PROGRAMY AFFINITY I ROZWIĄZANIA DLA PRACOWNIKÓW BIULETYN MARSH 2/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY AFFINITY I ROZWIĄZANIA DLA PRACOWNIKÓW BIULETYN MARSH 2/2014"

Transkrypt

1 PROGRAMY AFFINITY I ROZWIĄZANIA DLA PRACOWNIKÓW BIULETYN MARSH 2/2014

2 Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury czerwcowego Biuletynu Marsh, którego tematem przewodnim są Programy Affinity oraz rozwiązania dla pracowników firmy. Poniżej prezentujemy krótki przegląd treści publikowanych artykułów: Programy Affinity można w najprostszy sposób zdefiniować jako programy masowe wspierające między innymi rozwój sprzedaży, produkty szyte na miarę, adresowane dla potrzeb różnych sektorów przemysłu i usług. Głównym celem programów masowych jest wspieranie działań sprzedażowych firmy, dbałość o portfel klientów, dostarczanie produktów i rozwiązań niedostępnych dla odbiorcy w indywidualnym procesie zakupowym. Zespół Marsh od wielu lat tworzy i obsługuje masowe programy ubezpieczeniowe dla firm działających w Polsce oraz innych krajach na świecie. W Biuletynie przedstawiamy główne korzyści z wdrożenia Programów Affinity dla klientów firmy (konsumentów, pracowników, dostawców, itd.). Nasi eksperci opisują podstawowe aspekty działania takich programów, istotne elementy wpływające na ich opracowanie oraz późniejszą obsługę, jak również wskazują na wybrane rozwiązania stosowane przez podmioty działające w różnych sektorach gospodarki - prezentujemy krótki przegląd produktów oferowanych przez firmy działające w wybranych branżach: telekomunikacyjnej, finansowej oraz motoryzacyjnej. Jednym z kluczowych powodów tworzenia Programów Affinity jest budowanie długotrwałych relacji i wzmacnianie zaufania klientów do produktów danej firmy czy marki. Dlatego firmy coraz częściej tworzą dedykowane rozwiązania także dla swoich pracowników. Oferty grupowe są dziś popularnym narzędziem motywacji - warto zanznaczyć, że programy pracownicze mogą obejmować różne produkty i usługi, nie tylko ubezpieczeniowe. W tym wydaniu Biuletynu skupiliśmy się na zaprezentowaniu dwóch rozwiązań oferowanych pracownikom firmy: systemach kafeteryjnych oraz pracowniczych programach emerytalnych. Systemy kafeteryjne w ubezpieczeniach osobowych umożliwiają taką konstrukcję świadczeń, która zakłada, że pracownik w ramach przyznanego mu przez pracodawcę budżetu samodzielnie decyduje o tym, na jakie świadczenia pieniądze mają być spożytkowane. Pomimo, iż benefity tego rodzaju nie są w Polsce jeszcze tak popularne, dają pracownikom unikalną możliwość tworzenia oraz modyfikowania programu zgodnie z własnymi oczekiwaniami i potrzebami. Eksperci Mercer Marsh Benefits opisują podstawowe zasady i korzyści wynikające z oferowania planów kafeteryjnych pracownikom firmy. Na zakończenie opowiadamy o możliwościach oszczędzania w oparciu o pracownicze programy emerytalne. W artykule znajdziecie Państwo przegląd oraz opis kluczowych zalet produktów inwestycyjnych dostępnych w PPE. Zachęcamy do lektury Biuletynu, Zarząd Marsh BIULETYN MARSH 2/2014 CZERWIEC 2014

3 NASI EKSPERCI KRZYSZTOF ZABOROWSKI EKSPERT - PROGRAMY AFFINITY Krzysztof Zaborowski pełni funkcję szefa Działu Marsh Affinity. Jest odpowiedzialny za tworzenie i obsługę rozwiązań programów masowych adresujących potrzeby klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Współpracuje i aktywnie wspiera Klientów z sektorów: finansowych, telekomunikacyjnych, motoryzacyjnych, handlu i usług. Posiada również doświadczenie w zakresie wykorzystania kanału sprzedaży bezpośredniej Direct. DOROTA BANASZEK SPECJALISTA, PROGRAMY AFFINITY Od ponad 7 lat aktywnie uczestniczy przy wdrażaniu programów masowych dla wybranych klientów. Posiada doświadczenie w tworzeniu rozwiązań Affinity dla telefonii komórkowej, obsługuje i prowadzi programy ubezpieczeń grupowych na życie, ubezpieczeń kredytów i leasingów z gwarancją spłaty zadłużenia dla instytucji bankowych/ finansowych i leasingowych. KRZYSZTOF NOWAK PARTNER, MERCER MARSH BENEFITS Krzysztof Nowak pełni funkcję szefa Polskiego biura Mercer. Bezpośrednio realizuje projekty z zakresu doradztwa emerytalnego dla firm i instytucji finansowych oraz organów administracji państwowej. Od ponad 10 lat jest wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Felietonista Rzeczpospolitej (internetowe wydawnictwo poświęcone zagadnieniom emerytalnym). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. MARCIN KOWALSKI DYREKTOR DEPARTAMENTU UBEZPIECZEŃ, MERCER MARSH BENEFITS Marcin Kowalski związany jest z Mercer od roku Uczestniczył i prowadził wiele projektów z zakresu świadczeń pracowniczych - ubezpieczeń, planów kafeteryjnych, opieki medycznej, planów oszczędnościowych. Od 2007 pełni funkcje kierownicze i jest odpowiedzialny za prowadzenie Departamentu Ubezpieczeń. BIULETYN MARSH 2/2014 CZERWIEC 2014

4 PRZEDE WSZYSTKIM RELACJE... PROGRAMY UBEZPIECZENIOWE AFFINITY Próbując zdefiniować pojęcie Programów Affinity konieczne jest odwołanie się do marketingowych źródeł. Najogólniej rzecz ujmując mówimy o projektach, których celem jest wzmocnienie lojalności wobec marki poprzez aktywne wykorzystanie istniejących już relacji - pomiędzy oferującym dany program, a jego klientami. Efektywnie skonstruowane Programy Affinity zachęcają konsumentów do nabywania kolejnych usług i produktów firmy, co przekłada się również na wzrost świadomości danej marki. Z drugiej strony, oferta powinna również dostarczać dodatkowe korzyści w postaci warunków/zakresów/cen itp., których uzyskanie (indywidualnie) byłoby niemożliwe. Programy Affinity odgrywają ważną rolę w obszarze masowej sprzedaży ubezpieczeń. Wymagają zindywidualizowanego i szczegółowego podejścia - zarówno w fazie projektowania, jak również realizacji konkretnego projektu, a ich kluczowym celem jest dostarczenie rozwiązań zwiększających satysfakcję i bezpieczeństwo klienta. Warto zwrócić uwagę, że firmy o limitowanej ofercie tylko w niewielkim stopniu mogą wpływać na stopień przywiązania i zaangażowania klienta w budowanie silnych relacji. Mogą natomiast stale i systematycznie pracować nad tym, by klient przywiązał się do marki i miał poczucie, że jest ważnym ogniwem łączącym ich współpracę. Istotnym elementem Programów ubezpieczeniowych Affinity jest ich prawidłowe umiejscowienie w całościowej strategii firmy i jej podejściu do klienta. Bardzo ważne rolę odgrywa poprawne zdefiniowanie celów, które mają zostać osiągnięte przy zastosowaniu tego narzędzia. Programy Affinity docierają do umysłu klienta, wzbudzając poczucie, że został on wyróżniony i może z tego tytułu czerpać konkretne profity. Program można skonstruować w dowolnym obszarze działalności biznesowej i pozabiznesowej, w której dla wyodrębnionej grupy klientów, odbiorców, dostawców usług czy produktów, chcemy wprowadzić dodatkowy element zwiększający jej atrakcyjność i konkurencyjność. CZERWIEC 2014 BIULETYN MARSH 2/2014

5 Programy Affinity można najprościej zdefiniować jako programy masowe wspierające między innymi rozwój sprzedaży, szyte na miarę adresowane dla potrzeb różnych sektorów przemysłu i usług. Głównym celem masowych programów ubezpieczeniowych jest wspieranie działań sprzedażowych firmy, utrzymanie portfela Klientów, dostarczanie produktów i rozwiązań niedostępnych dla odbiorcy w indywidualnym procesie zakupowym. Podczas tworzenia tego rodzaju rozwiązań największy nacisk kładziony jest na osiągnięcie wyznaczonych przez firmę celów, w tym m.in.: utrzymanie istniejącego lub zdobycie nowego portfela klientów. Programy ubezpieczeniowe Affinity mogą zostać opracowane i wdrożone przez firmę samodzielnie, bądź we współpracy z wykwalifikowanymi doradcami posiadającymi doświadczenie w realizacji tego typu projektów oraz know-how, zapewniające ich odpowiednie przygotowanie oraz końcową skuteczność. Przy konstruowaniu programu należy przede wszystkim opierać się na badaniu potrzeb klienta, m.in. poprzez określenie czego oczekuje - zarówno od samego produktu, jak i od roli, którą pełni on (klient) oraz podmiot oferujący w całym procesie. W przypadku korzystania z usług zewnętrznego doradcy, pierwszym etapem współpracy jest analiza celów i założeń projektu zdefiniowanych przez firmę, które będą podstawą do opracowania strategii i zweryfikowania rzeczywistego zapotrzebowania klientów na dany produkt/usługę/rozwiązanie. Doradca zapewnia wsparcie w wyborze produktu ubezpieczeniowego, który będzie odpowiedni i dopasowany do profilu odbiorcy, jak również sprawdzenia możliwości prawno-organizacyjnych firmy (m.in. analiza zaplecza informatycznego do wdrożenia produktu i posiadanych przez klienta możliwych kanałów sprzedaży). Dostarczanie rozwiązań obejmuje z kolei negocjowanie warunków z zakładami ubezpieczeń, nadzór nad przygotowaniem umów, pośredniczenie w ich zawieraniu, negocjacje z Ubezpieczycielami (promocja i badanie konkurencyjności ofert). Należy podkreślić, że działania doradców-ekspertów nie kończą się na podpisaniu umów. Cały czas aktywnie wspierają klienta i nadzorują cykl życia wdrożonego programu. Rozwiązania oferowane przez doradców mogą obejmować m.in.: Monitorowanie efektywności wdrożonego programu, Administrację, obejmującą przygotowanie raportów sprzedażowych i składkowych, Opracowanie procedur operacyjnych dla menedżerów, Zorganizowanie szkoleń dla sieci sprzedaży, Obsługę infolinii numer dedykowany dla danego produktu, Pełną likwidację szkód. Model współpracy z doradcą może zapewnić m.in.: Wsparcie w wyborze produktu. Tworzenie procesów (ofertowanie, raportowanie, pobieranie i rozliczanie składek, proces likwidacji szkód). BIULETYN MARSH 2/2014 CZERWIEC 2014

6 KORZYŚCI Z WDROŻENIA PROGRAMU: Rozpoczynając proces tworzenia dedykowanych rozwiązań w ramach Programów Affinity należy dokładnie przeanalizować cele i korzyści, które mogą zostać osiągnięte przez firmę w przypadku wdrożenia takiego programu. Poniżej przedstawiamy kilka, często wskazywanych przez firmy, argumentów wpływających na zastosowanie Programów Affinity w firmie, czy też dla danej marki: Wzmocnienie relacji z klientami i partnerami firmy, Dodatkowe źródła dochodów, Budowanie lojalności marki, Objęcie ochroną ubezpieczeniową grupy konsumentów jednym programem ubezpieczeniowym, Poszerzenie podstawowej /istniejącej oferty firmy, Wzrost sprzedaży i zaufania do firmy/marki, Produkty dedykowane dla danej grupy (niedostępne w indywidualnym procesie zakupowym), Budowanie silnych relacji pomiędzy kupującym produkt klientem, jak również podmiotami współpracującymi. CZERWIEC 2014 BIULETYN MARSH 2/2014

7 PROGRAMY AFFINITY NA POLSKIM RYNKU PRZEGLĄD WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ Na polskim rynku Programy Affinity cieszą się obecnie największą popularnością w segmencie B2C (Business-to-Consumer). Do ich grona na pewno należą: firmy telekomunikacyjne, cała branża finansowa, motoryzacyjna czy też duże sieci handlowe. Coraz większe zainteresowanie tego typu rozwiązaniami zaczynają również wykazywać organizacje i stowarzyszenia, jak również firmy z sektora B2B. Warto podkreślić, że na rynkach zagranicznych programy te dostarczane są również przez dostawców mediów, duże sieci stacji benzynowych, branżę medyczną, czy przez producentów i usługodawców. OPERATORZY TELEKOMUNIKACYJNI I TELEFONII KOMÓRKOWEJ Programy Affinity powszechnie działają w branży telekomunikacyjnej, gdzie głównym produktem jest ubezpieczenie telefonów w sieciach telefonii komórkowej. Jest to przykład rozwiązania, które stanowi wartość dodaną do głównej oferty firmy - zabezpiecza nabywcę od uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, od kradzieży i rabunku z włamaniem i nieuprawnionego użycia. Wachlarz produktów oferowanych w tym kanale jest dużo szerszy i chroni klienta na wypadek nieautoryzowanych rozmów czy utraty pracy oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń związanych z płaceniem abonamentu i rachunków. Wraz ze wzrostem oferty produktowej pojawiły się dodatkowe rozwiązania dla innych urządzeń mobilnych. Oferta na rynku usług telekomunikacyjnych jest stale uatrakcyjniana - m.in. poprzez możliwość ubezpieczenia własnego sprzętu AGD czy RTV, mieszkania, samochodu a nawet życia. BIULETYN MARSH 2/2014 CZERWIEC 2014

8 BANKI I INSTYTUCJE FINANSOWE Drugim sektorem aktywnie angażujących się w programy masowe są finanse: instytucje bankowe, finansowe, czy leasingowe. Na tym rynku istnieje duża różnorodność oferowanych produktów od ubezpieczeń na życie czy nieszczęśliwych wypadków (z gwarancją spłaty zadłużenia) do różnego rodzaju produktów bankowych typu: kredyty, karty kredytowe, pożyczki. Banki wprowadzają Programy Affinity, by ułatwić realizację dodatkowych zabezpieczeń - oferując m.in.: ubezpieczenia mieszkania, nieruchomości czy samochodu. W przypadku leasingu bądź kredytu samochodowego polisa grupowa daje gwarancję spłaty zadłużenia na dzień zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie obejmuje trwałą i czasową niezdolność do pracy, hospitalizację i ochronę spłaty na wypadek śmierci ubezpieczonego kredytobiorcy/leasingobiorcy. Coraz częściej ubezpieczenia stają się produktem, który pozwala wyróżnić grupę prestiżowych klientów. Ubezpieczenia na życie, usługi dodatkowe w postaci assitance czy concierge pozwalają na uatrakcyjnienie oferty platynowych kart czy kont bankowych. Niektóre instytucje dla swoich ważnych kientów wprowadzają także możliwość skorzystania z usług szklarza, hydraulika, dostarczenia kwiatów czy też zamówienia biletów na ważne wydarzenia sportowe. IMPORTERZY I DEALERZY SAMOCHODOWI Szeroką grupą rozwiązań oferowanych w ramach programów masowych są ubezpieczenia Przedłużonych/Rozszerzonych Gwarancji. Producenci samochodów, sieci dealerskie czy handlowe tworzą Programy Affinity o zróżnicowanym zakresie ochrony, obejmujące m.in. koszty usunięcia awarii czy usterek. Rozwiązania te mają zwiększyć komfort klienta w przypadku długotrwałego wykorzystania nabytego produktu. Daje to możliwość praktycznie pełnej kontroli budżetu i uchronienia się przed innymi, nieprzewidzianymi wydatkami, np. nieprzewidzianej awarii sprzętu po okresie gwarancji producenta, czy też jego kradzieży. Oferta może zostać wzbogacona o możliwość nabycia różnych produktów indywidualnych, które dzięki udostępnieniu ich w tej formule (program masowy) pozwalają na uzyskanie bardzo konkurencyjnych warunków cenowych. Innym przykładem jest powszechnie już znana oferta ubezpieczeń komunikacyjnych dla samochodów nowych, która jest najtańsza w momencie zakupu polisy bezpośrednio od dealera sprzedającego nam samochód. Dlaczego? Importer zadbał, by klient jego marki uzyskał pełen kompleksowy pakiet i mógł bezpiecznie wyjechać z salonu zakupionym autem. Na rynku polskim innowacją w zakresie ubezpieczeń w programach masowych jest ochrona prawna dla grup. Ubezpieczenia te są w fazie rozwoju i coraz częściej stają się sposobem finansowania usług prawniczych. Jest to nowoczesny i prestiżowy produkt ubezpieczeniowy, gwarantujący pokrycie kosztów obsługi prawnej osoby ubezpieczonej, pokrycie kosztów sądowych oraz zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym przegrania procesu sądowego. CZERWIEC 2014 BIULETYN MARSH 2/2014

9 GRUPOWE PROGRAMY DLA PRACOWNIKÓW Oferty dedykowane dla pracowników i partnerów firmy mogą obejmować różnorodne produkty ubezpieczeniowe - m.in.: ubezpieczenia komunikacyjne, turystyczne, mieszkaniowe, czy na życie. Wprowadzając masowy program ubezpieczeń należy rozważyć przede wszystkim: Możliwości oferowania produktów w formie benefitów pracowniczych, Możliwości oferowania dodatkowych zniżek i promocji, Stworzenie kompleksowej oferty sprzedażowej i obsługowej wdrożonego programu, Dostarczenie produktów ubezpieczeniowych pierwszej potrzeby. Wypracowane, we współpracy z zakładami ubezpieczeń programy dają możliwość zaproponowania firmom zaintesresowanym ich wdrożeniem kompleksowej obsługi z zakresu ubezpieczeń na życie i NNW, kosztów leczenia i ubezpieczeń zdrowotnych. Równolegle, przy masowych programach pracowniczych można aranżować polisy indywidualne: turystyczne, grupowe i rodzinne, jak również komunikacyjne i ubezpieczenie mienia. Wymienione i opisane w tej części Programy Affinity to jedynie wybrane przykłady. Dalsza lista mogłaby dotknąć kolejnych branż, ryzyk, produktów i usług. Wystarczy wspomnieć chociażby rozwiązania związane z ochroną zdrowia - programy masowe dla grup zawodowych w zakresie ubezpieczeń medycznych, kosztów leczenia szpitalnego, kosztów leczenia w podróży i NNW, jak również produkty, które stanowią część oferty dla pracowników, partnerów biznesowych czy dostawców. BIULETYN MARSH 2/2014 CZERWIEC 2014

10 SYSTEMY KAFETERYJNE DLA PRACOWNIKÓW FIRMY CZERWIEC 2014 BIULETYN MARSH 2/2014

11 SYSTEMY KAFETERYJNE W UBEZPIECZENIACH OSOBOWYCH Marcin Kowalski Program kafeteryjny to pojęcie z zakresu benefitów pracowniczych, oznaczające taką konstrukcję świadczeń pracowniczych, która zakłada, że pracownik w ramach przyznanego mu przez pracodawcę budżetu samodzielnie decyduje o tym, na jakie świadczenia pieniądze mają być spożytkowane. W tradycyjnych programach pracodawca sam, odgórnie definiuje świadczenia, określając ich strukturę, zasady, a następnie przyznaje je pracownikom, którzy mogą z nich co najwyżej zrezygnować. Z punktu widzenia pracodawców programy kafeteryjne mają wiele zalet. Z przeprowadzonego przez Mercer kilka lat temu badania wynika, iż programy flexible benefits (inna nazwa planów kafateryjnych) wpływają pozytywnie na: Postrzeganie firmy przez pracowników (jest to najczęściej wskazywany przez respondentów badania efekt wprowadzenia programu flexible benefits), Retencję pracowników, Większą motywację pracowników oraz, co bardzo ważne - łatwiejsze i bardziej efektywne komunikowanie pracownikom wartości benefitów. Niepopularne, bo niestandardowe Pomimo wielu zalet, programy kafeteryjne nie są w Polsce popularne. Wydaje się, że jedną z przyczyn może być ograniczona podaż po stronie dostawców benefitów. Z punktu widzenia pracodawców, obawy budzi zwłaszcza proces administracji programem kafeteryjnym, niepokoi również sam proces negocjacji z dostawcami: nie są pewni, czy uda się osiągnąć kompromis z dostawcami w zakresie oferowanych świadczeń pasujących do koncepcji programu i zakładanych przez firmę budżetów. Obawy dostawców Główną obawą jest to, że nie wiadomo, ile osób zdecyduje się wydać pieniądze otrzymane od pracodawcy na benefit, który konkretny dostawca (ubezpieczyciel, kantyna, ośrodek sportowy) oferuje. Mamy więc do czynienia ze znanym w odniesieniu do ubezpieczeń grupowych zagadnieniem partycypacji. W zasadzie sprowadza się to do umiejętnego uzależnienia kształtu oferty od przewidywanego poziomu przystępowalności do świadczenia i określenia ryzyka związanego z tym, że przystępowalność będzie niższa niż zakładana. Typowy plan kafeteryny przewiduje zazwyczaj, że każdy z benefitów dostępny jest w kilku wariantach - na prykład: - ubezpieczenie na życie: opcja A: wysokie sumy ubezpieczenia i wąski zakres. opcja B: niskie sumy ubezpieczenia, ale szeroki zakres. - opieka medyczna : opcja A: bez stomatologii. opcja B: ze stomatologią. Do natury planów kafeteryjnych należy to, że pracownik wybiera dowolnie opcję. Konsekwencją tego jest kolejne zjawisko znane z praktyki ubezpieczeń grupowych: negatywna selekcja. Jest to zagadnienie szczególnie istotne dla klinik medycznych oferujących świadczenia zdrowotne. BIULETYN MARSH 2/2014 CZERWIEC 2014

12 PRZYKŁADOWY UBEZPIECZENIOWY PROGRAM KAFETERYJNY Jak mógłby wyglądać przykładowy program kafeteryjny oferowany pracownikom firmy? Z pewnością powinien obejmować: ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne i plan oszczędnościowy. Wydaje się, że minimalną kwotą miesięcznego budżetu benefitowego akceptowalną finansowo dla pracodawców, a jednocześnie pozwalającą na zapewnienie realności wyboru pomiędzy świadczeniami będzie ok. 200 zł. Wspomniana realność wyboru jest bardzo ważna z punktu widzenia motywacyjnych cech programu kafeteryjnego, gdyż trudno byłoby spodziewać się zadowolenia pracowników, którym pracodawca oddaje do rozdysponowania kwotę np. 30 zł miesięcznie, do przeznaczenia na 5 rodzajów benefitów. Dla dalszych rozważań przyjmijmy zatem za kwotę budżetu benefitowego stawkę 210 zł. Każdy z benefitów pogrupujmy w 3 warianty: Minimalny (stawka 70 zł miesięcznie), Standardowy (stawka 140 zł miesięcznie), Pełny (stawka 210 zł miesięcznie). Powyższe kwoty muszą oczywiście znaleźć odzwierciedlenie w tym, co dany wariant benefitu zawiera. W praktyce już taki zestaw świadczeń oraz ich wariantów umożliwi zbudowanie wystarczającej liczby pakietów, spośród których każdy pracownik będzie mógł wybrać optymalny dla siebie. W materiale wykorzystano fragmenty felietonu opublikowanego w Miesięczniku Ubezpieczeniowym w 2009 roku. CZERWIEC 2014 BIULETYN MARSH 2/2014

13 OSZCZĘDZAJMY W PRACOWNICZYCH PROGRAMACH EMERYTALNYCH Krzysztof Nowak Bez pracowniczych programów emerytalnych (PPE) nigdy nie powstanie w Polsce silny dobrowolny filar systemu emerytalnego. Niewiele na świecie jest dowodów na to, że na bazie indywidualnych oszczędności (których przykładem są w Polsce są Indywidualne Konta Emerytalne IKE oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego - IKZE) można zbudować odpowiednio wysokie emerytury. Z tej perspektywy Polska z pewnością nie będzie wyjątkiem. Stopa oszczędności dobrowolnych i generalnie skłonność do oszczędzania są w Polsce bardzo niskie (co częściowo wytłumaczyć można poziomem zamożności), a tym samym potencjał do oszczędzania w przyszłości jest również niewielki. Właściwie każde badanie potwierdza, że liczba osób systematycznie oszczędzających na emeryturę jest niewielka. Słabość indywidualnych produktów emerytalnych potwierdzają również dane Komisji Nadzoru Finansowego - w PPE mamy dzisiaj zgromadzone dwa razy więcej środków, niż łącznie w obu produktach indywidualnych - na PPE zgromadziliśmy ponad 8,3 mld złotych (dane na koniec 2012 roku), podczas gdy na IKE 3,5 mld zł - o IKZE nawet nie warto w tym kontekście wspominać. Wydaje się, że to właściwie określa potencjał każdego z tych produktów dobrowolnego filaru naszego systemu emerytalnego. Oczywiście z perspektywy wartości zgromadzonych aktywów (ponad 150 mld zł) OFE jeszcze długo będą dominującym elementem systemu kapitałowego. Jednak ich potencjał wydaje się znacznie niższy niż PPE. Na ten potencjał warto spojrzeć z perspektywy pracowników, czyli indywidualnych uczestników systemu emerytalnego, koncentrując się na zaletach tej formy oszczędzania. Większość z nich wynika z grupowego charakteru programów. Poniżej przedstawiono trzy kluczowe zalety produktów inwestycyjnych dostępnych w PPE, a szerzej w planach zakładowych: 1. Niższe koszty, jakie w większości przypadków towarzyszą programom emerytalnym (w porównaniu do oferty kierowanej do inwestora indywidualnego). 2. Możliwość wykorzystania w PPE technik inwestycyjnych zasadniczo niedostępnych w innych formach oszczędzania. 3. Zwolnienie dochodów realizowanych w ramach PPE z podatku Belki. W efekcie to właśnie od planów emerytalnych zakładanych przez pracodawców (do których zaliczymy zarówno PPE, jak i tzw. plany pozaustawowe, czyli programy organizowane przez pracodawców, ale poza ustawą o PPE) zależeć może w przyszłości skala dobrowolnych oszczędności gromadzonych w systemie emerytalnym. Poniekąd potwierdza to również los otwartych funduszy emerytalnych i stopniowe ograniczanie ich znaczenia. BIULETYN MARSH 2/2014 CZERWIEC 2014

14 Pierwsza kwestia jest absolutnie oczywista. Dzięki niższym kosztom inwestor może osiągać większy dochód. W jaki sposób w praktyce zasada ta realizowana jest w PPE? Po pierwsze w zdecydowanej większości programów środki w nich inwestowane nie są obciążane opłatami od składek, po drugie koszty zarządzania (a więc te obciążające aktywa wszystkie środki inwestora) są znacząco niższe niż w inwestycjach detalicznych (i to nawet przy wykorzystaniu bardzo popularnych elektronicznych platform zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych typu mbank, które i tak już obniżają istotnie koszty inwestowania). Znaczenie różnic w kosztach zarządzania można przedstawić na prostym przykładzie - załóżmy, iż fundusz (szerzej produkt inwestycyjny, który wykorzystujemy w naszych inwestycjach) jest tańszy od dostępnego na rynku o 1.5% rocznie (dla przykładu może to oznaczać, że opłata za zarządzanie w naszym funduszu inwestycyjnym wynosi 2%, podczas, gdy taki sam fundusz, ale dostępny w detalu pobiera od inwestorów 3.5%). Przekładając różnicę w kosztach na różnicę w zyskach, po 5 latach osiągamy wynik inwestycyjny lepszy o 7.7%, po 10 latach o 16.1%, a po 20 latach aż o 1/3 (34.7%). Jak widać, dbałość o niskie koszty przynosi wymiermy i pewny efekt. Po 20 latach, niezależnie od sytuacji na rynku nasz fundusz będzie zawsze lepszy od funduszu droższego o 35%. Odnośnie drugiego punktu to warto podkreślić, iż dzięki systematyczności w oszczędzaniu możemy skorzystać z szeregu technik inwestycyjnych, niedostępnych w tradycyjnych inwestycjach. Warto wskazać przynajmniej trzy takie techniki: 1. Inwestowanie tzw. stałej kwoty. 2. Korzystanie z podejścia life cycle. 3. Reinwestowanie dochodów. Inwestowanie tzw. stałej kwoty pozwala inwestorom na kupowanie większej liczby akcji (innych instrumentów), gdy są tanie przy jednoczesnym automatycznym ograniczaniu zakupów w sytuacji, gdy interesujące nas akcje (instrumenty) są drogie. Taki właśnie efekt osiągamy w przypadku inwestowania stałej kwoty. Inwestując - przykładowo 100 zł miesięcznie w okresie, gdy akcje są tanie (np.kosztują 20 zł) kupujemy ich 5 w każdym miesiącu. Gdy drożeją (ich cena rośnie np. do 40 zł) kupujemy jedynie 2.5 miesięcznie. W ten sposób realizujemy klasyczną strategię inwestowania na rynku tanim i ograniczania inwestycji w momentach, gdy na rynku ceny rosną. W ramach drugiej z technik podejścia life cycle dopasowujemy sposób inwestowania do wieku inwestora. W efekcie w jej ramach ludzie młodzi mogą inwestować bardziej agresywnie ponieważ zawsze będą mieli czas na odrobienie strat, w przypadku osób starszych zaleca się natomiast ostrożniejsze inwestowanie - takie, które gwarantuje niższy, ale pewniejszy zysk. Kluczem jest automatyzm strategii oraz właściwa budowa portfela. Na kwestię dopasowania struktury inwestycji do wieku inwestora można również spojrzeć z innej perspektywy. Otóż w przypadku systematycznego inwestowania w pierwszym jego okresie o stanie konta inwestora decydują inwestowane środki (w naszym przypadku składki na PPE). W efekcie oszczędzający może sobie pozwolić na większe ryzyko, strata wciąż dotyczyć będzie bowiem stosunkowo niewielkiej kwoty. Dlatego też, nie narażając znacząco przyszłych aktywów inwestor może pozwolić sobie na bardziej ryzykowny sposób inwestowania. Jednak po kilkunastu, czy kilkudziesięciu latach inwestowania sytuacja jest inna posiadamy już stosunkowo dużo środków i bieżące zyski mają dla naszej sytuacji ogromne znaczenie bywa, że jednoroczny zysk jest równy składce z kilku lat. W efekcie inwestor w naturalny sposób (wierząc lub nie wierząc w zasadę life cycle ) zaczyna inwestować konserwatywnie, w pierwszym rzędzie starając się chronić kapitał, a dopiero w drugiej kolejności poszukując okazji do ponad przeciętnych zysków. Temat reinwestowania dochodów to najbardziej oczywista i prosta do wytłumaczenia korzyść inwestowania systematycznego. Dzięki systematyczności nasze środki pracują dłużej, w efekcie osiągamy wyższy dochód niżby to wynikało jedynie z prostej stopy zwrotu. CZERWIEC 2014 BIULETYN MARSH 2/2014

15 Odnośnie trzeciej zalety zwolnienia dochodów realizowanych w ramach PPE z podatku Belki to na efekt tej ulgi możemy spojrzeć na dwa sposoby: Po pierwsze: opłacając podatek w trakcie okresu inwestowania (np. w sytuacji zmiany strategii, której celem jest natychmiastowe zwiększenie udziału akcji w naszym portfelu - możliwe do osiągnięcia np. jedynie poprzez umorzenie jednostek funduszu dłużnego) pozbawiamy się szansy reinwestowania zysków część z nich pochłania bowiem sam podatek. Po drugie: nawet opłacając podatek na koniec okresu inwestowania, pozbawiamy się blisko 1/5 osiągniętych dochodów. Pamiętajmy także, że w inwestycjach długoterminowych ta 1/5 może oznaczać bardzo dużą kwotę. Znowu, aby wykazać dotkliwość podatku możemy sobie łatwo wyobrazić, że w praktyce pozbawiamy się w ten sposób - na przykład rocznej lub kilkuletniej składki. Na koniec warto wskazać, że aby skorzystać z którejkolwiek z prezentowanych powyżej zalet PPE musimy zaakceptować fakt, że (co do zasady) nasze inwestycje będą zamrożone na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. I na koniec dwa zdania na temat powszechności dobrowolnego oszczędzania w PPE. Ze statystyk Komisji Nadzoru Finansowego za 2012 rok wynika, że łączna liczba programów to prawie Uczestniczy w nich ponad 350 tys. Polaków, którzy na swoich kontach zgromadzili ponad 8 mld. złotych. Średnio, na jednego uczestnika przypada więc blisko 24 tys. zł. Średnia roczna składka opłacona przez pracodawcę wyniosła w 2012 roku zł, podczas gdy średnia składka pracownika to zł. Podsumowując te dane można jednoznacznie stwierdzić, że w niewielkim stopniu odzwierciedlają one potencjał tkwiący w PPE. Żeby rzeczywiście upowszechnić PPE potrzebnych jest obok czasu i przede wszystkim dobrej koniunktury gospodarczej szereg innych działań, których znaczna część powinna być zainicjowana przez rząd, w tym m.in. postulowane przez szereg środowisk zmiany w systemie podatkowym i wprowadzenie większej liczby zachęt do oszczędzania w PPE. Zgodnie z ustawą o PPE warunkiem wypłaty środków jest osiągnięcie wieku 60 lat oznacza to, że właśnie z taką perspektywą musi się liczyć inwestor chcący skorzystać z dobrodziejstwa PPE. Z drugiej strony nie sposób jednak nie wspomnieć, że przepisy prawa umożliwiają wcześniejszą wypłatę można to zrobić transferując środki z PPE (po ustaniu zatrudnienia z firmą, która prowadziła dla nas to PPE) na IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), a następnie dokonują tzw. zwrotu środków z IKE. Warto jedynie zauważyć, że w takim przypadku inwestor zapłaci cały zaległy podatek Belki (a więc pozbawiamy się jednej z zalet wskazanych powyżej), a dodatkowo z jego konta w IKE ZUS zabierze 30% środków wcześniej wpłaconych do PPE przez pracodawcę środki te zostaną przetransferowane na indywidualne konto ubezpieczonego w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (I filar systemu emerytalnego) i będą czekać, aż osoba ubezpieczona nabędzie uprawnienie do ich wypłaty (67 lat). W materiale wykorzystano fragmenty felietonu opublikowanego w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej w 2012 roku. BIULETYN MARSH 2/2014 CZERWIEC 2014

16 KONTAKT W przypadku pytań lub zainteresowania naszymi rozwiązaniami, prosimy o kontakt: PROGRAMY AFFINITY: KRZYSZTOF ZABOROWSKI DOROTA BANASZEK MERCER MARSH BENEFITS: KRZYSZTOF NOWAK MARCIN KOWALSKI Marsh is one of the Marsh & McLennan Companies, together with Guy Carpenter, Mercer, and Oliver Wyman. This document is not intended to be taken as advice regarding any individual situation and should not be relied upon as such. The information contained herein is based on sources we believe reliable, but we make no representation or warranty as to its accuracy. Marsh shall have no obligation to update this publication and shall have no liability to you or any other party arising out of this publication or any matter contained herein. Any statements concerning actuarial, tax, accounting, or legal matters are based solely on our experience as insurance brokers and risk consultants and are not to be relied upon as actuarial, accounting, tax, or legal advice, for which you should consult your own professional advisors. Any modeling, analytics, or projections are subject to inherent uncertainty, and the Marsh Analysis could be materially affected if any underlying assumptions, conditions, information, or factors are inaccurate or incomplete or should change. Marsh makes no representation or warranty concerning the application of policy wordings or the financial condition or solvency of insurers or re-insurers. Marsh makes no assurances regarding the availability, cost, or terms of insurance coverage. Copyright 2014 Marsh Inc. All rights reserved.

Rynek PPE w formach inwestycyjnej i ubezpieczeniowej

Rynek PPE w formach inwestycyjnej i ubezpieczeniowej Rynek PPE w formach inwestycyjnej i ubezpieczeniowej stan obecny, bariery rozwojowe, oczekiwania. Agnieszka Łukawska, Legg Mason TFI S.A. Dyrektor ds. sprzedaży Warszawa, 4 czerwca 2012 Aktywa PPE* Łącznie:

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Efektywność wybranych świadczeń pracowniczych.

Efektywność wybranych świadczeń pracowniczych. Efektywność wybranych świadczeń pracowniczych. Próba zdefiniowania sposobów oceny efektywności świadczeń pracowniczych przykłady praktyczne. Mercer Polska Krzysztof Nowak, Kraków, 18 i 19 maja 2015 Agenda

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów. Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA

Oferta dla Klientów. Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA Oferta dla Klientów Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA Kilka słów o Perfect NDF SA: Firma Perfect NDF powstała 22 lipca 1994r. Od samego początku strategia Spółki ukierunkowana jest na kompleksową

Bardziej szczegółowo

Uwagi nad możliwymi zmianami w zakresie PPE

Uwagi nad możliwymi zmianami w zakresie PPE Warszawa, 24 listopada 2016 r. Uwagi nad możliwymi zmianami w zakresie PPE dr Marcin WOJEWÓDKA Członek Zarządu ZUS Centrala ZUS 2 Porównanie liczby uczestniczących w PPE na dzień 31 grudnia 2015 roku,

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ewa Wierzbicka Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie Konferencja 20 21.06. 2016r. Ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE,

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE, 1. Czy każdy może założyć IKE i IKZE? Prawo do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach IKE i IKZE przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób małoletnich,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Pracowniczy Program Emerytalny Jest to system oszczędzania dla osób, które chcą powiększyć swoją emeryturę oraz stworzyć sobie możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa Co to jest? Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) to możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach oraz perspektywy rozwoju funduszy w III filarze emerytalnym

Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach oraz perspektywy rozwoju funduszy w III filarze emerytalnym Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach 2006-2016 oraz perspektywy rozwoju funduszy w III filarze emerytalnym Tomasz Orlik, czerwiec 2016 Page 1 I For broker/dealer

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców Rachunek db Firma z Przyszłością Dla kogo jest to interesujące rozwiązanie: Przedsiębiorcy prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

wszystko gra Jak dobrze zainwestujesz!

wszystko gra Jak dobrze zainwestujesz! wszystko gra Jak dobrze zainwestujesz! START Zanim zaczniesz, poznaj zasady! Bądź niezależny finansowo i wybierz: 2 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Programy ubezpieczeniowo-inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Wartości Doradców Alex T. Great

Wartości Doradców Alex T. Great Wartości Doradców Alex T. Great Odpowiedzialność za słowa, deklaracje i czyny. Mamy świadomość, że każde działanie wywołuje skutki. Zaufanie jakim świat nas obdarza: Klienci, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Oferta bancassistance dla mikroprzedsiębiorstw. Kongres Bankowości Detalicznej, Warszawa dn. 25 października 2012 r.

Oferta bancassistance dla mikroprzedsiębiorstw. Kongres Bankowości Detalicznej, Warszawa dn. 25 października 2012 r. Oferta bancassistance dla mikroprzedsiębiorstw. Kongres Bankowości Detalicznej, Warszawa dn. 25 października 2012 r. Małe i średnie przedsiębiorstwa obecnie Obecny stan małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w: (Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI UWAGA: W pytaniach 1 2 należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym podpunkcie. W pozostałych pytaniach należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 1. Proszę zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? QA/FIR/1/2011 STRATEGIA LWA W SKRÓCIE Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? Strategia Lwa to elastyczne ubezpieczenie, które może zapewnić Twoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci, a

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE EMERYTALNE

INDYWIDUALNE EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DLACZEGO WARTO MIEĆ IKE? Rok Źródło Wysokość emertury stopa zastąpienia 1997 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności opracowanie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS"

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO PLUS Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS" 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe Mono Plus 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oferta produktowa dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Eurokonto Mobilne to nowoczesny pakiet mobilnych rozwiązań dla osób aktywnych pozwalający kontaktować się z Bankiem w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych 1 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie regulują zasady otwierania i prowadzenia pakietu

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować nowoczesny system świadczeń pozapłacowych? Małgorzata Zachorowska Zachorowska & Partners

Jak zbudować nowoczesny system świadczeń pozapłacowych? Małgorzata Zachorowska Zachorowska & Partners Jak zbudować nowoczesny system świadczeń pozapłacowych? Małgorzata Zachorowska Zachorowska & Partners Dlaczego firmy, mimo obecnych przepisów o podatku dochodowym i ZUS, oferują pracownikom system świadczeń

Bardziej szczegółowo

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego powinniśmy sprzedawać Ubezpieczenie CPI do Kredytów Mieszkaniowych udzielanych przez Pekao S.A.

Dlaczego powinniśmy sprzedawać Ubezpieczenie CPI do Kredytów Mieszkaniowych udzielanych przez Pekao S.A. Dlaczego powinniśmy sprzedawać Ubezpieczenie CPI do Kredytów Mieszkaniowych udzielanych przez Pekao S.A. Warszawa, czerwiec 2011 Korzyści dla Klienta i Partnera SprzedaŜy CPI Ubezpieczenie wpływa na wzrost

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmian w III filarze obligatoryjne PPE

Propozycja zmian w III filarze obligatoryjne PPE Warszawa, 20 czerwca 2016 r. Propozycja zmian w III filarze obligatoryjne PPE Czas rozdać wędki, nie ryby dr Marcin WOJEWÓDKA Członek Zarządu ZUS Konferencja Długoterminowe Oszczędzanie SGH Diagnoza Dalszy

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe MONO? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia i

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego Wzór Testu Odpowiedniości, r. TEST ODPOWIEDNIOŚCI 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza: a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania na IKE?...

Bardziej szczegółowo

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense.

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense. Moduł szkoleniowy I Podstawy EPC Projekt Transparense PRZEGLĄD MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH I. Podstawy EPC II. EPC Od identyfikacji projektu do przetargu III. EPC Od kontraktu do gwarantowanych oszczędności

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony?

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Program Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Na co zwrócić szczególną uwagę przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (na przykładzie ubezpieczenia nieruchomości, OC przedsiębiorcy, ubezpieczenia D&O,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE Konferencja

ZAPROSZENIE Konferencja ZAPROSZENIE Konferencja W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na konferencję pt. NOWOCZESNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY, CZYLI FUNDUSZ I NIE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA OD A DO Z. Marek Krawczyk Częstochowa, 25.11.2014 r.

UBEZPIECZENIA OD A DO Z. Marek Krawczyk Częstochowa, 25.11.2014 r. UBEZPIECZENIA OD A DO Z. Marek Krawczyk Częstochowa, 25.11.2014 r. Kontrakt! PLAN SPOTKANIA: Częstochowa, 25.11.2014 r. 1. CZYM SA UBEZPIECZENIA? A) WSTĘP B) PRZYKŁAD C) HISTORIA D) KTO OFERUJE? 2. RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku.

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. System emerytalny składa się z trzech filarów. Na podstawie podanych niżej kryteriów klasyfikacji nowy system emerytalny

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC?

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? www.firmatransportowa.pl TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? Spis treści Jaki zakres ochrony możesz

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe

Rozwiązania finansowe Rozwiązania finansowe Prosto i szybko www.siemens.pl/leasing Financial Services Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. W roku 2014 (w procentach) 1% 3% Wartość

Bardziej szczegółowo

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ UDAŁO? Emerytalne Konto Oszczędnościowe sposobem na wyższą emeryturę

CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ UDAŁO? Emerytalne Konto Oszczędnościowe sposobem na wyższą emeryturę CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ UDAŁO? Emerytalne Konto Oszczędnościowe sposobem na wyższą emeryturę III filar emerytalny ewolucja systemu PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE INDYWIDUALNE

Bardziej szczegółowo

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Ogólne informacje na temat badania 30 50 Krajów Pytań Liczba klientów 24 000 11 000 500 EMEIA W 2014 roku firma doradcza EY przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe oszczędzanie emerytalne. 16 maja 2012

Długoterminowe oszczędzanie emerytalne. 16 maja 2012 Długoterminowe oszczędzanie emerytalne 16 maja 2012 Polski system emerytalny ZUS OFE III FILAR BEZPIECZEŃSTWO dzięki RÓŻNORODNOŚCI Składka kluczowy element systemu Z systemu emerytalnego otrzymamy tyle

Bardziej szczegółowo

PressPack. Sztuka doradzania. O firmie

PressPack. Sztuka doradzania. O firmie PressPack PressPack Rynek usług finansowych i ubezpieczeniowych w Polsce rośnie bardzo dynamicznie. I choć do Niemiec, gdzie jeden doradca finansowy przypada średnio na 1000 mieszkańców jeszcze nam daleko

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto:

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto: Indywidualne terminowe ubezpieczenia na życie Posiadając kredyt, pożyczkę lub zobowiązanie w formie leasingu, trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie - najlepiej w formie odpowiedniej polisy na życie. Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować?

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Co zrobić, aby dobrze ulokować nasze nadwyżki inwestycyjne? Gdzie zarobimy najwięcej i które z instrumentów finansowych są obarczone najmniejszym ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje

Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje www.pwc.com XI Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania przygotowania kubaturowych projektów PPP 7

Bardziej szczegółowo

9. Czy osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą wpłacać na IKE? Tak.

9. Czy osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą wpłacać na IKE? Tak. IKE Pytania/odpowiedzi dotyczące Indywidualnego Konta Emerytalnego 1. Co to jest IKE? Pełna nazwa to Indywidualne Konto Emerytalne Jest ono jednym z elementów III filaru systemu emerytalnego. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO Warszawa, 30.03.2015 ING Konto Funduszowe SFIO ING BANK ŚLĄSKI od lat zachęca do oszczędzania. Jeden z wiodących banków dla klienta detalicznego: W obrębie oferty oszczędnościowej z ponad 8% udziałem w

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN ZYSKU / OPIEKUN DORADCY

OPIEKUN ZYSKU / OPIEKUN DORADCY OPIEKUN ZYSKU / OPIEKUN DORADCY - PAKIET POMOCY W INWESTOWANIU DLA TWOICH KLIENTÓW - MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA DORADCÓW FINANSOWYCH I FIRM DORADZTWA FINANSOWEGO W JAKICH PRODUKTACH SKORZYSTASZ Portal

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE Rodzaje kwalifikowanych programów emerytalnych PPE Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne IKE Indywidualne (od II poł 2004) Indywidualne konto emerytalne IKZE Indywidulane (od stycznia 2012)

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH Tabela oferty ów dla Produktów Hipotecznych z dnia 15 marca 2017 r. I. WSTĘP 1. Tabela oferty ów wraz z Regulaminem ów określają warunki obniżenia Marży Podstawowej, Prowizji Przygotowawczej oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:00) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego: Kim Jesteśmy? Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego. Działamy z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów usług finansowych. Oferujemy wiedzę, znajomość rynku

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. PYTANIA I ODPOWIEDZI P R AC OWNICZY PROGR AM E MERYTAL N Y BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, maj 2017 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Strona 1 z 7 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń

CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń Andrzej Pasek Products & Sales Director Commercial Insurance Division Warszawa, dnia 7 października 015 r. Asseco

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014.

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Piotr Popowski Partner. Lider Grupy Performance Improvement w Dziale Rynków Finansowych EY.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRAWNA. Rozwiązanie pakietowe dla firm

OBSŁUGA PRAWNA. Rozwiązanie pakietowe dla firm OBSŁUGA PRAWNA Rozwiązanie pakietowe dla firm Pakiety obsługi prawnej Kompleksowa ochrona prawna w zamian za zryczałtowaną miesięczną opłatę ASAP24 oferuje rozwiązanie dostosowane do problemów prawnych

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Montaż finansowy dla przedsiębiorstw. prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska

Montaż finansowy dla przedsiębiorstw. prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska Montaż finansowy dla przedsiębiorstw prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska Finansowanie Strukturalne Struktura finansowa, która opiera się na przyszłych przepływach pieniężnych będących pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo