Porady serwisowe. Control PDP_LOGIC. Fot. 4 Wybrać w menu komendę PDP Option (fot. 5). Fot. 1. PDP Option. LOGIC.bin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porady serwisowe. Control PDP_LOGIC. Fot. 4 Wybrać w menu komendę PDP Option (fot. 5). Fot. 1. PDP Option. LOGIC.bin"

Transkrypt

1 Porady serwisowe Control PDP_LOGIC Fot. 1 Fot. 4 Wybrać w menu komendę PDP Option (fot. 5). LOGIC.bin PDP Option Fot. 5 Wybrać w menu ustawienie : LOGIC USB D/L. Początkową wartością po wejściu w menu jest OFF. LOGIC USB D/L OFF Fot. 6 Fot Ustawienia fabryczne Control. Wybrać w menu nastawę Control. LOGIC USB D/L Fot. 7 OFF 2

2 Porady serwisowe LOGIC USB D/L Upgrading Fot. 8 Wybrać przycisk Prawy kursor na pilocie zdalnego sterowania jak na fot. 9 poniżej. PS50B85* LOGIC.bin Fot. 1 LOGIC USB D/L Success Fot. 10 LOGIC USB D/L Not Match 1 Fot Y-MAIN Board Fot. 2 3

3 Porady serwisowe miejsce przyklejenia 1 Fot. 6 Fot. 3 - szczegół 1 z fot. 2 2 miejsce przyklejenia Fot. 4 - szczegół 2 z fot. 2 Control Fot Wybrać ustawienie PDP option (opcje PDP) - fot. 8. LOGIC.bin PDP Option PDP_LOGIC Fot. 5 Fot. 8 4

4 Porady serwisowe LOGIC USB D/L OFF Fot. 9 LOGIC USB D/L OFF Fot. 14 t remote control. Fot. 15 Fot. 11 Oznacza to proces aktualizacji podczas pobierania. 8. LOGIC USB D/L Success Fot w zakreślonym polu wartość 513K Fot w niebieskim polu nazwa portu COM1 LOGIC USB D/L Not Match COM Fot. 13 Procedura aktualizacji oprogramowania modułu logiki z wykorzystaniem HyperTerminala. Fot dane portu COM1 5

5 Porady serwisowe I2C downloading trying Fot okno Windows z interfejsem I2C I2C Data Downlaoding Service [code,pof] Fot okno Windows z interfejsem I2C z podaniem rozszerzenia pliku do pobrania Fot napis w czerwonej obwódce Data Downloading Service [code, pof] 300mm 0: ARM+P0F Fot napis w czerwonej obwódce 0: ARM+P0F 115mm Fot. 28 download trying...c: Logic Fot. 23 Fot. 24 Fot Xmodem Fot. 30 Logic Xmodem Fot. 26 6

6 Porady serwisowe Fot w miejscach zaznaczonych obwódkami mocowany jest uchwyt ścienny do zawieszenia odbiornika [Step1] Disassemble Back cabinet and wall mount bracket 4 pcs of the TV. Fot. 31 miejsce mocowania chassis 1 1 Fot. 32 i 33 Fot miejsca mocowania uchwytu ściennego Przeciwzakłóceniowa elektromagnetczna uszczelka Fot wygląd uszczelki przeciwzakłóceniowej 15 Fot. 34 Fot lokalizacja uszczelki Fot. 40 7

7 Porady serwisowe Fot można dołączyć taśmę do każdego otworu od spodu uszczelki T- Lola3.BIN Fot. 2 Fot montaż uchwytu ściennego Fot złapać uchwyt, a następnie montować śrubę. Fot. 3 Fot zakończenie, montaż obudowy tylnej. M. P. T-Lola3.bin 7.196kB Fot. 4 Fot. 1 8

8 Porady Control Fot. 5 Sub Option Fot. 6 USB Upragde Fot. 7 USB Upgrade Fot. 8 9

9 Porady serwisowe Fot. 3 - punkty pomiarowe na płytce źródła 10

10 Porady serwisowe SHARP SERVICE Wersja układu VCTi VIDEO AUDIO PW LCD CONT NVM OTHERS AIS HOTEL MODE OFF 14

11 Porady serwisowe SHARP SERVICE VIDEO AUDIO PW LCD CONT NVM OTHERS AIS OFF HOTEL MODE HOTEL MODE HOTEL MODE OFF POWER ON FIXED OFF MAX VOLUME 100 VOLUME FIXED NO VOL. FIX. VALUE 000 RC BUTTON NO PANEL BUTTON NO MENU KEYS NO OSD NO IN. MODE START Norm IN. MODE FIXED NO OTHERS CPLD MENU KEYS STOP BUS VPS_8/30 EXT 2 RGB OFF FLASH UPGRADE OFF RAM TEST OFF COUNTERS COUNTERS SW FROM MAINS XXXXX SW ON TIMES XXXXX SW OFF TIMES XXXXX WORKING HOURS XXXXX FAC. DATE DDMY XXXX VPS MENU KEYS ADC1: F5 ADC2: F5 VIDEO VCT FRC FINE ADJ SUB ADJ AUDIO (Not operative) VOLUME EQUALIZER M_BASS BASS / TREBLE LOUDNESS PW PATTERN 0 ADC ADJ W BALANCE MAN ADJ W/B PATTERN OFF BRI CTR OUT GAMMA CONST LCD CONT FREQ 0 CLR MODE OFF PATTERN1 00 PATTERN2 0 COMBIAS 190 IC CONT SOFT VER. XXX MENU NVM ADDR: VAL : SAVE HDMI NVM WP YES ERASE NO A B C D E F M T WHITE BALANCE COMPONENT HD GAMMA R Lo XX WHITE BALANCE PC GAMMA R Lo XX VOLUME MODE 0 OFFSET 00 EQUALIZER MODE 0 BAND 0 VALUE 00 ADC ADJ SOURCE 0 ADC OFF VALUE 3 WBALANCE COLOUR 0 LO 033 HI 175 GAMMA MODE COPY OFF ADC MAN COLOUR 0 GAIN 234 OFFSET 127 SOURCE 0 GAMMA CONST RED 000 GREEN 000 BLUE 000 ACTIVATE OFF SOURCE 0 COPY LOW OFF COPY HIGH OFF VCT PATTERN OSD IF COLOUR OSC OFF WHITE BALANCE RGB WHITE BALANCE W/B PATTERN OFF FRC CTI ON LTI OFF DCI ON BKSH OFF PATTERN 0 SUBADJ SUBCONTRAST XXX SUBBRIGHTNESS XXX M-BASS REGISTER 0 VALUE 00 BASS/TREBLE BASS XX TREBLE XX LOUDNESS LOUD MAX 00 LOUD MIN 00 BRI CTR OUT CONTRAST 255 BRIGHTNESS 255 VCT PATTERN PATTERN VCT 0 OPTIONS 0 OSD BRIGHTNESS 000 CONTRAST 000 IF RF - AGC OFF VIDEO AGC VIDEO-AGC AGC-AV OFF AGC MAN 33 WHITE BALANCE RED DRIVE 1FF GREEN DRIVE 1FF BLUE DRIVE 1FF RED CUTOFF 000 GREEN CUTOFF 000 BLUE CUTOFF 000 RGB WHITE BALANCE OSC OFF SAVE FINE ADJ CONT MIN XXX CONT MAX XXX BRI MIN XXX BRI MAX XXX COL MIN XXX COL MAX XXX Rys. 2. Rozwinięcie menu serwisowego A. B. 15

12 Porady Rys. 5 Rys.2 Rys. 6 Rys. 7 19

13 Porady serwisowe Rys. 8 * Otworzyć program nadpisywania pamięci DSP FLASH znajdujący się w katalogu (DSP Update) przez dwukrotne kliknięcie ikony pliku DSP Update.exe. Rys. 12 Rys. 9 Rys

14 TV LCD + DVD LG 32LG40 Demonta p³yty zasilacza P203 do balastu Zasilacz SMPS P203 P202 P201 Niepodłączone 1 1 P201 do płyty głównej Zasilacz F A/250V 380 bezpiecznik F100 5A 250V F A 250V L F100 5A/250V bezpiecznik A/C N SC100 We sieci AC = Uwaga! Masa gorąca P203 do 14 P203 n/c P203 P P201 do płyty głównej T101 T501 F100 5A 250V We sieci AC U102 Po drugiej stronie p³ytki PCB F100 SC100 L N T5A/250V AC In T3.15A/250V F101 C608 C609 L600 = Uwaga! Masa gorąca F A 250V 28

15 TV LCD + DVD LG 32LG40 8A Transformatory y³. 8 Transformatory 30

16 TV LCD + DVD LG 32LG V p/p 220kHz 34V p/p 64.89kHz T1/T2 Pin 1 T1/T2 Pin 6 Strona pierwotna Transformatory Element wymiany ciep³a Ekran Uk³ady ochronne wyjœæ Naciêcie regulacyjne Izolator (przewodz¹cy strona œwiec¹ca u do³u) Wyciêcie Izolator Naciêcie regulacyjne 31

17 TV LCD + DVD LG 32LG40 P_+16V +12.0V ST_5V +5.0V +5.0V_SUB P_+16V NTP3000 Zasilanie odtwarzacza DVD DVDP Power (DSS-863) 12V: Loader ON / OFF 5V: Spindle (Disk Operation) 3.3V: IC Control 12V 12VË 9V KA7809ER 9V Ë 5V KIA78R05F +5.0V T-CON DVDP Buffer TR ST_5V ST_5V ST_5V ST_5V IR(P401) MICOM MAX3232CDR MC14053BDR AZ1117H-3.3 5VË 3.3V AZ1117H-3.3 5VË 3.3V 3.3V 3.3VST_MICOM MICOM DVDP 3.3VST_MICOM HDMI_CEC SI4925(S/W) +5.0V_SUB +5.0V +5.0V +5.0V +5.0V +5.0V +5.0V +5.0V +5.0V +5.0V +5.0V BCM3552 CS5345 AT24C512W HDMI _HDP PI3HDMI341ART AT24C02BN(5) FMS6400CS1X Tuner DVDP CM2021 AZ1117H-3.3 5VË 3.3V L V_TMDS_SW +3.3V PI3HDMI341ART AZ1117H V_NTP +1.8V NTP3000 SC156515M D3.3V_BCM L806 A3.3V_BCM Flash Memory BCM LVC14APW BCM V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V +3.3V TPS2052 MICOM MC14053BDR NTP3000 CS5345 CM2021 KIA78R05F T-CON BD9132MUV D1.2V_BCM L808 A1.2V_BCM SC1566I5M D2.6V_BCM L805 A2.6V_BCM BCM3552 BCM3552 BCM3552 HY5DU561622ETP SC2595STR BCM3552 } 34

18 Sony LED TV KDL-40/52/60LX900/903/904/905 chassis AZ-1H Rys. 1 jeśli pojawi się taki komunikat, przyczyną może być uszkodzenie wiązki przewodów łączącej moduł czuj- Presence Sensor Sensor Mode Auto Power Off Picture Off: On After 30 min Select Presence detection mode. Fot. 1 Change Rys. 2 RETURN Symulacja poziomu podœwietlenia tylnego Back Backlight Level Simulation Actual power savings will vary based on product settings, footage displayed and viewer's behavior. Motion Rzeczywiste zapotrzebowanie na energiê bêdzie siê ró niæ w zale noœci od ustawieñ produktu, wyœwietlanych filmów i zachowania widza. Rys. 3 38

19 Sony LED TV KDL-40/52/60LX900/903/904/905 chassis AZ-1H KDL-40LX900/903/904/905 Płyta GE5 T-CON Płyta BEHS Moduł gniazd Karta bezprzewodowego dostępu do Internetu LAN Głośnik (L) Płyta HEM Głośnik (P) Moduł inteligentnego czujnika obecności Płyta HLR 39

20 Zasilacz zintegrowany Samsung BN i i Złącze lamp (łączy panel inwertera z lewym górnym tyłem panelu) Złącze zasilania (9P) łączy z płytą główną MAIN Złącze lamp (łączy panel inwertera z lewym dolnym tyłem panelu) Gniazdo napięcia sieci AC Rys. 3. Widok zasilacza BN od strony elementów (z góry) i opis złączy 41

21 Układy zasilania i protekcji w chassis Sony WAX2 5X TP3 Płyta zasilacza G1 26 i 32 Płyta zasilacza G2 40 i 46 IC V Reg 2 Power 2 IC V Reg Inrush Relay Monitor Circuit RY6101 InRush Relay AC Input 19V OVP Circuit Relay- ON 19V LVP Circuit D V PFC IC6100 Main Power Supply IC6300 Standby 3.3V Power Supply PH6101 CN6200 CN V 10.5V STBY 3.3V 0.1V 13 \ 14 7 \ 8 1 \ 2 7 \ F7000 PS7000 Power 4 (10.5V) IC1010 9V Reg AC-OFF DETECT R7014 Power 3 (Panel 5V) IC V Reg 12 IC V & Panel 5V Reg A9V 2 R7015 D V TP2 13 D V 0V 0V OVP & InRush Latch Q6202 Q6204 OVP Latch Q6105 Q6107 R7506 To IC6100 Thru Switching Circuit 3.3V 2 6 Power-ON To RY6101 Inrush Relay 3.3V 4 4 Relay-ON CN6202 CN7009 CN6203 Płyta BU D5V Q7504 R7542 TP4 3.3V 2.4V 1.8V Q7505 R7544 Q7506 R7543 D7508 D7509 D7510 R V IC7005 D5V Reg TP1 R7515 D5V R7025 R7516 Panel 5V R7507 R7510 R V 0V Q7500 Q7502 R7518 A9V R1046 Q1002 C1100 STBY 3.3V R V Q7503 R V R1037 C V 3.1V AC-OFF DETECT-AU (Audio Mute) R V R DC Alert 1 3X IC1001 TV Micro 82 DC Det (Main Power Lose) 5X 153 DC Alert 2 2X 154 DC Alert 3 1X 83 S1-OFF Power 1 Power 5 47

22 Układy zasilania i protekcji w chassis Sony WAX2 IC2001 Audio Switcher IC7001 Audio DSP IC7007 Digital Audio Amplifier Zespół panelu LCD Panel LCD Płyta logiki Podświetlenie tylne Płyta inwertera podświetlenia Płyta AU A9V DC Detect Q7014 Q7015 Q7016 Q7017 Q7018 Q7021 Digital Video Panel 5V R L Płyta BU CN5000 1,3 5,7 9,11 17,19 16,18 26,28 29 Scan Converter Internal Failure 8X IC5000 Trident (Procesor wideo) I2C Bus Wejścia sygnałów audio A15V Audio Protect CN V G1-Board CN6203 IC7000 Switching Regulator IC1007 Temp 7X CN7009 Min 0.7V 1 Max 2.4V Dimmer 3.2V Backlight (ON) V Panel Detect 2.8V Audio Protect CN X & 8X IC1001 TV Micro 4X 6X Ciąg dalszy w następnym numerze } 48

23 1 wyjœcie dekodera Typ z³¹cza: F-type eñski wodoodporne (wodoodporne) Czêstotliwoœæ wejœciowa (GHz): - 10,70 ~ 11,70 Low Bandwidth ~ Wysoka Czêstotliwoœæ wyjœciowa (MHz): 950 ~ 1950 Low Pasmo przenoszenia : 1100 ~ 2150 Wspó³czynnik szumów (db): 0.4 Krzy polaryzacja (db): > 24 Zysk konwersji (db): 58. Pobór pr¹du (ma): 130 max Impedancja wyjœciowa (Ù): 75 Zakres temperatur pracy: -20 C ~ +60 C Temperatura przechowywania: -20 C ~ +60 C tel Zakres Pasmo Pasmo Zakres Pasmo czêstotliwoœci wejœciowych: dolne 10,7-11,7 GHz górne 11,7-12,75 GHz czêstotliwoœci wyjœciowych: dolne MHz Pasmo górne MHz LOF: Pasmo dolne 9,75 GHz ± 3 MHz Pasmo górne 10,6 GHz ± 3 MHz Poziom szumów: Pasmo dolne 0,5 db max. Pasmo górne 0,5 db max. Zasilanie (polaryzacja): 11,5-14 V pionowa V pozioma Zu ycie energii: typowe 130 ma max. 190 ma dla 2 u ytkowników tel tel Miernik cyfrowy Maclean MCE722 z testerem sieci ethernet RJ45, BNC. Bardzo praktyczny tester po³¹czeñ 10 Base-T (cat. 5), 10 Base-2 (coaxial BNC), RJ45, RJ11, 356A, TIA-568A/568B, Token Ring. tel Urz¹dzenie przeznaczone jest do pomiaru napiêcia, natê enia oraz obci¹ enia pr¹du elektrycznego pod³¹czonego urz¹dzenia. Mierzy koszt zu ytej energii (2 indywidualne taryfy). Du y wyœwietlacz LCD zapewnia ³atw¹ obs³ugê oraz czytelny i przejrzysty pomiar.

24 P zł (netto) - Odpytanie o położenie przez SMS - Odpytanie o położenie przez wykonanie połaczenia telefonicznego - Periodyczne przesyłanie na wskazany numer telefonu wiadomości z położeniem - Ustawienie alarmu wstrząsowego - Ustawienie alarmu przekroczenia wyznaczonej strefy (długości i szerokości geograficznej) - Ustawienie alarmu dla przekroczenia wyznaczonej prędkości - Śledzenie trasy przez Internet - Wysokiej jakości obudowa, zabezpieczona przed wilgocią - Prosty montaż, intuicyjna obsługa - Możliwość ciągłego podtrzymania baterii Urządzenie nie wymaga specjalnego montażu tel

Naprawa lamp do projektorów multimedialnych (regeneracja wymiana palników). Oryginalne palniki USHIO Japan gwarancja.

Naprawa lamp do projektorów multimedialnych (regeneracja wymiana palników). Oryginalne palniki USHIO Japan gwarancja. Naprawa lamp do projektorów multimedialnych (regeneracja wymiana palników). Oryginalne palniki USHIO Japan gwarancja. VIDEO HEAD SERVICE, 31-426 Kraków, Gen. Pr¹dzyñskiego 6, tel. 12 411-03-70, http://www.videohead.com.pl

Bardziej szczegółowo

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR 4-CH digital video recorder set URZ0158 User's manual Instrukcja obsługi EN PL H.264 DVR Owner s manual Notes The power supply of this DVR is provided through DC 12V/3A adapter, please check the power

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED CYFROWY TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: LET32T1000HF LET42T1000HF LET39Z18HF LET46Z18HF Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

4 CH MPEG- 4 DVR. Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu.

4 CH MPEG- 4 DVR. Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu. 4 CH MPEG- 4 DVR Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561 Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu. Ważne dla bezpieczeństwa! UWAGA! Ryzyko porażenia prądem UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podłączenia Odtwarzanie Ustawienia Wskazówki Dodatek

Spis treści Podłączenia Odtwarzanie Ustawienia Wskazówki Dodatek . Amplituner AV Dźwięku Przestrzennego NR1605 Na jednej stronie arkusza papieru można wydrukować więcej niż jedną stronę dokumentu PDF. Instrukcja obsługi 1 Akcesoria 7 Wkładanie baterii 8 Zakres działania

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T

Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T [8 / 16 kanałowy] Dystrybucja: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa www.volta.com.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (S_Ver. 1.0_090530_N ) Kompresja Video H.264 Cyfrowy Rejestrator Video RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy

Bardziej szczegółowo

Projektor danych. Instrukcja obsługi

Projektor danych. Instrukcja obsługi Projektor danych Instrukcja obsługi Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia proszę uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i dołączoną Skróconą Instrukcję i zachować je do przyszłego użytku. Nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

INTROX. 16-kanałowy Rejestrator Cyfrowy IN-316. Instrukcja Obsługi. Wyłączny importer

INTROX. 16-kanałowy Rejestrator Cyfrowy IN-316. Instrukcja Obsługi. Wyłączny importer Wyłączny importer ul. Płomyka 0-90 Warszawa tel. 0 8 www.janexint.com.pl -kanałowy Rejestrator Cyfrowy IN- Instrukcja Obsługi INTROX Wersja.0 UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM! NIE OTWIERAĆ UWAGA: NIE OTWIERAĆ

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

AB IPBox 9900HD AB IPBox 9900HD plus AB IPBox 99HD AB IPBox 55HD

AB IPBox 9900HD AB IPBox 9900HD plus AB IPBox 99HD AB IPBox 55HD HDTV system AB IPBox 9900HD AB IPBox 9900HD plus AB IPBox 99HD AB IPBox 55HD www.abipbox.com 1 Wstęp Dziękujemy Państwu za zakup naszego dekodera. Pozwoli on Państwu wejść w świat telewizji wysokiej rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Porady serwisowe. Rys.1

Porady serwisowe. Rys.1 Porady serwisowe Rys.1 3 Porady serwisowe pr yrząd KEL jest y do gniazda i rozpoczął aktualizacji, ekranie tejest pasek postęale pozostaje on cały na 0%. Pamięć USB zasilany napięciem z powodu iej rezystancji

Bardziej szczegółowo

LT-22DA2BN LT-22DD1BN LT-19A10 LT-22A10 LT-19DA2BN LT-19DD1BN TELEWIZOR LCD LCD TELEVIZIÓ LCD ТЕЛЕВИЗИОНЕН ПРИЕМНИК

LT-22DA2BN LT-22DD1BN LT-19A10 LT-22A10 LT-19DA2BN LT-19DD1BN TELEWIZOR LCD LCD TELEVIZIÓ LCD ТЕЛЕВИЗИОНЕН ПРИЕМНИК LT-19DA2BN LT-19DD1BN LT-22DA2BN LT-22DD1BN LT-19A10 LT-22A10 LCD FJERNSYN LCD-TELEVISIO LCD TV LCD TELEVIZOR TELEWIZOR LCD LCD TELEVIZIÓ LCD ТЕЛЕВИЗИОНЕН ПРИЕМНИК SVENSKA DANSK SUOMI NORSK âesky MAGYAR

Bardziej szczegółowo

Apra Monitoring System ECO

Apra Monitoring System ECO AMS Apra Monitoring System ECO Instrukcja uruchomienia i obsługi UWAGA! v 1.2 Instrukcja uruchomienia i obsługi jest równocześnie książką serwisową. Proszę ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI odtwarzacz multimedialny mediathor HD wydanie: MMP-100L/20101123 model: MMP-100L 1 Spis treści WSTĘP... 3 OPIS... 3 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI... 3 FUNKCJE URZĄDZENIA... 4 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M

Instrukcja obsługi VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M Instrukcja obsługi Kamery IP standardowe / megapikselowe: VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery naleŝy wnikliwie zapoznać

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy 9-kanałowy

Rejestrator cyfrowy 9-kanałowy Rejestrator cyfrowy 9-kanałowy AVC 776W User Manual INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest

Bardziej szczegółowo

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL URZ0198 SET TOP BOX Digital receiver Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. EYEZONE B1080p-4

Instrukcja obsługi. EYEZONE B1080p-4 Instrukcja obsługi EYEZONE B1080p-4 Poznań 2009 Spis treści Spis treści... 1 Spis treści... 1 Spis treści... 1 1. Zawartość opakowania... 4 2. Wprowadzenie... 4 3. Cechy produktu... 5 4. Przegląd Sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy

Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy AVC 773W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym P/N 1234568A-PL REV 1.0 ISS 19DEC12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikacja Zgodność z przepisami FCC Zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo