SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach."

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Opis minimalnych wymagań systemu spełniających warunki zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę licencji na system zabezpieczeń wraz z asystą techniczną producenta na kolejne 12 miesięcy dla następujących produktów: 1. licencja Check Point Security Software Gateway Virtual Edition pracującego w oparciu o środowisko wirtualizacyjne VMware vsphere 5.0 obejmująca moduły: 1.1. Check Point Security Gateway VE on Virtual System with up to 16 cores 1.2. Check Point Advanced Networking & Clustering Blade 1.3. Check Point IPSEC VPN blade 1.4. Check Point Identity Awareness blade 1.5. Next Generation Threat Prevention Package for 1 year for small-size (IPS, APCL, URLF, AV, AB, ASPM) 2. asysta techniczna dla: 2.1. Check Point UTM-1 Edge Appliance - unlimited users 3. asysta techniczna dla: 3.1. Check Point Security Software Gateway i Management na który składa się: Firewall Blade (FW) Check Point IPSEC VPN Blade (VPN) Check Point IPS Blade (IPS) Check Point Advanced Networking Blade (ADN) Check Point Acceleration and Clustering Blade (ACCL) Check Point Network Policy Management Blade (NPM), Check Point Endpoint Policy Management Blade (EPM) Check Point Logging and Status Blade (LOGS) Check Point Monitoring Blade (MNTR) Check Point SmartEvent Blade (EVNT) Check Point Provisioning Blade (PRVS) Check Point User Directory Blade (UDIR) Check Point Identity Awareness Blade (IA) Mobile Access blade for unlimited number of concurrent users (MOB) Check Point Endpoint Container and Perpetual VPN Blade for 250 Users 3.2. Check Point Security Software Gateway VE na który składa się: 1/5

2 Check Point Security Gateway VE on Virtual System with up to 16 cores Check Point Advanced Networking & Clustering Blade Check Point IPSEC VPN blade Check Point Identity Awareness blade Next Generation Threat Prevention Package for 1 year for small-size (IPS, APCL, URLF, AV, AB, ASPM) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej rozumie się ofertę złożoną na produkt charakteryzujący się następującymi minimalnymi parametrami: 1. System zabezpieczeń musi wspierać instalację w środowisku wirtualnym WMware vsphere w wersji 5.0 na środowisku klastrowym składającym się z 3 maszyn zawierających minimum 2 procesory o liczbie rdzeni 16. Producent rozwiązania równoważnego musi dostarczyć oprogramowanie w formie gotowej maszyny wirtualnej lub nośnika w formacie płyty CD umożliwiającej zainstalowanie rozwiązania wraz ze wszystkimi modułami. Rozwiązanie równoważne musi zapewnić pracę oprogramowania zarówno w trybie zintegrowania się z hyperwizorem ESXi 5.0 lub w trybie sieciowym jako odrębna maszyna wirtualna. 2. System zabezpieczeń Firewall musi być oparty na technologii Statefull Inspection (nadzorowanie stanu wszystkich połączeń przechodzących przez firewall poprzez analizę nagłówków pakietów) oraz Application Level Gateway (filtrowanie ruchu sieciowego na poziomie aplikacji). 3. System zabezpieczeń musi pracować w trybie Firewall. 4. System zabezpieczeń musi składać się z modułów oprogramowania, które mogą zostać wdrożone w architekturze zcentralizowanej. 5. System zabezpieczeń musi posiadać funkcjonalność ochrony systemu informatycznego wykorzystywanego przez nieograniczoną liczbę użytkowników Zamawiającego. 6. Liczba jednocześnie obsługiwanych przez Firewall sesji jest ograniczona jedynie wydajnością platformy sprzętowej. Oprogramowanie zabezpieczeń musi mieć możliwość instalacji na sprzęcie ogólnego przeznaczenia (m.in. serwery o architekturze x86 lub RISC) z wykorzystaniem minimum 8 rdzeni procesora. Producent zabezpieczeń dostarcza odpowiednio przygotowany do tego celu system operacyjny. 7. Licencja na oprogramowanie zabezpieczeń Firewall, VPN i IPS musi zapewniać obsługę dwóch urządzeń o tej samej funkcjonalności zabezpieczeń, pracujących w klastrze wysokiej dostępności - HA z rozdziałem ruchu sieciowego (Load Sharing). 8. Polityka bezpieczeństwa Firewall w zakresie kontroli ruchu sieciowego musi uwzględniać kierunek przepływu pakietów, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników i serwery usług, stan połączenia oraz budowana jest w oparciu o wcześniej zdefiniowane obiekty. 9. Firewall musi umożliwić identyfikowanie niedozwolonych lub podejrzanych działań, prób ataku oraz po ich wykryciu podejmować zdefiniowane przez administratora akcje. 10.Firewall bez dodatkowych aplikacji musi umożliwiać szczegółową kontrolę aplikacji sieciowych (m.in. kontroluje schematy i adresację URL, kontroluje 2/5

3 rozmiar URL, blokuje niedozwolone załączniki w stronach HTML jak ActiveX i Java, blokuje niedozwolone pliki kopiowane poprzez HTTP, blokuje URL zawierające niedozwolone słowa, kontroluje rozmiar przesyłek pocztowych, blokuje Mail Relaying, blokuje niedozwolone pliki przesyłane jako załączniki do poczty). 11.System zabezpieczeń musi zawierać wbudowany system wykrywania i ochrony przed intruzami (IPS). Sygnatury ataków muszą być regularnie (przynajmniej raz w miesiącu) dostarczane przez producenta zabezpieczeń. 12.System zabezpieczeń musi zapewnić ochronę systemu informatycznego przed atakami wirusów, robaków, koni trojańskich i innych groźnych aplikacji, przenikających z Internetu poprzez protokoły SMTP, FTP, POP3 (POP3Retriever) i HTTP. Sygnatury ataków muszą być regularnie (przynajmniej raz w miesiącu) dostarczane przez producenta zabezpieczeń 13.System zabezpieczeń musi zapobiegać niepożądanym treściom w poczcie elektronicznej (Antyspam) poprzez blokowanie adresów IP wysyłających spam oraz analizę treści wiadomości pocztowych 14.System zabezpieczeń musi posiadać funkcjonalność odpowiedzialną za wykrywanie aktywności sieciowej botów (malware), blokowanie ich komunikacji oraz ostrzeżenie administratora o niebezpieczeństwie w jego sieci pod postacią zainfekowanego komputera 15.System zabezpieczeń musi blokować dostęp do stron internetowych na podstawie kategorii publikowanych treści (Webfiltering). Kategorie te muszą być uaktualniane przez producenta systemu przynajmniej raz w miesiącu. 16.Firewall musi wykonywać dynamiczną i statyczną translację adresów NAT. Reguły NAT muszą być generowane automatycznie lub definiowane ręcznie. 17.System zabezpieczeń musi posiadać trójwarstwową architekturę - moduł zabezpieczeń Firewall, moduł zarządzania i interfejs GUI. Komunikacja pomiędzy modułem zabezpieczeń Firewall i modułem zarządzania musi być szyfrowana i uwierzytelniona z użyciem certyfikatów cyfrowych. 18.Uwierzytelnianie administratorów Firewall musi odbywać się za pomocą haseł statycznych, haseł dynamicznych i certyfikatów cyfrowych. Musi istnieć możliwość definiowania szczegółowych uprawnień administratorów (np. tylko do odczytu logów, tylko do zarządzania użytkowników). 19.Firewall musi zapewniać wiele metod uwierzytelniania użytkowników lokalnych i zdalnych (np. uwierzytelnianie przezroczyste gdzie Firewall przechwytuje sesję i uwierzytelnia jej użytkownika, uwierzytelnianie za pomocą agenta na stacji użytkownika, uwierzytelniania po połączeniu się z modułem Firewall). 20.System zabezpieczeń musi umożliwiać tworzenie bazy użytkowników oraz ich grup na zewnętrznym serwerze LDAP. 21.Funkcjonalność zabezpieczeń Firewall musi posiadać możliwość rozszerzenia swojej funkcjonalności z użyciem rozwiązań innych dostawców, a w szczególności musi zapewniać komunikację z zabezpieczeniami innych dostawców za pomocą protokołu CVP (Content Vector Protocol). 22.System zabezpieczeń musi zapewniać tworzenie sieci VPN w oparciu o standard IPSec/IKE, funkcjonujące w trybie site to site oraz klient to site. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie sieci VPN w topologii gwiazdy (star) lub topologii każdy z każdym (mesh) 3/5

4 23.System zabezpieczeń musi zapewniać tworzenie sieci VPN z wykorzystaniem technologii Route Based VPN (wskazywanie jaki ruch sieciowy ma być kierowany do poszczególnych tunelów VPN) lub Domain Based VPN (opartej na definiowaniu zasobów które mają być widoczne w sieci VPN). 24.System zabezpieczeń musi zapewnić dostęp szyfrowany VPN dla co najmniej 250 użytkowników mobilnych z wykorzystaniem dedykowanego klienta instalowanego na komputerze użytkownika. Dedykowane oprogramowanie instalowane na komputerze użytkownika musi wspierać enkapsulacje protokołu UDP oraz IKE w protokole TCP, możliwość łączenia się z systemem zabezpieczeń z wykorzystaniem portu System zabezpieczeń musi zapewniać szyfrowanie z użyciem VPN SSL przeznaczone dla zapewnienia bezpiecznego dostępu poprzez sieć Web do systemu informatycznego przez nieograniczoną liczbę użytkowników. Musi być zapewniony dostęp dla aplikacji webowych, aplikacji typu klient-serwer, poczty oraz musi zapewniać współdzielenie plików poprzez standardową przeglądarkę bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. 26.Uwierzytelnianie w sieci VPN musi odbywać się za pomocą certyfikatów cyfrowych wydawanych lokalnie oraz w razie potrzeby przez zewnętrzny urząd certyfikacji. 27.System zabezpieczeń musi posiadać wbudowany wewnętrzny urząd certyfikacji (CA) do wydania certyfikatów VPN. Zarządzanie systemu zabezpieczeń oraz CA musi odbywać się z tej samej konsoli GUI. Dostawca musi zapewnić wymianę obecnie używanych certyfikatów wystawionych przez wewnętrzny urząd certyfikacji (CA) na certyfikaty wystawione przez dostarczone rozwiązanie równoważne. 28.Zabezpieczenie danych w sieci VPN musi odbywać się z użyciem mocnych algorytmów kryptograficznych (co najmniej AES-256 i 3DES). 29.System zabezpieczeń musi posiadać zintegrowany moduł zarządzania pasmem sieci (QoS). Polityka zarządzania pasmem musi być definiowana z graficznego interfejsu GUI i uwzględnia priorytety, pasma dopuszczalne i pasma gwarantowane. Administrator za pomocą graficznych narzędzi musi mieć możliwość obserwowania aktualnej zajętości pasma sieci przez poszczególnych użytkowników i aplikacje. 30.Zarządzanie zabezpieczeń funkcjonujących w różnych miejscach sieci musi odbywać się z centralnej, graficznej konsoli administratora GUI. Polityka bezpieczeństwa wszystkich zabezpieczeń sieci tworzy jeden, przejrzysty zbór reguł. Konsola zarządzania musi posiadać możliwości automatycznej weryfikacji spójności i niesprzeczności wprowadzonej polityki bezpieczeństwa. 31.Musi być zapewnione centralne zarządzanie polityką bezpieczeństwa dla nielimitowanej liczby bram internetowych 32.Konsola zarządzania zabezpieczeń musi zapewnić tworzenie raportów graficznych i tekstowych z pracy zabezpieczeń na podstawie rejestrowanych zdarzeń (logów). 33.Konsola zarządzania zabezpieczeń musi zapewnić graficzną prezentację i analizę struktury sieci chronionych. Mapa sieci musi być tworzona automatycznie na podstawie definicji obiektów. 34.Konsola zarządzania zabezpieczeń musi zapewnić centralną aktualizację oprogramowania zabezpieczeń (co najmniej instalację poprawek i nowych wersji). 4/5

5 35.Konsola zarządzania zabezpieczeń musi zapewniać w czasie rzeczywistym obserwację stanu zajętości pasma sieci. 36.System zarządzania musi posiadać możliwość rozbudowany do konfiguracji odpornej na awarie (tzn. dwóch stacji zarządzających w klastrze HA). Synchronizacja stacji zarządzających odbywa się automatycznie. 37.Zabezpieczenia muszą funkcjonować na wielu, różnych platformach (co najmniej SUN Solaris, Windows, Linux) oraz dedykowanych urządzeniach Appliance. 38.System zabezpieczeń musi posiadać centralne zarządzanie konfiguracją sieciową bram internetowych oraz archiwizacja konfiguracji. System musi posiadać możliwość definiowania zadań wykonywanych automatycznie, zgodnie z kalendarzem. 39.System zabezpieczeń musi posiadać możliwość trasowania sieci za pomocą dynamicznych protokołów (co najmniej RIP, OSPF, BGP) 40.System zabezpieczeń musi posiadać możliwość wprowadzenia kontroli wykorzystywanych przez użytkowników aplikacji na podstawie wykorzystywanych portów, sposobu dokonywania połączenia. System kontroli aplikacji musi pozwalać na budowanie odpowiednich polityk bezpieczeństwa z wykorzystaniem GUI. 41.Musi posiadać możliwość równoważenia obciążenia dostępu do Internetu przy wykorzystaniu wielu dostawców usługi. Funkcjonalność ta musi być wdrożona bez konieczności użycia dynamicznego trasowania. 42.Produkt musi być certyfikowany przez wiarygodne rządowe certyfikaty bezpieczeństwa (co najmniej ITSEC, Common Criteria). 43.Pomoc techniczna producenta oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te świadczone muszą być w języku polskim. 44.Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie musi posiadać w okresie 12 miesięcy pomoc techniczną dla zainstalowanego produktu a w szczególności: musi umożliwiać zgłaszanie problemów technicznych, dostarczać poprawki systemu oraz udostępniać nowe wersje oprogramowania zabezpieczeń Firewall, VPN i IPS. W tym okresie musi zapewnić stały dostęp do aktualizacji sygnatur dla systemu IPS, antywirus, antyspam oraz webfiltering zapewnianą przez producenta. Wykonawca musi zapewnić też pomoc techniczną dla urządzeń dostępowych posiadanych przez Zamawiającego (Check Point UTM-1 Edge Appliance) zapewniających szyfrowaną transmisję danych VPN pomiędzy zdalną lokalizacją a infrastrukturą Zamawiającego dla nielimitowanej liczby użytkowników. Wszystkie prace instalacyjne i konfiguracyjne związane z wdrożeniem systemu równoważnego muszą być przeprowadzane w taki sposób, aby nie zakłócić pracy Urzędu. Prace, które wymagają czasowej przerwy w dostępie do aplikacji Urzędu muszą być przeprowadzone poza godzinami pracy to jest w dni wolne od pracy oraz w dni robocze pomiędzy godziną 17:30 a 7:00. Wdrożenie równoważnego systemu zabezpieczeń musi zostać zakończone w terminie 7 dni od daty podpisania umowy i zapewniać pełną funkcjonalność obecnie działającego systemu zabezpieczeń. 5/5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Załącznik nr 5 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Opis minimalnych wymagań systemu spełniających warunki zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo-techniczny

Formularz cenowo-techniczny Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.36.2012 Zamówienie na dostawę dwóch urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:..

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:.. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA systemu ochrony sieci, zarządzania i raportowania z wdroŝeniem i szkoleniem Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niŝ określone poniŝej: Uwaga: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A Urządzenie typu Network-attached storage o następujących parametrach minimalnych Dyski 4 dyski SATA 2 o pojemności 3TB - 7200 obr./min, wymieniane podczas pracy Możliwość

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1 Załącznik nr 4 do SIWZ DZP-0431-1347/2010 WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I. SYSTEM ZABEZPIECZEŃ SIECIOWYCH UTM (UNIFIED THREAT MANAGEMENT) Minimalne wymagane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne Przedmiotem projektu jest zbudowanie Sieci Bezprzewodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Część III SIWZ Dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania zgodnego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń

Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń Produkty zabezpieczeń typu UTM (ang. unified threat management) to urządzenia, w których zawarte zostało

Bardziej szczegółowo

Krasne, dnia 02.07.2012 Jednostka prowadząca sprawę OGŁOSZENIE. Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem/jednostka organizacyjna/* informuje, że są

Krasne, dnia 02.07.2012 Jednostka prowadząca sprawę OGŁOSZENIE. Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem/jednostka organizacyjna/* informuje, że są URZĄD GMINY KRASNE Załącznik nr 2 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 21 czerwca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo