Motywowanie wolontariuszy. dr Anita Basioska dr Marek Nowak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Motywowanie wolontariuszy. dr Anita Basioska dr Marek Nowak"

Transkrypt

1 Motywowanie wolontariuszy dr Anita Basioska dr Marek Nowak

2 Kryzys wolontariatu W 2008 roku 11,3% czyli ok. 4 mln dorosłych Polaków poświęciło swój czas na bezpłatną pracę na rzecz innych. To ponad 10 punktów procentowych mniej niż w 2006 roku (Badanie WOLONTARIAT I FILANTROPIA POLAKÓW 2008 rok)

3

4 Kryzys wolontariatu Co szósty Polak poświęcił swój czas na dobrowolną pracę na rzecz innych w 2010 roku (Komunikat CBOS Działalnośd społeczna Polaków 2010 rok)

5 Powody braku zaangażowania w wolontariat Powody braku zaangażowania Nie mam czasu 26,3 32,9 34,8 Nie interesuję się tym, nigdy o tym nie myślałem 27,6 33,8 33,6 Muszę zatroszczyd się przede wszystkim o siebie i rodzinę 36 26,8 14,8 Nikt mnie o to nie prosił 15,4 14,2 14,3 Nie sądzę, żebym miał(a) coś do zaoferowania 6,2 8,5 6,8 Nie napotkałem żadnej interesującej grupy/organizacji 7 6,1 5,4 Sądzę, że nie jestem do tego fizycznie zdolny(a) 5,1 4,6 3,4 Nie mam zaufania do działao organizacji, nie sądzę, żeby warto było Badania im pomagad WOLONTARIAT, FILANTROPIA I 1% z 2008 r. 6,3 6,3 3,1 Nie wiem gdzie znaleźd informacje o możliwości zaangażowania się 4,7 1,8 2,7 W przeszłości miałem(am) złe doświadczenia z takim rodzajem pracy 1,9 1,5 2,0

6 Powody nieangażowania się w wolontariat w Wielkopolsce 1. Brak czasu (60% respondentów) 2. Nie stad na darmową pomoc (19% respondentów) 3. Brak potrzeby (17% respondentów) Badanie Wolontariat wart poznania 2009 rok,

7 Wybrane teorie motywacji 1. Teoria oczekiwao Vroom`a 2. Teoria dwuczynnikowa Herzberga 3. Hierarchia potrzeb A. Maslowa

8 Koncepcje motywacji wolontariuszy przegląd literatury 1. Dwa główne motywy: indywidualna satysfakcja i ocena nagród (Pearce, 1983;Nayor, 1985; Gidron 1983) 2. Podstawowy motyw: pomoc innym (Cnaan, Goldgberg Glen, 1991) 3. Motywy egoistyczne (materialne nagrody) i motywy altruistyczne (niematerialne nagrody) 4. Motywy altruistyczne, egoistyczne i społeczne (społeczna integracja)

9 Koncepcje motywacji wolontariuszy przegląd literatury Trzy główne determinanty podejmowania działao dobrowolnych na rzecz dobra wspólnego: 1. Wolontariat jako normalny sposób konsumpcji. 2. Wolontariat jako sposób zwiększania dochodów. 3. Odwołuje się do poczucia moralnej obligacji ludzi proszonych o pomoc przez organizacje (Hackl i inni, 2009)

10 Koncepcje motywacji wolontariuszy przegląd literatury Motywacje ze względu na wartości, postawy: 1. samoocena 2. poczucie obowiązku 3. wiara religijna, 4. wpływ innych 5. korzyści społeczne (nowi przyjaciele)(govekar i Govekar 2008).

11 Motywowanie wolontariuszy przegląd literatury Cztery główne motywacje: 1. Wzajemna pomoc 2. Filantropia 3. Wolontariat jako forma samopomocy (odczuwają taką potrzebę bądź wpłynęło jakieś wydarzenie w życiu np. emerytura, bolesna strata) 4. Zdobycie nowych umiejętności i doświadczeo, które są wartościowe na rynku pracy (http://www.worldvolunteerweb.org/resources/research-reports/national/doc/people-volunteer-to-make.html)

12 Motywy zachowao prospołecznych 1. Motywacja egocentryczna człowiek pomaga dlatego, że czerpie z tego korzyści lub w ten sposób chce stworzyd pomyślny dla siebie układ okoliczności zewnętrznych. Mogą to byd zarówno korzyści osobiste, jak również chęd zabezpieczenia się przed niepożądanymi dla niego ewentualnościami. 2. Motywacji empatyczna człowiek pomaga innym, bo w ten sposób zmniejsza lub niweluje przykre stany napięcia, jakie wywołuje w nim widok osoby cierpiącej. 3. Motywacja normatywna wynika ona z internalizacji (uwewnętrznienia) norm moralnych i dążenia do zachowania zgodnego z tymi normami, czyli wypełniania obowiązków, jakie są w nich zawarte.

13 Determinanty pomocy wg koncepcji R. Cialdiniego Motywem zachowao prospołecznych jest realizacja określonego celu: dla własnego dobra, aby podwyższyd swoją pozycję społeczną i zdobyd aprobatę, w celu zarządzania własnym wizerunkiem lub by w ten sposób radzid sobie z własnymi emocjami i nastrojami.

14 Powody angażowania się motywacje wolontariuszy 1. Pomoc innym (ponad 60 %) 2. Zdobycie nowych umiejętności (ok. połowa badanych) 3. Chęd zajęcia się czymś (41 %), 4. Poznanie nowych ludzi (30%) 5. Własna satysfakcja (30%) 6. możliwośd spłaty długu wobec innych (11 %) 7. To sposób walki o specjalną sprawę (7 %) (Badanie WOLONTARIAT I FILANTROPIA POLAKÓW 2008 rok)

15 Powody angażowania się motywacje wolontariuszy 1. Moralne, religijne lub polityczne przekonania nakazujące im pomagad innym (60,7%) 2. Pomaga innym licząc w przyszłości na odwzajemnienie pomocy(35%) 3. Przyjemnośd 4. Możliwośd bycia między ludźmi, nawiązania kontaktów, pozwala pożytecznie wykorzystad czas (20% ) 5. Nie potrafi odmawiad (ok. 25%) 6. Forma odwdzięczenia się za pomoc (3,9%) (Badanie WOLONTARIAT, FILANTROPIA I 1% z 20087rok)

16 Powody angażowania się motywacje wolontariuszy 1. Pomoc innym (75%) 2. Robienie ciekawych rzeczy (42%) 3. Poznanie osób, nowe kontakty (35%) 4. Zdobycie doświadczenia zawodowego (24%) 5. Współpraca z prestiżową organizacją (9%) 6. Sposób spędzania wolnego czasu (11%) (Badanie Wolontariat wart poznania 2009 rok)

17 Powody angażowania się motywacje wolontariuszy Motywacje Procent Moralne, polityczne, religijne przekonania 60,7% Pomaga innym licząc w przyszłości na odwzajemnienie pomocy(35 35% Sprawia mi to przyjemnośd / interesuję się tym 34,4% Daje mi to możliwośd bycia między ludźmi, nawiązania kontaktów, pozwala pożytecznie wykorzystad czas 23% Nie potrafię odmawiad 20,7% Moi znajomi i bliscy też to robią 17,4% Chcę zdobyd nowe umiejętności, 11,5% Mam do spłącenia dług 3,9% (Badanie WOLONTARIAT, FILANTROPIA I 1% z 2007rok)

18 Motywacje wolontariuszy 50+ Jak to się stało, że został Pan wolontariuszem? Kiedy skooczyłem pracowad, to już po paru miesiącach zauważyłem, co straciłem. Myślałem, że sobie poleniuchuję, nic nie będę robił. Żadnego wczesnego wstawania, ale to nie było to, czego chciałem. Wcześniej cały czas pracowałem z ludźmi i na emeryturze brakowało mi tego. Nie mogłem znaleźd sobie miejsca, byłem sfrustrowany. Aż kiedyś syn usłyszał, że gdzieś poszukują wolontariuszy. I tak to się zaczęło (Stanisław, 67 lat, uczestnik badania) (Badanie postaw wobec wolontariatu 50+, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2007)

19 Motywacje wolontariuszy 50+ Jak praca wolontariusza wpłynęła na Pani życie? Doszło mi dużo zajęd, zmienił się tryb życia, pojawił się podział na obszary: rodzina, praca zawodowa i wolontariat. Pogłębiłam wiedzę, zdobyłam nowe umiejętności. Czuję się spełniona, użyteczna, mam dużą satysfakcję. Człowiek, który nie tkwi tylko w rodzinie lub w pracy, a angażuje się w wolontariat, ma możliwośd zdystansowania się do problemów, łatwiej mu nieraz znosid Porażki (Teresa, 60 lat)

20 Motywacje wolontariuszy 50+ Satysfakcja z niesienia pomocy innym/poczucie bycia potrzebnym Procent 72,2% Poznanie nowych ludzi 60,1% Własna satysfakcja 47,2% Zdobywanie nowych umiejętności 38,9% Każda pomoc zostanie odwzajemniona 36,1% Przekonania moralne, polityczne, religijne 33,3% Chęd zagospodarowania czasu wolnego 27,8% Moi znajomi też są wolontariuszami 19,4%

21 Motywowanie wolontariuszy Motywatory pozafinansowe: dziękuję, pytanie o opinie, wyrażanie uznania wolontariuszom: powinno ono byd systematyczne, a nie okazjonalne, na stworzenie dla nich możliwości rozwoju: wielu ochotników zaczynała pracę od realizacji prostych zdao, stając się po jakimś czasie samodzielnymi koordynatorami projektów, na zapewnienie mi pracy, która da im zadowolenie - ważne jest odpowiednie dopasowanie osoby do zadania, stworzenie odpowiednich warunków pracy - dotyczy to spraw technicznych związanych z miejscem pracy oraz dobrej atmosfery, zwracanie uwagi na dobre relacje wolontariuszy z pracownikami etatowymi.

22 Motywowanie wolontariuszy Vern Lake 101 sposobów wyrażania uznania wolontariuszom" 1. Uśmiechnij się na powitanie. 2. Nie zapominaj o zwrocie "dzieo dobry". 3. Powitaj wolontariusza imieniem. 4. Zaproponuj coś do picia. 5. Zapewnij przeszkolenie przed rozpoczęciem pracy. 6. Pomóż nabrad pewności siebie. 7. Dokładnie wyjaśnij szczegóły związane z realizacją zadania. 8. Przygotuj skrzynkę kontaktową dla wolontariuszy na ich opinie i sugestie. 9. Zwród koszty związane z realizacją zadania. 10. Zainteresuj się raportem, sprawozdaniem z realizacji zadania. 11. Postaraj się o ulgi i rabaty dla wolontariuszy. 12. Pomyśl o odznakach i symbolicznych dystynkcjach. 13. Zapewnij kawę i coś słodkiego w wolnych chwilach. 14. Zaplanuj coroczną imprezę okolicznościową. 15. Zaproś go na spotkanie personelu.

23 Motywowanie wolontariuszy 16. Miej na uwadze indywidualne potrzeby i problemy wolontariusza. 17. Bądź uprzejmy. 18. Powierz mu odpowiedzialnośd za konkretne zadania. 19. Wyeksponuj w ważnym miejscu listę honorowych wolontariuszy. 20. Szanuj preferencje i pragnienia wolontariuszy. 21. Zaproponuj nieformalne spotkania przy kawie. 22. Nieustannie zapewniaj wolontariuszom wyzwania i nowe zadania do realizacji. 23. Wyślij wolontariuszowi kartę z życzeniami na święta, urodziny albo bez okazji. 24. Zaproponuj opiekę i pomoc w trudnych sytuacjach. 25. Bądź komunikatywny. 26. Nakłoo najważniejsze osoby w organizacji do poznania się z wolontariuszem. 27. Pamiętaj o omówieniu wrażeo i doświadczeo nabytych w czasie realizacji zadao. 28. Szanuj ograniczenia wolontariusza.

24 Motywowanie wolontariuszy propozycje pytao badawczych 1. Jakie są narzędzia motywowania wolontariuszy? 2. Jakie są motywacje osób angażujących się w wolontariat? 3. Jak skutecznie motywowad wolontariuszy? 4. Jakie czynniki uatrakcyjnią angażowanie się w wolontariat?

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu

Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu Poznań, wrzesień 2013 Niniejszy dokument został opracowany przez zespół w składzie: Monika Szelągiewicz, Adrianna Brzostowska, Magdalena Krysińska-Sowa, Maria

Bardziej szczegółowo

moduł 4 Finanse w organizacji pozarządowej

moduł 4 Finanse w organizacji pozarządowej moduł 4 Finanse w organizacji pozarządowej Finanse w organizacji pozarządowej WSTĘP (7) Spis rzeczy TEORIA Paweł Łukasiak, Agata Stafiej-Bartosik METODA K3 A PLANOWANIE STRATEGII POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami

PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Redakcja: Wojciech Rustecki Autorzy tekstów: Dagmara Gortych, Ireneusz Jundziłł, Wojciech Rustecki

Bardziej szczegółowo

Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością. Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji

Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością. Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością Raport

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW Publikacja powstała w ramach projektu Rozwijamy skrzydła stawiamy na wolontariat! WSTĘP Potrzeba działania społecznego jest znacząco związana

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Stanisław Zając 1 WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie: Przedstawiono problematykę motywacji pracowników i jej wpływ na jakość i efektywność pracy

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Podręcznik mentora Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

O społeczności lokalnej, kapitale społecznym i przedsiębiorczości społecznej

O społeczności lokalnej, kapitale społecznym i przedsiębiorczości społecznej O społeczności lokalnej, kapitale społecznym i przedsiębiorczości społecznej Każdy i każda z nas należy do jakiejś społeczności lokalnej. Społecznośd lokalna to zbiorowośd ludzi zamieszkująca niewielki

Bardziej szczegółowo

darmowy e-book Wyznaczanie

darmowy e-book Wyznaczanie darmowy e-book BRIAN TRACY INTERNATIONAL Brian tracy Wyznaczanie Celów Osobisty przewodnik Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż ludzie bez

Bardziej szczegółowo

ISBN:987-83-923109-5-2

ISBN:987-83-923109-5-2 Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu Mama w pracy społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego 1 Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego Warszawa, 2014 2 GŁOS ORGANIZACJI 1. Nota metodologiczna Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Sukcesja w pytaniach i odpowiedziach

Sukcesja w pytaniach i odpowiedziach Strona1 Sukcesja w pytaniach i odpowiedziach Materiały bezpłatne Strona2 Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja powstała w

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Poradnik Wolontariusza Banku Żywności w Olsztynie

Poradnik Wolontariusza Banku Żywności w Olsztynie Poradnik Wolontariusza Banku Żywności w Olsztynie Redakcja: Joanna Borowska Marek Borowski Izabela Walicka Olsztyn 2010 Projekt graficzny, skład, łamanie: Studio OFF 10-420 Olsztyn, ul. Stalowa 5 tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 36 41 600, fax (41) 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: wup@wup.kielce.pl Redakcja: Centrum Informacji i Planowania

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Marta Gumkowska. Dobre praktyki

Marta Gumkowska. Dobre praktyki Marta Gumkowska Dobre praktyki 1. Nazwa i adres instytucji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 22 100 Chełm 2. Tytuł programu Uśmiech Kingi 3. Data rozpoczęcia programu Luty 2007

Bardziej szczegółowo

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem.

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Carnegie ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Studia podyplomowe Zarządzanie w

Bardziej szczegółowo