Win Me To również pliki User.dat i System.dat a oprócz nich część rejestru zawarta jest dodatkowo w pliku Classes.dat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Win Me To również pliki User.dat i System.dat a oprócz nich część rejestru zawarta jest dodatkowo w pliku Classes.dat"

Transkrypt

1 I. Rejestr Systemowy Windows Co to jest Rejestr Rejestr to centralna baza danych, przeznaczona do przechowywania informacji o konfiguracji systemu operacyjnego. Zawiera informacje o ustawieniach systemu, oprogramowania, sprzętu, ustawienia indywidualne użytkowników i ich preferencji. Z bazy danych Rejestru korzysta Windows, a także pracujące w nim aplikacje. W trakcie pracy sytemu, Windows odwołuje się cały czas do rejestru sprawdzając np. jaki typ dokumentu może otworzyć, a jaki nie, itp. Konfiguracja Rejestru Fizycznie na Rejestr składają się pliki, których nazwy i położenie są różne w poszczególnych wersjach systemu Windows Win 95 / 98 To dwa pliki znajdujące się w folderze systemowym C:\Windows User.dat - posiada informacje specyficzne dla użytkowników pobrane z ich profili System.dat - zawiera ustawienia specyficzne dla komputera i ściśle powiązane ze sprzętem Win Me To również pliki User.dat i System.dat a oprócz nich część rejestru zawarta jest dodatkowo w pliku Classes.dat Win NT / 2000 / 2003 / XP Rejestr znajduje się w kilku różnych plikach umieszczonych w folderach: Documents and Settings\nazwa użytkownika i Windows\System32\Config Podczas uruchamiania systemu / logowaniu użytkownika, pliki te są łączone w jedną całość i tworzą Rejestr. Umiejscowienie plików gałęzi rejestru w systemie możemy sprawdzić w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\HiveList HiveList zawiera wpisy lokalizację katalogu rejestru (nazwa wpisu) oraz fizyczną lokalizację katalogu (jako wartość wpisu). Struktura Rejestru Struktura rejestru jest bardzo złożona i zawiera wiele elementów, które są pogrupowane według przeznaczenia na klucze i podklucze, a te z kolei na wpisy zawierające ustawienia i opisy poszczególnych elementów systemu. W skład rejestru wchodzi pięć kluczy głównych (Win 95 / 98 / ME ma sześć), które z kolei zawierają szereg podkluczy. HKEY_CALSSES_ROOT (klasy obiektów) Zawiera informacje o rozszerzeniach wszystkich typów plików, ich ikon, rozszerzeń, danych związanymi z tymi plikami, itp. Korzysta z HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes i HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes HKEY_CURRENT_USER (bieżąca konfiguracja użytkownika) Zawiera informacje o zalogowanym aktualnie użytkowniku. Przechowuje ustawienia "własne" aktualnie zalogowanego użytkownika takie jak rozdzielczość ekranu, kompozycje pulpitu, ustawienia systemu, itp. HKEY_LOCAL_MACHINE (konfiguracja systemu) Zawiera informacje, które dotyczą wszystkich urządzeń i całego oprogramowania zainstalowanego na komputerze i są przypisane wszystkim użytkownikom. Interesująca w tej gałęzi jest podgałąź Software, która zawiera wszelkie informacje dotyczące zainstalowanych na komputerze aplikacji.

2 HKEY_USERS (konfiguracje użytkowników) Zawiera informacje o wszystkich użytkownikach, którzy kiedykolwiek zalogowali się na danym komputerze. Najczęciej znajduje się tylko jeden użytkownik o nazwie default (domyślny). HKEY_CURRENT_CONFIG (bieżąca konfiguracja sprzętowa) Zawiera informacje dotyczące aktualnego sprzętu zainstalowanego na komputerze. Klucz ten nie zawiera żadnych danych, ale korzysta z HKEY_LOCAL_MACHINE\config HKEY_DYN_DATA (dane dynamiczne) - (Win 95 / 98 / ME) Zawiera dane, które przez cały czas muszą znajdować się w pamięci RAM. Stałą aktualizację danych zapewnia odpowiedni mechanizm, który co pewien określony czas "odświeża" rejestr. Edycja i modyfikacje w Rejestrze Do przeglądania Rejestru i jego modyfikacji służy systemowy Edytor Rejestru. Aby uruchomić Edytor Rejestru kliknij: Start -> Uruchom -> regedit.exe Systemowy Edytor Rejestru sprawia pewne kłopoty w poruszaniu się przez gąszcz gałęzi, kluczy, wpisów i docieraniu do właściwych pozycji. Pomocna w takiej sytuacji jest nakładka na systemowy edytor: RegEditX, dodająca pole do wpisywania szukanych kluczy, oraz zapamiętująca odwiedzone miejsca. Przed każdą modyfikacją Rejestru należy utworzyć kopie rejestru, kopie gałęzi bądź modyfikowanego klucza. Nie należy zmieniać zbyt wielu rzeczy na raz. Najlepiej wprowadzać zmiany stopniowo, jedną, dwie zmiany, sprawdzić ich działanie i wprowadzać następne. W tym celu w Edytorze Rejestru zaznaczamy klucz, którego kopie chcemy wykonać i poprzez menu plik -> polecenie Eksportuj zapisujemy kopie wybranego klucza na dysku twardym w postaci pliku reg. Zawartość pliku.reg możemy przeglądać edytując go w notatniku. Utworzoną kopię klucza możemy wprowadzić ponownie do rejestru poprzez menu plik -> polecenie Importuj, bądź też poprzez dwukrotne kliknięcie na pliku.reg. Wprowadzenie danych do rejestru zostanie potwierdzone stosownym komunikatem W większości wypadków aby zmiany poczynione w Rejestrze odniosły skutek należy zrestartować komputer. Zamiast tego można przeładować Rejestr bez ponownego uruchamiania komputera, co zaoszczędzi nam sporo czasu. Win NT /2000 /2003 / XP Uruchom Menadżer zadań: [Alt] + [Control] + [Delete] zakładka "Procesy" - znajdź proces "explorer.exe" i zakończ go następnie menu "Plik"" -> "Nowe zadanie" -> wpisz explorer.exe ściągnij skrypt bat, dzięki któremu przeładujesz rejestr jednym klęknięciem myszki Wind 95 /98 / Me Naciśnij [Alt] + [Control] + [Delete] proces "explorer.exe" -> "Zakończ zadanie" pojawi się okno zamykania systemu -> kliknij "Anuluj"

3 II Edycja rejestru. Brak dostępu do Otoczenia Sieciowego "NoNetHood"=dword: Brak folderu Cała Sieć [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] "NoEntireNetwork"=dword: Brak folderu Cała Sieć oraz brak składników grup roboczych w Otoczeniu Sieciowym [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] "NoWorkgroupContents"=dword: Blokuj zakładkę Opcje folderów Win XP "NoFolderOptions"=dword: Win 98 "NoFolderOptions"=hex:01,00,00,00 Blokuj zakładkę Opcje Folderów / Typy plików "NoFileAssociate"=dword: Blokuj zakładkę Właściwości folderu Moje Dokumenty "NoPropertiesMyDocuments"=dword: Blokuj możliwość modyfikowania folderów "NoCustomizeWebView"=dword: Dodatkowa opcja Drukarki i faksy [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer \NameSpace\ i Faxy" Dodatkowa opcja Kosz [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer \NameSpace\ Dodatkowa opcja Narzędzia administracyjne [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer \NameSpace\ administracyjne"

4 Dodatkowa opcja Zaplanowane zadania [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer \NameSpace\ zadania" Otwieraj foldery w tym samym oknie [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState] "Settings"=hex:0c,00,02,00,1a,01,e7,77,60,00,00,00 l Przyśpiesz otwieranie Mój komputer i Explorer [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\stisvc] "NoSaveSettings"=dword: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] "NoNetCrawling"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoRemoteRecursiveEvents"=dword: Aktualizacja widoku [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Update] "UpDateMode"=dword: Nie ukrywaj rozszerzeń plików [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] "HideFileExt"=dword: Pokaż wszytkie pliki ukryte i chronione [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] "Hidden"=dword: "HideFileExt"=dword: "ShowSuperHidden"=dword: Pokazuj bitmapy jako pliki Ukryj menu "Plik" "NoFileMenu"=dword: Ukryj opcje "Mapuj dysk sieciowy" i "Odłącz dysk sieciowy" "NoNetConnectDisconnect"=dword: Ukryj przycisk Wyszukaj z Eksploratora Windows "NoShellSearchButton"=dword: Ukryj opcję Zabezpieczenia

5 "NoSecurityTab"=dword: Dziś: Czwartek, 27 Września, 2012 Aktualizacja: 27, Września, 2012 Podstrona istnieje: dni System Automatyczne logowanie do systemu Win XP "DefaultUserName"="login" "DefaultPassword"="hasło" "DefaultDomainName"="domyślna domena" jeżeli korzystasz z sieci bez domen pozostaw pustą "AutoAdminLogon"="1" Win 98 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon] "DefaultUserName"="login" "DefaultPassword"="hasło" "AutoAdminLogon"="1" Automatyczne logowanie Windows do sieci Novell Netware Win XP [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NovellLogin] "DefaultUserName"="login NetWare" "DefaultPassword"="hasło NetWare" "AutoAdminLogon"="1" Win 98 [HKEY_LOCAL_MACHINE\NetworkLogon]. "Username"="nazwa użytkownika Windows" "NetWareUsername"="nazwa użytkownika NetWare" Minimalna długość hasła w znakach [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] "MinPwdLen"=dword: Wymuś używanie haseł alfanumerycznych [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] "AlphanumPwds"=dword:

6 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] "AlphanumPwds"=dword: Blokuj logowanie na konto inne niż wybrane do automatycznego logowania "ForceAutoLogon"="1" Ukryj login użytkownika na ekranie logowania [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList]. "login użytkownika"=dword: Ustaw tło ekranu logowania [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop] "Wallpaper"="ścieżka_tła" Wyświetl dany tekst nad loginem/hasłem podczas logowania do systemu "LogonPrompt"="Twój Tekst" Wyświetl dodatkowe okno z komunikatem przy starcie systemu "LegalNoticeCaption"="nazwa okna komunikatu" "LegalNoticeText"="treść komunikatu" Nie wyświetlaj nazwy ostatnio zalogowanego użytkownika [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "Dontdisplaylastusername"=dword: Wyłącz komunikaty zalogowania, wylogowania, uruchamiania i zamykania [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableStatusMessages"=dword: Dodaj pozycję "Wyłącz komputer" do ekranu logowania [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "shutdownwithoutlogon"=dword: Włącz kombinację klawiszy CTRL+ALT+DEL podczas logowania "DisableCAD"=dword: Wyłącz ekran powitalny i używaj klasycznego okna logowania "LogonType"=dword: Pokaż Administratora na ekranie powitalnym [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList] "Administrator"=dword: Uaktywnienie wyświetlania konta Administratora na Ekranie Logowania [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList] "Administrator"=dword:

7 Ukryj ekran powitalny "NoWelcomeScreen"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoWelcomeScreen"=dword: Włącz num-lock przy uruchomieniu [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard] "InitialKeyboardIndicators"="2" Defragmentacja automatyczna plików startowych przy starcie systemu [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction] "Enable"="Y" Start programu podczas logowania użytkownika [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run] "1"="nazwa programu.exe" Start programu przed załadowaniem Autostartu Start programu za każdym razem [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "program"="c:\\program Files\\nazwa katalogu\\program.exe" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "program"="c:\\program Files\\nazwa katalogu\\program.exe" Start jednorazowy - po uruchomieniu aplikacji, wpis w tym kluczu jest usuwany [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce] "program"="c:\\program Files\\nazwa katalogu\\program.exe" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce] "program"="c:\\program Files\\nazwa katalogu\\program.exe" Blokuj możliwość wstrzymywania uruchamiania programów z Autostart (wciśnięty Shift) "IgnoreShiftOverride"=dword: Skrócenie czasu zamykania aplikacji i usług [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] "AutoEndTasks"="1" "HungAppTimeout"="100" "WaitToKillAppTimeout"="1000" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control] "WaitToKillServiceTimeout"="1000" "HungAppTimeout"="100" Wyłączyć czy uruchomić ponownie "PowerdownAfterShutdown"="1" Czyść Page File przy zamykaniu systemu [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management] "ClearPageFileAtShutdown"=dword: Wyłącz Hibernację

8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power] "Heuristics"=hex:05,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,3f,42,0f,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Control\Session Manager\Power] "Heuristics"=hex:05,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,3f,42,0f,00 Szybszy restart "EnableQuickReboot"="1" Wyłącz automatyczny restart w przypadku BSOD [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\CrashControl] "AutoReboot"=dword: Wyłącz klawisze Windows Logo [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Control\Keyboard Layout] "Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,5b,e0,00,00,5c,e0,00,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout] "Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,5b,e0,00,00,5c,e0,00,00,00,00 Blokuj Instalator Windows [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer] "DisableMSI"=dword: (0 - domyślnie; 1 - tylko administrator; 2 - blokowanie) Blokuj Menadżera Zadań [ALT+CTRL+DEL] (taskmgr.exe) [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableTaskMgr"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableTaskMgr"=dword: Blokuj wszystkie przystawki systemu Windows [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC] "RestrictToPermittedSnapins"=dword: Blokuj przystawkę Defragmentator dysków [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC\{43668E D1-A1CE-0080C88593A5}] "Restrict_Run"=dword: Blokuj przystawkę Informacje o systemie [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC\{45ac8c63-23e2-11d1-a696-00c04fd58bc3}] "Restrict_Run"=dword: Blokuj przystawkę Menedżer urządzeń [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC\{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}] "Restrict_Run"=dword: Blokuj przystawkę Zarządzanie komputerem [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC\{58221C67-EA27-11CF-ADCF-00AA00A80033}] "Restrict_Run"=dword: Blokuj przystawkę Podgląd zdarzeń [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC\{394C052E-B830-11D0-9A86-00C04FD8DBF7}] "Restrict_Run"=dword:

9 Usuń dzwięk podczas kliknięcia Blokuj dostęp do wybranych dysków "NoViewOnDrive"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoViewOnDrive"=dword: A: 1, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, wszystkie: Ukryj wybrane dyski Win XP "NoDrives"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoDrives"=dword: ; A: 1, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, ; M: 4096, wszystkie: Win 98 "NoDrives"=hex:10,00,00,00 A: 01,00,00,00 ; C: 04,00,00,00 ; D: 08,00,00,00 ; E: 10,00,00,00 ; F: 20,00,00,00 ; G: 40,00,00,00 ; H: 80,00,00,00 ; I: 00,01,00,00 ; J:00,02,00,00 ; K: 00,04,00,00 ; L: 00,08,00,00 ; M: 00,10,00,00 ; wszystkie: ff,ff,ff,03 Ustaw przydział miejsca dla przywracania systemu (w %) [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore] "DiskPercent"=dword: Nie informuj o małej ilości miejsca na HDD "NoLowDiskSpaceChecks"=dword: Wyłącz funkcje autootwarzania CD-ROM "NoDriveTypeAutoRun"=dword:000000b5 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:000000b5 [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\Cdrom] "AutoRun"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Cdrom] "AutoRun"=dword: Wyłącz nagrywanie płyt poprzez WinXP "NoCDBurning"=dword: Blokada edycji Rejestru [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableRegistryTools"=dword: "DisableRegedit"=dword:

10 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableRegistryTools"=dword: "DisableRegedit"=dword: Blokada trybu MS DOS [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp] "Disabled"=dword: Blokuj uruchamianie aplikacji DOS w trybie pojedynczej aplikacji [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp] "NoRealMode"=dword: Blokuj funkcję podwójnego kliknięcia na plikach (.reg) Zamiast scalania pliku do rejestru następuje edycja w notatniku Import plików Reg do Rejestru \"%1\"" Import plików INF do Rejestru 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\ 6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,73,00,65,\ 00,74,00,75,00,70,00,61,00,70,00,69,00,2c,00,49,00,6e,00,73,00,74,00,61,00,\ 6c,00,6c,00,48,00,69,00,6e,00,66,00,53,00,65,00,63,00,74,00,69,00,6f,00,6e,\ 00,20,00,44,00,65,00,66,00,61,00,75,00,6c,00,74,00,49,00,6e,00,73,00,74,00,\ 61,00,6c,00,6c,00,20,00,31,00,33,00,32,00,20,00,25,00,31,00,00,00 Blokuj możliwość zmiany lokalizacji folderów osobistych "DisablePersonalDirChange"=dword: folder Moje Dokumenty "DisableMyPicturesDirChange"=dword: folder Moje Obrazy "DisableMyMusicDirChange"=dword: folder Moja Muzyka "DisableFavoritesDirChange"=dword: folder Ulubione Blokuj skróty klawiaturowe Windows "NoWinKeys"=dword: Blokuj możliwość szybkiego przełączenia użytkowników "AllowMultipleTSSessions"=dword: Brak możliwości udostępniania drukarek innym użytkownikom [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network]

11 "NoPrintSharing"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] "NoPrintSharing"=dword: Brak możliwości udostępniania plików innym użytkownikom [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] "NoFileSharing"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] "NoFileSharing"=dword: Kolor aktywnych skrótów Działa jeżeli w oknie "Opcje folderów" wybierzemy "Pojedyncze kliknięcie będzie otwierać element" [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Colors] "HotTrackingColor"=" " (składowe barw w trybie RGB np " " - niebieski) Otwieranie okien bez animacji [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics] "MinAnimate"="0" Ukrywanie haseł udostępniania (zastąpienie ich gwiazdkami) [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] "HideSharePwds"=dword: Ustaw katalog domyślny dla ActiveX [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] "ActiveXCache"="C:\\Active" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ActiveX Cache] "0"="C:\\Active" Wyłącza buforowanie haseł [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] "DisablePwdCaching"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] "DisablePwdCaching"=dword: Wyłączenie Luny w Windows [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThemeManager] "ThemeActive"="0" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThemeManager] "ThemeActive"="0" Lista Aplikacje dozwolone "RestrictRun"="1" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\RestrictRun] "01"="xxx.exe" "02"="yyy.exe" "03"="..." "04"="..." "05"="..." "06"="..."

12 Lista Aplikacje niedozwolone "DisallowRun"=dword: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun] "01"="xxx.exe" "02"="yyy.exe" "03"="..." "04"="..." "05"="..." "06"="..." Brak kontroli nad współużytkowaniem drukarek [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] "NoPrintSharingControl"=dword: Brak kontroli nad współużytkowaniem plików [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] "NoFileSharingControl"=dword: Kasowanie pliku bez przenoszenia do kosza [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BitBucket] "NukeOnDelete"=dword: "NoRecycleFiles"=dword: Wyłącz prośbę o potwierdzenie kasowania pliku [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer] "ShellState"=hex:24,00,00,00,37,88,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,0d,00,00,00,00,00,00,00,0 1,00,00,00 Nie używaj prostego udostępniania plików [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa] "forceguest"=dword: Pomiń rejestrację Windows z witryną Microsoft [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion] "RegDone"="1" Przyśpisz NTFS [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem] "Win31FileSystem"=dword: "Win95TruncatedExtensions"=dword: "NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword: Optymalizuj użycie procesora [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Control\PriorityControl] "Win32PrioritySeparation"=dword: (26 - programy ; 18 - usługi) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl "Win32PrioritySeparation"=dword: (26 - programy ; 18 - usługi) Ogranicz dostęp do napędu CD-Rom tylko do użytkownika zalogowanego lokalnie

13 "allocatecdroms"="1" Ogranicz dostęp do stacji dyskietek tylko do użytkownika zalogowanego lokalnie "allocatefloppies"="1" Ustaw priorytet sprzętowy dla Real Time Clock CMOS [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl] "IRQ8PRiority"=dword: Usuń Alexa Spyware (wbudowango w Win) -[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\InternetExplorer\Extensions\{c95fe080-8f5d-11d2-a20b- 00aa003c157a}] SectionEnd Wyłącz automatyczne aktualizacje systemu Windows "NoAutoUpdate"=dword: Wyłącz dostęp do wszystkich funkcji witryny Windows Update [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate] "DisableWindowsUpdateAccess"=dword: Wyłącz Active Desktop "NoActiveDesktop"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoActiveDesktop"=dword: Wyłącz / Włącz cachowanie bibliotek.dll (usuwanie biblioteki DLL z pamięci) [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer] "AlwaysUnloadDll"="1" 1 - dla małej ilości RAM (128 i niżej) - załadowane wcześniej dll będą usuwane z pamięci 0 - dla większej ilości RAM - załadowane wcześniej dll pozostaną w pamięci Wyłącz / Włącz cachowanie plików wykonywalnych i sterowników [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management] "DisablePagingExecutive"=dword: "LargeSystemCache"=dword: dla RAM 256 i poniżej - sterowniki i pliki wykonywalne będą cachowane 1 - dla RAM 256 i powyżej (min 512MB) - sterowniki i pliki wykonywalne nie będą cachowane Wyłącz Centrum Zabezpieczeń w Win XP SP2 [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\wscsvc] Wyłącz komunikaty ostrzegawcze z Centrum Zabezpieczeń [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Security Center] "AntiVirusDisableNotify"=dword: "FirewallDisableNotify"=dword:

14 "UpdatesDisableNotify"=dword: Wyłącz language Bar bar" Wyłącz podsystem POSIX [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems] "Optional"=- "Posix"=- Przyspieszanie połączeń sieciowych (wyłącz przydziału QoS) [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched] "NonBestEffortLimit"=dword: Wyłącz przywracanie systemu [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore] "DisableSR"=dword: Wyłącz raportowanie błędów [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting] "AllOrNone"=dword: "DoReport"=dword: "IncludeKernelFaults"=dword: "IncludeMicrosoftApps"=dword: "IncludeWindowsApps"=dword: "ShowUI"=dword: Wyłącz raportowanie błędow ale informuj o nich [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting] "DoReport"=dword: Wyłącz synchronizację czasu przez internet [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters] "Type"="NoSync" Wyłącz tworzenie "ostatniej dobrej konfiguracji" "ReportBootOk"="0 Włącz / Wyłącz funkcję Prefetch [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters] "EnablePrefetcher"=dword: (domyślnie) [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters] "EnablePrefetcher"=dword: (domyślnie) 0 - wyłącz wyłącz wstępne ładowanie aplikacji 1 - monitoruj tylko aplikacje 2 - monitoruj tylko proces startowy 3 - monitoruj aplikacje i proces startowy

15 Wyłącz Windows Installer Rollback [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\WindowsInstaller] "DisableRollback"=dword: Wyłącz Windows Tour Popup [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour] "RunCount"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour] "RunCount"=dword: Wyłącz wszystkie podpowiedzi (Ballon Tips) [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] "EnableBalloonTips"=dword: "FolderContentsInfoTip"=dword: "StartButtonBalloonTip"=dword: "ShowInfoTip"=dword: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\tips] "Show"=dword: "NoSMBalloonTip"=dword: Wyłącz Zdalny Pulpit [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server] "fdenytsconnections"=dword: "fallowtogethelp"=dword: Wyłącz Dr Watson [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Ae Debug] usunąć Wyłącz systemowy głośniczek [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound] "Beep"="no" (domyślnie yes) Wyłącz ochronę plików systemu Windows (Windows File Protection = SFC) "SFCDisable"=dword: włączone (standardowo) 1 - wyłączone, pyta podczas startu czy włączyć SFC 2 - wyłączone tylko przy następnym starcie systemu 4 - włączone, bez notyfikacji użytkownika o zmianach Aby w pełni wyłączyć SFC: "SFCDisable"=dword:0xffffff9d Wyłącz wiersz poleceń DOS [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System] "DisableCMD"=dword: Wyświetl więcej informacji o przyczynie błędu [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Control\Windows] "ErrorMode"=dword:

16 [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Windows] "ErrorMode"=dword: Zapobiegaj tworzeniu ukrytych udostępnień typu Admin$ [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Parameters] "AutoShareWks"=dword: Zmiana danych użytkownika podanych przy instalacji systemu Win XP [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion] "RegisteredOwner"="Użytkownik" "RegisteredOrganization"="Firma" Win 98 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion] "RegisteredOwner"="Użytkownik" "RegisteredOrganization"="Firma" Zmiana koloru tła i czcionki wiersza poleceń [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor] "DefaultColor"=dword: dwucyfrowa liczba, pierwsza kolor tła, druga kolor czcionki Kody Kolorów: 0 - Czarny; 1 - Niebieski; 2 - Zielony; 3 - Morski; 4 - Czerwony; 5 - Fioletowy; 6 - Żółty; 7 - Biały; 8 - Szary; 9 - Jasnoniebieski; A - Jasnozielony; B - Jasny morski; C - Jasny czerwony; D - Jasny fioletowy; E - Jasny żółty; F - Kontrastowy biały Zmiana ścieżki dostępu do plików instalacyjnych systemu Windows [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup] "SourcePath"="E:\\" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion] "SourcePath"="E:\\" Zmień położenie folderu Program Files [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion] "ProgramFilesDir"="C:\\Program Files" "CommonFilesDir"="C:\\Program Files\\Common Files" Zmień położenie folderu systemowego i folderów specjalnych [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders] wprowadź nowe ścieżki dostępu Blokuj uruchamianie Windows Messenger [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client] "PreventRun"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client] "PreventRun"=dword: Blokuj automatyczne uruchamianie Windows Messenger [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client] "PreventAutoRun"=dword:

17 Messenger wyłącz zaproszenie do zarejestrowania usługi [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MessengerService] "PassportBalloon"=hex:0a,00,00,00 Zamykanie zawieszonych aplikacji [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] "AutoEndTasks"="1" Zapamiętywanie ustawienia strony Notatnika [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Notepad] "fsavepagesettings"=dword: "fsavewindowpositions"=dword: Zaplanowane zadania blokuj dostęp [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0] "Task Creation"=dword: zapobiega dodawaniu nowych zadań "Task Deletion"=dword: zapobiega usuwaniu istniejących zadań [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0] "Task Creation"=dword: zapobiega dodawaniu nowych zadań "Task Deletion"=dword: zapobiega usówaniu istniejących zadań Zaplanowane zadania blokada podmiany zdań [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0] "Allow Browse"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0] "Allow Browse"=dword: Zaplanowane zadania blokowanie funkcji Przeciągnij i upuść [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0] "DragAndDrop"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0] "DragAndDrop"=dword: Zaplanowane zadania blokada zmiany ustawień istniejących zadań [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0] "Property Pages"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0] "Property Pages"=dword: Zaplanowane zadania blokuj zatrzymanie wykonania rozpoczętego zadania [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0] "Execution"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0] "Execution"=dword: Zaplanowane zadania wyłącz okno właściwości [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0] "Disable Advanced"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0] "Disable Advanced"=dword:

18 Zapobiegaj wprowadzaniu zmian do ustawień ActiveDesktop "NoActiveDesktopChanges"=dword: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoActiveDesktopChanges"=dword: Zmiana / dodawanie podpowiedzi w Windows [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Tips] Zmień folder w którym Dr Watson zapisuje raporty [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DrWatson] "LogFilePath"="C:\\Log" Zainstalowane aktualizacje Win XP [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2] Zablokowanie możliwości ominięcia logowania w Win 98/Me [HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon] "MustBeValidated"=dword: Zablokuj mozliwości zapisu na przenośnych dyskach USB w Win XP SP2 [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies] "WriteProtect"=dword: Zmień nazwę okna Windows Media Player [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer] "TitleBar"="Windows Media Player" Zapobiegaj pobieraniu kodera-dekodera przez Windows Media Player [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer] "PreventCodecDownload"=dword: Skrócenie czasu oczekiwania na start Checkdisk [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager] AutoChkTimeOut - wpisać odpowiednią ilość sekund System został prawidłowo zamknięty a mimo to Checkdisk się uruchamia Wpisy odpowiedzialne za startowanie checkdiska: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] "SFCScan"=dword: (1 - skan przy każdym startowaniu systemu; 0 - brak skanowania) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager] "BootExecute" - autocheck autochk * (jeśli są zaplanowane starty checkdiska to wartość ta zawiera dużo wejść do wielu komend, wykasuj z okienka wszystkie inne linie prócz - "autocheck autochk *") Usuń nieużywane pozycje z msconfig [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder] usuń wybrane podklucze

19 Usługi (wraz z propozycjami ustawień) Możliwe wartości przy ustawianiu usług to: dword: Włączanie automatycznie dword: Włączanie manualne dword: Wyłączona usługa Usługa Administracyjna Menedżera dysków logicznych [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmadmin] Usługa Aktualizacje automatyczne [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv] Usługa Aplikacja systemowa modelu COM+ [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\COMSysApp] Usługa Bramy warstwy aplikacji [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ALG] Usługa Bufor wydruku [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler] Usługa Centrum Zabezpieczeń [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc] Usługa ClipBook [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClipSrv] Usługa COM nagrywania dysków CD IMAPI [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ImapiService] Usługa Czas systemu Windows [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time] Usługa Distributed Transaction Coordinator [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSDTC] Usługa Dostęp do urządzeń interfejsu HID

20 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HidServ] Usługa Dziennik wydajności i alerty [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SysmonLog] Usługa Dziennik zdarzeń [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog] Usługa Harmonogram zadań [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule] Usługa Hosta Uniwersalnego urządzenia Plug and Play [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\upnphost] Usługa Indeksowania [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CiSvc] Usługa Instalator Windows [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer] Usługa Instrumentacja zarządzania Windows [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winmgmt] Usługa Inteligentnego transferu w tle [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS] Usługa IPSEC [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent] Usługa Karta inteligentna [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardSvr] Usługa Klient DHCP [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp] Usługa Klient DNS [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache] Usługa Klient sieci Web

Usługi w Windows. Usługi Moj komputer Zarządzaj Zarządzanie komputerem Usługi i aplikacje Usługi. Uruchom services.msc. Usługi Usługi Rozszerzony

Usługi w Windows. Usługi Moj komputer Zarządzaj Zarządzanie komputerem Usługi i aplikacje Usługi. Uruchom services.msc. Usługi Usługi Rozszerzony Usługi w Windows. Windows XP aby poprawnie działać, aby oferować nam wszystkie swoje zalety, posiada uruchomionych w tle wiele programów. Aplikacje te nazywane są usługami. One to sterują naszym komputerem,

Bardziej szczegółowo

ABC sam optymalizuję komputer

ABC sam optymalizuję komputer Wstęp... 7 1 Wprowadzenie do optymalizacji komputera... 9 BIOS... 10 System operacyjny... 10 Sterowniki... 11 Oprogramowanie... 11 Overclocking... 11 Modernizacje sprzętowe... 12 2 Kontrola i modyfikacja

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Optymalna konfiguracja usług w systemie Microsoft Windows XP

Optymalna konfiguracja usług w systemie Microsoft Windows XP Źródło: http://www.pc-tweak.pl/sys_uslugixp.html Optymalna konfiguracja usług w systemie Microsoft Windows XP Czy możemy jakoś wpłynąć na zmniejszenie zużycia zasobów, a tym samym zwiększyć szybkość ładowania

Bardziej szczegółowo

Procesy w systemie Windows

Procesy w systemie Windows Procesy w systemie Windows Proces to obszar adresów wirtualnych i informacje sterujące niezbędne do wykonania programu. Każdy proces ma nadany unikalny numer PID (Process IDentifier), za pomocą którego

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki. Obsługa systemu operacyjnego Windows XP

Podstawy informatyki. Obsługa systemu operacyjnego Windows XP Podstawy informatyki Obsługa systemu operacyjnego Windows XP Windows XP Microsoft Windows XP (nazwa robocza Whistler) wersja systemu operacyjnego Windows z rodziny Microsoft Windows NT (oparty na jądrze

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Autor: Steve Sinchak T³umaczenie: Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-2712-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Tweaks: A Comprehensive Guide on Customizing, Increasing

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-1030-3 Tytu³ orygina³u: Microsoft(R) Windows(R) Vista(TM) Unleashed Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Rejestr systemu Windows

Rejestr systemu Windows Rejestr systemu Windows Wykonanie: Mateusz Bokowy Kamil Hudecki » Spis treści 1) Co to jest rejestr. 2) Czym zarządza rejestr. 3) Geneza rejestru. 4) Jak zbudowany jest rejestr. 5) Typy danych. 6) Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Sztuczki z rejestrem systemu Windows

Sztuczki z rejestrem systemu Windows Sztuczki z rejestrem systemu Windows Czym jest rejestr? Rejestr jest jedną z najważniejszych części systemu Windows. Jest to baza danych zawierająca informacje o zainstalowanych urządzeniach i programach,

Bardziej szczegółowo

Usługi systemu Windows 7. Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem

Usługi systemu Windows 7. Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem Usługi systemu Windows 7 Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem Usługa (serwis) to typ aplikacji pracującej w tle, która wykonuje określone funkcje systemowe. Uruchamiana jest najczęściej na poziomie

Bardziej szczegółowo

Agenda. Windows Vista/2008. Wstęp optymalizacja po polsku Windows XP/2003

Agenda. Windows Vista/2008. Wstęp optymalizacja po polsku Windows XP/2003 Paweł Szołtysek Agenda Wstęp optymalizacja po polsku Windows XP/2003 Instalacja Wydajność a User Experience Usługi Inne metody optymalizacji Triki Konsola odzyskiwania Styling Windows Vista/2008 Wybór

Bardziej szczegółowo

Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr.

Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr. Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr. GENEZA REJESTRU: Inicjalizacja systemu Windows w wersji 3.1 opierała się na plikach: win.ini zawierał podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych

Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 1 z 31 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych Oprogramowanie narzędziowe rodzaj oprogramowania, który wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi

Bardziej szczegółowo

USŁUGI W SYSTEMIE WINDOWS XP

USŁUGI W SYSTEMIE WINDOWS XP USŁUGI W SYSTEMIE WINDOWS XP W systemie Windows istnieją aplikacje, które pracują w tle. Nie trzeba ich też instalowad, sa one domyślnie w systemie operacyjnym. Nieliczne z nich mogą doinstalowad się podczas

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 01. URUCHAMIANIE I ZAMYKANIE SYSTEMU... 18 ROZDZIAŁ 02. MODYFIKACJE INTERFEJSU... 70

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 01. URUCHAMIANIE I ZAMYKANIE SYSTEMU... 18 ROZDZIAŁ 02. MODYFIKACJE INTERFEJSU... 70 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 Jak korzystać z tej książki?...12 Jak zorganizowana jest ta książka?...12 Konwencje stosowane w książce...15 Korzystanie z przykładów kodu...15 Podziękowania...16 ROZDZIAŁ 01. URUCHAMIANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo