Wirtualizacja sieciowej infrastruktury bezpieczeństwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wirtualizacja sieciowej infrastruktury bezpieczeństwa"

Transkrypt

1 Wirtualizacja sieciowej infrastruktury bezpieczeństwa - Check Point VSX i VE dr inŝ.. Mariusz Stawowski

2 Plan wystąpienia Wprowadzenie Ochrona Centrów Danych i MSS Check Point VSX Ochrona środowisk wirtualnych Check Point VPN-1 1 VE Podsumowanie

3 Wprowadzenie Wymaganie biznesowe Optymalizacja rosnących kosztów utrzymania i rozwoju systemów IT. Rozwiązanie Centralizacja i konsolidacja systemów IT w głównych lokalizacjach firm, Centrach Danych, a takŝe wykorzystanie usług outsourcingu jak MSS. Wirtualizacja sprzętu IT i infrastruktury. Problemy Te klasy systemów IT posiadają liczne zagroŝenia i wymagają wdroŝenia adekwatnych środków bezpieczeństwa. Centralizacja i konsolidacja zasobów IT stwarza większe zagroŝenie ataków (D/DoS, włamania) i utrudnione zarządzanie bezpieczeństwem (wielu uŝytkowników i zasoby IT róŝnych firm). Wirtualizacja stwarza zagroŝenie przeciąŝenia współdzielonych zasobów. Incydent bezpieczeństwa w DC i MSS moŝe spowodować zakłócenie ciągłości działania biznesu i straty dla wielu firm.

4 Check Point dostarcza rozwiązania zania bezpieczeństwa umoŝliwiaj liwiające efektywną ochronę Centrów w Danych i MSS oraz środowisk wirtualnych VSX: : Wirtualizacja systemu zabezpieczeń Provider-1: : Wirtualizacja systemu zarządzania VPN-1 1 VE: : Ochrona środowisk wirtualnych VM1 VM2 VM3 VM4

5 Ochrona Centrów w Danych i MSS - Check Point VSX / Provider-1 Internet Zasoby klienta 1 NOC VSX Cluster wirtualne systemy Zasoby klienta 2 Provider-1 WAN (MPLS,...) Zasoby klienta N Sieć klienta 1 Sieć klienta 2 Sieć klienta N

6 Check Point VSX VSX na jednej platformie sprzętowej implementuje wirtualne systemy zabezpieczeń VS oraz elementy sieci wirtualne rutery,, przełą łączniki i łącza. Wirtualne systemy VS zachowują swoją autonomiczność - posiadają oddzielne: interfejsy sieciowe tabele rutingu /forwardingu tabele stanu zabezpieczeń polityki zabezpieczeń i logi certyfikaty SIC parametry konfiguracyjne, itp.

7 Check Point VSX URL Filtering aktywowane per VS skalowalność do setek tysięcy uŝytkowniku ytkowników SSL VPN SNX Rozszerzona ochrona przed atakami SmartDefense Web Intelligence VoIP security wspierane protokoły: H.323 v2,3,4; H.225 v2,3,4; H.245 v3,5,7, SIP, SIP over UDP, SIP over TCP, MGCP, Skinny/SCCP, Alcatel UA

8 Check Point Provider-1 Provider-1 1 MDS na jednej platformie sprzętowej utrzymuje wiele modułów w zarządzania CMA. KaŜdy wirtualny moduł zarządzania CMA posiada: własnych administratorów, własne zbiory polityk zabezpieczeń, własny urząd d certyfikacji ICA, własną bazę uŝytkowników w i obiektów w sieciowych, własne pliki logów, itp.

9 Check Point VPN-1 Virtual Edition (VE) VM1 VM2 VM3 VM4

10 ZagroŜenia systemów w IT NIC NIC NIC NIC Wymaga wdroŝenia zabezpieczeń ZagroŜenia sieciowe: Exploits C2S i S2C (D)DoS Malware - robak, wirus, bakteria/królik, trojan/rootkit rootkit, spyware, keylogger,, bot, zombie, drones,, itd. Sniffing Spoofing Phishing Pharming SQL-injection injection,, Cross Site Scripting,, itd. Internet / WAN LAN

11 ZagroŜenia środowiska wirtualnego Wirtualne maszyny Wirtualne porty sieciowe Wirtualne przełączniki Fizyczne porty sieciowe VM1 VM2 VM3 vnic vnic vnic vnic vswitch 1 vswitch 2 NIC NIC Zabezpieczenia środowiska VMWare (m.in. izolacja VM i vswitch) ) nie ograniczają moŝliwo liwości wykonywania ataków w na/z VM. ZagroŜenia analogiczne jak dla środowiska fizycznego. Internet / WAN LAN

12 Ochrona środowiska wirtualnego Wymaga wdroŝenia fizycznych urządze dzeń zabezpieczeń: Firewall VPN IPS AV, AS, WF, itd. Niezgodne z filozofią środowiska wirtualnego. Wysokie koszty wdroŝenia i utrzymania. Ogranicza swobodę rozwoju wirtualnego środowiska IT. vswitch 1 VM1 VM2 VM3 vnic vnic vnic vnic NIC Internet / WAN vswitch 2 vswitch 3 NIC Port group X Urządzenia zabezpieczeń NIC Port group Y VLAN ID X, Y VLAN Trunk (802.1q) LAN

13 Check Point VPN-1 1 VE System zabezpieczeń VE w środowisku VMWare działa a jako maszyna wirtualna z systemem operacyjnym Check Point SecurePlatform. VPN-1 1 VE jest certyfikowany na serwery VMware ESX w wersjach 3.0.2, 3.5 oraz ESXi 3.5. Moduł zabezpieczeń VPN-1 1 VE uruchamiany z pre-konfigurowanego pakietu OVF lub VMX (1CPU, 512MB RAM, 12GB HDD). Nie wymaga uŝycia dodatkowych urządze dzeń.

14 Check Point VPN-1 1 VE Ochrona zasobów w IT maszyn wirtualnych przed zagroŝeniami zewnętrznymi oraz atakami z innych VM. Nie wymaga inwestycji w dodatkowe urządzenia sieciowe i zabezpieczeń,, ani teŝ ponoszenia kosztów ich utrzymania (zasilanie, chłodzenie, podłą łączenie do sieci, itd.).

15 VPN-1 1 VE - funkcjonalność Check Point VPN-1 1 VE posiada wszystkie funkcje bezpieczeństwa VPN-1 Gateway oraz modułu zarządzania SmartCenter Server. Wspierane sąs następuj pujące pakiety: VPN-1 1 UTM NGX R65: kompletna ochrona UTM - firewall, intrusion prevention, antivirus, antispyware,, Web application firewall, IPSec i SSL VPN. VPN-1 1 Power NGX R65: zabezpieczenia firewall/vpn wysokiej wydajności. VPN-1 1 UTM Power NGX R65: rozwiązanie zanie UTM wysokiej wydajności. ClusterXL NGX R65: ochrona przed awarii zabezpieczeń i podwyŝszenie wydajności (load( sharing). Check Point SmartCenter: centralny system zarządzania zabezpieczeń. VPN-1 1 VE jest kompatybilny ze zwykłymi ymi pakietami poprawek VPN-1 Hotfix Accumulators (HFAs)) począwszy od wersji HFA 30.

16 VPN-1 1 VE - wdroŝenie Sprawny i bezpieczny rozwój wirtualnego środowiska IT. Elastyczność wdroŝenia: WdroŜenia zabezpieczeń VE w trybie Standalone lub Distributed, Firewall/ruter ruter (L3) z obsług ugą VLAN 802.1q - kreowanie nowych stref bezpieczeństwa, Bridge Mode (L2) utrzymanie istniejącej adresacji IP. Konfiguracje HA (ClusterXL( ClusterXL) dla VPN-1 Gateway i SmartCenter w obszarze serwera ESX oraz pomiędzy róŝnymi serwerami. IP /16 VM1 VM2 VM3 vnic vnic vnic vswitch 2 vswitch 1 NIC IP: /16 Check Point VE (Bridge Mode)

17 VPN-1 1 VE - zarządzanie VE zarządzane z jednego systemu SmartCenter /Provider-1 1 razem z fizycznymi urządzeniami zabezpieczeń Check Point. SmartCenter moŝe e zostać takŝe e uruchomione w VE.

18 VPN-1 1 VE - zastosowania Virtualization Server Security Office-in in-a-box Disaster Recovery Ochrona wirtualnych farm serwerów w i Centrów w Danych z moŝliwo liwością integracji z innymi rozwiązaniami zaniami wirtualizacji Check Point VSX i Provider-1. Na jednym fizycznym serwerze kompletne środowisko aplikacyjne firmy wraz z wysokiej jakości zabezpieczeniami. SSL VPN (Connectra( Connectra) ) w trakcie certyfikacji. W razie awarii systemu informatycznego VE umoŝliwia szybkie odtworzenie w środowisku wirtualnym kluczowych zasobów w IT przy zapewnieniu naleŝytego bezpieczeństwa.

19 Podsumowanie Efektywna ochrona środowiska wirtualnego VE - warstwy zabezpieczeń UTM, chroniące ce zasoby IT maszyn wirtualnych w środowisku VMWare przed zagroŝeniami zewnętrznymi oraz atakami z innych wirtualnych maszyn. Zunifikowany system zarządzania Zarządzenie VE z jednego systemu SmartCenter /Provider-1 1 razem z fizycznymi urządzeniami zabezpieczeń Check Point. ObniŜenie kosztów w rozwoju systemów w IT VE zapewnia bezpieczny rozwój j wirtualnego środowiska IT bez konieczności ci inwestycji w dodatkowe urządzenia zabezpieczeń i ponoszenia kosztów w ich utrzymania (zasilanie, chłodzenie, podłą łączenie do sieci, itd.). Uproszczone wdroŝenie zabezpieczeń - VE uruchamiane jest z gotowego do uŝyciau ycia pakietu bez konieczności ci uŝycia u dodatkowych urządze dzeń. Utrzymanie ciągłości działania ania biznesu VE umoŝliwia szybkie odtworzenie kluczowych zasobów IT na wypadek awarii przy zapewnieniu naleŝytego bezpieczeństwa.

20 Pytania? Opis rozwiązań w j. polskim Bezpłatne warsztaty zabezpieczeń moŝliwość weryfikacji rozwiązań Check Point w praktycznym działaniu Centrum kompetencyjne CLICO - doradztwo świadczone przez doświadczonych, certyfikowanych ekspertów bezpieczeństwa IT (m.in. CISSP, CCSE+) Szkolenia eksperckie z tematyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Więcej informacji nt. VSX i innych rozwiązań Check Point w ksiąŝce -->

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention

Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention Opracował: Mariusz Stawowski, CISSP Email: mariusz.stawowski@clico.pl 12.11.2006. 2006 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Opis minimalnych wymagań systemu spełniających

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy systemu bezpieczeństwa brzegowego, implementacja i konfiguracja środowiska zapór sieciowych.

Koncepcja budowy systemu bezpieczeństwa brzegowego, implementacja i konfiguracja środowiska zapór sieciowych. Koncepcja budowy systemu bezpieczeństwa brzegowego, implementacja i konfiguracja środowiska zapór sieciowych. Sławomir Karaś, Clico Sp. z o. o. skaras@clico.pl www.clico.pl 1 Plan wystąpienia Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Wielkoskalowe wdroŝenia systemów bezpieczeństwa w rozproszonych organizacjach i środowiskach telekomunikacyjnych

Wielkoskalowe wdroŝenia systemów bezpieczeństwa w rozproszonych organizacjach i środowiskach telekomunikacyjnych Wielkoskalowe wdroŝenia systemów bezpieczeństwa w rozproszonych organizacjach i środowiskach telekomunikacyjnych Michał Jarski Country Manager Poland, Romania & Bulgaria Check Point Total Security Unified

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Załącznik nr 5 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Opis minimalnych wymagań systemu spełniających warunki zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25 Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Oferowanego Sprzętu (STOS) Wymagania ogólne: 1. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były nowe/nieuŝywane w fabrycznie nowych, nieuszkodzonych opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web

Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web Aplikacje Web tworzone są przez deweloperów na zamówienie firm, w celu spełnienia ich specyficznych potrzeb. Firma zatrudniając dewelopera

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji w systemie teleinformatycznym Banku. Tomasz Wind DNS Polska Field Application Engineer

Bezpieczeństwo informacji w systemie teleinformatycznym Banku. Tomasz Wind DNS Polska Field Application Engineer Bezpieczeństwo informacji w systemie teleinformatycznym Banku Tomasz Wind DNS Polska Field Application Engineer Widoczne symptomy problemów Rozwój IT wymaga uruchamiania nowych usług IT Wzrost liczby aplikacji

Bardziej szczegółowo

PAKIET H. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET H. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET H 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... Lp. Wymagania minimalne 1 Obudowa Typu Rack, wysokość 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19,; Dostarczona wraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu... Web Application Firewall jako metoda ochrony i ubezpieczenie inwestycji biznesowych

Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu... Web Application Firewall jako metoda ochrony i ubezpieczenie inwestycji biznesowych Szanowni Czytelnicy, Polecamy lekturze nasz Biuletyn Zabezpieczeń IT. W tym numerze piszemy o stosunkowo nowych rozwiązaniach w ofercie Clico: propozycjach firmy Imperva i Tufin i nieco dokładniej przyglądamy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta. Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl

Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta. Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl Plan wystąpienia Wprowadzenie Statystyki incydentów bezpieczeństwa Typowe zagrożenia Client-side Minimalne

Bardziej szczegółowo

LINIA PRODUKTÓW. Dynamiczna ochrona w sieci globalnej

LINIA PRODUKTÓW. Dynamiczna ochrona w sieci globalnej LINIA PRODUKTÓW Dynamiczna ochrona w sieci globalnej ...1 Bezpieczeństwo sieci podsumowanie... 2 Rozwiązania SuperMassive... 2 Rozwiązania klasy E... 4 Rozwiązania dla małych i średnich firm (SMB) oraz

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania którym możesz zaufać!

Rozwiązania którym możesz zaufać! O FER TA PRODUK TOWA Rozwiązania którym możesz zaufać! Pełna ochrona Firma SoniWALL posiada bogatą ofertę rozwiązań w zakresie zabezpieczeń sieci, zdalnego dostępu, poczty elektronicznej oraz archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ. Targi Kielce. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ. Targi Kielce. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 60, fax 041 346 05 66 Nr projektu Data Faza Egz. Nr 1 marzec 2009 projekt wykonawczy 1 PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ CZĘŚĆ B URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:..

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:.. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA systemu ochrony sieci, zarządzania i raportowania z wdroŝeniem i szkoleniem Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niŝ określone poniŝej: Uwaga: 1.

Bardziej szczegółowo

Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura

Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura Część 1 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dzięki posiadaniu do dyspozycji częstotliwości WiMAX

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks

Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks Systemy informatyczne zmieniają się, a wraz z nimi wymagane jest stosowanie środków bezpieczeństwa odpowiednich

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP 1. Znaczenie skrótów MSS i MSSP Na początku należy dokładnie zdefiniować znaczenie skrótów MSS i MSSP. W niniejszym dokumencie MSS oznacza Managed Security Service

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Portale SSL VPN nowe możliwości dla biznesu Mariusz Stawowski, CISSP Efektywne prowadzenie biznesu wymaga swobodnego dostępu do informacji. Firmy starają się sprostać

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń

Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń Produkty zabezpieczeń typu UTM (ang. unified threat management) to urządzenia, w których zawarte zostało

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Pakiet Nr1 Zakup i dostawa serwerów i oprogramowania informatycznego. SERWERY

Załącznik nr 3. Pakiet Nr1 Zakup i dostawa serwerów i oprogramowania informatycznego. SERWERY Załącznik nr 3 Pakiet Nr1 Zakup i dostawa serwerów i oprogramowania informatycznego. SERWERY Lp. Nazwa Komponentu Wymagania minimalne parametry techniczne serwera Ilość 1. Obudowa Obudowa o wysokości 2U,

Bardziej szczegółowo

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper UserGate Firewall & Proxy Server 5 Czym jest UserGate oraz do czego słuŝy? W jaki sposób UserGate chroni Twoją sieć? W jaki sposób UserGate zarządza dostępem do Internetu? W jaki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/5 Załącznik nr 4b do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/132/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie używanego serwera, sprzętu pomocniczego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA SPRZĘTU) PAKIET 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA SPRZĘTU) PAKIET 1 Zał. nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA SPRZĘTU) PAKIET 1 1. Zestaw komputerowy - 13 szt. 1 Płyta główna Procesor Pamięć RAM Karta graficzna Dysk Twardy Nagrywarka DVD Obudowa + zasilacz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU CZĘŚĆ I Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Ilość Wartość

Bardziej szczegółowo