Monitorowanie działania ania sieci i bezpieczeństwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitorowanie działania ania sieci i bezpieczeństwa"

Transkrypt

1 Monitorowanie działania ania sieci i bezpieczeństwa - dobre praktyki wykorzystania Juniper NSM i STRM dr inŝ.. Mariusz Stawowski

2 Agenda Wprowadzenie Monitorowanie bezpieczeństwa Monitorowanie sieci i wykrywanie nieprawidłowo owości Identyfikowanie specyficznych zdarzeń i dostrajanie warunków w generowania alarmów Zarządzanie zmian konfiguracji zabezpieczeń Podsumowanie

3 Wprowadzenie NORMY # ISO/IEC 27001:2005 Specification for Information Security Management (formerly BS ) # ISO/IEC 27002:2005 Code of practice for Information Security Management (redesignation of ISO/IEC 17799:2005) # ISO/IEC (ITU X.805) Network security management PROCEDURY # Procedura bieŝącej obsługi zabezpieczeń # Procedura obsługi zabezpieczeń w sytuacjach wyjątkowych NARZĘDZIA # Network & Security Manager (NSM) # Security Threat Response Manager (STRM) # Tufin SecureTrack / SecureChange Workflow

4 Wprowadzenie Network & Security Manager NSM Central Manager NSM NSMXpress IDP, SA J, M, MX-series EX NS, SSG, SRX ISG/IDP

5 Wprowadzenie Security Threat Response Manager STRM Appliance

6 Monitorowanie bezpieczeństwa

7 Monitorowanie bezpieczeństwa NSM Report Manager Wykrywanie incydentów w poprzez identyfikację zdarzeń wyselekcjonowanych na podstawie analizy zagroŝeń i potencjalnych scenariuszy włamaw amań w czasie rzeczywistym zestawienia i statystyki wg ustalonych kryteriów przy analizie logów dostępne takŝe Quick Reports

8 Monitorowanie bezpieczeństwa NSM Report Manager Raport 1: NieupowaŜniony dostęp (FW) Raport 2: Ataki sieciowe (IPS)

9 Monitorowanie bezpieczeństwa NSM Log Investigator Korelacja zdarzeń umoŝliwia sprawną analizę duŝej liczby logów w generowanych z wielu urządze dzeń interakcyjna tabela prezentuje skorelowane informacje na temat zdarzeń, jakie wystąpiły w określonym czasie dla wskazanych obiektów

10 Monitorowanie bezpieczeństwa NSM Dashboard Monitorowane bezpieczeństwa sieci i wskazanych obiektów Intruzi i cele ataków Statystyki funkcjonowania sieci i zabezpieczeń Stan urządzeń zabezpieczeń

11 Monitorowanie bezpieczeństwa NSM Security Explorer Graficzna prezentacja zdarzeń ułatwia analizę bezpieczeństwa zdarzenia związane z incydentem jak miejsca, do których intruz nawiązywał połączenia, protokoły, które wykorzystywał, ataki, które przeprowadził, itd.

12 Monitorowanie bezpieczeństwa NSM Profiler Analiza zmian chronionych systemów w umoŝliwia wykrywanie sytuacji podejrzanych i incydentów alarmowanie w razie zauwaŝenia nowych komputerów, protokołów i otwartych portów

13 Monitorowanie bezpieczeństwa STRM SIEM* Wykrywanie incydentów w bezpieczeństwa na podstawie korelacji zdarzeń z róŝnych r systemów obsługa Syslog,, SNMP, agent Adaptive Log Exporter (ALE), Java Database Connectivity API (JDBC), Security Device Event Exchange (SDEE), Juniper NSM, IBM/ISS, Check Point *Security Information and Events Management

14 Monitorowanie bezpieczeństwa STRM Offense Manager Szczegółowa analiza zdarzeń i warunków w ich wystąpienia Incydenty przydzielone do wyjaśnienia określonym administratorom zdarzenia na podstawie których STRM zidentyfikował naruszenie bezpieczeństwa

15 Monitorowanie bezpieczeństwa STRM Offense Manager Zestaw gotowych do uŝycia u reguł korelacji zdarzeń, opracowanych dla znanych scenariuszy włamaw amań Własne reguły y korelacji definiowane z wykorzystaniem graficznego kreatora

16 Monitorowanie sieci i wykrywanie nieprawidłowo owości

17 Monitorowanie sieci i wykrywanie nieprawidłowo owości Sieć jest kręgosłupem systemu informatycznego, bez którego nie moŝe e on właściwie funkcjonować Większo kszość aplikacji pracuje w środowisku sieciowym i jest uzaleŝniona od jego wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Oprócz identyfikowania incydentów w (np( np. włamań,, ataków DoS) ) waŝnym elementem zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego jest monitorowanie stanu sieci oraz szybkie wykrywanie nieprawidłowo owości takich jak przeciąŝ ąŝenia i awarie

18 Monitorowanie sieci i wykrywanie nieprawidłowo owości NSM Device Manager Błędy (np( np.. błęb łędy transmisji na łączach) PrzeciąŜ ąŝenia (np( np.. wolumen ruchu przewyŝsza przepustowość urządze dzeń i łączy) Awarie (np( np.. uszkodzenie urządze dzeń lub łączy) Statystyki ruchu i interfejsów sieciowych urządzenia monitorowanego przez NSM

19 Monitorowanie sieci i wykrywanie nieprawidłowo owości STRM NBAD* Profile normalnego stanu i zachowania sieci Identyfikacja odchyleń (m.in. nagłe e zwiększenie lub zmniejszenie natęŝ ęŝenia ruchu, przekroczenie wartości progowych) Monitorowanie sieci i szybkie identyfikowanie nieprawidłowości Mechanizm NBAD zintegrowany z SIEM *Network Behavior Anomaly Detection

20 Monitorowanie sieci i wykrywanie nieprawidłowo owości STRM Network Surveillance RóŜne perspektywy obserwacji sieci (lokalizacja, typ ruchu) Hierarchia sieci - administrator na schemacie sieci moŝe wskazywać interesujący go segment i obserwować jego stan Statystki TopN - szybkie wykrywanie obszarów sieci i obiektów, które generują największy ruch

21 Monitorowanie sieci i wykrywanie nieprawidłowo owości STRM Sentry Monitorowanie i generowanie alarmów w w sytuacji, gdy ruch w sieci spełnia określone kryteria Syslog,, , parametry wejściowe do skryptów, generujących SNMP Trap lub blokujących adresy IP na urządzeniach kontroli dostępu Predefiniowane warunki generowania alarmów Definicja Sentry - kryteria generowania alarmu oraz reakcja na zdarzenie

22 Monitorowanie sieci i wykrywanie nieprawidłowo owości STRM Sentry Rodzaj Sentry Threshold (przekroczenie wartości progowej) Security/Policy (naruszenie polityki) Anomaly (nieznany ruch zanika/zmienia się) Behavior (odchylenie od profilu) Przykładowe zastosowanie Wykrywanie ataków DoS. Wykrywanie awarii waŝnych biznesowo systemów, które powinny być dostępne 24/7. Nielegalny dostęp do aplikacji biznesowych. UŜycie zabronionych protokołów i usług. Wykrywanie działań intruzów w sieci. Monitorowania działań administratorów aplikacji i urządzeń (w tym zdalne zarządzanie). Wykrywanie wirusów propagujących się przez . Wykrywanie bot/trojan nawiązujących połączenia zwrotne z intruzami metodą tunelowania (np. DNS Tunneling).

23 Identyfikowanie specyficznych zdarzeń i dostrajanie warunków generowania alarmów

24 Identyfikowanie specyficznych zdarzeń i dostrajanie warunków w generowania alarmów Wykrywanie zdarzeń specyficznych dla systemu informatycznego firmy Wykrywanie nieprawidłowych konfiguracji zabezpieczeń (m.in. nieszczelnego firewall i IPS) Kryteria korelacji zdarzeń

25 Identyfikowanie specyficznych zdarzeń i dostrajanie warunków w generowania alarmów Kryteria korelacji zdarzeń ustalone na podstawie analizy potencjalnych scenariuszy włamaw amań Oszacowanie liczby wystąpie pień zdarzenia zapewniającej wiarygodność detekcji

26 Identyfikowanie specyficznych zdarzeń i dostrajanie warunków w generowania alarmów Przykład 1. Reguła a korelacji logów w (SIEM) identyfikująca serwer, który z duŝym prawdopodobieństwem został przejęty przez intruza lub złośliwz liwą aplikację Alarm w sytuacji, gdy z sieci serwerów w czasie 30 sekund jeden adres IP wykonał skanowanie oraz nielegalną próbę połączenia

27 Identyfikowanie specyficznych zdarzeń i dostrajanie warunków w generowania alarmów Przykład 2. Definicja nowego Sentry (NBAD) wykrywającego nielegalne wykorzystanie serwera Alarm w sytuacji przekroczenia wskazanej wartości progowej

28 Zarządzanie zmian konfiguracji zabezpieczeń

29 Zarządzanie zmian konfiguracji zabezpieczeń Tufin SecureTrack Optymalizacja i uszczelnianie polityk zabezpieczeń Rejestrowanie wszystkich zmian polityk zabezpieczeń Wizualizacja i porównywanie zmian polityk zabezpieczeń Symulacja działania ania polityk zabezpieczeń Egzekwowanie standardów w korporacji Tufin SecureChange Workflow Zarządzania całego cyklu zmian polityki zabezpieczeń - od przyjęcia wniosku o dokonanie zmiany polityki, przez analizę ryzyka, akceptację i implementację aŝ do audytu wykonanych działań

30 Podsumowanie Administratorzy zabezpieczeń wykonują wiele złoŝonych onych zadań,, m.in.: Monitorowanie bezpieczeństwa Monitorowanie sieci i wykrywanie nieprawidłowo owości Identyfikowanie specyficznych zdarzeń i dostrajanie warunków w generowania alarmów Zarządzanie zmian konfiguracji zabezpieczeń Juniper Networks i partnerzy dostarczają dedykowane narządza wspomagające administratorów w zabezpieczeń: Network & Security Manager Security Threat Response Manager Tufin SecureTrack / SecureChange Workflow

31 Pytania?

Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w skali przedsiębiorstwa - Juniper Security Threat Response Manager (STRM)

Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w skali przedsiębiorstwa - Juniper Security Threat Response Manager (STRM) Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w skali przedsiębiorstwa - Juniper Security Threat Response Manager (STRM) dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu... Web Application Firewall jako metoda ochrony i ubezpieczenie inwestycji biznesowych

Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu... Web Application Firewall jako metoda ochrony i ubezpieczenie inwestycji biznesowych Szanowni Czytelnicy, Polecamy lekturze nasz Biuletyn Zabezpieczeń IT. W tym numerze piszemy o stosunkowo nowych rozwiązaniach w ofercie Clico: propozycjach firmy Imperva i Tufin i nieco dokładniej przyglądamy

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Expert Plus NetScreen

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ )

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) 1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz wdrożenie Rozwiązania Security Information and Event

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy systemu bezpieczeństwa brzegowego, implementacja i konfiguracja środowiska zapór sieciowych.

Koncepcja budowy systemu bezpieczeństwa brzegowego, implementacja i konfiguracja środowiska zapór sieciowych. Koncepcja budowy systemu bezpieczeństwa brzegowego, implementacja i konfiguracja środowiska zapór sieciowych. Sławomir Karaś, Clico Sp. z o. o. skaras@clico.pl www.clico.pl 1 Plan wystąpienia Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci -

Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci - Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci - System analizy bezpieczeństwa sieci (system zbierania i korelowania incydentów i logów związanych

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest: - Dostawę i konfigurację scentralizowanego, zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem SIEM i NBAD kod CPV 32400000-7 2. Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20754-2012:text:pl:html PL-Olsztyn: Sprzęt związany z komputerami 2012/S 13-020754 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web

Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web Aplikacje Web tworzone są przez deweloperów na zamówienie firm, w celu spełnienia ich specyficznych potrzeb. Firma zatrudniając dewelopera

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Załącznik nr 5 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Opis minimalnych wymagań systemu spełniających warunki zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks

Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks Systemy informatyczne zmieniają się, a wraz z nimi wymagane jest stosowanie środków bezpieczeństwa odpowiednich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Opis minimalnych wymagań systemu spełniających

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem

Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem 1. Przełącznik modularny typ A grupa serwisu gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ochrony antywirusowej w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń AV

Funkcjonalność ochrony antywirusowej w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń AV Funkcjonalność ochrony antywirusowej w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń AV Produkty zabezpieczeń typu UTM (ang. unified threat management) to urządzenia, w których zawarte

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń

Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń Produkty zabezpieczeń typu UTM (ang. unified threat management) to urządzenia, w których zawarte zostało

Bardziej szczegółowo

Proponowane szkolenie lub prośba o wyjaśnienie w tym zakresie

Proponowane szkolenie lub prośba o wyjaśnienie w tym zakresie Załącznik nr 2 do Wyjaśnień nr 2 treści SIWZ i zmiany nr 5 treści SIWZ 1 2 3 4 5 6 7 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa Szkolenia RH 124 Red Hat System Administration RH 134 Red Hat System Administration RH 135

Bardziej szczegółowo

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On).

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On). Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie posiadanych przez zamawiającego ilości licencji na oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite oraz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 15/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługa serwisowa i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Sentinel firmy NetIQ: zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością z regulacjami

Sentinel firmy NetIQ: zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością z regulacjami Broszura informacyjna www.netiq.pl BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ Sentinel firmy NetIQ: zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością z regulacjami Integracja i automatyz acja zarządzania b ezpieczeństw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona i Monitorowanie Bezpieczeństwa Sieci (od zewnątrz) Michał Kraut Systems Engineer Maj 2005

Ochrona i Monitorowanie Bezpieczeństwa Sieci (od zewnątrz) Michał Kraut Systems Engineer Maj 2005 Ochrona i Monitorowanie Bezpieczeństwa Sieci (od zewnątrz) Michał Kraut Systems Engineer Maj 2005 1 Agenda Monitorowanie i ochrona bezpieczeństwa -CS-MARS -Cisco IPS -Cisco CSA Ochrona bezpieczeństwa na

Bardziej szczegółowo

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl bezpieczeństwo następnej generacji FORTINET Paradygmat bezpieczeństwa, który obowiązywał przez ostatnie dwie dekady musiał ewoluować,

Bardziej szczegółowo

Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura

Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura Część 1 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dzięki posiadaniu do dyspozycji częstotliwości WiMAX

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia sieci i systemów informatycznych

Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia sieci i systemów informatycznych Załącznik do modyfikacji siwz z dnia 28.10.2011 r. pieczęć Wykonawcy, adres, tel., faks FORMULARZ NR 7 OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ OPROGRAMOWANIA (SPECYFIKACJA TECHNICZNA) Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

NetCrunch 6. AdRem. Network Monitoring Server. Dokumentuj. Monitoruj. Zarządzaj

NetCrunch 6. AdRem. Network Monitoring Server. Dokumentuj. Monitoruj. Zarządzaj AdRem NetCrunch 6 Network Monitoring Server Monitorowanie zróżnicowanych środowisk sieciowych. Pełna informacja o kluczowych aplikacjach, serwerach oraz urządzeniach. Dokumentuj Wykrywanie i automatyczne

Bardziej szczegółowo