PL Wer. E, 30 maja 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "409-10204-PL Wer. E, 30 maja 12"

Transkrypt

1 Instrukcja obsług Urządzena AMP 3K/40* CE [ ] oraz urządzena AMP 5K/40* CE [ ] ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instrukcja obsług PL, 30 maja 12 INFORMACJE WSTĘPNE! WPROWADZENIE OPIS Ops funkcj Ops elementów elektrycznych Osłony ODBIÓR KONTROLI I INSTALACJI Odbór kontrol Instalacja Elementy mające wpływ na umejscowene urządzena EKSPLOATACJA Eksploatacja panelu sterowana Montaż aplkatora Ustawena Wybór korzystane z trybu Regulacja prędkośc napędu Regulacja wysokośc zacsku Konwersja aplkatora bocznego/tylnego KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA Czyszczene Smarowane REGULACJE Pomar maksymalnej odległośc Regulacja maksymalnej odległośc Regulacja wysokośc zacskana z wykorzystanem mechanzmu precyzyjnej regulacj Regulacja wkładu osłony ELEMENTY OPCJONALNE URZĄDZENIA ORAZ INSTALACJA ZESPOŁU ZAWORU PNEUMATYCZNEGO DIAGNOSTYKA USTEREK Kody błędów Dagnostyka IDENTYFIKACJA WERSJI OPROGRAMOWANIA UTYLIZACJA LOKALIZACJA I NAPRAWA INFORMACJE RoHS ZMIANY W PORÓWNANIU DO POPRZEDNIEJ WERSJI DOKUMENTU.26 Tłumaczene nstrukcj orygnalnych 2012 Tyco Electroncs Corporaton, frma TE Connectvty Ltd. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA W Treść dokumentu może ulec zmane. Wszelke prawa zastrzeżone. ZAKRESIE OPRZYRZĄDOWANIA Aby uzyskać najnowsze wersje oraz *Znak towarowy skontaktować sę z Regonalnym dzałem obsług klenta, patrz TE Connectvty, logo TE connectvty oraz logo TE to znak towarowe. Inne logo, nazwy produktów /lub frm mogą być znakam towarowym ch odpowednch właśccel. 1 z 26 LOC B

2 ZAGROŻENIE STOP WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Osłony bezpeczeństwa maja za zadane ochronę operatorów/konserwatorów przed wększoścą elementów nebezpecznych podczas pracy urządzena. Jednakże, operatorzy/konserwatorzy pownn podjąć szczególne środk ostrożnośc, mające na celu zapewnene ch bezpeczeństwa oraz ochronę sprzętu. Aby uzyskać najlepsze wynk, sprzęt pownen być eksploatowany w suchym czystym środowsku. Zabrana sę eksploatacj sprzętu, jeżel w atmosferze znajdują sę nebezpeczne gazy lub środowsko pracy ne jest bezpeczne. Przed podczas korzystana z urządzena należy zawsze postępować zgodne z ponższym wskazówkam: ZAWSZE nosć ochranacze uszu. ZAWSZE nosć okulary ochronne podczas pracy z urządzenem podłączonym do zaslana. Podczas standardowej eksploatacj, osłony pownny ZAWSZE znajdować sę w odpowednm mejscu. Aby unknąć ryzyka porażena elektrycznego, urządzene mus być ZAWSZE podłączone do prawdłowo uzemonego gnazdka. Podczas konserwacj sprzętu, urządzene pownno być ZAWSZE wyłączone odłączone od zaslana. ZABRANIA SIĘ noszena luźnych ubrać lub bżuter, która może zostać wcągnęta przez ruchome częśc urządzena. ZABRANIA SIĘ wkładana dłon do podłączonego urządzena. ZABRANIA SIĘ wprowadzana zman, modyfkacj lub wykorzystywana urządzena do celów nnych, nż określone dla nego. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA W ZAKRESIE OPRZYRZĄDOWANIA POŁĄCZENIE BEZPŁATNE (WYŁĄCZNIE USA (część kontynentalna) I PORTORYKO) Dzał obsług klenta w zakrese oprzyrządowana udzela nformacj techncznych zwązanych z obsługą urządzena. Co węcej, w raze wystąpena problemów (z konserwacją lub naprawą), z którym dzał konserwacj danej frmy ne może sobe poradzć, stneje możlwość współpracy z serwsantam pracującym bezpośredno w mejscu eksploatacj urządzena. INFORMACJE WYMAGANE PRZEZ DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA W ZAKRESIE OPRZYRZĄDOWANIA Przed kontaktem telefoncznym z dzałem obsług, zaleca sę zebrane kop nstrukcj rysunków urządzena przez osobę zaznajomoną z jego obsługą, celem wynotowana odpowednch nstrukcj przekazanych przez konsultanta telefoncznego. Dzęk temu, można unknąć welu neporozumeń. Przed kontaktem telefoncznym należy zanotować ponższe dane: 1. Nazwsko klenta 2. Adres klenta 3. Osobę kontaktową (nazwsko, tytuł, numer telefonu wraz z numerem wewnętrznym) 4. Nazwsko osoby dzwonącej 5. Numer sprzętu (wraz z numerem seryjnym, jeżel to możlwe) 6. Numer danego komponentu (wraz z numerem seryjnym, jeżel to możlwe) 7. Stopeń plnośc sprawy 8. Ops problemu 9. Ops komponentów ne dzałających 10. Dodatkowe nformacje/komentarze, które mogą być pomocne 2 z 26

3 1. WSTĘP Rysunek 1 Nnejsza nstrukcja zawera nformacje odnośne eksploatacj, konserwacj zapobegawczej oraz regulacj urządzeń AMP 3K/40 oraz AMP 5K/40 CE, odpowedno [ ] [ ]. Patrz rysunek 1. Opsy zawarte w nstrukcj odnoszą sę wyłączne do urządzeń AMP 3K/40 AMP 5K/40. Instrukcje dla poszczególnych aplkatorów, które mogą być wykorzystywane wraz z urządzenem znajdują sę w zestawach danych aplkatorów. Arkusz nstrukcj aplkatora zawera nformacje o jego nstalacj, konserwacj regulacj. Specyfkacje technczne wymog urządzeń AMP 3K/40 AMP 5K/40 CE znajdują sę ponżej: Odchylene: 0,13mm [0,0046 cala] maksymalne dla sły zacskana równej 4,448N [1000 funtów] Hałas: ponżej 82dBa w mejscu pracy operatora ze standardowym podawanem mechancznym Waga: 77,3kg [170,4 funtów] Wysokość: 585mm [23 cale] bez wspornków bębna Informacje elektryczne: Vac, 50/60 Hz, prąd jednofazowy. Opór roboczy wynos 3 ampery. Cśnene: kPa [90-100ps], 2,83 ltry/s (6 scfm) jeżel wymagane jest stosowane aplkatorów pneumatycznych Warunk otoczena: Temperatura: 4,45-40 C [ F] Wlgotność względna: ponżej 95% (bez kondensacj) Transport magazynowane: Przechowywać w czystym suchym środowsku po nałożenu na wszystke powerzchne urządzena oleju zapobegającego rdzewenu. 3 z 26

4 Podczas zapoznawana sę z nnejszą nstrukcją, należy zwrócć szczególną uwagę na nformacje, oznaczone jako ZAGROŻENIE, UWAGA. ZAGROŻENIE STOP UWAGA! Oznacza bezpośredne zagrożene, które może skutkować doznanem średnch lub poważnych obrażeń. Oznacza warunk, które mogą doprowadzć do uszkodzena produktu lub wyposażena. Zawera ważne/dodatkowe nformacje. Podczas pracy z urządzenem zawsze nosć okulary ochronne. Zawsze nosć ochranacze uszu podczas pracy z urządzenem. Zachować szczególną ostrożność podczas pracy z urządzenem. Przełącznk główny zaslana elektrycznego WŁ./WYŁ. Zabrana sę eksploatacj urządzena, jeżel usunęto osłonę. Punkt unoszena urządzena. Przed rozpoczęcem eksploatacj, należy dokładne zapoznać sę zrozumeć nnejszą nstrukcję. Częśc ruchome mogą cąć mażdżyć. Zabrana sę korzystana z urządzena, jeżel jakakolwek z osłon ne znajduje sę na swom mejscu. 4 z 26

5 2. OPIS Urządzena AMP 3K/40 AMP 5K/40 CE to autonomczne, półautomatyczne jednostk mocowane na stołach warsztatowych. Sprzęt wykorzystany do ch produkcj pracuje w oparcu o system metryczny. Wszelke pomary są wykonywane w trybe metrycznym [po nch ukazane są jednostk obowązujące w USA], o le ne zaznaczono naczej. Nektóre elementy komercyjne mogą zawerać sprzęt, który ne współpracuje z trybem metrycznym. Urządzena są przystosowane do pracy z szerokm zakresem mn aplkatorów (wyposażonych w uchwyty szybko mocujące), które wymagają newelkch regulacj przed rozpoczęcem ch eksploatacj. Dzęk temu, urządzene może mocować wele różnorakch zacsków. Rysunek 2 zawera lstę krzywek przełączających, wymaganych do eksploatacj krzywek o skoku 1 1/8 cala (dla urządzeń AMP-O-LECTRIC* Model K ) oraz krzywek o skoku 1 5/8 cala (dla urządzeń model T model G ). APLIKATOR ORYGINALNY Aplkator o skoku 1 1/8 cala dla urządzena model K Aplkator o skoku 1 5/8 cala dla urządzeń końcowych model T model G Wysokoobcążalny aplkator przemysłowy (HD-I) RODZAJ PODAWANIA Wstępne podawane Podawane końcowe Wstępne podawane Podawane końcowe Podawane wstępne/końcowe Rysunek 2 KRZYWKI PRZEŁĄCZAJĄCE DLA URZĄDZENIA 1 5/8 cala [41,25mm] skok urządzena 1 1/8 cala [30mm] skok urządzena Aby uzyskać węcej nformacj na temat numerów częśc, patrz lustracje aplkatora HD-I Ops funkcj Urządzena umożlwają mocowane zacsków za pomocą aplkatora. Zacsk jest mocowany na przewodze po umeszczenu go w obszarze zacskana nacśnęcu na wyłącznk nożny. Urządzene składa sę z czterech głównych obszarów. 1. Napęd zawera slnk DC napędzający wał korbowy. Patrz Rysunek 3 rysunek 4. Napęd jest aktywowany podczas każdego cyklu przesuwa wał korbowy o jeden pełny obrót. Na końcu napędu znajduje sę klucz sześcokątny, który umożlwa ręczny obrót napędu. Do klucza można uzyskać dostęp po wyjęcu przewodu zaslana z tylnej częśc napędu. 5 z 26

6 Lokalzacja klucza sześcokątnego do pracy ręcznej Gnazdo przewodu zaslana Rysunek 3 Zespół skrzyn begów napędu Powerzchna montażu prowadncy usuwana zolacj urządzena do aplkatorów z możlwoścą podawana bocznego Zespół skrzynk sterowana elementam elektrycznym Rysunek 4 2. Zespół wał korbowy-tłok jest odpowedzalny za zmanę sły obrotowej napędu na ruch góra-dół tłoka, napędzając tym samym aplkator podczas cyklu zacskana. 6 z 26

7 3. Płytka podstawy to mejsce mocowana aplkatora. Funkcja szybkego mocowana umożlwa błyskawczny montaż demontaż aplkatora. Patrz rysunek Zespół regulacj wysokośc zacskana wykorzystuje mmośród zlokalzowany w zespole sprzęgana tłoka wraz z ograncznkam mechanzmu, celem regulacj wysokośc zacskana. Skerowane mechanzmu w jedną stronę zmena wysokość zacskana o około 0,013 mm [0,0005 cala]. Patrz rysunek 5, aby uzyskać węcej nformacj na temat mechanzmu regulacj wysokośc zacskana. Uchwyt szybkego zwalnana Płytka podstawy Pozycja mocowana alternatywnego tylnego ograncznka Mechanzm precyzyjnej regulacj wysokośc zacskana Otwór montażowy Otwór montażowy Uchwyt szybkego zwalnana Rysunek 5 7 z 26

8 2.2. Ops elementów elektrycznych PL Komponenty elektryczne model [ ] [ ] to panel sterowana operatora, napęd, regulator CPU/ napędu, oraz obwód bezpeczeństwa. Urządzene pracuje pod jednofazowym prądem o napęcu 100/240Vac (50/60 Hz) z uzemenem. Urządzene automatyczne wykryje zaslane odpowedno ustaw regulator. Panel sterowana operatora (Rysunek 6) jest mocowany po lewej strone ramy urządzena. Panel składa sę z pęcu przycsków oraz dwóch ln wyśwetlacza (po osem kolumn). Przycsk membranowe są oznaczone konam, określającym ch funkcje. Przycsk/przycsk membranowe Wyśwetlacz Przełącznk WŁ./WYŁ. Rysunek 6 Przełącznk zaslana głównego/bezpecznk (Rysunek 6) znajduje sę na przednej częśc panelu sterowana. Przełącznk zaslana głównego/bezpecznk doprowadza zaslane AC do systemu kontrol. Regulator CPU/ napędu oraz obwód bezpeczeństwa znajdują sę w skrzynce sterownczej elementów elektrycznych Osłony Aby zabezpeczyć pracę operatora przy jednoczesnym zapewnenu odpowednej wdocznośc mejsca pracy, zastosowano osłonę. Osłona otwera sę, umożlwając szybk dostęp do nstalacj aplkatora ustaweń. Przełącznk bezpeczeństwa na osłone zapobega uruchomenu urządzena, jeżel drzwczk osłony są otwarte. 3. ODBIÓR KONTROLI I INSTALACJI 3.1. Odbór kontrol Urządzena są kontrolowane podczas po montażu. Następne, przed spakowanem wysłanem urządzena, przeprowadzana jest kontrola końcowa, celem zapewnena jego prawdłowego funkcjonowana. Ostrożne wyjąć urządzene z kraty (paragraf 3.2) sprawdzć, czy ne zostało ono uszkodzone. Jeżel uszkodzene jest ewdentne, należy wystąpć z roszczenem gwarancyjnym do przewoźnka natychmast powadomć o tym fakce TE Instalacja Usunąć wszystke śruby mocujące urządzene do palety. Do górnej częśc urządzena, należy przymocować perśceń unoszący (patrz Rysunek 7). 8 z 26

9 Perśceń (śruba oczkowa M12X20) ne jest częścą dostarczanego zestawu Punkt unoszena urządzena UWAGA! Ostrożne zanstalować perśceń podnoszący. Wymagane jest stosowanu gwntu o długośc 19,05mm [0,75 cala], co gwarantuje prawdłowe unoszene urządzena. Przełożyć odpowedną lnę przez perśceń, uneść urządzene umeścć je w mejscu eksploatacj. Wsunąć słupek wspornkowy bębna do otworu, znajdującego sę u góry urządzena, aż do wsunęca sworzna w szczelnę ramy urządzena. Otwór dla perścena unoszącego klenta Spustowy przełącznk bezpeczeństwa Zespół płytk podstawy Rysunek 7 Podłączyć prowadncę usuwana zolacj urządzena z urządzenem, za pomocą dwóch dostarczonych śrub radełkowych. Przymocować prowadncę do lewej osłony, w raze podawana bocznego. Przymocować prowadncę do prawej osłony, w raze podawana tylnego. Podłączyć przewód zaslana do odpowednego gnazdka. Urządzene automatyczne wykryje zaslane odpowedno ustaw regulator. 9 z 26

10 3.3. Elementy mające wpływ na umejscowene urządzeń na stołach warsztatowych (rysunek 8) Umejscowene urządzena oraz zwązana z tym pozycja pracy operatora to ważny element zapewnający bezpeczeństwo oraz wydajność. Przeprowadzone badana wykazały, że zmęczene operatora zostane zredukowane przy jednoczesnym zwększenu wydajnośc pracy, jeżel: 1. stół ma odpowedną wysokość zanstalowane podstawk z gumy dźwękochłonnej; 2. urządzene jest prawdłowo umejscowone na stole, a po jego bokach znajduje sę odpowedna lość wolnego mejsca; 3. operator sedz na mękkm krześle obrotowym, wyposażonym w oparce (nezależne regulowane); 4. wyłącznk nożny (jeżel urządzene jest w nego wyposażone) znajduje sę na gumowej mace umożlwającej jego ruch, jednak nwelującej możlwość przypadkowego przesunęca sę. Rysunek 8 ukazuje prawdłowe umejscowene urządzena, prawdłową pozycję operatora oraz zalecaną lokalzację wyłącznka nożnego. A. Stół Wykorzystywany stół pownen meć stablną konstrukcję z gumowym podstawkam, mnmalzującym hałas. Najwększy komfort wygodę pracy operatora zapewnają stoły o wysokośc od 762mm do 812,8mm (30-32 cale). Taka wysokość umożlwa ułożene nóg na podłożu (oraz zmanę ch pozycj) równomerne rozłożene masy. B. Mocowane urządzena umejscowene na stole Urządzene pownno być zlokalzowane w poblżu przednej częśc stołu, a mejsce pracy na przewodach (mejsce wsuwana przewodów do urządzena) pownno być oddalone od przednej krawędz stołu o maksymalne 152,4mm do 203,2mm [6-8 cal] oraz mnmalne o 50,8mm [2 cale]. Take umejscowene urządzena redukuje nepotrzebne ruchy operatora, co zmnejsza pozom jego zmęczena potencjalnego bólu kręgosłupa. Mejsce wsuwana przewodów do urządzena pownno być ustawone równolegle do przednej krawędz stołu. Należy pamętać, że dostęp do tylnej częśc urządzena MUSI zostać zapewnony. Urządzena pownny być prawdłowo dokręcone do stołu (otwory montażowe zostały ukazane na rysunku 5). Sprzęt dodatkowy jest zależny od użytkownka. Ne mogą one wystawać poza jego STOP przedną krawędź. ZAGROŻENIE C. Krzesło operatora Krzesło operatora pownno być obrotowe posadać nezależne regulowane ustawena wysokośc wysokośc oparca. Podparca dolnej tylnej częśc kręgosłupa pownny być wyłożone mękką podkładką, natomast oparce kręgosłupa pownno być na tyle duże, aby podperać kręgosłup powyżej ponżej pasa. W praktyce, operatora pownen meć możlwość wsunęca krzesła pod stół na taką odległość, aby jego kręgosłup był wyprostowany oparty o podparce. D. Wyłącznk nożny Gdy operator zajme mejsce przed urządzenem wyposażonym w wyłącznk nożny, należy umeścć stopę na tym przełącznku. Wyłącznk pownen meć możlwość przesuwana tak, aby mejsce jego położena mogło być szybko zmenone, wraz ze zmaną pozycj operatora (redukuje zmęczene). Umeszczene wyłącznka na gumowej mace umożlwa jego ruch, jednak nweluje możlwość przypadkowego przesunęca sę. Lokalzacja przełącznka zależy od upodobań operatora. Nektórzy użytkowncy ustawają przełącznk w tak sposób, aby jedna ze stóp spoczywała na przełącznku (ułożene jak przy standardowej pozycj sedzącej - łydk prostopadle do stóp). Część użytkownków wol natomast wysunąć nog lekko do przodu. Najstotnejszą rzeczą jest jednak, aby stopa była ułożona pod kątem około 90 względem łydk podczas operana jej na przełącznku. Operatorzy, którzy wysuwają nog neco do przodu, pownn podłożyć pod przełącznk klocek o kształce klna. 10 z 26

11 E. Usuwane pozostałośc Zalecana metoda usuwana pozostałośc: umeścć tacę po prawej strone urządzena, pod odlewaną szczelną w rame, celem gromadzena pozostałośc. Umejscowene urządzena prawdłowa pozycja Lokalzacja materałów - rzut z góry Wykorzystywany produk Zaslane Rysunek 8 4. DZIAŁANIE 4.1. Praca panelu sterowana Podstawowa eksploatacja panelu sterowana znajduje sę w Rysunek 9. Panel jest wykorzystywany do programowana eksploatacj urządzena (patrz paragraf ) Montaż aplkatora Instalacja odpowednego aplkatora w podstawe szybkego mocowana: UWAGA! Przed przystąpenem do montażu aplkatora należy sprawdzć, czy dźwgna precyzyjnej regulacj znajduje sę w położenu zerowym. Następne, należy sprawdzć, czy aplkator posada odpowedną krzywkę podawana. Aplkatory urządzeń AMP-O-LECTRIC modele K T mogą być wykorzystywane w urządzenach jedyne z wykorzystanem specjalnej krzywk zamennej. Patrz Rysunek Poluzować uchwyt T szybkego mocowana (patrz Rysunek 5) przesunąć zacsk podstawy aplkatora w dół. 2. Umeścć aplkator na płytce podstawy szybkego mocowana, przesunąć go tak, aby dwa wycęca w podstawe zostały przysunęte do ograncznków tylnej częśc płytk podstawy szybkego mocowana. Jednocześne, wsunąć wspornk tłoka do adaptera. 3. Przesunąć zacsk podstawy aplkatora W GÓRę ponowne dokręcć uchwyt T szybkego mocowana, celem prawdłowego umejscowena aplkatora. Jeżel wykorzystywany jest aplkator (orygnalne przeznaczony do pracy z urządzenam AMP-O-LECTRIC model K ), poluzować uchwyt T szybkego mocowana, przesunąć w dół zacsk podstawy aplkatora usunąć tylny ograncznk, zlokalzowany po lewej strone płytk podstawy. Zanstalować tylny ograncznk (PN ) dostarczony wraz z zestawem pneumatycznym po przecwnej strone płytk podstawy. Patrz Rysunek z 26

12 Wskaźnk prędkośc Status osłon Status urządzena/ Kod błędu Reset błędu Lcznk part Zmnejszane prędkośc Zwększene prędkośc Reset lcznka Ruch Główny wyłącznk zaslana Zmnejszene prędkośc -- Obnż prędkość napędu dla normalnego cyklu oraz pracy w trybe ogranczonym. Zwększene prędkośc -- Zwększ prędkość napędu dla normalnego cyklu oraz pracy w trybe ogranczonym. Reset błędu-- Usuwa wyśwetlany kod błędu. Reset lcznka -- Przywraca wartość lcznka part do wartośc zerowej. Ruch -- Powoduje ruch napędu DC z prędkoścą ustaloną za pomocą opcj Zwększ/zmnejsz prędkość. Wskazana prędkośc -- Każdy znak > oznacza ułamek pełnej mocy lub ustawena prędkośc ruchu. Prędkość mnmalna jest oznaczona pojedynczym symbolem >. Prędkość maksymalna jest oznaczona symbolem >>>>>>. Status urządzena/wyśwetlacz kodu błędu -- Wyśwetla OK, jeżel żaden kod ne jest wyśwetlany lub ERRxxx, gdy wykryto błąd. xxx określa kod błędu, którego ops znajduje sę w odpowednej tabel kodów (Rysunek 17). Wskaźnk statusu osłon -- Zamknęty symbol wskazuje, że osłony są zamknęte. Otwarta kona oznacza, że blokady osłon są otwarte. Napęd DC ne wówczas uruchomony, gdy blokady osłon są otwarte. Rysunek 9 12 z 26

13 4. Ustawć wysokość zacskana oraz dysk zacskana zolacj tak, aby ltery cyfry na podkładce aplkatora zostały wyrównane z przedną podkładką adaptera wspornka tłoka. 5. Jeżel aplkator jest zaslany pneumatyczne należy sprawdzć, czy przedne drzwczk osłony są zamknęte podłączyć przewody powetrza do zaworów, znajdujących sę z tyłu urządzena. Aby korzystać z aplkatorów zaslanych pneumatyczne, wymagane jest zastosowane złącza z możlwoścą szybkego odłączena Wyregulować wspornk bębna dla produktów podawany z boku lub z tyłu, zależne od wykorzystywanego aplkatora. 7. Zamocować prowadncę taśmy z zacskam na lewej osłone metalowej dla produktów podawanych z boku lub na prawej osłone dla podawanych z tyłu (zależne od wykorzystywanego aplkatora). 8. Przymocować bęben z zacskam do wspornka bębna. Przeprowadzć taśmę przez prowadnce, a następne do aplkatora zgodne z nstrukcją dołączoną do aplkatora. W raze konecznośc, należy wyregulować mskę smarowncy. 9. Wyrównać bęben zgodne z aplkatorem, regulując kołnerze bębna. 10. Zamknąć osłonę. Aby uruchomć urządzene, drzwczk osłony muszą być zamknęte. Patrz paragraf 4.4 sekcja C Ustawena Zanstalować mn aplkator zacsk zgodne z paragrafem Włączyć zaslane główne za pomocą przełącznka znajdującego sę na przednej częśc panelu sterowana. 2. Sprawdzć, czy osłona jest zamknęta. 3. Przeprowadzć kompletny cykl zacskana (patrz paragraf 4.3 sekcja B) w trybe ogranczonym. Urządzene mus meć możlwość wykonana zacsku z pełną prędkoścą dla trybu ogranczonego, celem określena wydajnośc zacskana. 4. Sprawdzć zamocowany kontakt określć, czy jest on prawdłowo umejscowony wewnątrz aplkatora. 5. Zgodne z nformacjam zawartym w arkuszu nstrukcj należy sprawdzć, czy ne występują błędy umeszczana. Jeżel tak, należy powtarzać czynnośc z punktów 2 3 do czasu, gdy zacsk zostane prawdłowo zanstalowany. 6. Umeścć przygotowany przewód w obszarze zacskana nacsnąć na wyłącznk nożny. 7. Sprawdzć kompletny zacsk w raze konecznośc, przeprowadzć nezbędne regulacje Wybór korzystane z trybu Urządzene posada dwa tryby pracy: Tryb pełny oraz ogranczony A. Tryb pełny (Rysunek 9) Nacśnęce na wyłącznk nożny (z zamknętym osłonam) powoduje pełny obrót wału korbowego (z prędkoścą określoną za pomocą przycsków sterowana prędkoścą). Urządzene wykonuje wówczas jeden, pełny cykl. B. Tryb ogranczony (Rysunek 9) 13 z 26

14 Nacśnęce na przycsk trybu ogranczonego powoduje obrót wału korbowego ze zredukowaną prędkoścą do przodu, aż do zwolnena przycsk lub wykonana przez wał pełnego cyklu. Jeżel przycsk zostane zwolnony przez zakończenem cyklu, a następne operator nacśne na nego ponowne, wał korbowy będze kontynuował obrót do przodu ze zredukowaną prędkoścą. Jeżel urządzene ne zakończy pełnego cyklu, należy wyregulować przycsk sterowana prędkoścą (patrz ponżej) lub zakończyć cykl za pomocą wyłącznka nożnego (z prędkoścą określoną za pomocą przycsków) po nacśnęcu zwolnenu przycsku trybu ogranczonego. Przytrzymane przycsku trybu ogranczonego przez dłuższy czas (bez zakańczana cyklu) spowoduje wystąpene błędu. Aby usunąć błąd, należy wyczyścć odpowedn obszar nacsnąć na przycsk resetowana błędu. Jeżel slnk zgaśne, może być koneczne ręczne obrócene napędem przywrócene go do pozycj perwotnej. Patrz nformacje oznaczone jako UWAGA NIEBEZPIECZEńSTWO, aby prawdłowo przeprowadzć ręczny cykl pracy urządzena. UWAGA! Podczas pracy w trybe ogranczonym, próba zakończena cyklu zacskana, gdy zacsk przewód znajdują sę w aplkatorze może spowodować zgaśnęce slnka. Mmo że urządzene może mocować mnejsze zacsk na przewodze, może być koneczne wyłączene urządzena ręczne przywrócene go do pozycj początkowej. Po wcześnejszym odłączenu zaslana, należy ręczne dokończyć cykl pracy urządzena za pomocą klucza sześcokątnego (6mm) obracając go tak, aby ręczne obrócć slnk. Przed ponownym rozpoczęcem eksploatacj należy sę upewnć, że klucz został usunęty ponowne podłączono przewód zaslana. Urządzene ne uruchom sę, jeżel przewód ne jest podłączony. Patrz rysunek Regulacja prędkośc napędu Prędkość napędu jest regulowana za pomocą przycsków zmnejszena zwększena prędkośc na klawaturze membranowej (patrz Rysunek 9). Przycsk te są wykorzystywane w celu regulacj prędkośc pracy napędu w trybe pełnym ogranczonym. Ustawena dla obu trybów są wprowadzane nezależne ne mają na sebe wpływu. Po zaprogramowanu ustaweń prędkośc, są one zapsywane przez CPU/regulator napędu. Podczas pracy w trybe pełnym, ostatno zaprogramowana prędkość jest ukazywana na wyśwetlaczu. Po nacśnęcu na przycsk trybu ogranczonego, na ekrane wyśwetlona zostane ostatno wprowadzone prędkość dla tego trybu. Będze ona wyśwetlana do czasu nacśnęca na wyłącznk nożny, celem zmany na tryb pełny. W trybe pełnym, wyśwetlana jest pojedyncza kona > nformując, że prędkość napędu została ustawona na 60% wartośc maksymalnej. Wyśwetlene każdej dodatkowej kony > oznacza wzrost prędkośc o 8%. W trybe ogranczonym, wyśwetlana jest pojedyncza kona > nformując, że prędkość napędu została ustawona na 10% wartośc maksymalnej: wyśwetlene każdej dodatkowej kony > oznacza wzrost prędkośc o 10% Regulacja wysokośc zacskana Patrz nstrukcja dostarczona wraz z aplkatorem, celem przeprowadzena tej regulacj. Patrz paragraf 6.3, aby uzyskać węcej nformacj na temat procedur regulacj wysokośc zacskana za pomocą funkcj regulacj precyzyjnej Konwersja aplkatora bocznego/tylnego Podczas zmany aplkatora podawana tylnego na typ boczny (lub odwrotne), zespół wspornka bębna mus zostać przenesony na drugą stronę urządzena. Po usunęcu bębna z zacskam, należy uneść, obrócć przeneść wspornk na przecwną stronę urządzena. Następne, należy zamocować bęben na wspornku załadować taśmę z zacskam do aplkatora. Odkręcć śruby radełkowe przesunąć na przecwną stronę urządzena. Należy równeż przesunąć mskę smarowncy na przecwną stronę, jeżel jest to wymagane. Zespół msk smarowncy stanow wyposażene opcjonalne. 14 z 26

15 5. KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA Dzęk konserwacj zapobegawczej, urządzene pozostaje w dobrym stane gwarantuje maksymalną nezawodność wydajność wszystkch jego komponentów. ZAGROŻENIE STOP Aby unknąć potencjalnych obrażeń, należy ODŁĄCZYć zaslane elektryczne pneumatyczne przed rozpoczęcem konserwacj. ZAGROŻENIE STOP Zespół CPU/regulatora napędu zawera elementy pod wysokm napęcem. Elementy te znajdują sę pod napęcem (przez krótk czas) nawet po odłączenu zaslana. Odłączyć zaslane odczekać klka mnut przed odkręcenem śrub dostępu do CPU/regulatora napędu. Comesęczna kontrola obowązkowa stanu urządzena pownna obejmować sprawdzene, czy otwarce drzwczek osłony podczas cyklu wyłącza maszynę urządzene, aż do czasu zamknęca drzwczek Czyszczene Należy codzenne usuwać wszelke pozostałośc z aplkatora. ZAGROŻENIE STOP Cśnene sprężonego powetrza wykorzystywanego do czyszczena pownno być nższe, nż 207kPa (30ps). Należy równeż korzystać z odpowednch osłon wyposażena ochrony osobstej (wlczając w to okulary ochronne). Jeżel zanstalowano zespół doprowadzający powetrze, należy sprawdzć w raze konecznośc wymenć fltr powetrza. Wyczyścć osłony za pomocą czystej delkatnej ścereczk. UWAGA! ZABRANIA SIę UŻYWANIA JAKICHKOLWIEK środków CZYSZCZĄCYCH PODCZAS CZYSZCZENIA OSŁON. Mogą one uszkodzć osłony Smarowane Ruchome częśc urządzena wymagają regularnego smarowana, co zapewna odpowedn serws wydłuża żywotność urządzena. Należy stosować wyłączne smary wysokej jakośc typu NLGI No. 2. Aby uzyskać węcej nformacj na temat zalecanych smarów, należy sę skontaktować ze specjalstam TE. Jeżel urządzene ma być eksploatowane w temperaturze ponżej 10 C [50 F], koneczne jest zastosowane smaru No. 1. NLGI oznacza Natonal Lubrcaton and Grease Insttute. 15 z 26

16 Za pomocą smarowncy tłokowej, smar pownen być podawany co cyklów pracy do ponższych łącznków Rysunek 10: lewa strona zespołu tłoka; prawa strona zespołu tłoka; lewa strona ramy tuż za zespołem tłoka (dwa mejsca); oraz Aby najlepej rozprowadzć smar wokół łożyska, należy go wpompować, gdy tłok jest w swom najwyższym najnższym położenu. sworzeń regulatora wysokośc zacskana. Punkty smarowana Punkty smarowana Rysunek REGULACJE Aby zapewnć zdolność operacyjną urządzena ustawć ją pod wymane częśc, wymagane są ponższe regulacje. ZAGROŻENIE STOP Aby unknąć potencjalnych obrażeń, należy przed przeprowadzanem regulacj ZAWSZE odłączać zaslane elektryczne pneumatyczne Pomar maksymalnej odległośc Odległość maksymalna to odległość pomędzy powerzchną dolną adaptera wspornka tłoka, a górną powerzchną płytk podstawy urządzena. Patrz Rysunek 11. Zaleca sę korzystane z pokrętła odległośc maksymalnej (patrz tabela na rysunku 11) do przeprowadzana pomarów odległośc maksymalnej (patrz , aby uzyskać węcej nformacj na temat korzystana z pokrętła). 16 z 26

17 1. Ustawć dźwgnę regulacj precyzyjnej w pozycj zerowej (jeżel jest zanstalowana). 2. Odłączyć przewód zaslający od tylnej częśc napędu. 3. Maksymalne wsunąć klucz sześcokątny (6mm) do tylnej częśc napędu. Za jego pomocą, należy ręczne obrócć slnk. Przed ponownym rozpoczęcem eksploatacj należy sę upewnć, że klucz został usunęty ponowne podłączono przewód zaslana. Urządzene ne uruchom sę, jeżel przewód ne jest podłączony. 4. Aby dokonać pomaru odległośc maksymalnej, należy postępować zgodne z procedurą opsaną w Wymenć słownk przełącznka na tylnej częśc napędu. Wymary odległośc maksymalnej (patrz tabela ponżej) POKRĘTŁO ODLEGŁOŚCI MAKS. NUMERY CZĘŚCI URZĄDZENIA ODLEGŁOŚĆ MAKSYMALNA TYP APLIKATORA Typ TE Rysunek Regulacja maksymalnej odległośc Odległość maksymalna jest ustawana fabryczne ne ma konecznośc jej modyfkacj, o le ne wystąp koneczność wymany częśc. Przed wprowadzenem jakchkolwek zman w urządzenu, należy sę skontaktować z przedstawcelem lokalnym lub z dzałem obsług pod numerem UWAGA ZABRANIA sę regulacj odległośc maksymalnej przed wypróbowanem NAJPIERW aplkatora, o którym operator we, że za jego pomocą można wykonać zacsk o prawdłowej wysokośc. Jeżel! aplkator wykona prawdłowe zacsk, problem stanow poprzedn aplkator odległość maksymalna NIE MOŻE BYć ZMIENIANA. Jeżel jednak odległość maksymalna mus zostać wyregulowana, należy skorzystać z ponższej procedury: ZAGROŻENIE STOP Aby unknąć potencjalnych obrażeń, należy ZAWSZE wyłączać urządzene odłączać przewód zaslana przed przeprowadzanem jakchkolwek regulacj. Jeżel aplkator jest zaslany pneumatyczne, należy ODŁĄCZYć przewody doprowadzana cśnena do zaworu, znajdujące sę po prawej strone urządzena. 17 z 26

18 1. Sprawdzć odległość maksymalną zgodne z procedurą opsaną w paragrafe Jeżel odległość ne jest prawdłowa, należy postępować zgodne z ponższym nstrukcjam: a. Usunąć dwe śruby z łbem walcowym z gnazdem, mocujące adapter do wspornka tłoka. Usunąć adapter wspornka tłoka podkładk. Wymenć podkładk na take, które umożlwają uzyskane wymaganej odległośc maksymalnej. Podkładk charakteryzują sę warstwą odrywaną (0,051mm [0,002 cala]. Jeżel wymagane jest zastosowane dodatkowych podkładek, można je zamówć (nr ). b. Ponowne zanstalować adapter wspornka tłoka. Wsunąć obe śruby do adaptera wspornka tłoka umeścć podkładk nad śrubam. c. Ponowne umeścć śruby z łbem walcowym z gnazdem na wspornku tłoka, celem zamocowana adaptera. Dokręcć śruby. 3. Powtarzać czynnośc opsane w punktach 1 2 aż do uzyskana prawdłowej odległośc maksymalnej. Mn aplkator jest zntegrowanym zespołem, na który składa sę górne oprzyrządowane, dolne oprzyrządowane moduł regulacj. Aplkator wymaga stałej odległośc maksymalnej, czyl odległośc pomędzy dolną częścą tłoka a podstawą (merzona, gdy tłok znajduje sę w pozycj maksymalne obnżonej). Wymagane regulacje wysokośc zacskana są przeprowadzane za pomocą przewodu dysków zolacyjnych wewnątrz aplkatora. Aby uzyskać węcej nformacj na temat procedur regulacj, patrz arkusz nstrukcj dostarczony wraz z aplkatorem Regulacja wysokośc zacskana z wykorzystanem mechanzmu precyzyjnej regulacj UWAGA Aby unknąć uszkodzena aplkatora, należy ZAWSZE przestawać dźwgnę regulacj precyzyjnej do pozycj zerowej po zakończenu jego eksploatacj.! 1. Ustawć dźwgnę precyzyjnej regulacj w pozycj zerowej, odcągając dźwgnę od sworzna. Zablokować dźwgnę w danym mejscu zwalnając ją. 2. Zanstalować aplkator w urządzenu, zgodne z nstrukcjam w paragrafe Wykonać trzy próbne zacsk. Sprawdzć wysokość zacskana. Jeżel ne jest ona prawdłowa, wyregulować wysokość zacskana zgodne z nstrukcjam z punktu Wyregulować wysokość zacskana przesuwając dźwgnę regulacj precyzyjnej (Rysunek 12): a. w prawo, zwększając wysokość; lub b. w lewo zmnejszając wysokość zacskana. Przesunęce dźwgn regulacj precyzyjnej w którąkolwek stronę zmena wysokość zacskana o około 0,013mm [0,0005 cala]. 5. Powtarzać czynnośc z punktów 3 4, aż do uzyskana prawdłowej wysokośc zacskana. UWAGA! Aby unknąć uszkodzena aplkatora, należy ZAWSZE po zakończenu jego używana przestawać dźwgnę regulacj precyzyjnej do pozycj zerowej. 18 z 26

19 Odczyty dźwgn regulacj ( + powyżej 0,00 mm [0,000 cala] Odczyt pełnego cyklu +0,051 mm + [0,002 cala] Odczyt połowcznego cyklu + 0,64mm + [0,0025 cala] Ręczna dźwgna regulacj precyzyjnej Odczyty dźwgn regulacj ( - ponżej 0,00mm [0,000 cala] Odczyt połowcznego cyklu -0,064 mm -[- 0,0025 cala] Odczyt pełnego cyklu -0,051mm [- 0,002 cala] Rysunek z 26

20 6.4. Regulacja wkładu osłony Wkład osłony jest dostarczany wraz z urządzenem. Nektóre zastosowana wymagają korzystana ze specjalnych wkładów. Patrz Rysunek 13, aby uzyskać węcej nformacj na temat dostępnych wkładów osłony. Osłona składa sę z dwóch gnazd, w których można umeszczać wkłady: tylne gnazdo umeszcza wkład w poblżu aplkatora, natomast przedne oddala go od aplkatora. Rodzaj wykorzystanego wkładu określa, które gnazdo będze wykorzystane. Jeżel wkład zostane umeszczony w neprawdłowym mejscu, ne będze go można zablokować. Nektóre wkłady specjalne zostały skonstruowane w tak sposób, aby można je było mocować w standardowych gnazdach. Charakteryzują sę one gwntowanym otworam w górnych narożach pownny być nstalowane zgodne z nstrukcjam odnoszącym sę do standardowego wkładu. Taśmowy wkład osłony Standardowy wkład osłony NUMER CZĘŚCI WKŁAD OSŁONY Rysunek 13 A. Standardowy wkład osłony lub wkład osłony WYMIARY OPIS A B Standardowy (od aplkatora) 7.80 [.307] 6.35 [.250] Standardowy (do aplkatora) - dostarczany wraz z urządzenem 6.22 [.245] 5.08 [.200] W poblżu taśmy 6.35 [.250] 6.35 [.250] Oddalony od taśmy 8.74 [.344] 6.35 [.250] 1. Wsunąć wkład do tylnego gnazda drzwczk osłony. Przymocować wkład do drzwczek za pomocą dwóch śrub, wsuwanych przez duże, kwadratowe otwory w lewych drzwczkach, do gwntowanych otworów, znajdujących sę w górnej częśc wkładu. Ne dokręcać śrub. 20 z 26

21 2. Poruszać wkładem pozomo ponowo, celem wyrównana gnazda z obszarem zacskana aplkatora. 3. Dokręcć śruby. B. Wkłady osłon oraz Wsunąć wkład do przednego gnazda drzwczek osłony. Przymocować wkład do drzwczek za pomocą dwóch śrub, wsuwanych przez duże, kwadratowe otwory wkładu, do gwntowanych otworów, znajdujących sę w dolnej częśc lewych drzwczek osłony. Ne dokręcać śrub. 2. Poruszać wkładem pozomo ponowo, celem wyrównana gnazda z obszarem zacskana aplkatora. 3. Dokręcć śruby. 7. WYPOSAŻENIE OPCJONALNE I INSTALACJA ZESPOŁU ZAWORU PNEUMATYCZNEGO Ponższe wyposażene opcjonalne jest dostępne dla urządzeń AMP-3K AMP-5K: NUMER CZĘŚCI OPIS PRZEZNACZENIE Zestaw zaworu pneumatycznego Zespół msk smarowncy Wstępne smaruje taśmę śruba oczkowa z odsadzenem Rysunek 14 Nezbędne, aby korzystać z nektórych aplkatorów zaslanych pneumatyczne Umożlwa unoszene urządzena podczas jego nstalacj Aby zanstalować zestaw pneumatyczny , należy postępować zgodne z ponższym nstrukcjam: ZAGROŻENIE STOP Aby unknąć potencjalnych obrażeń należy sprawdzć, czy urządzene jest wyłączone odłączone od zaslana. Nektóre zastosowana wymagają nstalacj zestawu powększonych osłon Zazwyczaj podczas wykorzystywana cylndrów pneumatycznych o 2-calowym skoku. Patrz punkt 2 Procedury nstalacj dla eksploatacj przez klenta w nstrukcj dołączonej do zestawu zaslana pneumatycznego (Rysunek 15). 1. Odłączyć zaslane. 2. Zamocować zawór pneumatyczny na kołnerzu po strone ukazanej skrzynk elektrycznej. 3. Usunąć sześć śrub M4 mocujących pokrywę do skrzynk. 4. W skrzynce elektrycznej, wysunąć nakrętkę dławkową, znajdującą sę pod zaworem pneumatycznym. 5. Zanstalować nakrętkę dławkową (element 25) oraz przecwnakrętkę (element 26) w otworze; przecwnakrętka ma znajdować sę po wewnętrznej strone skrzynk elektrycznej. 6. Podłączyć przewód pneumatyczny (element 21) do zaworu (element 13), a następne przeprowadzć przewód przez nakrętkę dławkową. 7. Wsunąć mnejszą końcówkę elementu 21 do gnazda J17, znajdującego sę na płytce układu. 8. Zamocować nakrętkę wokół przewodu. 9. Dokręcć pokrywę skrzynk elektrycznej za pomocą sześcu śrub M Dla złącz metrycznych, usunąć element 1. Dla złącz brytyjskch, element 1 pownen pozostać na mejscu. 21 z 26

22 11. Jeżel aplkator pneumatyczny wymaga stosowana opcjonalnego zacsku płytk podstawy: a. Zanstalować opcjonalny zacsk (element 11) na płytce podstawy. b. Usunąć lewy, tylny zacsk płytk podstawy. 12. Zanstalować aplkator pneumatyczny na płytce podłączyć go do odpowednch portów (patrz rysunek 15). 13. Sprawdzć, czy zawór suwakowy jest odłączony (wycągnęty z fltra). 14. Podłączyć przewód pneumatyczny do zespołu zaworu pneumatycznego. 15. Aby wyłączyć doprowadzane powetrza, należy odsunąć zawór suwakowy od fltra; aby włączyć doprowadzane powetrza, należy przysunąć zawór w kerunku fltra. Należy sprawdzć, czy blokada jest odsunęta od zaworu suwakowego. 16. Aby odłączyć zablokować doprowadzane powetrza, należy odłączyć zaslane pneumatyczne umeścć zacsk blokowana zgodne z rysunkem 15. Zabezpeczyć moduł blokowana (brak danego elementu w dostarczanym zestawe). 17. Ponowne podłączyć zaslane. Doprowadzane powetrza może zostać odłączone poprzez wysunęce zaworu suwakowego z fltra. 22 z 26

23 Połączene cylndra podwójnego dzałana Połączene cylndra z powrotem sprężyny Sterowane ręczne Zespół zaslana pneumatycznego Ręczny spust wody Zapasowe zaslane w powetrze Rysunek z 26

24 Czterodrożny zawór elektromagnetyczny Śruby montażowe Przewód Blokada zaworu Zawór suwakowy Duża podkładka Fltr Rysunek DIAGNOSTYKA USTEREK Telefonczny kontakt z Dzałem obsług klenta w zakrese oprzyrządowana: Kody błędów Patrz tabela w Rysunek 17, aby uzyskać węcej nformacj na temat kodów błędów. KOD BŁĘDU OPIS BŁĘDU E001 Host blokuje pracę. E002 Blokada osłony jest otwarta. E003 Blokada wkładu jest otwarta. E004 Obwód bezpeczeństwa ne dzała. E005 Panel sterowana ne ma połączena z CPU. E020 Ne wykryto ruchu przełącznka TDC. E021 Przełącznk TDC ne jest obecny. E099 Ne wykryto modułu hosta. E100 Zablokowany przycsk na klawaturze. E101 Wejśce wyłącznka nożnego jest zablokowane w pozycj WŁ. Rysunek z 26

25 8.2. Dagnostyka PL Na panelu sterowana można uruchomć tryb dagnostyczny, celem sprawdzena pracy wejść urządzena oraz kontrol wykrytego napęca mędzyprzewodowego AC. Aby wejść do trybu dagnostyk, należy: 1. Nacsnąć zwolnć przycsk resetowana błędów, aby usunąć wszystke błędy. 2. Nacsnąć przytrzymać przycsk resetowana błędów przez pęć sekund, aż do wyśwetlena wersj oprogramowana panelu sterowana. 3. Zwolnć przycsk resetowana błędów. Wyśwetlony zostane ekran podobny, do ukazanego na rysunku 18. Każde z wejść jest określone przez dentyfkator, po którym znajduje sę symbol statusu wejśca. Identyfkatory wejśca można znaleźć na lśce Rysunek 18 wraz z odpowednm opsem wejśca. Wyraźny punkt oznacza, że wejśce jest aktywne. Newyraźny punkt oznacza, że wejśce ne jest aktywne. Nacsnąć na przycsk resetowana błędów, aby wyjść z trybu dagnostycznego. Identyfkator wejśca Zmnejsz prędkość Status wejśca Napęce mędzyprzewodowe AC Zwększ prędkość Główny wyłącznk zaslana Identyfkator wejśca g s t f Ops wejśca Wejśce blokady osłony Wejśce blokady wkładu Wejśce bezpeczne + 24 V Wejśce przełącznka TDC Wejśce przełącznka nożnego Rysunek z 26

26 9. IDENTYFIKACJA WERSJI OPROGRAMOWANIA 1. Sprawdzć, czy urządzene jest wyłączone. 2. Włączyć urządzene PL Gdy włączy sę panel sterowana, na krótko wyśwetlona zostane nformacja o wersj oprogramowana, po której urządzene wyśwetl wersję CPU oprogramowana regulatora napędu. Obe wersję zostaną wyśwetlone w formace X.XX.XX. 10. UTYLIZACJA Aby uzyskać węcej nformacj na temat utylzacj urządzena, należy sę skontaktować z frmą TE. 11. WYMIANA I NAPRAWA Patrz rysunk dokumentacja, aby zdentyfkować częśc. Częśc zamenne można zamówć u przedstawcela frmy TE, telefonczne pod numerem , przesyłając faksem numer zamówena pod , lub lstowne na adres: CUSTOMER SERVICE ( ) TYCO ELECTRONICS CORPORATION PO BOX 3608 HARRISBURG PA Numer telefonu obsług serwsowej klenta: INFORMACJE ROHS Informacje zwązane z obecnoścą lokalzacją substancj opsywanych przez dyrektywę RoHS można znaleźć na ponższej strone nternetowej: Nacsnąć na Znajdź status zgodnośc wprowadzć numer częśc. 13. ZMIANY W PORÓWNANIU DO POPRZEDNIEJ WERSJI DOKUMENTU Zmany wprowadzone w celu wyelmnowana nejasnośc. 26 z 26

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00 Instrukcja obsług Radowy slnk nastawczy 1187 00 Sps treśc Informacje o nnejszej nstrukcj... 2 Wdok urządzena... 3 Montaż... 3 Demontaż... 3 Zaslane... 4 Wkładane bater... 4 Postępowane w raze zanku napęca

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS WTD 14 AM1 E23 WTD 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc z odpowednm

Bardziej szczegółowo

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych Dźwgnk samochodowe dwukolumnowe symetryczne asymetryczne SPO o napędze elektrohydraulcznym udźwgu 35006500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych SPOA3TM/S5 Dźwgnk

Bardziej szczegółowo

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie Komfort Master A716 Ogrzewane + wentylacja + ośwetlene Instrukcja użytkowana Uwag wstępne Drog klence, Dzękujemy za wybrane urządzena Bath&Sun 3w1, które z pewnoścą przynese C satysfakcje. Gwarantujemy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G...

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... Instrukcja nstalacj obsług Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxPower WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... PL (05.11) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnena symbol 3 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 2006/2006TX

EUROSTER 2006/2006TX 1 EUROSTER 2006/2006TX 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Dwe temperatury nastawy: komfortowa ekonomczna Przewdzany do pracy w nstalacjach grzewczych klmatyzacyjnych Podtrzymane pamęc EEPROM Zakres pomaru temperatury:

Bardziej szczegółowo

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca 4.3 KASETY MONTAŻOWE IC695CHS007 7 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS012 12 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS016 16 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC694CHS392 10-gnazdowa kaseta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Moduły pneumatycznego czujnika poziomu Rhino VE/CE. Opis. Arkusz instrukcji P/N _01 - Polish -

Moduły pneumatycznego czujnika poziomu Rhino VE/CE. Opis. Arkusz instrukcji P/N _01 - Polish - Moduły pneumatycznego czujnika poziomu Rhino VE/CE Opis Patrz rys. 1. W modułach wykrywania poziomu na szynach wykorzystano przełączniki krańcowe z tłokiem nurnikowym w celu kontrolowania odległości pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu ścsk stolarske nezastąpone narzędze dla profesjonalnych dekarzy stolarzy ścsk stolarske = oszczędność sły Scsk z grzechotką to nezastąpone narzędze dla dekarzy stolarzy. Czy do wyprostowana węźby dachowej

Bardziej szczegółowo

Laser Distancer LD 420. Instrukcja obsługi

Laser Distancer LD 420. Instrukcja obsługi Laser Dstancer LD 40 pl Instrukcja obsług Sps treśc Ustawena nstrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - Wprowadzene - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd- - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

HR92. 2. Opis. 1. Zakres dostawy

HR92. 2. Opis. 1. Zakres dostawy . Ops 443 Głowca termostatyczna HR9EE posada certyfkat eu.bac.. Zakres dostawy Opakowane głowcy termostatycznej zawera: 4 Głowcę termostatyczną z łącznkem zaworu z gwntem M3 x,5, z bateram Łącznk zaworu

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na połaci dachu dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na połaci dachu dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKT- na połac dachu dla nstalacj solarnych Junkers 60966.0-.SD 6 70 6 98 PL (006/0) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH Zapoznane sę z treścą nnejszej nstrukcj obsług umożlw prawdłową nstalację eksploatację urządze na, za pew na jąc jego długotrwałą nezawodną pracę

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 PL (06.09) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR Kocoł gazowy do podłączena komnowego EUROSTAR ZWE 24-4 MFK 21 ZWE 24-4 MFK 23 ZSE 24-4 MFK 21 ZSE 24-4 MFK 23 OSW Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1Dane urządzena

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS

Instrukcja obsługi SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS Wspomagamy procesy automatyzacj od 1986 r. Instrukcja obsług SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS Instrukcja montażu uruchomena Przed rozpoczęcem użytkowana oprogramowana należy dokładne zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż w połaci dachu kolektorów płaskich FKC-1 dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż w połaci dachu kolektorów płaskich FKC-1 dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż w połac dachu kolektorów płaskch FKC- dla nstalacj solarnych Junkers 604975.00-.SD 6 70 6 99 PL (006/04) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx Instrukcja nstalacj obsług dla serwsu Kocoł z zamknętą komorą spalana Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 21 ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 23 ZSC 21 (24, 28) - 1 MFA 21 ZSC 21 (24, 28) - 1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 moblny.mertumbank.pl Aktualzacja: grudzeń 2013 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKC- na połac dachu dla nstalacj solarnych Junkers 60965.0-.SD 6 70 6 988 PL (006/0) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej strone Instrukcja nstalacj Kolektory słoneczne SRD. V Montaż na dachu płaskm dachu skośnym SPIS TREŚCI INSTRUKCJ Wskazówk do nstrukcj.... Dokumentacja produktu.... Objaśnene symbol...

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Cyfrowy regulator obegu kotła Numer katalog. ceny: patrz cennk odpowednego kotła grzewczego Mejsce przechowywana: teczka Vtotec, rejestr 18 VITOTRONIC 100 Typ GC1 Do eksploatacj

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE Załącznk nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Mejscowość Data Przedmot zamówena : Inkubator zamknęty Producent: Nazwa typ : 1 2 3 4 5 Ops parametru Inkubator przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PL 08 LUT 12 Wersja A

PL 08 LUT 12 Wersja A Instrukcja obsług Urządzena AMP 3K/40 CE (z modułem usuwana ) 2161600-[ ] oraz urządzena AMP 5K/40 CE (z modułem usuwana ) 2161700-[ ] przeznaczone do współpracy z urządzenam AMP 3K/40* AMP 5K/40* ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grupa N NM Data. Instrukcja montaŝu i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła DUOLIX 4 4026 10/2009. Zastosowanie i budowa

Spis treści. Grupa N NM Data. Instrukcja montaŝu i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła DUOLIX 4 4026 10/2009. Zastosowanie i budowa Instrukcja montaŝu obsług central wentylacyjnej z odzyskem cepła DUOLIX Grupa N NM Data 4 4026 10/2009 Wskaźnk modyf. J Sps treśc Zastosowane budowa...1 Instalacja montaŝ...2 MontaŜ...2 Schemat sec kanałów...3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 POLSKI PL 1 INFORMACJE OGÓLNE Ten symbol oznacza OSTRZEŻENIE.

Bardziej szczegółowo

KOSPEL S.A. Koszalin, 2010 r.

KOSPEL S.A. Koszalin, 2010 r. Zużyty produkt ne może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzene należy dostarczyć do punktu zbórk sprzętu elektrycznego elektroncznego w celu recyklngu. Odpowedne zadysponowane zużytego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadane dośwadczalne ZADANIE D Nazwa zadana: Maszyna analogowa. Dane są:. doda półprzewodnkowa (krzemowa) 2. opornk dekadowy (- 5 Ω ), 3. woltomerz cyfrowy, 4. źródło napęca

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET Instrukcja Obsług Drukark Fskalnej POSNET Posnet Polska SA ul. Muncypalna 33 02281 Warszawa tel: +48 22 8686888 www.posnet.com Ostrzeżena Zaslane 1. Drukarka system komputerowy pownny być zaslane z tej

Bardziej szczegółowo

Zestaw lamp LED Kosiarki Greensmaster serii 800, 1000, 1600 z roku 2012 i nowsze

Zestaw lamp LED Kosiarki Greensmaster serii 800, 1000, 1600 z roku 2012 i nowsze Form No. 3402-221 Rev A Zestaw lamp LED Kosiarki Greensmaster serii 800, 1000, 1600 z roku 2012 i nowsze Model nr 04294 Instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE KALIFORNIA Propozycja 65 ostrzeżenie Ten produkt

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STIGA PARK 107 M HD

STIGA PARK 107 M HD STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 POLSKI PL SYMBOLE Na maszynie znajdują się następujące symbole. Ich zadaniem jest przypominanie o zachowaniu ostrożności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO POMPY 20-15

DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO POMPY 20-15 OPIS TECHNICZNY POMPA AIRMIX Model 20-15 Instrukcja : 0206 573.015.211 Data : 10/06/02 DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO POMPY 20-15 Części zamienne : Zestaw naścienny (dok. 573.271.050) Silnik (dok. 573.272.050)

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Wysoko mocowane reflektory. Ogólne informacje na temat wysoko mocowanych. Opcje połączeń

Wysoko mocowane reflektory. Ogólne informacje na temat wysoko mocowanych. Opcje połączeń Ogólne informacje na temat wysoko mocowanych reflektorów Ogólne informacje na temat wysoko mocowanych reflektorów Funkcja wysoko mocowanych reflektorów zastępuje zazwyczaj wykorzystywane reflektory i lampy

Bardziej szczegółowo

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ PL ] Sps treśc 1 Wstęp --------------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 O podręcznku --------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnene zespolone Unwersalne podłoże pod płytk Istota sprawy! Czy to mozaka czy też welkoformatowe płyty o perfekcyjnej okładzne z płytek decyduje absolutne płaske podłoże

Bardziej szczegółowo

Rozmiar. Waga średnia. Grubość. Długość. 28/36 cm. 36/41 cm. 36/41 cm. 36/41 cm. 36/41 cm 3 /RC

Rozmiar. Waga średnia. Grubość. Długość. 28/36 cm. 36/41 cm. 36/41 cm. 36/41 cm. 36/41 cm 3 /RC Sprzęt Ochrony Osobstej Rękawce z materału zolacyjnego do prac elektrycznych Rękawce elektrozolacyjne ze specjalnego latexu w celu uzyskana dobrych charakterystyk delektrycznych. Zgodne z normam : NF EN

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ROWERU SPEEDMAX CF

PODRĘCZNIK ROWERU SPEEDMAX CF PURE CYCLING PODRĘCZNIK ROWERU SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Nnejszy podręcznk jest dodatkową nstrukcją do Canyon Speedmax CF. Zawsze

Bardziej szczegółowo

STANOWISKOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

STANOWISKOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Analzator spaln BEA 055/060 Z modułem BEA 030 do pomarów obrotów temperatury oleju slnka STANOWISKOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Instrukcja zawera podstawowe nformacje w zakrese przeprowadzena pomaru zaneczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia Exacontrol E7 C / E7R C

Instrukcja szybkiego uruchomienia Exacontrol E7 C / E7R C Instrukcja szybkego uruchomena Exacontrol E7 C / E7R C 3 2 1 3 4 1 strefa nformacj o beżącej pracy 2 temperatura w pomeszczenu 3 aktualna data godzna 4 temperatura zewnętrzna (opcja z czujnkem zewnętrznym)

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Monitor IBM ThinkVision

Monitor IBM ThinkVision Montor IBM ThnkVson TM L190 L190 Podrêcznk u ytkownka Polsk perwsze (kweceő 2004) Wydane perwsze (grudzeń 2004) Uwaga: Ważne nformacje zawerają dostarczone wraz z montorem Informacje dotyczące bezpeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Narzędzie HV 180 do przewodów o przekroju 35 mm² P/N 541864-2

Instrukcja montażu. Narzędzie HV 180 do przewodów o przekroju 35 mm² P/N 541864-2 Instrukcja montażu Narzędzie HV 180 do przewodów o przekroju 35 mm² P/N 541864-2 411-18540 / 1-744504-6 06.03.2013, RG, Rev. A1 Wersja oryginalna jest w języku niemieckim. Page 1 / 11 Wersja polskojęzyczna

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji 2011. Kotły stojące od 80 kw Wymienniki ciepła spaliny/woda Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Elektrociepłownie blokowe 12

Schematy instalacji 2011. Kotły stojące od 80 kw Wymienniki ciepła spaliny/woda Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Elektrociepłownie blokowe 12 Schematy nstalacj 0 Kotły stojące od 80 kw Wymennk cepła spalny/woda Zasobnkowe podgrzewacze c.w.u. Elektrocepłowne blokowe Zasada dzałana Schematy hydraulczne Podzespoły Połączena elektryczne Wydane /0

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa C-Max 1.6 Ti o kodzie silnika HXDA, SIDA W trakcie wymiany paska rozrządu mogą powstać istotne błędy

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

na zabezpieczeniu z połączeniu

na zabezpieczeniu z połączeniu 2011 Montorng Zabezpeczane obektów Jesteśmy zespołem fachowców, którzy dostarczają wysokej jakośc usług. Nasza dzałalnośćć koncentruje sę przede wszystkm na doskonałym zabezpeczenu państwa dóbr. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie maszyny

Przygotowanie maszyny Form No. 3405-974 Rev B Zespół tnący średniej wielkości z wyrzutem tylnym 32RD Model nr 02710 Numer seryjny 316000001 i wyższe Model nr 02711 Numer seryjny 316000001 i wyższe Model nr 02712 Numer seryjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Wyważarki do kół samochodów osobowych W22 W42 W62

Instrukcja montażu. Wyważarki do kół samochodów osobowych W22 W42 W62 Instrukcja montażu Wyważarki do kół samochodów osobowych W22 W42 W62 UWAGA: Ten podręcznik jest tylko pomocą przy montażu. Ten podręcznik nie jest substytutem dla oryginalnej instrukcji. Instrukcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III Idź do Sps treśc Przykładowy rozdzał Katalog ksążek Katalog onlne Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennk nformacje Zamów nformacje o nowoścach Zamów cennk Czytelna Fragmenty ksążek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. V esc VSD PE N V2 V1 AGM 60.2A9WH SIEMENS. Made in Germany. Siemens Building Technologies. Fuel 1 V1 N PE.

Instrukcja obsługi. V esc VSD PE N V2 V1 AGM 60.2A9WH SIEMENS. Made in Germany. Siemens Building Technologies. Fuel 1 V1 N PE. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Instrukcja obsług BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 X5-02 X22-02 X32-01 X32-02 X54a X54b Actuator to W-FM 50 X54 1) max/ OC Fuel 1 Fuel 0

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

KIT FREE LC-LVC KIT FREE LVC VAS/101 LVC/01 KIT FREE LC VAS/101 LC/01. Polski KIT FREE_LC-LVC _PL

KIT FREE LC-LVC KIT FREE LVC VAS/101 LVC/01 KIT FREE LC VAS/101 LC/01.  Polski KIT FREE_LC-LVC _PL KIT FREE LC-LVC 24810540 KIT FREE LVC LVC/01 KIT FREE LC www.came.com LC/01 PL Polski 106 A 70 43,5 7,5 57 45 Ostrzeżenia ogólne Przed rozpoczęciem instalacji i wykonaniem prac w sposób wskazany przez

Bardziej szczegółowo

Zestaw CE dla podstawowych jednostek tnących kosiarek o szerokości 158 i 183 cm Zespół jezdny Groundsmaster z serii 7200, 7210 lub 360 OSTRZEŻENIE

Zestaw CE dla podstawowych jednostek tnących kosiarek o szerokości 158 i 183 cm Zespół jezdny Groundsmaster z serii 7200, 7210 lub 360 OSTRZEŻENIE Form No. 9-9 Rev A Zestaw CE dla podstawowych jednostek tnących kosiarek o szerokości 58 i 8 cm Zespół jezdny Groundsmaster z serii 700, 70 lub 60 Model nr 068 Model nr 0685 Instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI 11639937 Urządzenie do ostrzenia łańcucha piły łańcuchowej Art. Nr 11639937 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed skorzystaniem z produktu, należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

GEMINI 10, COMFORT 10, MAXIM 18, SINGLE 10, TOP10, TOP18. listwa pozioma górna. sworzeń mocujący. górna. chwytak samodomykacza

GEMINI 10, COMFORT 10, MAXIM 18, SINGLE 10, TOP10, TOP18. listwa pozioma górna. sworzeń mocujący. górna. chwytak samodomykacza 372 373 1 SEVROMATIC Instrukcja montażu A do drzw przesuwnych Montaż mechanzmu samodomykacza wsystemach: GEMINI 10, COMFORT 10, MAXIM 18, SINGLE 10, TOP10, TOP18 SEVROMATIC UWAGA! Mechanzm samodomykacza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe siłowniki z prowadzeniem Wstęp

Kompaktowe siłowniki z prowadzeniem Wstęp Wstęp mocowanie górne przyłącza góne rowek pod czujnik mocowanie boczne rowek kształtu T do mocowania dolnego przyłącza boczne mocowanie dolne rowek pod czujnik Siłowniki kompaktowe z prowadzeniem charakteryzują

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO ĆWICZEŃ

STANOWISKO DO ĆWICZEŃ STANOWISKO DO ĆWICZEŃ CC500 INSTRUKCJE MONTAŻU WIDOK W STANIE ROZŁOŻONYM LISTA CZĘŚCI NUMER OPIS ILOŚĆ 1 LEWA PODSTAWA 1 2 PRAWA PODSTAWA 1 3 LEWA PIONOWA PODSTAWA 1 4 PRAWA PIONOWA PODSTAWA 1 5 TYLNY

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz dr nż. Robert Geryło Jakość ceplna obudowy budynków - dośwadczena z ekspertyz Wdocznym efektem występowana znaczących mostków ceplnych w obudowe budynku, występującym na ogół przy nedostosowanu ntensywnośc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Stół pod wagi

Instrukcja instalacji Stół pod wagi KERN & Sohn GmbH Ziegelei D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Instrukcja instalacji Stół pod wagi KERN YPS-0 Wersja 2.5 0/20 PL Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-49 Internet: www.kern-sohn.com

Bardziej szczegółowo

Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu

Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu Szlabany automatyczne nie służą do regulowania ruchu pieszych! Szlabany automatyczne są przeznaczone do regulowania ruchu pojazdów. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH JMY8-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. DANE TECHNICZNE... 3 III. OBSŁUGA... 3 IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 V. SCHEMAT... 4 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

XERREX Scan Manager MEDYK

XERREX Scan Manager MEDYK XERREX Scan Manager MEDYK B U S I N E SS S O L UT I O N S - Pełna ntegracja z systemem medycznym Asseco Poland S.A. Asseco Medcal Management Solutons (AMMS) - Archwzacja dokumentacj wewnętrznej wymagającej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik referencyjny

Przewodnik referencyjny Przewodnk referencyjny Konfguracja zalewane z wstępne podłączonym przewodem Przed przystąpenem do Konfguracj należy zgromadzć następujące materały: Jeden worek/butelka sol fzjologcznej o pojemnośc 500

Bardziej szczegółowo