obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy"

Transkrypt

1 Edward Dolny

2 obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy

3 VII VI V IV III II I Czynniki zachęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Zły stan zdrowia 21. Uzyskanie wieku emerytalnego 20. Niestabilność przepisów prawa 6. Groźba utraty pracy 5. Trudna sytuacja ekonomiczna firmy 9. Długie dojazdy do pracy 8. Wyczerpujący charakter pracy 7. Brak satysfakcji z pracy 10. Brak pracy w krótszym wymiarze czasu 19. Niskie zarobki w stosunku do wysokości emerytury 13. Rodzina jest w dobrej sytuacji materialnej 12. Dochody z emerytury są wystarczające 11. Połączenie dochodów z pracy z emeryturą 4. Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego 3. Opieka nad wnukami 2. Opieka na osobą chorą 18. Chęć życia bez stresu, na luzie, bez szefa 17. Zajęcie się sobą, hobby, sportem, podróżami 16. Praca charytatywna 15. Większa ilość czasu dla rodziny i przyjaciół 14. Mąż/żona przeszedł na emeryturę odsetek respondentów I stan zdrowia; II czynniki prawne; III utrata pracy; IV charakter i warunki pracy; V czynniki dochodowe; VI czynniki rodzinne; VII czynniki społeczne

4 Stan zdrowia (respondenta) 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Mężczyźni Kobiety

5 Stan zdrowia (respondenta) 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Pracujący Bierny zawodowo Bezrobotny

6 Czynniki prawne wg płci i wieku 60,0% 50,0% 40,0% Mężczyźni Kobiety 30,0% ,0% ,0% 0,0% 20. Niestabilność przepisów prawa dotyczących przechodzenia na emeryturę, szczególnie wcześniejszą 21. Wiek emerytalny

7 Czynniki prawne wg wykształcenia i statusu na rynku pracy 60,0% 50,0% 40,0% Podstawowe Zasadnicze zawodowe 30,0% Średnie Wyższe 20,0% Pracujący Bierny zawodowo Bezrobotny 10,0% 0,0% 20. Niestabilność przepisów prawa dotyczących przechodzenia na emeryturę, szczególnie wcześniejszą 21. Wiek emerytalny

8 Groźba utraty pracy wg płci i wieku 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% Mężczyźni Kobiety 20,0% ,0% ,0% ,0% 0,0% 5. Trudna sytuacja firmy/pracodawcy (likwidacja, upadłość, redukcje zatrudnienia), brak możliwości dalszej pracy w tym miejscu 6. Groźba utraty pracy i jednocześnie brak możliwości lub małe szanse znalezienia innej pracy

9 Groźba utraty pracy 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Pracujący Bierny zawodowo Bezrobotny 5,0% 0,0% 5. Trudna sytuacja firmy/pracodawcy (likwidacja, upadłość, redukcje zatrudnienia), brak możliwości dalszej pracy w tym miejscu 6. Groźba utraty pracy i jednocześnie brak możliwości lub małe szanse znalezienia innej pracy

10 Charakter i warunki pracy 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Mężczyźni Kobiety 5,0% 0,0% 7. Brak satysfakcji / zadowolenia z pracy 8. Wyczerpujący charakter pracy, niemożność znalezienia lżejszej pracy 9. Bardzo długie dojazdy do pracy, niemożność znalezienia pracy w bliższej 10. Zbyt duże zmęczenie pracą w pełnym wymiarze czasu i niemożność odległości znalezienia pracy w krótszym wymiarze

11 Charakter i warunki pracy a wykształcenie 25,0% 20,0% 15,0% Podstawowe 10,0% Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe 5,0% 0,0% 7. Brak satysfakcji / zadowolenia z pracy 8. Wyczerpujący charakter pracy, niemożność znalezienia lżejszej pracy 9. Bardzo długie dojazdy do pracy, niemożność znalezienia pracy w 10. Zbyt duże zmęczenie pracą w pełnym wymiarze czasu i niemożność bliższej odległości znalezienia pracy w krótszym wymiarze

12 Czynniki dochodowe wg płci 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Mężczyźni Kobiety 5,0% 0,0% 11. Możliwość zwiększenia dochodów przez połączenie emerytury z dodatkową pracą 12 Brak konieczności zarabiania, gdy są wystarczające dochody z 13. Brak konieczności zarabiania, jeśli rodzina jest dostatecznie, materialnie 19. Niskie zarobki (dochody) w stosunku do możliwej wysokości emerytury emerytury zabezpieczona

13 Czynniki dochodowe a wykształcenie 25,0% 20,0% 15,0% Podstawowe 10,0% Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe 5,0% 0,0% 11. Możliwość zwiększenia dochodów przez połączenie 12 Brak konieczności zarabiania, gdy są wystarczające dochody z 13. Brak konieczności zarabiania, jeśli rodzina jest dostatecznie, 19. Niskie zarobki (dochody) w stosunku do możliwej wysokości emerytury z dodatkową pracą emerytury materialnie zabezpieczona emerytury

14 Czynniki rodinne a płeć i wiek 25,0% 20,0% 15,0% Mężczyźni Kobiety ,0% ,0% ,0% 2. Konieczność opiekowania się chorym członkiem rodziny 3. Potrzeba zapewnienia opieki wnukom 4. Potrzeba pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego dorosłego dziecka (mieszkającego osobno)

15 Czynniki rodzinne a wykształcenie 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe 4,0% 2,0% 0,0% 2. Konieczność opiekowania się chorym członkiem rodziny 3. Potrzeba zapewnienia opieki wnukom 4. Potrzeba pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego dorosłego dziecka (mieszkającego osobno)

16 Czynniki osobiste a płeć 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Mężczyźni Kobiety

17 Czynniki osobite a wykształcenie 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe

18 VII VI V IV III II I Najważniejsze czynniki zachęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Zły stan zdrowia 21. Uzyskanie wieku emerytalnego 20. Niestabilność przepisów prawa 6. Groźba utraty pracy 5. Trudna sytuacja ekonomiczna firmy 9. Długie dojazdy do pracy 8. Wyczerpujący charakter pracy 7. Brak satysfakcji z pracy 10. Brak pracy w krótszym wymiarze czasu 19. Niskie zarobki w stosunku do wysokości emerytury 13. Rodzina jest w dobrej sytuacji materialnej 12. Dochody z emerytury są wystarczające 11. Połączenie dochodów z pracy z emeryturą 4. Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego 3. Opieka nad wnukami 2. Opieka na osobą chorą 18. Chęć życia bez stresu, na luzie, bez szefa 17. Zajęcie się sobą, hobby, sportem, podróżami 15. Większa ilość czasu dla rodziny i przyjaciół 14. Mąż/żona przeszedł na emeryturę odsetek respondentów I stan zdrowia; II czynniki prawne; III utrata pracy; IV charakter i warunki pracy; V czynniki dochodowe; VI czynniki rodzinne; VII czynniki społeczne

19 VII VI V IV III II I Drugie w hierarchii ważności czynniki zachęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Zły stan zdrowia 21. Uzyskanie wieku emerytalnego 20. Niestabilność przepisów prawa 6. Groźba utraty pracy 5. Trudna sytuacja ekonomiczna firmy 9. Długie dojazdy do pracy 8. Wyczerpujący charakter pracy 7. Brak satysfakcji z pracy 10. Brak pracy w krótszym wymiarze czasu 19. Niskie zarobki w stosunku do wysokości emerytury 13. Rodzina jest w dobrej sytuacji materialnej 12. Dochody z emerytury są wystarczające 11. Połączenie dochodów z pracy z emeryturą 4. Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego 3. Opieka nad wnukami 2. Opieka na osobą chorą 18. Chęć życia bez stresu, na luzie, bez szefa 17. Zajęcie się sobą, hobby, sportem, podróżami 16. Praca charytatywna 15. Większa ilość czasu dla rodziny i przyjaciół 14. Mąż/żona przeszedł na emeryturę odsetek respondentów I stan zdrowia; II czynniki prawne; III utrata pracy; IV charakter i warunki pracy; V czynniki dochodowe; VI czynniki rodzinne; VII czynniki społeczne

20 VII VI V IV III II I Trzecie w hierarchii ważności czynniki zachęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Zły stan zdrowia 21. Uzyskanie wieku emerytalnego 20. Niestabilność przepisów prawa 6. Groźba utraty pracy 5. Trudna sytuacja ekonomiczna firmy 9. Długie dojazdy do pracy 8. Wyczerpujący charakter pracy 7. Brak satysfakcji z pracy 10. Brak pracy w krótszym wymiarze czasu 19. Niskie zarobki w stosunku do wysokości emerytury 13. Rodzina jest w dobrej sytuacji materialnej 12. Dochody z emerytury są wystarczające 11. Połączenie dochodów z pracy z emeryturą 4. Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego 3. Opieka nad wnukami 2. Opieka na osobą chorą 18. Chęć życia bez stresu, na luzie, bez szefa 17. Zajęcie się sobą, hobby, sportem, podróżami 16. Praca charytatywna 15. Większa ilość czasu dla rodziny i przyjaciół 14. Mąż/żona przeszedł na emeryturę odsetek respondentów I stan zdrowia; II czynniki prawne; III utrata pracy; IV charakter i warunki pracy; V czynniki dochodowe; VI czynniki rodzinne; VII czynniki społeczne

21 IV III II I Powody zniechęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 3. Utrata możliwości skorzystania z podwyżek 4. Utrata niezależności materialnej 1. Duże zmniejszenie dochodów 5. Utrata możliwości materialnego zabezpieczenia rodziny 13. Przepisy ograniczające możliwości zarobkowania 7. Obawa przed koniecznością prowadzenia gospodarstwa 6. Obawa przed koniecznością opieki nad osobą chorą lub wnukami 9. Utrata poszanowania, pozycji społecznej 2. Utrata szans na awans 12. Nuda 11. Stanie się nieużytecznym, zbędnym 8. Utrata kontaktów koleżeńskich 10. Utrata interesujących zajęć zawodowych 15. Żadne z powyższych powodów I czynniki dochodowe; II czynniki rodzinne; III czynniki społeczne odsetek respondentów

22 Czynniki dochodowe a płeć 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Mężczyźni 20,0% Kobiety 10,0% 0,0% 1. Duża utrata 4. Utrata niezależności dochodów ze względu materialnej na dużą różnicę między 3. utrata możliwości skorzystania ze spodziewanych 5. Utrata możliwości materialnego zabezpieczenia 13. Przepisy ograniczające możliwości zarobkami a wysokością emerytury podwyżek płac, nagród jubileuszowych itp. rodziny, która nie jest wystarczająco samodzielna (ma za niskie lub niepewne dochody) zarobkowania

23 Czynniki dochodowe a wykształcenie 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Podstawowe Zasadnicze zawodowe 20,0% 10,0% Średnie Wyższe 0,0% 1. Duża utrata dochodów ze względu na dużą 4. Utrata niezależności materialnej 3. utrata możliwości skorzystania ze spodziewanych 5. Utrata możliwości materialnego zabezpieczenia 13. Przepisy ograniczające możliwości różnicę między zarobkami a wysokością emerytury podwyżek płac, nagród jubileuszowych itp. rodziny, która nie jest wystarczająco samodzielna (ma za niskie lub niepewne dochody) zarobkowania

24 Czynniki rodzinne wg płci i wieku 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% Mężczyźni Kobiety ,0% 0,0% 6. Obawa przed tym, że rodzina będzie oczekiwała, że zaopiekuję się chorym członkiem rodziny lub wnukami 7. Obawa przed tym, że rodzina będzie oczekiwała, że zajmę się pracami domowymi lub pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego własnego, czy innego członka rodziny mieszkającego osobno

25 Czynniki rodzinne a wykształcenie 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe 2,0% 1,0% 0,0% 6. Obawa przed tym, że rodzina będzie oczekiwała, że 7. Obawa przed tym, że rodzina będzie oczekiwała, że zaopiekuję się chorym członkiem rodziny lub zajmę się pracami domowymi lub pomocą w wnukami prowadzeniu gospodarstwa domowego własnego, czy innego członka rodziny mieszkającego osobno

26 Czynniki społeczne a płeć 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Mężczyźni Kobiety 0,0%

27 Czynniki społeczne a wiek 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

28 Czynniki społeczne a wykształcenie 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe

29 Żaden powód nie jest ważny 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

30 III II I Najważniejsze powody zniechęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Duże zmniejszenie dochodów 13. Przepisy ograniczające możliwości zarobkowania 3. Utrata możliwości skorzystania z podwyżek 4. Utrata niezależności materialnej 5. Utrata możliwości materialnego zabezpieczenia rodziny 6. Obawa przed koniecznością opieki nad osobą chorą lub 7. Obawa przed koniecznością prowadzenia gospodarstwa 10. Utrata interesujących zajęć zawodowych 11. Stanie się nieużytecznym, zbędnym 12. Nuda 2. Utrata szans na awans 8. Utrata kontaktów koleżeńskich 9. Utrata poszanowania, pozycji społecznej odsetek odpowiedzi I czynniki dochodowe; II czynniki rodzinne; III czynniki społeczne

31 III II I Drugie w hierarchii ważności powody zniechęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Duże zmniejszenie dochodów 13. Przepisy ograniczające możliwości zarobkowania 3. Utrata możliwości skorzystania z podwyżek 4. Utrata niezależności materialnej 5. Utrata możliwości materialnego zabezpieczenia rodziny 6. Obawa przed koniecznością opieki nad osobą chorą lub wnukami 7. Obawa przed koniecznością prowadzenia gospodarstwa 10. Utrata interesujących zajęć zawodowych 11. Stanie się nieużytecznym, zbędnym 12. Nuda 2. Utrata szans na awans 8. Utrata kontaktów koleżeńskich 9. Utrata poszanowania, pozycji społecznej Odsetek odpowiedzi I czynniki dochodowe; II czynniki rodzinne; III czynniki społeczne

32 III II I Trzecie w hierarchii ważności powody zniechęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Duże zmniejszenie dochodów 13. Przepisy ograniczające możliwości zarobkowania 3. Utrata możliwości skorzystania z podwyżek 4. Utrata niezależności materialnej 5. Utrata możliwości materialnego zabezpieczenia rodziny 6. Obawa przed koniecznością opieki nad osobą chorą lub wnukami 7. Obawa przed koniecznością prowadzenia gospodarstwa 10. Utrata interesujących zajęć zawodowych 11. Stanie się nieużytecznym, zbędnym 12. Nuda 2. Utrata szans na awans 8. Utrata kontaktów koleżeńskich 9. Utrata poszanowania, pozycji społecznej Odsetek odpowiedzi I czynniki dochodowe; II czynniki rodzinne; III czynniki społeczne

33 Sytuacja emerytalno-rentowa osób pracujących Inna odpowiedź Pracuję, nie pobieram świadczeń i nie mam do nich uprawnień Pracuję i mam uprawnienia doświadczeń emerytalno-rentowych (np.. wcześniejszej emerytury, renty), ale z nich nie korzystam Pracuję i pobieram świadczenie emerytalno-rentowe 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

34 Motywy kontynuowania pracy przez pracujących emerytów i rencistów Inna odpowiedź Chcę odłożyć na późniejsze lata W pracy czuję się potrzebny, niezastąpiony Chcę pomóc materialnie dzieciom (wnukom) Czuję się dobrze i mogę jeszcze popracować Nie wyobrażam sobie życia bez pracy Świadczenia emerytalno-rentowe są zbyt niskie i praca zawodowa jest koniecznością 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

35 Długość okresu dalszej pracy zatrudnionych emerytów i rencistów Inna odpowiedź Aż poprawi się moja sytuacja materialna (np. spłacę kredyty, nabędę określone dobra trwałego użytku, zgromadzę oszczędności itp.) Tak długo jak pracodawca będzie chciał mnie zatrudnić Tak długo jak zdrowie pozwoli 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

36 Przewidywany okres dalszej pracy zawodowej przez osoby pracujące niepobierające świadczeń emerytalno-rentowych i niemające do nich uprawnień Inna odpowiedź Nie wykluczam możliwości kontynuowania pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, jeżeli spełnione byłyby pewne warunki Zamierzam pracować również po uzyskaniu świadczeń emerytalnorentowych, o ile będzie to tylko możliwe Zamierzam pracować do uzyskania prawa do świadczeń emerytalnorentowych i ani dnia dłużej 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

37 Warunki, których spełnienie może decydować o kontynuowaniu pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalnych Zmiana pracodawcy Praca z osobami w moim wieku Lepsza atmosfera w pracy Inne Zmiana stanowiska pracy Lepszy dojazd do pracy Lepsze warunki w miejscu pracy Skrócenie czasu pracy (np. do pół etatu) Lżejsza praca Wyższe zarobki 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

38 Najważniejsze warunki, których spełnienie może decydować o kontynuowaniu pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalnych Praca z osobami w moim wieku Zmiana pracodawcy Inne Lepsza atmosfera w pracy Zmiana stanowiska pracy Lepszy dojazd do pracy Lepsze warunki w miejscu pracy Skrócenie czasu pracy (np. do pół etatu) Lżejsza praca Wyższe zarobki 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

39 Drugie w hierarchii ważności warunki, których spełnienie może decydować o kontynuowaniu pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalnych Praca z osobami w moim wieku Zmiana pracodawcy Inne Lepsza atmosfera w pracy Zmiana stanowiska pracy Lepszy dojazd do pracy Lepsze warunki w miejscu pracy Skrócenie czasu pracy (np. do pół etatu) Lżejsza praca Wyższe zarobki 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

40 Trzecie w hierarchii ważności warunki, których spełnienie może decydować o kontynuowaniu pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalnych Praca z osobami w moim wieku Zmiana pracodawcy Inne Lepsza atmosfera w pracy Zmiana stanowiska pracy Lepszy dojazd do pracy Lepsze warunki w miejscu pracy Skrócenie czasu pracy (np. do pół etatu) Lżejsza praca Wyższe zarobki 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

41 Powody kontynuowania pracy po uzyskaniu prawa do świadczeń emerytalnych Inne Dla przyjemności Chcę być doceniany, szanowany Praca zarobkowa daje mi poczucie spełnienia Dzięki pracy zarobkowej nie będę się nudzić Chcę być pożyteczny Praca zarobkowa daje mi poczucie stabilności, pewności jutra Chcę zostać wśród ludzi Wysokość świadczenia emerytalnego nie zadawala mnie 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

42 Najważniejsze powody kontynuowania pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalnych przez osoby mające taki zamiar Inne Dla przyjemności Chcę być doceniany, szanowany Dzięki pracy zarobkowej nie będę się nudzić Praca zarobkowa daje mi poczucie spełnienia Chcę być pożyteczny Praca zarobkowa daje mi poczucie stabilności, pewności jutra Chcę zostać wśród ludzi Wysokość świadczenia emerytalnego nie zadawala mnie 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

43 Drugie w hierarchii ważności powody kontynuowania pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalnych Chcę być doceniany, szanowany Dzięki pracy zarobkowej nie będę się nudzić Praca zarobkowa daje mi poczucie spełnienia Chcę być pożyteczny Praca zarobkowa daje mi poczucie stabilności, pewności jutra Chcę zostać wśród ludzi Wysokość świadczenia emerytalnego nie zadawala mnie 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

44 Trzecie w hierarchii ważności powody kontynuowania pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalnych Dla przyjemności Chcę być doceniany, szanowany Dzięki pracy zarobkowej nie będę się nudzić Praca zarobkowa daje mi poczucie spełnienia Chcę być pożyteczny Praca zarobkowa daje mi poczucie stabilności, pewności jutra Chcę zostać wśród ludzi Wysokość świadczenia emerytalnego nie zadawala mnie 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

45 VI V IV III II I Okoliczności, w których bierne zawodowo osoby starsze podjęłyby pracę 9. Poprawa stanu zdrowia 14. Dostosowanie pracy do stanu zdrowia 13. Brak pracy w zawodzie 7. Możliwość dostosowania godzin pracy do swoich potrzeb 6. Możliwość pracy w domu 5. Znalezienie pracy na niepełny etat 4. Znalezienie pracy blisko miejsca zamieszkania 12. Wpływ pracy na zwiększenie wysokości przyszłej emerytury 11. Możliwość pracy bez straty dochodów ze świadczeń społecznych 10. Zła sytuacja materialna rodziny 1. Znalezienie dobrze płatnej pracy 8. Mniejsze obciążenie pracami domowymi i opieką 3. Znalezienie pracy odpowiedniej do możliwości 2. Znalezienie pracy dającej poczucie spełnienia odsetek odpowiedzi I czynniki zdrowotne; II brak pracy; III charakter i warunki pracy; I V czynniki dochodowe; V - czynniki rodzinne; VI czynniki osobiste

46 Czynniki utrudniające podjęcie pracy biernym zawodowo Trudno powiedzieć Inne Brak ofert pracy Mam inne zajęcia, z którymi praca mogłaby kolidować Opiekuję się dziećmi lub osobami starszymi lub niepełnosprawnymi i nie ma możliwości zorganizowania tej opieki w inny sposób Jestem odpowiedzialny (a) za prowadzenie gospodarstwa domowego i nie ma nikogo innego kto mógłby się tym zająć Mój stan zdrowia nie pozwala mi pracować 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

47 Rodzaj pracy, któreą są gotowi podjąć bierni zawodowo 6. Nie jestem gotowy(a) podjąć żadnej pracy 5. Jestem gotowy(a) podjąć pracę wymagającą wyższych kwalifikacji, nawet gdy konieczne będzie szkolenie lub bezpłatny staż 4. Jestem gotowy(a) podjąć pracę z posiadanymi kwalifikacjami, ale tylko odpowiednio płatną 3. Jestem gotowy(a) podjąć pracę zgodną z posiadanymi kwalifikacjami, nawet niezbyt dobrze płatną 2. Jestem gotowy(a) podjąć każdą pracę, nawet poniżej swoich kwalifikacji, jeśli będzie dobrze płatna 1. Jestem gotowy(a) podjąć każdą pracę 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

48 Wysokość wynagrodzenia netto oczekiwanego przez biernych zawodowo Ponad ,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

49 1. Wśród powodów zachęcających do przechodzenia w stan spoczynku najważniejszą rolę odgrywają czynniki zdrowotne i formalne oraz groźba utraty pracy. Dalsze miejsca zajmują charakter i warunki pracy, czynniki dochodowe i osobiste, a marginalną rolę odgrywają czynniki rodzinne. 2. Najważniejsze czynniki zniechęcające do przechodzenia w stan spoczynku to determinanty dochodowe wywodzące się z dysproporcji pomiędzy dochodami z pracy i emerytury. Czynnikiem społecznym, który przebijał się pomiędzy determinantami materialnymi była obawa przed staniem się nieużytecznym i zbędnym, a więc lęk przed poczuciem utraty sensu życia.

50 3. Pracujący kontynuowaliby pracę, a bierni zawodowo podjęliby ją pod warunkiem uzyskania wysokich zarobków i poprawy warunków oraz zmiany charakteru pracy. Dla biernych zawodowo ważna byłaby również poprawa stanu zdrowia. 4. Powody kontynuacji pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalnych wynikały ze zbyt niskich świadczeń emerytalnych oraz czynników społecznych: chęci pozostania wśród ludzi, spełnienia się i bycia pożytecznym oraz uniknięcia nudy. 5. Czynnikami utrudniającymi podjęcie pracy biernym zawodowo są: zły stan zdrowia oraz brak ofert pracy.

Dyskryminacja osób po 45 roku życia na rynku pracy opinie i doświadczenia

Dyskryminacja osób po 45 roku życia na rynku pracy opinie i doświadczenia Dyskryminacja osób po 45 roku życia na rynku pracy opinie i doświadczenia Luty 2011 Beata Roguska Wykształcenie badanych 41% 39% 22% 26% 24% 2 15% 10% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe 2 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania osób niepracujących wobec pracy. Zenon Wiśniewski

Oczekiwania osób niepracujących wobec pracy. Zenon Wiśniewski Oczekiwania osób niepracujących wobec pracy Zenon Wiśniewski Zainteresowanie pracą zarobkową wśród osób niepracujących według płci % Odpowiedź Liczba % Tak 291 33,6 Raczej tak 146 16,9 Raczej nie 87 10,0

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PODSTAWA PRAWNA: 1 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69,poz.415 z późn.zm.),

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Plany emerytalne osób aktywnych zawodowo

Plany emerytalne osób aktywnych zawodowo Plany emerytalne osób aktywnych zawodowo wyniki badania sondażowego Katowice, marzec 2017 r. WSTĘP Metodologia badawcza: badanie zrealizowano techniką ankiety internetowej CAWI na próbie 374 kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

KOBIETY ZATRUDNIONE W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKUTKI DLA ŻYCIA RODZINNEGO I ZAWODOWEGO. Dorota Głogosz

KOBIETY ZATRUDNIONE W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKUTKI DLA ŻYCIA RODZINNEGO I ZAWODOWEGO. Dorota Głogosz KOBIETY ZATRUDNIONE W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKUTKI DLA ŻYCIA RODZINNEGO I ZAWODOWEGO Dorota Głogosz Warszawa 2007 Spis treści WPROWADZENIE 13 Część pierwsza PRACA KOBIET W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PODSTAWA PRAWNA: 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69,poz.415 z późn.zm.),

Bardziej szczegółowo

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. Prace Interwencyjne Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają

Bardziej szczegółowo

Załącznik 10a. Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport socjologiczny z badania ankietowego osób w wieku okołoemerytalnym część I

Załącznik 10a. Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport socjologiczny z badania ankietowego osób w wieku okołoemerytalnym część I Załącznik 10a do raportu z badań: Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym Raport socjologiczny z badania ankietowego osób w wieku okołoemerytalnym część I Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Postawy wobec pracy w Polsce i w 18 krajach, 1997 rok Porównanie międzynarodowe

Postawy wobec pracy w Polsce i w 18 krajach, 1997 rok Porównanie międzynarodowe PGSS / ISSP Postawy wobec pracy w Polsce i w 1 krajach, 199 rok Porównanie międzynarodowe Źródło danych: International Social Survey Programme 199. Opracowanie: Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński, Marcin

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA TWORZONYCH MIEJSC PRACY

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA TWORZONYCH MIEJSC PRACY OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA TWORZONYCH MIEJSC PRACY Marzec 2014 I. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 1. Z tej formy pomocy mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

METRYCZKA ANKIETY. Imię i nazwisko uczestnika/czki. Imię i nazwisko psychologa. Imię i nazwisko doradcy zawodowego. Data wypełnienia ankiety

METRYCZKA ANKIETY. Imię i nazwisko uczestnika/czki. Imię i nazwisko psychologa. Imię i nazwisko doradcy zawodowego. Data wypełnienia ankiety Imię i nazwisko uczestnika/czki METRYCZKA ANKIETY Imię i nazwisko psychologa Imię i nazwisko doradcy zawodowego Data wypełnienia ankiety Podpis doradcy zawodowego Podpis psychologa Podpis uczestnika/czki

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 33 absolwentów (obrona pracy w roku 1) Kierunki: Administracja osób Filozofia 31 osób Historia osoby Politologia osób Socjologia 3 osób Stosunki międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW URZĘDU

ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW URZĘDU ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW URZĘDU 1. Zajmowane stanowisko? kierownicze specjalistyczne 2. Okres zatrudnienia w Urzędzie: Mniej niż rok 1-2 lat 3-5 lat 5-10 lat Powyżej 10 lat 3. Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

poczta elektroniczna

poczta elektroniczna Telepraca Telepraca Telepraca (zdalna praca), biuro w domu, forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa, jednak w kontakcie z przełożonymi i współpracownikami

Bardziej szczegółowo

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r.

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r. Podniesienie granicy wieku emerytalnego, podniesienie limitu wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę i wzrost progu dochodowego dla emerytów to najważniejsze zmiany w niemieckich przepisach emerytalnych

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOMOŚĆ EKONOMICZNA POLAKÓW CO POLACY MYŚLĄ O EKONOMII

ŚWIADOMOŚĆ EKONOMICZNA POLAKÓW CO POLACY MYŚLĄ O EKONOMII ŚWADOMOŚĆ EKONOMCZNA POLAKÓW CO POLACY MYŚLĄ O EKONOM 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 PKB, konsumpcja gosp.dom, dochody gosp.dom i nakłady na środki trwałe 2005-2014 ceny

Bardziej szczegółowo

A1. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY: Pełna nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności: Numer NIP: Numer REGON: Numer EKD (PKD):

A1. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY: Pełna nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności: Numer NIP: Numer REGON: Numer EKD (PKD): POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa tel. (082) 5725-240 fax: (82) 5724-043 e-mail luwl@praca.gov.pl sekretariat@pup.wlodawa.pl NIP 565-133-92-16 REGON 110259359 Włodawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYTUACJI ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE

DIAGNOZA SYTUACJI ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE Moduł III Kobiety wiejskie na rynku pracy Diagnoza, uwarunkowania, perspektywy Prof. dr hab. ElŜbieta Psyk - Piotrowska Plan Cel badań, zakres

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej. Oświadczenie

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej. Oświadczenie Załącznik nr 2 a Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej Ja... (imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego) zamieszkały:... (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie) uprzedzony/a o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL) ... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)... dnia... Powiatowy Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59 600 Lwówek Śląski WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny Wydział Geograficzno - Biologiczny W badaniu wzięło udział 15 absolwentów (obrona pracy w roku 1) Kierunki: geografia 13 osób turystyka i rekreacja 31 osób biologia osoby 1 1 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Przegląd Oświatowy 11 wtorek, 24 maja :14

Przegląd Oświatowy 11 wtorek, 24 maja :14 1 / 5 2 / 5 Prawo Dariusz pierwszy pracuję reorganizacji). Czy zdrowotny, Regina 2. 3. obowiązuje do Z.: urlopu Chciałbym zdrowotnego Czy urlop ma po pracownika, uprawnień przepracowaniu na H.: dla rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu nr POWR IP /17 w ramach PO WER

Załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu nr POWR IP /17 w ramach PO WER Załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/17 w ramach PO WER 2014-2020 Standard udzielania wsparcia związanego z organizacją subsydiowanego zatrudnienia na rzecz uczestników

Bardziej szczegółowo

Plany dezaktywizacji zawodowej

Plany dezaktywizacji zawodowej Plany dezaktywizacji zawodowej (wstępne wyniki badań) dr Piotr Szukalski Uniwersytet Łódzki, ekspert Instytutu Spraw Publicznych Pełne wyniki badań zostaną zamieszczone w raporcie Instytutu Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PSYCHOSPOŁECZNA I MATERIALNA USAMODZIELNIONYCH WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

SYTUACJA PSYCHOSPOŁECZNA I MATERIALNA USAMODZIELNIONYCH WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH SYTUACJA PSYCHOSPOŁECZNA I MATERIALNA USAMODZIELNIONYCH WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Prezentacja kluczowych wyników raportu z badania losów usamodzielnionych wychowanków przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

DYSKRYMINACJA EKONOMICZNA KOBIET

DYSKRYMINACJA EKONOMICZNA KOBIET DYSKRYMINACJA EKONOMICZNA KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM FORMY I ZRÓŻNICOWANIA Miasto -, listopad 2010 Jolanta Kalka 1 Co to jest dyskryminacja? Nie każde nierówne traktowanie, nie każda nierówność

Bardziej szczegółowo

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K ...... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o skierowanie osób/y/ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Sztum. Miasto i Gmina

Sztum. Miasto i Gmina Miasto i Gmina Sztum ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Gminy Sztum i jej mieszkańców. Ankieta

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak. Warszawa, listopad 2010

BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak. Warszawa, listopad 2010 BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Warszawa, listopad 2010 Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak 1 Bezrobotne według definicji bezrobocia Odsetek wśród ogółu badanych: 13 9 7 N = 378 N = 263 N

Bardziej szczegółowo

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Co mówią dane statystyczne? Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni są bierne zawodowo (odpowiednio: 52% i 36%).

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla nauczycieli

Świadczenia dla nauczycieli Świadczenia dla nauczycieli Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Mogą skorzystać z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub z Karty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Prace interwencyjne Prace Interwencyjne polegają na zatrudnieniu osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przez pracodawcę, jeżeli zatrudnienie nastąpiło w wyniku umowy zawartej z urzędem pracy. Prace

Bardziej szczegółowo

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r.

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r. Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej System badań losów zawodowych absolwentów PŁ Powstał w wyniku realizacji projektu PO KL 4.1.1 - Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009 Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 3-9 1. Bezdomność w Województwie pomorskim to podobnie jak w całym województwie pomorskim problem typowo męski w roku 9

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo.

ANKIETA. Szanowni Państwo. ANKIETA Szanowni Państwo. Chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat naszej gminy i jej mieszkańców. Ankieta ta jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/ Łódź

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/ Łódź ...... nazwa i adres Pracodawcy (pieczątka) data Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/52 93-121 Łódź WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH WYMIENIONYCH W

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH

ANKIETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH Szanowni Pañstwo! W zwi¹zku z projektem pt.: Niepe³nosprawni - przedsiêbiorcom, przedsiêbiorcy niepe³nosprawnym, badanie potencja³u i oczekiwañ œl¹skiego rynku pracy realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA 1. Czy dostrzega Pan/ Pani, w gminie, niżej wymienione problemy społeczne? L.p. Problem TAK NIE NIE WIEM

ANKIETA 1. Czy dostrzega Pan/ Pani, w gminie, niżej wymienione problemy społeczne? L.p. Problem TAK NIE NIE WIEM ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat naszej gminy i jej mieszkańców. Ankieta ta jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizację robót publicznych

Wniosek o organizację robót publicznych miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie Wniosek o organizację robót publicznych pieczęć firmowa organizatora... data wpływu wniosku do PUP... numer w rejestrze zgłoszeń na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych. 1 Informacje ogólne

Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych. 1 Informacje ogólne Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych 1 Informacje ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu Uczestnikom Projektu Social Media moja szansa na sukces!

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008 Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008 Przegląd najważniejszych wyników Okres realizacji projektu: styczeń 2008 listopad 2009r. Populacja badawcza: wszyscy absolwenci

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego

Migracje szansą województwa pomorskiego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII Priorytet Regionalne Kadry Gospodarki Programu, Działanie 8.3 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 1 Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i dokształcanie się z perspektywy aktywności zawodowej

Kształcenie i dokształcanie się z perspektywy aktywności zawodowej Kształcenie i dokształcanie się z perspektywy aktywności zawodowej Iga Magda, Anna Ruzik-Sierdzińska, Jolanta Perek-Białas Warszawa, 18 maja 2015 Plany pracujących osób w wieku 19-26 lat dotyczące dalszej

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w 13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279

POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279 POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279 20-954 Lublin, ul. Mełgiewska 11, tel. (0-81) 745 18 16; fax (0-81) 745 18 17; e-mail: urzad@puplublin.pl... pieczęć firmowa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Wykład 12. Ochrona przed ubóstwem w Polsce opieka społeczna i inne instytucje zabezpieczenia społecznego Literatura: Bukowska (2011) www.zus.pl www.mpips.gov.pl Granice ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r.

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zasobów na rynku pracy RYNEK PRACY

Charakterystyka zasobów na rynku pracy RYNEK PRACY Charakterystyka zasobów na rynku pracy RYNEK PRACY Maciej Frączek Status na rynku pracy Ludność (L) (w wieku 15 lat i więcej) Aktywni zawodowo (La) Bierni zawodowo (I) Pracujący (E) Bezrobotni (U) L =

Bardziej szczegółowo

2. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy.

2. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. ZALECENIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW OKREŚLAJĄCYCH REALIZACJĘ PRAKTYK, STAŻY I SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA U PRACODAWCY W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.1.1. I 7.1.2.

Bardziej szczegółowo

Usługi rynku pracy skierowane do pracodawców E u r o p e j s k i c h D n i P r a c o d a w c y

Usługi rynku pracy skierowane do pracodawców E u r o p e j s k i c h D n i P r a c o d a w c y Konferencja: Usługi rynku pracy skierowane do pracodawców z organizowana z okazji E u r o p e j s k i c h D n i P r a c o d a w c y Formy wsparcia realizowane przez PUP w Bielsku Podlaskim - skierowane

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód

Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód Nr sprawy: DA.5510..2015 dn.. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania. Adres do korespondencji. PESEL Nr telefonu... Adres e-mail Nr rachunku bankowego... Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód WNIOSEK O PRZYNANIE

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej)

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej) FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim II edycja nr POKL.06.01.01-06-114/13 Wypełnia osoba bezrobotna Imię (imiona) Nazwisko... Płeć: Kobieta Mężczyzna Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Wyniki PIAAC w Polsce

Wyniki PIAAC w Polsce Wyniki PIAAC w Polsce Maja Rynko, IBE Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC Warszawa, 8 października 2013 Podstawowe wyniki PIAAC Jaki poziom umiejętności

Bardziej szczegółowo

... Powiatowy Urząd Pracy ul. Partyzantów 29... 28-500 Kazimierza Wielka PESEL

... Powiatowy Urząd Pracy ul. Partyzantów 29... 28-500 Kazimierza Wielka PESEL ..... Imię i nazwisko (miejscowość, data) Powiatowy Urząd Pracy ul. Partyzantów 29... 28-500 Kazimierza Wielka PESEL... adres zamieszkania nr telefonu... Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Proszę o wydanie bonu na zasiedlenie.

Proszę o wydanie bonu na zasiedlenie. WNIOSEK OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE WNIOSKODAWCA ( osoba bezrobotna posiadająca ustalony I lub II profil pomocy i opracowany Indywidualny Plan Działania, z którego

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych Analiza ekonometryczna Problemy Polska należy do krajów o najmłodszym wieku wycofania się z rynku pracy Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielonej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielonej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. RAPORT TABELARYCZNY Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielonej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Wrzesień 2005 Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Poradnik Urlop wychowawczy

Poradnik Urlop wychowawczy Autor: Ewa Karaś Poradnik Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka. Panuje zasada, że prawo do urlopu wychowawczego na równych prawach ma kobieta i mężczyzna. Celem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne

ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne załącznik do uchwały Nr IV/13/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011 roku Zasady dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn i 55- letnich kobiet.

Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn i 55- letnich kobiet. Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn i 55- letnich kobiet. Pracownicy, którzy nie osiągnęli jeszcze pełnego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę kobieta po osiągnięciu 55

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Beata Romejko RAPORT Z BADAŃ OSÓB PRACUJĄCYCH W WIEKU 50+ Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Beata Romejko RAPORT Z BADAŃ OSÓB PRACUJĄCYCH W WIEKU 50+ Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Beata Romejko RAPORT Z BADAŃ OSÓB PRACUJĄCYCH W WIEKU 50+ Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO WSTĘP Badania pracowników w wieku powyżej 50 lat zostały przeprowadzone przez Europerspektywę w ramach innowacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przegląd Oświatowy 14 piątek, 16 września :00

Przegląd Oświatowy 14 piątek, 16 września :00 1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 Prawnik podstawie organizacyjnych zmniejszonym Nauczyciela 674, maju który Zgodnie ust. odpowiednio kwalifikacji przypadającego zatrudnienie Powyższa organu zasadniczego wymiarze).

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU MISJA: KOBIETA...

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU MISJA: KOBIETA... KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU MISJA: KOBIETA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok... w..... Nr PESEL Nr NIP. Wiek w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax...

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax... Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8 81-332 Gdynia tel. 58 /620-49-54 w.104 WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych I. INFORMACJA O ZAKŁADZIE PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

Branża opiekuńcza szansą dla osób wyniki badań

Branża opiekuńcza szansą dla osób wyniki badań Branża opiekuńcza szansą dla osób 50+ - wyniki badań Krzysztof Jakubowski Interkadra Sp. z o.o. Członek Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Przewodniczący Sekcji Agencji Opieki Warszawa, 13 października

Bardziej szczegółowo

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Wydział Sztuki W badaniu wzięło udział 66 absolwentów (obrona pracy w roku 2012) Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 40 osób Grafika 26 osób 14 12 10 8 6 4 2 0 Jak oceniasz spełnienie

Bardziej szczegółowo

ANEKS METODOLOGICZNY. Załącznik A. Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym

ANEKS METODOLOGICZNY. Załącznik A. Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym ANEKS METODOLOGICZNY Załącznik A do raportu z badań: Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym Kwestionariusz standaryzowanego wywiadu z osobami w wieku okołoemerytalnym Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców wybranych gmin z województwa warmińsko-mazurskiego. Ankieta jest anonimowa, a udział w badaniu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ustalenia zasiłku dla opiekuna za okres od 1 lipca 2013r. do 14 maja 2014r. (1)

ustalenia zasiłku dla opiekuna za okres od 1 lipca 2013r. do 14 maja 2014r. (1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36-072 Świlcza 168 WNIOSEK O ZASIŁEK DLA OPIEKUNA dotyczy osób, które w okresie do 30 czerwca 2013r. miały przyznane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na niżej wymienioną

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie Szansa na lepszą przyszłość

Formularz zgłoszeniowy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie Szansa na lepszą przyszłość Formularz zgłoszeniowy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie Szansa na lepszą przyszłość Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich pól. 1. Podstawowe dane. Imię (Imiona) Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna

Bardziej szczegółowo