOVAL (STEP 4) modułu TCON; należy zwrócić uwagę na przyklejoną podkładkę między modułem a chassis Obserwować wszystkie przekładki izolacyjne mocujące do chassis i zanotować (zapamiętać) ich położenie Przekładki dystansujące Przekładka przewodząca Fot. 7. Lokalizacja przekładek dystansujących i przekładki przewodzącej na płycie drukowanej modułu po stronie mozaiki Podkładki przewodzące ciepło Chwilowo połączyć płytkę modułu TCON z ekranem taśmą izolacyjną Podkładki izolacyjne Fot. 6. Widok zespołu modułu TCON po oddzieleniu płytki drukowanej od ekranu 44 Fot. 8. Lokalizacja miejsc chwilowego połączenia płytki modułu TCON z ekranem na potrzeby ich zamontowania w odbiorniku }

34 Zasilacz SMPS EAY TV plazma LG 42PQ30 1 AC In W trybie Standby po stronie pierwotnej 90V Regulator Standby 5V ZASILACZ (SMPS) W trybie pracy (przekaźnik wł.) po stronie pierwotnej 370V 5 Regulatory 12V/16V 12 7 Reg. M5V Reg. Vs Reg. Va 15 8 Va PŁYTA Y-SUS M5V (napięcie stałe) Wytwarza także 15V Vs/Va (napięcia stałe) Vs 9 AC Det. Stand By 5V 12V 17V 13 15V 5V Reset płyty głównej 5V Det. Reg. 5V Relay On Przekaźnik włączony Mikroprocesor lub BCM M5V On 12V 16V Wideo Audio PŁYTA GŁÓWNA (MAIN PWB) Vs On AC Det. Zapala się czerwona dioda LED Zapala się zielona dioda LED Obie diody LED świecą wygląda to na bursztynowo 5 W punkcie 3 TV jest w trybie Standby. Zgodnie z normą Energy Star pobór mocy mniejszy niż 1W Power On 4 Napięcie Vs z płyty V-SUS PŁYTA Z-SUS Pilot lub klawiatura lokalna 5V i 15V z płyty Y-SUS Płyta sterowania 10 Va z płyty Y-SUS PŁYTY X 15V 5V Rys. 1. Sekwencja załączania poszczególnych napięć i sygnałów 47

35 Zasilacz SMPS EAY TV plazma LG 42PQ30 4 lub 5 lub 8 Gnd P W 100W 1 lub 2 Vs P811 M5V 10 M5V Gnd VA VA GND GND N/C VS VS 1 Sprawdziæ tak e, czy na pinach 6 lub 7 jest w³aœciwe napiêcie Va Masa gor¹ca 1 Mostek prostowniczy strony pierwotnej L602 L601 RL101 Odczyt napiêæ na F801 i F302 wzglêdem masy gor¹cej F801 4A/250V Standby: 338V Praca: 388V Masa gor¹ca RL103 F302 1A/250V Standby: 338V Praca: 388V F101 Masa gor¹ca AC In SC101 VR901 Vs T301 T901 VR502 Va IC701 P } 48

36 1 wyjœcie dekodera Typ z³¹cza: F-type eñski wodoodporne (wodoodporne) Czêstotliwoœæ wejœciowa (GHz): - 10,70 ~ 11,70 Low Bandwidth ~ Wysoka Czêstotliwoœæ wyjœciowa (MHz): 950 ~ 1950 Low Pasmo przenoszenia : 1100 ~ 2150 Wspó³czynnik szumów (db): 0.4 Krzy polaryzacja (db): > 24 Zysk konwersji (db): 58. Pobór pr¹du (ma): 130 max Impedancja wyjœciowa (Ù): 75 Zakres temperatur pracy: -20 C ~ +60 C Temperatura przechowywania: -20 C ~ +60 C tel Zakres Pasmo Pasmo Zakres Pasmo czêstotliwoœci wejœciowych: dolne 10,7-11,7 GHz górne 11,7-12,75 GHz czêstotliwoœci wyjœciowych: dolne MHz Pasmo górne MHz LOF: Pasmo dolne 9,75 GHz ± 3 MHz Pasmo górne 10,6 GHz ± 3 MHz Poziom szumów: Pasmo dolne 0,5 db max. Pasmo górne 0,5 db max. Zasilanie (polaryzacja): 11,5-14 V pionowa V pozioma Zu ycie energii: typowe 130 ma max. 190 ma dla 2 u ytkowników tel tel Miernik cyfrowy Maclean MCE722 z testerem sieci ethernet RJ45, BNC. Bardzo praktyczny tester po³¹czeñ 10 Base-T (cat. 5), 10 Base-2 (coaxial BNC), RJ45, RJ11, 356A, TIA-568A/568B, Token Ring. tel Urz¹dzenie przeznaczone jest do pomiaru napiêcia, natê enia oraz obci¹ enia pr¹du elektrycznego pod³¹czonego urz¹dzenia. Mierzy koszt zu ytej energii (2 indywidualne taryfy). Du y wyœwietlacz LCD zapewnia ³atw¹ obs³ugê oraz czytelny i przejrzysty pomiar.

37 P zł (netto) - Odpytanie o położenie przez SMS - Odpytanie o położenie przez wykonanie połaczenia telefonicznego - Periodyczne przesyłanie na wskazany numer telefonu wiadomości z położeniem - Ustawienie alarmu wstrząsowego - Ustawienie alarmu przekroczenia wyznaczonej strefy (długości i szerokości geograficznej) - Ustawienie alarmu dla przekroczenia wyznaczonej prędkości - Śledzenie trasy przez Internet - Wysokiej jakości obudowa, zabezpieczona przed wilgocią - Prosty montaż, intuicyjna obsługa - Możliwość ciągłego podtrzymania baterii Urządzenie nie wymaga specjalnego montażu tel

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Porady serwisowe. Control PDP_LOGIC. Fot. 4 Wybrać w menu komendę PDP Option (fot. 5). Fot. 1. PDP Option. LOGIC.bin

Porady serwisowe. Control PDP_LOGIC. Fot. 4 Wybrać w menu komendę PDP Option (fot. 5). Fot. 1. PDP Option. LOGIC.bin Porady serwisowe Control PDP_LOGIC Fot. 1 Fot. 4 Wybrać w menu komendę PDP Option (fot. 5). LOGIC.bin PDP Option Fot. 5 Wybrać w menu ustawienie : LOGIC USB D/L. Początkową wartością po wejściu w menu

Bardziej szczegółowo

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego X CD TV box umożliwia odbiór I wyświetlanie sygnału,wxga/swxga(rozdielczość - *1024 / telewizyjnego. Obsługiwane formaty - SXGA 0*1050). Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 USB DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 Instrucja obsługi PL 2 Opis urządzenia Dziękujemy za wybór tunera cyfrowego MT4152. W tunerze zastosowano najnowszy procesor cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji IP Outdoor IR Bullet Camera (with DC 12V / PoE / AC24V) ACM-1430 series Ver. 070709 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-1430 series (DC12V / PoE / AC24V) Zasilacz sieciowy (opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe BETA-ERG Sp. z o. o. BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 04-851 Warszawa, ul. Zabrzańska 1 tel: (48) 22615 75 16, fax: (48) 226156034, tel: +48601208135, +48601376340 e-mail:

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY pieczątka Wykonawcy FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 do SIWZ W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu i oprogramowania do pracowni multimedialnych dla DODN we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Opis dydaktycznych stanowisk pomiarowych i przyrządów w lab. EE (paw. C-3, 302)

Opis dydaktycznych stanowisk pomiarowych i przyrządów w lab. EE (paw. C-3, 302) Opis dydaktycznych stanowisk pomiarowych i przyrządów w lab. EE (paw. C-3, 302) 1. Elementy elektroniczne stosowane w ćwiczeniach Elementy elektroniczne będące przedmiotem pomiaru, lub służące do zestawienia

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Wersja IV, 2.09.2014 Wybierz numer lokalu i poczekaj na połączenie lub zatwierdź przyciskiem... # Błędy kasuj przyciskiem... Aby otworzyć drzwi wciśnij... oraz

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 -

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 - STK500v2 Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Programator STK500v2 jest programatorem ISP 8-bitowych mikrokontrolerów AVR firmy Atmel. Pod³¹czany do portu

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych Załącznik nr 2c do umowy nr... Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia (opisie parametrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 SPIS TREŚCI 1 OPIS OGÓLNY...4 1.1 PRZEDNI PANEL...4 1.2 TYLNY PANEL... 5 1..3 KARTA... 6 2 PODŁĄCZENIE DEKODERA...7 2.1 POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0 Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 883 TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A.

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A. ENXTV Instrukcja instalacji Inter Projekt S.A. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Zawartość opakowania 3. Opis urządzenia 4. Połączenie kabli 5. Wstępna konfiguracja 6. Opis Pilota zdalnego sterowania 7. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com 1 Gratulujemy wyboru i zakupu tunera telewizyjnego firmy Compro Inc. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimedialny MeLE M9

Odtwarzacz multimedialny MeLE M9 Odtwarzacz multimedialny MeLE M9 Instrukcja obsługi www.melepolska.pl 1 Ogólny schemat urządzenia MeLEM9 to rozbudowany odtwarzacz multimedialny, wyposażony w szereg wejść i wyjść. Posiada m.in. łączność

Bardziej szczegółowo

MODECOM. user s manual MODECOM

MODECOM. user s manual MODECOM MODECOM midi cases user s manual MODECOM 1 Dziękujemy za wybór naszej obudowy. Otrzymali Państwo w użytkowanie produkt najwyższej jakości, który spełni wszelkie Państwa oczekiwania. Jeżeli chcieliby Państwo

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z kamery sieciowej, natychmiast odłącz zasilanie. Zakres temperatury otoczenia zalecanej

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > przyrządy pomiarowe > Model : Producent : Wielofunkcyjny tester kamer AHD, IP, kamer analogowych, szybkoobrotowych (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Wersja III, 30.05.2014 Wyb ie rz n umer lo kalu i po czeka j na p ołącz enie lub zatwierdź przycisk iem... Błędy kasuj p rzycisk ie m..... Aby otworzyć drzwi

Bardziej szczegółowo

HDM-944F. Przełącznik HDMI 4 x4. Instrukcja obsługi

HDM-944F. Przełącznik HDMI 4 x4. Instrukcja obsługi HDM-944F Przełącznik HDMI 4 x4 Instrukcja obsługi 1.Wstęp HDM-944F jest matrycą 4x4 o wysokiej wydajności wyposażoną w funkcję szybkiego i niezauważalnego przełączania. HDM-944F posiada 4 wejście obsługujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 10 Instytut Astronomiczny

PAKIET nr 10 Instytut Astronomiczny PAKIET nr 10 Instytut Astronomiczny L. P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne i instrukcja uruchomienia zasilacza ERG.Z3 3U/4U

Dane techniczne i instrukcja uruchomienia zasilacza ERG.Z3 3U/4U Dane techniczne i instrukcja uruchomienia zasilacza ERG.Z3 3U/4U Zasilacz impulsowy ERG.Z3 jest wykonywany w dwóch wersjach obudowy : 1. wolnostojący w obudowie 3U 2. wbudowywany w panel 9,5 i 19 4U Pozwala

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KARTA PRODUKTU 000, 000, 000 Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KOMUNIKACJA konwersji zapewnia doskona³¹ ochronê pod³¹czonym - Sieciowa Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowanie standardu VISA do obsługi interfejsu RS-232C Data wykonania: 03.04.08 Data oddania: 17.04.08 Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzacz multimedialny Odtwarzacz multimedialny Measy B4A Instrukcja obsługi Ogólny schemat Measy B4A to odtwarzacz multimedialny wyposażony w szereg wejść i wyjść. Posiada dwa porty USB i jeden mini USB, wyjście AV, port Ethernet,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika liveplug

przewodnik użytkownika liveplug przewodnik użytkownika Spis treści 1. Zawartość zestawu... 3 2. Ogólne wskazówki użytkowania adaptera... 3 3. Podłączenie dekodera videostrady tp do modemu livebox tp... 4 4. Podłączenie komputera do modemu

Bardziej szczegółowo

Sterownik CNC SSK-3F/4,5A/UK

Sterownik CNC SSK-3F/4,5A/UK Sterownik CNC SSK-3F/4,5A/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe korzystanie z niego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z Bluetooth. Przed przystąpieniem do aktualizacji należy uważnie

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Załącznik Nr Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr II DP/196/11 Produkt oferowany Nazwa (zmienione VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość ilość parametry) % za 1 szt brutto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315

Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315 Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315 Strona 1 Spis treści Strona 3 :... 771000-6000 Strony 4-6 :........771000-6001 Strona 7 :... 771000-6002 Strona 8 :... 771000-6010 / 6011

Bardziej szczegółowo

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019)

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR to płyta bazowa umożliwiająca wykonywanie różnorodnych eksperymentów związanych z zastosowaniem mikrokontrolerów AVR w aplikacjach

Bardziej szczegółowo

MPS-3002L-3, MPS-3003L-3, MPS-3005L-3

MPS-3002L-3, MPS-3003L-3, MPS-3005L-3 MATRIX Zasilacze DC MPS-3002L-3, MPS-3003L-3, MPS-3005L-3 Podręcznik użytkownika Producent posiada certyfikat ISO-9002 Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 1 2. SPECYFIKACJE 2 2.1 Ogólne. 2 2.2 Tryby pracy.

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość pudełka To są elementy wchodzące w skład opakowania: Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Sprawdź zawartość pudełka To są elementy wchodzące w skład opakowania: Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Urządzenie może być konfigurowane przy użyciu Internet Explorera 6.x lub wyższego DCS-5300G Bezprzewodowa kamera internetowa IP z ruchomą głowicą Zanim zaczniesz Musisz posiadać następujące elementy: Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zdalne sterowanie radiotelefonów. SGM-5E VoIP TRX S.C. 15.04.2014

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zdalne sterowanie radiotelefonów. SGM-5E VoIP TRX S.C. 15.04.2014 SGM-5E VoIP Zdalne sterowanie radiotelefonów INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 15.04.2014 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWA STACJA CZOŁOWA

CYFROWA STACJA CZOŁOWA CYFROWA STACJA CZOŁOWA DIGI - 6 CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE Możliwość łączenia do 6 kart odbiorników/transmodulatorów. W każdej szafce opcjonalny pełnopasmowy wzmacniacz. Trwała aluminiowa szafka z zasilaczem,

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla Ethernet w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla Ethernet w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla Ethernet w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF07/0409, Strona 1 z 20 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego...

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny Oferowany model * ** Producent *

Komputer stacjonarny Oferowany model * ** Producent * Komputer stacjonarny Oferowany model * ** Producent * Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor Procesor zgodny z x86, wspierający technologię wielowątkowości, o wydajności ocenionej na co najmniej 1250

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego El ektroni ka cyfrow a Aut orpr ogr amuz aj ęć: mgri nż.mar ci njuki ewi cz Pr oj ektwspół f i nansowanyześr odkówuni ieur opej ski ejwr amacheur opej ski egofunduszuspoł ecznego Spis treści Zajęcia 1:

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG

Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG Spis treści 1. Charakterystyka Modemu 2 1.1. Panel Przedni 2 1.2. Panel Tylni 2 2. Zawartość Opakowania 3 3. Instalacja Modemu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70159 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

Cisco EPC2100 Instrukcja obsługi modemu

Cisco EPC2100 Instrukcja obsługi modemu Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa itp.) podłączonego do Internetu poprzez WiFi, na osiąganą prędkość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy.

Instrukcja obsługi Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Monitor dotykowy Fitouch serii P FIT-TCI42P-E FIT-TCI55P-E FIT-TCI55P-C FIT-TCI60P-C FIT-TCI65P-E FIT-TCI65P-C Instrukcja obsługi Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Video Serwer ACD-2100 Ver. 070206 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7 Model CA700BT Żeby w pełni wykorzystać funkcje monitora oraz cieszyć się jego długą i bezawaryjną pracą, prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed dokonaniem montażu.

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo