obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy"

Transkrypt

1 Edward Dolny

2 obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy

3 VII VI V IV III II I Czynniki zachęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Zły stan zdrowia 21. Uzyskanie wieku emerytalnego 20. Niestabilność przepisów prawa 6. Groźba utraty pracy 5. Trudna sytuacja ekonomiczna firmy 9. Długie dojazdy do pracy 8. Wyczerpujący charakter pracy 7. Brak satysfakcji z pracy 10. Brak pracy w krótszym wymiarze czasu 19. Niskie zarobki w stosunku do wysokości emerytury 13. Rodzina jest w dobrej sytuacji materialnej 12. Dochody z emerytury są wystarczające 11. Połączenie dochodów z pracy z emeryturą 4. Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego 3. Opieka nad wnukami 2. Opieka na osobą chorą 18. Chęć życia bez stresu, na luzie, bez szefa 17. Zajęcie się sobą, hobby, sportem, podróżami 16. Praca charytatywna 15. Większa ilość czasu dla rodziny i przyjaciół 14. Mąż/żona przeszedł na emeryturę odsetek respondentów I stan zdrowia; II czynniki prawne; III utrata pracy; IV charakter i warunki pracy; V czynniki dochodowe; VI czynniki rodzinne; VII czynniki społeczne

4 Stan zdrowia (respondenta) 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Mężczyźni Kobiety

5 Stan zdrowia (respondenta) 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Pracujący Bierny zawodowo Bezrobotny

6 Czynniki prawne wg płci i wieku 60,0% 50,0% 40,0% Mężczyźni Kobiety 30,0% ,0% ,0% 0,0% 20. Niestabilność przepisów prawa dotyczących przechodzenia na emeryturę, szczególnie wcześniejszą 21. Wiek emerytalny

7 Czynniki prawne wg wykształcenia i statusu na rynku pracy 60,0% 50,0% 40,0% Podstawowe Zasadnicze zawodowe 30,0% Średnie Wyższe 20,0% Pracujący Bierny zawodowo Bezrobotny 10,0% 0,0% 20. Niestabilność przepisów prawa dotyczących przechodzenia na emeryturę, szczególnie wcześniejszą 21. Wiek emerytalny

8 Groźba utraty pracy wg płci i wieku 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% Mężczyźni Kobiety 20,0% ,0% ,0% ,0% 0,0% 5. Trudna sytuacja firmy/pracodawcy (likwidacja, upadłość, redukcje zatrudnienia), brak możliwości dalszej pracy w tym miejscu 6. Groźba utraty pracy i jednocześnie brak możliwości lub małe szanse znalezienia innej pracy

9 Groźba utraty pracy 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Pracujący Bierny zawodowo Bezrobotny 5,0% 0,0% 5. Trudna sytuacja firmy/pracodawcy (likwidacja, upadłość, redukcje zatrudnienia), brak możliwości dalszej pracy w tym miejscu 6. Groźba utraty pracy i jednocześnie brak możliwości lub małe szanse znalezienia innej pracy

10 Charakter i warunki pracy 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Mężczyźni Kobiety 5,0% 0,0% 7. Brak satysfakcji / zadowolenia z pracy 8. Wyczerpujący charakter pracy, niemożność znalezienia lżejszej pracy 9. Bardzo długie dojazdy do pracy, niemożność znalezienia pracy w bliższej 10. Zbyt duże zmęczenie pracą w pełnym wymiarze czasu i niemożność odległości znalezienia pracy w krótszym wymiarze

11 Charakter i warunki pracy a wykształcenie 25,0% 20,0% 15,0% Podstawowe 10,0% Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe 5,0% 0,0% 7. Brak satysfakcji / zadowolenia z pracy 8. Wyczerpujący charakter pracy, niemożność znalezienia lżejszej pracy 9. Bardzo długie dojazdy do pracy, niemożność znalezienia pracy w 10. Zbyt duże zmęczenie pracą w pełnym wymiarze czasu i niemożność bliższej odległości znalezienia pracy w krótszym wymiarze

12 Czynniki dochodowe wg płci 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Mężczyźni Kobiety 5,0% 0,0% 11. Możliwość zwiększenia dochodów przez połączenie emerytury z dodatkową pracą 12 Brak konieczności zarabiania, gdy są wystarczające dochody z 13. Brak konieczności zarabiania, jeśli rodzina jest dostatecznie, materialnie 19. Niskie zarobki (dochody) w stosunku do możliwej wysokości emerytury emerytury zabezpieczona

13 Czynniki dochodowe a wykształcenie 25,0% 20,0% 15,0% Podstawowe 10,0% Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe 5,0% 0,0% 11. Możliwość zwiększenia dochodów przez połączenie 12 Brak konieczności zarabiania, gdy są wystarczające dochody z 13. Brak konieczności zarabiania, jeśli rodzina jest dostatecznie, 19. Niskie zarobki (dochody) w stosunku do możliwej wysokości emerytury z dodatkową pracą emerytury materialnie zabezpieczona emerytury

14 Czynniki rodinne a płeć i wiek 25,0% 20,0% 15,0% Mężczyźni Kobiety ,0% ,0% ,0% 2. Konieczność opiekowania się chorym członkiem rodziny 3. Potrzeba zapewnienia opieki wnukom 4. Potrzeba pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego dorosłego dziecka (mieszkającego osobno)

15 Czynniki rodzinne a wykształcenie 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe 4,0% 2,0% 0,0% 2. Konieczność opiekowania się chorym członkiem rodziny 3. Potrzeba zapewnienia opieki wnukom 4. Potrzeba pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego dorosłego dziecka (mieszkającego osobno)

16 Czynniki osobiste a płeć 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Mężczyźni Kobiety

17 Czynniki osobite a wykształcenie 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe

18 VII VI V IV III II I Najważniejsze czynniki zachęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Zły stan zdrowia 21. Uzyskanie wieku emerytalnego 20. Niestabilność przepisów prawa 6. Groźba utraty pracy 5. Trudna sytuacja ekonomiczna firmy 9. Długie dojazdy do pracy 8. Wyczerpujący charakter pracy 7. Brak satysfakcji z pracy 10. Brak pracy w krótszym wymiarze czasu 19. Niskie zarobki w stosunku do wysokości emerytury 13. Rodzina jest w dobrej sytuacji materialnej 12. Dochody z emerytury są wystarczające 11. Połączenie dochodów z pracy z emeryturą 4. Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego 3. Opieka nad wnukami 2. Opieka na osobą chorą 18. Chęć życia bez stresu, na luzie, bez szefa 17. Zajęcie się sobą, hobby, sportem, podróżami 15. Większa ilość czasu dla rodziny i przyjaciół 14. Mąż/żona przeszedł na emeryturę odsetek respondentów I stan zdrowia; II czynniki prawne; III utrata pracy; IV charakter i warunki pracy; V czynniki dochodowe; VI czynniki rodzinne; VII czynniki społeczne

19 VII VI V IV III II I Drugie w hierarchii ważności czynniki zachęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Zły stan zdrowia 21. Uzyskanie wieku emerytalnego 20. Niestabilność przepisów prawa 6. Groźba utraty pracy 5. Trudna sytuacja ekonomiczna firmy 9. Długie dojazdy do pracy 8. Wyczerpujący charakter pracy 7. Brak satysfakcji z pracy 10. Brak pracy w krótszym wymiarze czasu 19. Niskie zarobki w stosunku do wysokości emerytury 13. Rodzina jest w dobrej sytuacji materialnej 12. Dochody z emerytury są wystarczające 11. Połączenie dochodów z pracy z emeryturą 4. Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego 3. Opieka nad wnukami 2. Opieka na osobą chorą 18. Chęć życia bez stresu, na luzie, bez szefa 17. Zajęcie się sobą, hobby, sportem, podróżami 16. Praca charytatywna 15. Większa ilość czasu dla rodziny i przyjaciół 14. Mąż/żona przeszedł na emeryturę odsetek respondentów I stan zdrowia; II czynniki prawne; III utrata pracy; IV charakter i warunki pracy; V czynniki dochodowe; VI czynniki rodzinne; VII czynniki społeczne

20 VII VI V IV III II I Trzecie w hierarchii ważności czynniki zachęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Zły stan zdrowia 21. Uzyskanie wieku emerytalnego 20. Niestabilność przepisów prawa 6. Groźba utraty pracy 5. Trudna sytuacja ekonomiczna firmy 9. Długie dojazdy do pracy 8. Wyczerpujący charakter pracy 7. Brak satysfakcji z pracy 10. Brak pracy w krótszym wymiarze czasu 19. Niskie zarobki w stosunku do wysokości emerytury 13. Rodzina jest w dobrej sytuacji materialnej 12. Dochody z emerytury są wystarczające 11. Połączenie dochodów z pracy z emeryturą 4. Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego 3. Opieka nad wnukami 2. Opieka na osobą chorą 18. Chęć życia bez stresu, na luzie, bez szefa 17. Zajęcie się sobą, hobby, sportem, podróżami 16. Praca charytatywna 15. Większa ilość czasu dla rodziny i przyjaciół 14. Mąż/żona przeszedł na emeryturę odsetek respondentów I stan zdrowia; II czynniki prawne; III utrata pracy; IV charakter i warunki pracy; V czynniki dochodowe; VI czynniki rodzinne; VII czynniki społeczne

21 IV III II I Powody zniechęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 3. Utrata możliwości skorzystania z podwyżek 4. Utrata niezależności materialnej 1. Duże zmniejszenie dochodów 5. Utrata możliwości materialnego zabezpieczenia rodziny 13. Przepisy ograniczające możliwości zarobkowania 7. Obawa przed koniecznością prowadzenia gospodarstwa 6. Obawa przed koniecznością opieki nad osobą chorą lub wnukami 9. Utrata poszanowania, pozycji społecznej 2. Utrata szans na awans 12. Nuda 11. Stanie się nieużytecznym, zbędnym 8. Utrata kontaktów koleżeńskich 10. Utrata interesujących zajęć zawodowych 15. Żadne z powyższych powodów I czynniki dochodowe; II czynniki rodzinne; III czynniki społeczne odsetek respondentów

22 Czynniki dochodowe a płeć 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Mężczyźni 20,0% Kobiety 10,0% 0,0% 1. Duża utrata 4. Utrata niezależności dochodów ze względu materialnej na dużą różnicę między 3. utrata możliwości skorzystania ze spodziewanych 5. Utrata możliwości materialnego zabezpieczenia 13. Przepisy ograniczające możliwości zarobkami a wysokością emerytury podwyżek płac, nagród jubileuszowych itp. rodziny, która nie jest wystarczająco samodzielna (ma za niskie lub niepewne dochody) zarobkowania

23 Czynniki dochodowe a wykształcenie 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Podstawowe Zasadnicze zawodowe 20,0% 10,0% Średnie Wyższe 0,0% 1. Duża utrata dochodów ze względu na dużą 4. Utrata niezależności materialnej 3. utrata możliwości skorzystania ze spodziewanych 5. Utrata możliwości materialnego zabezpieczenia 13. Przepisy ograniczające możliwości różnicę między zarobkami a wysokością emerytury podwyżek płac, nagród jubileuszowych itp. rodziny, która nie jest wystarczająco samodzielna (ma za niskie lub niepewne dochody) zarobkowania

24 Czynniki rodzinne wg płci i wieku 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% Mężczyźni Kobiety ,0% 0,0% 6. Obawa przed tym, że rodzina będzie oczekiwała, że zaopiekuję się chorym członkiem rodziny lub wnukami 7. Obawa przed tym, że rodzina będzie oczekiwała, że zajmę się pracami domowymi lub pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego własnego, czy innego członka rodziny mieszkającego osobno

25 Czynniki rodzinne a wykształcenie 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe 2,0% 1,0% 0,0% 6. Obawa przed tym, że rodzina będzie oczekiwała, że 7. Obawa przed tym, że rodzina będzie oczekiwała, że zaopiekuję się chorym członkiem rodziny lub zajmę się pracami domowymi lub pomocą w wnukami prowadzeniu gospodarstwa domowego własnego, czy innego członka rodziny mieszkającego osobno

26 Czynniki społeczne a płeć 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Mężczyźni Kobiety 0,0%

27 Czynniki społeczne a wiek 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

28 Czynniki społeczne a wykształcenie 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe

29 Żaden powód nie jest ważny 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

30 III II I Najważniejsze powody zniechęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Duże zmniejszenie dochodów 13. Przepisy ograniczające możliwości zarobkowania 3. Utrata możliwości skorzystania z podwyżek 4. Utrata niezależności materialnej 5. Utrata możliwości materialnego zabezpieczenia rodziny 6. Obawa przed koniecznością opieki nad osobą chorą lub 7. Obawa przed koniecznością prowadzenia gospodarstwa 10. Utrata interesujących zajęć zawodowych 11. Stanie się nieużytecznym, zbędnym 12. Nuda 2. Utrata szans na awans 8. Utrata kontaktów koleżeńskich 9. Utrata poszanowania, pozycji społecznej odsetek odpowiedzi I czynniki dochodowe; II czynniki rodzinne; III czynniki społeczne

31 III II I Drugie w hierarchii ważności powody zniechęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Duże zmniejszenie dochodów 13. Przepisy ograniczające możliwości zarobkowania 3. Utrata możliwości skorzystania z podwyżek 4. Utrata niezależności materialnej 5. Utrata możliwości materialnego zabezpieczenia rodziny 6. Obawa przed koniecznością opieki nad osobą chorą lub wnukami 7. Obawa przed koniecznością prowadzenia gospodarstwa 10. Utrata interesujących zajęć zawodowych 11. Stanie się nieużytecznym, zbędnym 12. Nuda 2. Utrata szans na awans 8. Utrata kontaktów koleżeńskich 9. Utrata poszanowania, pozycji społecznej Odsetek odpowiedzi I czynniki dochodowe; II czynniki rodzinne; III czynniki społeczne

32 III II I Trzecie w hierarchii ważności powody zniechęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Duże zmniejszenie dochodów 13. Przepisy ograniczające możliwości zarobkowania 3. Utrata możliwości skorzystania z podwyżek 4. Utrata niezależności materialnej 5. Utrata możliwości materialnego zabezpieczenia rodziny 6. Obawa przed koniecznością opieki nad osobą chorą lub wnukami 7. Obawa przed koniecznością prowadzenia gospodarstwa 10. Utrata interesujących zajęć zawodowych 11. Stanie się nieużytecznym, zbędnym 12. Nuda 2. Utrata szans na awans 8. Utrata kontaktów koleżeńskich 9. Utrata poszanowania, pozycji społecznej Odsetek odpowiedzi I czynniki dochodowe; II czynniki rodzinne; III czynniki społeczne

33 Sytuacja emerytalno-rentowa osób pracujących Inna odpowiedź Pracuję, nie pobieram świadczeń i nie mam do nich uprawnień Pracuję i mam uprawnienia doświadczeń emerytalno-rentowych (np.. wcześniejszej emerytury, renty), ale z nich nie korzystam Pracuję i pobieram świadczenie emerytalno-rentowe 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

34 Motywy kontynuowania pracy przez pracujących emerytów i rencistów Inna odpowiedź Chcę odłożyć na późniejsze lata W pracy czuję się potrzebny, niezastąpiony Chcę pomóc materialnie dzieciom (wnukom) Czuję się dobrze i mogę jeszcze popracować Nie wyobrażam sobie życia bez pracy Świadczenia emerytalno-rentowe są zbyt niskie i praca zawodowa jest koniecznością 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

35 Długość okresu dalszej pracy zatrudnionych emerytów i rencistów Inna odpowiedź Aż poprawi się moja sytuacja materialna (np. spłacę kredyty, nabędę określone dobra trwałego użytku, zgromadzę oszczędności itp.) Tak długo jak pracodawca będzie chciał mnie zatrudnić Tak długo jak zdrowie pozwoli 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

36 Przewidywany okres dalszej pracy zawodowej przez osoby pracujące niepobierające świadczeń emerytalno-rentowych i niemające do nich uprawnień Inna odpowiedź Nie wykluczam możliwości kontynuowania pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, jeżeli spełnione byłyby pewne warunki Zamierzam pracować również po uzyskaniu świadczeń emerytalnorentowych, o ile będzie to tylko możliwe Zamierzam pracować do uzyskania prawa do świadczeń emerytalnorentowych i ani dnia dłużej 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

37 Warunki, których spełnienie może decydować o kontynuowaniu pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalnych Zmiana pracodawcy Praca z osobami w moim wieku Lepsza atmosfera w pracy Inne Zmiana stanowiska pracy Lepszy dojazd do pracy Lepsze warunki w miejscu pracy Skrócenie czasu pracy (np. do pół etatu) Lżejsza praca Wyższe zarobki 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

38 Najważniejsze warunki, których spełnienie może decydować o kontynuowaniu pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalnych Praca z osobami w moim wieku Zmiana pracodawcy Inne Lepsza atmosfera w pracy Zmiana stanowiska pracy Lepszy dojazd do pracy Lepsze warunki w miejscu pracy Skrócenie czasu pracy (np. do pół etatu) Lżejsza praca Wyższe zarobki 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

39 Drugie w hierarchii ważności warunki, których spełnienie może decydować o kontynuowaniu pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalnych Praca z osobami w moim wieku Zmiana pracodawcy Inne Lepsza atmosfera w pracy Zmiana stanowiska pracy Lepszy dojazd do pracy Lepsze warunki w miejscu pracy Skrócenie czasu pracy (np. do pół etatu) Lżejsza praca Wyższe zarobki 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

40 Trzecie w hierarchii ważności warunki, których spełnienie może decydować o kontynuowaniu pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalnych Praca z osobami w moim wieku Zmiana pracodawcy Inne Lepsza atmosfera w pracy Zmiana stanowiska pracy Lepszy dojazd do pracy Lepsze warunki w miejscu pracy Skrócenie czasu pracy (np. do pół etatu) Lżejsza praca Wyższe zarobki 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

41 Powody kontynuowania pracy po uzyskaniu prawa do świadczeń emerytalnych Inne Dla przyjemności Chcę być doceniany, szanowany Praca zarobkowa daje mi poczucie spełnienia Dzięki pracy zarobkowej nie będę się nudzić Chcę być pożyteczny Praca zarobkowa daje mi poczucie stabilności, pewności jutra Chcę zostać wśród ludzi Wysokość świadczenia emerytalnego nie zadawala mnie 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

42 Najważniejsze powody kontynuowania pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalnych przez osoby mające taki zamiar Inne Dla przyjemności Chcę być doceniany, szanowany Dzięki pracy zarobkowej nie będę się nudzić Praca zarobkowa daje mi poczucie spełnienia Chcę być pożyteczny Praca zarobkowa daje mi poczucie stabilności, pewności jutra Chcę zostać wśród ludzi Wysokość świadczenia emerytalnego nie zadawala mnie 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

43 Drugie w hierarchii ważności powody kontynuowania pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalnych Chcę być doceniany, szanowany Dzięki pracy zarobkowej nie będę się nudzić Praca zarobkowa daje mi poczucie spełnienia Chcę być pożyteczny Praca zarobkowa daje mi poczucie stabilności, pewności jutra Chcę zostać wśród ludzi Wysokość świadczenia emerytalnego nie zadawala mnie 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

44 Trzecie w hierarchii ważności powody kontynuowania pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalnych Dla przyjemności Chcę być doceniany, szanowany Dzięki pracy zarobkowej nie będę się nudzić Praca zarobkowa daje mi poczucie spełnienia Chcę być pożyteczny Praca zarobkowa daje mi poczucie stabilności, pewności jutra Chcę zostać wśród ludzi Wysokość świadczenia emerytalnego nie zadawala mnie 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

45 VI V IV III II I Okoliczności, w których bierne zawodowo osoby starsze podjęłyby pracę 9. Poprawa stanu zdrowia 14. Dostosowanie pracy do stanu zdrowia 13. Brak pracy w zawodzie 7. Możliwość dostosowania godzin pracy do swoich potrzeb 6. Możliwość pracy w domu 5. Znalezienie pracy na niepełny etat 4. Znalezienie pracy blisko miejsca zamieszkania 12. Wpływ pracy na zwiększenie wysokości przyszłej emerytury 11. Możliwość pracy bez straty dochodów ze świadczeń społecznych 10. Zła sytuacja materialna rodziny 1. Znalezienie dobrze płatnej pracy 8. Mniejsze obciążenie pracami domowymi i opieką 3. Znalezienie pracy odpowiedniej do możliwości 2. Znalezienie pracy dającej poczucie spełnienia odsetek odpowiedzi I czynniki zdrowotne; II brak pracy; III charakter i warunki pracy; I V czynniki dochodowe; V - czynniki rodzinne; VI czynniki osobiste

46 Czynniki utrudniające podjęcie pracy biernym zawodowo Trudno powiedzieć Inne Brak ofert pracy Mam inne zajęcia, z którymi praca mogłaby kolidować Opiekuję się dziećmi lub osobami starszymi lub niepełnosprawnymi i nie ma możliwości zorganizowania tej opieki w inny sposób Jestem odpowiedzialny (a) za prowadzenie gospodarstwa domowego i nie ma nikogo innego kto mógłby się tym zająć Mój stan zdrowia nie pozwala mi pracować 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

47 Rodzaj pracy, któreą są gotowi podjąć bierni zawodowo 6. Nie jestem gotowy(a) podjąć żadnej pracy 5. Jestem gotowy(a) podjąć pracę wymagającą wyższych kwalifikacji, nawet gdy konieczne będzie szkolenie lub bezpłatny staż 4. Jestem gotowy(a) podjąć pracę z posiadanymi kwalifikacjami, ale tylko odpowiednio płatną 3. Jestem gotowy(a) podjąć pracę zgodną z posiadanymi kwalifikacjami, nawet niezbyt dobrze płatną 2. Jestem gotowy(a) podjąć każdą pracę, nawet poniżej swoich kwalifikacji, jeśli będzie dobrze płatna 1. Jestem gotowy(a) podjąć każdą pracę 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

48 Wysokość wynagrodzenia netto oczekiwanego przez biernych zawodowo Ponad ,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

49 1. Wśród powodów zachęcających do przechodzenia w stan spoczynku najważniejszą rolę odgrywają czynniki zdrowotne i formalne oraz groźba utraty pracy. Dalsze miejsca zajmują charakter i warunki pracy, czynniki dochodowe i osobiste, a marginalną rolę odgrywają czynniki rodzinne. 2. Najważniejsze czynniki zniechęcające do przechodzenia w stan spoczynku to determinanty dochodowe wywodzące się z dysproporcji pomiędzy dochodami z pracy i emerytury. Czynnikiem społecznym, który przebijał się pomiędzy determinantami materialnymi była obawa przed staniem się nieużytecznym i zbędnym, a więc lęk przed poczuciem utraty sensu życia.

50 3. Pracujący kontynuowaliby pracę, a bierni zawodowo podjęliby ją pod warunkiem uzyskania wysokich zarobków i poprawy warunków oraz zmiany charakteru pracy. Dla biernych zawodowo ważna byłaby również poprawa stanu zdrowia. 4. Powody kontynuacji pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalnych wynikały ze zbyt niskich świadczeń emerytalnych oraz czynników społecznych: chęci pozostania wśród ludzi, spełnienia się i bycia pożytecznym oraz uniknięcia nudy. 5. Czynnikami utrudniającymi podjęcie pracy biernym zawodowo są: zły stan zdrowia oraz brak ofert pracy.

Załącznik 10a. Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport socjologiczny z badania ankietowego osób w wieku okołoemerytalnym część I

Załącznik 10a. Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport socjologiczny z badania ankietowego osób w wieku okołoemerytalnym część I Załącznik 10a do raportu z badań: Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym Raport socjologiczny z badania ankietowego osób w wieku okołoemerytalnym część I Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

poczta elektroniczna

poczta elektroniczna Telepraca Telepraca Telepraca (zdalna praca), biuro w domu, forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa, jednak w kontakcie z przełożonymi i współpracownikami

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA TWORZONYCH MIEJSC PRACY

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA TWORZONYCH MIEJSC PRACY OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA TWORZONYCH MIEJSC PRACY Marzec 2014 I. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 1. Z tej formy pomocy mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak. Warszawa, listopad 2010

BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak. Warszawa, listopad 2010 BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Warszawa, listopad 2010 Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak 1 Bezrobotne według definicji bezrobocia Odsetek wśród ogółu badanych: 13 9 7 N = 378 N = 263 N

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

METRYCZKA ANKIETY. Imię i nazwisko uczestnika/czki. Imię i nazwisko psychologa. Imię i nazwisko doradcy zawodowego. Data wypełnienia ankiety

METRYCZKA ANKIETY. Imię i nazwisko uczestnika/czki. Imię i nazwisko psychologa. Imię i nazwisko doradcy zawodowego. Data wypełnienia ankiety Imię i nazwisko uczestnika/czki METRYCZKA ANKIETY Imię i nazwisko psychologa Imię i nazwisko doradcy zawodowego Data wypełnienia ankiety Podpis doradcy zawodowego Podpis psychologa Podpis uczestnika/czki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW URZĘDU

ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW URZĘDU ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW URZĘDU 1. Zajmowane stanowisko? kierownicze specjalistyczne 2. Okres zatrudnienia w Urzędzie: Mniej niż rok 1-2 lat 3-5 lat 5-10 lat Powyżej 10 lat 3. Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Co mówią dane statystyczne? Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni są bierne zawodowo (odpowiednio: 52% i 36%).

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych Analiza ekonometryczna Problemy Polska należy do krajów o najmłodszym wieku wycofania się z rynku pracy Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców wybranych gmin z województwa warmińsko-mazurskiego. Ankieta jest anonimowa, a udział w badaniu

Bardziej szczegółowo

Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielonej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielonej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. RAPORT TABELARYCZNY Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielonej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Wrzesień 2005 Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL) ... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)... dnia... Powiatowy Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59 600 Lwówek Śląski WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla nauczycieli

Świadczenia dla nauczycieli Świadczenia dla nauczycieli Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Mogą skorzystać z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub z Karty

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Beata Romejko RAPORT Z BADAŃ OSÓB PRACUJĄCYCH W WIEKU 50+ Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Beata Romejko RAPORT Z BADAŃ OSÓB PRACUJĄCYCH W WIEKU 50+ Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Beata Romejko RAPORT Z BADAŃ OSÓB PRACUJĄCYCH W WIEKU 50+ Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO WSTĘP Badania pracowników w wieku powyżej 50 lat zostały przeprowadzone przez Europerspektywę w ramach innowacyjnego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009 Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 3-9 1. Bezdomność w Województwie pomorskim to podobnie jak w całym województwie pomorskim problem typowo męski w roku 9

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód

Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód Nr sprawy: DA.5510..2015 dn.. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania. Adres do korespondencji. PESEL Nr telefonu... Adres e-mail Nr rachunku bankowego... Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód WNIOSEK O PRZYNANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia

Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia Tym razem badania dotyczyły zadowolenia Polaków z pracy i otrzymywanego za nią wynagrodzenia. Pytaliśmy naszych respondentów o czynniki, które wpływają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poradnik Urlop wychowawczy

Poradnik Urlop wychowawczy Autor: Ewa Karaś Poradnik Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka. Panuje zasada, że prawo do urlopu wychowawczego na równych prawach ma kobieta i mężczyzna. Celem

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną jest udzielane na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ANEKS METODOLOGICZNY. Załącznik A. Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym

ANEKS METODOLOGICZNY. Załącznik A. Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym ANEKS METODOLOGICZNY Załącznik A do raportu z badań: Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym Kwestionariusz standaryzowanego wywiadu z osobami w wieku okołoemerytalnym Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn i 55- letnich kobiet.

Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn i 55- letnich kobiet. Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn i 55- letnich kobiet. Pracownicy, którzy nie osiągnęli jeszcze pełnego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę kobieta po osiągnięciu 55

Bardziej szczegółowo

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej)

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej) FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim II edycja nr POKL.06.01.01-06-114/13 Wypełnia osoba bezrobotna Imię (imiona) Nazwisko... Płeć: Kobieta Mężczyzna Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Zasady skracania urlopu dla poratowania zdrowia określone w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003

Bardziej szczegółowo

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K ...... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o skierowanie osób/y/ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Usługi rynku pracy skierowane do pracodawców E u r o p e j s k i c h D n i P r a c o d a w c y

Usługi rynku pracy skierowane do pracodawców E u r o p e j s k i c h D n i P r a c o d a w c y Konferencja: Usługi rynku pracy skierowane do pracodawców z organizowana z okazji E u r o p e j s k i c h D n i P r a c o d a w c y Formy wsparcia realizowane przez PUP w Bielsku Podlaskim - skierowane

Bardziej szczegółowo

Dla kogo wcześniejsza emerytura. po 2008 roku. e-poradnik. egazety Prawnej. 188 stron komentarzy, porad i przepisów

Dla kogo wcześniejsza emerytura. po 2008 roku. e-poradnik. egazety Prawnej. 188 stron komentarzy, porad i przepisów e-poradnik egazety Prawnej Dla kogo wcześniejsza emerytura po 2008 roku 188 stron komentarzy, porad i przepisów Czy wniosek o wcześniejszą emeryturę pracowniczą może być złożony po 2008 roku Kto może starać

Bardziej szczegółowo

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w 13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia

Bardziej szczegółowo

Emerytury. po zmianach BIBLIOTEKA

Emerytury. po zmianach BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Emerytury po zmianach 2014 Zasady przechodzenia na emeryturę dokumentacja, rodzaje świadczeń Ustalanie wysokości emerytury Nowe zasady wypłat świadczeń ze środków zgromadzonych w OFE Wypłata

Bardziej szczegółowo

Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych

Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 BEATA NOWOTARSKA-ROMANIAK Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych W działalności firm usługowych w tym i firm ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2009 BS/156/2009 ZADOWOLENIE Z PRACY I MOBILNOŚĆ ZAWODOWA

Warszawa, listopad 2009 BS/156/2009 ZADOWOLENIE Z PRACY I MOBILNOŚĆ ZAWODOWA Warszawa, listopad 2009 BS/156/2009 ZADOWOLENIE Z PRACY I MOBILNOŚĆ ZAWODOWA W jednym z ostatnich sondaży 1 poruszyliśmy kwestie związane z pracą zarobkową. Osoby aktywne zawodowo 2 zapytaliśmy, czy są

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2013 r.

USTAWA z dnia.. 2013 r. Projekt USTAWA z dnia.. 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PSYCHOSPOŁECZNA I MATERIALNA USAMODZIELNIONYCH WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

SYTUACJA PSYCHOSPOŁECZNA I MATERIALNA USAMODZIELNIONYCH WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH SYTUACJA PSYCHOSPOŁECZNA I MATERIALNA USAMODZIELNIONYCH WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Prezentacja kluczowych wyników raportu z badania losów usamodzielnionych wychowanków przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU MISJA: KOBIETA...

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU MISJA: KOBIETA... KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU MISJA: KOBIETA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok... w..... Nr PESEL Nr NIP. Wiek w

Bardziej szczegółowo

ustalenia zasiłku dla opiekuna za okres od 1 lipca 2013r. do 14 maja 2014r. (1)

ustalenia zasiłku dla opiekuna za okres od 1 lipca 2013r. do 14 maja 2014r. (1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36-072 Świlcza 168 WNIOSEK O ZASIŁEK DLA OPIEKUNA dotyczy osób, które w okresie do 30 czerwca 2013r. miały przyznane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na niżej wymienioną

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy.

Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy. Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy. Aneta Maciąg Warszawa, 10.12.2015 r. Plan 1. Struktura demograficzna społeczeństwa. 2. Poziom zatrudnienia wśród osób powyżej 50 roku życia. 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad:

Wnoszę o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad: Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń : Adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Część

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 132/2014 POLACY W PRACY. WARUNKI ZATRUDNIENIA, GOTOWOŚĆ ZMIAN

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 132/2014 POLACY W PRACY. WARUNKI ZATRUDNIENIA, GOTOWOŚĆ ZMIAN Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 132/2014 POLACY W PRACY. WARUNKI ZATRUDNIENIA, GOTOWOŚĆ ZMIAN Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 12 / 2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia Zasad przyznawania i wypłaty stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r.

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

Plany dezaktywizacji zawodowej

Plany dezaktywizacji zawodowej Plany dezaktywizacji zawodowej (wstępne wyniki badań) dr Piotr Szukalski Uniwersytet Łódzki, ekspert Instytutu Spraw Publicznych Pełne wyniki badań zostaną zamieszczone w raporcie Instytutu Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy

Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Trójstronna umowa szkoleniowa Krajowy Fundusz Szkoleniowy Prace interwencyjne Staże Szkolenia indywidualne pod potrzeby pracodawców Świadczenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax...

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax... Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8 81-332 Gdynia tel. 58 /620-49-54 w.104 WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych I. INFORMACJA O ZAKŁADZIE PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Proszę o wydanie bonu na zasiedlenie.

Proszę o wydanie bonu na zasiedlenie. WNIOSEK OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE WNIOSKODAWCA ( osoba bezrobotna posiadająca ustalony I lub II profil pomocy i opracowany Indywidualny Plan Działania, z którego

Bardziej szczegółowo

W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy

W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy 2013 W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy Osoby pracujące i płacące podatki na Ubezpieczenie Społeczne zarabiają kredyty pracy kwalifikujące je do otrzymywania świadczeń

Bardziej szczegółowo

Branża opiekuńcza szansą dla osób wyniki badań

Branża opiekuńcza szansą dla osób wyniki badań Branża opiekuńcza szansą dla osób 50+ - wyniki badań Krzysztof Jakubowski Interkadra Sp. z o.o. Członek Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Przewodniczący Sekcji Agencji Opieki Warszawa, 13 października

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH

ANKIETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH Szanowni Pañstwo! W zwi¹zku z projektem pt.: Niepe³nosprawni - przedsiêbiorcom, przedsiêbiorcy niepe³nosprawnym, badanie potencja³u i oczekiwañ œl¹skiego rynku pracy realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA Emerytury indywidualne, renta rodzinna dla wdów i wdowców, waloryzacja według zysków takie emerytury kapitałowe proponuje rząd. Dlaczego? Dlatego, że taki system

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ NADZIEJE I OBAWY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ BS/110/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ NADZIEJE I OBAWY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ BS/110/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez Analiza wyników ankiety Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy przeprowadzonej przez Focus Training Instytu Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości październik 11 rok W październiku 11 roku przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji zawodowej pielęgniarek. Jerzy Krukowski

Badanie satysfakcji zawodowej pielęgniarek. Jerzy Krukowski Badanie satysfakcji zawodowej pielęgniarek Jerzy Krukowski październik 2008 Wstęp Dużą część naszego życia pochłania praca zawodowa. Często nie uświadamiamy sobie tego faktu. Zdarza się, zwłaszcza w zawodach

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii.

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii. Matka i ojciec składają wniosek osobno Nie wolno wysłać wspólnego wniosku. Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego dla matki/części zasiłku należnej matce Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Pieczęć Wnioskodawcy.. Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a 64-700 Czarnków WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w: 1. ustawie z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne Zasiłki i świadczenia przedemerytalne Różnica uregulowania świadczenia przedemerytalne uregulowane są w ustawie o św przedemerytalnych; zasiłki przedemerytalne uregulowane są w ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ZAŁĄCZNIK NR 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładne przeczytanie i wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE i EOG

Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE i EOG Jerzy Bartkowski Uniwersytet Warszawski Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE i EOG Niepełnosprawni wśród osób w wieku powyżej 16

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

6. W jakim stopniu osoby, które chorowały psychicznie mogą zachowywać się nieprzewidywalnie w pracy?

6. W jakim stopniu osoby, które chorowały psychicznie mogą zachowywać się nieprzewidywalnie w pracy? Wiek respondenta Wykształcenie 1. podstawowe 2. zawodowe 3. średnie 4. wyŝsze Płeć Liczba zatrudnionych pracowników M / K Czy korzystał(a) pan/pani z refundacji wynagrodzeń w związku z zatrudnianiem osób

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA CZĘŚĆ I DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Od 1 lipca 2009r.obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009r. o nauczycielskich świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. 2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy. 3. Jednorazowa zapomoga

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. Grupa posłów KP SLD Szanowny Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Wykład 12. Ochrona przed ubóstwem w Polsce opieka społeczna i inne instytucje zabezpieczenia społecznego Literatura: Bukowska (2011) www.zus.pl www.mpips.gov.pl Granice ubóstwa

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r.

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA... data wpływu i podpis osoby przyjmującej

KARTA ZGŁOSZENIOWA... data wpływu i podpis osoby przyjmującej KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok w..... Nr PESEL Nr NIP Wiek w latach:.. Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo