Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń"

Transkrypt

1 Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń Produkty zabezpieczeń typu UTM (ang. unified threat management) to urządzenia, w których zawarte zostało wiele funkcji, tzn. firewall, VPN, IPS, antywirus, antyspam i filtracja URL. Możliwości produktów UTM są często stawiane na równi ze specjalizowanymi rozwiązaniami zabezpieczeń. UTM posiadają zaimplementowanych wiele modułów ochrony, ale ich jakość i funkcjonalność jest bardzo ograniczona. Firmy dokonujące wyboru określonego rozwiązania zabezpieczeń powinny nie tylko sugerować się ceną produktów, ale także sprawdzić czy oferowane funkcje bezpieczeństwa są odpowiednie. W opracowaniu zostały przedstawione funkcje firewall dostępne w UTM na przykładzie urządzeń Fortigate firmy Fortinet oraz funkcje specjalizowanego rozwiązania firewall na przykładzie rozwiązania FireWall-1 NGX firmy Check Point Technologies. Omówione zostały tylko podstawowe, dostępne w konsoli graficznej, elementy konfiguracji firewall urządzeń UTM oraz specjalizowanych rozwiązań zabezpieczeń (tzn. bez ustawień w plikach konfiguracyjnych i linii poleceń CLI). W przypadku specjalizowanych rozwiązań zabezpieczeń firewall nie ma możliwości, aby przedstawić w sposób interesujący dla czytelnika wszystkie ich możliwości i dostępne ustawienia konfiguracyjne. System zabezpieczeń firewall ma na celu realizację następujących funkcji bezpieczeństwa: 1. Blokowanie prób nieupoważnionego dostępu zgodnie z ustaloną polityką bezpieczeństwa (kontrola i ograniczenie dostępu do sieci wewnętrznej). 2. Inspekcja ruchu sieciowego na wielu poziomach (m.in. firewall prowadzi kontrolę na podstawie adresów IP, kierunku i stanu połączeń, protokołów i aplikacji, indywidualnych użytkowników). 3. Tworzenie stref bezpieczeństwa i modelowanie charakterystyki ruchu między nimi. 4. Ukrywanie wewnętrznej organizacji i struktury sieci. 5. Monitorowanie stref bezpieczeństwa w celu generowania odpowiednich alarmów. 6. Szybkie powiadamianie administratorów w sytuacjach wyjątkowych (np. poprzez alarm na konsolę, , SMS). 7. Gromadzenie logów o zaistniałych zdarzeniach oraz zapewnienie możliwości tworzenia statystyk i raportów CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

2 Funkcje firewall w urządzeniu UTM (przykład Fortigate) Konsola administratora urządzenia Fortigate dostępna jest przez przeglądarkę WWW 1. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall definiowane są w postaci reguł. Konfiguracja kontroli dostępu zawiera strefy, adresy źródłowe i docelowe, serwisy, czas i akcję firewall oraz w ustawieniach zaawansowanych autentykację użytkownika i kontrolę zajętości pasma. W polityce firewall można włączyć dodatkowe elementy kontroli, jak AV, WF, AS i IPS. Do tego celu definiowane są profile ochrony (Protection Profile). Dostrajanie konfiguracji jest możliwe przez polecania CLI. 1 Administracja Fortigate może także odbywać się za pomocą oddzielnego urządzenia FortiManager CLICO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 2

3 Monitorowanie pracy urządzenia odbywa się z głównego panelu konsoli WWW. Informacje nt. działania firewall można odczytać z logu urządzenia 2. 2 Do zbierania logów i tworzenia raportów można także wykorzystać oddzielne urządzenie FortiAnalyzer lub oprogramowanie FortiReporter instalowane na Microsoft Windows odbierające logi za pomocą Syslog CLICO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 3

4 Funkcje firewall w specjalizowanym rozwiązaniu zabezpieczeń (przykład Check Point NGX) Konsola zarządzania zabezpieczeń Graficzna konsola zarządzająca SmartDashboard w Check Point NGX posiada cztery zintegrowane ze sobą panele. Definiowane i konfigurowane w nich obiekty mogą być w swobodny sposób przenoszone pomiędzy panelami na zasadach Drag & Drop (np. zdefiniowany obiekt Host może zostać z panelu Objects List przeniesiony bezpośrednio do reguły polityki bezpieczeństwa w panelu Policy Editor). Konsola SmartDashboard, składa się z następujących komponentów: 1. Objects Tree: panel obiektów polityki bezpieczeństwa FireWall-1 w formie rozwijanego drzewa, umożliwiający administratorom szybki dostęp do zdefiniowanych obiektów sieciowych, serwisów oraz innych konfigurowalnych elementów. 2. Policy Editor: edytor polityki bezpieczeństwa sieci, translacji adresów NAT, reguł zarządzania pasma sieci oraz dodatkowo polityki bezpieczeństwa stacji Desktop. 3. Objects List: panel obiektów polityki bezpieczeństwa FireWall-1 w formie listy, prezentujący przegląd elementów zaznaczonych w panelu Objects Tree. 4. SmartMap: system wizualizacji polityki bezpieczeństwa FireWall-1, przedstawiający w formie graficznej mapy (schematu) środowisko sieciowe systemu informatycznego wraz z funkcjonującymi w nim zabezpieczeniami CLICO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 4

5 Reguły polityki bezpieczeństwa Policy Editor umożliwia zapisywanie i weryfikowanie poprawności reguł kontroli komunikacji sieciowej. Prowadzona weryfikacja zapewnia utrzymanie ich logicznej niesprzeczności. Na rysunku wyszczególniono pytania, na które należy odpowiedzieć przed przystąpieniem do ustalania reguł określających działanie modułu inspekcyjnego FireWall-1. Zapis kolejnych reguł odbywa się w analogiczny sposób jak wprowadzanie wierszy do tabeli relacyjnej bazy danych. Pierwsze trzy kolumny tej tabeli identyfikują pakiety, które zostaną poddane inspekcji: Source - miejsce pochodzenia pakietów (kto jest klientem usługi), Destination - miejsce przeznaczenia pakietów (kto jest serwerem), VPN tunele VPN, Services aplikacje i protokoły (usługa sieciowa). Następne dwie kolumny decydują o reakcji systemu zaporowego w przypadku wykrycia pakietów, które spełniają wcześniej określone warunki: Action - akcja podejmowana względem pakietów (np. odrzucenie, akceptacja, zaszyfrowanie) Track - sposób powiadomienia administratora (podniesienie alarmu, zapis informacji o fakcie wystąpienia zdarzenia), Install On dla których modułów obowiązuje reguła, Time w jakim czasie obowiązuje reguła CLICO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 5

6 Uwierzytelnianie użytkowników Polityka bezpieczeństwa FireWall-1 operuje na adresach IP, protokołach (IP, TCP, UDP, RPC, ICMP) i użytkownikach. Istnieją trzy podstawowe metody uwierzytelniania tożsamości użytkowników, stosowane w zależności od potrzeb i specyfiki chronionego systemu: User Authentication przezroczyste uwierzytelnianie użytkowników usług opartych na protokołach HTTP, FTP, Telnet i Rlogin. Przezroczyste oznacza, że użytkownik łączy się bezpośrednio z serwerem usługi i w trakcie nawiązywania połączenia jest poddawany przez Firewall kontroli tożsamości. Uwierzytelniana jest każda sesja usługi. Client Authentication uwierzytelnianie użytkowników dowolnych usług TCP/IP, wymagające nawiązania połączenia z FireWall-1. Uwierzytelniany jest adres IP stacji użytkownika na ustalony czas (tzn. po kontroli tożsamości użytkownika z określonego adresu IP można pracować przez określony czas). Session Authentication uwierzytelnianie użytkowników poprzez zainstalowanego na stacji użytkownika agenta Session Authentication Agent (tzn. w momencie gdy użytkownik próbuje nawiązać połączenie z serwerem usługi, agent Session Authentication Agent wyświetla swoje okno i prosi o podanie identyfikatora i hasła). Dodatkowo w systemie zabezpieczeń Check Point NGX dostępne są rozszerzone metody uwierzytelniania: User Authentication Non-Transparent, Client Authentication Partially Automatic, Client Authentication Automatic, Client Authentication Single Sing-On, Implicit Client Authentication oraz Client Encrypt CLICO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 6

7 Inspekcja i ochrona aplikacji sieciowych Konfiguracja kontroli aplikacji HTTP, FTP i SMTP przez FireWall-1 (m.in. kontrola poprawności poleceń i formatu danych, kontrola antywirusowa, blokowanie załączników) odbywa się poprzez definiowanie obiektów Resource i wprowadzenie ich w polityce bezpieczeństwa. Definiowanie zasobów sieciowych ma na celu określenie tych zasobów, których wykorzystywanie będzie wnikliwie kontrolowane przez system zaporowy. Można dokonać specyfikacji zasobów typu: URI 3 (do kontroli WWW, FTP i innych serwisów), FTP (do kontroli FTP), SMTP (do kontroli poczty elektronicznej), CIFS 4 (do kontroli protokołów NetBIOS i Microsoft-DS). 3 URI (Uniform Resource Identifier) to jednolity identyfikator zasobu w środowisku sieciowym. 4 CIFS - Common Internet File System, protokół dostępu do zasobów (np. plików, usług drukowania) w sieciach Microsoft Windows CLICO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 7

8 Ochrona poczty elektronicznej W przypadku zastosowania zabezpieczeń Check Point FireWall-1 i odpowiedniej ich konfiguracji problem bezpośrednich ataków na serwery poczty praktycznie nie istnieje. Nie ma bowiem bezpośredniego dostępu do serwerów poczty z Internetu. Zablokowanie FireWall-1 jest znacznie trudniejsze od zablokowania serwera poczty, ponieważ jako system zabezpieczeń Firewall poddaje kontroli pakiety już do 3 warstwy modelu OSI (m.in. datagramy IP poddane fragmentacji są scalane i analizowane, sprawdzana jest poprawność poleceń SMTP oraz format danych aplikacyjnych). Wszystkie połączenia SMTP z Internetu są odbierane przez SMTP Security Server, zawartość przesyłek jest poddawana kontroli, a następnie są one zapisywane na dysku maszyny Firewall. Inny proces FireWall-1 odpowiada za odczytanie przesyłek z dysku i przesłanie ich do odpowiedniego serwera w sieci prywatnej. Serwery poczty instytucji nie powinny być w ogóle osiągalne z Internetu (tzn. nie powinno być technicznych możliwości nawiązania z nimi bezpośredniego połączenia nawet w razie wyłączania zabezpieczeń Firewall) CLICO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 8

9 Translacja adresów i portów NAT/PAT FireWall-1 umożliwia wykonywanie translacji adresów NAT w trybie statycznym oraz dynamicznym (ukrywanie sieci). Translacja może być konfigurowana za pomocą graficznego edytora reguł NAT (patrz rysunek) lub automatycznie na podstawie włączonej opcji NAT w definicji obiektów sieciowych. System zabezpieczeń Check Point NGX umożliwia także przekierowywanie ruchu aplikacyjnego bez translacji, np. połączeń HTTP do Web Proxy CLICO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 9

10 Obsługa zdarzeń Przeglądanie i wyszukiwanie zapisów w logu FireWall-1 może być realizowane za pomocą narzędzi SmartView Tracker w następującym zakresie: Log wykaz zdarzeń zarejestrowanych przez moduł FireWall-1, 2006 CLICO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 10

11 Active wykaz aktualnie otwartych połączeń sieciowych, które przechodzą przez maszynę FireWall-1 gateway, Audit rejestr pracy administratorów FireWall-1 (m.in. rozpoczęcie i zakończenie pracy, tworzenie, edytowanie i usuwanie obiektów oraz modyfikowanie reguł polityki bezpieczeństwa) CLICO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 11

12 Monitorowanie zajętości pasma Użytkownicy Internetu korzystając z popularnych aplikacji (np. WWW, FTP) i dokonując dużych transferów danych mogą zakłócać pracę innych aplikacji. Administratorzy systemu zabezpieczeń Check Point NGX mają możliwość wyśledzenia takich sytuacji i im przeciwdziałania (tzn. zdefiniowania polityki zarządzania pasmem) CLICO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 12

13 Zarządzanie pasmem sieci Polityka zarządzania przepływem danych w sieci zdefiniowana za pomocą FloodGate-1 składa się z hierarchicznego zbioru reguł. Każda reguła może obejmować następujące ustalenia: dane identyfikujące połączenia sieciowe: - rodzaj usługi (protokół, URL, itp.), - klient i serwer usługi (komputery, sieci, domeny), - kierunek przepływu danych, sposób przydziału pasma sieci dla połączeń: - waga połączenia (rozmiar pasma sieci przydzielony dla określonego połączenia zmienia się dynamicznie w zależności od wartości wag wszystkich aktualnie otwartych połączeń), - gwarantowany rozmiar pasma sieci, - limit przydziału pasma sieci, - inne ustalenia. Dodatkowo, przy przydzielaniu pasma sieci FloodGate-1 może uwzględnić rodzaj komunikacji HTTP (np. w inny sposób mogą być traktowane zwykłe strony HTML, a inaczej pliki graficzne) CLICO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 13

14 waga reguły rozmiar pasma gwarantowany dla indywidualnego połączenia liczba połączeń, dla których pasmo będzie zagwarantowane czy akceptować połączenia, dla których nie można już zagwarantować pasma całkowity rozmiar pasma gwarantowany dla wszystkich połączeń limit przydziału pasma dla indywidualnego połączenia limit przydziału pasma dla wszystkich połączeń 2006 CLICO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 14

15 Wbudowany urząd certyfikacji ICA Check Point NGX posiada wbudowany urząd certyfikacji Internal CA (ICA). Urząd wystawia certyfikaty cyfrowe X.509v3 do zabezpieczenia komunikacji sieciowej pomiędzy modułami zabezpieczeń Check Point oraz certyfikatów dla klientów i urządzeń VPN CLICO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 15

16 Konfiguracja polityki Desktop Security System zabezpieczeń Check Point NGX umożliwia centralne zarządzanie zabezpieczeń Personal Firewall na stacjach użytkowników. W przypadku stosowania restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa SecureClient zalecane jest przygotowanie odpowiednio dostrojonego i skonfigurowanego pakietu SecureClient za pomocą SecureClient Packaging Tool CLICO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 16

17 Monitorowanie działania zabezpieczeń Monitorowanie bieżącego stanu systemu jest wykonywane za pomocą SmartView Monitor, który pokazuje stan wszystkich komponentów systemu zaporowego. Dla każdego obiektu (gateway, host, ruter, switch), na którym funkcjonuje moduł inspekcyjny FireWall-1, wyświetlany jest jego aktualny status, m.in.: data i czas instalacji polityki bezpieczeństwa, liczba pakietów odrzuconych, liczba pakietów poddanych inspekcji, liczba pakietów zarejestrowanych w logu. SmartView Monitor umożliwia także szczegółowe monitorowanie stanu platformy systemowej modułów VPN-1/FireWall-1 oraz innych producentów (OPSEC) CLICO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 17

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Expert Plus NetScreen

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1 Załącznik nr 4 do SIWZ DZP-0431-1347/2010 WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I. SYSTEM ZABEZPIECZEŃ SIECIOWYCH UTM (UNIFIED THREAT MANAGEMENT) Minimalne wymagane

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji StoneBeat FullCluster for FireWall-1 Opracował: Mariusz Stawowski Certified StoneBeat FullCluster Engineer Zapewnienie stałej dostępności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. W ramach zamówienia zostanie zakupiony system zabezpieczający przed złośliwym oprogramowaniem dla

Bardziej szczegółowo

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On).

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On). Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie posiadanych przez zamawiającego ilości licencji na oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite oraz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo