Naprawa lamp do projektorów multimedialnych (regeneracja wymiana palników). Oryginalne palniki USHIO Japan gwarancja.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Naprawa lamp do projektorów multimedialnych (regeneracja wymiana palników). Oryginalne palniki USHIO Japan gwarancja."

Transkrypt

1 Naprawa lamp do projektorów multimedialnych (regeneracja wymiana palników). Oryginalne palniki USHIO Japan gwarancja. VIDEO HEAD SERVICE, Kraków, Gen. Pr¹dzyñskiego 6, tel , Konwerter obrazu wysokiej rodzielczoœci z sygna³u wideo na sygna³ VGA (monitor CRT/LCD). Urz¹dzenie pozwala wykorzystaæ monitor komputerowy do pod³¹czenia rejestratorów cyfrowych, kamer przemys³owych, gier telewizyjnych typu Sony Play Station 2, Microsoft X Box, Game Cable lub wyœwietlania filmów z odtwarzacza DVD. Konwerter obs³uguje rozdzielczoœci do 1680x1050 (60Hz i 75Hz). tel www. aprovi. com.pl Stacja lutownicza P³ynnie regulowana temperatura pracy od 250 C do 450 C Moc grza³ki 45W Szybkie nagrzewanie siê i stygniêcie grota lutownicy Ergonomiczna, cienka koñcówka lutownicza z wygodnym uchwytem z gumy silikonowej. Kabel zasilaj¹cy koñcówkê lutownicz¹ izolowany niepaln¹ gum¹ silikonow¹ CECHY P³ynna regulacja napiêcia i pr¹du w pe³nym zakresie Praca w trybie stabilizacji napiêcia wyjœciowego CV lub pr¹du obci¹ enia CC (prze³¹czane automatycznie) Mo liwoœæ ustawienia ograniczenia pr¹du obci¹ enia w dowolnym punkcie zakresu pracy Zabezpieczenie przed zwarciem i przeci¹ eniem SPECYFIKACJA -Wyjœcie 1 - Napiêcie max. [V] -30V -Wyjœcie 1 - Pr¹d max. [A] - 3A Napiêcie zasilania 230VAC +-10%, 50/60Hz

2 miejsce podłączenia do gniazda USB notebooka Fot. 3 miejsce podłączenia na płycie głównej Fot. 4 Fot. 1 Fot. 5 MTK interfejs Recovery MTK JIG Recovery do gniazda notebooka miejsce podłączenia na płycie głównej do złącza na płycie głównej Fot. 2 2

3 MtkTool - MT [Flash Upgrade] MtkTool - MT [Flash Upgrade] MT8226 COM4[USB] COM4[USB] 100% backup.bin Finished! Fot. 9 Fot. 6 d z Usunięcie usterki MtkTool - MT [Flash Upgrade] Browse Browse Upgrade Backup Error Fot okno z komunikatem o zaistniałym błędzie Fot. 7 MtkTool - MT [Flash Upgrade] backup.bin 78% Przygotowanie do procedury aktualizacji _MTKT o ol_ _samsung PL Driver Installer. zip Fot. 8 Fot. 11 3

4 1 Fot Fot Fot. 15 Fot. 13_1 - znacznik na układzie scalonym musi być taki sam jak w linii poniżej (obwódka) Fot. 13_2 - przełącznik musi być ustawiony w kierunku do SB -> RS

5 b a c a b Fot. 1 - pilot zdalnego sterowania Nacisnąć 2: wzrost Nacisnąć 5: spadek PEM SERVICE 001 DL 001 PRETENDED_ID 0 Nacisnąć 1: wzrost Nacisnąć 4: spadek Nacisnąć 3: wzrost Nacisnąć 6: spadek Fot. 2 - okno w menu serwisowym PEM Remote Commander Fot. 3 - zaznaczone klawisze na pilocie wykorzystane są w procesie aktualizacji SUB SERVICE 003 GAISO 000 VARIATION 0 SUB SERVICE 003 GAISO 000 VARIATION 0 Fot. 4 SUB WRITE 003 GAISO 000 VARIATION 0 Fot. 5_1 5

6 SUB WRITE 003 GAISO 000 VARIATION 0 Fot. 5_2 Fot. 7 Software Update Preparing for software update. During the software update, the TV will automatically restart. Please do not remove the USB device until a message displays indicating the update is complete. The update may take up to 5 minutes to complete. Copying USB update file. Please wait... No image or message may be displayed. Fot. 8 - w trakcie procesu aktualizacji Tłumaczenie tekstu wyświetlanego w oknie z fot. 8: sony tvupdate_2010_0192_jpl_ 36,227 KB Extract rozpakować Software Update sony_dtv0fa00a00a0a0_ Fot. 6 The software update ist complete Some user settings may have changed during the update. Please remove the USB device and select OK to exit. Fot. 9 - gdy proces aktualizacji został zakończony 6

7 Fot cyfry obok pilota zdalnego sterowania wskazują kolejność użycia klawiszy 1 2 DIGITAL 001 OP 000 VERS <MAIN> DM1.301J00AA M2.105C DD1.016J00AA (DM1.301J00AA) WP00.521J00AA ID1C PID WF: WF:0B Camera FW Camera FW SERVICE wersja oprogramowania <SUB> SM1.010W00AA SB1.000W00AA SD1.010W00AA RF01.05 ID1C LTY320AB01 <BEM> BM1.012W00LU BB1.000W00LU BD1.011J46LUX. Fot cyfrowe menu serwisowe Fot cyfry obok Remote pilota zdalnego Commander sterowania wskazują kolejność użycia klawiszy SELF CHECH <1> NEXT PAGE > 000 RGB_SEN MAIN_POWE DC_ALERT AUD_PROT DTT_WDT BALANCER HFR_ERR TCON_ERR P_ID_ERR BACKLITE TEMP_ERR FAN_ERR RESERVED RESERVED czas pracy panelu Fot okno menu serwisowego 7

8 gniazdo USB Fot. 1 - nośnik USB wkładamy do gniazda USB w komputerze WinZip Self-Extractor - T-AMBAUSC.exe Unzip Fot. 2 - w czerwonej ramce komenda rozpakować 5. Proces rozpakowania jest realizowany (fot. 3). WinZip Self-Extractor - T-AMBAUSC.exe Unizipping boot.img Fot. 3 - strzałka wskazuje pasek zaawansowania procesu aktualizacji 6. Po zakończeniu kliknąć przyciski OK i Close (zamknąć). WinZip Self-Extractor - Saturn4 firmware... WinZip Self-Extractor 6 file(s) unzipped successfully OK Fot. 4 - w małym oknie informacja, że 6 plików zostało rozpakowanych pomyślnie 8

9 Fot. 1 - oglądanie ekranu z aparatu telefonu 9

10 HDMI wej. OPT wyj. HDMI wej (ARC). OPT wej. HDMI wyj. Bunchin HDMI TV wyj. HDMI wej. HDMI wyj. Inny system audio Fot. 1 - układ połączeń między odbiornikiem a dowolnym systemem audio Ł. K. 10

11 3mm 3mm Fot. 2 Fot. 2_2 - przeciwległy róg, pozycja X Pozycja Y żebro 2±2 Widok-strona A Fot. 3_1 - prawy górny róg widoczny od przodu w pozycji leżącej 2±2 Dolny lewy róg Dolny prawy róg (symetrycznie przeciwległy) Fot. 4 - dwa dolne rogi odbiornika Górny lewy róg Fot. 2 Górny prawy róg (symetrycznie przeciwległy) krawędź otworu śruby 0±2 Pozycja X żebro główka śruby Fot. 5_1 - szczegół mocowania dolnego rogu Fot. 2_1 - lewy górny róg, pozycja X 11

12 0±2 HS1 SUS UP/Down FET i dioda Fot. 5_2 - szczegół mocowania dolnego rogu Q11 ~ Q16 FET (6szt.) D11, D12 dioda (2szt.) Fot. 3 - widok na płycie Y - Sus diod i tranzystorów HS2 PASS/ER UP/Down FET, dioda Q21~Q23 FET (3szt.) D21~D24 dioda (4szt.) Fot. 4 - widok na płycie Y - Sus innego zestawu diod i tranzystorów FET (drugi radiator) Fot. 1 - sposób sprawdzenia bezpiecznika Fot. 5 - sposób pomiaru Dioda tranzystor FET Fot. 2 - zakres pomiarowy Fot. 6 - widok od strony druku lokalizacji końcówek diody i tranzystora FET 12

13 Bezp. HS1 HS2 Dioda FET heatsink (radiator) Bezpiecznik HS1 HS2 P3 HS1 Q506 Q505 D506 Q504 Q503 D505 P2 Fot. 8 - widok diod i tranzystorów FET przymocowanych do radiatora 1 na płycie Y-Sus HS2 Fot widok płyty Y-Sus od strony elementów D501 D502 Q501 Q502 D503 D504 P3 1.ER.COM 2.ER.COM 3.NC 4.GND 5.GND 6.GND 7.+VS 8.+VS Fot. 9 - widok diod i tranzystorów FET przymocowanych do radiatora 2 na płycie Y-Sus Fot widok złącza P3 ze specyfikacją pinów 13

14 P2 Fot widok złącza P2 z opisem pinów tranzystor FET Dioda Fot sposób pomiaru Bezp. HS3 radiator 3 HS1 radiator 1 HS1 Q31, Q32, Q34 FET (3szt.) D32 ~ D36 dioda (4szt.) Fot widok diod i tranzystorów FET przykręconych do radiatora 1 na płycie Y-Sus (50G2) HS2 Bezp. HS2 radiator 2, Q34 FET (3szt.) Q22, Q23 FET (2szt.) 11~Q13, Q16~Q18 FET (6szt.) D21 dioda (1szt.) 11 dioda (1szt.) Fot widok płyty Y-Sus (50G2) od strony elementów Fot widok diod i tranzystorów FET przykręconych do radiatora 2 na płycie Y-Sus (50G2) HS3 Q11~Q13, Q16~Q18 FET (6szt.) D11 dioda (1szt.) Fot diody i tranzystory FET na radiatorze 3 14

15 Typ COF (Chip On Film) Fot. 4 - przykład uszkodzenia złącza TCP 96 wyjść Typ FPC (Flexible Printed Circuit) 1. Sprawdzić ciała obce i stan podłącz. 2. Sprawdzić stan lutowania na rezystancji chipa Fot. 1 - złącze typu COF (Chip On Film) Fot. 5 - Złącze do połączenia pomiędzy obszarem elektrod panelu (PAD), a płytką PCB Y Drive, płytą PCB Z-Sus Fot. 2 - przykład uszkodzenia złącza COF Fot. 6 - przykład uszkodzenia złącza FPC 192 wyjścia Typ TCP Fot. 3 - TCP (Tape Carrier Package) jest to taśma do połączenia układu scalonego z elektrodami na płycie X (Direct Bonding - tłum. bezpośrednie łączenie) 15

16 P811 Fot. 1 - widok płyty zasilacza od strony elementów z zaznaczonym złączem P813 Regul. Vs Regul. Va Bezpiecznik 17V GND 12V GND 5V GND NC Fot. 3 - płyta zasilacza z zaznaczonymi punktami regulacji napięć Vs i Va oraz złączem P811 Fot. 2 - widok złącza P813 z opisem konfiguracji 16

17 Regulacja napięcia Va Regulacja napięcia Va, Vs. wartość - wartość + Zmierzyć napięcie DC 20V/ 12V do 20V 20V 12V 12V Regulacja napięcia Vs Sposób regulacji Fot. 3 Zmierzyć napięcie DC 20V/12V dostarczane do układu ierzyć napięcie DC 20V/ 12V dostarczane do ukł. scal. INVERTER scalonego IC z PCB inwertera zasilania. z płyty PCB zasilania (fot. 4). Fot. 4 - miejsca regulacji napięcia Vs i Va 20V 12V Fot. 4 Sprawdzenie napięcia zasilania płyty inwertera Fot. 1 GND 24V Fot. 2 17

18 26, 32 24V 12V 5V 5V Fot White Balance 19, 22 15V 15V 5.2V 5.2V ON Fot. 1 - okno na ekranie odbiornika z wykazem opcji serwisowych, w tym zaznaczony balans bieli White Balance Color Temp. Cool Fot. 7 - podany stan ON dotyczy inwertera INV ON/OFF Fot. 2 - wykaz ustawień wartości temperatury dla poszczególnych kolorów Fot. 8 18

19 . 19,22 26,32 15V 15V 24V 12V 5V 5V 5.2V 5.2V GND OLP ON DIM M/S Fot. Fot , 42, V 12V 5V 5V GND GND NC Fot. 4 Fot. 4 5V 5V Fot. 5 G. M. 19

20 Schemat blokowy - 19/22/26/32/37/42LH /37/42/47LH /37/42/47LH4000 Panel LCD BUF_TS_CLK/ERR/SYN/DATA[0] LVDS (10 bit) CI_TS_DATA[0:7] 74LVC541A Bufor IC502 PCM_D[0:7] CI_DATA[0:7] CI Slot (P500) FE_TS_DATA[0:7] CI_MDI[0:7] Serial Flash IC103 - Boot KIA7027 (IC101) Detekt. napięcia 74LX1G14C (IC108) Przerz. Schmitta Reset PCM_A[0:7] CI_ADDR[0:7] Serial Flash IC104 - Triton 74LCX244 Bufor IC501 FE_VMAIN Tuner (TDFW -G235D1) TU1000 SDRAM DDR2 (1Gb) IC300 FE_ VOUT SDDR_D[0:15] F-SCART SDDR_A[0:12] Mstar S6 TDDR_D[0:15] SDRAM DDR2 (512Mb) IC301 LGE3368A SC1_CVBS_IN SC1_R/G/B DTV/MNT_VOUT SC2_CVBS_IN H- SCART TDDR_A[0:12] (No -DVIX) AV_CVBS_IN AV3 EEPROM AT24C512 (IC105) Flash NAND HYNIX IC102 PCM_A[0:7] COMP_T/Pb/Pr COMPONENT (IC100) EEPROM AT24C512 (HDCP)IC107 I2C DSUB_ R/G/B DSUB_H/VSYNC RGB L/R Wzm. cyfr. (NTP3100L) IC701 I2S AUDIO IN SC1/2_L/R_IN, FE_AM_AUDIO,AV_L/R_IN, COMP_L/R_IN, PC_L/R_IN MP6211DH Zasil. USB IC402 Zasil. USB USB_DM/DP USB HP_L/ROUT TPA6110A IC700 Słuchawki HPD1/2/3, HDMI_CEC DGB_TX/RX RS-232C 5V_HDMI_1/2/3 HDMI 1/2/3 MAX3232CDR IC403 TMDS[0:7] ( Data, Clock (+/ -)) SPDIF_OUT SPDIF 20

21 BUF_TS_CLK/ERR/SYN/DATA[0] Schemat blokowy SDRAM DDR2 (1Gb) IC300 tylko dla 32/37/42LH5000 Mstar S6 LGE3369A (DVIX) (IC100) SDDR_D[0:15] SDDR_A[0:12] TDDR_D[0:15] TDDR_A[0:12] PCM_A[0:7] SDRAM DDR2 (512Mb) IC301 Flash NAND HYNIX IC102 I2S Wzm. cyfr. (NTP3100L) IC701 L/R USB Zasil. USB MP6211DH Zasil. USB IC402 CI_TS_DATA[0:7] Panel LCD 74LVC541A Bufor IC502 PCM_D[0:7] CI_DATA[0:7] CI Slot (P500) FE_TS_DATA[0:7] LVDS (10 bit) CI_MDI[0:7] Reset PCM_A[0:7] DDR_A_D[0:15] DDR_A_A[0:12] DDR_B_D[16:31] DDR_B_A[0:12] 74LX1G14C (IC108) Przerz. Schmitta I2C FRC LGE7329A IC900 Serial Flash IC103 - Boot KIA7027 (IC101) Detekt. napięcia Serial Flash IC104 - Triton 4Ch LVDS (10 bit) SDRAM DDR2 (512Mb) IC1001 SDRAM DDR2 (512Mb) IC1000 EEPROM AT24C512 (IC105) EEPROM AT24C512 (HDCP)IC107 USB_DM/DP HPD1/2/3/4, HDMI_CEC 5V_HDMI_1/2/3/4 HDMI4 TMDS[0:7] ( Data, Clock (+/ -)) HDMI1/2/3 TMDS[0:7] ( Data, Clock (+/ -)) HDMI S/W (TMDS351) IC603 HDMI 1/2/3/4 74LCX244 Bufor IC501 CI_ADDR[0:7] Tuner (TDFW -G235D1) TU1000 FE_VMAIN FE_ VOUT F-SCART SC1_CVBS_IN SC1_R/G/B DTV/MNT_VOUT H- SCART SC2_CVBS_I N AV_CVBS_IN AV3 COMP_T/Pb/Pr COMPONENT DSUB_ R/G/B DSUB_H/VSYNC RGB AUDIO IN SC1/2_L/R_IN, FE_AM_AUDIO, AV_L/R_IN, COMP_L/R_IN, PC_L/R_IN HP_L/ROUT TPA6110A IC700 Słuchawki RGB_TX/RX RS-232C MAX3232CDR IC403 SPDIF_OUT SPDIF 21

22 1.38 Rys. 1. Rys. 2. Pozycja menu serwisowego pokazująca wersje modelu E: E(A), E(B) lub E(C) Rys. 3. Numer modelu może być nadrukowany na obudowie tylnej po nazwie modelu w kwadracie, jak pokazano powyżej jest to numer (A) M. G. 22

23 Układy zasilania i protekcji w chassis Sony WAX2 ACV Multimetr 3.00V AC Umieścić sondę miernika napięcia (ustawionego na pomiar napięcia AC) na górze złączy. Odczyt ~3V AC wskazuje na poprawną pracę wyjścia. Płyta inwertera podświetlenia tylnego (pod ekranem) CN6202 CN6200 CN6200 CN PH6103 PH6101 Masa IC6104 Złącza lamp CCFL (2 lampy na złącze) Płyta G1 IC6501 Zasilacz główny (widok od strony elementów) RY6101 CN6102 F6101 Moduł wejściowy sieci AC 29

24 Układy zasilania i protekcji w chassis Sony WAX2 X MHz S1-OFF Pin# 83 DC-Detect (5X) Pin# Panel Detect (4X) Pin# Power 1 (Power-ON) Pin# 32 Mikroprocesor główny IC1001 Audio-Protect (6X) Pin# 26 Power 5 (Relay-ON) Pin# V STBY 3.3V Dimmer Pin# 149 DC Alert 2 (2X) Pin# 153 DC Alert 3 (1X) Pin# 154 DC Alert 1 (3X) Pin# 163 Rys. 4. Lokalizacja punktów pomiarowych w aplikacji głównego mikroprocesora istotnych dla analizy przyczyny aktywacji poszczególnych układów protekcji 32

25 TV LCD Sharp LC-32/42/46DH77E O K O K UPGRADE COMPLETE O K Rys. 1. Menu początkowe procedury aktualizacji oprogramowania odbiornika Rys. 3. Menu pomyślnego zakończenia aktualizacji Rys. 2. Menu obrazujące postęp aktualizacji 33

26 TV LCD i LED Beko, Grundig chassis TF System Configuration TV Mode HDCP Debug mode Plug Play ATS SRS Blue Back Hotel CI Key Verify Factory Verify OFF OFF ON ON OFF OFF Succes Rys. 2. Menu konfiguracji systemu System Configuration Factory Settings System Configuration Source Configuration TV Configuration Sound Configuration EMC Configuration Video Configuration Panel Configuration Cloner Configuration Boot Code Configuration Software Version Optional Logos Debug TFGRMR V Rys. 1. Główne menu ustawień fabrycznych Factory Settings 37

27 TV LCD i LED Beko, Grundig chassis TF Source Configuration ATV Air Cable USB PC HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 AV 1 AV 2 Component SVHS DVD Avail Avail Avail Avail Avail Avail Avail Avail Avail Avail Avail Avail Navail Rys. 3. Menu konfiguracji źródeł sygnału Source Configuration SERWIS ELEKTRONIKI

28 TV LCD i LED Beko, Grundig chassis TF TV Configuration Tuner DVBT2 OSD Selection USB Recoeding Remote Control Keypad L MEMC 7 Segment Display Eco TV Line Out Headphone Shop Mode 3D TV CEC Output Power Cabin Option Hidev Mono Optic Out Alps On Grundig On TP3 6 Buton + 1 STD On On Off On On On On Off On 26"-32" Low (5W) 1 Off On Rys. 4. Menu konfiguracji telewizora TV Configuration 39

29 TV LCD i LED Beko, Grundig chassis TF Cloner Configuration Copy Copy Item Start Cloning TV to USB All Rys. 5. Menu konfiguracji klonowania Cloner Configuration 40

30 TV LCD i LED Beko, Grundig chassis TF Software Version Board Name SW Ver. HW Ver. Bootloader Ver. TV Board TFGRMR V VPZ190R BOOT V Panel E2 ver. 370LP28C.F.-.V Compile Hour 16:58:00 UrRealese Date May URSA Ver. 0X5800 Boot Code Configuration Start Loading Rys. 7. Menu informujące o wersji oprogramowania Software Version DON'T POWER OFF DURING BOOT LOADING (Nie wy³aczaæ zasilania podczas ³adowania kodu rozruchu systemu) i Rys. 6. Menu konfiguracji kodu rozruchu systemu Boot Code Configuration Numer seryjny Kod produktu Chassis Typ wyświetlacza Kod płyty PCB Kod wyświetlacza 41 }

31 Wymiana modułu TCON w odbiornikach TV LCD Rozłączyć złącze CN6600 Odkręcić wkręt uchwytu mocującego przewód LVDS i rozłączyć złącze Wyjąć wiązkę przewodów z uchwytu Odkręcić 6 czarnych wkrętów maszynowych mocujących chassis płyty zasilacza i odchylić je w dół Fot. 1. Demontaż modułu TCON krok 1. odłączenie wiązek przewodów i odkręcenie wspornika zasilacza 42

32 Wymiana modułu TCON w odbiornikach TV LCD Ostrożnie oderwać samoprzylepną folię ekranującą z górnego wspornika. Wyjąć górny wspornik. Górny wspornik przymocowany jest 12 srebrnymi wkrętami maszynowymi Fot. 2. Demontaż modułu TCON krok 2. odklejenie taśmy ekranującej i odkręcenie górnego wspornika Ostrożnie podnieść blokady złączy i wyjąć płaskie taśmy przewodów. Odkręcić 8 srebrnych wkrętów maszynowych mocujących zespół modułu TCON. Fot. 3. Demontaż modułu TCON krok 3. odblokowanie wtyków i odłączenie taśm przewodów Starać się trzymać moduł TCON razem z ekranem w trakcie ich wyjmowania 43

33 modułu TCON w odbiornikach TV LCD Fot. 5. Widok chassis panelu wyświetlacza LCD po wyjęciu zespołu 40XBR6 TCON REMOVAL (STEP 4) modułu TCON; należy zwrócić uwagę na przyklejoną podkładkę między modułem a chassis Obserwować wszystkie przekładki izolacyjne mocujące do chassis i zanotować (zapamiętać) ich położenie Przekładki dystansujące Przekładka przewodząca Fot. 7. Lokalizacja przekładek dystansujących i przekładki przewodzącej na płycie drukowanej modułu po stronie mozaiki Podkładki przewodzące ciepło Chwilowo połączyć płytkę modułu TCON z ekranem taśmą izolacyjną Podkładki izolacyjne Fot. 6. Widok zespołu modułu TCON po oddzieleniu płytki drukowanej od ekranu 44 Fot. 8. Lokalizacja miejsc chwilowego połączenia płytki modułu TCON z ekranem na potrzeby ich zamontowania w odbiorniku }

34 Zasilacz SMPS EAY TV plazma LG 42PQ30 1 AC In W trybie Standby po stronie pierwotnej 90V Regulator Standby 5V ZASILACZ (SMPS) W trybie pracy (przekaźnik wł.) po stronie pierwotnej 370V 5 Regulatory 12V/16V 12 7 Reg. M5V Reg. Vs Reg. Va 15 8 Va PŁYTA Y-SUS M5V (napięcie stałe) Wytwarza także 15V Vs/Va (napięcia stałe) Vs 9 AC Det. Stand By 5V 12V 17V 13 15V 5V Reset płyty głównej 5V Det. Reg. 5V Relay On Przekaźnik włączony Mikroprocesor lub BCM M5V On 12V 16V Wideo Audio PŁYTA GŁÓWNA (MAIN PWB) Vs On AC Det. Zapala się czerwona dioda LED Zapala się zielona dioda LED Obie diody LED świecą wygląda to na bursztynowo 5 W punkcie 3 TV jest w trybie Standby. Zgodnie z normą Energy Star pobór mocy mniejszy niż 1W Power On 4 Napięcie Vs z płyty V-SUS PŁYTA Z-SUS Pilot lub klawiatura lokalna 5V i 15V z płyty Y-SUS Płyta sterowania 10 Va z płyty Y-SUS PŁYTY X 15V 5V Rys. 1. Sekwencja załączania poszczególnych napięć i sygnałów 47

35 Zasilacz SMPS EAY TV plazma LG 42PQ30 4 lub 5 lub 8 Gnd P W 100W 1 lub 2 Vs P811 M5V 10 M5V Gnd VA VA GND GND N/C VS VS 1 Sprawdziæ tak e, czy na pinach 6 lub 7 jest w³aœciwe napiêcie Va Masa gor¹ca 1 Mostek prostowniczy strony pierwotnej L602 L601 RL101 Odczyt napiêæ na F801 i F302 wzglêdem masy gor¹cej F801 4A/250V Standby: 338V Praca: 388V Masa gor¹ca RL103 F302 1A/250V Standby: 338V Praca: 388V F101 Masa gor¹ca AC In SC101 VR901 Vs T301 T901 VR502 Va IC701 P } 48

36 1 wyjœcie dekodera Typ z³¹cza: F-type eñski wodoodporne (wodoodporne) Czêstotliwoœæ wejœciowa (GHz): - 10,70 ~ 11,70 Low Bandwidth ~ Wysoka Czêstotliwoœæ wyjœciowa (MHz): 950 ~ 1950 Low Pasmo przenoszenia : 1100 ~ 2150 Wspó³czynnik szumów (db): 0.4 Krzy polaryzacja (db): > 24 Zysk konwersji (db): 58. Pobór pr¹du (ma): 130 max Impedancja wyjœciowa (Ù): 75 Zakres temperatur pracy: -20 C ~ +60 C Temperatura przechowywania: -20 C ~ +60 C tel Zakres Pasmo Pasmo Zakres Pasmo czêstotliwoœci wejœciowych: dolne 10,7-11,7 GHz górne 11,7-12,75 GHz czêstotliwoœci wyjœciowych: dolne MHz Pasmo górne MHz LOF: Pasmo dolne 9,75 GHz ± 3 MHz Pasmo górne 10,6 GHz ± 3 MHz Poziom szumów: Pasmo dolne 0,5 db max. Pasmo górne 0,5 db max. Zasilanie (polaryzacja): 11,5-14 V pionowa V pozioma Zu ycie energii: typowe 130 ma max. 190 ma dla 2 u ytkowników tel tel Miernik cyfrowy Maclean MCE722 z testerem sieci ethernet RJ45, BNC. Bardzo praktyczny tester po³¹czeñ 10 Base-T (cat. 5), 10 Base-2 (coaxial BNC), RJ45, RJ11, 356A, TIA-568A/568B, Token Ring. tel Urz¹dzenie przeznaczone jest do pomiaru napiêcia, natê enia oraz obci¹ enia pr¹du elektrycznego pod³¹czonego urz¹dzenia. Mierzy koszt zu ytej energii (2 indywidualne taryfy). Du y wyœwietlacz LCD zapewnia ³atw¹ obs³ugê oraz czytelny i przejrzysty pomiar.

37 P zł (netto) - Odpytanie o położenie przez SMS - Odpytanie o położenie przez wykonanie połaczenia telefonicznego - Periodyczne przesyłanie na wskazany numer telefonu wiadomości z położeniem - Ustawienie alarmu wstrząsowego - Ustawienie alarmu przekroczenia wyznaczonej strefy (długości i szerokości geograficznej) - Ustawienie alarmu dla przekroczenia wyznaczonej prędkości - Śledzenie trasy przez Internet - Wysokiej jakości obudowa, zabezpieczona przed wilgocią - Prosty montaż, intuicyjna obsługa - Możliwość ciągłego podtrzymania baterii Urządzenie nie wymaga specjalnego montażu tel

Porady serwisowe. Rys.1

Porady serwisowe. Rys.1 Porady serwisowe Rys.1 3 Porady serwisowe pr yrząd KEL jest y do gniazda i rozpoczął aktualizacji, ekranie tejest pasek postęale pozostaje on cały na 0%. Pamięć USB zasilany napięciem z powodu iej rezystancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rejestrator cyfrowy AVC 777W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione. Data tłumaczenia:

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podłączenia Odtwarzanie Ustawienia Wskazówki Dodatek

Spis treści Podłączenia Odtwarzanie Ustawienia Wskazówki Dodatek . Amplituner AV Dźwięku Przestrzennego NR1605 Na jednej stronie arkusza papieru można wydrukować więcej niż jedną stronę dokumentu PDF. Instrukcja obsługi 1 Akcesoria 7 Wkładanie baterii 8 Zakres działania

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED CYFROWY TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: LET32T1000HF LET42T1000HF LET39Z18HF LET46Z18HF Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual (short) NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-3304, NVR-3308,

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T

Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T [8 / 16 kanałowy] Dystrybucja: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa www.volta.com.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

AB IPBox 9900HD AB IPBox 9900HD plus AB IPBox 99HD AB IPBox 55HD

AB IPBox 9900HD AB IPBox 9900HD plus AB IPBox 99HD AB IPBox 55HD HDTV system AB IPBox 9900HD AB IPBox 9900HD plus AB IPBox 99HD AB IPBox 55HD www.abipbox.com 1 Wstęp Dziękujemy Państwu za zakup naszego dekodera. Pozwoli on Państwu wejść w świat telewizji wysokiej rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika

PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy

Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy AVC 773W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Dell U2414H Model: U2414H Numer identyfikacyjny modelu: U2414Hb Uwagi, Ostrzeżenia i Przestrogi UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu komputera.

Bardziej szczegółowo

IN-204H, IN-208H, IN-216H

IN-204H, IN-208H, IN-216H (kompresja JPEG2000+H.264) AUDIO/SEQ NETWORK Instrukcja obsługi Ver1.0 IN-204H, IN-208H, IN-216H 16-kanałowy rejestrator cyfrowy z obsługą sieci, audio, archiwizacją USB Instalacja i bezpieczeństwo WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART PAMIĘCI:

CZYTNIK KART PAMIĘCI: Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr 45/10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia lp. Nazwa Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniać sprzęt oferowany przez Wykonawcę Część

Bardziej szczegółowo

4 CH MPEG- 4 DVR. Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu.

4 CH MPEG- 4 DVR. Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu. 4 CH MPEG- 4 DVR Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561 Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu. Ważne dla bezpieczeństwa! UWAGA! Ryzyko porażenia prądem UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym P/N 1234568A-PL REV 1.0 ISS 19DEC12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikacja Zgodność z przepisami FCC Zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD LCD TV Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster P2033HD Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Zanim rozpoczniesz........................................ 1-1 Nadzór i konserwacja......................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo GRI-K1104A 4-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K2208A 8-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K1104A.74.1.25.10.2012 ASP AG Zawartość:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR004 M85004 Instrukcja obsługi Kraków 2005 Uwagi specjalne Rejestrator cyfrowy jest skomplikowanym urządzeniem. Przed instalacją i użytkowaniem zaleca się uważne

Bardziej szczegółowo